Wojna jest już nieunikniona.


 

Rosja przestawia się na własne dostawy i środki produkcji

 

Minister MON, Tomasz Siemioniak, poinformował, że Wielka Brytania planuje program ćwiczeń w Polsce.

Dowiedział się, że Wielka Brytania przewiduje w Polsce intensywne ćwiczenia wojskowe.

Dowiedział się.

To kim właściwie jest pan Siemioniak, skoro jest z zewnątrz informowany, co się będzie działo na jego terenie.

Jego terenie??

 

Prof. Pipes: atak Rosji na Polskę oznaczałby rozpoczęcie III wojny światowej

 

 

Tymczasem Rosjanie przygotowują swoje struktury: zaopatrzenie, produkcję, do samowystarczalności – dokładnie tak jak w czasie wojny.

Siemoniak: Wielka Brytania planuje program ćwiczeń w Polsce

Dzisiaj, 28 lipca (15:17)

Wielka Brytania planuje intensywny program ćwiczeń na terenie Polski w ciągu najbliższych miesięcy – poinformował szef MON Tomasz Siemoniak. W Warszawie odbyło się spotkanie ministrów spraw zagranicznych i obrony Polski i Wielkiej Brytanii.

Czytaj więcej na http://fakty.interia.pl/polska/news-siemoniak-wielka-brytania-planuje-program-cwiczen-w-polsce,nId,1475936#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

Rosja nie dała się sprowokować do wejścia na teren Ukrainy – pomimo nazistowskiej masakry w Odessie i zabijania cywili przez niby ukraiński rząd w Kijowie.

W końcu anglosasi (?) posunęli się do zestrzelenia cywilnego samolotu i masowego oskarżania Rosji o śmierć tych niewinnych ludzi.

W internecie i innych mediach trwa wojna informacyjna.

Potwarz opiera się na serii sugestii, że: Rosja może za to odpowiadać, Rosja prawdopodobnie ma z tym związek, Rosja być może jest temu winna, Rosja prawie na pewno za tym stoi, aż w końcu – Rosja jest winna – na podstawie kilku niewyraźnych zdjęć.

Widzimy tu typowe zagrywki psychologiczne działające na zasadzie: kłamstwo sto razy powtórzone staje się prawdą ( w skołowanych umysłach ludzi).

Rosja wielkokrotnie w ciągu ostatnich miesięcy nawoływała zachód do wpłynięcia na politykę i decyzje prozachodnich polityków ukraińskich. Bez skutku – zachód cały czas milczał.

Jakoś nikt w mass mediach nie zadaje kluczowego pytania: czy zamach na cywilny samolot mógł zostać dokonany po to, aby fałszywie kogoś o ten czyn oskarżyć?

Ten jest winien przestępstwu, kto ma z niego korzyść.

Korzyść z finansowego drenowania Polski ma zachód, a nie „ruska agentura”, korzyść z zamachu smoleńskiego odniosła partia pruska, a nie „Putin”

Jaką korzyść może mieć Rosja, a jaką zachód, z zestrzelonego samolotu?

 

Warto zwrócić uwagę, że cała retoryka – propaganda – wyraźnie i precyzyjnie określa osobę jakoby odpowiedzialną za ten czyn – jest to prezydent Federacji Rosyjskiej – Putin. Dla umysłowości człowieka jest to niezbędne, aby dokładnie sprecywować mu, kogo ma się bać, nienawidzieć lub oskarżać o całe zło świata.

Nie rząd rosyjski, nie premier Miedwiediew, ani Szojgu, szef MON. Tylko Putin.

Jest to ewidentna zagrywka psychologiczna – społeczeństwo musi mieć wroga wyraźnie zdefiniowanego, więc się go definiuje.

U nas podobnie – definiuje się wroga jako „ruską agenturę”, albo „razwiedkę” – czyli dla zwiedzenia czytelników używa się terminu o rosyjskich konotacjach.

W ten sposób prawdziwi beneficjenci okradania Polaków pozostają w cieniu.

Bardzo podobnie agentura wyrabia sobie tożsamość na użytek otoczenia. Dywersańci grają określone wyraziste osoby, z konkretną cechą definiującą ich w całości, definiującą wyraźnie, aby osoby z otoczenia mogły szybko przyswoić sobie tą definicję i nie zagłębiać się w rozgryzanie dywersanta…

Zbankrutowany zachodni anglosaski system ma tylko jedną drogę ucieczki przed krachem – wywołać wojnę i w ten sposób utrzymać się na powierzchni.

Anulować długi, zdobyć łupy.

Podobnie było z Hitlerem. II wojna światowa musiała wybuchnąć, ponieważ niemcy potrzebowały łupów, aby zapełnić nimi swój pusty skarbiec. Można powiedzieć, że to (znowu) z naszej pracy niemcy wybudowały swoją armię.

Rosja rozpoczęła przestawianie swoich zasobów na pozycje wewnętrzne.

Zachód kłamliwie definiuje Rosja jako przyczynę zła. To jak prowokacja gliwicka, jak iracka broń masowego rażenia.

Anglosaskie świnie planują uczynić z nas, po raz kolejny, mięso armatnie – w imię niemieckich, angielskich i amerykańskich interesów mamy po raz kolejny przelać swoją krew.

Ale my tego nie chcemy…

16 maja, 12:20

„The Guardian”: USA dążą do wojny z Rosją

Rola Wa­szyng­to­nu w kry­zy­sie ukra­iń­skim może mieć ogrom­ne kon­se­kwen­cje dla ca­łe­go świa­ta. We­dług Johna Pil­ge­ra, pu­bli­cy­sty „The Gu­ar­dian”, Stany Zjed­no­czo­ne dążą do wojny z Rosją. „Po raz pierw­szy od cza­sów Re­aga­na USA prą do świa­to­we­go kon­flik­tu. Ukra­ina, ostat­ni bufor przed Rosją, jest roz­dzie­ra­na przez fa­szy­stow­skie siły wspie­ra­ne przez USA i UE” – czy­ta­my w ser­wi­sie in­ter­ne­to­wym ga­ze­ty.

„Nazwa wroga Zachodu zmieniała się na przestrzeni lat. Wcześniej był to komunizm, teraz są to islamscy terroryści. Generalnie są to niezależne społeczeństwa zajmujące strategiczne, bądź bogate w złoża terytorium” – pisze Pilger. Liderzy tych społeczeństw są przeważnie brutalnie usuwani. Pilger przytacza przykłady: Mohammad Mosaddegh – demokratycznie wybrany premier Iranu, Jacobo Arbenz Guzmán – prezydent Gwatemali, czy Salvador Allende – prezydent Chile. Wszyscy usunięci w wyniku zamachu stanu. Pilger oddaje, że liderzy wrogich reżimów są szkalowani w zachodnich mediach. Wcześniej Fidel Castro i Hugo Chavez, teraz Władimir Putin.

 

„Ale rola Waszyngtonu w kryzysie ukraińskim jest jednak inna, a konsekwencje odczuje każdy z nas” – pisze Pilger. „Po raz pierwszy od czasów Reagana USA prą do światowego konfliktu. Ukraina, ostatni bufor przed Rosją, jest rozdzierana przez faszystowskie siły wspierane przez USA i UE” – czytamy dalej.

Jak pisze publicysta, po zaplanowanym zamachu stanu w lutym przeciwko demokratycznie wybranemu rządowi w Kijowie, Waszyngton chciał przejąć bazę marynarki Rosji w Sewastopolu. Nie udało się. Rosjanie obronili się. „Militarne okrążenie NATO doznało przyspieszenia wraz z atakami kierowanymi przez USA i sojuszników na Rosjan na Ukrainie. Jeśli Putin da się sprowokować i pójdzie im z pomocą, będzie to uzasadniało prowadzoną przez NATO partyzancką wojnę, która może rozlać się także w samej Rosji” – czytamy na stronach „The Guardian”.

„Jak wcześniej Irak czy Afganistan, Ukraina została przekształcona w park rozrywki dla CIA, prowadzony osobiście przez dyrektora agencji Johna Brennana. Nadzoruje on ataki na ludzi, którzy przeciwstawili się zamachowi stanu w lutym” – ocenia Pilger.

