ROZBIĆ CIEMNICĘ SOLIDARNOŚCI – dr Mark Głogoczowski


Program na „Polski Wiek XXI”:
ROZBIĆ CIEMNICĘ SOLIDARNOŚCI
Mark Głogoczowski, doktor filozofii politycznej
1. Semper In altum – czyli o potrzebie celów w życiu wyższych niż te wskazane przez Pismo Święte
(Semper In altum – zawsze wzwyż – to napis jaki umieszczony został, przed ponad stuleciem, nad hallem wejściowym do mego liceum im. B. Nowodworskiego w Krakowie)
Po prawie trzech tygodniach mej nieobecności „pod Giewontem” (1909 m npm.) powróciłem z pobytu pod Mont Blanc (4808 m), pod którą to Wielką Białą Górą spędziłem ponad dwadzieścia sezonów wspinaczkowych, po raz ostatni raz jeszcze w ubiegłym wieku. Warto szerzej zatem upowszechnić kilka mych świeżych spostrzeżeń z tego ekskluzywnego zakątka Unii Europejskiej. Co zaś najbardziej w okolicach Chamonix rzuca się w oczy, to estetyczne odczucie, że ta Unia, do której Polska, wraz z całą uwolnioną od dominacji ZSRR rzeszą środkowo-europejskich eurolandów obecnie przynależy, nie jest czymś tak złym, jak to wielu polskim narodowcom – zwłaszcza tym bezmyślnie filo-amerykańskim – się wydaje. Co więcej, w malowniczych okolicach Monte Bianco od ponad stulecia przebijają się bardziej dojrzałe, tak zwane „aktywistyczne” ciągoty społeczne, bardzo odlegle od tych ciągot super-przyziemnych, w jakie Polska – z jej „garbem” Solidarności, a ostatnio i smoleńsko-katyńskiego Krzyża Pańskiego – w ostatnich dekadach się beznadziejnie zaplątała.
Otóż na zakończenie naszej sześcioosobowej turystyczno-alpinistycznej eskapady próbowaliśmy wejść (w moim wypadku już po raz 11) na Mont Blanc, jednak wskutek załamania pogody trzeba było się z tej próby wycofać na wysokości około 4250 metrów. Co zaś zobaczyliśmy na stromym (jak na Rysy od polskiej strony) szlaku turystycznym wiodącym na ten Szczyt Europy? Otóż pomimo niepewnej pogody, obciążeni wielkimi plecakami, niosąc namioty umożliwiające biwak na lodowcu powyżej przepełnionego schroniska na wysokości 3800 metrów, w kierunku Białej Góry waliły tłumy Rosjan, Polaków, Czechów, Ukraińców oraz innych Słowaków, nie mówiąc już o Niemcach oraz lokalnych tuziemcach. Te prawdziwe pielgrzymki przypomniały mi, zapamiętane przed ćwierćwieczem w Himalajach, niezliczone korowody Hindusów, którzy na wysokości 3700-4100 metrów pieszo człapali cały dzień ścieżką wśród piargów by ujrzeć choć raz w życiu źródło – i napić się zeń wody – wypływającej spod lodowca Gangotri, Świętej Rzeki Ganges.
Patrząc zaś na ten sznur „biedronek” (alpiniści lubią kolor czerwony), wspinający się zachodnim, skalistym zboczem Dôme de Gouter, pomyślałem sobie – patrząc na Europę bez żadnej przesady „z góry” – że zasłużyła sobie na jakąś bardziej przyjazną Przyrodzie religię, niż tą „naszą” religię biblijną, agresywnie anty-przyrodniczą, której prorocy już przed blisko trzema tysiącami lat zapowiadali nadejście Epoki Świętych Buldożerów niwelujących Ziemię: „ja zrobię z ciebie (Izraela) ostre brony z zębami w dwóch rzędach, abyś młócił i miażdżył góry, a pagórki pociął na sieczkę” (Izajasz 41, 15). Który to biblijny program „zniszczenia gór i zasypania dolin” jest całkiem na serio już zaawansowany i to nie tylko w USA i w Japonii, co widać w szczególności przy budowie coraz to nowych „gładkich jak stół” autostrad.

Na początku jednak ostatniego stulecia rzeczona super-pozytywistyczna, uwielbiająca płaskość zarówno Ziemi jak i kory mózgowej, religia „chrześcijan” w bardziej rozgarniętych kręgach populacji uległa osłabieniu i coś z antycznego Kultu Przyrody, zwanej Naturą, zaczęło się odradzać, także i na ziemiach etnicznie polskich. W tym okresie mieszkający czasowo pod Tatrami w Poroninie Władymir Illicz Lenin wspinał się, wraz ze z ze znajomymi, bodajże jeszcze bez ułatwiających tę wyprawę łańcuchów, na Rysy: w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych ubiegłego stulecia mieliśmy nawet, upamiętniający tatrzańskie wyczyny Ojca Rewolucji, wysokogórski Szlak Leninowski (z Zakopanego przez Zawrat do Morskiego Oka) opatrzony znienawidzoną przez kler „lucyferyczną” czerwoną gwiazdką; w późniejszych latach został jednak ten „symbol czerwonego diabła” przez pobożnych górali zatarty, zaś celem pielgrzymek stał się krótki, oznakowany żółtym krzyżykiem i prawie płaski jak nakazuje Biblia – patrz Izajasz 40, 3 – Szlak Papieski w Dolinie Jarząbczej. Choć górale polscy są wyjątkowo przywiązani do obrazu Ojca Świętego, to wypromowany przez nich „szlak papieski” w Tatrach jest ewidentnie, używając góralskiej gwary, „sietniakowaty” w porównaniu z długim i trudnym, zwłaszcza w okolicach Zawratu, byłym tatrzańskim Szlakiem Lenina, po którym w pogodne dni lata wędrują tłumy.

