Nieustannie aktualne poglądy Dmowskiego o szkodliwości biurokracji i wysokich podatków


Zbliżająca się 95 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości                     

                                          to doskonała okazja, by przypomnieć niezwykle aktualne poglądy       

                                          przywódcy Narodowej Demokracji na sprawy publiczne. Poglądy,        

                                          które wbrew bredniom o dwóch trumnach rządzących Polską

                                          absolutnie się nie zdezaktualizowały, a co najwyżej, tak jak przed

                                          laty, mogą być uznane za kontrowersyjne i wywoływać żywiołową       

                                          polemikę.

Roman_Dmowski_dgi58-v

Roman Dmowski uważał, że deficyt państwa, dziś rozszerzany przez Platformę Obywatelską, spowodowany jest zbyt wysokimi kosztami funkcjonowania państwa. Dodatkowo, jego zdaniem, władze nakładając zbyt duże podatki, czynią produkcje polskiego przemysłu i rolnictwa zbyt drogą. Brak popytu na polskie towary, wykreowany decyzjami rządzących, prowadzi do kryzysu.

Zdaniem Romana Dmowskiego „podatki zaś państwowe i inne doszły do takiej wysokości, że stały się tamą dla rozwoju życia gospodarczego”. Konsekwencją tego jest „konieczność zredukowania machiny państwowej, a przeto zmniejszenia kosztów jej utrzymania, narzuca się, jako rzecz niesłychanie pilna”. Dodatkowo zdaniem Dmowskiego rząd tonajmniej oszczędny i najlekkomyślniejszy konsument” zaopatrujący się u nieuczciwych sprzedawców.

Roman Dmowski pisał, że „Polska niszczeje z trzech głównych przyczyn. Po pierwsze żadne państwo nie ma takiej kosztownej machiny państwowej ze wszystkimi jej przybudówkami, w stosunku do dochodów narodu z jego wytwórczości. Koszty utrzymania państwa tak wielkim ciężarem legły na jego ludności, że ta jedna przyczyna wystarczyłaby do uniemożliwienia normalnego rozwoju życia gospodarczego”.

 Ideolog narodowej demokracji przestrzegał, że koszty „administracji państwa i wszelkich jego instytucji pożerają zarobki ludności produkcyjnej i przyczynia się w ogromnej mierze do zabicia wytwórczości. Już dziś żaden kraj w Europie nie wytrzymuje wszelkiego rodzaju podatków, wynikających ze zbyt kosztownej organizacji państwa”.

Roman Dmowski postrzegał rozrośniętą machinę państwa jako przejaw potwornej głupoty, prymitywizmu, pasożytnictwa i niedbałości o państwo. Uważał, że machina państwa musi być na miarę naszych możliwości finansowych, a „system podatkowy przekształcić [należy] tak by nie zabijał wytwórczości”. Roman Dmowski podkreślał też, że „Kapitalizm wreszcie nowoczesny dał światu naszemu dobrobyt i bogactwo przy żadnym innym systemie nie osiągalne”.

Roman Dmowski pozytywnie oceniał demokrację. W swej publicystyce dawał wyraz przekonaniu, że demokracja polepszyła byt Europejczyków w XIX wieku i obudziła świadomość narodową. Ideolog narodowej demokracji głosił, że „zwycięstwu demokracji towarzyszył najbujniejszy w dziejach wzrost bogactwa, dobrobytu i kultury materialnej”.

Wolnorynkowe poglądy Dmowskiego nie oznaczają, że Dmowski nie dostrzegał patologii, o których dziś często mówią środowiska antyglobalistów. Dmowski twierdził, że wykorzenienie kapitalizmu z moralności katolickiej doprowadziło do patologii: braku dbałości o jakość produkcji, rozpadu więzi społecznych, demoralizacji uniemożliwiającej normalne funkcjonowanie rynku. Ze szczególną krytyką Dmowskiego spotkał się amerykański imperializm kulturowy, który niszczy zachodnią kulturę, czyniąc z obywateli trzodę konsumującą niepotrzebne dobra i usługi narzucone przez korporacje. Dodatkowo zdaniem Dmowskiego imperializm amerykański wyrażający się w globalizmie to dzieło masonerii.