Przypomina też niedawny pożar w Odessie, gdzie zginęło 41 osób. „Lekarze chcieli ratować ludzi, ale nie zostali dopuszczenie do potrzebujących przez proukraińskich radykałów. »Jeden z nich odepchnął mnie brutalnie, mówiąc, że wkrótce mnie i innych Żydów z Odessy spotka ten sam los. Takie rzeczy nie działy się nawet podczas faszystowskiej okupacji w II wojnie światowej. Zastanawiam się, dlaczego świat milczy»” – przytacza relację naocznego świadka tamtych zdarzeń.

„Rosjanie na Ukrainie walczą o przetrwanie. Gdy Putin ogłosił wycofanie wojsk z ukraińskiej granicy, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony w rządzie Arsenija Jaceniuka, Andrij Parubij, założyciel faszystowskiej partii Swoboda, mówił, że operacja przeciwko terrorystom będzie kontynuowana. W Orwellowskim stylu propaganda na Zachodzie atakuje Moskwę, próbując ją sprowokować” – uważa autor.

Co roku amerykański historyk William Blum publikuje raport o polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Wynika z niego, że od 1945 roku USA próbowały obalić ponad 50 rządów na całym świecie. Wiele z nich było demokratycznie wybranych. Raport mówi też, że Stany ingerowały w wybory w 30 krajach, bombardowały ludność cywilną również w 30 krajach, używały broni chemicznej i biologicznej i próbowały zabić wielu światowych przywódców. W wielu z tych przypadków USA pomagała Wielka Brytania – przytacza Pilger.

***

John Richard Pilger – brytyjski dziennikarz z australijskimi korzeniami. Był korespondentem w Wietnamie i Kambodży. Spod jego ręki wyszło wiele filmów dokumentalnych. Napisał też kilkanaście książek. Współpracował z „Daily Mirror” i „New Statesman”.

 

Dzisiaj, 28 lipca (15:17)

Siemoniak: Wielka Brytania planuje program ćwiczeń w Polsce

Wielka Brytania planuje intensywny program ćwiczeń na terenie Polski w ciągu najbliższych miesięcy – poinformował szef MON Tomasz Siemoniak. W Warszawie odbyło się spotkanie ministrów spraw zagranicznych i obrony Polski i Wielkiej Brytanii.
Siemoniak powiedział, że rozmowa dotyczyła m.in. sytuacji na Ukrainie w kontekście jesiennego szczytu NATO w Newport w Walii. Szef MON przedstawił stanowisko Polski, które – jak zaznaczył – przykłada wagę do zwiększenia obecności wojskowej NATO na wschodzie sojuszu – rozmieszczenia żołnierzy, rozbudowy infrastruktury. – Dowiedziałem się, że Wielka Brytania przewiduje intensywny program ćwiczeń na terenie Polski w ciągu najbliższych miesięcy – powiedział.

Minister obrony Wielkiej Brytanii Michael Fallon poinformował, że weźmie w nich udział 350 brytyjskich wozów bojowych i 1300 żołnierzy. – Nasze poglądy co do rozwoju sytuacji na Ukrainie mówiły o tym, że obawiamy się najgorszych scenariuszy. Ostatnie doniesienia, ostatnie kilkanaście dni, prowadzą ten konflikt w bardzo złą stronę – podkreślił Siemoniak.

 

 

„Minister obrony Tomasz Siemoniak (siedzi w pierwszym rzędzie)”

PAP podpisując tak zdjęcie daje wyraz swych wątpliwości w inteligencję Polaków? A może kryje się za tym inny rebus? Z artykułu pada wyraźne wskazanie, że decydentem w sprawach polskiego MON są anglicy.

 

 

Prezydent Rosji Władimir Putin postawił przed krajowym przemysłem zadanie, polegające na przyspieszonym przestawieniu się na zastąpienie importu. Jest to potrzebne w celu uniknięcia ryzyka politycznego, związanego z niewykonaniem kontraktów – oświadczył on na posiedzeniu poświęconym temu tematowi.

Przywódca państwa podkreślił, że omawiane kwestie mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa wojskowego i gospodarczego Rosji, jej niepodległości technologicznej i produkcyjnej oraz suwerenności technologicznej.

„Nasze zadanie polega na zabezpieczeniu się przed ryzykiem, związanym z niewykonaniem kontraktów przez zagranicznych partnerów” – podkreślił Putin.

 

 

Zachód kontynuuje bezprecedensową akcję oczerniania Rosji w związku z sytuacją na Ukrainie – oświadczył wiceszef MSZ Rosji Siergiej Riabkow.

Zgodnie z jego słowami, codziennie padają oskarżenia o dostawę ciężkiej broni powstańcom. Przy czym nadal nie podaje się żadnych dowodów – podkreślił dyplomata.

Riabkow nie poruszył tematu katastrofy malezyjskiego samolotu na Ukrainie. na razie nie ma podstaw do twierdzenia, że podczas odczytu czarnych skrzynek odbywały się jakiekolwiek manipulacje – podkreślił on. Dyplomata powiedział, że wypadek lotniczy jest ogromną tragedią i Rosja jest nie mniej niż inni „zainteresowana ustaleniem prawdy”

Prof. Pipes: atak Rosji na Polskę oznaczałby rozpoczęcie III wojny światowej

– Zachodni przywódcy doskonale wiedzą, że Władimir Putin jest niebezpieczny, że stanowi zagrożenie dla światowego bezpieczeństwa. Zachód jednak nie jest w stanie powstrzymać Putina. Ma więc związane ręce i musi nauczyć się z tym żyć. Dla Rosjan najważniejsze jest to, że Europa i Ameryka się ich boją. Jeśli przez to kraj jest biedny, to trudno – mówi w rozmowie z tygodnikiem „Do Rzeczy” prof. Richard Pipes. I dodaje, że ewentualny atak Rosji na Polskę oznaczałby wybuch III wojny światowej.

 

Amerykański sowietolog i emerytowany profesor Uniwersytetu Harvarda podkreśla, że bierność Zachodu nie wynika ze strachu przed Rosją, a ze zwykłej obawy przed pogorszeniem stosunków ekonomicznych. – Obawiają się utraty intratnych kontraktów wartych często miliardy dolarów i wielu miejsc pracy w ich rodzinnych krajach. To jest główny powód” – tłumaczy. „W tym przypadku nawet Ronald Reagan za wiele by nie zdziałał. Między innymi dlatego, że Europejczycy nie chcą, aby Ameryka wtrącała się w ich stosunki z Rosją – dodaje.

Były doradca prezydenta Reagana przekonuje, że po ostatnich wydarzeniach na Ukrainie inne kraje dawnego bloku sowieckiego nie powinny się jednak obawiać. – Przynajmniej na razie nie widzę powodu do takiego strachu. Putin nie próbuje przecież przeprowadzić interwencji w Polsce, na Węgrzech, w Czechach czy na Słowacji. Nie sądzę, aby Putin zdecydował się na powtórzenie scenariusza ukraińskiego w państwach nadbałtyckich. Są one częścią NATO i taka gra byłaby dla Putina potencjalnie bardzo niebezpieczna – tłumaczy.

 • Rosyjski atak na Polskę, która jest związana sojuszami zarówno z krajami europejskimi, jak i ze Stanami Zjednoczonymi, oznaczałby rozpoczęcie III wojny światowej. Putin musi mieć tego świadomość. Musi wiedzieć, że Rosja nie może sobie na to pozwolić – mówi dalej w rozmowie z Jackiem Przybylskim.

 

http://wiadomosci.onet.pl/swiat/prof-pipes-atak-rosji-na-polske-oznaczalby-rozpoczecie-iii-wojny-swiatowej/fvnyb

http://polish.ruvr.ru/news/2014_07_28/Riabkow-Zachod-kontynuuje-bezprecedensowa-akcje-oczerniania-Rosji-1732/
http://polish.ruvr.ru/2014_07_28/Putin-Rosja-powinna-zabezpieczyc-sie-przed-ryzykami-politycznymi-5080/

 

http://fakty.interia.pl/polska/news-siemoniak-wielka-brytania-planuje-program-cwiczen-w-polsce,nId,1475936
http://wiadomosci.onet.pl/swiat/the-guardian-usa-daza-do-wojny-z-rosja/qfhp7d

Ze strony:

http://argo.neon24.pl/post/111489,wojna-jest-juz-nieunikniona

Autor wpisu 

Reklamy

36 uwag do wpisu “Wojna jest już nieunikniona.

