Czy polscy najemnicy walczą na Ukrainie?


…w ramach tajnej operacji CIA?

 

W dniu 11 maja na lotnisku w Kijowie w ścisłej tajemnicy wylądował samolot, który został odprawiony przez personel wojskowy a nie cywilny. Wyładowano z niego mundury wojskowe NATO, 500 paczek amfetaminy i pojemniki oznaczone jako substancje trujące.

Zgodnie z postanowieniem dyrekcji SBU w Kijowie personel i sprzęt wojskowy oraz pojemniki z trucizną opuściły lotnisko niekontrolowane – w samochodach z przyciemnianymi szybami. Ładunkowi towarzyszył agent CIA Richard Michael. Na pokładzie samolotu byli także ochotnicy z Prawego Sektora oraz najemnicy z prywatnej polskiej firmy wojskowej ASBS [Analizy Systemowe Bartłomiej Sienkiewicz], utworzonej kilka lat temu przez obecnego Ministra Spraw Wewnętrznych Polski B. Sienkiewicza.

Według dostępnych danych firma ta straciła 6 ludzi w trakcie operacji we wschodniej Ukrainie [pozostałe ofiary spośród zagranicznych najemników pracujących dla junty pochodziły z amerykańskiej Academi PMC i jej spółki PMC Greystone Limited, które straciły odpowiednio 50 i 14 ludzi a także 13 osób z CIA i FBI].

Polacy aktywnie uczestniczą w tworzeniu szwadronów śmierci na Ukrainie od września 2013 r., kiedy to minister spraw zagranicznych Radek Sikorski zaprosił 86 członków Prawego Sektora, aby mogli trenować w centrum szkolenia policji w Legionowie, 23 km od Warszawy. Bojowników, którzy przybyli pod pretekstem programu wymiany uniwersyteckiej, było około 40 i przeszli oni miesięczny kurs w organizowaniu masowych protestów, wznoszenia barykad, zajmowania budynków rządowych, taktyki i techniki walki ulicznych, w tym strzelania z karabinów snajperskich, itd.

Polski tygodnik NIE opublikował zdjęcia z Legionowa pokazujące tzw. „bojowników” ukraińskich ubranych w wojskowe mundury wraz z ich polskimi instruktorami w ubraniach cywilnych.


Podczas gdy polskie służby specjalne szkoliły przyszłych uczestników operacji na terenie Ukrainy, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski wydało oficjalne oświadczenie [02-02-2014]:

«Popieramy twarde stanowisko zajęte przez Prawy Sektor … Radykalne działania Prawego Sektora i innych grup demonstrantów oraz użycia siły przez protestujących było uzasadnione… Prawy Sektor przyjął pełną odpowiedzialność za wszystkie akty przemocy podczas ostatnich protestów. Takie stanowisko jest uczciwe i my je szanujemy. Politykom nie udało się załatwić sprawy pokojowo. Oznacza to, że jedynym akceptowalnym rozwiązaniem jest radykalne działanie Prawego Sektora. Nie ma innej alternatywy».

Jednocześnie, polski premier Donald Tusk ostrzegł prezydenta Janukowycza przed «niewspółmiernym użyciem siły» na Majdanie. Dzisiaj Donald Tusk, którego dziadek Józef Tusk służył w Wehrmachcie, domaga się, aby junta z Kijowa postępowała «surowo ze wschodnimi tzw. rebeliantami», «tak jak z terrorystami».

W połowie maja Tusk zażądał, aby węgierski premier Orban – który uważa, że Ukraina jest «wyzwaniem dla Unii Europejskiej» – by powstrzymał się od wydawania takich oświadczeń, tak aby nie odwracać uwagi od walki z głównym wrogiem – Rosją. Ale kilka tygodni wcześniej [04-24-2014], polski premier stwierdził, że Europa musi przygotować się na rozpad Ukrainy.

«Problemem jest to, że polityka wschodnia Warszawy jest w dużym stopniu reżyserowana przez polski wywiad, który ściśle współpracuje z amerykańskimi i brytyjskimi agencjami wywiadowczymi» – stwierdził Leszek Sykulski, szef Instytutu Geopolityki w Częstochowie.

Na początku kwietnia, dyrektor CIA John Brennan odwiedził Kijów. Już następnego dnia po wizycie, szef reżimu w Kijowie, Turchynov [Turczynow. Język polski posiada własną transliterację rosyjskich nazwisk – admin], ogłosił początek «operacji antyterrorystycznych na dużą skalę w związku z wydarzeniami w południowo-wschodniej Ukrainie». W tej operacji pojawili się nie tylko amerykańscy, ale również polscy najemnicy.

