Generał Haller – patriota, żołnierz, wychowawca młodzieży, społecznik


Załączamy zapis filmowy konferencji poświęconej osobie gen. Józefa Hallera, zorganizowanej w 140 rocznicę urodzin tego wybitnego Polaka i dowódcy.

PZ

Reklamy

3 uwagi do wpisu “Generał Haller – patriota, żołnierz, wychowawca młodzieży, społecznik

 1. Czym jest PSWW HALLER?

  Polski System Walki Wręcz (PSWW) HALLER jest odpowiedzią na wyzwania, jakie stawia współczesna epoka nie tylko przed osobami pracującymi w służbach mundurowych i ochronie, ale także przed cywilami.

  Żyjemy bowiem w czasach gwałtownego przyśpieszenia technologicznego, a to oznacza, że rewolucja naukowo-informacyjna, która dzieje się na naszych oczach, eliminuje wszelkie bariery pomiędzy ludźmi. Rewolucja ta przynosi pewne szanse dla ludzkości, ale także niesie ze sobą określony bagaż niebezpieczeństwa. Jest to niebezpieczeństwo dwojakiej natury: fizyczne i technologiczno-informacyjne, ponieważ świat przestępczy stosuje coraz bardziej wyrafinowane środki i metody.

  Przeciętny obywatel może być narażony nie tylko na agresję o charakterze fizycznym. W przestrzeni informacyjnej może zostać ofiarą ataku hakerskiego, a jego umysł może paść łupem różnego rodzaju infoagresorów, którzy umiejętnie, wręcz w niedostrzegalny sposób mogą dezinformować, manipulować i sterować nim za pomocą mass mediów przy użyciu instrumentów z arsenału socjotechniki propagandy i PSYOPS (psychological operations).
  Dlatego grupa ekspertów i instruktorów opracowała nowoczesny i unikatowy nie tylko w skali kraju, ale całego świata Polski System Walki Wręcz HALLER dostosowany do wyzwań, jakie stawia przed nami współczesna epoka rewolucji naukowo-informacyjnej.
  Polski System Walki Wręcz HALLER składa się z dwóch integralnych komponentów:

  walka wręcz ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania psychofizycznego, które daje osobie szkolonej w tym systemie umiejętność radzenia sobie w sytuacjach ekstremalnych i rodzących stres;
  socjotechnika walki informacyjnej, w której osoba szkolona w tym systemie nie jest traktowana jak zwykłe „mięso armatnie” używane na polu walki, ale jako istotny element działań sieciowych – nowoczesnego modelu prowadzenia walki, w której żołnierz, policjant, ochroniarz czy cywil nie tylko jest wykonawcą rozkazu, ale posiada umiejętność wykorzystania rzeczy najcenniejszej we współczesnej epoce – informacji.

  W PSWW HALLER stawiamy nie tylko na prymitywną siłę i suchą technikę, ale przede wszystkim na inteligencję oraz przygotowanie psychologiczne, które kształtujemy poprzez trening psychofizyczny oraz zajęcia z zakresu walki informacyjnej i PSYOPS.
  I. Szkolenie w walce wręcz i przygotowanie psychofizyczne do działań w warunkach ekstremalnych oraz dużego stresu

  W obecnej epoce świat przestępczy wykazuje się dużą bezwzględnością i brutalnością. Potrafi posunąć się do eliminacji osób słabszych i bezbronnych poddających się bez walki. Rozboje, gwałty, napady na ulicach to smutna codzienność i w zasadzie tego typu ekstremalne sytuacje mogą przydarzyć się każdemu. Nie tylko cywilom; polscy policjanci i funkcjonariusze służb wewnętrznych muszą codziennie stawiać czoła coraz bardziej wyrafinowanym metodom działania członków grup przestępczych. Z kolei polscy żołnierze od lat wysyłani są na misje stabilizacyjne, które stabilizacyjnymi są tylko z nazwy, bowiem działania mają znamiona regularnej wojny. Życie codzienne i kontakt z sytuacjami zagrażającymi zdrowiu i życiu zmuszają do poszukiwania nowych metod szkolenia w zakresie sytuacji ekstremalnych.
  W PSWW HALLER ważne jest, aby techniki nie tylko były maksymalnie proste i bezpieczne dla wykonującego, ale także precyzyjnie, skutecznie i szybko eliminowały zagrożenie ze strony agresora. W szkoleniu kładzie się szczególny nacisk na perfekcyjne wykonanie kilku technik, zarówno bez przedmiotów, jak i z przedmiotami nadającymi się do skutecznej obrony oraz na umiejętności wykorzystania ich w różnych, nawet najmniej spodziewanych sytuacjach. Na bazie kilku technik uderzeń, dźwigni, rzutów i kopnięć można swobodnie realizować naukę walki wręcz.
  Głównymi założeniami techniczno-taktycznymi w PSWW HALLER są:
  1. Atak jednej osoby o silnej budowie ciała nieuzbrojonej/uzbrojonej w niebezpieczne narzędzie:

  techniki uników z zejściem z linii ataku;
  metody blokowania ataków połączone ze skutecznym kontratakiem;
  umiejętne wykorzystanie dystansu oraz sposób poruszania się w nim;
  zastosowanie odpowiednich technik eliminujących każde zagrożenie.

  2. Fizyczne i psychiczne przygotowanie do odparcia ataku:

  psychologiczne przygotowanie do konfrontacji z zagrożeniem;
  umiejętność wykorzystania technik walki wręcz w ekstremalnych, niespodziewanych warunkach;
  umiejętność odebrania niebezpiecznych przedmiotów agresorowi w momencie ataku i wykorzystania ich w dalszej obronie.

  3. Trening psychofizyczny mentalnie przygotowujący osobę szkoloną do realiów walki:

  ćwiczenia mające na celu przełamywanie bariery lęku, strachu i stresu;
  trening walki wręcz na torze przeszkód WOSF, w pomieszczeniach zamkniętych, przyciemnionych itp.;
  ćwiczenia mające na celu pozbycie się strachu przed bólem w walce;
  trening kontaktowy w ochraniaczach i bez ochraniaczy.

  Osoba będąca w sytuacji starcia fizycznego jest narażona nie tylko na bolesne uderzenia, ciosy zadawane niebezpiecznymi narzędziami, ale także na stres i własny strach, który osoby nieprzygotowane do takich sytuacji potrafi sparaliżować i uczynić praktycznie bezbronnymi. Trening psychofizyczny oswaja osobę trenującą PSWW HALLER z własnym strachem, stresem i bólem. Systematyczny trening psychofizyczny powoduje głębokie przemiany w mentalności osoby ćwiczącej, przez co wraz z upływem czasu nabywa ona pewności i spokoju w sytuacjach stresogennych. Obserwacje psychologów są jednoznaczne: osoby systematycznie trenujące PSWW HALLER lepiej radzą sobie także w sytuacjach stresowych w życiu codziennym. Trening psychofizyczny kształtuje umiejętność panowania nad sobą i swoimi emocjami.

  Techniki walki wręcz nie muszą być brutalne, aby były efektywne. Inaczej wygląda technika obrony przed chwytem za rękę, a inaczej przed atakiem kijem lub nożem. Należy pamiętać, że żyjemy w państwie prawa, które każdy obywatel bez względu na jego status materialny i społeczny musi respektować, chociaż może się zdarzyć sytuacja, w której będzie się broniło tego, co najcenniejsze – ludzkiego życia. Dlatego niezależnie od tego, czy osoba studiująca Polski System Walki Wręcz należy do służb mundurowych, czy jest cywilem, techniki są podobne do siebie, aby wytworzyć u trenujących automatyzm ruchów. Wówczas na bazie kilku perfekcyjnie wytrenowanych ruchów i technik ćwiczący może zbudować – pod okiem instruktora – własny, dostosowany do jego możliwości psychofizycznych sposób walki. Inaczej będzie walczyć, poruszać się w trakcie konfrontacji osoba mierząca 170 cm wzrostu i ważąca 65 kg, a inaczej będzie to robiła osoba mierząca 190 cm wzrostu i ważąca 95 kg.

  Każdy z nas jest inny i jednym z elementów, które odróżniają PSWW HALLER od innych systemów jest indywidualny sposób szkolenia i przygotowywania osób trenujących do realiów walki. W czasie zajęć każdy jest traktowany indywidualnie z uwzględnieniem jego predyspozycji psychofizycznych. Jednym z największych błędów, jakie można dostrzec w szkoleniu i trenowaniu sztuk walki, jest przykładanie z góry założonego szablonu do wszystkich.

