Jaka będzie Rosja (2) – według Projektu Harwardzkiego oraz Houstońskiego sprzed 35 oraz 15 lat.


Wczoraj otrzymałem interesujący tekst po słowacku, wyjaśniający dlaczego PREZYDENT-CAR WŁADYMIR PUTIN zachowuje się tak a nie inaczej. Na potrzeby polskich „antysystemowych” internautów przetłumaczyłem jego zasadniczą część na język polski -MG

Jest to wyjątek z szerszego tekstu „AGENCI TAJNEGO WPŁYWU” opublikowanego na słowackim portalu http://www.vedy.in/hadanie-pravdy/dnena-spolonos/agenti-tajneho-ovplyvovania

Autor pisze:

Mamy twardą wojnę o naszą młodzież. Chodzi w istocie o to, aby nie szła ona drogą swych Przodków, ale za prymitywną zachodnią propagandą, która polega na sportowym seksie, narkotykach, alkoholu i podobnych rzeczach. (MG – to w zasadzie jest program „lewicowej” Partii Palikota „Twój Ruch”, patrz zdjęcie Przywódcy poniżej)

Obrazek

Na początku lat 1980-tych radziecki wywiad zdobył materiały opisujące detale tak zwanego Harwardskiego Projektu. Był to detaliczny plan zniszczenia ZSRR i całego Wschodniego Bloku. Projekt składa się z trzech działów 1): Pierestrojka-Reforma-Zakończenie i był rozpisany na trzy pięciolatki.

Podczas pierwszej pięciolatki, planowanej na lata 1985-1990, miała mieć miejsce Pierestrojka, która miała mieć następujące cele:

1. Glasnosť 

2. Walka o socjalizm z ludzką twarzą

3. Przygotowanie reform „od socjalizmu do kapitalizmu”

4. Perestrojkę miał prowadzić głównie człowiek ze środowiska Komitetu Centralnego KPZR.

Pomimo iż te materiały dostały się do rąk służb bezpieczeństwa w latach 1980-tych, Gorbaczow – „Inside Man” z CIA już był zainstalowany i miał silną pozycję. Było już wtedy za późno…

(MG – ad pt. 2: w Polsce propagowaniem „socjalizmu z ludzką twarzą” zajmował się w PAN-ie mój starszy kolega, doc. Jan Strzelecki, doradca Solidarności pod koniec lat 1980. Został on zamordowany w lecie 1988 roku, gdy pt. 2 już się wyczerpywał. Jego ostatnia, wydana pośmiertnie książka nosi tytuł „Socjalizmu model liryczny”.)  

Drugi dział był poświęcony reformie przygotowanej na lata 1990-1995 i miał takie cele:

1. Likwidacja światowego systemu politycznego

2. Likwidacja Układu Warszawskiego

3. Likwidacja Partii Komunistycznej ZSRR

4. Likwidacja ZSSR 

5. Likwidacja patriotycznej świadomości narodowej

6. Reformę miał już prowadzić kolejny przywódca

(MG – wszystkie te punkty dokładnie zostały wypełnione, co prawda nie w lat pięć ale osiem, gdy post-sowiecką Rosją rządził Borys Jelcyn od grudnia 1991 do 31.12.1999)

Trzeci dział nazywał się „Zakończenie”. Jego cele były/są następujące:

1. Likwidacja Armii Radzieckiej

2. Likwidacja Rosji jako państwa

3. Likwidacja atrybutów socjalizmu: bezpłatne wykształcenie oraz bezpłatna opieka zdrowotna

4. wprowadzenie atrybutów kapitalizmu w rodzaju „za všetko sa musí platiť” 

5. Likwidacja spokojnego życia w Leningradzie oraz Moskwie 

6. Likwidacja własności państwowej I wprowadzenie wszędzie własności prywatnej

7. Etap „Zakończenia” planowano zrealizować dosłownym „wymieraniem” głodnego narodu Rosji: budową nowoczesnych dróg w całej Rosji oraz rozszerzeniem i takim przestawieniem transportu, aby się dało wywozić wszystkie naturalne surowce Rosji za granicę.

8. Zakończenie już miał prowadzić trzeci przywódca

(MG – okazał się nim być nim „wymienialny” tandem Putin – Miedwiediew, ten ostatni z konsorcjum Gaspromu, wysyłającego gigantyczne ilości rosyjskiego gazu naturalny za granicę. Ta „pięciolatka” rozlazła się na lat kilkanaście, co zauważają autorzy obecnego opracowania.)

Typowym udanym zakończeniem (tego planu) jest rozwój Ukrainy, która z 55 milionowego państwa – jaki była przy ostatnim spisie ludności za czasów ZSRR – stała się w istocie dzisiaj państwem już nawet nie liczącym 40 milionów mieszkańców. Poza dalszymi detalami – z którymi był dobrze zaznajomiony architekt tego projektu – polityczny technolog Z. Brzeziński, przy ostatniej jego wizycie na Ukrainie przed kilkoma laty, celem jego podróży była inspekcja stopnia zaawansowania jego planu. Wtedy wdzięczni Ukraińcy jeszcze mu nadali tytuł honorowego mieszkańca miasta Lwów… Ukraina jest jedynym postsocjalistycznym krajem, który za dwa dziesięciolecia swej egzystencji miała 0 (zerowy) przyrost gospodarczy. W ten sposób prowadzili ją jej „właściciele”. Ale to nie wszystko.

