Putin pękł


interesariusz

Putin pękł

Zrobił z gęby cholewę

Tyle było naciskania na Ukrainę, aby płaciła za gaz bez ulg, a teraz proszę, z ulgami, a jakże, po $385,  jak powiedział Putin „Gazprom zaoferował swoim ukraińskim partnerom dokładnie takie same warunki jakie oferował poprzedniemu rządowi za panowania Janukowicza – stu dolarową (około 20%) obniżkę w cenie kontraktowej za tysiąc kubików”

rt.com/business/165332-putin-gas-ukraine-discount/

Jak się poczuli niepodległościowi partyzanci we wschodniej Ukrainie ? Moim zdaniem tak, jakby Putin sprzymierzył się z banderowcami.

Putin całkowicie stracił wiarygodność. Najpierw żądał pozwolenia na interwencję wojskową na Ukrainie, potem publicznie twierdził, że do niej dojdzie, gdy będą ginąć cywile. I co ? Ludzie giną, trawa ostrzał artyleryjski dzielnic mieszkaniowych, samoloty bombardują miasta, a zamiast interwencji wycofanie wojsk.

A teraz nadzwyczajne ulgi za gaz tożsame z udzieleniem pomocy reżimowi w Kijowie na miliardy dolarów.

Stracił Pan twarz, Panie Putin.

http://interesariusz.neon24.pl/post/109950,putin-pekl

Reklamy

43 uwagi do wpisu “Putin pękł

 1. Украинская армия бомбит Славянск и Семеновку фосфорн
  Armia ukraińska bombarduje Słowiańsk i Siemienówkę bombami fosforowymi

  Polubienie

 2. * Mychajło Kowal pełniący obowiązki ministra obrony Ukrainy zapowiedział wczoraj po posiedzeniu ukraińskiego rządu, że po opanowaniu sytuacji w Donbasie i eksterminacji wszystkich powstańców cała ludność południowego wschodu kraju zostanie poddana filtracji i rozsiedleniu. „Prowadzona będzie pełna filtracja ludzi, specjalne działania filtracyjne, polegające na dopilnowaniu, aby wśród ludzi, w tym wśród kobiet, nie było osób związanych z separatyzmem, które popełniły przestępstwa na terenie Ukrainy, przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną. Postawiona została również poważna kwestia, związana z tym, że ludzie z południowego wschodu kraju będą osiedlani w innych regionach” – powiedział minister.

  * Gwardia Narodowa Ukrainy po raz pierwszy od momentu rozpoczęcia operacji zbrojnej użyła przeciwko cywilom w wiosce Siemionówka pod Słowiańskiem bomb zapalających z fosforem białym.W nocy z 11 na 12 czerwca wieś ostrzelano czymś co w nocy wyglądało jak pociski zapalające, które eksplodowały na pewnej wysokości rozpadając się na wiele świecących jasno części. Dziś rano użycie fosforu białego potwierdzili powstańcy i dziennikarze.W wyniku ostrzału w wiosce wybuchło kilka pożarów.Lokalne władze postanowiły natychmiast ewakuować ludność z terenu ostrzelanego pociskami fosforowymi, które są zakazane przez Konwencję Genewską.Ponadto prowadzony jest ciągły strzał wsi z moździerzy i wyrzutni rakietowych „Grad”. Siemionówka znajduje się na wschód od Słowiańska i ze względu na swoje strategiczne położenie stała się jednym z najbardziej gorących ognisk konfliktu. Nieustanie toczą się o nią walki między ukraińską armią a siłami samoobrony. Wioska jest stałym celem ataków artyleryjskich.Słowiańsk i okoliczne miejscowości nadal są pozbawione dostępu do wody pitnej i prądu.

  * MSZ Rosji Ławrow uważa, że siły samoobrony na południowym wschodzie Ukrainy są gotowe do zawieszenia broni, ale pierwszy krok powinien wykonać Kijów. Zgodnie z jego słowami na razie nie ma jeszcze mowy o wprowadzeniu sił pokojowych na Ukrainę. Minister uważa, że jeszcze jest nadzieja na to, że obietnica prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki o zaprzestaniu przemocy i rozpoczęciu rozmów zostanie spełniona. Jednocześnie Ławrow wyraził zaniepokojenie doniesieniami o użyciu przez ukraińskie siły zbrojne bomb fosforowych. Szef MSZ Rosji uważa, że należy je sprawdzić. Ponadto Moskwa jest przekonana o tym, że Rada Europy powinna uczestniczyć w śledztwie w sprawie tragedii z 2 maja w Odessie, 9 maja w Mariupolu, Kramatorsku i Słowiańsku. A także doprowadzić do końca sprawę snajperów, którzy w lutym strzelali do ludzi na Majdanie.

  *Ludowy burmistrz Słowiańska, Wiaczesław Ponomariow został w dniu wczorajszym aresztowany na polecenie donbaskiego dowódcy sił samoobrony, Igora Striełkowa. „Nie postawiono mu jeszcze żadnych zarzutów, ale istnieje podejrzenie, że dokonał defraudacji pieniędzy przeznaczonych na pomoc socjalną”- poinformowała zastępczyni rady miejskiej Wiktoria Ptasiora.

  * Mimo triumfalnych komunikatów Kijowa, sytuacja w Donbasie pogarsza się także w wymiarze wojskowym. Niezłym dowodem utraty kontroli nad regionem jest fakt, że także polski konsulat w Doniecku zawiesił czasowo działalność – napisał na swoim blogu na Twitterze rzecznik prasowy MSZ Polski Marcin Wojciechowski. W związku z tym dotychczasowe zadania tej placówki przejmie konsulat w Charkowie. Podkreślono, że decyzja została podjęta w trosce o bezpieczeństwa pracowników. Zgodnie ze słowami Wojciechowskiego, jak tylko ustabilizuje się sytuacja, dyplomaci natychmiast wrócą do pracy.

  * Rosną straty armii ukraińskiej na wschodzie kraju.Przedstawiciel ukraińskiego rządu z urzędu ds. polityki antykorupcyjnej, Tatiana Czernowił potwierdziła informację, że od początku prowadzonej „operacji antyterrorystycznej” na południowo-wschodniej Ukrainie siły zbrojne utraciły już dziesięć śmigłowców. Kijowskie władze analizują obecnie możliwość konfiskaty do celów wojskowych śmigłowców będących w prywatnym posiadaniu.

  * Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko podczas wczorajszego spotkania z przewodniczącym Donieckiej Obwodowej Administracji Państwowej, Serhijem Tarutą, powiedział, że nie wyklucza możliwości przeprowadzenia w Doniecku okrągłego stołu z udziałem stron konfliktu na południowym wschodzie kraju, które poprą zaproponowany przez niego planu pokojowego rozwiązania kryzysu. „Negocjacje dla samych negocjacji nie są nam potrzebne. Plan pokojowy powinien być podstawą do deeskalacji konfliktu” – powiedział Poroszenko. Jego plan przewiduje uznanie przez Rosję wyników wyborów prezydenckich na Ukrainie, które odbyły się 25 maja, zawieszenie ognia przez zwolenników federalizacji na południowym wschodzie kraju oraz stworzenie korytarza humanitarnego dla cywilów.