Porzućmy jednak na chwilę te „lucyferyczne” rozważania o antyprzyrodniczym charakterze „naszej” religii powstałej w rejonie jerozolimskiej Golgoty („trupiej czaszki”) przed dwoma tysiącami lat. Kolejny pozytywny obraz okolic Mt Blanc jaki rzucił się w oczy całej naszej sześcioosobowej grupie, to prawie całkowity brak ludzi otyłych w miejscowościach podgórskich, co w szczególności widać było w przepełnionej w godzinach wieczornych lokalnej kolejce wąskotorowej, łączącej osiedla i campingi wokół Chamonix. Dlaczego Francuzi, pomimo obfitości samochodów oraz zmuszających do ciągłego siedzenia mediów elektronicznych, potrafią do późnych lat życia zachować tak nie otłuszczoną sylwetkę? Jako „zoologiczny antyamerykanin” ja powiązałem to biologiczne zjawisko z przysłowiową niechęcią żabojadów do „american way of life”: statystycznie im bardziej jakiś naród się „zamerykanizował”, tym bardziej jego obywatele stają się po prostu opaśli, co widać nie tylko po Austriakach i Niemcach, ale też – niestety – i po Polakach, bardzo zawzięcie hodujących „na wzór amerykański” swą tkankę tłuszczową (oraz swe niedoćwiczone niskozróżnicowane mózgi, o programowo coraz bardziej płaskiej korze).

2. Co polski „chrześcijański solidarnościowiec” potrafi zrobić
Przy okazji pobytu w Chamonix spotkałem się z mym byłym partnerem ambitnych wejść alpejskich Gabrielem Archinardem, obecnie emerytowanym profesorem matematyki Uniwersytetu Genewskiego. Oczywiście zadał mi on pytanie, intrygujące wszystkich bardziej rozgarniętych ludzi w Europie. Dlaczego 10 kwietnia br., wiedząc że warunki pogodowe w Smoleńsku są bardzo niesprzyjające, samolot wiozący prezydenta RP oraz kilka tuzinów innych ważnych osobistości, zdecydował się lądować? Cóż miałem mu odpowiedzieć? Powiedziałem to co myślę. Wypadek nastąpił z powodu NIEWIARYGODNEJ NADĘTEJ GŁUPOTY naczelnych władz RP. Jak to napisał, jeszcze w kwietniu br. w „Przeglądzie” profesor Bronisław Łagowski, Prezydent Lech Kaczyński nie chciał się spóźnić na Mszę za dusze pochowanych w lesie katyńskim ofiar stalinizmu i sam stał się ofiarą swej ambitnej głupoty, pociągając „do piachu” swą małżonkę oraz swą liczną świtę.
Co więcej, na podstawie tego, co o przyczynie śmierci znacznej części przebywających w niewoli w ZSRR oficerów polskich napisał arystokrata Józef Czapski oraz polski socjalista Franciszek Rakowski (nie premier!) odważę się sugerować, że i ci polscy przedwojenni oficerowie zginęli w lesie katyńskim z tego samego powodu, co cała wirchuszka dowództwa Wojska Polskiego przed kilkoma miesiącami w Smoleńsku: w 1940 roku znaczna część korpusu oficerskiego WP pożegnała się z życiem z powodu nadmiaru swej honorowej głupoty, nakazującej „polskim panom” wybierać do podpisu bumagi stwierdzające, iż są nieprzejednanymi wrogami Ojczyzny Proletariatu .

Ta sprawa inklinacji do samobójczych zachowań kolejnych polskich „elit”, wymaga szerszego opracowania, zwłaszcza iż nadchodzi 30-lecie powstania Solidarności – gigantycznej organizacji o pięknie brzmiącej nazwie, która po uzyskaniu władzy w wyborach 1989 roku walnie się przyczyniła do totalnego upadku autonomicznej polskiej wytwórczości, a zatem i do rozpędzenia Polskiej Klasy Robotniczej na wszystkie cztery – bez przesady – strony świata. Nie mówiąc już o związanym z tym „antykomunistycznym osiągnięciem” zwasalizowaniu naszego kraju przez sponsorujące Głupotę Solidarności Stany Zjednoczone. Cóż bowiem ma do zaproponowania Ludzkości ten nie kwestionowany obecnie Hegemon Zachodu godny nazwy Pana Świata, po hebrajsku Adon Olam?
3. T-P-D – czyli Święta Trójca Wartości rządzących Zachodem

Otóż w lecie 1980, dokładnie w okresie gdy w PRL rodziła się Solidarność, mieszkając jeszcze w Genewie, opublikowałem w paryskiej „Kulturze” artykuł pod tytułem „Ciuciubabka naukowa” , w którym utrzymywałem, że prawdziwym „bogiem” Zachodu jest „Trójca” o nazwie Technika, Pieniądz i Cztery Litery, czyli (głównie żeńska) D…. A zatem w eleganckim, nasuwającym skojarzenia ze stalinowskim Towarzystwem Przyjaciół Dzieci skrótem, jest to kult T-P-D. W kilkanaście miesięcy później, pod koniec roku 1981, wciąż jeszcze obserwując „z Zachodu” wyczyny tej wczesnej Solidarności, doszedłem do smutnego wniosku, że to właśnie T-P-D, tej Trójcy Przenajświętszej Zachodu jest podporządkowana ta „prawdziwie polska” Solidarność (anty)robotnicza. Co doskonale się w dziesięć lat po Sierpniu 80 potwierdziło, w okresie gdy rozpoczęło się wprowadzanie „planu Balcerowicza”. Bo o cóż ta wczesna „Solidarność” już wtedy walczyła? Po rozbuchaniu, wśród przyzwyczajonych do oszczędnego życia Polaków, ambicji konsumistycznych za czasów PZPR-owskiego „technokraty” Gierka, tym marzącym o niekończącym się rozwoju masom zaczęła się roić już nie socjalistyczna „druga Polska”, ale nasycona technicznymi zabawkami „druga Japonia”, jak to zapowiadał, ledwo dziś ten fakt pamiętający, Lech Wałęsa; pod wpływem napływającej z Zachodu intoksykacji T-P-D, pod oknem papieskim w Krakowie gromadzili się w roku 1983 rozentuzjazmowani studenci wołając do papieża „zabierz nas z sobą” do kapitalistycznego raju, gdzie prawie każdy ma samochodzik. No i masy otrzymały to o czym marzyły, prawie każdy może stać się posiadaczem czterech kółek, od natłoku zgromadzonego sprzętu AGD-RTV zaczynamy się w naszych przyciasnych, wciąż w większości post-gierkowskich mieszkaniach wręcz dusić, a wokół miast buldożery budują nam „nowe góry” w postaci hałd po-konsumpcyjnych odpadów. No i jesteśmy nareszcie częścią tej „lepszej” Europy, w której autokratycznie rządzi T-P-D, Pan Świata, w czasach antycznych znany jako Mamon Zwycięzca, Bóg Jedyny nie tylko Fenicjan, ale i „tych z Egiptu” jak izraelitów nazywał grecki filozof Platon.

