Federacja Słowiańska-Ryszard Opara


Federacja Słowiańska – WSTĘP – do Federacji Europy ŚRODKOWEJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przyszłość Unii Europejskiej, tego sztucznego (kulturowo i pod wieloma innymi względami) tworu polityczno-gospodarczego powstałego na zlecenie, w interesie „UE Wielkich Niemiec ” jest przesądzona.

Ostry kryzys finansowy, zwiastujący w najbliższym czasie bankructwo wielu krajów członkowskich, będzie prowokował konflikty społeczne (i narodowe) – co w rezultacie doprowadzi do rozpadu UE. To wyłącznie kwestia czasu. Powstaje jednak logiczne pytanie – co dalej, jakie będą następstwa dezintegracji? W jakiej formie będzie funkcjonować Europa? Jakie są alternatywy i jakie możliwe rozwiązania geopolityczne? Wariantów jest kilka:
1. Integracja Europy od Lizbony po Władywostok jest oczywistym absurdem.
2. Europa Zachodnia (Niemcy, Austria, Francja, Szwajcaria, Kraje Beneluxu) –jako dawna wspólnota Węgla i Stali – pozostanie UE – unią gospodarczo-polityczną.
Kraje Europy Południowej – Hiszpania, Portugalia, Włochy nie mając alternatywy pozostaną w UE.
Wielka Brytania pozostanie na uboczu – stowarzyszona z UE
3. Federacja krajów Europy Środkowej – łącząca wszystkie kraje regionu od Skandynawii do Turcji – jest raczej mało realna na chwilę obecną.
Skandynawia prezentująca pewną wspólnotę (geograficznie, kulturowo i socjalnie) to istotna część Europy. Mając problemy demograficzne i niewielką populacje – nie będzie w stanie funkcjonować w izolacji. Najbliższe lata pozostanie jednak częścią UE.
Chyba, że wielkim sukcesem i alternatywą będzie…
4. Federacja krajów Słowiańskich, które w przeszłości funkcjonowały w strukturze jednego państwa (Królestwa) – jest trudna ale możliwa. Być może pragmatyzm dziejowy, obrona własnych interesów (poszczególnych państw), okaże się siłą zmuszającą niejako do stworzenia takiej federacji. Nie ulega bowiem wątpliwości, że kraje Europy Środkowej pod wieloma względami (przede wszystkim poziomem i potencjałem zamożności) nie mają żadnych szans w strukturach UE Niemiec.
Jaka jest bowiem przyszłość Białorusi, Litwy, Łotwy, Słowacji, Węgier, Bałkanów, Grecji a nawet Polski czy Ukrainy. Wszystkie te kraje będą zwyczajnie przedmiotem zaborczych „rozgrywek” pomiędzy globalnymi interesami UE (i USA) oraz imperializmem Rosyjskim.
Kraje te musi połączyć wspólnota obrony własnych interesów narodowych na najbliższą przyszłość. W przeciwnym razie – kraje te w najbliższych 25 latach zwyczajnie przestaną istnieć jako niezależne państwa.
Skoro możliwa była Federacja tych krajów w przeszłości – funkcjonując przez kilkaset lat…to. Co miałoby/mogłoby jednak cementować taką unię, jaki by miał być cel przewodni i jaka rola w nim poszczególnych narodów i elit?
Federacja Słowiańska może być WSTĘPEM do Federacji Europy Środkowej (Centralnej).
Przeanalizujmy w wielkim skrócie obecną sytuację Naszego Kraju.
Polska jest członkiem NATO – pakcie z założenia obronnym – ale a rzeczywistości agresywnym i wciągającym RP w kosztowne i haniebne wojny kolonialne. Głównie na Bliskim Wschodzie i Afryce Płn. – gdzie globalne interesy UE i USA – próbujące przejąć kontrolę nad światowymi zasobami energetycznymi – za pomocą własnej propagandy, technologii i wojsk UE.
Polska jest w UE zdominowanej całkowicie przez interesy i kapitał Niemiec i Francji. Odbywa się wojna o dominację europejską – za pomocą narzędzi finansowych. (Wielka Brytania jako członek UE pilnuje wyłącznie własnych interesów). W ramach UE, powiązano Nasz Kraj wieloma niekorzystnymi dla Polski traktatami, komisarycznie zarządza się naszym krajem – już wkrótce UE Niemiec, może zażądać od nas byśmy nie tylko spłacali jej długi ale wręcz oddali w jej zarząd całe nasze sprawy finansowe.
