Gdzie powinien stanąć pomnik Słowian – pomordowanych w II wojnie światowej ?!


W połowie sierpniu 2009 r., przed zapowiadaną wizytą w Polsce Władymira Putina (wówczas premiera Rosji) w związku z 70 rocznicą wybuchu II wojny Światowej, środowisko osób, które wkrótce zainicjowało powstanie stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej, wystosowało List Otwarty „Do bratnich narodów słowiańskich, do przywódców państw słowiańskich, do ludzi dobrej woli, z apelem o powstanie Pomnika Słowian – Ofiar i Bohaterów II Wojny Światowej”.

31 sierpnia 2009r., Władymir Putin w trakcie swojej wizyty na Westerplatte wygłosił wielce znamienne przemówienie, którego intencją było w oparciu o historyczną refleksję nad przyczynami wybuchu i przebiegiem II wojny światowej otworzyć nowy rozdział w stosunkach rosyjsko-polskich. 

W środowiskach politycznych w Polsce związanych z żydowsko-anglosaskimi ośrodkami decyzyjnymi przemówienie Władymira Putina wykorzystano natychmiast do ataków na Rosję i do kontynuacji antagonizowania Polaków z Rosjanami. Przodowały w tym środowiska związane z PiS i Radiem Maryja, które polską politykę wschodnią widziały jedynie jako politykę konfrontacji z Rosją i zgodę na traktowanie Polski jako narzędzia w polityce globalnej syjonistycznych kręgów amerykańskich neokonserwatystów.

Politycy PO, z premierem Tuskiem na czele, zachowali się jak zwykle z właściwą im bezbarwnością i uległością, pozwalając Niemcom na odgrywanie roli głównego negocjatora nowego ładu europejskiego w stosunkach z Rosją.

Wkrótce katastrofę smoleńską i śmierć w niej m.in. prezydenta zdrajcy – Lecha Kaczyńskiego,  środowiska związane ze  ośrodkami  światowego syjonizmu wykorzystały do eskalacji antyrosyjskiej histerii i podsycania fobii antypolskiego rzekomo  spisku na Wschodzie. W ten scenariusz wpisały się z czasem tzw. środowiska narodowe – związane z młodymi kadrami dawnego LPRu, sterowanymi przez kolaborującego z syjonistami R.Giertycha lub wyrosłymi z tzw. prawicowej opcji post AWSowskiej środowiskami konserwatywno-katolickimi.

Nic dziwnego, że kręgi polityczne w Niemczech – konsumując efekt sterowanego z zewnątrz antyrosyjskiego zacietrzewienia polskich pseudo patriotów i pseudo narodowców  oraz całkowitą uległość polityce niemieckiej przez liberalno-lewicowych polityków polskich – postanowiły przejąć inicjatywę polityczną i przeciwdziałać nawet symbolicznemu pojednaniu rosyjsko-polskiemu, a także przeciwdziałać ewentualnemu odradzaniu się porozumienia krajów słowiańskich.  „Niemieccy” politycy wyszli z ideą tzw. pomnika słowiańskich ofiar Hitlera i nazizmu.

„Niemiecka” inicjatywa ma trzy cele: po pierwsze – nie dopuścić do dialogu Słowian bez pośrednictwa żydowsko-niemieckiego, po drugie – z niemieckiego agresora uczynić wręcz adwokata pojednania europejskiego, po trzecie – ukryć prawdę o rzeczywistych mocodawcach ludobójczej polityki wobec Słowian, czyli najwyższych kręgach światowej syjonistycznej elity, związanej ze światową finansjerą, która w dalszym ciągu realizuje walkę ze słowiańszczyzną, tym razem za pomocą miękkiego kolonializmu.

Dla odświeżenia pamięci o niedawnych wydarzeniach i inicjatywach, o których tu mówimy, przytaczamy wybór publikacji.


W 70 rocznicę rozpoczęcia II Wojny Światowej w Gdańsku na Westerplatte

List otwarty

Do bratnich narodów słowiańskich, do przywódców państw słowiańskich, do ludzi dobrej woli, z apelem o powstanie Pomnika Słowian – Ofiar i Bohaterów II Wojny Światowej 

Wielce Szanowni Prezydenci i Premierzy państw słowiańskich, Bracia Słowianie,
Drodzy Goście naszej Ojczyzny, Rzeczypospolitej Polskiej!

Jesteśmy w przeddzień 70- tej rocznicy zdradzieckiej napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę, dającej początek II Wojnie Światowej -najkrwawszej w dziejach ludzkości.

Siły, które bezpośrednio wywołały lub pośrednio inspirowały wybuch II Wojny Światowej od pewnego czasu podejmują wysiłki mające na celu wymazanie z pamięci narodów świata prawdy o tym. Siły te podejmują próby relatywizowania odpowiedzialności za zbrodnie ludobójstwa oraz starają się zamienić rolami katów i ofiary.

Jedną z najbardziej przemilczanych prawd o II Wojnie Światowej jest ta, że największą ofiarę ludzkiego życia poniosły narody słowiańskie: Rosjanie, Polacy, Białorusini, Ukraińcy, Serbowie, Słowacy i inni Słowianie.

W związku z tym zwracamy się do obywateli i przywódców państw słowiańskich z apelem i inicjatywą o wzniesienie Pomnika Słowian – Ofiar i Bohaterów II Wojny Światowej.

Proponujemy żeby Pomnik został wybudowany w miejscu symbolicznym – tam, gdzie atak Niemiec hitlerowskich dał początek II Wojnie Światowej – w Gdańsku.

Pomnik ten, jeśli powstanie, w co bardzo wierzymy, otworzy perspektywę rozwoju nowych, pozytywnych stosunków wzajemnych między naszymi narodami.

 

Warszawa, 18 sierpnia 2009 r.

Sygnatariusze

dr Paweł Ziemiński zam. 93-334 Łódź, ul. Mulinowicza 15 m.7
adres e– mail: pawel_zieminski@wp.pl
Dariusz Kosiur zam. 05-402 Otwock, ul. Hajduczka 17
adres e–mail: edward54@interia.pl
Tadeusz Dylak
adres e–mail: tadeusz943@o2.pl
Wiktor Dmuchowski
Toman Kafel – Teksas
Augustyn Pyryt – Floryda
Cezary Żbikowski
Stanisław Baj
Aurelia Woś
Stanislaw Grochowski – Chicago
Drozdowski Henryk
Krzysztof Pytel – Reims
Jerzy Skobelski
Wiesław Dubicki
Witold Kawczynski

Jan Olkowski

Rafał Żołędziewski

Bohdan Poręba

 

Wersja ww. Listu Otwartego w języku rosyjskim:

 

Открытое письмо  

 

К очередной годовщине начала
Второй мировой войны в г. Гданьске на Вестерпляттэ.

 


братским славянским народам, руководителям славянских государств, людям доброй воли с предложением установить памятник славянам – жертвам Второй мировой войны и павшим в сражениях героям.
 

Уважаемые господа Президенты и Премьерминистры славянских государств, братья славяне, дорогие гости нашей страны!

  Мы находимся на кануне 70-летия вероломного нападения нацистской Германии на Польшу, явившегося началом Второй мировой войны – самой кровопролитной в истории человечества. 

Силы, которые непосредственно спровоцировали и осуществили начало войны до сих пор прилагают усилия направленные к тому, чтобы стереть из памяти народов мира правду об этом. Эти силы пытаются приуменьшить свою ответственность за все преступления по истреблению миллионов людей и хотят поменять местами убийц с жертвами.

Одним из важных умалчиваемых фактов является то, что наибольшую потерю человеческих жизней понесли славянские народы – россияне поляки, белорусы, украинцы, сербы, словаки и другие славянские народы. 

В связи с этим мы обращаемся к гражданам и руководителям славянских государств с призывом и инициативой об установлении памятника-монумента славянам – жертвам и героям Второй мировой войны.

Мы предлагаем установить памятник в символическом месте – там, где вторжение нацистской Германии явилось началом Второй мировой войны – в городе Гданьске.

Памятник этот, если он будет сооружён и во что мы верим, откроет перспективу развития новых позитивных взаимоотношений между нашими народами.

Варшава, 18 августа 2009 г.

 

 

List Putina do Polaków – pełna wersja

Władimir Putin, premier Federacji Rosyjskiej

31.08.2009

Karty historii – powód do wzajemnych pretensji czy podstawa pojednania i partnerstwa?

Oto już 70 lat dzieli nas od tragicznej, czarnej daty w historii cywilizacji – 1 września 1939 roku. Pierwszego dnia najbardziej niszczycielskiej, krwawej wojny, której doświadczyły Europa i cała ludzkość.

Gdy Premier Polski Pan Donald Tusk skierował do mnie zaproszenie na uroczystości poświęcone rocznicy wybuchu II wojny światowej, przyjąłem je bez wahania. Po prostu nie mogłem postąpić inaczej. Ponieważ ta wojna zabrała życie 27 milionom moich rodaków i każda rosyjska rodzina odczuwa własny ból z powodu tamtych strat, z pokolenia na pokolenie jest u nas przekazywana duma z Wielkiego Zwycięstwa, z bohaterskich czynów ojców i dziadów, którzy przebyli szlak frontowy. Dlatego że Rosja i Polska były sojusznikami w tej sprawiedliwej bitwie. Wspólnym obowiązkiem moralnym dziś żyjących jest pochylić głowę przed poległymi, przed męstwem i odwagą żołnierzy różnych krajów, którzy walczyli i zmiażdżyli faszyzm.

XX wiek zostawił głębokie, niegojące się rany: rewolucje, zamachy, dwie wojny światowe, okupacja nazistowska większej części Europy i tragedia Holocaustu, rozłam kontynentu według zasad ideologicznych. Ale w pamięci Europejczyków pozostały też i zwycięski maj 1945 roku, Akt Końcowy z Helsinek, upadek muru berlińskiego, olbrzymie przemiany demokratyczne w Związku Radzieckim i Europie Wschodniej na przełomie lat 90.

Wszystko to jest naszą wspólną historią, a ona jest nieodłączna od nas samych. I nie ma takiego sędziego, który mógłby wystawić przeszłości absolutnie bezstronny werdykt. Podobnie jak nie ma kraju, który by nie zaznał tragicznych losów, ostrych zakrętów, decyzji państwowych dalekich od wysokich zasad moralnych. Jeśli chcemy mieć pokojową i szczęśliwą przyszłość, powinniśmy wyciągać wnioski z historii. Spekulowanie zaś na pamięci oraz próby preparowania historii, wyszukiwanie w niej powodów do wzajemnych roszczeń i krzywd jest nadzwyczaj szkodliwe i nieodpowiedzialne.

Półprawda zawsze jest podstępna. Dawne tragedie – nie do końca uświadomione lub uświadomione w sposób zakłamany i obłudny – nieuchronnie prowadzą do nowych fobii historyczno-politycznych, które zderzają ze sobą państwa i narody. Wpływają na świadomość społeczną, zniekształcając ją, aby dogodzić nierzetelnym politykom.

Płótno historyczne to nie tania reprodukcja, którą można tandetnie podretuszować, zgodnie z życzeniem zleceniodawcy wyrzucić to, co się nie podoba, albo zmienić tło, dodając barw jasnych lub ciemnych. Niestety, z takimi przykładami przenicowania przeszłości często mamy dzisiaj do czynienia. Dostrzegamy próby napisania historii od nowa dla potrzeb chwilowej koniunktury politycznej. W niektórych krajach w ogóle się zagalopowali – heroizują wspólników nazistowskich, stawiają w jednym szeregu ofiary i katów, wyzwolicieli i okupantów.

W sposób sztuczny wyrywa się epizody ze wspólnego tła historycznego, kontekstu polityczno-gospodarczego czy wojskowo-strategicznego. Przedwojenną sytuację w Europie rozpatruje się fragmentarycznie i poza związkiem przyczynowo-skutkowym. Symptomatyczne jest to, że przeinaczaniem historii często zajmują się ci, którzy w praktyce stosują podwójne standardy również w polityce współczesnej.

Mimowolnie zadajesz sobie pytanie, jak dalece tego rodzaju mitotwórcy odróżniają się od autorów niezapomnianego „Krótkiego kursu historii” Stalina [„Krótki kurs Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików)” – podstawowy radziecki materiał propagandowy], z którego wymazywano niewygodne dla „przywódcy wszystkich narodów” nazwiska lub wydarzenia, narzucano szablonowe, na wskroś ideologizowane wersje tego, co już się zdarzyło.

Proponują więc nam dzisiaj, byśmy bez zastanowienia i bez wahania przyznali, że jedynym „spustem” II wojny światowej stał się radziecko-niemiecki pakt o nieagresji z 23 sierpnia 1939 roku. Zwolennicy takiego stanowiska nie zadają sobie elementarnych pytań – czy Układ Wersalski, który podsumował I wojnę światową, nie pozostawił po sobie mnóstwa „ładunków z opóźnionym zapłonem”? Najważniejszy z nich – to nie tylko fakt klęski Niemiec, lecz również ich upokorzenie. Czyż granic w Europie nie zaczęto burzyć znacznie wcześniej niż 1 września 1939 roku? Czy nie było anszlusu Austrii, nie było rozszarpanej Czechosłowacji, kiedy nie tylko Niemcy, lecz również Węgry i Polska w istocie rzeczy wzięły udział w nowym podziale terytorialnym Europy? Tego samego dnia, gdy dokonano zmowy w Monachium, Polska wystosowała do Czechosłowacji własne ultimatum i równocześnie z niemieckimi jednostkami wprowadziła swoją armię do powiatów cieszyńskiego i frysztackiego.

Czyż można przymknąć oczy na zakulisowe próby zachodnich demokracji „wykupienia się” od Hitlera i przeniesienia jego agresji „na Wschód”? Na to, jak w sposób planowy i za powszechnym przyzwoleniem zdemontowano gwarancje bezpieczeństwa i systemy ograniczenia zbrojeń istniejące w Europie?

I wreszcie, jaki był wojskowo-polityczny oddźwięk zmowy z Monachium z 29 września 1938 roku? Czyżby nie wówczas Hitler już ostatecznie zrozumiał, że „wszystko mu wolno”? Że Francja iWielka Brytania „nie kiwną nawet palcem”, by obronić swoich sojuszników. „Dziwna wojna” na froncie zachodnim, tragiczny los pozbawionej pomocy Polski udowodniły, niestety, że jego nadzieje nie były płonne.

Bez żadnych wątpliwości można z pełnym uzasadnieniem potępić pakt Mołotow-Ribbentrop zawarty w sierpniu 1939 roku. Ale przecież rok wcześniej Francja i Anglia podpisały w Monachium głośny układ z Hitlerem, rujnując wszelkie nadzieje na stworzenie wspólnego frontu walki z faszyzmem.

