Żydów wojny gazowe z Rosją – walczą i płacą Polacy


Okupowana przez międzynarodowe żydostwo Polska została wyznaczona do wojny gazowej z Rosją. Koszty tej wojny ponosi oczywiście polskie społeczeństwo.

Od 1989r. rządzące Polską przestępcze, obcoplemienne, bandy prowadzą tę wojnę w interesie i na polecenie żydowskich geszefciarzy z Wall Street i z londyńskiego City. Celem tych gangsterów światowej polityki jest dążenie do osłabienia Rosji na każdym możliwym polu.

Szczególnymi osiągnięciami w gazowej wojnie z Rosją wyróżnił się żydo-rząd K.Marcinkiewicza i J.Kaczyńskiego. Obydwa to tzw. rządy PiS, partii, która stroi się w piórka prawicowo-katolickich patriotów. Mimo, iż żydo-rządy PiS-u trwały zaledwie dwa lata, od 2005-2007, wyrządziły Polakom nie mniej szkód, niż poprzednie, czy obecny żydo-rząd PO.

 

W 2005r. żydo-rząd PiS i jego żydowscy doradcy doprowadzili do rezygnacji z budowy gazociągu Jamał II, łączącego Rosję i państwa UE. Tym samym pozbawili budżet państwa wpływów za przesył rosyjskiego gazu przez terytorium Polski. Decyzję o rezygnacji z budowy Jamał II rządzące żydostwo tłumaczyło politycznym interesem III RP, który to interes dyktował bezpieczeństwo gazowe Ukrainy (?).

z13694306Q,Gazociag-Jamal-2-zablokuje-konkurentow-Gazpromu

Według rosyjskich planów Jamał II omijał Ukrainę, która coraz bardziej niebezpiecznie ciążyła ku żydowskiemu Zachodowi – głównie chodzi tu o wpływy żydowskich lichwiarzy z USA, którzy po opanowaniu Ukrainy przejęliby także kontrolę nad gazociągami dla Europy na obszarze Ukrainy. Rosja i NRF zbudowały, więc gazociąg po dnie Bałtyku i zablokowały wyjście z portów Szczecina (to kolejny sukces polityków PiS). Tak więc, tę potyczkę żydostwo z USA sromotnie przegrało. Polityka gospodarczej izolacji Rosji, której ważną częścią jest wojna gazowa, zawiodła na całej linii.

z12783300Q,Przebieg-tras-gazociagow-budowanych-przez-Gazprom-

Zdumienie u niektórych może budzić fakt, że wśród politycznych doradców i współpracowników w kwestiach polityki energetycznej żydo-rządów PiS znaleźli się Żydzi z dwóch, wydawałoby się przeciwnych, opcji politycznych, np. R.Schnepf, H.Szlajfer, przyjaciele Michnika (opcja PO) i P.Naimiski, kolega i współpracownik A.Macierewicza (opcja PiS) – różne polityczne opcje, a cele polityczne te same: na rzecz żydostwa i przeciw Polsce !

4601f54b31c883d5c8f8cbf93bb54a12                                       Ryszrd Schnepf

hqdefault

0                                                                         Henryk Szlajfer

W Kancelarii Premiera Marcinkiewicza wyjątkowo silną pozycję zajmował jego doradca Ryszard Schnepf, pełniący funkcję sekretarza stanu ds. międzynarodowych i mający zasadniczy wpływ na obsadę tej części Kancelarii, która jest odpowiedzialna za politykę zagraniczną. M. in. nominatami Schnepfa są dyrektor i zastępca dyrektora departamentu polityki międzynarodowej. Jego związki z Premierem datują się jeszcze z czasów rządu Jerzego Buzka i po dziś dzień Premier publicznie podkreśla, że łączy ich osobista przyjaźń.

(Schnepf) Zapewniał, że ma dobre stosunku ze Stefanem Mellerem, co gwarantuje bezkonfliktowość na linii Kancelaria MSZ. Było to zapewne szczególnie istotne dla Premiera w sytuacji, gdy ministrem spraw zagranicznych był polityk Unii Wolności, ściśle związany z lewicą laicką, a istotną rolę w MSZ odgrywał inny znany przywódca tej formacji Henryk Szlajfer.