Po zakończeniu projektu Harwardskiego pojawił się tak zwany Projekt Houstoński. Jest on wymierzony głownie przeciw Rosji, jako że rozbicie ZSSR, Bloku socjalistycznego oraz Układu Warszawskiego już nastąpiło. Houstoński projekt planuje rozbicie Rosji na strefy okupacyjne i na małe państewka. Syberia ma należeć do USA, Północny Zachód do Niemiec, Południe i Powołże do Turcji, daleki Wschód do Japonii. Tego projektu już się nie da zrealizować i w związku z tym USA wyraźnie zdenerwowaly się i przystapiły do przyspieszenia tempa na ile tylko to się da. Rosja bowiem wywozi 57 % dobywanej ropy, 40 % gazu ziemnego, 90% miedzi, 97 % niklu, 99% aluminium, ale zamiast „obsługi za darmo” zaczęła na tym zarabiać środki na modernizację armii, która według scenariusza amerykańskiego nie miała już istnieć. Pomimo to Zachód wciąż patrzy na Rosję jako na kolonię surowcową.

(…)

Jakie dzisiaj ogłądamy filmy? Jakie książki dzisiaj są sprzedawane? Jasno widać, że Zachód nie odstąpił od swoich planów. Jeden ze współautorów projektu Harwadskiego – Z. Brzezinski – na zamkniętym posiedzeniu powiedział:

Nowy Światowy Porządek się tworzy przeciw Rosji, kosztem Rosji i na ruinach Rosji. Nie ma wątpliwości, że Rosja wcześniej lub później zostanie rozbita i przejdzie do niebytu.”

Specjalna część tego planu to los narodów słowiańskich, podobny do tego jaki był w hitlerowskim planie Barbarossa. Amerykanie w swym projekcie uwidocznili konkretne liczby. Totalna likwidacja 300 milionów Słowian, a wraz z nimi wszystkich Żydów. Tych najchętniej użyli w swym celu dla rozbicia oraz zniszczenia narodów słowiańskich, a potem czeka ich ten sam los. W procesie likwidacji Słowian dorobili się oni wielkich majątków, a tymi majątkami Władza Światowa nie będzie się chciała dzielić. Swoją rolę spełnili. Jest to w projekcie napisane w sposób jasny i niedwójznaczny, Żydzi są przeznaczeni na likwidację wkrótce za Słowianami.

Jak to przeczyta człowiek jeszcze zdolny do myślenia, to winien zacząć rozmyślać. Jeśli chodzi o biomasę to ostatnio nasz kraj (Rosja) nie jest w dobrym stanie. Rosja ma oficjalnie 144 milionów obywateli, przy czym właściwych Rosjan, to znaczy w dzisiejszym zrozumieniu Słowian, jest około 80 milionow. Przecież w samej Moskwie żyje już tylko 30 % Rosjan i podobnie jest w Piotrogrodzie. Rosjanie nie są wciąż pierwsi, ale są stale groźbą dla USA. A za nimi pójdziemy i my wszyscy – oni dobrze wiedzą, kim genetycznie jesteśmy i jaką groźbę możemy w przyszłości przedstawiać. Chcą mieć już absolutna pewność. No a u nas judasze kwitną – wciąż im nic nie przeszkadza, i wierzą że do niczego nie dojdzie. Przecież amerykańskie media o niczym takim nie mówią… i nie przypominają Goebbelsa i jego znany cytat (o powtarzaniu kłamstwa, które staje się prawdą)…

Główną metodą dla osiągnięcia tego celu jest nasza wzajemna likwidacja we wzajemnych wojnach. (MG – tę metodę likwidacji narodów Amerykanie zastosowali w XIX wieku, napuszczając jedno plemię indiańskie na drugie, aż rodzimi mieszkańcy Ameryki Północnej dość skutecznie nawzajem się wymordowali. Teraz tę „anglosaską metodę dziel i rządź”, zastosowaną także w trakcie II Wojny Światowej, kiedy to Anglicy napuścili Hitlera na ZSRR, obecnie samozwańczy Naród Wybrany próbuje zastosować wewnątrz byłego ZSRR)

Citát z plánu Houstonského projektu: 

Ukrainiec będzie myślał, walczy przeciw Rosji, że walczy o swoją wolność. Będzie sobie myślał, że w końcu otrzymał wolność. No i właśnie wtedy znajdzie się w pełnej zależności od nas. To samo będą myśleć i Rosjanie, że walczą o swe narodowe interesy. To wszystko będziemy robić pod pozorem walki różnych suwerenności o narodowe ideały. A jednocześnie nie damy żadnej ze stron możności samookreślenia się na podstawie narodowych wartości oraz tradycji. W tej wojnie głupków słowiańscy debile będą osłabiać siebie i wzmacniać nas, głównych organizatorów wzajemnych wojen, przy czym sami nie będziemy bezpośrednio uczestniczyć w krwawych wydarzeniach.

Jeszcze jeden cytat z ich planu:

Wiemy dobrze, ze nacjonalizm wzmacnia naród, robi go silnym. Hasło internacjonalizmu się zestarzało i już nie działa tak jak w przeszłości. Z tego powodu zamienimy je na wszechobecne wartości ludzkie, co wychodzi na to samo. Nie dopuścimy by się podniósł ani jeden nacjonalizm, a te narodowe ruchy, które się odważą wyprowadzać swe narody spod naszego dyktatu, zniszczymy ogniem i mieczem, tak jak to zrobiliśmy w Jugosławii, Serbii, Iraku.”

Ďalší citát: 

„W zamian za wartości narodowe damy patriotyzm, patriotyzm bałałajek i czułych łez. Nie dopuścimy żadnego Hi-Tech, co doprowadzi do całkowitego upadku przemysłowego, który zdegradujemy do produkcji przedmiotów pierwszej potrzeby dla ograniczonego kontyngentu niewolników, którzy nam będą dostarczać surowców. W ten sposób wytworzymy takie warunki życia, że będą sami uciekać ze swego kraju. Nasza główna dewiza to rozkład młodzieży, czym porazimy każdy naród. Pozbawimy społeczeństwa ich młodzieży, rozłożymy ją seksem, rockową muzyką, apoteozą gwałtu, alkoholem, paleniem, narkotykami, w ten sposób pozbawimy ja miejsca w społeczności i w przyszłości.

