Pamięci Pana Bohdana Poręby


Cóż można powiedzieć nad grobem twórcy, nad grobem artysty?! Szczególnie tworzącego w materii tak subtelnej  jak nasza wyobraźnia, intelekt i wrażliwość estetyczna, bo taką była i jest materia sztuki filmowej i teatralnej,  z jaką zmagał się – z wielkimi sukcesami – Bohdan Poręba.

Żeby cokolwiek powiedzieć na temat tej materii i zmagającego się z nią mistrza – należałoby przywołać tu i teraz obrazy z Jego dzieł.

Te obrazy, to przede wszystkim korowód postaci ludzkich, pełnokrwistych, niemal heroicznych. Emocjonalnych, ale zarazem  dokonujących  subtelnych, wyrafinowanych analiz intelektualnych, dokonujących wyborów za lub przeciw, opowiadających się za wyznawanym systemem wartości , kierujących się w swych działaniach imperatywem moralnym i wiernością wobec zasad najważniejszych- głownie wiernością wobec Polski i wobec polskiego narodu.

Ten korowód ludzki, to żołnierze, dyplomaci, mężowie stanu, osoby świeckie i duchowne, ale zarazem, niemal w każdym przypadku osoby wprowadzające w czyn  motto nowoczesnego Polaka, wypowiedziane przez R. Dmowskiego na początku XX wieku, i które przyświecało także samemu Zmarłemu w jego życiu artysty i polityka:

„Jestem Polakiem – więc mam obowiązki polskie: są one tym większe i tym silniej się do nich poczuwam, im wyższy przedstawiam typ człowieka”.

Bohdan Poręba na pewno poczuwał się do swoich obowiązków i dlatego  był wszędzie tam, i zawsze w tych historycznych momentach , gdzie ważyła się nie tylko teraźniejszość, ale głownie przyszłość Polski i Polaków.

Nie było  zatem dla mnie niespodzianką, gdy spotkałem Go  w Stowarzyszeniu NIE dla UE w roku 2003, przed referendum akcesyjnym Polski do Unii Europejskiej. Nie było  także  zaskoczeniem, że w momencie kiedy prezydent Lech Kaczyński podpisała Traktat Lizboński  i tym samym zatwierdził  ten akt zdrady narodowej jesienią 2009r, co było asumptem do powołania Stowarzyszenie Wierni Polsce Suwerennej , że to p. Bohdan Poręba należał do grona założycieli oraz przyjął bez wahania obowiązki vice prezesa,  odpowiedzialnego za sprawy kultury i współodpowiedzialnego za program ideowy Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej. Nie było także zaskoczeniem, że Bohdan Poręba z wielką erudycją i właściwą sobie żarliwością, ale zawsze utrzymaną w cuglach intelektualnego konkretu, na spotkaniach z rolnikami w Poznaniu  w marcu 2010r. i z elitą katolicko-narodową w czerwcu 2010 roku w Krakowie, kiedy ważyły się losy wyboru wspólnego kandydata środowisk narodowo-patriotycznych na urząd prezydenta w przyspieszonych wyborach – tak sugestywnie i z wielką odpowiedzialnością tłumaczył, czym w istocie jest kultura; że jest  ona  uprawą najistotniejszej tkanki życia narodu-  jego ducha, jest pieczołowitym dbaniem o zachowanie jego tożsamości i ciągłości; że często niedoceniana – kultura, jest obok gospodarczych podstaw bytu narodu. najistotniejszym czynnikiem narodowo i państwotwórczym.

I dlatego nie budzi we mnie żadnej wątpliwości słuszność wyborów politycznych dokonanych przez Bohdana Porębę w marcu 1968 roku, kiedy opowiedział się przeciwko  polityce tzw. komandosów, a w istocie żydowskich trockistów oraz  wsparł linię polityczną narodowego odłamu w ramach PZPR, a także, gdy świadom śmiertelnego zagrożenia dla polskiego interesu narodowego, jaki stwarzało KORowskie kierownictwo Solidarności, był współzałożycielem Zjednoczenie Patriotycznego Grunwald w  lutym/marcu 1981r.