Dziś rozumiemy, że każda forma zmowy z reżimem nazistowskim była nie do przyjęcia z moralnego punktu widzenia i nie posiadała żadnych perspektyw na realizację. Jednak w kontekście wydarzeń historycznych tamtych czasów Związek Radziecki nie tylko pozostał sam na sam z Niemcami, ponieważ państwa zachodnie odrzuciły proponowany system bezpieczeństwa zbiorowego, lecz także stanął w obliczu wojny na dwa fronty – przecież właśnie w sierpniu 1939 roku do maksymalnego stopnia rozognił się konflikt z Japończykami na rzece Chałchyn-Goł [trwająca od 11 maja do 16 września, wygrana przez ZSRR bitwa z Japończykami].

Odrzucić propozycję Niemiec o podpisaniu paktu o nieagresji – w warunkach, gdy ewentualni sojusznicy ZSSR na Zachodzie zgodzili się już na analogiczne porozumienia z III Rzeszą i nie chcieli współpracować ze Związkiem Radzieckim – samotnie zderzyć się z najpotężniejszą wojenną machiną nazizmu -ówczesna dyplomacja radziecka całkiem zasadnie uznała to za krok co najmniej nierozsądny.

Sądzę, że to właśnie zmowa monachijska doprowadziła do rozproszenia tych, którzy byli naturalnymi sojusznikami w walce z nazizmem, wywołała nieufność i podejrzliwość między nimi. Oglądając się zaś na przeszłość, wszyscy – i na zachodzie, i na wschodzie Europy – powinniśmy pamiętać, jakie tragedie mogą spowodować tchórzostwo, zakulisowa polityka gabinetowa, dążenie do zapewnienia własnego bezpieczeństwa i racji stanu kosztem innych. Pamiętać o tym, że rozsądnej i odpowiedzialnej polityki, wychodzącej poza granice moralne i prawne, być nie może.

Moim zdaniem szczególnie ważny jest etyczny aspekt polityki. W związku z tym chciałbym przypomnieć, że w naszym kraju niemoralny charakter paktu Mołotow-Ribbentrop został jednoznacznie oceniony przez parlament [24 grudnia 1989 r. Zjazd Deputowanych Ludowych ZSRR przyjął oświadczenie potępiające pakt z 1939 r.]. Czego na razie nie możemy powiedzieć o szeregu innych państw, chociaż one w latach 30. też podejmowały bynajmniej niejednoznaczne decyzje.

I wreszcie kolejna lekcja historii. Całokształt doświadczeń z okresu międzywojennego – od pokoju wersalskiego do wybuchu II wojny światowej – przekonuje, że niemożliwe jest stworzenie skutecznego systemu bezpieczeństwa zbiorowego bez udziału wszystkich krajów kontynentu, w tym Rosji.

Jestem przekonany, że Europa jest w stanie dać obiektywną ocenę tragicznej wspólnej przeszłości, zabezpieczyć się przed powtórzeniem dawnych błędów. Właśnie dlatego optymizmem musi napawać to, że podczas międzynarodowej konferencji historyków, która odbyła się w Warszawie w maju i w której uczestniczyli badacze rosyjscy, polscy i niemieccy, wypowiedziano niemało wyważonych, obiektywnych ocen dotyczących przyczyn II wojny światowej.

Dla narodów Związku Radzieckiego, Polski i innych państw była to wojna o życie, o prawo do własnej kultury, języka i po prostu przyszłości. Pamiętamy wszystkich, którzy uczestniczyli w tej walce wraz z narodem radzieckim. Polaków, którzy jako pierwsi zagrodzili drogę agresorowi, mężnie bronili Warszawy i umocnień Westerplatte we wrześniu 1939 roku, a potem walczyli w szeregach Armii Andersa i Wojska Polskiego, oddziałach Armii Krajowej i Armii Ludowej. Amerykanów, Anglików, Francuzów, Kanadyjczyków i innych żołnierzy drugiego frontu wyzwalających Europę Zachodnią. Niemców, którzy, nie bojąc się represji, stawiali opór reżimowi hitlerowskiemu.

Powstanie koalicji antyhitlerowskiej było, bez przesady, punktem zwrotnym w historii XX wieku i jednym z najbardziej decydujących wydarzeń ubiegłego stulecia. Świat ujrzał, że kraje i ludzie – mimo wszystkich odmienności, różnorodności dążeń narodowych, sprzeczności taktycznych – są w stanie zjednoczyć się w imię przyszłości, w celu przeciwdziałania globalnemu złu. I dziś, kiedy łączą nas wspólne wartości, po prostu powinniśmy korzystać z tych doświadczeń partnerstwa, żeby skutecznie sprostać wspólnym wyzwaniom i zagrożeniom, rozszerzać globalną przestrzeń współpracy, usuwać takie anachronizmy jak linie podziału niezależnie od tego, jaki charakter by one przybierały.

Oczywiste jest, że z taką logiką w żaden sposób nie da się pogodzić nawrotów konfrontacyjnej spuścizny epoki zimnej wojny, wąskiego, blokowego podejścia do kluczowych problemów teraźniejszości. Prawdziwie demokratyczny i wielobiegunowy świat wymaga wzmacniania humanistycznych zasad stosunków międzynarodowych, zakłada odrzucenie ksenofobii, prób stawiania się ponad prawem.

Mimo wszystko można twierdzić, że Europa i cały świat zmierzają w stronę większego bezpieczeństwa dla wszystkich, zrozumienia znaczenia wspólnej pracy na rzecz rozstrzygnięcia problemów współczesności, a nie mnożenia waśni.

Powojenne pojednanie historyczne Francji i Niemiec utorowało drogę do powstania Unii Europejskiej. Z kolei mądrość i wspaniałomyślność narodów rosyjskiego i niemieckiego oraz przezorność działaczy państwowych obu krajów pozwoliły uczynić zdecydowany krok w kierunku budowy Wielkiej Europy. Partnerstwo Rosji i Niemiec stało się przykładem wychodzenia sobie naprzeciw, patrzenia w przyszłość przy zachowaniu troskliwego stosunku do pamięci o przeszłości. I dzisiaj rosyjsko-niemiecka współpraca odgrywa wielce ważną, pozytywną rolę w polityce międzynarodowej i europejskiej.

Jestem pewien, że również stosunki rosyjsko-polskie wcześniej czy później osiągną tak wysoki, z prawdziwego zdarzenia partnerski poziom. Leży to w interesie naszych narodów, całego kontynentu europejskiego.

Jesteśmy głęboko wdzięczni za to, że w Polsce, gdzie w polskiej ziemi spoczywa ponad 600 tys. żołnierzy Armii Czerwonej, którzy oddali życie za jej wyzwolenie, z troską i należytym szacunkiem traktuje się nasze cmentarze wojskowe. Proszę mi wierzyć, słowa te nie są grzecznościową formułą, lecz są szczere i płyną z głębi serca.

Naród rosyjski, którego losy zniekształcił reżim totalitarny, dobrze rozumie uczulenia Polaków związane z Katyniem, gdzie spoczywają tysiące żołnierzy polskich. Powinniśmy wspólnie zachowywać pamięć o ofiarach tej zbrodni.

Zarówno cmentarze pamięci Katyń i Miednoje, podobnie jak i tragiczne losy żołnierzy rosyjskich, którzy dostali się do niewoli podczas wojny 1920 roku, powinny się stać symbolem wspólnego żalu i wzajemnego przebaczenia.

Cienie przeszłości nie powinny już dłużej zaćmiewać dzisiejszej, a tym bardziej jutrzejszej, współpracy między Rosją i Polską. Naszym obowiązkiem wobec poległych, wobec samej historii jest dołożyć wszelkich starań dla uwolnienia stosunków rosyjsko-polskich od brzemienia nieufności i uprzedzeń, który otrzymaliśmy w spadku. Musimy zamknąć tę stronę i zacząć zapisywać nową.

Dzisiaj, wspominając pierwszy dzień II wojny światowej, zwracamy nasze myśli ku jej dniu ostatniemu – Dniu Zwycięstwa. Byliśmy razem w tej bitwie o przyszłość ludzkości. I tylko od nas zależy, żeby wszystko to, co jest najlepsze, co łączy narody Rosji i Polski, wzmacniało się przez nowe uczynki i pomnażało się w rozpoczętym XXI stuleciu.

Ważne jest, że dzisiaj w stosunkach rosyjsko-polskich pojawiają się oznaki takiej właśnie twórczej logiki. Po niewytłumaczalnie długiej przerwie wznowiły pracę główne mechanizmy dialogu dwustronnego, zarówno na poziomie państwowym, jak i społecznym. Rozwijają się kontakty transgraniczne, poszerza się wymiana kulturalna, edukacyjna i inne kontakty humanitarne.

Rok 2008 okazał się udany dla naszych stosunków handlowych i gospodarczych, wzajemne obroty wzrosły ponad 1,5-krotnie. W dzisiejszych trudnych warunkach światowego kryzysu chcemy dołożyć wszelkich starań, by pokonać wpływ niekorzystnej światowej koniunktury gospodarczej i zająć się nowymi obiecującymi projektami. Chodzi o energetykę, transport, wysokie technologie i innowacje, wzajemne inwestycje w przemyśle, rolnictwie i infrastrukturze. Jednym słowem, przed Rosją i Polską otwierają się obiecujące perspektywy partnerskiej pracy, budowania stosunków godnych dwu wielkich europejskich narodów.

Na zakończenie pragnę przekazać wszystkim Polakom – i przede wszystkim kombatantom II wojny światowej – najserdeczniejsze życzenia pokoju, szczęścia i pomyślności.

Tytuł (tu – lead) i przypisy pochodzą od autora. Tekst powstał w języku rosyjskim i został przetłumaczony przez ambasadę rosyjską w Warszawie

Tekst w wersji oryginalnej (j. ros.)

Za: http://wyborcza.pl/1,76842,6983945,List_Putina_do_Polakow___pelna_wersja.html?as=1

 

List polskiego narodowca do Władimira Putina

Szanowny Panie Władymirze Putin,

 

Za kilka godzin rozpoczną się w Rosji wybory prezydenckie. Za kilkanaście godzin poznamy ich przybliżony wynik. Nie wątpię, że to Pan będzie zwycięzcą, czego zarówno ja osobiście, jak  i środowisko, któremu mam zaszczyt przewodniczyć , szczerze i z głębi serca  Panu życzymy.

Zapewne u większości współczesnych Polaków wywoła to zdziwienie, a u wielu wręcz oburzenie. Mało tego, pojawią się zapewne zdania, iż życzenie zwycięstwa właśnie  Panu w wyborach, to akt  serwilizmu i próba przypodobania się, a nawet, że to akt zdrady narodowej, i w istocie akt antypolski.

Takie głosy świadczyć będą jedynie o tym, jak wielu moich Rodaków  nie jest zdolnych do trzeźwego i samodzielnego myślenia o sprawach własnej Ojczyzny i nie ma świadomości zaistnienia koniecznych warunków dla zrównoważonej i bezpiecznej sytuacji międzynarodowej, tak w Europie jak i w świecie.

Te głosy świadczyć będą jedynie o tym, jak trudnym, ale niezbędnym dziełem jest ostateczne wyjaśnienie wszelkich niedomówień  z przeszłości i teraźniejszości stosunków rosyjsko-polskich.  Tylko tym sposobem może dojść do wyzbycia się wzajemnej nieufności między naszymi narodami i otwarcia nowego rozdziału w stosunkach dwustronnych. Jest to ważne także  dla ładu w Europie Środkowej i na całym kontynencie europejskim.

Polityka prowadzona przez kierownictwo Rzeczypospolitej Polskiej przez ostatnie ponad dwadzieścia lat upatruje w bliskiej  współpracy ze Stanami Zjednoczonymi oraz krajami Unii Europejskiej gwarancji pomyślności i bezpieczeństwa  dla Polski i Polaków. Takiemu kierunkowi polityki zagranicznej, ale i wewnątrzkrajowej służy także polityka informacyjno-medialna adresowana do polskiego społeczeństwa  oraz, co jest szczególnie niepokojące, polityka edukacyjna w stosunku do młodego pokolenia Polaków. Rosja w tym kierunku politycznym przedstawiana jest ciągle jako przeciwnik, a współpraca z Rosją na każdym polu stosunków, jako cel nawet nie drugo, a trzecioplanowy.

Polska nie odnosi z wyboru atlantycko-zachodnioeuropejskiego  kierunku polityki żadnych konkretnych korzyści, a wręcz przeciwnie, utraciła wiele z własnej siły gospodarczej i obronnej, suwerenności politycznej, a także poniosła straty w światowym wizerunku i autorytecie międzynarodowym. Polska stała się bezwolnym narzędziem w rękach zagranicznych gestorów, co naraża Ją na duże niebezpieczeństwo wobec angażowania Jej potencjału politycznego, wojskowego i gospodarczego  w wielu rejonach toczących się już konfliktów, jak w Afryce Północnej, na Bliskim Wschodzie, Afganistanie, bądź konfliktów przygotowywanych – w Iranie i Azji Środkowej, lub projektowanych np. na Białorusi, czy na Ukrainie.

Realizatorami  atlantycko-zachodnioeropejskiego kierunku polityki polskiej były i są partie oraz nieformalne grupy interesów wyłonione z tzw. Porozumienia w Magdalence i Układu Okrągłego Stołu. Ich potencjał został wyczerpany, a skutki społeczno-gospodarcze ich rządów świadczą o bankructwie zarówno  koncepcji, jak  i realnej polityki tych środowisk.

W Polsce dojrzewa przekonanie, że nadchodzi czas rządów partii narodowo-patriotycznych nie związanych w żaden sposób ze środowiskami Magdalenki i Okrągłego Stołu.

W programie tych partii współpraca z narodowo-patriotycznymi środowiskami Rosji zajmuje naczelne miejsce.  Konieczne porozumienie narodów słowiańskich jest jednym z najbardziej obiecujących rozwiązań gwarantujących bezpieczeństwo i rozwój tych krajów, a dla społeczności światowej stanowić będzie stabilizacyjny element w Europie Środkowej i Wschodniej.

Nie ulegając manipulacjom mediów światowych nieprzychylnych porozumieniu narodów słowiańskich, nieprzychylnych wielobiegunowemu rozkładowi polityczno-gospodarczych sił naszego globu- jesteśmy przekonani, że Pan i Pańskie zaplecze polityczne stwarza szansę na porozumienie narodowych państw słowiańskich na zasadach wzajemnego poszanowania, korzyści dwustronnych i uznania ich podmiotowości na wszystkich polach dwustronnych i wielostronnych stosunków.

Dlatego jako polski patriota i narodowiec , pamiętający kilkakrotne gesty uznania dla polskich dążeń do niepodległości i suwerenności, których dał Pan dowód w Oświęcimiu, Warszawie i Gdańsku,  i co przez wielu Polaków było odczytywane jako gotowość Pana do współpracy z narodowo-patriotycznymi środowiskami w Polsce – życzę Panu zwycięstwa w wyborach prezydenckich, a narodowi rosyjskiemu pomyślności i rozwoju pod Pana przywództwem.

