Zmarł Bohdan Poręba


W dniu dzisiejszym o godz. 18:46, w Warszawie, w wieku niemal 80 lat, zmarł Bohdan Poręba, reżyser filmowy i teatralny, niestrudzony patriota kochający Polskę , której poświęcił całe dzieło swego życia.

Pan Bohdan Poręba był współzałożycielem Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej i członkiem Zarządu naszej organizacji.

Wspomnieniom o osobie Zmarłego, którego śmierć zupełnie nas zaskoczyła, gdyż żył nadzieją na realizację filmu o Jedwabnem, mającego być zwieńczeniem Jego twórczego życia, poświęcimy specjalny reportaż.

Wyrażamy głęboki żal oraz przekazujemy słowa kondolencji najbliższej rodzinie Zmarłego.

Żegnaj Druhu ! Przyjacielu! Kresowy Rycerzu!

 

Zarząd Stowarzyszenia

Wierni Polsce Suwerennej

 

Paweł Ziemiński

Dariusz Kosiur

Andrzej Skorski

Tadeusz Dylak 

Przypomnijmy

Bohdan Poręba: Najbardziej kontrowersyjna postać polskiego kina

“Kontrowersyjność” dorobku artystycznego i samej osoby Bohdana Poręby, to określenie z arsenału tzw. poprawności politycznej.

Z percepcją twórczości reżysera nie ma problemów żaden szczery,  polski patriota. Z tych m.in.powodów wielkim zaszczytem jest dla stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej, że pan Bohdan przyjął propozycję współtworzenia naszego Stowarzyszenia i podjął się funkcji wiceprzewodniczącego Zarządu WPS.

W czasach takich jak obecne, kiedy toczy się walka na śmierć i życie między światem wartości i antywartości nie tylko artystycznych, ale przede wszystkim ludzkich i narodowych –  dorobek i postawa takich osób jak Bohdan Poręba jest szczególnie godna podkreślenia i rozpowszechniania.

PZ

Fanatyk czy patriota?

Fanatyk czy patriota?

Kazimierz Kutz powiedział kiedyś, że gdyby rozpisać konkurs na najbardziej nielubianą postać w środowisku filmowym, to reżyser„Hubala” wygrałby w cuglach. Od wielu lat Bohdan Porębaprzebywa poza krwiobiegiem polskiej kultury. Dla jednych patriota i artysta wyklęty, dla innych fanatyk, antysemita, piewca narodowego komunizmu, a przede wszystkim symbol tego, co najgorsze w polskiej polityce powojennej. 

O tym jak silne emocje budziła w środowisku osoba Poręby niech świadczy fakt, że Stanisław Barejawielokrotnie kpił z niego w swoich filmach. Koledzy nigdy nie wybaczyli mu koneksji z PRL-owską władzą i przynależności do niesławnego Zjednoczenia Narodowego „Grunwald”, szkalującego opozycję demokratyczną i tropiącego „syjonistyczne spiski”.

Do historii przeszło również jego spotkanie z Andrzejem Czeczotem. Kiedy reżyser odmówił podania mu ręki, karykaturzysta odpowiedział: „I słusznie, panie Poręba, bo pan jest ch***m, a ch*j rąk nie posiada”…

Najmłodszy reżyser Europy

Najmłodszy reżyser Europy

Bohdan – a właściwie Jerzy Bogusław – Poręba urodził się 5 kwietnia 1934 roku w Wilnie w rodzinie o silnie narodowych tradycjach. Był synemsanacyjnego oficera, czym później tłumaczył swoje przystąpienie do komunistycznej ZMP (Związek Młodzieży Polskiej).

– W Polsce Ludowej z takim pochodzeniem byłem elementem podejrzanym. Dzięki ZMP dali mi spokój – tłumaczył w wywiadzie dlaGazety Wyborczej.

W 1955 roku ukończył Wydział Reżyserii Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Jak sam mówi, po studiach był najmłodszym reżyserem w Europie. Miał zaledwie 21 lat.