Dlaczego zatem jest w Polsce dzisiaj tyle jawnie artykułowanej wrogości pomiędzy rozmaitymi ugrupowaniami wyrosłymi na gruncie pro-chrześcijańskich, pro-demokratycznych i pro-kapitalistycznych marzeń Solidarności przed 30 laty? Jak się ma trochę oleju w głowie i umie obserwować świat, jest to konieczny wynik entuzjastycznej akceptacji Wartości T-P-D nad Wisłą. Przecież to już w „greckiej”, powstałej dzięki kontaktom z politeistycznymi hellenistami i zachowanej li tylko w katolickiej Biblii, Księdze Syracha możemy znaleźć uwagę (27, 2): „Jak kołek wbija się między kamienie ze sobą spojone, tak grzech (chciwości) wdziera się między sprzedaż a kupno”. No a jak bezrozumna „Solidarność” entuzjastycznie przejęła z Zachodu – a ściślej z krajów anglosaskich – „etos wolnorynkowy”, to wszelka społeczna spójność Narodu Polskiego musiała się rozlecieć, dokładnie tak jak to się dzieje po wbiciu klina w najbardziej newralgiczny punkt na pozór solidnego muru. Do przewidzenia tego KONIECZNEGO ZJAWISKA SPOŁECZNEGO nie potrzeba żadnych Mędrców Syjonu, a tylko trochę doświadczenia z „wolnym rynkiem”. Doswiadczenia które mieli w starożytności przedsiębiorczy Grecy a także i Chińczycy: w konfucjanizmie, by zabezpieczyć Państwo Środka przed korupcją od wewnątrz, jedyną klasą społeczną pozbawioną praw obywatelskich byli właśnie „z natury żyjący dla chciwości” kupcy.
4. Co utraciliśmy dzięki „Solidarności”
Co zatem utraciliśmy w Polsce, akceptując nadmuchany jak przysłowiowy BALON Z LUDZKĄ GŁUPOTĄ etos Solidarności ? To najlepiej dostrzegają osoby dobrze za czasów socjalistycznych wykształcone, którym przyszło przez kolejne dekady mieszkać na Zachodzie, a w szczególności w Ameryce Północnej. Na przykład pan Lech Biegalski z Kanady, po mym artykule „Grunwald/Tannenberg – czyje to było zwycięstwo?” przesłał mi następujący e-list:

„Historia, za każdym razem potwierdza, że władza kapitalistów prowadzi do wyzysku i ucisku. Zaś władza sjonistów szybko zmieniłaby świat w globalną Gazę. Muszę przyznać, że po 26 latach życia na Zachodzie z sentymentem wspominam moją młodość w socjalistycznej Polsce. Było biednie, ale w wielu dziedzinach życia, było lepiej. Ludzie mieli dostęp do kultury i rekreacji, do dobrej i darmowej edukacji, do służby zdrowia, sanatoriów, wczasów pracowniczych, itd. Nikt nie ważył się wyprzedawać dobra narodowego i własności społecznej. Nie wolno było krytykować partii – na zachodzie można ale nikt nie słucha, więc nie ma różnicy. Wybieraliśmy z list ustalanych przez partię, ale na Zachodzie też normalny człowiek się nie przebije – tylko bogatych stać na kampanię wyborczą lub tych, którzy są finansowani przez bogate grupy interesów, którym po wyborach muszą służyć. Znów, praktycznie nie ma różnicy. I ludzie byli jacyś bardziej normalni, przyjaźni, mieli czas na prywatne życie, na wakacje z rodziną, na rozrywkę. Na Zachodzie każdy goni za pieniądzem, nikt nie ma czasu, ludzie konkurują między sobą zamiast współpracować. Ludzie żyją po to by pracować zamiast pracować po to żeby żyć.

Komentując przytoczoną na portalu http://www.zaprasza.net opinię dra Skonki z Wrocławia o kłamstwach na temat „Solidarności”, częsty korespondent tej witryny, maskujący się jako „tłumacz” napisał 2010-07-28 „Współczuję dzisiejszej młodzieży. To prawda że w ówczesnym ustroju wszelka kariera wymagała kolaboracji z władzą. Jednak prawdą jest że i bez tej kolaboracji można było zdobyć porządne wykształcenie mające wartość na całym świecie, a nie gówniany doktorat z nauk społecznych. Młodzi ludzie uczyli się głównie potrzebnych w życiu przedmiotów ścisłych i technicznych. System oświaty uchodził za jeden z najlepszych na świecie. Społeczna służba zdrowia zapewniała podstawową opiekę medyczną. Organy ścigania były aż za sprawne… A teraz? Powszechny regres”. Itd.