Wstępowaliśmy do UE jako do klubu państw zamożnych i dobrze rozwiniętych – dziś jest to unią bankrutów i niepokojów społecznych. Z takiego towarzystwa, towarzystwa bankrutów trzeba jak najszybciej się wycofać. Z walącego się domu trzeba uciekać, jak z tonącego statku. Jak jednak opuścić walącą się w gruzy Unię Europejską (a także NATO) nie doznając strat i nie popadając samemu w ruinę. Zabezpieczając się jednocześnie przed odwetowymi sankcjami i atakami z jej strony w momencie jej opuszczenia. Jest to dla nas i dla polskiej racji stanu niesłychanie ważne zagadnienie. Faktem jednak jest niezaprzeczalnym:
UE Niemiec powoli ale systematycznie obraca nasze państwo w region, w prowincję.Podobna sytuacja, przyszłość dotyczy innych członków UE: Litwy, Łotwy, Słowacji, Węgier.
Na wschodzie mamy za sąsiadów dwa państwa, które mają innego typu zagrożenia.
Białoruś – państwo w budowie, z silnym przywódcą, próbujące utrzymać swoją suwerenność – poddawane bezustannym próbom destabilizacji ze strony zachodu (głównie USA), które wykorzystując naciski gospodarcze, wszechobecną biedę, prowokując niepokoje społeczne – podbudowane manipulacjami propagandowymi – dążą do upadku obecnych struktur władzy. Następnie zainstalują marionetkowy Rząd aby Białoruś zniewolić i zwyczajnie rozszabrować. Z drugiej strony wpływy, kapitał Rosyjski (nie ma innego wyjścia) – coraz bardziej przejmuje kontrolę nad gospodarka i finansami Białorusi. Suwerenność kraju jest bardzo zagrożona.
Ukraina, wielki i dobrze zaludniony kraj – tradycyjnie podzielony na część pro-rosyjską i pro-europejską. Obecny Prezydent zdobył władzę z pomocą Rosji, która wyraźnie zmierza do całkowitej dominacji polityczno-gospodarczej Ukrainy (a nawet wprost aneksji terytorialnej całej lub większości kraju). Wschodnią część kraju uważana jest za rdzennie rosyjską i w tę stronę zmierza. Ukraina Zachodnia jest przeciwna dominacji Rosyjskiej, dążąc do związków z UE – jednak liderzy Ukrainy obawiają całkowitej zależności gospodarczo-finansowej kraju od UE zdominowanej przez Niemcy. Chcieliby widzieć swój kraj niezależny ale w UE na zasadach partnerskich. Widzą coraz bardziej, że to raczej niemożliwe, że będą tak samo jak m.in. Polska zwyczajnie wykorzystane na wszelkie możliwe sposoby.
Ukraina znajduje się (tak samo jak Polska i reszta) między młotem rosyjskim a kowadłem UE Niemiec.Jej przyszłość i suwerenność jest również zagrożona.
Wszystkie państwa: Polska, Białoruś i Ukraina (także Litwa, Łotwa) stanowiące przez kilka kolejnych wieków europejskie mocarstwo pod nazwą Rzeczypospolita, (Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie) – dziś są w stanie zwiększającego się zagrożenia.
Zagrożenia te – siłą rzeczy powinno te kraje zbliżyć do siebie ponownie.
Proponuje utworzenie Federacji Słowiańskiej w formie jednego silnego organizmu państwowego, bazującego na historycznej wspólnocie słowiańskiej i wielowiekowym historycznym współistnieniu w obrębie państwa Jagiellonów i Wazów – który jest pragmatyczną koniecznością dziejową, powstałą w wyniku realnego zagrożenia przyszłości i suwerenności poszczególnych krajów – funkcjonujących dziś jako odrębne państwa.
Połączenie Polski, Białorusi, Ukrainy (a także Litwy, Łotwy, Słowacji, Węgier i innych krajów Europy Centralnej), w jeden wielki organizm państwowy zlikwidowałoby w dużej mierze wspomniane wyżej zagrożenia dla tych państw. Nowo powstałe państwo byłoby zbyt silne by można było je poddawać jakimkolwiek naciskom, czy szantażowi polityczno-gospodarczemu.
Zacznijmy od Federacji Słowiańskiej: Polski, Białorusi i Ukrainy Obszarowo byłoby to państwo o powierzchni równej 1.123. 979 km kw² – Zamieszkałe zaś przez 93.374.063 mieszkańców:
Polska 312 679 km² mieszkańców 38 200 037
Białoruś 207 600 km² mieszkańców 9 467 900
Ukraina 603 700 km² mieszkańców 45 706 126
—————————————————
Razem 1.123. 979 km kw². 93.374.063 mieszkańców

