Chłopi blokują drogi w proteście przed wykupem ziemi przez „słupy” finansowane przez zagranicznych spekulantów


Rolnicza blokada drogi krajowej numer 10

protest-rolników-w-Szczecinie_styczeń-2013

Za­chod­nio­po­mor­scy rol­ni­cy wy­jeż­dża­ją na drogę kra­jo­wą numer 10. Ma­ni­fe­stu­ją­cy od trzech ty­go­dni w Szcze­ci­nie rol­ni­cy są obu­rze­ni, że mi­ni­ster rol­nic­twa Sta­ni­sław Ka­lem­ba nie od­po­wie­dział na ich za­pro­sze­nie do dia­lo­gu.

Wczo­raj­sze roz­mo­wy z pre­ze­sem Agen­cji Nie­ru­cho­mo­ści Rol­nej Lesz­kiem Świę­to­chow­skim za­koń­czy­ły się fia­skiem. Zda­niem pro­te­stu­ją­cych prze­tar­gi na sprze­daż grun­tów rol­nych od­by­wa­ją się nie­zgod­nie z pro­ce­du­ra­mi i biorą w nich udział tak zwane słupy, czyli osoby pod­sta­wia­ne przez kon­cer­ny za­gra­nicz­ne.

Edward Kosmal, przewodniczący Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego Rolników Województwa Zachodniopomorskiego, tłumaczy, że rolnicy zostali zmuszeni do podjęcia radykalnych działań. – Ziemia jest dobrem nieodtwarzalnym. Jak raz ją się sprzeda, to ona przez setki lat nie wróci do nas – podkreśla Kosmal. Dodaje, że w Zachodniopomorskiem są olbrzymie połacie sprzedanej ziemi – po 50, 30 tysięcy hektarów.

Protestujący żądają również umożliwienia rolnikom sprzedaży bezpośredniej produktów przetworzonych oraz zmiany w przyznawaniu kredytów preferencyjnych promujących spółki.

Ciągniki spod Wałów Chrobrego w Szczecinie wyruszają o godz. 9. Do protestujących mają przyłączyć się okoliczni rolnicy. Od godz. 10 rozpocznie się blokada drogi krajowej numer 10, na odcinku Krąpiel – Suchań. Protestujący przewidują, że ruch drogowy zostanie zatrzymany przez około 50 pojazdów rolniczych na kilka godzin. Przepuszczane będą jedynie pojazdy uprzywilejowane.

Sam protest rolników został przedłużony do 28 lutego.

(KT)

za:http://wiadomosci.onet.pl/szczecin/rolnicza-blokada-drogi-krajowej-numer-10/x5s5d

Reklamy

3 uwagi do wpisu “Chłopi blokują drogi w proteście przed wykupem ziemi przez „słupy” finansowane przez zagranicznych spekulantów