Otóż o tym regresie, który się zamanifestował natychmiast po „wybuchu” I-szej Solidarności, już w 1981 roku mówił mi w Maisons-Laffitte pod Paryżem redaktor Jerzy Giedroyć, oceniając sytuację w Polsce na podstawie artykułów jakie masowo zaczął otrzymywać do publikacji w „Kulturze”. „Toż to przecież teksty produkowane przez kompletne miernoty” wtedy odeń usłyszałem. I te Solidarnościowe miernoty, przez następnych lat trzydzieści dołożyły wszelkich starań aby przebudować nasz kraj na obraz i podobieństwo Pana Świata w postaci USA. (Ten ogólnoświatowy trend do ujednolicenia konsumpcyjnej kultury nosi zresztą nazwę „Amerykanizmu, czwartej wielkiej religii Zachodu”; apostołem tej wywodzącej się ze Starego Testamentu „nowo-religii T-P-D” jest specjalista nauk komputerowych David Gelernter, którego już w 1993 roku usiłował zabić pro-ekologiczny unabomber polskiego pochodzenia, zdolny matematyk Ted Kaczynski.)
Do powyższych wypowiedzi osób bardziej i mniej znanych dodam mą własna opinię, którą miałem już wyrobioną pod koniec roku 1969, kiedy to po rocznym pobycie w Danii, gdzie pracowałem jako asystent w Instytucie Geofizyki Uniwersytetu Kopenhaskiego, pojawiłem się jako stypendysta na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Wtedy to, patrząc na zachowanie się tak zwanych „przeciętnych Amerykanów”, kompletnie podporządkowanych w swych poczynaniach bóstwu Mamon, w wieku zaledwie 27 lat zrozumiałem dlaczego konieczna była Wielka Rewolucja Październikowa, rewolucja która „oczyściła” z własności szczególnie tych „kułaków”, którzy w kolekcjonowaniu bogactw mieli najmniej hamulców… (Podobną opinię usłyszałem w 30 lat później w Belgradzie z ust znanego radzieckiego dysydenta, znanego logika Aleksandra Zinowiewa, który nie dość że stwierdził, że Rewolucja Bolszewicka była konieczna, to jeszcze pozytywnie ocenił rolę w niej Jewrei, bez których znacznego udziału ta Rewolucja Antykapitalistyczna byłaby niemożliwa do zrealizowania.)
5. Krzyż jak symbol Ciemności i Śmierci, przede wszystkim śmierci Rozumu
Zachodni – a obecnie i światowy – Kult Handlu oraz Pieniądza, nie wziął się z niczego, już XIX-wieczni obserwatorzy rozwoju kapitalizmu, jak chociażby Karol Marks, który w USA nigdy nie był twierdzili, że w Ameryce Północnej przesiąknięty pożądaniem dóbr materialnych etos żydowski całkowicie „zakrył” odruchy chrześcijańskiego miłosierdzia. W istocie samej, hołdowanie wartościom T-P-D możemy odnaleźć już w podstawowych tekstach Starego Testamentu. Bo przecież Ojciec Wszystkich Narodów Wybranych, znany jako Abram a później Abraham (pod które to, szlachetne arabskie imię rzeczony Abram się podszył), swój wielki majątek zgromadził „pracując” jako rajfur wdzięków – czyli po prostu komiwojażer d… – swojej żony/siostry Sary „pracującej” na dworach bliskowschodnich władców. Zaś pomysł z okradaniem i zniewalaniem innych narodów za pomocą pożyczania na procent ponoć do Księgi powtórzonego Prawa wpisał sam Mojżesz, dumnie dzierżący w rękach otrzymaną od Boga Tablicę z napisem „nie kradnij”. Nie mówiąc już o barbarzynskim zwyczaju zawierania „przymierzy” – czyli „kontraktów handlowych z Bogiem” – pieczętowanych krwią niewinnych ofiar w rodzaju Jezusa nazwanego Chrystusem, dosłownie „bożym pomazańcem”, traktowanym przez kler jako głupiutki „baranek boży, który gładzi grzechy świata”.

O tym, że takie barbarzyńskie „przymierza z bogiem” mają tylko względną wartość, pisał już w II wieku pne aleksandryjski autor Syrach wnuk Jezusa: 5–4. Nie mów: Zgrzeszyłem i cóż mi się stało? Albowiem Pan jest cierpliwy. 5 Nie bądź tak pewny darowania ci win, byś miał dodawać grzech do grzechu. 6 Nie mów: Jego miłosierdzie zgładzi mnóstwo moich grzechów. U Niego bowiem jest miłosierdzie, ale i zapalczywość, a na grzeszników spadnie Jego gniew karzący.” To „greckie” ostrzeżenie, przed bezeceństwem stymulowanym przez łatwość „grzechów odpuszczenia”, celowo zlekceważył nienawidzący nauk Jezusa obłudnik Szaweł, znany w NT jako apostoł Paweł kalkulujący, że jego faryzejskie zapewnienie, że „przez Chrystusa umęczenie z grzechu pierworodnego nastąpiło uwolnienie” (List do Rzymian, rozdz. 5 i 6) zdobędzie poklask wśród szumowin Imperium Romanum. Gdy zaś gdzieś od V wieku w chrześcijaństwie zwyciężyła opcja „paulinistyczna”, nadająca hipotetycznej (muzułmanie w tą obrzydliwość nie wierzą) Męce Pańskiej wartość prawie całkowitego grzechów odkupienia, to automatycznie pojawiła się u co bogatszych chrześcijan hipertrofia nie hamowanej już przez zakazy religijne chciwości. A zatem i ciche przyzwolenie Kościoła na najzwyklejszy rozbój, z którego tak łatwo uzyskać rozgrzeszenie. Pod warunkiem oczywiście przekazania na rzecz Kościoła odpowiedniej dotacji.

W dalszym zaś, przewidzianym już dwa tysiące lat temu przez mocodawców samozwańczego Apostoła efekcie, brak tłumienia przez „religię dla gojów” konsumpcyjnych perwersji rodzącej się w chrześcijańskiej Europie burżuazyjnej oligarchii, musiało, wraz z postępem komunikacji oraz technik wytwarzania dóbr materialnych, doprowadzić do hipertrofii potrzeb tej oligarchii, a zatem i do jej uzależnienia się od kasty mojżeszowych „z natury” bankierów. Co na końcowym etapie rozwoju historycznego winno logicznie doprowadzić do powstania Tysiącletniego Globalnego Izraela z starotestamentową kastą rządzącą. O którym to Projekcie Globalizacji już w połowie wieku XIX pisali zarówno Karol Marks jak i Fiodor Dostojewski, a także i projektodawca sławnych „Protokołów” Maurice Joly.

Pojawienie się zatem w chrześcijaństwie pierwotnie znienawidzonego znaku krzyża stało się równoznaczne z rozpoczęciem okresu światowych chrześcijańskich podbojów, oraz do rozwoju kredytujących te podboje, zakazanych przez ortodoksję instytucji lombardów oraz banków. Warto tutaj podkreślić, że do dziś niewiele osób – także wśród wyższego kleru – zdaje sobie sprawę, że krzyż, który początkowo był li tylko rzymskim urządzeniem technicznym do powolnego uśmiercania przestępców (stąd właśnie kult techniki u chrześcijan), po upadku Rzymu stał się prawdziwym „taranem” za pomocą którego niszczono – i nadal się niszczy – wszystkie organicznie związane z kultem przyrody cywilizacje. I to „taranem” do tego stopnia skutecznym, że w czasach nowożytnych cały świat systematycznie zaczął się zamieniać w „boży ogród” (Pardes, czyli raj pozorowany) sterylnej hiper-urbanizacji Nowego Jeruzalem, opartego całkowicie na Pieniądzu, Technice i Powabach Komfortu przysłowiowej, z definicji ślepej a zatem i pozbawionej wyobraźni, Żopy.
W tym miejscu wystarczy przypomnieć słowa jednego ze współczesnych przywódców afrykańskich o tym, w jaki to „pobożny” sposób europejscy koloniści przejęli władzę nad Czarnym Lądem: „Dawniej myśmy mieli ziemię, zaś misjonarze przychodzili do nas mając w rękach tylko Biblię. Zapewniali, ze gdy zamkniemy oczy i zaczniemy się żarliwie modlić, to Dobry Bóg sprawi, że wszystkie nasze marzenia (o perkalikach i innych błyskotkach) się ziszczą. Myśmy im uwierzyli i zaczęliśmy się modlić, a gdy otworzyliśmy oczy, to koloniści mieli naszą ziemię, zaś my w rękach mieliśmy już tylko Biblię (a na sobie tandetne ubranka z perkalu).

