Propagandowy walec dezinfromacji Chevronu i jego rządowi poplecznicy


Upubliczniam materiał przesłany na prywatną pocztę

 

PZ

 

Łowicz, 08.11.2013r.

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

Petycja Parlamentu Europejskiego, 0578/2012

http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

http://www.monitor-polski.pl/wp-content/uploads/2012/08/List-otwarty-do-Prezydenta-RP-Bronis%C5%82awa-Komorowskiego-7.pdf

Jan Dworak – Przewodniczący Krajowej  Rady Radiofonii i Telewizji

Andrzej Siezieniewski – Prezes Zarządu Polskie Radio Spółka Akcyjna

Juliusz Braun – Prezes Zarządu Spółki Telewizja Polska Spółka Akcyjna

Szanowni Panowie,

w związku z nachalnym rozpowszechnianiem  w mediach:

 • reklamy  firmy “ Chevron”, która zawiera kłamliwe informacje; jakoby koncern, na którym ciążą wyroki sądowe w innych częściach świata za łamanie praw człowieka i niszczenie środowiska, kierował się troską o środowisko i respektował prawa mieszkańców dotkniętych działalnością tej firmy

Dowód : “Brednie Chevronu i gaz łupkowy w Polsce [wideo: powielane reklamy Chevronu]” http://www.tokfm.pl/blogi/z-plazy/2013/10/brednie_chevronu_i_gaz_lupkowy_w_polsce_wideo_powielane_reklamy_chevronu/1,

 • reklamy firmy Polska Grupa Energetyczna, gdzie firma ta przedstawiona jest nie jako tylko producent prądu ale jako twórca gór, jezior i lasów, co jest niedopuszczalną manipulacją. Firma ta nie tylko że niszczy tereny rolnicze ale dodatkowo stwarza ogromne zagrożenie z eksperymentami  składowania  w pokładach geologicznych skroplonego CO2 i innych niebezpiecznych odpadów, nawet z innych krajów

Dowód: “PGE: robimy prąd, góry, jeziora i lasy (wideo)” http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/pge-robimy-prad-gory-jeziora-i-lasy-wideo

 • programów  propagandowych na tematy energetyki z udziałem polityków a zwłaszcza takich jak były Minister Skarbu Mikołaj Budzanowski, który skompromitował się na wizji cyt.:“piciem płynu, który jak sam określił, był wykorzystywany w zeszłym roku do szczelinowania odwiertu w Lubocinie” . Dopuszczenie do takiej manipulacji jest niebywałym skandalem i dowodzi nie tylko braku rzetelności dziennikarskiej ale i niebywałej degrengolady w mediach i w polityce

Dowód: Budzanowski pije płyn do szczelinowania

             http://gazlupkowy.pl/budzanowski-pije-plyn-do-szczelinowania/

żądamy:

 • niezwłocznego całkowitego wycofania  tego typu reklam

 • wprowadzenia zakazu produkcji reklam dla firm niszczących środowisko życia człowieka oraz reklam naruszających obowiązujące w Polsce normy etyczno-moralne

 • upublicznienia we wszystkich mediach łącznie z internetem przeprosin opinii publicznej w Polsce za dopuszczenie do emisji reklam łamiących zasady etyczne i moralne

 • wyemitowania  specjalnego programu na żywo, w godzinach najlepszej oglądalności wraz ze zwiastunem (z wyprzedzeniem tygodnia, wielokrotnie powtarzanym każdego dnia) o zagrożeniach dla istnienia Narodu Polskiego w Polsce, zawartych w naszych wystąpieniach do władz w Polsce i Unii Europejskiej pod tytułem : “Kulisy gazowej gorączki” w terminie do 12 grudnia 2012r.