 

Paweł Ziemiński

Prezes Stowarzyszenia

Wierni Polsce Suwerennej

 

 

Łódź- Warszawa, 4 marca 2012r.

Za: https://wiernipolsce.wordpress.com/2012/03/04/list-polskiego-narodowca-do-wladimira-putina/

Słowiańskie ofiary Hitlera. „Nie można dłużej zwlekać z upamiętnieniem Polaków”

Inicjator budowy w Berlinie pomnika Słowian pomordowanych przez nazistów Peter Jahn uważa, że po uhonorowaniu ofiar Holokaustu nastał czas na stworzenie miejsca pamięci dla milionów ofiar rasistowskiej polityki Hitlera w Polsce i b. ZSRR.

„Po odsłonięciu (w 2005 r.) w Berlinie Pomnika Pomordowanych Żydów Europy stało się jasne, że konieczne będzie upamiętnienie w stolicy Niemiec także innych ofiar nazizmu” – powiedział Jahn w poniedziałek w rozmowie z PAP. W sytuacji, gdy od tego czasu powstało wiele pomników, w tym poświęcone prześladowanym Romom oraz homoseksualistom, nie wolno – jego zdaniem – dłużej zwlekać z upamiętnieniem Polaków oraz narodów Związku Radzieckiego – ofiar zbrodniczej polityki III Rzeszy.

„Rasowo niepełnowartościowi”

„Moim celem jest przypomnienie o słowiańskich ofiarach Hitlera i sprowokowanie debaty o sposobie ich upamiętnienia” – wyjaśnia Jahn, były dyrektor Niemiecko-Rosyjskiego Muzeum Berlin-Karlshorst. W tym miejscu marszałek Wilhelm Keitel 8 maja 1945 roku parafował porozumienie o bezwarunkowej kapitulacji Niemiec, podpisane dzień wcześniej przed przedstawicieli aliantów zachodnich w Reims.

Jahn zainicjował apel o utworzenie miejsca pamięci ofiar nazistowskiej polityki Lebensraumu, dostępny na stronie internetowej muzeum w byłym niemieckim obozie koncentracyjnym Sachsenhausen pod Berlinem.

„Od dwudziestu lat szeroka opinia publiczna w Niemczech uświadamia sobie coraz wyraźniej, że oprócz milionów Żydów, którzy znajdowali się w centrum narodowosocjalistycznej polityki zagłady, ofiarą nazistowskiej polityki zagłady padły także miliony mieszkańców Europy Wschodniej” – czytamy w apelu.

Jego autorzy zwracają uwagę, że mieszkańcy Polski i Związku Radzieckiego zostali uznani jako „rasowo niepełnowartościowi” Słowianie za pozbawioną praw masę, która miała być wymordowana lub wypędzona na wschód. „Rasizm oraz ideologia ‚Lebensraumu’ określały sposób prowadzenia wojny i reżim okupacyjny” – piszą sygnatariusze apelu.

Wiedza usunięta ze zbiorowej pamięci

Autorzy zwracają uwagę, że już w 1939 roku przedstawiciele polskich elit zostali deportowani do obozów koncentracyjnych lub rozstrzelani. Nazistowskie plany wojenne przeciwko Związkowi Radzieckiemu z 1941 roku zakładały śmierć głodową kilkudziesięciu milionów ludzi. Ponad trzy miliony jeńców nie przeżyły wojny.

W apelu mowa jest też o zagładzie setek wsi w Polsce i w ZSRR wraz z ich mieszkańcami, ukaranych za stawianie oporu, oraz o rozstrzelaniu podczas powstania warszawskiego ponad 100 tys. nieuzbrojonych, cywilnych mieszkańców miasta.

Jak podkreślają autorzy apelu, fakty dotyczące zbrodni popełnionych w Europie Wschodniej, ze względu na zimnowojenną konfrontację, były po 1945 roku przemilczane lub przedstawiane jako skutki uboczne okrutnej wojny. „Wiedza o tych ofiarach została w RFN w znaczniej mierze usunięta ze zbiorowej pamięci” – czytamy.

„Upamiętnijmy ich!” – piszą autorzy apelu, proponując na lokalizację pomnika miejsce w berlińskim parku Tiergarten, naprzeciwko istniejącego od 1945 roku pomnika żołnierzy Armii Czerwonej przy ulicy 17 Juni.

W Tiergarten odsłonięto w zeszłym roku pomnik zamordowanych w czasie II wojny światowej Romów; znajduje się tam również miejsce upamiętniające prześladowanych przez nazistów homoseksualistów. Nieopodal zlokalizowany jest też Pomnik Pomordowanych Żydów Europy.

Historyczne zaszłości

Wśród sygnatariuszy apelu są: wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego SPD Gernot Erler, Egon Bahr, najbliższy współpracownik byłego kanclerza Willy’ego Brandta, czołowy polityk Lewicy Gregor Gysi, były burmistrz Berlina Walter Momper, znani historycy Peter Jahn, Peter Brandt, Hans Ottomeyer, Johannes Tuchel i Michael Wildt oraz długoletni korespondent niemieckiej telewizji ARD w Warszawie i Moskwie Klaus Bednarz. Projekt wspiera też dziennikarka Lea Rosh, inicjatorka powstania Pomnika Pomordowanych Żydów Europy.

Pytany o brak na liście przedstawicieli partii tworzących koalicję rządową – CDU, CSU i SPD – Jahn zaznaczył, że partie chadeckie przez długi czas po wojnie nie chciały uznać Polaków i Rosjan za ofiary. „Socjaldemokraci tworzyli awangardę sił, którym zależało na upamiętnieniu ofiar. Chadeków trzeba było popychać w tym kierunku” – wyjaśnił historyk.

Jak podkreślił, jest świadomy trudności, jakie mogą powstać – „ze względu na historyczne zaszłości” – przy próbie wspólnego upamiętnienia ofiar z Polski i Rosji. „Dla nazistów oba narody były ‚niepełnowartościowymi rasowo Słowianami'” – podkreślił. Jako przykład przezwyciężenia narodowych zastrzeżeń wskazał na upamiętnienie ofiar stalinizmu w Katyniu, gdzie obok polskich oficerów pochowane są ofiary z Rosji i Ukrainy.

Wspólny pomnik jest jego zdaniem jedynym wyjściem, gdyż – jak podkreślił – nie wyobraża sobie, by w Berlinie mogły powstać miejsca pamięci oddzielnie dla wszystkich prześladowanych narodów – Rosjan, Białorusinów, Ukraińców i innych.

Środowiska polonijne w Niemczech od dawna domagają się upamiętnienia w stolicy Niemiec polskich ofiar nazizmu. O utworzeniu takiego miejsca pamięci rozmawiano w 2011 roku podczas polsko-niemieckich obrad okrągłego stołu w sprawie wspierania Polonii w Niemczech. Pełnomocnik premiera ds. dialogu międzynarodowego Władysław Bartoszewski apelował w listopadzie 2012 r. o realizację tego postulatu. Wiceminister w MSW Christoph Bergner w grudniu powiedział PAP, że niemiecki rząd traktuje bardzo poważnie propozycję Bartoszewskiego.

zahttp://fakty.interia.pl/historia/news-slowianskie-ofiary-hitlera-nie-mozna-dluzej-zwlekac-z-upamie,nId,950527

Pomnik nie dla wszystkich

Piotr Jendroszczyk 15-04-2013

Władysław Bartoszewski domaga się pomnika w Berlinie wyłącznie dla polskich ofiar zbrodni niemieckich.

Polski znak, polska historia powinny zostać uhonorowane pomnikiem w Berlinie poświęconym ofiarom II wojny światowej – twierdzi Władysław Bartoszewski, pełnomocnik premiera ds. dialogu międzynarodowego.

Domaga się takiego pomnika nie od dzisiaj i liczy na to, że powstanie w przyszłości. Jak powiedział wczoraj „Rz”, jego idea wymaga wielu uzgodnień szczegółowych oraz konsultacji dyplomatycznych. Władysław Bartoszewski przedstawił swój pomysł na ubiegłorocznych konsultacjach międzyrządowych polsko-niemieckich. Wcześniej mówił o tym  „Rz” przy okazji odsłonięcia w Berlinie pomnika Sinti i Romów. Informowały o tym niemieckie media. Oficjalny Berlin jak na razie milczy, odnosząc się z rezerwą do wszelkich tego rodzaju inicjatyw z zagranicy.

Za to powstała w Niemczech społeczna inicjatywa budowy w centrum Berlina miejsca pamięci ofiar niemieckiego terroru na Wschodzie. – Chodzi nam o wspólne upamiętnienie milionów ofiar z Europy Wschodniej, Polaków, Rosjan i innych narodowości – mówi „Rz” Peter Jahn, autor apelu podpisanego już przez kilkudziesięciu niemieckich intelektualistów.

Władysław Bartoszewski jest przekonany, że wspólne uhonorowanie w postaci jednego pomnika w stolicy Niemiec wszystkich ofiar zbrodni niemieckich na Wschodzie, nie jest możliwe.

Będzie wspólny pomnik dla ofiar zbrodni na Wschodzie albo nie będzie żadnego

Jak przypomniał we wczorajszym wywiadzie dla Deutschlandfunk, druga wojna światowa rozpoczęła się od ataku na Polskę i nienawiść Niemców skierowana była w tym czasie przede wszystkim przeciw Polakom i dopiero później objęła też Żydów. – Rachunki niemiecko-sowieckie są zdecydowanie inne od polsko-niemieckich. Trzecią Rzeszę i Związek Sowiecki łączył układ Ribbentrop–Mołotow, a Polska była ofiarą agresji – tłumaczył wczoraj „Rz” Bartoszewski.

Podkreśla, że jego inicjatywa i apel niemieckich intelektualistów to różne pomysły i nie należy ich w żaden sposób ze sobą łączyć. W wywiadzie dla niemieckiej rozgłośni przypomniał, że Polska straciła podczas wojny sześć milionów obywateli, z czego ponad trzy miliony to polscy Żydzi. Już tak wielka liczba polskich ofiar uzasadnia budowę pomnika. Tym bardziej że swój pomnik w Berlinie mają także pomordowani w czasach wojny homoseksualiści. Przy tym skala represji wobec Polaków i wobec homoseksualistów to taka proporcja „jak między kroplą kawy a całą plantacją kawy” – argumentował Bartoszewski.

– W Berlinie panuje przekonanie, że gdyby w centrum Berlina miał powstać kolejny pomnik upamiętniający zbrodnie niemieckie w czasie drugiej wojny, to musiałoby to być jedno miejsce pamięci dla tych ofiar, które nie mają jeszcze swego miejsca w krajobrazie niemieckiej pamięci historycznej – słyszymy z ust osoby zbliżonej do kręgów rządowych w niemieckiej stolicy. Innymi słowy albo będzie jeden wspólny pomnik, albo nie będzie żadnego.

Peter Jahn twierdzi, że ze względów praktycznych trudno byłoby postawić w Berlinie cały szereg pomników upamiętniających ofiary poszczególnych narodów. Tym bardziej w Tiergarten, nieopodal Bundestagu i Bramy Brandenburskiej. Nikt nie ma przy tym złudzeń, że takie żądania pojawiłyby się natychmiast po decyzji budowy pomnika „polskiego”.

Już wcześniej, w trakcie debaty na temat upamiętnienia w Berlinie pomordowanych Żydów Europy pojawiały się opinie, że powinien powstać jeden centralny pomnik wszystkich ofiar niemieckich zbrodni. Za budową jednego pomnika przemawia, zdaniem Petera Jahna, przede wszystkim fakt, że dla nazistowskich zbrodniarzy nie miała żadnego znaczenia narodowość mordowanych na Wschodzie ofiar i traktowano ich wszystkich jako Słowian, którym należało odebrać ich tereny, jako nieodzowny Niemcom Lebensraum, czyli przestrzeń życiowa.

Jak na razie inicjatywa wspólnego pomnika zdobywa poparcie kolejnych intelektualistów niemieckich. Zaangażowały się także towarzystwa niemiecko-polskie. – Nie można stawiać pytania, czy taki pomnik jest potrzeby, tylko w jaki sposób ten pomysł zrealizować – przekonywał wczoraj „Rz” Dietmar Nietan, deputowany SPD i szef federalnego związku tych stowarzyszeń.

Rzeczpospolita

 

Za: http://www.rp.pl/artykul/999993.html?print=tak&p=0

51 uwag do wpisu “Gdzie powinien stanąć pomnik Słowian – pomordowanych w II wojnie światowej ?!

 1. A dlaczego tylko ofiar II wojny swiatowej ?
  Na przestrzeni wiekow, Slowianie byli mordowani bez skrupulow przez Germanow/Niemcow, przez Carow Rosji, przez ZYDOW etc.
  Pomniki pomordowanych Slowian powinny stanac w Berlinie, Moskwie, na Syberii, w Warszawie i Tel-Awiwie.

  Polubienie

 2. Marsie, któryś uciekł z kraju niewoli do zaoceanowego „raju wolności w granicach żydowskiego przyzwolenia” nie przekraczaj progu śmieszności. Twoje pohukiwania zza oceanu „grzmią” jak wodospad Niagara, ale „chleba z tego nie będzie” jak mawiają Polacy, albo jak mawiają Rosjanie „dietiej z etovo nie budiet”. A dlaczego?
  Boś jedynie gaduła i to nierzetelny, zaczadzony rusofob, a zatem wróg słowiańskiego porozumienia i słowiańskiego, antysyjonistycznego współdziałania.
  Czemu? Tego nie wiem.
  Może to skaza charakterologiczna, bądź biograficzny mankament? To pół biedy, ale najgorzej jeśliś „zawodowy rusofob” i wróg słowiańskiej polskości, która nie do pogodzenia jest z Judeopolonią.
  W dniu śmierci innego „historycznego Polaka” powiadam ci: chleba z tego nie będzie, dietiej z etovo nie budiet!

  Polubienie

 3. „pp”,
  Carowie Rosji prowadzili podboje ziemi nalezacej do innych narodow i wcielali je sila do Rosji, wiec nie jest prawda, ze Rosja to Slowianie – vide mieszanka cywilizacyjna narodow Rosji i jest to najlepiej widoczne w nazwach bylych republik ZSRR, ktore to republiki oglosily swoja suwerennosc po rozpadzie ZSRR.
  Np. tacy Eskimosi, ktorzy zamieszkuja wschodnia czesc dzisiejszej „Rosji” maja wiecej wspolnego z Mongolami i Chinczykami niz ze Slowianami.
  Jak sam widzisz „pp”, orientuje sie w historii i innych dziedzinach.

