Apele, apele i komentarze


Poznań 26.10.2014

Komunikat ZNP 2/2014

Zgromadzenie/konwent/ Narodu Polskiego wznawia dzialalność i powoluje Sztab Wyborczy do przygotowania Narodu Polskiego do wyborów Prezydenta III RP oraz posłów i senatorów w wyborach parlamentarnych w 2015r.Stworzenie programu który zaakceptuje rodowity naród polski Zapraszamy do współpracy,oraz zadeklarowanie poparcia organizacji które są na stronie zgromadzenie-narodu -polskiego manifo.com. Prosimy o potwiedzenie rezygnacji i co spowoduje wykreślenie ze strony ZNP

Pamietajmy że w jednosci pozaparlamentarnych organizacj daje nam realną szanse po raz pierwszy wgrania wyborów przez rodowitych Polakow

z poważaniem

Koordynator ZNP

Ryszard Stanisław Zieliński

.tel.501271709

albo dyskusja@vp.pl

———————————————————————-

czwartek, 30 października 2014

POTRZEBY SENIORÓW PO WYBORACH PARLAMENTARNYCH W 2015 ROKU

Koniecznie trzeba utworzyć program potrzeb seniorów typu:

1.Polski system opieki medycznej posiada  w swoich procedurach błąd dotyczący osób niepełnosprawnych z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności.

Podaję przykład: Osoba z dysfunkcją aparatu ruchu nie może udać się do lekarza w Przychodni Podstawowej Opieki Lekarskiej.

Procedury  stosowane przez Przychodnie wykluczają wizyty domowe lekarzy, a więc pacjent pozbawiony jest kontaktu osobistego z lekarzem mimo, że ZUS z Jego emerytury  odprowadza znaczną kwotę składki do NFZ.

W  świetle opisanego faktu proponuje się dokonanie korekty stosowanych  procedur o wizyty domowe lekarzy do osób z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności lub wprowadzenie zasady, że w takiej sytuacji pacjent może  wnioskować do NFZ o wypłatę stosownej kwoty pieniędzy na pokrycie prywatnej wizyty lekarza w domu pacjenta.

Podaj swoje potrzeby na adres:

Romuald.szczypek@gmail.com

————————————–

środa, 29 października 2014

A MOŻE NIE POTRZEBA ORGANIZOWAĆ PARTII SENIORÓW? MOŻE WYSTARCZY SILNY LOBBING?

Czy trzeba organizować Partię Seniorów?

Bazuę na tekście z otrzymanej kopi listu e-mail. A.M. pisze:

Krytykowanie partii tylko dlatego, że jest partią, że bierze udział w wyborach to paranoja. To robota tych, którzy starają się zatomizować społeczeństwo. Nikt nic nie zrobi dobrego, nawet najlepszy, jeśli organizacyjnie będzie sam. Takie Zosie-Samosie to się potem doskonale rozgrywa przeciw sobie. A rzeczywisty wróg tylko patrzy i się śmieje; jacy ci Polacy są kłótliwi…

Panie N.! Zamiast uprawiać prywatę ze swym osobistym programem, lepiej ten program upowszechnić, znaleźć dla niego zwolenników, z tych zwolenników zbudować solidną organizację i wspólnie przejąć władzę powierzając każdemu funkcję, do której jest najlepiej przygotowany i przekonany. Ale to już byłaby działalność partyjna. Pan chce przejąć władzę sam…, ale to już nie demokracja, tylko autorytaryzm.

Przypuśćmy, że zdobędzie Pan władzę sam w swoim mieście. I co Pan zrobi? Będzie miał Pan przeciw sobie wszystkich urzędników i wszystkich radnych. No nie, będzie wydawało się Panu, że ma trochę ludzi za sobą – klakierów, którzy klaszczą każdej władzy, ale z takimi to Pan nic nie zrobisz. W decydującym momencie oni będą przeciw Panu.

Co zatem robić? Właśnie, budować silną partię z dobrym programem dla Polski, która ma nie tylko program co i jak robić w KAŻDEJ dziedzinie i która ma ludzi przygotowanych do realizacji tego programu po całkowitym przejęciu władzy, albo wtedy, gdy zdobędzie władzę tylko częściowo, albo wtedy, gdy będzie w opozycji.

Aby mieć decydujący wpływ na to co dzieje się w kraju wcale nie trzeba przejmować władzy. W systemie dwupartyjnym (jaki jest faktycznie u nas) decydujący wpływ ma ta trzecia partia. Warunkiem jest to, by jej stały elektorat był większy niż różnica pomiędzy partią rządzącą i opozycyjną. Wtedy warunki stawia właśnie ta trzecia partia, bo władzę z nią przejmuje ta z dwóch partii, którą poprze ta trzecia. Taką rolę stara się pełnić PSL, przynajmniej taka jest filozofia działania jego stronnictwa. I wcale ta trzecia partia nie musi wchodzić w żadne koalicje. Wystarczy, że ma głos decydujący…

Gorsza sytuacja jest wtedy, gdy za obydwoma największymi partiami w systemie dwupartyjnym stoi ta sama loża. Wtedy to ona pełni właściwie funkcję rządzącą rozstawiając konie pomiędzy te dwie partie największe. W takiej sytuacji ta trzecia partia w decydujących momentach będzie miała przeciw sobie te dwie największe partie zjednoczone. Proszę zauważyć, kiedy największa partia rządząca i największa opozycyjna miały wspólne zdanie w decydujących sprawach jak wejście Polski do EWG, potem do EU, w sprawie restytucji mienia żydowskiego, w walce z organizacjami narodowymi, w walce z polską tożsamością narodową, z polską racją stanu…

A.M.

Jestem współ inicjatorem powołania Partii Seniorów. Zasugerowałem utworzenie partii na bazie rejestrowanego stowarzyszenia w KRS o nazwie Konwent Narodowy Polski. Poczyniłem nawet wstępne działania organizacyjne.

Po przeczytaniu listu A.M. dochodzę do wniosku, że nie jest konieczne powoływanie nowej polskiej partii. Winniśmy tworzyć to inaczej. Seniorów  w Polsce jest ca 8-9 milionów. Z tej grupy pewnie da radę utworzenie grupy nacisku w liczbie ca 3-5 milionów. Właśnie Seniorów.

Trzeba utworzyć program potrzeb seniorów typu:

1.Polski system opieki medycznej posiada  w swoich procedurach błąd dotyczący osób niepełnosprawnych z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności.

Podaję przykład: Osoba z dysfunkcją aparatu ruchu nie może udać się do lekarza w Przychodni Podstawowej Opieki Lekarskiej.

Procedury  stosowane przez Przychodnie wykluczają wizyty domowe lekarzy, a więc pacjent pozbawiony jest kontaktu osobistego z lekarzem mimo, że ZUS z Jego emerytury  odprowadza znaczną kwotę składki do NFZ.

W  świetle opisanego faktu proponuje się dokonanie korekty stosowanych  procedur o wizyty domowe lekarzy do osób z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności lub wprowadzenie zasady, że w takiej sytuacji pacjent może  wnioskować do NFZ o wypłatę stosownej kwoty pieniędzy na pokrycie prywatnej wizyty lekarza w domu pacjenta.

2.

Itd.

Tak utworzony program należy zamieścić na stronie  Partii Seniorów i rozpropagować wśród Seniorów i zażądać realizacji postulatów przez partię wiodącą z grupy partii sprawujących władzę – w oparciu o otrzymany „weksel” w zamian za udzielenie poparcia w wyborach przez grupę nacisku seniorów dla danej partii.

Statut Partii Seniorów winien stanowić wzorzec dla działań Seniorów.

Co jeszcze dopiszemy do Programu Partii Seniorów?

———————————————————–

https://docs.google.com/document/d/1e5_7UMF0a6CysYrxZ1-WF-QCLCqmFbQ-nw25xkGV8j4/edit

Poprzez identyfikację i bojkot do uwolnienia Polski spod  żydowskiego jarzma.

Drodzy Rodacy,

wobec powszechnej w Polsce świadomości zagrożeń dla istnienia Narodu Polskiego wzywamy do  kontynuacji działań  w ramach obrony koniecznej. W okolicznościach podstępnego przejęcia Polski przez mniejszość żydowską wzywamy  do przyśpieszenia działań w ogólnopolskiej akcji identyfikacji zakaumflowanych Żydów  i ich popleczników oraz powszechnego bojkotu wyborów samorządowych 16.11.2014r.

Rodowity Polak  nie kandyduje w wyborach, nie podpisuje żadnych list wyborczych, nie idzie na żadne głosowania. Pełni dyżury przed lokalami wyborczymi w dniu wyborów z kamerą w ręku  i liczy osoby odwiedzające lokale wyborcze.  Stoimy przed szansą udaremnienia fałszerstw wyborczych  dokonywanych przez okupanta z Sądem Najwyższym i  Państwową Komisją Wyborczą na czele.

Powinnością każdego rodowitego Polaka jest zdobywanie  wiedzy na temat zagrożeń dla istnienia Narodu Polskiego, szerzenie tej wiedzy wśród najbliższych, sąsiadów i znajomych. Wzajemne wspieranie się, okazywanie  sobie  życzliwości i dobroci. Jednoczenie się pod hasłem : „Pokrzywdzeni nie płacą sprawcom „.

Rodowity Polak nie należy do żadnej partii: PO, PSL, PIS, SLD, Solidarna Polska, Kongres Nowej Prawicy, Ruch Palikota i inne. Nie chce mieć nic wspólnego z antypolskimi organizacjami typu:  Marsz Niepodległości”, “Oburzeni”, “Niepokonani”, związki zawodowe, kluby Gazety Polskiej i Radia Maryja, Ruch Narodowy itp. Nie wychodzi na żadne marsze, demonstracje, protesty, które są inspirowane  przez okupanta w celu wywołania zamieszek. Nie uczestniczy w procesjach, mszach, uroczystościach kościelnych organizowanych przez  zjudeizowany  kościół katolicki. Modli się w zaciszu domowym, z dala od sekt ( np.Neokatehumenat, Odnowa w Duchu Świętym), organizacji  masońskich, symboli judaizmu  (menora, gwiazda, krzyż ośmioramienny sekty scjentologów), którymi opasana jest cała Polska , do czasu opowiedzenia się władz kościelnych po stronie ciemiężonego Narodu Polskiego a przeciwko żydowskiemu okupantowi. Rodowity Polak bojkotuje  wszelkie  imprezy  i uroczystości państwowe, lokalne i towarzyskie z udziałem wrogów i kolaborantów. Odmawia  przyjęcia odznaczeń, tytułów i nadawanych godności. Bojkotuje imprezy sportowe, koncerty, przedstawienia teatralne, media, firmy, towary i usługi okupanta.

Polski Obywatelski Ruch Oporu (PORO) poprzez  pozwy, skargi, petycje, wnioski do władz różnych szczebli, wymiaru sprawiedliwości w Polsce, instytucji unijnych, OBWE oraz Prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, zdemaskował współuczestniczenie tych instytucji w niszczeniu Narodu Polskiego i innych narodów oraz państw, pod dyktando światowych elit żydowskich. Podstępnie, stopniowo, w czasie pozornego pokoju, doszło do  zawojowania terytorium Polski. Następuje masowe sprowadzanie Żydów do Polski  przy jednoczesnym eliminowaniu i wyniszczaniu Narodu Polskiego.

Na wezwanie Tadeusza Cichockiego, gotowego do podjęcia się roli przywódcy do czasu odzyskania władzy przez Suwerena, tj. Naród Polski, okupacyjne władze nie przedstawiły dowodów na prawo do sprawowania urzędów i zajmowania stanowisk, ponieważ  protokóły wyborcze zostały zniszczone dla ukrycia fałszerstw oraz manipulacji wynikami wyborów w centralnej urnie wyborczej PKW.