Rysunek 1 FEDERACJA SŁOWIAŃSKA
Warto nadmienić że:

Rosja 17 075 400 km² 142 914 136 mieszkańców

Niemcy 357 114 km² 81 724.000 mieszkańców

Francja 675 417 km² 66 000 000 mieszkańców

Federacja Słowiańska (F-S), po Federacji Rosyjskiej byłaby największym i najludniejszym państwem w Europie. Byłby to państwo obfite w bogactwa naturalne i żyzne ziemie. Państwo z dostępem do dwóch mórz, z umiarkowanym i zdrowym klimatem i ze szlakami komunikacyjnymi z północy na południe i z zachodu na wschód. F-S byłaby atrakcyjna dla też innych: (Litwy, Łotwy, Słowacji, Węgier) – Mogłaby z czasem stać się potęgą Europejską a mądrze zarządzane w jedną dekadę stałoby się mocarstwem regionalnym gwarantującym bezpieczeństwo swoich granic i spokojny żywot swoim mieszkańcom. A to jest dobrem najwyższym dla każdego państwa i każdego narodu.
Federacja Słowiańska nie jest pomysłem nowym, trudnym do realizacji. Istniejące historycznych antagonizmów narodowych, (niejednokrotnie prowokowanych i podsycanych przez ościenne interesy) które będą stanowić przeszkodę trudną do pokonania. Diabeł też (jak wiadomo) tkwi w rozmaitych szczegółach. A tych będzie mnóstwo do negocjacji – od zasadniczych jak chociażby: Konstytucja Federacji Słowiańskiej, Ordynacja Wyborcza, zasady funkcjonowania, sprawowania władzy FS; jak również wspólny hymn, flaga, waluta. Mnóstwo innych, które pokaże życie. Nie można też liczyć na życzliwość ze strony Rosji, USA czy UE Niemiec. Ale – może to być w interesie… Chin…?
Konieczność dziejowa i historyczna dyktuje NAM stworzenie Federacji Słowiańskiej w I etapie – jako podstawę do realizacji planu geopolitycznego – Federacja Europy Środkowej.
Należy też znaleźć wspólny język, wspólną wolę działania – bo:
„if there is the will – there is the way” – “jeżeli jest wola – jest droga”.