  * Federacja Rosyjska i jej służby graniczne w dalszym ciągu otwarcie ignorują ustalenia z Ukrainą i pozwalają rebeliantom na przekraczanie granicy – głosi oświadczenie resortu spraw zagranicznych Ukrainy. Dzieje się to także na punktach granicznych, które ten kraj czasowo zamknął na granicy ukraińsko-rosyjskiej. Według MSZ, jest to „popieranie terroryzmu”. Oświad­cze­nie ukra­iń­skie­go mi­ni­ster­stwa spraw za­gra­ni­cznych utrzy­ma­ne jest w zde­cy­do­wa­nym tonie. Głosi ono, iż stro­na ro­syj­ska otwar­cie igno­ru­je po­sta­no­wie­nia po­ro­zu­mień z Ukra­iną od­no­śnie pro­ce­dur gra­nicz­nych. W szcze­gól­no­ści do­ty­czy to tych punk­tów po­ro­zu­mień, które na­kła­da­ją na obie stro­ny obo­wią­zek kon­tro­lo­wa­nia prze­kra­cza­ją­cych gra­ni­cę i nie­do­pusz­cza­nia do prze­rzu­ca­nia przez nią broni. W oświad­cze­niu stwier­dza się, iż stro­na ro­syj­ska nie wy­peł­nia tych zo­bo­wią­zań, a przez to „fak­tycz­nie wspie­ra mię­dzy­na­ro­do­wy ter­ro­ryzm i po­zwa­la, by prze­stęp­cy prze­rzu­ca­li na stro­nę ukra­iń­ską broń oraz bo­jow­ni­ków”. Pod­kre­ślo­no także, że na­gło­śnio­ne w me­diach za­pew­nie­nia pre­zy­den­ta Pu­ti­na o wzmoc­nie­niu kon­tro­li na gra­ni­cy ukra­iń­sko-ro­syj­skiej oka­zu­ją się je­dy­nie pu­sty­mi de­kla­ra­cja­mi. We­dług re­sor­tu spraw za­gra­nicz­nych Ukra­iny, wspól­no­ta mię­dzy­na­ro­do­wa ocze­ku­je od Rosji rze­czy­wi­stych dzia­łań w tej spra­wie, a nie wy­łącz­nie de­kla­ra­cji.

  * Sekretarz generalny OBWE Lamberto Zaner przyjechał do obwodu rostowskiego, gdzie spotkał się z uchodźcami z ukraińskich obwodów donieckiego i ługańskiego. Spędził czas w jednym z domów wypoczynkowych, gdzie zakwaterowano około 500 osób. W trakcie spotkania z uchodźcami Zaner mówił o potrzebie przeprowadzenia okrągłego stołu z udziałem byłych prezydentów Ukrainy Kuczmy i Krawczuka, obecnych władz kraju i przedstawicieli samoobrony. Uchodźcy domagają się zawieszenia ognia na południowym wschodzie Ukrainy. Sekretarz generalny OBWE odpowiedział, że chce powstrzymać okrucieństwo i agresję. Zdaniem szefa Rady Najwyższej proklamowanej w trybie jednostronnym Donieckiej Republiki Ludowej Denisa Puszylina rosyjsko-ukraińską granicę przekroczyło już około 15 tysięcy uchodźców.

  * W nocy ze środy na czwartek w kopalni w ukraińskim Kirowśke w obwodzie donieckim doszło do wypadku. Co najmniej 9 górników pozostaje pod ziemią. Ich los nie jest znany. Mieszanka gazów wybuchła na głębokości 300 metrów. Wybuch nie spowodował pożaru. Obecnie prace w kopalni zostały wstrzymane.

  * Wśród zagranicznych ochotników, którzy zaciągają się do prorosyjskich formacji na Wschodzie, są i Polacy. „Pod koniec maja w internecie pojawiły się zdjęcia przybyłych do Doniecka Polaków z nacjonalistycznej organizacji Falanga – grupy mężczyzn z twarzami zasłoniętymi w stylu kolumbijskich partyzantów. Na fladze widać było dwa skrzyżowane kałasznikowy (…) Nazwa i symbolika Falangi odwołują się wprost do faszystowskiego Obozu Narodowo-Radykalnego Falanga, który w latach trzydziestych ubiegłego wieku organizował masowe pogromy ludności żydowskiej w Polsce” – pisze rosyjski portal Lenta.ru, która przypomina też o udziale organizacji nacjonalistycznych w próbie podpalenia rosyjskiej ambasady podczas ostatniego Marszu Niepodległości w Warszawie. Opisując karierę Bartosza Bekiera od ONR do założenia Falangi, Lenta zwraca uwagę, że radykalizm idzie w parze z „niesamowitym spektrum sojuszy” zawieranych przez organizację. „W kwietniu 2010 r. Falanga uczciła rocznicę Katynia wspólnym marszem z polskimi monarchistami, a w lipcu tego samego roku zaproponowała współpracę Rewolucyjnej Lewicy Komunistycznej” – pisze rosyjski serwis. Miała ich połączyć niechęć do współczesnego kapitalizmu.

  Bogusław Jeznach

  http://jeznach.neon24.pl/post/109982,czwartek-12-06-2014-cz-i

  Polubienie

 3. Ktoś inny o nicku NUS tak skomentował ten artykuł

  Zgadzam się z Autorem
  Co gorsza Putin swoimi wypowiedziami podpuścił ludzi na wschodzie do walki, ale ich zostawił na lodzie samych.
  Tak nie robi facet z jajami

  NUS

  Polubione przez 1 osoba

 4. A inny komentator tak to widzi:

  KTO TU RZĄDZI ???
  A więc MIAŁEM RACJĘ !!!

  Tyle tu był kłótni ze „stronnictwem ruskim” na NE i wyszło na moje. Zawsze twierdziłem, że Rosja to „niepełnosprawne pseudo-mocarstwo”, które nie jest w stanie zapewnić stabilnej przyszłości nie tylko zwykłym obywatelom, ale nawet swojej własnej klasie panującej, która w 100% wysyła swoje dzieci i majątki na Zachód.

