Jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie


Od pewnego czasu krążą po Internecie wezwania do bojkotu najbliższych wyborów parlamentarnych.
Teksty te są także rozsyłane drogą elektroniczną
Poniżej to co dotarło na mój adres elektroniczny.
Początkowo zamierzałem tekst ten skacować, ale po chwili namysłu doszedłem do wniosku, że skoro uważam ten tekst za szkodliwy winieniem go skomentować.
Komentarz pod tekstem.
adm
———————————————————————–
Komitet Pamięci Ofiar Stalinizmu w Polsce

Rośnie liczba deklaracji i nawoływań do bojkotu tzw. wyborów (Leszek Skonka- Wrocław)
W miarę wzrastania głośności propagandy nawołującej do udziału w głosowaniu na wybranych już przez partie polityczne kandydatów do parlamentu III RP wzrasta opór wśród bardziej światłej części obywateli. Ci bardziej światli i patriotycznie nastawieni wyborcy przyjmują postawę oporu wobec rządzących w kraju od ponad 20 lat i uważają, że skoro rządzący już wybrali kandydatów na posłów , to niech sami na nich glosują, społeczeństwu nic do tego.
Ordynacja Wyborcza jest tak skonstruowana, że niezależnie od liczby głosujących posłami zostaną i tak ci, którzy znaleźli się na listach partyjnych; inni spoza tych list nie mają żadnych szans. Dlatego światła część wyborców deklaruje, że nie pójdzie do urn i zbojkotuje tzw. parodie wyborczą. Wśród coraz liczniejszych głosów pojedynczych pojawiają się deklaracje indywidualne i zbiorowe bojkotu:

Manifest bojkotującego wybory parlamentarne 2011 ( Krzysztofa Zagozdy)
1. Bojkotuję wybory, bo chcę Polski innej. Takiej, której rządząca krajem mafia polityczna nie pozwoli znaleźć się na kartach do głosowania.
2. Bojkotuję wybory, bo życie publiczne zdominował niszczący Polskę układ post-okrągłostołowy, niedopuszczający do głosu żadnego z istniejących projektów ratowania państwa.
3. Bojkotuję wybory, bo wrzucenie kartki do urny jest równoznaczne ze zgodą na wszechobecne warcholstwo dzisiejszych elit, na rozkradanie Polski i jej stopniowy rozpad.
4. Bojkotuję wybory, bo każdemu totalitarnemu systemowi władzy opartemu na kłamstwach zależy na wysokiej frekwencji, ona go uwiarygodnia. Tak było w PRL, tak jest w III RP.
5. Bojkotuję wybory, bo nie mają one nic wspólnego z wolnością polityczną, bo za pozornie wolnymi decyzjami wyborców kryje się potężna, zmonopolizowana machina propagandy i dezinformacji medialnej.
6. Bojkotuję wybory, bo udział w zmanipulowanej farsie uwłacza mojemu szacunkowi wobec samego siebie
7. Bojkotuję wybory, bo ci wszyscy, którzy znajdą się w nowym-starym parlamencie, już rządzili, już zdążyli udowodnić, że nie przejmują się dobrem Polski i Polaków.
8. Bojkotuję wybory, bo powinnością każdego Polaka jest służyć narodowi, a nie klice zaprzedajnych zdrajców, krętaczy i złodziei.
9. Bojkotuję wybory, bo niczego one nie zmienią, bo mam dość niezrealizowanych obietnic.
10. Bojkotuję wybory, bo dopóki w sercach tli się wolna Polska odrzucam samobójczą zasadę wyboru „mniejszego zła”, ale wspieram tych, którym ufam. Buduję na skale, nie na piasku.
11. Bojkotuję wybory, bo tylko masowa nieobecność Polaków przy urnach może ujawnić ogrom społecznego niezadowolenia z dotychczasowych rządów i stać się sygnałem do oddolnego organizowania się pod hasłem: „Bóg i Ojczyzna”.
12. Bojkotuję wybory, by krzyknąć gromkie: „Dość! Wasz czas już się skończył”.
( Krzysztof Zagozda)

WYBORCOM do przemyśleń ( Patriotyczne Stowarzyszenie Wola – Bemowo Warszawa)

„Gdyby wybory mogły coś zmienić, to by ich nie było”
Czy to kraj demokratyczny, jeżeli Naród przegrywa wszystkie wybory i salwuje się ucieczką za granicę?

Nie ma znaczenia, która partia wygra wybory. Wszystkie one będą robić to samo, ponieważ wszystkie są „po jednych pieniądzach” – tzn. sami sobie przydzieliły środki finansowe z Państwowej Komisji Wyborczej na prowadzenie kampanii wyborczej. Wszystkie ugrupowania sejmowe dysponują dotacjami z PKW rzędu kilkudziesięciu mln zł rocznie i tym samym zawłaszczają sobie przyszłe wybory. I dlatego żadne inne ugrupowanie polityczne nie może być w stosunku do nich konkurencyjne /Folwark Zwierząt/. Bo żadne nie jest w stanie zebrać nawet ułamka takiej sumy, potrzebnej na kampanię wyborczą. Żadne więc nie ma szans na uczciwą walkę i z góry skazane jest na rolę „kandydata egzotycznego”.
Kto zaprzeczy, że nie jest to fałszowanie wyborów?
W ten prosty sposób całe partie i poszczególni posłowie, nawet ci, którzy się nie sprawdzili, zabezpieczają sobie przyszłość kapitałem finansowym. Żadna kadencja Sejmu nie wypełniła programu i nigdy ci. którzy w niej uczestniczyli nie powinni występować ponownie o poparcie Narodu. Doskonale przecież znają swoją „wartość” dla Narodu..
Jedynie względy humanitarne mogą skłonić nas do głosowania. Wszak posłowie to jedyni żywiciele rodzin za 20 tys. zł miesięcznie i bez tych pieniędzy grozi im zagłada. Umrą z głodu. Posłowie są potrzebni sobie, a nie Narodowi!
Wybory nic nie dadzą. Bo Sejm zaraz wróci do tego samego „pata”, który teraz nam zafundował. Czy wśród kandydatów na posłów jest ktokolwiek, kto nie jest tego świadom?
Między partiami nie ma żadnej różnicy – jakikolwiek program prezentują i tak go nie wykonają /kto ich do tego zmusi?!/. Im większe zaufanie wyrazimy którejś z nich, tym więcej szkody nam wyrządzi! Tak było np. z rządem Buzka, który rozczarował prawicę bardziej niż rząd Millera, bo przecież od komuchów nikt niczego dobrego nie oczekiwał.
Jedyną „zdobyczą” Okrągłego Stołu było ustalenie wielkiej defraudacji majątku narodowego. Dał temu wyraz Lech Wałęsa, mówiąc: „Muszem pilnować, żeby ta nomenklatura tak za dużo nie ukradła, bo inaczej będziemy niewolnikami we własnym kraju”.
Czy jest wiarygodne, żeby ktokolwiek, kto uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu nie uczestniczył w tej defraudacji? Bo to, że milionerzy i miliarderzy biorą się z przestępstw bankowych, nie jest chyba dla nikogo tajemnicą. Nikt jednak tych przestępstw nigdy nie badał.
Czy wyborcy zdają sobie sprawę, co oznacza słowo „Sejm”, który występuje tylko w Polsce? To zbiorowe uchwalanie prawa, które podobno ma być ze sobą spójne. Żeby to zrealizować, musiałoby dojść do konsensusu dużej ilości osób, co jest fizycznie niemożliwe.[Na marginesie – parlamenty w innych krajach nie są ciałami ustawodawczymi, ratyfikują lub odrzucają propozycje prawne zgłaszane przez prezydenta, premiera, kanclerza, króla itp.].
To z tego powodu Sejm stale produkuje „paty”. Nie ma w nim żadnej zgody, bo być jej nie może. Tymczasem wystarczy jeden taki „pat”, aby zniszczyć Państwo. Jeżeli są „paty”, to nie jest to państwo prawa. Czy Naród zdaje sobie z tego sprawę? Czy jest zasadne, żeby kadencja przerwana z powodu „pata” była z powrotem odtwarzana bez usunięcia przyczyn tego „pata”?
Chcemy przypomnieć, że pięć kadencji Sejmu I Rzeczypospolitej (1772-1792) „równo” zdradzało Naród Polski, uchwalając różne czynności rozbiorowe, aż do roku 1792, kiedy to w Grodnie ambasador rosyjski nakazał posłom zlikwidowanie Sejmu, czyli siebie. Na takie dictum już zaniemówili – stąd Sejm Niemy. Ten Sejm wymazał Polskę z mapy Europy. To „dzięki” niemu w następnym wieku rozbiory były legalne, a powstania nielegalne!!!
Nie życzymy obecnym posłom losu tamtych – byli wieszani przez „wdzięczny” Naród w czasie Insurekcji Kościuszkowskiej. Niech jednak zastanowią się, czy warto brać udział w takiej farsie! Jeżeli ten proceder będzie trwał nadal, Polska może być tylko państwem sezonowym. Kiedy Naród po I wojnie światowej zrzucił wreszcie jarzmo niewoli, lecz nie otrząsnął się z Sejmu, ten nawet nie zwrócił powstańcom dóbr skonfiskowanych przez cara, a co więcej – współuczestniczył w hiperinflacji w latach 1918-1923 Społeczeństwo było okradane z własności przy pomocy wydruku worków pieniędzy/marek polskich/ dla wybranych. Za nie kupowano całe miasta (domy), zostawiając Polakom tylko ulice, czego nie dokonali nawet zaborcy. Sejm uniemożliwił w ten sposób rozwój gospodarczy II Rzeczypospolitej.
Nierozliczona grabież majątku po Okrągłym Stole, nierozliczona kradzież kamienic po I wojnie światowej, 20% roczna inflacja dla beneficjentów stanu wojennego, nierozliczone morderstwa księży w czasie Okrągłego Stołu, niewykonanie żadnych programów wyborczych, stałe produkowanie „patów” przez Sejm, sprzedawanie cudzej własności przez tzw. „elyty” – wymażą Polskę z mapy świata!
Popierając Sejm, zguba Państwa jest pewna! Rozdziobią nas kruki, wrony!
Mówi się, że w Polsce w 1989 r. skończył się komunizm. Komunizm zaczął się w dniu nacjonalizacji majątku i skończyłby się w dniu oddania tego majątku w ręce Narodu (uwłaszczenie). Nic takiego nie nastąpiło.
Majątek znacjonalizowany nie stał się majątkiem ogólnonarodowym, tylko prywatną własnością tych, którzy go „gwizdnęli”. Uwaga – prawa własności nie można sprawować „per procura”/w zastępstwie/. To dlatego komunizm nigdzie się nie sprawdził. A czy ważna jest sprzedaż polskiego majątku narodowego przez nie właściciela? A to właśnie zrobiono po Okrągłym Stole.
Wszyscy przywódcy partyjni uczestniczyli w zawłaszczaniu Państwa, przydzielając sobie z budżetu dotacje rzędu kilkudziesięciu mln zł rocznie – czyli żyjąc „na kroplówce” z PKW, a wyniki wyborów ogłaszane są jednoosobowo – jak u Lenina.
Nie ma żadnej możliwości, żeby ktoś inny wygrał wybory, czyli jest to dyktatura kapitału finansowego *. Taka sama dyktatura panuje w poszczególnych partiach, gdzie otrzymanym z PKW kapitałem dysponuje jedynie przywódca. Boją się tylko jednego – że ludzie nie pójdą na takie wybory!
Żeby skłonić do pójścia na wybory, zawsze przywołają jakiegoś „czarnego luda” – zostawili np. swojego czasu SLD, które od początku powinno być zdelegalizowane, po to, aby przerazić ludzi perspektywą przejęcia władzy przez komunistów przy najbliższych wyborach i zapędzić ich do urn. Obecnie „czarnego luda” też możemy się dopatrzyć.
Jeżeli do urn nie pójdzie 50% wyborców, to nie są to wybory demokratyczne, a tak wybrana władza nie reprezentuje większości. Sprawdzanie prawidłowości wyborów w komisjach obwodowych to nie to samo, co sprawdzanie zasad wyborczych, np. czy można wybrać kandydata spoza folwarku zwierząt? „Goście” z OBWE /nawet z Białorusi/ chyba tej „rzeczywistości” nie zamierzają badać.
Czy zrozumiałeś, Drogi Rodaku, choćby jedną z tych 348 ustaw, uchwalonych przez skróconą, piątą kadencję Sejmu?
Jeżeli wybranego posła nie można w każdej chwili odwołać, to nie ma po co go wybierać – zdradzi wyborców.*)
Przypominamy w tym miejscu definicję faszyzmu: „jest to dyktatura kapitału finansowego
Stowarzyszenie Patriotyczne Stowarzyszenie Wola-Bemowo” Warszawa, październik 2007 r.
GŁOSOWAĆ CZY BOJKOTOWAĆ WYBORY? (Leszek Skonka )
Zbliża się termin kolejnych tzw. wyborów parlamentarnych, a właściwie termin mechanicznego głosowania. Przed wielu myślącymi i zatroskanymi losami kraju obywatelami znów staje pytanie, na kogo, i czy w ogóle glosować ? Obowiązująca w Polsce Ordynacja Wyborcza ma charakter proporcjonalny. Nie można wybrać kandydatów, którzy otrzymają najwięcej głosów w danym okręgu, ale tylko tych, których partie w wyborach , oświadczyć opinii publicznej w kraju i za granica, że znaczna część społeczeństwa akceptuje ich rządy i ustrój kapitalistyczny, czego dowodzić będzie frekwencja w głosowaniu.
Przed myślącymi Polakami staje więc od lat dylemat: głosować na wyznaczonych przez władze partyjne i polityczne lumpenkliki kandydatów, czy zbojkotować głosowanie. Głosując na wyznaczonych kandydatów akceptuje się niedołężne i szkodliwe rządy postsalidornościowe, esbeckie, magdalenkowo-okrągłostołowe, korowskie? Wielu obywateli zatroskanych o losy kraju zwraca się o radę do bardziej zaangażowanych osób w sprawy publiczne . I ci nie powinni uciekać od udzielenia takich rad obywatelskich, tym bardziej, że są one jasne i proste. Rozsądek nakazuje, że głosować powinni tylko ci, którym jest obecnie w kraju dobrzy, którzy są zadowoleni z obecnej sytuacji. Telewizja niemal co dziennie pokazuje w jakim dobrobycie żyje niewielka garstka społeczeństwa, w jakich willach mieszka, jakimi samochodami jeździ, jak się bawi w kraju i za granicą, rozkoszuje życiem.
Właśnie tylko ci mają powód do zadowolenia i głosowania, nie pytając nawet o nazwiska kandydatów i nazwy partii…
Natomiast bojkotować głosowanie powinni ludzie niezadowoleni, którym wiedzie się źle, oszukani, okradani, poniżani, żyjący w nędzy , bezrobotni, bezdomni, emeryci, renciści, chorzy pozbawieni opieki lekarskiej, głodne dzieci, grzebiący w śmietnikach. jie należy zapominać że bojkot jest pewną bezpieczną formą walki …
Nie znaczy to, że w kraju i na emigracji nie ma godnych kandydatów do parlamentu , ale, że nie można ich ukazać publicznie i zapoznać z nimi społeczeństwa, bez akceptacji obozów rządzących. Po prostu rządzący w kraju nie chcą by ktokolwiek bez wiedzy, akceptacji i deklarowania serwilizmu wobec nich mógł być przez naród desygnowany. Społeczeństwu III RP postawiono podobny warunek, jak w PRL; owszem może ono wybierać, ale tylko spośród tych, których akceptują rządzący. A wiec faktycznie pozostał mu wybór między cholerą i dżumą, miedzy syfilisem a AIDS. W rzeczywistości nie jest to żaden wybór. Wyboru już teraz dokonują władze poszczególnych partii; a społeczeństwu pozostanie jedynie posłuszne, bezmyślne głosowanie na partyjnych nominatów lub bojkotowanie głosowania. Rozsądek i sumienie obywatelskie nakazują zachowanie się godnie, honorowo, patriotycznie i zbojkotowanie głosowania. Skoro oni sami się wybierają, to niech sami na siebie głosują. Oni i tak wygrają, ale bez udziału świadomej, uczciwej i patriotycznej części społeczeństwa.
Jawi się zasadne pytanie, a co da bojkot? Otóż bojkotowanie to także spektakularna forma glosowania wyrażona jednoznacznie niezadowoloną postawę wobec rządzących i ich sposobu sprawowania władzy. Jeśli nie pójdzie do urn wyborczych 30 czy 40 procent uprawnionych do głosowania, to rządzący nie będą się tym zbytnio martwić i absencję tłumaczyć będą zmęczeniem, biernością, lenistwem społeczeństwa, … ale jeśli do urn nie pójdzie 7O – 80 procent, to opina światowa, na której rządzącym jednak zależy, postawi słuszne pytanie: to kogo rządzących reprezentują, w czyim imieniu sprawują władzę; bo przecież nie z uprawnienia większości niezadowolonego społeczeństwa? Uprawnionych do głosowania jest około 20 milionów; jeśli nie pójdzie do urn tylko połowa to stanowić to będzie 10 milionów, a jeżeli 70 proc. to 14 milionów.
Dlatego rządzący tak usilnie zabiegają by do urn poszło jak najwięcej wyborców, by zachować pozory demokracji i legitymizacji własnej władzy. . Im na prawdę nie zależy na kogo wyborcy będą głosować, byle tylko głosowali. Wtedy będą mogli powiedzieć publicznie że większość społeczeństwa poszła do wyborów, a więc poparła rządzących. Ale jeśli wybory zostaną przez zdecydowaną większość zbojkotowane to pojawi się zasadne pytanie; kto upoważnił rządzących do sprawowania władzy w Polsce? zwyciężą i uzyskają ponad 5% głosujących. Właściwie wybory już się odbywają, a chodzi tylko o ustalanie list i kolejności miejsc na nich dla desygnowanych przez partie kandydatów. Sprawujący od ponad 22 lat władzę w Polsce i odpowiedzialni za obecną sytuację kraju już obecnie, na kilka miesięcy przed wyborami nawołują do udziału w głosowaniu. Nawet nie namawiają by głosować na konkretne listy i kandydatów, ale by w ogóle iść do urn. Chodzi im tylko o to, by można było
Dlatego trzeba przekonywać społeczeństwa by zbojkotowało tę farsę wyborczą i rządzącym pokazało „gest Kozakiewicza”. Należy też przekonywać najbliższych, krewnych, przyjaciół, znajomych, sąsiadów… by postąpili podobnie.
Innymi słowy rządzących należy tak traktować, jak oni traktuję wyborców, społeczeństwo. Sami się wybierają, to niech sami na siebie głosują . Nie należy zapominać, że bojkotowanie, to także głosowanie i wybory, ale głosowanie milcząco, nogami. Takich postaw wymaga zwykła ludzka przyzwoitość i mądrość obywatelska. Trzeba więc przyjąć postawę według mądrego ludowego przysłowia ; jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie.
Leszek Skonka, Były działacz przedsierpniowej opozycji (Ruchu Obrony Praw Człowieka… ROPCiO). Założyciel Wolnych Związków Zawodowych (WZZ) na Dolnym Śląsku, współorganizator i współ -kierujący strajkiem w sierpniu 1980 roku we Wrocławiu, b. członek prezydium w pierwszym składzie Zarządu Regionu Dolnośląskiego NSZZ, organizator i prowadzący pierwsze kursy ( jeszcze w czasie strajku) na temat organizowania i działania związkowego, a następnie w MKZ po zakończeniu strajku, dla działaczy i organizatorów nowych związków….). Sprzeciwiał się wprowadzaniu KOR-u i upolitycznieniu Związku, zrywaniu Umowy Gdańskiej, awanturnictwu politycznemu. Chciał by związek był tylko Związkiem, by nie wychodził poza swój związkowy statut. Za swą postawę oskarżony został publicznie, bez jakichkolwiek podstaw, o rzekome sprzyjanie PZPR, działanie na szkodę Związku, współpracę z SB. Usunięty ze wszystkich funkcji, również ze Związku i spotwarzony publicznie, bez prawa do obrony, zaocznie skazany na karę śmierci cywilnej. Posiada Statut Pokrzywdzonego IPN,
Adres Kontaktowy 50-046 Wrocław, ul. Sądowa 10/7 Tel/fax (48) 71 7809081, kom. 691830350
e- mail: Skonka.leszek@gmail.com Konto: Deutsche Bank , Leszek Skonka 97 1910 1048 2944 2803 6405 0001
DEFINITYWNIE, TEN DZIEN POWINIEN BYC DNIEM ZALOBY NARODOWEJ .