 1. Z Bogiem.
  Koszalin, 10 lutego Roku Pańskiego 2014.
  Kochający policjanci
  Miałem pojechać na pogrzeb Bohdana Poręby. W środę dostałem wiadomość, że jest znowu protest rolników. Rolnicy mieli przyjechać do Koszalina, bo: „minister uznał, że Koszalin to miasto wojewódzkie i tu zrobił spotkanie” – jak twierdzili protestujący. Minister ani nawet wiceminister nie przyjechał. „Przyjedziemy ciągnikami i będziemy stać do oporu, aż ta k…wa do nas przyjedzie.” – usłyszałem w słuchawce.
  Na miejscu się okazało, że stojąca kupą gromada, zbija się wokół jednego z megafo- nem, który błaga jakiegoś dyrektora ze Starostwa Powiatowego, aby ten zgodził się na wjazd ciągników na Plac Piłsudskiego. Ciągniki zostały spacyfikowane na parkingach na Placu Wolności przed Pocztą Główną. Policja grzecznie ich tam poupychała, by nie szpeciły placu przed martwym urzędem wojewódzkim. I rolnicy stali kupą przed tym domem zmarłych urzędników wojewódzkich. Organizatorzy biegali z wystraszonymi oczkami i ustalali, co mogą zrobić. A okazało się potem, że mają zgłoszenie na zgromadzenie publiczne na Placu Piłsud- skiego i że policja nie ma prawa ich gdzieś tam zatrzymywać. Chwilę później wlot ulicy An- dersa zablokował radiowóz policji.
  Organizatorzy płakali, że to nie sztuka ludziom kłopotu narobić. Uczestnicy płakali, że mają nie pospłacane ciągniki i boją się, że im je pozajmują, jak wjadą pod pomnik Piłsudskiego. Ktoś wywrzaskiwał, że to dyrektor Izb Rolniczych jest niedobry, a nie Izby. Inni zajadali ze smakiem grochówkę z kuchni polowej jedynego traktora, który z kosą na sztorc z biało-czerwoną zatkniętą na niej wjechał na plac, budząc popłoch w urzędowej stagnacji.
  – Dałem wam jeść, to teraz idźcie walczyć. – Powiedział do ludzi.
  – Po jedzeniu to raczej spać by się człowiek położył. – Odparli walecznie ludzie i powoli zaczęli się rozchodzić.
  Próbowałem porozmawiać z policjantami w radiowozie, by wpuścili ciągniki na plac. Stwierdzili, że kochają swoją pracę i jak nie wykonają rozkazu, to ich z pracy powywalają. Ale kto im wydał niezgodne z prawem polecenie, tego w tej wzorowej organizacji nie dowiemy się nigdy. Nikt nie pokazał zgłoszenia ludziom, by poczuli się pewnie, że robią wszystko zgodnie z prawem, a kochająca policja realizuje czyjś zamysł, bo ktoś tam uznał, że chłopów na plac nie wolno puszczać, by nie zaszkodzić „wizerunkowi miasta”.
  Grzeczne miasto urzędników, zawsze wierne swoim mocodawcom, lojalne i mierne uratowało swoją fizys. Ludzie jak zbite psy powoli i w kolumnie szli do maszyn obok dwu ratujących posadki radiowozistów. Co ratowali ci schodzący z placu boju? Co uzyskali? I po kiego tu przyjechali? Jak nie przyjedzie minister, to przynajmniej możemy się przekonać, jak bardzo mamy kochających policjantów i jakich sprawnych organizatorów, którzy znowu załapali się na zdjęcia w lokalnych szmatławcach.
  Na pogrzeb nie pojechałem, ale tu przecież był inny pogrzeb. Mogiła zbiorowa demokracji. I stypa jaka.
  Andrzej Marek Hendzel
  http://www.hendzel.pl

  Polubienie

 2. Łowicz, 04.02.2014r.

  „Tyle Polski ile ziemi w polskich rękach”
  Wincenty Witos

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że w obliczu udowodnionego i udokumentowanego:
  w 2011 r. przez K.Puzynę z naszym udziałem, sfałszowania wyborów parlamentarnych z 09.10,2011r.
  umtsno.blogspot.com/2011/12/postanowienie-sadu-najwyzszego-z-dnia_4261.html
  umtsno.blogspot.com/2011/12/wnioski-z-odrzucenia-protestu-2011.html
  w 2013 r. przez T.Cichockiego dokonania zamachu stanu przez siły wrogie Narodowi Polskiemu, wobec stwierdzenia faktu że obecnie sprawujący urzędy i zajmujący stanowiska politycy nie posiadają legitymacji Suwerena tj. Narodu Polskiego do sprawowania władzy
  http://www.tcichocki.pl/20130727_Do_Narodu_Polskiego_List_otwarty.pdf
  wszystkie przepisy prawne i decyzje oraz umowy na szkodę i krzywdę Narodu Polskiego z mocy obowiązującego w Polsce prawa są nieważne !

