Konferencja Striełkowa 11.09.2014


tłumacznie z angielskich przypisów

www.youtube.com/watch
Igor Strelkov odprawa 14-09-11 [przetłumaczone]

Jak już stwierdził Anatolij Zacznę recytując pewien tekst …

Zdecydowałem się nie nauczyć się go na pamięć, przepraszam

Ale mogę zapewnić, że wszystko to są rzeczywiście moje myśli, moje słowa, od pierwszego do ostatniego słowa

Więc zaczynam

Minął miesiąc od chwili, kiedy musiałem opuścić stanowisko Ministra Obrony Donieckiej Republiki Ludowej i dowódcy milicji

Nie mogę powiedzieć, że to było dla mnie łatwa decyzja
W tych trudnych okolicznościach, w których musiałem to zrobić
01:02
Donieck i cała grupa sił zbrojnych DPR były w stanie operacyjnego okrążenia
01:06
I z ogromnymi trudnościami udawało się odpierać ciągłe ataki wroga
01:11
tylko kilka osób spośród przywódców republiki wiedziało, że sytuacja wkrótce się zmieni
i wróg poważne ucierpi, dozna porażki w nadchodzących dniach
01:23
Byłem wśród wąskiego grona tych osób, ale nie mogłem zdradzić moim podwładnym nawet cienia informacji, że zaczniemy od operacji zaczepnej, aby wkrótce uwolnić stanowiska przechwycone przez wroga
01:33
Jeszcze trudniejsze dla mnie było uświadomienie sobie, że dowodzenie wyzwoleniem wcześniej opuszczonych (według moich bezpośrednich rozkazów, wśród innych przyczyn) miast i osiedli Donbasu nie będzie wykonywane przeze mnie
01:43
Moralnie trudno było rozstać się z moimi towarzyszami w ciągu ostatniej godziny przed świtem, gdy ciemność jest najgęstsza, że tak powiem, gdy niepowodzenie naszej sprawy dla wielu wydawało się nieuniknione,

nie będę skupiać się na okolicznościach, które zmusiły mnie do rezygnacji, mogę tylko powiedzieć, że moja decyzja sama się uzasadniła, pozwalając na zjednoczenie dowodzenia milicji DPR tuż przed ofensywą, uniknięcie wielu konfliktów, które jak trąd zżerały republiki od wewnątrz, a także zapewniając pewne dostawy wszystkiego, co jest niezbędne dla naszych jednostek i grup
02:12
W ciągu ostatnich kilku tygodni sytuacja na Novorosyjskim froncie zmieniła się radykalnie
02:17
na większości kierunków represyjne siły zostały odepchnięte i zmuszone do obrony
02:21
zostały stworzone warunki dla pełnego wyzwolenia terytorium Donbasu z tych oddziałów i oddziałów karnych kontrolowanych przez rząd w Kijowie
02:28
Pod uderzeniami DPR, warczący wróg rozpoczął wycofywanie się na Zachód, a jego żołnierzy i przywódców ogarnęła panika
02:33
Ale co działo się dalej?
02:35
Na naszych oczach siły, które już niemal zlikwidowały „Rosyjską Wiosnę” i cały czas usiłują wyeliminować Ludowy Ruch Wyzwolenia rosyjskiego ludu Noworosji, znowu mieszają
02:45
Nie ma takiej podłości, jakiej by nie popełniły te siły, które już wiele razy w najnowszej historii naszej Ojczyzny pokazały się z najbardziej łajdackiej strony.
02:52
Dokładnie one, sterowane z zagranicy, odegrały kluczową rolę w zniszczeniu ZSRR w 1991 roku
02:59
A potem jawnie torturowały narody Rosji, organizując bachanalia polegające na grabieży ogromnego radzieckiego kulturowego i ekonomicznego dziedzictwa
03:07
Prowadziły (te siły) liberalne eksperymenty, straszne przez ich konsekwencje dla resztek naszej Ojczyzny, które nazywali (i wciąż nazywają) pogardliwym epitetem „to”
03:19
Po bachanaliach zniszczenia nastąpiły krwawe wojny, dzika przestępczość, amoralny szał, upadek moralny, propagowanie wszystkich możliwych do pomyślenia obrzydliwych dewiacji, eliminacja ekonomicznej niezależności i suwerenności polityki zagranicznej.
03:33
Nawet po nieudanej próbie całkowitego zniszczenia Rosji na początku 2000 roku, siły te nigdy nie zaniechały działań, potajemnie kontynuując swoje destrukcję, mając nadzieję, że nadejdzie ich godzina, a one dokończą swoje dzieło
03:46
Jednakże, gdy zaświtała na horyzoncie „Rosyjska Wiosna”, kiedy nasz kraj zaczął wstawać z kolan, nie w słowach, ale w rzeczywistości, próbując zrewidować dla samego siebie rezultaty kapitulacji Gorbaczowa, przywracając prawdziwą niezależność ziemiom, historycznie własnym terenom, piąta kolumna natychmiast zmobilizowała wszystkie swoje siły
04:05
Powrót Krymu nie tylko wywołał u nich szok, a powstanie w Noworosji spowodowało prawdziwą panikę, ale także wymusiło ujawnienie ich prawdziwych kolorów.
04:13
Wszyscy ich liczni agenci zostali zaalarmowani i rzuceni do boju
04:16
Agenci, którzy z powodzeniem poprzebierali się za patriotów i mężów stanu, osiągając najwyższe szczeble władzy, a nawet znajdując się pod tym przebraniem w otoczeniu prezydenta Rosji
04:24
W rzeczywistości działając przeciwko interesom ludzi i kraju, nadal publicznie utrzymywali, że są przyjaciółmi prezydenta
04:31
I nazywają swoje oczywiście szkodliwe działania wywrotowe jedynym właściwym sposobem obrony rosyjskiej państwowości
04:38
Można by zapytać: „Skąd się bierze takie zuchwalstwo i przekonanie o własnej nietykalności?”
04:42
Wyjaśnienie jest bardzo proste:
04:43
Cały majątek tych członków piątej kolumny: pieniądze i inne dobra materialne, jak również rodziny i potomstwo
zostały dawno temu ewakuowane za granicę, i jego bezpieczeństwo całkowicie zależy od woli ich zachodnich mocodawców.
04:56
Po pięciu miesiącach walki rosyjska ludność Noworosji w pełni poznała owoce tego rodzaju działań wywrotowych
05:02
Gdy rosyjska pomoc wojskowa była istotnie niezbędna dla milicji będącej praktycznie niemal bez broni
05:06
i kiedy można było doprowadzić do praktycznie bezkrwawego wyzwolenia wszystkich rosyjskojęzycznych regionów
05:11
agenci wpływu zawyli unisono o niemożliwości i niedopuszczalności bezpośredniej pomocy wojskowej dla rebeliantów
05:17
Egzekutorzy moralności żywcem spalili ludzi w Odessie, ostrzelali kartaczami z ciężkiej artylerii  Słowiańsk, i szybko stworzyli bojowo skuteczną armię
05:23
A ich wspólnicy, którzy przeniknęli kierownictwo rosyjskiej polityki zagranicznej,  nie tylko sabotowali jakąkolwiek pomoc wojskową lub polityczną dla rebeliantów, ale również w pełnej współpracy z Poroszenko, Achmetowem, Turczynowem, Tarutą i innymi figurami ukraińskiej oligarchii podzielili szeregi i dowodzenie milicji, nie dopuszczając do stworzenia zjednoczonego centrum dowodzenia i wspólnym wysiłkiem próbowali schwytać prezydenta Rosji w pułapkę
jak ktoś będzie zainteresowany, pociągnę tłumacznie dalej.