 1. ZAKONY,które militaryzują handel wojną i pokojem i bazujące na rasizmach :
  – ŻYDOWSKIM czyli SPEKULACJI
  – ROSYJSKIM czyli SIŁY
  Tym samym nic sie nie zmieniło POLSKA MIĘDZY WSCHODEM A ZACHODEM jako bastion CYWILIZACJI ŁACIŃSKIEJ.
  Za narzędziem bankowym
  http://www.tygodniksolidarnosc.com/pl/5080/77/c/banki-jako-narzedzie-.html
  powinna iść strategia obrony cywilnej,a nie przygotowanie gruntu do walki zła ze złem to jest ZAKONU SPEKULACJI i SIŁY na polskim terytorium.

  Polubienie

 2. Igor Striełkov w niewoli?

  Jak rano się obudziłem, dostałem taki email od „Janusza Sielickiego”:

  ]WIADOMOŚĆ Z BLOGU NOVORUS.INFO (godz. 20.02)

  Dzisiaj z Szachtiorska nadeszła wiadomość, że Minister Obrony Narodowej Donieckiej Republiki Ludowej, dowódca wojsk powstańców Noworosji, Igor Striełkow wraz z kilkoma innymi oficerami został wzięty do niewoli przez oddział karny armii ukraińskiej. Przypomnina się, że wczoraj Striełkow wyjechał do Szachtiorska, aby osobiście objąć dowództwo nad działaniami jednego z głównych oddziałów uderzeniowych, batalionu specjalnego przeznaczenia „Kalmius”.

  Ps.
  Strona zablokowana. Do godz. 20.55 wpisano ponad 26 000 wejść. – A.L.

  Prawda to, czy fałszywka żydobanderowców?

  A już wczoraj nadchodziły bardzo niepokojące wieści, że Rosja „zdała” Donbas żydojuncie NATO (patrz mój wpis na „Rosja potrzebuje spokoju, a nie wojny”.

  Polubienie

 3. O tym „schwytaniu” Striełkova to jednak była chyba typowa „USracka fałszywka” (podobna do tej, kiedy „Zachód” ogłaszał, że Kadafi uciekł do Wenezueli, Assad do Rosji, itd.)

  Na http://www.novorus.info piszą, że blog był przez pewien czas pod atakiem hackerów, a na http://www.rusvesna.su donoszą zupełnie coś odwrotnego:

  29.07.2014 – 3:52
  Шахтерск: «Мы победим, у фашистов нет шансов», — репортаж с фронта (видео)
  Шахтерск: «Мы победим, у фашистов нет шансов», — репортаж с фронта (видео) | Русская весна

  Шахтёрск — репортаж с места событий с линии фронта. Бои в окрестностях города продолжаются третьи сутки, армия ДНР нанесла нападающему противнику серьезный урон. Враг оставил большое количество сожженной техники на подступах к Шахтерску и окапался на окраинах.

  Предлагаем вашему вниманию видео, на котором бойцы ополчения рассказывают о боях в окрестностях Шахтерска, о своих мотивациях и вере в победу. Все происходит на фоне взрывов и стрельбы на окраинах города.

  Кроме боев ополченцы занимаются эвакуацией и спасением мирных жителей.

  Снайпер ополчения рассказал о ночной спецоперации, в которой был потрепан отряд врага.

  «Мы на своей земле, мы победим, у фашистов нет шансов», — заявил другой боец ДНP

  Polubienie

 4. Pamiętam z lat szkolnych jak to nauczyciel historii mówił w kontekście wojny Japońsko – Rosyjskiej z 1905 r.że Rosja okazała się kolosem na glinianych nogach.
  ZSSR w czasach Stalina, w bitwie pod Chałchin-Goł w 1939 (dowodził Żukow) rozgromił Japończyków doszczętnie,
  Dziś Rosja Putinowska to kolos z obciętymi jajami.
  Amerykanie to wiedzą i zamierzają to wykorzystać.

  Polubienie

 5. Adminie litości ,nie zabieraj ludziom ostatniej nadziei ,Rosja pomoze tylko trzeba poczekać do zimy ,kiedy general mroz swoja strategie wprowadzi w boj !

  Polubienie

 6. Strielkow ,czy jak mu tam może i da się zlapac na okowitę i jakas podsunieta mu ickowa ale jak na razie ma zacięcie waleczne i to takie,ze „arszenik wieje”.

  Wojna jest unikniona,bo ludziom nie chce się już walczyc za obcych interesy.
  Ponoc nawet „krol czekolady” ma na dniach zrezygnować i przeniesc się do „nieznanych wysp”.

  Nie panikujcie tak z ta wojna swiatowa ,zamiast tego oczy na Bliski Wschod,tam szykuje się zburzenie Jerozolimy.

  Polubienie

 7. Ale czekoladca….

  Ukraiński pilot, sterujący samolotem szturmowym Su-25, w wywiadzie dla niemieckiej gazety Wahrheit fuer Deutschland przyznał się do zniszczenia samolotu pasażerskiego Malaysia Airlines 17 lipca na wschodzie Ukrainy.

  Pilot powiedział, że ostrzeliwał Boeing 777 z 30 mm dwulufowej armaty przeciwlotniczej samolotu szturmowego Su-25, który rzekomo jest przedstawiony na zdjęciach satelitarnych, udostępnionych przez Ministerstwo Obrony Rosji. Gazeta nie podaje nazwiska pilota.
  Su-25 w pobliżu malezyjskiego samolotu odnotowały rosyjskie środki obiektywnej kontroli.
  Czytaj dalej: http://polish.ruvr.ru/2014_07_29/Ukrainski-pilot-Su-25-twierdzi-ze-stracil-Boeinga-9356/
  ———————-
  To źródło jw. nie do końca jest wiarygodne, chociaż kto wie, może tak właśnie było
  ———————
  Siły samoobrony poinformowały, że schwytały w pobliżu miasta Perewalsk (obwód Ługański) szwedzkiego najemnika-neonazistę Mikaela Skillta. Dalszy los cudzoziemca nie jest jak na razie znany.
  Przyjechał on na Ukrainę w marcu. Przebywał na Majdanie razem z radykałami z Prawego Sektora. Jest on jedynym obcokrajowcem, który walczył w batalionie Azow i szturmował Mariupol.
  Swoimi sukcesami Skillt chwalił się na portalach społecznościowych: zamieszczał zdjęcia, na których pozował z bronią. Za zabijanie członków sił samoobrony Szwed został nagrodzony przez kijowskie dowództwo wojskowe.
  Kilka dni temu pracownik włoskiej gazety il Giornale zrobił reportaż w bazie szkoleniowej batalionu Azow. Skillt udzielił wywiadu, w którym nie ukrywał swojego pochodzenia i zawodu, nie chował nawet twarzy pod maską.

  j

  Powiedział, że walczy na Ukrainie nie za pieniądze, a z powodu przekonań politycznych.
  MSZ Rosji zażądało wyjaśnień od władz Szwecji.
  Czytaj dalej: http://polish.ruvr.ru/news/2014_07_22/Szwedzki-najemnik-neonazista-schwytany-przez-ukrainskie-sily-samoobrony-9952/

  Polubienie

 8. Prezydent Czeczenii Ramzan Kadyrow w odpowiedzi na sankcje Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych przedstawił swoją czarną listę.
  Na listę trafili prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama, przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso, przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy, Wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Catherine Ashton, przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz. Zakazano im wjazdu do republiki, a ich czeczeńskie rachunki bankowe i aktywa zostały zamrożone.
  W taki sposób Kadyrow postanowił ukarać polityków za „tragedie narodów Libii, Syrii, Iraku, Afganistanu, a w ostatnim czasie i Ukrainy”.

  v

  Wcześniej UE umieściła nazwisko Kadyrowa na czarnej liście sankcji.
  Czytaj dalej: http://polish.ruvr.ru/news/2014_07_27/Kadyrow-zamrozil-czeczenskie-konta-Obamy-i-Barroso-3899/
  —————–
  zgodnie z kodeksem Hammurabiego -Oko za oko, ząb za ząb.

