Czy Rosja posiada jeszcze broń nuklearną?


Pamiętamy, że po długich rządach Leonida Breżniewa, sekretarza generalnego ZSSR, jego następcy umierali jak muchy, jeden za drugim. Zresztą nie tylko ci wybierani na miejsce Breżniewa, bo także inni starsi z Biura Politycznego, w tym główny ideolog partii, Susłow, wieloletni minister spraw zagranicznych Gromyko i szereg innych tz. twardogłowych.

Aż ,,szczęśliwym”  trafem najważniejsze stanowisko w partii i Kraju Rad objął Michił Gorbaczow .

Co zaczęło się dziać potem wszyscy mniej więcej wiemy. Była pierestrojka, jak niektórzy mówią pieresrojka i totalny rozgardiasz prowadzący do jeszcze większego chaosu, ale ten miał się dopiero zacząć za kolejnego liberała.

Czemu Gorbaczow został wymieniony na Jelcyna?

Po pierwsze, stracił zaufanie w narodzie i partii i trzeba było go zstąpić kimś bardziej popularnym. W innym przypadku mogło dojść do zamachu stanu, ze strony wciąż w miarę silnego elementu zachowawczego.

A zamach taki (na Gorbaczowa)miał miejsce i tylko szybka reakcja ,,sił demokratycznych”  w osobie Jelcyna uratowała sytuację. Jednakże było jasne, że Gorbi do dalszego rozwalania ,,imperium zła” już  się nie nadaje.

Po drugie Gorbi był dobry do wprowadzenia pierestrojki- pieresraczki, na to by podjąć decyzję o likwidacji ZSSR i rzucenie hasła ,,pierwszy miliard trzeba ukraść” był za cienki.

Tu popularny w tamtym czasie w Moskwie, liberał i moczymorda Jelcyn był znacznie lepszy.

Ale jak rozpadł się sam Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich?

8 grudnia1991 w Puszczy Białowieskiej Jelcyn zawarł z prezydentami Ukrainy i Białorusi porozumienie o rozwiązaniu ZSRR. Jelcyn został prezydentem niepodległej Federacji Rosyjskiej. 21 września 1993 –

4 października 1993 nastąpiła próba pozbawienia Borysa Jelcyna władzy prezydenckiej przez Radę Najwyższą, która w odpowiedzi na decyzję Jelcyna o jej rozwiązaniu uchwaliła pozbawienie go urzędu prezydenta i powierzyła tymczasowo ten urząd wiceprezydentowi Aleksandrowi Ruckojowi  co spowodowało Kryzys konstytucyjny w Rosji (1993). Ruckoj nie uzyskał realnej władzy  (to z wikipedi)

W odpowiedzi na te działania Jelcyn rozwiązał parlament wydał rozkaz wcześniej wstawionemu przez siebie zaufanemu generałowi by zdobyć parlament z użyciem czołgów i wojska, a samych parlamentarzystów zamknąć za kratami.

Zadziałał w tym momencie jak Bóg i car a następnie zaczął rozdawać majątek państwowy jak swój własny.

 

 

Jego nadworna kremlowska świta złożona z najgorszych mędziorów i złodziei rwała ten majątek niczym sępy. Łachmaniarze i złodzieje, szulerzy i prostytutki z dnia na dzień zamieniali się w miliarderów. Rosła nowa elita, oligarchowie i władcy. Wiele gałęzi przemysłu popadało w ruinę, armia szła w rozsypkę, sprzedawano bądź grabiono co się tylko dało.

Zmieniła się też polityka. USA, wróg numer jeden z czasów ZSSR stał się przyjacielem, doradcą, dobroczyńcą.

 

I to dobroczyńca martwił się o stan Rosji, a szczególnie o jej arsenał nuklearny, by nie wpadł w niepowołane ręce. Groźba jak twierdził dobroczyńca, była zbyt poważna. Kałachami można było handlować na całym świecie, czołgi można było ciąć i złomować, ale rakiety, głowice nuklearne. To już było zagrożenie dla świata. A krążące plotki, zresztą produkowane i kolportowane głównie przez zachodnie media, wciąż wieszczyły straszny los ludzkości i ostrzegały przed momentem w którym broń nuklearna znajdzie się w rękach terrorystów, czeczeńskich, arabskich, muzułmańskich. Powstawały filmy z aktorami szmuglującymi głowice atomowe, z szantażystami gotowymi zniszczyć Los Angeles, Nowy Jork, Moskwę.

Zamknięto nawet jakiegoś rosyjskiego handlarza bronią, jaką bronią, skoro w sklepach w USA można bez problemu nabyć, pistolet, karabinek automatyczny, a spod lady i coś cięższego. Najwidoczniej facet oferował głowice jądrowe.

I tu pytanie czy Jelcyn, który nie wahał się rozwalić ZSSR, który nie wahał się stworzyć sworę rabusiów by rozkradła, rozszabrowała i zniszczyła cały wytworzony przeogromny majątek Rosji nie sprzedał Amerykanom arsenału nuklearnego? Czy ta pijaczyna w jakimś momencie kompletnego upojenia alkoholowego, bądź totalnego kaca nie podpisała podsuniętego papierka upoważniającego takiego czy innego urzędasa na oddanie tego arsenału pod opiekę nowych przyjaciół z Waszyngtonu?

W czasach jelcynowskich ukazała się informacja, że USA odkupiły od Rosji zapasy wzbogaconego uranu za kwotę 12 miliardów dolarów. Informacja ta nie byłaby komentowana gdyby nie to, że po przewiezieniu uranu do Ameryki, Amerykanie doszli do wniosku, że kwota ta, owe 12 mld. jest zbyt wysoka i należy ją pomniejszyć.

Czy był to tylko uran, czy wszystkie posiadane przez Rosję głowice nuklearne, łącznie z tymi wywiezionymi z Ukrainy? Jeśli Kuczma pozbył się broni atomowej, to czy nie mógł zrobić tego także Jelcyn?  By świat (zachodni) był bezpieczniejszy?

Reklamy

50 uwag do wpisu “Czy Rosja posiada jeszcze broń nuklearną?

 1. Z podanego wyżej linku

  Trybunał Wojskowy o destrukcyjnej działalności Putina

  Tekst pochodzi z najnowszej książki autorstwa Henryka Pająka zatytułowanej „Chazarska dzicz panem świata – tom I- Zagłada Rosji”.

  Aby uniknąć pomówień ze strony wszelkich, wrogich prawdzie kręgów, wiadomej proweniencji, i ludzi z defektami intelektualnymi, Redakcja SS skonfrontowała tłumaczenie tekstu zawarte w książce H. Pająka z tekstami dotyczącymi poniższego wydarzenia a istniejącymi w rosyjskojęzycznej sieci z pomocą profesjonalnego tłumacza języka rosyjskiego i podjęła w pełni odpowiedzialną decyzję zamieszczenia poniższego materiału na stronie SS.

  Ponadto Redakcja SS, spotykając się z kompletnie niemerytorycznymi atakami pod swoim adresem ze strony różnorodnych obolałych intelektualnie maniaków W. Putina, zamieszcza również zapis video z wydarzenia o którym tekst traktuje aby każdy z czytelników miał możność sięgnięcia do źródła. Nie życzymy miłej lektury ze względu na ponurą treść zamieszczonego przez nas materiału.

  Materiał polecamy szczególnie, od serca, dyżurnym „putinologowym” opluwaczom Henryka Pająka, ku ich refleksji…

  Ps. I tom Trylogii Henryka Pająka zatytułowany „Chazarska dzicz panem świata- zagłada Rosji” jest dostępna u autora. Zamówienia można składać w wydawnictwie „Retro” telefonicznie. Kontakt tel. 81- 50 30 616

  Źródło: http://www.zerkalov.org/node/2794

  Źródło: http://viktor-iluhin.ru/node/361

  Data publikacji: 11.02.2011

  Tłum. z jęz. ros. A.T.

  Dnia 10.02.2011 roku w mieście Moskwa decyzją Wszechrosyjskiego Zjazdu Oficerskiego odbył się Sąd Wojenny w sprawie przeglądu destrukcyjnej działalności W.W.Putina.
  Z mową oskarżycielską na posiedzeniu Trybunału wystąpił deputowany Dumy Państwowej, wybitny prawnik Federacji Rosyjskiej, W.I.Iliuchin. Przedstawiamy mowę głównego oskarżyciela i wyciąg z wyroku Sądu Wojskowego.

  Szanowni towarzysze broni!

  Zgodnie z decyzją Wszechrosyjskiego Zjazdu Oficerskiego, odbytego w lutym 2008 roku, jego Prezydium utworzyło Trybunał Wojskowy w sprawie oceny działalności byłego prezydenta Federacji Rosyjskiej, byłego Najwyższego Zwierzchnika Rosyjskich Sił Zbrojnych, Władimira W. Putina, obecnie premiera rządu Rosji.

  Zjazd Oficerski nie mógł zlekceważyć tej niszczącej polityki, którą realizował i kontynuuje realizację Władimir Putin w odniesieniu do zdolności obronnej i bezpieczeństwa Rosji, w odniesieniu do rozkładu armii i floty oraz kompleksu wojenno-przemysłowego. Grupa uczonych, prawników, wybitnych wojskowych specjalistów, ekspertów z różnych dziedzin wiedzy, przeprowadziła głęboką i bezstronną analizę działalności W. Putina i doszła do jednoznacznego wniosku o popełnieniu przez niego zamierzonych czynów, wynikiem których było radykalne osłabienie wojskowej, gospodarczej i innych sił kraju.

  Trzeba zauważyć, że ta działalność była w wielu przypadkach możliwa z powodu bierności społeczeństwa rosyjskiego, wojskowych i wojskowej opozycji, dokonywana była pod przykrywką gigantycznego populizmu i otumaniania narodu, które nie mają odpowiednika w historii najnowszej, jeśli nie wspominać o goebbelsowskich metodach „prania” mózgów. Obecne zachowanie społeczeństwa i Armii można porównać z zachowaniem wycieńczonego konia prowadzonego na ubój, ale w drodze do rzeźni nieco go jeszcze podkarmiają, co go zadowala i uspokaja.

  W naszym uzasadnieniu wychodzimy z tego, że prezydent koncentruje w swoich rękach uprawnienia nieograniczone, nadzwyczaj istotne dla rządzenia państwem i społeczeństwem.
  Prezydent określa główne kierunki wewnętrznej i zagranicznej polityki państwa, zatwierdza doktrynę wojenną Federacji Rosyjskiej. On także formuje rosyjski rząd, kieruje jego działalnością i posiada olbrzymie uprawnienia co do działalności powodowej, dysponuje prawem inicjatywy prawodawczej, podpisywania i ogłaszania ustaw. Wyłączne uprawnienia prezydenta w dużej mierze poczęły określać i kształtować życie społeczeństwa i państwa.

  Dlatego, jak nikt inny, ponosi on całkowitą odpowiedzialność za los narodów Rosji i bezpieczeństwo naszej Ojczyzny. Pomimo tego wychodzimy z założenia, że bardzo wiele konsekwencji jego rządów jest widoczne gołym okiem i nie potrzebuje udowadniania.

  Widoczny jest i proces postępującego rozkładu Rosji pod zasłoną niespełnionych obietnic o dwukrotnym wzroście PKB w grudniu 2010 roku, rozważania programów „20-20” jakoby rozstrzygniętych zagadnieniach wojskowych, o problemach demokracji, itd.

