Hitlerowska wojna informacyjna z użyciem tajnych dokumentów polskiej dyplomacji


 

Hitlerowska wojna informacyjna z użyciem tajnych dokumentów polskiej dyplomacji.

 

Jest to ciekawy tekst wystąpienia mego kolegi Inż. Macieja Węgrzyna na niedawnej konferencji w Sukowie koło Kielc. Warto doń dodać mały komentarz:

 1. Hitlerowi imponował Piłsudski. Zachowane są zdjęcia, z udekorowaną z wysokimi na kilka pięter flagami hitlerowskimi ulicą Basztową w Krakowie, którą podążał do Placu Matejki kondukt z trumną Piłsudskiego w 1935 roku; premier Niemiec H. Goering był obecny na jego pogrzebie.
 1.  Plan wojny z Polską Niemcy zaczęły „na gwałt” przygotowywać dopiero w 1938 roku, kiedy to się okazało, że Polski nie da się wciągnąć do sojuszu z Rzeszą Niemiecką.

Na te argumenty M. W. mi odpowiedział:

Co do terminów opracowania planów wojny z Polską nie mam niestety wiadomości, ale na zasadzie apetyt rośnie w miarę jedzenia można przypuszczać ,że po Monachium Hitler poczuł się bezkarny, wyczuwając że Anglicy są zdania że granice z r.1870 są najlepsze.

Książkę niemiecka mam na pliku w PDF, tyle że to 45 Mb  zapycha pocztę, ale na życzenie mogę przesłać

Maciek

—————————————————

Maciej Węgrzyn

 

Hitlerowska wojna informacyjna z użyciem tajnych dokumentów polskiej dyplomacji.

Streszczenie:

Artykuł omawia użycie tajnych dokumentów polskiej dyplomacji w hitlerowskiej wojnie informacyjnej, traktując wojnę informacyjną jako przejaw filozofii imperialnej Scypiona. Omówiono zawartość „białej księgi nr 3 ” wydanej w r. 1940. i przedstawiono domniemane rozumowanie agentów Abwehry i Gestapo działających za granicą na szkodę Polski i werbujących Polaków do współpracy z Rzeszą. Podano cybernetyczne uzasadnienie rozumowania. Wojna ta trwa nadal.

Wyrazy kluczowe:

Filozofia polityki, Scypion, Katon, Piłsudski, J. Potocki, J. Łukasiewicz, E. Raczyński, W. Bullitt, F.D. Roosevelt, wojna informacyjna, parainformacja, symulacja dysymulacja, konfuzja.

1. Filozofia polityki imperialnej:

Już w czasach imperium rzymskiego istniały dwa różne podejścia do sprawy ostatecznego kształtu podziału politycznego świata po zwycięstwie nad  Kartaginą. Jedna grupa polityków zwana grupą Scypionów widziała Rzym otoczony wianuszkiem państw zależnych, biorących na siebie pierwszy impet ewentualnej agresji barbarzyńców, a druga, zwana partią Katona uważała ,że wszystkich sąsiadów należy wcielić siłą  do imperium i zaprowadzić tam  rzymskie porządki. Ten podział filozofii politycznej utrzymał się do dzisiaj, a jego wyraźnym przejawem była polityka hitlerowskich Niemiec  wobec państw podbitych- wzorem Scypiona tworzyli tam rządy marionetek politycznych, uzależnionych od Wielkiej Rzeszy, oszczędzając na administracji, policji i innych kosztach i uzyskują kontyngenty wojsk pomocniczych. Podporą rządów tych ludzi była agresywna propaganda, w której wojnę nazywano koniecznością przeciwdziałania agresji ze strony wielkich mocarstw ościennych.

Narzędziem tej propagandy stały się tajne dokumenty polskiej dyplomacji zdobyte we wrześniu 1939. 2. Historia powstania „białej księgi”

Po wkroczeniu do Warszawy wojsk niemieckich Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy utworzył specjalny oddział SS zwany Einsatzkomando Kűnsberg od nazwiska dowódcy, Eberharda von Kűnsberga, do przeszukania gmachów polskich ministerstw i wywiezienia znalezionych  dokumentów do Berlina. Wynik okazał się nadspodziewanie  pomyślny-znaleziono ponad 100 skrzyń dokumentów. Minister Ribbentrop powołał specjalną komisję z byłym ambasadorem Hansem Adolfem von Moltke na czele . Wybierano te dokumenty, które miały świadczyć o odpowiedzialności Polski za wybuch

wojny, o knuciach i podstępnym podszczuwaniu Anglików, Francuzów i Amerykanów, aby wystąpili w obronie Polski pomimo pokojowych propozycji kapitulacji na wzór Czechosłowacji i perspektyw rozwoju pod protektoratem Rzeszy. Z ogromnej liczby dokumentów wybrano zaledwie kilkadziesiąt i 13 z nich opublikowano w  marcu 1940 jako „Polnische Dokumente zur Vergesichte des Krieges”.

Od białych okładek nazwaną „białą księgą nr 3” . Przetłumaczono dosłownie polskie dokumenty na język niemiecki a także wydano ją w języku  angielskim w Stanach Zjednoczonych (wtedy neutralnych) oraz po francusku, hiszpańsku i po grecku. Księga ta była obowiązkowym podręcznikiem dla oficerów niemieckich służb Gestapo i Abhwery. Jeden z egzemplarzy dostał się w moje ręce: jest co poczytać! Chciałbym przedstawić te dokumenty na dowód fałszywości tez niektórych autorów, że pakt Polski z Niemcami dla rozbicia Związku Radzieckiego był możliwy. Cytaty z oryginałów zapisano kursywą.

3. Ciekawsze cytaty i omówienia

W białej księdze „Polnische Dokumente zur vorgesichte des Krieges” jest raport  z dnia 2.kwietnia 1935.r. z podsłuchu rozmowy ambasadora Kennarda z min. Edenem w której ambasador relacjonuje swoją rozmowę z marszałkiem Piłsudskim (tuż przed śmiercią marszałka). Piłsudski wytykał Brytyjczykom nieznajomość spraw w Europie środkowej i za przykład dał poparcie dla Denikna, a przecież „biali” chcieli wielkiej Rosji od Kalisza do Władywostoku. W kolejnym dokumencie: raporcie z misji w Portugalii datowanym na 8. sierpnia 1938.r. polscy oficerowie podpytują swoich angielskich (ppłk Chamberlain), amerykańskich (komandor Gate) i francuskich kolegów o przygotowania do wojny a ci uważają, że wojnę należy zacząć już, póki Hitler nie wzmocni się. Najważniejszy moim zdaniem jest  raport polskiego ambasadora w Waszyngtonie , Jerzego Potockiego z dnia 21.listopada 1938 z relacją z rozmowy z ambasadorem Williamem Bullittem,  który wnioskował, że:

Wojna z Hitlerem jest nieuchronna a  Stany przystąpią do niej po związaniu Niemiec przez Anglię i Francję.  Państwom demokratycznym potrzeba co najmniej dwa lata czasu na dozbrojenie a w międzyczasie należy spodziewać się ekspansji Hitlera na wschód i życzeniem państw demokratycznych byłoby, żeby tam na wschodzie doszło do rozgrywki między Rzeszą Niemiecką a Rosją. Ponieważ potencjalna siła Sowietów  nie jest  dotychczas znana, zatem możliwe jest, że Niemcy operując zbyt daleko do swych baz byliby skazani na długa i wyniszczającą wojnę. Dopiero wtedy państwa demokratyczne mogłyby zaatakować Niemcy i doprowadzić do ich kapitulacji. W. Bullitt potwierdził, że Polska jest jedynym państwem, które by wystąpiło orężnie do walki,  gdyby Niemcy przekroczyły jej granice. Ambasador Bullitt stwierdził że Niemcy mają zupełnie wyrobiony sztab ukraiński,  który w przyszłości ma objąć rządy na Ukrainie i stworzyć tam niepodległe państwo pod wpływami Niemiec.

W raporcie z dnia 12. stycznia 1939.r. , ambasador Jerzy Potocki pisał: „Brutalne traktowanie Żydów i problem uchodźców podnieca stale istniejącą nienawiść do wszystkiego co ma coś wspólnego z niemieckim nazizmem. W wielkiej mierze przyczynili się do tego poszczególni żydowscy intelektualiści  którzy związani są z prezydentem Roosseveltem węzłami przyjaźni, jak Bernard Baruch, gubernator stanu Nowy Jork, nowomianowany sędzia Sądu Najwyższego Felix Frankfurter, sekretarz Skarbu Morgenthau i inni, chcą zrobić z Prezydenta szampiona praw człowieka, religii i słowa, jako też tego który w przyszłości musi ukarać mącicieli spokoju.
Ta grupa ludzi, zajmujących najwyższe stanowiska w rządzie amerykańskim, pragnie uchodzić za przedstawicieli prawdziwego amerykanizmu, oraz obrońców demokracji związana jest nierozerwalnymi więzami z międzynarodowym społeczeństwem żydowskim. Dla tej Międzynarodówki żydowskiej która ma głównie swoje interesy rasowe- wywyższenie Prezydenta Stanów Zjednoczonych na to najidealniejsze stanowisko obrońcy praw człowieka, było genialnym pociągnięciem, a zarazem stworzenie  bardzo niebezpiecznego ogniska nienawiści na tym kontynencie oraz podziału świata na dwa wrogie obozy. Przy tym ujęto całość w misterną robotę: stworzono Rooseveltowi podstawy do aktywizacji polityki zagranicznej i stworzenia tą drogą olbrzymich zasobów militarnych dla przyszłej rozgrywki wojennej do której Żydzi całego świata dążą z całą świadomością.”

List wojewody Śląskiego Michała Grażyńskiego z dnia 2.listopada 1938. r. zawiera opinię Czechów wyrażoną przez p. Krulis- Randa, dyrektora zakładów w Trzyńcu , polityka i pretendenta do posady prezydenta w republice Czecho-słowackiej:

Przez tysiąc lat Czesi działali w zespole politycznym  Rzymskiego Cesarstwa Niemieckiego. Po odzyskaniu niepodległości zjawiła się w Czechach grupa ludzi która dokonała próby usamodzielnienia polityki czeskiej. Historia ich zmiotła, próba nie dała się. Dzisiaj, moim zdaniem państwo czeskie musi wrócić do  dawnej roli współudziałowca losów Rzeszy niemieckiej W tym kierunku nastawia się polityka czeska.

Raport polityczny z dnia 17.grudnia 1938 sporządzony w Paryżu przez ambasadora Łukasiewicza po wizycie min. Ribbentropa w Paryżu zakończonej deklaracją pokojową i po rozmowie Łukasiewicza z min. spraw zagranicznych Francji G. Bonnetem:

Nie brak oznak ,że gdyby z tych czy innych powodów wypadło Francji wykonać zobowiązania wynikające ze sojuszu z nami wysiłek w kierunku wykręcenia się od zobowiązań były by niewątpliwie większy niż w kierunku dotrzymania zobowiązań. Powyższa opinia wdaje się nie być zgodna z deklaracjami min. Bonnet jest jednak słuszna i w zupełności oddaje istniejący stan rzeczy. Syntetycznie rzecz biorą polityka francuska uznaje jedynie za pozytywny sojusz z Anglią natomiast sojusz z nami i z Rosją za momenty obciążające.

W raporcie z 16. stycznia 1939 amb. Potocki po rozmowie z Bullittem pisze o możliwości wystąpienia w obronie Rosji: Państwa demokratyczne przekreśliły raz na zawsze wszelki urojone interwencje zbrojne w kierunku  zabezpieczenia jakiegokolwiek państwa które miało się stać pastwą agresji niemieckiej

Raport polityczny ambasadora Łukasiewicza z lutego 1939: Amb. Bullitt stwierdził  kategorycznie, iż o postawie Waszyngtonu decydują wyłącznie realne interesy Stanów Zjednoczonych a nie zagadnienia ideologiczne.

Raport z dnia 29. marca 1939, streszczenie z rozmowy amb. Łukasiewicza z amb. Bullittem:

 Po doświadczeniach ostatnich lat w których ani Anglia ani Francja nie tylko nie dotrzymały ani jednego ze swych zobowiązań międzynarodowych ale nie potrafiły w sposób właściwy obronić swoich własnych interesów jest rzeczą absolutnie niemożliwą, aby którekolwiek z państw środkowej  wschodniej Europy jak równie po stronie przeciwnej- Berlin i Rzym- potraktowały poważnie każdą propozycję przed tym  niż Anglia zdobędzie się na akty które stwierdza kategorycznie i niewątpliwie jej zdecydowanie  aktywne narażenie stosunków z Niemcami. Hitler może czuć się zmuszonym spróbować w stosunku do nas presji , na którą nie będziemy mogli odpowiedzieć inaczej jak zbrojnie. Wyniknie z niego konflikt ogólnoeuropejski, w pierwszy etapie którego wobec niezdecydowanej postawy Anglii i Francji będziemy zmuszeni wytrzymać nacisk  całej siły Niemiec, stworzy to na początku konfliktu jak najgorsze warunki nie tylko dla nas ale  dla Francji i Anglii. W tych warunkach jest rzeczą dziecinnie zbrodniczą czynić Polskę odpowiedzialną za pokój lub wojnę. Trzeba raz na zawsze zrozumieć, że gros odpowiedzialności leży na Francji i Anglii których  polityka albo nonsensowna albo śmiesznie słaba doprowadziła do sytuacji w której dzisiaj żyjemy. Jeśli dzisiaj rząd angielski tego nie rozumie ogólno- europejski a może i światowy konflikt wojenny jest nieunikniony i musi przyjść prędko bo wybór momentu wywołanego zależy tylko od Hitlera.