 • wyemitowanie nagrania tego programu 100 razy, ze zwiastunem, w ciągu 1 miesiąca

 • rzetelnego informowania społeczeństwa w Polsce o zagrożeniach dla istnienia Narodu Polskiego

 • zaprzestania propagowania antypolonizmu, obrażania uczuć religijnych Polaków, demoralizujących wzorców oraz  dyskryminacji polskiej kultury narodowej. Przykładem jest obraźliwe i skandaliczne dla każdego Polaka, określenie przez E. Zapendowską  patriotycznej piosenki A. Rosiewicza “Pytasz mnie”,  wykonanej przez Piotra Wolwowicza w muzycznym show „Tylko muzyka Must be the music“, jako cyt.: “ repertuar „bogoojczyźniany” i „takie patriotyzmy” to „coś okropnego”.  I poradziła Wolwowiczowi „Nie idź tą drogą”. Dyrygent Adam Sztaba kpił zaś, że powinno się zmienić nazwę programu na „Zabij mnie śpiewem”.  link; “ Trzy tysiące osób chce przeprosin od Polsatu za Wolwowicza” http://www.rp.pl/artykul/639340.html

W ramach zadośćuczynienia za wyrządzone  Narodowi Polskiemu krzywdy moralne na wskutek emisji reklam firmy Chevron, Polska Grupa Energetyczna  oraz innych firm, niszczących środowisko życia człowieka np. na wskutek  stosowania hydroszczelinowania w odwiertach geologicznych,  technologii CCS; podziemnego składowania skroplonego CO2, kopalni odkrywkowych węgla brunatnego itp. żądamy przeprosin opinii publicznej w Polsce poprzez 100-krotne odczytanie w ogólnopolskich programach informacyjnych w Polskie Radio S.A. jak  też 100-krotne w programach TVP S.A. takich jak:  Wiadomości, Panorama, Telexpress, Servis Info, przeprosin następującej treści :

“ Krajowa Rady Radiofonii i Telewizji wraz z dyrekcją Polskiego Radia oraz Dyrekcją Telewizji Polskiej   przeprasza opinię publiczną w Polsce za dopuszczenie do emisji reklam firmy Chevron oraz  Polskiej Grupy Energetycznej jak też  reklam o  gazie  łupkowym  i  kopalniach odkrywkowych  w Polsce, które zawierają nieprawdziwe informacje, wprowadzające w błąd społeczeństwo polskie.

Informujemy, że działalność firm wydobywczych jak też energetycznych łączy się zawsze z wielkimi, nieodwracalnymi szkodami dla pokładów geologicznych i  dla zasobów wodnych a tym samym dla środowiska życia człowieka a przy tym związana jest z naruszaniem konstytucyjnych praw obywatelskich mieszkańców terenów dotkniętych ich działalnością. W ramach przeprosin i zadośćuczynienia będzie wyemitowany w TVP specjalny program na żywo, w godzinach największej oglądalności pt: “ Kulisy gazowej gorączki ”, o którym powiadomimy w oddzielnym komunikacie.”

Nadmieniamy, że jako autorki petycji Parlamentu Europejskiego nr. 0578/2012 wielokrotnie występowałyśmy do przewodniczących; Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i Rady Europy o podjęcie działań w celu usunięcia z Europy koncernów i powiązanych z nimi firm, na których ciążą  wyroki sądowe w innych częściach świata za niszczenie środowiska i łamanie praw człowieka takich jak np. Chevron. http://www.petycjeonline.com/a/18709

W załączeniu do emaila przesyłamy w PDF kilka naszych wystąpień przeciwko zagrożeniom oraz wcześniejsze protesty:

1.Protest przeciw naruszaniu prawa autorskiego oraz dobrych obyczajów i zwyczajów przez TVP

2.Protest przeciw nagraniu dla TVP z grupą oszustów

3.Oświadczenie na okoliczność naruszeniu dóbr osobistych uczestników spotkania w Żurawlowie przez TVN24 „Polska i Świat”

Prosimy o odpowiedź drogą emailową w ustawowym terminie.

       Maria Bejda, Teresa Wojda

       Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

Otrzymują:

Martin Schulz

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego

Jose Manuel Barroso

Przewodniczący Komisji Europejskiej

Herman Van Rompuy

Przewodniczący Rady Europejskiej

 

 

Reklamy

Jedna uwaga do wpisu “Propagandowy walec dezinfromacji Chevronu i jego rządowi poplecznicy

 1. Łowicz, 23.10.2013r.

