Lichwokracja znów za opcją ataku na Syrię


Lichwokracja znów wzmogła wysiłki wywołania wojny z Syrią. Poniższy artykuł wiąże powód wybuchu tej wojny z globalnym kasynem gry o nazwie handel instrumentami pochodnymi.

 

13 września doszło do zawarcia wstępnego porozumienia między ministrem spraw zagranicznych Rosji, S. Ławrowem a sekretarzem stanu USA, Johnem Kerry, w sprawie planu demontażu syryjskich zapasów broni chemicznej. Rząd Syrii wyraził poparcie dla tej umowy, stawiając kilka warunków. Warunków, jakich spełnienie jest praktycznie wykluczone, gdyż ich realizacja mogłaby doprowadzić do rozbrojenia izrahella z jego nielegalnego, bandyckiego arsenału broni masowego rażenia, na co na pewno nie zgodzi się międzynarodowe żydostwo oraz ich armia najemnych szabes-gojów.

Nowa tura manewrów, dających USraelowi „prawo” zaatakowania Syrii, rozpoczęła się po ujawnieniu raportu ONZ w sprawie ataku bronią chemiczną Ghouta, 21 sierpnia. Raport napisany został w taki sposób, aby stworzyć jeszcze więcej niejasności wokół bardzo klarownego wydarzenia, operacji false flag terrorystów izrahellskich, aby winą obciążyć rząd Assada, oburzyć „społeczność międzynarodową”, która da swoje „zezwolenie” na atak oraz zniszczyć Syrię. Cały czas trwają przepychanki w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, przy czym Obama i Kerry wciąż powtarzają groźby, że USrael może dokonać jednostronnego ataku na Syrię bez względu na to, czy uzyska rezolucję Rady, czy też nie.

Tajna Agenda dla Syrii? Larry Summers i kumple otwierają świat dla kryminalnej lichwokracji

Irak i Libia już zostały powalone na łopatki, a Iran ciężko dotknięty sankcjami. Teraz Syria jest w krzyżowym ogniu walki. Dlaczego? Oto jeden z możliwych scenariuszy.

summers

zblazowany i koszerny niszczyciel świata, Larry Summers

W sierpniu 2013 r. w artykule zatytułowanym “Larry Summers and the Secret ‘End-game’ Memo”, Greg Palast opisał dowody tajnego planu z późnych lat 90-tych, opracowanego przez Wall Street i amerykańskich urzędników skarbowych, aby otworzyć rynek bankowości dla lukratywnego biznesu na tzw. instrumentach pochodnych (derywaty). Aby to przeprowadzić z sukcesem, trzeba było dokonać rozluźnienia sztywnych regulacji bankowych nie tylko w USA, ale na całym świecie. Jako środka do tego celu użyto Porozumienie o usługach finansowych Światowej Organizacji Handlu (Financial Services Agreement).

„End-game” wymagała nie tylko wymuszenia poparcia wśród członków WTO, ale również rozbicia tych państw, które odmawiają zgody na dołączenie do umowy. Niektóre kraje odmówiły uczestnictwa w WTO, w tym Irak, Libia, Iran i Syria. W tych krajach islamskich, banki są w większości własnością państwa, a „lichwa” – żądanie zapłaty za „użytkowanie” pieniędzy – jest postrzegane jako grzech, jeśli nie jest przestępstwem. To stawiało je w konflikcie z zachodnim modelem wyzysku lichwą przez prywatnych pośredników. Banki będące własnością publiczną są również zagrożeniem dla rozrastającego się jak grzyby po deszczu rynku transakcji instrumentami pochodnymi, ponieważ rządy mające swe własne banki nie muszą używać swapów na stopy procentowe, swapów kredytowych, albo systemu wyceny poziomu ryzyka inwestycyjnego przez prywatne agencje ratingowe w celu finansowania swej działalności.

Deregulacja przepisów bankowych przebiegała zgodnie z planem, a usankcjonowana przez rząd i pielęgnowana działalność na derywatach wyrosła do niebosiężnych rozmiarów, jest obecnie piramidą systemu wartego ponad 700 bilionów dolarów. Cały ten system trzyma się wyłącznie siłą bezwładności, jest całkowicie nieuregulowany i bardzo niebezpiecznie niestabilny, upadł już raz w 2008 roku, gdy zawalił się bank inwestycyjny Lehman Brothers, pociągając za sobą większą część gospodarki światowej. Kraje, którym udało się uciec z tej katastrofy, to były wymienione wyżej kraje, mające stabilny publiczny model bankowy znajdujący się poza międzynarodową siecią bankową.