Raport polityczny ambasadora E. Raczyńskiego z Londynu z 29 marca 1939.r.

Największe znaczenie miały wypadki czeskie przez wpływ jaki wywarły na tutejszy obóz ugodowy. Jego zwolennicy unikali z reguły szerszego ujawniania swoich przewidywań i nadziei, Ograniczali się na ogół do oświadczenia, że Wielka Brytania powinna się ograniczyć do obrony Zachodu Europy i oczywiście imperium i imperialnych komunikacji. Natomiast Europa środkowa i wschodnia służyły by jako teren ekspansji niemieckiej z którego Anglia mogłaby bez wielkiej straty dla siebie się wycofać. Argumentów niewypowiedzianych z tej strony  ale bodaj najważniejszych możnaby szukać w oczekiwaniu, że Niemcy znajdą wiele trudności w uporaniu się z udostępnionym im terenem wpływów  i dzięki tym trudnościom i antagonizmowi z Rosją stracą na prężności i dynamizmie. Przewidywano, że dojdzie do wojny rosyjsko- niemieckiej która osłabi obie walczące strony nie bez pośredniej korzyści dla mocarstw zachodnich.

Rozmowa z amerykańskim ambasadorem Kennedym w Londynie 16. czerwca 1939.r. którą przeprowadził Jan Wszelaki (radca handlowy):

Ambasador powiedział ,że jesteśmy jedynym narodem na wschodzie Europy na którego o prócz zbrojeń i walory militarne można liczyć z całą  pewnością. Zacytował mi opinie jego zdaniem utrwaloną w Hiszpanii jakoby ochotnicy polscy po stronie republikańskiej byli lepszym żołnierzami po obu stronach frontu.

4.Wojna informacyjna przeciw Polsce prowadzona za granicą:

 Po opublikowaniu w 1940. r.  w Stanach tej księgi zawrzało w prasie niemieckojęzycznej, aż ambasador Potocki chciał się podać do dymisji, ale Departament Stanu na wniosek Roosevelta uznał to za zbyteczne, gdyż twierdzenia były prawdziwe, zaś żydowscy współpracownicy Prezydenta ofiarnie i skutecznie pracowali dla dobra Stanów Zjednoczonych….Pomimo akcentów życzliwości dla ruchu narodowo- socjalistycznego widocznych w raportach ambasadora Potockiego trzeba powiedzieć ,że Hitler na mocy ustaw norymberskich „okradł w biały dzień” Żydów niemieckich (a tego Żydzi nie darują), a alianse ze złodziejami nie tylko źle się kończą- są nie do przyjęcia dla ludzi stanowiących ówczesną elitę władzy. Hitler doskonale o tym wiedział i nigdy nie przewidywał istnienia państwa polskiego nawet w formie protektoratu jak w Czechach.

5.Wojna informacyjna w Polsce:

We wstępie do białej księgi jest zdanie:

Die Dokumente sprechen für sich selbst und bedürfen keines Kommentars.

Spróbujemy odtworzyć (wedle możliwości) argumenty, jakimi posługiwał się oficer Gestapo werbując Polaków:

Brytyjczycy nic nie rozumieją , są zapatrzeni w siebie a was mają za nic, nie pomogą- bo nie mogą, zresztą zniszczenie rosyjskiego bolszewizmu zawsze uważali za najważniejsze. Międzynarodowa finansjera doprowadziła do pierwszej wojny a teraz pcha się do drugiej, żeby do reszty ograbić poczciwych. Francuzi wykręcą się od zobowiązań, to pewne. Amerykanie mają na względzie włącznie własne interesy, nie pomogą Ruskim, bo za daleko, a chcą panować nad światem kiedy się osłabimy, a was użyli, żeby nas osłabić. No, a popatrzcie na Czechów- żyje im się spokojnie, mają rząd, język,  pracę i płacę, a nawet piwo…

Pomimo usilnych starań gestapowca, czego dowodem jest zaczytana do niemożliwości książka, argumenty nie trafiały do Polaków, uparcie trwających przy nadziei niepodległości: efekt w Polsce był zerowy. Do współpracy przystąpiły jedynie Judenamty w gettach. Zachęceni powodzeniem na tym kierunku agenci szukali dalej współracowników.  Jednakże w Grecji, nie wiadomo, czy wskutek działania intensywnej propagandy popartej wydaniem greckim „białej księgi” filozofia Scypiona odniosła sukces, grecki generał Jeorjios Tsolakoglu podpisał kapitulację przed Wermachtem, objął władzę i przystąpił do koalicji hitlerowskiej.

6. Nowy etap wojny informacyjnej

Ostatnio ukazało się kilka książek których autorzy wmawiają czytelnikom ,że sojusz z hitlerowskimi Niemcami był możliwy: wydano książkę Janusza Choińskiego „ Sojusz Piłsudski- Hitler”(2009), Piotra Zychowicza „ Pakt Ribbentrop- Beck” (2013), amerykańskiego polityka, dobrze  znanego w Polsce, Patricka Buchanana „Churchill Hitler i niepotrzebna wojna”, Warszawa 2013 (oryg. 2008), nakładem wydawnictwa Prószyński i S-ka ukazała się książka Rolfa-Dietera Müllera pt. „Wspólny wróg. Hitlerowskie Niemcy i Polska przeciw Związkowi Radzieckiemu”. Autorzy nie podają wymienionych wyżej dokumentów a ich argumenty są zadziwiająco zbieżne z gestapowskimi ( mają jedynie złudzenie ,że hitlerowcy potraktowaliby Polaków jako równych sobie)- to ciąg dalszy wojny informacyjnej mającej tym razem wyrobić w nas poczucie winy za II wojnę i za Holokaust. Fakt, że Niemcy uznały po wrześniowym zwycięstwie nasza państwo za „niebyłe”, że przeprowadziły eksterminację polskich elit intelektualnych i politycznych (profesorów rozstrzelano, polityków osadzono w obozach koncentracyjnych) nic dla nich nie znaczy. Opinie zawodowych historyków nie są brane pod uwagę: ” Historia ma dwie funkcje: jest dziedziną wiedzy i spełnia rolę społeczną, zależną oczywiście m.in. od ustroju danego kraju. W tej pierwszej sferze książka Zychowicza nie wnosi nic, jest quantité négligeable. W tej drugiej jest szkodliwym zatruwaniem umysłów.” [Prof. Marek Kornat o książce Piotra Zychowicza w wywiadzie na Onet.pl]. Ażeby wiązać się z przegranym, trzeba by być zupełnie zaślepionym jakąś ideą, albo…być agentem? Poza tym opinia amb. Bullitta, że Amerykanie nie kierują się ideologią nie jest do końca prawdziwa- kierują się ideą „świętej własności”, dlatego starali się zniszczyć najpierw Hitlera, który ograbił własnych obywateli-  Żydów, a potem bolszewików, którzy ograbili wszystkich swoich obywateli.