  PSWW HALLER jest systemem wypracowanym w sytuacjach realnej walki, z jaką spotkali się nasi instruktorzy, którzy służyli w Pododdziałach Antyterrorystycznych Policji, oddziałach specjalnych Wojska Polskiego czy służbach specjalnych. Nasi instruktorzy nie uczą na treningach agresji, ani tym bardziej brutalności. Natomiast nauczają technik wielokrotnie sprawdzonych w realnej walce z realnym przeciwnikiem. Doskonale wiedzą, co się dzieje w psychice osoby znajdującej się w sytuacji realnej walki, kiedy zagrożone jest życie ludzkie i posiadają umiejętność zastosowania technik, które nie tylko pozwalają wyjść z sytuacji ekstremalnej obronną ręką, ale także nie znaleźć się na ławie oskarżonych. Wszak praktyka i życie już niejednokrotnie pokazywały, że zneutralizowany agresor potrafił wytoczyć proces sądowy o pobicie osobie napadniętej. Należy o tym pamiętać, trenując walkę wręcz, że polskie prawo nie do końca chroni osoby poszkodowane i zaatakowane.

  Nie można postawić tezy, że jeden system jest lepszy od drugiego. Podstawą dobrego szkolenia walki wręcz jest doświadczony instruktor, który jest nie tylko trenerem, ale musi być także dobrym psychologiem, motywatorem i życzliwym przyjacielem. Oprócz tego istotne są metodyka treningu, czas i systematyczność w treningach. I być może rzecz najważniejsza: pokora. Pokora wobec bliźnich, świata i własnych ograniczeń oraz słabości. Innej drogi nie ma.
  II. Szkolenie z zakresu socjotechniki walki informacyjnej i PSYOPS

  Żyjemy w epoce informacyjnej, w której współczesnym „złotem” jest informacja i to ona obecnie jest – używając nomenklatury klasyka strategii, generała Carla von Clausewitza – „środkiem ciężkości”. Wiedza na temat konkurencji, tego, co się dzieje w innym państwie, grupie przestępczej czy terrorystycznej dają niebywałą przewagę w podejmowaniu decyzji. Informacje tego typu mają duże znaczenie zarówno w aspekcie cywilnym, jeśli ma to miejsce w firmach lub korporacjach, jak również w konkretnym wymiarze bezpieczeństwa lub prowadzenia negocjacji na forum międzynarodowym, bowiem informacja wyznacza kierunek rozwoju stosunków międzynarodowych. Jej jakość, sposoby pozyskiwania i skutecznej ochrony mówią o tym, kto faktycznie dysponuje najskuteczniejszymi środkami wywierania wpływu na innych. Kto posiada informacje, ten przyjmuje pozycję dominanta. Kto informację szybciej posiądzie, ten zdobędzie nad resztą przewagę.

  Przekazywanie i przetwarzanie informacji ma zasadnicze znaczenie dla procesów decyzyjnych we wszystkich dziedzinach życia społecznego, zaś dla służb przeznaczonych do walki informacyjnej stanowi podstawowy czynnik ich pracy. Umiejętność zdobywania, oceniania, przetwarzania i przekazywania informacji potrzebna jest w pracy zawodowej nie tylko decydentom, ale również dziennikarzom, biznesmenom, naukowcom, sędziom. Umiejętność oceny informacji i dostarczających je źródeł ma zasadnicze znaczenie dla efektywności pracy służb zajmujących się walką informacyjną.

  Informacja otacza nas z każdej strony: z gazet, radia, telewizji, Internetu czy telefonów komórkowych. Jesteśmy zanurzeni w przestrzeni informacyjnej i osoba, która nie umie posługiwać się informacją – nie tylko ją zdobyć, ale także przeanalizować, przetworzyć i wykorzystać – jest w dzisiejszych czasach praktycznie bezbronna. Dotyczy to każdego bez względu na to, czy jest mundurowym czy też cywilem.