Co dziś może szokować wiele środowisk, ze szczególną niechęcią Dmowskiego spotkali się Żydzi i masoneria. Zdaniem Dmowskiego „ogromna liczba Żydów w Polsce była zawsze nieszczęściem”, a „gdyby Polska nie miałaby tylu Żydów, nigdy by nie było rozbiorów”. Przywódca nacjonalistów pisał też, że „nasza dusza jest obca Żydom i całkowicie dla nich [Żydów] nie zrozumiała”.

Roman Dmowski, sprzecznie ze współczesnymi dogmatami politycznej poprawności, oskarżał Żydów o nieuczciwość, monopolizowanie dostępu do pracy i zarobków. Przywódca endeków zarzucał Żydom oparcie swej solidarności rasowej na nienawiści do wszystkich niebędących Żydami, podporządkowanie polityki międzynarodowej swoim celom, szkodliwą dla tubylców dominacje w życiu społecznym i politycznym. Zdaniem Dmowskiego Żydzi propagowanie seksualnej demoralizacji i wielowiekową działalność na szkodę Polski i Polaków (przekupywanie i demoralizacje polskich posłów w XVIII wieku w interesie przyszłych zaborców, kolaboracje z zaborcami, zatruwanie polskiego życia politycznego w XVIII i XIX wieku, wspieranie sanacyjnej dyktatury).

Ideolog narodowej demokracji oskarżał też Żydów o wykorzystanie wynikającego z rewolucji kapitalistycznej awansu społecznego do stworzenia i finansowania komunizmu, wykorzystywanie swojej pozycji w kulturze i mediach do propagowania komunizmu, organizowanie wszystkich komunistycznych rewolucji. Przywódca narodowców pisał, że „marksizm w swej całości mógł się narodzić tylko w łonie żydowskim, jako płód żydowski, tym samem był przeciwieństwem wszystkiego tego, co wytworzyła w nas i w naszym życiu przeszłość europejska”. „Marksiści o ile nie są Żydami, są w pewnym sensie prozelitami judaizmu”.

Roman Dmowski obwiniał Żydów o udział w zbrodniach bolszewickich. Zdaniem Dmowskiego Żydzi „w rewolucji rosyjskiej nie byli ofiarami, ale robili raczej kariery”, „wystarczyło być Żydem, ażeby zostać komisarzem bolszewickim”, „najkonserwatywniejsi Żydzi z entuzjazmem witali zwycięstwa bolszewickie”.

Roman Dmowski oskarżał w swej publicystyce masonerię o tajną, a przez to wolną od odpowiedzialności, władzę nad polityką międzynarodową w interesie żydostwa, współpracę z komunizmem i walkę z Polską.

Jan Bodakowski
Wszelkie cytaty i opinie Dmowskiego pochodzą z jego pracy „Przewrót”.

120_0_productGfx_e90733f7faa47ea7e7fda7994f7f6f93

images

tekst oraz ilustracje zamieścił: D.Kosiur

tekst za: http://jan.bodakowski.salon24.pl/rss/

Reklamy

18 uwag do wpisu “Nieustannie aktualne poglądy Dmowskiego o szkodliwości biurokracji i wysokich podatków

 1. Jak ryły chronione przez Ligę Narodów mniejszości narodowe dokumentuje kresowe doświadczenie.Najpierw kolaboracja zbolszewikowanych Żydów z sowiecką Rosją,a następnie Ukraińców z nazistowskimi Niemcami.

