Narodowy program polityczny – propozycje


Zapraszam P.T. Czytelników do krytycznej oceny oraz przedstawienia własnych propozycji do prezentowanych poniżej treści programowych zawartych w 21 punktach.

Są to propozycje programowe, jakie chcielibyśmy przedstawić w nadchodzących wyborach. Pisząc poniższe 21 punktów starałem się stosować zasadę: minimum słów, maksimum treści. Moim zamiarem było także przedstawienie politycznych treści w sposób możliwie najbardziej przystępny dla osób nie tylko nie interesujących się na co dzień polityką, ale również dla tych, którzy nie posiadają odpowiedniego wykształcenia ekonomicznego, czy politologicznego.

            Program odbudowy i rozwoju kraju

1. Odzyskanie suwerenności politycznej i gospodarczej

2. Odbudowa polskiego państwowego systemu bankowego

 3. Przywrócenie rządowi funkcji realizacji polityki pieniężnej kraju

 4. Likwidacja istniejącego systemu podatkowego

Zamiast wszystkich dotychczasowych podatków tylko jeden o progresywnie  

     rosnącej stopie podatku liczonego od dochodu na członka rodziny

Koszty tworzenia stanowisk pracy odliczane od dochodu

 5. Renacjonalizacja, odbudowa i rozwój strategicznych dla kraju przedsiębiorstw

w następujących gałęziach gospodarki:

w przemyśle ciężkim, zbrojeniowym, stoczniowym, lotniczym, samochodowym,

chemicznym, w energetyce, w górnictwie, w transporcie kolejowym i lotniczym, w

telekomunikacji

Celami polityki narodowej są: budowa zdrowego społeczeństwa i rozwój gospodarczy kraju.

Cele te nie niszczą, a wzmacniają substancję kraju. Dlatego, odrzucamy te wymogi ekologii,

     które blokują rozwój gospodarczy

 6. Odbudowa polskiej armii i jej zdolności obronnych

Stworzenie systemu obrony terytorialnej kraju.

Odbudowa polskich narodowych służb wywiadu.

 7. Polityka zagraniczna państwa zabiega o dobre stosunki polityczne ze wszystkimi

naszymi sąsiadami, ze szczególnym uwzględnieniem państw słowiańskich

 8. Poddanie osądowi społecznemu rzeczywistych korzyści członkostwa Polski w UE

Członkostwo Polski w UE nie może naruszać polskiej suwerenności politycznej i  gospodarczej (dyskryminację polskich rolników uznajemy jako wypowiedzenie przez instytucje UE warunków akcesji Polski do UE )

9. Ochrona zdrowia Narodu i edukacja (do szkoły wyższej włącznie) bezpłatne

Bezpłatne leki dla emerytów, rencistów i bezrobotnych

10. Przywrócenie trójstopniowego systemu oświaty, podniesienie poziomu kształcenia

11. Rolnictwo i budownictwo mieszkaniowe muszą stać się kołami zamachowymi

gospodarki kraju i umożliwić wyjście z gospodarczej zapaści ostatnich 30 lat.

      Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego, wsparcie dla małych i średnich

gospodarstw rolnych

12. Dążenie do pełnego zatrudnienia i likwidacji bezrobocia

Program robót publicznych zabezpieczających kraj przed klęskami żywiołowymi

13. Likwidacja administracyjnych utrudnień w tworzeniu rodzinnych i małych

przedsiębiorstw

Wsparcie dla tworzenia polskiego kapitału i klasy średniej

Kształtowanie rynku pracy – umowy o pracę muszą gwarantować bezpieczeństwo

      zatrudnienia

14. Upowszechnienie własności (uwłaszczenie obywateli) oraz uspołecznienie

wielkiego kapitału

15. Równoprawne warunki dla funkcjonowania i ochrona polskiej własności 

      państwowej, prywatnej, spółdzielczej i komunalnej

16. Reforma sądownictwa i likwidacja interpretacyjnego systemu stosowania prawa

17. Przywrócenie policji państwowej zdolności w zakresie realizacji bezpieczeństwa

wewnętrznego oraz zwalczania przestępczości zorganizowanej

18. Zasiłki socjalne (niższe od najniższych wynagrodzeń, ale równe tzw. minimum

socjalnemu) muszą zabezpieczać niezbędne potrzeby bytowe i umożliwiać zdobycie

wykształcenia (do wyższego włącznie) każdemu członkowi rodziny

      Budowa państwowego, sprawiedliwego systemu emerytalnego

(likwidacja tzw. filarów: II i III)