Sześć lat na bezrobociu

Sześć lat na bezrobociu

Rok później udało mu się nakręcićdokument zatytułowany „Apel poległych”, który pierwotnie miał zrobić Andrzej Wajda. W 1959 tpku zadebiutował pełnometrażowymi„Lunatykami”.

Wszystko zmieniło się w 1963 roku, kiedy Poręba wyreżyserował „Daleką drogę” – historię I Dywizji Pancernej generała Stanisława Maczka. Mimo dość jednoznacznej, pro-PRL-owiej wymowy, film kosztował reżysera złamanie kariery.

Dlaczego? Poręba twierdzi, że został poszkodowany wskutek rozgrywek partyjnych, choć nie wyklucza, że w sprawie maczał palce ówczesny szef polskiej kinematografiiAleksander Ford. Pewne jest, że doPoręby przylgnęła łatka nacjonalisty.

Reżyser dostał propozycję kręcenia kryminałów, którą odrzucił. Przez sześć kolejnych lat był bezrobotny.

”Poświęciłem życie odkłamywaniu historii Polski”

''Poświęciłem życie odkłamywaniu historii Polski''

„Daleka droga” zapoczątkowała militarno-patriotyczną twórczośćPoręby. W wywiadzie dla miesięcznikaFilm z 1985 r. podkreślał, że interesuje go „walka dobra ze złem, a nie zgoda na zło”, a narodowe zaangażowanie kinematografii uważa za wartość najwyższą.

– Poświęciłem życie odkłamywaniuhistorii Polski. Ktoś napisał nawet, że ja walczę swoimi filmami o amnestię dla naszej historii – tak reżyser podsumował swoją twórczość w wywiadzie z 2008 roku.

Sama patriotyczna postawa Porębybyła od zawsze kwestionowana.Jak zauważa Rafał Smoczyński, chociaż filmowiec uważał się za Polaka-katolika i spadkobiercę Narodowej Demokracji, to legitymizował ustrój represjonujący Kościół oraz działaczy przedwojennej endecji, czynnie zwalczając realny przejaw patriotyzmu wyrażający się w działalności KOR-u.

Marzec 1968 i antysemicka nagonka

Marzec 1968 i antysemicka nagonka

Przełomem, który ukształtował tożsamość polityczną Porębybyły wydarzenia z marca 1968 roku.Antysemicka kampania i działalność frakcji „partyzantów”gen. Mieczysława Moczara (choć filmowiec zaprzecza, że łączyła ich jakakolwiek znajomość) wywarła duże wrażenie na filmowcu, który rok później wstąpił do PZPR.

Po marcu nastał najlepszy okres dla jego twórczości. Poręba stworzył „front narodowy w kinematografii”, nakręcił m.in. serialdla młodzieży „Gniewko, syn rybaka”, dramat społeczno–psychologiczny„Prawdziwe oczy” oraz swój najlepszy film „Hubal” o pierwszym partyzancie II wojny światowej.

– Boże, ile wspaniałych recenzji, ile gratulacji wtedy odebrałem, trzymam je wszystkie do dziś. Ile łez w oczach kombatantów widziałem. Chciałbym jeszcze raz przeżyć coś takiego – wspominał kilka lat temu filmowiec.

”Bareja ciągle sobie ze mnie jaja robił”

''Bareja ciągle sobie ze mnie jaja robił''

„Hubal” okazał się wielkim sukcesem, aPorębie zaproponowano objęcie stanowiska kierowniczego w nowo utworzonym Zespole Filmowym „Profil”.

Z tamtego okresu słynne są jego wystąpienia na kolaudacjach, podczas których niezbyt pochlebnie, delikatnie mówiąc, wyrażał się m.in. o „Przesłuchaniu” Bugajskiegoczy „Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz”Barei, który przez następny rok musiałprzerabiać film i użerać się z cenzurą. Zresztą reżyser kultowychkomedii nie był mu dłużny. W swoich późniejszych filmach wielokrotnie dyskretnie naigrawał się z Poręby.