21-22 kwietnia po szefie CIA również wiceprezydent USA Joseph Biden odwiedził Kijów. Przemawiając w Radzie Najwyższej Biden oświadczył, że Waszyngton popiera rząd ukraiński w obliczu «upokarzających zagrożeń», oczywiście myśląc o Rosji. Odpowiedź na pytanie o to czego Stany Zjednoczone szukają we wschodniej Ukrainie jest prosta: miasta, które junta rozpaczliwie próbuje ujarzmić znajdują się w Basenie Dniepr-Don, który ma ogromne złoża gazu łupkowego. Royal Dutch Shell już wyraził zainteresowanie tymi złożami.

«Chciałbym powiedzieć, że interesy ekonomiczne doprowadziły do zamachu stanu w Kijowie oraz rozpoczęcia działań wojskowych przeciwko własnym obywatelom, ponieważ mogą one osiągnąć zyski z umów podpisanych przez poprzedni rząd», twierdzi amerykański ekspert od spraw zagranicznych Nebojsa Malic.

Robert Hunter Biden, syn wiceprezydenta USA, który stał się częstym gościem w Kijowie, został niedawno powołany do Rady Dyrektorów jednego z największych prywatnych producentów gazu na Ukrainie, Burisma Holdings, który jest zarejestrowany na Cyprze i posiada licencje na eksploatacje pól gazowych w basenie Dniepr-Donieck. W kwietniu, Devon Archer, przyjaciel rodziny Sekretarza Stanu USA, który był współlokatorem pasierba Kerry’ego w College oraz starszym doradcą w trakcie kampanii prezydenckiej Johna Kerry’ego w 2004 roku, otrzymał również stanowisko w firmie.

Amerykańscy wysocy urzędnicy i ich bliscy krewni mają wielki interes osobisty we wszystkich krajach opanowanych przez amerykańskie siły okupacyjne, zaczynając od wojen przeciwko Jugosławii i Irakowi.

Na przykład poprzedniczka Kerry’ego jako sekretarz stanu, Madeleine Albright, ma firmę w „niezależnym” Kosowie, a poprzednik Bidena Richard Cheney i jego rodzina a także kolejna sekretarz stanu USA Condoleezza Rice, mieli swoje interesy w Irackich zasobach surowców energetycznych poprzez Halliburton i Chevron. Te same motywy pojawiają się u tych, którzy służą interesom Izrael-Amerykanów w Europie Wschodniej. Na przykład, na Ukrainie były Minister Ekologii Mykoła Zlochevsky  [Złoczewski – admin] i były prezydent Polski Aleksander Kwaśniewski są w Radzie Dyrektorów Burisma Holdings.

Jednym z potencjalnych terenów gdzie znajdują się złoża gazu łupkowego, do których prawa zostały przekazane Burisma Holdings jest pole Yuzivska [Juziwska – admin]. Poza Sławiańskiem i częścią sąsiedniego Kramatorska, liczącego 160 tysięcy mieszkańców, Shell otrzymał licencje na obszar obejmujący miasta Krasny Łucz i Svyatogorsk  [Swiatogorsk – admin] w rejonie Doniecka, a także Balakeya [Bakaleja – admin] i Izyum  [Izjum – admin] w sąsiednim rejonie Charkowa.

Umowa o wydobycie gazu łupkowego jest tak napisana, że ukraiński rząd jest zobowiązany, aby na siłę odebrać nieruchomości prawowitym właścicielom, jeżeli Shell będzie planował wykonać odwierty na tych ziemiach. Sławiańsk został wybrany jako lokalizacja dla pierwszych odwiertów gazowych.

Terenami, na których koncentruje się ukraińska armia, wspierana przez Prawy Sektor, prywatne bataliony oligarchy Igora Kołomojskiego oraz amerykańskich i polskich najemników – zainteresowane są elity polityczne USA i Polski a reżim w Kijowie służy ich interesom gospodarczym.

Wokół Sławiańska i Kramatorska doszło do najbardziej brutalnych starć między karnymi siłami a ludźmi z Zagłębia Donieckiego. Izjum jest główną bazą wojsk ukraińskich uczestniczących w tych działaniach. Oto jakie środki są stosowane w tych działaniach:

 • helikoptery, pojazdy opancerzone, haubice 122 mm, system wyrzutni rakiet Grad, których salwa jest w stanie zniszczyć życie na obszarze 14,5 ha,
 • bombardowanie miast z moździerzy, w wyniku którego zginęło więcej cywilów niż bojowników samoobrony,
 • działania snajperów, którzy, zabijają nawet dzieci,
 • korzystanie z helikopterów z symbolami ONZ do ataków lotniczych na Kramatorsk. Te śmigłowce pilotowane były przez polskich najemników w sytuacji kiedy ich ukraińscy koledzy nie chcieli naruszać międzynarodowych norm korzystania ze sprzętu wojskowego z wykorzystaniem oznakowania ONZ.

