Nowa globalna waluta rezerwowa.


Ekonomia

Eskalacja wydarzeń na Ukrainie przyspieszyła zakulisowe działania zmierzające do pozbawienia dolara amerykańskiego statusu waluty rezerwowej. Na chwilę obecną żadna z papierowych walut nie byłaby w stanie wypełnić luki po USD. Na znaczną rewaluację złota i powrót do walut powiązanych z metalem też jest trochę za szybko gdyż doprowadziłoby to do bezprecedensowego upadku papierowych waluty i pełnej dezintegracji systemu finansowego. Utrata kontroli nad systemem monetarnym mogłaby pociągnąć za sobą nieprzewidywalne konsekwencje w skali globalnej na czym nikomu nie zależy.

Osoby, które faktycznie kształtują system monetarny szukają przejściowego rozwiązania, które pozwoliłoby przejść do nowego systemu zapewne powiązanego ze złotem w sposób płynny. Chodzi o utrzymanie kontroli nad transformacją monetarną.

Wydaje się, że nowy SDR (Special Drawing Rights) emitowany przez MFW miałby stopniowo przejmować rolę rezerwowo-transakcyjną w miejsce dewaluowanego dolara.

(SDRmiędzynarodowa jednostka rozrachunkowa, umowna jednostka monetarna, mająca charakter pieniądza bezgotówkowego, czyli istniejącego wyłącznie w postaci zapisów księgowych na bankowych rachunkach depozytowych.)

Pomysł ten nie jest nowy. Przez wiele lat za takim rozwiązaniem optowały elity finansowe dążące do powołania jednego globalnego banku centralnego pod kontrolą angloamerykańskiego kartelu. Układ sił z czasem się zmienił i zachód przestał promować SDR’y.

Sprawa nowych SDR’ów nabrała tempa po 2008 roku, kiedy to nowe potęgi gospodarcze (BRICS) zaczęły nawoływać do zastąpienia dolara nową walutą rezerwową.

W 2009 roku Prezes Banku Chin Zhou Xiaochuan wezwał do zastąpienia dolara międzynarodowym wehikułem niezależnym od poszczególnych krajów zapewniającym stabilizację w długim terminie. W roku 2010 próbowano przebudować strukturę MFW dostosowując podział głosów do obecnych realiów ekonomicznych. Sprawa została zablokowana przez Kongres USA, który nie wyraził zgody na dokapitalizowanie MFW kwotą zaledwie 63 mld USD. Stany Zjednoczone jako główny udziałowiec mają prawo veta przez co sprawa utknęła w martwym punkcie na kolejne 4 lata.

Wiele zmieniło się po lutowym spotkaniu G20, na którym wyznaczono USA czas do kwietnia na dostosowanie się do planowanych zmian. Już nie tylko Chiny posiadające największe rezerwy dolarowe ale i Rosja, Indie i Japonia domagają się zmian pozwalających na uniezależnienie się od presji dolara. W obecnej formie MFW emituje SDR’y, których zabezpieczeniem są dolary, euro, jeny oraz funty. MFW posiada także trzecie największe zapasy złota w ilości 2814 ton. Realną kontrolę w funduszu sprawowało jednak USA, które miało prawo veta przez co bez zgody amerykańskich korporacji stojących za MFW nie mogły zapaść żadne wiążące decyzje.

Po przebudowie MFW układ sił przedstawiałby się następująco:

 

Zmiany w kompozycji SDR’ów:
–    rola Euro zredukowana o ponad połowę do ok 14%
–    rola USD zredukowana do 25%
–    rola Jena i Funta nieznacznie zredukowana
–    wprowadzenie Rubla i Yuana z udziałem po ok 10%
–    wprowadzenie złota i srebra z udziałem łącznym rzędu 20%
–    wprowadzenie około 10% udziału dla Brazylii, Indii, Turcji i być może Indonezji
Poza zmianą kompozycji SDR’ów wymagane byłoby znaczne zwiększenie funduszy MFW. Mimo, że najsilniej do zmian nawołują Chiny i Rosja to kraje te zaznaczają, że zastąpienie jednej papierowej waluty Super SDR’em zdominowanym przez inne papierowe waluty nie rozwiązuje obecnych problemów tj. nierównowagi w wymianie handlowej oraz kwestii kreacji nadmiernego długu. Upowszechnienie jednak nowego SDR’a mogłoby znacznie złagodzić skutki masowych i nieuniknionych odpisów długów oraz następujących po nich fali bankructw w sektorze finansowym.

Wydaje się, że zmiany te mają dość duże szanse powodzenia. Chińczycy mają największe rezerwy walutowe oraz są największym wierzycielem USA. Przy okazji Stany Zjednoczone prezentują się ostatnio jako kraj nieprzewidywalny. Po sławnym „fuck the EU” Victorii Nuland nawet Niemcy mogą poprzeć propozycje zmian mimo znacznego okrojenia roli Euro w koszyku walutowym. 

Rosja poza wprowadzeniem Rubla jako części składowej nowego SDR’a głośno optuje także za dołączeniem złota i srebra co ma wielu zwolenników szczególnie wśród krajów azjatyckich oraz eksporterów surowców, którzy do tej pory w zamian za surowce otrzymywali permanentnie dewaluowane dolary.

Implikacje wprowadzenia SDR’a dla poszczególnych krajów.
W większości przypadków wprowadzone zmiany nie miałyby dużego wpływu na waluty lokalne. Wyjątkiem oczywiście byłby USD, który doznałby znacznej dewaluacji. Odejście od USD jako waluty rezerwowej mogłoby pociągnąć konieczność wprowadzenia nowego dolara wewnętrznego jako jednostki rozrachunkowej wyłącznie na terenie USA.