05:44
Tylko wytrwałość i poświęcenie milicji nie pozwoliło represyjnym siłom na stłumienie buntu przed momentem otrzymania i dotarcia na miejsce przeznaczenia prawdziwej pomocy rosyjskiej
05:52
Milicja przeszła do ofensywy
05:54
Ale również w tym momencie w pełni ujawnili się ponownie zdrajcy
05:57
wyciągając natychmiast pomocną dłoń do represyjnych wojsk, które były na krawędzi zapaści
06:01
poprzez zorganizowanie zawieszenia broni, które podczas negocjacji poddaje wszystkie osiągnięcia ofensywy milicji, pozostawiając milicję na pastwę kijowskiej junty
06:08
Nie można było wyjść z bardziej kompromitującymi warunkami, jak te omówione na negocjacjach w Mińsku
06:13
Tymczasem Kijów szybko uzupełnia, dozbraja i szkoli swoją armię
06:17
przygotowując się do kontynuacji eksterminacji (ludobójstwa) rosyjskiego narodu Noworosji
06:20
W wyniku mamy zupełnie taką samą sytuację, jaką mieliśmy na samym początku naszego ruchu,  a na dodatek  trudnniejsze pozycje początkowe
06:26
Podczas gdy w kwietniu-maju Kijów nie miał ani skutecznego wojska, ani wsparcia ze strony ludności
06:31
teraz represjoniści są zmobilizowani i uzbrojeni po zęby
06:33
a ludność Ukrainy poddana zmasowanej propagandzie
06:37
wykorzystującej szeroko metody programowania neuro-lingwistycznego
06:40
jest w znacznym stopniu zzombifikowana, i nie jest w stanie odróżnić prawdy od fałszu
06:43
czy czarnego od białego

06:45
W tych samych miesiącach zostało nałożone na Rosję kilka pakietów sankcji
06:49
A zachodni generałowie i dyplomaci znów zaczęli napomykać o nieco już zapomnianych pretensjach odnośnie  Osetii Południowej i Abhazji
06:55
również bezpośrednie pogróżki ze strony kontrolowanych przez USA islamskich terrorystów
07:00
Oni przygotowują się do długiej i ciężkiej wojny z Rosją
07:03
Zachód i jego piąta kolumna tutaj, praktycznie nawet nie ukrywają swoich planów obalenia prezydenta Putina
07:07
z następującym całkowitym demontażem Rosji
07:10
A ich agenci wpływu
07:11
ze wszystkich swoich sił próbują przekonać przywództwo kraju, że postępowanie pojednawcze jest nie tylko dopuszczalne,
07:14
ale jest jedynym możliwym
07:17
Fakt, że wrogowie Rosji nie będę tolerować niczego innego, niż całkowita kapitulacja
07:20
jest starannie ukrywany przed opinią publiczną
07:22
oraz, nie wykluczam takiej możliwości, przed samym prezydentem
07:25
Tym sposobem, wszystkie stosunkowo korzystne możliwości, jakie Rosja miała na wiosnę, pozostały niezrealizowane
07:30
I na przekór, stoimy przed stale narastającym zagrożeniem militarnym
07:34
Rola piątej kolumny w doprowadzeniu do tej sytuacji jest niezaprzeczalna
07:38
Dlaczego nasi liberałowie przeciwstawiali się polityce prezydenta tak nieprzejednanie i być może nieco samobójczo ?
07:44
Co sprawiło, że z taką odwagą otwarcie kontestowali prezydenta i jego politykę?
07:48
Moim zdaniem odegrały rolę dwa główne czynniki:
07:50
Pierwszy z nich jest to, że piąta kolumna nie ma innego wyjścia niż buntowanie
07:54
póki co skrycie, ale insurekcja
07:57
od góry, którą rozpoczął Władimir Władimirowicz Putin
07:59
nie pozostawia im żadnych szans na polityczne przetrwanie
08:02
ich zagraniczni panowie nie pozwalają im uciec z kraju do swoich „uczciwie zarobionych” pałaców za granicą
08:09
Drugi czynnik jest nawet bardziej oczywisty:
08:11
zajmując poważne stanowiska w rządzie i posiadając znaczne finansowe i materialne zasoby
08:15
Zdrajcy mają nadzieję, że zachowają swoją siłę
08:17
i na tym nowym etapie entuzjastycznie kontynuują proces grabieży pozostałości po wielkim kraju
08:22
i wykorzystują zamieszkujące go narody
08:25
Ale do realizacji tego planu muszą jeszcze przeprowadzić wiele przygotowań
08:29
Przede wszystkim, pozbawić prezydenta Putina tego wielkiego poparcia u ludności
08:33
które zdobył w wyniku jego zewnętrznych i wewnętrznych pozytywnych dokonań w polityce ostatnich lat
08:37
A co może być bardziej opłacalne dla tej sprawy, niż zdrada Rosjan w Noworosji, i późniejsze zrzucenie odpowiedzialności za to na prezydenta?
08:45
Jako że postaci piątej kolumny, jak hieny, starannie kryją się w jego cieniu, unikając rozgłosu

08:52
Wypunktowany przez wroga plan jest teraz dla nas zupełnie jasny,
08:55
Ich zadaniem jest maksymalne przedłużenie wojny z możliwie maksymalną ilością ofiar wśród Rosjan po obu stronach granicy,
09:02
Nie pozostawienie milicji żadnej szansy na zwycięstwo
09:04
stworzenie narastających krwawych wrzodów u rosyjskich granic
09:07
do leczenia których Rosja będzie zmuszona stracić swoje zasoby kropla po kropli
09:10
gdy w wyniku polityki „krok do przodu, dwa kroki w tył” nie zostanie osiągnięty żaden decydujący sukces
09:15
W tym samym czasie obciąży się Federację Rosyjską obecnością setek tysięcy, a następnie milionów uchodźców
09:21
a sankcje zachodnie ostatecznie podminują społeczno-gospodarcze „zdrowie” państwa
09:25
zwłaszcza, że oligarchia spróbuje zrekompensować swoje straty na koszt ogółu ludności

09:31
W rezultacie, zdrajcy mają nadzieję doprowadzić do najbardziej haniebnego traktatu pokojowego i upokarzającej zdrady rosyjskiej ludności Ukrainy
09:38
Spowodować dodatkową falę protestów wewnątrz Rosji
09:42
A potem, zgodnie z technikami uprzednio dobrze przetestowanymi na początku 20 wieku
09:46
„Moskiewski Majdan”, na którym połączą się w wyrażaniu usprawiedliwionego oburzenia „prawacy” i „lewacy”, „patrioci” i „liberałowie”,
09:52
Sprawdzony scenariusz lat 1905-1917 uruchomiony po raz kolejny
09:55
przez „upokarzającą porażkę – kryzys gospodarczy – dyskredytację rządu – niepokoje wśród ludności – pałacowy przewrót”,
10:04
Z tej perspektywy obrona Noworosji i wsparcie jej ludności, jest bardzo ważne, aby ocalić Rosję, i przekreślić  plany piątej kolumny
10:11
Jeśli uda nam się osiągnąć zwycięstwo tu, uda nam się uratować Rosję
10:15
jeżeli nie – stracimy resztki naszej Ojczyzny