Za: Tygodnikiem Katolicko-Narodowym Głos (A.Macierewicza), „Dywersja, czy głupota”

http://www.glos.com.pl/Archiwum_nowe/Rok%202006/021/strona/gaz_i_ropa.html

 

W 2006r. premier J.Kaczyński po rozmowach w USA zlecił, swojemu ministrowi W.Jasińskiemu, podpisanie umowy z Gazpromem na dostawy do Polski gazu po możliwie jak najwyższych cenach – płacimy za rosyjski gaz najwyższe ceny w Europie – to jest realizacja żydowskiej polityki dla Polski i Polaków.

2-783                                                                                                   Wojciech Jasiński

Gazprom-ceny-europa-2012-izviestija

Dlaczego geszefciarze z Waszyngtonu żądali dla nas takiej polityki? Z kilku powodów: po pierwsze, chodziło o przyjazną aurę dla poszukiwań gazu łupkowego (i wszystkich innych surowców naturalnych), pod drugie, o wzrost niechęci do” nieprzyzwoicie pazernej” Rosji, po trzecie, o ograniczenie ilości gazu kupowanego od Rosji na rzecz gazu skroplonego (LNG), który Polska będzie kupowała na tzw. wolnym rynku i po czwarte, co jest wymuszone kupowaniem LNG, Polska będzie musiała zbudować port gazowy, a więc dokonać niezbędnych zakupów wielu urządzeń w zagranicznych firmach, zlecić im budowę, a na wszystko zaciągnąć kredyty.

budowa-gazoportu-swinoujscie-LNG

W końcu 2006r. żydo-rząd PiS podjął decyzję o budowie gazoportu na LNG w Świnoujściu. Nasz (żydowski) Dziennik zamartwia się, że inwestycja ta idzie zbyt ślamazarnie i wrzuca kamyczek do ogródka żydo-rządu PO, który obecnie pilotuje tę priorytetową i strategiczną inwestycję dla Polski, dla Polski rządzonej i okupowanej przez Żydów.

Żydowska gadzinówka Michnika zamieściła list vice prezesa Gazpromu, A.Miedwiewa, „Dywersyfikacja was zaboli”, w którym autor twierdzi, że skroplony gaz, dostarczany do Polski z Kataru (na dostawy LNG zawarto już stosowne umowy) będzie o 30% droższy od gazu dostarczanego z Rosji. Ze stanowiskiem A.Miedwiediewa polemizuje żydowski żurnalista gadzinówki, A.Kublik i twierdzi, że jakieś firmy w Europie Zachodniej kupują LNG na wolnym rynku o 30%-40% taniej od rosyjskiego gazu, którego cena w tejże Europie jest znacznie niższa niż w Polsce. Ów żydowski żurnalista zapomina tylko, że „wolny rynek” w wydaniu żydowskiego kapitalizmu nie ma nic wspólnego z uczciwością i z konkurencją. Otóż, Katar należy do państw grupy OPEC, dla których ceny ropy i gazu ustalają żydowscy geszefciarze z Wall Street i jest pewne, że tak samo jak nakazano w Waszyngtonie J.Kaczyńskiemu doprowadzić do wysokich cen za rosyjski gaz, tak samo zapłacimy drogo za gaz z Kataru, zwłaszcza, że pośredniczą w tym żydowscy geszefciarze i ich banki.

skad_mamy_gaz 

 

Temat dywersyfikacji dostaw gazu do Polski funkcjonuje w powszechnych żydo-mediach od dawna. Ta tzw. dywersyfikacja (pozyskiwanie strategicznych surowców z różnych źródeł) w przypadku gazu jest jedynie elementem wojny żydostwa z Rosją, dążeniem do jej gospodarczej izolacji. W bilansie energetycznym Polski rosyjski gaz stanowi zaledwie od 2% – 5%, a więc praktycznie dostawy gazu z Rosji nie mają dla Polski żadnego strategicznego znaczenia. Mają jednak dla imperialistycznego żydostwa z USA, które dla osiągnięcia swoich celów nie zawahało się doprowadzić nawet do wojny w Jugosławii. Jugosławia, z której, w wyniku wojny, wypchnięto tradycyjne (także ze względu na religię) wpływy rosyjskie miała stanowić po wojnie korytarz, którym anglosaskie żydostwo chciało poprowadzić rurociągi z Bliskiego Wschodu, czy z dawnych republik ZSRR, jeśli znajdą się pod kontrolą geszefciarzy, do Europy i w ten sposób ją kontrolować i czerpać zyski.

