Scenariusz trwania żydo-systemu RP na kolejne 2 – 3 lata


Dlaczego wizja syjonistycznej degeneracji Polski obejmuje tylko tak krótki okres? Ponieważ nie ma pewności, że żydo-system całego Zachodu przetrwa nienaruszony znacznie dłużej. Poza tym, wytrzymałość społeczeństwa, poddawanego przez syjonistów od 1980/89r. zaprogramowanym procesom niszczenia ludzi i gospodarki, także mieć musi swoje nie przekraczalne granice, z czego zawiadujący żydo-systemem sanhedryn z pewnością zdaje sobie sprawę. I choć socjotechnika sterowania społeczeństwem daje spore możliwości manipulacji nastrojami ludzi, to jednak wszystkiego przewidzieć nie potrafi i lęk o przyszłość – o przyszłość własną-, paradoksalnie staje się także udziałem żydo-władzy.

 

henry_kissinger_1898963

Po tym, jak były sekretarz stanu USA, Żyd, H.Kissinger, obwieścił w 2012r., że w ciągu najbliższych 10 lat Izrael przestanie istnieć, możemy widzieć własną przyszłość w jaśniejszych barwach. Kissinger ni mniej ni więcej, ale przyznał tym samym, że USA nie będą już w stanie utrzymywać żydowskiego państwa na Bliskim Wschodzie. Nie zrobi tego także Europa i nie tylko z powodu swojej słabnącej pozycji gospodarczej i z braku siły militarnej. Oczywiście ogromnym niebezpieczeństwem może być to, iż Żydzi zechcą zainstalować swoje państwo gdzieś w Europie, np. na części obszaru państwa polskiego, ale to już historia na inne rozważania, która, w związku z zapaścią światowego żydo-systemu, nie musi się wcale ziścić. A że system ten zaczyna z wolna zdychać najdobitniej świadczą o tym ostatnie wydarzenia na Bliskim Wschodzie.

Bandyckie, syjonistyczne państwa Zachodu nie zdobyły się na zaatakowanie Syrii. Utrata przez USA bojowego samolotu, czterech rakiet, a przez Izrael jednej łodzi podwodnej okazały się wystarczającą przestrogą dla światowego żydo-systemu. W dodatku prezydent Rosji, W.Putin, bardzo eleganckim, ale wyrachowanym politycznie gestem pozwolił syjonistom wyjść z twarzą z opresji, w którą sami zabrnęli – chodzi o przejęcie przez Rosję i USA syryjskich zapasów broni chemicznej.

 

 

                                              „Nasze” żydowskie bagienko

 

Wróćmy jednak na „nasze” żydowskie podwórko. Dla nikogo nie jest już chyba tajemnicą, że w zasadzie mamy w Polsce dwupartyjny system żydo-rządów. Dwie partie odzwierciedlają różnice poglądów istniejące w łonie światowego żydostwa. Dla rządzonych społeczeństw różnica ta nie jest istotna, ponieważ  w realnym wymiarze politycznym te dwa nurty są w równym stopniu antynarodowe i antycywilizacyjne. Różnią się natomiast i to w sposób znaczący polityczną retoryką stosowaną wyłącznie na użytek elektoratu, który jednak, mimo, iż pozostawiony sam sobie, bez medialnego i oświatowego wsparcia polskich narodowych elit, wolno, ale systematycznie dojrzewa politycznie.

Dowodów tej rosnącej dojrzałości jest wiele. Jest to np. ciągły spadek frekwencji wyborczej. W wyborach parlamentarnych z 2011r. frekwencja wniosła 48%, a w wyborach uzupełniających do senatu z 8.09.2013r. wyniosła 15,8%. Wskaźnik frekwencji wyborczej w Polsce jest jednym z najniższych w Europie i maleje. Społeczeństwo zrozumiało, że realizowana polityka w żaden sposób nie zależy od wyborów. Nawet wysiłki KK w Polsce od lat nawołującego do uczestnictwa w wyborach – „bo to chrześcijański obowiązek” -, a więc do legitymizowania antynarodowego, antyludzkiego, a co najdziwniejsze także antykatolickiego, żydo-systemu, spełzły na niczym.