Hitler to był głupek, który działał otwarcie. Musiał wykonywać wielka pracę, spalić miliony ludzi, postrzelać, zakopać pod ziemią. Pozostawił za sobą krwawe ślady. Ale my działamy bardziej perfidnie, po nas nie pozostaną ślady, ale posiejemy między narodami strach, strach o przeżycie, którego wprowadzenie nie będzie nas nic kosztować. Strach o swoje miejsce pracy, które można w każdej chwili stracić. Strach o przyszłość. Strachem będziemy paraliżować narody. My pod pretekstem demokracji damy wolnym debilom monarchię. Każdego głupkowatego prezydenta będziemy wychwalać, trzymać w świetle reflektorów i traktować z pompą. Monarchia jest dobra w tym, że całą energię kieruje ku centrum i jednocześnie odprowadza od naszej tajnej, aktywnej pracy nad przekształceniem obywateli w kierunku przez nas pożądanym.

Za pomocą wymiany kadry na najwyższych stopniach struktur siłowych przesuniemy dalej naszych ludzi na czoło armii, ministerstwa spraw wewnętrznych, służby federalnej, jednostek specjalnych, które będą bezpośrednio podlegać prezydentowi, to znaczy nam. My będziemy mieli w rękach tylko sznurki, które idą do rąk prezydenta, a my będziemy za te sznurki pociągać tak, jak potrzebujemy by osiągnąć nasz grandiozny plan.”

Ale môžeme čítať aj ďalej: 

(…)

Wszyscy Slowianie – 300 milionów – są przeznaczeni na likwidację. Za nimi mają iść Żydzi. Te dokumenty są obecnie odtajnione, da się je znaleźć Internecie i przeczytać. Poza tym można znaleźć i dalsze dokumenty i ciekawe materiały, zacytujmy na przykład generała Powella:

Rosja winna zapomnieć, że ma jakieś interesy w republikach byłego ZSRR. Niedopuścimy by Rosja powróciła do struktur byłego ZSRR, jako że odtworzenie ZSRR nie należy do strategicznych celów władz USA”.

(MG – I o tym „zaleceniu” Mocodawcy z USA prezydent Putin – putana wyraźniej pamięta, w sytuacji obecnego kryzysu na terenie b. ZSRR wywołanego rebelią w Donbasie)

Popatrzmy na urywki z dyrektywy Rady Bezpieczeństwa USA nr VS 20/1:

„Na terytorium pozostałym po ZSRR nie śmie się zachować wojenno-ekonomiczny potencjał, który w przyszłości, niezależnie od socjalnego ustroju na tym terytorium, mógł by się znowu odnowić, skonsolidować i w ten sposób mógł by się stać potencjalnym zagrożeniem dla amerykańskiej hegemonii. Nie jest ważnym jaka będzie władza przyszłej Rosji, ona zawsze musi posiadać tylko ograniczony potencjał wojenny i musi istnieć w stanie pełnej ekonomicznej zależności od USA. Od Rosji się wymaga:

1. Demontaż wojskowych baz i pełne odzbrojenie.

2. Odejście z kluczowych geopolitycznych regionów planety.

3. Szybkie zniszczenie wojenno-ekonomicznego potencjału, a następnie całej przemysłowej bazy kraju obezwładnionego kraju.

(Autor opracowania zauważa), że Jak dotąd wszystko szło mniej więcej według planu. Nasza uwaga polega na zrozumieniu podstaw tego rozumowania, w celu by postępować w sposób świadomy zagrożeń, przekazując te plany społecznie wśród wszystkich Słowian, inaczej nie przeżyjemy. (…) Paradoksalnie na przykład już społeczny nastrój w Izraelu od dłuższego już czasu przeszedł na stronę Rosji w konflikcie z Ukrainą. (MG – o tym zjawisku szerzej pisał ostatnio mój kolega, Izrael Szamirhttp://www.globalresearch.ca/the-fateful-triangle-russia-ukraine-and-the-jews/5386602 ). Żydzi –ci którzy myślą – już zrozumieli, że w nowej dobie już nie można działać przeciw Słowianom, gdyż i oni sami w tej sytuacji zginą. Tu trzeba rozróżniać między Żydami a Syjonistami, którzy się uważają za elitę i którzy nie uważają pozostałych Żydów za równych, a wręcz na odwrót. Idzie tutaj o wszystko. Nie zapominajmy, że powyżej wskazane fakty pochodzą wyłącznie z ich własnych materiałów, z materiałów tych, którzy się określają jako Władza Światowa.

USA – według ich własnych dyplomatów – zainwestowały w Ukrainę 5 miliardów dolarów, aby tam była taka wolna władza jaką chce mieć USA. (…) Sumę, którą Zachód realnie „zainwestował” w Ukrainę należy co najmniej potroić, jeśli weźmiemy pod rozwagę rozliczne granty UE oraz innych krajów NATO, granty ze źródeł służb specjalnych, które nigdzie nie są publikowane. (…) I gdyby Janukowicz zezwolił skutecznie wystąpić przeciw majdanowcom – co oczywiście mógł zrobić – to wtedy 20 lat zawziętej pracy amerykańskich dyplomatów i 15 miliardów dolarów by poszło z dymem w kominie. To nie mogło się stać. (…)