Zakaz eksmisji na bruk

Zakaz wywłaszczania obywateli na rzecz wierzycieli (np. banków) z mieszkania,

      domu, warsztatu pracy, gospodarstwa rolnego

19. Polityka prorodzinna musi przywrócić Narodowi rozwojowe  tendencje demograficzne.                                                           System zasiłków gwarantuje dochód na każde dziecko w  rodzinie do wysokości minimum socjalnego

Za każde narodzone dziecko rodzina otrzymuje jednorazowo 10 najniższych 

      wynagrodzeń

      Każde dziecko (także adoptowane) wychowane w rodzinie uprawnia każdego z rodziców     

      do obniżenia wieku emerytalnego o jeden rok

20. Wszystkie media w Polsce muszą znajdować się pod polskim narodowym

       zarządem. Niewielki wyjątek mogą stanowić media mniejszości narodowych

(ich udział w rynku medialnym proporcjonalny do liczebności mniejszości).

21. Kultura – minimum 60% produktów w sferze kultury – prezentowanych,

promowanych i emitowanych w mediach – musi być całkowicie polskiej produkcji

tekst poprawiony i uzupełniony 20.07.2011

Dariusz Kosiur

Reklamy

26 uwag do wpisu “Narodowy program polityczny – propozycje

 1. Program jest dobry.Jak pozbyc sie wrogiego elementu w rzadzi ,sejmie ?Jednym zdaniem .Jak przejac wladze? Powiesz Wybory,co ztego.Mamy wybory od 1989 w tzw: „Wolnej Polsce” II RP a mawet III .Rozpropagowac program w calej Polsce,zaklady pracy ,szkoly,rodzina ,krewni,znajomi doslownie wszedzi.Zobaczymy jakie jest poparcie, aformy przejecia same sie wylonia.To jest moj punkt widzenia.Pozdrawiam .

  Polubienie

 2. Mam zastrzeżenie do : Bezpłatne leki dla emerytów, rencistów i bezrobotnych.
  A to z powodu możliwości brania leków za darmo by je później odsprzedawać
  Może tylko te leki które, przepisze lekarz, leki na choroby przewlekłe, zakaźne, tu niechby wypowiedzieli się lekarze

  Polubienie

 3. Ja również jestem za tym by polską gospodarkę oprzeć na trzech filarach: państwowym i komunalnym, spółdzielczym i prywatnym.
  Odbudowując gospodarkę i stawiając w pierwszym rzędzie na rolnictwo i budownictwo, dałbym wszystkim chcącym się budować darmowe działki budowlane pod domki jednorodzinne, podobnie pod małe rodzinne zakłady pracy. Byłby to dobry start do bumu budowlanego.
  W dalszej kolejności warto zlikwidować immunitety.

  Polubienie

 4. Za każde narodzone dziecko rodzina otrzymuje jednorazowo 10 najniższych wynagrodzeń.
  Słusznie.
  W rodzinie wychowującej czworo dzieci, matka nie powinna pracować, otrzymując odpowiednio wysokie dodatki na dzieci.

  Polubienie

 5. Program jak dla Państwa Socjalistyczno Narodowo Policyjnego… Oparty na kolejnej władzy ustrojowej i sloganach… Program nie zawiera konkretnych rozwiązań lecz zlepki programu LPR, PSL, Nowej Prawicy, Ligii Świata a nawet Pis propagandy…
  Brak finansowania? Z kieszeni podatnika?
  Brak silne określonej lini zarządzania…
  Państwo socjalne bez pomysłu na pomnażanie kapitału? Utopia która zweryfikuje to rozwiązanie w dwa , trzy lata…
  Pensja minimalna , minimum socjalne – podręcznik marksistowsko- leninoski… Nie ma czegoś takiego jak pensja minimalna! Podaż i popyt regulują gospodarka w której siła waluty oparta jest nie na złocie ale ilości towaru wytworzonego przez państwo aby nie tworzyć spekulacji cenowo – walutowej!!!
  Wojciech dydymus Dydymski
  Liga Świata