  Maria Bejda, Teresa Wojda
  Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”
  Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
  OBYWATELSKI RUCH OPORU
  Petycja Parlamentu Europejskiego 0578/2012
  lowobywatel@gmail.com , lowobywatel2@gmail.com
  http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

  Bogdan Zdrojewski
  Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  Rzeczypospolita Polska

  Dotyczy:
  odpowiedzi na nasze wystąpienie do Pana Ministra z 24.09.2013r. o weryfikację przyznawanych stypendiów i nagród dla A. Staniszewskiej z Łowicza oraz przeciw antypolonizmowi i degrengoladzie w kulturze a także przeciwko kongresowi kultury niepolskiej w Radomsku (tzw. wielopolskiej lansowanej za pieniądze polskiego podatnika przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej).

  W związku z tym, że Pan Minister nie odpowiedział nam na nasze wystąpienie z 24.09.2013r., zawierające dowody (z Pana podpisem jak też prawnika z kierowanego przez Pana Ministerstwa) na popieranie antypolonizmu i degrengolady w kulturze polskiej, domagamy się ponownie wyjaśnień i podjęcia działań.

  Pismo z 17.10.2013r. z Departamentu Mecenatu Państwa, nr.DMP/ /2013/abg( tekst w załączeniu poniżej) jest nie do przyjęcia, tym bardziej że jest to pismo z cyt.: “Departamentu Mecenatu Państwa”, ale nie wiadomo jakiego państwa, bo w nagłówku nie ma ani godła ani nazwy naszego Państwa, Ojczyzny Narodu Polskiego; “Rzeczypospolita Polska”.
  Dowód: fotokopia pisma z Departamentu Mecenatu Państwa.
  Jest to niebywałym skandalem i dowodzi podstępnego przejowania Ojczyzny Narodu Polskiego przez uzurpatorów dopuszczających się fałszowania wyborów i referendów a przy tym działających na szkodę i krzywdę Narodu Polskiego.
  Przykłady dowodów :
  1. “Protest wyborczy 2011, skarga do European Court of Human Rights, wybory 2011 w Polsce, Wybory fałszowane informatyką od roku 2004.”
  http://umtsno.blogspot.de/2013/03/wybory-faszowane-informatyka-od-roku.html
  2. “Do Narodu Polskiego. List otwarty.”
  http://www.tcichocki.pl/20130727_Do_Narodu_Polskiego_List_otwarty.pdf
  3.“Antypolska linia Ministerstwa Kultury?”
  http://stopsyjonizmowi.wordpress.com/2011/02/28/antypolska-linia-ministerstwa-kultury/#more-7562
  4. „Rozmowy międzyrządowe w Jerozolimie. O wspólnej przyszłości Polski i Izraela”
  http://tvp.info/informacje/swiat/o-wspolnej-przyszlosci-polski-i-izraela/4023092
  5. „Tusk w Izraelu. “Wspólna przeszłość i wspólna przyszłość””
  http://fakty.interia.pl/fakty-dnia/news/tusk-w-izraelu-wspolna-przeszlosc-i-wspolna-przyszlosc,1601394
  6. “Bulwersująca wypowiedź ,prezydent Izraela: „Wykupujemy Polskę”; http://www.bibula.com/?p=1390
  Naród Polski ma pełną świadomość, że władzę w Polsce sprawują przedstawiciele mniejszości narodowej pochodzenia żydowskiego. 40 milionowy Naród Polski w Polsce i miliony Polaków na świecie nie godzą się na to aby w ich ojczystym kraju władzę sprawowała mniejszość żydowska, kierująca się zasadami Talmudu:
  http://www.zbawienie.com/talmud.htm
  cyt:” Żydzi mają okradać i zabijać Gojów:
  Sanhedrynu 57a.
  Kiedy Żyd zamorduje goja („Cuthean”), nie będzie żadnej kary śmierci. Jak Żyd okradnie od goja, może sobie zatrzymać.
  Baba Kamma 37b.
  Goje są poza ochroną prawa i Bóg „wystawił ich pieniądze Izraelowi”.Żydzi mogą okłamywać gojów:
  Baba Kamma 113a.
  Żydzi mogą użyć kłamstw („wybiegów”) by oszukać goja.
  Nie-żydowskie Dzieci PODLUDZKIE:
  Yebamoth 98a.
  Wszystkie nieżydowskie dzieci są zwierzętami.
  Powszechnie znane są w Polsce zasady Talmudu jak też wypowiedź premiera Izraela, Monachem Begina, laureata pokojowej Nagrody Nobla, cyt.:
  http://www.stopsyjonizmowi.wordpress
  ”Nasza rasa jest Rasą Panów. Jesteśmy świętymi bogami na tej planecie. Różnimy się od niższych ras, ponieważ wywodzą się one od insektów. Faktycznie porównując je do naszej rasy, inne rasy to bestie i zwierzęta, bydło w najlepszym przypadku. Inne rasy są uważane jako ludzkie odchody. Naszym przeznaczeniem jest rządzenie ponad niższymi rasami. Nasze ziemskie królestwo będzie rządzone poprzez naszych liderów za pomocą rózgi żelaznej. Masy będą lizać nasze stopy i służyć nam jako nasi niewolnicy.”
  Nie jest to mowa miłości do całego świata ale mowa nienawiści i powinna podlegać karze wg art.
  256 kk. cyt.: “kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści wobec grupy osób lub osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, społecznej, naturalnych lub nabytych cech osobistych lub przekonań (…) podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2″
  Ta porażająca prawda o planach narodu żydowskiego rozprzestrzeniła się już po całym świecie i uchroni przed haniebnymi planami depopulacji ludzkości pod fałszywymi hasłami; demokracji, zasad zrównoważonego rozwoju czy troski o prawa człowieka czy narodów do suwerenności.
  Przykłady publikacji:
  “David Icke. Kto kontroluje sieć”: http://www.youtube.com/watch?v=AAcoVCGIev
  „Największy sekret” Davida Icke omawia Krzysztof Rogala – 15.03.2013”