Na koniec nie mogę nie wspomnieć o tej części osobowości  p. Bohdana Poręby, którą zapewne wyniósł ze swego rodzinnego Wilna i szerokich krajobrazów Wileńszczyzny. Tą cechą był prawdziwie słowiański romantyzm oraz wrażliwość ducha na piękno i potęgę natury. Dlatego zapewne tylko w kierowanym przez niego zespole filmowym mógł powstać tak niezwykłej urody film, oddający ducha Kresów, jak „Nad Niemnem”.

Tematyka kresowa, to jak śmiem przypuszczać, wielka niespełniona artystyczna miłość, której zbyt szybkie odejście mistrza nie dało okazji do spełnienia się w kolejnym, nostalgicznym, ale i tragicznym fresku, jakim zapewne byłby film poświęcony tragedii Polaków na Wschodzie. Te plany, cały czas obecne w Jego twórczym kalendarzu, odkładał, kierując się moralnym wyzwaniem i polskim obowiązkiem, jakim było w pierwszej kolejności odkłamywanie historii i walka z antypolonizmem. Dlatego  ostatni– jak się miało okazać – czas swego życia poświęcił przygotowaniom oraz gromadzeniu funduszy na film o Jedwabnem.

Ocalić Polskość – to zawołanie pozostawił nam, jako wspólny, moralny i narodowy obowiązek. Jest ono obecnie aktualniejsze, niż wielu z nas się wydaje.

Żegnaj Przyjacielu, Żegnaj Kresowy Rycerzu, Spoczywaj w Spokoju!

Paweł Ziemiński

Prezes Stowarzyszenia

Wierni Polsce Suwerennej

Reklamy

21 uwag do wpisu “Pamięci Pana Bohdana Poręby

 1. W osobie nieżyjącego już Bohdana Poręby,który odegrał życiową rolę gladiatora z wiersza Cypriana Norwida SPOWIEDŹ pozostał INTELEKTUALNY TESTAMENT zapisany w OBRONIĆ POLSKOŚĆ.
  Jego realizacja może umocnić wiarę w POLSKĘ jako znaczącego organizmu w globalizmie z państwami opierającymi się na prawie naturalnym.
  Pozostawił swój artystyczny znak pamięci w historii Polski swojską nutką zapisanej :

  Polubienie

 2. Bardzo ceniłem pana Bohdana jako wielkiego reżyser, patriotę, człowieka pogodnego duchem i umiejącego zapanować nad wszelkimi swarami. Przyjazny, pogodny, zawsze z sercem dla Polski i polskiej kultury. Nie wielu takich ludzi i coraz mniej w naszym narodzie.
  Ja z kolei zawsze ze swoimi nierzadko bardzo głupimi pomysłami zdarzało się, że miałem nieco, ale tylko nieco inne zdanie . Gdy pan Bogdan szukał kontaktu z Melem Gipsonem myśląc o realizacji filmu o księciu Poniatowskim, ja wyskoczyłem z pomysłem by nakręcił nie o Poniatowskim, a o Kościuszcze i Puławskim, bo tych Mell zna i Ameryka ich zna i na to łatwiej wyłożą pieniądze.
  Gdy zdecydował się na kręcenie filmu o Jedwabnem i apelował o składki na ten film, ja nie publicznie, by nie robić zamętu i nie utrudniać, ale po cichu i tylko w cztery oczy powiedziałem mu -po co robić film o żydach, czy nie lepiej zrobić o Polakach choćby z Solidarności.
  Odpowiedział mi nieco podirytowany – No to niech pan zrobi film o ludziach z solidarności, …tylko tych prawdziwych.
  Zamknąłem się, bo ja przecież nie reżyser, ze środowiskiem filmowym nigdy nie miałem żadnego kontaktu, nigdy się nawet o to środowisko nie otarłem.
  – Napisał pan książkę, to i nakręci pan film – dodał już nieco spokojniej. Pan Bohdan był jednak do mnie usposobiony bardzo przyjaźnie.

