Pieniądz i gospodarka suwerennego państwa

Posted on 18 Styczeń 2014 - autor:

10


Konferencja „Pieniądz i gospodarka suwerennego państwa”
propozycja
Cel konferencji: rozpracowanie spójnego modelu funkcjonowania pieniądza w gospodarce.
Jak starałem się wykazać w ostatnich notkach
(http://nikander.neon24.pl/post/104519,konwersatorium-wystawiamy-rachunek-banksterom,
http://nikander.neon24.pl/post/104270,konwersatorium-monetarna-manna-z-nieba), przy zmianie
doktryny monetarnej i przejściu na strategię kotwiczenia waluty na parytecie gospodarczym i celu
inflacyjnym, koniecznym byłoby rocznie „rozpraszać” emisję w kwotach od 20 do 50 mld zł (w zależności
od dynamiki PKB i dynamiki inflacji). Właścicielami tej swoistej „dywidendy” powinni
być ci, którzy najbardziej do jej powstania się przyczynili a więc przedsiębiorstwa. Jednak, trudno
oczekiwać, że społeczeństwo zaakceptuje rozproszenie emisji wśród samych przedsiębiorców. Rozwiązanie
musi nabrać cech rozwiązania powszechnego. Proponujemy, aby kwotami emisji dofinansować
nowy dodatkowy plan własnościowy w firmach a mianowicie pracowniczy majątek produkcyjny.
Jego istoty można się doszukać w rozwiązaniach Mariana Wieleżyńskiego (Polska – Lwów) i
Tomasza Baty (Czechosłowacja). Uważamy, że oparcie się o model akcyjny (ESOP Luisa Kelso) to
grube nieporozumienie.
Istota spółki właścicielsko-pracowniczej powinna być społecznie przedyskutowana i wprowadzona
jako kolejne rozwiązanie do kodeksu spółek handlowych. Zwracam się zatem do Szanownych
Państwa, z nadzieją, że zainteresujecie się tym problemem. Jest pomysł zorganizowania konferencji/
seminarium przy okazji którego popracowalibyśmy nad następującymi zagadnieniami:
1. Strategia kotwiczenia waluty na parytecie gospodarczym i celu inflacyjnym.
Odzyskanie suwerenności państwa nad NBP w zakresie emisji pieniądza, matematyczne ujecie
formuły emisyjnej, opracowanie form rozproszenia emisji, opracowanie reguł operacji
dostrajających RPP i aprecjacyjnych NBP, wystawienie rachunku banksterom.
2. Spółka właścicielsko–pracownicza wiekopomne dzieło Mariana Wieleżyńskiego.
Organizacja, statut, spółki właścicielsko – pracowniczej Gazolina S.A. z 1912 roku
3. Rozwój własności pracowniczej na przykładzie amerykańskiego ESOP
Amerykański plan pracowniczych własności akcji.
4. Demokracja przemysłowa w modelu nadreńskim i nordyckim
Model Montan-Mitbestimmung i rozwiązania pokrewne
5. Główne tezy prawa spółek właścicielsko–pracowniczych
1. Skontrastować koncepcję spółki właścicielsko-pracowniczej z innymi formami spółek
zaliczanych do spółek pracowniczych jak: spółka managersko-pracownicza i spółka
pracowniczo-managerska.
2. Zinstytucjonalizować funkcjonowanie podwójnego planu własnościowego włączającego
kapitał statutowy (właścicielski) i pracowniczy majątek produkcyjny
3. Zinstytucjonalizować działanie organu zarządzającego tym zdublowanym planem
własnościowym.
4. Zinstytucjonalizować przypadki upadłości i układu.
6. Pakiet zmian legislacyjnych.
Kto z Państwa podjąłby się organizacji takiej konferencji/seminarium? Pomyślcie sami:
1. Moglibyśmy obniżyć stopy procentowe kredytów urzędowo do 4,5% dla ludności i do 2,5%
dla przedsiębiorców jak na Węgrzech. Gospodarstwom domowym pozostałoby w kieszeni
około 50 mld zł rocznie, przedsiębiorstwom około 20 mld zł.
2. Przedsiębiorcy dostaliby do dyspozycji (pod zarząd) całą roczną emisję przyrostową pieniądza
(od 20 do 50 mld rocznie) ZA DARMO!!! Kto stał w zatorach płatniczych ten wie, co to
może oznaczać dla gospodarki.
3. Pracownicy staliby się współwłaścicielami przedsiębiorstw ze wszystkimi dobrymi tego faktu
skutkami.
4. Polscy przedsiębiorcy mogliby zwiększać inwestycje o około 20% rocznie dostarczając nowych
miejsc pracy a tym samym powiększając bazę podatkową dla budżetu oraz wpływy
na fundusze ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.
5. Udowodnilibyśmy nasze rachunkowe i moralne prawo do anulowania wszystkich długów.
Do organizacji konferencji należałoby zaprosić znane polskie autorytety oraz instytucje cieszące
się powszechnym szacunkiem jak NOT i PTE. Należałoby także nawiązać kontakt z organizacjami
pracodawców oraz znaleźć sposób na organizacje związkowe i wytłumaczyć im, że przejście
z konfliktowego na partnerski model stosunków przemysłowych, być może zaszkodzi bonzom
związkowym, ale sami pracownicy skorzystają o stokroć więcej.
Pracę chcemy zorganizować wielotorowo:
– Praca sztabu opracowującego materiały i przygotowującego konferencję. Kontakt: Skype
jkamycki1
– Portal do zbierania baz analitycznych do postulatów legislacyjnych oraz budowy rankingu
postulatów: http://ligapolit.pl
– Konwersatorium z wykorzystaniem narzędzi komunikacji internetowej według wewnętrznych
ustaleń poszczególnych sygnatariuszy tego wspólnego działania.
Józef Kamycki

About these ads
Posted in: Polityka