Ryszard Opara

Ps. Na samej górze stracone szanse federacyjne wg planów Piłsudskiego, poniżej inna propozycja Georga Friedmana:

za: http://ryszard.opara.nowyekran.pl/post/53953,federacja-slowianska-wstep-do-federacji-europy-srodkowej

———————————————————————

Patrz także nasz tekst

Narodowa Republika Słowiańska – Słowiania

https://wiernipolsce.wordpress.com/2012/02/06/narodowa-republika-slowianska-slowiania/

opubkikowany  6 Luty 2012

i jedna z przedstawionych mapek

Ta idea wchodzi do dyskusji na stronach internetowych i być może trafi także nie tylko pod strzechy

Podziękowania dla Pana Ryszarda Opary za nagłaśnianie pomysłu wspólnego państwa Słowian Europy Środkowej 

Reklamy

30 uwag do wpisu “Federacja Słowiańska-Ryszard Opara

 1. @All

  Sądzę, że Pan Opara bawi się w geopolitykę w sposób bardzo nieodpowiedzialny. Owszem, jest to piękna idea i łaskocząca pod sercem, ale nie teraz!. Na litość boską nie teraz! „Kraje posowieckie” są na etapie intensywnego przestawiania mebli po przeprowadzce z bloku do swoich domków jednorodzinnych. Odbywa się tam proces intensywnego poszukiwania tożsamości. Na wierch wychodzi czasem bardzo śmierdząca piana. Trzeba być na Ukrainie, wysiąść z autobusu i znaleźć się na ulicy Stefana Bandery, aby to zrozumieć. Może za jakieś 20 lat…

  Uważam, że przychodzi czas na Grupę Wyszehradzką. Sytuacja zaczyna dojrzewać szybciej niż nam się to wydaje.

  http://nikander.nowyekran.pl/post/52000,grupa-wyszehradzka-moj-ty-snie

  Pozdrawiam

  Polubienie

 2. Oczywiście to temat absolutnie nie na dziś. Jego podjęcie może nas tylko ośmieszyć i nam zaszkodzić. Poważniej może wyglądać myślenie o międzynarodowym ruch nacjonalistycznym państw słowiańskich, choć jak do tej pory słowiańskie konferencje zdominowane były przez…Żydów i Rosja, jako ich główny organizator straciła zainteresowanie takim „słowiańskim” ruchem.

  Dziś ważniejsze jest np. to: http://wiadomosci.onet.pl/swiat/polska-i-izrael-przeprowadza-manewry-lotnicze,1,5032234,wiadomosc.html

  Polubienie

 3. Polska i Izrael przeprowadzą w marcu manewry lotnicze na pustyni Negew, niedaleko Ejlatu nad Morzem Czerwonym. W tym celu do Izraela przybędą polskie myśliwce bombardujące F-16, a program wspólnych ćwiczeń obejmie nawigację, walki powietrzne i zadania o charakterze ofensywnym.

  Informację o polsko-izraelskich manewrach lotniczych podaje na zasadach wyłączności prorządowy dziennik „Israel Hajom”. Według niego ćwiczenia zaplanowane zostały dużo wcześniej, ale Warszawa woli, przynajmniej na razie, nie nagłaśniać tego wydarzenia.
  —————-
  To by oznaczało, że będziemy musieli wziąć udział w ewentualnym ataku na Iran.
  Innymi słowy nie mamy własnej polityki zagranicznej a jedynie wykonujemy polecenia innych.

  Polska sama jako taka ma bardzo znikome szanse na przetrwanie w takich granicach jakie mamy obecnie, a bez Śląska i Warami i Mazur bez 1/3 ziem odzyskanych po wojnie będzie jeszcze słabsza i zdana na łaskę innych.

  Grupa Wyszehradzka to zbyt luźny związek, ponad to Węgry to nie Słowianie i z Węgrami nie mamy wspólnej granicy
  Czechy ciążą bardziej do Niemiec niż do Polski

  Idea wspólnego państwa z Białorusią i Ukrainą jest z politycznego punktu szansą na jedno silne, zasobne i wielkie państwo, ale nie przy obecnej mentalności Polaków ( wystarczy poczytać komentarze na NE) zapewne także Ukraińców i Białorusinów