 zasoby-i-wydobycie-gazu-ziemnego-w-polsce

Polska posiada własne zasoby gazu ziemnego, które nasze obecne potrzeby mogą zaspokajać przez ok. 100 lat. Posiadamy także jedne z największych w Europie zasobów węgla i własną technologię jego gazyfikacji. Zapotrzebowanie polskiej gospodarki na gaz możemy całkowicie pokryć własnym gazem ziemnym, czy pozyskanym z węgla. Nie potrzebujemy stosować także wątpliwej ekologicznie i ekonomicznie technologii pozyskiwania gazu z łupków. 

Widać więc, że polityka energetyczna w zakresie zapotrzebowania na gaz ziemny realizowana przez wszystkie kolejne żydo-rządy III RP podyktowana jest wyłącznie interesami okupantów, czyli anglosaskiego żydostwa z Wall Street i z londyńskiego City.

 

Dariusz Kosiur

 

Reklamy

5 uwag do wpisu “Żydów wojny gazowe z Rosją – walczą i płacą Polacy

 1. Zamieszki na Ukrainie a „Gazociąg Południowy”

  Dostawy gazu rosyjskiego do Europy podważyć mogą zamieszki na Ukrainie, gdzie wydatnie nasiliło się niebezpieczeństwo wysadzenia w powietrze elektrowni wodnych i atomowych ze strony radykałów. Ministerstwo Energetyki wprowadziło we wszystkich obiektach energetycznych specjalny reżim ochrony. Ryzyko storpedowania rosyjskiego tranzytu jest mało prawdopodobne, jednak może to przyśpieszyć przebieg negocjacji w sprawie alternatywnych projektów gazowych, w tym również w spawie „Gazociągu Południowego”.

  Na Ukrainie w związku z zamieszkami i pogróżkami ze strony radykałów, którzy sugerują, że mogą wysadzić w powietrze system energetyczny kraju, wprowadzony jest nasilony reżim ochrony obiektów nuklearnych. Będzie on aktualny do końca marca 2014 roku, czyli do końca sezonu grzewczego w kraju. Eksperci obawiają się, że po pogróżkach wysadzenia w powietrze elektrowni atomowych i wodnych może przyjść kolej na próby sparaliżowania funkcjonowania systemu do transportu gazu. Cała sprawa polega na specyfice technicznej ukraińskiego systemu do transportu gazu, – uważa dyrektor do spraw projektów międzynarodowych Instytutu Strategii Narodowej Jurij Sołozobow.

  Ukraiński system gazociągów jest zorganizowany w sposób bardzo przebiegły. Podstawowe magazyny, które zaopatrują Europę faktycznie przez cały okres zimowy znajdują się w kopalniach soli w Karpatach. Jest to zachodnia część Ukrainy, jak obecnie okazało się – nastawiona najbardziej radykalnie. Jeśli ci ludzie zagrażają wysadzeniem w powietrze siłowni atomowych i wodnych na całym terytorium Ukrainy, to istnieje też pewne niebezpieczeństwo zablokowania albo nawet wysadzenia w powietrze systemu do transportu gazu.

  Wobec tego wstrzymanie pracy gazociągu może pozbawić Europejczyków ciepła. A płacić za to będzie musiał rosyjski „Gazprom”. Jurij Sołozobow powiedział następnie:

  W długofalowych kontraktach „Gazpromu” jest punkt, który zobowiązuje spółkę do utrzymywania pewnego poziomu ciśnienia gazu i zapewniania zaopatrywania w paliwo bez zakłóceń. Regulamin uwzględnia przeprowadzenie pewnych prac, jednak nie mogą one przewyższać ustalonego odstępu czasu. W przypadku podważenia kontraktów wobec „Gazpromu” będą stosowane bardzo surowe i poważne sankcje za każdy dzień zwłoki.