  Polubienie

 4. „paziem”,
  Wystrzegaj sie dorabiania ideologii do faktow historycznych, nie tworz mitow o Rosji i Putinie, i nie lej wody, bo az w butach mokro.
  Wielokrotnie podawalem przyklady, jak Putin kolaboruje z zydostwem i nie miales nawet odwagi dyskutowac z faktami, podobnie jak reszta zwolennikow Putina i Rosji (rusofilow) – wasze rusofilstwo jest objawem waszego chorobliwego zaslepienia do tego stopnia, ze manipulujecie faktami historycznymi i naginacie je do waszej ideologii polprawd i klamstwa, i tym samym oglupiacie Polakow, podobnie jak robia to zydowskie media wszelkich odcieni w celu wywolania dezorientacji i chaosu.
  Jesli uwazacie sie za Polakow to myslcie po polsku i pro-narodowo, zamiast glosic komunistyczne bzdety i zachlystywac sie komunizmem, komunistami i meskimi qurwami i bandytami jak Putin, poniewaz komunizm, komunisci, meskie qurwy i bandyci to wrogowie polskich idei narodowych.
  Panslawizm to atrapa wymyslona przez Carska Ochrane ponad 100 lat temu, ktora miala za zadanie zjednoczyc panstwa slowianskie, ale pod wylaczna kontrola Rosji.
  Stosunek wladcow Rosji do Polski i Polakow na przestrzeni ostatnich 450 lat, a w szczegolnosci w okresie zaborow i I-szej wojny swiatowej jest wystarczajacym dowodem, zeby nie dac sie oglupic przez propagande panslawistyczna, zwazywszy na fakt, ze wieksze znaczenie ma przywiazanie do wlasnej narodowosci i troska o dobro wlasnej rodziny niz ideologia panslawistyczna, ktora bazuje wylacznie na sentymentach, ktore sa tworem wyobrazni osobnikow nie znajacych realiow zycia.
  W zwiazku ze znajomoscia realiow zycia, podjalem decyzje o emigacji za chlebem dla dobra wlasnego i rodziny, poniewaz ideologia nie da sie napelnic pustych zoladkow i powinien o tym wiedziec „paziem” i jemu podobni, ktorzy napuszyli swoje piora jak wroble i udaja meczennikow i patriotow, tylko ze bardziej bialoruskich, rosyjskich, sowieckich, irackich, libijskich, syryjskich i komunistycznych niz polskich, a jednoczesnie obnazaja swoja slabosc i bezplciowosc w uprawianym przez siebie kanapowym politykierstwie i dodam, ze „paziem” ma zacme na umysle, poniewaz nie pamieta jak udowodnilem Piotrowi Markowi (zwolennikowi zyda, komunisty i KGB-wca Putina oraz czlonkowi kolka wzajemnej adoracji na forum WPS), ze katolicyzm jest dodatkiem do polskosci, poniewaz polskosc wywodzi sie ze slowianskiego pnia o ponad 10-ciu tysiecach lat tradycji, o czym swiadczy slowianskie DNA Polakow (haplogrupa „R1a1”), co ma zwiazek z plemieniem Ariow (Arian), od ktorych wywodza sie rowniez Iranczycy i Indyjczycy, ktorzy posiadaja taki sam wysoki procent haplogrupy „R1a1” w swoim DNA.
  Z kolei tradycje chrzescijanskie pojawily sie na przyszlych ziemiach Polski niewiele ponad 1000 lat temu i sa czescia polskiej kultury i obyczajow, ktore podlegaja ochronie.
  Dodalem rowniez, ze judaizm jest wymyslem zydow i jest wrogi chrzescijanstwu, wiec powinien byc zakazany w Polsce, ale „paziem” i pozostali czlonkowie kolka wzajemnej adoracji na WPS nie poparli moich pogladow, ani nie krytykuja swojego idola Putina, ze popiera i pomaga w rozwoju judaizmu w swoim ZSRR”bis” na co dostarczylem dowodow, ktore zamiescilem wielokrotnie w przeszlosci na forum WPS.
  Czy „paziem” uwazajacy sie za Polaka i Slowianina tez maszerowalby w mycy po ulicy lub zapalalby menore w synagodze oraz zezwalalby na rozprzestrzenianie sie w Polsce wrogiego judaizmu dla Polski i chrzescijanstwa jak na to zezwala Putin w swoim ZSRR”bis” ?
  To jest dowod, ze to „paziem” jest dwulicowy i probuje ukryc niewygodne i kompromitujace fakty o Putinie, a jednoczesnie pcha Polske i Polakow w orbite Rosji (obce mocarstwo) i taki jest z niego „polski narodowiec”.

  Polubienie

 5. mars
  Możesz to nazywać jak chcesz ale i tak nie zmienisz tego że Rosja to Słowianie.W wojnie Polsko-Rosyjskiej też byliśmy jej okupantami czego nie zmienia fakt że nasze Narody są Narodami Słowiańskimi.Dlatego proponuję się dokształcić z Historii.Dodam jeszcze że nie wszyscy Carowie Rosji mieli korzenie Słowiańskie jak i Królowie Polscy.

  Polubienie

 6. Wszyscy carowie mieli slowienskie korzenie…. Rurykowicze byli z pochodzenia Ranami Wariagami…Warzelnikami…Ruryk Rarog- Solol zalozyciel dynastii…
  Nawert Caryca katarzyna miala wiekszosc krwi slowienskiej w swoich zylach..pochodzac z rodziny poniemczonych Pomorcow…
  Poprawcie blad w moim imieniu ..prosze 4 lata:-))))

  Polubienie

 7. Romank
  Jeśli chodzi o Carycę to miała korzenie Germańskie i ostatni Carowie Rosji też mieli korzenie Germańskie.Dodam że ostatni Car Rosji o korzeniach Słowiańskich Mikołaj został podstępnie zamordowany w tzw.Zamachu Pałacowym tylko dlatego że miał wizje stworzenia Wielkiej Słowiańszczyzny w której koczownicy nie mogli by sprawować żadnych urzędów.

  Polubienie

 8. znow piszecie nieprawde,
  najwieksza tragedia naszego narodu jest to ze kazdego dnia od ponad stu lat zaklamuje sie nasza historie jak żadną inną!!!
  caryca katarzyna urodzila sie w szczecinie, jest słowianką zachodnią po linii piastowskiej od ottonow, natomiast tysiace pseudo historykow dopisuje jej coraz to nowsze negatywne zyciorysy robiac z niej prostytutke, morderczynie, niemke itd
  otoz caryca katarzyna chciala utworzyc unie slowianska, pragnela aby na tronie polskim zasiadł slowianin polak dlatego wspierala kandydature na krola poniatowskiego i tak tez sie stalo, jednak poniatowski sprzedal sie za garsc srebrnikow i wstapil do masonerii(pozniej tego zalowal i sam to przyznal) w ktorej najwieksze wplywy miala francja(jakkobini), to oni mieszali w glowach polskiej szlachcie i krolowi polskiemu, przeciagneli ich na swoja strone i podburzyli przeciwko rosji, nikt dzis nie wie ze francja miala sojusz z turcja i oddala w cudzysłowie rzeczypospolita turkom, jest taka rycina z 1772 ktora to przedstawia: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Picture_of_Europe_for_July_1772.PNG polski krol trzymany na łancuchu przez chana tureckiego!!!!!!!!!!! a caryca katarzyna debatuje z jozefem II i fryderykiem wilhelmem co uczynic aby turcja nie napadla i nie zagarnela polski! istnial przeciez traktat pomiedzy polska a rosja, Polska za Poniatowskiego jakby utrzymala Traktat o Wiecznej Przyjazni z Rosja bylaby do tej pory wielka a nawet wieksza. zajelibysmy cale tereny zachodnie z czasow Piastowskich czyli 1/4 obecnych Niemiec. Cytuje slowa Traktatu wieczystej przyjaźni między Rosją a Rzecząpospolitą 24 lutego 1768:
  „Najjaśniejszy Król Jmć, i Rzeczpospolita Polska, i Najjaśniejsza Imperatorowa Jej Mść całej Rosji, potwierdzają jak najuroczystszym sposobem stały, i wieczysty pokój, nieprzerwaną szczerą przyjaźń, ścisłe porozumienie się, i dobre sąsiedztwo, inter respectivos Status, posesjami i własnościami, według formalnego opisu traktatu Moskiewskiego w roku 1686 między obiema Najjaśniejszymi traktującemi Stronami zawartego, którego tenor, moc, ważność, i obowiązki, reasumują się per expressum, et formaliter, przez ten nowy traktat, we wszystkim ich określeniu, jak gdyby ten wspomniony dawny roku 1686 traktat był w niniejszy słowo w słowo inserowany.
  Z powodu tej umowy, i żeby wzajemną swą przyjaźń, i wzajemnie swe wygody ugruntować na nieodmiennych fundamentach, to jest: na równym Państw, i systematycznym interesie obojga Najjaśnieyszych wspołtraktujących Stron, zgodzili się oni gwarantować jeden drugiemu całość, i zachowanie aktualnych Ich w Europie posesji, Ziem, Prowincji, i granic; i w samej rzeczy, wszystko to sobie tym artykułem najuroczyściej, et sacrosancte wzajemnie, na wieczne czasy gwarantują.” patrz: http://pl.wikisource.org/wiki/Traktat_wieczystej_przyja%C5%BAni_pomi%C4%99dzy_Rosj%C4%85_a_Rzecz%C4%85pospolit%C4%85_(1768) mielismy taki traktat z caryca katarzyna i co sie stalo??? wystarczy troche pomyslec. z targowicy i targowiczan zrobiono zdrajcow a konstytucje 3 maja uznano za sukces i swieto narodowe!!! zenada!!! przeciez to jest na odwrot, targowica chciala ratowac przymierze z polska i polakow ktorych sprzedali masoni turcji!!! slowa konfederatow targowickich: „Sygnatariusze aktu konfederacji targowickiej oskarżali twórców konstytucji 3 maja: nigdy jeszcze sztuka zwodzenia w tym u nas nie była widoczna stopniu, w którym się okazała w ostatnich czasach. […] tego szlachetny naród polski doświadczył, sztuką i zwodzeniem wolność mu wydarto. Częściowo tylko, gdzie się udać mogło podkopywano gmach Rzeczypospolitej, gotowano rzeczy, aby go raptem wywrócić.”
  Ta banda skurwysynow-historykow zmienila nam prawie cala historie siejąc zamęt i nienawisc do narodow slowianskich a zwlaszcza do narodu rosyjskiego. pilsudski agent niemiecki od 1918r niszczyl polskie ksiazki z ktorych moglibysmy dzis dowiedziec sie prawdy, oddawal drukarnie naszym wrogom.
  cala historia nasza jest zaklamana i ciezko dzis jest sie połapac w niej. najlepsze sa ksiazki ze starych czasow np ksiegi rodu – spisywane z pokolenia na pokolenie, sporo mozna sie dowiedziec od slowackiego konopnickiej kościuszki ursyna-niemcewicza dmowskiego, sam kosciuszko pisal gdy napoleon szalal w europie i obiecywal nam wolnosc „ze nie wierzy mu jak psu”, konopnicka w slowach ROTY zawarla „nie bedzie niemiec dzieci nam germanil” i nie pisze nic o rosji, to rota powinna byc polskim hymnem narodowym a masoneria zrobila nam mazurka dabrowskiego w ktorej spiewamy „dał nam przyklad bonaparte jak zwyciezac mamy”??? a kim jest ten bonaparte??? on nas uczyl walczyc pod wiedniem pskowem kircholmem grunwaldem??? zenada!!! oni rozumieli historie i probowali nam ja przekazac jednak okcydent podburzal nas przeciwko sobie juz od czasow batorego ktory jako pierwszy dal sie napuscic i zaatakowal rosje- stad zyd soros nazwal swoj instytut im stefana batorego! np w bitwie pod grunwaldem walczylo kilka tysiecy krzyzakow natomiast pozostalosc stanowili bandyci z tzw unii roterdamskiej(wowczas szlachta europejska a dzis bankierzy), i tak jest do dzis

  Polubienie

 9. Franc
  Doczytaj tą Wikipedie do końca a następnie będziemy dyskutować o pseudo historykach.To że urodziła się w Szczecinie nie zmienia faktu że ma korzenie Germańskie.Wysyłam jeszcze raz do zródeł.

  Polubienie

 10. II w taki to sposób pan podpisujący sie – mars , dał nam lekcjęjak winnismy myślec, co jest prawda, a co „tylko półprawdą, Jaka niedobra ” jest Rosja na przestrzeni dziejów, a juz kto to jest Putin. Jakbym czytał „gazetę Wyborczą” lub co najmniej „gazete Polska”.Mars jest mocno przekonany o słusznosci „własnej racji „, i jak mu z tym dobrze, niech z „ta swoją racją pozostanie”.Nie ma to jak zycie w samouwielbieniu w przekonaniu o własnej nieomylnosci.

  Polubienie

 11. Cd.dla marsa Putin jest bandytą, choc uspokoił „napięcie” związane m.in. z Syrią, uspokojenie sytuacji /o ile sie dało / na Kaukazie,, odbudowa Czeczenii, popatrz jak dzis wygląda Grozny.Natomiast nie zauwaza bandyckich zapędów przywódców USA.Chyba czas. czlowieka przynajmniej ignorować

  Polubienie

 12. krzyk
  Trzeba ignorować bo duża cześć na podobnych blogach to koczownicy którzy sieją sztucznie niezgodę między Słowianami i coraz gorzej im to wychodzi.Są już przejrzyści.

  Polubienie

 13. „krzyk”,
  Putin bronil interesow Rosji w Syrii i chodzi o eksport uzbrojenia z Rosji do Syrii wartosci kilkunastu miliardow dolarow – eksport rosyjskiej broni jest jednym z glownych zrodel dochodow Rosji po eksporcie ropy naftowej, gazu ziemnego i metali szlachetnych, i to byl glowny powod militarnej interwencji Rosji w sprawie Syrii, podczas gdy S.Hussein i M.Kaddafi zostali oddani przez Putina na pozarcie zydo-anglosaskiej mafii, poniewaz Rosja nie miala wielkich interesow w Iraku i Libii, jak to bylo w czasach ZSRR – w tamtym czasie z Polski na kontrakty do strefy dolarowej wyjezdzali po znajomosci wylacznie czlonkowie partii komunistycznej (PZPR).
  Jesli chodzi o Iran, to na prosbe USA, Putin zerwal kontrakt z Iranem na dostawe rakiet S300 i S400 i Iran zaskarzyl Rosje do trybunalu miedzynarodowego o odszkodowania – sprawa jest w toku.
  Z jednej strony USA obawia sie wzrostu potegi Iranu, co stanowi glowne zagrozenie dla interesow zydowsko-amerykanskich w tamtym rejonie globu.
  A z drugiej strony, Iran jest panstwem muzulmanskim i USA prowadzi walke ze swiatem islamskim i nie chce dopuscic do wzrostu ich potegi w czym Iran odgrywa najwazniejsza role.
  Rosja tez ma problemy u siebie z poludniowymi republikami islamskimi i podpisala tajny uklad z USA w sprawie zwalczania islamskiego terroryzmu oraz Rosja ma podpisany tajny kontrakt z Izaelem na dostawe samolotow szpiegowskich „Dron”.
  Tego typu informacje nigdy nie byly podane oficjalnie na stronie WPS, poniewaz to zaszkodziloby wizji Putina i otworzyloby Polakom oczy, ze sa dymani przez Putina i rusofilow – pisalem o tym w kwietniu 2013r na stronie:
  https://wiernipolsce.wordpress.com/2013/04/06/brak-politycznej-swiadomosci-to-koniec-panstwa-i-narodu/
  p.s.
  Moze Ty „krzyk” odpowiesz na 22 pytania, na ktore do tej pory nie odpowiedzial D.Kosiur ?