  jnej władzy ustrojowej i sloganach… Program nie zawiera konkretnych rozwiązań lecz zlepki programu LPR, PSL, Nowej Prawicy, Ligii Świata a nawet Pis propagandy…
  Brak finansowania? Z kieszeni podatnika?
  Brak silne określonej lini zarządzania…
  Państwo socjalne bez pomysłu na pomnażanie kapitału? Utopia która zweryfikuje to rozwiązanie w dwa , trzy lata…
  Pensja minimalna , minimum socjalne – podręcznik marksistowsko- leninoski… Nie ma czegoś takiego jak pensja minimalna! Podaż i popyt regulują gospodarka w której siła waluty oparta jest nie na złocie ale ilości towaru wytworzonego przez państwo aby nie tworzyć spekulacji cenowo – walutowej!!!
  Wojciech dydymus Dydymski
  Liga Świata

  Polubienie

 6. Re: Wojciech dydymus Dydymski

  Na temat finansowania można czytać tu: http://dariuszkosiur.streemo.pl/Community/Default.aspx („System bankowy” cz.3).
  Każda krytyka jest potrzebna – dziękuję. Nie można jednak oczekiwać recepty na wszystko w 21 punktach – jak napisałem są to postulaty kierunkowe.

  Pański komentarz nasuwa natomiast dwa zasadnicze spostrzeżenia:
  pierwsze: zastępuje Pan błędną ideologię socjalizmu następną błędną ideologią kapitalizmu ze zmitologizowanym prawem podaży-popytu (obydwie są żydowskim dogmatycznym tworem),
  drugie: myli Pan treści ideologiczne socjalizmu z podstawowym prawem ludzi do godnego życia, zapominając, że czynnik ludzki jest najistotniejszym elementem sił wytwórczych narodu – to jedna z podstawowych definicji klasycznej (nie żydowskiej) ekonomii.

  Oczekuję, zatem Pańskich poważnych propozycji odnośnie systemu finansowego, a może i innych zagadnień także.

  Polubienie

 7. ,,Państwo socjalne bez pomysłu na pomnażanie kapitału?”
  Obecne państwo mnoży tylko długi.
  Dodam kolosalne długi.
  System kapitalistyczny to zdzierstwo, lichwa i bandytyzm, to bogacenie się na wyzysku, i podbojach.
  ,,Brak finansowania? Z kieszeni podatnika?”
  A z czego, z lichwy, z oszustwa, z rabunku ropy krajów całkowicie uzależnionych?
  Finansowanie zawsze odbywać się winno z pracy rąk, z płodów ziemi i z posiadanych surowców naturalnych.
  Jeśli jestem zamożny to właśnie dla tego, że pracuję. To jest podstawą bogacenia się jednostki i narodów.
  Tylko głupi i leniwy pyta skąd wziąć pieniądze, głupi, albo podpuszczalski reporterek

  Polubienie

 8. Bardzo dobry program. Moje sugestie:
  1.Reforma edukacji zawodowej i inżynierskiej. Przed 4 lata politechniki nauczyłem się tyle, ile sam w domu. Uczelnia zamiast zawodu, „uczyła uczenia się”. Uczelnie techniczne mają „uczyć zawodu”, a nie „uczyć uczenia się”.
  2.Banki bym raczej zlikwidował, i przywrócił jak w dawnych czasach weksle, system fiskalny, tak jak w systemie wasalskim.
  3.Kultura Polski w rękach Polaków. Dlaczego na stanowisku reżyserskim często widzę wprost obce imiona i nazwiska? Najbardziej strategiczne części kultury są najmniej polskie.
  4.Armia co najmniej milionowa, poborowa, z zawodowymi jedynie oficerami i podoficerami. Awanse za umiejętności, a nie tylko za „skończone studia”. Beztalencie wojskowe z tytułem magistra filozofii w niczym nie jest lepsze od utalentowanego dowódcy po szkole średniej. Kobiety też powinny być przeszkolone w walce.
  Proszę o uwagi.