1370398.3

Kolejny dowód rosnącej dojrzałości politycznej Polaków to tzw. uzwiązkowienie (stosunek ilości pracujących członków związków zawodowych do ilości pracujących ogółem), który w Polsce jest jednym z najniższych w Europie. Polacy zorientowali się, że zw. zawodowe nie są w stanie niczego im zagwarantować, niczego wywalczyć, nie reprezentują ludzi pracy, że zostały zinfiltrowane przez agenturę lub same (ich kierownictwa) są agendą żydo-systemu i służą do rozładowywania społecznych napięć, najczęściej przed zbliżającymi się wyborami.

Coraz więcej Polaków zaczyna przyswajać sobie wiedzę, że sławetna „Solidarność” została zorganizowana przez żydostwo do obalenia PRL i polskich rządów i do wprowadzenia Polski w orbitę interesów światowego żydo-systemu i żydowskiego kapitalizmu, który zlikwidował niemal całkowicie polski majątek produkcyjny, przejął banki i handel, a teraz niszczy polskich rolników.

Agenturalność związków zawodowych potwierdziły w sposób niezamierzony powszechne żydo-media. TVP1 pokazała manifestację związkowców przeciw rządom PiS, na której czele w 2007r. maszerowali przywódcy PO, Tusk i Gronkiewicz-Waltz.

 

Polityczną świadomość, narodowe tradycje, aspiracje Polaków, uwzględnili narzucając nam żydo-system także syjoniści. Występujący u nas system władzy nie jest czystym systemem dwupartyjnym. Obok dwóch głównych partii istnieje tzw. plankton partyjny uzyskujący od dwóch do kilku procent głosów. Z tego powodu żadna z dużych partii nie jest w stanie samodzielnie sprawować władzy, musi dobrać sobie koalicjanta z pośród partyjnego planktonu. Żydostwo, ich sanhedryn wyeliminował tym sposobem teoretycznie istniejące niebezpieczeństwo przejęcia kontroli nad jedną z dwu partii, a potem także i władzy, przez polski element narodowy. Zatem, w sensie politycznym, politycznych tradycji, syjoniści muszą stawiać Polaków wyżej od np. społeczeństwa USA.

 

Zawiadujący żydo-systeme w Polsce sanhedryn zdaje sobie sprawę z rosnącego niezadowolenia Polaków. Nie wiele już trzeba, żeby doprowadzić do społecznego wybuchu, którego główną siłę mogą dzisiaj stanowić rolnicy – ostatnia właścicielska, zorganizowana grupa zawodowa Polaków, w dodatku stosunkowo niezależna, nie poddająca się likwidacyjnym zapędom żydo-systemu.

Sanhedryn zdaje sobie także sprawę z katastrofalnego stanu finansów państwa. Dowodzi tego postawa żydowskiej  agencji Moody’s, która jeszcze dwa miesiące temu straszyła rząd Tuska obniżeniem wyceny ryzyka kredytowego dla Polski (czyli kredyt kosztowałby jeszcze więcej niż dotychczas), jeśli OFE zostaną zlikwidowane. Moody’s broniła w ten sposób pomniejszych geszefciarzy. Dzisiaj ta sama żydowska agencja chwali likwidacyjne względem OFE poczynania żydo-rządu Tuska. Dlaczego? Bo lepiej ukraść mniej, niż nic. Drenaż przez OFE pieniędzy ZUS i budżetowych – czyli zawsze naszych podatków -, był zbyt intensywny i groził przyspieszeniem zawału żydo-systemu RP.

0002I3P257NMAGH4-C116-F4                                     Pomnik złotoustego Tuska

Obserwujemy dzisiaj powolne podkopywanie przez powszechne żydo-media pozycji PO, żeby w punkcie kulminacyjnym, grożącym społecznym wybuchem, doprowadzić do przejęcia władzy przez PiS + partia planktonu, czy to w normalnym, czy przyspieszonym terminie wyborów.

Niska frekwencja w wyborach świadczy o tym, że to nie społeczeństwo dokonuje oceny i wyboru, ale sanhedryn ustawia na politycznej scenie swoich aktorów, raz jednych, raz drugich, na zmianę. I to ten sanhedryn jest reżyserem całej hucpy, że sondażownie i żydo-media lansują na zmianę tych samych aktorów. Niestety, żydostwo nie jest w stanie z tych samych szumowin wykreować nowego partyjnego tworu.

z14596082Q,W-stolicy-trwa-protest-zorganizowany-przez-trzy-ce 

Zadaniem wrześniowych 2013r. strajków związkowych jest wyłącznie próba stopniowego zredukowania społecznego niezadowolenia, ale jest ona już dość dobrze czytelna dla społeczeństwa.