  Polubienie

 14. Franz,
  Pisz konkretnie o tym kto zaklamuje historie Polski i w jakim celu, zamiast uzywac wyrazow bezosobowych – taka metoda byla stosowana przez propagande komunistyczna, ktora prala Polakom mozgi od najmlodszych lat szkolnych, poczawszy od czerwonego harcerstwa, poprzez mlodziezowe organizacje komunistyczne, a skonczywszy na partii komunistycznej.

  Zyciorys carycy Katarzyny mozna dorabiac na rozne sposoby w zaleznosci od tego co chce sie osiagnac, np. w/g ideologii koscielnej caryca pochodzi od Adama i Ewy, a w/g Darwina od malpy.
  Twoja teoria o „slowianskim pochodzeniu” carycy Katarzyny siega do rodu Ottonow – tu zaczyna sie dorabianie zyciorysu carycy, zeby pasowala do Twojej RUSSOFILSKIEJ IDEOLOGII, podczas gdy caryca Katarzyna ma powiazania rodowe z HOHENZOLLERNAMI – vide strona:

  (Pra-pradziadek carycy Katarzyny ze strony matki nazywal sie Joachim III Fryderyk Hohenzollern).
  Poza tym, caryca Katarzyna byla wychowywana na dworze niemieckim w LUTERANIZMIE i do spolki z Fryderykiem II Hohenzollernem (dalekim kuzynem) przygotowali ROZBIORY POLSKI – pomysl rozbiorow Polski powstal w lepetynie Fryderyka I Hohenzollerna (ojciec Fryderyka II) na poczatku XVIII wieku, ale byl na to za slaby finansowo i militarnie i z pomoca przyszlo mu ZYDOSTWO, ktore falszowalo polskie monety ze zlota i srebra poprzed dodawanie miedzi i tlenku aluminium i uzywali tych sfalszowanych polskich monet we wszelkich transakcjach, m.inn. do placenia zoldu rozbudowywanej pruskiej armii zawodowej etc…. ZA POLSKIE PIENIADZE.

  Dowodem perfidnych i anty-polskich dzialan Rosji przeciwko Polsce i Polakom jest tzw. SEJM NIEMY (1717r), przeprowadzony POD DYKTANDO Rosji, ktora narzucala Polsce swoje warunki, m.inn. redukcje polskiej armii do 24 tysiecy zolnierzy.
  W tym czasie panowal oficjalnie w Polsce Augus II Sas (Wettyn), obcy kulturowo Niemiec, alfons i menda, ktory rowniez mial ochote na ROZBIOR POLSKI – nawet papiez poparl jego kandydature na krola Polski, poniewaz przechrzcil sie z luteranizmu na katolicyzm; August II Sas mial rowniez swoich zydowskich bankierow: Lehmanna, Wertheimera i Meyera, ktorzy finasowali jego elekcje na krola Polski i oczywiscie zajmowal sie OKULTYZMEM.

  Do tego nalezy dorzucic TAJNY UKLAD Rosji, Prus i Austrii (Traktat TRZECH CZARNYCH ORLOW) z 1732r, ktory dotyczyl wywierania wplywu i DYKTATURE TRZECH PANSTW tego ukladu na cala owczesna Europe.

  Twoja teorie o „porzadnej” niemieckiej suce, ktora miala p…. lajdaczke i chciala dobrze dla Polski i Polakow, mozna obalic KILKOMA FAKTAMI, ktore dotycza rosyjskiej inwazji na Polske, grabiez polskiej ziemi i majatku Polakow oraz RUSYFIKACJA POLSKI i Polakow – analogicznie postepowaly Prusy, ktore dazyly do GERMANIZACJI POLSKI i Polakow, i podobnie czynila katolicka AUSTRIA, ktorej bronil Jan III Sobieski przed zalewem islamskim w 1683r pod Wiedniem za „goraca namowa” papieza.
  Ale jak przyszlo do obrony suwerennosci Polski w 1772r (poczatek rozbiorow) to papiez kolaborowal z zaborcami Polski – odwolywal nawet nuncjuszy papieskich z Polski, ktorzy byli pro-polscy i przeciw rozbiorom.

  Jesli chodzi o KRZYZACTWO pod szumna nazwa „Zakonu Najswietszej Marii Panny” to mialo blogoslawienstwo papiezy, w szeregach ktorego znajdowalo sie rowniez rycerstwo Europy zachodniej, ale cala polityka Krzyzactwa byla NIEMIECKA i wroga Polsce i Polakom.

  Stefan Batory bronil Polski przed zachlannoscia Rosji, ktora poprzez podboje innych panstw i narodow dazyla do powiekszenia swojej PRZESTRZENI ZYCIOWEJ, identycznie jak GERMANSKA ZARAZA w odwiecznie trwajacym DRANG NACH OSTEN – vide mapa Slowianszczyzny na stronie:
  http://halat.pl/drang_nach_osten.html
  (Papiez zakazal Batoremu inwazji na Rosje, poniewaz liczyl, ze cerkiew prawoslawna powroci na lono KK).
  Batory zostal otruty przez zydowskiego lekarza nadwornego – vide strona:
  http://www.pogonowski.com/tekst_print.php?textid=286

  Podsumowanie.
  Rosja, Prusy, Austria, Niemcy, Papieze i KK oraz ZYDOSTWO dazyli do realizacji swoich interesow kosztem Polski i Narodu polskiego.

  Polubienie

 15. mars – Sprzedarz broni i uzbrojenia nie moze byc domena zachodu.Rosja to nie dzisiejsza Polska, nie da się tak łatwo „wykiwac”, a rosyjskie uzbrojenie i wojskowa mysl techniczna coś znaczy na tym „łez padole” gdzie tak chętnie się zabijamy np. w imie boga, niewazne którego,.Rosja to nie Polska, nie da się tak łatwo „wykiwać” anglosasko – syjonistycznej hydrze.Wg. mojej wiedzy w czasie bandyckich ataków na Libię w Fed.Rosyjskiej pierwsze „skrzypce” grał nie W.W.Putin, a D. Miedwiediew, a to jest róznica.Pan Prezydent Miedwiediew w czasie bandyckiego ataku ze strony Gruzji, zachował sie kompetentnie, a w przypadku libijskim niestety nie stanął na wysokości zadania.Co mam mu za złe.Rada na przyszlosc – „uspokój fobie na punkcie tzw. komunizmu „, – jestes śmieszny.To co nasza Ojczyznę „spotkało’ w tatach 1956 1980, „to se ne wrati’.Niestety, zal.

  Polubienie

 16. mars, ku woli wyjasnienia,
  istnialo cos takiego jak liga swieta- temat przemilczany.
  Liga Święta – związek państw katolickich organizowany przez papieży w Europie w okresie od końca XV do początku XVIII wieku przeciw niektórym państwom katolickim (np. Francji), muzułmańskiej Turcji lub krajom protestanckim.w 1684 roku (po bitwie pod Wiedniem), kiedy zawiązano przymierze Państwa Kościelnego, Rzeczypospolitej, Wenecji i Austrii, do którego w 1686 dołączyła prawosławne Carstwo Rosyjskie (pod rządami cara Piotra Wielkiego), przeciw osmańskiej Turcji i krymskim Tatarom.
  Francja nas sprzedala turcji juz w XVII wieku!!! zdradzili nas za sobieskiego, modlili sie aby sobieski przegral pod wiedniem. Mieli ze soba podpisany sojusz. Za francja stali ci sami ludzie ktorzy wywolali rewolucje cromwella w anglii. Probuja oni od kilkuset lat zniszczyc panstwa slowianskie i chrzescijanskie. W 1633 r ks. Wojciech Dębołecki napisal prace naukowa „Wywód jedynowłasnego państwa świata”, znajduje sie ona w muzeum czartoryskich w krakowie, sa chyba 4 egzemplarze na swiecie, z rozprawy tej dowiadujemy sie ze polacy sa najstarszym narodem swiata!!! I za to okcydent od kilkuset la probuje nas zniszczyc. Slowianskie narody i watykan od XVIIw tak naprawde jada na tym samym wozku.
  Grupa naukowcow wziela do badan chromosomy duzej grupy mezczyzn z roznych populacji eurazji, wydzielily one z olbrzymiej grupy tzw haplogrupe ktora oznaczono R1a1a7 (M458). Zarazem obliczono czas dzielacy nosicieli tej haplogrupy R1a1a7 a dzielacy wspolczesnych mezczyzn wedlug stawek mutacji Zhivotovskiego. Okazalo sie ze wsrod populacji europejskich najstarszych przodkow ma haplogrupa Polska R1a1a7 ktorej naliczono 10700 lat!! Jaki wniosek z tego? Polacy sa od zawsze na swoich terenach pomiedzy wisla i warta i sa najstarsza grupa narodow na swiecie, to my emigrowalismy na sasiednie tereny, nie ma czegos takiego jak jezyki indoeuropejskie tylko jest jezyk polskoeuropejski, polacy sa prekursorami greki i łaciny!! Do tej pory niemcy maja okolo 30% genow slowianskich, szwedzi podobnie, norwegowie 37%, grecy 31%!!! to jest FASCYNUJACE! Jest ciekawa ksiazka rafala gawronskiego „w raju adam i ewa mowili po polsku”.

  Wracajac do carycy katarzyny, przedstawilem rycine z 1772r na ktorej chan turecki trzyma poniatowskiego na lancuchu patrz: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Picture_of_Europe_for_July_1772.PNG
  nie atakuj tylko zapoznaj sie i pomysl czemu tak jest, podalem ci(wam) Traktat wieczystej przyjaźni pomiędzy Rosją a Rzecząpospolitą (1768) patrz: http://pl.wikisource.org/wiki/Traktat_wieczystej_przyja%C5%BAni_pomi%C4%99dzy_Rosj%C4%85_a_Rzecz%C4%85pospolit%C4%85_(1768) kolejny raz prosze zapoznaj sie i przemysl, traktat wieczystej przyjazni!!!!!!!!!! po co go zawarto???? zeby za 4 lata rozebrac polske???? co szlachta oszalała???? wszyscy pijani byli??? nie, po prostu od 1918r polacy juz nie pisza swojej historii, robi to za nich ZACHOD mieszajac im w glowach i napuszczajac samych przeciwko sobie!!! Nie wierze zadnemu historykowi ktory twierdzi ze katarzyna wielka w 4 lata po podpisaniu takiego TRAKTATU z Polskim Krolem i szlachta polska okazala sie zdrajczynią!!! zeby nie Rosja nie bylo by dzisiaj Szwajcari ,Austrii, Wegier Niemiec i samej Polski. wybito by wszystkich chrzescjan! Katarzyna za wszelka cene chciala ratowac Polske przed Turecko-Francuskimi zdrajcami. Katarzyna II mowila na glos Zachod ma jeden cel: zniszczenia Narodow Slowianskich. Istnieja w 1000-letniej historii Polski dwa akty ktore stanowia hanbe i przyczyne rozpadu, grabieży i niszczenia POLSKI: Sa to Konstytucja 3 maja i Traktat Lizbonski!!!!!! Oba napisane i stworzone przez tych samych ludzi wtedy i dzis- unie roterdamska(bankierska) aby zniszczyc slowian i chrzescijan.
  Jest taki film na DVD Catherine II biography. ten film prawdopodobnie nigdy sie nie ukaze w calosci w Polsce poniewaz runie jak domek z kart historia ktora napisal nam zachod. Mars z toronto bez problemu moze obejrzec.
  Mars podajesz informacje ktore znalem 10 lat temu i w nie wierzylem lecz skonczyla sie pralnia mozgu i manipulacja faktami, specjalnie dla ciebie cos czego nie ucza w szkolch: Antyslawizm- nazywany także niekiedy Slawofobią – forma rasizmu i ksenofobii, przejawiająca się negatywnym nastawieniem wobec Słowian i przyjmująca formę zachowań dyskryminacyjnych. Antyslawizm rozwinął się pod koniec XIX wieku. Jego podstawy zostały opracowane przez zachodnich zwolenników teorii rasowych Anglików, Francuzów oraz przede wszystkim Niemców. Houston Stewart Chamberlain w swojej najważniejszej pracy Podstawy XIX wieku z 1899 roku, opowiadał się za wyższością wysokiej, jasnowłosej i długogłowej „rasy Teutonów”. polecam jeszcze GENERALNY PLAN WSCHODNI: Procent grup narodowych przeznaczonych do eliminacji oraz wysiedleń na terenach okupowanych przeznaczonych przez III Rzeszę na niemiecką kolonizację:
  Grupa narodowa Procent przeznaczony do eliminacji lub wysiedlenia
  Polacy 80-85%
  Rosjanie 50-60% oraz 15% do wysiedlenie na syberie
  Białorusini 75%
  Ukraińcy 65%
  Litwini 85%
  Łotysze 50%
  Estończycy 50%
  Czesi 50%
  Łatgalowie 100%
  Pragne nadmienic iz zsrr byl jedynym panstwem na swiecie ktory propnowal nam na kilka miesiecy przed wrzesniem 39r sojusz przeciwko nazistom i ich generalnemu planowi wschodniemu, sanacja oczywiscie odmowila(za co powinni byc rozstrzelani) a efekty znamy wszyscy. Gdybysmy podpisali ten sojusz z zsrr nigdy nie byloby 2 wojny swiatowej ale przeciez okcydent nie po to wpakowal tyle miliardow w hitlera zeby wojenka zakonczyla sie po pol roku. Podobnie bylo i z wyprowadzeniem wojsk andersa z zsrr w 1942r, gdyby tego syjonistyczny londyn nie zrobil wojna skonczylaby sie o wiele szybciej a w Polsce nie byloby tzw okresu stalinowskiego patrz: http://www.youtube.com/watch?v=Zs-0lPdUTTM etc etc etc no ale niestety tego mars juz nie wie i zaraz napisze nam ze general wladyslaw sikorski byl zydem lub jakas podobna historyjke pisana przez zachod