10:19
Żadne kompromisy nie są teraz możliwe
10:21
I ci, którzy będą próbować twierdzić coś przeciwnego
10:23
świadomie lub nie
10:24
będą pracować według planów wroga
10:26
To jest albo-albo
10:27
Albo Rosja w pełni przywróci prawdziwą suwerenność
10:30
albo zostanie zniszczona przez koalicję zewnętrznych i wewnętrznych klanów oligarchii
10:35
Oceniając moją rolę w walce z planami sił wywrotowych, chciałbym powiedzieć,
10:39
Że wybrałem
10:40
Główny front mojej walki jest teraz tutaj
10:43
Mam nadzieję, że właśnie w Rosji moja działalność będzie najbardziej przydatna
10:46
W tym samym czasie chciałbym ponownie podkreślić:
10:48
ci, którzy mają nadzieję, lub mieli nadzieję, aby wykorzystać mnie osobiście, czy moje nazwisko w celach destrukcyjnych, będą poważnie rozczarowani
10:56
Bez względu na to, jak bardzo jestem krytyczny względem pewnych politycznych decyzji prezydenta w sprawach wewnętrznych lub zewnętrznych
11:00
W warunkach wojny rozpoczętej przeciwko nam, uważam, że należy go wspierać
11:05
jako jedynego prawowitego nadrzędnego dowódcę
11:07
głównego gwaranta wolności i niepodległości państwa
11:10
W mojej opinii, aby naprawdę uchronić Noworosję, która cierpi od nazistowskiego ludobójstwa, w pierwszej kolejności muszą zostać odsłonięci i pozbawieni swoich stanowisk ci jej działacze, którzy doprowadzili na skraj upadku wojskowego,
11:23
I również ci, którzy rozpoczęli tworzenie wizerunku „płk Striełkow, przywódca protestu ludzi”
—– dokończenie zostanie dopisane

11:28
Informuję, że nie mogą oni mieć nadziei, aby kupić mnie fałszywymi pochwałami
11:33
Sensem oficerskich obowiązków jest służenie swojemu krajowi i jego ludności
11:36
przehandlowanie często niewynagradzanej, ale wiernej służby za fałszywą chwałę i ulotną popularność
11:41
dla korzyści wrogów mojego kraju jest dla mnie największą hańbą
11:45
Niech w końcu oni zdadzą sobie sprawę, że wciąż istnieją ludzie (nie mówię tylko o sobie), którzy cenią własne obowiązki i uczciwość ponad osobiste zyski i próżność
11:52
I jak wydarzenia w Noworosji pokazały, nadal istnieje wiele takich osób
11:55
i nie pozwolimy, aby po raz kolejny rozerwali na strzępy i zrabowali Rosję, tak jak zniszczyli Imperium Rosyjskie w 1917 roku
12:01
a tak jak zniszczyli w 1991 roku ZSRR
12:03
to wszystko
12:05
– Andery Afanasjew
12:07
Chwileczkę …
12:08
* oklaski *
12:09
Nie ma takiej potrzeby
12:15
– Teraz …
12:17
– Aby uniknąć ..
12:19
– Chaos … Proszę podnieść najpierw rękę, aby odpowiedzieć na pytania po jednym na raz
12:23
– Każdy będzie miał możliwość zapytać
12:26
… Jedno pytanie na raz?
12:27
– Jedno pytanie
12:28
– Jeśli jest to możliwe, bez dodatkowych pytań i takie …
12:31
– Rzeczy, jak „Mam dwa pytania …”
12:34
–  uniknijmy tego dzisiaj
12:36
– Zacznijmy od ciebie
12:37
– Igor Iwanowicz, Andrey Afanasjew „Tsargrad” kanał
12:40
– Jakie jest twoje przesłanie do narodu rosyjskiego na Ukrainie
12:45
– W Noworosji, w Rosji
12:48
– Co mamy teraz robić, aby ratować kraj?
12:51
– w szczególności każdy,
12:54
To jest bardzo trudne pytanie
12:58
w zasadzie
13:00
W pewnym momencie, ja, z moimi towarzyszami, zaoferujemy …
13:05
pewne ..
13:07
rozwiązania, pewne działania, w których ludzie będą mogli uczestniczyć
13:13
a także …
13:14
różne organizacje publiczne, które miałyby dokładnie na celu pomóc Noworosji
13:20
aby pomóc w obronie Rosji
13:22
Na razie mogę tylko powiedzieć, że trzeba bezwzględnie powstrzymać się od wszelkich działań opozycyjnych, żadnych *destrukcyjnych działań opozycyjnych*
13:31
i uświadomić sobie, że wojna toczy się przeciwko nam, w warunkach wojny, każdy bunt na tyłach
13:36
tylko pomaga wrogowi
13:39
– Aleksander Juliszyn, „Komsomolskaja Prawda”
13:41
– Igor Iwanowicz proszę powiedzieć, czy twoje słowa
13:44
– „Moje miejsce jest tutaj, w Rosji”, jeśli zrozumiałem poprawnie
13:48
– Oznacza, że nie wróci Pan na …
13:51
– jakieś stanowisko dowodzenia, w Novorosji
13:55
– Do Donbasu, Ługańska
13:57
– Może inne miejsce …
13:59
Jeśli … Jeśli
14:01
będzie to konieczne, jeśli będę zmobilizowany i wysłany
14:05
do każdego regionu, jestem gotów pójść na każde zawołanie
14:08
jednak w tej chwili, nie rozważam takiej możliwości