Tylko prawda wyzwala w nas nieprawdopodobną siłę i moc zjednania, które przepędzą wrogów Narodu Polskiego ! To żydowski okupant ma się bać a nie NARÓD POLSKI !

      

         POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

         Maria Bejda, Teresa Wojda,  Łowicz, 08.08.2014r.

www. petycjeonline.com,  “Protest przeciw ustawie nowe prawo geologiczne i górnicze”

    

1PORO działa od stycznia 2011r.w ramach prawnych Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie”.

Prosimy o powielanie i szerokie rozpowszechnianie.

———————————————

Wykładnię bojkotu wyborów przedstawiłem obrazowo w zeszłym roku i powielałem w tym.

Bojkot jest na ręke naszym okupantom ponieważ nie będą mieli nawet skreśleń swoich kandydatów i przejdą legalnie bez żadnych fałszerstw. Ci co proponują bojkot w tej sytuacji
nie powinni zajmować się polityką. Podstawowy brak rozeznania świadczy o całkowitym braku rozeznania i kompletnej indolencji. W dalszym ciągu uważacie nas Polaków za upośledzonych nawołując do bojkotu? Kim wy jesteście w takim razie, dla mnie zwykłymi sługusami okupantów.
Obowiązkiem Każdego Polaka jest właśnie póść i unieważnić swó mandat przekreślając go w całości. Niektórzy z was namawiają Polaków do wrzucania nie wypełnionych kart, są jeszcze lepsi od was. Reszty dokona Komisja Wyborcza głosując za nas.
        WYSTAWILIŚCIE  SOBIE  TERAZ  ŚWIADECTWO  LOJALNOŚCI  CHAZAROM.
Walerian Dąbrowski
Reklamy

84 uwagi do wpisu “Apele, apele i komentarze

 1. WSZYSTKIE PARTIE POLITYCZNE DO LIKWIDACJI/DELEGALIZACJI !

  STWORZYC POLSKI PARLAMENT BEZPARTYJNY !

  PARTYJNIACY WON OD WSZELKIEJ WLADZY !

  NOWE WYBORY BEZ PROGOW PARTYJNYCH !

  POWOLAC OGOLNOPOLSKI NARODOWY RUCH BEZPARTYJNY z KTORYM ISC DO WSZELKICH WYBOROW !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Polubienie

 2. Pamietajmy że w jednosci pozaparlamentarnych organizacj daje nam realną szanse po raz pierwszy wgrania wyborów przez rodowitych Polakow
  POWOLAC OGOLNOPOLSKI NARODOWY RUCH BEZPARTYJNY z KTORYM ISC DO WSZELKICH WYBOROW !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  To są dobre pomysły Panów: Ryszarda Zielińskiego i APA.
  Cóż jednak z tego, że są dobre? Pożyteczni durnie i tak tego nie pojmią, bo są zaprogramowani do obracania lichwiarsko-podatkowego „KIERATU”. A „karawana” idzie dalej, choć psy szczekają.

  Polubienie

 3. A mnie się wydaje, że pies jest pogrzebany gdzie indziej.
  Że ludzie ( pożyteczni durnie, czy[pożyteczni idioci) nie dadzą się nabrać na okrzyki typu
  -Żydzi nami rządzą, czy że -Polska stacza się po równi pochyłej, czy że – Okradają nas

  Przy okazji pytanie

  POWOLAC OGOLNOPOLSKI NARODOWY RUCH BEZPARTYJNY z KTORYM ISC DO WSZELKICH WYBOROW !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Jako co ?
  Jako klub, stowarzyszenie, partię, konwent, konfederację, kółko różańcowe?
  Ruch?
  ale z prezesem, zastępcą skarbnikiem, sekretarzem, radą programową, statutową, czy też bez prezesa, zastępcy itd?
  A nazwa ruchu?
  Może
  ,,Masz Ruch”
  Jeśli tak, to zrobił to już Palikot

  Polubienie

 4. Jako co ?
  Jako klub, stowarzyszenie, partię, konwent, konfederację, kółko różańcowe?
  Ruch?

  ODPOWIADAM;
  Jako WSPÓLNOTA NARODOWA – oczywiście Narodu Polskiego – żadnego innego.

  TAKI PODMIOT JUŻ ISTNIEJE i kieruje się Konstytucją dla NOWEJ POLSKI, EUROPY i ŚWIATA.
  To jest płaszczyzna porozumienia jakby UŁAMEK – w liczniku są BUDOWNICZOWIE NOWEJ POLSKI bez lichwy i podatków. Pod KRESKĄ ułamkową jest wspólny mianownik – nowa konstytucja.

  NAZWA „wyborcza” jest nieistotna.

  Polubienie

 5. TAK !
  RUCH – JAKO WSPOLNOTA NARODU POLSKIEGO !!!

  I tu obywatele polscy obcego pochodzenia dla przykładu panaszacy sie w Polsce MIESZANCY ( ci najwięcej maja do pyszczenia ,bo to ni pies ni wydra) a szczególnie z RODOW SYJONISTYCZNYCH,GERMANSKICH będą musieli OPUSCIC POLSKE raz na zawsze nie podporzadkowujac się NOWEJ POLSKIEJ KONSTYTUCJI ,takoz wierzeń religijnych OBCYCH nam POLAKOM !

  Powyzszy warunek będzie SPELNIONY w nieodległym czasie bowiem
  CIERPLIWOSC POLAKOW i MILOSIERDZIE SIE KONCZY !!!
  Także wiara w zydowska Biblie czy inne księgi stworzone przez nich dla GOIM
  BEDZIE ZMIENIONA !
  BEDZIE TO WIARA W NAJWYZSZA SILE ,KTORA STWORZYLA SWIAT ZIEMSKI i WSZECHSWIAT (zostanie ta sila odpowiednio nazwana pochodzaca OD NATURY w ORGINALE ).

  Nastapi koniec KLAMSTW ,
  PRAWDA i SPRAWIEDLIWOSC ZWYCIEZY za przyczyna w/w sily NADPRZYRODZONEJ przy
  UDZIALE MADRYCH LUDZI,KTORZY ZYCIE SWE OPARLI i WIODA NA PRAWDZIE oraz UCZCIWOSCI !!!

  Polubione przez 1 osoba

 6. Drogi APA.

  A skąd masz taką wiedzę, że np: w siłę nadprzyrodzoną? Bo ja nie wierzę w pomoc sił nadprzyrodzonych, bo ona jest DUCHEM, chyba że, działanie tej siły objawi się w działaniu ludzi? Tu też mam wątpliwości, bo „pastuchy” tak przysposobiły miliony swych „owieczek”, że te tylko drugi policzek potrafią nadstawiać, zamiast brać bicz do ręki i gnać zbójców. To jest po prostu niewiarygodne i zarazem przerażające, co „pastuchy” – mentalnie – zrobiły z owieczkami Pana „B”. Oczom nie wierzę, że wokół siebie mam tylu „pożytecznych durni”. Ta sprawa spędza mi sen z oka.

  Polubienie

 7. Wiedza zawarta jest w rozumie MADRYCH LUDZI !
  Glupi i psychopaci urzadzaja sobie swiat „po swojemu wg. własnych zyczen”,często im się udaje osiagac to czy tam to ale w ostatecznym rozrachunku zyciowym ZAWSZE ZLE KONCZA !
  Ludzi nie można porownywac do owiec i baranow ,których zaganianie na określone pastwiska koncza się zeschla lub wyjedzona trawa i stada ida rzezni.

  Czlowiek brzmi „dumnie” ale ta duma jest dopiero w trumnie !

  Wczesniej człowiek przechodzi rozne fazy/lata kształtowania samego siebie ,kiedy to od dziecka jako plastelina kształtowany jest „ludek”,czyli bryla ciala , w srodku której zawarty jest organ zwany rozumem/mózgiem ,który w różny sposób działa wcześniej bedac „programowany”.

  Stare porzekadlo podaje : „Jaki rozum ,takie zycie”,choć i przy tym bywaja rozne odchylenia/defekty/awarie/urazy az po demencje starcza – rozum jak kazda materia się zużywa,tym bardziej gdy truta jest wszelkimi truciznami tak chemicznymi jak i psychicznymi.
  Rozum ludzki pracuje na określonych „falach”,które można wzmacniac lub oslabiac,takze kontrolować a nawet zniszczyć mozg !
  Kontrola umysłu ludzi oraz sterowanie praca mózgu staje się dziś powszechne przy uzyciu roznych srodkow i sposobow.

  Zdrowie psychiczne człowieka to cos więcej niż zdrowie ciala .
  Dusza ludzka to tajemnica wielka ,indywidualna każdego człowieka,pochodzi od STWORZYCIELA,
  Przenika w twe ciało z chwila narodzenia ,wychodzi z niego w dniu śmierci.
  Cialo to tylko materia,ktora jak kazda inna ulega rozkładowi ,czy będzie kiedyś odtworzona nikt nie wie choć religie o tym roznie „bajają”.
  DUSZE SA WIECZNE,istnieje ich wedrowka do tej pory nikt nie wie gdzie i po co choć sa rozne domysły na ten temat szczególnie zajmują się tym religie i sekty.
  Materialisci/ateiści nie wierza w istnienie dusz,to wielka strata dla nich,bo wówczas faktycznie można ich porownac do zwierzat ,których tez nie wolno potepiac gdyż nikt nie wie co zwierze w danej chwili myśli a rozum ich (zwierzat) i zmysły często przewyzszaja rozum ludzki !

  Czy starcza ci naszych wyjasnien ?

  Jeszcze tylko co do durni i blednego ich myslenia lub nie myslenia wcale :
  Wine za to ponoszą oni sami !
  Zycie bez myslenia to wegetacja,czesto nawet bezplciowa.
  Plec określa tez sposób myslenia.

  Dziękujemy za uwagę.
  POZDRAWIAMY LUDZI MADRYCH !
  LACZMY SIE !!!

  Polubienie

 8. Szanowne starsze panie: „APA” i „nowapolska”,

  Mozecie sobie poplotkowac przy ciastku i herbacie, ewentualnie wymienic poglady na temat zabawki na baterie do zaspokojania spraw intymnych.
  Jesli chodzi o polskie sprawy to trzeba zrobic ruch w biznesie, zamiast plotkowac i onanizowac powietrze.

  Na poczatek zrobcie ulotki , np. 100, 200 lub 500 sztuk, krotkie w tresci, ale bogate w informacje historyczne i biezace, a nastepnie rozdajcie ulotki Polakom bez wdawania sie w dyskusje w takich miejscach, jak: koscioly, sklepy, dworce, szkoly srednie i wyzsze, parkingi (wlozyc za wycieraczke samochodu), skrzynki pocztowe w blokach mieszkalnych, przy zakladach pracy etc i tak co tydzien, az Polacy zaczna otwierac oczy.

  Te ulotki to jednoczesnie sposob na znalezienie potencjalnych zwolennikow i zdobycie zaufania u Polakow.
  Ale przestrzegam jednoczesnie przed indoktrynacja Polakow nowymi ideologiami lub wymyslonymi konstytucjami lub obiecaniem rzeczy nierealnych, poniewaz stracicie zaufanie u Polakow.