Obecny dolar używany byłby natomiast w wymianie międzynarodowej pomiędzy bankami centralnymi oraz rządami krajów zachodnich poszerzonych o Japonię czy Koreę Pd. Dolar międzynarodowy ostatecznie przestałby być rozwadniany nieustannym dodrukiem, gdyż skokowa dewaluacja nowego dolara lokalnego pomogłaby znacznie ograniczyć deficyt USA przy okazji sprowadzając kraj do poziomu krajów rozwijających się. 

Dobrym przykładem są skokowe dewaluacje boliwara wenezuelskiego. Lokalna waluta tanieje z dnia na dzień o X%. Dwucyfrowa inflacja jest standardem. Produkty importowane znacznie drożeją co napędza produkcję wewnętrzną oraz pomaga zredukować deficyt w handlu zagranicznym.

Wprowadzenie Super SDR’ów zapewne zakończyłoby erę płynnych kursów walutowych. Wartość krajowych walut zostałaby ustalona na określonych poziomach w stosunku do SDR. Wartości te byłby korygowane co pewien okres.

Waluty kilku znaczących krajów takich jak Indie, Turcja czy Brazylia także nie zmieniłyby wartości gdyż mimo potęgi kraju są to ciągle waluty lokalne i rzadko kiedy są one trzymane w formie rezerw w innych bankach centralnych.

Cała procedura wprowadzenia Super SDR’ów przyjęta by została z różnym odczuciem. Zachód miałby alternatywę oraz możliwość awaryjnego zwiększenia płynności. Kraje takie jak Turcja, Iran, Indie czy Indonezja zapewne powróciłyby do rozliczeń w złocie co od zawsze było głęboko zakorzenione w azjatyckiej kulturze.


Czas przemian.
Cała procedura przejścia nie odbyłaby się bez ogromnych perturbacji na rynkach finansowych. Obecnie większość aktywów oparta jest na długu. Wg danych BIS globalny dług przekroczył 100 bilionów USD. Globalny PKB wynosi natomiast ok 75 bilionów. Nie ma innego wyjścia niż masowe odpisanie większości długów co pociągnie za sobą ogromne konsekwencje, o których pisałem w przed rokiem w artykule Globalny Reset.

Wprowadzenie złota i srebra do systemu jako punktu odniesienia rozpocznie trend, który z czasem będzie zyskiwał na znaczeniu. Ostatecznie czeka nas powrót do powiązania walut ze złotem w tej czy innej formie.
Od lat ogromna ilość złota wędruje z zachodu na wschód. Jeżeli kształt nowego systemu wyjdzie z zachodu zapewne zostaną wprowadzone furtki do powszechnej dewaluacji walut. W przeszłości Bretton Woods, teoretycznie zapewniał dolara dobrego jak złoto. Wojna w Wietnamie oraz program„Wielkiego społeczeństwa” okazały się na tyle kosztowne, że USA nadrukowało tyle dolarów, że musiano ostatecznie zerwać link do złota aby zatrzymać odpływ złota z USA.

Z drugiej strony, jeżeli sztywny reżim monetarny narzuci wschód to system zapewne będzie dużo bardziej wiarygodny i trwały. Jak to odbije się na USA i Europie trudno powiedzieć gdyż poza grupą zaufanych osób mało kto zna prawdziwe rezerwy złota poszczególnych krajów zdeponowane w Londynie czy w NY.

Podsumowanie.
Niezależnie od ostatecznej formy Super SDR ma w 80% składać się z papierowych walut. Złoto i srebro mają stanowić nie więcej niż 20%. Może jest to rozwiązanie umożliwiające „relatywnie” łatwe przejście przez reset długów czy odejście od dolara jako waluty rezerwowej. Fakt jest jednak taki, że Super SDR pozostawałaby ciągle derywatom zależną od innych papierowych walut. W Europie czy Ameryce Pn. system taki mógłby utrzymać się przez chwilę na poziomie wymiany międzynarodowej czy rezerw walutowych. Dla odmiany cały wschód z Chinami i Rosją na czele będzie moim zdaniem zmierzał do ustanowienia trwałego linku waluty ze złotem gdyż tylko taki system może zapewnić trwały rozwój oraz dominację na arenie międzynarodowej. Prototyp został zresztą już z powodzenie przetestowany przez Turcję, Iran, Chiny i Indie po tym jak na skutek sankcji Iran została odcięty od systemu Swift.O ile jestem ogromnym przeciwnikiem waluty zależnych wyłącznie od woli polityków czy bankierów centralnych to jednak uważam, że Super SDR mógłby być pewnym tymczasowym rozwiązaniem na przejście z jednego systemu do drugiego bez posuwania się do rozwiązań militarnych.Co SDR oznacza z punktu widzenia inwestycyjnego:
–    rewaluację złota i srebra w efekcie powrotu do systemu monetarnego
–    krach na rynku długu (obligacje) w wyniku masowych odpisów złych długów
–    znaczne straty na rynkach equity w efekcie ogromnych strat sektora finansowego
–    zmianę percepcji ludzkiej i odejście od długu jako aktywa, w którym trzymamy oszczędności

Na razie póki co Super SDR i transfer sił w MFW został odłożony do kwietnia. Możemy zatem spokojnie śledzić kierunek ewolucji systemu monetarnego. Niezależnie, w którą stronę system będzie ewaluował zmierzamy w kierunku systemu freegold (rozliczamy się w walutach papierowych, oszczędzamy w złocie).

IndependentTrader.pl – Niezależny Portal Finansowy

Reklamy

20 uwag do wpisu “Nowa globalna waluta rezerwowa.