  Nasz kraj w historycznie krótkim okresie wyrzucony został poza granicę rozwoju cywilizacyjnego XXI wieku. W okresie zdradzieckiej zmiany ustroju państwowego w Rosji i w następstwie przeprowadzenia liberalnych reform, sektor rzeczywistej gospodarki Rosji został poddany potężnym, destrukcyjnym wpływom.

  Utracony został, przede wszystkim, potężny przemysł, wielkie, zmechanizowane gospodarstwa rolne i wszechstronnie rozwinięta infrastruktura.

  Zniszczono niezawodny system kształcenia kadr wysokokwalifikowanych. Rosja w rzeczywistości przestała być państwem niezależnym w dziedzinie przemysłowej, państwem które nie posiada konkurencyjnego przemysłu maszynowego, samochodowego, radioelektronicznego, lotniczego. Kraj ponad połowę zapotrzebowania na artykuły spożywcze musi importować i nie jest w stanie odziać ani obuć swoich obywateli.

  Jednakowoż proponujemy Sądowi Wojskowemu skupić swoją uwagę uwagę na aspekcie obronnym, co nie znaczy, że nie będą poruszane inne sfery ekonomicznego i politycznego charakteru. Tym niemniej aspekt wojskowy jest dla nas priorytetem. Wychodzimy z założenia, że procesy i wydarzenia, które doprowadziły do znaczącego osłabienia obronności kraju, zostały dokonane i przeprowadzone przez W. Putina. Pomiędzy jego czynami i w konsekwencji ich skutkami istnieje ścisły związek.

  Jesteśmy także świadomi, że rozkład sił zbrojnych kraju rozpoczął Boris Jelcin, ale tym niemniej Władimir Putin, nie tylko, że temu się nie przeciwstawił, ale wzmocnił i przyspieszył ten proces. Będąc prezydentem kraju, 30 sierpnia 2000 roku on, podtrzymując swoją wierność linii polityki Jelcina, wniósł pod obrady Dumy Państwowej projekt ustawy „O gwarancjach dla prezydenta Federacji Rosyjskiej skracającego swoją kadencję i dla jego rodziny”, która została „przepchnięta”, z wielkim entuzjazmem, głosami deputowanych partii „Jedinaja Rossija”. Oni jeszcze wtedy nie całkiem mieli świadomość, że za dziesięć lat tego rodzaju dokumenty o gwarancjach dla posłów Federacji Rosyjskiej będą również wprowadzone w regionach. W 3 artykule ustawy zatwierdzono, cytuję dosłownie:

  „Prezydent Federacji Rosyjskiej, skróciwszy swoją kadencję, posiada nietykalność. Nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej za czyny dokonane przez niego w okresie piastowania przez niego urzędu prezydenta Federacji Rosyjskiej, a także nie może być zatrzymany, aresztowany, poddany przeszukaniu, przesłuchaniu albo rewizji osobistej, jeśli te czyny dokonane były w związku z wypełnianiem obowiązków wynikających z piastowania urzędu prezydenta Federacji Rosyjskiej.”
  Tym sposobem Władimir Putin z posłusznym sobie parlamentem stworzył sam dla siebie immunitet na popełnianie przestępstw, ich pełną bezkarność i brak odpowiedzialności podczas pełnienia obowiązków głowy państwa. I miało to miejsce po tym, jak 14 listopada 2000 roku Rosja podpisała Statut Rzymski Międzynarodowego Sądu Karnego, w którym jest i taki wymóg:

  „urzędowe stanowisko jako głowy państwa…w żadnym wypadku nie zwalnia od odpowiedzialności karnej zgodnie z tym statutem i nie jest samo w sobie podstawą do złagodzenia wyroku”
  Z tego stanowiska międzynarodowego prawa mającego priorytet nad prawodawstwem państwowym, my również wyjdziemy. Bezprawne czyny Władimira Putina do czasu objęcia stanowiska prezydenta i w czasie jego pełnienia wyraziły się w różnych formach, poczynając od uczestnictwa w tak zwanej operacji niewłaściwego przerzucenia A. Sobczaka przez granicę państwową pod pozorem jego leczenia we Francji, a w rzeczywistości ucieczki przed postawieniem w stan oskarżenia, jako że Prokuratura Generalna Federacji Rosyjskiej prowadziła przeciwko niemu dochodzenia w początku lat dziewięćdziesiątych, a kończąc na rozmyślnym osłabieniu obronności państwa rosyjskiego z powodu jej chronicznego niedofinansowania, z powodu wydawania wyraźnie bezpodstawnych dekretów i rozporządzeń, mianowania na kierownicze urzędy wyraźnie niekompetentnych osób, formowania organów władzy na bazie petersbursko-mafijnego klanu, tworzenia w kręgach władzy atmosfery nieodpowiedzialności i braku kontroli, tworzenia wszechobecnej korupcji i pobłażliwości. Wszystko to maskowano i maskuje się do tej pory populistycznymi wystąpieniami, programami telewizyjnymi, działaniami rządzącej partii „Jedinaja Rossija” przy pomocy posłusznych i kontrolowanych przez nich mediów, tworzących obraz Władimira Putina jako narodowego przywódcy i zbawcy Ojczyzny.

  Oskarżenie uważa za konieczne podkreślić w szczególności to mianowicie, że podczas rządów Putina, korupcja, sprzeniewierzenia osiągnęły niewiarygodne rozmiary, poważnie osłabiając obronność kraju. Nie kto inny jak Władimir Putin, będąc prezydentem, w 2003 roku wniósł pod obrady Dumy Państwowej poprawkę do Kodeksu Karmnego o podjęciu takich efektywnych środków działania przeciwko groźnym przestępcom, jak konfiskata nieruchomości. Krok uczyniony wyraźnie w interesie elementów kryminalnych zorganizowanej przestępczości. Poprawkę przyjęto głosami większości „jedinorosców” na Zgromadzeniu Federalnym. I jedynie tylko pod naciskiem opinii międzynarodowej „konfiskata” była w 2006 roku wycofana z Kodeksu Karnego. Postępek Władimira Putina dał możliwość powtórnie ocenić jego istotę jako człowieka o niskiej moralności i chciwego zysku, broniącego interesów oligarchicznego kapitału. I jeżeli dzisiaj wyszły na jaw fakty o nim jako o najbogatszym człowieku, który zbił fortunę nielegalnymi sposobami, to wpisują się one w logikę jego prowadzenia się.

  Władimir Putin znajdujący się na szczytach władzy państwowej nigdy nie podejmował radykalnych środków w zwalczaniu korupcji i zorganizowanej przestępczości. Znajdując się w latach 1998-1999 na stanowisku zwierzchnika FSB Rosji, to on rozwiązywał wydziały kontrwywiadu gospodarczego i kontrwywiadowczego zabezpieczenia obiektów strategicznych. Pierwszy miał za zadanie wykrywanie wszystkich najcięższych przestępstw gospodarczych, drugi nie pozwalał na kradzież zakładów przemysłowych będących dumą i chwałą Rosji przez ich wykupywanie przez kapitał zagraniczny.

  Jeśli wierzyć danym oficjalnym to Władimir Putin urodził się dnia 7 października 1952 roku w zwykłej radzieckiej rodzinie, wychowywał się w zasadzie bez ojca a wszystkie ciężary materialne związane z jego kształceniem ponosiła matka, Maria Szełomowa.

  W 1975 roku ukończył Wydział Prawa Państwowego Uniwersytetu Leningradzkiego, zgodnie z przydziałem pracy, skierowano go do organów bezpieczeństwa państwowego. W latach 1985-1990 w ramach I Głównego Wydziału Wywiadowczego KGB ZSRR, pracował w NRD. Wstąpił do KPZR i do 1991 roku był jej członkiem, następnie kiedy partia przestała zaspokajać jego chciwość, przeszedł do partii „Jedinaja Rossija” i będąc bezpartyjnym, został jej liderem, po czym w partii i wokół niej utworzył się tłum złodziei finansów państwowych, łapowników, jawnych bandziorów i innych łotrów. Uderzeniowy oddział „jedinorosców” złożony z deputowanych Dumy Państwowej i członków Rady Federalnej jest najczęściej lodołamaczem putinowskiej polityki. Wystarczy wspomnieć tylko to, że „jedinoroscy” w parlamencie Rosji, nie zastanawiając się, uchwalili przekazanie Chińczykom, przez Władimira Putina, wysp na rzece Amur, to jest 340 kilometrów kwadratowych ziemi rosyjskiej, zdradzając tym samym rosyjskie interesy, przeprowadzili zgubną dla kraju reformę komunalno-mieszkaniową, itd.

  Swoje odejście z organów bezpieczeństwa państwowego Władimir Putin wyjaśnił dostatecznie wyraźnie:

  „ Już rozumiałem, że przyszłości dla tego ustroju nie ma. Nie ma przyszłości dla kraju. A siedzieć w łonie systemu i czekać na jego rozkład… Jeszcze byłem w organach ale skrycie zacząłem rozmyślać o zapasowym lądowisku.”
  I dalej kontynuował:

  „Sobczak niewątpliwie był błyskotliwym człowiekiem i wybitnym działaczem politycznym, ale wiązać z nim swoją przyszłość było sporym ryzykiem. Wszystko mogło być w jednej chwili ujawnione.”
  Zdaniem oskarżenia on i obecnie myśli o zapasowym lądowisku. Takie to jest wyznanie przyszłego dyrektora FSB a później prezydenta państwa. Nikczemne, cyniczne wyznanie oportunisty, ale nie męża stanu, który w pierwszej kolejności zobowiązany był do myślenia o bezpieczeństwie i pomyślności swojego kraju. Te liczne cechy Władimira Putina w wielu wypadkach określały motywy jego postępowania na stanowisku prezydenta i premiera rządu Rosji. Godny ubolewania jest fakt, że pozostaje u steru rządu państwem do tej pory. Po klęsce A.Sobczaka w wyborach na stanowisko gubernatora Petersburga, Władimir Putin został wyrzucony na boczny tor i A. Czubajs, będący szefem administracji prezydenta B. Jelcina, przyjął go do pracy u siebie. Tak ukształtował się duet Czubajs-Putin, który jest uhonorowany amerykańskim orderem. 26 marca 2000 roku Władimir Putin został wybrany prezydentem państwa i na tym stanowisku pozostanie do maja 2007 roku. Jednocześnie zostanie Najwyższym Zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Rosji.

  Wypada zauważyć, że po wejściu Władimira Putina na wysoki Olimp władzy państwowej, wśród jego byłego petersburskiego środowiska wydarzyło się kilka śmierci, pozornie nie związanych ze sobą, w tej liczbie Anatolia Sobczaka, ale nie związanych na pierwszy rzut oka. W tym gronie zmarłych znajduje się również zabójstwo generała Lwa Rochlina, pierwszego przywódcy Ruchu Poparcia Armii.

  Wielu z tych, którzy znają Władimira Putina i było z nim w skomplikowanych sytuacjach, zauważa u niego bezwzględność przechodzącą w okrucieństwo, wyraźną mściwość i złowieszczą pamiętliwość, umiejętność „włażenia na szczyty” bez względu na środki potrzebne do osiągnięcia celu. Wstąpienie Władimira Putina na stanowisko szefa państwa naznaczone było tragedią łodzi podwodnej „Kursk” i śmiercią 118 marynarzy, członków załogi. Rosja poniosła kolosalną stratę a przyczyny tej tragedii pozostają niewyjaśnione.
  Przeraża obojętność i cynizm Władimira Putina, którą pokazał w stosunku do śmierci marynarzy. Na pytanie o los „Kurska” on, przykładowo, z zimną krwią i arogancko oświadczył: „Łódź podwodna zatonęła”.