– Bareja ciągle sobie ze mnie jaja robił. Taka środowiskowa poprawność polityczna. A niech się śmieją – myślałem. Niechby nawet reżyser w “Misiu” nazywał się Porębal, a nie Zagajny, mnie to nie przeszkadza – mówił w wywiadzie dla Wyborczej.

„Misiu” reżyser, który kręci„Ostatnią paróweczkę hrabiego Barry’ego Kenta” pierwotnie miał nazywać się Porębal (sprzeciw cenzury). Z kolei w „Zmiennikach”pojawia się postać reżysera Barewicza, tropiciela żydowskich spisków i twórcy filmu“Spadkobiercy Grunwaldu”.Również w jednej ze scen w„Alternatywy 4” pojawia się dość jednoznaczna aluzja do jego osoby i środowiska w jakim się obracał.

Tropiciele syjonistycznych spisków

Tropiciele syjonistycznych spisków

W latach 80. Poręba stał się jedną z najbardziej znienawidzonych osób w środowisku. Często wypominano mu żywe koneksje z partią, a jego współpracowników nazywano„ułanami Rakowieckiej” (na tejulicy mieściła się siedziba MSW – przyp. red.). W 1980 roku reżyser podpisał wraz z 43 innymi dziennikarzami i artystami apel do władz PRL o zaostrzenie polityki kulturalnej.

Jednak najbardziej niechlubnym epizodem w karierze Poręby okazało się przystąpienie donacjonalistycznego i antysemickiego Zjednoczenia Patriotycznego „Grunwald”, często nazywanego najczarniejszą sotnią PZPR.

Zrzeszało ono działaczy narodowych, którzy akceptowali peerelowską rzeczywistość lat osiemdziesiątych. Członkowie obsesyjnie tropili „elementy syjonistyczne” (m.in. w opozycji demokratycznej) orazstraszyli niemieckim rewizjonizmem.

Pierwsze publicznej wystąpienie „Grunwaldu” miało miejsce 8 marca 1981 roku i było reakcją na rocznicową sesję zorganizowaną przez „Solidarność” na Uniwersytecie Warszawskim.

”O syjonizmie, który nie ucichł po 1968 roku i znów nas atakuje”

''O syjonizmie, który nie ucichł po 1968 roku i znów nas atakuje''

Poręba został przewodniczącym Rady Krajowej „Grunwaldu”, jeździł po kraju, występował nawet z czterema odczytami dziennie. O czym mówił?

– O zagrożeniach, jakie niesie “Solidarność”, kiedy ulega wpływom KOR-u. O Kuroniach i Michnikach wszelkiej maści, którzy chcą zdobyć władzę. O tym, że razem z Bermanami, Mincami, Zambrowskimi chcą przywrócić w Polsce stalinizm. O syjonizmie, który nie ucichł po 1968 roku i znów nas atakuje. I o klasie robotniczej, która powinna być czujna i na to nie pozwolić – wspominał reżyser „Hubala”.

„Grunwald” działał w porozumieniu z „betonem” PZPR i był wspierany m.in. przez Stanisława Kociołka.

Od 1983 roku zaczęło działaćwydawnictwo “Unia Nowoczesnego Humanizmu”, które wydawało m.in. publikacje Jędrzeja Giertycha. Zjednoczenie zostało rozwiązane w połowie lat 90.

Bezrobotny od 20 lat

Bezrobotny od 20 lat

W latach 80. Poręba nakręcił jeszcze kilka filmów – m.in. serial „Polonia Restituta” oraz dramat „Penelopy”,jednak było mu coraz trudniej.Ostracyzm środowiskowy dawał mocno o sobie znać. Reżyser zaczął być traktowany jak banita.

Ostatnią jego fabułą była „Siwa legenda” z 1991 roku. Przez kolejne lata Bohdan Poręba bezskutecznie próbował zainteresować swoimi scenariuszami potencjalnych inwestorów i filmowców.