  Polubienie

 9. http://investmentwatchblog.com/new-mh17-sensation-german-experts-point-finger-at-ukrainian-air-force-jets/

  Na tym adresie jest przytoczona opinia niemieckiego (z b. NRD) eksperta od broni lotniczych Petera Haisenko, który w Neues Deutschland z ubiegłego czwartku potwierdził, że malezyjski Boeing został ostrzelany nie rakietą, ale działkiem 30 mm posiadanym przez myśliwce Su-25.

  Dla mnie wciąż jest istotne pytanie, czy tego „ostrzelania” nie poprzedził wybuch bomby wewnątrz samolotu. To sugerował ekspert amerykański z CIA po wyglądzie dużych części rozerwanego kadłuba samolotu, znacznie przed jego upadkiem.

  Polubienie

 10. Jak ktoś zna rosyjski, to może usłyszeć, że USraki idą obecnie „na całość” przeciw Rosji, ciągle mamroczącej, że „opłotkiewiczom” nie pomoże „bo będzie wojna”. A wojna już na pewno będzie, jak padnie Donbas, w Rosji padnie mit „genialnego Putina”, a amerykańskie rakiety z głowicami jądrowymi znajdą się tylko 500 km od Moskwy i 300 km od Stalingradu.

  No i obok witalnych sankcji już nałożonych pohańbiona obecnie, swą „programowa bezczynnością” gdy jej wschodnia granica się pali, Rosja będzie musiała zapłacić 50 mld dolarów „trybutu” byłym (głównie Jakub Rotszyld jak pamiętam) udziałowcom Jukosu.

  No cóż, na pochyłe drzewo wszystkie kozy skaczą.

  Polubienie

 11. Były próby obalenia Gorbaczowa, była też próba obalenia Jelcyna, obie niedane. Czy będzie próba obalenia Putina?
  Zapewne w krytycznym dla Rosji momencie może do tego dojść.

  Polubienie

 12. Polskie GŁUPIE lemingi zamieszkali w gangsterskiej III RP daliście się PODPUŚCIĆ za DARMO tym krwawym bandytom żydoskim z MELINY „biały dom” , pazernym żydoskim kolonialistom z Londynu i zwykłym złodzejom pedałom z Brukseli POZWALAJAC zrobić WOJENNE POBOJOWISKO dla banderowców na TERENIE Polski !

  Wy podpuszczeni GŁUPKI z tej durnowatej III RP zapłacicie CENĘ setek tysięcy ZABITYCH swoich najbliższych za krwawą rozróbę tych ukraińskich nazistowskich banderowskich bandytów z Kijowa, którzy się NAKRADLI, a teraz usiłują z terenu Polski zrobić KRWAWĄ RZEŹNIE w interesie żydowskich międzynarodowych bank-sterów, którzy po osaczeniu finansowym Polski chcą się teraz obłowić na prostakach ukraińskich, a także ruskich.

  PROSTAKI lemingi zamieszkali na tym gnojowisku III RP NIE dopuście do jakich kolwiek manewrów na terenie Polski, a wtedy ominą was ruskie BALISTYCZNE ciężkie rakiety i ocalicie w ten sposób swoje własne życie.

  OBALCIE przemocą z zimną krwią i WDEPCZCIE w glebę tych BANDYTÓW obecnej „rządzącej warszawki” którzy za łapówki od żydoskich złodzeji bank-sterów planują Was przeciętnych polskich obywateli „poświęcić”, zrobić KOZŁAMI OFIARNYMI i wiekszośc WYMORDOWAĆ jak muchy … lub robaki w przypadkowym militarnym starciu miedzy bandytami złodzejami z zachodu i dzikusami ze wschodu.

  Głupie lemingi zamieszkali w dornowatej III RP ZAWSZE stracicie jak się wtrącicie do tej krwawej rozróby, którą szykują żydy szrogęszący się tym wykołowanym MOTŁOCHWM zamieszkałym w USA lub Kanadzie.

  Niech się żydy złodzeje amerykańskie, angielskie, ukraińskie czy ruskie WYBIJAJĄ, TŁUKĄ między sobą ale na SWOIM terytorium, a NIGDY NIE na polskim terytorium !

  Polubienie

 13. Klasyka w militaryzowaniu handlu wojna i pokojem.Proces opisał Feliks Koneczny w CYWILIZACJA ŻYDOWSKA.Językiem matematyki potwierdził Song Hongbing pokazując od czasów wojen napoleońskich historię bankowości na przykładzie sagi rodu Mayer-Rothschild.
  Trwa WOJNA O PIENIĄDZ i lnia demarkacyjna będzie sprawą kolejnej egzotycznej koalicji.USA i Rosja konkurują o chińskie względy.

  Polubienie

 14. Gdy się nawarzylo piwa,trzeba je teraz wypic .
  Jeżeli zgromdzilo sie arsenal wojenny i poniosło koszty ,gdy jest okazja trzeba go zuzyc i zrekompensować straty – czy nie tak myśli wrog ?

  Do września już tylko jeden miesiąc,to będzie inna , krotka wojna i szybka smierc milionow niewinnych .
  KTO POWSTRZYMA WROGA ???

  Wyzej „bohater” w swym poscie zle wyraża sie o Polakach ,co swiadczy o bardzo niskiej kulturze autora tego postu ukrytego za monitorem nawet bez nicku,skad w nim tyle jadu ?
  Co to za bojownik,ktory ma do kogos pretensje ale nie do siebie ,co zrobiles aby Polski nie zawłaszczono,dlaczego,nie przeciwstawiles się zlu wyrządzanym przez wrogow Polsce i Polakom ???
  Jakie sa twoje zasługi w walce z wrogiem ?

  W kraju nazywanym jeszcze Polska zwykli ludzie sa obalamuceni wszelka propaganda,dezinformacja i nie potrafią odrozniac dobra od zla ,nie wiedza kto wrog a kto przyjaciel,kto mowi i pisze prawde a kto w zaparte klamie .
  LUDZIE SZUKAJA OBRONY ALE NIE POTRAFIA SIE ZJEDNOCZYC i RAZEM DZIALAC i BRONIC SIE !
  POLSKA NIE MA POLSKICH PRZYWODCOW !!!

  Czy znajdzie się w Polsce ktoś KTO POTRAFI ZJEDNOCZYC POLAKOW a następnie poprowadzić na wroga ?
  Narzekanie nikomu nigdy nie pomoglo,jezeli ktoś nie potrafi pracować czy walczyc weź i naucz go tego !
  Jeżeli nie stworzyles stanowiska pracy dla siebie i innych ,dlaczego narzekasz na obcych którzy to robia i rzadza toba.
  DLACZEGO JEDZIESZ ZA PRACA po za POLSKE a NIE ORGANIZUJESZ PRACY u SIEBIE,w POLSCE ?
  Kto ma odciagnac bydlo rzadzace od koryta za ciebie medrkujacego ,informującego i nic więcej ?
  KTOI LUDZMI POKIERUJE i POPROWADZI DO PRAWDY i ZWYCIESTWA NAD ZLEM ZYD,NIEMIEC,ROSJANI lub CHINCZYK ???
  Oni dbaja o swoich i swoje racje .
  A TY ,co potrafisz,co uczyniles dla dobra Polski i Polakow,zadbales tylko o siebie ?
  Jaki jest TWOJ WKLAD W OBRONE POLSKI po za informacja ,niech każdy sobie sam odpowie i zacznie w końcu dzialac a nie mędrkować .
  JAKIE SA TWE OBOWIAZKI POLSKIE ???
  JAKIE SA OSIAGNIECIA ???

  Zyd,Niemiec ,Rosjanin ,inny potrafi ,teraz pokaz co ty osiagnales i osiągniesz nie tylko dla siebie ale dla ogolu swego narodu i dobra wszystkich !

  POWODZENIA !

  Polubienie

 15. Co do obowiązków to punkt widzenia zależy od miejsca siedzenia,a chodzi głównie o rodzaj STRONICTWA:RUSKIE,PRUSKIE,czy ŻYDOWSKO-AMERYKAŃSKIE.Za Stanisławem Michalkiewiczem okazuje się,że STRONNICTWO POLSKIE jest słabe,co tłumaczy się faktem,że KAPITAŁ coraz bardziej zaczyna nabierać NARODOWYCH wartości.
  Jak wyjść z PUŁAPKI kolejnej ekonomicznej utopii?!