  Polubienie

 2. No właśnie…. Polityka żydowska jest przyczyną biedy, stagnacji i destrukcji Państwa Polskiego

  Właśnie nieskończona ilość podatków,, coraz to bardziej wymyślnych i nonsensownych.. No ale przecież trzeba płacić żydom za holokaust.. Te pieniądze trzeba nam w jakiś sposób wyrwać… I trzeba robić głupią minę do złej gry..jak Komorowski spytany o list żydów..Bełkotał że … nie..nie,. nie.. o tym nie było mowy… To o czym on z nimi rozmawiał?… O pogodzie..

  Polubienie

 3. Gdyby cytaty z Dmowskiego pochodziły z wydań z przed 1939r. musiał bym dać im wiarę, ale wydawane w okresie późniejszym szczególnie po ,,transformacji’ mogą być fałszywe i dopisywane przez ludzi o pokroju J. B.
  Kapitalizm nigdy nie był idealnym ustrojem i nigdy nim być nie będzie, a już mówienie o moralności kapitalizmu to absolutna bzdura.
  Kapitalizm i burżuazja kapitalistyczna ( szefowie korporacji, wielcy posiadacze, akcjonariusze, bankierzy, gracze giełdowi i politycy) tego systemu to ludzie hieny. To rekiny bez jakichkolwiek zahamowań.
  Chcą nowych łupów, bombardują, Jugosławię, Libię, Syrię, Wietnam, Koreę, Afganistan.
  Nie chce się przed nimi ugiąć taki czy inny polityk, to robią mu wypadek, lub obalają w zamachu.
  To jest kapitalizm. Zysk, krew i ruiny.
  U nich moralność, to tak samo jak watykański Bóg.
  Nie istnieje
  Równie załgana i nieprawdziwa jest tz. demokracja. Jest reżim, jest zakulisowa gra o władzę i łupy.
  Co mamy w takim razie w Polsce.
  Mix.
  Po trochę wszystkiego, z lęku jeszcze przed narodem. Mamy zatem trochę kapitalizmu, ( jak Amber Gold) i trochę socjalu, jak ZUS, zasiłki, emerytury i renty, służbę zdrowia i jeszcze w zasadzie darmową edukację i. t.d.

  Polubienie

 4. W porównaniu z okresem PRL ilość etatów w całej administracji państwa III RP (od gmin po urzędy centralne) wzrosła czterokrotnie.
  Ok. 40% etatów w całej administracji państwa jest wymuszona akcesją do UE.
  W tym samym czasie zlikwidowano niemal wszystkie zakłady produkcyjne (ponad 10 mln miejsc pracy) oraz 700 tys. gospodarstw rolnych.

  Należy także uwzględnić implementację do naszego systemu prawa dziesiątek tysięcy unijnych przepisów. Sejm RP produkuje kilkaset ustaw rocznie. Wszystko to razem nakłada na zniszczoną gospodarkę kraju morderczy kaganiec biurokratyczny, który skutecznie blokuje nie tylko funkcjonowanie pozostałości po gospodarce okresu PRL, ale uniemożliwia rozwój przedsiębiorczości w każdym sektorze gospodarczym: prywatnym, komunalnym, spółdzielczym, państwowym.

  Mamy, zatem w III RP sytuację, w której niewyobrażalnie rosną obciążenia społeczeństwa zmuszonego utrzymywać swoimi podatkami nadmiernie rozrośniętą administrację krajową i dodatkowo unijną. Natomiast Państwo, czyli III RP zawłaszczona przez żydostwo, ogranicza wszelkie społeczne urządzenia zmniejszając zakres bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego obywateli oraz ogranicza funkcje socjalne i oświatowo-kulturalne.