***

MG – No i mamy obecnie to co mamy i co bardzo celnie przedstawił Aleksander Dugin w wywiadzie udzielonym www.anna-news.info Dugin w nim rozpacza, że Putin nic nie robi i że to się bardzo żle skończy dla Rosji. :

http://www.youtube.com/watch?v=vfV89owX-Fc

Zgodnie bowiem z „projektem houstońskim” w Rosji obecnie rządzi CAR-PREZYDENT, którego togłupkowatego prezydenta będziemy wychwalać, trzymać w świetle reflektorów i traktować z pompą. (Jak na przykład to zrobiono w trakcie niedawnych obchodów 70 rocznicy lądowania Anglosasów w Normandii – MG) On, Putin-car odsuwa zainteresowanie opinii publicznej od naszej tajnej, aktywnej pracy nad przekształceniem obywateli w kierunku przez nas pożądanym. Za pomocą wymiany kadr na najwyższych stopniach struktur siłowych przesuniemy dalej naszych ludzi na czoło armii, ministerstwa spraw wewnętrznych, służby federalnej, jednostek specjalnych, które będą bezpośrednio podlegać prezydentowi, to znaczy nam. My będziemy mieli w rękach tylko sznurki, które idą do rąk prezydenta, a my będziemy za te sznurki pociągać tak, jak potrzebujemy by osiągnąć nasz grandiozny plan.”

 

 

 

Reklamy

19 uwag do wpisu “Jaka będzie Rosja (2) – według Projektu Harwardzkiego oraz Houstońskiego sprzed 35 oraz 15 lat.

 1. Syjonistyczna-faszystowsko-banderowska prowokacja pod Ambasadą Rosji w Kijowie. Zobaczcie zachowanie ministra spaw zagranicznych Ukrainy . To żaden dyplomata, lecz oszołom. Ten jego atak na prezydenta Rosji Władymira Putina. Ten jego krzyk , ta agresja , to lęk przed tym co go czeka. Najczęściej szczekają małe pieski. Duże zachowują spokój. Takiego mamy „partnera” za wschodniej granicy . Rozpacz i czarna nędza. Masakra !

  http://www.vesti.ru/only_video.html?vid=604508

  Polubienie

 2. Za zabicie człowieka mamy płacone 5 tysięcy hrywien – tak odpowiedział żołnierz ukraińskiej armii z 79 –tej brygady powietrzno-desantowej wzięty do niewoli wraz ze swoimi kolegami przez powstańców ze wschodniej Ukrainy .

  http://www.vesti.ru/only_video.html?vid=604534

  http://www.vesti.ru/doc.html?id=1689112

  PS. 5 tysięcy hrywien to 1287,50 polskich złotych. Tyle jest warte dla kijowskiej junty ludzkie życie. Ci ludzie to nie żołnierze , lecz płatni mordercy swoich rodaków ze wschodniej Ukrainy.

  Polubienie

 3. CHAOS i NICOŚĆ okazuje się być najwyższą wartością aby wykorzystać zatomizowane społeczeństwa.Cały proces opisał Pierre Virion w RZĄD ŚWIATOWY – GLOBALIZM,ANTYKOŚCIÓŁ I SUPERKOŚCIÓŁ.
  Pozostawił po sobie Feliks Koneczny POLSKIE LOGOS A ETHOS,do którego językiem matematyki trzeba dopisać rozdział o wartościach narodowych,polskich.
  W kontekście walki o prymat na Ukrainie dwóch rasizmów : ŻYDOWSKIEGO i RUSKIEGO krótki rys historii filozofii prowadzącej do neomarksizmu :

  Polubienie

 4. Crassus

  Dobrze chcial ale zle wyszlo. Sic transit gloria mundi.
  Tak przemija chwala tego swiata. Crassus, bogaty starozytny
  Rzymianin uosabia zbiorowa postac wspolczesnych oligarchow.
  Cagle im za malo. Crassus szukal nawet chwaly wojennej na
  wschodnich rubierzach imperium. Wyprawa sie nie powiodla
  zawiodl zolnierzy i jak legenda glosi wlano mu zloto w gardlo.
  Tak to nasi ukrainscy oligarchowie i ich rosyjcy bracia
  otoczeni prywatnymi armiami szukaja chwaly. Szkopul w tym
  ze ich najmici zamiast ochlapow moga wziac calego cielca i nim
  sie podzielic.
  Troche faktow: Wschodnia Ukraina i Kaukaz maja cos wspolnego.
  Jest nim wspolny wrog. Kijowsko-moskiewski oligarcha walczy
  przeciwko radykalnemu islamowi na polnocnym Kaukazie i przeciwko
  Rosjanom z Doniecka. Islam zaprawiony w konspiracji i Kozacy
  w ruchomej wojnie sa sila nie tylko trudna do pokonania ale
  i latwo sie przmieniajaca, co juz sie dzieje, w ruch partyzancki.
  Jakby tego nie bylo dosyc w Iraku i Syrii rosnie nowa
  islamska sila, ktora moze zlac sie we wspolnym celu z Nowa Rosja
  i Kaukazem. Rzecznik ministerstwa spraw zagranicznych Rosji
  nazwal ich „terroristami”. Masz babo placek, islamisci zostaja
  osiedlani do Moskwy by wzbogacic kulture rosyjska, multi-kulti,
  a tu moze sie okazac, ze obalanie lichwy jest ich specjalnoscia.