  Polubienie

 16. PIENIADZ TO NIE WSZYSTKO .
  NAJWAZNIEJSZY JEST ROZUM !
  Tak u najbogatszych jak i u biednych.

  Z każdej pułapki można wyjść uzywajac ROZUMU a nie kapitału .

  W zyciu okazuje się,ze ten co nie używa rozumu GINIE !!!

  Polubienie

 17. Powtarzam i tutaj – bo to ważne – elementy komentarza na poście „Grypa666”, bo tutaj nie potrafię wkleić zdjęć:

  Czy przypadkiem, ten zestrzelony (zdetonowany uprzednio? Bo świadkowie mówili że słychać było dwa wybuchy.) na Donbasem malezyjski Boeing to na pewno był ten „zaginiony” na Oceanem Indyjskim?

  … Także obserwatorzy zdjęć opublikowanych w necie dostrzegli, że rozmiary szczątek silników odrzutowych samolotu który spadł koło Doniecka są o ok. 30 % mniejsze od oryginalnych silników Boeinga 777. Patrz zdjęcia poniżej.

  …Kto i kiedy i po co wymienił silniki Boeinga 777, którego „zestrzelono” nad Donbasem 17 lipca? I zrobiono to dokładnie w tej samej godzinie kiedy to Izrael rozpoczął swą „akcję anty-terrorystyczną” (ATO) w Gazie.

  Polubienie

 18. Panie Mieczyslawie K.
  Jak to jest z tym „obiegiem wody” w polskich wodociągach i za ta wode KTO KOMU w POLSCE PLACI.
  Jak nam wiadomo wodociągi „polskie” zostały przejęte przez obcy kapital .
  Możesz cos więcej nam napisac o „wodzie i kapitale” ?
  Nam rozumu starcza.

  Polubienie

 19. Bartosz Bekier: Wywiad dla „Głosu Szczecińskiego”

  Posted by Marucha w dniu 2014-07-31 (czwartek)

  Kiedy i w jakim charakterze pojechał pan na Donbas?

  Do powstańczego Donbasu udaliśmy się jako czasopismo informacyjne Xportal.pl, gdzie w zwyczajnym trybie uzyskaliśmy akredytację. Misja rozpoczęła się w drugiej połowie maja i posiada charakter ciągły, choć nasi dziennikarze nie przebywają w separatystycznej Noworosji przez cały czas.

  Separatyzm na Ukrainie – niezależnie od tego, czy popieramy DRL czy Kijów – może sprzyjać tendencjom odśrodkowym. Dla przykładu – wyobraźmy sobie, że Ruch Autonomii Śląska ogłosi niepodległość i poprosi o włączenie do RFN. Czy jeśli wtedy Polska wyśle tam armię w celu obrony swojej integralności terytorialnej to też stanie pan po stronie separatystów?

  Śląska analogia jest niewłaściwa, ponieważ na Ukrainie w sytuacji konfliktowej znalazły się dwa wyraźnie odrębne narody, wychowane w dwóch różnych, przeciwstawnych tradycjach historycznych, różnych tradycjach kulturowych, językowych i religijnych, stojące po dwóch różnych stronach konfliktu geopolitycznego. Bardziej analogiczne byłoby pytanie, czy poparlibyśmy przyłączenie zachodniej Ukrainy do Polski – nie, bo obecnie Polski raczej nie stać na walkę z banderowskim terroryzmem, który po raz kolejny zbiera na Wschodzie krwawe żniwo. Nie ma tam również potencjalnych polskich „separatystów”, choć prawa polskiej mniejszości z pewnością są zagrożone przez dyskryminacyjne ustawodawstwo nowych władz w Kijowie.

  Jeśliby sprawę tendencji odśrodkowych rozpatrywać jednak globalnie, to niebezpieczny precedens został stworzony nie przez Rosję, a przez Amerykanów w Jugosławii, a zwłaszcza w Kosowie. Do dzisiaj na terenie tego zarządzanego mafijnie „państwa” znajduje się największa baza USA w Europie, Camp Bondsteel.

  Przywódca Donieckiej Republiki Ludowej w rozmowie z panem stwierdził, że na konflikcie na Ukrainie „zyskują siły zewnętrzne”, sugerując, że chodzi o Zachód, NATO, USA, UE. Ale chyba oczywistym jest, że na konflikcie zyskać może także Rosja, jeśli Noworosja poprosi o włączenie w jej granice. Dlaczego siły zewnętrzne z Zachodu są dla Donbasu wrogiem, a siły zewnętrzne ze Wschodu są dla Donbasu sojusznikiem?

  Sprawa jest oczywista: Donbas zamieszkują Rosjanie, więc Rosja powinna być naturalnym sprzymierzeńcem powstańczej ludności rosyjskojęzycznej. Oczekiwania tej ludności względem Rosji nie zostały jednak dotychczas zaspokojone i w znacznej mierze jest ona zmuszona do toczenia walki w osamotnieniu. Walczą o swoje domy, o fizyczne przetrwanie swoich rodzin. Nie chcą słyszeć o Zachodzie, który nazywa ich „terrorystami”, w tym również o zachodniej Ukrainie, którą dotychczas utrzymywali, produkując większość PKB. Chcą suwerenności względem Kijowa, który kazał do nich strzelać, a w dalszej kolejności integracji z Federacją Rosyjską.

  Czy pan, jako nacjonalista, nie uważałby za zdrajców obywateli państwa, którzy otwarcie chcą przyłączenia do innego państwa?

  Z pewnością nie uważałbym za zdrajców szykanowanych Polaków zamieszkujących Litwę, którzy w obliczu dyskryminacyjnego ustawodawstwa językowego i regularnego znęcania się nad nimi przez litewskie organy administracyjne, zechcieliby zjednoczyć się z Rzeczpospolitą, lub powrócić do autonomicznego statusu Polskiego Kraju Narodowo-Terytorialnego spacyfikowanego w 1991 roku przy biernej postawie Warszawy.

  W wariancie minimum, Polska i Rosja powinny nakłonić Republikę Litewską do federalizacji swojego ustroju, by powstrzymać szykany mniejszości słowiańskich. Zwłaszcza, że Polacy z Wileńszczyzny są przecież u siebie. Wracając jednak do Ukrainy – przecież puczyści z tzw. Euromajdanu sami sprowokowali „turbulencje” ukraińskiej integralności terytorialnej obalając za pieniądze Waszyngtonu i Brukseli legalnego prezydenta, wybranego m. in. głosami ze wschodu kraju, rzucając koktajlami Mołotowa w funkcjonariuszy formacji porządkowych, wprowadzając antyrosyjskie ustawodawstwo po przejęciu władzy, oraz inspirując pogromy ludności rosyjskiej, jak te w Odessie czy Mariupolu, w których zginęło kilkaset osób.

  Jak daleko sięga na tę chwilę rosyjska pomoc dla separatystów? Media Wam nieprzychylne mówią o tym, że przywódcy DRL to agenci GRU, Rosja dozbraja separatystów, poza tym głośna była sprawa „turystyki militarnej”, w ramach której zapraszano na Ukrainę rosyjskich obywateli płci męskiej do pomocy separatystom. Proszę potwierdzić, lub zaprzeczyć (podając argumenty!) tym oskarżeniom.

  W mojej ocenie gra Kremla wobec powstania w Donbasie jest bardzo niejednoznaczna. Z jednej strony ciężko sobie wyobrazić, żeby bojownicy Noworosji utrzymali się tak długo nie otrzymując żadnego wsparcia ze strony Rosji – samemu wsparciu trudno natomiast się dziwić, w końcu ważą się tam losy miejscowej ludności rosyjskojęzycznej. Z drugiej strony, z perspektywy powstańców, wsparcie to jest ledwo dostrzegalne i zdecydowanie niedostateczne. Codziennie ponoszą oni wielkie ofiary, brakuje im podstawowego ekwipunku i uzbrojenia, o cięższym czy bardziej zaawansowanym technicznie sprzęcie nawet nie wspominając. Powstańcy są w defensywie, aktywne działania ofensywne prowadzą władze w Kijowie, a tymczasem Putin przyjął pozycję wyczekującą, choć za wcześnie jeszcze na polityczną i moralną ocenę tej postawy.

  Wiem, że uważa pan to, co dzieje się w Donbasie, za powstanie ludowe. Skąd w takim razie separatyści mają broń, jeśli nie od Rosji?