  Tak więc przepisy umożliwiające sprzedaż Polskiej Ziemi w obce ręce są z mocy prawa nieważne!
  O tym należy głośno mówić a nawet krzyczeć, na wszystkie strony i na wszelkie możliwe sposoby rozgłaszać!

  Ta prawda to oręż w rękach Narodu Polskiego.
  Tylka prawda ma siłę, która skruszy kajdany zła, które zapanowało w Naszej Ojczyźnie.

  Bezwzględnie Polacy mają prawo nazywać przedstawicieli władz wszelkich szczebli: UZURPATORAMI.
  Prosimy o odważne rozpowszechnianie tej wiedzy!
  To okupant ma się bać (już się boi !) a nie NARÓD POLSKI !
  Bezwględnie mamy prawo i obowiązek do obrony koniecznej w obliczu podstępnej okupacji Polski przez wrogie Narodowi Polskiemu siły !

  Klimatyczna oszustwa płynie rzeka.
  Kilku możnych tego świata
  umyślało sobie geszeft
  co narody w podstęp wplata
  i szykuje Ziemi zniewolenie
  pod NWO i „Agendy 21” namaszczeniem.
  W swym szatańskim to biznesie
  pod „zrównoważonym rozwojem”
  śmierć narodom niesie.

  Agenda 21 niby ludziom sprzyja
  a faktycznie to życie zabija.
  Prawdy światło dzienne uzyskują.
  Na planecie już narody wiedzą
  jak masońskie loże knują a ich zakony
  pod dobroczynnością szpony szykują.

  Z kosmosu obraz szokujący przecieka,
  Klimatyczna oszustwa płynie rzeka.
  Czeluście piekielne Ziemia otwiera
  Niechaj tam kłamców od nas zabiera!

  O POLSKI DZIELNY NARODZIE !
  Przebudź się dzielny Polski Narodzie
  Przebudź się by już nie było gorzej!
  Masz oręż w prawdzie, nie daj się zwodzić,
  okupantów racz wreszcie przegonić!
  Fałszowanie wyborów wykryte.
  Zamach stanu udowodniony. Unia o tym wie .
  Uzurpatorów z Polski w swe poselstwa
  na Ukrainę śle.

  Prześcigają się z prawa, z lewa
  Wdzięczą się przed Unią,
  Wchodzą w Kijowa zakątki
  Odkrywają przez Narodem
  swe „magdalenowej zdrady” wątki.
  Choć grali do tej pory patriotyczną nutą
  a teraz odkrywają się talmudyczną butą.

  Niech każdy Polak dzielnym husarzem się stanie
  głoszeniem prawdy o zamachu stanu uzna swe powołanie.
  Niech każdy Polak w obronie koniecznej
  potrząśnie prawdą jak polska husaria zbroją
  a wypędzi z nor szczurów co już się boją !

  Teresa Wojda, Maria Bejda
  Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”
  Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
  OBYWATELSKI RUCH OPORU
  Petycja Parlamentu Europejskiego, 0578/2012, jest nią List Otwarty do Prezydenta RP:
  http://www.monitor-polski.pl/wp-content/uploads/2012/08/List-otwarty-do-Prezydenta-RP-Bronis%C5%82awa-Komorowskiego-7.pdf
  http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze
  Obywatelskie przesłuchania protestujących:
  http://www.youtube.com/watch?v=pDOmwSrbQY0
  http://niezaleznatelewizja.pl/2013/06/otwarte-forum-tematyczne-6-07-2013/
  http://niezaleznatelewizja.pl/2013/06/stop-nowemu-porzadkowi-swiata-12-06-2013/