  Polubienie

 5. O syjonistycznych planach wobec Słowian , w tym planach zgładzenia Rosji i Rosjan u źródeł tj. kolejno: o dyrektywie 20/1 z dnia 18.08. 1948 roku Allena Dullesa, /szefa wywiadu amerykańskiego w Europie w czasie II wojny światowej, dyrektor CIA, w latach 1953 – 1961/, i o tzw . projekcie harwardzkim w materiale filmowym :

  wykładzie generała Konstantego Pietrowa odpowiednio na : 4:10 i na 5:30 tego filmu :

  a także o tzw. projekcie houstońskim na 49:48 tego filmu :

  jak również w ujęciu holistycznym, kompleksowym w tym filmie :

  Na 6:25 jest mowa o likwidacji tak jak w hitlerowskim planie Barbarossa Słowian /chodzi o 300 milionów ludzi/ i spokrewnionych z nimi Żydów.

  oraz również w tym filmie :

  Co istotne w żadnym z tych źródłowych materiałów nie znajduje potwierdzenia, głoszona między innymi przez Żyda Aleksandra Dugina hipoteza o Carze Prezydencie / w domyśle o obecnym prezydencie Rosji Władymirze Putinie/ i jego osobistym uczestnictwie w syjonistycznych ,ludobójczych wobec ludzkości planach realizowanych obecnie przez syjonistów w ramach tworzenia nowego porządku światowego NWO, więc nie uprawiajmy syjonistycznej propagandy i nie powtarzajmy za nimi ich głupot mających na celu zdyskredytować oraz podważyć wiarygodność w oczach opinii publicznej prezydenta Rosji Władymira Putina.

  Polubienie

 6. Każdy sluga musi chwalić swego pana,jemu sluzyc i bic pokłony !
  Wiec nic nowego pod tym względem,zmieniaja się panowie,panie i ich słudzy.

  Inna sprawa ze SLUZBA BOGU STWORZYCIELU WSZYSTKICH i WSZYSTKIEGO.
  Tu rozum indywidualnego człowieka ma zasadnicza role.
  Nie sluzac Bogu ten cie nie karze,ukarze cie twój sposób zycia i bycia !

  Kim wiec jesteś człowieku,TY PROCHU/PUCHU MARNY choćby z najwyższymi dostojeństwami ?
  Za kim idziesz za prawda czy klamstwem ,ZLEM czy DOBREM ?

  Jak traktujesz drugiego człowieka,dlaczego się wywyższasz nad nim,dlaczego go niewolisz i depczesz,zadajac rany az po smierc ???

  Pytasz ty lub inny/inna jaka będzie Rosja.Ukraina ,Polska – będą takie jak ludy ,które je zamieszkują z cala gama swoich zalet i przywar..
  Będą mieć to na co sobie zapracowali,zaskarbili,zasluzyli,beda spac na tym na czym sobie poscielili,beda mieć po sobie pokolenia jakie sobie wychowali i wyedukowali !

  Polubienie

 7. Ma rację Gutek,że świadomość jest bazą dla demokratycznego systemu,który sam w sobie nie niesie żadnych wartości.
  Nawet świadomi bezbożni wojownicy w osiągnięciach ewolucyjnych CYWILIZACJI ŁACIŃSKIEJ powinni widzieć racje narodowe,polskie w tej kulturze.
  Do zagospodarowania CHAOSU i NICOŚCI w Polsce chętnych nie brakuje.
  Zamiast wojny na slogany analiza obiegu pieniądza,w którym przez analogię do obiegu wody można wykazać patologiczne strumienie.
  W swobodnym przepływie środków finansowych coraz bardziej okazuje się,że KAPITAŁ coraz bardziej zaczyna mieć NARODOWE wartości.

  Polubienie

 8. A tutaj moi „antyglobalistyczni” znajomi z Moskwy podesłali mi reportaż z „Szuster TV show” w Kijowie, w którym rosyjski dziennikarz „zbiegły”, wraz z oddziałem powstańczego batalionu”Wostok”, przed ostrzałem wojsk ‚kijowskich’ do Rosji, stara się przekonać słuchaczy, że ROSJA NIE POMAGA POWSTAŃCOM:

  https://vk.com/video-72343254_168974050?hash=946af01d42909268

  A jeśli chodzi o to, że w materiałach „houstońskich” nie ma mowy o „carze”, to jest moja językowo „ruska” interpretacja zawartego ponoć w tych materiałach zalecenia NARZUCENIA PAŃSTWOM BYŁEGO BLOKU WSCHODNIEGO SYSTEMU „MONARCHICZNEGO”, w formie ustrojów PREZYDENCKICH, skupiających władzę nad wszystkimi strukturami siłowymi w rękach wybieralnego (jak Króla Polski w okresie Wolnej Elekcji) Prezydenta. I jak za czasów Wolnej Elekcji nasz król był marionetką możnowładztwa i obcych mocarstw, w tym Watykanu (Jan III Sobieski), tak i dzisiaj w Europie Wschodniej prezydenci są marionetkami ŚWIATOWEGO MOŻNOWŁADZTWA, skoncentrowanego głównie w USA. Ale także i w Moskwie, która oczywiście nie chce dopuścić do RENACJONALIZACJI zagarniętych przez GLOBALNĄ OLIGARCHIĘ majątków – co planuje doniecka (na razie) „Nowa Rosja”.

  Ad naiwność Gutka, który napisał:

  Pytasz ty lub inny/inna jaka będzie Rosja.Ukraina ,Polska – będą takie jak ludy ,które je zamieszkują z cala gama swoich zalet i przywar..
  Będą mieć to na co sobie zapracowali,zaskarbili,zasluzyli, beda spac na tym na czym sobie poscielili, beda mieć po sobie pokolenia jakie sobie wychowali i wyedukowali !

  Odp. Dupa z tego wszystkiego.

  Cała kultura „narodowa” będzie wyglądać – wygląda – dokładnie tak jak ją wyspecjalizowane w tym, posiadane przez Możnowładztwo, Światowe Koncerny Medialne oraz Edukacyjne ukształtują. To przecież widać nie tylko w USA ale i w Polsce, sądząc chociażby po dodatku do Gazety Wyborczej „Wysokie obcasy” (dla kurdupli).

  Polubienie

 9. Broń Masowej Instrukcji – John Gatto napisy PL

  John Taylor Gatto opisuje obecny system szkolnictwa i jego wpływ na cały świat, dlaczego giganci w biznesie wspierają obecny system szkolnictwa. Mówi też co mierzą wyniki obecnych testów, jako ocena jakości są bezwartościową, jednak mierzą coś ważnego, a mianowicie posłuszeństwo i przewidywalność oraz przyszłe dopasowanie uczniów do różnego rodzaju systemów. Jak szkoła sztucznie przedłuża okres dzieciństwa.