  Granica Federacji Rosyjskiej z Noworosją z pewnością jest kanałem przerzutu wsparcia, ale jest ono niedostateczne z perspektywy obrońców. Władze w Kijowie prowadzą przeciwko nim pełnowymiarową wojnę, z wykorzystaniem lotnictwa, wojsk pancernych i artylerii rakietowej typu „Grad”, nie oglądając się na ofiary wśród ludności cywilnej. Powstańcy dysponują przede wszystkim tym, co zdobyli na wrogu i znaleźli w jego magazynach. Są zdeterminowani aby walczyć do końca, ale bez pomocy, na którą się tam wyraźnie oczekuje, koniec może nastąpić bardzo szybko, jak twierdzi sam dowódca powstańczych oddziałów Igor Striełkow.

  Ilu Polaków z Falangi bądź innych organizacji przebywa obecnie w DNR, działając po stronie separatystów?

  Nie posiadam informacji na ten temat, jednak w najbliższym czasie udział różnych ochotników może stać się naprawdę gorącą kwestią, z uwagi na oficjalne formowanie Brygady Międzynarodowej w ramach sił zbrojnych powstańców Donbasu. Kilka europejskich organizacji, i nie tylko, zapowiedziało swój udział, co ma być wyrazem sprzeciwu wobec mordów dokonywanych przez proatlantycką „juntę Kijowa” m. in. w Słowiańsku. Jest to odpowiedź na działania władz ukraińskich, które przeciwko powstańcom zaangażowały bataliony płatnych najemników, zarówno ze środowisk neonazistowskich typu Prawy Sektor i pokrewnych, jak i amerykańskich korporacji kontrolowanych przez CIA, typu Blackwater/Greystone.

  Jak wygląda to polskie wsparcie dla DNR? Czy pan bądź ktokolwiek z pańskich polskich znajomych przebywających w DNR brał czynny udział w starciach zbrojnych?

  Służba w wojsku lub organizacji wojskowej innego państwa jest według polskiego prawa zakazana, co precyzuje art. 141 kodeksu karnego. Informacje na temat walczących Polaków, jeśli tylko takie się pojawią, będziemy zamieszczać na łamach Xportal.pl, jednak należy się spodziewać przede wszystkim źródeł anonimowych.

  Nie walczy pan z bronią w ręku, ale jest pan stale obecny na linii frontu…

  Linia frontu to w powstańczym Donbasie bardzo umowne sformułowanie. Ukraińskie punkty kontrolne można czasem rozpoznać po flagach narodowych, lub czerwono-czarnych flagach UPA, ale przeważnie są nieoznakowane i łatwo o pomyłkę. W wielu miejscach „front” pojawia się nieoczekiwanie. Gdy nagle rozpoczął się zmasowany atak sił ukraińskich na port lotniczy w Doniecku, jeden z ważnych „separatystów” znajdujących się w naszym towarzystwie nazwał atakujących „banderowskim kozactwem” i wyraził pogląd, iż na Ukrainie przydałby się teraz książę Jeremi Wiśniowiecki. W dniu 26 maja byliśmy świadkami ostrzelania mieszkańców Doniecka przez ukraińskie śmigłowce Mi-24. Tuż obok nas zginęły dwie osoby, ciężko ranne zostało małe dziecko. W pobliżu nie było żadnych celów wojskowych.

  Czuje się pan polskim patriotą? Jeśli tak, to proszę powiedzieć, jaką korzyść przyniosłoby Polsce pana zdaniem poparcie separatystów przeciw władzom w Kijowie?

  Jestem przekonany, że polskie władze nie powinny ingerować w sprawy wewnętrzne Ukrainy w celu realizacji obcych interesów, tak jak ma to miejsce obecnie. Z popularnych ostatnio nagrań wiadomo, że naszemu ministrowi spraw zagranicznych zdarzyło się szczerze wypowiedzieć na temat polskiej roli w Europie Środkowo-Wschodniej w kontekście sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Dobrze, że przynajmniej na stopie nieoficjalnej nasi przywódcy realnie oceniają tę kwestię. Nie zabiegamy też o poparcie Warszawy dla działań Noworosji, chyba że byłoby ono związane z szerszym porozumieniem Rzeczpospolitej i Federacji Rosyjskiej co do wspólnej polityki względem obszaru bałtycko-czarnomorskiego. Jako dziennikarze Xportal.pl staramy się przede wszystkim dywersyfikować jednostronną, euroatlantycką narrację w dyskursie medialnym, informować naszych czytelników o wątkach celowo pomijanych, lub przekłamywanych.

  Dlaczego rewolucja na południowym wschodzie Ukrainy jest moralnie lepsza od rewolucji euromajdanu?

  Nie używałbym tak wielkich słów, ale przypomnijmy, że powstanie w Donbasie wybuchło w odpowiedzi na nielegalny, prozachodni pucz w Kijowie, który został przeprowadzony przy wydatnej pomocy Waszyngtonu i Brukseli. Po zamachu stanu, który był możliwy m. in. dzięki udziałowi grup neonazistowskich odwołujących się do krwawego dziedzictwa Stepana Bandery, próbowano wprowadzić szowinistyczne ustawodawstwo językowe, dokonano masakr protestującej ludności rosyjskojęzycznej, jak w Odessie, czy Mariupolu. Taka jest geneza powstania w Donbasie.

  Znaczna część ukraińskich oddziałów Gwardii Narodowej, która pacyfikuje powstanie, posługuje się symboliką banderowską, historycznie związaną z bestialskimi mordami na Polakach. Falanga popiera sprzeciw wobec tej kijowskiej junty wspieranej półjawnie przez NATO. Z powstańcami Donbasu łączą nas również hasła społeczne – miejsce oligarchów jest w więzieniach, a nie na kluczowych stanowiskach w państwie. Renacjonalizacja strategicznych sektorów gospodarki jest ważna z perspektywy interesów każdego państwa i jego obywateli.

  Kim są mieszkańcy Ukrainy popierający władze separatystyczne? Dlaczego przez tyle lat mówiono o braku społeczeństwa obywatelskiego w południowo-wschodniej Ukrainie, o homo sovieticus, a teraz nagle, w reakcji na euromajdan, Donbas powstał, rzekomo oddolnie?

  To samo mówiono też o całym społeczeństwie ukraińskim, jednak najnowsza historia uczy nas, że wystarczy czasem jeden silny bodziec, by nawet najbardziej apatyczne społeczeństwo poderwało się do działania. Najwięcej czasu przebywaliśmy w Doniecku, gdzie demonstracje poparcia dla polityki oporu i walki narodowowyzwoleńczej codziennie ściągały kilka tysięcy osób. To już zupełnie co innego, niż nieśmiałe i nieco wymuszone demonstracje poparcia dla upadającego oligarchy Janukowycza w okresie „wczesnego Majdanu”, inspirowane przez Partię Regionów. Tłum, który widzieliśmy w centrum Doniecka, był pełen pasji i emocji, żywo reagował na przemówienia polityków i działaczy społecznych DRL. Reakcje były całkowicie spontaniczne i żywiołowe.

  Co myślą separatyści o Polakach?

  Pomimo tego, że w Donbasie Polska kojarzona jest obecnie z wykonywaniem poleceń Waszyngtonu i niechlubnym odgrywaniem roli forpoczty NATO, przyjmowano nas z życzliwością, gdy tylko dowiadywano się, że nie reprezentujemy stanowiska „euroatlantyckiego”. Na krótkie słowa otuchy i solidarności z ofiarami walk, które wyraziłem publicznie podczas uroczystości w centrum miasta, zwykli mieszkańcy reagowali okrzykami: „Niech żyje wolna Polska”, „Słowianie razem”, „Niech Bóg was błogosławi”. Żegnano wtedy wyruszających na front żołnierzy, lecz również nam, Polakom, miejscowe kobiety wpięły pomarańczowo-czarne szarfy symbolizujące opór Donbasu.

  Rozmawiał Maciej Pieczyński z „Głosu Szczecińskiego”. Wywiad ukazał się 25 lipca.
  http://xportal.pl

  * * *

  Od Redakcji: Publikujemy drugą część wywiadu udzielonego przez redaktora naczelnego Xportal.pl, Bartosza Bekiera, Maciejowi Pieczyńskiemu dla „Głosu Szczecińskiego”. Wywiad ukazał się w „Głosie Szczecińskim” 25 lipca.

