List Otwarty do niejakiego B.Komorowskiego


Bronisław Komorowski

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

List Otwarty

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus

Szanowny Panie

Z zażenowaniem odnotowaliśmy informację, że w Polsce mają mieć miejsce obrady parlamentu obcego państwa. Bardzo wpływowego i awanturniczego państwa, które nie potrafi współistnieć w zgodzie ze swymi sąsiadami, a jego polityka wzbudza sprzeciw na całym świecie. Czy to znaczy, że już najemnicy z Polski nie będą jeździć na żydowskie wojny, bo będą się one odbywać na terytorium naszego Kraju?

Wspierał Pan koncepcję Polski w NATO i „Unii Europejskiej”. Byliśmy temu przeciwni. Nie były to koncepcje budowy bogatej, suwerennej i bezpiecznej Polski. Udostępnienie izraelskim służbom naszego terytorium temu bezpieczeństwu również nie służy.

Roman Dmowski, klasyk polskiej polityki, wskazał na podstawową zasadę, że każdy naród powinien być gospodarzem w swoim suwerennym państwie. Tego właśnie domagamy się – my przeciwnicy – zawłaszczenia i podporządkowywania Polski przez obce strefy wpływu.

Niniejszym pragniemy wyrazić nasz stanowczy sprzeciw, aby na terenie suwerennego państwa, w którym pełni Pan czasowo funkcję prezydenta, odbywały się manewry obcych wojsk, służb specjalnych, aby praca polskich instytucji państwowych podlegała nadzorowi i wpływom służb obcych. Nie zgadzamy się na przyzwolenie prowadzenia swobodnej i zalegalizowanej działalności ośrodkom medialnym, dziennikarzom, fundacjom, organizacjom pozarządowym reprezentującym obce strefy wpływu. Jest nam niezwykle przykro, że na terytorium Polski działają wrogie wobec Polski i naszych sąsiadów dywersyjne ośrodki.

Pragniemy zwrócić uwagę, że pokój w Europie jest pozorny. Trwa totalna wojna informacyjna, na wszystkich możliwych frontach. Państwo, które zrezygnuje ze swojej własności, wykastruje własne służby, wpuści obce media i agencje obcych stref wpływu nie zapewni bezpieczeństwa swojemu narodowi nie będzie mogło przetrwać.

Pragniemy podkreślić, że atak na państwo i jego bogactwa w doktrynie tej wojny zaczyna się od destrukcji moralnej, od niszczenia kultury, szkolnictwa, obyczajowości, rodziny, od podważenia zasad etyki. Dopiero zdegenerowane pokolenie narodu może wydać „samodzielnie” wyrok na siebie i przyszłe pokolenia. Tego mogą chcieć wykolejeńcy, degeneraci, kosmopolici, pewne mniejszości, ale nie świadomi Polacy.

Ze smutkiem zauważyliśmy nazbyt serdeczne kontakty Izraela ze skompromitowaną złodziejstwem częścią elit Trzeciej RP. Budzi to niekorzystne komentarze i obniża prestiż naszego państwa. Wystąpienia części polskich „elit” zachęcające Polaków do udziału w NATO, rozszerzania UE i wspierania Izraela zmusza do analizy tych wszystkich finansowych kontekstów i powiązań. Owi popierający są zamieszani nad Wisłą w liczne afery, dziwnie „nic nie wiedzieli” o gigantycznych wyciekach pieniędzy z budżetu Polski, nie reagowali na powszechne złodziejstwo, paserstwo czynione na majątku narodowym, które stało się elementem rządów pookrągłostołowych. Tacy to „Polacy” kreują politykę w Polsce. NATO i Niemiecka Unia Europejska ma tylko takich mędrców. Oni dla realizacji swych celów są gotowi podpalać granice i domy sąsiadów.

Z uwagą i zażenowaniem wysłuchaliśmy przemówienia Lecha Kaczyńskiego. Powiedział on w Izraelu, że niezależnie od tego, kto będzie w Polsce sprawował władzę będzie realizował politykę żydowską. Tę politykę prowadziły wszystkie posolidarnościowe rządy. To destrukcyjne i gorszące postępowanie wobec Polski i Polaków jest przez Pana kontynuowane. Polacy z niedowierzaniem przyglądają się nowej modzie przeobrażania się krypto-syjonistów w neofitów narodowych. Można popatrzeć jak 11 listopada z prezesem Kaczyńskim robicie sobie wyścigi, kto pierwszy złoży kwiaty Romanowi Dmowskiemu. Ten nieszczery gest wkrótce blednie w blasku zapalanych chanukowych świec.