  W dzisiejszej epoce żołnierz na polu walki nie jest już tylko bezrozumnym „mięsem armatnim” popędzanym przez prymitywnego kaprala, ale wybitnym fachowcem, który umie posługiwać się nie tylko bronią, walką wręcz, ale także informacją. Współcześnie wypracowano nowoczesną doktrynę wojenną, którą nazwano wojną sieciocentryczną. Pojęcie to odnosi się do prowadzenia działań zbrojnych (operacji sieciocentrycznych) opartych na przewadze informacyjnej. Charakterystycznym skrótem wojskowym stosowanym w kontekście tego typu działań jest akronim C4I (od ang. Command, Control, Communication, Computing and Intelligence – dowodzenie, kontrola, łączność, przetwarzanie danych i rozpoznanie).

  Istota prowadzenia wojen sieciocentrycznych zasadza się na zapewnieniu na każdym szczeblu – strategicznym, operacyjnym i taktycznym – pełnej interoperacyjności prowadzenia działań. Chodzi o możliwość efektywnej współpracy różnych rodzajów sił zbrojnych i różnych rodzajów wojsk w czasie rzeczywistym. Taką możliwość zapewniają nowoczesne, cyfrowe, kompleksowe systemy dowodzenia i łączności (w tym łączności satelitarnej) oraz różnego rodzaju systemy rozpoznawcze (od systemów rozpoznania elektronicznego po klasyczną pracę operacyjną wywiadu) zapewniające przewagę informacyjną. W układzie sieciocentrycznym informacje z przestrzeni walki mogą być transmitowane w czasie rzeczywistym, co umożliwia bezpośrednie dowodzenie operacją nawet z odległości tysięcy kilometrów.
  Współczesny żołnierz, policjant, funkcjonariusz czy ochroniarz musi umieć posługiwać się informacją. Czasy prymitywnych osiłków stosujących tylko przewagę fizyczną bezpowrotnie odeszły do lamusa historii. Policjant musi umieć pracować z informatorami, analizować i przetwarzać pozyskane od nich informacje i we właściwy sposób je stosować. Z kolei ludzie parający się ochroną muszą posiadać umiejętności pozyskiwania i analizowania informacji pozwalających zlokalizować i ocenić potencjalne zagrożenie oraz mu zapobiec. Ochrona to przede wszystkim zapobieganie, a nie zwalczanie skutków. Dlatego w szkoleniach z zakresu socjotechniki walki informacyjnej i PSYOPS korzystamy z dorobku cybernetyki społecznej, a konkretnie z elementów psychocybernetyki i socjocybernetyki.
  W cykl szkoleń i kursów z socjotechniki walki informacyjnej oraz PSYOPS będących komponentem Polskiego Systemu Walki Wręcz HALLER wchodzą:
  1. Socjotechnika przekazu informacyjnego:

  instrumenty stosowane w socjotechnice przekazu informacyjnego;
  analiza socjotechniki przekazu informacyjnego – metodologia rozpoznania infoagresora stosującego czarny PR, dezinformację, manipulację, intoksykację itd.;
  metodologia działań agentury wpływu i sposoby jej rozpoznania (kontrwywiad);
  elementy obrony przed infoagresorem;
  strategia informacyjna.

  2. Elementy wywiadu:

  pozyskiwanie informacji z otwartych źródeł (biały wywiad);
  przetwarzanie i analiza informacji.

  3. Operacje psychologiczne (PSYOPS – psychological operations):

  instrumenty stosowane w działaniach psychologicznych;
  operacje psychologiczne skierowane do sił zbrojnych przeciwnika;
  operacje psychologiczne skierowane do ludności cywilnej przeciwnika;
  operacje psychologiczne skierowane do własnej ludności cywilnej;
  komponenty operacji psychologicznych.

  Dlaczego w PSWW HALLER techniki walki oraz treningi psychofizyczne uzupełniane są szkoleniem z walki informacyjnej i PSYOPS? W dzisiejszych czasach nie wystarczy, aby osoba bez względu na to, czy jest żołnierzem, funkcjonariuszem czy cywilem, umiała walczyć wręcz. Musi także umieć pracować w oparciu o konkretne informacje, odróżnić wartościową informację od dezinformacji, manipulacji czy intoksykacji. Jeżeli przyjmie się założenie, że żołnierz na polu walki przedstawia wartość bojową jako wyszkolony w walce fizycznej profesjonalista, ale nie będzie umiał przetworzyć informacji i nie będzie znał mechanizmów operacji psychologicznych, to automatycznie staje się bezbronny wobec działań wyspecjalizowanych oddziałów przeciwnika przeznaczonych do operacji psychologicznych. W ten sposób jego świadomość, umysł i psychika stają się łatwiejszym łupem dla przeciwnika.