Główne postulaty protestujących związkowców są następujące:

– zmiana rządu,

– tworzenie nowych miejsc pracy,

– przywrócenie wieku emerytalnego, 60 i 65 lat,

– zwiększenie najniższego wynagrodzenia,

– likwidacja „elastycznego” czasu pracy,

– przywrócenie w szkolnej lekturze „Pana Tadeusza”, itp.

 

Widzimy, więc, że zw. zawodowe nie zgłaszają zasadniczego postulatu, od którego zależy prawidłowy, zgodny z podstawowymi prawami ekonomii rozwój gospodarczy kraju. Chodzi o całą politykę finansową, która musi leżeć wyłącznie w gestii rządu i sejmu i, że nowe dobra muszą mieć pokrycie w nowym wyemitowanym narodowym pieniądzu, a nie w kredytach zaciąganych w żydowskich bankach pod konstytucyjnym nakazem (Art. 220 Konstytucji RP), i, że pieniądz musi posiadać parytet kruszcu.

Co ciekawe, takiego postulatu nie zgłasza żadna z istniejących partii politycznych w Polsce. Być może dlatego, że dobrze wiedzą, iż naruszenie żydowskiej kontroli i własności nad systemami finansowymi państw Zachodu karane było do tej pory śmiercią – syjoniści pilnują swojego najlepszego geszeftu.

Bez realizacji tego finansowego postulatu nie może być mowy o jakimkolwiek rozwoju gospodarczym, ani także o suwerenności politycznej kraju.

 

Ruch Narodowy powstały z inicjatywy sanhedrynu, czego żydostwu nie udało się dostatecznie ukryć, nie odegra większej roli politycznej w najbliższym czasie. Natomiast zadaniem lansowanego przez żydo-media R.Winnickiego (jeden z przywódców RN) będzie kanalizowanie nastrojów wśród młodzieży, wśród polskiej młodzieży pozbawionej nie tylko edukacji na wysokim poziomie z czasów PRL, ale w ogóle przyszłości we własnej ojczyźnie, przyszłości pozbawionej przez żydo-system i żydowski kapitalizm.

 

Trudno przewidywać, co będzie za lat 5, czy 10, ponieważ regres żydo-systemu nabiera tempa i ma charakter zjawiska śnieżnej kuli. Nie znaczy to, żebyśmy mieli czekać na przysłowiowego już Godota, który nigdy nie przychodzi – zresztą to sztuka żydowskiego autora. Musimy się organizować, żeby zachodzące zmiany nas nie zaskoczyły, żebyśmy to właśnie my, Polacy, przejęli w końcu władzę w swoim kraju, a żydowskiej mniejszości wskazali należne jej miejsce.

 

 

Dariusz Kosiur

  

             A na zakończenie tradycyjnie już wszystkim przygrywa żydo-klezmer-band

1234064_586711734726908_1973414987_n

Reklamy

8 uwag do wpisu “Scenariusz trwania żydo-systemu RP na kolejne 2 – 3 lata

 1. Putin pokazuje pazur.
  tłumaczenie Gogle
  Russian Navy zamierza budować swoją obecność w Morzu Śródziemnym – szczególnie w obszarze, w pobliżu syryjskiego wybrzeża – nawet do 10 pancerników, ogłosił admirał floty Wiktor Chirkov.”
  Zadanie jest krystalicznie jasne: aby uniknąć najmniejszego zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa. Jest to powszechna praktyka wszystkich flot świata, aby być tam, gdy wzrasta poziom napięcia. Oni wszyscy będą działać w planie operacyjnym dowództwa morskiej strefy morskiej, „Chirkov powiedział dziennikarzom w piątek. „Rosja będzie budowanie swojej floty śródziemnomorskiej, dopóki nie zostanie uznane za wystarczające, aby wykonać szereg zadań.” 