  Polubienie

 17. Franz,
  Sobieski mial duze poparcie Francji i Hiszpanii w wojnie z Turkami i obydwa kraje wsparly finansowo wyprawe Sobieskiego, podczas gdy Niemcy nie za bardzo chcialy wziac na siebie ciezar wojny, a Rosja stala z boku i obserwowala bieg wydarzen.
  Niemcy, Austria i Rosja byly wrogo nastawione do Francji i nawet owczesne papiestwo bylo przeciwko Francji, co spowodowalo w pozniejszym okresie, ze papiestwo nie zaaprobowalo syna Sobieskiego na tron Polski, pomimo usilnych staran jego zony krolowej Marysienki (z pochodzenia Francuzki). To samo papiestwo nie mialo problemu poprzec Niemca na tron Polski, czyli Augusta II Sasa (Wetyna) – luterana, ktory przechrzcil sie na katolicyzm i sila wzial wladze w Polsce, oczywiscie z poparciem Prus i Rosji, ktore to panstwa mialy miedzy soba przyjazne uklady od czasu panowania Iwana IV groznego w drugiej polowie XVI wieku i te przyjazne uklady germansko-rosyjskie trwaja z malymi przerwami do dzis z przyczyn nie tylko powiazan rodowych (germansko-angielsko-rosyjskich), ale rowniez z przyczyn politycznych i imperialistycznych.
  Polska okresu Sobieskiego byla duza potega w Europie i sasiedzi Polski (Niemcy, Prusy i Rosja) obawiali sie, ze Polska upomni sie o swoje ziemie, ponadto liczyli, ze Polska wyjdzie oslabiona w wojnie z Turcja, a to zapewni im przewage nad Polska, ktora nie bedzie w stanie odebrac im dawnych zdobyczy terytorialnych – Sobieskiemu chodzilo o odebranie Krzyzakom Pomorza, Gdanska i Krolewca, ale swoich planow nie zrealizowal, poniewaz padl ofiara rozgrywek politycznych papiestwa i zywiolu germanskiego (Austria, Niemcy, Prusy); wspolne interesy papiestwa i zywiolu germanskiego datuja sie od 962r, kiedy Otton I zostal ogloszony przez papieza cesarzem swietego cesarstwa rzymskiego narodu niemieckiego i stal sie nawet zwierzchnikiem papieza.
  Na przestrzeni wiekow, niemieccy i rosyjscy sasiedzi Polski pomimo, ze byli chrzescijanami to okazali sie podlymi i podstepnymi squrwysynami, ktorzy pierwsi napadali na Polske i pierwsi lamali kazdy podpisany traktat pokojowy z Polska.
  Z kolei Turcja, ktora byla panstwem islamskim i wrogiem Polski nie uznala rozbiorow i okazala wiecej honoru i szacunku Polsce niz udajace chrzescijan bydlo germanskie i rosyjskie z owczesnymi papiezami wlacznie.
  Moral:
  Polacy jako bardziej cywilizowany narod nie powinni zadawac sie z bydlem.
  W polityce najwazniejsza role odgrywaja wlasne interesy, a nie sentymenty i odbywa sie to czesto metoda po trupach do sukcesu.
  Historie nalezy oceniac obiektywnie na zasadzie faktow dokonanych.

  Polubienie

 18. mars
  rzeczy o ktorych piszesz znalem juz w szkole podstawowej i przez cale swoje zycie plotłem te bzdury na prawo i lewo tylko gdy temat schodzil na czasy XVII i XVIII wieku ale skonczylo sie manipulowanie faktami i wiara w opowiesci pseudo historykow!!!
  Powtorze ci to jeszcze raz, Polska miala podpisany TRAKTAT O WIECZYSTEJ PRZYJAZNI Z ROSJA w 1768 roku, mam ci go przepisac??? patrz: http://pl.wikisource.org/wiki/Traktat_wieczystej_przyja%C5%BAni_pomi%C4%99dzy_Rosj%C4%85_a_Rzecz%C4%85pospolit%C4%85_(1768)
  Przyczyna rozbioru Polski byla Turcja ktora chciala zagarnac poludniowe ziemie rzeczypospolitej i mowi o tym rycina z 1772r patrz: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Picture_of_Europe_for_July_1772.PNG
  ja wierze faktom niepodważalnym z tamtych lat, z roku 1772 a nie to co po 1918r napisali i wydrukowali mi pseudo historycy bo wiem podobnie jak ty ze agent niemiecki pilsudski(tak jak hitler w rzeszy) niszczyl polskie historyczne ksiazki z tamtych lat aby polacy nigdy nie dowiedzieli sie prawdy!!! Przyczyna glowna rozbiorow byla Turcja ktora majac sojusz z francja chciala napasc i zagarnac cala poludniowa Polske!!!!!! Za Francja juz wtedy stali ci sami ludzie ktorzy stali za I i II wojna swiatowa, za napoleonem, hitlerem i unia europejska, to sa ci sami ludzie!!!! Dlatego Katarzyna zdecydowala sie „ratowac” Rzeczypospolita, slowian i chrzescijan biorac pod rozbiory ziemie polskie wiedzac ze jezeli tego nie zrobi to turcy wyrżną nas jak prosiakow!! Katarzyna mowila wprost: Zachod ma jeden cel- zniszczyc chcrzescijanstwo i narody slowianskie. To samo robil napoleon, hitler a dzis gospodarczo unia europejska. Watykan poparł rozbiory poniewaz nie chcial aby katolicka Polska została złupiona przez islamska turcje!!! FRancja sprzedala Polske turcji, liczyli na to ze turcy zajma i wymorduja Polakow nastepnie austryjakow i niemcow, nie udalo im sie to bo po pierwsze dokonano rozbiorow a po drugie rosja pokonala turcje. Ale to czego nie zrobili turcy zrobil mason bandyta NAPOLEON ktorego sposorowal pewien slynny dzis na swiecie dom bankierski. A my jeszcze w swoim hymnie narodowym chwalimy tego bydlaka! To nie kto inny jak katarzyna uparła sie aby krolem Polski zostal słowianin Poniatowski i tylko dzieki niej tak sie stalo. Niestety Poniatowski sprzedal sie i ulegl(pozniej żałował) zachodnim wplywom masonerii glownie francuskiej oraz niemieckiej podobnie jak spora czesc polskiej szlachty i zrobili sobie akt masonski zwany KONSTYTUCJA 3 MAJA z 1791r ktora dawała we wladanie Polske dynastii niemieckich wettynow i przy okazji znoszac liberum veto aby czasem Polacy nie mogli bronic swoich praw. A wiec w 1792r zawiazuje sie konfederacja targowicka przeciwko konstytucji 3 maja i jej zwolennikom, targowiczan znow poparl watykan!! Targowica to byl pierwszy zryw narodowy z ktorego dowiadujemy sie ” nigdy jeszcze sztuka zwodzenia w tym u nas nie była widoczna stopniu, w którym się okazała w ostatnich czasach. […] tego szlachetny naród polski doświadczył, sztuką i zwodzeniem wolność mu wydarto. Częściowo tylko, gdzie się udać mogło podkopywano gmach Rzeczypospolitej, gotowano rzeczy, aby go raptem wywrócić”! Polacy napuszczeni przez francuzow wieszali konfederatow targowickich jednego za drugim nazywajac ich zdrajcami. Pozniej w 1939r podobny blad popelnily wladze sanacyjne znajac szykowany przez niemcow generalny plan wschodni odmówili zsrr-owi sojuszu.. SKUTKI??? Wtedy w 1795r rozbiory Polski, w 1939r likwidacja panstwa polskiego i prawie 6 lat rzezi kazdego dnia na kazdym kroku na narodzie polskim!!!
  Widze ze dalej nikt nie potrafi wyciagnac wnioskow i zrozumiec historii wiec historia bedzie sie powtarzac!!!

  Polubienie

 19. mars c.d.
  MARS PISZE: „Sobieski mial duze poparcie Francji i Hiszpanii w wojnie z Turkami i obydwa kraje wsparly finansowo wyprawe Sobieskiego, podczas gdy Niemcy nie za bardzo chcialy wziac na siebie ciezar wojny, a Rosja stala z boku i obserwowala bieg wydarzen”
  Panie Mars, po pierwsze Polska podczas bitwy pod wiedniem byla w stanie wojny z Rosja wiec czego ty sie spodziewales od Rosji????????????? Te wojne polsko-rosyjska zakonczyl tzw pokoj grzymułtowskiego z 1686r jako przyszly traktat przyjazni ratyfikowany przez caryce katarzyne w 1768roku!!!! To po traktacie grzymultowskiego Rosja przystapila do ligi swietej!
  Idzmy dalej, oprocz wojsk polskich sobieskiego pod wiedniem walczyli niemcy bawaria frankonia i naturalnie austria, natomiast nie bylo wojsk FRANCJI ktorej rzekomo dupe uratowalismy przed turkami!!!!!!!!!!!! Gdzie sa te tysiace zolnierzy francuskich??? A wiesz czemu nie bylo z nami francji pomimo iz zona sobieskiego byla francuska??? Bo mieli sojusz z turcja i cala Francja wraz z beneluxem i anglia(ci sami ludzie stali pozniej za napoleonem hitlerem nwo itd) modlila sie aby sobieski przegral!!!!!!!!! dlaczego mars pisze tylko o tych niedobrych ruskich ktorzy pod wieden nie chcieli przyjsc a nie pisze o rzekomo uratowanych francuzach na ktorych rzekomo mieli lada chwila napasc islamisci tureccy????? mars pisze ze francja podobno dala jakies pieniadze na walke z turcja, pragne ci przypomniec ze rosja po podpisaniu traktatu grzymultowskiego tez dala kilkaset tysiecy rubli na walke z turcja!! mars gdyby nie sobieski, liga swieta, caryca katarzyna to uwierz mi ze dzis modlilbys sie do allaha i nie rozumialbys dlaczego tak wlasnie jest! tak jak nie rozumie historii 99.99% ludzi na swiecie bo jest zaklamana. Francja nie byla ani przez minute zagrozona przez turcje!!!! Oni chcieli wymordowac i nadal chca chcrzescijan i słowian, a wiesz dlaczego powstala ANTYSLOWIANSKA polityka zachodu (Francja obecny Benelux Anglia) na taka skale w XVII wieku ? w 1631 roku Ks. Wojciech Debołecki napisal prace naukowa „Speculum universalis historiae”. Krol Polski Wladyslaw IV Waza wydal zgode na publikacje wszytkich jego prac, w sktocie: Adam i Ewa mowili po polsku.
  Mars pisze: „Z kolei Turcja, ktora byla panstwem islamskim i wrogiem Polski nie uznala rozbiorow i okazala wiecej honoru i szacunku Polsce niz udajace chrzescijan bydlo germanskie i rosyjskie z owczesnymi papiezami wlacznie” DZIWNE TO DLA CIEBIE??? Jak turcja miala uznac rozbiory Polski skoro ta banda dzikusow chciala od kilkuset lat napasc i zagarnac nasze ziemie ktore pod koniec XVIII wieku wyłozyli im na tacy francuzi za ktorymi stali i stoja dzisiejsi tworcy nwo i unii europejskiej.

  Polubienie

 20. Za „przypomnienie’ strony prof.Pogonowskiego, dziękuje, kiedyś często zagladałem. Odnosnie Rosji, „uwiera” cię Putin, który dba o interesy rosyjskie ?? Milszy „twemu sercu ” na Kremlu byłby Jeltzyn ?? Lub też „podobnej maści demokrata” ??Baza rosyjska w Tartus, no cóz, jedna z nielicznych jakie Rosja posiada, w przeciwieństwie do baz USA rozsianych na planecie Ziemia, a moze i nie tylko.Te bazy są prawilne’ wg. ciebie, bo „demokratyczne i bronią praw czlowieczych”, a Rosje widziałbyś tylko jako „oblężoną twierdzę”, lub kolonię z władzą decyzyjna w NY skupioną przy „szabasowych swiecach”.Ech…

  Polubienie

 21. Franz,
  Nie zaklamuj historii Polski.
  Niemiecka suka Katarzyna II narzucila Polsce i Polakom traktat autorstwa wojewody Grzymultowskiego z 1686r, ktory zrzekal sie czesci wschodnich ziem Rzeczpospolitej na rzecz Rosji w zamian za „pokoj wieczysty” i „opieke” Rosji.
  Traktat Grzymultowskiego nigdy nie byl ratyfikowany przez polski sejm, poniewaz byl niekorzystny dla Rzeczpospolitej, a jednoczesnie narzucal Rzeczpospolitej zwierzchnictwo rosyjskie i to jest dowod squrwysynskiej polityki Rosji wobec Rzeczpospolitej oraz wobec Polakow i Litwinow.
  W 1764r polski sejm zostal otoczony przez wojska rosyjskie, ktore wymusily na obradujacych kilkudziesieciu poslach uznanie Traktatu Grzymultowskiego sprzed 100 lat za wazny.
  Tak wygladaja fakty historyczne o ROSYJSKIM POCHODZIE NA ZACHOD PO TRUPIE POLSKI, podczas gdy GERMANSKA ZARAZA prowadzila przez tysiaclecia POCHOD NA WSCHOD (Drang nach Osten).
  Krol Sobieski byl czlowiekiem naiwnym i ulegl presji owczesnego papieza, ktory bronil interesow papiestwa i interesow germanskich w ramach „wielkiego cesarstwa rzymskiego narodu niemieckiego” (powstalo w 962r i pierwszym zwierzchnikiem byl Otton I).
  Sobieski mogl zaczekac, az padnie Wieden i cala Austria i tureckie zagrozenie dojdzie do granic niemieckich, a wowczas odzyskalby wszystkie ziemie Rzeczpospolitej jakie kiedykolwiek byly pod butem germanskim, a wiec cale Pomorze i Slask.
  W ten sposob powaznie oslabiona bylaby GERMANSKA ZARAZA, ktora kolaborowala z Rosja przeciwko Rzeczpospolitej przez ostatnie ponad 400 lat.

  Polubienie

 22. „krzyk”,
  Zyd, komunista i agent KGB Putin (ojciec Putina byl w NKWD, a dziadek Putina byl kucharzem zyda Lenina i zyda Stalina) bardziej dba o swoje mafijne interesy i interesy swoich zydowskich pobratymcow zamieszkalych w ZSRR”bis”, niz o interesy Rosjan – wiecej udokumentowanych informacji jest na forum STOP SYJONIZMOWI.
  Pogonowski z kolei dowodzi, ze Putin bronil rosyjskich interesow w Syrii, a nie Asada i rzekomej „demokracji”. A tam gdzie Rosja nie ma swoich interesow, wowczas nie uzywa militarnych argumentow – vide oddanie Huseina i Kadafiego na pozarcie zydo-anglosaskiej mafii, z ktora niestety kolaboruje Putin i podalem wczesniej przyklady.
  Rosja i zydo-anglosaska mafia sa siebie warte – vide podzial swiata na strefy wplywow i Twoje RUSOFILSTWO jest zaprzeczeniem polskich idei narodowych, czyli krotko mowiac jestes reprezentantem LOBBY ROSYJSKIEGO w Polsce.