I dokładnie tak samo wyglądała historia niedawnej „nowej ewangelizacji” Polski. Najpierw przyjeżdżali do Polski, w której stocznie i inne zakłady pracy były własnością narodową, wzbogaceni na Zachodzie przedsiębiorczy rodacy, demonstrując swe wspaniale samochody. Potem pojawił się polski Papież z pastorałem w formie krucyfiksu, w otoczeniu licznego kleru wykształconego w Watykanie oraz w uczelniach Opus Dei. Ten to, demonstracyjnie noszący przy sobie tylko brewiarz oraz krzyżyk kler zaczął lud mamić, że gdy „S” zamknie oczy i zacznie się żarliwie modlić, to wszystkie jej marzenia się spełnią. A gdy w końcu „Solidarność’ otworzyła oczy, to się okazało, że w wymarzony samochodzik (prawie) każdy w istocie został „odziany”, ale polskie stocznie i inne zakłady pracy już są w rękach obcych, albo po prostu je diabli wzięli. Zaś po tej „nowej ewangelizacji” Solidarności pozostał li tylko gigantyczny, potrójny Krzyż Pański na historycznym placu przed resztówką Gdańskiej Stoczni. I właśnie o instalację podobnego „krzyża głupoty Wolnej Polski” walczą zaciekle przed Pałacem Namiestnikowskim w Warszawie sfanatyzowane bojówki Ojca Rydzyka. (Który to Ojciec Nie-święty, jak pamiętam, „na ratowanie Stoczni” cegiełki po 5 zł kiedyś zbierał. Ponoć te cegiełki „wyparowały” wskutek nieudanych operacji Ojca Tadeusza na giełdzie, by w jakiś sposób następnie „zmartwychwstać” w postaci murów gmachu Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu; niestety na szykownych etatach tej szkoły robienia ludziom wody (święconej) z mózgów, nie ma miejsca dla bezrobotnych już do śmierci stoczniowców.

6. Co robić z KRZYŻEM HAŃBY SOLIDARNOŚCI na Krakowskim Przedmieściu?

A co winni robić ci, których Krzyż Pański nie pozbawił całkowicie rozumu? Czyli ludzie, którzy doskonale widzą – tak jak mój kuzyn, przewodnik tatrzański – że poustawiane obecnie gęsto w Tatrach (w tym i na Rysach, na których szczycie błyszczał przez lata wizerunek Lenina) krzyże są instalowane po to, aby wszystkim dawać do zrozumienia, że jak ktoś odważy się faryzeizm kleru krytykować, to grozi mu Golgota podobna to tej Jezusa z Nazaretu. Przypomnę zatem co zaczęli robić nasi „miastowi” przodkowie sto lat temu, w okresie gdy „wsiowi” (dosł. z łaciny „pogańscy”) górale na Giewoncie montowali stojący do dzisiaj żelazny krzyż wysoki na 14 metrów. To właśnie wtedy Lenin na Podhalu (jak głosi legenda z samym Piłsudskim) spiskował jak obalić znienawidzony „chrześcijański” Carat i zaprowadzić w Europie antykapitalistyczny, oparty na nauce wolnej od biblijnego smrodu, wywodzący się historycznie z czasów neolitycznych wiejskich wspólnot, SOCJALIZM.

Wtedy to pojawił się symbol polskich socjalistów w postaci silnych rąk trzymających młot, podobny do tego jaki występował na symbolach nie schrystianizowanych jeszcze, średniowiecznych plemion nordyckich oraz bałtyckich. Plemionom tym na Litwie aż do XIV wieku jakoś udało się zachować wiarę, że tym prymitywnym narzędziem da się rozbić CIEMNICĘ, w której ZŁY BÓG (aramejsko-hebrajski Mamon, Jahve, dziś symbolizowany przez kult T-P-D oraz paulińskie odmiany chrześcijaństwa) zamknął naturalne Słońce. Słońce, ktorego światło jest oczywiście wspanialsze od światła nawet tysiąca menor, symbolizujących „sztuczne światło promieniujące z Miasta na Wzgórzu Syjon”. I tutaj przychodzą na myśl kolejne symbole wyzwolonego z „judeochrześcijańskiej ciemnicy” SŁOŃCA, które ponownie zajaśnialo nad Europą na początku XX wieku.
Bo przecież indoeuropejska SWASTYKA, zwana przez Słowian KOŁOWROTEM, to był/jest symbol nie tylko Słońca ale i wciąż cyklicznie odradzającego się życia, symbol przeciwstawny znakowi chrześcijańskiego KRZYŻA, narzędzia powolnego mordu, który to znak symbolizuje zaprojektowany przez mocodawców świętego Pawła, liniowo ukierunkowany proces wyniszczenia na Ziemi wszystkich przedstawicieli gatunku homo sapiens i wszystkich kultur godnych nazwy „rozumnych”. Do której to grupy CYWILIZACJI ROZUMU post-nestoriańskie, augustyńskie chrześcijaństwo już w V wieku ne przestało przynależeć.

U azjatyckich Nestorian, zdaje się aż do dzisiaj, umieszczona wewnątrz równoramiennego krzyża greckiego SWASTYKA JEST ZNAKIEM CYKLICZNEJ WIECZNOŚCI ŻYCIA, czyli zjawiska przyrodniczego wręcz nie do pomyślenia dla wierzących w Początek (i Koniec) Świata izraelitów oraz zatrutych Biblią chrześcijan.