  No cóż, mówią, że chcieć to móc.
  Tylko, że ja nawet nie byłem w Solidarności, mnie się Gierek bardziej podobał niż ci, co zaczęli sprawować (nie)rządy po Gierku.
  W dodatku tak sobie myślę, gdy już pana Bohdana nie ma miedzy nami, można by nakręcić taki film o tych z Solidarności , tych prawdziwych i tych załganych łgarzy którzy zniszczyli polski przemysł, uszczuplili naszą suwerenność i niszczą wszystko to co polskie, co bronił nasz przyjaciel pan Bohdan Poręba.
  By przyszłe pokolenia miały prawdziwy obraz z naszej historii, z tego wycinka historii, którą oglądaliśmy na własne oczy.

  Polubienie

 3. @adm.
  Jest problem z EKONOMIĄ SOLIDARNOŚCI,SOLIDARYZMU czy nawet MIŁOSIERDZIA.
  Historia pokazuje,że artyści potrafią wyprzedzać naukowców.W bezpośredniej rozmowie zauroczył mnie instynktownym myśleniem o kompleksie spraw związanych z wartościami. narodowymi,Podzielił pogląd o braku narodowca,który może napisać rozdział o tych wartościach językiem matematyki.
  Jest to szczególnie potrzebne po liście rozwodowym opisanym w HELLENIZM A JUDAIZM przez Tadeusza Zielińskiego.Całym sobą był przywiązany do CYWILIZACJI ŁACIŃSKIEJ i niepodważalnych jej osiągnięć,oraz rozumienia,że EKONOMIA,która nie służy krajowi,w którym jest stosowana to ŻYDOWSKA.
  Niepodważalne są jego osiągnięcia artystyczne,zgroza ogarnia jak manipuluje się jego tak jednoznaczną osobowością,która nie była nastawiona na festiwalowy efekt.
  Przeprowadził rachunek sumienia i odbył norwidowską SPOWIEDŹ jako GLADIATOR narodowej,polskiej kultury.

  Polubienie

 4. @adm
  Tak to skomentowałem:
  Kontynuuje się politykę historyczną ze zmową milczenia nad kolaboracją zbolszewikowych Żydów z sowietami.W połączeniu z kolaboracja UPA z nazistami z polskiego punktu widzenia to kompleks konsekwencji rycia żydowskiej i ukraińskiej mniejszości narodowych pod II RP.

  Polubienie

 5. @

  1) W mojej ocenie, B. Porębie przez całe życie, zdecydowanie bliżej było do hellenizującego, rzymskiego legionisty, a niżeli …”chrześcijańskiego (!?!) …gladiatora”.
  Sami legioniści twierdzili, że nie ma nic gorszego na polu walki – niźli za towarzysza broni mieć …owego chrześcijanina – „gladiatora”.
  Nigdy nie było 100% pewności, czego się w trudnych momentach po takim spodziewać…

  2) B. Poręba zekranizował sztukę L. Ogińskiej – bo to się Jej po prostu należało.
  Sam reżyser zresztą wielokrotnie publicznie przyznawał, że po wojnie nie spotkał się z równie dobrze napisanym, co „Zmartwychwstanie”, literackim dziełem.
  A to co ich głównie poróżniło – to niestety zakończenie…
  I choć zazwyczaj, przy tego rodzaju kwestiach wyróżnia mnie ambiwalentny stosunek do osóbek płci żeńskiej – to akurat w tym jednym punkcie, zmuszony jestem zgodzić się z intencją poetki.
  Osobiście, zakończnie sztuki zaproponowane przez Ogińską, z finalną szyderczą mową Szatana, uważam za trafne i przemyślane posunięcie.
  Celem zakończenia wg realistycznie i pragmatycznie myślącej autorki, było sprowokowanie i wywołanie jakże pożądanej reakcji u odbiorcy, tj. próby podjęcia przez Naród, w końcu wspólnego wysiłku na rzecz walki o odzyskanie własnego Państwa przeciw nadgoszczącym się w nim koczowników – a nie oczekiwać na zaproponowany przez zmarłego CUD…przyjścia nam z pomocą …Chrystusa!!!