  W sytuacji zaostrzania się stosunków między narodami Rosji, wzrostu przestępczości i narkomanii w środowisku niepełnoletnich, Władimir Putin wśród swoich pierwszych decyzji ogłosił brzemienne w skutki dekrety o likwidacji Ministerstwa Spraw Narodowościowych i Federalnych Komitetów ds. Młodzieży i Sportu oraz Ministerstwa Kinematografii.

  Według niego także Komitet ds. Problemów Północy i Dalekiego Wschodu był niepotrzebny, chociaż te rejony posiadają bogate zasoby naturalne o kluczowym znaczeniu dla rosyjskiej gospodarki. Ponadto w tych regionach powstała dramatyczna sytuacja demograficzna, drastyczny spadek zaludnienia na kresach państwa i przemieniania się ich w bezludne przestrzenie. Rezultaty nie kazały na siebie długo czekać. Najdotkliwszym następstwem jest to, że liczba młodzieży do 18 roku życia zmniejszyła się do 14 milionów osób a w kraju jest 7 milionów narkomanów. Z mapy Federacji Rosyjskiej zniknęło ponad 18 tysięcy wsi i siół, zlikwidowano ponad 20 tysięcy szkół powszechnych. Jest to druzgoczący cios w naród w aspekcie bezpieczeństwa i obronności kraju. Niszczenie zdolności obronnej kraju trwało i trwa nadal, przeprowadzane metodycznie w wielu kierunkach, w tej liczbie usuwanie z Sił Zbrojnych profesjonalnych kadr. I rzecz po prostu nie tylko w ograniczaniu ale w wykorzenianiu z Armii i Floty wszelkiej wolności i patriotyzmu. Nie kto inny jak Władimir Putin dnia 15 lutego 2004 roku wyznaczył na urząd Ministra Obrony Federacji Rosyjskiej filologa z wykształcenia, Siergieja Iwanowa, niezdolnego do wnikliwej analizy i prowadzenia polityki obronnej w szerokiej perspektywie.

  Jego następcą na tym odpowiedzialnym stanowisku został mianowany Anatolij Sierdiukow, przedsiębiorca branży meblowej (po prostu handlarz meblami-Tłum.) i nie posiadający żadnego przygotowania w sprawach wojskowych. Po tym mianowaniu Ministerstwo Obrony w rzeczywistości przekształciło się w wielki plac handlowy, na którym Anatolij Sierdiukow jednocześnie zajmuje kierownicze stanowiska w szeregu firm. 23 marca 2007 roku, już na urzędzie Ministra Obrony, Anatolij Sierdiukow był wybrany Przewodniczącym Rady Dyrektorów koncernu „Chimerom”. We wrześniu 2008 roku, przy jego aktywnym udziale, było założone OAO „Oboronserwis”, zarejestrowane w budynku Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej, w mieście Moskwa przy ulicy Znamienka 19, które wchłonęło w siebie 9 spółek akcyjnych specjalizujących się w niezależnym zarządzaniu działalnością gospodarczą. Obecnie w OAO „Oboronserwis” znajduje się ponad 300 przedsiębiorstw, a jego prezesem Anatolij Sierdiukow mianował samego siebie. To niedopuszczalne połączenie urzędu ministra i biznesmena, jednakowoż Władimir Putin nie sprzeciwił się temu bowiem uważa sprawy biznesu za ważniejsze od obronności i bezpieczeństwa państwa.

  Tak jak i wszyscy dyletanci, Siergiej Iwanow, Anatolij Sierdiukow, nie mogli i nie chcą znieść wokół siebie profesjonalistów, mądrych i moralnych ludzi. Z tego powodu wydalają oni z Sił Zbrojnych lepszych, cieszących się największym autorytetem, uzdolnionych dowódców wojskowych. Wśród nich, dowodzącego lotnictwem wojskowym generał-pułkownika Witalija Pawłowa, dowodzącego lotnictwem dalekiego zasięgu generał-lejtnanta Michaiła Oparina, dowodzącego Flotą Czarnomorską admirała Władimira Komojedowa, szefa Głównego Wydziału Operacyjnego Sztabu Generalnego, generał-pułkownika Alieksandra Rukszina. Odesłany na honorowe zesłanie głównodowodzący wojskami rakietowymi przeznaczenia strategicznego generał armii Władimir Jakowlew… Energiczni, utalentowani generałowie, których zna i kocha Armia i to oni byli jej istotą , zjednoczeni z tymi z którymi oni uczyli się, odbywali służbę, walczyli, których mianowali na stanowiska, awansowali, wychowywali. Tą jedność potężnego ducha zniszczył Najwyższy Głównodowodzący. Odwołam się do raportu o odsunięciu bitnego i uzdolnionego generała, patrioty naszej Ojczyzny, Alieksandra Skorodumowa, odpowiedzialnego za bojowe przygotowanie Sił Zbrojnych Rosji. Zauważa on w tym raporcie: „armii już dłużej nie trzeba profesjonalistów… Nie chcę służyć jeśli na urzędy u nas awansuje się nie za zasługi, ale po znajomości”.

  Oskarżenie dodaje. I za pieniądze.

  Oskarżamy Władimira Putina o planowe, z premedytacją, zniszczenie nauki wojskowej i wojskowych instytucji i szkół oraz o zniszczenie rosyjskich centrów wywiadowczych. Pod jego dowództwem Rosja opuściła legendarną bazę wojskową w wietnamskiej Zatoce Kamran, która służyła naszym interesom ponad 20 lat.

  Potężne centrum nasłuchu radiowego, lotnisko z wieloma pasami startowymi, nowoczesne molo, stacja śledzenia elektronicznego, szkoła, szpital, budynki mieszkalne, samodzielny mieszany pułk lotniczy w którego skład wchodziły 4 strategiczne bombowce TU-95, 4 samoloty TU-142, eskadry TU-16 i Mig-25…Straciliśmy ważny dla Rosji strategiczny przyczółek, zabezpieczający naszą wojskową i morską obecność na Oceanie Indyjskim i w rejonie Zatoki Perskiej. Pozostawiliśmy nie tylko Kamran. Opuściliśmy wojskowo-morską bazę w Tartus (Syria) tracąc punkt oparcia na Morzu Śródziemnym, porzuciliśmy Suenfuegos na Kubie w bezpośredniej bliskości amerykańskich brzegów, zamknęliśmy trzy centra wywiadu elektronicznego w Angoli, dwie bazy w Somalii: bazę lotniczą w Chargeis i bazę morską w Barber oraz w innych miejscach. Po wyjściu z Wietnamu, jedyną bazą nasłuchową dla rosyjskich służb specjalnych było centrum wywiadu elektronicznego w Lurdes na Kubie. Możliwości tego zmodernizowanego w 1997 roku centrum rosyjskiego wywiadu elektronicznego pozwalały na przechwytywanie nawet wiadomości z amerykańskich satelitów łącznościowych, kabli telekomunikacyjnych, pozwalały na kontrolowanie komunikacji centrum NASA na Florydzie. Minister Obrony Kuby Raul Castro nie bez podstaw oświadczał, że 70% informacji wywiadowczych, rosyjskie służby uzyskiwały dzięki bazie w Lourdes. I tą bazę Putin zlikwidował. Potężny kompleks wywiadu radiotechnicznego „Ramona” w koreańskim mieście Ansama, prowincji Huan-he, pozwalał naszemu wywiadowi kontrolować lotnictwo amerykańskie w Japonii, gdzie , jak wiadomo, tylko na Okinawie rozmieszczonych jest 11 amerykańskich baz wojskowych. Istnienie naszych centrów wywiadowczych w Lourdes na Kubie i Kamran w Wietnamie było żywotnie doniosłym czynnikiem zapewnienia bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Koniecznością była ich ochrona.

  Władimir Putin postąpił przeciwnie, zniszczył je spełniając wolę rządu USA i spowodował tym samym kolosalną szkodę interesom rosyjskim. Nawet Jelcin nie ośmielił się tego uczynić pomimo, że był naciskany przez Amerykanów. Oskarżenie ocenia, że zniszczenie tych centrów jest aktem najwyższej zdrady i upatruje w działaniach Władimira Putina nie tylko oznak ale całkowitego wypełnienia znamion przestępstwa zdrady państwa.

  22 marca 2001 roku o godzinie 08:59 czasu moskiewskiego, decyzję Władimira Putina-Kasjanowa, Kliebanowa i Koptiewa przezwano Ku-Klux-Klanowcami, linczującymi stację „Mir”. Decyzję o likwidacji stacji orbitalnej podjął Putin znowu pod naciskiem prezydenta USA. Zniknięcie z kosmosu unikalnej stacji „Mir”, na budowę i eksploatację której wydano 4,3 miliarda dolarów, oznacza zamknięcie wielu ważnych wydziałów na uczelniach wyższych technicznych i instytutów naukowych, likwidację badań stosowanych i innych. Według opinii uczonych, Władimir Putin utopił w oceanie nie tylko stację „Mir”ale razem z nią wyprawił na dno bardzo liczne programy wojskowe i unikalne naukowe eksperymenty. Utracone możliwości, poczynając od zniszczenia centrów wywiadowczych na Kubie i w Wietnamie, zatopienia stacji kosmicznej „Mir” to i w tej liczbie utrata kosmicznych satelitów. Zniszczenie stacji „Mir” to następne przestępstwo rosyjskiego prezydenta.

  W styczniu 2004 roku podczas wizyty w Dehli, Minister Obrony Siergiej Iwanow, z upoważnienia Władimira Putina, podpisał kontrakt na sprzedaż Indii ciężkiego lotniskowca
  „Admirał Gorszkow”, który był symbolem potęgi floty rosyjskiej. Według specjalistów „ten jeden okręt mógłby wykonać zadania zwalczania środków broni podwodnej na całym akwenie Morza Barentsa”. Sprzedaż potęgi i chwały rosyjskiej floty władza kremlowska znowu cynicznie i arogancko wyjaśniła: „Na utrzymanie okrętu na potrzeby floty rosyjskiej i tym samym eksploatacji, po prostu w kraju nie ma pieniędzy.” Jednakże znalazły się pieniądze dla Abramowicza na budowę całej eskadry bajecznie drogich jachtów, które swoimi technicznymi i innymi cechami, zdumiewają niewyobrażalnie wiele bogatych osobistości światowych. I powtórnie rodzi się słuszne pytanie: „Co jest dla Putina ważniejsze, bezpieczeństwo kraju czy interesy i dobrobyt oligarchów (czytaj oligarchów żydowskich- tłum.)?” Odpowiedź jest jedna- interesy oligarchów, w których ma on oparcie i którzy finansują jego kampanie wyborcze.

  Z tychże przyczyn sprzedano po cenach dumpingowych ciężkie lotniskowce „Mińsk”, „Noworosyjsk”, „Kijew”, krążowniki „Zozulia”, „Foki”, „Murmańsk”, półtora dziesiątka niszczycieli torpedowych i dużych okrętów do zwalczania łodzi podwodnych.