Podobny do symboli wczesnochrześcijańskich „kołowrót” – znak nie tylko buddystów ale i słowiańskich bogów – pojawia się także na dokumentach oraz banknotach wydawanych przez bezpośrednio po-rewolucyjną, bolszewicką Rosję:

W Polsce zaś zapewne widział go W.I. Lenin na kamieniu, upamiętniającym śmierć pod lawiną w 1909 poety i muzyka Mieczysława Karłowicza, stojącym do dzisiaj przy ścieżce z Hali Gąsienicowej do Czarnego Stawu; być może także natknął się on w okresie swego pobytu na Podhalu (1913-1914) na powstające jeszcze pod zaborem pierwsze drużyny Strzelców Podhalańskich, dumnie eksponujących swastykę na swych emblematach oraz budynkach:

A więc są tradycje, zarówno filozoficzne jak i religijne, do których Naród Polski – gdyby udało mu się wyrwać z żydochrześcijanskiej CIEMNICY SOLIDARNOŚCI – mógłby, z pożytkiem dla siebie i dla innych narodów, powrócić. Bo inaczej coraz szerzej będzie się u nas rozpowszechniać, wyraźnie promowana przez aktualnego Pana Świata, czyli USA, społeczna choroba umysłowa totalnie bezmyślnego religianctwa. Choroba powodująca, że zdolne do „spojrzenia z boku” na nasz kraj osoby takie oto wygłaszają opinie:
„Niech się nawet pozabijają czy to pod krzyżem w imię krzyża, czy pod kolejnym pomnikiem jakiegoś bęcwała. Obserwuję polskie media, czytam przeróżne informacje, obserwuję Polaków w ich wypowiedziach, komentarzach i jedno co mam do powiedzenia… większa część narodu polskiego nie ma nawet pojęcia, że od dawna już stoją pod ścianą własnej głupoty i drepczą w miejscu zupełnie tak, jakby chcieli głową przesunąć ścianę, problem tylko w tym, że oni tej ściany własnej głupoty nie widzą. Najlepsze czego mogę się doczekać, to momentu, w którym Polacy obudzą się z ręką w nocniku. Wtedy najlepsze co mogłoby się człowiekowi przytrafić, to popatrzeć na ich głupkowate miny, gdy zlecą im klapy z oczu, co być może będzie miało miejsce lub być może my tego nie dożyjemy.” (www.prawda2.info)
Może jednak dożyjemy. „Renesans religijny” w Polsce jak i w całej Wschodniej Europie był sztucznie wygenerowany jako wektor ułatwiający powtórne wprowadzenie kapitalizmu na terenach, na których „Światowa religia Pieniądza” została w znacznej mierze ograniczona w XX wieku przez ustroje socjalistyczne. Ale gdy kler zrobił swoje (w znaczeniu wykonania kupy), to kler może już odejść do lamusa historii. Sam mam doświadczenie z bardzo długiego okresu mego pobytu w kiedyś ultra-religijnej, kalwińskiej Genewie, w której obecnie prawie nikt już nie interesuje się „religią przodków”: w latach 1970, gdy pracowałem jako instruktor alpinizmu na obozach dla młodzieży organizowanych przez kanton Genewa, w odpowiedzi na pytanie ankiety „czy chcesz aby trakcie obozu twój syn/córka uczestniczyła w mszy niedzielnej” na około 300 ankietowanych rodziców tylko 2 osoby chciały, aby ich potomek w mszy niedzielnej uczestniczył. A ten brak religijności automatycznie przełożył się, jak to zauważyłem, na znaczne zmniejszenie stopnia hipokryzji we stosunkach międzyludzkich w tym pół na pół protestancko-katolickim mieście. Czego oczywiście życzyłbym i mym Rodakom „stojącym przed ścianą własnej, radującej duszę Pana Świata, głupoty”.
Zakopane, 29-09-2010

Reklamy

10 uwag do wpisu “ROZBIĆ CIEMNICĘ SOLIDARNOŚCI – dr Mark Głogoczowski

 1. Tia….dlatego na gwalt umieszcza sie „zote mysli” autoryteta na zawolanie z Anglii:-))))
  No prosze, jak pamiec zacznie funkcjomowac i przypomni sie zdziebelko wiecej niz skok przez plot, wyzwolenie z ruskiej niewoli i demokracje…robi sie nerwowowo. Pan Ascherson powiada ze anarchosyndykalizm nei ma przyszlosci…nie anarcho i owszem nie w tej rzeczywistosci, gdzie wolno kapitalowi laczyc sie w swoje zwiazki zawodowe,wolno lekarzom, wolno a nawet wskazne, zeby w takie laczyli sie finansici…ale laczenie sie robotnkow jest ..no wlasnei po co??? starocie:-))))
  Pan Aschersorn zapomina podstawowy fakt piszac, ze nie dalo sie- bo gospodarka sie zalamala,,Tyle, ze to bylo zdziebelko odwrotnie…ze to wlasnie zalamanie sie gospodarki bylo arkuszerem Solidarnosci a nie odwrotnie…a Solidarnosci nie zalamala zapasc gospodarcza ,ktora byla jej paliwem- ale zwykla brutalna sila policyjana, ktora zlikwidowano fizycznie Zwiazek, a jej ludzi wtracono do wiezien!
  Nie tylko samorzady pracownicze, struktury poziome…bylem czlonkiem zespolu Krakowskiego , ktory opracowywal NOwa Ordynacje Wyborcza do Sejmu i Rad Narodowych…gdzyz doskonale wiedzielismy, ze na rozwiazanie silowe nas nie stac.. i trzeba pojsc do Urny!
  Wsoki oficer SB nazwisk paru…chyba zupelnie szczerze gratulowal wg nich doskonalych rozwiazan ordynacyjnych….
  Czy takie rozwiazania podejmuje organizacja anarchistyczna??? TYlko idiota moze dochodzic do takich wnioskow lub platny agent.
  Nie wywozono niekompetentnych menagerow, bo w calej Polsce wywieziono na taczkach tylko jednego w Polmo w Krosnie, nie menagera, ale szefa starych zwiazkow i za nic innego tylko ,ze prowokowal strajk na polecenie sluzb. Co wyszlo w procesie- jaki wytoczono wozacym, a w ktorych ich bronilem i kiedy zazadalem od sadu powolania na swiadkow ludzi, ktorzy robili fotografie ,,okazalo sie- ze nie moga sie stawic- bo wszyscy SBeki…tak ze prokurator zostal bez swiadkow,,Poniewaz czekali na wydarzenia zajmujac wczesneij stanowiska na terenie zakladu strzezonego,,,oczywistym bylo ze to akcja sluzb..i tak bylo w wiekszosci przypadkow.
  Moze ktos- kto te czasy pamieta..przypomina sobie wysokiego Chinczyka z ambasady Chin ,ktory caly czas krecil sie wokol krajowek ,waznych spotkan, uczynny i mily zawierajacy setki znajomosci… o imieniu Lee???
  Wlasnie kiedys Lee powiedzial do mnie, na pytanie dlaczego tak sie kreci wokol nas,,,Robicie cos ,co jest niezmiernie wazne..te wasze pomysly to sa calkowicie rewlacyjne rozwiazania…my chcemy to robic u siebie- bo widzimy, ze to jest wielka szansa…to jest przyszlosc!.
  Wtedy pozycja POlski byla w porownanu do ubogich , kufajczano rowerowych Chin- o wiele lepsza…Porownajmy dzis po 30 latach ichtzn Chiny rozwiajajcych bledy Solidarnosci i Polske Jewropejska i nowoczesnie reformowana…
  CO tam Mt,Blanc panie Marku,,jedz pan do Chin,,zobaczy pan nad czym pracowali ludzie Solidarnosci,, i na co im nie pozwolono…a dlaczego to zaloze sie ze odpowiedz pan zna:-))
  RomanK