Mamy więc odpowiedź na pytanie jakiego rodzaju ładunki były transportowane na Ukrainę w pośpiechu przez polskich najemników pod nadzorem amerykańskiego wywiadu i dlaczego „Polak” Kwaśniewski jest w Radzie Dyrektorów spółki, dla której działają grupy zbrojne ukraińskich banderowców oraz amerykańscy i polscy najemnicy zabijający bojowników i cywilów.

Wydaje się, że junta z Kijowa i jej zachodni protektorzy nie cofną się przed żadną prowokacją, włącznie z użyciem bojowych środków chemicznych przeciwko miejscowej ludności, jak to się stało ostatnio w Syrii, a wcześniej w Iraku gdzie „Polacy” specjalizowali się w takich akcjach.

Nikołaj Maliszewski
http://www.globalresearch.ca
Tłumaczył Jan Saski

http://www.wicipolskie.org

——————————————————

W takim razie czy mamy już (niewypowiedzianą) wojnę z Rosją?

(Adm)

Reklamy

24 uwagi do wpisu “Czy polscy najemnicy walczą na Ukrainie?

 1. Na jednym z kont Facebooku przeznaczonym dla polskich komandosów ukazał się następujący tekst :

  Piotr Pekok Kania

  „”11 maja na lotnisku w Kijowie w tajemnicy wylądował samolot. Nie przeszedł kontroli, a na jego pokładzie oprócz broni i amfetaminy znajdowali się agenci CIA, działacze Prawego Sektora i polscy żołnierze z organizacji ASBS, założonej kilka lat temu przez obecnego ministra spraw wewnętrznych Polski Bartłomieja Sienkiewicza” – możemy przeczytać w artykule Mikołaja Maliszewskiego na kanadyjskim portalu Global Research. Dalej dzien­ni­karz pisze, że „pol­skie szwa­dro­ny śmier­ci” stra­ci­ły pod­czas walk na wscho­dzie Ukra­iny sze­ściu ludzi. Jego zda­niem Pol­ska bie­rze ak­tyw­ny udział w for­mo­wa­niu bo­jó­wek od wrze­śnia 2013 roku. Mi­ni­ster Si­kor­ski miał wtedy za­pro­sić do Pol­ski 86 dzia­ła­czy Pra­we­go Sek­to­ra na szko­le­nie mi­li­tar­ne w ra­mach „wy­mia­ny stu­denc­kiej”. Zda­niem Ma­li­szew­skie­go, szko­le­ni w Pol­sce bo­jow­ni­cy mieli duży wpływ na wy­buch pro­te­stów w Ki­jo­wie. Autor tek­stu za­rzu­ca Pol­sce wtrą­ca­nie się w spra­wy ukra­iń­skie i ofi­cjal­ne po­pie­ra­nie Pra­we­go Sek­to­ra.”

  Odpowiedziałem następująco :

  Dzięki naszym obecnym „sojusznikom” zostaniemy jeszcze wkręceni we większe gówno , niż to miało miejsce w przypadku torturowania Talibów w Kiejkutach w Polsce, czy też ostrzelania przez polskich komandosów w 2007 r. afgańskiej wioski w Nagar Khel, w efekcie którego zginęło 8 cywili. Mało nam jeszcze doświadczeń z przeszłości /słynne polskie obozy koncentracyjne/ , by godzić się i bezmyślnie uczestniczyć suma summarum w prowokacji skierowanej wobec nam samym. Tak trudno to pojąć. Czy włos z głowy spadł Kwaśniewskiemu i Millerowi / marionetkom międzynarodowej lichwy w Polsce / za Kiejkuty ? Nie i nie spadnie, bo oni są chronieni w przestępstwie zaniechania. Za to pamiętacie brutalną akcję antyterrorystów wobec polskich komandosów za w sumie bezmyślną akcję w Nagar Khel i toczące się przeciwko tym żołnierzom wieloletnie śledztwo mające w opinii publicznej świata przyrównać polskich żołnierzy do tych zwyrodnialców , którzy w swoim czasie dokonali masakry we wietnamskiej wiosce My Lay

  /http://pl.wikipedia.org/wiki/Masakra_w_Mỹ_Lai

  Za kilkadziesiąt lat w świecie dzięki naszej wspólnej głupocie /dajemy się podpuścić i wmanewrować/ doczekamy się może takich czasów, iż w opinii światowej będą mówić, iż to my Polacy mordowaliśmy muzułmanów. Tego chcemy? To chcemy przekazać w spadku naszym przyszłym pokoleniom? Już wystarczająco dużo straciliśmy jak polski naród. Po 1989 r. zostaliśmy rozgrabieni z majątku narodowego, bardziej, niż w czasach wojny.