 1. Panowie, to już któryś z kolei tekstów przemycający walutę złotą, forsowaną przecież nie przez kogo innego, jak „stronnictwo weneckie”. Pod tekstem „Międzynarodowy Żyd dostał …” także padały tezy, że Rosji przysłuży się waluta złota. Otóż taka waluta nikomu nie przysłuży się, poza „Wenecjanami”.
  Ktoś, kto (poza „stronnictwem weneckim”) postuluje walutę złotą nie ma pojęcia o ekonomii. Autor pisze:

  Na chwilę obecną żadna z papierowych walut nie byłaby w stanie wypełnić luki po USD. Na znaczną rewaluację złota i powrót do walut powiązanych z metalem też jest trochę za szybko gdyż doprowadziłoby to do bezprecedensowego upadku papierowych waluty i pełnej dezintegracji systemu finansowego.

  Państwo, które porwie się na wprowadzenie waluty złotej zostanie momentalnie wydrenowane ze swoich rezerw złota przez partnerów handlowych i własną ludność. Czyli to nie papierowe waluty by upadły, tylko złota zniknęłaby z rynku! To jest oczywiste dla każdego, kto słyszał o prawie Greshama (prawie Kopernika), które mówi, że pieniądz lepszy zostaje wyparty z obiegu przez pieniądz gorszy. Przykładowo moneta złota przez srebrną, ta przez miedzianą, wszystkie – przez pieniądz papierowy. Pieniądz papierowy o bardziej stabilnej sile nabywczej zniknie z obiegu, pieniądz papierowy szybko tracący na wartości pozostanie w obiegu. Dlaczego? Dlatego, że ludzie przechowują siłę nabywczą w jej trwalszych, pewniejszych nośnikach chętniej i tworzą w nich rezerwy na czarną godzinę.
  Z tego powodu waluty złotej będzie w obiegu za mało, by obsłużyć transakcje, gospodarka skurczy się, dojdzie do deflacji. To zjawisko występowało, gdy pojawiały się niepokoje społecznie, zaburzenia w polityce międzynarodowej lub gospodarce światowej. Deflacjogenność waluty złotej doskonale rozumiało „stronnictwo weneckie”, wywołując na przestrzeni stuleci kryzysy właśnie poprzez ściąganie złota z obiegu, co doprowadzało dłużników do ruiny, gdyż nie mieli dość złota na spłatę długów. „Wenecjanie” dzięki temu przejmowali majątki osób, którym wcześniej udzielili kredytów.

  To są bardzo istotne kwestie i polski polityk nie może być ignorantem, jeśli chodzi o niebezpieczeństwa dla gospodarki narodowej związane z wprowadzeniem waluty złotej. Proszę koniecznie zapoznać się z tekstem Druk pieniądza, parytet złota i recesje”, szczególnie części Prędkość obiegu pieniądza a parytet złota i “Złota waluta” a unia monetarna – skutki makroekonomiczne.

  Na deser polecam tekst Dlaczego Polsce nie wolno przyjąć Euro? Dlaczego przystąpienie do Unii Europejskiej zaszkodziło Polsce?. Również ten tekst uważam za lekturę obowiązkową każdego polskiego polityka narodowego.

  Polubienie

 2. „Pod tekstem “Międzynarodowy Żyd dostał …” także padały tezy, że Rosji przysłuży się waluta złota.”

  Wraz z „upadkiem” bezbożnej, bo egalitarystycznej ZSRR – aktualnie na Naród Rosyjski (analogicznie jak w Polsce) składa się:
  prawosławny kler oraz tzw. z niczego nowoRuscy burżuje.
  Obie te elitarne, bo finasowo (papierowo) zasobne formacje, dość dobrze wyczuwające niepokojące trendy w światowych finansach, najwyraźniej tym sposobem, już teraz planują skok na zasoby państwowego złota.

  „Deflacjogenność waluty złotej doskonale rozumiało “stronnictwo weneckie”, wywołując na przestrzeni stuleci kryzysy właśnie poprzez ściąganie złota z obiegu, co doprowadzało dłużników do ruiny, gdyż nie mieli dość złota na spłatę długów.”

  Na przełomie lat 20/30 XXw., w „wolnym na szaber kraju” USA – to „ściąganie złota z obiegu”, odbywało się nawet pod groźbą kary ciężkiego więzienia.

  Polubienie

 3. I znowu o pieniądzach !
  Co jest do cholery ?
  Pieniadz to Bog ,czy bozek,ktory wszystkich dzisiaj glupcow zauroczyl ???
  A ile znawcow,pieniadza się nam wyedukowalo !

  Ludzie !
  Sprawa jest prosta ,tak jak proste jest to ,ze nie majac pieniędzy od tego się nie umiera.
  Umieraja natomiast ci ,którzy za pieniadzem gonia ,baaa przesciguja się .
  Posiadacze fortun,zlota i wszystkiego czym się napasli tez umra !

  Czy pierwotni ludzie posiadali pieniądze,umierali z braku ich nie posiadania ?

  Gdzie dziś walisz człowieku na oslep jak baran,ktory w zaslepieniu wali rogami i lbem w mur przed sobą goniac za,no wlasnie ,za czym (?),komu chcesz dorownac ,chcesz mieć zlote klamki?
  Nawet w piosence jest „pieniądze szczescia nie daja !”.

  Nie przejmuj się jeden z drugim brakiem pieniędzy ,wywal to od siebie,co pieniądze ci polykaja ,lacznie z oglupiajacym cie telewizorem,radiem ,gazeta !

  Pomysl ,jak zyc bez pieniędzy,a sposobow jest bez liku.