Z czego konkretnie wynika ta usłużność i uległość „elit” w Polsce wobec Izraela i Żydów? Wiemy z historii, że w międzywojennej Polsce marszałek Piłsudski sprowadził i nadał prawa obywatelskie ponad 600 tysiącom Żydów. Mieszkało ich w Polsce łącznie około 3 milionów. Dowiadujemy się, że 6 milinów Żydów wymordowali Niemcy. Niedawno dowiedzieliśmy się, że do Polski chce wrócić 3 miliony Żydów. Dodajmy do tego, że Żydzi twierdzą, że ich w Polsce nie ma. Stwierdzają: „No gdzie wy widzicie tych Żydów! Nie jesteśmy w stanie rozwiązać tych matematycznych zawiłości, dlatego skupimy się na tym stwierdzeniu, że ich w Polsce nie ma. Jak zatem rozumieć zainicjowanie dni judaizmu, do których obchodzenia, kolejny raz jesteśmy zmuszani? Jak rozumieć posolidarnościowy wybuch judaizacji w kościele, szkole, kulturze, polityce? Z czego wynika nadreprezentacja mniejszości we władzach w Polsce? Czy to są zjawiska urojone, lub wirtualne? Dlaczego nie promujemy polskiej kultury? Dlaczego nie realizujemy polityki narodowej polskiej? Z czego zatem wynika to zauroczenie obcym? Tego wszystkiego nie wymaga dialog Polaków z Żydami, to nie jest konieczne do zachowania poprawnych stosunków między państwami.

Dowiedzieliśmy się po niewczasie, że plan zrobienia w Polsce przewrotu był znany masonerii w Polsce już w 1976 roku. Już wtedy było zaplanowane połączenie państw niemieckich i wtedy też była mowa o krzywdach terytorialnych, jakich podobno Niemcy doznały. Dowiedzieliśmy się, że ten przewrót, ta cała hucpa z „Solidarnością” to było od „a” do „z” zrealizowane przedstawienie przez obce i krajowe już wcześniej „sprywatyzowane” służby. Efekt jest taki, że od 1980 roku za granice wyjechało 6 milionów Polaków, a państwo, które było potęgą gospodarczą, w którym Polacy rok po roku stawali się bogatsi i przejmowali władzę zostało przetransformowane do roli kolonii – rezerwatu. Już drugie pokolenie Polaków wychowywane jest przez antynarodowy system, a rządzą nami prostytutki polityczne i paserzy. Warto tu zauważyć, że przewrotem kierowało wiele osób żydowskiego pochodzenia współpracujących między innymi z KOR-em, ROPCiO „Radiem Wolna Europa”.

Po 1980 roku zostaliśmy wepchnięci do niemieckiej strefy wpływów. Proszę sobie wyobrazić, co to oznaczało dla naszego narodu w czasie „namawiania” nas do Unii Europejskiej. Mieliśmy z wszystkich mediów tylko pro-unijną propagandę. Stają nam przed oczyma naciski grup polityczno-medialnych – brał Pan w tym udział – przed polskim referendum w sprawie przyłączenia do Unii w roku 2003. Niektórzy z nas padli wtedy ofiarą służb mundurowych przymuszanych do szykanowania i usuwania przeciwników UE. Znów warto zauważyć, że w tę propagandę i w procesy przygotowania anszlusu było zaangażowanych wiele osób pochodzenia żydowskiego. To się w głowie nie mieści, ale kiedy w roku 2002 na pl. Piłsudskiego w milczeniu trzymaliśmy transparent z napisem ‘’UE NIE” zostaliśmy oskarżeni o antysemityzm?!

Anszlus do Unii Europejskiej to transformacja z państwa do kolonii, a z narodu właściciela i gospodarza do narodu odartych z wszystkiego niewolników. To istne Eldorado dla zagranicznych banków i międzynarodowego, w szczególności niemieckiego kapitału. Udostępnienie kraju, jako rynku zbytu i safari do nowoczesnego, współczesnego połowu niewolniczej siły roboczej. Mamy fasadową demokrację, która w rzeczy samej jest totalitarną dyktaturą mediów, służb i ośrodków finansowych, które się w nim zainstalują. Byliśmy kolejnym anektowanym państwem, kolejną kroplówką dla tego zrodzonego w chorych głowach projektu pod nazwą Unii Europejskiej. Czy celem solidarnościowego przewrotu była likwidacja naszej polskiej własności i likwidacja naszego państwa?