  Jest to nieprawdopodobne bagno korupcji i pogardy dla zwykłego człowieka. Cokolwiek by Putin i jego szajka nie robili, to już przegrali. Niedługo ceny energii spadną jeszcze bardziej i Rosja stanie u progu totalnej katastrofy humanitarnej, cywilizacyjnej i państwowej …

  Utrata Ukrainy to tylko przygrywka, zaledwie początek śmiertelnych konwulsji przegniłego do szpiku kości i chorego systemu …

  Jeszcze się miotają, targują z Chinami, pobrzękują szabelką, ale dzisiaj wojen nie prowadzi się czołgami, tylko GOSPODARKĄ …

  No właśnie: gdyby Janukowicz i Putin pomyśleli, to by zajęli się GOSPODARKĄ. Wprowadzili by WOLNY RYNEK, powywieszali by złodziei …

  Ale oni tego nie mogli zrobić, bo sami byli częścią złodziejskiego gangu …

  Pamiętajcie: stamtąd nie przyjdzie ani cywilizacja, ani wolność …

  nadużycie link skomentuj
  Ultima Thule

  Polubienie

 5. Pan Zygmunt Wrzodak, tak to komentuje:

  @interesariusz z PL 18:31:44
  Świat ukochał Ukrainę? Dlaczego? Co jest powodem tej miłości? Komu potrzebna Ukraina? Nam? NIE! Europie? NIE! Jej tereny, jej przestrzeń, potrzebna jest USA i ta miłość UE do Ukrainy, jest dowodem absolutnej uległości UE wobec USA, jest dowodem psiej pokory wobec pana z USA i my wpisaliśmy się w ten psi jazgot przeciw Rosji w interesie USA, nawet nie Ukrainy, w interesie USA! Ludobójcy z USA chcą być obok Rosji, szczuć i judzić Ukraińców by zabijali się z Rosjanami w interesie USA! Stany Zjednoczone Ameryki Północnej kontynent Ameryki południowej okradli ze wszystkiego, co przedstawiło jakąkolwiek wartość, to już nie państwa ameryki południowej a folwarki USA. Szefami folwarków są kundle USA. W Ameryce południowej nie ma już bogatego państwa, USA okradli wszystkich, a teraz przyszli okraść Rosję. UE i rynsztok u nas sprawujący władzę -jak przystało na kundli, ujadają przeciw Rosji. USA to kraj morderców, ludobójców, złodziejów i narkomanów, to kraj zbrodni zbudowany na zbrodni! Moje pytanie brzmi jaki jest powód miłości do Ukrainy, do jej „obrony” państw, które bez wahania zamordowali Jugosławię, Irak, Afganistan, Libię, etc, etc, etc. Ubiegłego roku parlament ryczał by rzeź wołyńską potraktować jako ludobójstwo, dziś tym samym ludobójcom pomagają ci, który ryczeli o rozliczenie Ukrainy z tego ludobójstwa! Za sprawą kolejnych rządów, jesteśmy kundlami USA. W naszym interesie nie leży samostyjna silna Ukraina, bo silne banderowcy jutro zaczną nas mordować! Ukraina nie ma żadnych praw do jakichkolwiek ziem, ponieważ nigdy nie była państwem, zawsze mniejszością narodową. Trzeba nie lada bezczelności by domagać się uznania Krymu za własność Ukrainy. W oparciu o jakie prawo? Jakie prawo do ziem Rosji ma Ukraina? To jakaś bandycka paranoja, świat zwariował, domaga się zgody Rosji na rabunek Krymu, na rabunek ich ziem, na których przez wieki mieszkali Ukraińcy jako mniejszość narodowa, tak samo jak na ziemiach; rosyjskich, polskich, francuskich, hiszpańskich, niemieckich etc, etc, mieszkali Żydzi. Dlaczego Żydom nie oddać kawałka Francji, Polski, Niemiec, Rosji, Hiszpanii, etc, etc?, też przez całe wieki mieszkali jako mniejszość etniczna na tych terenach! Dać Żydom Berlin, Paryż, Madryt, Kraków, no przecież mieszkali wieki w tych państwach o wieki dłużej niż jakakolwiek wzmianka o Ukrainie! Mieszkali pośród nas, na takich samych prawach jak Ukraina i mają do tych ziem takie same prawa jak Ukraina! Każda piędź ziemi zajmowana przez Ukrainę jest albo własnością Rosjan albo naszą! Polski nie było na mapie przez 123 lata, nie było Litwy, Gruzji, ale te państwa były wcześniej, istniały, miały swoich władców, swoje stolice. Ukraina, Białoruś nigdy nie były państwami, zawsze nacją, zawsze mniejszością narodową! Nazwa nacji Ukrainiec pojawiła się z końcem 15 wieku. Jak można domagać się cudzej własności? Ukraina nie ma żadnych praw do istnienia jako wolne państwo, bo nie ma ziem, które kiedykolwiek stanowiły ich własność! Kijów był od zawsze Rusi, a Ruś ani czerwona, ani halicka nigdy nie była Ukrainą, to protoplaści Rosji! Lwów od czasów Kazimierza wielkiego -1340 roku, należał do Polski, dziś jest Ukrainą prawem kaduka. Po II wojnie Stalin ustalił granice i one do dziś obowiązują, na mapie Stalina nie było państwa Ukrainy, Białorusi, Rosji, etc, był ZSRR stworzony z państw i nacji! Państwem i trzonem ZSRR była Rosja, państwem była Gruzja, Łotwa, Litwa ale nigdy Białoruś i nigdy Ukraina! Więc w oparciu o jakie prawo Ukraina domaga się poszanowania ich granic? Jakich granic? W roku 1991 ustalili z Rosją i Białorusią, wyjście ze struktur ZSRR i ustalili sobie granice, nas nikt nie pytał o zdanie, nie pytał, czy zgadzamy się by Ukraińcy zatrzymali nasze kresy jako swoje ziemie! A zajmują nasze ziemie, od wieków nasze! Więc dywagacje co jest ukraińskie są dywagacjami durni, nic nie jest ukraińskie, nic nie jest białoruskie, jest albo polskie, albo rosyjskie, albo litewskie. Amen! Ukraińcy Zamordowali 200.000 Polaków, byli wspólnikami SS, ludobójstwa Żydów w Babim Jarze! Zachodnia Ukraina ma ogromne zasługi w ludobójstwie i może iść o lepsze z III Rzeszą. Ich wspieranie jest tym samym co chwalenie Himmlera i komendantów obozu zagłady, tym samym!
  nadużycie link skomentuj
  Wrzodak Z. 11.06.2014 22:31:20

  Polubienie

 6. Albo taka opinia:

  Dla Putina (pracownika rotszildowskiego) no i dla junty kijowskiej (żydowskiej) im więcej trupów tym lepiej:
  dwa słowiańskie narody się nawzajem wyrzynają- właśnie o to chodzi..robi się więcej przestrzeni dla Żydów-to jest główny cel tego całego zamieszania
  nadużycie link skomentuj
  Jane 12.06.2014 08:36:04

  Polubienie

 7. No więc jak widać ostatnio, opinie wyrażane o Putinie zaczynają być bardzo zróżnicowane.
  Jeszcze nie tak dawno tych negatywnych prawie się nie czytało, obecnie zaczynają się pojawiać coraz częściej i w coraz ostrzejszej formie

  Polubione przez 1 osoba

 8. Zygmunt Wrzodak napisał: ” …Białoruś nigdy nie były państwami, zawsze nacją, zawsze mniejszością narodową!.” Otóż BialoRUSINI nie byli mniejszością, ale WIEKSZOŚCIĄ narodową w Wielkim Księstwie Litewskim, które było największym obszarowo państwem Centralnej Europy od wieku XIII – czyli czasów na Litwie przedchrześcijańskich – aż do Unii Lubelskiej w XVI wieku. Kijów też przecież należał do Wielkiej Litwy, w której etniczni Litwini (głównie Żmudzini) byli mniejszością narodową. No i język ruski zapisywany cyrylicą, już od wieku X-XI był głównym językiem tego Wielkiego Księstwa.