Kraje te nie były w całości islamskie. Czterdzieści procent z banków na całym świecie jest własnością publiczną. Są w dużym stopniu położone w krajach BRICS, gdzie mieszka też czterdzieści procent światowej populacji. One również uniknęły kryzysu kredytowego z 2008 r., ale one przynajmniej ostentacyjnie wyraziły zgodę na zachodnie przepisy bankowe (autor artykułu nie bierze pod uwagę, że kraje BRICS to tylko kolejna część układu dialektycznego międzynarodowego żydostwa – przypis). Ale nie dotyczyło to „nieuczciwych” narodów islamskich, gdzie lichwa była zakazana przez islamską religię. Aby uczynić świat bezpiecznym miejscem dla lichwy, działania tych „nieuczciwych” państw musiały zostać wyciszone za pomocą innych środków. Skoro nie uległy przymusowi ekonomicznemu, trafiły na celownik potężnej armii USA.

Oto niektóre dane na poparcie tej tezy.

Zawiadomienie o „end-game”

W swym artykule z 22 sierpnia, Greg Palast opublikował zrzut ekranowy z notatki Timothy Geithnera z 1997 r., późniejszego asystenta Sekretarza screen-shot-2013-08-22-at-2-42-43-pm-png_1833_20130822-336Spraw Międzynarodowych, gdy rządził tam Robert Rubin, do Larry Summersa, późniejszego zastępcy sekretarza skarbu. Geithner donosi w tej nocie o „końcu gry z negocjacjami finansowymi WTO” i wzywa Summersa, aby utrzymywał kontakt z bazą, czyli prezesurą Goldman Sachs, Merrill Lynch, Bank of America, Citibank i Chase Manhattan Bank, do których numery telefonów prywatnych zostały dołączone w notce.

Gra następnie polegała na dokonaniu deregulacji banków, aby mogły grać jak w kasynie w lukratywnej dziedzinie nowych instrumentów pochodnych. To wymagało po pierwsze, uchylenia ustawy Glass-Steagall z 1933 r., która nakładała bezwzględne rozgraniczenie pomiędzy bankowością inwestycyjną i bankowością depozytową, w celu ochrony środków ulokowanych przez deponentów w bankach, przed hazardem bankowym. Ale plan wymagał jeszcze czegoś więcej, niż tylko deregulacji amerykańskich banków. Należało wyeliminować kontrolę bankową, i to na skalę globalną, tak, aby pieniądze nie uciekały do krajów, mających bezpieczniejsze systemy prawa bankowego. „Endgame” było do osiągnięcia w tej globalnej deregulacji poprzez niejasny aneks do międzynarodowych umów handlowych, nadzorowanych przez Światową Organizację Handlu, zwaną Financial Services Agreement. Palast napisał:

Zanim bankierzy nie rozpoczęli swojej gry, porozumienia WTO dotyczyły po prostu handlu towarami, to znaczy relacji moje samochody za twoje banany. Nowe zasady wyłuszczone w notatce Summersowi, zmusiły wszystkie kraje do zaakceptowania handlu „złem” – aktywami toksycznymi, jak pochodne instrumenty finansowe (derywaty).

Dopóki lichwokracja nie narzuciła swego projektu Porozumienia, każdy naród kontrolował i korzystał z banków, jakie miał we własnych granicach. Nowe reguły gry zmusiły każde państwo, aby otworzyło swoje rynki dla Citibanku, JP Morgan i ich pochodnych „produktów”.

A wszystkie 156 krajów skupionych w WTO, musiało rozwalić swe własne przepisy bankowe oddzielające komercyjne banki oszczędnościowe od banków inwestycyjnych, na wzór amerykańskiej ustawy Glass-Steagall, aby grać na instrumentach pochodnych.

Robota z wykoślawieniem Porozumienia o usługach finansowych w imieniu szarżującego stada bankierów, została powierzona w ręce Geithnera, który został mianowany ambasadorem przy Światowej Organizacji Handlu.

