Redemptoryści – syjonistyczna banda z krzyżem i różańcem


Redemptoryści – dla kogo pracują i kto ich finansuje?


 
images

Odpowiedzi na te pytania przynosi analiza politycznych treści pojawiających się w mediach należących do redemptorystów. W analizie posłużę się cytatami z artykułów publikowanych w Naszym Dzienniku. Udowodnię tezy, że redemptoryści (czyli media o.T.Rydzyka) propagują zbrodniczy syjonistyczny liberalizm oraz popierają imperialna politykę syjonistów z USA, Wlk.Brytanii i Izraela.

 

Teza nr 1.

Media redemptorystów, których założycielem jest o.T.Rydzyk, głoszą pochwałę liberalizmu gospodarczego, czyli ideologię żydowskiej finansjery świata anglosaskiego propagowaną w skolonizowanych przez syjonistyczny Zachód państwach dawnego bloku wschodniego. Ta liberalna propaganda nie pojawia się w państwach dawnego Zachodu.

 

Dowód

„Toksyczna nadopiekuńczość państwa”  – Marcin Austyn, Nasz Dziennik

 

O ekonomicznych aspektach funkcjonowania państwa, jego “opiekuńczości” względem obywateli dyskutowano podczas konferencji “Państwo opiekuńcze a chrześcijaństwo” zorganizowanej przez Polsko-Amerykańską Fundację Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego (PAFERE). Patronat medialny nad imprezą sprawował “Nasz Dziennik”. Nadopiekuńcze państwo okrada obywateli pod pretekstem dążenia do “sprawiedliwości społecznej”.

20120809sm-300x202

Jak zauważył red. Stanisław Michalkiewicz (honorowy prezes PAFERE), rezygnacja z nadopiekuńczości państwa nie jest tożsama z rezygnacją z podziału dochodu narodowego. Może on, bowiem odbywać się bez udziału państwa, poprzez rynek. – Jeżeli dziś większość społeczeństwa uważa, że biednym trzeba pomagać, to niech pomaga, ale nie poprzez państwo. Ono ma jedynie dbać o to, by z tych ludzi nie “zdzierać”, aby mieli z czego pomagać – zauważył.

 

Profesor Marek Chodakiewicz (historyk) zwrócił uwagę na fałszywe przekonanie, że państwo opiekuńcze musi funkcjonować, bo musi być “sprawiedliwość społeczna”. Tymczasem pojęcie to jest wytworem demagogów, bo jaka jest różnica między sprawiedliwością a sprawiedliwością społeczną? W jego ocenie, w obecnej sytuacji najbardziej sprawiedliwym systemem jest ten, który pozwala osobie na rozwój i jest nim wolnorynkowa demokracja kapitalistyczna. Chodakiewicz akcentował, że państwo powinno odzwierciedlać chrześcijańskie wartości, a stąd wynika dobroczynność wobec biednych i najsłabszych.

hqdefault

Seweryn Szwarocki, prezes stowarzyszenia Koliber (liberalizm dla młodzieży), z moich danych wynika, że mamy do czynienia – szczególnie po II wojnie światowej – z postępującym wzrostem wydatków publicznych, których dominantą (nawet do 90 proc. ich struktury) są wydatki socjalne. Opiekuńczość w tym wydaniu spowodowała kryzys demograficzny, (…). Jego zdaniem, model państwa opiekuńczego należy jak najszybciej zlikwidować, a obywatelom przywrócić władzę nad bogactwem.

20130426sm

Dobroczynność prywatna pozwala biednym, mimo swego nieszczęścia, zachować cnotę pokory, w przeciwieństwie do postawy wielu klientów państwowej pomocy społecznej: “mnie się należy”. Ludziom zamożnym pozwala stać się ludźmi miłosiernymi z potrzeby serca, a nie z przymusu – zauważył.

20120809wt-300x202

Profesor dr hab. Piotr Jaroszyński (filozof) : W ten sposób wpadamy w pułapkę np.

bezpłatnej opieki zdrowotnej, oferowanej przez państwo (…). (…) państwo nadopiekuńcze jest częścią państwa totalitarnego, (…). Rozwiązaniem jest, więc odwołanie się do katolicyzmu i płynących z niego nieuzależniających form pomocy.

Ksiądz profesor Piotr Bortkiewicz wskazał trzy skutki nadopiekuńczości

państwa: bezrobocie, niszczenie polityki rodzinnej i wolności.

 

W ocenie prof. Alejandra Chafuena (fundacja ATLAS), by wygrać z państwem opiekuńczym, konieczne jest zakorzenienie w nauce Kościoła, która dotyka istoty ludzkiej oraz docenia rolę rodziny. By jednak rodzina mogła funkcjonować, musi walczyć o własność prywatną, bo rodzina i własność prywatna są filarami wolnego społeczeństwa.