  Polubienie

 9. Finansowanie partii tylko ze skladek czlonkowskich o ustalonym pulapie (niech pracuja spolecznie).
  Lkwidacja senatu.
  Posel z kazdego powiatu mieszkajacy 5 lat reprezentujacy i wybierany przez mieszkajacych tam obywateli.
  Zmiana ordynacji wyborczej wg. programu prof. Jerzego Przystawy JOW ze zmianami:

  posel moze byc odwolany przez wyborcow na zebraniu delegatow gmin jesli nie dotrzymal obietnicy wyborczej a na jego miejsce powolany nastepny z II miejsca (tylko raz w kadencji sejmu)
  posel posiada biuro z 1 pracownikiem i drugim obslugujacym info linie ,web p….itp
  posel spotyka sie z wyborcami raz w m-cu i informuje na bierzaco o dzialalnosci sejmu i swoim
  posel partyjny musi zrezygnowac z dyscypliny partyjnej jesli jest przeciw programowi wyborczemu ktory glosil

  Polubienie

 10. PROGRAM, który pomija KONSTYTUCJI POLSKI oraz PLAN dla POLSKI bez lichwy i podatków, to ŻADEN PROGRAM, co najwyżej plan, jakim posługują się „ZNACHORZY”, którzy nic a nic nie rozumieją potrzeb społecznych!!!

  Polubienie

 11. Program jest niezły. Uwagi:

  1. Słowo „rozwój” jest zupełnie zużyte i skompromitowane, jako dążenie do antycywilizacji i zguby człowieka, tudzież zniszczenia środowiska. Można je sobie darować.

  2. Punkt mówiący o wprowadzeniu i potraktowaniu przez państwo na serio zakazu trucia i fałszowania żywności (produkowanej w kraju i importowanej) mógłby z powodzeniem zastąpić kilka innych punktów programu, a w połączeniu z podpunktem zakazującym faszerowania konsumentów, a zwłaszcza dzieci i młodzieży, cukrami i węglowodanami (co czynią dziś nie tylko producenci i dystrybutorzy żywności, ale i lekarze, np. dietetycy i diabetolodzy) – mógłby „cudownie” uzdrowić nasze społeczeństwo w sensie nie tylko zdrowotnym, ale i ekonomicznym oraz cywilizacyjnym. Rolnictwo naturalne i dieta wysokotłuszczowa to klucz do sukcesu.

  3. Brak w programie powiązania poziomu dochodów pracowników z poziomem dochodów przedsiębiorstw. Trzeba zlikwidować wolną amerykankę w tym zakresie, czyli radykalnie ograniczyć nadmierne i niesprawiedliwe dysproporcje dochodów (w praktyce: zero do nieskończoność) i idącą w ślad za tym nadmierną i zbyt szybką koncentrację własności.

  4. Celem polityki zagranicznej powinna być budowa bloku polsko-słowiańskiego, przyjaźnie nastawionego do wszystkich sąsiadów i współpracującego blisko przede wszystkim z Rosją. Tylko wyraźne rosyjskie desinteressement w tym zakresie mogłoby uzasadniać zwrot w kierunku polityki przeciwrosyjskiej (lecz na pewno nie antyrosyjskiej i proamerykańskiej).

  5. Wspomagać środkami państwowymi należy tylko dzieci zrodzone w związkach małżeńskich. Dzieci pozamałżeńskie powinny stanowić problem ich rodziców i filantropów. Niezwykle istotną, kluczową wręcz sprawą jest zniesienie rozwodów katolików (oraz innych domagających się tego wyznań), a także przywrócenie wyłączności ślubów kościelnych i rozstrzygania spraw małżeńskich przez sądy duchowne. Państwo powinno iść tu ramię w ramię z duchowieństwem, nie wtrącać się do spraw małżeńskich, lecz wspomagać starania duszpasterskie odpowiednimi sankcjami dyscyplinującymi.

  Polubienie

 12. Dziecko zawsze jest dzieckiem i musi być traktowane z taka samą troską, niezależnie w jakim związku zostało zrodzone.
  Co do rozwodów, absolutny sprzeciw, by jakikolwiek duchowny decydował o tym czy się rozwiodę ( np. gdy dziewczyną która okaże się ku…wą i pijanicą ) i zawrę ponowny związek z inną kobietą z którą będę miał porządną rodzinę i szczęśliwe życie.
  Państwo jest świeckie i takie ma pozostać.
  Wiara to sprawa indywidualna poszczególnych osób.
  Nauka relingi w związku z tym winna być nauczana jedynie w kościele.
  Posłowie rzeczywiście powinni być odwoływani, gdy się nie sprawdzą, lub okażą łajdakami goniącymi jedynie za osobistymi korzyściami.
  Armia milionowa może być w takim kraju jak USA czy Rosja, nas na to nie stać, nam starczy 200-300 tys. ale dobrze wyposażonej. Systemy obrony powietrznej i rakietowe, samoloty bezzałogowe, lepiej spełniają rolę odstraszania i obrony niż piechur z kałasznikowem.