  Jednak to tylko szczegół, nie zmienia to faktu, że:

  B. Poręba – w mojej ocenie (pamięci) pozostanie „rzymskim legionistą”, choć z nieukrywanymi tęsknotami do chrześcijaństwa i jego przesadnie gloryfikowaną miłością bliźniego… czasami trochę za daleko i naiwnie posuniętą, o czym sam niestety, nieraz miał się w życiu przekonać…
  ale tak to już jest, taką cenę płaci każdy, kto ma odwagę, wbrew popularnemu szczególnie po wojnie, sartrowskiemu egzystencjalizomowi – bezsensu, niemocy, konformizmu, uleganiu wszelakim modom – skutecznie przeciwstawiać ten camus`owski – heroiczny i bezkompromisowy… jednakże osiągalny tylko dla najlepszych i to jest piękne

  Polubienie

 6. @dyl.
  Rzym poprzez swoje prawo sprawił,że rozpowszechniła się w Europie sztuka grecka.Była podstawą dla rozwoju kultury chrześcijańskiej,co kształtowało wrażliwość B.Poręby jako artysty.Legionistą był z charakteru aby ją rozpowszechniać.Tak zrozumiałem jego tłumaczenie godzenia sprzeczności,które uważał za pozorne,między : wrażliwością i apodyktycznością.
  Od strony prawno-etycznej nie potrafię rozstrzygnąć sporu między autorką i reżyserem ZMARTWYCHWSTANIA.,Od strony ideologicznej całkowicie rozumiem intencje reżysera jako receptę na OBRONĘ POLSKOŚCI :

  Polubienie

 7. Przeniesione z YT

  Mieczysław Sylwester Kazimierzak
  https://wiernipolsce.files.wordpress.com/2014/02/photo.jpg?w=700

  Ze świata metafizycznego widać już najlepiej jak funkcjonuje podwójna moralność.Zatem starać się może gladiator narodowej polskiej kultury,aby WPS w swoich planach dotyczących suwerenności Polski był wierny wartościom wynikającym z CYWILIZACJI ŁACIŃSKIEJ,która ewoluowała wraz z KrK.
  Odpowiedz
  ·
  MrNacjonalista
  1 sekundę temu

  Pan chyba nie jest przy zdrowych zmysłach. Jeśli cywilizacja łacińska ewoluowała wraz z KrK, tym samym przeszła na pozycje światowego globalizmu, a więc światowego syjonizmu i wykazuje właśnie podwójną moralność. Więc do czego Pan namawia WPS? Żeby poparli globalizację i syjonizm?

  Polubienie

 8. Wraz z globalizmem i syjonizmem idzie się na zatracenie !

  Piszac w skrocie w imie Sp.Bohdana Poreby :

  My starsi Polacy poznaliśmy DWA KOSCIOLY RZYMSKO-KATOLICKIE .
  Pierwszy z naszej mlodosci TRADYCYJNY i NIEREFORMOWALNY z jezykiem lacinskim w ministranturze i Liturgii Mszy Sw. odprawianej przez kaplana z twarza do Boga/ołtarza/Tabernakulum, z pelnym szacunkiem oraz Najswietszym Sakramentem/wieczna lampka w glownej nawie kościoła,z przyjmowaniem Komuni Sw, na kleczaco przy balaskach przed glownym ołtarzem bezpośrednio do ust, z kazaniami z ambony !

  oraz

  Drugi KOSCIOL POSOBOROWY ZREFORMOWANY i ZNIEKSZTALCONY z jezykiem narodowym ,z kaplanem odwróconym od ołtarza/twarza do wiernych ,z mownica jakoby partyjna +inne szczegoly, z Komunia Sw. na stojaco i gdzie popadlo ,z przeniesieniem lamki wiecznej po za nawe glowna,w nowych wielu budowanych kosciolach wyeliminowanie naw,budowa „okrąglaka teatralnego” z pieśniami chwalebnymi IZRAELA + inne ceremonialy , z kazaniami z mównic przybocznych ,z oklaskami i z „koscielna rozrywka” !

  Warto jeszcze wspomnieć muzyke sakralna organowa wg.starej tradycji i oprawy choralno-spiewnej oraz obecnie wciskana, nowoczesna gitarowa z tanecznym falowaniem w stylu afrykańskim w tradycji nowoczesnej.