  Polubienie

 23. mars „Cały świat i wszystko jest złe . Liczy sie tylko i wyłącznie Polska katolicka, solidarnościowa, króra jest „Chrystusem , Mesjaszem i zarazem Mojżeszem narodów.Nieśmy wielkopańską, prometejską politykę na Wschód, badzmy pretorianami anglosaskiego lub europejskiego syjonizmu. A w nagrodę , dobry, łaskawy „wielki brat” moze zniesie wizy ?? A co tam jakies braterstwo słowiańskie, więzy krwi. Naiważniejszy jest zysk i wyzysk i jakis ochłap, który rzuci pod nogi anglosaski pan za zgnojenie brata. Czy Ty masz jyszcze „cos”co powoduje że człowiek mysli i wyciąga wnioski ??? Oto jest pytanie.

  Polubienie

 24. „krzyk”,
  Jestem zwolennikiem Polski o USTROJU NARODOWYM, w ktorej beda rzadzic Polacy o pogladach narodowych, a nie obce wywiady lub przedstawiciele lobby: zydowskiego, rosyjskiego, watykanskiego, niemieckiego etc, ewentualnie obce biznesy i korporacje.
  Uwazam, ze religia to sprawa prywatna kazdego z osobna i nie powinna miec wplywu na polityke i interesy panstwa, ale ze wzgledu na chrzescjanskie obyczaje i kulture Polakow, ktore sa czescia narodowego charakteru panstwa i narodu polskiego, nalezy zapewnic prymat chrzescijanstwa ponad innymi religiami, a nawet zakazac obcych i wrogich religii w Polsce, takich jak np. judaizm (zydowska mitologia wytrzepana z zydowskich obrzezanych k*tasow), ktorym zatruwane sa umysly Polakow od najmlodszych lat, podobnie jak ideologia komunistyczna pelna pustych hasel, ktora podobnie jak propaganda judeo-katolicka czynila z Polakow ludzi naiwnych i glupich, ktorymi bylo latwo sterowac.
  „Money talks, bullshit walks” – przyslowie amerykanskie, jest rzeczywistym spojrzeniem na swiat, bez zludzen i wznioslych hasel ideologicznych, bo co jest warte zycie ziemskie bez pieniedzy ?… I nie mam na mysli pogoni za pieniadzem, ale pensje na takim poziomie, zeby latwiej bylo zyc i zrealizowac marzenia zyciowe (dom, samochod, rodzina etc) i na tym polega dobrobyt czlowieka i panstwa w warunkach ziemskich.
  Na forum WPS sa ludzie naiwni i glupi, ktorzy chca powrotu komunizmu w Polsce i kieruja sie wygodnictwem i egoistycznym punktem widzenia.
  Na forum WPS sa ludzie naiwni i glupi, ktorzy propaguja mit o kolchozie slowianskim i zyja tym mitem, bez podania informacji, ze mit o kolchozie slowianskim byl wymyslem carskiej Ochrany w celu podporzadkowania Rosji mniejszych panstw slowianskich oraz ze mniejsze panstwa slowianskie doznaly krzywd od Rosji na przestrzeni wiekow i pamietaja rosyjskie squrwysynstwo, wiec nie chca na nowo doswiadczac tego samego.
  Po to sa panstwa narodowe, zeby zachowac swoja odrebnosc narodowa bez wzgledu na rase, kolor skory, wierzenia etc.
  W biznesie liczy sie biznes, a nie sentymenty i nawet prostytutka nie daje d*py za darmo, bo tez chce zyc.
  Panstwo tworza ludzie, ktorzy musza jesc, zeby zyc i taka jest natura czlowieka, poniewaz ideologia nie da sie nakarmic pustych zoladkow.
  Wyjazd Polakow z Polski za chlebem to walka o przetrwanie i nawet zasilek dla bezrobotnych na zachodzie jest wyzszy niz przecietna pensja w Polsce i Polska nie daje na to nawet jednego grosza. Poza tym Polacy nie chca byc niewolnikami we wlasnym kraju i robic za przyslowiowy garnek zsiadlego mleka, a co dopiero utrzymac rodzine wieloosobowa.
  Jakim prawem czlowiek chce narzucic swoja wole drugiemu czlowiekowi i nakazywac co mu wolno, a czego nie wolno i jeszcze robic do tego zla opinie ?
  Najwazniejsze jest, ze Polacy bogaca sie na zachodzie i czesc tego kapitalu naplywa do Polski.
  Nikt o zdrowych zmyslach nie bedzie sluchal przereklamowanej propagandy o Putinie i „o raju” w Rosji powtarzanej w kolko, az do znudzenia, a tym bardziej osoby znajace tamtejsza rzeczywistosc, poniewaz ta propaganda nie napelni pustych zoladkow Polakow.

  Twoja misja „krzyk” i misja pozostalych rusofilow na tutejszym forum dyskusyjnym WPS jest droga prowadzaca do nikad i nie prowadzi do poprawy warunkow materialnych Polakow i polskich rodzin, wiec jest skazana na porazke, podobnie jak propaganda o „raju komunistycznym”.
  Poza tym wasze rusofilstwo swiadczy, ze nie macie polskich koncepcji na wyjscie z sytuacji i liczycie na Rosje, ze rozwiaze problemy Polski i Polakow, co z kolei obnaza wasza naiwnosc i brak zdrowego rozsadku.
  Zycze wam przyjemnych medytacji.

  Polubienie

 25. >>>>Uwazam, ze religia to sprawa prywatna kazdego z osobna i nie powinna miec wplywu na polityke i interesy panstwa, ale ze wzgledu na chrzescjanskie obyczaje i kulture Polakow, ktore sa czescia narodowego charakteru panstwa i narodu polskiego, nalezy zapewnic prymat chrzescijanstwa ponad innymi religiami<<<
  Hmm co będzie w dalszym ciągu prowadziło do konfliktów – osobiście uważam,że KK powinno sie odciąć definitywnie z polityki oraz zaprzestanie sponsoringu w/w przez podatki,bo to budzi sprzeciw ateistów oraz innych grup wyznaniowych.Przypominam,że wiara,religia jest TYLKO elementem kultury,a nie jej istotą!Na zasadzie kto chce niech wierzy,kto chce niech sponsoruje.Jeżeli KK nie będzie miało żadnych przywilejów w Polsce takich przywilejów żądać też nie będą ateiści oraz inne sekty,a to da nam możliwie względny spokój przynajmniej pod tym względem.

  Polubienie

 26. Ponadto KK jest obecnie nie dość,że „kością niezgody” to i w dodatku nic nie robi pożytecznego dla Polaków – przyjmując zasadę bilansu zysków i strat – mamy tylko same straty.KK nie interesują limity NFZ nie interesuje ich poziom socjalny,edukacja / a ideologicznie powinno / ich obecnie interesuje kasa z podatków,ile ziemi wytargają z NASZEGO państwa i nic ponadto,a że dużo mówią i pokazują się? Cóż ja też tak potrafię.

  Polubienie

 27. „inkaa77”,
  Prymat chrzescijanstwa ponad innymi religiami zabezpiecza interesy narodowe panstwa i stanowi bariere dla obcych religii, obcych ideologii i obcych wplywow w panstwie, i w zwiazku z tym nie jest istotne, ze mniejszosc narodowosciowa, wyznaniowa, polityczna w panstwie lub miedzynarodowe organizacje globalne beda przeciwne tej zasadzie – „Wolnosc Tomku w swoim domku”, mowi polskie przyslowie i komu nie podoba sie ta zasada to bedzie mial do wyboru, albo dostosowac sie do wymogow polskiej wiekszosci narodowej, albo opuscic panstwo polskie.
  Z kolei KK w Polsce to instytucja, ktora podlega Watykanowi (obcemu panstwu/instytucji) i nie moze byc objety wspomnianym przywilejem, pomimo, ze KK ma chrzescijanski charakter, podobnie jak prawoslawie, protestantyzm, luteranizm, anglikanizm etc, ktore z kolei sa niezalezne od Watykanu, ale posiadaja obcy charakter.
  W zwiazku z tym Polska powinna miec swoj wlasny Polski Kosciol Narodowy niezalezny od Watykanu, ktory powinien nauczac chrzescijanskich zasad moralnych i umacniac polskiego ducha narodowego w Polakach, czyli krotko mowiac, Polski Kosciol Narodowy powinien byc zawsze z Narodem i taki kosciol powinien byc chroniony przywilejem.
  Dopiero taka sytuacja wskazuje na to, ze Polska rzadza Polacy i dostosowuja Polske do swoich potrzeb z mysla o nastepnych polskich pokoleniach, co jest gwarantem zachowania narodowego i chrzescijanskiego charakteru panstwa polskiego.

  Jesli chodzi o KK to pisalem wielokrotnie na wielu grupach dyskusyjnych, ze to jest judeo-katolicka sekta religijna, ktora powstala w 325r na zjezdzie przedstawicieli gmin chrzescijanskich basenu Morza Srodziemnego w Nicei, ktora to sekta przypisuje sobie prymat
  i monopol na zbawienie – po Soborze Watykanskim II (1962-1965), KK przeksztalcil sie w ZYDO-MASONO-LIBERTYNSKA SEKTE RELIGIJNA, ktora realizuje plany NWO (New World Order – Nowego Porzadku Swiata), ktorych autorami jest MIEDZYNARODOWE ZYDOSTWO – vide zapis w Talmudzie, Sanhedryn 90a:
  „Those who read the New Testament („uncanonical books”) will have no portion in the world to come.”
  Tlumaczenie:
  „Ci co czytaja Nowy Testament (ksiazki niekanoniczne) nie beda miec udzialu w swiecie jaki nadejdzie”
  Oprocz tego Talmud naucza, ze zydowi wolno oszukac, okrasc i zabic nie-zyda (goja – bydle) i zyd nie ma za to kary.
  Zrodlo:
  The Truth about the Talmud (Prawda o Talmudzie)
  http://www.revisionisthistory.org/talmudtruth.html

  Wnioski nasuwaja sie same.

  Polubienie

 28. >>>>“inkaa77″,
  Prymat chrzescijanstwa ponad innymi religiami zabezpiecza interesy narodowe panstwa i stanowi bariere dla obcych religii, obcych ideologii i obcych wplywow w panstwie,<<<<

  Takim zabezpieczeniem wystarczającym / przed wpływami ogółem jakiejkolwiek mitologi i cwaniaczków / według mnie jest odpowiednia ustawa regulująca iż Polska = państwo świeckie.
  Obecnie z naszych podatków KK dostaje krocie,a polskie dziecko czeka miesiącami na miejsce w szpitalu – jak dla mnie to paradoks i sytuacja do której nigdy nie powinno dojść,a doszło.
  I w dobrze pojętym interesie narodu polskiego takie sytuacje trzeba eliminować,a nie stwarzać zagrożenia iz ponownie mogłoby do takich dojść.Zadaniem dla nas wszystkich jest uświadomienie nieświadomym,że taki układ jest chory,niedopuszczalny.
  Ponadto na przykładzie obecnej rzeczywistości – gloryfikowanie doktryn chrześcijańskich budzi sie z agresywnym odzewem np. homoseksualistów,ateistów – a to zaś stwarza realne zagrożenie wewnętrznego rozłamu,a my przecież tego nie chcemy.

  Polubienie

 29. „inkaa77”,
  Panstwo swieckie oznacza materializm ideologiczny, tolerancje religijna, tolerancje swiatopogladowa, tolerancje dla ras, tolerancje dla dewiantow, tolerancje dla masonerii, tolerancje dla prostytucji meskiej i damskiej, tolerancje dla malzenstw homo-niewiadomo etc czyli to wszystko co oferuje obecna Unia Europejska podazajaca w kierunku NWO, ktorej jestes zazarta przeciwniczka i tak rowniez jest w dzisiejszej swieckiej Polsce.
  Watykan i KK maja podpisany konkordat z Polska i podobne porozumienia dotycza innych wyznan, ktore naleza do mniejszosci, wiec to nie rzuca sie tak w oczy, jak w przypadku KK.
  Chrzescijanstwo to prad religijny, ktory ma wiele odlamow i nie utozsamiaj go wylacznie z KK, do ktorego masz uprzedzenia, poniewaz to oznacza, ze zaklamujesz pojecia i tworzysz zaklamane teorie.
  Inne odlamy chrzescijanstwa to: protestantyzm, luteranizm, anglikanizm, prawoslawie etc, ktore sa niezalezne od Watykanu, co juz wymienilem poprzednio, i ktore to odlamy posiadaja wlasne majatki koscielne w panstwach, w ktorych maja dominujaca przewage – vide Niemcy, Anglia, Rosja etc i dodam jeszcze, ze w okresie panowania komunizmu w ZSRR, naczelni przywodcy prawoslawia musieli podpisac lojalke i zostac agentami KGB, zeby otrzymac takie stanowisko – w okresie imperialistycznej Rosji decydowal car.
  Z tego wniosek, ze inne odlamy chrzescijanstwa niezalezne od Watykanu rowniez wplywaly na polityke w panstwie, mialy swoje przywileje i stanowily zdecydowana wiekszosc religijna w panstwie – w panstwach islamskich jest podobnie, a takze w Izraelu, w ktorym panuje judaizm.
  A z tego kolejny wniosek, ze religia nie przeszkadza w rzadzeniu panstwem i dowodza tego fakty historyczne.
  Wniosek nad wnioskami:
  „inkaa77” tworzy teorie wyssane z palca i sprzeczne z faktami historycznymi omawianymi powyzej, podobnie jak D.Kosiur, ktoremu tez przeszkadza religia.

  Polubienie

 30. Drogi marsie w moim pojęciu nie istnieje termin „religia” od momentu w którym to zdałam sobie sprawę ileż to istnień zostało uśmierconych w imię „religii” Ponadto państwo świeckie kierujące sie ideologią nacjonalizmu na samym starcie wyklucza obce wpływy – np. masonerii.Moralność i etyka nie jest domeną chrześcijaństwa – w każdym społeczeństwie / niezależnie od wiary czy tez jej braku / piętnowane sa zachowania patologiczne jak np. mord,gwałt czy złodziejstwo.