  W Polsce trzeba zaprowadzic nastepujace zmiany:
  – wprowadzic polska konstytucje, uzupelniajac oraz modernizujac konstytucje z 1935r, ktora bedzie zapewniac ciaglosc panstwa i polski charakter narodowy,
  – usunac obecne polskojezyczne zydostwo od wladzy i wplywow w Polsce, ktore dziala na szkode Polski i Polakow,
  – utworzyc polski rzad skladajacy sie z Polakow,
  – utworzyc polskie banki posiadajace prawo do emisji wlasnego pieniedza, a finanse panstwa maja byc niezalezne od obcych bankow, obcego kapitalu i obcych instytucji,
  – odbudowac zniszczone zaklady pracy oraz odebrac rozkradziony polski majatek narodowy, kladac tym samym nacisk na powstanie silnej polskiej ekonomii i gospodarki,
  – stworzyc miejsca praca i godne zarobki,
  – objac opieka lekarska wszystkie grupy spoleczne oraz wprowadzic dzialania profilaktyczne w celu zmniejszenia zachorowan i wypadkow,
  – odbudowac polskie szkolnictwo bez poprawosci politycznej i naciskow grup obcych interesow,
  – udzielic pomocy finansowej panstwa dla uczniow i studentow z biednych polskich rodzin,
  – udzielic wsparcia finansowego dla mlodych polskich malzenstw, polskich biznesow, polskiej mysli technicznej etc,
  – dokonac rewizji porozumien miedzynarodowych i wycofac sie z niekorzystnych porozumien i ukladow,
  – dokonac rewizji prywatyzacji polskiego majatku narodowego, rozliczyc korupcje i naduzycia oraz ukarac winnych,
  – dokonac rewizji prawa karnego, handlowego etc oraz dokonac rewizji skladu osobowego sedziow, prokuratorow etc i wyrzucic winnych korupcji i naduzyc pozbawiajac ich dozywotnio prawa wykonywania zawodu,
  – zdelegalizowac wrogie partie i wrogie organizacje swieckie i koscielne posiadajace swoje siedziby w Polsce,
  – postawic przed trybunalem stanu zdrajcow Polski, czyli bylych prezydentow, premierow, senatorow, poslow, dyrektorow i prezesow urzedow panstwowych etc.

  Tak generalnie ma wygladac plan naprawy Polski dla Polakow.

  Polubienie

 9. Ile już z tego co wyżej wysmarowales „toronto z Chicago” wykonales – pochwal się swymi osiagnieciami MACICIELU za $10 od jednego jurgania ?
  Ze swymi blondynkami i brylantyna we włosach a rozumem gowniarza ,co to w Polsce jadl chleb za PRL-u posypany cukrem,po czym udal się za wielka sadzawke ,dopadl samochodu,dzis udaje mędrca.
  Znamy takich wielu i to z obywatelstwem hamerykanskim co to pod kosciolkami i w klubach szmulo-polsko-hamerykanskich nadstawia ucha i notuje co kto o Zydach gada i przekazuje swym możnym .

  Polubienie

 10. Czy mamy robić lustrację jak na Ukrainie.Polecam filmik jak zdziczały tłum z okrzykami „Sława herojam i sława Ukrainie” wrzuca kierowniczkę oddziału prawnego w urzędzie miasta Dniepropietrowska.Tłum uznał,że prawniczka była kierownikiem i pracowała za czasów dawnej władzy (Janukowycza).Ukryy uważają ,że Ukraina w ten sposób staje się Europą.

  Polubienie

 11. UPAdłakraina i jej hieroje w drodze do europejskich wartości?
  Chyba tak. Przecież Europa to część składowa NATO, to wojny, agresja, wyzysk.

  Polubienie

 12. W Dzien Zaduszny wspomnień i tradycyjnych Wypominek modlcie się nie tylko za zmarłych,blizszych i dalszych ale i za tych co polegli
  w OBRONIE PRAWDY i OJCZYZNY :

  WIECZNE ODPOCZYWANIE RACZ IM DAC PANIE ……… ,NIECH ODPOCZYWAJA W POKOJU !

  Nam jeszcze zyjacym PANIE BOZE ześlij POKOJ ZIEMSKI – DAJ LUDZIOM ZDROWE MYSLENIE,PRACOWITE ZYCIE BEZ WALK i WOJEN !

  MODLCIE SIE WSZYSCY,starzy i młodzi – BOG BYL,JEST i BEDZIE z NAMI ,LUDZMI PRAWDY
  i SPRAWIEDLIWOSCI – PATRZY NA NASZE UCZYNKI i ZYCIE.
  BADZMY LUDZMI !

  Wysluchaj nas Panie !

  Polubienie

 13. hi hi APA wyjdź do ludzi i bądź jego świadectwem skoro tak usilnie namawiasz na modlitwę ale bądź jego świadectwem nie w mowie ( bo to żadna szuka ) tylko w czynach 😀 i przy okazji przypomnij tym biednym ludziom,ze „Bóg” za dobre wynagradza,a za złe każe a my jesteśmy jego obrazem i podobieństwem i wcale nie musimy nastawiać za każdym razem policzka 😀

  Polubienie

 14. Przeciez to czas na twoje roczniki 77 !
  Co dokonalas a co masz w zamiarze oprócz krytyki i pustego jalowgo gadania/pisania ?
  Przeciez to już wasze pokolenia budaja przyszlosc ,nawet wam to Kwasniewski nakazal – „wybierzcie przyszlosc „.
  Wybraliscie ZYCIE z DIABLEM i jego sztuczkami !!!
  O Bogu nie myślicie ,co najwyżej o „tańcach” z kaplanami i zakonnicami a ostatnio „z blusem biskupow i kardynalow” .

  Czy taka to ma być pzryszlosc wasza i waszych dzieci ?
  Co do tej pory zbudowaliście,bo demolejka swietnie wam wychodzi wraz z grillowaniem i wszelkimi imprezami .
  Powodzenia !

  Polubienie

 15. Co dokonałam? Wiesz reasumując nic wielkiego po za tym,ze jestem przeciwna degradacji naszej ziemi,planety,bo mam świadomość,ze my sami na niej nie jesteśmy – są jeszcze zwierzęta i rośliny ponadto będzie nasze potomstwo.
  Demonstrowałam, to przynajmniej robiłam nie identyfikując się z żadną partią polityczną,które wszystkie sa fasadowe mające na celu pasożytowanie, niszczenie.Co jeszcze robię? W miarę możliwości w swoim środowisku staram sie „oświeca攂nieoświeconych” ze wcale nie musi być jak jest pogrywając na empatii po to aby ludzie sie jednoczyli,a nie dzielili.Co jeszcze robię ? – Współczuję i jednoczenie mam świadomość,ze sama modlitwa,współczucie bez działania lub przynajmniej biernego oporu nic nie da.Przy czym mam wyjepane na władze i kasę 😀 Możesz mi wierzyć lub nie – dostałam tyle w życiu,ze w/w nie odgrywają dla mnie jakieś pierwszoplanowej roli.Nie wykrzykuję banalnych haseł „do boju” <- ha ha ha bo każdy średnio ogarnięty wie,że pokrzyczeć to se można .śmiać mi sie chce czytając tutaj i nie tylko plany "odbicia" Polski " Wszędzie to samo banalne pomysły lub "wyłapywanie" ewentualnej opozycji.Pozdrawiam i baj ))) Owocnych filozoficznych rozważań "jak"

  Polubienie

 16. I nie przypisuj mi jakiejś opcji politycznej,bo raz że za cwana jestem aby dać się w ten sposób „zrobić” a dwa – jestem ponad Kwaśniewskim,Tuskiem,Kaczyńskim czy Rydzykiem – wszyscy po jednych pieniądzach dopóki im jest dobrze i nie sa zagrożeni utratą władzy.Mają w nosie rodzinę niepatologiczną,która została wyjepana na bruk maja w nosie kobietę która dogina w sklepie z żylakami,bo termin operacji ma na maj 2015,a ja się muszę na to patrzeć – a niby dlaczego?

  Polubienie

 17. TY NIE MASZ PATRZEC i BAJAC ,TAKZE BYC NIEWOLNICA/NIEWOLNIKIEM u SZMULA,GERMANA,BOLSZEWIKA (ich mieszancow i przedstawicieli) – MASZ BYC POLKA/POLAKIEM,KTORZY BUDUJA
  PRZYSZLOSC DLA SWYCH DZIECI !

  Dziadki i babcie wam jej nie zbudują budowali ja dla swych dzieci ,dla wnukow nie maja już obowiązku ani możliwości z braku SIL !!!

  Teraz CALY OBOWIAZEK POLEK I POLAKOW W SILE WIEKU PRODUKCYJNEGO SPOCZYWA NA NICH ,BY NIE DAC SIE NIEWOLIC i GNEBIC .

  TRZEBA ABY WAM SIE CHCIALO CHCIEC !!!

  Zrozumiano – ROCZNIKI od 60 w zwyz (dorośli ,silni i zdrowi) ???

  Polubienie

 18. docs.google.com/document/d/15E8dFGTpQjLGIAN4H1nzK-t94gn4uDz2iUau2DjvWxA/edit

  Proklamacja T.Cichockiego, areszt dla sprawców agresji na Polskę, debelacji jej terytorium, ludobójstwa na Narodzie Polskim.

  Łowicz, 05.11.2014r.

  Polski Obywatelski Ruch Oporu podaje do powszechnej wiadomości proklamację Tadeusza Cichockiego z 02.11.2014r., o przejęciu bezpośredniego sprawowania władzy zwierzchniej w Rzeczypospolitej Polskiej przez Suwerena – Naród Polski i aresztowaniu sprawców agresji na Polskę, debelacji jej terytorium, ludobójstwa na Narodzie Polskim.

  Cytat:

  “1. Unieważnia się wszystkie zapisy prawa, które są niezgodne z wolą suwerena i interesem Polski (np. ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. nr 21, poz. 112 ze zm.)).

  2. Unieważnia się wyniki wszystkich dotychczas przeprowadzonych wyborów powszechnych i referendów oraz tych, które uzurpatorzy zdołaliby jeszcze przeprowadzić wbrew woli Polaków na podstawie nielegalnego prawa i przy współudziale z PKW – KBW, PG i SN w ich obecnych, nielegalnych składach osobowych.

  3. Zawiesza się członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz funkcjonowanie Sejmu i Senatu RP do czasu wyłonienia nowych, rzeczywistych przedstawicieli narodu legitymujących się udokumentowanymi mandatami społecznymi i podjęcia przez nich stosownych decyzji.

  4. Pozbawia się wszystkie osoby sprawujące dotychczas nielegalnie władzę przedstawicielską lub inne urzędy/organa w Polsce wszelkich funkcji i praw (np. immunitetów, wynagrodzeń, …) z jakich korzystały.

  5. Oskarża się osoby, o których mowa w punkcie 4. o współudział w dokonaniu zamachu stanu – nielegalnym, bazującym na oszustwach przejmowaniu

  kontroli/władzy w Polsce oraz o współudział w zdradzie stanu – b. licznych i na wielką skalę, różnych działaniach na szkodę państwa polskiego i Polaków.

  6. Nakazuje się aresztowanie osób, o których mowa w punkcie 4. w związku z treścią punktu 5., wg listy i w sposób określony w rozdziale III w celu:

  a. Ochrony Polaków i Polski przed przelewem krwi i stratami materialnymi.

  b. Uniemożliwienia kontynuowania procederu „szmuglowania” oszustów i CO NASTĘPUJE: wrogów Polski do wszelkich organów władzy i destrukcji państwa.

  c. Umożliwienia suwerenowi dokonania w sposób udokumentowany i

  wiarygodny wyboru nowych, legalnych władz i przeprowadzenia właściwych reform.

  d. Umożliwienia suwerenowi upewnienia się, po której stronie (uzurpatorów czy Narodu Polskiego) znajduje się lojalność komendantów, szefów i dowódców:Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Wojska Polskiego.

  e. Postawienia sprawców tragedii Polski („istniejącej już tylko teoretycznie…”wg. słów niedawnego jeszcze Ministra Spraw Wewnętrznych) przed organami wymiaru sprawiedliwości działającymi w składzie osobowym zweryfikowanym przez nowe, legalne, zgodne z Konstytucją RP i wolą suwerena władze Rzeczypospolitej Polskiej.