  System podatkowy („Polska potrzebuje poważnej naprawy” cz.4) – http://dariuszkosiur.streemo.pl/Community/24822,Blog_Wpis,__System_podatkowy__Polska_potrzebuje_powaznej_naprawy_cz_4.html

  Polubienie

 5. W porównaniu z okresem PRL ilość etatów w całej administracji państwa III RP (od gmin po urzędy centralne) wzrosła czterokrotnie.
  Ok. 40% etatów w całej administracji państwa jest wymuszona akcesją do UE.
  W tym samym czasie zlikwidowano niemal wszystkie zakłady produkcyjne (ponad 10 mln miejsc pracy) oraz 700 tys. gospodarstw rolnych.

  Należy także uwzględnić implementację do naszego systemu prawa dziesiątek tysięcy unijnych przepisów. Sejm RP produkuje kilkaset ustaw rocznie. Wszystko to razem nakłada na zniszczoną gospodarkę kraju morderczy kaganiec biurokratyczny, który skutecznie blokuje nie tylko funkcjonowanie pozostałości po gospodarce okresu PRL, ale uniemożliwia rozwój przedsiębiorczości w każdym sektorze gospodarczym: prywatnym, komunalnym, spółdzielczym, państwowym.

  Mamy, zatem w III RP sytuację, w której niewyobrażalnie rosną obciążenia społeczeństwa zmuszonego utrzymywać swoimi podatkami nadmiernie rozrośniętą administrację krajową i dodatkowo unijną. Natomiast Państwo, czyli III RP zawłaszczona przez żydostwo, ogranicza wszelkie społeczne urządzenia zmniejszając zakres bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego obywateli oraz ogranicza funkcje socjalne i oświatowo-kulturalne.

  System podatkowy („Polska potrzebuje poważnej naprawycz.4) – http://dariuszkosiur.streemo.pl/Community/24822,Blog_Wpis,__System_podatkowy__Polska_potrzebuje_powaznej_naprawy_cz_4.html

  Polubienie

 6. Zrzucanie całej winy na tych parszywych koczowników jest totalnym absurdem.W czyimś interesie leży to żeby ominąć tu dziesiątki tysięcy zdrajców o korzeniach Słowiańskich,którzy dla pazerności swojej zaprzedali się Koczownikom i KK.Tak już jest że najlepiej winy szuka się u kogoś innego tylko nie u siebie.To nasi przodkowie dali się wciągnąć w tą fałszywą grę tego opętanego ”narodu wybranego”Dziś mamy podobną sytuację i nic się nie zmieniło.Dalej mamy niewyregulowaną sytuacje i popełniamy błąd za błędem.Koczownicy przy sterach,zdrajcy po bokach i ogromna masa niemyślących ”owieczek” pod pokładem a tacy jak my na samym końcu.Dziś nie możemy popełniać błędów bo odczuje to nasze pokolenie.Do Historii możemy zaglądać tylko wtedy jak potrzebujemy wyciągnąć wnioski i żeby nie popełniać błędów naszej przeszłości.Sława

  Polubienie

 7. Watykański „bóg” rozwala nas już od setek lat..- patrz – Chłopi – Reymonta… Całe plugatswo idzie z zachodu…Czyli sodomia, pedalstwo, pedofilia, lesbianizm, lewactwo.. Wypaczenie norm moralnych.. Zachód to „obca” kultura dla nas Słowian… Zachód to żydowskie zboczenie, a w naszym przypadku to dominacja Prus, czyli Szkopów… Granice z tkzw. Zachodem są obecnie abstrakcyjne, /kwestia interpretacji/ i Szkopy tak interpretują, że germanizują Śląsk, Pomorze, Warmia- Mazury… /Jałta przecież już nie obowiązuje/… To prawda, że wielu Polaków dało się zwieść żydowskiej mamonie.. ale dlaczego.? Zostali spaczeni przez watykańskiego „bożka’.. wyjałowieni z wiedzy, a ci w sutannach śmieją się ze swoich wiernych i nazywają ich „ludowością”… Tak zostali wyjałowieni, że wolą „jasełka” niż swoją wolność i suwerenność.. Ale uważam, że tym ludziom trzeba pomóc… to nasi bracia.. i trzeba do nich dotrzeć… Kościół watykański – /kler/ to zbiorowisko pedofilów, zboczeńców, pedałów i odsetek tych co lubi ‚dziewczynki’..