  Polubienie

 2. RODOWODY,RODOWODY DAWAC TYCH „polakow” NAJEMNIKOW po samych samych Sienkiewiczow i Sikorskich !

  Co to nie można ich rozpoznać ,nazwiskami się zaslaniajacy ?

  Jak długo to może jeszcze trwac ?

  CZY POLACY TO TCHORZE ???????????????????

  Polubienie

 3. Na Ukrainie nie walczą polscy najemnicy.. Tam walczą żydowscy najemnicy deklarujący się jako Polacy…Żaden Polak Słowianin nie sprostytuyzował się by w imię degeneratów duchowych i moralnych przelewać krew… W Polsce nie ma wojska polskigo więc jeżeli mowa o najemnikach z Polski to są to szumowiny – goje- którzy za szekle zabiją nawet swoją matkę .. Przecież żyd nie pójdzie na pierwszą linię frontu. Od tego ma durnych gojów – polaczków….. Jaka różnica – czy zabije ruska z Ukrainy czy swoją matkę.. Oczywiście psychopatyczny majemnik tej różnicy nie widzi…
  Tak więc mordujcie się, a żyd ręce zaciera i wprowadza NWO …

  Ale to im nie wyjdzie… I NWO to jest sraszak dla ludzi materialnych, ale nie dla duchowych..
  NWO tak szybko zniknie jak powstało…

  Polubienie

 4. -,,Musimy przygotować się na bombardowanie Jugosławii, Polski, Czechosłowacji”
  Takie zdania padały w czasie telewizyjnej debaty, w której brali udział Pat Buchanan, Michael Kinsky , senator Lugar ( ówczesny szef komisji spr. zagranicznych kongresu USA i Alexander High były dowódca wojsk NATO i były doradca bezpieczeństwa USA za Regana, ( do momentu jego postrzelenia)

  Bombardowania Czechosłowacji, gdyby nie chciała się podzielić na Czechy i Słowację, Polski ,gdyby wybory wygrała LSD i chciała odejść od ,,reform” i demokracji.
  Mieszkałem wówczas w USA i tam też oglądałem wspomnianą debatę
  Pamiętamy, że skończyło się jedynie na bombardowaniu Jugosławii i późniejszym mordzie Milasenowicza.

  Jeśli ktoś nie wierzy że USA wplączą nas w wojnę na Ukrainie przeciw Rosji , to tylko dla tego, że nie wie do czego zdolni są Amerykanie

  Polubienie

 5. No i zaangażowanie USA na Ukrainie mamy na portalu podanym przez pana Romana w artykule
  Pentagon delegation to hold talks in Kyiv
  Gdzie wzmiankuje się o trzykrotnym zwiększeniu budżetu na ten cel

  Polubienie

 6. Adminie !
  Proszę uscislic o których to Amerykanow chodzi,ktorzy sa tak „zdolni” aby…. .
  Ameryka to wielonarodowy kraj od dawna i wiadomo dobrym obserwatorom ,kto Ameryka rzadzi i to jak.

  Polubienie

 7. „Amerykanie” to przypadkowe zbiegowisko przedstawicieli różnych narodów, hołota różnej maści zgoniona z całego świata no i potomkowie kolonizatorów/zdobywców/rzezimieszków żydo-chrześcijańskich z Europy, a rdzenni amerykanie prawowici właściciele kontynentu amerykańskiego zostali zepchnięci do rezerwatów, wymordowani, pozbawieni ziemi, tradycji. Po za tym Ameryką nie rządzą ani „amerykanie” ani amerykanie tylko syjonistyczni banksterzy z Wall Street oraz ich najemnicy a „amerykanie” są przez nich wykorzystywani w charakterze mięsa armatniego w banksterskich wojenkach oraz jako dojne krowy i owce do strzyżenia w czasie pokoju.

  Polubienie

 8. To tez co piszesz trzeba uscislic.
  Na amerykańskie wojny ida NAJEMNICY za kase ,za nawet zdobycie amerykańskich dokumentów tozsamosci/rezydentury/obywatelstwa.
  Sprytne zydostwo wie jak „kupic każdego człowieka”,mało tego jak go otumanić i jak nim kierowac nawet po przez zdalne kierowanie ludzkim mózgiem.
  Wszelkie testy zostały pzreprowadzone jak i gdzie kierowac ludzmi (nie tylko zolnierzami) ale już dziecmi i mlodzieza wystarczy dac impuls/sygnal ZABIJ (nie zapomnieliście strzelania w szkołach,przeciez to był testing).
  Internet jest pelen dyskusji na temat kontroli umysłu we wspolczesnym swiecie ,global przetestowal już wszystko i wybiera teraz to co będzie mniej kosztowac aby się ludzie sami powybijali.
  Dyskutujac o „polskich najemnikach” trzeba dodac ,ze tam nie ma CZYSTEJ KRWI POLAKOW !
  To jest zbieranina znajdow/najduchow bez wyobraźni ,on czy ona ma tylko przed oczami szmal za który idzie podpalac,zabijac ,mordować na rozne sposoby.
  Takich się wybiera i szkoli do tych celów.
  Bystrzejszych wybiera się z UNIWERSYTETOW i tym powiela się kierowanie az po stanowiska ministerialne,bywa,ze premierow i prezydentow.
  Co to nie wiemy gdzie i kto się szkolil,za czyje pieniądze ?
  Nie wiemy ,nie znamy drogi życiowej choćby na to obecnego ministra R.Sikorskiego i innych ?