  “Sto nowemu porządkowi świata”- 12.06.2013”
  http://niezaleznatelewizja.pl/2013/06/stop-nowemu-porzadkowi-swiata-12-06-2013/
  Ponawiamy nasze żądania zawarte w naszym piśmie z 24.09.2013r.
  (pełny tekst w załączeniu poniżej ) :
  upublicznienia wszystkich dokumentów dotyczących przyznania i rozliczenia stypediów dla Anny Staniszewskiej na:http://www.mkidn.gov.pl , oraz przesłania nam drogą emailową
  upublicznienia dokumentów dotyczących przyznania nagród dla A. Staniszewskiej w tym dorocznej nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2008 roku na: http://www.mkidn.gov.pl , oraz przesłania nam drogą emailową
  weryfikacji przyznawanych stypendiów i nagród dla A. Staniszewskiej
  wyciągnięcia wszelkich konsekwencji wobec winnych zaistniałej sytuacji
  podania komunikatu do Polskiej Agencji Prasowej o wprowadzeniu w błąd Szanownego Pana Ministra przez wnioskodawców o przyznanie dorocznej nagrody dla Anny Staniszewskiej i podjętych działaniach naprawczych
  wydania stosownego rozporządzenia w tej sprawie celem naprawienia błędu z przyznaniem nagrody dla osoby zasługującej na potępienie społeczne a nie na nagrodę
  poinformowania władz miasta Łowicza i powiatu łowickiego oraz mediów a także nas o rozporządzeniu w tej sprawie i podjętych działaniach

  oraz domagamy się:
  przeznaczania 99 procent środków polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Polską Kulturę a 1 % na kulturę mniejszości narodowych
  zaprzestania nachalnego promowania judaizmu w Polsce a szczególnie zlikwidowania Dnia Judaizmu (17 stycznia)
  zaprzestania demoralizacji społeczeństwa poprzez kulturę propagującą rozwiązłość, brak zasad moralnych, brak szacunku dla życia i zdrowia ludzkiego
  zakazu organizowania i finansowania kongresów, zjazdów i konferencji dyskryminujących Naród Polski w jego Ojczyznie

  Oczekujemy odpowiedzi od Szanownego Pana Ministra (z Pana podpisem pod pismem z godłem i nazwą Ministerstwa z określeniem nazwy państwa: Rzeczypospolita Polska) w ustawowym terminie, drogą emailową.