  Nie będzie wolnej Polski jeżeli „jurne watykańskie ogiery w sukienkach” – /agenci niemiec/ będą miały swój języczek uwagi w sprawie naszej gospodarki, polityki, kultury i moralności.. Oni karmią ‚lud’ „jasełkami” niewiedzy i będą zawsze wykorzystywać to i szantażować władzę w Polsce..- /zakładam już Polskę suwerenną/ – z tymi panami trzeba skończyć, a ludziom dać wiedzę…

  Rozmawiałem na necie z wieloma narodowcami.. i boli mnie to, że oni dalej widzą sojusz z USA i tkzw. ‚zachodem’… Dlaczego nie uczą się historii..?.. To jest paranoja… A może polscy patrioci już tak bardzo przez żydostwo zostali skanalizowani, że nie potrafią odróżnić co jest w interesie państwa polskiego, a co nie… – /przykład Piłsudskiego/… Obecnie nierząd polski wysyła kartki z Piłsudskim jako zaproszenie na marsz narodowy… Cóż to za reprezentacja..? Piłsudski konfident i pruski agent, wróg narodu ma być szyldem Wolnej Polski..?.. Ale ta idea jest obecnie kontynuowana… i przykład / zdrajca Mazowiecki/ bohaterem Polski..!! Jak tak dalej pójdzie… to zupełnie się zatracimy… a szczególnie młodzież…

  Moim zdaniem zło leży w katolickim klerze…. Tu jest pies pogrzebany… Narodowcy powinni przestać miłować kler, a zacząć miłować Polskę, siebie, sąsiadów, rodzinę, dzieci… a nie tych zboczonych parchów…żydowsko – niemieckiej wtyczki…

  Polubienie

 8. >>>>>Zrzucanie całej winy na tych parszywych koczowników jest totalnym absurdem.W czyimś interesie leży to żeby ominąć tu dziesiątki tysięcy zdrajców o korzeniach Słowiańskich,którzy dla pazerności swojej zaprzedali się Koczownikom i KK.<<<<
  Dokładnie :))
  Z tym,że gdyby odsunąć od władzy koczowników i KK "czyści" Słowianie – rodacy nie mieli by interesu aby szkodzić własnemu narodowi?
  Z felietonem zgadzam się w 100% – media "zaklinają" rzeczywistość,kreują ją i najdziwniejsze dla mnie,że naród polski daje się bajerować mimo oczywistych faktów – biedy,bezrobocia,wykluczenia,emigracji,braku dostępu do opieki socjalnej,medycznej przy tak wysokim % podatków.
  Według mnie dobrym bojkotem było by przez daną grupę społeczną,polityczną odmowa płacenia podatków argumentując tym iż "aparat państwa" sam łamie prawa konstytucyjne i tym samym wprowadza anarchię – zakładam,że wystarczy taka jedna grupa społeczna aby wszyscy podchwycili temat.Wszystkich nas nie zamkną ani nie zabiją!!!

  Polubienie

 9. >>>Narodowcy powinni przestać miłować kler, a zacząć miłować Polskę, siebie, sąsiadów, rodzinę, dzieci… a nie tych zboczonych parchów…<< wybieram swój jako Polki – moi biedni rodacy nie rozumieją iż KK / rzymskokatolicki / jest obcą nam frakcją,a wartości typu nie zabijaj,nie kradnij sa wartościami uniwersalnymi i żaden zdrowy człek nie potrzebuje „opiekunów” aby tak proste zasady rozumieć.Obecnie naród polski sie pogubił wierząc iż cud / za sprawą KK? / sprawi,że będą zyli w wolnym kraju / hi hi / nie zdają sobie jednak sprawy,że KK to „podwójne dno” realizujący własny interes / ileż kasy idzie z naszych podatków na KK,a brak na leczenie np. dzieci? / i w poważaniu ma przysłowiowego Kowalskiego.