24 lipca 2005 roku podczas uroczystości 86 rocznicy powstania policji honorowym gościem był Szewach Weiss. Jego przemówienie było głównym punktem programu. Wraz z Danutą Hubner zostali odznaczeni złotymi medalami zasługi — UWAGA!!! — za zasługi dla Polskiej Policji. Takie przykłady kolaboracji z osobami pochodzenia żydowskiego reprezentującymi obce państwa można mnożyć.

Dalecy jesteśmy od generalizowania i stosowania w naszych ocenach odpowiedzialności zbiorowej, ale stajemy w prawdzie i musimy stwierdzić, że kolejny raz w naszej trudnej historii środowiska żydowskie stanęło przeciw nam, ramię w ramię z naszym okupantem. Chcielibyśmy usłyszeć Pawła Śpiewaka, który odcina się od popierania przez warszawską gminę żydowską marszy sodomitów, Chcielibyśmy usłyszeć od najmłodszego z Gebertów słowo przepraszam za siebie, swego ojca i dziadka. Od Bronisława Wildsteina słowo przepraszam za współpracę z KOR-em, za ingerencje w wewnętrzne spawy Ukrainy, z Izraela przeprosiny za Katyń i inne zbrodnie NKWD, za kolaborację z Niemcami i bolszewikami, za holokaust alkoholowy. Nie słyszymy ze środowisk żydowskich potępienia, do dziś przez wielu Żydów praktykowanej zbrodniczej ideologii Talmudu. Słyszymy tylko ciszę. To jest tak samo jak słuchamy opowieści o dobrych Niemcach i zastanawiamy się, dlaczego żaden z nich do nas nie napisał, że ich rząd sprzeda Polakom za ogromne pieniądze złom – niemieckie czołgi z lat siedemdziesiątych. Nie chcemy przez to powiedzieć, że nie ma dobrych Niemców, czy Żydów. Chcemy tylko zaznaczyć, że dialog w tych warunkach jest prawie niemożliwy.

Ile są warte zawierane sojusze? Tak niesymetryczne relacje z Izraelem, USA Niemcami i Wielką Brytanią. Czy zdarza się, że obywatel USA kupuje sobie polską wizę i jest zawracany na polskim lotnisku? Dlaczego tolerujemy żydowskie kłamstwa historyczne i szkalowanie Polaków? Dlaczego tolerujemy bezczelne roszczenia finansowe światowych środowisk żydowskich?  Izrael udziela schronienia zbrodniarzom wojennym, tym którzy w powojennej Polsce zaprowadzili krwawy terror, mordercom syna Bolesława Piaseckiego i złodziei z czasów obecnych. Polacy chcą dobrych symetrycznych stosunków na jak najlepszych zasadach z wszystkimi narodami.

Procesy uruchomione przez natowskich i unijnych mędrców, światowe finansowe i biznesowe grupy wiodą do kolejnego ogrania Słowian i samozniszczenia Europy.  Gdy kolejny raz urządza się nam Europę „po nowemu” i już widać antychrześcijańskie i antysłowiańskie tendencje owych nowych mód. Antynarodowa UE bardzo skrzywdziła wiele narodów. Kultura i ludy Europy mają być wyparte przez inne. My na to się nie godzimy. Nie zgodzimy się nigdy, na przygotowywaną nam przez WASP-ów, podrzędną rolę parobka we własnym gospodarstwie. Na zmuszanie do masowej emigracji zarobkowej i poniżanie przez ekonomiczne procesy.

Po co o tym piszemy? Nie mamy złudzeń. Chcemy tylko żeby zdawał Pan sobie sprawę, że Polacy orientują się w swoim położeniu. Nie można na nas grać tak jak Jankiel grał na tych patriotycznych, ale pustych, polskich łbach w swojej karczmie. Wiemy, że sprzeniewierzyliście już prawie wszystko, że nie macie możliwości dalszego utrzymania stanu obecnego, że szykujecie nam kolejny przewrót. Proszę spojrzeć na wschód. Zobaczy Pan męża stanu – prezydenta Łukaszenkę. Może się Pan wiele nauczyć i wziąć przykład. Niech Pan spojrzy szeroko. Zobaczy Pan kraje gdzie złodzieje majątku narodowego trafiają do więzienia, przedstawiciele obcych agentur są wysyłani do domu, wprowadza się zakazy destrukcji i demoralizacji, zakazuje się reklamy alkoholu, przeciwstawia się fali zepsucia i zwyrodnienia płynącej z Berlina i Tel Avivu, etc.