  Wraz z wyprzedażą ciężkich okrętów Rosja w rzeczywistości pożegnała się z oceanami świata i przestała być wielką morską potęgą. Jej flotę lotniskowców w ostatecznym rachunku przejęły Chiny po cenach dumpingowych, które przeprowadzają obecnie ich intensywną modernizację. W 1989 roku w Finlandii, na zamówienie jeszcze Floty Wojennej ZSRR, zbudowano najpotężniejszy w świecie unikalny holownik ratowniczy „Fotij Kryłow” z silnikiem o mocy 25 tysięcy koni mechanicznych, zdolny do holowania nawet największych lotniskowców na wzburzonym morzu w skali 8 stopni. Był to unikalny kompleks ratowniczy z nowoczesnym nurkowym oprzyrządowaniem, komorą ciśnieniową, podwodnymi telekamerami, podwodną spawalnicą i gazowym, podwodnym systemem cięcia metalu oraz z innymi nowoczesnymi urządzeniami. Sprzedano go jednak Grecji i flota rosyjska utraciła jeszcze jedną możliwość udzielania pomocy dotkniętym katastrofą okrętom, w tym i łodzi podwodnej „Kursk”.

  Przez okres putinowskich rządów Flota Wojenna Rosji, przykładowo, składała się z 1 lotniskowca, 2 ciężkich krążowników (1 w remoncie), 4 krążowników rakietowych, 9 niszczycieli torpedowych i dużych okrętów zwalczania łodzi podwodnych.

  Do 2015 roku w arsenale Floty Wojennej Rosji pozostanie nie więcej niż 60 łodzi podwodnych i okrętów 1 i 2 klasy, i wszystkie prawie będą przestarzałe.
  Do tego czasu flota USA powiększy się do 300 okrętów tychże rodzajów. Oskarżenie dobrze rozumie, że Rosja nie może utrzymywać floty o wielkości tej którą miał ZSRR. Ale zdajemy sobie sprawę, że po zniszczeniu państwa związkowego, rosyjskie akweny morskie pozostały prawie te same.

  W warunkach drastycznego zapóźnienia Rosji w dziedzinie broni konwencjonalnych w stosunku do państw NATO, które to opóźnienie w najbliższych latach nie będzie możliwe do usunięcia, uważamy, że ostatnim oparciem i podstawą zapewnienia bezpieczeństwa kraju powinny pozostawać strategiczne siły jądrowe. Jednakże i tutaj w rezultacie zdradzieckiej polityki Jelcyna-Putina mamy katastrofalną dla Rosji sytuację. Zatrzymam się tylko na niektórych sprawach gdyż eksperci szczegółowo uzupełnią resztę. Zacznę od oświadczenia dyrektora Moskiewskiego Instytutu Techniki Cieplnej, Jurija Sałomonowa, konstruktora zespołów rakietowych rakiety „Topol-M”, o tym, że Rosja straciła ponad 200 technologii związanych z konstrukcją rakiet balistycznych co znacznie podrywa zdolność obronną naszego kraju. W programie państwowym zbrojenia Rosji w latach 2007-2015 powinno być zakupione 17 międzykontynentalnych rakiet balistycznych „Topol-M”. Na uzbrojeniu rosyjskiej armii będzie się znajdowało 68 międzykontynentalnych rakiet balistycznych „Topol-M” w silosach stacjonarnych, a także 69 tychże rakiet, ale w wariancie mobilnym. Jednakże do tego czasu będą wielokrotnie przekroczone terminy gwarancyjne użyteczności bojowej wszystkich, włącznie z międzykontynentalnymi rakietami balistycznymi, zapisanymi w ZSRR na chwilę podpisania Umowy o Strategicznych Broniach Ofensywnych (SNW-1, 1991 rok) i one będą wycofane z sił pogotowia bojowego. Takim sposobem na dzień 31 grudnia 2015 roku będziemy mieli 147 lądowych międzykontynentalnych rakiet balistycznych z 351 głowicami jądrowymi. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja w morskiej triadzie jądrowej. W 1991 roku Rosja odziedziczyła po ZSRR 55 atomowych łodzi podwodnych przeznaczenia strategicznego i wszystkie one będą wycofane w 2015 roku z uzbrojenia Floty Wojennej Rosji. Tragedią jest to, że od 1990 roku do 2007 roku w Rosji nie zbudowano ani jednej atomowej łodzi podwodnej strategicznego przeznaczenia.

  Wysoką bojową odpornością charakteryzował się mobilny, kolejowy zestaw RT-23, którego rakieta wyposażona była nie w jedną głowicę bojową, jak w rakiecie „Topol”, ale w 10 głowic bojowych. Poza tym w ruchu zestaw posiadał wygląd zwykłego wagonu-chłodni i dlatego wykrycie go środkami obserwacyjnymi nie było możliwe. To jest interesujące, że rząd USA dość spokojnie odnosi się do obecności w Armii Rosyjskiej rakiet „Topol”, ale usilnie naciskał na rząd Rosji w sprawie likwidacji RT-23. W latach 90-tych to żądanie USA nie zostało spełnione, wszystkie zestawy RT-23 pozostawały na wyposażeniu Armii Rosyjskiej. I dopiero dyrektywą Władimira Putina były one w ciągu 3 lat wycofane z wyposażenia bojowego i zniszczone. Najnowocześniejsze, najlepsze jakie Rosja odziedziczyła po ZSRR. Nie ma podobnych w całym świecie.

  Obecnie na uzbrojeniu Powietrznych Sił Zbrojnych Rosji znajduje się tylko 13 bombowców strategicznych TU-160 i 63 bombowce TU-95MS. Wszystkie one są produkcji radzieckiej i dawno przekroczyły techniczne terminy eksploatacji. W lutym 2009 roku Ministerstwo Obrony po raz pierwszy przyznało, że około 200 jego myśliwców Mig-29 jest w obecnej chwili niezdolne nie tylko do wykonywania zadań bojowych, ale nawet do startu. To jest prawie 1/3 całego lotnictwa myśliwskiego kraju. Były głównodowodzący Powietrznych Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej (w latach 1998-2002), generał armii Anatolij Kornukow, oświadczył, że zawsze uważał Mig-29 za wspaniały samolot, ale te z nich które jeszcze są na służbie Powietrznych Sił Zbrojnych, trzeba wycofać tak jak przedtem wszystkie Su-27 albo bardzo drogo zapłacić za ich remont. Rzeczywistego ich następcy generał nie widzi.
  Całe lotnictwo myśliwskie stało się przestarzałe. Zużycie techniki lotniczej sięga 60%.

  Stał się przestarzały sprzęt wywiadowczy i środki walki radioelektronicznej. W wielu przypadkach wynikają z tego problemy i z niedostatecznego planowania operacji na Kaukazie w sierpniu 2008 roku stracono (oficjalnie) siedem maszyn bojowych. Przez cały okres wojny w Afganistanie i w dwóch wojnach w Czeczenii nie utracono ani jednego bombowca dalekiego zasięgu. Od 1994 roku zatrzymano wprowadzanie nowej techniki do Wojsk Obrony Przeciwlotniczej i do 2007 roku nic się nie zmieniło. Wojska Obrony Przeciwlotniczej od dawna mają charakter chorowitości zabezpieczając obronę jedynie niektórych najważniejszych obiektów. W obronie tej zieją „dziury” a największa jest pomiędzy Chabarowskiem a Irkuckiem (około 3400 kilometrów). Rosja jest odkryta od północnej strony Morza Arktycznego. Nawet nie wszystkie dywizje rakietowe mają obronę przeciwlotniczą. Nie są bronione przed uderzeniami z powietrza takie centra przemysłu obronno-zbrojeniowego jak Perm, Iżersk, Władimir, Niżnyj Nowgorod, Omsk, Czieliabińsk, Tuła, Ulianowsk. Co się tyczy „nowości” rosyjskiej Obrony Przeciwlotniczej to póki co istnieją tylko 2 dywizjony.

  Kompleks wojskowo-przemysłowy poddany został bezwzględnemu rozczłonkowaniu i prywatyzacji, wywoływaniu sztucznych bankructw i wyprzedaży za nędzne grosze, w tym także firmom zagranicznym. Proces utraty technologii w przemyśle obronnym Federacji Rosyjskiej przybrał charakter lawinowy. W latach 1999-2004 stawało się przedmiotem przepadku od 1,5 do 2,0 tysięcy technologii rocznie. Odchodziły ostatnie wykwalifikowane kadry, ulegały ruinie wyjątkowe, kluczowe produkcje.
  Teraz rozpoczął się nowy proces. W ślad za utratą technologii giną szkoły i instytuty naukowe i to straszniejsze jest od wszystkiego ponieważ odtworzenie uczelni naukowych wymaga 40-50 lat. Dlatego Ministerstwo Obrony poważnie zamierza kupować uzbrojenie z importu jak to już zdarzyło się z zakupem francuskiego okrętu śmigłowcowego „Mistral”. Już dzisiaj jest potrzeba posługiwania się importowaną elektroniką w uzbrojeniu.

  Przytoczyliśmy tylko niepełną listę działań Władimira Putina, ale i one pozwalają stwierdzić, że on świadomie, wykorzystując swoją władzę, doprowadził Siły Zbrojne kraju do dotkliwego upadku i nie są już one zdolne do obrony Rosji przed agresją na wielką skalę. Oskarżenie odrzuca twierdzenie o braku środków finansowych w kasie państwowej na utrzymanie armii i floty. W ciągu prawie 20 lat na Rosję leje się złoty, ropodolarowy deszcz. Rząd zgromadził ogromne fundusze (stabilizujący, rozwoju, itd.) za granicą, nie wydzielając z nich ani kopiejki na obronę i bezpieczeństwo. W rezultacie świadomego niedofinansowywania armia i flota wpadły w głęboki kryzys, który rozwinął się na tle stale zwiększających się liczbowo konfliktów wojennych w świecie i natowskich baz wojskowych wzdłuż granic Rosji. Oskarżam Władimira Putina o to, że w rezultacie jego nieodpowiedzialnego stosunku do potrzeb Sił Zbrojnych, bezpieczeństwo socjalne wojskowych, czynnych i emerytowanych, jest gorsze od bezpieczeństwa socjalnego urzędników cywilnych. Los rodzin wojskowych, mających dochody pieniężne na jednego członka rodziny,poniżej poziomu minimum przeżycia, a średnia dochodów w całej Rosji jest wyższa o 1,6 razy. W połowie lat 90-tych ubiegłego stulecia, Władimir Putin rażąco naruszył obowiązujące prawodawstwo o zabezpieczeniu emerytalnym emerytów wojskowych, cynicznie odmawiając im zwiększenia emerytur w stopniu rekompensującym wzrost cen koszyka żywnościowego. W rezultacie aroganckiego pogwałcenia prawa przez Najwyższego Głównodowodzącego, emeryci zostali okradzeni na ponad 100 milionów rubli. To przestępstwo ma nie tylko charakter materialny, w pierwszym rzędzie przyniosło szkody moralne, cios w autorytet i znaczenie służby wojskowej. Emeryci skierowując do sądu swoje roszczeniowe pozwy, próbowali bronić swoich praw o wiele za późno. Dziesiątki tysięcy oficerów, emerytów wojskowych rosyjskich Sił Zbrojnych, do tej pory nie mają godnej egzystencji. Jednakże zamiast rozwiązania tych skomplikowanych problemów, Władimir Putin „wywalczył” przeprowadzenie w Rosji w 2014 roku Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Na ich przygotowanie i przeprowadzenie będzie wyrzucone ponad 50 miliardów dolarów, których by z nadwyżką wystarczyło na rozwiązanie problemów życiowych żołnierzy i emerytów wojskowych. Decyzja putinowska ma wyraźnie charakter populistyczny, podyktowany dążeniem do pozostawienia po sobie śladu w historii, chociaż możliwość przeprowadzenia olimpiady w Soczi już dzisiaj budzi wątpliwości. To jeszcze raz potwierdza ogólną politykę niszczenia prowadzoną przez Władimira Putina w stosunku do Sił Zbrojnych. Oskarżenie uważa za uzasadnione zakwalifikować rozporządzenie Władimira Putina, związane z likwidacją baz wojskowych w Wietnamie (Kamran) i na Kubie (Lurdes), zniszczenie kilku dywizji zestawów rakietowych na bazie kolejowej (RT-23) a także zniszczenie rosyjskiej stacji kosmicznej „Mir”, jako wrogie działania ukierunkowane na szkodę bezpieczeństwa zewnętrznego Federacji Rosyjskiej (art. 275Kodeksu Karnego FR). Także szereg innych jego czynów podpada pod Kodeks Karny. Tym samym po określeniu działań związanych ze zniszczeniem rosyjskich baz wojskowych za granicą, stacji „Mir”, kilku dywizji strategicznych sił jądrowych wyposażonych w rakiety RT-23, oskarżenie nie widzi już konieczności dodatkowej oceny prawno-karnej. Oczywistym jest fakt, że działania Władimira Putina w sferze obronności i bezpieczeństwa kraju są niszczące i niebezpieczne dla przyszłości Rosji. Na skutek tego oskarżenie uważa za konieczne złożyć oświadczenie o niemożliwości dalszego pozostawania Władimira Putina w strukturach administracji państwowej. Niechaj sprawiedliwości stanie się zadość i prawda zatriumfuje.