– Poświęciłem życie odkłamywaniu historii Polski, ktoś napisał nawet, że ja walczę swoimi filmami o amnestię dla naszej historii. Dlaczego więc, do cholery, mam dziś tak strasznie pod górę? Najgorsze, że zlikwidowali mi Profil – żalił się Poręba w 2008 roku – Ja rozumiem zasady kapitalizmu, rozumiem, że teraz samemu trzeba zarobić, znaleźć sponsorów, a nie czekać na dotację. Tylko że nikt mi nie dał szansy. Profil zlikwidowano nagle i bezprawnie. Napisałem w tej sprawie dziesiątki skarg i listów. Pisałem do premierów, do Sejmu, do Senatu – dodał reżyser, który od ponad 20 lat jest bezrobotny, jeśli nie liczyć wyreżyserowanego przez niego przedstawienia„Zmartwychwstanie”, na które pieniądze dał… Andrzej Lepper.

Samoobrona, listy do premiera i cebula

Samoobrona, listy do premiera i cebula

Próbował zajmować się polityką – w 1993 roku kandydował do Sejmu z list Samoobrony, a w 2001 r. z ramienia PSL-u. W wyborach samorządowych w 2010 bez powodzenia kandydował do rady miasta Warszawy z listy Polski Patriotycznej. Nie poszło mu też w biznesie – został oszukany przez wspólnika, z którym miał eksportować cebulę do Rosji.

Od czasu do czasu jest zapraszany na odczyty, prowadzi bloga, publikuje. Sam mówi, że ma masę scenariuszy, które tylko czekają na sfilmowanie. Do tego jednak prawdopodobnie nigdy nie dojdzie.

– Nazwisko Poręba ma czarną legendę. I brakuje odważnego, który podałby mi rękę. Ale ja nigdy nie składam broni – mówił reżyser „Hubala”.

W tym roku Bohdan Poręba skończył 78 lat. Bezskutecznie próbuje przypomnieć o sobie kolejnym politykom. Kilka lat temu wysłał nawet długi list do premiera Jarosława Kaczyńskiego. Nigdy nie otrzymał odpowiedzi. (gk/mf/mn)

za: http://film.wp.pl/idGallery,10859,idPhoto,331641,galeria.html?ticaid=1f84b

za: https://wiernipolsce.wordpress.com/2012/11/13/bohdan-poreba-najbardziej-kontrowersyjna-postac-polskiego-kina/

Bohdan Poręba

Bohdan Poręba - galeria

rozwiń
 • 1934. 04. 05
  Data urodzenia

  Wilno

Reżyser. Kierownik artystyczny Zespołu Filmowego „Profil” (1975-81, 82- ). W latach 1987-89 członek Komitetu Kinematografii. Zajmował się także reżyserią teatralną. W roku 1981 prezes Zjednoczenia Patriotycznego „Grunwald”.

Filmografia i spektakle

chronologicznie ↓  ↑  | wg rodzajów | wg funkcji | zwiń

Reżyseria

schowaj

Producent

schowaj

Adaptacja

schowaj

Nadzór artystyczny

schowaj

Scenariusz

schowaj

Opracowanie tekstu

schowaj

Dialogi

schowaj
 • 1973
  Film fabularny
  Reżyseria, Dialogi

Reżyser II

schowaj

Bohater

schowaj

Nagrody indywidualne

schowaj
 • 1977
  Lublin (Międzynarodowe Forum Filmowe „Człowiek-Praca-Twórczość”) Grand Prix
 • 1977
  Gdynia (do 1986 Gdańsk) (Festiwal Polskich Filmów Fabularnych; od roku 2012 Gdynia Film Festival) Nagroda Publiczności
 • 1974
  Sopot (FF) Statuetka Wolności
 • 1974
  Łagów (Lubuskie Lato Filmowe) Złoty bilet (nagroda kierowników kin)
 • 1973
  Nagroda im. Włodzimierza Pietrzaka
 • 1972
  Nagroda CRZZ (Centralna Rada Związków Zawodowych)
 • 1958
  Syrenka Warszawska (Nagroda Klubu Krytyki Filmowej SDP) w kategorii: film krótkometrażowy; za rok 1957

za:

http://filmpolski.pl/fp/index.php?osoba=112426

„Zmartwychwstanie”