14:12
– Aleksander Lugunow „Novorossia” Agencja
14:16
– Igor Iwanowicz, masz zamiar angażować się w działalność polityczną tutaj, w Rosji, na przykład kandydować na prezydenta, czy na inne stanowisko?
14:21
Nie, nie mam. Generalnie nie wierzę w wybory jako takie
14:25
Zobacz, kogo wybrali na Ukrainie?
14:30
– Maxim Surupov, RBC
14:33
– Powiedz nam, co powiedział Pan o radykalnej zmianie w działalności bojowej
14:38
proszę potwierdzić lub obalić oświadczenie strony ukraińskiej, że zmiana ta była spowodowana interwencją rosyjskiego batalionu grupy taktycznej
14:48
– W połowie sierpnia, gdy wyjechałem z Noworosji
14:52
nie było żadnych wojsk rosyjskich na terytorium
14:57
Nie przeczę, że są wolontariusze, którzy są żołnierzami armii rosyjskiej
15:02
Miałem kilku oficerów w mojej brygadzie, którzy przybyli całkowicie dobrowolnie podczas wakacji
15:08
Nikt ich nie wysłał
15:10
przybyli bronić Noworosji, walczyć w naszych jednostkach
15:14
To wszystko, co mogę powiedzieć,
15:16
Naturalnie, mniej lub bardziej, wiem, co teraz się tam dzieje
15:21
ale nie mam żadnych informacji na temat bezpośredniej interwencji wojsk rosyjskich
15:30
– Natalia
15:32
– Chciałbym wiedzieć,
15:33
mamy teraz zadeklarowane zawieszenie broni, jaka jest pana opinia: dlaczego zawieszenie broni nie jest korzystne dla tak zwanej partii wojny (Tymoszenko, Laszko, Kołomojski),
15:42
dlaczego muszą kontynuować wojnę
15:44
Cóż, w rzeczywistości jest to wyjątkowo trudno nazwać to „zawieszenie broni”, ponieważ według mojej informacji
15:48
średnio, co 2-3 godziny są przeprowadzane pojedynki artyleryjskie na linii frontu
15:53
i zwykle strona ukraińska je zaczyna
15:56
nawet więcej: wykorzystując „zawieszeniu broni” wróg zdobył szereg miejscowości, które uprzednio został zmuszony porzucić
16:04
i umacnia w nich swoje pozycje
16:05
ściągnęli swoje wojska z tak zwanych „kotłów”
16:12
kopią w Debalcewie
16:15
według moich informacji, są przygotowywane 3 (ale najprawdopodobniej 4) grupy uderzeniowe
16:20
które mają być wykorzystane w ofensywie
16:22
Więc …
16:23
Zawieszenie broni jest uważane przez ukraińską armię wyłącznie jako okazja do uzupełnienia sił
16:30
wymiany sprzętu
16:32
wykorzystania rezerw i przygotowania do ataku
16:35
Więc oczekiwanie pokoju w takiej sytuacji …
16:38
że to zawieszenie broni będzie miało pewne pozytywne …
16:42
konsekwencje jest po prostu naiwne
16:51
– RenTV, pytanie o „Boeing”
16:53
– Dlaczego zestrzelenie „Boeinga” jest tak często łączone w mediach z milicją, co to znaczy?
16:57
– Kto zestrzelił „Boeinga”?
16:58
Zestrzelony „Boeing” jest łączony z milicją tylko dlatego, że spadł na terytorium, które było * częściowo * kontrolowane przez bojówki w tym czasie
17:09
Szczerze mówiąc, nie wiem, kto zestrzelił „Boeinga”, jak byłem zajęty dowodzeniem wojskiem
17:14
Ja po prostu nie miałem czasu na przeprowadzenie śledztwa
17:18
w sprawie mojego osobistego poglądu na tę sytuację:
17:21
„Boeing” został trafiony przez stronę ukraińską
17:23
I ona uprzednio zorganizowała to zdarzenie jako ogromną prowokację
17:26
Wszystkie fakty wskazują na to, że był celowo poprowadzony do tego punktu
17:32
i ukraińska strona stworzyła wszystkie warunki, aby został zestrzelony, a gdy zobaczyli, że nie są w stanie przeprowadzić tego, co chcieli – sami go zastrzelili
17:41
W przeciwnym razie wszystkie międzynarodowe media „ujadałyby” na nas ze wszystkich sił

17:47
– Igor Iwanowicz, Siergiej Dawidenko „Lifenews”
17:50
Żałujesz, że zostawiłeś Słowiańsk, że jesteś teraz w Rosji, jakie jest Twoje zdanie – o tym, co dzieje się teraz w Donieckiej Republice Ludowej, to znaczy z punktu widzenia dowódcy
18:01
Z punktu widzenia dowódcy, chciałbym powiedzieć, że w tych warunkach milicja musi walczyć
18:07
Dowództwo działa zupełnie prawidłowo
18:12
Poza tym, nie należy zapominać, że milicja walczy nadal w mniejszości w stosunku do ukraińskich sił
18:20
jednak naturalnie liczba i uzbrojenie milicji poprawiło się
18:26
ale …
18:28
Przewaga wroga w liczbie ludzi i uzbrojenia nadal pozostaje wielka
18:33
Nie będę krytykować w jakikolwiek sposób milicji, zwłaszcza po sukcesach, jakie osiągnęła

18:44
– Takie zdanie wypowiedziano, że …
18:47
– To niemożliwe, aby wyobrazić sobie, bardziej upokarzające umowy niż te podpisane w Mińsku
18:51
– Czy uważasz, że jest jakiś sens w kontynuowaniu tych negocjacji, zwłaszcza – gdy Litwinow wczoraj stwierdził, że część tego protokołu podpisanego w Mińsku nie może być teraz wypełniona
19:00
Podkreślam to:
19:01
Porozumienie osiągnięte w Mińsku dotyczy tymczasowego rozejmu i zawieszenia broni
19:07
Nazwałem upokarzającymi warunki, mając na myśli dalsze „pokojowe rozwiązania”, które zostały przedstawione przez stronę ukraińską, a które okazały się *czymś* w ogóle dopuszczalnym w dyskusji
19:21
W mojej opinii, takie warunki nie mogą być w ogóle nawet warunkowo dopuszczone do dyskusji, ponieważ prowadzą one tylko do upokarzającej klęski, całkowitego faktycznego zniszczenia Noworosji,
19:31
jak również do wszystkich innych konsekwencji, jakie wymieniłem w mojej przemowie
19:35
że są kolosalne szkody i kryzys polityczny wewnątrz samej Rosji
19:42
– Czy jest sens dalszych negocjacji?
19:44
Nie mam prawa osądzać, czy jest jakiś sens w prowadzeniu negocjacji, a co do mnie
19:51
mówię jako wojskowy
19:54
Negocjacje są zadaniem dyplomatów, a podjęcie decyzji o negocjacji jest prerogatywą prezydenta Rosji i najwyższych władz
20:02
ale
20:04
przystanie na warunki oferowanych przez stronę ukraińską oznacza w rzeczywistości kapitulację
[….]

23:51
– Kiedy skończy się wojna na Ukrainie i jaki będzie jej wynik?
23:55
Gdybym był Bogiem, chętnie bym odpowiedział na to pytanie

za: http://interesariusz.neon24.pl/post/112779,konferencja-strielkowa-11-09-2014

Reklamy

13 uwag do wpisu “Konferencja Striełkowa 11.09.2014

 1. Obejrzałam film „Jesień Kołomojskiego” i jestem zmartwiona,bo z tym szaleńcem zagłada Europy staje się możliwa.Wszystkie przepowiednie o zagładzie atomowej są realne jak nigdy.Otóż na tamie w Dniepropietrowsku są bataliony Kołomojskiego,w razie rozkazu oligarchy mogą wysadzić tamę.Fala z szybkością 500 km szybko pokona 40 km do Zaporoża(gdzie znajduje się atomowa elektrownia) i zmiecie ją momentalnie.To może być katastrofa gorsza niż Czarnobyl,bo ogarnie Europę.Natomiast oligarcha stale ma przy sobie samolot odrzutowy,ma w Szwajcarii zamek i jak okazuje się wybudował dla siebie schron przeciwatomowy,gdzie może przeczekać rok.Przecież USA i UE wiedzą o jego pomysłach,ale jakoś nic i cisza.

  Polubienie

 2. Striełkows
  Cały majątek tych członków piątej kolumny: pieniądze i inne dobra materialne, jak również rodziny i potomstwo
  zostały dawno temu ewakuowane za granicę, i jego bezpieczeństwo całkowicie zależy od woli ich zachodnich mocodawców.

  Córki Putina od lat mieszkają na zachodzie, jego pieniądze zapewne także.

  Kiedyś mówiono, że car jest dobry tylko jego oprawcy źli
  Teraz Striełkows powtarza to samo w odniesieniu do Putina
  a przecież nasze porzekadło mówi, że takim się stajesz z jakim przestajesz, w końcu to towarzystwo Putin sam sobie dobrał i mu przewodzi.

  APA
  Po co te „bzdety” i tłumaczenia ?