WSZYSCY OBYWATELE POWINNI WYWIESIC CZARNE FLAGI W GESCIE PROTESTU!

PRAWDA JEST TAKA, ZE ZE WZGLEDU NA OBECNE PRZEPISY WYBORCZE NIKT Z OBYWATELI NIE MOSI ISC DO URN WYBORCZYCH I MIMO WSZYSTKO KANDYDACI Z LIST WYBORCZYCH ZOSTANA WYBRANI NA OKRESLONE I Z GORY ZALOZONE POZYCJE.

FREKWENCJA WYBORCZA NIE MA RZADNEGO WPLYWU NA REZULTATY WYBOROW.
TO SA Z GORY ZAPLANOWANE ,ZATWIERDZONE REZULTATY!

PUBLICZNE WYWIESZANIE CZARNYCH FLAG CZY INNE FORMY ODZWIERCIEDLAJACE PUBLICZNE NIEZADOWOLENIE TYLKO BY POKAZALY OPINJI PUBLICZNEJ SWIATA , ZE POLACY SA NADAL UJAZMIENI I NIE ZADOWOLENI.
TA FORMA PROTESTU ROWNIEZ BY ZAANGARZOWALA WIEKRZE MASY POLSKIEGO SPOLECZENSTWA W RUCH DLA POLITYCZNO / EKONOMICZNEJ ODNOWY POLSKI !
Serdecznie pozdrawiam, (A.O. Grawitron)
—– Original Message —–
From: ofiarystalinizmu
To: Undisclosed-Recipient:;
Sent: Saturday, August 13, 2011 5:17 AM
Subject: Refleksje przed głosowaniem
Wlasnie !TO jest TO!
Panie dr, Leszku Skonka!
Gratuluje i życzę powodzenia we wspólnym Polskim Bojkotowaniu Parchatego ZLA!
Roman Kafel Dallas Texas

ODARTO NAS NAWET Z NADZIEI – WYBORY 2011 (Romuald Drohomirecki)
Zbliża się czas wyborów do Polskiego Sejmu i Senatu . Wielu oddanych Polsce obywateli poważnie zastanawia się nad tym, czy jest na kogo głosować. Zjawisko to jest bardzo poważne i ujawnia się w śród patriotycznej części starszego pokolenia naszego społeczeństwa. Szczególnie w śród tych których dzieciństwo przypadło na okres Drugiej Wojny Światowej. To pokolenie okrutnie pokrzywdzone przez najeźdźców w latach 1939 – 1945 oraz bestialsko nękane przez tych samych wrogów i rodzimych zdrajców w okresie PRL-lu. Mimo szykan i upokorzeń z zapałem oddawało swe siły Ojczyźnie i odbudowywało zniszczoną wojną Polskę. Ale nadszedł jednak, czas końca społecznej cierpliwości.
W desperackich nieraz zrywach, CAŁEGO SPOŁECZEŃSTWA! Organizowano protesty. A Ci co stawali na czele obdarzani byli całkowitym zaufaniem, i zostawali wielkimi „bohaterami”. Wykorzystując potęgę nadziei, nękanego narodu, zaczęli manipulować, zmieniać kierunki orientacji a następnie zdradzać i stopniowo zniszczyć Polskę. Dziś Polska stoi na krawędzi bankructwa. Niebywale potężna rzesza zbędnej administracji, pożera resztki Dochodu Narodowego. Dochód to produkcja: Fabryki, Stocznie, Kopalnie , własny handel i własne Banki. A tego Polska już nie posiada. Z perfidnym maniactwem wydaje się miliony na tworzenie wszelkiego rodzaju biurokratycznych struktur, pod hasłem: „POMOCY SPOŁECZNEJ”, które oprócz pożerania funduszu niczego nie załatwiają. Te pieniądze powinny trafić do potrzebujących bez żadnego pośrednictwa. Permanentnie unika się tematu rent i emerytur tych osób które pozostają w dziwacznym tworze „STAREGO PORTFELA” Ponadto nie sprawiedliwy system: WALORYZACJI Rent i Emerytur w formie procentowej, faworyzuje bogatych a upośledza biednych. Jeżeli chleb podrożeje o jedną złotówkę to biedny i bogaty o tyle samo więcej, musi za niego zapłacić. To dla czego bogatemu dają trzy złote a biednemu dziesięć groszy. Ten skandaliczny system od lat degraduje biednych. Wielokrotnie pisałem do Władz na ten temat. Ponadto, Naród Polski z trudem dźwiga ogromne wydatki na uczestnictwo naszych wojsk w wielu awanturach na arenie między narodowej. W imię cudzych i nie zawsze czystych interesów. W zamian za to opluwa się nas i upokarza. Takie działania przysparzają Polakom, jedynie wielopokoleniową nienawiść tych nękanych narodów.
A prawdziwi autorzy tych awantur są ukryci i oficjalnie nigdzie nie występują. Bałamuci się naiwnych Polaków wyreżyserowanymi obchodami wybranych świąt i pamiętnych rocznic, wydając dla martwych już Bohaterów, niekiedy znaczne sumy. Igra się na patriotycznych naszych uczuciach. Natomiast z perfidną podłością pogrąża się rzeszę społeczeństwa w ubóstwie i pogardzie a starców bez opieki . Odbiera się nam wszelką nadzieję na poprawę losu. Wyjątkowo tragiczna sytuacja występuje u ludzi w podeszłym wieku, Polskich Dzieci Wojny, przypisanych do „ STAREGO PORTFELA” tych którym brakuje nie tylko na leki ale nawet na chleb. JAK CI NIE WSTYD POLSKA WŁADZO ŻEŚ DOPROWADZIŁA NAS DO TAKIEJ NĘDZY? I jeszcze Myślisz, że pójdziemy na Ciebie głosować. Od Zakończenia wojny w 1945 roku, żadna Polska Władza nie wykonała wobec naszego pokolenia, najmniejszego przyjaznego gestu. Od 10 lat, Polskie Dzieci Wojny czynią starania o uzyskanie „Statusu Pokrzywdzonych” którego nam bezzasadnie wciąż się odmawia. Jeden z czołowych polityków, w prywatnej rozmowie: Na moje zażalenia na stanowisko Rządu w sprawie Polskich Małoletnich Ofiar Wojny, ironicznie odpowiedział: „Pan reprezentuję tych co odchodzą, a w takich się nie inwestuje”. Odpowiedziałem wtedy: „Że Naród który nie zapewnia bytu pokoleniu z którego się wywodzi przestaje być narodem. Usłyszałem wówczas taką odpowiedź: „Przyjdzie czas, kiedy słowo naród utraci swoje znaczenie bo nastąpi takie wymieszanie ludności na świecie, że narody przestaną istnieć, a nazwy państw będą miały znaczenie symboliczne. Coś w rodzaju Stanów Zjednoczonych. Po to właśnie powstała Unia Europejska. Dlatego Pana obawy o naród są zbyteczne”. Taką przyszłość szykują nam „UNICI” Ostatnie zdania mojej treści polecam polskim patriotom pod rozwagę i przemyślenie. A może nawet wyciągnięcie wniosków co do dalszej naszej suwerenności. W rozmowach i dyskusjach w śród Małoletnich Ofiar Wojny naszego regionu pojawia się pogląd, że trzeba pójść na głosowanie, ale na karcie napisać słowo: „BOJKOT” i taką kartę wrzucić do URNY. Z poważaniem Prezes Zarządu Głównego Warm.- Mazur. Stow. Polskich Dzieci Wojny Romuald Drohomirecki

Komentarz
Elity sprawujące władzę, mają w Polsce swoje liczne grono klientów, mają także dzięki szerokiej i skutecznej propagandzie całkiem spore poparcie. Zapewnia im to niepodzielne panowanie na scenie politycznej a jedyna gra o miejsce w ławach rządowych odbywa się w wyłącznie w ich środowisku.
Usunięcie w poprzednich wyborach LPR i Samoobrony zapewniło im na całą kadencję spokuj i zapewne sporą dozę samozadowolenia. Dziś jeśli się gryzą to gryzą między sobą i bez obaw, że jakakolwiek partia narodowa to wykorzysta na przejęcie władzy.
Elit władzy bojkot nie przerazi, nie popsuje im nawet dobrego samopoczucia, gdyż i klienci i ci którzy ich popierają w wyborach pozostaną z grubsza nadal jako zaplecze i legitymacja rządów. Bojkot nawet będzie im na rękę bo faktycznie uderzy w te partie i środowiska które są im przeciwne i chciałyby znów znaleźć się w sejmie, a to z tej racji, że trafi do tych którzy są i byli nastawieni sceptycznie bądź wrogo do obecnej władzy. Zatem jeśli te środowiska za namową agitatorów bojkotu wyłączą się z wyborów tym spokojniej mogą spać liderzy partii rządzących. Nic i nikt wówczas nie zakłuci ich spokoju. Powiedzą sobie wrogów nie mamy, wróg sam się wyłączył z działania.
A przecież jeszcze nie tak dawno Jarosław kaczynski ostrzegał że jeśli Samoobrona i LPR się połączy to mogą sięgnąć po władzę.
Dziś gdy Samoobrona chce się odrodzić, gdy znów mimo ogromnej straty jaką była tragiczna śmierć jej lidera chce wejść do sejmu o odzyskać dawne znaczenie i sięgać po więcej, pewni ludzie zaczynają nawoływać do bojkotu wyborów.
Znamienne, że nie ma tam hasła – BOJKOTUJEMY KANDYDATÓW PO, PIS, SLD, PSL
Jest hasło – BOJKOTUJEMY WYBORY.
Kto może posłuchać hasła który wydaje się pochodzić od narodowców, a no narodowcy, ci którzy głosowali na LPR i na Samoobronę
A z drugiej już strony, tej rządowej, wylewa się informacja, że Samoobrona bez Leppera nic nie znaczy, czytaj nie istnieje. Prawda, że i wezwanie do bojkotu i ten fałszywy, dołujący przekaz współgra i uzupełnia się wzajemnie?
Tak czy nie?
Jedni chcą zaszczepić nam niewiarę, inni nawołują do zaniechania jakichkolwiek prób odbudowy partii które ,,nie leżą” rządzącym.
Głupota, czy świadome agenturalne działanie. A może tylko wpędzony w maliny, został oświecony żeby bojkotować, wywieszać czarne flagi, palić świeczki w oknach albo puszczać baloniki.
Dałeś się okraść, nie protestuj, bojkotuj protesty. Straciłeś pracę, bojkotuj tych którzy chcieli by ten proceder powstrzymać i odwrócić, jedź do Londynu bo media rządowe dały ci informację że tam można zarobić, albo do Szwecji bo tam bogato. Nie myśl, że zostawiasz dzieci sieroty, nie kalkuluj, że za połowę zarobków jakie tam otrzymasz płacić będziesz całą cenę kosztów utrzymania, co w sumie da ci statut bidola.

Jestem Polakiem i mam obowiązki polskie, a te każą mi nie bojkotować, lecz dbać o sprawy polskie. Bo to moja ojczyzna, mój dom, moja rodzina, a tych bojkotować mi nie wolno.