Jedwabne ostatni świadek

Reklamy

29 uwag do wpisu “Zmarł Bohdan Poręba

 1. OBRONIĆ POLSKOŚĆ z Bohdanem Porębą w 75 rocznicę urodzin o kulturze,polityce i historii rozmawiał Lech Z.Niekrasz..Osobiste wspomnienie wiąże się z poznaniem autora we Wrocławiu z okazji 7-lecia „Polskiego Gniazda”.
  Na okoliczność,że ta książka była składana przed katastrofą smoleńską została w niej zamieszczona odręcznie napisana dedykacja z datą 1.07.2010 :
  „…Nie wnikając w dywagacje na jej temat ,pragnę tą moją reasumpcję życia zadedykować wszystkim Polakom Dobrej Woli,którzy zginęli.Kto był Polakiem Dobrej Woli,a kto grał taką rolę,oceni historia…”
  Nie można mieć żadnej wątpliwości co do Dobrej Woli jako Polaka nieżyjącego już autora tej dedykacji ś.p.Bohdana Poręby.Niech odpoczywając w spokoju jego duch przyczyni się do tego aby ziściło się jego marzenie o zwycięstwie w trwającej walce „o gospodarcze opanowanie kraju gospodarzy,jak w czasach biblijnych w Egipcie,,,Antysemityzm,moim zdaniem,,służy do zaatakowania tych,którzy się próbują bronić przed żydowskim szowinizmem.”
  Książkę kończy refleksją nad z wielką pompą wystawionym w Poznaniu widowiskiem o Powstaniu Wielkopolskim,gdzie na zakończenie Daniel Olbrychski cytował myśl Witolda Gombrowicza.Jej sens był taki,że „jeżeli chcemy stać się w pełni ludźmi,to musimy wyzbyć się polskości.” Rozumiał,że w Polsce,która finansuje takie sztuki nie mogło być dla niego miejsca.
  Kult wiary w chrześcijaństwo,którego korzenie sięgają antycznej kultury greckiej i kształtowało ewolucyjne osiągnięciami CYWILIZACJI ŁACIŃSKIEJ pozwala Mu powiedzieć : NIE ŻEGNAMY SIĘ TYLKO DO ZOBACZENIA,aby móc cieszyć się ZMARTWYCHWSTAŁĄ POLSKĄ,w globalizmie opartym na prawie naturalnym. .

  Polubienie

 2. Mnie udało się bez najmniejszych problemów zawiązać współpracę z Bohdanem Porębą i to z korzyścią dla Polski. Ci co nie potrafili może powinni zaliczyć Rubikon a następnie wykonać kolejny krok.

  Pmięci Jego twórczości będą plonem młodego pokolenia pozbawionego przez okupantów nauki historii.

  Polubienie

 3. W lipcu 2005 uczestniczyłem, wspólnie z Bogdanem Porębą, w Kongresie Wszechsłowiańskim, zorganizowanym w Mińsku Białoruskim. Bogdan opowiadał mi, że w latach 1990, kiedy to w „wolnej Polsce” nie miał już żadnych możliwości pracy jako reżyser, to przez bodajże 2 lata pracował na Białorusi, gdzie nakręcił ze dwa filmy,. Ich tytułów nie zapamiętałem.

  A tak w ogólności, to powoli (lub szybciej, vide Daniel Podrzycki oraz Andrzej Lepper) wymiera pokolenie ludzi, którzy mieli jakiś instynkt pro-społecznościowy (a także pro-państwowy), konieczny do budowy struktur przekraczających dominujący w „Euroatlantydzie” kult Trójcy TPD (Technika-Pieniądz-Dupa). A także wyzierający spoza tego TPD dość satyryczny obraz Holokaustu, wyimaginowanego zdarzenia gwarantującego „żydów grzechów odkupienie” w zachowanych do dziś w KL.Auschwitz komorach gazowych do… odwszawiania odzieży, Do których to „narodo-twórczych relikwi” jutro będzie się modlił izraelski Knesset.