  Należy ukarać sprawców katastrofy MH17

  Przedstawiane w większości mediów dowody przemawiają za tym, że winni są separatyści. SBU nagrało rozmowę dowódców wojsk DNR na temat zestrzelenia samolotu pasażerskiego, którym to wyczynem chwalił się Igor Striełkow tuż po katastrofie na portalu VKontakte, podczas gdy tego samego dnia nie został strącony żaden inny samolot, Striełkowowi musiało więc chodzić o Boeinga. Jeśliby wierzyć tym doniesieniom, wina separatystów jest w zasadzie oczywista. Pan dopuszcza winę Ukraińców. Proszę zatem podać argumenty przeciw wyżej wymienionym dowodom.

  Istotnym aspektem wojny IV generacji, z jaką mamy do czynienia na Ukrainie, jest walka informacyjna. Żadna ze stron nie przedstawiła jeszcze przekonujących dowodów, choć w Internecie wirusowo rozprzestrzeniane są różne teorie, które następnie przenikają do mediów. Wiadomo już na przykład, że krążący po sieci zrzut ekranu z rzekomego oświadczenia Striełkowa na portalu VKontakte, to fałszywka wykonana na podszywającym się profilu. Z kolei nagrania rozmów dowódców wojskowych DNR, które z pompą przedstawiła SBU, są uznawane przez analityków wojskowości za mało wiarygodne – gdyby ukraińskie służby tak dokładnie rozpracowały łączność separatystów, to wojska Kijowa uniknęłyby wielkich zasadzek, jak ta pod Zielonopolem, gdzie rozbito duże zgrupowanie pancerne i zmechanizowane, czy okrążenia i zamknięcia w „kotle” paru brygad wzdłuż południowej granicy z Rosją. Problemem nie byłoby wtedy również zlokalizowanie i zlikwidowanie najważniejszych dowódców wojskowych DNR. Do wszystkich informacji, które pojawiają się dzisiaj przy okazji konfliktów zbrojnych, należy podchodzić z dużym sceptycyzmem.

  Jeśli rzeczywiście to Ukraińcy zestrzelili Boeinga, by zrzucić odpowiedzialność na Rosjan/separatystów, to dlaczego tego faktu jeszcze Rosja nie udowodniła? Wiele można zarzucać rosyjskim służbom wywiadowczym, ale nie brak skuteczności…

  Rosjanie również pragną udowodnić swoją wersję. Na dzisiejszej konferencji prasowej rosyjski minister obrony zaprezentował zapisy radarów, z których wynika, że w momencie katastrofy za Boeingiem 777 podążał ukraiński myśliwiec Su-25. To oczywiście nie jest przesądzający dowód, ale Kijów powinien odpowiedzieć, co wojskowa maszyna robiła w cywilnym korytarzu powietrznym, podążając za samolotem, który został zestrzelony. Ciężko wytłumaczyć również fakt, że feralny lot MH17 jako jedyny został skierowany nad zamknięty dla cywilnego ruchu lotniczego obszar działań wojennych.

  Jakie są nastroje wśród separatystów po katastrofie Boeinga? Boją się, że to będzie pretekst dla Zachodu, by pomóc Ukrainie?

  Sytuacja donieckich powstańców jest obecnie krytyczna. Tuż przed katastrofą malezyjskiego samolotu odnieśli kilka znaczących zwycięstw militarnych, a ich coraz skuteczniejsza kampania informacyjna koncentrowała się przede wszystkim na cywilnych ofiarach wojsk Kijowa. W tym kontekście nie byłoby nic bardziej irracjonalnego, niż zestrzelenie samolotu z cywilną, prawie 300-osobową międzynarodową załogą na pokładzie. Tuż po katastrofie Boeinga nastąpiła przygotowana wcześniej, zmasowana ofensywa wojsk ukraińskich, które od momentu tragedii wciąż posuwają się naprzód. Wśród separatystów ciężko znaleźć kogoś, kto wierzyłby w wersję Kijowa na temat katastrofy, ale ogromna presja militarna i medialna, którą obecnie obserwujemy, może okazać się decydującym ciosem dla powstańców.

  Nie wydaje się Panu, że Ukraińcy zestrzeliwując Boeinga i oskarżając Rosję, ryzykują trochę za dużo? Jeśliby Rosjanie udowodnili, że to ukraińska prowokacja, Zachód, niechętny konwencjonalnej wojnie, miałby idealny pretekst, żeby umyć ręce i przymknąć oko nawet na ewentualną interwencję rosyjskiej armii na Ukrainie.

  Wyjaśnienie wszystkich aspektów takiej katastrofy lotniczej to nie jest kwestia tygodni, czy nawet miesięcy. Być może nigdy nie będzie bezsprzecznych dowodów obciążających którąś ze stron konfliktu, ale wiele wskazuje na to, że jedna ze stron – mam tu na myśli separatystów – może nie doczekać rozwiązania tego problemu. Gdyby władze Ukrainy faktycznie stały za zestrzeleniem Boeinga, to z pewnością właśnie na to by liczyły. Mając za sobą Zachód, wojnę informacyjną już w tym wypadku wygrały.

  Bierze Pan pod uwagę, że to mogła być pomyłka separatystów. To nie lepiej przyznać się do błędu i znaleźć kozła ofiarnego, zamiast oskarżać Ukrainę?

  Jeśli któraś ze stron zestrzeliła Boeinga przez przypadek, to rozwiązaniem uczciwym i szlachetnym byłoby przyznanie się do błędu oraz surowe ukaranie winnych. Zestrzelenia samolotów cywilnych zdarzały się w przeszłości. W roku 2001 siły zbrojne Ukrainy w trakcie manewrów nad Morzem Czarnym zestrzeliły rosyjski samolot pasażerski– Kijów nie przyznawał się do winy, póki sprawa strącenia lotu 1812 nie została całkowicie wyjaśniona.

  Z kolei w 1988 roku amerykański krążownik USS Vincennes zestrzelił w przestrzeni powietrznej Iranu lot IR655, który przewoził 290 osób. Czy te tragiczne incydenty przesądziły o tym, że Ukraina i USA to w oczach społeczności międzynarodowej państwa „terrorystyczne”? Miejmy nadzieję, że sprawa katastrofy malezyjskiego Boeinga i tragicznego lotu MH17 zostanie wyjaśniona, a sprawcy pociągnięci do odpowiedzialności.

  http://xportal.pl

  Polubienie

 20. Bywamy,bywamy i na xportalu,takze na innych i dajemy ludziom swoje przemyślenia i rady ale czy to w Polsce jest z kim wspoldzialac kiedy już w niej pozostalo nie wielu Polakow ,którym zależy na ratowaniu NASZEJ OJCZYZNY POLSKI ?
  Mlodzi,zdrowi i silni wyjechali za chlebem,bo jak nam powiadają w Polsce znajdziesz ludzi tylko do kielicha i butelki ale jak się trzeba skrzyknąć aby chociaż „jedna mycke zdmuchnąć”, to każdy odwraca się plecami i już go nie ma .
  OTO POLSKA WLASNIE !

  Dlatego organizujemy Amerykanska Polska Armie (APA) aby przyjść wam w kraju z pomocą gdy już was będą lowic jak karpie po spuszczeniu wody w sadzawce zwana jeszcze „polska”.
  Amerykanom tez podpowiadamy jak się organizować aby biala rasa mogla na tym kontynencie przezyc a nie tylko Afroamerykanie i inna kolorowa rasa .
  Nasze działanie nie trafia w proznie tak jak w Polsce gdzie mamy dość daleko aby was skrzyknąć ,w Polsce musza to zrobić Polacy tam zyjacy.
  Nam nawet Chinczycy przyjazni i usmiechnieci.

  Kosciuszkowcy wspolczesni

  Polubienie

 21. Naloty na Donieck,przybywa naziemnych najemnikow którzy wladaja polskim jezykiem,czeskim niemieckim a nawet holenderskim.
  Co jest grane ?
  Czy data na te IIIWS już ustalona ???