  Rosja rozpoczęła gromadzenie się wojskowa w rejonie Morza Śródziemnego w 2012 roku, a od grudnia ubiegłego roku Navy ustalono stałą obecność we wschodniej części Morza Śródziemnego.  W dniu 1 maja 2013 r. wszystkie rosyjskie okręty działające w obszarze zostały przydzielone do jednej grupy roboczej w ramach specjalnej strefy przybrzeżnej morskiej komendy ruchu. 
  Obecnie istnieje siedem okrętów rozmieszczonych w obszarze: Płyty Landing Craft ‚Aleksandr Shabalin „,” Admiral Nevelskoy’, ‚Peresvet’, ‚Novocherkassk „i” Mińsk „z Floty Czarnego i Morza Bałtyckiego Rosji Morza, jak i przez armatora Escort’ Neustrashimy ‚, a duże zwalczania okrętów podwodnych statek „Admiral Panteleyev”.

  h

  Krążownik rakietowy ,,Moskwa”

  g

  ,,Piotr Wielki”, ciężki krążownik z napędem atomowym

  h

  ,,Variaga” krążownik rakietowy

  Wygląda na to że w końcu Putin pojął, że z Ameryką trzeba rozmawiać jak równy z równym, także z pozycji siły.

  Rosja jest wielka, ale cofać się nie ma gdzie, jak mawiał tow. Stalin
  I Amerykanie mają problem
  – Bić, albo nie być?

  Polubienie

 2. STAROŻYTNOŚĆ ANTYCZNA a WYKSZTAŁCENIE KLASYCZNE,to analiza Tadeusza Zielińskiego prowadząca do tez:
  -KTO STAROŻYTNOŚCI NIE CHCE UZNAĆ ZA MATKĘ TEMU OBCY BĘDZIE PANEM
  -SZKOŁA KLASYCZNA ZE STANOWISKA EKONOMICZNEGO MOŻE BYĆ NAZWANA SZKOŁĄ ISTOTNIE SPOŁECZNĄ.
  „…Stąd widać,że najlepszą rzeczą,jaką dać może swojemu wychowankowi szkoła,jest nie wiedza gotowa,lecz takie wyrobienie zmysłu,przy którym wszelką wiedzę zdobyć jest łatwo.”

  Polubienie

 3. Aj waj, straszna zbrodnia w Lublinie

  Ktoś powiesił na przystankach antysemickie plakaty. Atakowana jest m.in. naczelna lubelskiej mutacji „Gazety”.

  https://wiernipolsce.files.wordpress.com/2013/09/z14594822qjeden-z-nielegalnych-plakatow-ktorymi-oklejono-pr.jpg?w=700

  Na innym plakacie można dostrzec podobiznę Rafała Dutkiewicza, prezydenta Wrocławia, Zygmunta Baumana, znanego socjologa (niedawno kibole przerwali jego wykład na Uniwersytecie Wrocławskim), Janusza Palikota, Tomasza Pietrasiewicza, twórcę Ośrodka Brama Grodzka Teatr NN, oraz Szymona Pietrasiewicza (syn Tomasza), współtwórcę lubelskiego klubu alternatywnego Tektura.
  Obok ich twarzy ktoś umieścił wezwanie: „Palić! Wieszać! Wysterylizować!”.

  https://wiernipolsce.files.wordpress.com/2013/09/z14594819qjeden-z-nielegalnych-plakatow-ktorymi-oklejono-pr.jpg?w=700
  za: http://lublin.gazeta.pl/lublin/1,35640,14594689,Antysemickie_plakaty_w_Lublinie__Atak_na_naczelna.html

  Gdyby Żydzi w Polsce stanowili uciskaną mniejszość przez narodową większość i jej rządy, takie plakaty w sposób naturalny mogłyby budzić sprzeciw uczciwych ludzi.
  Jednak sytuacja w naszym kraju, w kraju Polaków jest odmienna. To Polacy, rdzenny naród, są dzisiaj w swoim własnym kraju obywatelami drugiej kategorii, są pozbawieni narodowego majątku, własnych mediów, oświaty, politycznej władzy, praw politycznych, możliwości ścigania żydowskich zbrodni na polskim narodzie. Polska i Polacy pozbawieni są przyszłości poprzez zniszczenie materialnych podstaw bytu przez kolejne żydo-rządy.
  Plakaty w Lublinie są zaledwie delikatną próbą odreagowania tej opresyjnej sytuacji, są nieśmiałym protestem przeciw degeneracyjnym procesom, jakim żydo-system poddaje polskie państwo i polski naród od 1980r.