  Polubienie

 4. Śp. Bohdan Poręba opowiadał mi kiedyś, jak w czasie studenckiego przyjęcia – to chyba był ostatni rok Jego studiów w łódzkiej Filmówce, którą ukończył w 1955r. – jakiś kolega student, przyszły reżyser, już po dobrych kilku kieliszkach, powiedział: słuchaj Poręba, ty tu jesteś jedyny wśród nas Polak. Czy ty myślisz, że pozwolą ci robić filmy?
  Śp. Bohdan Poręba, Polak, jeden z bardzo niewielu Polaków reżyserów.

  Polubienie

 5. Bohdan Poręba,

  „…kiedy się zastanawiałem, co by tu wybrać za temat na film absolutoryjny, mama, która była człowiekiem bardzo uspołecznionym, poradziła mi:
  „Tutaj na ulicy Śniadeckich jest taki dom dla niewidomych. Pójdź tam, przyjrzyj się, jak oni żyją, bo moim zdaniem jest to wspaniały temat na film”.
  I tam dostrzegłem, że ci ludzie tak ciężko poszkodowani przez los nie poddają się. I jakby popatrzeć na wszystkie moje filmy, to każdy jest o ludziach, którzy się nigdy nie poddają nawet w bardzo ciężkiej sytuacji. Matka zaszczepiła we mnie taki sposób widzenia ludzi, którzy niosą w sobie coś niezwykłego z uwagi na ich charakter, twardość wobec losu, niepoddawanie się – i to się stało moją dewizą.” …

  Zakładam, że koczująca w naszej Ojczyźnie flora i fauna, odetchnęła nieco z ulgą.
  Jednakże wiem również, że ta nie zmruży swych ślepi, dopóty naszego wybitnego rodaka, przez zamilczenie, nie skaże na śmierć podwójną…

  Dlatego mając powyższe na uwadze, z dniem wczorajszym, jako spadkobiercy artystycznego bogatego dorobku Pana Poręby,
  apeluję, nie ułatwiajmy zadania robactwu, dbajmy, pielęgnujmy, przekazujmy kolejnym pokoleniom…
  byśmy nie musieli kiedyś ze wstydem, na skutek zaniechania pamięci zmarłego, przypominać sobie proroczych słów jednego z wierszy Zbigniewa Herberta:

  „a nagrodzą cię za to tym co mają pod reką
  chłostą śmiechu zabójstwem na śmietniku” …

  Ps. jedno z polsko-białoruskich zamilczanych dzieł reżysera,

  https://wiernipolsce.wordpress.com/2010/10/14/siwa-legenda-film-bohdana-poreby-w-kinie-wisla/

  Polubienie

 6. Ma już swe zycie ziemskie za sobą,ma spokoj duszy i jej dalszy byt bezproblemowy.

  TAK,BYL POLAKIEM i TAKIM ZOSTANIE W NASZEJ POLSKIEJ PAMIECI !!!
  NIE ZDRADZIL POLSKI i NAS,,ZA CO MU WIELKIE DZIEKI !

  Tam gdzie obecnie przebywa JEGO DUSZA JEST ZYCIE WIECZNE , JEST MILOSC i POSZANOWANIE,SPRAWIEDLIWOSC BOZA W KAZDYM WYMIARZE,KTORA JUZ MA.

  ODPOCZYWAJ W POKOJU WIECZNYM WYBITNY i ZACNY POLAKU !
  DOPOMAGAJ POLSCE i NAM JESZCZE ZYJACYM.

  Polubienie

 7. Na tej stronie wyrażałem kiedyś nadzieję, że zaproszę Go na prelekcje do miejscowości w której żyję, aby osoba znana z nazwiska zwłaszcza wśród starszego pokolenia Polaków rozjaśniła co nieco błądzącym ludziom…. Nie zdążyłem.
  Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie.

  Polubienie

 8. Jak widać został skazany na śmierć podwójną.
  Może to był i dla niego znak czasu,że zekranizował sztukę Lusi Ogińskiej ZMARTWYCHWSTANIE

  Polubienie

 9. DO WSZYSTKICH POGRAZONYCH W SMUTKU POLAKOW !

  NIECH ZYWI NIE TRACA NADZIEJI ,POLSKA ZMARTWYCH WSTANIE !!!