Według jakościowej teorii informacji takie postępowanie to paraiformowanie konfuzyjne: podaje się tylko część komunikatów wybranych z całości transformacji rzeczywistości w obrazy  (jest to  dysymulacja) i dodaje inne obrazy  które nie są związane z oryginałami, chociaż kojarzą się silnie innymi obrazami (jest to symulacja). Dysymulacją jest pomijanie prawdziwych zamiarów niemieckich (Polacy z założenia programu hitlerowskiego byli traktowani jaka untermensche, podludzie), a symulacją że współpraca może zakończyć się sukcesem po rozbiciu Rosji sowieckiej. Z zapowiedzi polityków zachodnich (amb. Bullitta) powyżej podanych wynika, że klęska Niemiec w walce z wielką koalicją była pewna i nieunikniona.

Reklamy

8 uwag do wpisu “Hitlerowska wojna informacyjna z użyciem tajnych dokumentów polskiej dyplomacji

 1. Otóż , nic dodać nic ująć. Powyższy wywód wpisuje się pięknie w Plan Trzech Wojen Światowych i utwierdza, że list masona Pike’a do Mazzinie’go, jest prawdziwy.
  „Plan Trzech Wojen Światowych.”
  Nie żyjący już dzisiaj słynny amerykański Mason – była głowa Masonów USA – Albert Pike otrzymał szatańską wizję – precyzyjny plan doprowadzenia świata do Nowego Porządku Świata.
  Głównymi punktami owego diabolicznego i okrutnego planu były trzy wojny o zasięgu światowym. Pike wysłał ten plan innemu Masonowi, Mazziniemu, ale ściśle tajny plan dostał się w niepowołane ręce i… został rozpowszechniony na cały świat.

  Po raz pierwszy ten szatański plan ten opublikowano już w roku 1871!
  Jedna z jego kopii znajdowała się przez pewien czas w londyńskim muzeum.
  Sekrety owych knowań wyjawił w swojej książce kardynał Chile – Carlo Rodriguez – „The Mystery of Freemasonry unveiled” („Sekrety Masonów ujawnione”) link – Amazon.com. Książka ta została wydana po raz pierwszy w roku 1925!
  (Kliknij na zdjęcie aby zobaczyć je w większym wymiarze oraz ujrzeć typowe masońskie insygnia, także często widywane w Kościele Katolickim.)
  Przyjrzyjmy się nieco bliżej owym diabolicznym planom trzech wojen światowych.
  Cele I Wojny Światowej.
  Poniżej cele I Wojny Światowej. Początkowo większość ludzi nie przywiązywała większej wagi do owego planu. Nigdy przedtem nikt nie wojował w wojnach światowych i wizja ta była traktowana jako nonsens.
  I Wojna Światowa musi był wywołana w celu umożliwienia Iluminatom zdetronizowania mocy Carów w Rosji oraz uczynienia z tego państwa fortecy ateistycznego komunizmu.

  Różnice pomiędzy agenturami Iluminatów pośród brytyjskimi oraz niemieckimi imperiami będą użyte z celu wywołania tej wojny. Na koniec tej wojny wykreowany będzie komunizm. Zostanie on użyty do zniszczenia innych rządów w celach osłabienia religii.
  Cele pierwszej wojny zostały precyzyjnie wypełnione. Powstał komunistyczny moloch – ZSRR, rodzina carów została wymordowana, ortodoksyjny kościół Wschodu – wróg Watykanu został zdziesiątkowany.
  Dopiero po I Wojnie Światowej wielu zdało sobie sprawę z dokładności owego planu i w rezultacie zaczęto ten plan rozpowszechniać, przyglądając się jemu ze zwiększoną uwagą. Czekano na… II Wojnę Światową!
  Cele następnej planowanej wojny, II WŚ były także bardzo interesujące.
  Cele II Wojny Światowej.
  „Druga Wojna Światowa zostanie podsycona różnicami pomiędzy faszystami i syjonistami politycznymi.

  Celem wojny jest zniszczenie nazizmu a polityczny syjonizm musi się wzmocnić na tyle, aby był w stanie ustanowić suwerenne państwo Izrael w Palestynie.

  W czasie II WŚ międzynarodowy komunizm musi się na tyle wzmocnić, aby zrównoważyć chrześcijaństwo, które będzie ograniczone i zachowane w tym stanie, do momentu. w którym będziemy je potrzebować do wywołania finałowego socjalnego kataklizmu.” (link III WŚ)
  Celami II WŚ było zniszczenie faszyzmu, ustanowienie państwa Izrael oraz… utworzenie komunistycznego Bloku Wschodniego.
  Zwróćmy uwagę na jeden wyjątkowy szczegół. Faszyzm w roku 1871 nie istniał!
  Żeby zniszczyć nazizm, należało go najpierw stworzyć. Hitler, znany okultysta i wielbiciel Madame Blavatsky był doskonałym narzędziem. Hitler i Stalin zgodnie mordowali Żydów ortodoksyjnych a ocaleli z owych pogromów Żydzi otrzymywali pomoc oraz opiekę od Anglików w celu zamieszkania w… Palestynie.
  Owa pomoc była wynikiem oświadczenia rządu brytyjskiego w roku 1917, znanego jako Balfour Declaration. Polska Wikipedia niewiele rzuca światła na ten dokument, ale angielska wersja podaje całkowity jej tekst, który został przesłany Lordowi Rothschild, który jest uważany za ojca współczesnego Izraela.