  Polubienie

 4. Polacy nie sa w stanie dogadac sie sami ze soba w polskim jezyku -panie Jozefie,,,, nie sa w stanie zorganizowac sie w jakis rozsadny blok wyborczy…czyta pan r;lacje ze zjazdow KNP, innych jednoczacych zjazdow???
  Dyskusje, kazda dyskusje zamieniaja w ryki oslow- jak tu nasz podkarpacki wajdelota Jaruzela major Augustyn:-))))
  O czym rozmawiac ze Slowakami, czy Czechami…oni sam rozwiedli sie i bylem swiadkiem- jak robili granice w Trencinie… wtedy sierzant Slovak…powiedzial mi…
  To se zmeni- jak urosne mundzisze pokolene:-)))))…I dali my se pivo:-)_)))
  Okazalo sie ze nie musielismy uczyc sie jezykow,,przeszlismy na gware- bo on byl rodem z Komarnika Wiznego…sasiad…

  Panowie nastepuje bardzo szybka dyssypacja narodowego lepiszcza…rozsypuje sie Narod Polski…panowie tego nie widzicie???
  Panowie …to juz nastapilo pomieszanie jezyka polskiego..pojec polskich…interesow polskich..
  Popatrzcie wszystcy w lustro…jak widzicie napoleonkow..tzn ze czas na picie w duzych ilosciach wody ze zrodelka Sw Antoniego..na czczo:-)))

  Panie Jozefie- Panowie- nas wszystkich laczy Kultura…tzn tych co ja jeszcze maja.. a ludzie kulturalni potrafia ze soba wspolpracowac i dzialac…szanujac swoja wlasnosc nawzajem, i swoja nawzajem prywatnosc, bo granice t przeciez tylko fizyczne wskazanie gdzi konczy nasze za zaczyna sasiada, porzadny plot zawsze wspomagal sasiedzkie stosunki a nei odwrotnie…Swoja wspolnote i pomoc zawsze mozemy celebrowac w odpowiednim cazsie i miejscu i w okreslony sposob!
  Kto tego nei rozumie, czy nie potrafi nie nadaje sie do odegrania zadnej roli przywodczej!
  Prosze zauwazyc ile inicatyw oddolnych dzieje sie wokol..bez a nawet wbrew wladz…
  Panie Jozefie- neich pan poslucha, popatrzy na te twarze…te dziewczeta..widzi pan…ze nie roznia sie niczym od naszych corek??? te chlopoki od naszych synow….bo sa nasze..i czego pan w tej piosence nie rozumie???

  a tu cos spode proga:-))

  http://ukraincy.wm.pl/61496,Watra-w-Zdyni-Hudacy-i-Dosbajka.html

  Ja mysle ze to „mundzisze pokolene: juz rosnie…..grajki sa Dolinianie..z Kolbuszowej…uwierzy pan?? spiewaja wszyscy.Polacy Slovacy. Lemki i Bojki…i wcale im to nie przeszkadza…jak nie przeszkadzalo tysiace lat…..bo tak toczy sie historia..rozssypuje sie jedno, lepi do kupy drugie…dopuki istnieje lepiszcze..wspolne lepiszcze…kultura…tych ziem..

  Polubienie

 5. @RomanK

  Jeden z moich Kolegów studiował w Bratysławie i tam zachciało mu się trochę krew nacjonalną pomieszać. Kiedyś spotkaliśmy się i przedstawił mi to urodziwe dziewcze. Wszystko było bardzo poważnie, ale gdy zaczęła mówić nie powstrzymałem śmiechu. Pytasz o powód? – prosty. Nie mogłem zrozumieć, że taka młoda osoba mówiła jak moja babka.

  A swoją drogą. Ten Franc Jozef to było porządne panisko. Brakło go i na zabawach zaczęli się naparzać „strzelcy” z „wiciowcami”.

  Polubienie

 6. Polacy nie są w stanie dogadać sie …..
  Święta prawda panie Romanie, a przecież można by zacząć od siebie
  Niechby dogadali się Roman K z Dallas i Augustyn P. z Florydy
  Andrzej Sz. z Niemiec i Jerzy U. R. z Australii
  Ot tak, aby dać dobry przykład mniej znanym blogowiczom
  Wszystkim nam leży podobno Polska na sercu.