  7. Zobowiązuje się pozostały skład osobowy organów państwa, urzędów, placówek dyplomatycznych, … do zapewnienia należytego ich funkcjonowania w niezbędnym zakresie do czasu ich reorganizacji.

  8. Zobowiązuje się wszystkie media publiczne do skutecznego rozpowszechniania treści niniejszego pisma odnoszącego się do najistotniejszych spraw państwa i Narodu Polskiego. Jednocześnie ostrzega się, że blokada informacji i/lub manipulowanie nimi będą uznawane przez suwerena, jako działania na szkodę Polski i Polaków i odpowiednio karane.

  9. Po zapewnieniu bezpiecznych warunków do pracy (po aresztowaniu lub unicestwieniu, jeśli okaże się to konieczne wszystkich wrogów Polski, którzy uniemożliwiać będą suwerenowi przeprowadzanie reform) zwołane zostanie Zgromadzenie Przedstawicieli Narodu Polskiego. Zadaniem jego będzie stworzenie niezbędnych warunków do jak najszybszego i zgodnego z wolą suwerena wyłonienia w sposób niepodważalnie udokumentowany najlepszego spośród dostępnych kandydatów na Prezydenta RP. On powinien przedstawić Polakom propozycje reform i strategię ich realizacji. Suweren powinien wypowiedzieć się na ich temat w rzetelnie zorganizowanym i udokumentowanym referendum ogólnonarodowym.”

  W obecnej sytuacji Polski Obywatelski Ruch Oporu wzywa adresatów proklamacji: Komendę Główną Policji, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrzenego, Sztab Generalny Wojska Polskiego,

  Biuro Ochrony Rządu do niezwłocznego aresztowania osób oskarżonych przez zwierzchnika władzy tj.Suwerena, Naród Polski, m.in. o współudział w zbrodniach zamachu i/lub zdrady stanu oraz nielegalne sprawowanie władzy w imieniu narodu:

  prezydentów, premierów, ministrów, posłów i senatorów, posłów Parlamentu Europejskiego, sędziów, prokuratorów, wojewodów, wicewojewodów, marszałków województw, prezydentów miast, burmistrzów, wójtów, ambasadorów i konsulów.

  Odmowa wykonania polecenia Suwerena traktowana będzie jak zadrada stanu.

  Maria Bejda, Teresa Wojda
  Polski Obywatelski Ruch Oporu
  http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

  Polubione przez 1 osoba

 19. OFERTA WYBORCZA

  Komitetu Wyborczego NOWA POLSKA
  dla
  Wszystkich Polaków, Wszystkich mieszkańców POLSKI

  PEŁNY PROGRAM naszego Komitetu Wyborczego N.P. Opiera się o projekt Konstytucji dla NOWEJ POLSKI, EUROPY i ŚWIATA, który jest nośnikiem DOBRA dla NARODU i każdego mieszkańca Polski. Nasz proj. Konstytucji jest DOBREM, bo jest oparty na Prawie Naturalnym.

  Drużyna rekrutuje się z osób, które przysłały do mnie Deklarację uczestnictwa w PROGRAMIE.

  Dnia 3 wrzenia 2014 został zarejestrowany Komitet Wyborców NOWA POLSKA, którego jestem pełnomocnikiem Krajowym. Pełnomocnikiem Finansowym jest p. Andrzej Dziąba.

  Komitet Wyborczy – jest zarejestrowany pod Nr. REGON: 123196456; NIP: 5492439111.

  Komisarz Referendalny – powinien dysponować – drukowanym egz. Konstytucji NP,E i Ś, by go móc prezentować wyborcom, że ON jest i że można JĄ (Konst.) zainstalować z WOLI NARODU.

  Każdy, kto wpłaci minimum 20 złotych – otrzyma na swój adres zam. drukowany projekt Konstytucji dla NOWEJ POLSKI, EUROPY i ŚWIATA. Cena Konstytucji NP, E i Ś wynosi 50 zł. Nr. Konta Bank.; 69 1020 1433 0000 1202 0128 4439 PLN. Jest na; http://www.konstytucja.manifo.com

  OFERTA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW: od godziny ZERO (data od której nowa konstytucja stanie się Najwyższym Prawem w NOWEJ POLSCE) zostaną zniesione podatki, a kredyt obrotowy będzie im udzielany bezpośrednio z Centralnego Biura Finansowego (służba finansowa art.150 – 174 nowej konstytucji) bez oprocentowania i zwracany poprzez sprzedaż produktów lub usług.
  Szczegóły na stronie; http://www.nowapolska-w-internecie.pl Kontakt na; husarz33@wp.pl

  OFERTA DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW: od godziny ZERO zniknie podatek, to znaczy, że kwota do wypłaty zwiększy się i będzie to kwota BRUTTO.

  OFERTA DLA WASZYSTKICH: zostanie w godzinie ZERO uruchomiona Dywidenda Społeczna dla wszystkich od pierwszego miesiąca życia do naturalnej śmierci. Płacona co 5 dni (puls SERCA) każdemu na jego specjalne konto bankowe. To zależnie od dnia urodzenia w miesiącu, np.: urodzenie od 1 – 5 dnia – wypłata dywidendy dnia 5-go każdego miesiąca. Urodzeni od 6 – 10 dnia – wypłata 10-go itd.

  Uwaga: Wyłata za pracę nie eliminuje wypłaty Dywidendy Społecznej.

  JEDYNY WARUNEK to głosowanie na Komitet Wyborczy NOWA POLSKA, który jest wstępem do wyborów parlamentarnych, w których będą uczestniczyć sprawdzeni budowniczowie NOWEJ POLSKI w wyborach samorządowych ogłoszonych na dzień 16 listopada 2014 roku.
  GŁOSOWANIE NA KANDYDATÓW NOWEJ POLSKI bez lichwy i podatków – jest TAKŻE głosowaniem za zmianą obecnej konstytucji na Konstytucję dla NOWEJ POLSKI, EUROPY i ŚWIATA, której jestem autorem. Strona; http://www.kw-nowapolska.pl

  Kazimierz Józef Styrna – PEŁNOMOCNIK Krajowy Komitetu Wyborczego NOWA POLSKA.
  Kontakt; tel; 884 793 141.

  KOMUNIKAT SPECJALNY

  dla Komisarzy REFERENDALNYCH i nie tylko.

  1. Komisarzem Referendalnym może zostać KAŻDY – komu LOS Narodu Polskiego, swojej rodziny i siebie jest drogi – Swojej Ojczyzny, Narodu Polskiego leży na sercu.
  2. Procedura jest oto TAKA, że KAŻDY, kto zagłosował w Referendum ZA zmianą konstytucji, powinien szukać w swoim otoczeniu następnych głosujących, by w EFEKCIE i w całym KRAJU został osiągnięty WYNIK POZYTYWNY dla REFERENDUM, czyli minimum13 milionów głosów, bo tyle potrzeba, by Nowa Konstytucja weszła w życie, bez względu na stanowisko sprzedajnych „władz” III RP, czyli OKUPANTÓW.

  Art. 104 konstytucji III RP mówi;
  1. „Posłowie są przedstawicielami Narodu. Nie wiążą ich instrukcje wyborców.”
  2. Przed Rozpoczęciem sprawowania mandatu posłowie składają przed Sejmem następujące ślubowanie: „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegając Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej.”
  CO więc wynika z całokształtu treści tego art. 104 konstytucji III RP???

  1. Z punktu 1 – wynika, że zaraz po złożeniu przysięgi przez „posłów” stają się ONI OKUPANTEM Narodu, bo Naród został słowami „Nie wiążą ich instrukcje wyborców.” ubezwłasnowolniony, dlatego, że poseł może realizować – wyłącznie swoje prywatne widzimisię, w tym realizować interesy obcych – także okupantów z Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego , których NBP, nazwane dla niepoznaki – jest tego lichwiarskiego „towarzystwa” – AGENTURĄ.
  2. Oznacza to także, że „poseł” nie reprezentuje Narodu, tylko jakąś agenturę partyjną, bo jego wybór został dokonany z list partyjnych. A jak te „partie” realizują od lat „Interes” Narodu – to widać na każdym kroku. Beznadziejne głosowanie ofiar – „nadstawiaczy drugiego policzka” – głosujących od lat na swych oprawców budzi uzasadniony SPRZECIW ludzi – wyborców – którzy nie chcą popierać tej partyjnej hucpy i nie idą głosować.

  Wobec powyższego zapytuję CIE NARODZIE, jak długo jeszcze będziesz tolerował te partyjne, bezprzykładnie podporządkowane obcym pasożytnicze gremia, zwane „władzą”???

  Kiedy wreszcie ZROZUMIESZ – TY Wielki z powodu DUCHA i szlachetny, co pokazała historia NARODZIE, że wszelkie ZŁO – zwłaszcza lichwiarskie, ma swoje KORZENIE w Najwyższym Prawie – zwanym konstytucją III RP???

  To w konstytucji III RP TKWI WASZA NIEDOLA i GŁÓD.

  MY – budowniczowie NOWEJ POLSKI bez lichwy i podatków DAJEMY CI OSTATNIĄ SZANSĘ NA OPAMIĘTANIE i wyjście z tego lichwiarskiego „KIERATU”, który z uporem maniaka tak zapamiętale Obracasz, nie czując, że te zbóje, codziennie, o każdej porze DNIA I NOCY – ODBIERAJĄ CI – za pomocą lichwy i podatków – TWÓJ z mozołem wypracowany CHLEB?

  Z wyrazami szacunku.
  Kazimierz Józef Styrna – Pełnomocnik Komitetu Wyborczego NOWA POLSKA. – husarz
  Kęty dnia 20.10.2014

  Polubienie

 20. Kiedy wykonanie ?
  Wszyscy zdrowi w domu ???

  Mnie o to Zenku nie pytaj. Pytaj pożytecznych DURNI, kiedy się obudzą?
  Na razie to się obudzą z ręką w nocniku – po wyborach samorządowych!!!

  Polubienie

 21. Żydowski agent Walerian Dąbrowski nie umie nawet czytać ze zrozumieniem ? Raczej celowo mąci w głowach i wysyła Polaków do udziału w żydowskim fałszerstwie, przestępstwie !
  Niech doradza swoim w USA !

  Polubione przez 1 osoba

 22. Wlasnie przy tym temacie INFORMUJEMY,ze dawny portal WPS podzielil się ,czyli jako MEDAL MA DWIE STRONY :
  -suwerenna (komu i za ile ?) ;
  oraz ta
  – wiernipolsce (zawsze i wszędzie Polacy ale nie bolszewicy);

  Otoz od dłuższego już czasu zawladajacy „suwerenna” dr.P.Zieminski tnie wszystkie nasze posty wzorem NKWD ,a może jeszcze bardziej gdyż tamci strzelali w potylice ,obecni „TRUJA i WIESZAJA” .

  Tenze, „dohtor nauk pewnych” dziś od nas ponownie otrzymal post, po wcześniejszym skasowaniu bardzo obiektywnego naszego postu w temacie o pamięci reżysera (ZABITEGO ? ) B.Poreby
  oraz postow kolejnych przy tym zaduszkowym,listopadowym temacie,
  dziś otrzymal od nas kolejny post,ktory na tym portalu ,jako drugiej stronie medalu powielamy celem pamięci archiwalnej (tam zapewne jak kazde inne nasze posty NIKNA !) ,
  oto ten post z dnia dzisiejszego (tam i tu) :

  „CENZORZE HABILITOWANY ZIEMINSKI !
  JESTES SPALONY !
  Może i Dariusz Kosiur na tobie się pozna oraz czym BOLSZEWIA CUCHNIE !