  Maria Bejda, Teresa Wojda
  Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”
  Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
  OBYWATELSKI RUCH OPORU

  Załączniki: poniżej.↴
  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

  Tekst przesłany z Departamentu Mecenatu Państwa, bez nazwy :
  Dnia 17.10.2012

  Warszawa, 17 października 2013 r.

  Departament Mecenatu Państwa

  DMP/ /2013/abg

  Panie

  Maria Bejda, Teresa Wojda

  Stowarzyszenie Regionalne

  Wsi Urzecze „Łowiczanie”

  Szanowne Panie!

  W odpowiedzi na mail z dnia 24 września 2013 r. informuję, że Departament

  Mecenatu Państwa MKiDN w sprawie pani Anny Staniszewskiej posiada następujące

  informacje:

  1. pani Staniszewska tylko raz była stypendystką Ministra Kultury, w pierwszym

  półroczu 2003 roku

  2. do pracy w komisji stypendialnej Ministra Kultury została powołana w latach:

  2004-2006

  3. Doroczną Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymała

  w 2008 roku.

  Z powyższych danych wynika, że pani Anna Staniszewska, jako członek komisji

  stypendialnej nie była jednocześnie stypendystką oraz nie otrzymała Dorocznej Nagrody

  w trakcie trwania kadencji komisji. Taką sytuację wykluczał regulamin. Zarówno

  stypendia jak i nagrody MKiDN są rekomendowane ministrowi przez komisje ekspertów,

  rekrutujące się również ze środowisk artystycznych. Decyzje, które podejmuje minister

  w tych sprawach są ostateczne i nie ma od nich odwołania.

  Z poważaniem

  ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa, tel.: 022 42 10 512, fax: 022 826 30 65, e-mail: dmp@mkidn.gov.pl

  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
  Poniżej;
  wystąpienie “ Do Ministra Kultury.Stop degrengoladzie w kulturze i antpolonizmowi w Polsce.”

  Łowicz, 24.09.2013r.

  Maria Bejda, Teresa Wojda
  Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”
  Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
  OBYWATELSKI RUCH OPORU
  Petycja Parlamentu Europejskiego 0578/2012
  lowobywatel@gmail.com , lowobywatel2@gmail.com

  Szanowny Pan
  Bogdan Zdrojewski
  Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  Dotyczy:
  weryfikacji przyznawanych stypendiów i nagród dla A. Staniszewskiej z Łowicza.

  W związku:

  z przyznaniem Annie Staniszewskiej z Łowicza w 2008 roku dorocznej Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego osobie, która wraz z władzami miasta Łowicza i powiatu łowickiego niechlubnie wsławiła się próbą ( nieudaną) przejęcia dorobku Teresy Wojda i Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie” w 2008 roku http://gazetylokalne.pl/a/lowicz-anna-staniszewska-lowiczaninem-roku-2008/print http://www.lowicz.eu/serwis/index.php?id=1021

  ze zlekceważeniem przez Szanownego Pana Ministra bogatej i systematycznie przesyłanej w 2008 roku naszej korespondencji o kradzieży dorobku intelektualnego innych twórców przez A.Staniszewską, jeszcze przed przyznaniem dla niej nagrody przez Pana Ministra
  Dowód: fotokopia pisma stowarzyszenia przesłane do wiadomości Ministra Kultury z dnia 05.05.2008

  ze zlekceważeniem przez Szanownego Pana zapytań sądu (w sprawie XIII C444/08 o naruszenie dóbr osobistych Teresy Wojda) dotyczących istnienia oszczerczego listu na temat Teresy Wojda wysłanego przez osoby, które wyrokiem sądu zmuszone zostały przeprosić T. Wojda za zniesławienie, co Pan Minister osobiście potwierdził ale przed zapytaniem sądu, pismem DIK /554/39/16348/10 z 28.04.2010r., lecz odmówił udostępnienia, na wniosek naszego stowarzyszenia, tego oszczerczego listu, co jest postawą nieetyczną, niegodną zajmowanego stanowiska.
  To oszczercze pismo pisane z inicjatywy władz lokalnych i A.Staniszewskiej miało decydujący wpływ na przyznanie nagrody zamiast Teresie Wojda to Annie Staniszewskiej, która prowadzi firmę AN-HAFT, m.in. przypisuje sobie prace rękodzielnicze innych twórców czy nawet projekt chorągwi Szkoły Pijarskiej, autorstwa światowej sławy heraldyka Krzysztofa Guzka. Na podkreślenie zasługuje fakt, że urzędnicy Starostwa w Łowiczu już w 2007 r. informowali Teresę Wojda o opracowywaniu wniosku o nagrodę dla niej.
  Dowód: fotokopia pisma Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego DIK /554/39/16348/10 z 28.04.2010r
  z manipulacją zawartą w piśmie z 13.07.2010 DP 1431/10, podpisanym przez dyrektora Dominika Skoczka z Departamentu Prawnego, jakoby oszczercze pismo o T.Wojda nie dotarło do ministerstwa, poprzez celową zmianę roku w dacie poszukiwanego przez sąd pisma. Zamiast potwierdzenia pisma z 03.04.2008r. , odpowiada on że nie istnieje pismo, ale z 03.04.2010r.
  Dowód: fotokopia pisma D.Skoczka z 13.07.2010 DP 1431/10