  Gdy będziemy odmawiać nasza skromna POLSKA MODLITWE WIECZNE ODPOCZYWANIE RACZ MU DAC PANIE i SZCZERYM WESTCHNIENIU DO BOGA TEGO,KTORY BEZ WYJATKU CENI I MILUJE WSZYSTKICH LUDZI UCZCIWYCH i SPRAWIEDLIWYCH ZYJACYCH w PRAWDZIE, poprosmy GO jeszcze skromnie swoimi slowamami:

  BOZE TY NASZ ,ZATRZYMAJ JESZCZE WSROD NAS LUDZI WALCZCYCH O POLSKE WOLNA I SUWERENNA,DAJ IM SILY NA POPROWADZENIE NAS POLAKOW DO ZWYCIESTWA NAD LOTRAMI TEGO SWIATA ,DAJ TWE LASKI i POMOC ,
  PROSIMY CIE PANIE.

  Po dokonaniu naszej ostatniej ziemskiej przysługi Sp.rezyserowi POLSKIEMU Bohdanowi POREBIE w pochowku cmentarnym,obetrzyjmy lzy z naszych twarzy i IDZMY PO ZWYCIESTWO DOBRA ZE ZLEM !

  Szczere zolnierskie wyrazy wspolczucia RODZINIE zmarłego,
  bliskim,znajomym ,kolegom i towarzyszom,czlonkom POLSKICH ZRZESZEN – WSPIERAJMY SIE WSPOLNIE PO POLSKU !
  CZESC JEGO PAMIECI !

  Oto moja komenda dla zolnierzy WP mój WIELKI POLSKI REZYSERZE BOHDANIE POREBA !
  LADUJ BRON , SALWA OGNIA ,PAAAAL !!!
  Przykro mi ,ze nie mogę dotrzeć na pogrzeb,bede duchem z WAMI WSZYSTKIMI POLSKI PATRIOTAMI w dniu tej zalosnej ceremonii pogrzebowej.

  mjr.w st.spoczynku Augustyn Pyryt
  USA
  28 styczeń 2014r,

  Polubienie

 10. Min. Kultury Judeopolonii, czyli III RP, nie wydało żadnego komunikatu w związku ze śmiercią Bohdana Poręby, Polaka i polskiego reżysera.
  Żydo-media, nawet te publiczne, wyciągające pieniądze z naszych kieszeni, nie poświęciło śp. Bohdanowi Porębie nawet jednej minuty, nie przedstawiły sylwetki polskiego reżysera.

  Polubienie

 11. Wszystko na to wskazuje,że projekt polityczny JUDEOPOLONIA,w szczególe opisany przez Feliksa Konecznego w CYWILIZACJA ŻYDOWSKA,może być ciągle żywy.

  Polubienie

 12. @Gutek
  Taka jak jest,bo zaprogramowana,cisza nad trumną ma szczególną wymowę.
  Ś.p. Bohdan Poręba był personą wpływającą na opinię publiczną o klarownym jednoznacznym światopoglądzie i wartościach,które niesie za sobą CYWILIZACJA ŁACIŃSKA.
  W tej sprawie nie ma nic do ukrycia co może być wstydliwe.Z biało-czerwoną godnością powinien się znaleźć w miejscu wiecznego spoczynku.

  Polubienie

 13. Dla każdego, podkreślam każdego artysty, nie ma nic gorszego niż …cisza.

  I tak jak wyżej ledwie sygnalizowałem, rezydujący w naszej Ojczyźnie intelektualny, antypolsko usposobiony, polskojęzyczny salonowy plankton, doskonale o tym niepisanym prawie wie.

  Pan Bohdan Poręba, po blisko 80 letnich, heroicznych zmaganiach w walce w obronie zachowania i zabezpieczenia poczucia godności, dumy i tożsamości narodowej Polaków,
  ostatecznie spoczął
  …wraz ze zmiennym szczęściem wtaczanym przez siebie kamieniem – losem, na wierzchołku monumentalnej góry Syzyfa.