  Zyj bez pieniędzy a zobaczysz co się będzie dziac z tymi ,którzy pieniędzmi cie kusza na inne zycie.

  Waluta,taka , inna,rezerwowa,zloto przeciez to NICOSC,MARNOSC nad MARNOSCIAMI !

  Myslisz,ze ludzie ,którzy posiadaja bogactwa,pieniadze,zloto,wszystko co tylko zapragną sa szczęśliwi ?

  NIE ! To LUDZIE BEZDUSZNI,POGRAZENI w DEPRESJACH i ROZPACZY !!!

  Teraz zapewne zapytasz : „to jak dziadek zyc w dzisiejszych czasach ?”

  Spiesze z odpowiedzia :

  ZYJ UCZCIWIE JAK BOG PRZYKAZAL,ZYJ Z TEGO CO ON CI DAL A NIE CZLOWIEK !

  Podgladnij rosliny,dzikie zwierzęta,ptaki nawet owady – czy oni/one posiadaja pieniądze ?
  Naucz się ZYC bez PIENIEDZY !
  Tylko nie mow,ze to zycie w nedzy,bo jak sobie go ulozysz odpowiednio będziesz miał wszystko co faktycznie do zycia potrzeba i BEDZIESZ SZCZESLIWSZY nawet od tych co posiadaja wszystko z wyjątkiem spokoju myśli i ducha .

  Będziesz wtedy naprawdę WOLNY i NIEZALEZNY od ludzi,Bog dal ci i daje wszystko lacznie z twoim rozumem,ktorego gdy nie używasz wlasnie gonisz za marnościami tego swiata,za uzywkami/rozrywka, SLAWA i MAJETNOSCIA,ktore wcześniej czy później tez się koncza !

  POWODZENIA MADRY CZLOWIEKU !
  A glupi ,idz po rozum do glowy i rade madrych ,choć ubogich ludzi.

  Polubienie

 4. Zapoczątkowana w latach 1970/80 deregulacja tzw. rynków finansowych (samo istnienie takich rynków jest już kryminalnym przestępstwem) oraz kreacja wirtualnego pieniądza były możliwe właśnie na skutek likwidacji parytetu kruszcu – przecież m.in. za próbę przywrócenia parytetu kruszcu dał głowę JFK i za to samo strzelano do R.Reagana. Przywrócenie parytetu kruszcu to nóż w serce żydowskich geszefciarzy z londyńskiego City i z Wall Street.
  Celem rewolucji żydo-bolszewickiej w Rosji było przede wszystkim zdestabilizowanie rosyjskiego rubla, wtedy także wykradziono rosyjskie złoto.
  Niemcy straciły swoje złoto w 1945r., polskie złoto znajduje się w żydowskim Bank of England.
  Międzynarodowy Żyd jak ognia boi się przywrócenia parytetu kruszcu. Np. tzw. afera gdańskiego Amber Gold była atakiem żydostwa na możliwość lokowania oszczędności w złocie. Po żydo-banderowskiej rewolcie z Ukrainy wywieziono rezerwy złota. Parytet kruszcu (niekoniecznie musi to być złoto, Rosja akurat je posiada, w Polsce mamy srebro) zablokuje kreację wirtualnego pieniądza, czyli wszelkie przestępstwa z tzw. instrumentami pochodnymi i wyeliminuje żydowski geszeft z tzw. rynkami finansowymi.

  Przywrócenie parytetu kruszcu, to likwidacja syjonistycznego Zachodu, ale mimo wszystko dla ubezpieczenia takiej akcji potrzebne jest wsparcie militarnej siły. Rosja taką siła dysponuje.

  Żydowscy bankierzy świata – tajny syndykat zbrodnihttps://wiernipolsce.wordpress.com/2013/06/26/zydowscy-bankierzy-swiata-tajny-syndykat-zbrodni/

  Polubienie

 5. Panie Palmer…,

  Nie wdając się w tym momencie w ocenę tego, co w powyższym artykule nazwane zostało „koncepcją nowej globalnej waluty rezerwowej”, mam wrażenie, że myli pan system waluty złotej z systemem waluty opartej na złocie? A to wbrew pozornemu podobieństwu nie jest jednym i tym samym. Więc radzę sprecyzować swoje poglądy i swoje oceny.

  Poza tym- a jest to uwaga do wszystkich dyskutantów- aby nie traktowali wszystkie ukazujące się na naszej stronie artykuły, jako te, pod którymi bez zmrużenia oka się podpisujemy jako WPS. Wiele przedstawianych treści umieszczamy dlatego, że dotyczą spraw istotnych, także w sensie koniecznej ich oceny i dyskusji z nimi. Dlatego niektórzy „krytycy” naszej strony nieraz popełniają świadomie, czy nieświadomie błąd utożsamiając nasze stanowisko z wszystkimi przestawianymi tu publikacjami.

  Polubienie

 6. Oczywiście, że złote ruble nie muszą być i nie byłyby rublami z kruszcu, nie byłyby także do kupienia za papierowe dolary.
  Obawa o wykup złota, Rosji, Indii, Arabia Saudyjska, czy Brazylii także jest raczej bezpodstawna.
  Złoto jako takie można wszak kupić bez problemu w banku ( np w Hamburgu, a jak tam to z pewnością w całych Niemczech) jako złote monety, lub złoto w granulkach, blachach, drucie, sztabkach, odlewach np.
  http://www.riogrande.com/category/metals/104/Gold/170/24K-Yellow/4958
  w detalu i nie ma tam ograniczeń ilościowych
  ale także większe ilości w hurcie ( tutaj zapomniałem nazwy firmy, ale adres jest do znalezienia)
  Np. w N Jorku na 47 ulicy na Manhattanie każdy może wejść do jednego z wielu sklepów i kupić dowolną ilość złotego granulatu
  Nie wyobrażacie sobie panowie jakie ilości złotych carskich rubli mieli Polacy jeszcze długo po wojnie i ile tych rubli przetapiało się na biżuterię
  Moim zdaniem Rosja jest w stanie oprzeć swoją walutę o złoto, gaz i ropę i przestać używać dolarów czy euro.
  Na początek mogła by żądać zapłaty za gaz i ropę w 50% w rublach i to zmusiłoby wiele krajów do sprzedaży dla Rosji swoich produktów przyjmując jako zapłatę rosyjskie ruble
  To jest tylko kwestia decyzji Kremla