  SZMULE i SZWABY MYSLA DO PRZODU z wyprzedzeniem do 50 lat !
  Goj tylko do wieczora aby przetrwać.

  Polubienie

 9. Wynajęci najemnicy z Polski, którzy walczą w ramach różnych ludobójczych akcji CIA na Ukrainie to są polscy obywatele ale UKRAINSKIEJ narodowości zamieszkali na stale w Polsce. W rekrutacje tych najemników jest zaangażowana organizacja o nazwie Związek Ukrainców w Polsce z całym zarządem tej organizacji, która hoduje ukrainców zamieszkałych w Polsce na nacjonalistycznych doktrynach S. Bandery.

  W przeprowadzonym spisie powszechnym w Polsce w 2011 roku ukraińską narodowośc zadeklarowało 51 tysięcy osób z polskim obywatelstwem. To właśnie najczęściej z tej grupy rekrutują się UKRAINSCY najemnicy terroryści szkoleni przez CIA w III RP i to za pieniądze okradanego polskiego podatnika.

  W rekrutacje tych najemników UKRAINCÓW z polskim obywatelstwem zajmują się też inne organizacje ukraińskie prosperujące w III RP oprócz Związku Ukrainców w Polsce, którym kieruje post-banderowiec Piotr Tyma, ostatnio nagrodzony Srebrnym Krzyżem Zasługi dla Polski za „zasługi” dla Państwa Polskiego.

  Z mniejszości ukraińskiej zamieszkałej w III RP z polskim obywatelstwem rekrutuje się bardzo dużo POLICJANTÓW, którzy pokończyli adekwatne wykształcenie w tym zakresie w Polsce. Wielu tych UKRAINCÓW POLICJANTÓW jest szybciej awansowanych niż Polacy zatrudnieni w policji przez obecne „polskie” władze „warszawki”. Ci ukraińscy policjanci z polskim obywatelstwem są mianowani bardzo często na nadinspektorów policji czyli szefów policji w wielu regonach oraz wielkich miastach w Polsce.

  W miejscowościach w Polsce, gdzie mieszka dużo ukraińców z polskim obywatelstwem tam na ogół aparatem policji dowodzi Ukrainiec.
  W ogóle w dowódctwie „polskiej” policji jest też dużo ukraińców z polskim obywatelstwem, którzy usiłują opanować ten resort siłowy w III RP.

  Miron Sycz (ur. 1960r), Ukrainiec z polskim obywatelstwem jest posłem w polskim Sejmie. Jest działaczem Związku Ukraińców Polsce. Biuro poselskie otworzył w Bartoszycach w wojewódzctwie Warmińsko-Mazurskim, okręg w Elblągu.
  Był członkiem PZPR. Po 1990 działał w Kongresie Liberalno-Demokratycznym, Unii Wolności i Partii Demokratycznej.
  Jego ojciec Ołeksandr Sycz był członkiem UPA.
  W Sejmie objął funkcję PRZEWODNICZĄCEGO Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, grup parlamentarnych polsko-ukraińskiej i polsko-ROSYJSKIEJ oraz delegacji Sejmu do Zgromadzenia Poselskiego Sejmu RP i Rady Najwyższej Ukrainy.

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Miron_Sycz

  http://www.mironsycz.pl/

  http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/posel.xsp?id=369&type=A

  „Piotr Tyma prezes Związku Ukraińców – Spadkobierca ukraińskich morderców z UPA i OUN”:

  Polubienie

 10. Kuriozum na skalę światową, a przy tym niesamowity tupet , urągająca człowieczeństwu niespotykana bezczelność oraz poczucie bezkarności. !!!

  Dzieci PRL –owskich wojskowych oprawców domagają się od swoich ofiar przeprosin oraz pieniężnego zadośćuczynienia od ofiar ich ojców przy tym dręcząc i strasząc te ofiary sądem.