  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

  WON ZE SPRZEDAWCZYKAMI POLSKIEJ ZIEMI
  OBURZENI w sprawie protestujących rolników( styczeń 2014 )
  Pomimo mrozów i śnieżycy nieustannie trwa protest rolników sprzeciwiających się wyprzedaży polskiej ziemi obcym spekulantom. W Szczecinie, Poznaniu i Inowrocławiu setki zbulwersowanych rolników buntują się przeciwko przetargom, na których za pośrednictwem tzw. „słupów” spółki z Niemiec, Danii, Holandii i innych krajów wykupują tysiące hektarów ziemi postpegeerowskiej, będącej własnością Skarbu Państwa, a więc wszystkich obywateli RP.
  Handel prowadzi kontrolowana przez PSL Agencja Nieruchomości Rolnych. Ten biurokratyczny moloch, zasilający tysiące PSL-owskich „zakładników” w ciepłe i popłatne posadki, organizuje pseudo-licytacje, których jedynym kryterium jest osiągnięcie maksymalnej ceny. Takie ustawienie przetargów faworyzuje zagranicznych inwestorów i eliminuje z gry młodych, ambitnych, polskich rolników nie dysponujących środkami na zakup wielkich połaci ziemi, przekształcanych następnie w monokulturowe, intensywne farmy przemysłowe, produkujące schemizowaną żywność.
  Szalona polityka PSL i PO, przy biernej postawie PiS, prowadzi do masowej wyprzedaży naszej ziemi za „judaszowe srebrniki”. Realizuje się zabójczy program gwałtownej likwidacji rodzinnych gospodarstw rolnych, będących ostoją naszej tożsamości narodowej oraz niewyczerpanym źródłem zdrowej polskiej żywności – energii, niezbędnej Polakom do pracy na rzecz odbudowy kraju zniszczonego postokrągłostołowym układem.
  Proceder wyprzedaży ziemi obcym obszarnikom prowadzony jest z pogwałceniem Konstytucji RP, której art. 24 w brzmieniu: ”Podstawą ustroju rolnego państwa jest gospodarstwo rodzinne.”, obliguje władze do ochrony interesu polskich rolników, gospodarujących na niewielkich, różnorodnych działkach, zgodnie z wielowiekową praktyką rolną, gwarantującą samowystarczalność żywieniową Polaków. Łamanie tej zasady jest podstawą do oskarżenia przed Trybunałem Stanu.
  Popierając z wdzięcznością oraz w całej rozciągłości postulaty strajkujących rolników oświadczamy, iż po dojściu do władzy wzruszymy wszystkie umowy sprzedaży ziemi zawarte przez ANR w okresie kontrolowanym przez skorumpowany PSL.
  Winnych tego procederu postawimy przed Trybunałem Stanu.
  Tyle polskości, ile polskiej ziemi !
  Rada Koordynacyjna
  KFS

  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

  Wyjaśnienia odnośnie wiersza T.Wojda pt: Klimatyczna oszustwa płynie rzeka “

  “Klimatyczna oszustwa …rzeka” zdemaskowana 11.09.2013r. przez Nigel Farage z Wielkiej Brytanii, w Parlamencie Europejskim.
  Jest kompromitacją jej twórców jak też władz unijnych, które oparły polityke energetyczną na fałszywych podstawach ocieplania klimatu poprzez emisje gazów cieplarnianych, w interesie kartelu energetycznego w celu zniewalania narodów.
  Nigel Farage apeluje o likwidację UE.
  http://popieranie.pl/20092013,n-farage-apeluje-o-likwidacje-ue.html


  Nigel Farage: “Największa zbiorowa głupota w historii“

  Oto jest fotografia NASA z sierpnia zeszłego roku, przedstawiająca północną pokrywę lodową; a oto fotografia NASA z tego roku, pokazująca pokrywę lodową. Powiększyła się o 60% w ciągu jednego roku.

  ► Parlament Europejski, Strasburg – Strasburg – 11 września 2013 r.
  ► Debata: Orędzie przewodniczącego Komisji Europejskiej o stanie Unii.
  ► Mówcy:
  – Nigel Farage, UKIP, współprzewodniczący grupy EWD
  – Jörg Leichtfried , grupa S&D, Austria
  – José Manuel Barroso, przewodniczący Komisji Europejskiej

  Nigel Farage:

  Panie Barroso!
  Nie tylko pan, ale całe niewybrane władze Europy są być może okazją dla naszych obywateli do refleksji, gdzie leży prawdziwa władza w tej Unii.