1. Bojkotuję wybory, bo chcę Polski innej. Takiej, której rządząca krajem mafia polityczna nie pozwoli znaleźć się na kartach do głosowania.
Więc nie bojkotuj tylko wspieraj tych, którzy chcą i mogą zbudować Polskę, suwerenną, gospodarną zasobną.
2. Bojkotuję wybory, bo życie publiczne zdominował niszczący Polskę układ post-okrągłostołowy, niedopuszczający do głosu żadnego z istniejących projektów ratowania państwa.
Nie bojkotuje by dalej tobą nie pomiatali, okradali, demoralizowali.
3. Bojkotuję wybory, bo wrzucenie kartki do urny jest równoznaczne ze zgodą na wszechobecne warcholstwo dzisiejszych elit, na rozkradanie Polski i jej stopniowy rozpad.
Bojkotuj, o to im chodzi byś im nie przeszkadzał, nie patrzał na ręce, by byli bezkarni i na wiek wieków nami rządzili.
4. Bojkotuję wybory, bo każdemu totalitarnemu systemowi władzy opartemu na kłamstwach zależy na wysokiej frekwencji, ona go uwiarygodnia. Tak było w PRL, tak jest w III RP.
Władza olewa twoją frekwencję.
5. Bojkotuję wybory, bo nie mają one nic wspólnego z wolnością polityczną, bo za pozornie wolnymi decyzjami wyborców kryje się potężna, zmonopolizowana machina propagandy i dezinformacji medialnej.
Masz Internet, masz you tube, masz pióro i język w gębie, ale ty wolisz milczeć albo bojkotować.
6. Bojkotuję wybory, bo udział w zmanipulowanej farsie uwłacza mojemu szacunkowi wobec samego siebie
Bzdety, dość pospolite u ludzi bez kręgosłupa.
7. Bojkotuję wybory, bo ci wszyscy, którzy znajdą się w nowym-starym parlamencie, już rządzili, już zdążyli udowodnić, że nie przejmują się dobrem Polski i Polaków.
No to zmieńmy to, choćby głosując na Polskę Patriotyczną, czy Samoobronę. Niech wejdą do sejmu.
8. Bojkotuję wybory, bo powinnością każdego Polaka jest służyć narodowi, a nie klice zaprzedajnych zdrajców, krętaczy i złodziei.
Służ narodowi polskiemu, a nie wspomagaj bojkotem wyborów wrogów narodu
9. Bojkotuję wybory, bo niczego one nie zmienią, bo mam dość niezrealizowanych obietnic.
A co zmieni bojkot? Oddajesz pole bez walki, godzisz się na wszystko i przybierasz postawę niewolnika.
10. Bojkotuję wybory, bo dopóki w sercach tli się wolna Polska odrzucam samobójczą zasadę wyboru „mniejszego zła”, ale wspieram tych, którym ufam. Buduję na skale, nie na piasku.
Bojkotując niczego nie budujesz. Przeszkadzasz odbudowie.

Miejmy obowiązki polskie! O nich zapominać nie wolno!

Reklamy

41 uwag do wpisu “Jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie

 1. Jestem Polakiem, ale nie wierzę, że za pomocą kartki wyborczej zmieni się sytuację w Polsce (na lepsze).

  Polacy już od początku niepodległej państwowości w XX wieku starali się zachować suwerenność, ale niezwykle trudno im było walczyć na dwa fronty, o czym można sobie przeczytać w rocznicowym artykule:

  Dwa „cudy nad Wisłą” http://polski.blog.ru/124729955.html Два „чуда над Вислой”

  Polecam.

  Polubienie

 2. Jedynie bojkot zydowskich bankow przyniesie rezultaty !

  ZYCIE BEZ KREDYTU ,TO JEST DOPIERO ZYCIE !

  Spal karty kredytowe,wroc do gotowki !!!

  Bedziesz wiedzial ile masz w kieszeni pieniedzy i co mozesz za nie kupic.

  Bierz wyplate w gotowce za prace !
  Przelewy bankowe to ich krwioobieg !!!

  Emerycie,rencisto nie zezwalaj na przelew twej emerytury i renty do niepolskich bankow,w ten sposob utrzymujesz przy zyciu bankierow !

  Plac wszystkie rachunki zywa gotowka !!!

  Nie mow ,nie pisz,ze to niemozliwe.

  Wszystko jest mozliwe dla chcacego.

  Polubienie

 3. Inni potrafią za pomocą kartki wyborczej urządzać się i rządzić. My nie?
  Może nie w kartce problem, lecz w nas samych, że nas mało, że nasze wybory nie tylko polityczne są niewłaściwe i wręcz szkodliwe. Że się nie organizujemy, że jesteśmy bierni, że polityka wielu z nas po prostu nie interesuje, że dajemy się manipulować i ogłupiać, kierować na fałszywe ścieżki, zajmować tematami zastępczymi.

  Polubienie

 4. Co tu dużo gadać:

  Na stronie Państwowej Komisji Wyborczej: http://www.pkw.gov.pl/pkw2/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=23751&news_id=47347&layout=1&page=text

  jest zamieszczony

  „Wykaz złożonych zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (stan na 12 sierpnia 2011 r.)”.

  Po wyodrębnieniu pięciu partii sejmowych:

  Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
  Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
  Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej
  Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
  Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza

  – pozostaje 8 innych możliwości:

  Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy – Sierpień 80
  Komitet Wyborczy Ruch Palikota
  Komitet Wyborczy Prawica
  Komitet Wyborczy Polska Patriotyczna
  Komitet Wyborczy Ligi Obrony Suwerenności
  Komitet Wyborczy Związku Słowiańskiego
  Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
  Komitet Wyborczy Nasz Dom Polska-Samoobrona Andrzeja Leppera
  (a przecież rejestracja komitetów jeszcze się nie zakończyła.)

  PYTANIE 1: które z tych 8 komitetów są autentycznie polskie, a które są „systemowe”?

  PYTANIE 2: na którym autentycznie polskim komitecie Polacy powinni skupić głosy, by do sejmu wszedł ich poseł, a nie poseł jednej z pięciu partii sejmowych?

  PYTANIE 3: w jaki sposób wytłumaczyć to polskim wyborcom na miesiąc przed wyborami i nie posiadając dostępu do massmediów?

  Ergo: za pomocą kartki wyborczej nie zmieni się (dzisiaj) sytuacji w Polsce. Można tylko indywidualnie pójść na wybory i indywidualnie coś wybrać „z karty”, ale co to da?

  Polubienie

 5. Z podanych ośmiu od razu można usunąć JKM i Palikowa
  Polska Patriotyczna i Samoobrona, jest duża nadzieja że się połączą

  Wipipedia:
  Polska Partia Pracy jest związana z Wolnym Związkiem Zawodowym „Sierpień 80” – Konfederacja, gromadzi także osoby dawniej związane z Akcją Wyborczą Solidarność. (AWS)

  Na pewno nie jest godna polecenia
  Byłoby zatem cztery na cztery.
  Z czwórki pozaparlamentarnej najbardziej znana jest Samoobrona.

  ,,….nie zmieni się (dzisiaj)….”
  Ale jutro?
  Dajmy sobie szansę

  Polubienie

 6. Chlop ma sile ,bo ma ziemie ale z glowami u nich cos nie tak.
  Sluchaliscie mowe wysoko postawionego w SO Maksymiuka na pogrzebie swego wodza ?
  I tacy poprowadza narod polski do zwyciestwa ?

  Co do partii wyzej wymienionych,to we wszystkich sa zydo-niemieckie wtyki i dla siebie szykuja zloby !
  Dzisiaj nie w partiach trzeba szukac sil zwyciestwa,to juz predzej kibice sie do tego nadaja ,bo mlodzi i silni ale z madroscia tez u nich na bakier ,bo daja sie kierowac obcym.

  Sila zwycieska tkwi w BEZPARTYJNYCH ale zrzeszonych.

  Pytanie :

  KTO POTRAFI POLAKOW ZRZESZYC i NAUCZY RAZEM WSPOLNIE DZIALAC ???

  Tego nie dokonal sam sp. Andrzej Lepper i oddal za to swe zycie.
  To juz bardzo dawno temu Zydzi budowali na wsiach karczmy i czynili w nich rozpuste,Jankiele grali i poili durnote polska,dzisiaj doszli do perfekcji !

  Brawo Jasku dobrze radzisz z czym na Zyda !

  Polubienie

 7. Adminowi powiem niegrzecznie ale jeszcze w sposób wyważony: nie przynudzaj.
  Nie kolaboruję, nie głosuję! Proste.

  Zachowam się tak jak co najmniej 15.000.000 moich Rodaków Polaków, bo na wybiory
  klik partyjniackich za niesławetnego stołu zdrady Polskiej Racji Stanu, nie pójdę.

  Gdy, tak jak ja, wielu innych, ględzących w kółko ciągle te same farmazony na tzw. polskich forach narodowych o wyższości Swiąt Wielkanocnych nad Bożego Narodzenia, wymyślać zacznie zgrabne slogany na BOJKOT WYBORÓW na stronach ekonomii politycznej lichwiarzyzmu, niewspółmiernie szerzej odwiedzanych poprzez polską publikę wykluczonych
  i tę szeroką publikę wykluczonych do IDEI BOJKOTU przekona, to w wybiorach partyjniackich klik nie będzie uczestniczyć 20.000.000 moich Rodaków Polaków.
  Jeszcze więcej nie będzie uczestniczyć w farsie wybierania wybranych już uprzednio spośród klik, nie będzie uczestniczyć 25.000.000, gdy oprócz akcji internetowej uruchomiona zostanie akcja uliczna ulotkowa poprzez tych, co w Polsce.

  Co to da?
  1. Odwrócenie sytuacji da, wykluczenie i odizolowanie od społeczeństwa polskiego hien, którzy na upadku naszej Polskiej Ojczyzny prawie przez ćwierć wieku żerują, Ojczyznę naszą
  w nic nam zamieniając.
  2. Da odebranie pewności siebie w bezkarności w cynicznie obłudnym niszczeniu, proces upadku i bankructwa rozwojem śmiących zwać.
  3. Da bardzo dużą szansę na wymuszenie referendum poprzez bojkotujący tę antyelitę Naród Polski na zmianę ordynacji wyborczej z partyjniackiej na obywatelską, na dobór Reprezentacji Narodowej do administracji państwowej i organu ustawodawczego poprzez Lud Polski
  spośród Ludu Polskiego jako punkt wyjściowy do odbudowy zdefraudowanej Polskiej Siły Wytwórczej, od obywatelskich wyborów gminnych pocvzynając.
  (wybór obywatelski znaczy, że sąsiedzi wybierają na reprezentację ich wspólnych interesów sąsiada, któremu ufają, niezaleznie od tego, czy on w jakieśtam partii, kółku różańcowym, czy nie, i którego są w stanie sprawowania mandadu odwołać, gdyby diabeł namówił go do przekrętów oraz odwołanego i diabła sprawnie do pierdla wysłać).
  4. Da wzór dla innych narodów rodzimych Europy na reewolucję z idiotyzmu zwanym globalizacją, czyli lichwiarskiego podstępnego przekrętu na zniewolenie narodów ponownie na socjalne gospodarki rynkowe, sterowane poprzez państwo jako najbardziej efektywny system
  narodowego zarządzania produkcją i dystrybucją, niezależnie od formy własności.
  5. Da nadzieję na równość wśród równych w pokojowej rywalizacji narodów w budowaniu własnego dobrobytu w oparciu o pracę realną i zdolności organizacyjne, nadzieję zniszczoną
  wspomnianym wyżej kanciastym stołem w 1989 roku, zmową na kradzież Ojczyzny naszej nam.

  Podobnie jak kumaty Rusek, pytam:
  Admin, dlaczego jakaś partia o wzniosłym nazwaniu Polska Patriotyczna, wykluta niedawno przez kilku byłych z Samoobrony, lepszych patriotów na listach będzie miała, aniżeli
  n.p. Liga Obrony Suwerenności albo Związek Słówiański, toż też wzniosłe nazwy?

  Abstrahując od pytania, nie mydlij ludziom oczu, gdy wszystkie najpatriotyczniejsze partie mają szansę na pi razy drzwi 1 % głosów, sami pisaliście, że najważniejsze, kto głosy liczy i dlatego nie bawcie się teraz w harcerzyków, nie pora na to.

  Polubienie

 8. Że większość jest takich jak polak mały, przegrywamy. Przegramy bo ktoś podrzucił fałszywkę, że bojkot ich przestraszy. Oni po trupach realizują swoje cele, ich może przestraszyć partia licząca 3- 5 milionowa, potrafiąca wyjść na ulicę w ilości miliona gniewnych ludzi, a nie fakt że 60% nie pójdzie na wybory bo w TVP leci mecz, kabaret, czy film z serii Kiepscy, a już najmniej że ktoś ogłosi bojkot.
  Tyle tylko, że aktywni i czynni są ci, którzy wspierają PO, PIS SLD, PSL. Oni umieją się zorganizować, zagłosować, zdobyć władzę, mieć państwową kasę i dostęp do mediów.
  Reszta drzemie, nie interesuje się, je swoją miskę zupy, albo nudzi się, gdy ma pomyśleć, czasem pomędrkować.
  Ręce opadają.

  Polubienie

 9. Kilka słów o pogrzebie śp. Andrzeja Leppera

  Posted by Marucha w dniu 2011-08-12 (piątek)

  Niezależne media już opublikowały rzetelne informacje na temat pogrzebu „samobójcy” Andrzeja Leppera. My poświęcimy się informacjom, o jakich gdzie indziej raczej się nie wspomni.

  Na samym początku należy stwierdzić, iż w całym autokarze, który wiózł z Warszawy do Krup grupę osób pragnących pożegnać jednego z niewielu autentycznych polskich polityków, nikt nie wierzył w jego samobójstwo.

  Wbrew donosom etycznych mediów, w pogrzebie brało udział co najmniej 6000 osób (wg. naocznego świadka, który postanowił bodaj w przybliżeniu policzyć uczestników). Mszę Świętą dla „samobójcy” odprawiało ośmiu księży katolickich.

  Na pogrzebie panowała bardzo gęsta, napięta atmosfera, słychać było groźne pomruki tłumu pod adresem rządzących, a nawet przekleństwa.

  Na pogrzeb nie przybył nikt znaczący ani z PO, ani z PiS – zapewne z obawy o swą nietykalność osobistą, a może i życie. Nie przybył też patriota Roman Giertych – być może zabrakło tam jakiegoś rabina, którego Długi Romek mógłby ucałować w odwrotną część ciała i zapewnić, iż Żydów wręcz kocha.

  Lech Wałęsa przemknął jak szczur w otoczeniu swej obstawy, złożył wieniec i natychmiast uciekł. Wysłany przez PO jako wentyl bezpieczeństwa Bartosz Arłukowicz z kancelarii premiera, nie odważył się patrzeć ludziom w oczy. Przyzwoicie i godnie zachował się natomiast europoseł Janusz Wojciechowski.

  Pełne emocji słowa wygłoszone przez brata Andrzeja Leppera, Antoniego – a wśród nich oskarżenie: ”Andrzeju, wiem, że sam tego nie zrobiłeś, wiem, że ktoś ci w tym pomógł” – wycisnęły łzy z oczu niejednego uczestnika smutnej ceremonii.

  Niezwykłe było przemówienie znanego detektywa, Krzysztofa Rutkowskiego. Publicznie, wobec zebranych tłumów, obiecał iż nie spocznie, dopóki nie ujawni sprawców morderstwa na Andrzeju Lepperze i dopóki nie znajdzie gwoździa do trumny dla Zbigniewa Ziobry.

  HYMN SAMOOBRONY ( muz. i tekst Lusia Ogińska)

  Nam sercach gniew chęć zemsty płonie
  za głodne dzieci z wiosek, miast,
  za spracowane matek dłonie,
  płynący szloch z ubogich gniazd!
  Choć Cię Ojczyzno oszukano –
  nadejdzie jeszcze pomsty czas,
  gdy duchy ojców z mogił wstaną,
  żywi z martwymi pójdą wraz.

  Samoobrony zabrzmiał hymn!
  Niechaj słów prawdy nikt nie chowa,
  bo gdy się słowa zmienią w czyn,
  naród podejmie hymnu słowa.
  Sprawiedliwości czas nadchodzi
  zdrajców wydrzemy z lisich jam,
  jeszcze zapłacze łotr, i złodziej!
  Boże! Dopomóż nam!
  Boże! Dopomóż nam!

  Ślady po zdrajcach wiatr rozgoni,
  i na grabieżców przyjdzie czas!
  By nikt nam Polski nie roztrwonił –
  murem staniemy wszyscy wraz!
  Ziemi nikomu nie oddamy,
  jak dawniej błysną ostrza kos!
  Pójdziemy wszyscy, naród z nami,
  bo chłopa los, to Polski los!!