  Polubienie

 9. admin
  przestań pan panikować i trząść portkami, cytowanie cudzych komentarzy, z których nic nie wynika, które niczego nie wnoszą a my się z nich niczego nie dowiadujemy poza bzdurnymi teoriami i wymysłami zakompleksionych forumowiczów z portali siejących zamęt, sprawia że cała dotychczasowa pańska praca na rzecz uświadamiania olbrzymiej ilości ogłupionych Polaków idzie na marne, chwiejność pańskich emocji doprowadza do podziałów w redakcji WPS, prosiłbym zdusić w sobie chwilową zadyszkę i zniechęcenie poczynaniami Federacji Rosyjskiej której każde podjęte działanie, obojętnie jakie, jest wyolbrzymiane i przedstawiane w koszernych mediach jako atak na Polskę na cały świat oraz jako totalną porażkę a wręcz klęskę choć zapewniam pana że w rzeczywistości jest zupełnie inaczej. Proszę zapamiętać jedną maksymę która cechuje nacje słowian wschodnich: RUSKIE(Rosjanie, Ukraińcy, Białorusini) nie podadzą się nigdy!
  Przypomnę także pewną przestrogę Slobodana Milosievicia do Ruskich:
  „Ruscy! Zwracam się do wszystkich ruskich, mieszkańców Rosji, Ukrainy i Białorusi bo ich na Bałkanach również uważa się za ruskich. Po patrzcie na nas i zapamiętajcie – z Wami zrobią to samo JEŻELI SIĘ PODZIELICIE i OKAŻECIE SŁABOŚĆ. Cały zachód, ten opętany pies, wgryzie Wam się w gardło. Bracia, pamiętajcie o losie Jugosławii! Nie pozwólcie aby z Wami postąpiono tak samo.”
  JEŻELI SIĘ PODZIELICIE… – naprawdę pan admin pragnie interwencji militarnej Rosji na Ukrainie??? Przecież to największe marzenie syjonistów, tylko na to czekają, tysiące dziennikarzy i prezenterów telewizyjnych czeka z gotowymi scenariuszami WYCIA na bestialstwo Putina. Setki tysięcy ukraińców znienawidzi raz na zawsze Rosjan i tego kraju, Rosja poprzez swą interwencje sama wepchnie ten kraj w macki okcydentu. Może się mylę?? A pan niczym dziecko zbyt emocjonalnie podchodzi do obecnego problemu który przynieśli nam na tacy żydowscy bankierzy i pan o takim doświadczeniu życiowym nie potrafi rozeznać sytuacji i cytuje kompletne bzdury o Putinie marionetce Rotschilda. Ależ panie adminie, nie wypada. Naprawdę nie wypada. Pozdrawiam serdecznie

  Polubienie

 10. Franz
  Po patrzcie na nas i zapamiętajcie – z Wami zrobią to samo JEŻELI SIĘ PODZIELICIE i OKAŻECIE SŁABOŚĆ. Cały zachód, ten opętany pies, wgryzie Wam się w gardło. Bracia, pamiętajcie o losie Jugosławii! Nie pozwólcie aby z Wami postąpiono tak samo.”

  Czyż to się nie dzieje obecnie na Ukrainie ?
  Czy nie są bombardowani Rosjanie oddzieleni przez Ukraińca Chruszczowa od Rosji i włączeni do Sowieckiej Socjalistycznej Republik Radzieckiej, a później uznanej przez Jelcyna za Ukrainę.
  Franz cytujesz słowa Milasenowicza i nie rozumiesz ich sensu, nie dostrzegasz, że ostrzeżenie Slobodana zostało zignorowane, przez obie strony, przez władze na Kremlu i władze w Kijowie.

  Dziwisz się słowom krytyki tych internautów którzy oglądają na You Tube śmierć od ostrzału czy bombardowań Rosjan zamieszkałych w Słowiańsku, czy Doniecku, słów krytyki na brak reakcji prezydenta Putina.
  Przecież w podobnej sytuacji gdy Szakaszfili zaczął ostrzał Osetyńców Miedwiediew będący wówczas prezydentem Rosji natychmiast poderwał do akcji lotnictwo Rosyjskie i kilka jednostek lądowych.
  Wówczas było można to zrobić, obecnie obrońcy Putina tłumaczą, że polałaby się krew, że Ukraińcy znienawidzili by Rosjan.
  A przecież kto ich nienawidzi ( Jak Jarosz, czy Timoszenko) to i tak będzie ich nienawidził. A krew leje się coraz obficiej. Rosyjska krew oczywiście i ukraińska także

  Polubienie

 11. @adm

  „Dla Putina (pracownika rotszildowskiego)..”

  Zgoda i konsekwentnie zasadne przypuszczenia, znajdujace
  potwierdzenia w dostepnych danych, ze putinowcy celowo
  wyniszczaja narod rosyjski. Nalezy watpic, ze Rosjanie
  maja kontrole nad bronia atomowa raczej rotszildowie!

  Polubienie

 12. Wymowny komentarz

  „Исламисты продолжают наступление на Багдад”…
  вот так заканчиваются американские игры в геополитику…
  ..скоро услышим, что исламисты продолжают наступление на Киев..

  „Islamisci nadal nacieraja na Bagdad”….
  Tak oto koncza sie amerykanskie gry w polityce globalnej…
  …wkrotce uslyszymy, ze islamisci nadal nacieraja na Kijow.

  http://rusvesna.su/news/1402664329

  Polubienie

 13. Adm napisał:

  Przecież w podobnej sytuacji gdy Szakaszfili zaczął ostrzał Osetyńców Miedwiediew będący wówczas prezydentem Rosji natychmiast poderwał do akcji lotnictwo Rosyjskie i kilka jednostek lądowych

  Jeśli pamiętam, to i wtedy tandem Putin-Miedwiediew NIC NIE ZROBIŁ, tylko dowódca okręgu północno-kaukaskiego na własną rękę wydał rozkaz przekroczenia tunelu pod głównym grzbietem Kaukazu i wejścia ok. 150 BTR i czołgów FR do Poł. Osetii.

  Sterowani przez USA (i Izrael) Gruzini celowo nie zablokowali tego tunelu, bo ich razwiedka przewidywala, że będą nim uciekać tysiące Osetyńców do Rosji, a nie że ruszy nim armia FR w kierunku przeciwnym. Widocznie USraki miały niedokładne wieści z Kremla.

  Podobnie było z Krymem, przyłączonym do Rosji dzięki (prawdopodobnie niezależnej od Kremla i Kijowa) „zmowie admirałów” ukraińsko-rosyjskich jednostek stacjonujących na tym półwyspie.