  Polubienie

 7. Tak panie Tadziu..ale Jurek U. R nie zapuszkowal Pana Andrzeja S… a Augustyn P..i mnie i AndrzejaS….. i to do tego samego kryminalu….i nie mam zadnej watpliwosci,ze gdyby mu pozwolili zakatrupilby nas bez zadnych skrupulow…….. Jak polak…Polaka:-)))
  To- ze zyjemy zawdzieczamy takim Polakom- jak przelozony Augustyna P.,pan pulkownik Makowiecki i jemu podobni…Z nim nie mam zadnych problemow w zrozumieniu i porozumieniu!

  Panie Jozefie…babka…mowila ,ale pan juz nie:-))) a ja pamietam jak uczyla mnie moja babcia.. :-)))

  Polubienie

 8. „Tak panie Tadziu..ale Jurek U. R nie zapuszkowal Pana Andrzeja S… a Augustyn P..i mnie i AndrzejaS….. i to do tego samego kryminalu….i nie mam zadnej watpliwosci,ze gdyby mu pozwolili zakatrupilby nas bez zadnych skrupulow”

  Panie Romanie.
  Jesli chodzi o mnie to nie mam zamiaru nikogo zakatrupic:)Fanatyzm w imie kazdej idei jest mi obcy .
  Z drugiej strony dlaczego uwaza pan ,ze musimy „dogadac sie ‚ z kadym.gdybym w zyciu prywatnym i realnym spotkal typa w rodzaju Andrzeja S. to po kilku spotkaniach z nim nie podalbym mu reki.Dlaczego ma sie z ludzmi jego pokroju „dogadywac’ tylko dlatego ,ze spotkanie ma miejsce w internecie?:)

  ….

  Jesli chodzi o p.Opare i jego (w tej chwili oderwane od rzeczywistosci )pomysly pozwole sobie przypomniec to co napisalem niedawno:od pewnego czasu mamy nagle mode na „Slowian’ i „slowianskosc”.
  Nie mam abslolutnie nic przeciwko ani jednemu ani drugiemu ale wyglada to na jakas akcje odwracania naszej uwagi od spraw istotnych i kierowanie jej na nowe lub odwiezane mity i mitologie.

  jesli chodzi o p.Opare to pozwolcie ,ze przypomne dyskusje ,ktora miala miejsce nie tak dawno ,na jego wlasnie temat.

  ……….

  Re: Wystąpienie dr Ryszarda Opary (07.12.11)
  by Jerzy Ulicki-Rek » 07 Dec 2011 11:19 pm

  Czytajacym material zamieszczony ponizej chcialbym wyjasnic ,ze jestem osoba calkowicie beztronna a ponizszy material zamieszczam tylko i wylacznie gwoli ustalanie prawdy obiektywnej.

  Czytajacego prosze o wziecie pod uwage ,ze w komentarzu zamieszczonym na stronie bylych dzialaczy wolnych zwiazkow jest sporo uwag,ktore -aczkolwiek ludzkie-moga sugerowac „podwojne dno” tam gdzie go nie ma.(„Jak to mozliwe ,ze lekarz ,ktory ” …etc)

  Znajac australiskie realia wiem ,ze to mozliwe stad moj dystans do takich uwag.

  Wierzac w to ,ze jedynie posiadania maksymalnej ilosci wiedzy na dany temat moze uchronic nas przed wyciaganiem pochopnych wnioskow zapraszam do zapoznania sie tym materialem.

  Pamietajcie rowniez ,prosze,o tym,ze obecnemu okupantowi Polski zalezy na kompromitowaniu tych Polakow ,ktorzy owej okupacji mogli by w jakis sposob zaszkodzic.

  Jerzy Ulicki-Rek
  ..