  To dzieje się w naszym sąsiedztwie i dotyka także Polski.
  Wczoraj widziałem jak kolej na platformach przewoziła wojskowe ciężarówki Star , dwa gaziki, jedną starą Nyskę jeden mocno pordzewiały czołg i kilkanaście wozów piechoty. W składzie pociągu było także kilka wagonów ,,bydlecych’ być możne z amunicją. Wszystko z czasów młodości naszych emerytowanych oficerów LWP
  Jak pan major wie, na wojnie zdarza się także bombardowanie szlaków komunikacyjnych
  Wiemy też z naszej TVP ze polski żołnierz weźmie udział w manewrach NATO na Ukrainie. . Ale czy będą to tylko manewry, to już inna sprawa. Opinii publicznej można to wmawiać.

  Polubienie

 3. Pozwolę sobie przytoczyć i tutaj, co dzisiaj w nocy odpowiedziałem memu koledze Bruno Drweskiemu, głównie z Paryża. (Przynajmniej my nie ukrywamy swych osobowości. Bo jak się jest czymś chwalić, to po co to ukrywać. Jest to „antypokorna” — dosł. ‚antyislamska’ — zasada postępowania MEGALOPSYCHOS Arystotelesa):

  Bruno Drweski napisał:

  Putin ma za zadanie:

  Czekac az ekonomiczny krach ukrainy stanie sie tak oczywiste ze narod ukrainski zobaczy ze winni sa na ukrainie a nie w rosji.

  Otóż nic dobrego z takich naiwnych planów Putina nie wyjdzie. Będzie dokładnie tak jak w Polsce na początku lat 1990.

  USA – poprzez podstawiony przez CIA rząd w Kijowie – po prostu aplikują Ukrainie tzw. „terapię szokową”, której doświadczyła np. Polska na początku lat 1990. Wtedy to produkcja przemyslowa w Polsce spadła aż o ponad połowę, rolnicza o ok. 1/3, pojawiły się aż 4 mln bezrobotnych, Polska wtedy została całkowicie odcięta od jej tradycyjnego rynku zbytu w ZSRR. Zniknął zupełnie przemysł włókienniczy w Łodzi (tkalnie, największe ich skupisko w Kontynentalnej części Europy), upadły gigantyczne stocznie (produkujące głównie da ZSRR), przemysł elektroniczny prawie zupełnie został „wycięty”, 10 tys. km2 pól uprawnych zamieniło się w nieużytki itd.

  Jak zauważył to Andrzej Gwiazda w 2012 roku (patrz video powyżej), mieszkańcy Polski “za swoją pracę w Polsce” żyją tylko do połowy czerwca lat obecnych. Reszta tego “życia ponad stan” to AKUMULACJA DŁUGÓW PAŃSTWA oraz zagraniczne wsparcie finansowe dla rodzin przychodzące od ich członków “wyeksportowanych” głównie do Anglii (z której “importowaliśmy” ministrów Sikorskiego i Rostowskiego).

  I co? Przecież ten GIGANTYCZNY KRACH EKONOMICZNY POLSKI początku lat 1990 naród polski, obezwładniony AMERYKAŃSKĄ PROPAGANDĄ SUKCESU (to jest rodzaj anestezji publicznego, zbiorowego rozumu) wdzięcznie przetrwał, prawie całkowicie likwidując swe rynki zbytu w Rosji: skąd zaczęto masowo importować masowo ropę /dla coraz liczniejszych IMPORTOWANYCH samochodów/ oraz gaz – by zmniejszyć zapotrzebowanie na węgiel wydobywany w Polsce. (Kopalnie węgla koksującego w Wałbrzychu zostały po prostu zalane wodą).

  Za to własność w Polsce przeszła “en gros” w posiadanie korporacji tzw. PONANARODOWYCH, których biura mieszczą się głównie przy alei Jana Pawła II w Warszawie (dlatego został on ‘świętym’, przez lud polski wielbionym). I podobnie postępuje Ukraina obecnie, wystawiła ona swe “rurki z gazem i ropą” na międzynarodową licytację, oczywiście bez udziału Rosji.

  Bruno Drweski napisał:

  Donbas definitywnie oderwany od ukrainy szkodliwe bo spowoduje ze cala reszta ukrainy pojdzie do nato

  Odp.: Ukraina miała wejść w skład NATO już w przyszłym roku (udostępniając, m.in. USA bazę morską w Sewastopolu) na życzenie jej “dążącego do Europy” AMERYKAŃSKIEGO RZĄDU: Jaceniuk, Turczynow, Poroszenko-Waltzman, Ljaszko: wszyscy oni władają prawie perfekt angielskim, gdyż zostali odpowiednio w USA wykształceni. Np. POLSKĘ DO NATO WPROWADZAŁ MÓJ KOLEGA JANUSZ ONYSZKIEWICZ, minister obrony RP w 1999 roku. (Jego pierwszą żonę, angielkę Alison poznałem nawet osobiście w Katmandu w 1978 roku; zginęła wkrótce potem na wyprawie na Annapurnę.) Onyszkiewicz był znanym Kiszczakowi oraz Jaruzelskiemu agentem CIA od czasu swego stypendium w Anglii w latach 1970 (zdaje się „wprowadzającym” Onyszkiewicza w szeregi agentów CIA był amerykański student, pochodzenia ukraińskiego, Roman Laba, studiujący w Warszawie pod koniec lat 1960; wtedy i ja go poznałem, ale bliższych znajomości z nim nie utrzymywałem.)

  Oczywiście przejęcie Krymu przez Rosję tę ekspansję NATO na Ukrainie opóźniło, podobnie wojna w Donbasie (patrz dzisiejsza opinia na ten temat premiera Słowacji Fico) – NATO w tej chwili (połowa września br.) przeprowadza manewry TYLKO W ZACHODNIEJ UKRAINIE (m.in. wwieziono do niej aż 34 czołgi marki Leopard z Niemiec). Gdyby nie było powstania w Donbasie, te bieżące manewry byłyby zapewne przeprowadzane na wschodzie Ukrainy. (Już w roku 2006, za prezydenta Juszczenki – ten miał żonę banderówkę z Departamentu Stanu USA – US Navy, pod przykrywką “wspólnych manewrów”, usiłowała ustawić swą trwałą bazę w Fedosiji na Krymie, wtedy “baby” ukraińskiej socjalistki Natalii Witrenko zablokowały w porcie wyładunek 70 kontenerów ze sprzętem dla tej bazy USA.)

  No i jeszcze jedno, dość istotne. PRZECIĘTNI UKRAIŃCY, PODOBNIE JAK I POLACY ORAZ SZWAJCARZY (tam bylem tydzień temu) TRZYMANI POD KLOSZEM Z NARKOTYKAMI MADE IN USA, są święcie przekonani, że w Donbasie walczą i stacjonują wojska Rosji. Wczoraj ukraiński kanał http://global.parom.tv/ru/news24 pokazywał demonstrację aż dziesięciu tysięcy młodych ludzi (nie dosłuchałem w którym mieście) pod ukraińskimi flagami, żądających wycofania wojsk Rosji z Ukrainy (na terytorium której stacjonują obecnie wojska NATO).

  Czyli uznanie Donbasu przez Moskwę za samodzielny kraj nic by nie zmieniło, a na odwrót wzmogło podobne ANTYBANDEROAMERYKAŃSKIE tendencje w innych częściach Ukrainy nie tylko na Zaporożu ale chociażby i na Zakarpaciu: – tak przecież zadziałała w kwietniu br w Donbasie aneksja Krymu. A jak ludzie widzą, że nie ma co się wychylać, bo ruskie nie pomogą, bo można dostać mocno po głowie, to się nie odważą narazić amerykanobanderowcom. Itd.