  I to samo w Donbasie. Przecież Putin oficjalnie nalegał, aby referendum 11 maja przesunięto na czas nieokreślony…A tymczasem do Doniecka „znikąd” wjechały wczoraj 3 czołgi jako wsparcie dla opłotczyków.

  Wydaje się, że nie tylko Kijów nie jest w stanie kontrolować wojsk na swym terytorium.

  Polubienie

 14. a gdyby tak się zastanowić, to co by się wam stało? Jeżeli Putin nie ma rzekomo wpływu na swoich generałów a ci mogą – bezkarnie! – działać na rzecz Rosji, to czy to nie jest wielka polityka i to w tym dobrym wydaniu? Komu i co może zarzucić Zachód, jeżeli rzekomo Putinowi nie udaje się kontrolować własnego wojska a ono i tak działa w interesie Rosji? Przecież w ten sposób Putin może dotrzymywać słowa danego zachodowi – słowa wymuszonego sytuacją, a robione jest i tak to, co zrobione być musi. I po co te ataki na Rosję? czy to Rosja zabija ludzi na Ukrainie? no kto ich tam zabija? a na kogo wy się złościcie? Złośćcie się na tych, którzy zabijają tam niewinnych ludzi, a nie atakujcie Rosji nie winnej niczemu. Robicie za głupich dla starozakonnych i nawet nie zdajecie sobie z tego sprawy. To nie na Rosję należy krzyczeć, żeby przyłączając się do konfliktu zwiększyła rozmiary rzezi, a na ukraińskich rzeźników! Jak można dać się tak podejść niczym naiwne dziecko?
  To nie Rosja ma tam zaprowadzać porządek, bo to pociągnie za sobą nowe i liczniejsze ofiary ludzkie, a należy wymusić na Zachodzie, żeby przestał finansować bojówki i je na Ukrainę wysyłać, by mordowały one ludność cywilną.

  Zachodnie demony – ręce precz od Ukrainy! do piekła z wami, bestie w ludzkiej postaci! dość mordowania! dość okradania!

  Żądam kategorycznie, aby zachód natychmiast zaprzestał wrogiej działalności na odwiecznie słowiańskich terenach i wycofał stamtąd swoje bojówki!

  Odczepcie się od Rosji. Skierujcie swój gniewa na agresorów, nie na napadanych. Miejcie rozum i się nim posługujcie.

  Polubienie

 15. „Islamisci nadal nacieraja na Bagdad”….

  Prawda, dziś nawet telewizja to pokazała dając do zrozumienia, że Islamiści są zdecydowanie górą.
  Jeśli zajmą cały kraj, to darmowa ropa dla brytyjsko -amerykańskich kompani naftowych się skończy
  nana
  źle nas zrozumiałaś, nie napadamy na Rosję, ale też nie jesteśmy w stanie zrozumieć polityki tego pana na Kremlu który nic nie robi by ratować Rosjan mordowanych przez obecne kijowskie władze. I tu wcale nie trzeba aż wysyłać na front całej armii, wystarczyłoby np. uznać separatystów ( i ich referendum), jako oddzielne suwerenne państwo.

  Polubienie

 16. „Prawda, dziś nawet telewizja to pokazała dając do zrozumienia, że Islamiści są zdecydowanie górą.
  Jeśli zajmą cały kraj, to darmowa ropa dla brytyjsko -amerykańskich kompani naftowych się skończy” – nie do końca, islamskie organizacje terrorystyczne jak islamskie państwo w Iraku i lewancie jest kontrolowane, finansowane i dozbrajane przez zachodnie spec służby. Jest to robione w celu destabilizacji bliskiego i środkowego wschodu i północnej Afryki, skłócenia wyznawców poszczególnych odłamów islamu, skłócenia państw arabskich ze sobą, przejęcia nad nimi kontroli(na przykład Syria), wywołania w nich chaosu i nieustającej wojny domowej i biedy, rozbicia ich na mniejsze i słabsze państwa nie zdolne do stawienia banksterom jakiegokolwiek oporu i po przez to łatwe w eksploatacji. Po za tym bałkanizacja bliskiego wschodu i północnej Afryki oraz jego destabilizacja jest na rękę Izraelowi, dzięki temu może czuć się bezpiecznie gdy wszędzie dookoła jest chaos oraz jest elementem planu budowy wielkiego Izraela od Eufratu aż po Nil na gruzach państw arabskich/islamskich. Po za tym to co dzieje się w Iraku, Syrii czy innych państwach bliskiego wschodu jest wymierzone w Rosję i Chiny, globalni banksterzy niszczą, wywołują chaos w państwach arabskich/islamskich aby w ten sposób zdestabilizować te obszary Rosji i Chin które są zamieszkałe prze muzułmanów aby w ten sposób wzniecić w nich chaos, zamieszki, wojnę domową aby nie mogły już stawiać większego oporu globalistom.
  Po za tym piekło w Iraku robią dokładnie ci sami terroryści którzy robili i robią piekło w Syrii, Libii czy Mali i innych państwach oczywiście na zlecenie banksterów z Wall Street. Więc błędem ze strony władz irackich jest błaganie o pomoc ze strony banksterskiego USA(głównego fundatora i kontrolera organizacji terrorystycznych) które tak naprawdę jest głównym sprawcą nieszczęść w tym kraju od czasu obalenia Husajna który jakby nie było trzymał „opozycję” za mordę i gwarantował jako taką stabilizację.

  Polubienie

 17. Zwolennicy wejścia w obecnej sytuacji politycznej, militarnej rosyjskich wojsk na Ukrainę to idioci albo opłacani przez syjonistów prowokatorzy. Prezydent Putin to nie Piętaszek z powieści „przygody Robinsona Crusoe”. to mistrz na geopolitycznej mapie świata. On wie co robi. Jemu trzeba zaufać. Prezydent Putin prowadzi samodzielną politykę . Nie czeka , aż mu syjoniści zagrają.

  Polubienie

 18. Zwolennicy wejścia w obecnej sytuacji politycznej, militarnej rosyjskich wojsk na Ukrainę to idioci albo opłacani przez syjonistów prowokatorzy. Prezydent Putin to nie Piętaszek z powieści „przygody Robinsona Crusoe”. to mistrz na geopolitycznej mapie świata. On wie co robi. Jemu trzeba zaufać. Prezydent Putin prowadzi samodzielną politykę . Nie czeka , aż mu syjoniści zagrają.