  WYROK TRYBUNAŁU WOJSKOWEGO WSZECHROSYJSKIEGO ZJAZDU OFICERSKIEGO

  Miasto MOSKWA, data: 10.02.2011 rok

  Trybunał w składzie:

  Przewodniczący generał-major J. I. Kopyszew
  Członkowie : kontradmirał W. A. Popowicz
  pułkownik W. M. Usow

  Główny oskarżyciel generał-lejtnant W. I. Iliuchin (Państwowy Radca Sprawiedliwości II klasy)

  Obrońca I. M. Prokopienko

  Sekretarz rozprawy sądowej podpułkownik W. W. Fiedosiejew rozpatrzył na zamkniętym posiedzeniu sądowym materiały oskarżenia o nielegalnej i destrukcyjnej działalności Władimira W. Putina.

  POSTANOWIENIE:

  Działalność Władimira Władimirowicza Putina, byłego prezydenta Federacji Rosyjskiej, byłego Najwyższego Głównodowodzącego Sił Zbrojnych, obecnie premiera rządu Rosji, w dziedzinie zapewnienia obronności kraju, uznać za sprzeczną z interesami narodowymi, noszącą charakter świadomie wrogiej i powodującej nieodwracalną szkodę dla bezpieczeństwa zewnętrznego Federacji Rosyjskiej. Uznać niemożliwym dalsze piastowanie stanowisk państwowych przez Władimira Władimirowicza Putina, a jego działalność poddać skrupulatnemu śledztwu przez organy prokuratorskie Federacji Rosyjskiej i następnie sądowo-prawnej ocenie. Decyzja Trybunału będzie podana do wiadomości urzędującego prezydenta Federacji Rosyjskiej, wojskowych Armii i Floty oraz wszystkich obywateli Federacji Rosyjskiej.

  Przewodniczący: J. I. Kopyszew, generał-major
  Członkowie : W. A. Popowicz, kontradmirał
  : W. M. Usow, pułkownik

  http://wolna-polska.pl/wiadomosci/trybunal-wojskowy-o-destrukcyjnej-dzialalnosci-putina-2012-01

  Polubienie

 2. „DZIWNA” ŚMIERĆ WIKTORA IWANOWICZA ILIUCHINA (od broni psychotronicznej?)

  Źródło: http://centr.skravchenko.ru/index.htm/smert%CA%B9_illyuhina_gibel%CA%B9_ot_psihotronnogo_oruzhiya

  Data publikacji: 25.03.2011

  W noc z 19 na 20 marca w Podmoskowiu zmarł nagle i nieoczekiwanie główny oskarżyciel Władimira Putina na procesie Trybunału Wojskowego Wszechrosyjskiego Zjazdu Oficerskiego, poseł do Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej, członek KC KPFR, Wiktor Iwanowicz Iliuchin. Według oficjalnej wersji śmierć nastąpiła wskutek ostrej niewydolności serca. Pogotowie ratunkowe nie zdążyło przybyć na czas. Dziwna śmierć, biorąc pod uwagę dobre zdrowie fizyczne Wiktora. I. Iliuchina, jego oświadczenie o zamiarze kontynuowania
  Działalności Społecznego Trybunały Wojskowego w sprawie Władimira Putina, zamiar zdemaskowania fałszerstw dotyczących sprawy katyńskiej oraz paktu Ribbentrop-Mołotow.

  Kierownictwo KP FR domaga się szczegółowego śledztwa w sprawie okoliczności i rzeczywistych przyczyn śmierci W. I. Iliuchina.

  Polubienie

 3. Rosja niszczy swoją broń chemiczną. Wszystko będzie zniszczone do 2015 roku

  Źródło: http://3rm.info/22615-rossiya-unichtozhaet-svoe-ximoruzhie.html

  Rosyjskie wyspecjalizowane przedsiębiorstwa do 1 marca 2012 roku zniszczyły 60,4% zapasów broni chemicznej, mówi się w komunikacie prasowym opublikowanym na stronie internetowej Ministerstwa Przemysłu i Handlu Federacji Rosyjskiej. W sumie w ramach programu „Zniszczenie zapasów broni chemicznej Federacji Rosyjskiej”, zniszczono 24157 ton substancji toksycznych. Według wiceministra Ministerstwa Przemysłu i Handlu Federacji Rosyjskiej, Gieorgija Kałamanowa, do 2015 roku w kraju będzie zniszczone 100% zapasów broni chemicznej. „Do dnia dzisiejszego dwa przedsiębiorstwa zakończyły proces niszczenia.

  Obecnie jest w trakcie organizacji przedsiębiorstwo do niszczenia broni chemicznej i w kwestii usprzętowienia, będzie ono już wkrótce w pełni zorganizowane.”- poinformował Kałamanow. Jak zauważa RIA Novosti, obecnie w Rosji działa 6 przedsiębiorstw utylizujących broń chemiczną, Gornyj, Kambarka, Lieonidowka, Maradykowskij, Pocziep i Szczuczije. Pierwsze dwa przedsiębiorstwa już zakończyły prace utylizacyjne broni chemicznej i obecnie zajmują się przetwarzaniem odpadów przemysłowych. Pozostałe przedsiębiorstwa zajmują się niszczeniem substancji chemicznych w amunicji lotniczej i pociskach do artylerii lufowej.

  W końcu stycznia 2012 roku Agencja Materiałów Chemicznych Armii USA oświadczyła, że pod jej kierownictwem zakończono niszczenie broni chemicznej znajdującej się w arsenale Desert Chemical Depot w stanie Utah. Tak więc USA zlikwidowały 90% krajowych zapasów broni chemicznej i bojowych substancji toksycznych. USA całkowicie wypełniły swoje zobowiązania międzynarodowe. USA, Rosja i jeszcze 186 krajów świata zajmują się utylizacją narodowych zapasów broni chemicznej w ramach „Konwencji o zakazie broni chemicznej”, która weszła w życie w kwietniu 1997 roku. Dokument podpisały, ale nie ratyfikowały, Izrael i Myanmar. Członkami Konwencji nie są: Angola, Egipt, Północna Korea, Syria i Somalia.

  Polubienie

 4. Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej przystępuje do masowego niszczenia broni

  Źródło: http://shturmnovosti.com/view.php?id=34726

  Data publikacji: 14.03.2012

  Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej przeprowadzi na wielką skalę utylizację przestarzałej broni strzeleckiej, pistoletów, karabinów maszynowych i pistoletów maszynowych, pisze gazeta „Izwiestia”. Mówi się o broni wyprodukowanej przed 1980 rokiem. Łącznie do 2015 roku planuje się zniszczenie 4 milionów sztuk broni strzeleckiej.

  Według oceny informatora gazety, w magazynach kompleksu wojskowo-przemysłowego znajduje się w chwili obecnej 16 milionów sztuk broni strzeleckiej z których 6,45 miliona jest już zużyte. Należy zauważyć, że ocena wyrażona przez informatora jest prawdopodobnie niedokładna. We wrześniu 2011 roku Wiceminister Obrony Rosji Alieksandr Suchorukow powiedział, że zapasy samych tylko automatów AK-47 w magazynach wynoszą 17 milionów sztuk. Z uwzględnieniem innych rodzajów broni strzeleckiej przechowywanej w arsenałach wojskowych ogólna ilość luf może sięgać kilkudziesięciu milionów. Jednocześnie rosyjskie Siły Zbrojne składają się z 1 miliona żołnierzy. Ministerstwo Przemysłu i Handlu Rosji zamierza odesłać starą broń do utylizacji przedsiębiorstwom, które ją wyprodukowały.

  Według danych tego urzędu dopomoże to wesprzeć te przedsiębiorstwa zamówieniami i unowocześnić je. Na przykład w fabryce „Mołot” planuje się utworzenie dodatkowo 240 miejsc pracy. Utylizacją para się także koncern „Imasz”, producent automatów Kałasznikowa ale teraz proces utylizacyjny jest wstrzymany. W połowie stycznia 2012 roku wokół procesu utylizacji broni w „Imasz” wybuchł skandal. Z terenu fabryki broni wywieziono 80 automatów AK-74, co odkrył miejscowy mieszkaniec w starych skrzynkach, które zakupił na opał. Skrzynki sprzedał mu kierowca, który myślał, że są puste. Wywiózł on ładunek z terenu „Iżmasz” i powinien zawieźć go na poligon do utylizacji ale postanowił „dorobić” sobie i sprzedał skrzynki po 500 rubli za sztukę. Według słów informatora gazety „Izwiestia” w fabryce „Imasz” dlatego mogło dojść do takiego przypadku ponieważ bardzo długo w tym przedsiębiorstwie nie było systemu kontroli video utylizowanej broni. Proces niszczenia broni na terenie przedsiębiorstwa rozpoczął się w sierpniu 2011 roku a video kontrola wprowadzona została dopiero w październiku. Ile dokładnie broni zutylizowano nikt nie jest w stanie powiedzieć. Po tym zdarzeniu ze sprzedażą skrzynek z automatami AK-47, „Imasz” utylizację wstrzymał i do tej pory nie rozpoczął jej ponownie.

  Polubienie

 5. Przeciez to ciagle tworzenie prawd i polprawd ,których zwykly smiertelnik i tak nie jest w stanie SPRAWDZIC !
  Moje oko co dostrzega w powyższych materiałach to jak zwykle STRONICZOSC i mieszanie kijem i tak już dostatecznie zmieszanej wody z gow..em.

  Pozyjemy zobaczymy dalsze dzieje tych zachlannych narodow.
  Armia rosyjska w dalszym ciągu posiada wszystkie rodzaje bronii ,nuklearna już nie jest nowoscia ,sa bardziej groźniejsze bronie masowej zagłady w tym biologiczna i klimatyczna !

  Po co sianie strachu Adminie ?
  Strach sieja ci co sami się najbardziej boja.