  Kopia oryginalnego dokumentu.
  Jakie były przyczyny utworzenia państwa Izrael?
  · Izrael musiał objąć panowanie nad Palestyną, głównie Jerozolimą, ponieważ Lucyfer planuje odbudowę III Świątyni Salomona
  · Izrael odegra kluczową rolę w wywołaniu światowego socjalnego kataklizmu, czyli III Wojny Światowej.
  Wszystkie cele II WŚ zostały osiągnięte. Powstało państwo Izrael, powstał także komunistyczny Układ Warszawski.
  Polskę oddano Sowietom w Jałcie a gen. Władysław Sikorski został zamordowany w katastrofie lotniczej, ponieważ stał na przeszkodzie włączenia Polski do Bloku Wschodniego.
  Z tych właśnie przyczyn armia sowiecka czekała na wschodnim brzegu Wisły aż Niemcy zniszczą Powstanie Warszawskie, aby zapewnić sobie pewne zwycięstwo nad Polską i bez większych oporów włączyć nasz kraj do Układu Warszawskiego.
  Znając szatański plan II Wojny Światowej wszystkie jej aspekty wydają się całkowicie sensowne. Wiele wojennych tajemnic jest w takim świetle zrozumiałych i wysoce logicznych.
  Musiał istnieć zły, despotyczny władca. Musiał mieć złego despotycznego przeciwnika – Stalina

  Faszyzm powstał jako zły niegodziwy system, który powinien być za wszelką cenę zniszczony. Hitler grał rolę obsesyjnego mordercy Żydów w sposób doskonały. Mógł on tę wojnę całkowicie wygrać, ale wiedział on doskonale, że jego zadaniem nie jest wygrana wojna. Jego osobiste rozkazy zapobiegły zdobyciu tak Moskwy jak i Stalingradu czy innych kluczowych celów. Hitler był osobiście odpowiedzialny za klęski swych armii, ignorując rady doskonałych niemieckich strategów wojskowych. Oto główny powód 17 prób zamordowania Hitlera. Link

  Holokaust Drezna w 1945 roku
  Warte wzmianki jest to, że Hitler i jego Trzecia Rzesza to wynik ingerencji sił okultystycznych w nasze dzieje. Hitler według wielu źródeł (podobnie jak Stalin czy inni) byli ludźmi opętanymi przez demony. Link, Link.
  II Wojna Światowa była więc duchową ucztą demonów. 55 milionów ludzi zamordowano w bestialski sposób aby ów szatański plan posuną się kolejny krok ku NWO!

  Hiroshima po wybuchu pierwszej bomby atomowej w 1945 roku
  Jeżeli pominiemy okultystyczne aspekty tych wydarzeń – nic innego praktycznie nie ma sensu. Tymczasem na naszych oczach trwają intensywne przygotowania do III Wojny Światowej.

  Planowana III Wojna Światowa, to wojna religijna.
  Celem jest zniszczenie wszystkich religii – głównie Judaizmu, Chrześcijaństwa oraz Islamu.
  Dla przypomnienia, wojna ta była planowana wraz z obiema wojnami światowymi już w roku 1871. Oto szatański plan.
  „Trzecia Wojna Światowa musi się rozpocząć od przewagi różnic spowodowanych przez agentury Iluminati pomiędzy politycznymi Syjonistami oraz liderami Świata Islamu. Owa wojna musi być prowadzona w taki sposób, że Islam (Islamski Świat Arabski) oraz polityczny Syjonizm (Państwo Izrael) wzajemnie się zniszczą.
  W tym samym czasie inne państwa, ponownie podzielone w tej kwestii będą powstrzymywane do punktu kompletnego wyczerpania fizycznego, moralnego, duchowego oraz ekonomicznego.
  Wypuścimy Nihilistów oraz ateistów oraz sprowokujemy niezwykły socjalny kataklizm, który w całym tym horrorze wykaże jasno i dobitnie narodom efekty absolutnego ateizmu, pochodzenie zdziczenia i najbardziej krwawe orgie.
  Wtedy na każdym miejscu, wszędzie, obywatele, zmuszeni do własnej obrony przed mniejszościami etnicznymi i rewolucjonistami, będą eksterminować owych niszczycieli cywilizacji a masy pozbawione iluzji wobec chrześcijaństwa, którego boskie duchy, formujące chrześcijaństwo bez kompasu oraz kierunku, pożądających ideałów ale bez wiedzy, gdzie umieścić swoje oddanie i adorację, otrzymają rzeczywiste światło poprzez uniwersalną manifestację czystej doktryny Lucyfera, wystawionej w końcu na publiczny widok.
  To wyjawienie spowoduje w rezultacie generalny reakcyjny ruch, po którym nastąpi zniszczenie chrześcijaństwa oraz ateizmu, obydwu zwyciężonych oraz zniszczonych w tym samym czasie.”
  (http://www.threeworldwars.com/albert-pike2.htm EN)

  Utworzenie Izraela w Palestynie oraz jego zbrodnie popełniane na Palestyńczykach doprowadzają kraje arabskie do szału, Także, bezgraniczne wsparcie całego świata również powoduje coraz bardziej gwałtowne reakcje krajów arabskich. Konflikt stopniowo się rozjątrza i jest systematycznie podsycany przez wszystkie strony, z Watykanem włącznie.
  Celem konfliktu jest wybicie tak Mahometan jak i Żydów. Nie chodzi tutaj o Syjonistów poza granicami Izraela ale chodzi głównie o Żydów ortodoksyjnych zachowujących Słowo Boże, ponieważ są oni przeciwnikami Syjonizmu oraz wielu zbrodni Syjonistów.
  Ponadto ortodoksyjni Żydzi wierząc w Boga Startego Testamentu, odrzucają tym samym Talmud oraz doktrynę lucyferiańską.
  Druga część tego planu mówi o podziale narodów w kwestii Izraela oraz Palestyny. Nie tyle chodzi o podział pomiędzy przywódcami, o ile chodzi o podział opinii publicznej odnośnie sprawy Palestyny okupowanej przez Izrael. Musimy się zgodzić, że podziały są jawne i jest wiele dyskusji na ten temat, dyskusji bardzo zaciętych.
  Szczytem owych dyskusji jest ostry antysemityzm tych, którzy potępiają zbrodnie Izraela na Palestyńczykach. Istnieje także wielki problem Holokaustu, który przez wielu jest uznawany za wielkie oszustwo. Prawa wielu krajów zabraniają jakichkolwiek dociekań w tej kwestii, co także podsyca ogień antysemityzmu.
  Ta sama część planu, także omawia zupełne wyczerpanie ekonomiczne. Czyli obecny kryzys jest świadomie wywołany przez Iluminatów. Ludzie, którzy doprowadzili do niego są wynagradzani, jak bankierzy upadłych banków czy szef Banku Federalnego, bezpośredni orkiestrator kryzysu w USA Ben Bernanke, Żyd – syjonista, którego magazyn Time ogłosił człowiekiem roku 2009!

