Partie a Konstytucja III RP 02


AUDYCJA II

OGÓLNIE O TEKŚCI  KONSTYTUCJI

Zacznijmy od ogólnych zasad. Uchwalenie Konstytucji wprowadza nienaruszalne zasady funkcjonowania jakiejś społeczności, państwa. Treści tych zasad miały w historii i mają różne formy. Wystarczy wspomnieć choćby Deklarację Niepodległości USA spisaną na arkuszu średniej wielkości plakatu, do którego dopisano już ponad sto uzupełnień t.zw. poprawek. To te poprawki tak naprawdę regulują funkcjonowanie Państwa, a Deklaracja jest jedynie zbiorem określeń zawierających idee politycznego systemu USA.

Nasza Konstytucja posiada kilkuzdaniowy wstęp, t.zw. Preambułę, która nie wiele różni się od tej amerykańskiej, formułując także idee naszego systemu politycznego. Dopiero treść ujęta w artykuły precyzuje konkretne ustalenia i zasady. Warto dodać, że realizacja okresu działania konstytucji jest przewidywalna, przede wszystkim przez zawarte w niej ustalenie, dopuszczające zmianę jej tekstu, oczywiście po spełnieniu określonych, wyłącznie formalnych warunków.

Zmiana całego tekstu ma miejsce kiedy tworzą się w wyniku różnych sytuacji nowe warunki kształtowania bytu społeczeństwa. Po prostu tekst każdej konstytucji, to nie TALMUD nie podlegający zmianie choćby jednej literki. To dokument, który ma służyć społeczności na danym etapie jej rozwoju. Okres istnienia treści obecnej Konstytucji, przy szybkich zmianach funkcjonowania otaczającego nas świata (np. konieczność dostosowywania naszego systemu do międzynarodowej współpracy) zmuszają nas do korekt treści. Są to uzasadnione logicznie sytuacje. Zrozumiałym także jest, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby nie można było pracować nad tworzeniem lepszego całościowego tekstu i wprowadzenia go. Wymaga to, nie tylko żmudnych prac, ale i osiągnięcia społecznego konsensusu. Nic więc dziwnego, że takie zmiany wymagają spokojnego działania. Takie próby są podejmowane i mamy kilka projektów nowej wersji Konstytucji. Projektanci uważają, że nie tylko literackie ujęcie, ale też treść prawna ich projektów są lepsze, aniżeli obecnej Konstytucji.

Aktualna, obowiązująca w Polsce treść naszej KONSTYTUCJI w zasadzie reguluje nam demokratyczny, wolnościowy, sprawiedliwy system funkcjonowania społeczeństwa, a ich autorzy nie widzą konieczności dokonywania zmian jej treści. Ani częściowych, ani tym bardziej całościowych. Czy rzeczywiście zmiany jakie nastąpiły w Świecie i Europie nie spowodowały potrzeby dokonania korekty tekstu? Czy wszystko w nim jest jednoznacznie precyzyjnie ujęte i określone prawidłowo? Czy mamy pewność aby stwierdzić, że treść i sens jej sformułowań nie jest wypaczona, czy wręcz świadomie przekręcona? Otóż mamy wystarczająco dużo takich anomalii interpretacyjnych, żeby wreszcie dobitnie o tym mówić.

Problemem zatem jest sytuacja, kiedy okazuje się, że pierwotne ujęcie tekstu było logicznie wątpliwe bądź niejednoznacznie określone, co stworzyło możliwości dowolnej jego interpretacji. Możliwość takiej swobodnej interpretacji dają wykorzystywane przy tworzeniu uzupełniających podstawową treść konstytucji, szczegółowe jej poszerzanie, ujmowane w t.zw. około konstytucyjnych ustawach. Dla jasności praktyka ta stosowana jest, jak świat szeroki i nie jesteśmy tu nadzwyczajnym wyjątkiem. Nieprawidłowości oraz niespójności logiczne zasadniczego tekstu KONSTYTUCJI wymagają wprowadzenia jego korekt. Usunięcie błędnych sformułowań umożliwiające dowolne interpretacje jej treści, będzie powodowało również prawidłowe ujęcie tekstów w ustawach okołokonstytucyjnych. Większość niewłaściwości dotyczy właśnie tego ustawodawstwa, stąd głosy wskazujące na poczynania administracji niezgodnych z literą Konstytucji. Takie zjawisko potwierdza także Trybunał Konstytucyjny, który w ciągu istnienia obecnej Konstytucji zakwestionował ustawowe określenia w wielu tekstach ustaw. Odrębną sprawą, niestety najbardziej szkodliwą dla funkcjonowania Państwa, są sytuacje, kiedy sądy zajmują się interpretacją ujętych w ustawodawstwie praw, zamiast podejmować wyrokowanie prosto i jasno. A przykładów takiego działania sądownictwa mamy setki, jeśli nie tysiące. Jeśli uświadomimy sobie, że nakłada się na to przepis o niezawisłości wyrokowania, to staje się oczywistym, że błędne interpretacje sądowe określonych ustawami sformułowań, owocuje krzywdą wyrządzaną osądzanym.

Jak mówimy o interpretacji, czy świadomym przekręcaniu sensu treści Konstytucji, trzeba przystępując do jej analizy wspomnieć, jak jest ona skonstruowana. Szereg artykułów ujmuje treść regulacji prosto i jednoznacznie. Dotyczy to spraw oczywistych i nazwijmy to organizacyjno-porządkowych. Kiedy jednak zaczyna się rozważanie problemowe, autorzy Konstytucji zastosowali praktykowaną powszechnie metodę. Mianowicie: dany artykuł kończy sformułowanie „określi to ustawa”. Wiele takich odsyłaczy do ustawodawstwa dotyczy konieczności uszczegółowienia problemów, których wpisanie do Konstytucji poszerzyłoby ją o wiele stron tekstu, czyniąc go zagmatwanym.

Inną sprawą jest odpowiedź na pytanie, czy Konstytucja wsparta rozbudowującym ją ustawodawstwem musi zajmować się szczegółami. Przecież wiele spraw jest niejako oczywistych, spraktykowanych przez lata i wydaje się zbędnych? Wkraczamy tu jednak w rozważanie, czy autorzy tych rozszerzeń, nie popadli w manię określania wszystkich drobiazgów, aby nikt nie miał w niczym wątpliwości jak powinno się postępować? A prowadzi ta praktyka do rozbudowywania administracji, bowiem ktoś musi to wszystko sprawdzać, stosować, opracowywać sprawozdawczość. Ponadto praktyka zagęszcza sieć kontroli i sterowania każdym krokiem obywateli. Wreszcie doskonale to znamy z praktyki wiele tych szczegółowych instrukcji mija się z normalną rzeczywistością. Są bardzo wygodne dla administracji, tylko nie dla obywateli, którym mają ułatwiać życie codzienne. Przykładem są wymagania od obywatela dostarczania dodatkowych, pisemnych potwierdzeń osobowych, zamiast okazania dowodu osobistego z wpisanym w nim numerem PESEL, który określa nas jednoznacznie.

Dziękuję i do usłyszenia.

e-mail: komandoraugust@gmail.com

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s