  Polubienie

 7. Polska ma także co roku ileś tam srebra ( duże ilości), ale także i spore ilości złota z kopalni miedzi

  W Polsce znajdują się najbogatsze złoża złota w Europie

  Posted by Marucha w dniu 2009-08-25 (wtorek)

  Znalezione na http://marucha.v3v.org/viewtopic.php?t=1314&start=1380

  Źródło: Parkiet

  Najbogatsze złoże złota w Europie znajduje się w Polsce. Niestety, u jubilera jeszcze długo nie będzie można kupić biżuterii z kruszcu spoczywającego pod ziemią na Dolnym Śląsku. Co gorsza, w tym roku prezenty ze złota są znacznie droższe niż w zeszłym. Wszystkiemu winne niepewne czasy.

  Zespół geologów pod kierownictwem prof. Stanisława Speczika (dziś prezesa KGHM) odkrył złoże złota w rejonie kopalni Polkowice-Sieroszowice, należącej do miedziowego koncernu. Jego zasobność specjaliści oceniają na ponad 80 ton. To europejski rekord.
  – Zasoby występują wraz z platynowcami poniżej horyzontu miedzionośnego, głęboko pod powierzchnią. Jest to najbogatsze złoże na naszym kontynencie, ale nie jest jeszcze eksploatowane – mówi Dariusz Wyborski, rzecznik prasowy KGHM.
  Sięgnięcie do skarbów ziemi nie jest jednak łatwe. Wydobywanie złota z dużej głębokości jest po prostu drogie.

  KGHM zwiększy jednak produkcję tego kruszcu w tym roku.
  – Będzie to głównie efekt wyższej produkcji miedzi – wyjaśnia Dariusz Wyborski.
  Koncern odzyskuje złoto w procesie wytwarzania miedzi elektrolitycznej. W 2001 r. KGHM sprzedał 349 kg czystego kruszcu (18 kg mniej niż rok wcześniej). Gdyby kiedyś skorzystał z niedawno odkrytego złoża, mógłby zasilać rynek znacznie większą ilością pożądanego metalu.
  Jest tylko pytanie: Czy eksploatacja będzie miała ekonomiczne uzasadnienie. Pod koniec 2000 r. lubińska spółka zrezygnowała z działki złotonośnej w Złotym Stoku (byłe woj. wałbrzyskie). Uznała, że odzyskiwanie złota z rud miedzi, występujących w rejonie Lubina i Polkowic jest bardziej efektywne.

  W Polsce żółty kruszec występuje głównie w Sudetach i Karkonoszach. Do najbardziej znanych od wieków ośrodków górnictwa należą: Złotoryja, Lwówek Śląski, Legnickie Pole, Złoty Stok i Głuchołazy. Na złoto natrafiono również w rejonie Tatr, Pienin oraz Gór Świętokrzyskich. W 1996 r. na Dolnym Śląsku wytyczono 33 działki złotonośne (każda ma ok. 96 km kw.). Pierwsze koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż złota otrzymały koncerny górnicze z Irlandii, Australii i Ameryki Północnej.

  Od pewnego czasu rośnie popyt na złoto. Kruszec ten w niepewnych czasach jest zawsze traktowany jako bezpieczna inwestycja. Jego cena od początku tego roku zwiększyła się o 25%. Jest to najwyższy roczny wzrost od 1979 r. Jedna uncja (31,103 grama) w poniedziałek kosztowała około 344 USD. Cena była więc najwyższa od maja 1997 r.

  Największymi producentami złota na świecie są: RPA (394 t w 2001 r.), USA (335 t) Australia (285 t), Indonezja (183 t), Chiny (173 t), Rosja (165 t), Kanada (157 t) i Peru (134 t).

  Dariusz Wieczorek
  ——————–
  to oczywiście stary artykuł, dziś cena złota jest znacznie wyzsza

  Polubienie

 8. Szanowni Panowie, odnoszę wrażenie (poparte statystykami odwiedzin na PMN), że nie zapoznaliście się z tekstem Druk pieniądza, parytet złota i recesje”, szczególnie częściami Prędkość obiegu pieniądza a parytet złota i “Złota waluta” a unia monetarna – skutki makroekonomiczne.

  Ten tekst to niestety podstawa do rozmowy o „systemie waluty złotej” względnie „systemie waluty opartej na złocie”. Dlaczego? Dlatego, że pokazuje on zarówno jak działa system obiegu pieniądza, jak reaguje na zmiany rozmiarów bazy monetarnej (ilości pieniądza papierowego) i pozwala połączyć konsekwencje unii monetarnej, obserwowane w strefie Euro z potencjalnymi skutkami wprowadzenia waluty złotej. Pokazane jest ponadto, jak drastyczne zwiększenie ilości pieniądza w obiegu jest niekiedy konieczne, by ratować padającą gospodarkę. W USA od 2009 r. bazę monetarną powiększono 5x (500%), tylko po to, by nie dopuścić do deflacji, która uruchomiłaby taką spiralę dług-deflacja, jaką obserwowano w czasie „Wielkiej Depresji”. Gdyby waluta USA była złota bądź miała parytet w złocie, powiększenie bazy monetarnej wymagałoby pięciokrotnego wzrostu rezerw złota. Rzecz niewykonalna, szczególnie w warunkach, gdy na całym świecie wszystkie rządy stoją wobec dokładnie tego samego problemu. Związanie waluty ze złotem oddaje nieskończona władzę nad państwem i obiegiem pieniądza tym, którzy posiadają rezerwy złota. I o to właśnie chodzi.