  Polubienie

 13. Dobrze, że dostrzega Pan problem, ale, niestety, nie ma Pan racji:

  1. Państwo nie może być „świeckie”, czyli w imię fałszywie pojętej wolności popierać płodzenie dzieci poza małżeństwem. Dzieci powinny być wychowywane w rodzinach składających się z ojca, matki, dzieci, a także – o ile to możliwe – dziadków. Wychowywane na Polaków-katolików przestrzegających w życiu publicznym i prywatnym zasad swej religii (o ile rodzice nie są np. prawosławnymi). Takie rodziny i takie wychowanie siłą rzeczy nie mogą być „neutralne światopoglądowo”, a państwo musi takim rodzinom i takim wartościom służyć i je chronić.

  2. Zakaz rozwodów w taką politykę właśnie się wpisuje. Drugim argumentem, który powinna zrozumieć także osoba niewierząca, jest potrzeba poszanowania przez państwo, duchowieństwo i lud świętości małżeństwa, czyli sakramentu małżeństwa ustanowionego przez Chrystusa i przysięgi małżeńskiej złożonej DOBROWOLNIE w obliczu i z łaski Boga przez oboje małżonków. Jeśli państwo i Kościół nie dbają wspólnie o poszanowanie świętości i nierozerwalności małżeństwa, to likwidują podstawę trwałości rodziny. Jeśli bowiem coś nie jest zakazane, to jest dozwolone. Dla ludu to oczywiste, lud korzysta ze źle rozumianej wolności i niszczy własne rodziny, podstawowy budulec narodu. Polska, polskość i katolicyzm polski przetrwały rozbiory i okupacje m.in. dzięki trwałości instytucji rodziny chrześcijańskiej, a dzisiejszy stan państwa i narodu jest w dużej mierze skutkiem bezwzględnego ataku na tą trwałość.

  3. Wcale nie jest zagwarantowane, że rozwodnik będzie szczęśliwszy z następną kobietą (czy rozwodniczka z następnym mężczyzną). Zawsze i w każdej chwili może być gorzej. Dlatego szanse na szczęście należy oceniać przed ślubem, a nie po. Inaczej powstaje chaos. Odpowiedzialność za drugiego człowieka i założoną rodzinę powinna być przy tym dla każdego małżonka ważniejsza od sztucznie wymyślonego i umotywowanego „prawa do samorealizacji” (mówił o tym Jan Paweł II), a Kościół i państwo powinny pomagać ludziom to rozumieć i wspierać małżonków we wspólnym dźwiganiu przez nich małżeńskiego krzyża.

  Silna rodzina – silny naród – silne państwo narodowe.

  Nie trzeba być żadnym fanatykiem religijnym, by to pojąć.

  Polubienie

 14. Państwo nie może być „świeckie”, czyli w imię fałszywie pojętej wolności popierać płodzenie dzieci poza małżeństwem….
  Mocno pan przegina, nie domagam się by państwo popierało płodzenie dzieci poza rodziną. Ja oczekuję iż będzie wspierało rodziny wielodzietne, ale żadne dziecko zrodzone poza związkiem małżeńskim nie może z tego tytułu być traktowane gorzej. .Chrystus wychowywał się w rodzinie która nie była po ,, ślubie’ a sw. Józef jak nam tłumaczył proboszcz był jedynie opiekunem Maryji, a miała ona jeszcze inne dzieci. Dziś powiedziano by że żyła z Józefem na kocią łapę, a pan wmawia w siebie że jak pan pisze …czyli sakramentu małżeństwa ustanowionego przez Chrystusa i przysięgi małżeńskiej złożonej DOBROWOLNIE w obliczu i z łaski Boga przez oboje małżonków..
  Może jest pan księdzem stąd takie pańskie pisanie.
  Niestety coraz więcej ludzi przestaje wierzyć w te żydopochodne bajdurzenie.
  I to jest fakt. Ksiądz Natanek także to zauważa, choć jego martwi bardziej że dochody parafii spadły o 30%, mimo, że ludziom żyje się bardziej dostatnio.
  Ad 3
  Nie ma gwarancji, ale ma prawo szukać coś lepszego i nic klechom do tego.
  Przy okazji, niejaki ksiądz Nello z parafi Sw. Stanisława z New Hawan porzucił żonę i dzieci i został księdzem. Może by nie płacić alimentów, nie wiem.
  W tymże USA około 100 biskupów, (jak to się nazywa pedofilia) dopuszczało się czynów lubieżnych na dzieciach, czyli było pedofilami.
  A to się nazywa także obłuda.