Rozumiejąc tę trudną sytuację naszego narodu, który nie do końca ma wpływ na przebieg zdarzeń, chcemy jeszcze raz wyraźnie podkreślić, że my Polacy na demontaż naszego państwa zgody nie dajemy!

Życzymy Panu życzliwszego spojrzenia na Polaków, chrześcijan i inne narody słowiańskie.

Szczęść Boże.

Dariusz Benedykt Ciesielski

Sławomir Andrzej Zakrzewski

Reklamy

8 uwag do wpisu “List Otwarty do niejakiego B.Komorowskiego

 1. Prezydent Bronisław Komorowski jest historykiem i mieni się jako konserwatysta.Tym bardziej powinien znać dzieła Feliksa Konecznego,katolickiego myśliciela,a w szczególności cywilizacyjny podział.Z treścią listu w bezpośrednim związku jest książka CYWILIZACJA ŻYDOWSKA,w której jest rozdział JUDEOPOLONIA.Problem rozwinął historyk Andrzej Leszek Szcześniak w :
  Judeopolonia. Żydowskie państwo w państwie polskim. Wyd. Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2001, ss. 97. ISBN 83-88822-07-1
  Politykę historyczną proSYJONISTYCZNĄ charakteryzuje zmowa milczenia nad kolaboracją zbolszewikowanych Żydów z sowietami,oraz udziałem nadreprezentacji mniejszość żydowskiej w zawieranym traktacie okrągłostołowym,oraz w wykreowaniu korupcjogennej ustawy zasadniczej.
  Zgodnie z opisem James’a Goldsmith’a w książce PUŁAPKA (wydanie polskiej wersji językowej w roku 1995) okazała się nią być kolejna utopia to jest GATT i globalny wolny handel.Na niej bazuje EKONOMIA POLITYCZNA GLOBALIZMU!!!
  EKONOMIĘ,która nie służy krajowi,w którym jest stosowana Feliks Koneczny nazwał ŻYDOWSKĄ.Jak aktualna jest jego polski punkt widzenia opisany w POLSKIE LOGOS I ETHOS,do której językiem matematyki dopisać należy rozdział o wartościach narodowych.
  Jako historykowi powinna być znana analiza dokonana w KULTURA KRYTYKI przez Kevin’a MacDonald’a,w której jest mowa o żydowskiej ewolucyjnej strategii grupowej wpływającej na politykę globalną.Z niej to wypływa KULT HOLOCAUSTU,który ma na celu ograniczanie ocen krytycznych żydowskiego etnocentryzmu.Stąd praktyka usuwania tego typu komentarzy,przykładowo na Forum POLITYKI.To nie przez przypadek spadkobiercy wojennego komunizmu pod wodzą Aleksandra Kwaśniewskiego zawarli braterstwo broni z demokratami wojennymi,protestantami opanowanymi przez żydowskie ruchy umysłowe i polityczne.

  Coraz bardziej jest widoczne,że KAPITAŁ ma swoją narodowość i może szkodliwie wpływać na obieg pieniądza również i w Polsce.Sprzyja temu synkretyzm wiary z promowaniem teologii JUDEOCHRZEŚCIJAŃSKIEJ.CYWILIZACJA ŁACIŃSKA,której Polska jest bastionem ma swoje kulturowe korzenie w antycznej Grecji.Potwierdza to list rozwodowy HELLENIZM A JUDAIZM opisany przez Tadeusza Zielińskiego.Doświadczamy CYWILIZACYJNEJ MIESZANKI pod znaczacym wpływem CYWILIZACJI PODWÓJNEJ MORALNOŚCI,bo tak nazwał ŻYDOWSKĄ polski badacz Feliks Koneczny.

  Polubienie

 2. Panie Kazimierzak,

  obraca się pan ciągle w tym samym kręgu lektur i komunałów, ale unika pan jak ognia odpowiedzi na zadane panu pytania. Oznacza to, że będąc „krytykiem” talmudycznej mentalności żydowskiej oraz cywilizacji żydowskiej opisanej metodą historyzmu przez F.Konecznego ( do której zdaniem pana trzeba dopisać suplement językiem matematyki) posługuje się pan narzędziami dyskursu typowymi dla żydów.