Członkowie WTO zostali zmuszeni do podpisania umowy poprzez groźbę odebrania im dostępu do rynków światowych. I oni wszyscy podpisali, z wyjątkiem Brazylii. Brazylii wtedy grożono embargiem, ale jej opór opłacił się, ponieważ jedyna wśród krajów zachodnich przetrwała i rozkwitła w okresie kryzysu 2007-2009.

Nowe Porozumienie uchyliło wieko puszki Pandory dla światowego handlu instrumentami pochodnymi. Wśród znanych, zalegalizowanych kryminalnych transakcji warto wymienić: Goldman Sachs (gdzie sekretarz skarbu Rubin, był współprzewodniczącym) opracował tajne pochodne swapy na wymianę euro długu Grecji, które ostatecznie zniszczyły ten kraj. Ekwador, jaki dokonał deregulacji własnego sektora bankowego, wkrótce doznał wstrząsu, bowiem sektor ten został szybko zburzony, a kraj eksplodował zamieszkami. Argentyna musiała sprzedać swoje spółki naftowe i wodne (dla Enronu), podczas gdy nauczyciele chodzili po śmietnikach, aby mieć jedzenie. Następnie, akcja Bankers Gone Wild w strefie euro, pierwszy gołąbek całego oceanu instrumentów zalał kontynent, a już okazało się, że nikt nie wie, jak w nim pływać, i kontynent obecnie sprzedaje się w małych, tanich kawałkach dla Niemiec.2

Ci, którzy się wstrzymali

Taki był los krajów WTO, ale Palast nie omawia tych państw, jakie nie były w tej organizacji, w tym Iraku, Syrii, Libanu, Libii, Somalii, Sudanu i Iranu. Tych siedem krajów zostało nazwanych przez amerykańskiego generała Wesleya Clarka (w stanie spoczynku) podczas wywiadu z 2007 dla „Democracy Now”, jako nowe „państwa zbójeckie”, jakie powinny być celem po 11 września 2001 roku. Powiedział, że około 10 dni po wydarzeniach 9/11, powiedziano mu, że została podjęta decyzja, aby wszcząć wojnę z Irakiem. Później ta sama osoba powiedziała mu, że zaplanowano ogólne zniszczenie siedmiu państw w ciągu pięciu lat: Iraku, Syriu, Libanu, Libii, Somalii, Sudanu i Iranu.

Co mają ze sobą wspólnego te państwa? Poza tym, że są islamskie, nie były członkami ani WTO, ani Banku Rozrachunków Międzynarodowych (BIS). To stawiało je poza długim ramieniem regulacyjnym centralnego banku lichwokracji w Szwajcarii. Inne kraje, później zidentyfikowane jako „państwa zbójeckie”, które również nie były członkami BIS, to Korea Północna, Kuba i Afganistan.

Ciało kompetentne w zakresie regulacji banków nazywa się Rada Stabilności Finansowej (FSB), a mieści się w siedzibie BIS w Szwajcarii. W 2009 r. szefowie państw G20 zgodzili się na przestrzeganie zasad narzuconych przez FSB, rzekomo w celu uniknięcia kolejnego globalnego kryzysu bankowego. Jej przepisy nie są jedynie doradcze, ale są wiążące i mogą zniszczyć nie tylko banki, ale wręcz całe państwa. Po raz pierwszy, zostało to udowodnione w 1989 roku, kiedy umowa Basel I Accord podniosła wysokość wymaganego kapitału własnego o zaledwie 2%, z 6% do 8%. Rezultatem tego było wymuszenie drastycznego zmniejszenia akcji kredytowej przez największe japońskie banki, które wtedy należały do największych na świecie i najbardziej wpływowych wierzycieli. Były one niedokapitalizowane, jednak tylko względnie w porównaniu do innych banków. Japońska gospodarka zatonęła wraz z bankami i nadal nie w pełni odzyskała siły.

Wśród innych czynników zmiany zasad gry stosowanych przez FSB są umowa Basel III oraz nowe zasady bail-in. Umowa Basel III ma na celu nałożenie paraliżujących wymogów kapitałowych dla banków publicznych, banków spółdzielczych i komunalnych, i zmuszenie ich, aby zostały sprzedane dużym korporacjom międzynarodowym.