  Polubienie

 15. A Kazimierz Wielki chadzał do Esterki podziemnym korytarzem…

  Bądźmy poważni.

  Nie można być cywilizowanym na dwa sposoby. Właśnie sposób brania żony jest jedną z istotnych cech cywilizacyjnych. W dobie kontrreformacji zwyciężyła u nas zasada nierozerwalności małżeństwa monogamicznego i – generalnie rzecz biorąc – była przestrzegana, aż do czasów po II wojnie światowej, czyli komunistycznych (choć jest prawdą, że elity lewicowo-piłsudczykowskie po części lekceważyły ją już w okresie międzywojennym i starały się zmienić prawo małżeńskie).

  Albo więc chce Pan powrotu do cywilizacji łacińskiej z małżeństwem monogamicznym i zakazem rozwodów, albo chce Pan w Polsce cywilizacji… no, jakiej?

  Chyba wypadałoby to rozstrzygnąć i ogłosić już w pierwszym punkcie programu wyborczego.

  Polubienie

 16. Tak zwana cywilizacja łacińska to okres nieustannych wojen, mordów na różne sposoby, od trucia poprzez mordy skrytobójcze i na zlecenie. To okres także niewolnictwa, kolonializmu, i wszystkich możliwych patologii, więc może spójrzmy prawdzie w oczy i nie używajmy więcej wyświechtanych, kłamliwych sloganów i głupawej demagogii.
  Człowiek jaki jest każdy widzi, a historia to zaświadcza.
  Dziś ta łacińska cywilizacja, jak ją wielu nazywa, przyobleczona w plugawe szaty demokracji i tak zwane prawa człowieka morduje dalej – aktualnie w Libii, Afganistanie i Iraku.
  Ślepi chyba nie jesteśmy?
  Da to się nazwać cywilizacją?

  Polubienie

 17. Dzisiaj nie żyjemy w cywilizacji łacińskiej, gdyż ta po rewolucji 1789 roku zaczęła być niszczona i zastępowana antycywilizacją, która okazała się o wiele bardziej grzeszna i zabójcza. Zasadą dziejową jest wypieranie cywilizacji wyższej przez cywilizację niższą, podobnie jak zły pieniądz wypiera dobry pieniądz, a nie odwrotnie.

  Dlatego np. popieranie przez państwo rozwodów, a także unikania życia w trwałej rodzinie i/lub płodzenia dzieci pozamałżeńskich – jest kroczeniem w stronę acywilizacji, czyli w stronę ostatecznego zwycięstwa antycywilizacji najniższego typu. Już Platon to przewidywał, że w takiej acywilizacji „żadne dziecko nie będzie znało swego ojca”.

  A chyba nie o to Wiernym Polsce chodzi.

  Chrześcijaństwo nie jest wcale takie złe, trzeba tylko wrócić do jego zasad i podejść do niego tak, jak podchodził Mieszko I: utylitarnie.

  Polubienie

 18. Nie rozumiemy się, ja popieram rodzinę, ale nie godzę się by jakiekolwiek dziecko było szykanowane, wyśmiewane, poniżane, czy gorzej traktowane, również poprzez nierówne dodatki finansowe z jakichkolwiek przyczyn.
  Gorsze jego traktowanie byłoby właśnie anty ludzkie, anty cywilizacyjne, gorzej niż barbarzyńskie.

  Polubienie

 19. Rzeczywiście, nie rozumiemy się. To, że podatnik nie chce, aby z jego podatków dotowano „samotnie wychowujące” (zachęcając je tym samym do unikania małżeństwa i do rozwodów, czyli do pozbawiania dzieci ojców) – nie jest równoznaczne z szykanowaniem, wyśmiewaniem, poniżaniem, czy gorszym traktowaniem tych dzieci przez podatnika.