  Polubienie

 2. Pan Roman Kafel z Teksasu (patrz ponizej) dziwi się, że jakiś źle poinformowany Angol Ascherson śmiał napisać, że tak zwany „outsourcing”, czyli wyprowadzanie wszelkich przemysłów poza Europę (i Amerykę Północną zdaje się też) do krajów Dalekiego Wschodu spowodował, iż tak zwana KLASA ROBOTNICZA po prostu zaczęłą znikać, zarówno w UE jak i w USA oraz na obszarze post-radzieckim – za wyjatkiem Białorusi, gdzie przemysł ciężki ma się wyjatkowo dobrze.

  Otóż już po wielokroć czytałem, że ten „outsourcing” — charakterystyczny dla gospodarki kolonianej Imperium Brytyjskiego już na początku XIX wieku — jako że przynoszący gigantyczne dochody kupcom brytyjskim i jednocześnie pozwalajacy utrzymywać kolonie, nie posiadające własnych przemysłów, w totalnej zależności od londyńskiego City, stał się na wielką skalę MOŻLIWY DOPIERO PO UPADKU ZWIĄZKU RADZIECKIEGO. A ponieważ „Solidarność” się chwali, że to ona rozgromila „komunę”, więc to i ona i to w bardzo znaczym stopniu, przyczynila się do upadku zarówno przemyslu jak i rolnictwa w Polsce dzisiaj. (Polscy inżynierowie stoczniowi pracują dziś w Hong Kongu – znam żonę i syna jednego z nich)

  SOLIDARNOŚĆ TO PO PROSTU ORGANIZACJA DLA POLSKI ZABÓJCZA, KTORA O TYM OCZYWIŚCIE NIE CHCE WIEDZIEĆ!

  Pozdrowienia,

  MG

  Polubienie

 3. Otoz panie Marku,,,
  Ani sie nie dziwi,,ani nie jest zaskoczony. Poprostu napisal tak -jak bylo! A nie tak -jak Anglik chce zebym to widzial!
  Kto nie bydle i ma swoj pomyslunek -jak powiadala ciotka Tekla pisane rozumie- i zdola wyciagnac swoje wnioski bez pomocy najlepszych przedstawicieli wlasnej klasy!
  Wbrew temu co pan z uporem godnym zdziwienia twierdzi pokazalem panu -ze zadna Solidrnosc niczego ani nie wyprowadzila, ani nie sprzedala -bo to ja wyprowadzono boso na snieg co mi sie zdazylo….rozgoniono, zmasakrowano i rozpedzono i dopiero potem zaproszono stypendystow, przestawicieli zachodnich thinktankow i roznych guroff ,ktorzy im tlumaczyii, ze bez portek bedzie im o wiele wygodniej!
  Ta Solidarnosc- wbrew temu co pan glosi -zawsze uwazala, ze lepsze zgrzebne portki na swojej dupie w swojej chalupie, niz puchowe na zespole komitetu d.s sportu w Himalajach:-)vzy w innych Chinach.
  MY wiemy co robili Anglicy..i czym sie to skonczylo…i wiemy, gdzie bija Murzynow..ale tu nam wcale nie o to chodzi!
  Czego pan jakoby wogole nie postrzega:-)
  Jako juchas wiem co to outsourcing…po nasymu to popasc na nie swoim- podoic cyje, a oscypski sprzedac glodnym ceprom za ile sie do…i jako tu filozofia…
  Taka roznica, ze dzis po filozoficznemu synkretycnymu mo to takie miano..a po nasymu godalo sie na to – s synskie zlodziejstwo:-))) Uprawialismy tyn outsourcing z dziada pradziada, co panu kazdy Jegomosc potwierdzi, boc na kuzde swiynta sluchol nos, czyli juhasow- czyli outsourcownikow i to samo panu powie kuzdy nadlesnicy!
  Tak naprawde odnosilem sie do tego co Ascherson pisal o anarchosyndykalizmie, czyli obronie swoich portek i michy, holi i trowy..do cego zatrudnialo sie nase pieski…wlosnie ino po to -zeby nos nie zoutsourcowali..czyli godajonc po ludzku nie wylonacyli- jak Jontek Hanuske wedle jedli!!
  Romank

  Polubienie

 4. Solodarność „w swej masie” OD SAMEGO POCZĄTKU CHCIAŁA WALCZYĆ „Z KOMUNĄ” (przykladem tutaj jest poznana przezemnie osobiście Anna Walentynowicz, „twarda” antykomunistka, jak mówiły mi osoby dobrze ją znajace). A gdy w październiku 1981 słyszałem w Paryżu przez Polskie Radio na falach dlugich, te wyraźnie antykomunistyczne wycia — nie „doradców”, ale mas przedstawicieli Solidarności — na jej pamiętnym Zjeździe w Gdańsku, to do białoczerwonego znaczka „TYLKO SOLIDARNOŚĆ”, otrzymanego od dawniej mego dobrego kolegi oraz partera wspinaczek oraz spiskowania przeciw cenzurze Gomułki, Macieja Kozłowskiego, literami z lettrasetu dopisałem „TYLKO NIE SOLIDARNOŚĆ”.