  Podpisano
  APA

  Panie i Panowie !
  STRZEZCIE SIE polakow W OWCZEJ SKORZE !

  Polubienie

 23. Panie i Panowie !
  STRZEZCIE SIE polakow W OWCZEJ SKORZE !

  Czy ja dobrze czxytam??? Mamy się strzec POLAKÓW??? To strzec się trzeba PASOŻYTÓW w skórze baranka.

  Polubienie

 24. Czy chociaż stać cie na takie myslenie,ze polacy sa pisani mala litera i dlaczego ?
  Nie dziwimy się teraz twa demencja starcza .
  Bywaj !

  Polubienie

 25. Aaaa jesteś hjusarczyku (jak mawia nasz Wladek) ,wiec dziś ze mna podyskutujesz stary ale jak widze jary i w przebraniu „lajkonika krakowskiego” .
  Stary ,powiedz/napisz tak strzeże – ILE CI PLACA ZA TAKIE DYRDYMALY jakie tu czytamy ?
  Pytam,bo widzisz w Krakowie „lajkonik” skacze na kiju i udaje krakowiaka a faktycznie już dawno szmul z tego ma kase a ty ???
  Nam trzeba doradcow madrych a nie starych wapniakow i w dodatku nawiedzonych.

  Nam tez doradza stary człowiek ale to co czyni ma sens i przyszlosc,choc czasem tez gdera jak to każdy po 70-tce.
  Ty jako 80-cio latek jesteś już calkiem upierdliwy i wszystko po tobie spływa,a uparty jest jak szmul z Bilgoraja (tak,tak ,to wlasnie cechuje szmuli,ktorych racje zawsze musza być na powierzchni).

  Przyjmij do wiadomości ,ze będę miał na ciebie „większy pozor” bardziej niż na młodych szmuli,ktorzy i tu „wpadają” z rocznikow „chcicy”.

  Polubione przez 1 osoba

 26. Stary ,powiedz/napisz tak strzeże – ILE CI PLACA ZA TAKIE DYRDYMALY jakie tu czytamy ?

  Za takie „DYRDYMAŁY” dostaję kopniaki zamiast kasy. Dokładnie takie same jak twoje Zbyszku.
  A pozór – to sobie możesz mieć.

  Polubienie

 27. Fajnie,ze się odezwales i z tego wygląda,ze czuwasz „nad strona” .
  Tak to już jest jak „ma się strone z przydzialu laskodawcy” !
  Co do tych kopniakow,to kto ci je wymierza,chyba nie na zyczenie ,przyznaj się,zawsze to mniej boli ?
  Posluchaj mnie młodego ale już „upierzonego na forach” :
  Z Zydami i Niemcami to jest tak jak było na „Marszu niepodleglosci” (czytaj i zrozum jako PODLOSCI),czyli – Zydzi urzadzaja a Niemcy kopniaki w dupe daja poprawiając jeszcze na lezacym i bezbronnym ,w dodatku słabszym,bo silny by oddal !
  Pojales ?
  Piszac o pozorach, nie wiem co miałeś na myśli ale,faktycznie to dziś trzeba mieć na każdego pozor choćby i na wlasciciela strony internetowej ,bo chyba wiesz,ze to wszyscy dorobkowicze w domu na kompie i przebierancy jak kiedyś spiewal z rodu odpowiedniego Rosiewicz,dzis nasladuje go nie w spiewie a w mowie jeszcze lepszy Cejrowski.
  Co ty na to ?
  Pociagniemy dyskusje ,bo widzisz co tu się dzieje – NUDA !
  Traktory nam pokazuja i rolnikow a w Warszawie znowu paluja ,inni udaja narod wolny a szmule (jak nasz stary mawia) ciesza się i raduja robiąc zadymy.

  Dawaj ,dawaj cos więcej niż masz nakazane ,będzie weselej,choc na placz się ma.

  Polubienie

 28. Co ty na to ?
  Pociagniemy dyskusje ,bo widzisz co tu się dzieje – NUDA !

  NIE ma żadnej nudy. Właśnie wysmarzyłem nowy tekst z Okazji „NIEPODLEGŁOŚCI, której NIE MAMY.

  „SUWERENNOŚĆ” – A. D. 2014.

  Oto obraz „NIEPODLEGŁOŚCI” – 11.11.2014.

  „Tworzenie pieniądza , jest AKTEM suwerenności, który nie powinien być powiązany z bankiem.

  Nowy pieniądz, przychodząc na świat, należy do samych obywateli i powinien im być przekazany w formie dyskonta na cenach oraz dywidendy społecznej.” (Clifford Hugh Douglas – 1879 – 1952, głęboki myśliciel społeczny, twórca doktryny, którą nazwał Kredytem Społecznym)

  Szanowny Panie Wojciechu – RZECZNIKU PRAW KREDYTOBIORCY.

  W oparciu o Pańską OPINIĘ w Sprawie; http://www.sawicki.cc/kredyty którą dokładnie przestudiowałem – MOŻNA POWIEDZIEĆ, że LICHWA JEST ZBRODNIĄ PRZECIWKO LUDZKOŚCI, bo bankierzy na zapłacenie lichwy pieniędzy nie kreują i przez to NIE MA ich w systemie finansowym. To znaczy, że NIE MOŻNA zapłacić lichwy pieniądzem, który NIE ISTNIEJE. A to oznacza, że można zapłacić lichwę wyłącznie z następnie wykreowanych kredytów i tak powstaje kolejny „DŁUG” nie wiedzieć dlaczego zwany publicznym?
  Podobną OPINĘ – wystawił były szwajcarski bankier Francois de Siebenthal, którego opinię (wywiad z dziennikarzem) można znaleźć w internecie. A który powiedział, że „ lichwa jest ZŁEM i trzeba z nią walczyć o każdej porze dnia i nocy.” Czyli stale.

  Kiedy dołożymy do tego brak prawnych uregulowań w zakresie wysokości odsetek (%) to mamy obraz stosowania prawa kaduka, czyli totalnego bezprawia oraz braku kontroli przez kogokolwiek w myśl liberalnej „wolności” gospodarczej, to objawia się nam ZBRODNIA PRZECIWKO LUDZKOŚCI w pełnej krasie. Dodam, że ZBRODNIA PRZECIWKO LUDZKOŚCI, jest zbrodnią kwestionującą przyrodzone PRAWA CZŁOWIEKA DO ŻYCIA.

  Powstaje zatem pytanie o przyczyny i źródła dla powstawania tego TOTALNEGO ZŁA – uprawianego przez światową oligarchię finansową spod znaku Banku Światowego i MFW.???

  Tu należy odnieść się do historii, która objawiła się następująco: II-ga Wojna Światowa była finansowana (obie wojujące strony) przez międzynarodową sitwę finansową, która jako krwawa – zakończyła się w 1945 roku, ale wojna finansowa, trwająca od tysięcy lat trwa nadal. Tyle, że ta wojna objawia się tym, że karabin został zamieniony na LICHWĘ i odbieranie życia na raty CO TRWA nadal.

  Trybunał NORYMBERSKI osądził generałów, bo główny SPRAWCA krwawej wojny już nie żył. Generałowie byli „niewinni” tylko Wódz, bo ON im kazał zabijać. A oni musieli rozkaz wykonać.

  Podobną historię mamy w wojnie finansowej. SPRAWCĄ tej wojny jest „PRAWO” i to z najwyższej półki, czyli konstytucja. A więc mamy powtórkę z „rozrywki”. „Generałowie”, czyli parlamentarzyści najpierw „zmajstrowali” nam „prawo” – to Najwyższe zwane Konstytucją z 2 kwietnia 1997 roku. Potem dla niepoznaki dali GO do zatwierdzenia w REFERENDUM przez NARÓD. A NARÓD nieświadomy, zmanipulowany przez media w większości tą „konstytucję” zatwierdził ze złamaniem podstawowej zasady „demokracji”, bo nie było większości – frekwencji.

  Oczywiście parlamentarzyści są „niewinni” (podobnie jak generałowie od Hitlera), a ponadto przysięgali tą „konstytucję” stosować, czyli ograbiać nas na raty za pomocą lichwy i podatków.

  Aby tego nie było dość, to w art 104 powyższej konstytucji napisano; „Nie wiążą ich instrukcje wyborców”. To co oznacza ten „przepis” ? Oznacza mnie więcej to, że na podstawie tego art. 104 „konstytucji” wybraniec (poseł) staje się OKUPANTEM NARODU, bo nie wiążą go instrukcje wyborców. Dalsze rozważania na ten temat nie mają sensu, bo wszystko jest jasne.

  W OPINII RZECZNIKA PRAW KREDYTOBIORCY są jeszcze dodatkowe kardynalne argumenty na zbrodniczość Najwyższego Prawa – poplecznictwa ZBRODNI. Oto cytaty:
  1. Tytuł; „FAŁSZ, BEZPRAWIE, LICHWA i GRABIEŻ” – nie wymaga komentarza.
  2. Nie ma (i nie może być!) w Polsce oferty czy umowy kredytu konsumenckiego, która byłaby zgodna z prawem, jak i z Dyrektywą Unijną oraz uczciwa rachunkowo. I ten fałsz i to łamanie prawa stało się legalne. A kredyty „biznesowe” są całkowicie nie objęte prawem. Kompromitacja.
  3. Jeśli w tej ofercie nie widzisz oszustwa, łamania prawa i błędu rachunkowego – to znaczy, że jest źle z Tobą. No i do tego ten brak wiedzy Polaków.
  4. A tragedią dla mnie (Wojciech Sawicki) jest fakt, że dożyłem czasów, że w moim Kraju, istnieje haniebny, powszechny i legalny fałsz i łamanie prawa (mówię o kredytach) i że jest to dla Rządu, Nadzoru, Sądów i Prokuratorów, jak i Posłów oraz mediów – sprawą normalną i nie robiącą wrażenia, tak samo, jak też akceptowany jest fakt tego bezkrólewia i skali grabieży Polaków i Polski.
  5. UOKiK NIE NADZORUJE FUNKCJONOWANIA BANKÓW I DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ.

  Te 5 punktów OPINII jest koronnym i wystarczającym ARGUMENTEM – dowodem – na uprawianie ZBRODNI DOSKONAŁEJ w majestacie „prawa”, o którym już średniowieczny kaznodzieja Piotr Skarga mówił i pisał, że „Prawo, które sprzeciwia się prawu Bożemu staje się karykaturą sprawiedliwości”. Amen.

  Jest jednak DROGA WYJŚCIA z tego PATA LEGISLACYJNEGO poprzez REFERENDUM.
  Referendum w przedmiotowej, czyli konstytucyjnej SPRAWIE jest przygotowane i już realizowane przez Ruch Społeczny NOWA POLSKA. Jest także projekt Konstytucji dla NOWEJ POLSKI, EUROPY i ŚWIATA – gotowy do użycia i poddany REFERENDALNEJ obróbce.

  Wszystko na stronach: http://www.nowapolska-w-internecie.pl oraz http://www.ks-nowapolska.pl

  Autor Konstytucji dla NOWEJ POLSKI, E i Ś – Kazimierz Józef Styrna.

  Kęty dnia 11.11.2014. ………………………………………………………..
  podpis

  Polubienie

 29. Co to jest „flowa” ,to jakas odmiana szmula ,znaczy się goja zzydzialego ?
  Oj Kaziu ,Kaziu ,ty już calkiem się zagubiles,kiedys byles inny ale teraz po tej szwabskiej margarynie gorzej z toba .
  Wyrzuc margarynę za okno a zobaczysz wszystko po niej uschnie , pouczal o tym ksiądz Klimuszko bardzo dawno temu !