  Polubienie

 10. Jakoś nie słyszałam aby Rydzyk specjalnie sie przejmował osobami,które zmarły na skutek nie „załapania się” w limitach które ustanowił NFZ – przecież KK ideologicznie powinien „naciskać” aby nie wykluczać ludzi chorych,a jedynie o co sie martwią to czy z podatków trafi do nich odpowiednia pula pieniędzy.Zastanawiam sie jak to możliwe,że ludzie nie widza tej hipokryzji,jak to możliwe,że nie widzą iż KK wykorzystując wizerunek kogoś „dobrego i mądrego” robią $ itp. – jaki trzeba mieć iloraz inteligencji aby uświadomić sobie w/w sprawy?

  Polubienie

 11. ….odmowa płacenia podatków …
  To nie jest możliwe. Polacy są zbyt podzieleni, skłóceni, ,,zdemokratyzowani’ prounijni, jednym słowem zbyt ogłupieni by coś takiego zrealizować.
  Natomiast odwet byłby bardzo bolesny, np. nie wypłacanie świadczeń emerytalnych i rentowych, zasiłków dla bezrobotnych, zmniejszenie pieniędzy na leczenie i edukację, itp

  Polubienie

 12. Inka77
  „Zastanawiam sie jak to możliwe,że ludzie nie widza tej hipokryzji,jak to możliwe,że nie widzą iż KK wykorzystując wizerunek kogoś “dobrego i mądrego” robią $ itp. – jaki trzeba mieć iloraz inteligencji aby uświadomić sobie w/w sprawy?”

  No nie widzą….Efekt kilkusetletniego prania mózgu…przez żydo-szkopów w sukienkach… Tak jak napisałem … Ludzie mają obraz Jasełek – tradycji… i wyłączony rozum,.. oto tu chodzi.. Obejrzyj sobie stary film rosyjski – „Psków” – najazd żydo-papieskiej hordy na tą twierdzę.. Próba germanizacji- żydyzacji Rosji…. Jak powiedziałem i powtórzę… Trzeba usunąć „Konia Trojańskiego” w naszym kraju… to jest Watykan-żydowskie macki…

  Polubienie

 13. Najprawdopodobniej próbowali by zrobić odwet – jednak wśród społeczeństwa powoli wzrasta świadomość,ze podatki,które oddają państwu nie przyniosą im żadnego zabezpieczenia na starość / już teraz opłacamy wszyscy NFZ a tylko nieliczni Ci co się załapali na limit mają dostęp / pomoc socjalna praktycznie nie istnieje / 200 zł to jest co? datek na chleb? / zasiłki dla bezrobotnych są niewspółmierne do tego co oddaje się państwu / 83% realnego dochodu / na dobra sprawę nie są nam w stanie niczym zagrozić – bo de fakto juz nic nie mamy do stracenia – prócz życia? a i tutaj zrobili się w bambuko rozbrajając wojsko polskie i redukując zatrudnienie w policji – zresztą wojsko czy policja opowiedzieliby sie po ich stronie? Cóż to temat dyskusyjny – pozdrawiam

  Polubienie

 14. inkaa77
  Wojsko nie opowiedziałoby się po stronie tych koczowników może w małym procencie,natomiast policja raczej tak.Do służby policyjnej idą zawsze takie gagatki które lubią i służą wiernie temu reżimowi. Wręcz pragną szczypty władzy.Przeważnie są to ludzie którzy w swoim gronie nie byli doceniani.Ubierając mundur czują się władczo.Zorganizowany Naród nie potrzebował by armii policjantów.Ciekawe jest to że przed wojną w Polsce było około 12 tyś. policjantów i Polska była nieco większa,a dziś jest ich 120 tyś..Pytam się po co?

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s