  ze zlekceważeniem przez Szanownego Pana Ministra jak też przez Burmistrza Miasta Łowicza oraz
  Starostę Łowickiego naszego protestu z 18.12.2009 r.(w załączeniu do tego emaila), w którym pisaliśmy m.in. o fałszowaniu życiorysu A. Staniszewskiej cyt.:
  “nasze stowarzyszenie zgodnie z przyjętym w marcu 2008 roku apelem o godne zachowanie i traktowanie łowickich tradycji ludowych ośmieliło się wytknąć nierzetelne działania osób, które powinny być wzorem rzetelnośći. Władza i urzędy oraz prasa lokalna zamiast poprzeć naszą inicjatywę piętnującą nieprawidłowości, stanęła po przeciwnej stronie. Chętnie afiszowano się podczas np. gali przyznawania nagród w ministerstwie z osobą, wobec której było najwięcej zastrzeżeń. Toczące się postępowanie sądowe XIII C444/08 o naruszenie dóbr osobistych (Teresy Wojda) przeciwko E.Tomczak i innym ewidentnie wskazuje że m.in. tytuł Łowiczanin Roku 2008 przyznany A.Staniszewskiej oparty jest na fałszywych informacjach. Nie wnikając w szczegóły jak np. od kiedy należy do STL (Stowarzyszenia Twórców Ludowych ) różnica aż 10 lat, czy też do Zarządu Głównego STL w Lublinie.
  Dowód: fotokopia protestu z 18.12.2009r.

  przyznaniem przez komisję stypendialną, w której zasiadała Anna Staniszewska, stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Annie Staniszewskiej, członkowi tejże komisji
  Na spotkaniu 07.05.2008 r. w gabinecie Burmistrza Miasta Łowicza A. Staniszewska nawet przepraszała, że stypendium zamiast T.Wojda zostało jej przyznane, bo zasiadała komisji stypendialnej, co uważała za oczywiste.
  W ramach przyznanego stypendium dla A.Staniszewskiej powinna powstać izba regionalna w piwnicy jej domu ale publicznie nic nie wiadomo o jej istnieniu. Jako dokumentację powstania tej izby stanowić miały fotografie wykonywane we wnętrzu chaty weselnej w skansenie w Maurzycach, w której odbywały się prezentacje “Wesele Łowickie dla turystów”, organizowane przez T.Wojda w ramach działalności Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie”, o czym informowała A.Staniszewska przy okazji dokonywania fotografii wnętrza tego obiektu muzealnego, urządzonego przez T.Wojda, według jej autorskiej koncepcji.