  Polubione przez 1 osoba

 30. Powstal staro-nowy portal :
  http://www.wiernipolscesuwerennej.com

  Warto i tam zagladac gdzie polska mowe slychac,mozna czytac i pisać po polsku,takoz ogladac kraj lezacy nad Wisla ale już inny niż kiedyś.
  Dlaczego inny ?
  Bo inni w nim mieszkają ludzie .
  Czym się roznia od poprzednich ?
  Nade wszystko zatracili pamięć NARODOWA – POLSKA !
  Czy ja odzyskają ?
  Tak – po przebytej terapii szokowej .

  Polubione przez 1 osoba

 31. Apel # 1
  W związku zapowiedziana ZADYMA na 13 grudnia br (gen.Jaruzelski umarl wiec pod jego domem koniec demonstracji) przez ruchy Kalksteinow w W-wie maja odbyc się (czy się odbeda i ile będą placic za wyjście na ulice głupkom jeszcze nie wiadomo) DEMON- STRACJE (czytaj zacheta to majdanowej rozgrzewki) !
  Prowokatorzy już sa po przeszkoleniu (majdanowym) i po ćwiczeniach z Panstwowa Komisja Wyborcza (Ustalen dokonano).

  NARODZIE POLSKI NIE DAJ SIE ZWARIOWAC !

  KALKSTAINY i BRAUNY w „NATARCIU” !

  MLODZIEZY POLSKA ,KTORA JESZCZE NIE WYJECHALAS ZA CHLEBEN
  NA EMIGRACJE NIE DAJ SIE BALAMUCUC PRZEZ SZMULI i SZWABOW !

  POLKI i POLACY OBOJETNIE NA WIEK ZOSTANCIE W DOMU.

  PODUMAJCIE JAK ZWYCIEZYC SZMULI i SZWABOW (także bolszewikow) PO CICHU i BEZ KRZYKU.
  BEZ ROZLEWU POLSKIEJ KRWI !

  BEZKRWAWYM BOJKOTEM WROGA ZWYCIEZYMY !!!

  Czytajcie nasze kolejne apele i stosujcie się do nich .
  NIE ULEGAJCIE PROWOKACJI PRZEBIERANCOW – MIESZANCOW
  udających „polakow” i „polskie ruchy narodowe”,to nowe sztafety po władze tych samych korzeni rodowych szmuli i szwabow !

  Nie dajcie wiary PSOM DZIENNIKARSKIM !

  JESZCZE POLSKA NIE ZGINELA …….. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Polubione przez 1 osoba

 32. JESZCZE POLSKA NIE ZGINELA …….. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  ALE ZGINIE JEŚLI NIE ZMIENI KONSTYTUCJI.

  OFERTA WYBORCZA

  Komitetu Wyborczego NOWA POLSKA
  dla
  Wszystkich Polaków, Wszystkich mieszkańców POLSKI

  PEŁNY PROGRAM naszego Komitetu Wyborczego N.P. Opiera się o projekt Konstytucji dla NOWEJ POLSKI, EUROPY i ŚWIATA, który jest nośnikiem DOBRA dla NARODU i każdego mieszkańca Polski. Nasz proj. Konstytucji jest DOBREM, bo jest oparty na Prawie Naturalnym.

  Drużyna rekrutuje się z osób, które przysłały do mnie Deklarację uczestnictwa w PROGRAMIE.

  Dnia 3 wrzenia 2014 został zarejestrowany Komitet Wyborców NOWA POLSKA, którego jestem pełnomocnikiem Krajowym. Pełnomocnikiem Finansowym jest p. Andrzej Dziąba.

  Komitet Wyborczy – jest zarejestrowany pod Nr. REGON: 123196456; NIP: 5492439111.

  Komisarz Referendalny – powinien dysponować – drukowanym egz. Konstytucji NP,E i Ś, by go móc prezentować wyborcom, że ON jest i że można JĄ (Konst.) zainstalować z WOLI NARODU.

  Każdy, kto wpłaci minimum 20 złotych – otrzyma na swój adres zam. drukowany projekt Konstytucji dla NOWEJ POLSKI, EUROPY i ŚWIATA. Cena Konstytucji NP, E i Ś wynosi 50 zł. Nr. Konta Bank.; 69 1020 1433 0000 1202 0128 4439 PLN. Jest na; http://www.konstytucja.manifo.com

  OFERTA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW: od godziny ZERO (data od której nowa konstytucja stanie się Najwyższym Prawem w NOWEJ POLSCE) zostaną zniesione podatki, a kredyt obrotowy będzie im udzielany bezpośrednio z Centralnego Biura Finansowego (służba finansowa art.150 – 174 nowej konstytucji) bez oprocentowania i zwracany poprzez sprzedaż produktów lub usług.
  Szczegóły na stronie; http://www.nowapolska-w-internecie.pl Kontakt na; husarz33@wp.pl

  OFERTA DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW: od godziny ZERO zniknie podatek, to znaczy, że kwota do wypłaty zwiększy się i będzie to kwota BRUTTO.

  OFERTA DLA WASZYSTKICH: zostanie w godzinie ZERO uruchomiona Dywidenda Społeczna dla wszystkich od pierwszego miesiąca życia do naturalnej śmierci. Płacona co 5 dni (puls SERCA) każdemu na jego specjalne konto bankowe. To zależnie od dnia urodzenia w miesiącu, np.: urodzenie od 1 – 5 dnia – wypłata dywidendy dnia 5-go każdego miesiąca. Urodzeni od 6 – 10 dnia – wypłata 10-go itd.

  Uwaga: Wyłata za pracę nie eliminuje wypłaty Dywidendy Społecznej.

  JEDYNY WARUNEK to głosowanie na Komitet Wyborczy NOWA POLSKA, który jest wstępem do wyborów parlamentarnych, w których będą uczestniczyć sprawdzeni budowniczowie NOWEJ POLSKI w wyborach samorządowych ogłoszonych na dzień 16 listopada 2014 roku.
  GŁOSOWANIE NA KANDYDATÓW NOWEJ POLSKI bez lichwy i podatków – jest TAKŻE głosowaniem za zmianą obecnej konstytucji na Konstytucję dla NOWEJ POLSKI, EUROPY i ŚWIATA, której jestem autorem. Strona; http://www.kw-nowapolska.pl

  Kazimierz Józef Styrna – PEŁNOMOCNIK Krajowy Komitetu Wyborczego NOWA POLSKA.
  Kontakt; tel; 884 793 141.

  KOMUNIKAT SPECJALNY

  dla Komisarzy REFERENDALNYCH i nie tylko.

  1. Komisarzem Referendalnym może zostać KAŻDY – komu LOS Narodu Polskiego, swojej rodziny i siebie jest drogi – Swojej Ojczyzny, Narodu Polskiego leży na sercu.
  2. Procedura jest oto TAKA, że KAŻDY, kto zagłosował w Referendum ZA zmianą konstytucji, powinien szukać w swoim otoczeniu następnych głosujących, by w EFEKCIE i w całym KRAJU został osiągnięty WYNIK POZYTYWNY dla REFERENDUM, czyli minimum13 milionów głosów, bo tyle potrzeba, by Nowa Konstytucja weszła w życie, bez względu na stanowisko sprzedajnych „władz” III RP, czyli OKUPANTÓW.

  Art. 104 konstytucji III RP mówi;
  1. „Posłowie są przedstawicielami Narodu. Nie wiążą ich instrukcje wyborców.”
  2. Przed Rozpoczęciem sprawowania mandatu posłowie składają przed Sejmem następujące ślubowanie: „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegając Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej.”
  CO więc wynika z całokształtu treści tego art. 104 konstytucji III RP???

  1. Z punktu 1 – wynika, że zaraz po złożeniu przysięgi przez „posłów” stają się ONI OKUPANTEM Narodu, bo Naród został słowami „Nie wiążą ich instrukcje wyborców.” ubezwłasnowolniony, dlatego, że poseł może realizować – wyłącznie swoje prywatne widzimisię, w tym realizować interesy obcych – także okupantów z Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego , których NBP, nazwane dla niepoznaki – jest tego lichwiarskiego „towarzystwa” – AGENTURĄ.
  2. Oznacza to także, że „poseł” nie reprezentuje Narodu, tylko jakąś agenturę partyjną, bo jego wybór został dokonany z list partyjnych. A jak te „partie” realizują od lat „Interes” Narodu – to widać na każdym kroku. Beznadziejne głosowanie ofiar – „nadstawiaczy drugiego policzka” – głosujących od lat na swych oprawców budzi uzasadniony SPRZECIW ludzi – wyborców – którzy nie chcą popierać tej partyjnej hucpy i nie idą głosować.

  Wobec powyższego zapytuję CIE NARODZIE, jak długo jeszcze będziesz tolerował te partyjne, bezprzykładnie podporządkowane obcym pasożytnicze gremia, zwane „władzą”???

  Kiedy wreszcie ZROZUMIESZ – TY Wielki z powodu DUCHA i szlachetny, co pokazała historia NARODZIE, że wszelkie ZŁO – zwłaszcza lichwiarskie, ma swoje KORZENIE w Najwyższym Prawie – zwanym konstytucją III RP???

  To w konstytucji III RP TKWI WASZA NIEDOLA i GŁÓD.

  MY – budowniczowie NOWEJ POLSKI bez lichwy i podatków DAJEMY CI OSTATNIĄ SZANSĘ NA OPAMIĘTANIE i wyjście z tego lichwiarskiego „KIERATU”, który z uporem maniaka tak zapamiętale Obracasz, nie czując, że te zbóje, codziennie, o każdej porze DNIA I NOCY – ODBIERAJĄ CI – za pomocą lichwy i podatków – TWÓJ z mozołem wypracowany CHLEB?

  Z wyrazami szacunku.
  Kazimierz Józef Styrna – Pełnomocnik Komitetu Wyborczego NOWA POLSKA. – husarz
  Kęty dnia 20.10.2014OFERTA WYBORCZA

  Komitetu Wyborczego NOWA POLSKA
  dla
  Wszystkich Polaków, Wszystkich mieszkańców POLSKI

  PEŁNY PROGRAM naszego Komitetu Wyborczego N.P. Opiera się o projekt Konstytucji dla NOWEJ POLSKI, EUROPY i ŚWIATA, który jest nośnikiem DOBRA dla NARODU i każdego mieszkańca Polski. Nasz proj. Konstytucji jest DOBREM, bo jest oparty na Prawie Naturalnym.

  Drużyna rekrutuje się z osób, które przysłały do mnie Deklarację uczestnictwa w PROGRAMIE.

  Dnia 3 wrzenia 2014 został zarejestrowany Komitet Wyborców NOWA POLSKA, którego jestem pełnomocnikiem Krajowym. Pełnomocnikiem Finansowym jest p. Andrzej Dziąba.

  Komitet Wyborczy – jest zarejestrowany pod Nr. REGON: 123196456; NIP: 5492439111.

  Komisarz Referendalny – powinien dysponować – drukowanym egz. Konstytucji NP,E i Ś, by go móc prezentować wyborcom, że ON jest i że można JĄ (Konst.) zainstalować z WOLI NARODU.

  Każdy, kto wpłaci minimum 20 złotych – otrzyma na swój adres zam. drukowany projekt Konstytucji dla NOWEJ POLSKI, EUROPY i ŚWIATA. Cena Konstytucji NP, E i Ś wynosi 50 zł. Nr. Konta Bank.; 69 1020 1433 0000 1202 0128 4439 PLN. Jest na; http://www.konstytucja.manifo.com

  OFERTA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW: od godziny ZERO (data od której nowa konstytucja stanie się Najwyższym Prawem w NOWEJ POLSCE) zostaną zniesione podatki, a kredyt obrotowy będzie im udzielany bezpośrednio z Centralnego Biura Finansowego (służba finansowa art.150 – 174 nowej konstytucji) bez oprocentowania i zwracany poprzez sprzedaż produktów lub usług.
  Szczegóły na stronie; http://www.nowapolska-w-internecie.pl Kontakt na; husarz33@wp.pl

  OFERTA DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW: od godziny ZERO zniknie podatek, to znaczy, że kwota do wypłaty zwiększy się i będzie to kwota BRUTTO.