Szablon „bail-in” najpierw został przetestowany na Cyprze i spełniał wymogi regulacji nałożonych przez FSB w 2011 roku. Banki „zbyt duże, aby upaść” zobowiązane są do opracowania „testamentów za życia”, określających, w jaki sposób będą one unikać upadłości, w przypadku braku działań ratunkowych rządu. Rozwiązanie FSB o „bail-in” polega na tym, że środki wierzycieli – w tym deponentów – w postaci depozytów bankowych, zamieniają się w kapitał banku „dofinansowanego”, przez co dochodzi do skutecznej konfiskaty środków.

Alternatywny bank publiczny

Kraje działające pod jarzmem eksploatacji lichwą systemu bankowości prywatnej są zmuszane do „dostosowania strukturalnego” i surowych środków oszczędnościowych wskutek ciężaru niespłacalnego długu. Ale niektórym krajom udało się przed tym uciec. Na Bliskim Wschodzie, czyli tam, gdzie są owe znajdujące się na celowniku „nieuczciwe, zbójeckie państwa”. Ich banki państwowe mogą dawać kredyt państwowy w imieniu państwa, wykorzystując środki publiczne na użytek publiczny, nie płacąc ogromnej daniny prywatnym pośrednikom. Hojne finansowanie przez państwo pozwala zapewnić dostatek dla swych obywateli.

Tak było w Libii i Iraku, zanim zostały uwikłane w wojnę. Obecnie Syria zapewnia bezpłatną edukację na wszystkich poziomach i bezpłatną opiekę medyczną. Zapewnia również dotowane mieszkanie dla każdego obywatela (choć częściowo to zostało zmienione wskutek przyjęcia programu dostosowania strukturalnego MFW w 2006 roku oraz wskutek obecności w Syrii około 2 milionów uchodźców z Iraku i Palestyny). Iran też zapewnia prawie bezpłatne szkolnictwo wyższe i podstawową opiekę zdrowotną.

Podobnie jak w wypadku Libii i Iraku przed dokonaniem ich zniszczenia, Syria i Iran mają państwowe banki centralne, jakie emitują własną walutę krajową i są pod kontrolą rządu. Czy krajom tym uda się zachować suwerenność finansową w obliczu ogromnej presji ekonomicznej, politycznej i militarnej, to się dopiero okaże.

Co do Larry Summersa, to po przejściu etapu kariery szefa Citigroup, stał się on potem kluczowym dobroczyńcą kampanii senatora Baracka Obamy. Odegrał kluczową rolę w deregulacji przepisów bankowych, co doprowadziło do obecnego kryzysu, powodując, że miliony obywateli USA straciło pracę i domy. Jednak Summers jest pierwszym kandydatem prezydenta Obamy na miejsce ustępującego Bena Bernanke, jako prezesa Rezerwy Federalnej. Dlaczego? Bo udowodnił, że potrafi manipulować systemem w taki sposób, aby był on bezpieczny dla Wall Street. A w świecie postawionym do góry nogami, w jakim rządzi lichwokracja, wydaje się, że to powinna być nazwa tej gry.

Tytułem dodatku do tego artykułu, parę danych z sierpnia 2013 roku o wielkości banków międzynarodówki żydowskiej oraz stopniu ich uwikłania w światowe kasyno gry losami całych narodów i państw:

(total assets – kapitały ogółem; exposure to derivatives – stopień uwikłania w tzw. instrumenty pochodne, obraz skali ryzyka)

JPMorgan Chase

Total Assets: $1,812,837,000,000 (just over 1.8 trillion dollars) bilion

Total Exposure To Derivatives: $69,238,349,000,000 (more than 69 trillion dollars)

Citibank

Total Assets: $1,347,841,000,000 (a bit more than 1.3 trillion dollars)

Total Exposure To Derivatives: $52,150,970,000,000 (more than 52 trillion dollars)

Bank Of America

Total Assets: $1,445,093,000,000 (a bit more than 1.4 trillion dollars)

Total Exposure To Derivatives: $44,405,372,000,000 (more than 44 trillion dollars)

Goldman Sachs

Total Assets: $114,693,000,000 (a bit more than 114 billion dollars)

Total Exposure To Derivatives: $41,580,395,000,000 (more than 41 trillion dollars)

To oznacza, że np. Goldman Sachs jest zaangażowany w kontakty terminowe, jakich wartość przekracza 362 razy wielkość jego kapitałów ogółem.