  „W naszych marzeniach, ludzie poddają się z doskonałą uległością naszym formującym dłoniom. Obecne konwencje edukacyjne kształcenia intelektualnego i charakteru znikają z ich umysłów i nieskrępowani przez tradycję, pracujemy z własnej dobrej woli nad wdzięcznym i wrażliwym ludem. Nie będziemy starać się z tych ludzi, ani z ich dzieci, robić filozofów, czy ludzi nauki. Nie musimy z nich robić autorów, nauczycieli, poetów czy pismaków. Nie będziemy szukać wśród nich ani wielkich artystów, malarzy, muzyków, ani prawników, lekarzy, kaznodziejów, polityków, mężów stanu — których mamy duży zapas. Zadanie jest proste. Będziemy organizować dzieci i uczyć je w sposób doskonały tego, co ich ojcowie i matki robią w sposób niedoskonały.” — John D. Rockefeller

  ***********************************
  Poniżej dwa fragmenty z książki Mariana Mazura – „Cybernetyka i charakter”

  „Instytucją umożliwiającą człowiekowi najdokładniejsze poznanie siebie samego powinna być szkoła . Niestety, szkoła nie tylko tego zadania nie spełnia, lecz przeciwnie, wszystko w niej jest skierowane na uniemożliwianie osiągnięcia takiego celu. Przecież ideałem szkoły jest uniformizacja: wszyscy uczniowie mają nabyć jednakowych wiadomości z każdego przedmiotu bez względu na zdolności i zamiłowania, wszyscy mają zachowywać się jednakowo, być jednakowo pilni, pracowici, posłuszni, jednakowi jak sztachety w parkowym ogrodzeniu. Życie zacznie się dla nich dopiero po ukończeniu szkoły – wejdą do niego zasobni w mnóstwo zbędnych informacji, a przy tym straszliwie bezradni, gdyż nie nauczono ich poznawania siebie i decydowania o sobie. I takim to ludziom przyjdzie zaraz na progu tego życia podejmować dwie najważniejsze decyzje osobiste: o wyborze zawodu i o wyborze partnera do małżeństwa.
  Są normy społeczne, które Kowalskiemu wpajają ich rzecznicy: rodzice, nauczyciele, dyrektorzy, sędziowie, kapłani, moraliści itp., ale, po pierwsze – są to tylko nakazy i zakazy, po drugie – odnoszą się do wszystkich jednakowo, i po trzecie – nie ze względu na interes Kowalskiego zostały wprowadzone, lecz ze względu na interes społeczny.
  W sumie więc człowiek otrzymuje informacje ważne, ale nie o sobie, oraz informacje o sobie, ale mało ważne. Ważne informacje o sobie musi on sam zdobyć, ale jakże ma to zrobić, skoro nie wie nawet, co to znaczy.”

  „Miarą racjonalnego wykształcenia jest nie tyle znajomość szczegółów, ile znajomość związków ogólnych i oparta na niej umiejętność wyrabiania sobie poglądów w poszczególnych sprawach.”

  Polubienie

 10. Filozof nam tu wykłada ,także o naiwności ludzkiej w tym i mojej nie znając mnie zupełnie – ot madrosc naukowa !

  Panie Doktorze z całym szacunkiem dla wszystkich wykształconych i na piedestałach :

  GOWNO WIECIE i NIC NIE ROZUMIECIE – JESTESCIE STATYSTAMI !!!

  Jeżeli już staracie się cos pojac to wtedy „sznurek aktora idzie w ruch” i tańczycie na jego szarpanie !
  To cala prawda o filozofach wspolczesnej „hodowli” i wcale nie trzeba wielkich madrosci aby to zauwazyc .

  Powodzenia zycze w tancu z prostaczkami !
  Zyd i Niemiec umie wami grac .

  Mnie starego dzis stary Indianin uczy teraz zycia i pale z nim fajke pokoju.
  Scinam uschłe drzewo i na jego miejsce sadze dziesięć młodych pięknych amerykańskich sosen.
  Po filozofach osiedlonych tu zostaje pustynia lesna z wykrotami.
  AUTENTYCZNE !
  Teraz filozofom po studiach amerykańskich pachna Panstwowe Lasy Polskie !
  Niedoczekanie Wasze ,bowiem w Polsce był,jest i będzie las przyjazny dla Polaka !!!
  Gdy umrze las w Polsce umrze Polak i Polska .
  BRON BOZE aby to się stało to z lasami polskimi ,co z lasami amerykańskimi -rabunek i brak gospodarza.

  Polubienie

 11. M. Jarzyński napisał:

  (Nie potwierdza się) Żyda Aleksandra Dugina hipoteza o Carze Prezydencie / w domyśle o obecnym prezydencie Rosji Władymirze Putinie/ i jego osobistym uczestnictwie w syjonistycznych ,ludobójczych wobec ludzkości planach realizowanych obecnie przez syjonistów w ramach tworzenia nowego porządku światowego NWO, więc nie uprawiajmy syjonistycznej propagandy i nie powtarzajmy za nimi ich głupot mających na celu zdyskredytować oraz podważyć wiarygodność w oczach opinii publicznej prezydenta Rosji Władymira Putina.

  Jak gdyby odpowiedzią na to „jarzenie” kolegi Jarzyńskiego jest artykuł jaki ukazał się na stronie internetowej gazety Noworosji pt. „Milczenie Putina: chytry plan czy sprzedajność elit?http://novorus.info/news/policy/23634-molchanie-putina-hitryy-plan-ili-predatelstvo-elit.html

  Jego autorka, pani Julia Czinelli (znowu te „męskie baby” w polityce!) bardzo celnie zauważa:

  Мы наконец начинаем подозревать, что наша власть – это совсем не то, что они о себе заявляют с высоких трибун. – My w końcu zaczynamy podejrzewać, że nasza władza – to całkiem nie to, co oni o sobie głoszą z wysokich trybun.