  Słucham pana od niemalże dziesięciu lat – najwyższa ocena za konsekwencję. Wie pan, jest pan człowiekiem, który lubi ustaloną ideologię. Zapewne przyswoił ją pan sobie, gdy był pan komunistą czy maoistą, czy kim pan tam był. I przez ostanie dziesięć lat wdrażał pan euro-federalizm połączony z narastającą zieloną obsesją.
  I pewnie, było dobrze! Dla biurokratów, wielkich przedsiębiorców, właścicieli ziemskich nie była to zła dekada; ale była to katastrofa dla ludzi biednych, ludzi bezrobotnych i tych o niskich zarobkach. Euro, które jak pan wierzył miało nam dać monetarną stabilność, zrobiło dokładnie na odwrót, była to błędna konstrukcja od samego początku. I jest całkiem oczywiste, że bezrobocie wśród młodych na poziomie niemal 50% w całym regionie Morza Śródziemnego jest prawdopodobnie prawie dwa razy wyższe niż by było, bezpośrednio w rezultacie błędnej konstrukcji, jaką jest euro. Mają niewłaściwą walutę, ale wiem, że nigdy w życiu tego nie przyznacie, a euro, jak sądzę, umrze bardzo powolną i bolesną śmiercią. Wszyscy jednak trwacie co do tego w zaprzeczeniu.

  Ale to zielona agenda wydaje mi się naprawdę bardziej interesująca. Mówi pan nam wciąż, że zmiana klimatu jest bezwzględnie najwyższym priorytetem i jest pan tutaj przyjmowany niemalże z histerią przez ostatnie dziesięć lat. No a ci z nas, którzy byli co do tego sceptyczni, byli wyszydzani, wyśmiewani, nazywani przeczącymi. Twierdziliśmy od początku, że nie jest to naukowo rozstrzygnięte, argumentowaliśmy bardzo stanowczo, że podejmowane przez nas środki, aby zwalczać to, co może być lub nie być problemem, szkodzą naszym obywatelom. I okazało się, że mamy rację. Dziesiątki milionów wpędzono w ubóstwo energetyczne. Przemysł wytwórczy jest stąd wypychany, bo oczywiście nasi konkurenci w Chinach i w Ameryce wybierają tanie kopalne alternatywy. I oczywiście turbiny wiatrowe niszczą krajobrazy i morskie pejzaże Europy. A dzisiaj w dalszym ciągu mówi pan o zielonym wzroście.

  Otóż konsensus za panem się kruszy. Wie pan, Komisarz Tajani parę dni temu powiedział, że w istocie mamy do czynienia systematyczną masakrą przemysłu. Czas już zatrzymć tę głupotę. A żeby panu pomóc: oto jest fotografia NASA z sierpnia zeszłego roku, przedstawiająca północną pokrywę lodową; a oto fotografia NASA z tego roku, pokazujaca pokrywę lodową. Powiększyła się o 60% w ciągu jednego roku. Czołowi amerykańscy naukowcy mówią teraz, że wkraczamy w okres od 15 do 30 lat globalnego oziębienia. Możliwe, że popełniliśmy jeden z największych, najgłupszych zbiorowych błędów w historii, przejmujac się tak bardzo globalnym ociepleniem.

  Może pan to odwrócić w ciągu najbliższych siedmiu lub ośmiu miesięcy. Może pan obniżyć ludziom podatki. Jeśli nie, uwzględnią to przy głosowaniu w europejskich wyborach w przyszłym roku.