  Polubienie

 9. Panie Romanie, ale przyzna pan, że gdyby większość z tych wówczas zapuszkowanych zatrzymano do dziś zapuszkowanych, lub wysłano na Madagaskar to Polska nie zostałaby tak haniebnie rozkradziona, pozbawiona suwerenności, polski podatnik nie byłby obciążany wojnami w Iraku i Afganistanie, a czeka nas jeszcze prawdopodobnie kolejna hańbiąca agresja na Iran a państwo polskie być może bez tego gigantycznego zadłużenia jakie mamy, rozwijałoby się szybciej i z większym pożytkiem dla Polaków

  Panie Jerzy za długie wpisy pan umieszcza w komentarzach, dla tego nie przechodzą przez Akisment

  Polubienie

 10. Panie Tadziu niestety nie uwazam!
  Gdyby bowiem nie zapuszkowano wtedy nas…ci z „nami zapuszkowani” tez…nie odegraliby zadnej roli!!!!!
  To dlatego tylko i wylacznie zapuszkowano nas…zeby potem pognac w pizdu na cztery wiatry, zeby ci- co siedzieli z nami i dojrzewali do poleconych im zadan-mogli robic to,,,co zrobili,,po przywroceniu i glebokich korektach zalozonego planu grabiezy POlakow, na co potrzebny byl im az stan wojenny i 8 lat,,,,a mysmy do tego nie chcieli dopuscic!
  Dlatego pan oglada owoce ich dzialnosci…a my tez …..ino z antypodow:-)))
  Experyment Pieriestrojki przygotwywno w Polsce dlugo i starannie…a to-ze kierownice wyrwalo z rak,,,jest historycznym faktem- jaki udowadniaja dokumentalisci dzien po dniu..prosze:
  http://marucha.wordpress.com/2012/02/27/jak-walesa-motorowka-przez-plot-skakal/
  drobny epizod,.,,

  Polubienie

 11. Niech pan zobaczy wspolnikow pana doktora i kliknie z glupia frany w jednego z nic np Jerzy Klasicki…a u pana Jerzego i pana doktora..nastepni wspolnicy Kaziierz Iwanski i Pawel Rychter…i sie sypie jak z wora..cala sfora..co okradla Polske:-)))) widzi pan ile tego jest???
  Milonerzy z niczego…..

  Polubienie

 12. Adm:
  Kto kogo bezpodstawnie zaatakował? Ja Ulickiego, czy ten typ mnie?
  Z Delimatem miałem racją? I co? Czy ten niepoważny typ choć słówkiem powiedział – pomyliłem się?
  Z jahwizmem mam rację, bo to dżuma umysłowa.
  http://opolczykpl.wordpress.com/2012/02/23/istota-chrzescijanstwa/
  A ten niepoważny typ podpisuje się pod apelem w obronie obłąkanego Natanka. I jeszcze mnie atakuje, że demaskuję szkodliwość jahwizmu.
  Ale taki ten Ulicki jest. Podpisze się pod byle petycją, byle jego nazwisko tam było. I zrobi bez powodu karczemną awanturą, byle zaistnieć i pokazać jaki to on pryncypialny.
  I jeszcze teraz mądralińskiego rżnie: im więcej wiemy, tym trudniej nami manipulować…
  Hehehe.. A w obronie Natanka, co chce żyda Joszue na króla Polski intronizować to Ulickiego wymanipulowali jak chcieli – ateista, wróg żydostwa broni zażydzacza Polski.
  Eh…
  Ale to sprawa WPS, że takiego typa toleruje u siebie…