  Ben Bernanke
  W rzeczywistości Bernanke spowodował kryzys a Człowiekiem Roku został ogłoszony za… zapobieżeniu kryzysu.
  Z Banku Federalnego zniknęło 9 bilionów dolarów. Czyli 30 tys. dolarów na każdego obywatela w USA!
  Oto jedna z rzeczywistych przyczyn kryzysu w USA!
  Link do filmu z USA senatu w tej kwestii -http://www.youtube.com/watch?v=rIcQLLYhNZ4
  Trzecia część planu mówi o krwawych orgiach i zdziczeniu ateistów. Najwyraźniej ateizm jest rezultatem oszukańczych teorii jak teoria Ewolucji czy Teoria Wielkiego Wybuchu. Plan zakłada walki uliczne w tej kwestii.
  Najciekawszy jest czwarty fragment tego planu, który zakłada, że w niemal każdych państwach ludzie będą zmuszeni do samoobrony przeciwko mniejszościami etnicznymi. Jak to jest możliwe?
  W niemal wszystkich krajach świata zachodniego i Europy są poumieszczani Islamiści, którzy nie ukrywają swej nienawiści do Żydów i Chrześcijan. W Europie jest ich ponad 55 milionów ludzi, którzy w większości przypadków obiecują światu zwycięstwo Islamu.
  Ostatnia część tego filmu ukazuje nam wszystko, oprócz Iluminatów, którzy ten problem celowo stworzyli. Film nawołuje do, właśnie? – do nienawiści do Islamu. A rzeczywistym wrogiem są Iluminaci oraz kontrolowane przez nich rządy państw.
  I najciekawszy jest jeszcze jeden fragment:
  …masy pozbawione iluzji wobec chrześcijaństwa, którego boskie duchy, formujące chrześcijaństwo bez kompasu oraz kierunku, pożądających ideałów ale bez wiedzy…
  Najwyraźniej plan zakłada, że owe ‚boskie duchy’ chrześcijaństwa to nic innego, jak… DEMONY!
  Lucyfer kontroluje nominalne Chrześcijaństwo, ukazując je jako pozbawione kompasu i kierunku!
  Lucyfer staje z boku śmiejąc się do rozpuku, jakimi szaleńcami są Chrześcijanie, każąc nam porównywać KrK z Adwentystami i Świadkami Jehowy, dodając jeszcze kilka innych religii. W sumie obraz tych religii ukazuje Chrześcijaństwo jako zupełnie chore umysłowo, które nie jest w stanie zrozumieć nawet prostych tekstów biblijnych pomimo posiadania wielu doktoratów.
  W taki właśnie sposób pro-syjonistyczne media ukazują nam Chrześcijaństwo pod parasolem Watykanu. Dalej plan podaje, że owo Chrześcijaństwo zostanie wystawione na manifestację doktryny Lucyfera.
  Dzieje się właśnie w chwili obecnej, kiedy za pomocą mediów doktryna lucyferiańska oraz satanizm są szeroko rozpowszechniane. Zobacz linki – Doktryna oraz Satanizm i Muzyka Rockowa.
  Warto zwrócić uwagę na to, że dokument ten został po raz pierwszy opublikowany w roku 1871. W chwili obecnej wielu próbuje zaprzeczać jego istnieniu. Londyńskie muzeum kategorycznie zaprzecza, że o czymś takim kiedykolwiek słyszano.
  Cel ukrywania tego dokumentu jest oczywisty.
  Informacje w nim zawarte są niezwykle niebezpieczne dla orkiestratorów trzech wojen, czyli Iluminatów, ponieważ schemat wojen jest oczywisty i działania w kierunku wywołania III Wojny Światowej nie są dla wielu żadną tajemnicą.
  Jeżeli, londyńskie muzeum mówi prawdę i listu tam nigdy nie widziano?
  Dwie publikacje – Rodrugueza (1925 rok pierwszej edycji) oraz Williama Guy Carr’a dzieło – „Satan, Prince of This World”- („Szatan, książę tego świata”) wydane po raz pierwszy w roku 1959, obie te publikacje cytują w całości list Pike’a do Mazziniego.
  Carr opisuje ten list jako szeroko znany w jego czasach, Rodrigues wyraża się w swej książce o tym liście w podobny sposób.
  Nawet w wypadku kategorycznego zaprzeczania londyńskiego muzeum pozostają nam zeznania obu autorów, a Rodriguez opublikował swoją książkę na 14 lat przed II Wojną Światową, oraz oczywiście przed powstaniem nazizmu.
  · Czy istnieją jakiekolwiek szanse na przypadkowe odgadnięcie tych wydarzeń? Takiej szansy nie ma!
  · Czy Lucyfer jest w stanie podać tak dokładne proroctwo? Również odpowiedź jest negatywna.
  Co nam pozostaje?
  Jest to plan samego Lucyfera konsekwentnie realizowany przez co najmniej 139 lat!
  Najciekawsze jest to, że plan III Wojny Światowej jest niezwykle precyzyjny i widać jak na dłoni, w jaki sposób jest to konsekwentnie realizowane, pomimo, że III wojna praktycznie się jeszcze nie rozpoczęła.
  Co jest jeszcze godne uwagi – plan Lucyfera nie przewiduje ingerencji Boga i wykonanie wyroku na Babilonie Wielkim czyli na Watykanie.
  Nie łudźmy się. Dzisiejsza ludzkość sama sobą nie zarządza, ale nasza niedola i ogólny bałagan światowy to dzieło Lucyfera oraz jego ziemskich sług!
  Znając owe szatańskie plany trzech wojen nie można się oprzeć kilku refleksjom.
  Przede wszystkim uderza jedno. Do jakiego stopnia zdegenerowani ludzie rządzą naszą planetą. Fakt wymordowania ponad 100 milionów ludzi w ubiegłym stuleciu ukazuje nam zupełne zwyrodnienie tych, którzy do tych zbrodni doprowadzili. Potwory typu Stalin, Lenin, Hitler, Roosevelt, Truman, Mao, Hiroshito, Pol Pot, Breżniew, czy też wielu innych, kierowali z zimną krwią owymi masakrami, na polecenia Lucyfera, którego wszyscy przywódcy państw bez większych wyjątków wielbią.
  Wystarczy przejrzeć pewne dokumenty, aby natychmiast zorientować się, że wszystkie przyczyny owych wojen były sfabrykowane. Kościoły Chrześcijaństwa, głownie kontrolowanego przez Lucyfera uciszały skutecznie sumienia ludzi nawzajem się mordujących się wzajemnie w często niezwykle okrutny sposób.
  Propaganda mordu, pod płaszczykiem patriotyzmu czy demokracji podsycała wzajemną nienawiść tych, którzy będąc manipulowani przez zawsze kłamliwe media i władców, (tudzież przez kapelanów wojskowych), do najbardziej haniebnych przelewów krwi i nieludzkich tortur, jakie można sobie wyobrazić.
  Szczytem zbrodni była Hiroszima i Nagasaki, spalenie Drezna oraz Auschwitz.
  Kim byli ludzie, którzy posłusznie realizowali ten szatański plan? Dlaczego owe plany realizowali?
  Dlaczego ten straszliwy plan jest nadal w trakcie realizacji!?
  Istnieje tylko jedna logiczna odpowiedź na te pytania.