  Samoobrony zabrzmiał hymn!
  Niechaj słów prawdy nikt nie chowa,
  bo gdy się słowa zmienią w czyn,
  naród podejmie hymnu słowa.
  Sprawiedliwości czas nadchodzi
  zdrajców wydrzemy z lisich jam,
  jeszcze zapłacze łotr, i złodziej!
  Boże! Dopomóż nam!
  Boże! Dopomóż nam!

  Nagranie Hymnu Samoobrony znajduje się tu:
  http://v3v.org/audio/lusia/Hymn_Samoobrony.wma
  [audio src="http://v3v.org/audio/lusia/Hymn_Samoobrony.mp3" /]

  Polubienie

 10. @ Adm:
  Pański cytat: „Inni potrafią za pomocą kartki wyborczej urządzać się i rządzić. My nie?”

  Tych „innych” to tak na prawdę zbyt dużo nie ma. Białoruś jest ciekawym przykładem, choć szczęście Białorusi polegało na tym, że :
  – miała Łukaszenkę. W Polsce jego odpowiednika nie było i nie ma.
  – Gdy walił się ZSRR, a Polskę przykuwano do żydowskiego rydwanu, suwerennej Białorusi żydo-zachód nie brał na poważne. Myśleli, że to będzie dla nich, po połknięciu Polski i rozwaleniu ZSRR „małe piwo”. Tymczasem w 1994 roku wypłynął Łukaszenka, wygrał wybory i zrobił żydo-zachód w konia. Za co teraz tak szczują na niego.

  Kolejnym przykładem zmiany systemu przy urnach może być Wenezuela. Jednak wciąż wisi nad nią groźba „operacji” USA przy pomocy CIA (zamach stanu i osadzenie na fotelu prezydenta banksterskiego wasala). Tę metodę Duży USrael od dziesięcioleci stosuje w Ameryce Łacińskiej.

  W Libii Kaddafi do władzy doszedł przy pomocy puczu. A za to, że Libię porządnie „urządził” i po gospodarsku nią rządził (nie dopuszczając żydo-banksterów do nabijania sobie kieszeń za darmo), został przez żydo-zachód zaatakowany.

  W Iranie prezydent Ahmadineżad doszedł do władzy w drodze legalnych, nie fałszowanych i nie kontrolowanych przez zachodnich agentów wyborów. Dlatego jest tak przez Izrael i żydo-zachód zwalczany.

  O Rosji różnie piszą. Nie ulega jednak wątpliwości, że nawet jeśli Rosja „urządza się i rządzi” się sama, ilość biedaków a nawet bezdomnych jest tam większa niż ilość milionerów.

  W Chinach polityka jest w rękach Chińczyków, ale gospodarka głównie w łapskach żydo-zachodu.

  Jedynie Islandii udało się ostatnio wyrwać (podejrzewam, że tylko „chwilowo”) z łapsk banksterów. Ale lichwa skupia się obecnie na ważniejszych problemach. W Grecji, Portugalii, Irlandii, Hiszpanii i Włoszech (ale i w Libii) idzie o gigantyczne sumy. Te „grosze”, których 300 tysięcy Islandczyków nie chce spłacać odbiją sobie banksterzy innym razem. Z nawiązką…

  Nie jest jasne do końca, kto rządzi w szeregu głodujących i depopulowanych krajach Afryki czy w kilku dyktaturach (Birma, Laos) i islamskich posowieckich republikach w Azji.
  Całą prawie pozostałą resztą świata (poza jeszcze Pakistanem, Syrią, Kubą i Koreą płn.) rządzą banksterzy. I wszędzie tam, gdzie rządzą oni – „urządzają się i rządzą” metodami od dyktatur wojskowych (model typowy w Ameryce Południowej) po żydo-medio-partio-krację nazywaną dla zmyły „demokracją parlamentarną”.

  Bojkot nie przestraszy bandy czworga. Ale i rozbita prawica narodowa startująca w wyborach też im nie straszna.
  Możemy narzekać, że partie agenturalne potrafią zmobilizować wyborców, a my nie – ale co takie narzekanie da, poza uczuciem frustracji i bezsilności? Nic.
  Sytuacja jest taka jaka jest i po prostu należy to zaakceptować. Nawet wtedy, gdy ręce opadają. Jedyne co możemy robić, to prowadzić w ramach naszych skromnych możliwości (dokąd nie spacyfikują sieci) działalność edukacyjną. Byłoby też wskazane przygotować się do akcji ulotkowych, gdy internet będzie już całkiem cenzurowany.
  Według mojej oceny dopiero załamanie się gospodarki, nędza i głód spowodują, że milionom użytecznych idiotów głosujących na agenturę otworzą się oczy. Wtedy na ulicę rzeczywiście wyjdą miliony. Tylko, że na czele tłumów wmieszani będą agenci i prowokatorzy banksterów, a ponadto religijni fanatycy pchający Polską w stronę republiki katolickiej. Dużo będzie zależało od tego, czy uda się nam przejąć kontrolę nad tłumem.

  @ polski.blog.ru

  Na tym polega problem startujących w wyborach partii nieagenturalnych, że same sobie będą podkradać głosy, odbierając sobie nawzajem szansę na wsadzenie do knessejmu większej liczby posłów. Którzy zresztą i tak niczego w knessejmie nie zdziałają.

  @ Jas, ktory Jaskiem nie zostal

  Zabawię się w jasnowidza: powoli, stopniowo, małymi kroczkami wprowadzana będzie w drodze zarządzeń administracyjnych konieczność płacenia rachunków przelewami (kartami) zamiast gotówką. Na przykład spółdzielnie mieszkaniowe i firmy energetyczne wprowadzą konieczność płacenia rachunków za czynsz/energię przelewem z konta. A jak nie zapłacisz, to będzie eksmisja/wyłączenie prądu. Przyjdzie czas, gdy tylko na kartę kupisz benzynę, bilet na pociąg/autobus/samolot, i gdy tylko na kartę kupisz żywwność w sklepie. Bo nie będą przyjmowane pieniądze.
  Naturalnie, że możesz wtedy protestować dalej. Tyle że bez mieszkania, po ciemku, na piechotę i bez jedzenia.
  Możesz też być pewien, że milionom wmówią, jak to fajnie, wygodnie i „bezpiecznie” będzie bez pieniędzy a z kartami. A krótko później zaczną „ginąć” karty, będą „podrabiane” no i wtedy propaganda przekona użytecznych idiotów, że chipy będą rozwiązaniem optymalnym. I zapewniam, że miliony dadzą się zachipować na ochotnika i z radością. Będą wręcz przekonani, że są awangardą postępu.

  Polubienie

 11. Adm: mały może być ale Polak, nie polak (i nie polactfo albo polaczek, czym często wybitni, wielcy patrioci oczytani w Dmowskim i w kulurze łacińskiej uraczają takich jak ja, małych). Proszę sobie polaków u siebie w rodzinie szukać.

  Bojkot jednoczy, listy dzielą i legitymizują tych, co od list pierwsze specjalisty.
  Narazie masz tu pięciu dyskutantów, razem ze sobą samym, to nie smol wirtuała o partii 5-cio miliionowej.
  Była taka kiedyś, nawet 10-milionowa, też w niej byłem i widzialem jak się szybko kwasi,
  już przed Zjazdem Krajowym widziałem, czyli wcześniej aniżeli o Bolku zaczęto przebąkiwać.

  Z Samoobroną zamierzacie razem? Samoobrona jeszcze kandydatów swych nie zdradziła
  ale formularz list do poparcia kandydatów już wydrukowała.
  Znaczy w ciemno te listy poparcia podpisać? Na kogo?
  Na Beger? Na Maksymiuka? Na Hojarską? Na Łyżwińskiego żonę?

  W czym wiarygodność ma być? W git ludziach z PiS Otwock? W najbliższej narodowym partii PSL i jej głównego internetowego fotokopiarza, forowanego na tych stronach?
  Czy w tym, że będziemy mogli się bogacić, przywołując dawne słowa jeszcze jednego
  z działaczy zasadniczych?

  Czujesz słabości w harcerzykowaniu?

  Nie w deklaracjach o patriotyźmie zbawienie i na tych deklaracjach na łapu capu gryzmolonych listach przypadkowych ludzi z łapanki a w jedności bojkotowej Narodu Polskiego
  i jednością tą wymuszonej nowej ordynacji wyborczej, bo ta właśnie ordynacja możliwość kontynuacji magdalenkowego niszczenia umożliwia i to coraz bardziej. O powodach między innymi Kafel pisał i powtarzać nie mam zamiaru.

  50%-60% bez żadnych namów nie pójdzie na wybiory, trafnie zauważyłeś. Po kampanii bojkotowej nie pójdzie 80%-85% a może 90%.
  Nie chodzi o to, że się ktoś przestraszy, czy jakaśtam opinia zagraniczna na cośtam zadziała.
  Przy 85% magdalenkowe zgłupieją, przy 90% pogubią się całkiem. Łapiesz?
  Nie będą wiedzieć, jak się ruszyć, czy w lewo, czy w prawo leżć, oddech 90 chłopa na karku grupeczki 10 fircyków porażający jest, dla tych fircyków. To taka nowa Solidarność, przy wyborach obywatelskich z zabezpieczeniem odwołalnością i odpowiedziałnością prawną poddających się wyborowi nowe Bolki mają znikome szanse się przylepić.

  Kojarzysz w czym ten blues i zabezpieczenie prostowania Polskiej Racji Stanu bez krzywizny?

  Doświadczeniem wyuczony tak na koniec odpowiedziałem na zarzut maluczkości, więcej mieszać zamiaru nie mam.
  Pójdą ludzie czynnie za bojkotem w sensie antywyborczej kampanii z uwypukleniem powodów
  a nie tylko ograniczą się do deklaracji, lekarstwo na odtrucie stosunków społecznych
  i gospodarczych w naszej Ojczyźnie gwarantowane, chociaż niewąpliwie mozolne
  i długotrwałe, bo zniszczenia olbrzymie.

  Polubienie

 12. Widzę że Polak Mały nie da się przekonać.
  Odpuszczę sobie, poczekam, wybory niedługo, zobaczymy jak ,,…Przy 85% magdalenkowe zgłupieją, przy 90% pogubią się całkiem…”

  Polubienie

 13. Autorze artykulu pt. „Jestem Polakiem, wiec mam obowiazki polskie…” (sa one tym wieksze, im wieksza jest we mnie swiadomosc narodowa) – vide strona:
  http://forum.suwerennosc.com/viewtopic.php?f=35&t=427

  Nazywajac rzeczy po imieniu, czyli „meskie p*zdy” wymienione w artykule, ktore nie walcza o Polske i nie bronia jej interesow, automatycznie zasluguja na takie miano i sa zdrajcami, poniewaz umozliwiaja wrogom Polski kontynuacje zamierzonych dzialan destrukcyjnych polskiej ekonomii, gospodarki etc oraz polskich rodzin.
  Jesli ojciec i matka nie stana w obronie swojej wlasnej rodziny i dzieci, ktorym zagraza niebezpieczenstwo to ch*j z takim ojcem i matka !…. i podobnie zachowuja sie osobnicy wymienieni w artykule, ktorzy nie bronia Polski, ewentualnie prowadza robote wywrotowa w celu oglupienia Polakow i oddania ich w lapy rzadzacej mafii zydowskiej zasiadajacej na najwyzszych stanowiskach panstwowych w Polsce.

  Pisalem wielokrotnie, ze nadszedl czas, zeby na scenie politycznej pojawily sie sily patriotyczne, ktore moga zgniesc wszystkie anty-polskie partie polityczne w Polsce, jak: PO, PiS, SLD i PSL, ktore z premedytacja doprowadzily swoimi rzadami do wyprzedazy majatku narodowego, do zapasci gospodarczej Polski, do olbrzymiego zadluzenia panstwa i do ruiny wiekszosc polskich rodzin.

  Wegrzy obudzili sie w pore i odsuneli od wladzy szkodnikow wiosna 2010r !
  Na Wegrzech rzadzi centro-prawica, ktora posiada 2/3 glosow w tamtejszym parlamencie i prowadzi polityke pro-narodowa.

  Wszystkie „meskie p*zdy”, ktore nawoluja do bojkotu wyborow jesiennych 2011r, co jest aktem kolaboracji z zydowskim okupantem Polski, niech sie schowaja do piwnicy, bo tam jest ich wlasciwe miejsce.

  Polubienie

 14. Polski.blog.ru

  „Wszystkie metody sa dobre, ktore prowadza do sukcesu” – polskie przyslowie.
  (Przyslowia sa madroscia narodu)

  Walka z zydowskim okupantem Polski musi byc prowadzona wszystkimi dostepnymi metodami i nie mozna pozostawac biernym, kiedy Polska jest w niebezpieczenstwie.
  Uchylanie sie od obowiazku obrony zagrozonej Polski jest aktem tchorzostwa i zdrady.

  Osobnicy, ktorzy mysla, ze o Polske bedzie sie bil zydo-masono-libertynski Watykan lub zazydzony Episkopat, ewentualnie upomni sie o nia swiatowa opinia publiczna, ktorej mozg pierze zydowska propaganda kontrolujaca swiatowe media w 96%, sa w bledzie.

  A Ty jako zwolennik zydo-bolszewika Putina tez przewracales Polakom w glowie, ukrywajac fakty o jego kolaboracji z zydami-syjonistami z Chabad-Lubawitz, dla ktorych Putin wlaczyl „zielone swiatlo” na ponowne osiedlanie sie w post-komunistycznym ZSRR etc i robiles z niego wraz z innymi oszolomami wielkiego „przyjaciela” Polski i Polakow, co bylo zaprzeczeniem logiki i faktow, poniewaz ta pokraczna kreatura i agent KGB buduje uklad z ZYDOSTWEM i NIEMCAMI (Os Berlin-Moskwa).

  „Chujki-szmulki” nawolujacy do bojkotu wyborow sa szkodnikami, podobnie jak jawni wrogowie Polski i Polakow – ZYDOSTWO, ktore jest ZARAZA WEWNATRZ POLSKI, ZARAZA CIAGLE CIALO OSLABIAJACA.

  Cud bedzie wtedy, jak Polacy zawina rekawy i przepedza diabla i jego dzieci (zydostwo) z Polski, bo nikt za nich tego nie zrobi.

  Polubienie

 15. Polskie forum:
  Po pierwsze – szanuj polską mowę. Rynsztokowe wulgaryzmy, nawet „wykropkowane” są rynsztokowymi wulgaryzmami i na patriotycznym forum nie mają prawa bytu. Twój język świadczy o Tobie.
  Po drugie – używanie takich rynsztokowych wulgaryzmów pod adresem innych rodaków tylko dlatego, że widzą sprawy inaczej jest zwykłym chamstwem.
  Po trzecie – jeśli zamiast dyskusji zaczniemy się obrzucać rynsztokowymi wyzwiskami, to będzie to tylko na rękę okupantom. Atmosfera jest i tak napięta, a Ty tylko dodatkowo ją podgrzewasz. Nie tędy bratku droga do budowy wolnej Polski!