  Istnieje wiele przykładów ze współczesnych konfliktów zbrojnych, w których dobrze wyszkoleni żołnierze stawali się bezbronni wobec sprytnie sączonej z wszechobecnych mass mediów socjotechniki przekazu informacyjnego. Nie umieli odróżnić prawdy od półprawd i zwyczajnej propagandy. Zdarzały się przypadki, że na skutek tego całe oddziały poddawały się bez walki.

  Nie inaczej jest z funkcjonariuszami policji i innych służb wewnętrznych, którzy nie tylko muszą umieć pracować z informatorami, ale także obchodzić się z propagandą różnych organizacji ekstremistycznych czy terrorystycznych stosujących najbardziej wyrafinowane metody socjotechniki przekazu informacyjnego. Należy pamiętać, że Polska jest członkiem koalicji antyterrorystycznej i jest potencjalnym celem nie tylko ataków o charakterze stricte terrorystycznym, ale także ataków informacyjnych. Poza tym same akty terroryzmu stanowią potężny ładunek oddziaływania psychologicznego na ludność cywilną i na tego typu zdarzenia służby wewnętrzne stojące na straży bezpieczeństwa państwa muszą być przygotowane i odpowiednio przeszkolone.

  Osobom cywilnym szkolenie z zakresu socjotechniki walki informacyjnej pozwala nabyć umiejętność rozpoznawania i odróżniania wartościowej informacji od dezinformacji, intoksykacji i manipulacji w mass mediach. Oprócz tego praktyka pokazuje, że umiejętności nabyte podczas takich szkoleń są pomocne w życiu zawodowym.

  Człowiek „uzbrojony” w tego typu wiedzę jest świadomym obserwatorem bądź też uczestnikiem wydarzeń wokół niego. Znając mechanizmy socjotechniki walki informacyjnej i PSYOPS, jest w stanie precyzyjnie je wychwycić, zlokalizować infoagresora i skutecznie się przed takim atakiem obronić. Jego zdolność bojowa pozostaje nienaruszona. Dlatego kolejnym elementem, jaki odróżnia PSWW HALLER od innych systemów, jest informacyjne i psychologiczne przygotowanie osoby szkolonej na atak o charakterze fizycznym, ale także na starcie z infoagresorem w przestrzeni informacyjnej.
  Reasumując: osoby trenujące Polski System Walki Wręcz HALLER szkolone są na dwóch integralnych, uzupełniających się płaszczyznach:

  walki wręcz, której fundament stanowi mentalne przygotowanie do realiów sytuacji ekstremalnej i stresogennej poprzez trening psychofizyczny;
  socjotechnikę walki informacyjnej i działań PSYOPS, przez co osoby trenujące poznają mechanizmy tejże walki, nabywają wiedzę, jak reagować i bronić się przed infoagresorem.

  Duch i wola walki, mentalność wojownika, inteligencja, silna psychika i pokora – to cechy, które kształtujemy u osób trenujących Polski System Walki Wręcz HALLER.

  za:http://psww.com.pl/czym-jest-psww-haller/

  Polubienie

 2. „Krzyż i miecz prowadziły Polskę przez dzieje”,to najlepsze symboliczne podsumowanie ewolucyjnej drogi osiągnięcia CYWILIZACJI ŁACIŃSKIEJ w Polsce,której podcina się korzenie.
  Mamy do czynienia z MIESZANKĄ CYWILIZACYJNĄ,przed którą przestrzegał polski badacz cywilizacji Feliks Koneczny!!!

  Polubienie

 3. @Mieczysław S.Kazimierzak

  No i do czego doszliśmy?
  Miecza już nie mamy żadnego. Ciekawe, że ostał się tylko krzyż – ale do czego ma się on nam przydać? Chyba tylko do tego, żebyśmy pamiętali, że „Żydzi są narodem wybranym”.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s