  Polubienie

 4. @Pekok

  Panie Piotrze, bardzo celna uwaga.
  Faktycznie chyba już wszystkie kopalnie złota znajdują się w żydowskich łapach – zwłaszcza po opanowaniu w ostatnich latach przez światowych syjonistów RPA. Ale zamiast złota może to być srebro, które w Polsce mamy.
  Nie wykluczam, że dożyję likwidacji światowego syjonizmu i czasów, gdy kopalnie złota zostaną odebrane bandytom i przekazane narodowym państwom. Być może na nowo zorganizowana ONZ – bez syjonistów – doprowadzi do likwidacji spekulacji na rynku złota.

  Polubienie

 5. Panie Darku !

  Nie zgadzam się z tą tezą :

  „Zadaniem wrześniowych 2013r. strajków związkowych jest wyłącznie próba stopniowego zredukowania społecznego niezadowolenia, ale jest ona już dość dobrze czytelna dla społeczeństwa.”

  Według mnie, wprost przeciwnie, Międzynarodowej Metawładzy chodzi o stopniową eskalację w Polsce społecznego niezadowolenia i napięć, czemu mają służyć te związkowe demonstracje. Docelowo chodzi o doprowadzenie w Polsce do takiego wrzenia jak w Egipcie, po to, by jeszcze bardziej spacyfikować element narodowy, wprowadzić represje i po raz kolejny zainstalować „nowy” swój własny rząd. Takim etapem przejściowym w tej grze są też referenda min. to o pozbawienie prezydentury Hanny Gronkiewicz-Waltz. Jak widać, by osiągnąć cel, na ołtarzu absolutnej władzy składani są właśni ludzi /tak jak to było w przypadku prezydenta Lecha Kaczyńskiego/Kalksteina i co się zresztą nie udało. Polacy nie ruszyli na Moskwę/. Wydaje mi się , iż etapem końcowym tej społecznej manipulacji mają być obchody święta Niepodległości 11 listopada zsynchronizowane czasowo z organizowaną w Polsce konferencją klimatyczną z udziałem antyglobalistów, będących , de facto, na garnuszku globalistów.

  Polubienie

 6. @detektywmichaljarzynski

  Panie Michale,
  będę obstawał przy swojej hipotezie. Spróbuję ją uzasadnić.
  Na polecenie władz stolicy, na kilka tygodni przed zapowiadanymi manifestacjami związkowymi, zamknięto dwa czynne największe place w Warszawie, pl.Piłsudskiego i Rynek Starego Miasta. Pretekstem była zmiana nawierzchni na placach, które wyremontowano dwa, trzy lata wcześniej (?). Zatem, można przypuszczać, że place te zamknięto w obawie przed niekontrolowanym rozszerzeniem się demonstracji.
  Żydo-system w Polsce nie jest, więc przygotowany na doprowadzenie do rewolty podobnej do tych na Bliskim Wschodzie, ponieważ w chwili obecnej nie posiada żadnej nowej ekipy partyjnej, którą w wyniku rewolty obsadziłby rządowe stanowiska. Zatem, żydo-system nie mając scenariusza: „co dalej”, nie planuje w chwili obecnej rewolty w Polsce, ponieważ bez takiego scenariusza w wyniku rewolty nastroje społeczne uległyby niebezpiecznej radykalizacji.
  Na razie żydo-system chce do końca zgrać posiadane przez siebie karty, czyli PO, PiS i resztę partyjnych blotek.
  Jeśli żydo-system wykreuje jakiś nowy polityczny twór, zdolny zastąpić obecne partie antypolskich szumowin, wtedy jest wielce prawdopodobne, że zrealizuje Pańską hipotezę, czyli doprowadzi do rewolty, żeby wymordować element narodowy.

  Być może tym nowym tworem żydo-systemu ma być krewowany przez niego Ruch Narodowy, dla którego żydo-system buduje społeczne zaufanie właśnie poprzez „marsze niepodległości” i atakowanie ich uczestników, co ma uwiarygodnić w społecznym odbiorze przywódców tworzonego przez żydo-system „ruchu narodowego”.
  Mam jednak nadzieję, że to się żydostwu nie uda. Jak do pory jest to zbyt prymitywne i łatwe do rozszyfrowania działanie. A czas ucieka, co jest bardziej niebezpieczne dla trwania żydo-systemu, niż dla polskiego społeczeństwa.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s