  Polubienie

 16. Ps. Nie zachwycałbym się tak Węgrami i Orbanem. Gdy Orban był pierwszym razem premierem (1998-2002) to on właśnie wprowadził Węgry do zbrodniczego żydo-NATO i on negocjował wejście Węgier do żydo-Unii.
  Orban to węgierski Kaczyński, a jego partia fidesz to węgierski PiS. Orban udaje patriotę dokładnie tak, jak to robił Lech i jak nadal robi Jarosław Kalkstein.
  Reformy Orbana polegają na dalszym ogołacaniu biedoty węgierskiej (większości społeczeństwa) z pieniędzy pod pozorem koniecznych reform. Orban już „upaństwowił” prywatne emerytury i kradnie je Węgrom łatając tymi emeryturami budżet. Jedną z głównych cech „reformy podatkowej” tego „patryjoty było wprowadzenie ulg podatkowych dla najlepiej zarabiających (czyli dla pełniących obowiązki Węgrów żydów węgierskich).
  Orban „dusi” długi, ale jeszcze bardziej dusi gospodarkę. Hasłami nacjonalistycznymi wywołał już konflikt ze Słowacją. Mniejszość węgierska na Słowacji zachowuje się jak mniejszość niemiecka w Polsce. Jest to wypróbowana przez okupantów rządzących Unią Jewropejską metoda divide et impera.
  Węgry zapowiedziały, że do 2018 roku zadłużenie spadnie do 50% PKB. Być może. Tylko ilu Węgrów to doczeka?
  Prawica zachwyca się Orbanem za jego politykę antyaborcyjną. Hasło – adopcja zamiast skrobanki jest rzeczywiście szlachetna!
  Ale jest też na rękę międzynarodowej mafii, która pod płaszczykiem adopcji szuka dzieci z przeznaczeniem ich na wypatroszenie na organy do przeszczepów.
  http://stopsyjonizmowi.wordpress.com/2011/08/09/do-czego-potrzebne-sa-izraelowi-nasze-dzieci/

  Polubienie

 17. Polak Maly

  Bojkot to wybryk rozkapryszonego przedszkolaka, ktory chce zrobic na zlosc babci i dowodem na to jest frekwencja wyborcza w poprzednich wyborach wynoszaca w granicach 50%.
  Pomimo, ze pozostale 50% nie bralo udzialu w wyborach z roznych przyczyn to i tak ponosza ciezar i koszty anty-polskiej polityki tych co byli u wladzy.
  A wiec jaki byl z tego pozytek i kogo to interesowalo, ze 50% zbojkotowalo wybory w poprzednich latach ?
  Zaden !

  Przez ostatnie 20 lat zydowskich rzadow w Polsce, kraj tonie w coraz wiekszych dlugach i zydostwo kontroluje wszystkie najwazniejsze urzedy w panstwie.
  Co maja z tego bojkotujacy wybory ?
  Maja jeszcze wieksza biede, wieksze podatki i wieksze niedostatki, lataja dziury w spodniach i swetrach w godzinach „wolnych od pracy”, ktora albo ciezko znalezc, albo jest maloplatna i nie mozna za nia wyzyc.

  Czas skonczyc z BUFONADA, KOMEDIA i robieniem posmiewiska w Polsce i na arenie miedzynarodowej przez zgraje osobnikow o mozgach rozkapryszonych przedszkolakow i nawolujacych do bojkotu wyborow, ktorzy robia przede wszystkim na zlosc Polsce i Polakom, umozliwiajac tym samym zydom ponowne siegniecie po wladze, aby ostatecznie przejeli cala Polske na wlasnosc i zgnoili Polakow !

  Malemu Polakowi i innym osobnikom nalezy przypomniec, ze np. K.Zagozda to osobnik ze srodowiska „Radia Rydzyk”, zwolennik zyda Wojtyly-Katza i Benedykta 16 (obydwaj kolaborowali z zydostwem w rozwalaniu KK od srodka) i red.naczelny PROPOLONIA.PL, ktory pisal:
  2008-12-28 14:28:31
  „Bo czyż współczesny Polak nie przypomina faceta, który ze stoickim spokojem obserwuje złodzieja plądrującego jego dom oraz jest głuchy na krzyki zniewalanej żony i porywanych dzieci?”
  http://www.propolonia.pl/blog-read2.php?bid=2&pid=1212

  Czym jest wiec bojkot ogloszony przez „idiote” K.Zagozde, jak nie obserwowaniem zlodzieja pladrujacego jego dom… ???

  Drugim takim „idiota” jest R.Kafel, ktory rowniez namawia Polakow do bojkotu, a ktory opluwal Polakow za ich biernosc i wypisuje brednie na swoim blogu.

  Polacy, ktorzy maja olej w glowie niech wyciagna wnioski z manipulacji tych dwoch „idiotow” (Zagozdy i Kafla) i nie daja sie nabrac na ich „patriotyzm”, ktory ma swoje korzenie na gorze Synaj.

  Polacy do boju !

  Polubienie

 18. Obserwator
  Wyrazy, ktore uzywam sa czescia polskiej mowy i jezyka polskiego, ktorych wyjasnienie znajduje sie w slowniku j.polskiego, a nie w rynsztoku (pomimo ze to wulgaryzmy) i nie sa zakazane, skoro sa oficjalnie drukowane i podawane do publicznej wiadomosci, i ja sie tego nie wstydze – niech sie wstydza ci, ktorych one dotycza.
  Twoja proba zdyskredytowania moich komentarzy ze wzgledu na uzywane wulgaryzmy nie jest Twoim najmocniejszym punktem.

  O V.Orbanie pisalem wiosna 2010r na kilku grupach dyskusyjnych, ze ma zydowskie pochodzenie (jego zona rowniez) i ze nalezy sie patrzec na to co bedzie robil po wygranych wyborach – oprocz mnie zadne forum dyskusyjne nie poruszalo tego tematu.
  Zaufania udzielili mu WEGIERSCY WYBORCY, ktorzy poszli na glosowanie, zamiast bojkotowac wybory – wszyscy zwolennicy zydo-bolszewika Putina i „Rosji” nie podejmowali dyskusji na ten temat, bo musialo im byc wstyd, ze Wegrzy wyprzedzili Polakow i wzieli sie za robienie porzadkow we wlasnym kraju, a Polacy czekaja na „cud” i Putina.

  Okazalo sie, ze V.Orban bez pomocy „Rosji” i Putina, na ktora licza „miernoty” w Polsce niezdolne do samodzielnego myslenia i dzialania, zaczal naprawiac Wegry:
  – zmienil konstytucje odwolujac sie do Boga
  – nie uznaje malzenstw homoseksualnych, pomimo, ze przepisy unijne daja im takie prawo
  – powiedzial Berlinowi, zeby nie mieszal sie do wegierskiej polityki
  – zaprowadza reformy w kraju
  – chcial nawiazac wspolprace z Polska, ale polskojezyczne zydy u wladzy w Polsce mu odmowily, traktujac go jak „czarna owce” i zauwazylem, ze sie na nich zawiodl, co w pewnym sensie pokrzyzowalo mu plany, a dla mnie byl to dodatkowy sygnal, ze polskojezczne zydy u wladzy w Polsce realizuja polityke zydowsko-niemiecka.
  V.Orban musi znacjonalizowac sektory strategiczne wegierskiej gospodarki i zabezpieczyc je przed rozkradaniem, w przeciwnym wypadku „zaciskanie pasa” doprowadzi Wegrow do wiekszej nedzy, a brak efektow do zniechecenia i utraty zaufania do rzadzacych.
  Wspomniane napiecia etniczne na Slowacji to male piwo do napiec etnicznych w ZSRR”bis” zyda Putina i Miedwiedjewa, gdzie tamtejsi „narodowcy” bija przybyszow z innych republik sowieckich – przyklady sa na „YOUTUBE”; dlaczego akurat za przyklad podales napiecia wywolywane przez „V kolumne niemiecka” w Polsce, glownie na Slasku, ktory byl i jest czescia etniczna Polski, podobnie jak Pomorze ?
  Gdyby to ode mnie zalezalo to tym niemieckim zydom, ktorzy daza do odlaczenia Slaska od Polski powyrywalbym nogi z dupy i kazal przerobic na konserwy z napisem baranina i wyslal do ich „faterlandu” za Odre z potrojna korzyscia:
  1. Pozbycia sie problemow na Slasku.
  2. Zdobycia dewiz z eksportu „baraniny”.
  3. Wzrostu miejsc pracy w polskich zakladach.
  Nie wierze w przewidywania ekonomiczne, szczegolnie gdy dotycza odleglych lat, jak 2018r, ktore sa jedynie wyrazem „poboznych zyczen” i „zgadywanka”.
  Zadluzenie panstwa mozna natychmiast zlikwidowac poprzez odmowe splacania pozyczki obcym bankom i przejscie na wewnetrzny i bezgotowkowy rozrachunek finansowy – wymiana handlowa z innymi panstwami na zasadzie barteru (towar za towar).

  Jesli chodzi o NATO to przypomne, ze nie jestem zwolennikiem polityki jaka prowadzi jego zazydzone kierownictwo, ktore realizuje zydowsko-anglosaskie interesy – to juz wyjasnialem P.Markowi, ktorego pamietam jako zagorzalego zwolennika zydo-bolszewika Putina, Watykanu, monarchii, SS-mana Degrelle, a nawet polakozercy Otto von Bismarka.
  Niemniej NATO i USA sa gwarantem obecnych granic Polski i obecnego porzadku w Europie na dzien dzisiejszy.
  Od Polakow zalezy czy dadza sie ograc ZYDOM i Niemcom na swoim boisku w Polsce, czyli ze bojkot do jakiego namawiaja Polakow IDIOCI i ZDRAJCY nie wchodzi w rachube.

  Poza tym ja mam swoje wlasne zrodla informacji, ktore analizuje i dziele sie swoimi spostrzezeniami z czytelnikami i jestem zdania, ze kazdy ma prawo do wyrazania swoich opinii, ale nie do pisania klamstw, polprawd i oglupiania polskich czytelnikow, co przeszkadza w poznaniu prawdy i zamiast uswiadamiac to jeszcze bardziej oglupia Polakow.

  Na forum dyskusyjnym g.Maruchy pytalem zyda z Polski Z.Koziola miesiac temu, zeby podal ceny towarow i uslug oraz zarobki w roznych zawodach w obecnym ZSRR”bis”, to zaniemowil, a g.Marucha pousuwal moje komentarze, poniewaz uznal, ze obrazaly jego zydowskiego kolege, ktory sam mnie sprowokowal – tak dziala zydowska sitwa.
  Brak odpowiedzi jest tez odpowiedzia na temat tamtejszego „dobrobytu”, pomimo, ze ZSRR”bis” prowadzi swoja wlasna polityke „kija i marchewki” i dysponuje zasobami naturalnymi wydobywanymi z ziemi nalezacej kiedys do innych nacji, ktora zagarneli sila carowie Rosji – Hiszpania, Portugalia, Anglia, Francja, Wlochy etc czynili podobnie.

  Polubienie

 19. to co pisze Polskie Forum Narodowe jest ciekawe i wyraziste. Bojkot wyborów to rzeczywiście albo głupota albo zdrada albo podłość

  Polubienie

 20. Poczekajcie !
  Co cos tu jest nie tak z Polakami i „polakami” oraz mieszancami na tym forum,zreszta na innych tez !!!
  Przeciez czytajac powyzsze to mozna naprawde do konca zglupiec jesli sie jest jeszcze Polakiem chocby z nazwiska .
  Malo tego niektorzy sami sobie przecza piszac pod roznymi nickami,przynajmniej by raczyli wyjasnic,ze dajmy na to Franek z Zenkiem doszli do takiego zdania i jeden to wygarnal , a drugi przytaknal.

  Ale gdzie tam, jeden od drugiego musi byc „mundrzejszy” i powie,ze to nic nie da ale juz nie dopowie CO TRZEBA ZROBIC ABY DALO !

  Ludzie czy wam juz naprawde SZMUL czy SZWAB w glowie poprzestawial ???
  „Jas” z ….. napisal o bojkocie wszystkiego tego co szmul wymyslil i wciela w zycie a zaraz jakis tam obserwator bawiac sie w jasnowidzenie jak szmulowski Krzysiu Jackowski za miche ma zwidy ,ze juz nic Polak nie moze bo go „zacipuja” .

  I faktycznie „cipowac” to wszyscy zaczynacie sie sami !

  Tak nie mozna ,bo albo BRAT z bratem choc glupszym i mniej wyksztalconym mowi jednym glosem narodowym i DZIALA w OBRONIE OJCZYZNY a nie jeden slucha kaczora a drugi frytki z Mac Donalda chrupie i ma innych w du..ie.
  To dzisiaj w rodzinach nie na zgody rodzinnej a co dopiero w calym polskim narodzie ,tak im zamieszal szmul w glowach wiec radzcie CO ROBIC i JAK SIE CHOC NA POCZATEK BRONIC a nie im sluzyc i dac w zagle .
  Jest tu chociaz TRZECH na tym forum co by wyrazili jeden poglad na wybory ?
  Jak nie masz WYBORU SWOICH to po jaka cholere masz jak baran czy owca tracic czas NA DURNOTE i skubac resztki zeschlej polskiej trawy ?
  OLEJ nie tylko wybory ale wszystkich szmuli i szwabow ,ktorzy ci zgotowali ten los !
  Jak ich pokonac to ja KLASZCZE Jasiowi z naszego zespolu i innej drogi nie ma .

  Nikt ci obserwator jeszcze do kieszeni i portfela nie zaglada i nie pyta ile masz gotowki , jeszcze mozesz nia placic za WSZYSTKO.
  Gdy juz nie bedziesz mogl wtedy ludzi pocieszal,ze z „cipem” da sie zyc ,jak ci co na obcych preriach zyja.
  Wezcie sie wreszcie ludzie w kupe i dajcie manto szmulom i szwabom kopniaka w du..e !

  Ale zglowa a nie z zapijaczonym rozumem !

  APA

  Polubienie

 21. Właściwie takiemu łotrzykostwu prezentowanemu przez osobnika dumnie podpisującego się słowem „narodowy” w nazwie nie należałoby odpowiadać. Postąpię jednak inaczej, rzecz jasna nie dla próby pouczenia go dobrych manier, ale dla higieny osób szczerze zatroskanych losami ojczyzny i szukających dróg wyjścia z dramatycznej sytuacji, w jakiej się ona znalazła.

  1. Nie miałem i nie mam nic wspólnego z mediami o. Rydzyka. jeden jedyny raz udzieliłem krótkiego telefonicznego wywiadu dla Radia Maryja w związku z sądowym wnioskiem Stowarzyszenia Unum Principium o delegalizację Ruchu Autonomii Śląska. Gdy parę lat temu byłem naczelnym ProPolonia.pl, RM zwróciło się do z propozycją nagrania audycji w związku ze skandalicznym koncertem Madonny przypadającym w Święto Najświętszej Maryi Panny (tak jak dziś). Na zapowiedziach się skończyło. To cały mój związek z o. Rydzykiem 🙂

  2. Tylko ignorant mógł mnie – działającego na rzecz odbudowy Tradycji katolickiej i przywrócenia liturgii przedsoborowej – nazwać ‚zwolennikiem” Jana Pawła II. Ignorant lub świadomy manipulant.

  3. Pod przytoczonym cytatem z ProPolonia.pl, dotyczącym „plądrowanego domu” nadal podpisuję się obydwiema rękami. Z tym, że to właśnie udział w zakłamanych wyborach jest właśnie ZGODĄ NA TO PLĄDROWANIE, zgodą na nierówne warunki gry, jakie nam zaproponowano, zgodą na kolejną porażkę. Wiele już na ten temat napisałem, za parę dni dookreślę to jeszcze w najnowszym numerze „Aspektu Polskiego”. Oczywiście nie samym bojkotem zbliżymy się do upragnionego celu, ale posunięciami, które planujemy przedsięwziąć po bojkocie. Jeśli spory procent Polaków nie pójdzie do urn, jest szansa na pewien przełom. Wierzę, że po 29 sierpnia wielu patriotów przyłączy się do tego zawezwania.

  4. Komentarza na temat mojego powiązania z „górą Synaj” nie będzie. Niech przemówi cała moja dotychczasowa działalność.

  5. Osobie podpisującej się nickiem „Polskie Forum Narodowe” zalecam choćby minimum odwagi i występowanie pod prawdziwym imieniem i nazwiskiem. Czytającym pozwoli to zweryfikować Pańską wiarygodność i jakość dotychczasowych dokonań. Obsikiwanie komuś kostek z ukrycia obce jest tradycji ruchu narodowego. Nie wystarczy nazwać się narodowcem. Trzeba nim być.

  Polubienie

 22. Polskie Forum Narodowe
  Ja nie „dyskredytuję” Twoich komentarzy, a odnoszę się do nich merytorycznie, bez rynsztokowych wulgaryzmów pod adresem zwolenników udziału w wyborach. Ty sam siebie takim językiem dyskredytujesz.
  Jak wygrał w Polsce wybory Kalkstein, to też zaufanie udzielili jemu POLSCY WYBORCY.
  Program żydowskiej agentury PiS był nieomal identyczny z „reformami” Fideszu.
  Antyniemieckość, udawany polski patriotyzm, odwołanie do religii i do Boga (do żydowskiego Jahwe).
  Na razie to nie Węgrzy, a żydzi na czele Fideszu robią „porządki” na Węgrzech.
  Ty bazujesz na głoszonych hasłach, a ja na konkretnych posunięciach Fideszu (okradanie Węgrów).