  Polubienie

 6. Czy Rosjanie maja wladze nad Rosja?

  W zaleznosci od odpowiedzi na to pytanie inne zagadnienia
  przestana byc bezsensowne. A uzywanie przykrywki typu:
  nieodgadniona Rosja, Putin wie co robi okaza sie zbedne.
  Jezeli Rosjanie maja wladze wiec maja tez kontrole nad
  bronia nuklearna, jezeli jej nie maja to tez nie kontroluja
  takiej broni nawet gdyby ta znajdowala sie w ich panstwie.
  Powszechne myslenie, ze bron nuklearna sluzy do obrony krajow
  powinno byc poddane krytyce. Wyplywa to chlopskiego rozumowania,
  jezeli chce sie zbic muche czy nalezy kupic do tego celu armate?
  To jest przesada wiec dlaczego niektore panstwa gromadza takie
  ilosci broni nuklearnej, ze mozna zniszczyc wielokrotnie swego
  przeciwnika a moze i caly swiat. Czy te „wymogi” obronne
  sa wygodnym tlumaczeniem aby budowac elektrownie atomowe jako
  dostawce materialow do produkcji broni nuklearnej?
  Czy te oklepane frazesy wystarczaja, ze „oni” sa chciwi, ze gonia za
  pieniadzem.Jednak i ta chciwosc nie jest przekonowyjaca. Po co tyle broni
  z wyrzutniami rakietowymi i to balistycznymi? Z braku zadowalajacej
  odpowiedzie ludzie musza nabyc prawdziwa wladze nad calym swiatem inaczej
  nigdy nie beda wiedzieli co naprawde jest grane. A moze te bronie
  maja byc skierowane przeciwko pozaziemskim silom, ktore
  moga byc dobroczynne dla nas lecz nie dla tych ktorzy w skrytosci rzadza
  swiatem.

  Polubienie

 7. W czasach w jakich przyszlo nam zyc to nie tylko narod rosyjski ale i inne narody nie maja wpływu na to co ustalają usluzne BANKSTEROM rzady statystów – sług niższych od sług wyższych sa całkowicie zależni .
  Bredzenie wspolczesnie o jakims prawie wyborczym a później wpływie na rzady jest bajka dla dorosłych ludzi !

  DZISIAJ SWIAT CHCAC BYC SWIATEM DOBRYM,UCZCIWYM i SPRAWIEDLIWYM MUSZA NARODY DLA SIEBIE NAPISAC NOWE KONSTYTUCJE i wg.NICH TWORZYC PRAWA i OBOWIAZKI oraz na ich podstawie DZIALAC .

  NIKT Z INNYCH NARODOW NIE MA PRAWA NARZUCAC DRUGIEMU NARODOWI SWYCH USTALEN.
  To samo dotyczy wierzeń i religii,wszelkich dzialan partyjnych,politycznych ,spoleczno gospodarczych.
  WNIOSEK :

  KONIEC Z TWORZEN GLOBALISTYCZNEGO KIBUCU/JEWROKOLCHOZU,USTROJU i DZIALAN POD DYKTANDO jakiegoś RZADU SWIATOWEGO !!!

  Musi nastapic nawrot do tradycji narodowych i gospodarzenie wg.USTALEN danego NARODU w macierzystych państwach a nawet państewkach.

  KONIEC MRZONEK o NWO,
  kto tak myśli i chce powinien być zaliczony do ludzi chorych psychicznie,bowiem BURZY CALY PORZADEK USTALONY PRZEZ STWORCE WSZECHSWIATA

  Polubienie

 8. Nie wiem co posiada Rosja,ale wiem,że Donbas posiada ducha wolności i walki.
  Nie myślą poddać pod dyktat banderowskiej i światowej żydwy .Obecnie powstaje
  armia regularna i górnicy zapisują się,żeby obronić swój kraj.Przysięga jest składana
  na placu w obecności mieszkańców.No i dotarła,nie potwierdzona jeszcze wiadomość,
  że góra Karaczun jest już zdobyta przez opołczeńców.

  Polubienie

 9. @moherowy beret Byc moze to wydarzenie zaprezentowane na video bedzie
  kiedys mialo historyczne znaczenie. Po raz pierwszy ulsyszalem, jak
  w czasie uroczystosci padly slowa, ze Donbasu wysilek zbrojny jest
  ZA RUS. Innymi slowy, ziarno zostalo zasiane, to jest odradzanie wspolnoty
  wszystkich Wschodnich Slowian majacych korzenie w Rusi a wiec w Rosji,
  na Ukrainie i Bialorusi zyja Rusini. To brzmi inaczej niz bycie konsumentem
  w unii europejsko-azjatyckiej. Idea laczenia Slowian w oparciu o wspolne
  korzenie, ustroju sprawiedliwosci spolecznej i narodowej
  jest zbyt mocna by przeciwnik mogl sie z nia latwo pogodzic.

  Polubienie

 10. do admin
  spieprzaj stąd ze swoimi bzdetami kundlu, twoje żałosne wypociny mające na celu zdyskredytowanie Putina zalatują czosnkiem, wynocha na portale typu onet.pl, tam możesz sobie pisać te głupoty o szełomowie(pewnie to ktos z twojej rodziny), tu nie ma miejsca dla troli internetowych i ich załganych dezinformacji!!
  Adm – prosze się nie martwić o Armie Rosyjską, o jej wyposażenie, sprzęt i arsenał jądrowy, każdy dzień przybliża Rosje do numeru jeden na świecie w dziedzinie militariów po tej gehennie na którą pozwolił gorbaczow z jelcynem.
  Prezydent Putin wizytuje najlepszy pocisk międzykontynentalny na ziemii należący oczywiście do Federacji Rosyjskiej:

  Polubienie

 11. Jak można rozmawiać z kimś o tak żenująco niskim poziomie jak ten miłośnik żydowskiego ludobójcy Szełomowa powyżej? Strata czasu. A putinologom wieczna hańba za te wszystkie epitety i skłócenie Ruchu Prawdy. Off.

  Polubienie

 12. No, bardzo szczegółowy akt oskarżenia, a następnie nagła śmierć tego generała Illuchina, który jako „oficerski prokurator” oskarżył Putina – putanę o kontynuowanie polityki Jelcyna (który przecież naznaczył Putina na swego następcę w Sylwestra 1999/2000) to rzecz nie do chowania pod dywan.

  Dlatego kwestionuję to, co twierdzi Franz(a):
  do admin
  spieprzaj stąd ze swoimi bzdetami kundlu, twoje żałosne wypociny mające na celu zdyskredytowanie Putina zalatują czosnkiem, wynocha na portale typu onet.pl, tam możesz sobie pisać te głupoty o szełomowie (pewnie to ktos z twojej rodziny), tu nie ma miejsca dla troli internetowych i ich załganych dezinformacji!!

  O tym że w „putinowskiej Rosji rządzi kryminał”, słyszałem w 2006 na konferencji Mut zur Ethik, od byłego oficera radzieckiego kontrwywiadu w zakresie broni biologicznej (nazywal się Kuzminov). Z konieczności „biologicznej” dla swego bezpieczeństwa mieszka on obecnie aż na Nowej Zelandii. To samo zresztą „Rosją rządzi kryminał” (który uroczyście spotyka się co pewien czas w nowozbudowanym Soborze Chrystusa Zbawiciela w Moskwie) powiedział generał Leonid Iwaszow w 2012 (był to dowódca, który 10 czerwca 1999 roku cichcem zajął ze swym batalionem KFOR lotnisko w Pristinie w Kosowie, zanim przybyły nań wojska NATO). Do wymienionych przez Illuchina „zdrad” Putina (wycofanie się z baz na Kubie i w Wietnamie, „poddanie” sprawy zatopienia „Kurska” i likwidacja kolejowych wyrzutni rakiet balistycznych) należy dodać, że to on – już jako prezydent Rosji – nakazał wycofać z Kosowa zainstalowany tam przez Iwaszowa rosyjski oddział Sił Pokojowych ONZ.. Itd. Trzeba jednak zauważyć, że od momentu mianowania generała Szojgu na Ministra Obrony półtora roku temu, w Rosji wyraźnie się poprawiło, oficerowie zaczęli lepiej zarabiać (prawie na poziomie zarobków oficerów w Polsce), o sprzęt zaczęto dbać, itd. Co oczywiście zaniepokoiło naszych sojuszników Amerykanów i Anglików. A o tym, że Putin jest totalnie związany z mafią oligarchów kontrolujących życie w Rosji to przecież podkreślał Aleksander Zinowiew, przytoczony w mym wpisie https://wiernipolsce.wordpress.com/2014/06/12/jaka-bedzie-rosja-wg-aleksandra-zinowiewa-8-lat-temu/

  Cytuję:

  „Dla mnie Putin to kontynuator jelcynizmu. Nie należy przywiązywać zbyt dużej wagi do tego, co deklaruje. To wszystko robione jest na pokaz i nie dotyka głębi problemu. Nic poważnego za tymi ruchami się nie kryje.”

  No i bez zrzucenia z całego świata RAKO-PODOBNEGO PASOŻYTA MAFIJNEJ „WYPCHANEJ BOGIEM IZRAELA” OLIGARCHII NA WZÓR ANGLOSASKI nic na świecie pozytywnego, w najbliższych dekadach, nie będzie się działo. I tyle. Bez pożegnania się z żydowską Biblią i z zawartym w niej BOGIEM STWORZYCIELEM SYSTEMU BANKOWEGO nie ma przyszłości dla naszych dzieci których (na szczęście) coraz mniej się rodzi.

  Polubienie

 13. admin
  won stąd czosnkowy mieszańcu, każda twoja informacja to stek bzdur, insynuacji i manipulacji, wracaj do swojego ruchu prawdy(czytaj syjonistów). tłumaczyłem ci już wcześniej, szełomow to twoja rodzina internetowy kłamco, zmień kanał bo zaśmiecasz forum, tu nie znajdziesz koszernych współtowarzyszy

  Polubienie

 14. To „szczęście”,ze co raz mniej się POLSKICH DZIECI rodzi ?
  A coz to za nowa filozofia ???

  Przeciez wrogom Polski i Polakow o to chodzi aby nas było nie więcej jak 15 mln – to kim jesteś doktorze GLOGOCZOWSKI ,nie Polakiem ?

  Aborcja,autanazja ,bezplodnosc młodzieży ,ciche uśmiercanie przez sluzbe medyczna i supermarkety i to ma być „SZCZESCIE DLA POLAKOW ” ???

  Może tak cala rase białych wybic w Europie i na swiecie ?

  Ludzie ,co się z tym portalem dzieje ???????????????????

  Polubienie

 15. Rosja też ma swoja drogę od ściany komunizmu do ściany globalizmu.W tle jednak rasizm rosyjski,który otwarcie zaczyna się zmierzać z rasizmem żydowskim.Po opłacanym ŻYDOBOLSZEWIZMIE przyszedł czas na ŻYDOBANDERYZM.
  Kolejna walka zła ze złem w sztuce HANDEL WOJNĄ I POKOJEM granej w globalnym teatrze polityki.Tylko patrzeć jak na deski teatru ukraińskiego wejdzie kolejny bohater Chiny,dziś główny rozgrywający w WOJNIE O PIENIĄDZ.

  Polubienie

 16. A czy gutek zrodził polskie czy też amerykańskie dzieci? Bo ja mam znajomych, ultra pro-słowiańskich narodowców w Polsce, których dzieci bądź w Polsce (w dziwny sposób) zginęły, bądź przeniosły się – wraz ze swymi dziećmi – do USA. Co przecież wszystkim bardziej dynamicznym dzieciom zrodzonym w Polsce grozi: córka mego kuzyna już od lat mieszka na Cyprze i tam wychowuje swego syna na Greka, ze słowiańszczyzną mającego bardzo niewiele wspólnego.