  Jörg Leichtfried:

  Panie Farage! Jest pan czasem całkiem zabawny. Ale coraz rzadziej. Siedzi pan sobie w pierwszym rzędzie i opowiada nam wszystkim, co powinniśmy zrobić lepiej; co pan Barroso winien zrobić lepiej, co wszyscy inni mają zrobić lepiej. Ale co pan w tym czasie zrobił, odkąd jest pan w Parlamencie Europejskim? Nie przedstawił pan ani jednego sprawozdania. Nigdy nie był pan sprawozdawcą posiłkowym. Nigdy nie sporządził pan żadnej opinii. Jedyne co pan robił, to w koło gadał. I zarzuca pan innym, że nic się nie dzieje? Jak pan śmie, panie Farage! Jak pan wytłumaczy swoim wyborcom, że nigdy pan tutaj nie pracował?

  Nigel Farage:

  O nie, wybacz stary, nie oskarżyłem was, że nie pracujecie – wręcz przeciwnie. Oskarżyłem was, że robicie stanowczo za dużo, a w istocie o utworzenie, kolektywnie w tej izbie, konsensusu – i wrócę tu do tej zielonej agendy. Wszyscy wykształciliście pogląd, że emisja dwutlenku węgla prowadzi do gwałtownego globalnego ocieplenia, i że jest to największy kryzys, z jakim kiedykolwiek ludzkość miała do czynienia, i w związku z tym musieliśmy zacząć opodatkowywać węgiel.

  Nie było żadnego globalnego ocieplenia, proszę pana, od dwudziestu lat. Pokrywy lodowe znacznie wzrosły w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. A ja składam pozytywną propozycję, która może przywrócić do pracy dziesiątki tysięcy ludzi, i mówię: znieśmy te opłaty klimatyczne i zobaczmy, w którym kierunku pójdzie nauka w ciągu najbliższych kilku lat. Nie przychodzi mi na myśl nic bardziej pozytywnego, co zostało powiedziane w tej Izbie dziś rano.

  José Manuel Barroso:

  Pan Farage pokazuje, że populiści są niekiedy obskurantami. 99% nauki, panie Farage, uważa, że te zmiany klimatu są wynikiem ludzkiej działalności, 99% naukowców. Oczywiście są zawsze ludzie, którym płaci się, żeby mówili na odwrót. Ale żeby udawać, jak pan udaje, wbrew całej nauce, dobrze ugruntowanej nauce, że problem zmiany klimatu jest jedynie wynalazkiem zielonych, albo lewicy? To kompletny nonsens!

  Oczywiście, że musimy znaleźć rozsądny sposób, by przeciwdziałać zmianie klimatu. Musimy poszukiwać jednocześnie konkurencyjności w Europie. Musimy uczynić to częścią naszej agendy na rzecz wzrostu i wierzę, że gospodarka ekologiczna wnosi wiele możliwości.

  Nigel Farage:

  Przyszłoroczne wybory europejskie nie będą rozgrywane wzdłuż starych linii podziału na lewicę i prawicę, i wielu liderów grup zgodziło się z tym dzisiaj. Szczerze mówiąc, to wszystko bez znaczenia. Będą się rozgrywały pomiędzy tymi z nas, którzy wierzą w narodową demokrację w ramach państwa narodowego, a tymi, którzy uważają, że 28 krajów wchodzących w skład UE, rządzonych jest lepiej przez te instytucje. Do tego się to w pewnym sensie sprowadza.

  Ale panie Barroso, ci z nas, którzy wierzą w narodową demokrację, wcale nie chcą wysłać nas z powrotem na front zachodni, czy do 1914 roku. Ci z nas, którzy wierzą w narodową demokrację, powiedzą panu, że jest to zdrowy sposób zademonstrowania swej tożsamości. Ale pokazuje to również głębsze zrozumienie, czym problemy Europy spowodowane były w przeszłości. To właśnie demokratyczne państwa narodowe w Europie są stabilne i nie wszczynają wojen ze sobą. I przypominam ludziom, że bez głosowania w Izbie Gmin dwa tygodnie temu, prowadzilibyśmy teraz wojnę w Syrii. Jakiż może być lepszy dowód na to, że demokracja państwa narodowego może być siłą na rzecz dobra?

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s