  Światem rządzą sataniści!
  Nie łudźmy się. Obecny kryzys światowy, wywołany zgodnie z planem III Wojny Światowej przez władze niemal wszystkich władców świata, prowadzi nas wprost do najstraszliwszej katastrofy w dziejach istnienia ludzkości! Media pod nadzorem Iluminatów zgodnie milczą oferując nam, nigdy nie osiągane poprawy stanu naszych warunków życia czyli zupełną iluzję.
  Żadne obietnice kłamiących zwykle polityków nie są realizowane i zawsze ukazuje się nam jakieś brednie, które ‚wyjaśniają’ nam kolejne niepowodzenia kolejnej ekipy rządzącej. Niepowodzenie za niepowodzeniem. A plany przed każdymi wyborami były takie doskonałe.
  „Pomożecie, towarzysze? – zażartował Gierek. „Pomożemy, towarzyszu”- zażartowali robotnicy!
  Patrząc na światową politykę można wysnuć jeden i tylko jeden logiczny wniosek.
  To nie wymysł zwolenników teorii spiskowych, to nie wymysły wrogów obecnych rządów i systemów społecznych.
  Rządzą nami posłuszni wykonawcy poleceń Lucyfera. Są oni uwikłani po czubki uszu w sekretne wielbienie szatana,demonów oraz upadłych aniołów.
  To oni, Iluminaci (Synagoga Szatana) oraz kontrolowane przez nich dwie organizacje – Watykan i Syjonizm nadzorującymi rządy i media, są odpowiedzialni za wszelkie zło, jakie dzieje się na naszej przepięknej Ziemi.
  Być może niedługo zginiesz ty i cała twoja rodzina. Ponieważ oni maja takie plany!

  Zajrzyjmy do jeszcze jednego dzieła Lucyfera – przeczytajmy nie słynne „Protokoły Mędrców Syjonu” których treść napawa wielu czytelników przerażeniem.
  Niezwykła precyzja oraz perfidia tego szatańskiego dzieła przekracza wszelkie znane nam granice moralne i etyczne.
  Znacznie więcej na temat „Protokołów” w linku – Protokoły Mędrców Syjonu.
  Napisano: 6 Maja 2010
  Ostatnie uaktualnienie: 6 Maja 2010
  http://www.zbawienie.com – witryna ujawniająca sekrety szatańskiego spisku NWO
  Copyright © 2009 TheWordWatcher
  file:///C:/Users/Dariusz/Downloads/albert-pike2.htm
  Albert Pike and Three World Wars
  Continued from Part 1.
  Albert Pike received a vision, which he described in a letter that he wrote to Mazzini, dated August 15, 1871. This letter graphically outlined plans for three world wars that were seen as necessary to bring about the One World Order, and we can marvel at how accurately it has predicted events that have already taken place.
  Pike’s Letter to Mazzini
  It is a commonly believed fallacy that for a short time, the Pike letter to Mazzini was on display in the British Museum Library in London, and it was copied by William Guy Carr, former Intelligence Officer in the Royal Canadian Navy. The British Library has confirmed in writing to me that such a document has never been in their possession. Furthermore, in Carr’s book, Satan, Prince of this World, Carr includes the following footnote:
  „The Keeper of Manuscripts recently informed the author that this letter is NOT catalogued in the British Museum Library. It seems strange that a man of Cardinal Rodriguez’s knowledge should have said that it WAS in 1925”.
  It appears that Carr learned about this letter from Cardinal Caro y Rodriguez of Santiago, Chile, who wrote The Mystery of Freemasonry Unveiled.
  To date, no conclusive proof exists to show that this letter was ever written. Nevertheless, the letter is widely quoted and the topic of much discussion.
  Following are apparently extracts of the letter, showing how Three World Wars have been planned for many generations.
  „The First World War must be brought about in order to permit the Illuminati to overthrow the power of the Czars in Russia and of making that country a fortress of atheistic Communism. The divergences caused by the „agentur” (agents) of the Illuminati between the British and Germanic Empires will be used to foment this war. At the end of the war, Communism will be built and used in order to destroy the other governments and in order to weaken the religions.” 2
  Students of history will recognize that the political alliances of England on one side and Germany on the other, forged between 1871 and 1898 by Otto von Bismarck, co-conspirator of Albert Pike, were instrumental in bringing about the First World War.
  „The Second World War must be fomented by taking advantage of the differences between the Fascists and the political Zionists. This war must be brought about so that Nazism is destroyed and that the political Zionism be strong enough to institute a sovereign state of Israel in Palestine. During the Second World War, International Communism must become strong enough in order to balance Christendom, which would be then restrained and held in check until the time when we would need it for the final social cataclysm.” 3
  After this Second World War, Communism was made strong enough to begin taking over weaker governments. In 1945, at the Potsdam Conference between Truman, Churchill, and Stalin, a large portion of Europe was simply handed over to Russia, and on the other side of the world, the aftermath of the war with Japan helped to sweep the tide of Communism into China.
  (Readers who argue that the terms Nazism and Zionism were not known in 1871 should remember that the Illuminati invented both these movements. In addition, Communism as an ideology, and as a coined phrase, originates in France during the Revolution. In 1785, Restif coined the phrase four years before revolution broke out. Restif and Babeuf, in turn, were influenced by Rousseau – as was the most famous conspirator of them all, Adam Weishaupt.)
  „The Third World War must be fomented by taking advantage of the differences caused by the „agentur” of the „Illuminati” between the political Zionists and the leaders of Islamic World. The war must be conducted in such a way that Islam (the Moslem Arabic World) and political Zionism (the State of Israel) mutually destroy each other. Meanwhile the other nations, once more divided on this issue will be constrained to fight to the point of complete physical, moral, spiritual and economical exhaustion…We shall unleash the Nihilists and the atheists, and we shall provoke a formidable social cataclysm which in all its horror will show clearly to the nations the effect of absolute atheism, origin of savagery and of the most bloody turmoil. Then everywhere, the citizens, obliged to defend themselves against the world minority of revolutionaries, will exterminate those destroyers of civilization, and the multitude, disillusioned with Christianity, whose deistic spirits will from that moment be without compass or direction, anxious for an ideal, but without knowing where to render its adoration, will receive the true light through the universal manifestation of the pure doctrine of Lucifer, brought finally out in the public view. This manifestation will result from the general reactionary movement which will follow the destruction of Christianity and atheism, both conquered and exterminated at the same time.” 4
  Since the terrorist attacks of Sept 11, 2001, world events, and in particular in the Middle East, show a growing unrest and instability between Modern Zionism and the Arabic World. This is completely in line with the call for a Third World War to be fought between the two, and their allies on both sides. This Third World War is still to come, and recent events show us that it is not far off.