  Polubienie

 31. Mars . Zakazać działalności innych religii np. judaizmu, o czym Ty piszesz judaizm i katolicyzm , inne odłamy tez są ze soba złączone więzami nie do rozerwania. Już wkrótce, bo w styczniu będziesz miał okazje do ekumenicznych modłów, tzw. dzień judaizmu w KK. Do pozostałych „problemów” nie zabieram głosu, Ciebie nie przekonam, „narodowca – Zawiszowego „, czytaj zmanipulowanego rusofoba.

  Polubienie

 32. Nie można być „dobrym katolikiem”, a jednocześnie byc wrogo ustosunkowany do religji zydowskiej. To tak jakbys nie lubilł a wrecz nienawidził własnej głowy.Co do reszty, „szkoda czasu i atłasu”.

  Polubienie

 33. ” Imperialistyczna Rosja ” Cię kłuje, a żydoimperialistycze USA i „pozostały ich barak ” nie ?? A jednak „paskudny z Ciebie sayan”, hasbarowiec.Nie czytam i nie odpowiadam na twoje „pisanie”.Zyj dalej w „swoim, wydumanym swiecie – baraku”.

  Polubienie

 34. „inkaa77”,
  Spoleczenstwa dziela sie na rownych i rowniejszych i obowiazujace prawo karne nie jest stosowane jednakowo wobec wszystkich, niezaleznie od popelnionego przestepstwa, czyli im dana jednostka stoi wyzej na drabinie spolecznej, tym latwiej jest jej uniknac kary i tak wyglada rzeczywistosc – vide zbrodnie okresu PRL, za ktore tak naprawde nikt nie poniosl adekwatnej kary.
  W przypadku morderstwa, gwaltu i zlodziejstwa musza istniec niezbite dowody popelnionych czynow, w przeciwnym wypadku potencjalny sprawca pozostanie na wolnosci. Poza tym wazne sa rowniez okolicznosci popelnienia przestepstwa i np. zabicie napastnika w obronie wlasnej lub w obronie najblizszej rodziny (zony, meza, dzieci) nie jest traktowane jako zbrodnia.
  Np. istnieje setki przepisow n/t etyki postepowania w zakladzie pracy, a mimo tego przepisy te sa lamane wobec pracownikow, a kto sie poskarzy to zostanie zwolniony z pracy z byle powodu. Z tego wniosek, ze teoria nie idzie w parze z praktyka, a osoba poszkodowana nie jest w stanie doczekac sie sprawiedliwosci, poniewaz nie bedzie jej stac na wynajecie i oplacenie prawnika, szczegolnie gdy malo zarabia lub ma na utrzymaniu dzieci i dom.
  Kto bedzie chcial jej pomoc sposrod rodziny i znajomych w rozwiazaniu jej problemow ?
  Inny przypadek dotyczy policjantow, ktorzy sa strozami prawa, a mimo wszystko uzywaja klamstwa na rozprawie sadowej w celu obwinienia kierowcy pojazdu, ktory zostaje uznany winnym przez sedziego, poniewaz policjant jako stroz prawa posiada wieksza wiarygodnosc.
  Tak w praktyce wyglada „kod etyki” i podobnie jest z „zasadami moralnymi”, ktore sa przestrzegane przez niewielka grupe ludzi i tak wyglada zycie.

  Polubienie

 35. „krzyk”,
  Musisz zrozumiec, ze kazdy czlowiek jest grzesznikiem, niezaleznie od tego kim jest, jak sie nazywa, ile ma pieniedzy, jakie ma znajomosci z ksiedzem, ile razy chodzi do spowiedzi etc.
  Nie pisz pierdol, ze wszystkie odlamy religijne, ktorych sa setki na swiecie sa ze soba nierozerwalnie zwiazane, poniewaz to by oznaczalo, ze wszystkie religie czcza tego samego boga.
  Niemniej watykanska propaganda glosila, ze judaizm, islam i KK czcza tego samego boga.
  Faktem z kolei jest, ze zydzi byli wyznawcami takich bogow, jak: BAAL, MOLOCH i JHW (jahwe), o czym mowia „zwoje” sprzed prawie 2 tysiecy lat znalezione w okolicach Morza Martwego w 1946r, a ponadto zydzi nie uznaja Jezusa Chrystusa za swojego boga, zas wyznawcy islamu okreslaja Jezusa jako proroka i traktuja go na rowni z Mahometem, ktory byl zalozycielem religii mahometanskiej (islamskiej), ktora bazowala na judaizmie dostosowanym na potrzeby Arabow.
  W II wieku n.e. niejaki Tertulian stworzyl teorie o zwiazku pomiedzy wyznawcami judaizmu, a chrzescijanami i ta teoria stala sie w pozniejszych wiekach teoria uzywana przez KK, ktory powstal dopiero w 325r na soborze w Nicei i ta jedynie sluszna teoria przetrwala do dzis.
  Dzieki odkryciom archeologicznym mozna sie dowiedziec prawdy o panujacych wierzeniach w okresie wczesnego chrzescijanstwa i dzialaniach KK w celu zapewnienia sobie priorytetu wsrod wyznawcow chrzescjanstwa – KK niszczyl wszystkie zapisy z okresu wczesnego chrzescijanstwa, ktore byly niezgodne z judeo-chrzescijanska koncepcja KK.

  Jesli chodzi o Twoj „chlopski rozum” to potrafisz powiedziec tylko tyle na ile masz wiedzy w temacie religijnym, chociaz zauwazylem, ze opowiadasz bajki, zeby przyznac sobie racje, jak to czyni Twoj „autorytet” D.Kosiur.
  Otoz glowa chrzecijanstwa jest Jezus Chrystus, ktory dal poczatek swojej religii – jedynej prawdziwej, a pozostale religie z komunizmem wlacznie sa wymyslem ludzi dla ich wlasnych potrzeb.
  W zwiazku z tym, jako zwolennik chrzescijanstwa nie widze potrzeby brania udzialu w obchodach dnia judaizmu, bo to nie moje swieto, ale Ty i D.Kosiur jako zwolennicy zyda Putina macie obowiazek zakladania MYCKI na wasze glowy, tak jak to czynil wasz idol W.Putin, zas 1 grudnia macie obowiazek zapalic menore przed waszymi domami lub chociazby ustawic menore w oknach, tak jak na Kremlu, gdzie urzeduje wasz idol.

  Polubienie

 36. Drogi marsie proszę poczytać o „Kulcie słońca” oraz przestudiować cechy wspólne wszystkich religii – nie potrzebuje Pan sie nawet do biblioteki wybierać w tym wypadku wystarczy materiał zawarty na internecie. Ponadto bardzo mi sie nie podoba pańskie podejście szowinistyczne do innych religii – własnie przez takich jak Pan sa wojny na tle religijnym w których paradoksalnie giną ludzie,a w moim świecie / tym nie religijnym / życie i dobro drugiego człowieka jest najwyższą wartością.

  ps. wierzę w człowieka,który żył iles tysięcy lat temu i był nie dość,że mądry to i dobry / w moim domniemaniu / jednak nie łączę tego człowieka z doktryną KK nie podciągam do mistycyzmu i cudów.A już z pewnością nie będę tego człeka czciła / jak stado zmanipulowanych kalek intelektualnych / na klęczkach – zresztą z tego co wyczytałam Nazarejczyk nie życzył sobie aby go czcić na klęczkach ale aby go czcić w uczynkach i myślach swoich,co tez staram sie czynić / z lepszym lub gorszym skutkiem /
  Pani mars bądźmy ludźmi racjonalnymi 🙂
  pozdrawiam.

  Polubienie

 37. Taaak, „mój rozum’ jest „chłopski ‚nie wstydze się „tego rozumu „,, wieszkam na wsi.Widzisz róznimy sie „rozumami”, mój postrzega rzeczywistosc taką jaka ona jest, i jest chłonny na wiedze w miare moich skromnych mozliwosci i lat, natomiast Twój koszerny rozum, juz dawno zatrzymał sie w poznawaniu otaczajacej cie rzeczywistości. Z Twoją „skrzywioną”psychiczną rusofobią swietnie byś wpasowal się jako korsepondent – wyborczej, byłbyś tam mile widziany, czego ci serdecznie zyczę. A to jak postrzegasz zydów, to nie jest az takie istotne, sami żudzi , siebie róznie tez postrzegają. Przemysl , co napisalem, a szczególnie współpracy z „tą” gazetą Zapomnialem na wstępie dodac, iż kom. skierowany jest do „MARSA .”.

  Polubienie

 38. I jeszcze jedno Panie mars – nie ma „idoli” w polityce – są tylko zależności,korzyści i straty.Proszę mi wymienić co mamy z obecnej polityki ukierunkowanej względem Izraela i USA ? Lub może co możemy zyskać kontynuując tą „wielką miłość”? A co możemy mieć z polityki ukierunkowanej na bloki wschodnie,Czechy,Słowację i Węgry biorą np. pod uwagę nasze położenie geopolityczne?

  Polubienie

 39. Duzo komentarzy, ale czy zauwazyli Państwo, ze nasze dyskusje i spory nie mają wiele wspolnego z tematem artykułu „gdzie powinie stanąc pomnik Słowian, pomordowanych”…

  Polubienie

 40. Powinno być ich kilka w kilku miejscach – jeden z nich powinien być we Warszawie.Skoro stoi Muzeum Historii Żydowskiej,/ upamiętniający holokaust w którym ginęli ludzie /- nie widzę przeciwwskazań aby staną tam pomnik upamiętniający mordy na Słowianach Polskich / też ludziach / – jako równowaga.Przyszłe pokolenia być może wyciągną jakieś wnioski.My niestety nie potrafimy.
  pozdrawiam.

  Polubienie

 41. inkaa77,
  Pogon za bogactwem, wladza i wplywami byly glowna przyczyna wojen i podbojow panstw i narodow na swiecie, a w nastepnej kolejnosci byly wojny na tle religijnym.
  Talmud i Koran uchodzace za „swiete ksiegi” u wyznawcow judaizmu i islamu, nakazuja zabijac innowiercow, a z kolei chrzescijanstwo jest religia milosci.
  Nie bez winy sa rowniez przywodcy i przedstawiciele KK oraz innych wyznan chrzescijanskich, ktorzy kierowali sie wzgledami osobistymi, a nie religijnymi, jak wyznawcy judaizmu i islamu – w szczegolnych wypadkach dochodzilo do obrony wiary chrzescijanskiej przed islamskim zagrozeniem.
  Byli rowniez wladcy, ktorzy uwazali sie za „bogow” i posiadali nieograniczona wladze nad swoimi poddanymi, bedac jednoczesnie panami zycia i smierci.
  Do dzisiejszych czasow przetrwal rowniez kult jednostki w roznych religiach, wierzeniach, a nawet polityce w czym glowna role odgrywa dzis propaganda i dzieki niej tworzeni sa idole, m.inn. w filmie, muzyce i rowniez w polityce – vide zachwyt WPS takimi bandytami, agentami i przebierancami jak: Hussein, Kadafi, Jaruzelski i Putin, co jest robione w/g okreslonego scenariusza w sposob wybiorczy, zamiast pelnego obiektywizmu w przedstawianiu faktow historycznych.
  Ja chetnie poczytam jakie „korzysci” miala Polska i Polacy z Husseina, Kadafiego, Jaruzelskiego i Putina.
  O nawiazaniu scislej wspolpracy pomiedzy Polska, Wegrami i Czecho-Slowacja pisalem kilkanascie lat temu na wielu grupach dyskusyjnych, poniewaz mamy duzo ze soba wspolnego oraz podobne zagrozenia i pisalem rowniez, zeby Polska wykorzystala protekcje NATO do chwili, az sama stanie sie panstwem silnym ekonomicznie i militarnie, ale najpierw trzeba odzyskac Polske dla Polakow.

  Polubienie

 42. Pogon za bogactwem, wladza i wplywami byly glowna przyczyna wojen i podbojow panstw i narodow na swiecie, a w nastepnej kolejnosci byly wojny na tle religijnym.
  Talmud i Koran uchodzace za “swiete ksiegi” u wyznawcow judaizmu i islamu, nakazuja zabijac innowiercow, a z kolei chrzescijanstwo jest religia milosci.

  Dlatego jestem przeciwna jakimkolwiek religią zwłaszcza w naszym kraju.Aby nie dochodziło do wojen na tym punkcie.I zamiast inwestować w kościoły trzeba inwestować w obronność,zdrowie Polaków,edukację aby jakiś ekstremalny Judejczyk czy Islamista kilka razy się zastanowił czy mu sie opłaca podbijać masz kraj militarnie, Chociaż obecnie podbijają nas ekonomicznie a zmanipulowany lud zamiast walczyć o własna godność,kraj walczy o krzyżyk.Co według mnie jest jakimś absurdem,nieporozumieniem.

  Polubienie

 43. „mars” – Twoje texty – kom. powinny ukazywać się na łamach „g. wyb.”, „g.polskiej”. Twój światopogląd swietnie” wpasowałby „sie u Szechtera / Michnika. A co do religii, „u nich ” pracują także „autorytety” w tym temacie,”drogą kompromisów, uzgodnilibyście , wspólne stanowisko…a tu, jak sam czytasz,”niereformowalni”.Krótko i na temat :twoje pierdoły są „niestrawne.”

  Polubienie

 44. „krzyk”,
  Twoje klamstwa i oblude rozpoznaje z odleglosci 10 tysiecy kilometrow, nawet po niewidocznej czesci globu ziemskiego, niezaleznie od tego czy jestes z miasta czy ze wsi i to jest cecha charakterystyczna bydlaka czlekoksztaltnego, ktorych jest wiecej na forum WPS i tworzycie stado komuno-putino-ruso-filskie.

  FAKTY, o ktorych wy milczycie:
  ===========================
  W.Putin zapala menore – vide strona:

  Cytaty:
  Putin: „I will do everything for the Jews.”
  (Putin powiedzial: „Dla Zydow zrobie wszystko”)
  Putin reveals that his own father was an avid Talmudic scholar
  (Putin ujawnil, ze jego wlasny ojciec byl pasionatem Talmudu)
  http://www.thephora.net/forum/showthread.php?t=91709

  Polubienie

 45. p.s.
  Zydowskie swieto Chanuka, podczas ktorego zapalana jest MENORA, symbolizuje zydowskie zwyciestwo Zydow nad nie-Zydami (gojami – bydlem) i Putin, ktory wzial udzial w zydowskim swiecie i zapalal menore, nie mogl niewiedziec co robi, ale dokladnie wiedzial co robi – vide cytat:
  „Mr. Putin said he was familiar with both the menorah and the Chanukah holiday, because as a child his family shared their communal apartment with a Jewish family.”
  (Putin powiedzial, ze wiedzial co to jest menora i czym jest zydowskie swieto Chanuka, poniewaz bedac dzieckiem jego rodzina mieszkala wspolnie z rodzina zydowska w bloku komunalnym).
  http://www.jewishproblem.com/putin-i-will-do-everything-for-the-jews/

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s