  Polubienie

 4. Uczyc się uczyc CYWILE „Wojen i Wojskowości” choćby na dzidy bojowe !

  Tak to już jest od czasu gdy „szmatom cywilnym” powierzono ministerstwa ON.
  W wyniku tego wychodzą takie „strategie i taktyka ” jak na Bliskim Wschodzie” i jadki typu „bandera” !!!

  Nie dla nas (wojskowych) wszelkie bajdurzenie ,takze „szujstwa” dziennikarskiego czy innego,bowiem liczy się sila PRAWDZIWEGO WOJSKA a nie NAJEMNIKOW objuczonych jak wielbłądy w dodatku pocieszonych kamizelkami „gownoodpornymi” i nafaszerwonych badziewiem narkotycznym.
  Ruskim wystarczy manierka gorzaly i NATO przestanie istnieć ,zas wszelkie „arszeniki” będą lezec po rowach i wśród smieci na chodnikach.

  Polubienie

 5. Przesłuchałam przemówienie Alekseja Mozgowogo z d.08.09.2014.
  Wygląda na przyzwoitego gościa i ma w głowie poukładane.
  Mówi o tym co mu leży na sercu i o co chodzi walczącym,bo
  ten Mińsk z podpisem Kuczmy(jako reprezentantem Ukrainy)
  jest nie wart funta kłaków.Kuczmę trzeba sądzić za kradzieże
  i oszustwa na Ukrainie,a nie honorować jego podpis.
  Najlepiej przesłuchać ,bo warto.

  Polubienie

 6. Poniżej jest wywiad z dr Mateuszem Piskorskim, który niedawno był na Krymie i uczestniczył w konferencji Rosja – Donbas – Ukraina. Wazne jest to, co mówi pod koniec tego wywiadu. Otóż ani Rosja ani NATO nie mają intencji zaangażować się militarnie na Ukrainie. A wzajemnie rozbudzone tam nienawiścici będą powodować, że nie dojdzie do porozumienia między wschodem i zachodem tego „okraja” Europy. To będą, prawdopodobnie przez wiele kolejnych lat, nowe „Dzikie Pola” Europy XXI wieku.

  Pytanie. Czy te, podsycane z zewnątrz „Dzikie Pola” nie zaczną promieniować, duchem „gierojam sława!” (patrz powyżej, videoreportaż z niedawnego „marszu kozaków” w Donbasie) na kraje ościenne, w tym w szczególności Polskę, do której będą tłumnie przybywać kolejne grupy „bieżeńców”? (Tak jak to ma miejsce obecnie w Rosji i coraz bardziej na Białorusi?)

  Niewesoło to wygląda.

  Polubienie

 7. No i jeszcze reportaż – z Gazety Wyborczej, ale wydaje się on być rzetelny – o tym, że „zachodni Ukraińcy”, ze swej nienawiści do „Wschodu”, raczej będą głodować niż pogodzą się z obecnością Rosjan, w danych im przez Lenina (Rosjanina skądinąd) granicach ich, usilnie AMERYKANIZOWANEGO od lat 20, Nowego Państwa:

  http://wyborcza.pl/magazyn/1,140736,16633295,Putina_zatrzymamy.html

  Putina zatrzymamy

  Andrzej Poczbut (ogólnie mało ciekawy korespondent GW na Białorusi)

  12.09.2014 , aktualizacja: 13.09.2014 06:04

  Trzeba się szykować do wojny partyzanckiej, rozdać broń. Kiedy Putin zobaczy, ile ciał jego ludzi wraca do Rosji, to się wystraszy
  .
  Morszyn to niewielkie, liczące trochę ponad 6 tys. mieszkańców miasteczko położone ok. 80 km od Lwowa. Zachodnia Ukraina to Bandera i nacjonaliści – takie są stereotypy. I Morszyn nie zawodzi tych oczekiwań. Na centralnej ulicy noszącej imię ukraińskiego wieszcza Iwana Franki, na jednym z szarych, wybudowanych jeszcze w sowieckich czasach pięciopiętrowych bloków, wisi ogromny czerwono-czarny plakat: „Stepan Bandera – honorowy obywatel Morszyna”. Tak zdecydowała jednogłośnie trzy lata temu rada miejska.

  Dziś Morszyn jest cały żółto-błękitny. Narodowe flagi Ukrainy powiewają na urzędach, domach, sklepach i samochodach. Płoty, mosty – wszystko, co się da, zostało pomalowane na te kolory.

  Mykoła Wojewoda, 37 lat, sekretarz rady miejskiej, nie przypomina polityka: czarna koszulka, wojskowe spodnie. Porusza się rowerem, do którego jest przymocowana ukraińska flaga. Wygląda to zabawnie, ale Mykoła jest śmiertelnie poważny.

  Spotykam go, gdy dyżuruje w centrum miasta przy skrzynce, do której zbierane są pieniądze dla ukraińskiego wojska. Jest wykonana ze szkła, do połowy wypełniają ją banknoty. Co jakiś czas któryś z przechodniów zatrzymuje się i wrzuca banknot, wymienia kilka zdań z Mykołą. Klimat małego miasteczka, gdzie wszyscy się znają.

  – Nasi chłopcy teraz walczą na wschodzie, a my zbieramy dla nich pomoc. Ludzie u nas niebogaci, ale chętnie dają, kto ile może – mówi Mykoła.

  Według danych sprzed dwóch tygodni zebrano w taki sposób sumę odpowiadającą ponad 2 tys. dol. Wystarczyło na jedną kamizelkę kuloodporną, osiem karimat, cztery plecaki, cztery hełmy, pięć par butów, jeden noktowizor i wsparcie finansowe dla dwóch żołnierzy. Jak na skromne zarobki w Morszynie – całkiem sporo.

  Mykoła, z wykształcenia historyk, uważa, że obecna sytuacja Ukrainy to nic nadzwyczajnego: – Na naszych ziemiach zawsze walczyliśmy – a to z Polakami, a to z Niemcami, a to z Węgrami, a to z Rosjanami. I dziś nie mamy innego wyboru.

  Porażki ukraińskiego wojska tłumaczy zdradą generałów. To wersja bardzo popularna w Morszynie. Ale i tak jest pewien zwycięstwa.

  – Tylko my możemy dziś zatrzymać Putina – mówi. – Nie zrobi tego Europa, która woli robić interesy z Rosją i mieć święty spokój.

  – A jeżeli przegracie?

  – Wóz albo przewóz. Ale na pewno zwyciężymy.

  Bohater z Żelaznej Brygady

  Naprzeciw Pałacu Kultury stoi plakat przedstawiający portrety „Niebiańskiej Sotni”, tych, którzy zginęli na kijowskim Majdanie. Obok duże kolorowe zdjęcie, z którego się uśmiecha młody mężczyzna w wojskowym mundurze.

  To Mykoła Sztynda, 36-letni mieszkaniec Morszyna, który zginął na wschodzie Ukrainy. Służył w 24. Brygadzie Wojsk Lądowych. Jednostka stacjonująca w położonym o 90 km od Morszyna Jaworowie nazywana jest Żelazną Brygadą; tworzą ją w większości osoby z zachodniej części kraju. To oraz fakt, że od lat miała opinię jednej z najlepszych ukraińskich jednostek wojskowych, sprawiły, że bierze aktywny udział w walkach z separatystami. Sztynda poszedł do wojska 23 maja.