  A zatem cała zabawa w Polskę Suwerenną od strony praktycznej jest zupełnie od rzeczy: nasze dzieci, jak dorosną, wyniosą się przecież tam, gdzie im płacą lepiej.

  Polubienie

 17. SŁOWIAŃSZCZYZNA ma swoją nadROSJĘ!!!Podstawa cywilizacyjna : WSCHODNIE CHRZEŚCIJAŃSTWO A ROSJA Bogumiła Jasinowskiego,który uwzględnia również żydowski punkt widzenia.
  Stąd walka z drugim złem to jest rasizmem żydowskim o znak dla wprowadzania uniwersalnych zasad w globalizmie.

  Polubienie

 18. Do MG,

  wybacz Marku, ale twoja teza o o”zabawie” w Polskę Suwerenną” rzekomo bez sensu wobec wszechogarnijącego i wszechmogacego( według ciebie i globalistów :))) żydowskiego Boga Mamona, to już jest zupełne pogubienie się w sofistyce.

  A ten majtersztyk z patriotycznymi generałami rosyjskimi „mordowanymi” na zlecenie Putina, to prawdziwy żydowski cymes, a’la Kołomojski :))

  Polubienie

 19. markglogg pisze: „No, bardzo szczegółowy akt oskarżenia, a następnie nagła śmierć tego generała Illuchina, który jako „oficerski prokurator” oskarżył Putina – putanę o kontynuowanie polityki Jelcyna (który przecież naznaczył Putina na swego następcę w Sylwestra 1999/2000) to rzecz nie do chowania pod dywan.”
  czy markglogg potrafi odróżnić politykę marionetki syjonistów na tronie prezydenta Rosji czyli Jelcyna polegającą na niszczeniu i grabieży wszystkich dziedzin gospodarki wraz z przemysłem i wyprowadzaniem zysków za granice do żydowskich banków, próby zrujnowania armii i doprowadzeniem własnego narodu do nędzy, śmierci głodowej, do ubóstwa od polityki obecnego prezydenta Rosji Putina który odebrał i odbiera syjonistom skradzione zakłady przemysłowe, banki poprzez nacjonalizacje, który rozwija armie i przywraca jej honor i dobre imię, trzeba być ślepym lub też udawać durnia aby tego nie zauważyć lub być tzw „kukułczym jajem” jak to okreslił jeden z forumowiczów WPS które to „kukułcze jajo” sra we własne gniazdo. Więc jak można mówić czy pisać o zarzutach kontynuacji polityki jelcynowskiej przez Putina skoro różnią się one wszystkim, powtarzam WSZYSTKIM!! Ten pierwszy miał doprowadzic do rozpadu Rosji na kilka stref czy tez panstw, oddać na własność wszystkie bogactwa naturalne Rosji syjonistom a z narodu rosyjskiego zrobić niewolników w żydowskich fabrykach, czyli to co zrobił Trocki po rewolucji 1917 roku – wydzierżawił Rosje banksterom a ukrócił to Stalin! Z kolei Putin, podobnie jak Stalin, nie dopuścił do tego wszystkiego o czym wyżej napisałem więc o jakiej kontynuacji polityki jelcynowskiej pan opowiadasz??
  Te bajki o oficerze wywiadu radzieckiego od broni biologicznej który ukrywa się w Nowej Zelandii i przekazuje panu tajne radzieckie informacje to proszę sobie w buty wsadzic i uważać bo niejaki oszust internetowy admin może przekazać te poufne dane do naszego abw i zrobią z pana brunona k. Skoro markglogg posiada takie wejścia w radzieckim czy też rosyjskim wywiadzie wojskowym i przychyla sie do zmyslonych teorii admina to może markglogg chciałby, podobnie jak czosnkowy kłamca i dezinformator admin, podzielić się z nami wiedzą na temat: „praktycznie nieistniejącej floty morskiej Rosji wraz z flotą Czarnomorską, o beznajdziejnej sytuacji i stanie rosyjskich sił jądrowych zniszczonych przez jakiegoś antychrysta, o zniszczonej broni chemicznej Rosji” i o podobnych bredniach czosnkowego admina?
  Swoją drogą, ostatnio oglądałem jakiś „polski” dokument o polityce Rosji a w niej wypowiedz bodajże z 2011r ówczesnego ministra obrony a obecnie wicepremiera Dmitrija Rogozina podczas oficjalnego spotkania z politykami i dziennikarzami w której to wypowiedzi obarczył winą, za nieporządek i ciągłe próby wprowadzania chaosu, żydów w rękach których nadal są rosyjskie media. Oczywiście oburzenie wielkie w tym dokumencie na antysemityzm Rogozina i władz Federacji Rosyjskiej, jakich to sobie dobrał przedstawicieli przywódca Rosji Putin. Prawdziwy szełomow.

  Polubienie

 20. Czy któryś z tutejszych putinologów zna choć jedną rosyjską stronę prowadzoną przez rosyjskich patriotów, która byłaby niezależną od Kremla? Pytanie retoryczne… <;

  Polubienie

 21. Jest też Partia Dieła Kałasznikowa. Jadą ostro na Putina, ale myślę, że gdyby mieli możliwość przejęcia władzy, nie potrafiliby żyda wykiwać, tak jak to robi Władimir. W polityce granie w otwarte karty nie popłaca.

  Polubienie

 22. Adminie „wolnej Polski” ,

  twoje bajki , to nic innego jak ślad w ślad za twym guru H.Pająkiem „odkrywcy” żydowskich pokoleń Putina. Przesłuchaj ma próbę dyskusji z tym bałamutem patriotycznym, który tak jak i ty udaje zatroskanego o Polskę. Polecam szczególnie od 1:06.00

  Polubienie

 23. czy ten admin jest naprawde tak głupi czy ktos mu za to placi?
  admin, przeczytaj książki „bez strachu” Albina Siwaka lub zadzwoń do tego pana to ci wytłumaczy kim jest Putin.
  Przybliże ci pewna historie, po śmierci Stalina w ZSRR wladze mial ująć żyd Beria wraz ze swoim nkwd, jednak zanim zmarł Stalin to zatwierdził on i zezwolił Żukowowi i Czerwonej Armii na manewry wokół Moskwy. Marszałek Żukow wraz z Marszałkiem Kulikowem(późniejszym szefem układu warszawskiego) zrobili zasadzkę na kata narodu rosyjskiego Berie i zastrzelili go wraz z 15 tysiącami Żydów z nkwd. Marszałek Kulikow wraz ze swoimi rosyjskimi oficerami w armii całe życie pracowali aby pozbyć się żydów z Rosji ze wszystkich struktur ich państwa. Kulikow zmarł w zeszłym roku, był doradcą Miedwiediewa i Putina, Putin to protegowany Marszałka Kulikowa, Putin to jego człowiek, i ty chcesz wmówić nam wszystkim tu i na swoim portalu ze Kulikow który całe swoje życie poświęcił na walke z tą zydowska zarazą w Rosji nagle oszalał i przez 10 lat służył i doradzał rzekomemu według ciebie żydowi szełomowi który ma za zadanie zniszczyć rosyjską armię którą Kulikow oczyścił z żydów??? mało tego, twierdzisz że ten żyd szełomow według ciebie prowadzi identyczną polityke rozkradania państwa jak Jelcyn??? ty rozumiesz co i pod czym się podpisujesz czy tylko bezmyślnie wklejasz co ci podesłano???

  Polubienie

 24. Twój problem „paziu” polega na tym, że Wolna Polska w ciągu jednego dnia dostarcza więcej informacji z niezaleznych rosyjskich źródeł niż ty przestudiujesz przez całe życie 😉

  Do wyżywania się przez karłów moralnych na HP idzie się przyzwyczaić przez lata. Jednak putinologiczny debilizm (słowo debil to naleciałości z żydowskiego jidish) polega na tym, że HP nie wyssał sobie informacji nt. putinologicznego rezimu z palca, ale podaje konkretne źródla do rosyjskich patriotycznych portali, żywych i znaczących Rosjan, z kórymi nijak nie możecie polemizować! Unikacie ich jak wody święconej. Szczekajcie na źródła i „demaskujcie” treści, konkretnych ludzi z Rosji, a nie wieszajcie psy na zasłużonym Polaku (!!!), który je tylko upublicznił, korzystając z profesjonalnego tłumacza i generalnie wykonał kawał świetnej roboty przez lata, w przeciwieństwie do was samych, baranie łby!

  Takiej pogardy wobec niezależnej sieci, jaką okazujecie na co dzień, wy, putinolodzy, to ze świecą na świecie całym szukać.Ale to się niestety zemści.. i wcale wam nie współczuję.

  Polubienie

 25. admin napisał: „Generalnie o wywrotowej działalności żyda Szełomowa aż trzeszczy od lat rosyjska sieć. Nie widzą tego tylko tutejsi piewcy putinizmu: Z rosyjskiej floty nic prawie nie zostało”.
  Masz tu i zobacz: http://nt.interia.pl/raport-wojna-przyszlosci/bron/news-atomowy-k-329-siewierodwinsk-wchodzi-do-sluzby,nId,1446091#iwa_item=3&iwa_img=1&iwa_hash=35860&iwa_block=worthSee
  wiesz dlaczego ten okręt oddano dopiero dzis do użytku a nie 20 lat temu??? Bo 20 lat temu Rosją rządzili złodzieje żydowscy w postaci bierezowskiego a na tronie siedział Jelcyn, rozkradali Rosje jak i ile mogli, czy ty nie widzisz różnicy miedzy tamtą polityką Jelcyna a obecną Putina?? Piszesz że armia rosyjska i jej flota jest w strzępach, w takim razie pokaż nam drugie państwo jak Rosja Putina która organizuje manewry wojskowe na taką skale(przy udziale nawet dwustu tysięcy żołnierzy)?

  Polubienie

 26. Strona „Wolna Polska”, „Stop Syjonizmowi” oraz produkcja pana Głogoczowskiego na tej stronie ideologicznie są sobie zbieżne. Chcę autorom powiedzieć, że nie wszyscy naiwni internauci polecą na górnolotnie brzmiące tytuły tych stron, raczej wrodzona nieufność do żydoagentury każe domniemywać manipulację związaną z klasyczną przewrotnością instalowaną w tych produktach obliczoną na wpuszczenie w maliny naiwnych czytelników.

  Polubienie

 27. Coś mi się widzi Panie Gutku że coś tu na forum mocno śmierdzi.

  Panie Dariuszu , znam Pana już kopę lat jeszcze z PW. Pisał mi Pan teksty do ulotek a tu na WPS jestem od początku czytelnikiem.

  Prosze opisać na fejsie czy ktokolwiek z WPS jest szntażowany przez admina ( domyślam się że ma admin logi do serwera i jest uzurpatorem własności domeny )

  Adminie jeśli zmieniłeś zdanie, orientację polityczną , oddaj klucze i honorowo odejdź.

  To co wyprawiasz na tym portalu, zupełnie nieelegancko obrażasz putinologów, niestety świadczy, że możesz być, że tak powiem ubezwłasnowolniony.
  Jeszcze raz proszę Panów , Ziemińskiego i Kosiura o info na fejsie.

  Na wszelki wypadek wszystkich gości i czytelników proszę o przygotowanie się na ścieżkę awaryjna i podglądanie informacji jakie publikuje na FB Pan Kosiur.

