Wicepremier Janusz Piechociński


Szanowni Państwo,

Otoczenie prawne prowadzenia działalności gospodarczej jest bardzo złożone. 
Regulacja jest nieodłącznym elementem życia społecznego. Zresztą często jest 
ona wynikiem wcześniejszych doświadczeń lub jest podyktowana dążeniem do 
eliminowania niepożądanych zjawisk. 25 lat od rozpoczęcia transformacji 
ustrojowej, głębokim przeobrażeniom uległo prawo gospodarcze. Szczególnie 
aktualne staje się pytanie, jak zapewnić, żeby przestrzeganie prawa nie było 
nadmiernie uciążliwe, a same relacje państwo-przedsiębiorca były oparte w 
możliwie szerokim zakresie na wzajemnym zrozumieniu, a może nawet i dialogu.

Jednolitemu, a zatem łatwiejszemu stosowaniu nieraz bardzo szczegółowych 
regulacji służą zasady ogólne i podstawowe instytucje, takie jak procedury, 
czy reguły kontroli działalności gospodarczej. Stosunkowo nowym rozwiązaniem 
jest tzw. milcząca zgoda, nakaz przyjmowania niekompletnej dokumentacji czy 
zakaz żądania dokumentów nie przewidzianych wprost w przepisach. Obecne 
instytucje ogólne z pewnością powinny zostać poddane przeglądowi. Być może 
potrzebne będzie przyjęcie również nowych rozwiązań ułatwiających 
wykonywanie działalności gospodarczej, bez ograniczenia innych sfer życia 
społecznego i bez zagrożenia dla innych wartości (bezpieczeństwa obrotu, 
ochrony środowiska, ochrony zdrowia itp.).

Dlatego tak istotne jest pytanie, co powinno się stać fundamentem prawa 
gospodarczego w Polsce. W naszym systemie na trwale ma swoje miejsce ustawa 
centralna dla administracyjnego prawa gospodarczego. Pierwszą taką ustawą 
była tzw. ustawa Wilczka z 1988 r. Po niej przyszły następne. Obecnie 
obowiązująca ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, po niemal 10 
latach obowiązywania i bardzo licznych nowelizacjach przestała być punktem 
odniesienia przy wykonywaniu, a także myśleniu, o prawie gospodarczym. W 
przestrzeni publicznej podnoszone są od wielu już lat podobne uwagi pod 
adresem otoczenia prawnego biznesu. Wiele z tych, często gorzkich, uwag 
dotyczy nie tyle samej treści regulacji, co sposobu ich wykładni i 
stosowania. Jednocześnie jednak ukształtowano wiele cennych instytucji i 
wartości, część z nich wywiedziono z Konstytucji, inne z prawa 
europejskiego.

Stąd należy uznać, że sytuacja dojrzała do skodyfikowania tego co dobre, i 
ograniczenia tego co niepotrzebne lub szkodliwe. Ważny glos w debacie będzie 
należał do przedsiębiorców. To ich oczekiwania powinny w znacznej mierze 
kształtować przyszłą ustawę – Prawo działalności gospodarczej. 
Odpowiedzialność za sprawy publiczne będzie mogła stanowić znakomity wkład w 
tworzenie nowego prawa.

Nadszedł czas na formułowanie konstruktywnych propozycji, tych ogólnych, ale 
także – a może przede wszystkim – szczegółowych. Jak w każdej debacie, 
zapewne nie każdy postulat będzie mógł ostatecznie znaleźć się w akcie 
prawnym. Prawo jest służy bowiem godzeniu różnych racji i celom.

Najtrafniejsza nawet ocena stanu obecnego nie będzie stanowiła wkładu w 
tworzenie nowego prawa. Konieczne jest formułowanie postulatów praktycznych 
i konkretnych.

Co zatem powinno znaleźć się w nowym Prawie działalności gospodarczej?

Przesyłam Państwu wstępną i roboczą wersję projektu nowego Prawa 
działalności gospodarczej (nad którą Ministerstwo Gospodarki ciągle pracuje) 
z prośbą o zgłaszanie uwag oraz własnych propozycji uzupełnienia tego 
projektu..

Projekt założeń chcemy przekazać do konsultacji publicznych w drugiej 
połowie listopada.

Państwa uwagi oraz propozycje przesłane nam na adres regulacje@mg.gov..pl 
będą mogły być wykorzystane do uzupełnienia tego projektu jeszcze przed jego 
przekazaniem do formalnego procesu uzgodnień i konsultacji.

Link do pobrania informacji:

http://www.slideshare.net/Piechocinski/projekt-zaoe-projektu-ustawy-prawo-dziaalnoci-gospodarczej

Z poważaniem,

Janusz Piechociński,
Wiceprezes Rady Ministrów
Minister Gospodarki
Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego
janusz@piechocinski.pl, www.piechocinski.blog.onet.pl,
www.piechocinski.pl, www.mg.gov.pl

Reklamy

4 uwagi do wpisu “Wicepremier Janusz Piechociński

  1. Wicepremier Janusz Piechociński z uporem maniaka realizuje utopię – zaprogramowaną w obecnej – ZBRODNICZEJ konstytucji III RP i z tego powodu wszelka z nim dyskusja, to dyskusja o dyrdymałach.

    Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s