  Polubienie

 19. Wnioskuję o usunięcie admina tej strony Dylaka ze Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej.

  „Вежливые люди
  ВСЕМ СТОРОННИКАМ ВВЕДЕНИЯ ВОЙСК В УКРАИНУ !!!
  Это можно сделать только с одобрения ООН !
  Путин не делает этого без одобрения ООН потому, что это создаст прецедент, по которому этим правом начнут бессовестно пользоваться США по всему миру, где власти страны не поддерживают их курс!
  Кто-то скажет что они так и делают, но это не так!
  США 1 раз ввели войска без согласия ООН, это был Ирак.
  После чего их подверг жёсткой критике весь мир, включая Россию, и сделать вторую такую ошибку они боятся! Как мы видим в Сирии они уже не могут позволить себе даже бомбёжки с неба как действовали в Белграде, рискуя оказаться для всего мира „за гранью зла”..нашли повод с хим.оружием – Россия выступила гарантом его устранения. Весь мир осудил доказанные преступления США и теперь всё что они могут пока себе позволить – играть по правилам! Т.е. исподтишка финансировать нестабильность в странах, пока не появится ЯВНОГО повода для вторжения (доказательство разработок и использования запрещённого оружия массового уничтожения)
  Но если Россия введёт войска под предлогом защиты мирных граждан – это развяжет им руки!
  Они начнут организовывать революции в нелояльных странах, спонсируя пару сотен местных боевиков. Как только те вступят в открытое противостояние с властью – США тут же будут вводить войска и свергать существующий строй, под видом защиты мирного населения! Так они поставят во главе всех стран которые нас пока поддерживают свои правительства! Которые позволят им разместить на своих территориях военные базы и ПРО.
  В результате мы мало того что останемся без единого союзника, наши границы будут обложены ракетами ПРО настолько, что это ОБНУЛИТ НАШ ЯДЕРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ !!!
  И с нами будут делать что захотят, не боясь угрозы нашего ядерного возмездия!
  Это будет концом России!
  Те кто призывает вас поддержать введение войск – провокаторы! Озознанно или нет, работающие на 5-ю колонну!
  Поддержите президента, против него пытаются настроить русский народ!!!”

  Polubienie

 20. Dlaczego zniknęły ze strony banery o solidarności z Assadem, Putinem?! Żydowska agentura chce zniszczyć WPS. Adminie , nie chcemy cię!

  Polubienie

 21. W Rosji i na Ukrainie istnieje coraz bardziej zarysowujący się w opinii publicznej pogląd , iż Rosja , w tym jej prezydent Władymir Putin powinien podjąć , przy obecnej krwawej rzezi kijowskiej junty na Ukrainie bardziej zdecydowane kroki, a przede wszystkim powinien wejść tam własnymi wojskami i zrobić porządek. Z takimi poglądami możemy się spotkać w wypowiedziach wielu ludzi, w tym wśród walczących na Ukrainie, a także wśród obecnych i byłych rosyjskich żołnierzy. Jest to z ich strony – w obecnym stanie faktycznym – jak najbardziej usprawiedliwione, lecz nie do końca przemyślane i racjonalne. Trzeba zauważyć, iż pogląd ten dyskwalifikujący i podważający wiarygodność Rosji i prezydenta Władymira Putina , głoszą i wykorzystują również w złej woli, wrogowie Rosji , w tym wewnętrzna opozycja, zmierzający do rozwalenia Rosji od wewnątrz.

  Biorąc to wszystko pod uwagę osobiście uważam , iż Prezydent Władymir Putin wie co robi, to mistrz na geopolitycznej szachownicy świata. Putin to nie jest Piętaszek -bohater z bohater powieści przygodowych „Przygody Robinsona Crusoe”, to doświadczony wojskowy i polityk . Na jego miejscu robił bym tak samo, chociaż „nóż sam otwiera się w kieszeni” jak się ogląda akty ludobójstwa, których się dopuszcza na co dzień na wschodzie Ukrainy wobec własnego narodu, syjonistyczny twór jakim jest kijowska junta. Widocznie to jeszcze nie ten czas, by zacząć działać. Na to właśnie liczą międzynarodowi syjoniści , w których rękach jest większość publicznych i prywatnych mediów na świecie i ich dziennikarskie prostytutki , siedzące w ich kieszeniach, by móc zacząć szczekać o krzywdzie dokonanej na Ukrainie przez prezydenta Putina , zresztą już to robią odwracając „kota ogonem”, maskując prawdziwego oprawcę USA -NATO i mówiąc o agresji Kremla na Ukrainie, co wielu ludziom miesza w głowach.

  Temu trzeba przeciwdziałać, pomimo ponoszonych strat. Jednocześnie należy liczyć się z powstaniem międzynarodowego, antysyjonistycznego, antyfaszystowskiego, antywojennego światowego ruch społecznego przeciwko tym oprawcom . I w tym kierunku należy na razie działać. Te działanie już na świecie przynoszą miarodajne efekty, co widać po protestach na świecie /Francja, Niemcy, Serbia, Włochy i inne, w tym na Ukrainie/

  PS. Z wojskowego punktu widzenia należałoby w tej chwili zniszczyć faszystowski reżim na Ukrainie i jej zachodnich syjonistycznych popleczników. Z konceptualnego, informacyjnego, strategicznego i geopolitycznego punktu widzenia należy jednak jeszcze poczekać na bardziej dogodny moment, bowiem nie liczy się jedna wygrana bitwa , lecz ostateczne zwycięstwo.

  Wszyscy czekają na reakcję Putina, zarzucając mu nieodpowiedzialność.
  Pomyślcie, on jedyny przeciwko Stanom Zjednoczonym i Europie.
  Na Ukrainie krwawy terror, a wy siedzicie i dyskutujecie jak powinien lub nie powinien zachowywać się Putin.
  Może lepiej zapytajcie własną władze, dlaczego to co się dzieje na Ukrainie jest normą w jej zrozumieniu!
  Все ждут реакции Путина, обвиняя его в безответственности.
  Подумайте, он один против США и Европы.
  На Украине кровавый террор, а вы сидите и только рассуждаете как должен или не должен вести себя Путин.
  Может лучше спросите свою власть, почему происходящее на Украине является нормой в их понимании!

  Polubienie

 22. Syjonistyczna sitwa , która swoich skundlonych „partnerów” i „sojuszników” traktuje jako mięso armatnie w prowadzonych przez nich ludobójczych wojnach na świecie oraz swoje kondominium do prowadzenia tam totalnego rabunku -co bardzo dobrze na każdym kroku widać w Polsce – dla osiągnięcia pełni szczęścia i własnego samozadowolenia , chciałaby wejść do Rosji i ją rozgrabić tak jak resztę świata, by móc w ramach nowego porządku świata rządzić naszym światem między innymi poprzez depopulację ludności i ich powszechną eksterminacje w stylu amerykańskich Indian oraz stworzenia na Ziemi jednego wielkiego kancłagieru /obozu koncentracyjnego/. Ma przeciwko sobie Rosję na czele z prezydentem Putinem oraz inne kraje /Chiny , Białoruś, Iran , Wenezuela/.

  Po spacyfikowaniu przez syjonistów po 1989 r. Polski teraz zamierzają oni to samo zrobić z Ukrainą , by móc tak jak w Polsce się szarogęsić i zrobić tam ogólny bajzel jak w Polsce , a na dodatek zainstalować tam w ramach polityki okrążania Rosji własne bazy wojskowe. Należy przy tym zauważyć , iż bazy wojskowe i instalacje antyrakietowe, ani o „ciutę ” nie zwiększą bezpieczeństwa tych krajów, które zezwolą na ich umieszczenie i instalację , lecz przeciwnie, w razie wywołania międzynarodowego konfliktu będą największym zagrożeniem dla tych krajów , ponieważ staną się celem nr. 1 prewencyjnego jądrowego ataku Rosji.