  Nawet jeśli Panom nie chce się czytać tego tekstu bądź poświęcić dostatecznie wiele uwagi, by go zrozumieć wyłącznie z głodu wiedzy, macie obowiązek zapoznać się z nim ze względu na to, że chcecie być polskimi politykami objaśniającymi Polakom znaczenie zjawisk i procesów ekonomicznych. Wiedzy ekonomicznej nie zdobywa się z filmów typu Zeitgeist czy Money Masters i stron typu „prisonplanet”, dostarczających takich dyletanckich artykułów, jak ten powyżej.

  Dariusz Kosiur napisał:
  Zapoczątkowana w latach 1970/80 deregulacja tzw. rynków finansowych (samo istnienie takich rynków jest już kryminalnym przestępstwem) oraz kreacja wirtualnego pieniądza były możliwe właśnie na skutek likwidacji parytetu kruszcu – przecież m.in. za próbę przywrócenia parytetu kruszcu dał głowę JFK i za to samo strzelano do R.Reagana. Przywrócenie parytetu kruszcu to nóż w serce żydowskich geszefciarzy z londyńskiego City i z Wall Street.

  Nie wiem, co Pan ma namyśli pisząc o wirtualnym pieniądzu. Już pierwszy bank operował pieniądzem wirtualnym w postaci papierowych pokwitowań depozytów (not bankowych), które były składane w złotych monetach. Zapisy w księgach rachunkowych również były wirtualne.
  Ponieważ nie schwytano zleceniodawców zamachu, do dziś nie wiadomo, z jakich powodów JFK został zamordowany. W tekście, który Pan linkuje pada sugestia, że JFK zamordowano za próbę emisji USD poza kontrolą FED, na dodatek „niskoodsetkowego” USD, który nakładał ograniczenie kosztu kredytu do 2%. Dlaczego strzelano do Reagana, wielkiego dobrodzieja „stronnictwa weneckiego” również nie wiadomo.
  Chcę Panu, Panie Dariuszu postawić pytanie – w jaki konkretnie sposób, Pana zdaniem przywrócenie parytetu kruszcu miałoby stać się „nożem w serce żydowskich geszefciarzy z londyńskiego City i z Wall Street”, jeśli oni wyrośli właśnie w systemach waluty złotej i / lub waluty z parytetem w złocie?

  Dariusz Kosiur napisał: Celem rewolucji żydo-bolszewickiej w Rosji było przede wszystkim zdestabilizowanie rosyjskiego rubla, wtedy także wykradziono rosyjskie złoto.

  Zawsze myślałem, że celem bolszewizmu było przede wszystkim zdobycie władzy w Rosji i podbój reszty świata.

  Dariusz Kosiur napisał: Niemcy straciły swoje złoto w 1945r., polskie złoto znajduje się w żydowskim Bank of England.

  Czy brak wymienialności na złoto w jakikolwiek sposób utrudnił niemieckiej marce funkcjonowanie jako waluta NRF? Czy gdyby Polska w ogóle nie miała złota, cokolwiek by się zmieniło z punktu widzenia posiadaczy polskiego złotego?

  Dariusz Kosiur napisał: Międzynarodowy Żyd jak ognia boi się przywrócenia parytetu kruszcu.

  Dlatego zapewne masa libertariańskich i „austriackich” agitatorów nagania naiwnych na przywrócenie standardu złota? Za „austriacką szkołą ekonomii” stoi „stronnictwo weneckie”. Więc sami sponsorują i forsują doktryny ekonomiczne, których boją sie jak ognia? Panie Dariuszu, proszę to przemyśleć.

  Dariusz Kosiur napisał: Np. tzw. afera gdańskiego Amber Gold była atakiem żydostwa na możliwość lokowania oszczędności w złocie.

  Niestety nie. Amber Gold to nietypowy „przekręt Ponzi’ego”, polegający na tym, że obiecuje się naiwnym wysokie odsetki, które wypłaca się nie z zysku, tylko z kapitałów następnych naiwniaków. Amber Gold zawalił się wraz z załamaniem ceny złota w ostatniej bańce, bo faktycznie inwestował częściowo powierzone pieniądze w złoto. Do tego „inwestowania” naganiali przecież nie goje na całym świecie. Znów – proszę przemyśleć – kto namawiał, kto naganiał na złoto … Odpowiedzi przyjdą same po przeanalizowaniu osób, stojących za wykreowaniem bańki spekulacyjnej na złocie.

  Dariusz Kosiur napisał: Parytet kruszcu (niekoniecznie musi to być złoto, Rosja akurat je posiada, w Polsce mamy srebro) zablokuje kreację wirtualnego pieniądza, czyli wszelkie przestępstwa z tzw. instrumentami pochodnymi i wyeliminuje żydowski geszeft z tzw. rynkami finansowymi.

  Parytet kruszcu zwiąże sztywnym kursem wymiany waluty narodowe krajów dostatecznie głupich by parytet wprowadzić. Kraje te znajdą się w czymś w rodzaju „strefy euro”. O tym, dlaczego jest to śmiertelne niebezpieczeństwo dla gospodarek narodowych piszę tu: “Złota waluta” a unia monetarna – skutki makroekonomiczne.