  KOSCIELE -TY NASZ POLSKI ,CO SIE Z TOBA STALO ???
  Czy TY tez umierasz wraz z POLSKA i z nami POLAKAMI !!!???

  „PANNO SWIETA CO JASNEJ BRONISZ CZESTOCHOWY …………………………….. .”
  Gdzie jesteś ,co czynisz ?

  „POD TWOJA OBRONE……….. .”

  Amen

  Polubienie

 9. Każdy lekarz a tym bardziej zaprzyjaźniony powinien namówic rodzinę na wyrażenie zgody na sekcję zwłok i badania tosykologiczne, ze względu na wiele niejasności wokół niespodziewannej śmierci B.Poręby, tym bardziej,że planował nakręcić film o fałszerstwach żydowskich związanych z Jedwabnem i w najbliższym czasie miał spotkać się z ostatnim, żyjącym w USA, świadkiem pogromu Żydów w Jedwabnem o czym doskonale wiedział Sendecki i jego koledzy.

  Zaniechanie tego pod pretekstem informacji uzyskanych od Grudniewskiego na temat trucizny trudnej do wykrycia we krwi denata a stosowanej przez okupanta żydowskiego do likwidacji niewygodnych Polaków jest nie tylko karygodne a podawanie takich informacji ma na celu wywołanie strachu w ruchu narodowym Polaków.

  Mamy bezwzględne prawo żadać podania do publicznej wiadomości nazwy tego specyfiku o którym pisze Sendecki powołując się na wiadomość od Grudniewskiego !

  Zaniechanie nie tylko pomocy ale i sekcji zwłok oraz badań toksykologicznych B.Poręby pomimo wiedzy o możliwości jego otrucia stawia Sendeckiego jak też jego kolegów po stronie sprawców.

  Z tego nasuwa sie oczywisty wniosek, że lekarze nie będa ratować narodowców, nie-zydów, nie-wyznawców talmudu, niewygodnych dla okupacyjnych władz w Polsce, bo z góry bedą zakładać, że zostali otruci substancją trudną do wykrycia.
  Istnieje realna groźba masowej likwidacji tym sposobem rodowitych Polaków działających w obronie Narodu Polskiego przed okupantem zydowskim.

  Polubienie

 10. @Dariusz Kosiur.
  Już nie tylko chodzi o zdrowe zmysły,ale i o uczciwość,to przenosiny z YT powinny być pokazane w pełnym wątku,również z moją odpowiedzią.

  Polubienie

 11. @gutek.
  Każdy synkretyzm rodzi PUŁAPKI,globalizmu doświadczamy.Rodzi się pytanie pod jaką flagą w alterglobalizmie,aby nie było zatracenia?!
  Wywołaniem problemu CYWILIZACJI ŁACIŃSKIEJ nie chciałbym wywoływać dyskusji na temat podziału w Kościele.
  Twórca podziału i charakterystyki poszczególnych cywilizacji,a szczególnie ŁACIŃSKIEJ nie podejmuje problematyki samego kościoła,ani teologicznie,ani historycznie.Jeżeli chodzi o łacińską to ewolucyjne osiągnięcia opisał w CYWILIZACJA BIZANTYJSKA str.403-404.W swoim czasie istotę zaprezentowałem na Forum WPS.
  Problem sprowadza do spraw etyczno-moralnych porównując do siebie system centralny z autonomicznym.
  Ś.p.Bohdan Poręba w swojej intelektualnej autobiografii i licznych wystąpieniach afirmował cywilizację łacińską.Nie musi się występować z pozycji wojującego bezbożnika,aby ja szanować.

  Polubienie

 12. SZANOWAC NALEZY KAZDEGO DOBREGO,UCZCIWEGO i SPRAWIEDLIWEGO CZLOWIEKA CZYNIACEGO DOBRE UCZYNKI NIEZALEZNIE OD JEGO SWIATOPOGLADU.

  RELIGIA i WIARA STANOWI DALSZY PLAN z KTOREGO WYNIKAJA OCENY DOBRE i ZLE UCZYNKOW LUDZKICH.