  Kalkstein także:
  – odołuje się do Boga i chce nowej konstytucji
  – udaje że walczy z homoseksualistami
  – jest ostentacyjnie niechętny Berlinowi (chce zwiększenia wpływów Izraela i USA w miejsce Berlina i Brukseli)
  – zapowiada reformy (tzw. IV RP – czyli żydopolskę)
  – zapewne nawiąże bliską współpracę z pobratymcem Orbanem

  Zapomniałeś o „antykomunistycznych” hasłach Fideszu (identycznych z hasłami Kalksteinów i PiS). Tylko gdzie ta żydowska agentura widzi jeszcze na Węgrzech „komuchów”? Przy czym węgierscy „postkomuniści” na równi z Fideszem są prounijni i proNATOwscy. Ponadto są oni obecnie wyznawcami prywatyzacji i liberalizmu (czyli oddania majątku światowej lichwie).
  Zapominasz też, że Orban studiował w Oxfordzie jako stypendysta Sorosa.

  W Polsce nie jest prowadzona „polityka niemiecka” bo Niemcy same są jedynie wiodącym barakiem żydo-Unii Jewropejskiej i same realizują plany globalistów i Mędrców Syjonu.
  Przypominam tutaj wypowiedź szefa CSU Seehofera w telewizji niemieckiej: „Ci którzy decydują nie są wybierani, a ci, których się wybiera nie mają nic do decydowania.”
  Po czym opisał on kompletną bezsilność politycznych marionetek wobec banksterów i giełdowych rekinów.
  Unia Jewropejska jest bliźniaczym żydowski folwarkiem Dużego Usraela czyli USA. Oba te folwarki razem (przy pomocy żydo-NATO) podbijają świat dla żydów.
  Przy czym w moim odczuciu ogromnie większe niebezpieczeństwo dla Polski i świata leży właśnie w żydowskim kastecie do bicia gojów – NATO i w żydowskich folwarkach USA i Unii Jewropejskiej, niż w Rosji, którą tak straszysz!

  Nie mam nic przeciwko nacjonalizacji strategicznych gałęzi gospodarki (jestem sympatykiem zielonego socjalizmu a’la Kaddafi). Chroni to majątek narodowy przed szabrem. Tylko…jaka pewność, że „znacjonalizowana” za miliardowe kredyty MFW strategiczna gospodarka węgierska nie zostanie ponownie sprywatyzowana? I sprzedana tym razem napływającym z Izraeela na Węgry żydom.

  Konflikty narodowe w barakach unijnych są celowo inscenizowane przez światową lichwę.
  Mają dwa zadania:
  – jeśli Goje węgierskie i słowackie (czy polskie, śląskie i niemieckie) kłócą się o granice, to nie zauważą nawet, kiedy zostaną niewolnikami NWO
  – kłótnie nacjonalistów o granice wykorzysta żydopropaganda do „wykazania” szkodliwości nacjonalizmu i niebezpieczeństwa kolejnych wojen granicznych

  Podałem przykład napięć na Śląsku aby pokazać, jak manipulują Gojami właściciele Unii Jewropejskiej czyli banksterzy. Mamy się z niemieckimi i śląskimi Gojami kłócić o granice w sytuacji gdy Polska, Niemcy i Śląsk i tak są okupowane przez żydowstwo.

  Śląsk jest etnicznie „śląski” a nie polski. Przez wieki ścierały się tutaj wpływy śląskie, polskie, morawsko-czeskie, niemieckie. W czasach Piastów śląskich nie istniało jeszcze pojęcie „polskości”. „Polskość” to wytwór XIX wieku. Kazimierz Wielki odsprzedał zresztą Śląsk Morawom (miał dość ustawicznych wojen i waśni pomiędzy śląskimi państewkami śląskich Piastów walczącymi pomiędzy sobą o wpływy i granice). Pomorze natomiast, poza krótką zależnością od państwa Piastów w czasach Chrobrego, później chwilowo podbite prez Krzywoustego nigdy nie było przed 1945 w orbicie Korony Polskiej. Widzę, że kontynuujesz propagandę żydokomuny o „powrocie do macierzy” ziem tzw. „odzyskanych”.
  A prawda jest taka, że Śląsk i Pomorze dostaliśmy od Stalina jako rekompensatę za Kresy Wschodnie.

  Niemcy zresztą też nie mają prawa do Śląsk. Odbili go militarnie w połowie XVIII wieku Habsburgom. A ci z kolei uzyskali Śląsk 2 wieki wcześniej poprzez małżeństwo króla Czech z habsburżanką i dodatkowo „adopcją” czeskiego króla przez cesarza Habsburga.

  Ja też nie wierzę w przewidywania ekonomiczne na 2018 rok. Ale to Twój węgierski idol Orban je głosi i zapewnia, że do 2018 roku obniży on drastycznie zadłużenie Węgier.

  A już demagogią dla mnie jest stwierdzenie, że:
  „Niemniej NATO i USA sa gwarantem obecnych granic Polski i obecnego porzadku w Europie na dzien dzisiejszy.”

  NATO i USA są gwarantem tego, że świat zostanie podbity przez żydostwo, a Polska nadal będzie szabrowanym i okupowanym barakiem unijnym.
  Przy czym to samoloty NATO trują nas chemtreilsem, NATO i USA niszczą nas i świat HAARP-em, a siedziba zbrodniczej Monsanto jest w USA a nie w Rosji.
  Twoje zaślepienie wobec Rosji sprawia, że oddajesz Polskę w łapska zbrodniarzy z Zachodu, którzy planują i już prowadzą depopulację. Dotyczy to i nas, Polaków. I jakoś Tobie to nie przeszkadza.

  Piszesz o biedzie w Rosji. A czy wiesz, że w USA 50 milionów mieszkańców bez zasiłków nie miałoby na jedzenie? A teraz te zasiłki będą obcinane. I to nie Rosja a USA jest bankrutem i najbardziej zadłużonym żydowskim folwarkiem. A dlaczego? Bo sama USA na zbrojenia i na wojny wydaje tyle, ile na wojny wydaje cała reszta świata. Z tym że wojny prowadzi USA pod nadzorem zdominowanej przez żydostwo PNAC.
  http://pl.wikipedia.org/wiki/PNAC
  Co Tobie widocznie nie przeszkadza.

  A teraz pytanie i to całkiem na serio: to na kogo Twoim zdaniem mają Polacy w najbliższych wyborach głosować? Anonimowo na Ciebie? A może na Kalksteina, „polskiego” Orbana?
  Pokaż mi kandydata, który z jednej strony gwarantuje dbałość o polską rację stanu, a z drugiej strony ma szansę na zdobycie, powiedzmy, 5 % głosów.
  I jak chcesz sprawić, że 2/3 Polaków nagle pójdzie pod Twoim sztandarem i zagłosuje na wskazanego przez Ciebie kandydata?
  Bo na razie poza demagogicznymi hasłami „Polacy do broni” nie podałeś żadnego konkretu.

  A ja nadal twierdzę, że ani bojkot wyborów nie wyjdzie, ani udziałem w wyborach nie odzyskamy Polski. Dlatego po prostu i wybory, i bojkot mam w nosie.

  Polubienie

 23. APA
  Obawiam się, że nie zrozumiałeś, co odpowiedziałem Jasiowi. Jego plan, rzekomo prosty i genialny, aby pokonać wroga płacąc za wszystko „żywą gotówką” stanie się absurdem, gdy okupant zlikwiduje „żywą gotówkę”.
  A wtedy, chcąc jeść, pić i posiadać mieszkanie trzeba będzie płacić kartą lub przelewem z kontac – a docelowo chipem.
  Nie tędy więc droga.
  Zalecałbym uważniejsze czytanie komentarzy.

  Polubienie

 24. Polskie Forum Narodowe przestał być anonimowym, przedstawił się jednoznacznie, kim jest,
  wiadomo równiez kim są i inni wiodący dyskutanci. Są to zawsze ci sami, strony internetowe
  tylko czasem różne.
  Świadczy to o bardzo skromnej grupce dyskytantów, „robiących polytyke”.
  Nie miałem zamiaru włączać się dalej w dysputy, ale ponieważ zostałem pouczony imiennie, napiszę jeszcze parę słów.

  Łatwo jest znad Lake Ontario czy z Tampa Bay „kierunki nakreślać”, co ten Polak powinien zrobić. Puste głupoty wypisujecie. Sperma i parcie na blichr, szególnie gdy od lat niespełnionym pozostaje ze względu na urojenie w możliwej sile odziaływania, równo na mózg padają, tak przysłowie potoczne mówi.
  Weźcie se zimny prysznic i wyluzujcie, słowami takimi jak: zdrajcy, ciule, piwniczni coś tam, zapijaczony rozum nie ciskać tak obszernie. Od siebie zacząć i od swojego rozumu.

  Poliszynel oczytany to rozeznany, jak najbardziej, ale powinien dać se siana z podsuwaniem
  drogi. Błędna ona, polska historia narodowa o tym świadczy, toż temat ćwiczony przez patriotów zaoceanicznych, zaodrzańskich i innych łosiowych nieustannie.
  Jak masz w nosie, to nie próbuj przemycać „bochaterstwa” jako recepty dla bliźniego zza Odry, gdy sam pozostajesz auf der anderen Seite, bo do karconego własnymi ustami emeryta
  z Tampa Bay się upodabniasz.

  Radzę jeszcze raz „wieszczom”, „marzenia zdechłej kury” o dutkach za „doradztwo” lub
  wizję „mikrofonu na Wiejskiej” dla siebie jako tego jedynego godnego i prawego od tych, co za mną pójdom, choć mnie jeszcze nie znajom, odstawić.
  Wyobrazić sobie, co może się dziać, gdy ględy od ekonomii politycznej lichwiarzyzmu z pustą kasą na emerytury i przy chuci własnego „dalszego przewodnictwa w odzie do radości”
  zdecydują się na zagrywę z podatkiem katastrowym od miejsca zamieszkania i jaka jest jedyna możliwa efektywna szansa na wyeliminowanie praktykowania tej chuci bez rozpierduchy, za to
  z wyprzedzeniem i w czym tylko i wyłącznie zjednoczenie wysiłku jest realne.

  Polubienie

 25. Polak Mały:
  Ja nie podsuwam żadnej „drogi”. Nie pojmuję więc, jak możesz określić jako „błędną” rzekomo podsuwaną przez mnie drogę, skoro ja nic nie „podsuwam”. O nic nie apeluję, do niczego nie nawołuję. Nie nawołuję też do bohaterszczyzny (Polacy do broni). Po prostu piszę, co myślę.
  Czyżbym szkodził tym Polsce?
  A jeśli tak – to na czym ta szkodliwość polega?

  Polubienie

 26. POLAKU „maly czy duzy” taki czy owaki !

  Piszecie to fakt,widac i poczytac mozna ale co poza tym ?
  Cisnie sie na usta – nie wiele.kazdy wg.swoich mozliwosci !

  Gospodarze portali pozwalaja nam lub nie pisac (chwala tym co pozwalaja),pozwalaja informowac,czasem i na apele tez .
  Wiec proponujemy ale nie z Tampy ,tam moze i serca sa ale cebulowy zapach z tamtad wieje,piszemy z innych miejsc,
  Nawet z North Carolina gdzie „Niemcem zalatuje” – przeciez to niewazne skad kto pisze ale co pisze .
  Szkoda ,ze RODACY z Polski tak malo pisza,bo to przeciez oni tam zyja ,to ich tam los i byc moze z tym losem sie juz pogodzili.

  Pozwolimy sobie na wyjasnienie,dlaczego my piszemy – MY EMIGRANCI POLSCY .
  Czy wiecie,ze wielu z nas nie ma juz wjazdu do Polski,ze zawracaja nas z drogi,ze jestesmy na „czarnych listach” ?
  Sa tez tacy,ktorzy gdy tylko wjechali by do Polski zostana z lotniska/granicy wyprowadzeni w kajdankach tylko dlatego,ze publicznie wyznali PRAWDE ?

  Wiec Panie i Panowie !
  Chociaz WY ,ktorym naprawde POLSKA LEZY NA SERCU ,nie walcie nas juz po zgietych grzbietach i to tych,ktorzy po ciezkiej pracy egzystuja na obczyznie z minimum emerytalnym bez upodlenia osobistego nie pchaja sie po amerykanskie socjale ,sa wiekiem niewiele odbiegajacym od setki.
  Czytamy obserwatora,sledzimy jego analizy historyczne,porownujemy z wlasna nabyta wiedza historyczna,czytamy innych Polakow rozsianych po swiecie ,rozpaznajemy przyjaciol i wrogow,wiemy kim kto jest i co chce dla Polski zrobic.

  Zadziwia nas jednak MARTWOTA POLAKOW w POLSCE.

  Wraz ze smiercia sp.Andrzeja Leppera znikla ostatnia nadzieja ratunku dla naszej Ojczyzny Polski.
  POLACY MU przez dwadziescia lat nie pomogli gdy juz prawie u szczytu wladzy,zawierzyli lotrom i zlodziejom glosujac na nich !

  Czy teraz pomoga innym ,jezeli tacy sie pojawia i zechca PRZEWODZIC POLAKOM ?

  Zreszta kto sie odwazy gdy Polakow morduje sie juz w bialy dzien ???

  Kto Polakow potrafi ZJEDNOCZYC i sklonic do DZIALANIA ?

  KOSCIOL ? Ksiadz Natanek o.Rydzyk a moze oo.Paulini w Czestochowie ???

  Tak bardzo czekamy na glosy POLAKOW z POLSKI .

  Panie i Panowie gdzie jestescie,co robocie ,co czynicie aby do KONCA OJCZYZNY POLSKI NIE STRACIC ?????????????????????

  My emigranci coz Wam mozemy pomoc bedac tez w innych okowach niz WY ?
  Pozostaje nam tylko doradzanie lub wsparcie finansowe .

  MACIE JAKAS JEDNA WSPOLNA ORGANIZACJE NARODOWA POLSKA ?
  Duza i masowa ???

  Czy tylko kanapowe/gabinetowe i samocelebrujace sie .
  Czekamy na odpowiedz bez wzajemnych zarzutow.oskarzen i zazdrosci.
  Chcemy Wam POMOC ,jakiej oczekujecie od nas POMOCY ?
  Nic wiecej,to nie dla nas zaszczyty i wladza – po nie niech IDA MLODSI a nie dziadki czy babcie.
  Z calym SZACUNKIEM i POZDROWIENIAMI !

  APA

  Polubienie

 27. APA- cze !
  ja Was rozumie,moze i inni tez ale do tego trzeba dodac,ze jak ci z Polski moga sie skrzyknac gdy tak im zamieszano w glowie , nie tylko przez media,nawolywania partyjne ale i POLSKI KK reke do tego przyklada.
  Nie bede silil sie aby to rozwinac ,bo ludzie w Polsce tak sa zapatrzeni w ksiezy ,moze bardziej niz w partie i popatrzcie, co bys sie zaczelo dziac jakby tak od oltarzy (amobny juz dawno wyszly z uzytku) POLSCY KSIEZA ZAKRZYKNELI jak kiedys Gierek z trybuny :

  POMOZECIE ???

  To jedyne miejsce jakie Polakom zostalo gdzie informacja rozchodzi sie szybko w realu,a internet w cyber.
  To w ciagu roku POLSKA BY SIE ODRODZILA !
  Zobaczcie jak szybko stlumiono ks.Natanka i jego rekolekcje-kazania ale o.Rydzyk jakos jest chroniony.

  Nie takie trudnosci i ich rozwiazanie POLSKA HISTORIA udowdnila.
  Cos niedobrego dzieje sie z naszym duchowienstwem i ich przywodcami,trzeba sobie to otwarcie powiedziec i nie uwazac tego,ze jest to nalot na Kosciol.
  Ksieza w Polsce – bierzcie sie i za taka robote,niebo Wam tego nie zapomni i ludzie tez !