  Wręcz przeciwnie, to rodzice tego dziecka źle je traktują, jeżeli decydują się je spłodzić i wychowywać poza małżeństwem, bądź rozwieść się. Państwo nie powinno ich do tego zachęcać finansowo, ani w żaden inny sposób. Pojedyńczy obywatele też nie.

  Państwo (czyli ogół podatników) może wspierać tylko zachowania pożądane społecznie i dobre dla narodu. Natomiast pojedyńczy podatnik nie musi się martwić o cudze dzieci. To należy do obowiązków ich rodziców i krewnych.

  Liczba dzieci pokrzywdzonych znacząco wzrosła w wyniku wprowadzenia rozwodów i mody na samotne macierzyństwo, a nie zmalała. Odwrócić tą tendecję może tylko postawienie na nierozerwalność małżeństwa monogamicznego, na obecność matki i ojca w rodzinie.

  To jedyna sensowna droga.

  Polubienie

 20. Koszer pisze do Wydmuchanego:”…Oczekuję, zatem Pańskich poważnych propozycji odnośnie systemu finansowego, a może i innych zagadnień także…”
  Zasrany chamie i byd….ku teraz to możesz mnie pocałować w 4 litery!
  Jak by dzisiaj obowiązywał kodeks honorowy, to bym Cię zwyczajnie zastrzelił, boś partaczem!!

  Polubienie

 21. WD wspaniale siebie przedstawia w powyższych dwóch komentarzach.
  Przyznam, że nie zastanawiam się, czy WD jest jakimś wyjątkowym debilem, czy zwykłym głupcem – szkoda tracić czas na podłą szumowinę. Swoimi wpisami potwierdza natomiast dobitnie naszą negatywna o nim opinię.

  Polubienie

 22. Ja z pewnością wiem, iż jesteś nie tylko tym, kim mnie nazywasz. Ale to drobiazg, tak samo, jakim jesteś ty sam, zasrańcu!

  Polubienie

 23. Glownym celem narodowego programu polityczno-gospodarczego dla Polski jest odwrocenie wyniszczajacej Polske i Narod polski anty-polskiej polityki prowadzonej przez pookraglostolowe ekipy rzadzace od 1990r do chwili obecnej i nalezy sie skupic na najwazniejszych zmianach, ktore zmienia bieg historii z korzyscia dla Polski i Narodu polskiego.

  1. Przywrocenie polskiego i narodowego charakteru konstytucji RP i nadrzednosci prawa polskiego nad prawem miedzynarodowym – konstytucja z 1997r jest niewazna (nie uzyskala wymaganej frekwencji wyborczej osiagajac jedynie 43% – wymagane jest minimum 50%) oraz nie ma ciaglosci prawnej z konstytucja II RP, poniewaz opiera sie na konstytucji stalinowskiej z 22 lipca 1952 – konstytucja II RP zostala uniewazniona dekretem zydo-komunistycznego PKWN 22 lipca 1944r.

  2. Zerwanie umow miedzynarodowych szkodliwych dla Polski i polskiego interesu narodowego.

  3. Rozliczenie zbrodni, zlodziejstwa i korupcji okresu PRL i PRL”bis” (od 1990 do chwili obecnej). Weryfikacja sedziow i prokuratorow, rent i emerytur pobieranych przez przestepcow okresu PRL i PRL”bis”. Zaostrzenie kar za przestepstwa i zaostrzenie warunkow wieziennych, zeby pobyt w wiezieniu nie kojarzyl sie nikomu z domem wypoczynkowym.
  W szczegolnych przypadkach nalezy stosowac kare smierci.

  4. Nacjonalizacja strategicznych sektorow polskiego przemyslu i gospodarki – banki, energetyka, zasoby naturalne, przemysl zbrojeniowy, transport etc.
  .
  5. Powolanie jednego centralnego banku polskiego, niezaleznego od obcych instytucji i organizacji miedzynarodowych, ktory we wspolpracy z rzadem bedzie ustalal polityke finansowa panstwa polskiego i wydruk pieniadza.