  Dariusz Kosiur napisał: Przywrócenie parytetu kruszcu, to likwidacja syjonistycznego Zachodu, ale mimo wszystko dla ubezpieczenia takiej akcji potrzebne jest wsparcie militarnej siły. Rosja taką siła dysponuje.

  Jestem bardzo ciekaw, jaki mechanizm „likwidacji syjonistycznego Zachodu” opisaną metodą potrafi Pan przedstawić.

  paziem napisał: mam wrażenie, że myli pan system waluty złotej z systemem waluty opartej na złocie? A to wbrew pozornemu podobieństwu nie jest jednym i tym samym. Więc radzę sprecyzować swoje poglądy i swoje oceny.

  Widzi Pan, oba systemy nie różnią się niczym, jeśli chodzi o wady. Wady te opisałem w tekście, którego nie przeczytaliście Panowie, bądź którego nie zrozumieliście. Gdybyście nie mieli określonych obowiązków wobec narodu polskiego, jako polscy narodowcy, nie obchodziłoby mnie to. To, co piszę to nie jest typowy internetowy bełkot, jak artykuł powyżej, tylko teksty człowieka, który na opisywanych problemach zna się dobrze.

  paziem napisał: niektórzy “krytycy” naszej strony nieraz popełniają świadomie, czy nieświadomie błąd utożsamiając nasze stanowisko z wszystkimi przestawianymi tu publikacjami.

  Nie zajmuję się krytykowaniem strony bądź Panów. Interesuje mnie natomiast edukacja, uświadomienie Panom istnienia pewnych mechanizmów i zależności. Oraz nieistnienia innych zależności, których istnienie jest wam wmawiane. Na przykład w artykule powyżej czytamy:

  Dla odmiany cały wschód z Chinami i Rosją na czele będzie moim zdaniem zmierzał do ustanowienia trwałego linku waluty ze złotem gdyż tylko taki system może zapewnić trwały rozwój oraz dominację na arenie międzynarodowej.

  A z mojego tekstu można dowiedzieć się, że taki system gwarantuje katastrofę ekonomiczną, identyczną jak tą, której doświadczyły Hiszpania, Portugalia, Grecja i Włochy.

  Adm napisał: Oczywiście, że złote ruble nie muszą być i nie byłyby rublami z kruszcu, nie byłyby także do kupienia za papierowe dolary.
  Obawa o wykup złota, Rosji, Indii, Arabia Saudyjska, czy Brazylii także jest raczej bezpodstawna.

  Proszę sprawdzić, jak to się stało, że USA musiały odstąpić od układu z Bretton Woods.

  Polubienie

 9. „Palmer…….” proszę nam wyjasnic swoja uczona glowa dlaczego Zydzi ostatnio tak ochoczo przystąpili do skupu zlota w każdym zakątku swiata a szczególnie w USA .
  Nawet wynajmują „tańczących pajacow ” w roznym przebraniu stojących przy drogach/ulicach trzymających w rekach plansze roznego rodzaju z napisem MY SKUPUJEMY ZLOTO .

  Pytam bardzo poważnie i czekam na odpowiedz.

  Polubienie

 10. @Palmer.Eldritch.1984

  Nie istnieje inny, skuteczny sposób kontroli ilości pieniądza w gospodarce kraju niż poprzez parytet kruszcu – i nie jest to moja złota myśl, ale uznana zasada polityki pieniężnej. Oczywiście wraz z nim muszą zostać wprowadzone ustawy regulujące całą politykę obiegu pieniądza (bank centralny oraz system bankowy muszą być własnością państwa, rząd prowadzi politykę pieniężną, itd.).
  Nie wolno także zapominać o samej istocie działalności gospodarczej człowieka, czyli o PRACY, którą należy rozważać zgodnie z prawami fizycznymi. Pieniądz, w wyniku postępu cywilizacyjnego, stał się jedynie środkiem wymiany w społeczeństwie cząstek tej PRACY. Zatem, wszelkie manipulacje na tym środku wymiany należy uznać za przestępcze i je wyeliminować.

  Pozwolę sobie i ja zadać Panu pytanie:
  jak zamierza Pan kontrolować ilość pieniądza w obiegu gospodarczym państwa, jeśli odrzuci Pan parytet kruszcu?

  Polubienie

 11. Ekonomista ze mnie żaden, ale że odpowiedzi same cisną się na usta – pozwolę sobie zabrać głos:

  @Gutek – „stronnictwo weneckie” właśnie po to skupuje złoto, żeby mieć nad planowanymi walutami „złotymi” jak największą kontrolę, by niczego nie pozostawić przypadkowi. Myślałem, że zostało to już dostatecznie wyjaśnione powyżej… Gdyby jednak miało okazać się, że posty Palmera nie rozwiały wszystkich wątpliwości, odsyłam do wątku Szczypiora – swoistego mini-kompendium wiedzy nt. zgubności waluty opartej o standard złota: https://prawda2.info/viewtopic.php?p=249050
  Tutaj polecam Panów rozwadze jedynie jeden cytat ze „arcydzieła światowej literatury faktu”:

  >>Wykład XX / § 8. Zastój kapitałów
  Przesilenia ekonomiczne wywołaliśmy u gojów przez wycofanie pieniędzy z obiegu. Wielkie kapitały pozostawały w zastoju i wypompowywały pieniądze z państw, które zmuszone bywały do zwrócenia się o pożyczkę dla tychże kapitałów. Pożyczki te obciążyły procentami finanse państwa, oddały je kapitałom we władanie pańszczyźniane. Koncentracja przemysłu w rękach kapitalistów, którzy zagarnęli cały przemysł ludowy, wyssała z ludu, a tym samym i z państwa, wszelkie soki.<<

  @Dariusz Kosiur – na pytanie "jak zamierza Pan kontrolować ilość pieniądza w obiegu gospodarczym państwa, jeśli odrzuci Pan parytet kruszcu?" odpowiadam przekornie pytaniem: jak ilość pieniądza w obiegu była kontrolowana do tej pory (bo jakoś przecież była – tak w Polsce, jak w USA i wielu innych krajach)?