  Polubienie

 28. K.Zagozda,
  Re: 15 sierpien 2011

  Nie macie wizji naprawy Polski obywatelu Zagozda i nie jestescie w tym odosobnieni – gross dyskutantow zachowuje sie podobnie na wielu grupach dyskusyjnych.
  Wasze dzialania sa sporadyczne i reagujecie impulsywnie na sprawy, ktore nie maja wiekszego znaczenia, natomiast nikt nie probuje rozwalic fundamentow obecnego systemu zla – bojkot wyborow jest biernym przygladaniem sie co bedzie dalej i czekaniem na „cud”.
  Jestescie leniami i patalachami !
  Nawet wsadzenie kija w szprychy zydo-masono-libertynskiego kola, jakie toczy sie przez Polske wywoluje u was gesia skorke na ciele – takie sa z was cieniasy.
  Macie slabe charaktery i brakuje wam kregoslupow, ale i te slabosci mozna w was wyleczyc poprzez intensywny trening wojskowy.

  O Polske trzeba sie bic i to trzeba pokazac teraz przed wyborami, organizujac ludzi i komitety wyborcze, a nastepnie organizowac spotkania z wyborcami i zdobywac ich zaufanie poprzez gloszenie prawdy i nakreslic im wizje lepszej Polski od tej zrujnowanej do czego doprowadzilo polskojezyczne zydostwo z PO, SLD, PiS i PSL z pomoca Watykanu i „E-pejs-kopatu” w ciagu ostatnich 21 lat – po wyborach nikt nie bedzie na was zwracal uwagi obywatelu Zagozda.

  Zeby sie nie powtarzac n/t interesow prowadzonych przez Watykan i korupcji w Watykanie, kieruje was obywatelu Zagozda na strony POLSKIEGO FORUM NARODOWEGO:
  http://forum.suwerennosc.com/viewforum.php?f=35

  Polecam, szczegolnie tematy: „Cenzorskie wycinanki gajowego Maruchy” i „Dyskusyjne ciekawostki”, ktore obrazuja ciemnote, zaklamanie i falsz takich „kanapowych patriotow” jak sami jestescie, a przy okazji wychodza tam na jaw WATYKANSKIE BRUDY i watykanska polityka (przedsoborowa i posoborowa), ktora nie ma nic wspolnego z polskim interesem narodowym – potwierdzenie, ze Polska byla pionkiem w grze nie tylko wielkich mocarstw, ale rowniez Watykanu, a „E-pejs-kopat” jest jego agentura w Polsce.

  Apropos moich danych personalnych.
  Takich informacji nikomu nie udzielam, ale jestem znany od dawna na internecie i w srodowisku polonijnym w Kanadzie.
  Np. kazdy z was slyszal o Jezusie Chrystusie, ktory jest NAJWYZSZYM AUTORYTETEM, ale wy macie swoje wlasne „autorytety”, ktore was wodza za nos i dlatego tak ciezko jest sie z wami dogadac, poniewaz macie poprzewracane w glowach.

  Toronto, Kanada

  Polubienie

 29. Obserwator,
  Re: 15 sierpien 2011

  Sposrod 3 osob, J.Ulicki pierwszy zrozumial swoj blad i uratowal twarz.
  Ty jestes druga osoba, ktora zapytala mnie na kogo glosowac, podczas gdy K.Zagozda nadal pozostaje w swiecie wlasnego „ja” – jemu nie przeszkadza, ze zlodziej okrada jego dom, gwalci mu zone i demoralizuje dzieci… ale to jego wybor i tacy ludzie zawsze przegrywaja.
  Zastanawia mnie tylko co pomysli o nim zona i jego dzieci, pod warunkiem, ze zalozyl rodzine.

  Jesli chodzi o polityke V.Orbana to zaznaczylem, zeby patrzec mu na rece.
  Niemniej Orban pokazal, ze nie potrzebuje Putina do pomocy, a to kompromituje wszystkich zwolennikow zydo-bolszewika Putina w Polsce i zagranica, ktorzy nie maja kregoslupow i wizji lepszej Polski.
  Haslo typu: „Fidesz okrada Wegrow” jest zalosne i niejeden sobie pomysli, ze na Wegrzech okradani sa Wegrzy, w Polsce okradani sa Polacy, a w ZSRR”bis” zyda Putina i zyda Miedwiediewa nikt nikogo nie okrada.
  Skoro tak, to skad sie wziela lista ponad 30 najbogatszych zydow w ZSRR „bis” , ktorzy trzymaja w swoich rekach firmy wydobywcze ropy naftowej i gazu ziemnego ? – vide lista na stronie:
  http://forum.suwerennosc.com/viewtopic.php?f=35&t=430&start=60
  Coraz bardziej kompromitujesz sie z tym Putinem, pomimo, ze sami rosyjscy narodowcy poznali sie na jego oszustwach.
  Odczulem tez, ze chciales sie odegrac za krytyke Putina i napisales, ze Orban jest moim idolem, ale nie zgadles.
  Otoz moimi idolami byli: „Robin Hood” i „Zorro” w mlodosci, ktorzy mieli znaczny wplyw na ksztalt mojego charakteru, ale glowny wplyw mieli przede wszystkim moi rodzice, ktorzy nienawidzili komunizm i komunistow i takie doswiadczenie wynioslem z domu i to we mnie pozostalo, oraz wplyw mial takze kosciol katolicki przedsoborowy, ktory na poczatku lat 1980-tych zaczal dryfowac w kierunku libertynizmu i ekumenizmu (w Watykanie rzadzil K.Wojtyla od 1978r).

  Obserwator, czy wiesz co mnie najbardziej smieszy ?
  Smiesza mnie Twoje komentarze n/t „banksterow” , NWO etc.
  Ja te rzeczy znam od ponad 20 lat.
  Z „banksterami” walczylem ich metodami to zaczeli pisac do mnie listy dlaczego to robie, a pozniej zmienili przepisy i wprowadzili ograniczenia.
  Ponad 15 lat temu jako pierwszy podawalem urywki z Talmudu n/t stosunku zydostwa do gojow na grupach dyskusyjnych w j.polskim, tlumaczac teksty z j.angielskiego.
  W „Sanhedrin 90a” pisze, ze zydostwo szykuje sie do zaprowadzenia NWO (New World Order – Nowego Porzadku Swiata) – wiecej jest w temacie pt. „PRAWDA O TALMUDZIE” na stronie:
  http://forum.suwerennosc.com/viewtopic.php?f=3&t=131
  Dowodem namacalnym jest pierwszy swiatowy zjazd syjonistw w Bazylei w 1897r, ktorego przewodniczacym byl wegierski zyd T.Hertzl – rowniez autor „Protokolow”, o ktorych zydowska propaganda podaje, ze byly sfalszowane przez carska Ochrane.
  Skoro bylaby to falszywka to dlaczego zydzi realizuja plan zawarty w Protokolach ?
  Takie osoby o nazwiskach jak:
  Pranajtis, Hoffman, Bronder, Black, Villemarest, Leese, Weltner, Rami, Freedman, Pinay, Ramsay etc przyczynily sie do zdemaskowania parszywej roboty zydostwa.
  Jesli do tego dodac „1001 Quotes by and about Jews” zebrane na przestrzeni ostatnich 2 tysiecy lat – vide strona:
  http://www.stormfront.org/posterity/13texan/1001ndx.htm
  i komunikaty synodow biskupich jakie odbywaly sie w Polsce na przestrzeni kilkuset lat – vide temat: „Zydzi w dawnej Polsce” na stronie:
  http://forum.suwerennosc.com/viewtopic.php?f=35&t=424
  to akt kolaboracji z zydostwem oznacza dzialanie na szkode wlasnego panstwa i narodu i Polacy musza sobie wbic gumowym mlotkiem do glowy ten fakt, zeby nie pasc ofiara propagandy o „dobrych” zydach, o „dobrym” Putinie etc.

  Slask byl polski, o czym wspomina F.Koneczny w „Dzieje Slaska” i Z.Halat w „Slask” (opracowanie historyczne) – vide strona:
  http://www.halat.pl/silesia.html
  Granice plemion slowianskich znajdowaly sie na zachod od dzisiejszej stolicy Niemiec Berlina, o czym pisze w I wieku n.e. (2000 lat temu) historyk rzymski Tacyt w dziele „Germania” – mapa na stronie:
  http://www.halat.pl/drang_nach_osten.html
  Nazwa „Slask” wywodzi sie od plemiona slowianskiego Slezan i gory Slezy – miejsce kultu Slowian znane od ponad 5 tysiecy lat i zadnych Niemcow tam nie bylo.
  Dopiero niemiecki „Drang nach Osten” i podboj ziem polskich przy pomocy podstepu, ognia i miecza spowodowal wyludnienie tych ziem, ktore padaly lupem niemieckich najezdzcow (squrwysynow).
  Nie falszuj polskiej historii „Obsrywator” !

  Toronto, Kanada

  Polubienie

 30. @Polskie Forum Narodowe
  Nie ma żadnych konkretów w tym, co Pan pisze. Za to specjalizuje się Pan w kłamstwach i obelgach. Radę mam jedną: skoro posiadł Pan całą właściwą strategię uwolnienia Polski z rąk okupantów – wracaj Pan co rychlej do ojczyzny i zacznij realizować swój plan. „Politykowanie” z odległości kilku tysięcy kilometrów i cyniczne obmawianie tych, którzy działają w realnym, a nie wirtualnym świecie , nie przystoi patriocie. Stąd mój apel: PKN wracaj i stań na czele narodu :))

  Polubienie

 31. Polak maly,
  Re: 15 sierpien 2011

  Belkoczesz czleku i nic nie wnosisz do dyskusji.

  Polacy maja zlasowane mozgi zydowska, koscielna i bolszewicka propaganda ( o „dobrym” bolszewiku Putine).
  Prawda i obiektywizm w przekazywaniu informacji maja kluczowe znaczenie, poniewaz wplywaja na swiadomosc Polakow – klamstwa i polprawdy robia z nich glupcow, ktorych kazdy wodzi za nos i wykorzystuje.
  Polakom trzeba powiedziec prawde, ze nikt im nie pomoze zrobic porzadku w Polsce z zydostwem i zydowskimi kolaborantami, zlodziejstwem, korupcja itp naduzyciami i musza to sami zmienic jesli chca istniec jako panstwo i narod.
  A jak im na tym nie zalezy to niech gnija w gnoju jak niewolnicy.

  Polska to cywilizacja lacinska i jest otoczona wrogami:
  – cywilizacja zydowska (zydostwo)
  – cywilizacja bizantyjska (Niemcy)
  – cywilizacja turanska (Rosja)
  i dowodow na to dostarczyla historia.

  Przenikniecie zydostwa i masonerii w struktury KK spowodowalo jego rozpad od srodka – vide ustalenia Soboru Watykanskiego II (1962-1965) , czyli judaizacja katolicyzmu, libertynizm i ekumenizm w obecnych kosciolach przy zapalonej menorze (symbol zydowskiego poganstwa i zabobonow).

  Polacy musza glosowac na Polakow.
  Oddanie glosu na obcych lub na obce idee (np. europejskie) jest glosem wspierajacym obce interesy w Polsce, ktore zawsze beda oslabiac Polske – vide wejscie Polski do UE w 2003r i straty gospodarczo-ekonomiczne Polski wynoszace setki miliardow zlotych plus utrata 80% majatku narodowego, ktory przeszedl w obce rece za przyzwoleniem bandy zdrajcow i zlodziei z PO, SLD, PiS i PSL, na ktorych niech nie wazy sie glosowac zaden Polak i Polka.

  Polski system finansowy niezalezny od zydowskiej lichwy i lichwiarzy oraz polska gospodarka oparta na polskich spolkach pracowniczych z udzialem skarbu panstwa daja mozliwosci zbudowania silnej polskiej ekonomii, od ktorej zalezy dobrobyt w Polsce i dobrobyt samych Polakow, ktorzy wlocza sie pocalej Europie, zeby zarobic na chleb i godnie zyc, poniewaz zadne rzady w Polsce w ciagu ostatnich 20 lat nie troszczyly sie o polskie rodziny, ktore wegetuja pomiedzy bieda a ubostwem – dobrze maja ci co nakradli.

  Polska i Polacy musza miec swoj polski plan, jesli mysla powaznie o poprawie sytuacji ekonomicznej Polski i poprawie swojej wlasnej sytuacji materialnej.

  Polubienie

 32. K.Zagozda,

  Polakow trzeba przebudzic ze spiaczki, zeby zaczeli myslec i dzialac w polskim interesie narodowym, ktory jest takze ich wlasnym interesem.
  Radio Rydzyk, ktore ma zasieg na cala Polske mozna latwo uzyc do celow propagandowych tworzacych sie ugrupowan patriotycznych, niezaleznie czy Rydzyk wyrazi na to zgode czy nie wyrazi zgody, a przy tym za darmo.
  Czy wiesz jak to zrobic ?… bo ja tak.

  Zaklady pracy, szkoly, uczelnie, koscioly etc.
  Madrze zredagowana ulotka mowiaca o konkretach i ukazujaca zapasc gospodarcza Polski i zly stan materialny polskich rodzin spowodowany przez polskojezyczne ekipy rzadzace, ktore wepchnely Polske do UE na pozarcie tamtejszym oszustom i zlodziejom powinna zawierac bilans zyskow i strat zwiazany z przystapieniem Polski do UE w 2003r – bilans wypada bardzo niekorzystnie dla Polski i jest przyczyna polskiej nedzy, ktora bedzie trwala tak dlugo, jak dlugo polskojezyczni zlodzieje i oszusci z PO, SLD, PiS i PSL beda u wladzy.

  Czy wiecie obywatelu Zagozda co jest w was smiesznego ?
  Smieszne jest to, ze wy sami siebie oklamujecie i nie zasanawiacie sie co robicie zle.
  Na forum PROPOLONIA.PL zamieszczaliscie wypowiedzi Wojtyly-Katza, ktory mowil same ogolniki i was tym oglupial – tak sami tworzyliscie kult Wojtyly-Katza w mediach, przed ktorym i czym przestrzegalem ponad 10 lat temu, majac konkretne dowody – nawet zbladl moj znajomy AP z Toronto (nie mylic z AP z Florydy), ktory tez byl zwolennikiem Wojtyly-Katza.
  Za wyjatkiem strony posla Z.Nowaka, wszystkie inne w j.polskim usuwaly moje komentarze, w tym Propolonia.pl

  Np. „Czytelnik” zaproponowal, aby w kampanie wyborcza wlaczyli sie ksieza, a ja mowie, ze to jest prawie nierealne, gdyz ksiezom groza KARY KOSCIELNE, wlacznie z utrata stanowiska na plebanii – koscioly to biznesy i stosowane sa przewidziane kary jak w regulaminie pracowniczym i oczywiscie kapusiow tez nie brakuje w kosciele.

  Piszecie tez obywatelu Zagozda, ze nie jestescie zwolennikiem Wojtyly-Katza.
  Czy mozna spytac od kiedy i co w tym celu zrobiliscie ?

  Poza tym nie wszyscy w Polsce lubia sluchac prawdy i widac to takze na grupach dyskusyjnych, gdzie „zyczliwych” nie brakuje – moj poprzedni komentarz oczekuje na „moderacje” admina WPS.

  Jesli chodzi o dzialalnosc w Polsce to proponowalem okolo 4 lata temu budowe oddolnego ruchu narodowego, podajac taki plan nawet na Propolonia.pl ………. i cisza, poniewaz Propolonia.pl nie jest forum narodowym i rasowo polskim.

  Gdzie wy byliscie obywatelu Zagozda przez ten caly czas ?

  Toronto, Kanada

  Polubienie

 33. Janusz,
  Re: 15 sierpien 2011

  … albo lenistwo, albo niezdolnosc, albo brak wiary we wlasne sily, albo brak wizji etc.
  Ludzi o podobnych pogladach nalezy szukac w najblizszym srodowisku – rodzina, znajomi, miejsce pracy etc.
  Wystarczy utworzyc klub dyskusyjny i go spopularyzowac.