  Zresztą, wysadzenie w powietrze czy zajęcie gazociągu będzie kwalifikowane jako akcja terrorystyczna i może być uznane za sytuację występowania siły wyższej w kontrakcie „Gazpromu” z Unią Europejską. Najbardziej wskutek takich sankcji poszkodowany będzie i bez tego skąpy budżet ukraiński. Gdyż tak naprawdę raczej nikt nie przykręci kurka, – zakłada dyrektor departamentu analitycznego spółki „Alpari” Aleksander Razuwajew:

  Trzeba zdawać sobie sprawę, że żadna z sił politycznych na Ukrainie nie jest zainteresowana we wstrzymaniu tranzytu gazu. Są to pieniądze, jest to opinia w oczach Europy, a także prawdopodobieństwo presji politycznej w przypadku powstawania problemów, zarówno ze strony Europy, jak i ze strony Rosji. Wobec tego nie powinno być żadnych problemów z tranzytem.

  Jednak ryzyko storpedowania tranzytu może przyśpieszyć proces negocjacyjny między „Gazpromem” a Unią Europejską w sprawie „Gazociągu Południowego”. Chodzi o odwołanie trzeciego pakietu energetycznego, który zakazuje spółce rosyjskiej posiadania sieci gazociągów w ogólnym zarysie, a jednocześnie zmusza do dostarczenia przez nie gazu. Ponadto, brak stabilności politycznej na Ukrainie niepokoi końcowych odbiorców, którzy jeszcze pamiętają mroźną zimę 2009 roku, kiedy Kijów wstrzymał tranzyt paliwa do Europy. Wobec tego UE będzie opowiadać się za jak najszybszym zbudowaniem tras alternatywnych. Część z nich może już asekurować tranzyt przez Ukrainę, – uważa Aleksander Razuwajew.

  Oczywiście, obecnie „Gazprom” jest uzależniony od tranzytu przez Ukrainę, chociaż w stopniu o wiele mniejszym, niż dawniej. W ostatnich latach zbudowano kilka ważnych tras alternatywnych. Jest to kupno Biełtransgazu, czyli jest to tranzyt przez Białoruś, jest to rzecz jasna „Gazociąg Północny”. Nie należy zapominać także o istnieniu gazociągu, który przez dno Morza Czarnego prowadzi do Turcji.

  Po uruchomieniu „Gazociągu Południowego” Rosja może w ogóle zrezygnować z usług krajów tranzytowych. Dostawy będą więc niezależne, czyli da się sprowadzić praktycznie do zera ryzyko, że Europejczycy w zimie nie będą mieli ciepła.

  za:http://polish.ruvr.ru/2014_01_30/Zamieszki-na-Ukrainie-a-Gazociag-Poludniowy/

  Polubienie

 2. Pingback: Rzeczpospolita Polska

 3. Dobrze jest wracac do historii ale lepiej wyciagac z niej wszelkie nauki !
  Zydow nikt w sztuce handlowej do tej pory nie przescignal ,a to tylko dlatego ze inni (narody) sa do bolu NAIWNI slepi i głusi na to co się wokół nich dzieje !
  Zyd dla zysku sprzeda nawet innego zyda,sprzeda ponoc i matke.
  Zyd aby zyskac na początek straci ale później odbije z nawiazka .

  Polubienie

 4. Ad. APA-czy

  O joj, joj, co to na stare lata porobiło się z APA-czami, wredne cechy szmula pod niebiosa wychwalają. A jaj, jaj, nie wiedzą biedne niebożątka, że historię Polski też szmule napisały i chcą ,,wyciągać z niej wszelkie nauki!!!” Hi, hi, hi, cha, cha, cha…

  P.S. APA-cze – gdzie się poniewiera mój ,,ulubiony”, szmulowski parobek, WIELKI ZNAWCA, rasowych koników na biegunach, nie jadający AL BURAQ-ów z chrzanem, chwalący się ostatnio, że spadł mu wóz drabiniasty na pagony i przezywają go plutonowy?

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s