  Zaznaczam, szczycie osiągalnym jedynie dla najlepszych.

  Dziś Poręba ma pełną możliwość obserwowania, nie tylko niedobitki kolegów po fachu, „sartrowskie dzieci”, zarażonych niemocą i życiowym bezsensem, a przy tym wiecznie koniunkturalnych i serwilistycznych wobec każdej władzy,
  ale również,
  a może przede wszystkim tych, którzy zadeklarowali się kontynuować artysty dzieło, czyli w pełni świadomego uczestniczenia w sztafecie, uniemożliwiającej tworzenie przez wrogów wewnętrznych oraz zewnętrznych państwa polskiego, kolejnych wyrw w naszej bogatej historii…,
  innymi słowy, mówiąc językiem zmarłego, rwania ciągłości historycznej państwa Polskiego.

  „Nie wybiera się czasu w których chciałoby się żyć, ale każdy czas jest dobry – aby dobrze służyć Polsce”

  Polubienie

 14. Kiedy i gdzie pogrzeb ?!
  Mam nadzieję,że będzie nakręcony film z ostatniej drogi reżysera :

  KU CHWALE OJCZYZNY

  Panu Bohdanowi Porębie
  żołnierzowi kultury narodowej w 75 rocznicę urodzin

  wiatr historii nad światem wciąż szarpie sztandary
  i łopoczą niespokojnie ponad naszą głową
  gdy wróg rzuca zdradliwie popiołem po oczach
  my musimy zachować niepodległe Słowo

  i wzrok orli…i czujność…męstwo i odwagę
  bo droga wciąż daleka i krew rosi ziemię
  mamy w sobie tę pamięć co przerasta groby
  i dumę że Piastowskie wydało nas plemię

  słowo musi jak kula docierać do celu
  i trafiać prosto w serce w imię zmartwychwstania
  być żołnierzem kultury to zaszczytna służba
  być szalonym majorem to polskie wyzwania

  będą nas mściwie szarpać.. i obcy… i swoi
  i niejedno Requiem zabrzmi znów na nowo
  coraz dłużej trwać będą apele poległych
  i płakać będzie za Polską niepopdległe Słowo

  i będziemy tą drzazgą w polskej świadomości
  która będzie bolała jak kiedyś cios knuta
  oraz szeptany niezmiennie rózaniec tęsknoty
  że w krzyżu Ojczyzny Polonia Restituta

  niech Polska nasza matka czasem nas przytuli
  czekamy na Jej miłość a nie chłód pomników
  Polskie Drużyny Strzeleckie niech mierzą do wrogów
  to ku chwale Ojczyzny ! — Panie Pułkowniku !

  Panie Bohdanie ! Cały dzień byłem z Panem i Polską ! Póki my żyjemy !Ściskam urodzinowo.Kazimierz J.Węgrzyn.

  Przytuli na wieki Matka POLSKA ZIEMIA.

  Polubienie

 15. Bogdan Poreba,zostanie na zawsze w moich myslach i zawsze bedzie przykladem walki o wolna Polske.Ja takze troche walczylem o wolna Polske i dlatego stracilem moi kraj, gdyz musialem uciekac z Polski,poniewaz bylem przesladowany przez komunistow.Przykladowo bylem bezrobotny w komunistycznej Polsce , gdzie nie bylo bezrobocia.Oczywiscie odwiedzam kraj czasami,jednak jest bardzo trudno powrocic na stale,a wiec stracilem kraj,ktory jest piekny, ktory jest jedyny do mieszkania,szczegolnie,kiedy sie jest starszym. Nagla smierc tego wielkiego Polaka jest podejrzana tak jak sa podejrzane wszelkiego rodzaju akcje zydowskie na calym swiecie.Skladam hold Bogdanowi Porebie.
  Henryk Czubala . Moi email;tadek.czubala@gmail.com

  Polubienie

 16. Pingback: Bohdan Poręba, Polak, patriota, reżyser, polityk | hubalblog

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s