  Polubienie

 13. I jeszcze jedno.panie Jurku….autorytet na jaki powoluje sie pan Opara to George Friedman szef i zalozyciel tzw think tank pod nazwa Stratfor jest z Texasu z Austin…i wiem kto to, kiedy sie zakladali , po co i kim sa. Wiekszosc to pracownicy etatowi Univ, of Texas in Austin wydzialow slawistyki politologi katedry od Wschodu z ktorych powywalali wszystkich Slowian…zatem jest bardzo wschodnio ajj wajjjj….w tym mojego przyjaciela sw Pamieci prof Kevina Hanan..pisal pod pdeudo Stoigniev o’Donell
  To rzadka banda s synow,,teraz afera bo Wikileaks drukuje ich poczte elektroniczna niech pan to zobaczy sam z bliska…to sa s neokony tzw trockistowskie bolszewickie przechrzty na konserwatyzm neo-cohnski…:-)))Spece od East Europe…pan wie co to znaczy:-_)_
  No i prosze kto ih slucha???? Nowy Paraw..pardon Ekran! i jego tfurca”=_+_+

  http://www.csmonitor.com/World/Backchannels/2012/0227/On-Stratfor-Assange-and-Anonymous-just-don-t-get-it

  Polubienie

 14. ps.Byc moze ,ktorys z wpisow powiedzial zbyt wiele o p.Oparze i trzeba szybko odwrocic nasz uwage ,zebysmy nie zaczeli szukac dalej i glebiej bo zalozeniem na tym etapie jest skierowac nas na Slowianszczyzne,Slowianskosc etc.
  Przyznac musze ,ze fajne zagranie.Swiadcvzy o tym ,ze nawet wy potraficie ewoluowac tam gdzie chodzi o manipulacje ale to nie wyda panie „szubert”.
  To nie dziala..
  A nie dziala dlatego ,ze jak zwykle robicie to w sposob namolny i chamski bo jakikolwiek umiar jest wam obcy.
  A moze strach wam scisnal wasze zydowskie tylki stad ten pospiech?

  Wtedy gdy bedziemy chcieli,jako wolny polski narod zaproponowac innym wolnym slowianskim narodom -wspolprace-uczynimyu to sami.
  Nie potrzeba nam zydowskich liderow.

  Jerzy Ulicki-Rek

  Polubienie

 15. Brawo Admin!
  Nareszcie ktoś z WPS zrozumiał, że cenzura jest konieczna!
  Za co zresztą dostało mi się nieźle jako „kneblującemu wolność wypowiedzi”.

  O wycięcie mojego wpisu nie mam pretensji. Byłby w ogóle niepotrzebny, gdyby troli kasowano prewencyjnie.

  Polubienie

 16. Normalna „Rzeczpospolita Trojga nie Dwojga Narodów” a nie Słowiania 😛
  P.S. mam nadzieje że powstanie i oczywiście też uważam że to nie ten czas.. trzeba zmienić rząd i naukę historii dzieci w szkołach i życie Polaków i świadomość że jesteśmy byliśmy i będziemy silniejsi od rosjan onie mają tylko teraz więcej uzbrojenia a to się nie będzie liczyło w przyszłości 🙂
  P.S. A. Einstein przepowiadał: nie wiem na co będzie trzecia wojna światowa ale kolejna będzie na pałki i kamienie..

  Polubienie

 17. Stary „podeszwa-kotlet” po co ktoś odgrzewa ?
  Slowian dziś zjednoczyć to nie takie proste po „POLITYCZNEJ PROSTYTUCJI” !

  Polubienie

 18. Niestety 50 lat komunizmu zrobilo swoje.Na Ukraine jeszcze gozej .100 lat bolszewickiej propaganda. zrobilo swje .Ta propaganda
  Miala na celu poruznienie nas w ten sposub aby nigdy do tego nie doszlo.Wezmy scenariusz taki polska.ukraina.bialorus.litwa.slowacja.moze lotwa.Twor taki zagrozil by gospodarczo I militarnie calej rosji I europie.1,3 ml km powieszchni.130 mln obywateli.okolo 400 tys wojska zawodowego.Dlatego komunizm poruznil nasze narody na type aby taki ggiant Nie powstal.Moze bylby to region zacofany ale tak duza gospodarke stac bylo na rozwoj.Nizsze koszty pracy daly by szybki wzrost gospodarczy w pokaczeniu z dobrymi inwestycjami rozwinelo by to nas zeby zyc godnie.Niestety rzady polski ani Ukrainy niewa na to gotowe I racked sa nikle szanse

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s