 

Za  http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/9519,toksyczna-nadopiekunczosc-panstwa.html

 

 

Wykład Christine O’Donnell (USA – kandydatka Republikanów na senatora) wygłoszonego w styczniu w 2010r. w

katolickiej uczelni o. dyrektora w Toruniu.

za: http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20100213&typ=my&id=my81.txt

(ten link już nie działa, redakcja ND zlikwidowała internetowe archiwum – ?)

 

Cytuję: „Zapewnienie indywidualnej wolności dokonywania wyboru czyni nas bardziej bezpiecznym społeczeństwem.(…) Im mniej rządu, tym lepiej.(…) naruszanie tych zasad prowadzi do demograficznej i ekonomicznej katastrofy. Zasady te – chłodne, naukowe, historycznie udowodnione, nie współgrają z zasadami państwa opiekuńczego.”

 

 

Teza nr 2

Redemptoryści, ich media – mieniący się przecież katolikami, szerzący katolickie wartości – nigdy nie występują przeciw zbrodniczej imperialnej polityce syjonistycznego żydostwa anglosaskiego z USA, z Wlk.Brytanii i Izraela. Zawsze wyrażają dezaprobatę względem państw i ich przywódców, których syjonistyczni Żydzi uznają za wrogów, np. Rosję, Syrię, Sudan, Białoruś itd.

 

Dowód

„Lekcja bicia opozycji” – Marta Ziarnik, Nasz Dziennik

 

Cytuję: Prezydent A.Łukaszenka chce, aby obywatele od małego uczyli się

nienawiści do Zachodu.

za  http://www.naszdziennik.pl/swiat/7300,lekcja-bicia-opozycji.html

 

 

Łukaszenka zbroi al-Baszira” – autor: Marta Ziarnik, Nasz Dziennik

Białoruś sprzedaje do Sudanu samoloty i pociski rakietowe, naruszając

tym samym międzynarodowe sankcje.

 

Utajnić można wszystko”, Nasz Dziennik  -

Z mec. Olgą Cejtliną z Rosyjskiego Komitetu Adwokatów na rzecz Obrony

Praw Człowieka rozmawia Piotr Falkowski

 

P.F.:12 stycznia zmarł po ciężkiej chorobie mec. Jurij Szmidt, założyciel Komitetu. Najbardziej znany był jako obrońca Michała Chodorkowskiego.

O.C.: – Nie chcę komentować szczegółów sprawy Chodorkowskiego. Ona należy w pewnym sensie do obu kategorii. Jest oczywiście związana z wielkimi pieniędzmi. Myślę jednak, że dzięki wysiłkom Jurija Markowicza udało się pokazać społeczeństwu i światowej opinii, że

należy także do drugiej kategorii: naruszeń praw człowieka. W sądzie i wszędzie indziej dowodził, że miały miejsce określone represje i prześladowanie człowieka, który robił biznes wbrew władzom.

 

za: http://www.naszdziennik.pl/swiat/25928,utajnic-mozna-wszystko.html

 

*                    *                  *

Rydzyk-Michnik

Jak widzimy nie tylko Michnik broni syjonistycznego złodzieja.

 

Słuszność powyższych tez wystarczająco dobrze potwierdzają przytoczone z Naszego Dziennika fragmenty tekstów i wypowiedzi.

Pozostaje odpowiedź na pytanie, kto finansuje antynarodowe – w Polsce antypolskie – działania redemptorystów. Skoro powyższe tezy, o realizacji przez redemptorystów syjonistycznej propagandy i polityki, zostały potwierdzone w stopniu wystarczającym przy wykorzystaniu ich własnych mediów, to jest także oczywiste, że działalność redemptorystów musi być finansowana przez dysponentów liberalnych treści.

 

Redemptoryści pojawili się w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w 1787r. Pierwsze placówki zakładał Klemens Maria Hofbauer. Od swojego głównego klasztoru w Warszawie przy kościele św. Benona redemptoryści na ziemiach polskich zwani byli wówczas benonitami. Podczas, gdy jezuici ulegli kasacie przez władzę nazywani byli krypto-jezuitami. W 1808 pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Królestwa Prus przeciwko wojskom napoleońskim na mocy ustawy sejmowej zostali wydaleni z Księstwa Warszawskiego.
Na ziemie polskie powrócili w 1903r. Dzisiaj jest to jeden z najpotężniejszych, prawdopodobnie najbardziej wpływowych i majętnych zakonów w Polsce. W Polsce redemptoryści prowadzą wiele parafii i kościołów filialnych. Ich własnością jest Radio Maryja założone przez o. Tadeusza Rydzyka. Redemptoryści współtworzą także TV Trwam i Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej (W praktyce większość majątku należy do instytucji poza kościelnych. Głównie do trzech fundacji stworzonych przez ojca dyrektora i jego współpracowników). Posiadają wydawnictwo „Homo Dei”.