  Next: The New World Order
  Previous: Introduction to Conspiratorial History

  If you found this article interesting and want access to other carefully researched and well written articles, you might want to see what others are saying about the ThreeWorldWars newsletter.
  Top of Page
  You might be interested in the following external links:
  Albert Pike Defense: Defenses of certain Pike assertions taken from Walter Lee Brown, Professor Emeritus of History at the University of Arkansas at Fayetteville and his book „A Life of Albert Pike,” published by the U. of Arkansas press, 1997.
  Freemasonry Inside Out: This sensational new analysis of the Masonic brotherhood examines the basic question asked for almost 300 years by the general public and surprisingly by many masons themselves; ‘If Freemasonry is simply a fraternal and charitable organisation, why is there an almost fanatical obsession with secrecy and mysterious rituals?’ E-book.
  Proof that Freemasonry is lying about Albert Pike 33° and the Ku Klux Klan
  Evidence that Albert Pike was Chief Judiciary Officer of the Ku Klux Klan
  A Collection of places named after Albert Pike (Schools, streets, towns, counties, temples, windows, paintings, medals, bronzes, rocks and river pools)
  Layout of Washington D.C. and discussion of how President Andrew Johnson considered himself to be the subordinate to Albert Pike, the leader of North American Freemasonry.
  Speech by Presidential candidate Lyndon LaRouche stating that World War III had already begun (October 25, 1992).
  Looking for pictures of Albert Pike?
  Footnotes
  1. Lady Queensborough: Occult Theocracy, pp. 208-209.
  2, 3, 4. Cmdr. William Guy Carr: Quoted in Satan: Prince of This World.
  http://www.angelfire.com/planet/apokalipsa/babilon.htm

  Polubienie

 2. Czy „Lucyferyści” chcą obalić Chrześcijański Rząd Światowy?

  Coś jest z tym na rzeczy, że wymieniani po wielokroć przez chor1959orszańskiego „lucyferyści” (nazwa pochodzi od tego starożytnego boga „czyniącego światło” kojarzonego przez łacinników z planetą miłości Wenus/Wenerą, po polsku zwaną Jutrznią), od dość już dawna chcą obalić KAPITALIZM – czyli RZĄDY MAMONA – do którego od czasów Rewolucji Przemysłowej w Anglii modłą się zarówno pobożni Żydzi jak i „miłujący własność prywatną jak siebie samego” chrześcijanie, zwłaszcza ci z zamroczonego teoriami spiskowymi USA.

  Otóż w roku 1979 moją niedoszłą pracę doktorską z 1972 roku napisaną na U.C. Berkeley, zatytułowaną „The Not-Too-Divine Comedy”, przeczytała moja ówczesna sympatia F.C., obecnie profesoressa na Universita degli studii di Trento i zawyrokowała, że jestem „como un lucifero, qualcuno chi fa la luce”.

  No i wyświęciła mnie na naukowego lucyfera, który próbuje wskrzesić trochę światła wśród tak zwanych „termites lucifuge” czyli intelektualistów, bojących się tak jak zwykle termity, zabijającego ich ŚWIATŁA SŁONECZNEGO (nie zapominajmy, że pierwsi chrześcijanie ukrywali się w rzymskich katakumbach właśnie przed zabijającym ich nekrofilną religię Światłem Słońca, czyli Sol Invictus.)

  A szefem mej ówczesnej sympatii na wydziale filozofii Uniwersytetu w Trento, był brodaty Giuliano di Bernardo, o którym dopiero w roku 2005, w trakcie konferencji „Ukryte struktury władzy światowej”, zorganizowanej przez „amerykański uniwersytet” MAUP w Kijowie się dowiedziałem, że jest szefem praktycznie wszystkich „uczciwych” włoskich masonów:

  Giuliano Di Bernardo is Professor of Philosophy of Science “Grand Master, a bearded professor of philosophy called Giuliano di Bernardo, with some 300 others, quit to found a new one called the Grand Regular Lodge of Italy. … Before leaving the Grande Oriente lodge, Mr di Bernardo suspended four Masons accused of being involved in the affair, including a former grand master of the lodge at Palmi and a former director-general of the Finance Ministry.

  I tak dalej, o powiązaniach „chrześcijańskiej” Loży P2 (Propaganda 2) z mafią włoską oraz z walczącą z komunizmem CIA, organizacji zamieszanych nie tylko w gigantyczne przewały finansowe Włoch oraz „lata czerwonego terroru” lat 1970-1980, ale i zapewne w (sfingowany?) zamach na (J)P2.

  Pisał o tym angielski „Independent” dokładnie 20 lat temu: http://www.independent.co.uk/news/world/spirit-of-the-masons-lives-on-in-the-murky-recesses-of-italian-life-a-calabria-prosecutor-has-uncovered-a-chilling-plot–a-masonic-conspiracy-to-overthrow-the-state-patricia-clough-reports-from-rome-1485514.html

  Tyle rozjaśniającego mroki skomplikowanej wypowiedzi komentarza „ch-1959-o” z mej pozycji zawodowego „qualcuno chi fa la luce” czyli Lucyfera.

  Polubienie

 3. „Biblijny israel” od Apokalipsy w jakiego obronie wystapić ma Bóg to Syria (bo Alawici). Zydzi są tylko złodziejami nazwy potrzebnej, w planie Pike, w późniejszym okazaniu światu Antychrysta (warunek udanego podszycia).

  Polubienie

 4. Pingback: Losy Polski Słowiańskiej… | blog polski

 5. Pingback: Nie przepraszam za Jedwabne ! | blog polski

 6. Pingback: Na marginesie blokady mojego blogu… | blog polski

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s