  Z historii świata z jej prześledzenia chociażby w ostatnich wiekach jasno widać , kto jest głównym zagrożeniem dla światowego pokoju i bezpieczeństwa na świecie. Tym zagrożeniem są syjoniści i realizowane przez nich , rękami innych krajów i pod ich szyldem , rozliczne wojny i światowe rewolucje. Rosja już nie raz udowodniła , iż zależy jej na pokoju na świecie. Syjonistyczne media na świecie ogłupiają ludzkość odwracając „kota ogonem” czyniąc z siebie obrońców „wolności”, ” demokracji”, „praw człowieka” , „ochrony środowiska”, a ze swoich przeciwników „terrorystów”. To „lipa na kółkach”, ponieważ największymi terrorystami na świecie są oni sami, o czym oni dobrze wiedzą, a czasami w swej megalomanii, bałwochwalczości i próżności się tym chwalą. To nikt inny , a Rosja w czasie II wojny światowej rozgromiła faszyzm – ideologiczne dziecko syjonizmu, ponosząc przy tym wielkie straty. Zrobiła to nie dla siebie, lecz dla ludzkości.

  Współcześnie prezydent Rosji Władymir Putin pokazał syjonistycznej Ameryce „fuck you” i tylko dzięki temu żyjemy jeszcze wolni na tym świecie . W przeciwnym razie już dawno, mielibyśmy faszystowski, a w istocie syjonistyczny ład na Ziemi, czyli jeden wielki obóz koncentracyjny. O tym nie wolno nam zapominać.

  Paradoksalnie prezydent Putin, robiąc to co robi, pomaga też amerykańskiemu narodowi, który jest kolejnym z celów do zniszczenia przez międzynarodowych syjonistów. Obecne syjonistyczne /faszystowskie/ działania na Ukrainie mają na celu nie tylko zniszczyć ukraiński naród i bandycko przejąc ich terytorium pod własne zasiedlenie, to nie tylko przejściowy etap do ataku na Rosję , to również dla nich poligon doświadczalny do zdobycia doświadczeń w walce z własnym narodem / chodzi o Amerykanów/.

  Polubienie

 23. Wiec jak Michale ?
  Siadamy na kon czy do stolika z komputerem i dalej krecimy ten kierat informacji ???

  LUDZIE DAJCIE LUDZIOM PORADY CO MAJA CZYNIC ???!!!

  Ja to już tyle lat glosze nawet na jarmarkach i slysze odpowiedzi,przytakiwania – „tak trzeba” ale ja pracuje i nie mam na to czasu,jmamy swoje biznesy,rodziny,dzieci,wnuki,ja nie chce zycia stracic .

  Wiec ruskie maja to za nas zrobić i znowu się wykrwawić ?
  A my co nie potrafimy choćby swojemu posłowi w terenie wygarnąć ,powiedzieć mu za co ty pieniądze poselskie bierzesz ?
  Co nie potrafimy się „wspolczesnymi krolami” partyjnymi i innymi zajac ???
  Profesory maja tego za nas dokonać albo zakonnik z Torunia ?

  Przeciez nasz los jest w naszych rekach i nogach z siegnieciem po rozum do glowy !

  Polubienie

 24. Istnieje bóg na świecie . On sam wymierza karę !

  Według РИА Новости – МОСКВА, 13 czerwca Richard Rockefeller, syn Davida Rockefellera Sr. i były prezes Rockefeller Brothers Fund Inc. zginął w wypadku lotniczym. Jego samolot uderzył w ziemię po starcie z lotniska Westchester County w stanie Nowy Jork. Jego ojciec „filantrop” David Rockefeller to jeden z tych, dzięki którym mamy piekło na ziemi.

  Polubienie

 25. Samoobrona w Gorłówce na wschodzie Ukrainy poinformowała, że w sobotę zestrzeliła ukraiński samolot Su-25.
  Pilot przeżył. Teraz jest przesłuchiwany.
  Samolot był jednym z dwóch bombowców, które ubiegłej nocy zaatakowały budynek miejskiego zarządu spraw wewnętrznych, gdzie obecnie znajduje się sztab samoobrony.
  W budynek trafiły dwa pociski. Dwie osoby zginęły, a siedem zostało rannych, w tym członkowie samoobrony i cywile.
  W zarządzie spraw wewnętrznych wybuchł pożar. Ucierpiało kilka sąsiadujących z nim domów mieszkalnych. Samoobrona ostrzelała odlatujące samoloty.
  Czytaj dalej: http://polish.ruvr.ru/news/2014_06_14/Samoobrona-poinformowala-o-zastrzeleniu-samolotu-Su-25-w-Gorlowce-3571/

  Polubienie

 26. Rosja dostarcza samoobronie na południowym wschodzie Ukrainy czołgi i wyrzutnie rakiet „Grad” – oświadczył Departament Stanu Stanów Zjednoczonych.
  Zgodnie z informacjami przekazanymi przez amerykański resort polityki zagranicznej, kolumna składająca się z trzech czołgów T-64, kilku wyrzutni rakiet „Grad” i innego sprzętu wojskowego przekroczyła granicę w pobliżu ukraińskiego miasta Śnieżne.
  Departament Stanu podkreślił, że o obecności rosyjskich czołgów na terytorium Ukrainy świadczy zamieszczone w internecie wideo. Nie podano o jakie konkretnie wideo chodzi.
  Czytaj dalej: http://polish.ruvr.ru/news/2014_06_14/USA-oskarzaja-Rosje-o-dostarczanie-broni-samoobronie-na-Ukrainie-6827/

  Polubienie

 27. W nocy z 13 na 14 czerwca pracownik Zarządu Ochrony Państwowej Ukrainy znalazł w pobliżu budynku administracji prezydenta Petra Poroszenki w Kijowie ładunek wybuchowy domowej roboty.

  Bomba składała się z kilku granatów, elementów rażących i telefonu komórkowego.
  Mężczyzna, który podłożył bombę, został zauważony, ale udało mu się uciec. Jednak nie zdążył on zdetonować bomby.
  Śledztwo w tej sprawie prowadzą Zarząd Ochrony Państwowej Ukrainy, SBU i MSW.
  Czytaj dalej: http://polish.ruvr.ru/news/2014_06_14/Przed-administracja-Poroszenki-znaleziono-bombe-domowej-roboty-5655/

  Polubienie

 28. Ukraińcy i USSAmerykanie kłamią. Prawdę mówi Rosja i Putin. Takie są właściwe proporcje dla postrzegania otaczającej nas rzeczywistości. Wszystko inne to zawracanie głowy.