Nie wiadomo, co stało się z pieniędzmi zebranymi przez o.Rydzyka na ratowanie Stoczni Gdańskiej (podobno kilkadziesiąt mln złotych) – ?

 

Dariusz Kosiur

About these ads

15 thoughts on “Redemptoryści – syjonistyczna banda z krzyżem i różańcem

 1. Właściwie chciało by się powiedzieć po łacinie to nie redemptorium (w postaci Jezusa wiszącego na krzyżu za byłe i przyszłe grzechy nasze) ale po prostu VOMITORIUM

  Lubię

 2. ,,Nasza władza” najwidoczniej także to zauważyła i dopuściła do multipleksu, albo dostała taką wskazówkę, że to są ,,swoi”
  .

  Lubię

 3. Dariusz kosiur .Ty naprawdę jesteś chory n poddaj sie utylizacji -do lecze4nia nie nadajesz sie

  Lubię

 4. Jakieś sześć lat temu, kiedy jeszcze uważałem, że jesteśmy zamknięci w tradycji chrześcijańskiej jak pies na łańcuchu przy swojej budzie, napisałem tekst niejako w obronie Radia Maryja. Dzisiaj jestem prawie całkiem wyzwolony z chrześcijańskiej retoryki. Tedy zapodaję ten tekst głównie dlatego, że komentarz do niego może być ciekawszy niż on sam.

  KUŹNIA KADR

  Pewnie nie wszyscy zauważyli, że w strukturach „Gazety” — która zapracowała sobie wśród Polan na kilka hańbiących przydomków — powstało i rozwija zaszczytne tradycje Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego.
  Otóż zatrudnieni tam śledczy, zwani dalej umownie dziennikarzami, prowadzą szczegółowe kartoteki przesłuchań wszystkich wystąpień publicznych, niezgodnych z duchem i literą talmudycznego prawa, co na co dzień przejawia się także uciążliwym brakiem certyfikatu koszerności od odpowiednich władz duchownych. I tutaj najczęściej wywoływanym z celi imieniem jest „Radio Maryja”.

  I tak np. 14-minutowy dziennik poddany jest ścisłej „merytorycznej” i moralnej obróbce. Następuje więc szczegółowa analiza treści dziennika, realizowana twórczo poprzez opowiedzenie go własnymi słowami, przetykanymi dla rozluźnienia dramatycznego napięcia błazeńskimi minami. Raport ten z obserwacji i przesłuchania podejrzanego, zawiera dokładne dane na temat czasu trwania i miejsca przestępstwa, jak i opis chęci przygotowania następnej zbrodni, chociaż akurat inwigilowany milczy z wiadomych względów. Na końcu raportu jest miejsce na wnioski. Te przytaczam w dosłownym brzmieniu:

  „Tyle nędzy technicznej i moralnej oraz pogarda dla etyki dziennikarskiej w małym kilunastominutowym fragmencie programu Radia Maryja. To jedyna taka rozgłośnia. Ministerstwo powinno skontrolować poziom merytoryczny i moralny WSKSiM”.

  Rosną nam kadry do służby publicznej.

  Lubię

 5. Jesteście jak czerwona zaraza,która kiedyś zalewała Europę a nawet umiejscowiła się w różnych częściach świata.Redemptoryści to zakon,który uczyni Polskę wielką a Polaków zjednoczy w walce przeciw wszelakiem ścierwu.Szczekajcie jak psy bo za nie długo założymy wam kagańce.ALELLUJA

  Lubię

 6. Diagnoza zapewne jest prawidłowa.

  Gwoli ścisłości warto zauważyć że Radio Maryja mocno promuje znanego obrzezanego antysemitę Stasia Michalkiewicza. Stasio został wypromowany na naczelnego antysemitę 3RP przez Adasia Ozjachtowicza Szechtera.

  Strona Stasia Michalkiewicza, promującego żydowski liberalizm, antyrosyjskie fobie i żydowskie złoto jako walutę, znajduje się jako rekomendowana przez WPS.

  Lubię

 7. Panowie jestem bardzo bardzo zdziwiony tak idiotycznymi komentarzami . Przypominacie mi panowie / przepraszam za porównanie/ małe piewrotniaki o nazwie AMEBY ; Dlaczego ? A to wytłumaczę są to pierwotniaki dla których najważniejszym jest nażarcie sie i wydalenie i nic nic nic nic więcej bo mają tylko te dwa organy są to bezmózgowcy . Kochani prosze zastanówcie się i chociaz troche pomyślcie jakie bzdury wypisujecie i to ludzie ,którzy pewnie mienią się „jenteligencją” a fe a be moji drodzy na drugi raz zastanówcie sie nad swoimi wypocinami . Pozdrawiam !!!