  OFERTA DLA WASZYSTKICH: zostanie w godzinie ZERO uruchomiona Dywidenda Społeczna dla wszystkich od pierwszego miesiąca życia do naturalnej śmierci. Płacona co 5 dni (puls SERCA) każdemu na jego specjalne konto bankowe. To zależnie od dnia urodzenia w miesiącu, np.: urodzenie od 1 – 5 dnia – wypłata dywidendy dnia 5-go każdego miesiąca. Urodzeni od 6 – 10 dnia – wypłata 10-go itd.

  Uwaga: Wyłata za pracę nie eliminuje wypłaty Dywidendy Społecznej.

  JEDYNY WARUNEK to głosowanie na Komitet Wyborczy NOWA POLSKA, który jest wstępem do wyborów parlamentarnych, w których będą uczestniczyć sprawdzeni budowniczowie NOWEJ POLSKI w wyborach samorządowych ogłoszonych na dzień 16 listopada 2014 roku.
  GŁOSOWANIE NA KANDYDATÓW NOWEJ POLSKI bez lichwy i podatków – jest TAKŻE głosowaniem za zmianą obecnej konstytucji na Konstytucję dla NOWEJ POLSKI, EUROPY i ŚWIATA, której jestem autorem. Strona; http://www.kw-nowapolska.pl

  Kazimierz Józef Styrna – PEŁNOMOCNIK Krajowy Komitetu Wyborczego NOWA POLSKA.
  Kontakt; tel; 884 793 141.

  Polubienie

 33. Kazimierzu wreszcie odpowiedz na pytanie takie :
  Czemu napisales Konstytucje nie majac jeszcze władzy ?
  Przeciez to tylko Zydzi robia odwrotna robote ,nawet czytają odwrotnie,mowia dobrze a zle robia ,sa religijni a grzeszą .
  Czy ty aby nie z tego samego plemienia i to w dodatku tego najbardziej upartego i przewrotnego ?
  Tylko się nie obrazaj na nas ,bo my lubimy dobra robote i to taka co damy rady wykonać ,z wiatrem czy wiatrakami nie wygrasz ,musisz Boga prosić by wiatr uciszyl to i wiatraki stana .
  Nie widzisz jaki to WIATR POTRAFIA ROBIC WROGOWIE GOJOW ???
  Czekaj a może ty nie wiesz kto to goj a kto wrog ?
  Przyznaj się ,będzie ci lzej na duszy.
  Dobrze ci radzimy.

  Polubione przez 1 osoba

 34. Apel # 2

  Rodacy POLACY !
  W zastraszającym tempie wzrasta w Polsce zachorowalność na wszelkie choroby i to u tych ludzi którzy jeszcze wierza lekarzom wspolczesnym (czytaj lapiduchom),którzy zamiast leczyc PODTRZYMUJA CHORBY CELEM ZYSKU ICH i PRZEMYSLU FARMACEUTYCZNEGO !

  Czy wiesz ,ze ONKOLOGIA CIE ZABIJE ?
  Nie komórki rakotwórcze zabijają każdy człowiek je posiada w postaci roznych guzow,plam,narosli,
  ZABIJA CIE CHEMIOTERAPIA i RADIOTERAPIA !!!
  ZABIJAJA CIE WSZELKIE LEKI CHEMICZNE !!!
  WROC DO MEDYCYNY NATURALNEJ !!!

  W internecie jest KOPALNIA WIEDZY ZDROWOTNEJ i MEDYCZNEJ .
  PROCEDURY MEDYCYNY WSPOLCZESNEJ SZKOLNEJ NIE DOPROWADZA CIE DO ZDROWIA a wprost przeciwnie ,DO PRZEWLEKLEGO CIAGLEGO CHOROWANIA !!!

  ZDOBYWAJ WIEDZE LECZENIA NATURALNEGO ,PYTAJ INNYCH,KTORZY PRZESTALI CHODZIC DO WSPOLCZESNYCH DOKTOROW ,PYTAJ JAK WYZDROWIELI – dużo się dowiesz.

  Posluchaj tych leczących się LEKAMI NATURALNYMI,zaufaj swemu ukladowi odpornościowemu (twój najlepszy i najbliższy lekarz to twój układ immunologiczny) ,posłuchaj nas a BEDZIESZ ZYL i NIE CHOROWAL .

  NIE DAJ ZARABIAC NA TOBIE MORDERCOM TEGO SWIATA !!!

  Polubienie

 35. Kazimierzu wreszcie odpowiedz na pytanie takie :
  Czemu napisales Konstytucje nie majac jeszcze władzy ?

  Dobre pytanie. BO pisanie PLANU po zdobyciu władzy to za późno na pisanie.
  Wodziś W. zdobył władzę i miał puste ręce. Doradcy zaś zrobili to co zrobili i mamy to globalne oszustwo – PASOŻYTNICTWO.

  Dlatego mając PLAN bez pasożytnictwa mamy szansę zbudować DOBRY I ZDROWY NOWY DOM.
  Kłopot w tym, że „budowniczych” jakoś mało. Może WIESZ DLACZEGO???

  Polubienie

 36. Jak zmienimy konstytucję, to POKONAMY także i RAKA.
  Najpierw RAK KRWI (pieniądza) musi być POKONANY – LICHWA. Potem inne raki.
  ODWROTNIE NIC SIĘ NIE UDA.

  Polubienie

 37. Kaziu,Joziu,a nawet Bolku,
  Marysiu i Krzysiu ,Stasiu na Podlasiu,
  Irenko panienko ,Ewo i dawna Jagienko,
  Teresko i Agnieszko,Franku i każdy koleszko –

  DLACZEGO NIE ODPOWIADACIE NA POLSKIE APELE ???
  ROBCIE TO OD PONIEDZIALKU PO KAZDA NIEDZIELE !

  Apel # 3

  Rosliny/nasiona GENETYCZNIE MODYFIKOWANE (GMO) w NATARCIU NA EUROPE !
  Każdy zjadaczu wspolczesnej zywnosci BRON SIE !
  CZY WIESZ CO JESZ W ZYWNOSCI NIE WYPRODUKOWANEJ U SIEBIE ?

  JESZ i PIJESZ TRUCIZNE !

  Zapraszamy wszystkich na portal jednej z MADRYCH KOBIET,tam dowiesz się więcej :

  http://www.astromariawordpress.com

  W USA 70 % zywnosci JEST GMO ,po spożyciu której nastepuje gwałtowny wzrost zachorowan ,kalectwa trwałego i SMIERCI !

  POLACY RATUJCIE SIE,inne narody już to czynia !!!

  DEPOPULACJA PRZYSPIESZA ,MA NAS ZOSTAC TYLKO POL MILIARDA ZYWYCH NIEWOLNIKOW !!!

  LARUM GRAJA !

  Polubione przez 1 osoba

 38. To ty nie Polak ,ze przeciwko Polakom się wypowiadasz ?
  To ty musisz być albo zaslepiony ,a może nawet zadżumiony,no bo chyba w hipnozie nie działasz .
  PRZYLACZ SIE DO POLAKOW to JESZCZE POZYJESZ !

  Polubienie

 39. Prosba do wlascicieli niniejszego portalu :
  Prosimy (jeżeli już ma być na prawej ramce) o zdjecie WSPOLCZESNE Stanislawa Tyminskiego
  w nowej szacie i fryzurze.
  Do podglądnięcia na innych portalach,przy okazji czytelnicy tego portalu ZOBACZA RZECZYWISTOSC a nawet nadawanie medali (komu i za co) oraz ich wygląd przez tego Polaka (bogatego a jakze) z chinska zona .
  Ciekawe czy te „polskie dzieci” będą miały a może już maja skośne oczy ?

  Adm.do boju !

  Polubienie

 40. APEL # 4

  RODACY – POLKI i POLACY !

  Nadchodza ciężkie zimowe dni ,czy jesteście zabezpieczeni na zime ,macie opal,swoja wode , pieniądze na zywnosc i wszelkie rachunki ???

  Podajemy przykra wiadomość o „REGULOWANIU KLIMATEM i POGODA ” nieoficjalnego RZADU SWIATOWEGO .
  Otoz tej zimy będą ANOMALIE POGODOWE takie jakich nie przezywali/nie pamietaja w swym zyciu ludzie w podeszłym wieku (nie pamietaja takich spadkow,zwyzek temperatur ,nagłych i nie spodziewanych nawet w ciągu jednej doby dnia i nocy,przy odpowiednim uzyciu sil i srodkow oddziaływania na klimat !).
  Rzadzacy swiatem MAJA W SWYCH REKACH BRON KLIMATYCZNA NA WAS !!!
  MOGA WAM ZESLAC KAZDA POGODE i KLESKI ZYWIOLOWE w każdym obszarze kuli ziemskiej,wywolac nieopisane i nieznane ZJAWISKA i KATASTROFY,TRAGEDIE,
  ZLE SAMOPOCZUCIE,DEPRESJE ,ROZPACZ, SMIERC.
  MOGA ZESLAC WSZYSTKO Z POWIETRZEM/WIATREM,WODA,
  CISNIENIEM ATMOSFERYCZNYM ,
  SMIERC DLA BEZBRONNYCH !!!
  MOGA WAS ZABIC PRZEZ SLUZBY SMIERCI w tym WSPOLCZESNEJ MEDYCYNY.
  ZADBAJCIE O DZIECI i LUDZI STARYCH,ktorzy sa najbardziej bezbronni i zagrożeni.
  ZADBAJCIE O SIEBIE ,BRONCIE SIE !

  CYWILIZACJA SMIERCI W NATARCIU !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Przygotujcie się na wszystko ,wzajemnie pomagajcie i wspierajcie .
  To będą ciężkie dni.

  Polubione przez 1 osoba

 41. Po rozpoznaniu w terenie co szykowane jest na 13 GRUDNIA 2014 r apelujemy :
  APEL #5
  RODACY POLKI i POLACY !
  Zostancie w domu ,nie wychodzcie na żadne demonstracje w dniu 13.XII.2014 r .
  Tym bardziej gdy namawiają was do tego ZDRAJCY,FARYZEUSZE,JUDASZE rodem z plemienia zmijowego !!!
  Oni chcą ponownie na waszych plecach wprowadzić następne swe zastępy do rządzenia wami ,NIE SLUCHAJCIE ICH !

  Polubione przez 1 osoba

 42. Oni chcą ponownie na waszych plecach wprowadzić następne swe zastępy do rządzenia wami ,NIE SLUCHAJCIE ICH !

  Taką postawę prezentują budowniczowie NOWEJ POLSKI bez lichwy.

  Polubienie

 43. Czy ty cos tu nie pomyliles Kaziu ?
  Przciez to co napisales można dwojako zrozumieć. Raz,ze już przy władzy byliście i teraz wysylacie swe syny i corki do dalszego rządzenia .Po drugie – popieracie sqrwysynow ???
  Wyjasnij to dokładniej,bo bez lichwy da się zyc ,wystarczy tylko przyciagnac pasa i nie isc po laski do szmuli i szwabow ! Na nich starczy BOJKOT i obejdzie się bez rozlewu krwi,sami się wyniosą z Polski gdy ich żaden Polak czy Polka nie będzie wspierać swa kasa,nie kupując nic u nich i nie idąc w ich „laski” !!!
  Proste jak kij cepa ! Nie trzeba chodzic na demonstracje na których UN-e sobie jaja z gojow robia obiecując gruszki na wierzbie „darczyńcy” !