  Polubienie

 22. Dlatego organizujemy Amerykanska Polska Armie (APA) aby przyjść wam w kraju z pomocą gdy już was będą lowic jak karpie po spuszczeniu wody w sadzawce zwana jeszcze „polska”.
  Amerykanom tez podpowiadamy jak się organizować aby biala rasa mogla na tym kontynencie przezyc a nie tylko Afroamerykanie i inna kolorowa rasa .
  Nasze działanie nie trafia w proznie tak jak w Polsce gdzie mamy dość daleko aby was skrzyknąć ,w Polsce musza to zrobić Polacy tam zyjacy.
  Nam nawet Chinczycy przyjazni i usmiechnieci.

  Ha,ha,ha…a po za tym, „wszyscy zdrowi”??? Dobre!

  Polubienie

 23. Fajnie,zamiast krzyku jest ha,ha,ha.
  To dobrze,ze „krzyk” się cieszy i czeka na nasza odsiecz.
  Obronimy nie tylko krzyk ale i lamenty ludu polskiego !
  Pan major już dal wytyczne,wojsko cwiczy .
  WIWAT HUBAL !!!

  Vive La Pologne !
  Sursum Corda !

  Aby Polska,aby Polska,aby POLSKA była POLSKA !!!

  APA

  Polubienie

 24. Gdzie odpowiedz dotyczaca polskich wodociagow ?
  Kto zbiera kase i gdzie ona idzie za dostarczanie wody przez polskie wodociągi ???

  Do tego dodajemy pytanie:
  Jakich srodkow chemicznych używa się w Polsce do uzdatniania wody dostarczanej Polakom w Polsce przez sprywatyzowane wodociągi ???

  Polubienie

 25. Co spada z woda deszczowa na terenie Polski ze sztucznych chmur,robi ktoś badania deszczówki ?
  Jakie sa wyniki labolatoryjne ,ma je SANEPID ???
  Kiedy zostaną i gdzie opublikowane Panowie Tusk i Komorowski ?

  Polubienie

 26. APA
  To NIE SĄ twoje problemy. „Tu” ciebie NIE MA. NIE ISTNIEJESZ.Zeby troszczyć sie o „sprawy’
  polskie, trzeba być, żyć „tu i teraz”. Wziąłeś doopę w „troki'(jeśli sprawy tak się mają),
  w co bardzo wątpię. KRÓTKO:
  -przestań pieprzyć, patyjoto od siedmiu boleści,
  -APA.Gutek,” panmajor”to wszystko mętne i „pokręcone’, wpływ upału, czy też „jadła
  biedronkowego”, leki „za slabe”????
  TOTALNE BREDNIE!!! Jakiś porąbaniec!
  AMEN.

  Polubienie

 27. Ty ,”krzyk” ,co ty za dziwak,skad spadles,tobie się wszystko pokielbasilo w tej babskiej czy chłopskiej makowce.
  Co nie widzisz co jest grane w swiecie ?
  Czekaj no,ty polak czy jewrej i gdzie masz bude ,a nade wszystko tyle czasu kimania przy kompie ?
  Pal cie jednak licho i nie przeszkadzaj ludziom w prawidłowym pojmowaniu swiata i tego co się na nim dzieje.
  Wal do Podleckiego ,takich tam jak ty więcej,ktorym się już wszystko poje..lo w glowkach i tylko się przekomarzają.
  My na takich nie mamy czasu ,polujemy na inna zwierzynę,chocby taka jak u gajowego ale tam sa pułapki.
  Bywaj ,czuwaj !

  Polubienie

 28. Cały tekst: http://lublin.gazeta.pl/lublin/1,48724,10209856,Most_w_Kamieniu_opozniony_o_rok_przez_wycinke_drzew_.html#ixzz3A6hkC7Sn

  Znalazłem arcyciekawą przepowiednię o III wojnie i pewnym feralnym MOŚCIE w Kamieniu na Wiśle koło Opola Lubelskiego, nad którym to mostem ciąży [b]FATUM [/b]związane z wybuchem wojny światowej.

  Otóż powiem w skrócie, że istnieje ludowa przepowiednia z Lubelszczyzny, która sięga wstecz ponad 100 lat, a której autor nie jest bliżej znany. Autorem jest ktoś, kto żył ponad wiek temu w okolicach Kamienia nad Wisłą (obecnie lubelskie) w czasach zaborów a zaborze rosyjskim (czasy carskie).

  Otóż owa przepowiednia głosi, że jeśli tylko kiedykolwiek zostanie zbudowany MOST w Kamieniu na Wiśle – wnet [b]dojdzie do WOJNY ŚWIATOWEJ a most NIE OSTOI SIĘ I ZOSTANIE zniszczony.[/b]

  Mieszkańcy okolic Opola Lubelskiego znają tę przepowiednię, którą często powtarzały im babcie i dziadkowie.
  Sięgnijmy wstecz do historii wszystkich mostów w Kamieniu, gdzie do tej pory zbudowano dwa i dwa zostały zniszczone w wyniku wojen, które wybuchły zaraz po oddaniu mostów do użytku.

  – I most w Kamieniu – budowany w latach 1913-14, oddany do użytku późną wiosną 1914 w zaborze rosyjskim. kilka tygodni potem wybuchła I wojna światowa, most został zniszczony w wyniku działań zbrojnych Austro – Węgier i Prus przeciw Rosji.
  Przepowiednia sprawdziła się

  – II most w Kamieniu – budowany w latach 1938-39, oddany do użytku 10 lipca 1939, chwilę potem wybuchła II wojna światowa most został zniszczony po walkach prowadzonych na zachodnim przedmościu we wrześniu 1939 roku.
  Przepowiednia się sprawdziła.

  – Uroczystości towarzyszyła wielka radość. Cała okolica brała w niej udział – tak letni dzień 1939 r., kiedy otwierano drewniany most na Wiśle, zapamiętała Marta Wierzbicka, która przed wojną mieszkała w Solcu. Przy okazji zbliżającej się budowy nowej przeprawy dotarliśmy do wspomnień i jednego z niewielu, o ile nie jedynego, zdjęcia przeprawy zniszczonej w pierwszych dniach wojny.
  Obrazek
  Czytaj więcej: http://www.kurierlubelski.pl/artykul/650635,radosc-byla-krotka-czyli-historia-mostu-na-wisle-w-kamieniu,id,t.html

  – III most w Kamieniu – obecnie budowany w latach 2012 – 14, ma zostać oddany do użytku w październiku/lostopadzie tego roku tego roku tj. 2014.

  Dodatkowo wklejana wcześniej przepowiednia z datą dla Polski 26 listopada 2014.

  Polubienie

 29. Huuuuuraaaaaa !
  Idzie pomoc z hameryki dla Polski 600 sztuk miesa armatniego i czołgi do wybrakowania !
  Podaja dziś scierwomedia .
  To dopiero będzie obrona w wojnie majdanowej .
  Pisza tez o Zyrinowskim,ktory się narazil szmulkom.
  Oj będzie się dzialo,polskie jeneraly szykują się na z góry upatrzone pozycje aby….. .
  Jutro Matki Boskiej zielnej dlugi zastoj w robocie i narodowe swietowanie ,będą ordery i mowy a potem ….. potem nastapi cisza.
  Pielgrzymki przemieszczaja się na oblezenie Jasnej Gory,kramarki zacierają rece i szykują pończochy.
  W Szawla klasztorze ruch.
  Konwoj białych ciezarowek z każdym dniem bliżej .
  Odrzutowce caly czas na gorących silnikach.
  Po drodze rozdawane sa jabłka za darmo.
  Kiedy ranne wstaja zorze …….. .

  Polubienie

 30. TOBIE ZIEMIA,TOBIE MORZE,TOBIE SPIEWA ZYWIOL WSZELKI BADZ POCHWALON
  BOZE WIELKI !

  Wstal kolejny dzień,wstali ludzie.
  Jedni szybciej drudzy wolniej stapaja i poruszają się w swoich celach. po ziemi.
  Pedza po niej diabelskie pojazdy , w powietrzu wisza samoloty,swiat się kreci.

  Gdzies tam nerwo obradują ,plany realizują ,
  gdzies gina ludzie,umieraja w meczarnaich ,przepada im wszystko.
  Sa tacy,ktorych strach nie opuszcza.

  Co czynia ci ,którzy chcą pokoju ?
  CZY SA TACY ???
  Pokazcie ich swiatu,moze faktycznie będą w stanie zapobiec III WS .

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s