  Artykuł warto by przetłumaczyć na język polski.

  Polubienie

 12. Szanowny Kolego majorze,

  Choć jesteś byłym wojskowym, to znowu żeś trafił przysłowiową kulą w płot. Jako plut. podch. zdegradowany do szeregowca, a pod koniec zawodowej kariery doctor philosophiae, zobowiązany jestem bronić honoru najbardziej znanego w Ameryce lokalnego filozofa Henry Thoreau, autora autobiograficznej powieści „Walden – Zycie w lasach”, który glosił anty-biznesową filozofię bardzo podobna do mojej:

  Jako najbardziej odpowiadający sobie tryb życia Thoreau wybrał ograniczenie innych potrzeb na rzecz wolnego czasu: „Przekonałem się, że pracując około sześciu tygodni w roku, mogę sprostać wszystkim wydatkom”, „[…] praca dająca utrzymanie na naszej ziemi nie jest trudem, lecz rozrywką”.

  (http://pl.wikipedia.org/wiki/Walden_%28utw%C3%B3r%29

  A jeśli chodzi o mnie osobiście, to zarządzam – jako współwłaściciel – aż prawie hektarem PRYWATNEGO LASU na zboczu Gubałówki, gdzie w ubiegłym tygodniu musiałem sadzić ok. 20 świerczków, na wyrębie po wykrotach i połamanych drzewach w trakcie super-halnego w Zakopanem dokładnie pół roku temu.

  Polubienie

 13. a to paradne! a co Polaków obchodzi, czy Władimir Putin to prezydent, premier czy car? No? no co wam do tego? gdzie pchacie swoje wścibskie nosy? Mało macie u siebie w kraju problemów? Wymądrzać się chcecie tu, gdzie nie jest możliwe zweryfikować waszego wymądrzania?
  Putin i Rosja nikogo nie napadły. Putin i Rosja nie robią też nigdzie żadnej wojny.
  O co więc macie do Prezydenta Putina pretensję? No?!? czyżby był on wam winien jakieś wyjaśnienia? czy może ma was pytać o zdanie i prowadzić Rosję tak, jak wam się podoba?
  Rosja, jak sama nazwa wskazuje, to państwo Rosjan. Nie żadnych Polaków czy kto tam może być uważany czy też uważa się za Polaka. Rosjanie nie prosili i nie proszą Polaków o żadne opinie na temat ich kraju czy ich Prezydenta. Niczym te świnie wchodzą Polacy w szkodę i pchają swoje ryje tam, gdzie ich nie proszą. A u nich w kraju, u Polaków – czyli niestety, też u mnie – nędza z bidą i kraj jest bankrutem z powodu wchodzenia Polaków w dupę amerykanom i modlenia się za pośrednictwem watykanu do bożka dolara.

  Jeżeli chcecie faktycznie mieć pokój na świecie, czy choćby w Europie, to musicie wymagać od tych, którzy napadają i strzelają do ludzi by tego zaprzestali. Rosja nie napada i nie strzela. Polacy albo pełniący obowiązki Polaków – bo teraz to już nic nie jest jednoznaczne – niechże wymagają od usa i niemiłościwie panującej unii europejskiej pod egidą watykanu, by nie wysyłali bojówek na Ukrainę i nie prowokowali Rosji by zmuszona była uczestniczyć w III. wojnie światowej.

  Rosja jest pięknym, bogatym krajem, zamieszkałym przez ludzi, Ludzi przez duże „L”, a nie parchy zaprzańskie, które oddały własny kraj byle komu a teraz pchają swoje brudne łapska w nieswoje.

  Jeżeli Rosjanie nie proszą Polaków o żadne rady ani opinie, to niechże Polacy zajmą się rozwiązywaniem własnych problemów,a nie nachalnie wpychają się w politykę Rosji. Na to są Polacy za głupi i nie mają wystarczającej ilości informacji koniecznych do posiadania rozsądnego zdania na temat polityki.

  Niestety, Pan Głogoczowski bardzo mnie rozczarował. Postawiłam na niego a tu tylko gorące powietrze jest wypuszczane bez najmniejszej treści. Ukończenie studiów i liczne stypendia zagraniczne nie spowodowały u Pana Głogoczowskiego zgromadzenia wiedzy, lecz zajmuje się on wyłącznie żonglowaniem słów użytych kiedyś przez jakichś tam ludzi z jakichś tam powodów. Nie przystaje to do obecnej sytuacji ani w kraju ani na świecie i jest tylko zawracaniem głowy, jako że nie tylko nie daje odpowiedzi na aktualne pytania, ale też zabiera czas mogący być poświęcony na faktyczne poszukiwanie rozwiązań. No szkoda. Czekałam do ostatniego momentu z nadzieją, a tu taki flak. Posiadanie autorytetu zobowiązuje, ale jak widać, nie każdego. I jest doprawdy obojętne, czy to brak chęci czy możliwości. Efekt ten sam i to mocno żałosny.
  Niby to powinno się starszych ludzi szanować, ale przecież nic by tym starszym ludziom nie zaszkodziło na ten szacunek jakoś zapracować.