  Polubienie

 29. Rosja /będącą prawnym spadkobiercą ZSRR/ już raz w historii ludzkości obroniła świat przed faszyzmem , a w istocie przed międzynarodowym syjonizmem. Zrobił to osobiście ten wyklinany przez cały świat /może dlatego / Stalin. , który rozgromił faszyzm i co istotne przegonił z własnego kraju międzynarodowego terrorystę –syjonistę Lwa Trockiego, zmierzającego , w ramach fałszywej flagi : międzynarodowej o światowym zasięgu rewolucji robotniczej , do stworzenia, już wtedy, nowego światowego ładu pod przywództwem syjonistów. Wówczas ten zamiar się nie powiódł i to tylko dzięki walecznemu rosyjskiemu narodowi i jego przywódcy Stalinowi. Gdyby wówczas ten zamysł się ziścił to albo od razu po wojnie i rewolucji stalibyśmy się jako ludzkość świata syjonistycznymi niewolnikami albo , by nas już nie było. Zostalibyśmy zdepopulowani.

  Rosja /Związek Radziecki/ rozgramiając w II wojnie światowej faszyzm i odpuszczając stojącemu za ich plecami syjonizmowi , popełniła błąd , bowiem trzeba „karać nie rękę , lecz ramię , które tą ręką porusza”/ ze swej strony dodam tylko, iż trzeba karać i ramię , ale i również mózg/. Ten błąd w obecnej sytuacji na świecie Rosja musi naprawić. Robi to dla całej ludzkości na planecie Ziemia. Rosji w tym względzie należy się całkowite poparcie narodów świata. Na pomoc ich rządów Rosja nie może liczyć , ponieważ w większości , poza nielicznymi wyjątkami kierują nimi syjonistyczne marionetki.

  Z tego właśnie punktu widzenia należy interpretować obecne działania prezydenta Rosji Władymira Putina. Syjonistycznym marionetkom w Kijowie nie zależy na tym, aby się dogadać z Rosją co do cen gazu i jego retransmisji przez Ukrainę na Zachód. Oni wykonując polecenia swoich zaoceanicznych mocodawców dążą do odcięcia Europy od rosyjskiego gazu, , by móc później całą winę za to zrzucić na Rosjan i ich prezydenta Władymira Putina. Tak samo oni prowadząc swoje wojenne działania wobec własnego narodu , w tym w większości wobec Rosjan zamieszkałych na wschodzie Ukrainy chcą i dążą wszelkimi siłami do tego, by wciągnąć Rosję do wojny i by Rosja wkroczyła własnymi wojskami na Ukrainę, by móc krzyczeć /a w tym jednym są dobrzy/ na cały świat o napadzie Rosji na „demokratyczny” i „suwerenny” kraj.

  Nie dajmy się zwieść syjonistycznym łajdakom, to oni , a nie Rosja , czy też inne kraje są największym zagrożeniem dla świata i ludzkości. Słuchajmy rozumu i nim się kierujmy. Emocje schowajmy do kieszeni.

  Przed nami jest bagno, które musimy przejść i pokonać, by wyjść na drugi
  brzeg. Innej drogi nie ma.

  Polubienie

 30. Emocje,nerwy,zachowania ludzkie sa do pewnego stopnia ograniczane przez madrych ludzi ale do czasu.
  W każdym człowieku cos w końcu „peka” i nastepuje niekontrolowane działanie na wstępie do dzialan zasadniczych.
  Kiedy ktoś zakłada/uważa.ze Putin pekl to moim zdaniem mocno się myli,bowiem on jeszcze panuje nad swymi emocjami/nerwami choć z nie malym trudem i kamienna twarza.
  Sa na to dowody,niezaprzeczalne fakty.
  Czy peknie ?
  To będzie zalezec od jego najbliższego otoczenia,doradcow i ministrów.
  Oby nie dal się lotrom a wszystko pojdzie dobrze.
  Proszę pamietac,ze noz nagardle czy skierowana lufa na/do ciebie to jeszcze nie smierc.
  Zycia tez nie zabezpieczy najlepsza ochrona.
  Mysle ,ze takich ludzi jak Putin Bog ma w swojej opiece.

  Proszę nie watpic w istnienie tej NAJWYZSZEJ SILY OPIEKUNCZEJ – STWORCY NASZEGO,ktory nad wszystkim czuwa i ostatecznie kieruje losem swego stworzenia.

  Proszę nie zadawać takich pytan jak np. „Gdzie był Bog gdy mordowano ludzi w obozach zagłady ?”
  Na takie pytanie może tylko ON odpowiedzieć,czlowiek może się domyslac i tworzyć wszelkie teorie.

  Polubienie

 31. Panie Gutek, Bóg był zawsze tam, gdzie jest i teraz. Czyli wszędzie. A że były obozy zagłady? a czy to Bóg je zrobił? Gdyby ludzie myśleli kolektywnie, oprawcy nie mieli by szans. Oprawców było parę tysięcy, ofiar miliony. Dlaczego kilku mogło podporządkować sobie tysiące? A no dlatego, że każdy chciał sam przeżyć a bliźni się dla niego nie liczył. I tym sposobem można były wymordować miliony ludzi. Mogli oni umrzeć w walce jak bohaterowie. Ale szli na rzeź jak barany mając do końca nadzieję, że to inni umrą a oni przetrwają. Jak widać, tak nie wolno myśleć, zwłaszcza, że prędzej czy później umrzemy wszyscy. Gdybyśmy żyli wiecznie, to ostatecznie można byłoby zrozumieć, że człowiek chce egoistycznie żyć i ma bliźniego w głębokiej pogardzie.
  Zło szerzy się tam, gdzie ludzie mu się poddają.
  Podobnie jak Pan jestem pewna, że Putin ma specjalną ochronę od Boga, by mógł on uratować ludzkość przed zagładą.
  Teraz właśnie na Ukrainie puszczają im nerwy i atakują ci „Ukraińcy” ambasadę rosyjską a nawet zdjęli z budynku ambasady flagę Federacji Rosyjskiej. To jest sprawa niesłychana, ponieważ teren ambasady jest obszarem eksterytorialnym i protesty przed ambasadą są niedopuszczane bliżej niż na 100m (tak było np. w Wiedniu) w normalnym kraju. Jak widać, parchy chcą na siłę prowokować i same już nie wiedzą, jaką granicę mogą jeszcze przekroczyć, by Rosja dała im po ryjach.
  Mam nadzieję, że Rosja wyśle notę protestacyjną i na tym zakończy chwilowo sprawę. Będzie jeszcze czas dobrać się do tych pomyleńców, ale przecież nie teraz.
  Jesteśmy świadkami wyjątkowej sytuacji: zło w postaci zgniłego, śmierdzącego i zboczonego zachodu na czele z ussa napada na dobro. Pluje, obraża, prowokuje – a dobro, czyli Rosja – nic. I to jest już widoczna wygrana Rosji niezależnie od tego, co stanie się jeszcze.
  Te parchy muszą się same w sobie zadusić, same zdechnąć by się więcej nie odrodzić. Rosja nie może się zniżyć do ich poziomu, ponieważ straci atut niewinności.

  Pozdrowienia dla Bohaterskiego Narodu Rosyjskiego i Jego Przywódcy, Prezydenta Putina.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s