  Polubienie

 34. Polacy od lat mają przekonanie, i to przekonanie narasta , że dzień, w którym wybierają swoich parlamentarzystów, jest tak naprawdę dniem wielkiego oszustwa polskiego wyborcy przez aparaty partyjne.
  Tymczasem sprawa procedury wyborczej nie jest przedmiotem debat, dyskusji obywatelskich, nie zachęca do podejmowania tematu przez wybitnych publicystów ani z prawa ani z lewa, nie zajmują się nią listy pasterskie Episkopatu Polski, w których biskupi nakazują wiernym „dobrze wybierać”. Zupełnie tak, jakby kwestia „dobrego wybierania” nie
  miała jakiegokolwiek związku ze sposobem w jakim się go dokonuje!

  Kiedy zwracamy się do Hierarchów z propozycją zainteresowania się ordynacją wyborczą, nieodmiennie odpowiadają, że „Kościół nie miesza się do polityki”, a więc nawoływanie do „dobrego wybierania” mieszaniem się nie jest, byłoby natomiast, gdyby biskupi chcieli powiedzieć jak ta „dobroć” powinna wyglądać. W tej sytuacji nie jest niczym zaskakującym, że nawet wykształceni i inteligentni Polacy uważają tę kwestię za rzecz bez znaczenia.

  Polubienie

 35. Ja nie bredzę, Toronto.
  Jak tak za prawdą gonisz, miej odwagę do końca dopowiedzieć ją, wskaż przyczynę zasadniczą.
  Przyznaj się sam przed sobą, że powodem niepowodzeń jest nic innego jak zżydowienie.
  A polskiego planu przy własnym zżydowieniu Polak mieć nie może. Logo?
  Nie wnikam, gdzie Zagozda był przez ten cały czas, hasło, które rzucił, na potrzebę chwili najbardziej trafnym jest, Jowram napisał o co docelowo chodzi i w dążeniu do tego jedynie ogólny bojkot może pomóc.
  Zresztą w obliczu totalnej niemocy organizacyjnej najrozmaitszych „krzykaczy” narodowych, która aktualnie całą swoją głębię ukazała ( ostali „wodze” z eleera za peeselem namawiają, Samoobrona bez Leppera to margines nie do odgrzania, podrygi jakichśtam odprysków spod hasła patriotyczności próbujący siebie wyrzeszczeć wprost śmieszne są, biorąc pod uwagę siłę ich przebicia w społeczeństwie, abstrahują już od zaufania, które miałoby inblanco wyrażonym zostać, podjęcie przez „gwiazdy” ochłapa, przytaczając choćby zapowiadaną rywalizację na Wybrzeżu z bochaterem od Solydałności), nie ma alternatywy do bojkotu.
  Im wcześniej wszelakie „wybitne narodowe patrioty” to zakapują, tym większe szanse powodzenia.
  Kryzys gospodarki ma swe podstawy w zeszmaceniu moralnym i bez wypowiedzenia prawdy
  o tym i chęci zmiany postawy gówno będzie a nie odbudowa, dalej obłuda pozostanie.
  Przyszła ordynacja wyborcza musi być takową, by z góry zabezpieczała społeczeństwo jako całość przed możliwością nadużyć przy pomocy wycierania sobie gęby wzniosłymi hasłami: patriotyzmem, internacjonalizmem, suwerennością, wiarą czy solidarnością społeczną
  a kłamców, oszustów i złodziei na priamuju do pierdla kierować.
  O to trzeba walczyć, jeśli odrzucam tkwienie w konflikcie moralnym, czyli niszczenie samego siebie i w walce tej stosować metody dostępne a nie urojeniami wokół wlasnego ogona
  latami łazić.
  Toż wszystko już nawypisywałeś, co wiesz, wielokrotnie. Jaki tego skutek?

  Polubienie

 36. MATKA BOŻA OZNAJMIA SWOJĄ WOLĘ WOBEC POLSKI
  16.07.2011
  -szukam-Chcę oznajmić światu Moją Wolę względem Polski, którą wybrałam i która Mnie kocha bardziej niż inne narody. Moje królestwo jest całe pokryte mgłą. Moi synowie nie widzą nawałnicy, jaka się do niego zbliża. Jesteście jakby uśpieni. Wasze serca są polskie, są Moje, ale wasze oczy nie nalezą już do Mnie, wasze usta mówią przeciwko Mnie.
  Polacy, Moje umiłowane dzieci, przebudźcie się. Musicie przejrzeć i zwrócić się do Mnie w modlitwie. Nie chcę być Matką i Królową narodu, który nie oddaje należnej czci Mojemu Synowi. Bądźcie wierni wierze waszych ojców. Nie idźcie za modą światową, bo nigdy jeszcze nie przyniosła wam nic dobrego. Polska zawsze była ostoją dla zbłąkanych, gdzie mogli odnaleźć prawdę i wiarę w żywego Boga. Teraz sami jesteście zbłąkani i idziecie w błędnym kierunku. Ja, Matka wasza przychodzę do was na tę ziemię, aby was upomnieć i ostrzec. Nie jestem Matką tylko po to, aby za wami orędować, ale również po to, aby was zganić, kiedy nie słuchacie Mego głosu. Choć Polska jest Moją ukochaną córką, muszę wypowiedzieć do niej słowa nagany i upomnienia.
  Córko najmilsza [Polsko], jestem ci Matką od tylu już pokoleń, a ty teraz zapierasz się Mnie? Porzucasz własną Matkę dla błyskotek? Córko, powróć do Mnie i wybierz sobie dary z Mojego, matczynego skarbca. Nie bierz od twoich nieprzyjaciół, bo oni szukają twojej zguby. Nieprzyjaciele Mojego Syna szukają u ciebie łupów, a ty w swojej naiwności i zaślepieniu nie myślisz wcale o konsekwencjach swojej beztroski. Córko jedyna, orędowałam za tobą zawsze i nie porzucę cię nawet wówczas, gdy będziesz Mnie obrażała, bo raz pokochawszy cię Moją matczyna miłością, przez wzgląd na wierność twoich przodków, zachowam cię w Moim Sercu, jednak musisz przejrzeć.
  Same Moje wysiłki nie wystarczą. Bez was Moje dzieci nic nie mogę zrobić. Polska jest wybrana i uprzywilejowane w łasce. Ta łaska nie może być zaprzepaszczona. Mówię do całego narodu polskiego. Serce Polski jest w Moim Sercu. Zapierając się własnej Matki stajecie się gorsi od pogan, którzy nie poznali Mojej matczynej troski. O was troszczę się od wieków i oręduję u Boga za waszymi dziećmi.
  Szukaj twoich dzieci Polsko, ratuj je, bo przynoszą ci hańbę w obcych krajach wyrzekając się własnej wiary i przyjmując zwyczaje pogańskie. Szatan zdobywa z łatwością te zagubione dusze. Odzyskaj twoje dzieci Polsko, bo zbyt łatwo pozwoliłaś im odejść do obcych Bogów, przeczących wierze w Chrystusa. Zbyt mało cenisz twoją krew, zbyt mało kochasz twoje dzieci. Ofiaruj Mi twoje dzieci, bo chcę je wszystkie zgromadzić przy Mnie. Chcę, aby powróciły do domu i nie oddawały się więcej zgubnym praktykom na obczyźnie. Nie wypuszczajcie waszych dzieci na zgubę. Ochraniajcie nowe pokolenie. Powracajcie do domów. Wasze serca nie są takie, jak ich serca. Nigdy nie zaznacie szczęścia na obczyźnie. Serce Polaka zawsze należy do Mnie i pośród wszystkich Moich dzieci rozpoznaję zawsze wasze serca, tak zagubione i oszukane. Powracajcie do waszych korzeni. Moje dzieci, choćbyście udawały że jesteście takie same jak inni, których pragniecie we wszystkim naśladować, nie jesteście takimi i nigdy nie będziecie. Budujcie własne państwo, zamiast wyprzedawać swoje dziedzictwo za garść srebrników. Polsko, bądź Mi wierna.
  Pragnę zgromadzić wszystkie wasze serca przy Mnie. Chcę was zjednoczyć i pobudzić do działania. W Moim imieniu pójdziecie do narodów świata i będziecie głosić chwałę Mojego Syna i Jego prawowitą, królewską cześć. W Moim imieniu będzie głosić i przekraczać wszystkie mosty. Chcę, abyście pamiętali, że kiedy działacie w Moim imieniu, zawsze macie Mnie jako swoją Matkę i orędowniczkę u Boga.
  (…) Powiedz księdzu, aby wyznaczył dzień modlitwy za Ojczyznę. W tym dniu Ofiarujcie Mi wszyscy post, modlitwę i Komunię świętą w intencji waszej ojczyzny. Pragnę wam wszystkim dopomóc. Jestem gotowa wałczyć o Moje królestwo, aż do chwili jego całkowitego wyzwolenia. Wykonujcie Moje polecenia, a będę was prowadziła do zwycięstwa nad wszystkimi waszymi wrogami i wrogami Boga w Trójcy Jedynego.(…) Błogosławię wasz naród i wszystkie jego dzieci, te zgromadzone w kraju i te zagubione na obczyźnie. Niech Bóg Wszechmogący jednoczy wasze serca i umacnia je w łasce, abyście jej nie zaprzepaścili i w pełni zjednoczeni orędowali u Mnie za innymi narodami całego świata. Amen.

  Polubienie

 37. Drodzy Polacy, stoi przed wami kolejne wyzwanie i kolejna próba. Ponieważ Bóg posyła mnie do was, abym pełnił Jego Wolę, to muszę przekazać wam Jego ostrzeżenie: Nie wierzcie w żadne obietnice rządzących, ani przygotowujących się do władzy, ponieważ oni wszyscy i tak będą zmuszeni do wprowadzenia praw przeciwko życiu narodu. Tutaj potrzebna jest mądrość, którą zawsze czerpaliście z wierności przykazaniom Bożym i wierności Królewskiemu panowaniu Maryi w waszym narodzie. Potrzeba jest przebudzenia.

  Polubienie

 38. Polak Maly,
  Jest wiele powodow apatii (przygnebienia) i niezadowolenia Polakow z sytuacji panujacej w Polsce, ale glownym tego powodem jest ZLO jakie opanowalo Polske, spowodowane przez szerzace sie KLAMSTWA, poczawszy od kosciola, a skonczywszy na ekipach rzadzacych i mediach, ktore z kolei wywolaly wielkie zamieszanie i spustoszenie w glowach Polakow.
  W nastepnej kolejnosci jest PARSZYWA ROBOTA ZYDOSTWA, ktore przeniknelo do KK, partii rzadzacych, wplywowych organizacji, instytucji i osrodkow opiniotworczych jak media, instytucje naukowe, a nawet internet.

  Odtrutka na klamstwa jest propagowanie PRAWDY, ktora demaskuje klamstwa i zlo oraz demaskuje instytucje, organizacje i osoby za tym stojace.
  Metoda demaskowania klamstwa jest bardzo skuteczna, a poparta czynami gwarantuje sukces.

  Ponad 10 lat temu pisalem na wielu grupach dyskusyjnych, ze Watykan, Episkopat i Radio „Rydzyk” oglupiaja Polakow i kolaboruja z zydostwem, i dostarczylem na to dowody.
  W zamian mialem zablokowany dostep do komentarzy, a komentarze krytyczne zostaly usuniete.
  W kilkanascie lat pozniej moje spostrzezenia potwierdzil H.Pajak i Z.Wrzodak, ktorzy mieli goscinne wystepy w radiu „Rydzyk”.
  Z jednej strony Polacy maja do czynienia z jawnym wrogami zagniezdzonymi w partiach rzadzacych, a z drugiej strony z wrogami niejawnymi, jak: Watykan, Episkopat, radio „Rydzyk” etc, ktore tez oglupiaja Polakow i tak zamyka sie bledne kolo – ten fakt potwierdzil jakies 5 lat temu „Black Hawk” piszacy na forum „prawy.pl”, ktory rowniez zauwazyl to samo.

  Duzym rozczarowaniem byl dla mnie sam M.Giertych, ktory poparl Jaruzela i stan wojenny wprowadzony w grudniu 1981r oraz popieral takze Putina i opowiadal sie za koalicja Polski z ZSRR”bis”, mylnie nazywane „Rosja” przez zwolennikow Putina, za co narazilem sie zwolennikom Giertycha i Putina, ktorzy od razu zrobili ze mnie wroga Polski.
  Ale w miare ukazywania przeze mnie faktow przestali prowadzic ze mna wojne na internecie.
  O R.Giertychu moge napisac, ze to byl pyszalek i czlowiek zapatrzony w siebie, ktoremu tez nie szczedzilem slow krytyki za jego glupie posuniecia – reszte dopowiada sam Z.Wrzodak na swojej stronie:
  http://www.propolonia.pl/blog2.php?bid=33&info=Aby+przeczyta%26%23263%3B+jakikolwiek+wpis%2C+najpierw+go+wska%26%23380%3B

  Glupot narobil L.Bubel z PPN, glupot narobil A.Lepper z Samoobrony, glupot narobilo kierownictwo LPR etc i to tez wplywa ujemnie na psychike Polakow.

  Jesli ja podalem 4 lata temu pomysl budowania ruchu narodowego oddolnie to oprocz budowania struktur narodowych mialem takze na mysli odbudowanie zaufania spolecznego – vide niskie wyniki frekwencji wyborczych i niskie notowania ugrupowan prawicowych.
  Ale nikt nie wyciaga z tych lekcji wnioskow i zasiada nieprzygotowany do wielkiej gry jaka sa wybory powszechne w Polsce co 4 lata.
  Na sukces trzeba pracowac, a wyniki przyjda same.

  Wielka glupota, a zarazem sabotazem jest oglaszanie calemu swiatu, ze ugrupowania prawicowe w Polsce nie maja szans w nadchodzacych wyborach jesiennych 2011r i osbnikom, ktorzy rozpuszczaja takie pogloski i namawiaja do bojkotu wyborow spuscilbym wp*erdol debowym kijem, zeby sie nie polamal i zeby sobie reki nie otrzasac – szczerze po polsku, poniewaz oni tez szkodza polskiej sprawie.

  Jak widzisz „Polaku Maly” glupich i podlych osobnikow nigdzie nie brakuje, a to niestety tez ma wplyw na wydarzenia i sytuacje w Polsce.

  Jesli chodzi o komentarze „jowrama” to uwazam go za szkodnika, ktory oglupia Polakow propaganda koscielna – podobnie czynia „Judasze” z Watykanu i Episkopatu lub inaczej „GROBY POBIELANE” (okreslenie uzyte przez Jezusa Chrystusa), ktorzy bez pieniedzy zyc nie moga, ale nakazuja ludziom modlic sie i chodzic na kolanach w pielgrzymkach i daza do kontroli ludzkich umyslow.

  Polacy musza posiadac WIEDZE, bo wiedza czyni ich MADRYMI i SWIADOMYMI Polakami, a wowczas nie dadza sie oszukac wszelkiej masci HOCHSZTAPLEROM, ktorzy Polakow wykorzystuja i robia pieniadze na ich naiwnosci i glupocie.

  Toronto, Kanada

  Polubienie

 39. „Jowram”,

  Czy chodzi tobie o „przykazania” jakie wykul w kamieniu towarzysz podrozy Mojzesza ?
  W/g „starej ksiegi bajek”, cudzolostwo bylo napietnowane, o czym jest wzmianka pochodzaca z czasow Abrama (Abrahama), ktory wydal swoja zone Saraj (Sare) na prostytucje do palacu krolewskiego i sam tez sie lajdaczyl i kradl, i te rzeczy tez byly napietnowane wsrod innych ludow zamieszkujacych srodkowy wschod (Middle East) posrod, ktorych przebywalo zydostwo i bogacilo sie podstepnie kosztem innych nacji.

  Najlepiej bedzie, jesli pomodlisz sie o swoje zdrowie, poniewaz szwankujesz na umysle – modl sie i pracuj, a garb ci sam wyrosnie „wizjonerze”.

  Wystarczy tego oglupiania Polakow koscielna propaganda i zacznij swoje sztuczki z zydami, bo jesli sie nie opamietaja to spotka ich wiele niespodzianek.

  Polubienie

 40. “Jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie WIERNI POLSCE SUWERENNEJ”
  really makes me contemplate a tiny bit extra.
  I personally adored every particular piece of this post.
  Thanks for your time -Nellie

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s