  Zgniły i śmierdzący zachód, składający się z degeneratów i zboczeńców chce unicestwić ludzkość.
  Jest tenże zachód bankrutem i ekonomicznym i moralnym. Nie ma tam żadnych podstaw ku temu, by mógł ówże zachód dalej trwać. Tam mogą tylko hulać demony i to one robią. A Merkel zdaje się nie rozumieć, że swoje pięć minut zmarnowała na lizanie dupy ameryce. Teraz otwarta została puszka Pandory i nie będzie tak łatwo zagonić tego dziadostwa do niej z powrotem.
  Plagi dopadną ludzkość – ALE NIE ROSJĘ, ponieważ Rosja ma kolosalny potencjał duchowy i ten uchroni Rosję i Rosjan przed katastrofą.
  Dlatego pożyteczni idioci tak nalegają, by Rosja do wojny się przyłączyła. Rosja żadną wojną nie jest zainteresowana i unika jej za wszelką cenę.

  Krzykacze twierdzą, że Rosja poświęca Rosjan mordowanych na wschodzie ukrainy. Nawet gdyby tak było, to czy jest to problem Polaków ? Nie! to nie jest problemem Polaków, choć pod naciskami usa Polacy koniecznie chcą się przyczynić do wybuchu III. wojny światowej.
  Jeżeli Putin – pozornie – nie reaguje, to nie znaczy, że mordowanie jego rodaków jest mu na rękę. Należy zrozumieć, że to nie Putin ich morduje i należy żądać od tych, co mordują, by tego zaprzestali. A nie wymuszać na Putinie, by włączył się do zabijania ludzi na większą skalę.

  Dotychczas dumna byłam z tego, że uważano mnie za dumną Polkę. Teraz biorę na to poważną poprawkę, bo powód do dumy z bycia Polakiem/Polką zastraszająco zanika.

  Polacy, róbcie porządek u siebie w kraju i to szybko, bo wkrótce może nawet nazwa „Polska” zniknąć z map świata.
  Polacy! – nie wtrącajcie się w wewnętrzne sprawy Rosji, bo ani nie pomagacie tym Rosjanom, ani nie działacie poprzez to na korzyść Polski.

  Przed totalnym bankructwem usa uratowało się w XX w wywołaniem II. wojny światowej. Po jej zakończeniu ZSRR miał do opłakiwania 30 mln trupów, a usa w swoich rękach zgromadziło niemal cały potencjał finansowy.
  Przyłączenie się usa do II. wojny i to pod jej koniec nie miało za zadanie pokonanie Niemców, lecz przeciwnie: ich ratowanie. Dlatego Niemcy masowo uciekali do „aliantów”. Bo to niby Armia Czerwona była taka okrutna. Tak, jakby Niemcy rozdawali podbitym narodom kwiaty a nie mordowali ich masowo. Tak zwany plan marszala miał za zadanie postawić Niemcy gospodarczo na nogi. Nie finansowała tego ameryka, lecz sami Niemcy z pieniędzy zagrabionych w czasie wojny i zdeponowanych w bankach w Argentynie i Szwajcarii. Tu wypada się zastanowić moment nad paroma drobiazgami. Otóż, banki wówczas – tak jak i obecnie, znajdowały się w rękach tzw. żydów. I w tychże bankach Niemcy mogli deponować pieniądze i złoto zrabowane głównie żydom europejskim. Czy to nikomu nic nie daje do myślenia? I te pieniądze były bezpiecznie ulokowane, to znaczy, były na nie gwarancje. Kto dawał te gwarancje? Teraz przy byle okazji usa/żydzi blokują konta państwom czy osobom prywatnym. A Niemcom po wojnie nie zablokowano. Ciekawe, co?
  Niemcy po II. wojnie nie chcieli się zbroić. NIE CHCIELI SIĘ ZBROIĆ! Wówczas zachód wywołał zamieszki w Berlinie Wschodnim, ZSRR musiał reagować i RFN przepchał u siebie sprawę dozbrojenia się państwa a także organizowanie formacji militarnych.
  Teraz piana leci z ryjów demonom, bo Merkel nie chce się z Putinem pokłócić, czyli cały ten plan marszala, mający w przyszłości przygotować Niemców do zrobienia następnej wojny nie wypalił.
  Jeżeli Niemcy się nie złamią i nie zaczną jatki, będzie spokój w Europie. Jeżeli zaczną, Rosja i tak sobie z tym poradzi.
  A durny Polak jeden z drugim niechże się zastanowi, jakie szanse na przeżycie będzie wówczas miał. Podpowiem, jeżeli to za trudne: szans żadnych mieć nie będzie.

  Wieczna Chwała Bohaterskim Żołnierzom Armii Czerwonej!

  Pozdrowienia dla Braci Słowian – Rosjan!

  Polubienie

 14. Kochani moi przyjaciele.​

  Pozdrawiam
  ​was​
  serdecznie miłością Jezusa i Maryi. Łaska i pokój Boży, niech stale przebywa w sercu
  ​waszym​
  .

  ​Pragnę was wszystkich powiadomić o śmierci Pawła Szczerzyńskiego, zwanego dawniej Mały brat w Chrystusie i dziś Adam Człowiek. Umarł dziś, w święto Trójcy Świętej o 9:30. Proszę was wszystkich o modlitwę w jego intencji, aby wyprosić mu dar Nieba. ​

  Kończąc pozdrawiam
  ​was​
  serdecznie, pozostający z modlitewną pamięcią, pełen ufności w Bogu.

  Piotr M. – Żywy Płomień.

  Polubienie

 15. Pingback: Jaka będzie Rosja – według Projektu Harwardzkiego oraz Houstońskiego sprzed 35 oraz 15 lat. « Dziennik gajowego Maruchy

 16. Pingback: Jaka będzie Rosja “przebudowywana” według Projektu Harwardzkiego oraz Houstońskiego sprzed 35 oraz 15 lat. | Strona autorska Marka Głogoczowskiego

 17. Pingback: Jaka będzie Rosja (2) – według Projektu Harwardzkiego oraz Houstońskiego sprzed 35 oraz 15 lat. – examplewordpresscom12722

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s