  W dniu 30 maja 2014 r. dostałem od Konrada Rydzyńskiego syna byłego Naczelnego Psychiatry LWP Zdzisława Rydzyńskiego mojego oprawcy pismo z kancelarii adwokackiej domagające się zaprzestania naruszeń dóbr osobistych poprzez

  po pierwsze : usunięcie ze strony internetowej

  http://www.detektywmichaljarzynski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=100&Itemid=141

  w całości artykułu o tytule „Psychiatria Wojskowa –nieznane fakty naruszające dobro osobiste , w postaci czci osoby zmarłej płk. prof. dr hab.med. Zdzisława Rydzyńskiego –poprzez zawarte w jego treści niezgodne z prawda zapisy dotyczące jego osoby , w tym :……itd

  po drugie : opublikowania stosownych przeprosin;

  po trzecie : zapłacenia kwoty 10.000 zł na cel społeczny;

  Oświadczam , iż nie zamierzam spełnić żadnych żądań Konrada Rydzyńskiego i w tym tonie od ręki odpowiedziałem jego kancelarii. Nie wykluczam wniesienia wobec Konrada Rydzyńskiego powództwa wzajemnego o naruszenie przez niego moich dóbr osobistych oraz innych działań /na obecną chwilę mam już wiele pomysłów/.

  W przeszłości za PRL byłem prześladowany przez Naczelnego Psychiatrę LWP profesora Zdzisława Rydzyńskiego. Teraz –jak widać -jego syn kontynuuje dzieło swojego ojca, za którym stały służby specjalne. Cóż historia lubi się powtarzać.

  Tak na marginesie cieszę się, iż sprawa ta, tak w istocie, łamania przez polskie organy państwowe dawniej i dziś praw człowieka poprzez wykorzystywania psychiatrii dla celów pozaprawnych i pozamedycznych powróci na tapetę. Może przy udziale opinii publicznej, w tym światowej uda się wymusić , by sprawa ta w końcu została wyjaśniona przez polski wymiar sprawiedliwości, który jak dotąd poprzez swoje zaniechanie jest współuczestnikiem w tej zbrodni.

  PS. na bieżąco będę informował Was o rozwoju sytuacji w tej sprawie.

  Polubienie

 11. Samotna walka w pojedynke prowadzi do samobójstw przy pomocy „seryjnych pomocnikow”.
  Radze uwazac na siebie .
  Co nie znaczy,ze tchorzyc lub zaniechać walki.
  Wpierw trzeba stworzyć sobie ZAPLECZE ZBROJNE !
  Także przejąć taktykę oraz sposoby walki wroga,nawet przy uzyciu takiej samej bronii po doskonalsza.
  Radzi major LWP

  Polubienie

 12. Tak,przyznaje Panu racje trzeba być bardzo ostrożnym – zwłaszcza te osoby które chcą sie bawić w politykę na poważnie.Całe szczęście,ze nie mam osobiście żadnych ciągotek w tym kierunku.Gdybym jednak miała to z pewnością zorganizowałabym sobie grupę osób czuwających abym nie popełniła samobójstwa.W ich dobrze pojętym interesie.pozdrawiam

  Polubienie

 13. Po bokserze Witaliju Kliczko kolejna ukraińska sportsmenka biatlonistka Pidrusznaja Elena Michajłowna jako celebrytka na usługach międzynarodowej mafii zła.

  Istnieje uzasadnione podejrzenie, iż słynna olimpijka, ukraińska biatlonistka Pidrusznaja Elena Michaiłowna to kobieta snajper między innymi biorąca udział w masowym ostrzale
  ludzi w Slawiańsku. Prywatnie Pidrusznaja jest żoną Aleksjeja Kajdy jednego z ważniejszych członków partii Swoboda i Prawego Sektora. W dniu 25 marca Pidrusznaja została mianowana przez Jacyniuka na zastępcę ministra sportu i młodzieży na Ukrainie. W dniu 31 maja udzielając wywiadu prasowego wypowiedziała ona / nie mówiąc co prawda bezpośrednio o sobie / następującą frazę cytuję : „Najlepsi snajperzy – to biatloniści dlatego nas mogą wezwać w dowolny moment”. Co znamienne te słowa były wypowiedziane w czasowym zbiegu z ostrzałem cywilnej ludności Sławieńska z góry Karaczun.

  http://worldru.ru/index.php?nma=news&fla=stat&nums=33090

  O kobietach snajperach również w tym materiale na 2:52

  Polubienie

 14. Apel do mieszkańców Głowna
  w tym szczególnie do tych oburzonych faktem nadania w dniu 11 listopada 2012 r. w Święto Odzyskania Niepodległości przez Radę Miejską w Głownie pośmiertnego tytułu „ Zasłużony dla Miasta Głowna „ profesorowi Zdzisławowi Rydzyńskiemu.