  (To od momentu tego Zjazdu w Gańsku – może Pan na nim był – Jaruzelski rozpoczął przygotowania do Stanu Wojennego (o czym zresztą oficjalnie wtedy mówił, ale zaślepieni entuzjaści „S” nie chcieli tego słyszeć).

  A jak „Solidarność” — i to od samego początku — w swej masie chciała „walczyć z komuną”, to nic dziwnego że w swej zbiorowej ślepocie nie dostrzegała, że podpiłowywuje gałąź na której sama siedzi. Chociażby w formie masowej likwidacji miejsc pracy jej członków, co się stało w zaledwie kilka miesięcy po przejęciu, po pól-demokratycznych wyborach 1989, przez „S” władzy.
  MG.

  Polubienie

 5. Solidarność
  Czy godłem Solidarności był orzeł biały w koronnie, czy też amerykański kowboj, szeryf rozstrzeliwujący miejscową bandę (,,komunistyczną”?) ?

  Polubienie

 6. No teraz przynajmniej wiem o co panu chodzi panie Marku…o Antykomunizm owej Solidarnosci!
  Tak- tu ma pan racje ta Solidarnosc byla prosto po ludzku bardzo antykomunistyczna! Mialo go dosc! po dziurki w nosie! i beniaminkow komunizmu tez! moze nawet wiecej tych skurwialych Beniaminkow niz sam Komunizm , ktorego nie widziala na oczy- a tych stale, dzien w dzien…
  Z drobna uwaga to nie Solidarnosc siedziala na komunizmie, ale to bylo odwrotnie…… to Komunizm lezal na narodzie i gwalcil go i ta Solidarnosc byla przejawem protestu przeciwko tej sytuacji! Porowna pan liczby niecale 2,6 miliona czlonkow partii, czyli beniaminkow komuny, spijajace miody, stypendia, wyprawy, synekurki, przydzialy , talony, kartki dodatkowe, ochlapy spod lady, 15 minut dluzej cieplej wody etc czyli cala rnieskonczenie dluga lista rozkoszy komunistycznego raju…. ktorymi wabiono najlepszych z najlepszych:-))) i 10mln- ktorzy staneli razem przeciew temu.Dlatego, ze mieli gleboko w dupie te rozkosze i ten system- ktory je im serwowal za ich ciezka prace!
  System- ktory probowano na Polakach juz 40 lat zamiast na szczurach z tym samym skutkiem!
  Dlatego zlikwidowano Solidarnosc …i to co macie dzis jest tylko kontynuacja tego co bylo..komitet zastapiono Zarzadem, nie uzywa sie slowa towarzyszu i zamiast karmic cala bande obcych sobie darmozjadow, teraz na elite hoduje sie rodzine poprzez ozenki i wpadki ,a nie przez deklaracje partyjne, podpierduchy, i slinienie..,,stad odpadlo paru no i placza:-))))….. jak to sierotki

  RomanK

  Polubienie

 7. PLAN DLA POLAKÓW – CZYLI PAKT KATABASÓW Z KACYKAMI SOLIDARNOŚCIOWYMI

  Posted by miziaforum

  UTRWALACZE III R.P – raz zdobytej władzy nie oddamy ……
  A TO SIE JESZCZE ZOBACZY ……

  ======================================================
  Polska jest krajem katolickim, w ktorym ludzie maja zarabiac malo, maja zyc w niedostatku,bo tylko
  wtedy, beda pobozni,religijni,beda brac udzial w praktykach religijnych. Gdy ludzie zarabiaja
  malo, wtedy sa nieszczesliwi i szukaja pocieszenia,i na to tylko czekaja kaplani, gdyz
  przychodza do ludzi i opowiadaja im bajki na pocieszenie,a gdy ludzie ich wysluchaja, to nie
  szukaja juz szczescia na ziemi, w wysokich zarobkach,tylko szukaja szczescia w
  niebie,zaswiatach,oczekuja cudow,i beda gotowi chodzic na pielgrzymki, aby modlic sie o szczescie
  w niebie.Beda przeznaczac pieniadze(ktorych i tak malo zarabiaja)na cele religijne, beda gotowi
  budowac koscioly,swiatynie,domy boze itd.,a nie budowac akwedukty,autostrady,stadiony,zaklady
  pracy itd.Kaplani zyja z tego,ze sprzedaja ludziom obietnice szczescia w niebie, a wiec szczescie
  ludzi tu na ziemi jest sprzeczne z interesami kaplanow.Kaplani mowia do ludzi:”pan Bog miluje
  was w waszej nedzy, ciprpienie zbliza was do pana Boga,im wieksza wasza bieda, nedza, cierpienie, i im
  wiekszy krzyz dzwigacie na swych barkach, tym wieksza wasza chwala w niebie.I mowia to do
  ludzi, ludzie, ktorzy sa najbogatszymi ludzmi.
  Oczywiscie z kaplanami wspolpracuja ich swieccy sojusznicy, przyjaciele.
  Pewien polityk powiedzial kiedys tak:”Podchodzi minister do biskupa,bierze go pod reke i mowi:Ty ich utrzymasz w glupocie,a ja ich utrzymam w biedzie”

  ,,komunizm” przy nich był jak małe zimne piwko

  Polubienie

 8. I jeszcze coś.Dlaczego w szkole uczą wiary,tradycji żydowskij/Jezus był żydem i został do żydów posłany/,greckiej,rzymskiej,a o kulturze,mitologii wierze,tradycji słowiańskiej ani słowem nikt nie zająknie się.

  Polubienie

 9. wymądrzanie się poprzez pseudo-inteligencki bełkot z dużą dozą plucia na swoje władze i swoich rodaków..
  Z pewnością pan nie walczył z komuną tylko stał po drugiej stronie.. (z tej z której bito pałkami za to iż ludzie chcieli być WOLNI !
  ale co tam.. wystarczy nagiąć fakty (tak jak ze Smoleńskiem i Katyniem) do teorii i tak jak u pana braci w rozumie komunistów wszystko się będzie zgadzało.. prawda..

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s