  Polubienie

 44. Drogi Zenku.
  Widzę, że nie rozumiesz intencji (DUCHA) mojej krucjaty przeciwko totalnemu pasożytnictwu.
  Dla mnie nie jest ważne pochodzenie (nacyjne itd) tylko to, czy ktoś pasożytuje na innych, w domyśle gojach. A zatem pozbawienie pasożytów instrumentu do pasożytowania, czyli MONOPOLU na wyłączną kreację pieniądza – SPRAWI, że utracą źródło dochodów, które teraz im bije nieustannie, ale przestanie jak zmienimy reguły gry, czyli konstytucję. Oczywiście na mój projekt.

  A co do tego domniemanego „dwojakiego rozumowania” nie masz racji, bo nigdy nie byłem przy władzy, i nigdy nie popierałem sqórwysynów uprawiających pasożytnictwo, czyli Alfonsów w lichwiarsko-podatkowym burdelu. A po drugie te „bojkoty” nic nie dają, bo żyć trzeba, a nikt inny nie dostarcza Krwi gospoarki, czyli pieniądza, be którego życie zamiera niż banksterzy. Te kmiotki, zwane paplamentarzystami niczego nie pojmują, zwłaszcza tego, że są nagonką na łowisku, którego właścicielami są Bank Światowy i MFW.

  Ta grengelolada sprowadza się do tego, że biedne „zajączki”, czyli „goje” biegają po „łowisku” w jedną, to w drugą stronę, by się nie dać ustrzelić myśliwym, czyli lichwiarskim śrutem (Bankświatowy i MFW), ale nic to nie daje. Bandycki system trwa.

  A gdyby tak te zajączki się zmówiły i ławą ruszyły na „myśliwych”, to swą ilością by wdeptały w ziemię „myśliwych” wraz z „nagonką”. Myśliwi zaś zachowują się jak „Kozsiołek Matołek z Pacanowa”, bo siedzą na gałęzi i tną tą gałąź swą lichwiarską piłą, na której siedzą. Tylko patrzeć jak ją wreszcie utną, a wtedy spadną na ziemię, a MY „goje” przemaszerujemy po nich i wdeptamy ich w ziemię.

  Tak, czy siak wychodzi na to samo..

  Polubienie

 45. Czyli prawisz ciagle jedno i to samo ,co po za tym ?
  Jak cie dobrze lub nie dobrze zrozumialem bez Zydow i Niemcow i ich pieniędzy oraz towaru ANI RUSZ !
  Ta człowieku ,najpierw trzeba tworzyć welasne stanowiska pracy i wytwarzać swój produkt/towar .
  Ziemia nie może lezec odłogiem nie tylko na zaniedbanych polach ale i w ogródkach !
  Czy musisz isc po TRUCIZNE DO SUPERMARKETOW ???
  Czy musisz korzystać z wroga banków ???

  Polubienie

 46. Zenek. Co to za głupoty wypisujesz? Jakim to sposobem przełożyłeś atak na pasożytnictwo z atakiem na ludzi; Żydów Niemców itd.
  Najpierw trzeba odebrać monopol pasożytom, a później co innego o czym piszesz.
  Dlatego że nie chcę korzystać z wrogich banków, napisałem konstytucję, która odbiera bankom monopol.
  Dopóki to się nie stanie, musimy korzystać z banków, bo jest to jedyne źródło – dostarczające pieniądze, bez których życie NIE ISTNIEJE.
  Banki stawiają życie człowieka na głowie, a moja konstytucja stawia życie na NOGI. Paniatno.???

  Polubienie

 47. Z toba nie można prowadzic dyskusji,ty caly czas jedno masz na myśli a problem jest zlozony .
  Kim sa wg.ciebie te pasożyty ?
  Nie Zydzi,nie Niemcy ,wiec kto, Polacy ?
  Kogo ty chronisz ,za kim obstajesz ?
  Wreszcie co z twoja GLOWA ???????????

  Polubienie

 48. Kim są pasożyty?
  Wszyscy ci, którzy stosują lichwę i inne oszustwa finansowe, a którymi dyryguje Bank Światowy i MFW.
  A o moją głowę się nie martw – jest zdrowa.
  Ja chronię ofiary pasożytnictwa , bo sam jestem także taką ofiarą.

  Polubienie

 49. Blokada przez WORDPRESS czy przez admina/moderatora lub przednie „szpice” ?
  Dobrze – zabawimy się „w kotka i myszke” .
  Na początek KTO ROBI „nakładki” i zamyka dostep „ramkowy” ?

  Polubienie

 50. Tobie „husarzu33” dziękujemy już za jalowa dyskusje ,naszemu Zenkowi tez daliśmy „spocznij”.
  Sa poważniejsze sprawy niż „pasozydy”.
  Jutro szykowane jest dość istotne niebezpieczeństwo PRZELEWU POLSKIEJ KRWI i wstępniaka do majdanu w Polsce.
  Zrozumiano ?
  Kalkstein postawil na jedna karte – sprawdzono w terenie.

  Polubienie

 51. APEL # 6
  WSZYSTKIE ISTNIEJACE PARTIE POLITYCZNE W POLSCE ZDRADZILY POLAKOW i POLSKE DOPOMOGLY ROZKRASC !!!
  RODACY – POLKI i POLACY NIE WIERZCIE JUZ ZADNEJ ISTNIEJACEJ W POLSCE PARTYJNEJ ORGANIZACJI a szczególnie TERAZ OBLUDNEJ i FARYZEJSKIEJ PARTII PiS !!!
  NIE IDZCIE NA ICH ZAWOLANIE I ROZLEW POLSKIEJ KRWI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Polubienie

 52. Tobie „husarzu33″ dziękujemy już za jalowa dyskusje ,naszemu Zenkowi tez daliśmy „spocznij”.
  Sa poważniejsze sprawy niż „pasozydy”.

  Wcale się nie dziwię pasożydzie APA, że są ważniejsze…

  Polubienie

 53. Ale kabaret.

  Cała (PiSowska) Polska czeka na 13 grudnia
  Ciekawe czy stawi się na marsz także samonazwańczy ,,generał” Grudniewski i ,,telewidzja narodowa” eu-geniusza

  Polubione przez 1 osoba

 54. APEL # 7
  W srode przyjezdza p-rezydent Ukrainy po POLSKA POMOC i tu
  UWAGA :
  Trzymac się POLACY za portfele !
  W Przemyslu i innych miastach wschodnich podatki i ceny w GORE !!!

  Czy wiecie o jaka to już pomoc chodzi WASZYM KOSZTEM ???

  NIE ! DLA BANDEROWCOW !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  UKRAINCY WON Z POLSKI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Polubienie

 55. Dziwnym staje się „wymykanie ” tego akurat tematu do archiwum ponieważ tak „wielkie” grono dyskutantow nie zabiera tu glosu – o czym to swiadczy ?
  Chyba o tym komu ten portal sluzy i „zyje”.
  My jednak nie damy temu tematowi zagubić się w „starych szufladach wordpressu” i będziemy go caly czas wznawiać ,wiec dzisiaj kolejny apel do POLEK i POLAKOW jeżeli jeszcze tacy w Polsce zyja :

  APEL # 8

  RODACY !
  BRONCIE POLSKICH LASOW PANSTWOWYCH NALEZACYCH DO NAS WSZYSTKICH !!!
  Sejm zwany polskim obraduje i szuka furtki jak te lasy sprzedać NASZYM WROGOM .
  Na nic glosy i podpisy w/s referendum ,na nic protesty lesnikow ,IDZIE ZAGLADA DLA NASZEGO SRODOWISKA NATURALNEGO.
  Zabranie nam nie tylko terenow i drzewa ale i runa leśnego,grzybow i jagod !
  Czy wiecie do czego doprowadza prywatna gospodarka obszarami leśnymi

  Polubienie

 56. W trakcie pisania „diably” przerywają,demony nie spia ,wiec dokanczamy :
  Czy wiecie do czego doprowadza prywatna gospodarka obszarami leśnymi ?
  Odpowiadamy :
  DO ICH ZNISZCZENIA i RABUNKU ,DO ZAGLADY NATURY i WAS WSZYSTKICH !!!

  A jak to się dzieje możemy podyskutować na przykładzie prywatnych lasow w USA,wsrod których zyjemy i przez nie przejezdzamy .
  Pamietajcie tez o jeziorach i rzekach wśród lasow,gorach i dolinach oraz wszelkich atrakcjach w nich.

  Kolejny raz zapraszamy do dyskusji akurat w tym teamcie APELI .

  Polubienie

 57. Czy filozof M.G. i jego uczen tez nie maja nic do powiedzenia na nasze apele,Zakopane do Polakow należy ?
  Co tworca Konstytucji KJS nam tu zaserwuje ,bez powielania wcześniejszych treści ,od siebie i z serca ?
  Co na to inni uwazajacy się za Polakow ???
  Wreszcie sam gospodarz portalu ,który tak kocha „swe” jezioro – czy ono jest już „pruskie” ?
  Lasy wokół Olsztyna ,czyje sa ???

  Polubienie

 58. Wszyscy o Rosji,Ukrainie,Putinie,Poroszence
  i
  Betlejemskiej stajence ,
  a może by tak zacząć dyskutować o losach Polski i Polakow w niej zyjacych ??????????????????????
  O utracie ostatnich skarbow jakmi sa ziemia,lasy,gory,rzeki i jeziora jeszcze należące do nas ,
  KTO JE OBRONI ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
  Czy tak się z nimi stanie jak z naszymi POLSKIMI MIEJSCAMI PRACY ,KTORE ODANO WROGOM NASZYM ?

  RODACY RATUJCIE JE , RATUJCIE SAMYCH SIEBIE,WROGOWIE NASI CALY CZAS ATAKUJA !!!!!!!!!!!!!!!!!!

  LARUM GRAJA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Polubienie

 59. Co tworca Konstytucji KJS nam tu zaserwuje ,bez powielania wcześniejszych treści ,od siebie i z serca ?

  Do usranej śmierci będę powielał, że Istota życia na ziemi zależy od prawa stanowionego – jako umowy społecznej – którą muszą wszyscy przestrzegać, a jeśli nie zechcą, to pod sąd ich oddamy – prawziwie niezawisły i sprawiedliwy. Umowa społeczna musi być zatwierdzona przez NIEZAWISŁY NARÓD w REFERENDUM. Dopiero wtedy może stać się Najwyższym Prawem. Taką umowę napisałem i nazwałem ją Konstytucją dla NARODU POLSKIEGO – NOWEJ POLSKI, EUROPY i ŚWIATA.

  Polubienie

 60. KJS dal odpowiedz – jak zwykle wzniosla i chwala mu za to ,gorzej będzie z realizacja .
  Gdzie reszta odpowiedzi na apele ?
  Smialo,smialo nie bac się ,Chanuki wczoraj były ,w okrąglaku do pozna swietowali i ustalali.
  Ale się cholery spieszą !
  Ciekawe czy im za nadgodziny placa ?

  Polubione przez 1 osoba

 61. Wszystko, co się znajduje na terytorium Polski jest własnością POLAKÓW a nie obcych.
  Wszystko co sobie przywłaszczyli obcy – po zmianie konstytucji wróci do MACIERZY.

  Polubienie

 62. A znasz bajkę o wyrywaniu „RZEPKI” – uczono nas w szkole podstawowej.
  Lepsza bajka – „O RYBAKU I ZŁOTEJ RYBCE” – bardzo pouczająca.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s