Derywaty_vs_PKB1

źródło: http://www.danielestulin.com/2013/09/07/secret-agenda-in-syria-larry-summers-and-cronies-opening-the-world-to-criminal-banksters/

przygotował: stophasbara

 

za:http://wolna-polska.pl/wiadomosci/lichwokracja-znow-za-opcja-ataku-na-syrie-2013-09

Reklamy

7 uwag do wpisu “Lichwokracja znów za opcją ataku na Syrię

 1. Według raportu Banku Rozrachunków Międzynarodowych w Bazylei:

  dzienne wartości transakcji na świecie:

  0, 74 bln = 740 mld $ USA (w 1989 r)

  1 bln = 1 000 mld $ USA (w 1992 r)

  1700 bln = 1700 000 mld $ USA (w 2007 r)

  (proszę zwrócić uwagę na szybki wzrost podanych kwot)

  roczny Produkt Krajowy Brutto wszystkich państw łącznie: 50 bln $ USA (w 2007r.)

  Wynikałoby z powyższego zestawienia, że produkcja, usługi, dobra wytworzone w ciągu roku przez cały świat są sprzedawane i kupowane 34 razy w ciągu każdego dnia – ale w jakim celu – ?.

  Polubienie

 2. W sprawie Syrii.. Oglądałem Superstację, w której mówił Max Kolonko… Ciekawą rzecz… Kiedy Obama był w Petersburgu amerykańscy dziennikarze zapytali go – „czy Stany Zjednoczone mają sojuszników w wojnie i ataku na Syrię?”.. Obama nie odpowiedział na to pytanie.. Lecz amerykańska rzeczniczka departamentu stanu – powiedziała! ” Mamy dziewięciu sojuszników.. Jest to: Australia, Albania, Kosowo, Kanada, Dania, Francja, Rumunia, Turcja i UWAGA! – POLSKA!!

  O co tu chodzi??. Premier rządu Polskiego TUSK! powiedział, że Polska nie ma żadnego interesu w angażowanie się w konflikt z Syrią… Prezydent Polski KOMOROWSKI powiedział, że najpierw należało by przeanalizować dowody czy ataku chemicznego dokonało wojsko syryjskie…. A więc oficjalne stanowisko Polski dla narodu i świata jest takie, że Polska nie jest zaangażowana w konflikt z Syrią…

  Jednak Departament Stanu USA twierdzi, że jest jak najbardziej zaangażowana!! I to poszło na cały świat!!
  Pytanie – zgaduj zgadula – Kto rządzi naszym krajem??
  Kim jest TUSK i KOMOROWSKI.??
  Czy Oni wiedzą w ogóle co się w koło nich dzieje..??
  Najwidoczniej są to SŁUPY, które wykonują rozkazy swoich mocodawców!!
  Jako SŁUPY oszukują nas – Naród – i rżną w przysłowiowego głupa!
  Gdzie są nasze samoloty??.. Czy są w Polsce..? Czy już w Turcji..?

  Mało tego!! Gdzie tak zwana „OPOZYCJA” głównie PIS..?, którzy doskonale o tym muszą wiedzieć!!.. CISZA!!!???

  Sprawa jest dramatyczna.. Dlaczego? Otóż rebelianci – żydowscy najemnicy – bandyci i psychopaci mordują ludność cywilną: kobiety, dzieci, starców, a także pojmanych do niewoli żołnierzy syryjskich… To są nie tylko zbrodnie wojenne ale też ludobójstwo i czystka etniczna.. To się dzieje na oczach oświeconego i chrześciańsko-cywilizacyjnego świata zachodniego..
  Oglądałem na YTub. filmiki, które są puszczane z tych „akcji”.. Wystarczy wejść i napisać: 18+ Masakry na ludności cywilnej w wykonaniu FSA; Egzekucja 15 żołnierzy..; Syria; egzekucja cywila przez FSA; itd…

  Muszę przyznać, że obejrzałem tylko fragment! Tego normalny człowiek nie jest w stanie oglądać! Strzelanie w głowę, w plecy… „na żywca”..podrzynanie gardeł i obcinanie głowy nożem jak prosiaka…. Tym zajmują się obecnie USA i IZRAEL i ich BOJÓWKI!!…i jak się okazuje Polska też ma w tym swój udział!! To jest właśnie wojna o „wolność i demokrację”