  Polubienie

 28. Do redakcji WPS. Ciesze się i jestem z Was dumny, że obecnie ten portal ma zalążki krytycznego podejścia do kremlowskiej propagandy, czyli papki mainstreamu i włożył kij w chazarskie mrowisko. Ja już nie mam sił do tych ludzi, proszę zresztą spojrzeć powyżej, źródło informacji nt reżimu NWO: „interia.pl”, także powodzenia 😉 a303

  Polubienie

 29. Do wszystkich szczerych i milosnikow PRAWDY :

  Nie dajcie się zwodzić NIKOMU .
  To prosba .

  Teraz propozycja :

  KTO POLAK NIECH ZDEJMIE PRZYLBICE i przedstawi się nam,NAM POLAKOM .

  W ten sposób wylapiemy OBCYCH .
  Wogow w ten sposób nie da się wszystkich wylapac ale zobaczycie jak będą zwiewać z PORTALU POLSKIEGO i to na jaki kierunek.

  Czesc już w pełni imion i nazwisk skompromitowala się jako Polacy czy „polacy”.

  Oliwa na wierz wody wyplywa.

  Na tym portalu dzieje się cos ,co do tej pory było niespotykane i stało się to pewnego dnia gdy portal był wylaczony z sieci net a w swiat poszlo echo.

  KTO KOGO KUPIL i ZA ILE ?

  Gdzie sa forumowicze,ktorzy tu pisali ?

  IDZMY DROGA PRAWDY !!!

  Polubienie

 30. Subject: Najemnikom zlecono etniczną czystkę Rosjan na Ukrainie – a FR oczywiście zlecono nie ingerowanie w tę zbrodnię?

  Od mojego kolegi, Piotra Beina z Kanady otrzymałem dziś wieczór taki email:

  22 czerwca: najemnikom zlecono etniczną czystkę Rosjan na Ukrainie
  Centralna Agencja Informacyjna Noworosji, Novorus.info
  Tłumaczył Janusz Sielicki 22.6.2014

  No właśnie. W kontekście tego „alarmującego” emaila jeszcze raz przypominam prognozę z 27 maja mego znajomego, Konstantina Sivkova z AGD Leonida Iwaszowa:

  Cytat:
  Scenariusz Zachodu jest taki – każdym sposobem blokować wystapienie Rosji z poparciem dla Południowego-Wschodu (Ukrainy), a z drugiej strony – dobijać ten Południowy-Wschód.

  No i właśnie po to zostali „wydelegowani” na wschód Ukrainy ci najemnicy z Miszkolca, aby każdym sposobem dobijać Południowy Wschód (Donbass) Ukrainy. A z przytoczonej powyżej prognozy mego rosyjskiego znajomego wynika , że Waszyngton przed „naczalstwem” Federacji Rosyjskiej postawił zadanie, aby tym czystkom etnicznym nie przeszkadzać – MG

  Cytuję tekst otrzymany przed chwilą od Piotra Beina, internetowego specjalisty od „ludobójczych scypionek” (grypa666) i „obłędnie rakotwórczego zubożonego uranu”:

  Cytat:
  W Waszyngtonie zdano sobie sprawę, że czas gra na stronę Rosji. Dlatego na najbliższe dwa – trzy dni zaplanowano wydarzenie, które może wnieść radykalny przełom w rozwoju konfliktu ukraińskiego. W Waszyngtonie są przekonani, że w ten sposób uda im się zmusić Rosję do interwencji.
  Poroszenko otrzymał zalecenie wzmocnienia miłującej pokój retoryki o zawieszeniu broni, podczas gdy stacjonujący w węgierskim Debreczynie i Miszkolcu rosyjsko języczni najemnicy PMC «Academi» są postawieni w stan gotowości do wymarszu.
  Począwszy od dnia 20 czerwca najwyższą aktywność obserwowano w Miskolcu. Broń i wyposażenie ładuje się do samochodów ciężarowych, z czego połowa – to wojskowe, a druga połowa – cywilne. W każdej chwili jeszcze można obserwować od 60 do 80 samochodów pod załadunkiem.
  Przygotowuje także skład pociągu kolejowego. Mówimy o przerzuceniu na Południowy Wschód Ukrainy około dziesięciu tysięcy wspaniale wyposażonych bojowników, nie licząc personelu sztabów i zaopatrzenia. Wydano im mundury ukraińskie (możliwe, że także rosyjskie). Moje źródła przekazały treść otrzymanego przez personel PMC instruktażu.
  Postawiono przed nimi zadanie rozpoczęcia na wielką skalę etnicznej czystki ludności rosyjsko języcznej. Szczegóły podam poniżej. Proszę wziąć pod uwagę, że nie mam zwyczaju używania takich określeń jak „faszyści”, „ludobójstwo” czy „czystka etniczna” w sensie przenośnym, albo jako inwektyw.
  Od początku czystek etnicznych amerykańska maszyna propagandowa rozpocznie kampanię pudrowania mózgów społeczeństwa europejskiego. Zostanie ogłoszone, że masowe zabójstwa są popełniane przez wspieranych przez Rosję separatystów. Celem nie jest przekonanie zachodniego społeczeństwa, że to jest rzeczywiście tak. Wystarczy zasiać wątpliwości i wywołać dezorientację.
  Operacja jest zaplanowana w ten sposób, aby słabo zorientowani w sytuacji przedstawiciele zachodnich mediów nie zdążyli należycie rozeznać, kto się komu przeciwstawia. Przy tym u rosyjskich korespondentów powinno się stworzyć wrażenie, że bestialskich zbrodni dokonują Ukraińcy. W celu zamaskowania operacji na Zachodniej Ukrainie prowadzi się intensywny pobór rekrutów, rodziny których już zorganizowali w Europie akcję ażiotażnego popytu na używane kamizelki kuloodporne, począwszy od 4 klasy
  ochrony.
  Powtarzam: Zadanie polega na tym, aby wywołać falę oburzenia w Rosji z powodu „ukraińskich zbrodni” i zmusić rząd do wprowadzenia wojsk, po czym będzie można ogłosić, że wydarzenia te zostały sprowokowane przez Rosję, aby uzasadnić inwazję.
  Intensywność i czas trwania rzezi powinny zapewnić taki stopień oburzenia narodu Rosji, że każdy apel do międzynarodowych instancji z żądaniem skierowania na Południowy Wschód Ukrainy niezależnej komisji śledczej byłby odebrany jako słabość Kremla, jeżeli nie zdrada. Należy również uwzględnić, że zdecydowana większość tych specjalnie dobranych i wyszkolonych najemników w różnym stopniu włada językiem rosyjskim.
  Czasu praktycznie już nie ma. Należy skoncentrować działania w dwóch kierunkach:
  1. Przekonać wszystkich, kogo będzie można podłączyć na trasie przejazdu z węgierskiego Debreczyna i Miszkolca w kierunku Doniecka i Ługańska ciężarówek i pociągów z najemnikami, do gromadzenia i rozpowszechniania zdjęć i materiałów video. Można to i należy rozpocząć natychmiast.
  2. Jeśli przez zebranie dowodów nie uda się uzyskać odwołania amerykańskiej operacji, dotyczącej organizacji ludobójstwa rosyjskiej i rosyjsko języcznej ludności na Ukrainie, to trzeba będzie przekonać siły samoobrony Donieckiej i Ługańskiej Republik, aby opuściły swoje stanowiska, których i tak nie zdołają utrzymać i zająć się ratowaniem ludzi. Później będzie można dokonać przegrupowania zgodnie z nową sytuacją.
  Wymagana jest ewakuacja instytucji dla dzieci, osób starszych, tych kobiet, które nie są w stanie do noszenia broni, ale co jest szczególnie ważne i szczególnie skomplikowane – szpitali i klinik. Szczególny nacisk podczas instruktażu najemników był robiony na zdobycie szpitali i zabijanie wszystkich pacjentów.
  Jeżeli nie uda się na czas zebrać dowodów dla międzynarodowego trybunału, to zapobiec tragedii będzie bardzo trudno. W chwili obecnej DRL i ŁRL nie mają wystarczających środków, aby zatrzymać dziesięć tysięcy uzbrojonych po zęby i wspaniale wyszkolonych zbójów z doświadczeniem bojowym. Szczególnie, jeśli się weźmie pod uwagę, że ich głównym celem – nie są punkty blokady dróg, i inne chronione obiekty, a ludność cywilna, zwłaszcza jej najbardziej bezradna część.
  Nadal będę utrzymywał łączność ze źródłami w obozie wroga i będę przekazywał wszystko, czego uda się dowiedzieć dodatkowo.
  Od: Niedziela, 22 Czerwca 2014 19:39 Piotr Bein piotr.bein@imag.net Do: Undisclosed-recipients: Temat: DISSEMINATE – EXTREMELY URGENT AND IMPORTANT / rozpowszechniaj! ważne i pilne!

  Polubienie

 31. Adminie „wolnej Polski”,

  te sterty śmieci jakimi epatujesz nazywasz wolnymi mediami? I sądzisz, że mam obowiązek to czytać?

  Pamiętaj, że gówno dodane do miodu czyni miód gównem i tak jest z twoją „bogatą dokumentacją”

  H.Pająk też padł tego ofiarą

  Polubienie

 32. Jeszcze raz prosba :
  OSTROZNIE Z OCENAMI.
  PROPAGANDA WALI Z GRUBEJ RURY !

  Durnie licza ,ze Rosjan strach ogarnie i sami się wyniosą z Ukrainy .
  Nie z tym narodem takie numery.

  Bacznie obserwujcie tych ,co podobne scenariusze szykują w Polsce i to już w przyspieszeniu.

  Polubienie

 33. „Lato,lato ,lato czeka ,razem z latem czeka rzeka……. ” .

  Tylko się nie potopcie !

  Dobre jest lato z WPS-em .

  Z radiem tez.

  Polubienie

 34. Przemawia do mnie pojęcie :
  „„homo liberalus idioticus.” – którego to człowieka kreuje CYWILIZACYJNA MIESZANKĘ pod znaczącym wpływem CYWILIZACJI PODWÓJNEJ MORALNOŚCI.
  Padła klasyka,a wraz z nią logika,co dokumentuje,że odstąpiono od listu listu rozwodowego opisanego przez polskiego badacza antyku Tadeusza Zielińskiego w HELLENIZM A JUDAIZM.Do łask wraca żydowski rasizm!!!
  Po SOCJALISTYCZNEJ.GLOBALIZMU może nastał czas na EKONOMIĘ POLITYCZNĄ SŁOWIAŃSZCZYZNY pod znakiem rosyjskiego rasizmu?!

  Polubienie

 35. Pan to tak zawsze „uczenie” do wszystkiego podchodzi Panie Mieczyslawie Sylwestrze K. ?

  Ja ujmie to prościej :

  ZYDZI NIE ZNOSZA POLAKOW MADRZEJSZYCH OD SIEBIE !

  Glupszych to nawet polubili,za to ,ze pracują dla nich,nawet starym tylki podmywają,sprzataja ich brudy,pucuja muszle klozetowe,no prawie wszystko dla nich czynia.

  A jaka wdziecznosc dla Polski i Polakow,ktorzy tego nie czynia dla nich.

  Pan nie może pisać ” wraca zydowski rasizm”,bo to przecież nie mile dla Zydow i prawie prowokacja do…. .

  Dobrze jednak ,ze pan pisze ,bo innym się już nie chce chcieć.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s