  – Na ochotnika. A zginął 20 sierpnia pod Gieorgijewką w obwodzie ługańskim – opowiada Olena, nauczycielka. Natalia Sztynda, żona zabitego, to jej koleżanka z pracy. – Została z dwójką synów. Starszy ma jedenaście lat, młodszy sześć. Cudowne dzieci. Starszy syn, kiedy mu powiedzieli, że ojciec zginął, odpowiedział: „Tata wróci. Zawsze robił to, co obiecał, a obiecał, że wróci”.

  Olena nie szczędzi ostrych słów generałom: – To ich dowodzenie to niszczenie elit. Jako ochotnicy poszli walczyć nasi najlepsi chłopcy. A generałowie rzucili ich w wir walki bez osłony, bez wsparcia Ci najlepsi giną i potem zostaną tylko ci posłuszni i usłużni, którymi łatwo kierować.

  Tak czy owak, Putin górą: ”Ukrainy pakty z diabłem”

  Mogą mieć wschód w poważaniu, ale problemów nie unikną: ”Terroryzm dotknie centralną i zachodnią Ukrainę” – komentują publicyści

  Olena w 2004 r. była na pierwszym Majdanie.

  – To było podniosłe uczucie. Mówiono, że oto się rodzi naród ukraiński. A potem Juszczenko wszystko zmarnował. Zaczął się podział bogactw między oligarchami. Wynik znamy. Potem znowu był Majdan i wielka ofiara, teraz jest wojna. Znowu mówi się o tym, że oto rodzi się naród ukraiński. Tymczasem nasi chłopcy giną, a zakłady Achmetowa [Rinat Achmetow – najbogatszy człowiek Ukrainy] nie są nawet bombardowane, znowu dzieli się własność między oligarchami.

  Niech ci ze wschodu walczą

  Sztynda jest na razie jedynym mieszkańcem Morszyna, który zginął na wschodzie. Ale do sąsiednich wsi i miasteczek coraz częściej wracają ciała zabitych podczas walk.

  – Jeżeli myślisz, że ktokolwiek z Morszyna powie ci, że trzeba się poddać, że Putin ma rację czy coś w tym stylu, to się mylisz. U nas takich nie ma. U nas sami patrioci – mówi Andrij, niewysoki blondyn ok. czterdziestki, na głowie charakterystyczna czapka, taka, jakie nosili partyzanci z UPA.

  – No tak, patrioci A sam się nie zaciągnąłeś?

  – Po co? Żeby mnie rozwalono gradem? Generałowie, którzy okradali naszą armię, nadal nią kierują, prokuratorzy i urzędasy z czasów Janukowycza siedzą na swoich stołkach, a ja mam iść pod grad? Ale jak już Rosjanie do nas przyjdą, zrobimy im tu krwawą jatkę. Tradycje mamy we krwi. UPA u nas do lat 60. czerwonych rozwalała. Każdy musi walczyć o swoją ziemię. Niech teraz ci ze wschodu walczą.

  Przyznaje jednak, że tuż po zajęciu przez Rosję Krymu też chciał się zaciągnąć do ochotniczego batalionu: – To był taki pęd: kraj w potrzebie, trzeba coś robić. Powstrzymało mnie to, że mam rodzinę na utrzymaniu. Sporo naszych chłopców poszło walczyć. A później się okazało, że dowódcy to zdrajcy zwerbowani przez FSB.

  Recepta Andrija na zwycięstwo jest prosta: rozdać broń narodowi.

  – Trzeba nas uzbroić i wtedy Putin się dowie, co to jest Ukraina – zapowiada. Taki sposób rozumowania jest tu bardzo popularny.

  – Trzeba się szykować do wojny partyzanckiej. Rozdać broń. Przygotować schrony. Kiedy Putin zobaczy, ile ciał jego ludzi wraca do matuszki Rosji, to się wystraszy – mówi Petro, kierowca autobusu.

  – A jak się nie wystraszy?

  – Wtedy tak damy Rosjanom popalić, że się zesrają.

  Ostatni na wschodzie, którym zależy: ”Podziemne życie Marii Wasiljewny”

  Zachodnia Ukraina woli walczyć bez broni: reportaż Reutersa o czekoladowym Putinie

  Tylko ludzi szkoda

  Oksana pochodzi ze Sławutycza, niewielkiego robotniczego miasta przy granicy z Białorusią. Ma 29 lat i razem z czteroletnim synem Nikitą przyjechała do Morszyna na wypoczynek. Rzeczywistość, w którą trafiła, jest inna od tego, co ma na co dzień. Mieszkańcy rozmawiają po ukraińsku, a u niej dominuje rosyjski. Dla Oksany to nie problem, zna ukraiński. Bardziej ją razi plakat Bandery czy ulica 50-lecia UPA. I w ogóle nie podoba się jej to, co się dzieje w kraju.

  – Byłam niedawno u siostry w Mińsku na Białorusi – mówi. – Czysto, wszystko zadbane. Od razu widać, że Baćka dba o swój naród. A my co mamy? Wstyd by mi było przyznać się komuś, że jestem z Ukrainy.

  O konflikcie z Rosją mówić nie chce. Bohaterstwo Majdanu? Poświęcenie ludzi z ochotniczych batalionów? Zbywa to uśmiechem: – Jedni mówią jedno, inni drugie, a jak jest naprawdę? Nie wiem. Szkoda mi tylko zwykłych ludzi, którzy giną, którym domy bombardują.

  Jeździła na Zachód i wie, że tam żyje się lepiej. Jednak europejska przyszłość Ukrainy to dla niej mrzonka: – Załóżmy, że pójdziemy do Europy Jestem „za”. Tylko kiedy będzie widać jakieś tego skutki? Za 10 czy 20 lat, a ja żyję tu i teraz.

  Stosunek mieszkańców Morszyna do ludzi ze wschodniej Ukrainy jest pełen sprzeczności. Z jednej strony dużo się mówi o Donbasie i Ługańsku, których trzeba bronić, z drugiej – narzeka na ich sowieckość.

  – Kiedyś, na początku lat 90., były czasy bandyckie. My z tego wyrośliśmy. U nas, jak ludzie poczują się oszukani czy lekceważeni, to zmiotą każdego – mówi Oleksander, 56–letni przedsiębiorca ze Lwowa, który przyjechał odwiedzić krewnych. – A Donbas pozostał w latach 90. Tam rządzili bandyci i oligarchowie, a ludzie byli tylko od wykonywania poleceń. To się odbiło na ich stosunku do świata. Zawsze myślą, że ktoś za nich robotę wykona. Przyjeżdżają do nas uchodźcy, potężne chłopy. Chleją wódę i uważają, że wszyscy im są coś winni, a tam, w Donbasie, nasi krew za nich przelewają.

  Modlą się o pokój

  Morszyn jest znany przede wszystkim jako uzdrowisko ze sławnymi mineralnymi źródłami. Przed kryzysem ukraińskim każdego lata liczba mieszkańców dzięki turystom, którzy przyjeżdżali do znanej jeszcze z czasów sowieckich sieci sanatoriów, zwiększała się nawet o 3 tys. Większość mieszkańców Morszyna zarabia na tych przyjezdnych. Niemal każdy mój rozmówca pracował, pracuje albo dorabia w turystyce.