  Zatem stojąc na płaszczyźnie logiki dwuelementowej i metod matematyki proszę o uzasadnienie , czemu tak wysoko ceni pan „niezależnych” dziennikarzy z kręgu Klubu Ronina, takich jak J.Orzeł, R.Ziemkiewicz, K.Skowroński, B.Wildstein, P.Karnowski, P.Lisicki.T.Sakiewicz.K.Czabański – do czego się pan przyznał w odpowiedzi na zadane panu przeze mnie pytania , patrz wątek” W oparach absurdu…….Polska A.D.2014″ i czy uznając tychże „niezależnych” za reprezentację Cywilizacji Łacińskiej wskazuje Polakom takich przewodników w ich zmaganiach z cywilizacją podwójnej moralności?

  Polubienie

 3. Oświadczenie dotyczące naruszenia suwerenności Polski przez Izrael
  ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

  Czy to jeszcze Polska…

  Mając na uwadze zapowiedzianą publicznie debatę parlamentu izraelskiego na terenie Rzeczpospolitej oświadczamy że: usiłowanie lub dokonywanie politycznych czynności sprawczych przez władzę ustawodawczą danego kraju na obszarze innego kraju narusza jego suwerenność. Uchwalanie lub usiłowanie uchwalanie praw na terytorium Rzeczypospolitej to domena tylko Sejmu i Senatu, a nie obcego parlamentu!

  Suwerenność państw jest jednym z podstawowych terminów prawa międzynarodowego. Oznacza ona niezależność państwa, wyrażającą się w posiadaniu osobowości prawnej, stanowiącej najwyższą władzę na danym terytorium. Państwo suwerenne jest zatem w stosunkach międzynarodowych podmiotem prawa międzynarodowego. Zatem co władza ustawodawcza państwa chroniącego odpowiedzialnych za masowe ludobójstwa chce uprawomocnić w Polsce?

  Znaczenie zasady suwerenności podkreśla fakt, że została ona ujęta we wszystkich podstawowych dokumentach międzynarodowych. Karta Narodów Zjednoczonych, określając zasady postępowania swych członków i samej organizacji, na pierwszym miejscu wskazywała na „suwerenną równość”, a uchwalona w 1970 roku Deklaracja zasad prawa międzynarodowego stwierdzała, że wszystkie państwa korzystają z suwerennej równości, która obejmuje takie elementy jak:

  Państwa są równe wobec prawa
  Każdemu państwu przysługują prawa wynikające z pełnej suwerenności.

  Każde państwo ma obowiązek szanować podmiotowość innych państw

  Integralność terytorialna i niepodległość polityczna państwa są nietykalne.
  Każde państwo ma prawo swobodnie wybrać i rozwijać swój system polityczny, społeczny, gospodarczy i kulturalny

  Każde państwo ma obowiązek stosować się w pełni i w dobrej wierze do swoich zobowiązań międzynarodowych i pokojowo współżyć z innymi państwami.

  Zapis o integralności terytorialnej i niepodległości politycznej w świetle planowanej debaty parlamentu Izraela w Polsce to de facto aneksja Polski na takiej samej zasadzie jak to odbyło się z Austrią. Jak wiemy z faktów historycznych 13 marca 1938 roku niczym nie skrępowani Austriacy finansowani przez globalistów ogłosili zatwierdzoną następnie przez Hitlera ustawę, która włączała Austrię do Wielkiej Rzeszy jako Marchię Wschodnią (Ostmark). Dopiero w 2009 po badaniach genetycznych bliskich krewnych Hitlera okazało się, że był on żydem berberyjsko-aszkenazyjskim co diametralnie zmienia uzasadnienie napaści na Polskę w 1939 roku przez dwa kraje kierowane de facto przez środowiska żydowskie !

  Dopuszczenie do politycznych czynności sprawczych na terenie Rzeczpospolitej to naruszenie prawa międzynarodowego i krajowego.

  W tym stanie rzeczy znajdują pełne uzasadnienia motywy zamordowania dwóch Prezydentów RP, którzy sprzeciwiali się takim aktom politycznym, a których następstwem jest usuwanie Krzyży z miejsc publicznych i symboli Chrześcijaństwa m.in. z Krakowskiego Przedmieścia w Warszawie oraz usiłowanie usunięcia Krzyża z sali plenarnej Sejmu.

  Mając na uwadze umiłowanie Polski, odwiecznej Ojczyzny Polaków wzywamy wszystkich Polaków w Polsce oraz na świecie do zdecydowanego działania na rzecz zachowania suwerenności Polski oraz w celu zaprowadzenia ładu prawnego na obszarze Rzeczpospolitej.