  6. Zbudowanie armii zawodowej w sile 120-150 tysiecy zolnierzy roznych rodzajow wojsk, wspomaganej przez zolnierzy poborowych na 12 miesieczna sluzbe zasadnicza.
  Tworzenie oddzialow OTK i dalsze szkolenie obrony cywilnej.

  7. Regeneracja polskiego przemyslu i rolnictwa poprzez wprowadzenie spolek pracowniczych z udzialem skarbu panstwa. Wspomaganie malych firm prywatnych i gospodarstw rolnych nisko-oprocentowanymi kredytami z banku centralnego wspolpracujacego z rzadem.

  8. Nawiazanie wspolpracy gospodarczej i handlowej polskiego rzadu ze wszystkimi panstwami, z ktorymi wymiana handlowa bedzie korzystna dla Polski, nawet z tymi panstwami, na ktore jest nalozone embargo przez organizacje i instytucje miedzynarodowe.

  9. Zmniejszenie bezrobocia i wprowadzenie 35 godzinnego tygodnia pracy – wolne soboty i niedziele za wyjatkiem zakladow o ruchu ciaglym.
  W przypadku utraty miejsca pracy otrzymanie zasilku dla bezrobotnych bedzie uwarunkowane podjeciem dodatkowych kursow szkoleniowych w wykonywanym lub dowolnym zawodzie w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych lub zmiany zawodu dla ulatwienia znalezienia pracy w innych sektorach przemyslu lub gospodarki – po kursie pomoc w znalezieniu pracy. Pozwoli to takze na wyeliminowanie naduzyc w systemie opieki pracowniczej oraz pobudzi motywacje do dzialania w interesie wlasnym i spolecznym.

  10. Bezplatna opieka zdrowotna pokrywana przez PZU z jednoczesnym zastosowaniem profilaktyki prowadzacej do zmniejszenia zachorowan – prawidlowe odzywianie, sport i rekreacja w szkolach i zakladach pracy.
  Symboliczna odplatnosc za leki wynoszaca 10% wartosci, ktora z czasem moze byc anulowana co bedzie uwarunkowane ogolnymi kosztami na sluzbe zdrowia i wynikami dzialan profilaktycznych, ktore zapobiegaja chorobom – dobre odzywianie, higiena i sport eliminuja wiele zjawisk wywolujacych choroby.
  Zmniejszenie zachorowan o 30% to zmniejszenie wydatkow panstwowych i osobistych na leczenie i opieke zdrowotna – w zdrowym ciele, zdrowy duch.

  11. Trzy-stopniowy program nauczania: podstawowy, sredni, wyzszy – dwa ostatnie z rzadowa pomoca stypendialna i internatem lub bursa, podlegajace pod MEN, ktorej zadaniem bedzie odbudowanie ideologii narodowej wsrod uczniow i mlodziezy szkolnej oraz praktyczne i teoretyczne przygotowanie do wybranego zawodu lub studiow.
  Bezplatne podreczniki szkolne drukowane przez MEN dla szkol podstawowych i srednich oraz bezplatne sniadanie w szkolach.

  12. Likwidacja VAT i wprowadzenie 10% podatku od sprzedazy i uslug.
  Podatki od dochodu:
  – do 10 tysiecy rocznie bez podatku,
  – powyzej 10 tys. do 100 tysiecy, 15%
  – powyzej 100 tysiecy, 25 %
  Podatki od zysku prywatnych inwestycji krajowych:
  Takie same jak od dochodu.
  Podatki od zysku prywatnych inwestycji zagranicznych wywozonych z Polski – podwojne wzgledem stawek krajowych.

  13. Rzadowy program pomocy dzieciom z rodzin najubozszych w wysokosci 200 zl miesiecznie na dziecko wolne od podatku i nie ma na celu przejmowania za rodzicow ich obowiazku utrzymania rodziny lub stwarzania warunkow do naduzyc w systemie pomocy spolecznej.

  14. Uznanie chrzescijanstwa za religie glowna w Polsce, ktora ksztaltowala polska panstwowosc i zakazanie praktykowania wrogich chrzescijanstwu religii i ideologii.

  15. Wyproszenie z Polski obcych agentur i mafii – jesli nie zrobia tego dobrowolnie to beda usuniete sila.
  Dotyczy to rowniez zwalczania rodzimej przestepczosci zorganizowanej.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s