  – Nasza woda ma nadzwyczajne właściwości. U nas się leczy choroby żołądka, układu trawienia, nerek i wątroby – wylicza Mykoła Furmaniuk, zastępca głównego lekarza sieci sanatoriów Morszynkurort. – Przyjeżdżają ci, których nie odstrasza nasz, nazwijmy to, postsowiecki serwis.

  Komu chce się bić: ”SS każdy czyta, jak chce”

  Przed kryzysem większość zagranicznych gości stanowili Rosjanie i Białorusini. Tego lata prawie ich nie ma, większość obcokrajowców to Azerowie. – Pewnie dlatego, że tam nie odbierają rosyjskiej telewizji – śmieje się Furmaniuk.

  Liczba turystów skurczyła się niemal trzykrotnie. Dla miejscowych oznacza to trzykrotnie mniejsze zarobki. Sytuacja na wschodzie nie napawa optymizmem. Rozejm raz po raz jest naruszany. Ale Furmaniuk wierzy, że wkrótce znowu przyjadą turyści.

  W centrum miasta wisi plakat z tekstem: „Specjalnej modlitwy w czasach krytycznych dla kraju”: „Kochany nasz Boże, Najsłodszy Jezusie Chrystusie, nie daj złym siłom, które tak nas dręczą, opanować naszego kraju. Panie Boże, nie dopuść ataku na nasz kraj ze strony jakiegokolwiek innego państwa. Błagamy Cię, nie dopuść, by się rozpalała wojna domowa, żeby brat zabijał brata, a ojciec syna. Nie dopuść, by w naszym państwie panowały cynizm i brutalność”.

  W okolicznych greckokatolickich świątyniach często są teraz powtarzane te słowa.

  – Dzisiaj my, prości ludzie, możemy się tylko modlić o pokój – wzdycha Furmaniuk.

  Filo said

  Polubienie

 8. Kogoś prawdopodobnie zdziwiło tak jawne przeciwstawienie Putina złym bojarom, ale chyba tylko tych, kto źle słuchał Striełkowa wcześniej, on również i wcześniej trzymał się tej pozycji i ją publicznie nagłaśniał, wskazując na istnienie piątej kolumny. O tym, że Striełkow uważa Putina za autora rewolucji „od góry”, mówił on jeszcze w czerwcu. Już nie wiem, skąd wzięto, że Striełkow jest opozycjonistą. Tutaj jest on prędzej konsekwentnym zwolennikiem Putina, co jeszcze raz potwierdził dla tych, którzy źle go słuchali wcześniej.

  Dokładnie tak samo Striełkow jeszcze siedząc w Sławiańsku otwarcie mówił, że jest zmęczony medialną popularnością i tym, że rozdmuchują jego kult. Jako dla osoby, która pracowała przez wiele lat w systemie BP (ros. – ГБ – госбезопасности, pol. – bezpieczeństwa państwowego – od tłum.), jest to całkiem naturalny stosunek do nagłej popularności. I tutaj on tylko potwierdził to, co mówił wcześniej.

  I o sprawie pomocy wojskowej dla Donbasu, on znów powtórzył to, co mówił wcześniej. Że bez pomocy Rosji będzie tam ropiejąca, krwawa rana. Generalnie, cała konferencja prasowa, dotycząca tego tematu odbyła się pod znakiem konsekwentnej obrony swojego stanowiska, które wyrażał on w okresie miesięcy maja-lipca. Po prostu teraz zabrzmiało ono już w ramach manifestu politycznego.

  Podobnie potwierdził się fakt jego przymusowego odejścia tuż przed wielką ofensywą. Właściwie, Striełkowa usunięto, aby nie mógł on zebrać swoich owoców, i było mu, jak można było to łatwo zauważyć, przykro z tego powodu. Metodą nacisku, o której Striełkow raczył nie mówić, stała się pomoc humanitarna, którą w zasadzie go szantażowano, zmuszając do dymisji. Szantażowała piąta kolumna, nazwisk jednak Striełkow nie chciał wymieniać.

  Podobnie jak większość innych dowódców Noworosji, odrzucił on „miński rozejm”, wskazując na zgubny charakter tych negocjacji dla Noworosji i Rosji i równocześnie swoim autorytetem osłonił tegoż Zacharczenkę, zasadniczo wskazując, że wina za to leży na piątej kolumnie, która „olewa” Noworosje. Również w sumie, pozytywna ocena działań dowództwa wojskowego w osobach Zacharczenki i Kononowa odzwierciedla dawną linię Striełkowa na stworzenie zjednoczonego dowództwa wojskowego Noworosji, nawet kiedy on rozpędził przygotowywany w Doniecku pucz, ale nie zaczął publicznie dobijać niektóre osoby, aby nie sprowokować konfliktu zbrojnego w Doniecku.

  W ogóle, kiedy ostatecznie została obalona wersja o „zranieniu” (Striełkowa – dod. tłum.) i oczywistą dla wszystkich stała się polityczna przyczyna usunięcia Striełkowa, wewnętrzne sprzeczności wewnątrz elity rządzącej wylały się na powierzchnię. Nie myślę, że oskarżenia pod adresem nienazwanych osób z najwyższego szczebla przywództwa kraju i otoczenia Putina – są owocem inicjatywy samego Striełkowa. Za nim stoją określone kręgi, którzy nie są zainteresowane scenariuszem „olania rozejmowego”. I po tym, jak działacze społeczni i dowódcy polowi ukształtowali opinie publiczną, Striełkow wbija główny gwóźdź, zamieniając zakulisowy konflikt (dla wielu niewtajemniczonych w zawiłości polityki noworosyjskiej nie oczywisty) w konflikt otwarty, finalizując otwarty protest znaczących osób Noworosji przeciwko „mińskiemu rozejmowi”. W tym planie nie ma tutaj również nic niespodziewanego, jak piszę jeszcze od chwili odmowy wprowadzenia wojsk, widełki dla Rosji są proste – albo aktywna ofensywna polityka na Ukrainie, albo takie czy inne „olanie” pod tym samym „rozjemczym sosem”, próbując uniknąć otwartego konfliktu z USA.
  Właśnie niejasność w tej kwestii i pozwala odpowiedzieć na pytanie „Czy olali Noworosję” – nie, na razie nie olali, wybór jeszcze nie został dokonany. Tym niemniej, odpowiedź na to pytanie zostanie otrzymana w krótkim okresie, ponieważ konflikt w końcu przeszedł z walki zakulisowej w fazę otwartą i tło polityczne prześladowania Striełkowa w lipcu-sierpniu 2014 stało się teraz bardziej oczywiste dla społeczeństwa.

  Uwaga tłumacza: (…)

  W związku z tym, godną uwagi jest otrzymana informacja o tym, że już jutro prawdopodobnie rozpocznie się na dużą skalę ofensywa junty, na dodatek do kolejnego pakietu sankcji ze strony UE, dotyczących rosyjskiego sektora naftowego i gazowego. Równocześnie z tym na Dalekim Wschodzie wojska doprowadza się do pełnej gotowości bojowej i rozpoczyna się sprawdzanie wojsk okręgu i struktur administracyjnych w sytuacji rozpoczętej wojny. Można powiedzieć, że podgrzewa się dramaturgię.
  nadużycie link skomentuj
  szczurobronny

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s