  Polubienie

 12. Dariusz Kosiur napisał: Nie istnieje inny, skuteczny sposób kontroli ilości pieniądza w gospodarce kraju niż poprzez parytet kruszcu – i nie jest to moja złota myśl, ale uznana zasada polityki pieniężnej.

  Pana wypowiedź świadczy o tym, że nie przeczytał Pan zalecanego tekstu, bądź go nie zrozumiał. To są na tyle ważne kwestie, że nie da się ich przejść po łebkach, zalecam więc pierwszą lub ponowną lekturę.
  1. Co Pan rozumie przez „ilość pieniądza w gospodarce”? Bazę monetarną (M0), czy najczęściej wykorzystywane agregaty M3 lub M2 lub M1? Jeśli M0, to władze monetarne (bank centralny) mają pełną kontrolę, drukując pieniądz lub ściągając go z rynku przy użyciu „operacji otwartego rynku”. Jeśli np. M3 (obecnie preferowany, choć w niektórych państwach stosowany jest M2), to nikt nigdy nie miał i nigdy nie będzie miał pełnej kontroli nad tymi agregatami. Władze monetarne mają jedynie możliwość ustalenia maksymalnego rozmiaru akcji kredytowejWyprowadzenie wzorów na maksymalną podaż pieniądza M i jej części składowych w systemie bankowym z rezerwą cząstkową (proszę doczytać również przykłady poniżej, a może nawet dyskusję pod tekstem – i samemu zadać tam pytania, w sprawach, które nie są jasne). Ale nie mają wpływu na to, kredyty o jakiej wartości zostaną zaciągnięte, bo sterują popytem wyłącznie pośrednio, poprzez referencyjną stopę procentową (koszt kredytu).
  2. Nawet kontrolując ilość M0 … M3 nie ma Pan wpływu na prędkość obiegu pieniądza V (proszę przeczytać linkowany fragment, przemyśleć wzór), podczas gdy jej spadek można niwelować jedynie poprzez zwiększenie ilości pieniądza w obiegu (dodruk; waluty z parytetem w złocie dodrukować się nie da, gdy brak złota w skarbcu – zaczyna się deflacja, bo poziom cen musi się dopasować do nowej wartości V; paniczny skup złota od obywateli USA podczas Wielkiej Depresji właśnie zwiększeniu M0 miał służyć, a nie – jakimś diabolicznym machinacjom, jak to różni „uświadomieni” wypisują w Internecie). Objawem spadku prędkości obiegu pieniądza są np. zatory płatnicze. Znów – proszę doczytać i samemu zadać tam pytania, w sprawach, które nie są jasne.
  3. Nie wiem, przez kogo i gdzie jest „uznana” „zasada polityki pieniężnej”, na którą się Pan powołuje. Posiadam pewne rozeznanie w literaturze ekonomicznej traktującej o polityce pieniężnej (Borowiec, Sławiński, Ćwikliński), ale jakoś nikt takiej „zasady” nie przytacza.

  Dariusz Kosiur napisał: Oczywiście wraz z nim muszą zostać wprowadzone ustawy regulujące całą politykę obiegu pieniądza (bank centralny oraz system bankowy muszą być własnością państwa, rząd prowadzi politykę pieniężną, itd.).

  Myli się Pan. Do prowadzenia skutecznej polityki gospodarczej standard złota w ogóle nie jest potrzebny. Kontrola nad bankiem centralnym i bankami komercyjnymi – jak najbardziej.

  Dariusz Kosiur napisał: Pozwolę sobie i ja zadać Panu pytanie:
  jak zamierza Pan kontrolować ilość pieniądza w obiegu gospodarczym państwa, jeśli odrzuci Pan parytet kruszcu?

  Widzi Pan, powyżej odpowiedziałem Panu na to pytanie. Nie widzę natomiast Pana odpowiedzi na ani jedno z pytań, które zadałem Panu.

  @Grzanek
  Proszę nie karmić trolla. Co do merytorycznej wartości filmów, które Pan wkleja mam spore zastrzeżenia. Warto powoływać się na wypowiedzi, które mają jakiś ciężar gatunkowy.

  Polubienie

 13. Zasadniczo zgadzam się. Brother Nathanael to na pewno informacja troszkę innego kalibru, zupełnie innej rangi niż opracowania PMN, jednakże taka już specyfika jego materiałów – taka maniera po prostu. Produkcje Kapnera to wiedza podana w bardzo lekkostrawnej formie, przyswajalnej dla profanów. Myślę, że Gutkowi na dobry początek wystarczy. Ewentualny ciężar gatunkowy filmów Braciszka leży jednakowoż gdzie indziej – nie tyle w treści czy formie, co w samej osobie protagonisty – w tym, że – jako eks-żyd – mówi z pozycji insidera, przez co jego przekaz zyskuje na wiarygodności (D. Duke – dla przykładu – powołuje się, z tego właśnie względu, głównie na źródła żydowskie). Abstrahując od tego, że to persona nieco innego formatu (show-man, żeby nie powiedzieć: błazen [w sensie: „Stańczyk”]), można rzec, że to taki Izrael Szamir, Gilad Atzmon czy Izrael Szahak.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s