  W związku skierowanym wobec mnie przez Konrada Rydzyńskiego- dyrektora Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, pismem przedprocesowym wzywającym mnie do zaprzestania naruszeń dóbr osobistych jego śp. ojca Zdzisława Rydzyńskiego – Naczelnego Psychiatry LWP , w tym kierującym wobec mnie żądanie o zapłatę kwoty 10.000 zł na cel społeczny – tj. na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Miasta Głowna niniejszym informuję , iż z treści uzasadnienia tego wezwania wynika, iż może on również mieć podobne żądania wobec mieszkańców Głowna , w tym szczególnie wobec tych , którzy demonstrowali swe oburzenie w związku z nadaniem Zdzisławowi Rydzyńskiemu zaszczytnego tytułu „Zasłużony dla Miasta Głowna”

  O powyższym świadczy następujący fragment skierowanego do mnie wezwania cytuje : „ Dodatkowo w związku z artykułem zamieszczonym na portalu internetowy eglowno w dniu 11 listopada 2012 r. dotyczącym relacji z ceremonii obchodów Święta Odzyskania Niepodległości i nadania przez Radę Miejską w Głownie Pośmiertnego tytułu „Zasłużony dla Miasta GŁowna” profesorowi Zdzisławowi Rydzyńskiemu – w komentarzach pod tym artykułem przywołana została treść nieprawdziwych informacji zawartych w opracowaniu „Psychiatria Wojskowa – Nieznane Fakty”. Tym samym w sposób oczywisty doszło do naruszenia dóbr osobistych osobistych rozumieniu art. 23 k.c. w postaci czci osoby zmarłej”.

  W związku z powyższym wszystkich związanych z tą sprawą mieszkańców Głowna zapewniam , iż informacje zawarte w artykule „Psychiatria Wojskowa –Nieznane Fakty” http://www.detektywmichaljarzynski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=100&Itemid=141, są jak najbardziej wiarygodne i autentyczne. Dodatkowo informuję, iż przywołany artykuł „Psychiatria Wojskowa – Nieznane Fakty” jest dosłownym odzwierciedleniem informacji z przeglądu i analizy kilku tomów tajnych akt profesora Zdzisława Rydzyńskiego występującego w kontaktach z organami bezpieczeństwa wojskowego pod pseudonimem „Szczerbiec” . Informacja ta znajduje się w dziesiątkach prowadzonych przeze mnie w ciągu 20 lat ,w okresie od 1990 – 2010 roku, spraw karnych , cywilnych, administracyjnych, wojskowych sądowych jak również prokuratorskich, w tym w IPN . Co istotne materiały te znajdujące się w tajnych aktach profesora Zdzisława Rydzyńskiego nie ja pisałem , lecz moi poprzednicy /już nie żyją/ oraz osobiście pisał je profesor Zdzisław Rydzyński w formie meldunków /też nie żyje/ .

  Dodatkowo nadmieniam, iż informacja ta wykorzystywana wielokrotnie przez sądy i prokuratury jako dowód w sprawie nigdy nie została zakwestionowana pod względem jej wiarygodności i prawdziwości przez żaden z tych organów, co czyni żądanie Konrada Rydzyńskiego całkowicie bezpodstawnym i skierowanym do mnie w złej intencji , by mnie powtórnie negatywnie wiktymizowac , dręczyć i zastraszać sądem. Piszę o tym , by mieszkańcy Głowna tak jak ja prześladowani w związku z tą sprawą przez Konrada Rydzyńskiego mieli świadomość tych podanych przeze mnie faktów i tego , iż w każdej chwili, w przypadku zaistnienia takiej sytuacji, mogli liczyć na moją pomoc i wsparcie.

  Jednocześnie proszę mieszkańców Głowna o podanie mi, czy ten dobroczyńca moim kosztem /przywołane wcześniej żądanie 10.000 zł ode mnie na cele społeczne/ kiedykolwiek wpłacił dla miasta Głowna jakąkolwiek darowiznę od siebie prywatnie. Z tego co mi wiadomo nie należy do najbiedniejszych http://www.medexpress.pl/lekarz/ile-powinien-zarabiac-szef-instytutu/7287/

  Łódź dnia 2 czerwca 2014 r. detektyw Michał Jarzyński

  http://www.eglowno.pl/gowno/item/2023-profesor-zdzis%C5%82aw-rydzy%C5%84ski.html

  http://www.eglowno.pl/component/k2/item/2029-o%C5%9Bwiadczenie-burmistrza-w-sprawie-p%C5%82k-prof-zdzis%C5%82awa-rydzy%C5%84skiego.html

  Polubienie

 15. Na jednym z portali komandosów ukazała się lakoniczna informacja, iż żona generała Wojciecha Jaruzelskiego była córką podoficera Wehrmachtu . Uzupełniłem ją swoim komentarzem :