  BOG/STWORZYCIEL NIE ZLO ale DOBRO STWORZYL !

  WSZELKIE ZLO POCHODZI OD ZLYCH LUDZI i co daje się zauwazyc nawet od calych narodow ,od rasy i jej pochodzenia.

  JEST/SA RASA/RASY LUDZKIE gdzie istnieje PRZEWAGA LUDZI ZLYCH,DOBRYCH JEST MNIEJSZOSC .
  TA/TE RASY ROZWIJAJA SIE/RODZA W ZASTRASZAJACYM TEMPIE ZALEWAJAC CALY GLOB ZIEMSKI , PODPORZADKOWUJAC SOBIE/ZNIEWALAJAC WSZYSTKIE NARODY,GRABIAC JE i MORDUJAC,CZYNIA USTROJE,REWOLTY,REBELIE,WOJNY,OBSADZAJAC SWYMI LUDZMI WSZELKIE URZEDY i OSRODKI WLADZY az PO PREZYDENTOW.

  NIEPOSLUSZNYCH i SPRZECIWIAJACYCH SIE IM SKRYCIE LUB JAWNIE MORDUJA !

  TO TRWA JUZ WIEKI a nawet TYSIACLECIA !!!

  PRZED TYMI RASAMI NAJWYZSZY CZAS, TRZEBA ZACZAC SIE BRONIC i IZOLOWAC ICH OD LUDZI DOBRYCH !!!

  INNEJ DROGI DO NAPRAWY SWIATA ZIEMSKIEGO NIEMA NIZ TEJ NA KTOREJ POZBEDZIEMY SIE WSZELKIEGO ZLA i ZLYCH LUDZI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Polubienie

 13. Dla mnie Iistotą ciągłości cywilizacji opartej na ewolucji KrK jest list rozwodowy opisany przez Tadeusza Zielińskiego w HELLENIZM A JUDAIZM.
  Polski punkt widzenia od reformacji do nowej lewicy :

  „INNEJ DROGI DO NAPRAWY SWIATA ZIEMSKIEGO NIEMA NIZ TEJ NA KTOREJ POZBEDZIEMY SIE WSZELKIEGO ZLA i ZLYCH LUDZI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

  Ten utopijny postulat ma się podobnie do totalitarnej miłości,na który odpowiadam :
  KOCHAĆ JAK TO ŁATWO POWIEDZIEĆ!!!!

  Polubienie

 14. UTOPIA JEST BYC PEWNYM SIEBIE i UWAZAC ,ZE JESTEM NAJMADRZEJSZYM i DO NIEPOKONANIA !

  Najmadrzjszy FILOZOF kiedyś powie : WIEM,ZE NIC NIE WIEM !

  Najbogatszy UMRZE i NIC Z SOBA NIE ZABIERZE !

  ZYJ i DAJ ZYC INNYM !!!

  ZYCIE NIE MA CENY !

  Madry człowiek wie,ze z głupim nie ma dyskusji.

  Polubienie

 15. Z mądrym jest możliwość dyskusji w świecie idei,bo od tego wszystko się zaczyna.
  Wiadomo do czego doprowadziły wczesne myśli mesjasza Karola Marksa.Można sobie zacząć wyobrażać do czego doprowadzą działania przy ich radykalizacji :

  Polubienie

 16. Stop antypolonizmowi! Stop żydowskim fałszerstwom!

  “Obronić prawdę, obronić Polskość “ – testament wybitnego reżysera, Polaka Patrioty, Bogdana Poręby.

  Łowicz, 13.02.2014r.