  z kreowaniem i promowaniem przez władze lokalne Anny Staniszewskiej która, jak na ironię, patronuje nawet akcji Muzeum Guzików “ Łapta złodzieja”. http://kultura.wiara.pl/doc/1523029.Wypasione-koguty/2
  http://kultura.wiara.pl/doc/1434153.Wycinanka-pod-ochrona
  Pomimo istnienia tak wielu zastrzeżeń i dowodów przeciwko A.Staniszewskiej to jednak przyznano jej doroczną nagrodę Ministra Kultury w 2008 roku jak też tytuł “Łowiczanina Roku 2008”.
  Razem z grupą osób wykluczonych z naszego stowarzyszenia (za poddanie się manipulacjom lokalnych władz i urzędów oraz instytucji kultury jak np. Muzeum w Łowiczu, Łowicki Ośrodek Kultury, Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, w związku z próbą przejęcia dorobku T.Wojda i stworzonego przez nią stowarzyszenia) jest nadal pokazywana jako autorytet w dziedzinie kultury ludowej. Jest nawet członkiem kapituły nagrody “Łowicka Róża”, przyznawanej przez Radę Powiatu Łowickiego.
  Dowód: wystąpienie stowarzyszenia z 15.5.2010 do Kapituły Nagrody “Łowicka Róża”
  Domagamy się od Szanownego Pana Ministra:
  upublicznienia wszystkich dokumentów dotyczących przyznania i rozliczenia stypediów
  dla Anny Staniszewskiej na:http://www.mkidn.gov.pl , oraz przesłania nam drogą emailową
  upublicznienia dokumentów dotyczących przyznania nagród dla A. Staniszewskiej w tym dorocznej nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2008 roku na: http://www.mkidn.gov.pl , oraz przesłania nam drogą emailową
  weryfikacji przyznawanych stypendiów i nagród dla A. Staniszewskiej
  wyciągnięcia wszelkich konsekwencji wobec winnych zaistniałej sytuacji
  podania komunikatu do Polskiej Agencji Prasowej o wprowadzeniu w błąd Szanownego Pana Ministra przez wnioskodawców o przyznanie dorocznej nagrody dla Anny Staniszewskiej i podjętych działaniach naprawczych
  wydania stosownego rozporządzenia w tej sprawie celem naprawienia błędu z przyznaniem nagrody dla osoby zasługującej na potępienie społeczne a nie na nagrodę
  poinformowania władz miasta Łowicza i powiatu łowickiego oraz mediów a także nas o rozporządzeniu w tej sprawie i podjętych działaniach
  Przyznawanie stypendiów i nagród takim osobom jak Anna Staniszewska godzi w powagę kierowanego przez Szanownego Pana Ministerstwa i dowodzi przyzwolenia na szerzenie degrengolady w kulturze.
  Nie ma , bo nie może być przyzwolenia na działania niszczące zasady moralne i etyczne w imię skrywanych celów niszczenia Polskości w Polsce a zwłaszcza, że 90 % środków będących w dyspozycji Pana Ministerstwa przeznaczane jest na kulturę niepolską.
  Przykładem na to jest dofinansowanie i przyzwolenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wykłady o kulturze “wielopolskiej” zamiast o Kulturze Polskiej, tak jak to miało miejsce w Radomsku, 12.09.2013r., na Kongresie Kultury, wykład prof. Joanny Kurczewskiej.
  Teresa Wojda jako uczestniczka tego kongresu stanowczo zaprotestowała przeciw niszczeniu Polskiej Kultury i zastępowaniu ją kulturą wielopolską a także przeciw obraźliwemu dla każdego Polaka określaniu Polski jako Wielopolska.. https://www.facebook.com/pages/INICJATYWA-OBYWATELSKA-DORZECZA-BZURY-I-S%C5%81UDWI/107356922689206?ref=ts&fref=ts
  Stanowczo protestujemy przeciwko podstępnej podmianie polskiej kultury na kulturę mniejszości narodowej, poprzez wprowadzanie tzw. przestrzeni różnorodności, fałszywej tolerancji, celem dyskryminacji i stopniowego eliminowania Polskości w Polsce.

  Panie Ministrze, jest Pan przecież Ministrem Rzeczypospolitej Polskiej, to dlaczego dyskryminuje Szanowny Pan Polskość i akceptuje degrengoladę w kulturze?

  Oczekujemy podjęcia niezwłocznych działań i odpowiedzi w ustawowym terminie.
  Uprzejmie prosimy o przesyłanie korespondencji wyłącznie drogą emailową, ponieważ na znak protestu przeciwko zsyłanym na Naród Polski zagrożeniom, nie odbieramy żadnej korespondencji wysyłanej drogą pocztową.

  Z poważaniem

  Maria Bejda, Teresa Wojda
  Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”
  Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
  OBYWATELSKI RUCH OPORU

  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s