  Polubienie

 4. inkaa77
  By wprowadzić nagłówek / tytuł artykułu, wystarczy kliknąć na -Edytuj ten wpis i wpisać w górnym polu ( nad polem tekstowym) tytuł, następnie kliknąć na Zaktualizuj (prawa kolumna niebieskie tło)

  Polubienie

 5. Być może Izrael w taki sposób przeciera drogę dla obrad w Polsce parlamentu niemieckiego.
  Polityka małych kroczków może być polityką pełzającej okupacji

  Polubienie

 6. W kontekście faktów :

  – wskazanego przez Opolczyka.pl poddania przez posłów sejmu RP pod patronat św. Jana z
  Dukli

  http://cyklista.wordpress.com/2014/01/19/sklerykalizowany-sejm-podejmuje-koscielne-uchwaly-watykanskich-urzednikow/

  – pojawiających się na razie pojedynczych przypadków zawierzenia w Polsce niektórych
  miejscowości przez ich lokalnych notabli- burmistrzów / Kamień Pomorski / Jezusowi
  Chrystusowi patrz:

  http://www.kamienskie.info/burmistrz-karpinski-zawierzyl-gmine-jezusowi- chrystusowi/#comment-85572

  – działalności na terenie Polski grup o charakterze masońskim na siłę prących do intronizacji
  Jezusa Chrystusa na króla Polski /na przykład Konwent Narodowy Polski/ :

  nie ulega żadnej wątpliwości, iż w Polsce po jej rozgrabieniu przez Międzynarodową Lichwę przy udziale ich agentury umieszczonej w centrach decyzyjnych wszelakiej władzy, a więc władzy wykonawczej, ustawodawczej, sądowniczej, medialnej przygotowywany jest zamach na wolności religijne, duchowe Polaków mający na celu pozbawienie nas wolności duchowej i uczynienie z Polski państwa religijnego poprzez intronizację Jezusa na króla polski. Temu wszyscy musimy przeciwdziałać. Czas najwyższy wyzwolić się z głupoty którą wśród nas,
  nota bene przy naszym udziale i naszym przyzwoleniu, szerzą i rozpowszechniają nasi wrogowie. Jeśli tego nie zrobimy będzie po nas nie tylko w sensie materialnym , lecz również duchowym.

  polecam również na ten temat artykuł Opolczyk.pl z komentarzami pod nim :

  http://opolczykpl.wordpress.com/2014/01/09/slowianski-porzadek-swiata/#comment-67367

  Polubienie

 7. @PAZIEM
  Feliks Koneczny nie był „niewolnikiem” historycyzmu!!!Dokumentuje to w swoich dziełach,które okazały się na emigracji po jego śmierci (zmarł w 1949):
  PAŃSTWO W CYWILIZACJI ŁACIŃSKIEJ
  O ŁAD W HISTORII.
  Podnosiłem problem,że KAPITAŁ ma swoją NARODOWOŚĆ!!!
  Teatr WOJNY O PIENIĄDZ przenosi się na terytorium Polski,stad język matematyki do POLSKIEGO LOGOS,aby umieć się znaleźć ze swoją polskością.
  Nie można wykluczyć,że omawianie narodowych problemów w Klubie Ronina ma określony cel dyktowany polityką historyczną za którą kryje się PODWÓJNA MORALNOŚĆ.Stąd moje komentarze,choćby i w KRONICE HISTORYCZNEJ TV REPUBLIKA,w których nawiązuję do historycznego zbliżenia judaizmu do włodarzy w łonie cywilizacji bizantyjskiej.Ten problem mam zamiar poruszyć na spotkaniu :
  Tym razem zapraszamy na spotkanie poświęcone jednemu zagadnieniu,
  ale przedstawionemu przez dwóch prelegentów.

  Janusz Dobrosz – „Polska-Niemcy w cieniu Mitteleuropy”
  prof. Tadeusz Marczak – „Wielkomocarstwowa polityka Niemiec Angeli Merkel”

  20 stycznia (poniedziałek)
  godz. 17:00

  Zapraszamy na naszą stronę internetową
  i zachęcamy do dołączenia do wydarzenia na Facebooku

  Jeżeli uznacie Państwo temat za wart propagowania to bardzo prosimy o udostępnianie
  plakatu i wydarzenia poprzez maile i fanpage na Facebooku.

  Szanowny panie „paziem” proszę wziąć pod uwagę,że portal WPS,tak go rozumiałem w dążeniu do suwerenności,to ani nie konfesjonał,ani instytucja dochodzeniowo-przesłuchująca.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s