  Lubię

 8. Cała strona jak i jej dyskutanci wpisują się w retorykę tego od moherowych beretów”, „kiboli”, zadymiarzy”, „Polski w rozbudowie”, „Polski bez łomotającego kryzysu” itp. Nie zniżę się do poziomu rynsztoka, kloaki i bruku. Szkoda tylko, iż Polakom rozum odebrało i zagłosowali ponownie na polityków z pod „pędzącego królika”: oszustów, aferzystów, złodziei i kłamców. Najpierw Wojciech Jaruzelski swoim stanem wojennym wymordował prawie 200 osób, zrujnował polskie prawo, zrujnował gospodarkę kraju i cofnął rozwój gospodarczy do początku lat 60-tych. Obecny rząd w ciągu 6 lat wpisał się podobną polityką rujnując w dalszym ciągu prawo i gospodarkę cofając rozwój gospodarczy do początku lat 80-tych. I co najgorsze niszczy moralność Polaków, wtłaczając ją do jak najniższych instynktów. Nie powiem zwierzęcych, gdyż zwierzęta nie mordują swoich poczętych potomków. My natomiast mordowanie poczętych dzieci nazywamy eufemistycznie „aborcją”, nie mówiąc już o niszczeniu setek tysięcy zarodków ludzi, sic! ludzi powoływanych do życia na szkle: „in vitro”. W latach 70-tych za kradzież kilku ton mięsa dyrektor, jego zastępca i gł. księgowy radomskich zakładów dostali „czapę”. Natomiast obecny rząd zrujnował górnictwo węgla kamiennego, rujnuje kopalnię miedzi, zrujnował koleje państwowe i rujnuje kole górskie, zrujnował lotnictwo, zrujnował budownictwo i szereg firm budowlanych, a cząstki wybudowanych autostrad prowadzą albo w pole albo do centrów miast. Zrujnował służbę zdrowia, zrujnował szkolnictwo, zrujnował finanse budżetu państwa i budżety gmin, rozbuchał prawie 400 afer gospodarczych, utrącił kręgosłup wszystkim organom ścigania i sprawiedliwości, które obecnie pomagają aferzystom, oszustom i złodziejom a gnębią osoby uczciwe lecz niepoprawne politycznie i nie wpisujące się w nurt rządowych publikatorów. Obecnie zabiera się za zrujnowanie lasów państwowych, podziemnych bogactw naturalnych aby ostatek sreber rodowych rozsprzedać za grosze swoim poplecznikom oraz wrogom Polski. Można by tak bez końca przedstawiać dziedziny niszczone przez PO i PSL. Na marginesie jak mnie ktoś zapyta co sądzę o PSL to odpowiadam: „Przyczepiło się g… do dna okrętu i krzyczy płyniemy!”
  Reasumując to co się dzieje za obecnych rządów to już nie totalitaryzm a zwykły bandytyzm!
  Panowie tej strony internetowej pomyliliście adresy!

  Lubię

 9. AD VOCEM

  Nie tylko Pan pomylił tu adresy.
  Tedy moja rada taka: wziąć czopki!
  I nie pierdolić bez sensu.
  Chyba że jest Pan żyrafą, która chce przelecieć nosorożca.

  Lubię

 10. No cóż, nie pomyliłem się! Media mętnego nurtu odebrały wielu polskojęzycznym osobnikom nie tylko rozumu ale również instynktu samozachowawczego. Nauczyły natomiast bandytyzmu i chamstwa. Uważaj abyś się nie utopił w kloace stworzonej przez siebie oraz miłościwie (jak długo jeszcze?) panujących.
  Życzę w Nowym roku zakupienia w księgarni bajki o nagim królu, a w aptece kilograma sapiencji i zażywania jej do otrzeźwienia oraz wybudzenia z letargu, ale nie z ręką w nocniku!

  Lubię

 11. Mimo wszystko D Kosiur ma objawy demencji . Chłopie , juz dawno sprawa pieniedzy na ,,stocznię ” zostaly wyjaśnione sądowo i prokuratorsko . a płaczesz tutaj chyba dlatego ze nie zdołałes sie do nich podczepić

  Lubię

Dodaj komentarz

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Log Out / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Log Out / Zmień )

Facebook photo

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Log Out / Zmień )

Google+ photo

Komentujesz korzystając z konta Google+. Log Out / Zmień )

Connecting to %s