  Dlatego my jako Naród Polski jako Suweren! mamy nie tylko prawo ale i OBOWIĄZEK! żądać!!! od prezydenta Komorowskiego aby wyjaśnił: Na jakiej podstawie popiera ludobójstwo w Syrii…??? Jeżeli nie popiera to niech przedstawi dowody i zdementuje to co powiedziała rzecznik D.S. USA!!
  Jeżeli MY..NARÓD POLSKI wiedząc o tym wszystkim będziemy milczeć… to NA NAS również spadnie wina za niewinnie przelaną krew!!!: kobiet, dzieci,starców, po prostu ludzi…a skala tego procederu rośnie już do setek tysięcy…. Dokonuje się mordu na na niewinnych ludziach na oczach całego świata!!,… a ludzie… się bawią!!!!

  A tak naprawdę dokonuje się szwindel-kabaret na naszych oczach.. Atak USA na Syrię nie jest możliwy…bo szyli zbyt grubymi nićmi… i opinia publiczna to przejrzała… Więc co…? Więc cały szwindel został już dawno zaplanowany…

  Ta tak zwana „Czerwona linia” ogłoszona przez Obamę – to nie był przypadek!! A następnie powiedzenie, „że konfliktu nie będzie jak Syria pozbędzie się broni chemicznej” – to też nie był przypadek!.. Inicjatywa Rosji jako „patrona” w przejęciu broni chemicznej – to też nie przypadek….! Przecież to nie są debile,że coś im się wymsknęło i ktoś palnął głupotę!!

  Chodzi o to, żeby całkowicie rozbroić Syrię!! Dlaczego? A no dlatego,że gdy Izrael uderzy na Iran – Syria nie nie będzie miała broni by uderzyć na Izrael… Wszystko jest zaplanowane… Ameryka umywa ręce gdy Izrael uderzy na Syrię i Rosja jest „czysta”…. i można zacząć nowe rozdanie..Czy to chodzi…?
  Na naszych oczach rozwija się III wojna światowa, a my jak zwykle – się bawimy!!!

  Polubienie

 3. Póki co na szczęście atak na Iran jest niemożliwy odkąd Chiny powiedziały, że Iran związany jest z żywotnymi interesami Chin i w przypadku ataku na Iran nie cofną się przed rozpętaniem wojny światowej. Gdyby nie to już było by po wojnie z Iranem bo przygotowania medialne i militarne szły pełną parą i atak wydawal się nieunikniony, dlatego wzięto się za Syrię bo przecież gdzieś trzeba mordować. Mimo porozumień i inicjatywy Rosji usrael prze na chama aby mógl sobie zbombardzować Syrię – tyle, że Rosja nie chce mieć państwa Islamskich fanatyków blisko siebie. Sytuacja robi się coraz bardziej napięta i może nie od razu światowa wojna, ale powrót do zimnej wojny coraz bardziej staje się możliwy. Rzeczywistośc jest taka, że wali się tzw „gospodarka rynkowa”, wali się bo od poczatku było to czyste zbrodnicze szaleństwo, więc te wszystkie wojny i cyrki są w istocie dla odwrócenia uwagi aby ten idiotyzm zwany „gospodarką rynkową” jeszcze chwilę pochulał zanim wszystko pierdyknie. Oczywiście można by tę agonię przedłużyć postępując jak mędrzec Solon czyli zerując wszystkie dlugi, ale na szczęscie nikt na to nie pójdzie więc wszystko padnie dość szybko. Wojny i zbrodnie służa tylko temu aby spoleczenstwo chwycić za ryja na ile się jeszcze da i odwlec nieuniknione. Duży usrael już dawno padł i nic już nie może z tym zrobić poza przedłużaniem agoni i próbą pociągnięcia za sobą europy bo razem raźniej 🙂 To było przesądzone odkąd zaczęto słuchać tego zbrodniarza Friedricha von Hayek- a, my tylko obserwujemy efekt końcowy. John Maynard Keynes zdajac sobie z tego sprawę próbował coś zrobić by uniknąc katastrofy, ale ten idiota Hayek i jego zwolennicy zniszczyli wszystko i poszło z górki, zresztą zaczęło się to od Adama Smitha a gwóźdź do trumny wbił ten idiota Milton Friedman, a raczej kretyni słuchajacy bezmyślnie tych psychopatów, bo każdy trzeźwo myślacy nie mógł nie wiedzieć do czego to doprowadzi.