  Jedynym świadkiem ,który o tym wiedział był kolega z plutonu Jaruzelskiego z podchorążówki z Riazania , a mianowicie późniejszy generał Leon Dubicki. Generał Jaruzelski, by pozbyć się niewygodnego świadka –swojego kolegi – za pośrednictwem WSW w Łodzi i pozostającego na ich kontakcie Naczelnego Psychiatry LWP profesora Zdzisława Rydzyńskiego występującego pod pseudonimem „Szczerbiec” z Instytutu Higieny Psychicznej WAM w Łodzi spowodował, iż u generała rozpoznano psychopatię /nieprawidłową osobowość/ uzyskując za jednym zamachem dwie korzyści . Poprzez zrobienie z generała Leona Dębickiego wariata po pierwsze podważono jego wiarygodność ; po drugie tą drogą pod pozorem choroby psychicznej zwolniono go z wojska. Pisał o tym w swoim czasie redaktor, reżyser Jerzy Morawski w tygodniku „Życie” w artykule, w dwóch częściach pt. „Tajemnice generała Leona Dubickiego”. W artykule tym nie ma jednak jeszcze wzmianki o teściu Jaruzelskiego –żołnierzu Wehrmachtu. Wiem o tym bezpośrednio od redaktora Morawskiego, który mi o tym jako koledze w zaufaniu powiedział.

  Naczelny Psychiatra LWP profesor Zdzisław Rydzyński przyjmując do swojej kliniki generała Leona Dubickiego oszukał go W czasie jego tam pobytu , udając przed nim oddanego pracy lekarza, jednocześnie za jego plecami o wszystkim co się dzieje z generałem Dubickim i o prowadzonych z nim rozmowach raportował do WSW. Przy opuszczaniu kliniki przez generała Dubickiego profesor Rydzyński czule się z nim żegnał , jednocześnie poza jego plecami przesłał do MON , a konkretnie do Wojskowej Komisji Lekarskiej w Warszawie na niego wyrok , w postaci orzeczenia psychiatrycznego robiący z niego wariata, co dyskwalifikowało go z wojska. O wszystkim na bieżąco wiedział generał Jaruzelski. Zresztą całe przedsięwzięcie związane z generałem Dubickim było realizowane przez Naczelnego Psychiatrę LWP Zdzisława Rydzyńskiego za pośrednictwem WSW, które nim tajnie kierowało jako agentem o pseudonimie „Szczerbiec”.

  Po podstępnym zwolnieniu go z wojska generał Leon Dubicki poddał się niezależnemu badaniu u znanego psychologa od badań nad osobowością człowieka., profesora Janusza Rejkowskiego, który nie stwierdził u niego psychopatii rozpoznanej przez agenta „Szczerbiec”, lecz to niczego nie zmieniło . Nie przywrócono go do służby w wojsku . Zdesperowany generał Leon Dubicki w stanie wojennym wyjechał do Niemiec. Po wyjeździe w stanie wojennym do Niemiec generał Dubicki został zamordowany poprzez swoją kochankę podstawioną mu tam przez służby specjalne.

  Generał Wojciech Jaruzelski poza przekazaniem nas w 1989 r w łapska międzynarodowej lichwy, czego opłakane skutki widzimy z każdym następnym dniem coraz to gorsze ma –jak widać- jeszcze wiele innych spraw na swoim sumieniu, w tym bardzo ważną i dotąd nie wyjaśnioną przez system sprawiedliwości , a wręcz przez ten system kamuflowaną i ukrywaną kwestię łamania praw człowieka w Polsce poprzez wykorzystania psychiatrii wojskowej w Polsce do celów pozaprawnych, pozamedycznych z krzywdą dla wielu osób. Wśród poszkodowanych poza wspomnianym wyżej generałem Leonem Dubickim jest wiele jeszcze innych osób jak na przykład ppłk. pilot, adwokat z Warszawy Zdzisław Konarzewski i ja.

  Polubienie

 16. Bandycki atak kijowskiej junty z powietrza na ludność cywilną Ługańska . Jest wielu zabitych , w tym minister zdrowia republiki Natalia Archiłowa

  http://3rm.info/47346-v-rezultate-aviaudara-po-administracii-pogibla-ministr-zdravoohraneniya-lnr-video.html

  Tymczasem w Polsce rząd przygotowuję się do podjęcia dostojnych -ich zdaniem -gości z USA i Ukrainy , bezpośrednio stojących za tą zbrodnią przeciwko ludzkości.

  Polubienie

 17. Niestety ceny wojen i rewolucji placa we większości NIEWINNI.
  Na zbrodniarzy,bandytow i zlodzieji tez przyjdzie czas do zaplaty !

  Rzady w Polsce ?

  POLSKA NIERZADEM STOI i jeszcze Polska się nazywa.

  Polubienie

 18. Pies i banderowiec morde im lizal !
  Jacy oni „polscy” ,zwykle szuje z dokumentami polskimi.

  Lapac tam ich na Ukrainie,sciagac czapy i za pysk – w tjurmu !

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s