  Szanowni Państwo,

  W związku z :

  1) nagłą chorobą i śmiercią 25.01.2014r. , Bogdana Poręby, wybitnego reżysera, Polaka Patrioty, demaskującego prawdę o żydowskich fałszerstwach pogromu Żydów w Jedwabnem, w dniu 10.07.1941r.
  linki na youtube:
  “Jedwabne, świadek historii ”

  “Jedwabne, ostatni świadek 23187″

  2) zaawansowanym przygotowaniem do realizacji filmu o Jedwabnem oraz zaplanowanym wyjazdem B.Poręby do USA na spotkanie z ostatnim świadkiem pogromu w Jedwabnem
  link: “ Kto zamordował Żydów w Jedwabnem” http://zygmuntbialas.salon24.pl/537699,kto-zamordowal-zydow-w-jedwabnem
  link: “OBRONIĆ PRAWDĘ – REŻYSERIA BOHDAN PORĘBA, SCENARIUSZ JAN MARSZAŁEK, FILM FUNDACJI POLSKIE GNIAZDO”

  3) odkrywaniem się agentów w komentarzach na portalu marucha http://marucha.wordpress.com/2014/02/10/oswiadczenie-lekarza-o-smierci-bohdana-poreby/

  4) “talmudycznym tańcem nad grobem” , wybitnego reżysera Bogdana Poręby, łącznie z oklaskami , co jest niebywałe w tradycji polskiej ale obecne w masońskich sektach jak.np.Neokatehumenat a zapoczątkowane podczas pielgrzymek Jana Pawła II

  5) bulwersującym opisem lekarza i pseudonarodowca E. Sendeckiego, okoliczności śmierci B.Poręby z wyszczególnieniem jego zaniechań i błędów jako “zaprzyjaźnionego lekarza”

  6) zastanawiającym zachowaniem się żony i synów B.Poręby

  7) niejasności wokół finansowania pogrzebu B.Poręby

  powinnością Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej jest zgłoszenie do prokuratury o wszczęcie śledztwa z urzędu aby wyjaśnić wszystkie okoliczności związane ze śmiercią B.Poręby, wiceprezesa i współzałożyciela WPS oraz domaganie się konferencji prasowej przedstawicieli prokuratury.

  Tu chodzi o bezpieczeństwo Pana Pawła Ziemińskiego oraz innych Polaków z WPS jak też członków Narodu Polskiego będących w strukturach ruchu narodowego Polaków, kontrolowanych przez agentów okupanta żydowskiego.

  Na pogrzebie B.Poręby decydowała i dominowała, niestety, niepolska tradycja !
  Czy nie jest przesadą klaskanie nad grobem zmarłego ?
  To nowy rytuał wprowadzony przez pseudonarodowców pochodzenia żydowskiego, którzy zdradzają się nawet tym, że niektórzy (J.Grudniewski) nie zdejmują nakryć głowy w kościele.

  Jako córki syna Ziemi Łowickiej, który jako 17 letni żołnierz AK, pseudonim “ Słoneczny” odbierał wraz z czterema braćmi “zrzuty” Cichociemnych na okupowanych przez Niemców terenach Polski, w okolicy Łowicza, w czasie II Wojny Światowej dla walczącej Warszawy, ( brak na ten temat jakiejkolwiek wzmianki w Muzeum Powstania Warszawskiego!) a przy tym jeden z braci został uwięziony i rostrzelany na cmentarzu żydowskim w Łowiczu (Kirchol) przez żydowskiego Volksdeutscha, naszym obowiązkiem jest domaganie się rozposzechnienia prawdy nie tylko o Jedwabnem ale także prawdy o sprawcach śmierci B.Poręby wybitnego reżysera, wielkiego Polaka Patrioty.

  Maria Bejda, Teresa Wojda
  Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”
  Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
  OBYWATELSKI RUCH OPORU
  Petycja Parlamentu Europejskiego, 0578/2012, jest nią List Otwarty do Prezydenta RP:
  http://www.monitor-polski.pl/wp-content/uploads/2012/08/List-otwarty-do-Prezydenta-RP-Bronis%C5%82awa-Komorowskiego-7.pdf
  http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze
  Obywatelskie przesłuchania protestujących:
  http://www.youtube.com/watch?v=pDOmwSrbQY0

  Polubienie

 17. Strach pomyśleć o możliwości ingerencji osób trzecich..
  Synoptyczne są jednak daty:
  25 stycznia śmierć wybawiająca artystę z cierpień.
  27 stycznia obrady Knesetu w Oświęcimiu.
  Hipotezy mogą być różne i powinny być wyjaśnione aby dać świadectwo prawdzie.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s