  Polubienie

 4. Cytat:
  „…Porozumienie o usługach finansowych Światowej Organizacji Handlu (Financial Services Agreement).”
  oraz cytat:
  „… nadzorowanych przez Światową Organizację Handlu, zwaną Financial Services Agreement.”

  Obydwa cytaty sa blednie przetlumaczone, poniewaz Swiatowa Organizacja Handlu to w skrocie WTO (World Trade Organization).

  Jestem tego samego zdania co autor, ze system finansowy i bankowy panstwa powinien byc kontrolowany przez panstwo, a nie przez organizacje miedzynarodowa lub bank miedzynarodowy.
  Ale autor artykulu nie podal, ze oplakiwany przez swoich zwolennikow S.Hussein ukryl przed narodem irackim ponad 40 miliardow dolarow w zydowskich bankach USA, a oplakiwany M.Kaddafi ukryl przed narodem libijskim ponad 200 miliardow dolarow w zydowskich bankach zachodnich, glownie UE i USA – w takim wlasnie „powazaniu” Hussein i Kaddafi mieli tamtejsze banki narodowe.
  Autor artykulu napisal, ze swiatowy kryzys finansowy 2008r byl spowodowany przez handel kontraktami (derivatives), ktore nie mialy zadnej wartosci, a ja dodam, ze cala gielda to wielka gra, ktora jednemu zabierze, a drugiemu da i na tych spekulacjach zydostwo okrada gojow na calym swiecie i gielda to rowniez glowne zrodlo dochodow paso-zydostwa.

  Autor artykulu rowniez nie napisal, ze zydzi w „Rosji” Putina i Miedwiediewa tez maja sie dobrze i bardzo dobrze, poniewaz kontroluja media, banki i glowne galezie tamtejszego przemyslu oraz zatruwaja kraj judaizmem z blogoslawienstwem Putina i Miedwiediewa – obydaj maja zydowskie pochodzenie. A wiec nie tylko USA jest siedliskiem zydostwa, ktore kontroluje, okrada i wyniszcza gojow.

  Polubienie

 5. Re: D.Kosiur

  Kilkanascie lat temu slyszalem w tutejszych mediach, ze transakcje na gieldach swiatowych wynosza ponad 4 biliony dolarow dziennie.
  Gross tych transakcji obejmuje handel waluta i dotyczy glownie dolara amerykanskiego.
  Cala zabawa polega na tym, ze sa to wirtualne pieniadze, ktore nie maja pokrycia, np. od bankow wymagane jest jedynie 10-procentowe pokrycie, a pozostale 90% to pieniadze fikcyjne. Poprzez posiadanie tzw. „margin account” (konto pod zastaw), mozna powiekszyc sile nabywcza pieniadza o nastepne 50% – te 50% to pieniadze fikcyjne (bez pokrycia), ktore rowniez biora udzial w wielkiej grze na gieldzie, na ktorej rekiny finansowe pozeraja male rybki.
  Derywatywy to handel pustymi kontraktami, ktore sa tworzone na bazie udzialow (shares) lub umow.
  I tak sie toczy kolo fortuny rekinow finansowych, ktorych celem jest zysk i posiadanie jak najwiecej pieniedzy oraz innej materii, co tez ma swoj cel, poniewaz mozna wtedy latwo kontrolowac innych, a nawet cale panstwa i narody.
  Bo skoro zydostwo zdominowalo finanse, banki, gielde etc, ktore stanowi dla nich glowne zrodlo dochodow to latwo jest im realizowac swoje cele plemienne, a jednoczesnie trzymac za gardlo gojow, cale panstwa i narody.

  Polubienie

 6. Wydaje mi się że cała strategia polega na tym by zablokować cieśninę Ormuz, którą przepływa tankowcami 80% ropy naftowej.. Sposobem na to jest konflikt Izraelsko – Irański. Jak to się stanie, a stanie się.. to wówczas nastąpi światowy kryzys połączony ze społecznymi wstrząsami i totalną zapaścią… W mojej ocenie w tym projekcje biorą udział wszyscy włącznie z Iranem… Oczywiście zakulisowo… Oficjalna linia nagłaśniana przez media to mistyfikacja… Celem jest światowy rząd!

  Polubienie

 7. Pingback: Globalizacja-NWO – zbrodnia żydowskich bankierów świata | WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s