Będziemy wybierać nowe władze


Wybory Samorządowe 2014 odbędą się w Polsce 16 listopada 2014 roku.

Podczas głosowania obywatele wybiorą prawie 47 tys. radnych gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich, a także prawie 2,5 tys. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Listy kandydatów na radnych można było zgłaszać do północy 7 października, a kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do północy 17 października.

Wybory samorządowe odbywają się raz na cztery lata, w 2014 roku pierwszy raz w jednomandatowych okręgach wyborczych.

Wybory samorządowe 2014 do rady gminy

W wy­bo­rach sa­mo­rzą­do­wych radni wy­bie­ra­ni są w okrę­gach wy­bor­czych spo­śród zgło­szo­nych wcze­śniej kan­dy­da­tów. W wy­bo­rach sa­mo­rzą­do­wych do rady gminy li­czą­cej do 20 tys. miesz­kań­ców wy­bor­ca ma prawo za­gło­so­wać na 15 rad­nych, w gmi­nach do 50 tys. na 21 rad­nych a w gmi­nach do 100 tys. na 23 rad­nych.

Wy­zwa­niem bę­dzie w tym roku nowy po­dział na okrę­gi wy­bor­cze w gmi­nach. Po raz pierw­szy radni będą bo­wiem wy­bie­ra­ni w jed­no­man­da­to­wych okrę­gach wy­bor­czych. W każ­dym okrę­gu jed­no­man­da­to­wym wy­bie­ra­my tylko jed­ne­go rad­ne­go – w prak­ty­ce wy­glą­da to tak, że każdy upraw­nio­ny do gło­so­wa­nia odda tylko jeden głos. Rad­nym zo­sta­nie ta osoba, która uzy­ska naj­więk­szą ilość gło­sów.

Czy znamy ludzi których sobie wybierzemy, czy zagłosujemy jedynie by zagłosować znów na PiS, PO, lub  którąś z pozostałych partii karuzeli władzy?

Poniżej film z kandydatem do sejmiku wojewódzkiego woj. warmińsko – mazurskiego

Reklamy

22 uwagi do wpisu “Będziemy wybierać nowe władze

 1. Dlaczego JOW?
  Dlaczego w Polsce nie możemy wybierać posłów jak w Wielkiej Brytanii, gdzie z jednego okręgu wybiera się tylko jednego posła: tego, kto uzyskał najwięcej głosów poparcia?

  Dlaczego w Polsce musimy głosować na listy partyjne, na ludzi, których znają tylko szefowie partii?

  Dlaczego w Polsce obywatele są pozbawieni biernego prawa wyborczego, bo nie mogą sami kandydować?

  Dlaczego w Wielkiej Brytanii nie ma żadnych Komitetów Wyborczych, kandydaci mogą zgłaszać się sami i nie ma potrzeby zbierania żadnych podpisów wyborczych?

  Jednomandatowe Okręgi Wyborcze takie jak w Wielkiej Brytanii to najstarszy, najprostszy i sprawdzony w ponad dwustuletniej praktyce system wyborczy. Publiczne liczenie głosów i brak komisji wyborczych eliminuje możliwości do oszustw i „cudów nad urną”. Wybierani są ludzie znani wyborcom z dobrej strony. Są przed wyborcami odpowiedzialni, bo ci łatwo mogą ich odwołać. O tym kto zostanie posłem decydują obywatele a nie wodzowie partii!

  Taki system wyborczy prowadzi do powstania silnego rządu, mającego autentyczne poparcie obywateli. Wyborcy kontrolują rząd, a rząd musi prowadzić politykę, która odpowiada ich oczekiwaniom.

  Jednomandatowe Okręgi Wyborcze to silne państwo, wewnętrznie i zewnętrze. Ordynacja proporcjonalna to państwo słabe, które nie potrafi wywiązać się ze swoich obowiązków, ani na wewnątrz, ani na zewnątrz. To wieczne podziały, skandale i kłótnie.

  Czym są JOW-y?
  Jednomandatowe Okręgi wyborcze (JOW) to najprostszy i najprawdopodobniej najlepszy sposób wybierania parlamentarzystów.

  Najprostszy ponieważ trudno wyobrazić sobie bardziej naturalną zasadę niż ta, że zwycięzcą zostaje osoba, która uzyskała najwięcej głosów.

  JOW stosują go najważniejsze państwa Europy: Wielka Brytania i Francja, najpotężniejsze mocarstwo świata – USA oraz najludniejszy kraj demokratyczny – Indie.

  JOW to posłowie wybierani w małych okręgach wyborczych (w Polsce na jeden powiat przypada średnio ok. 100 tys. mieszkańców). Wyborcy w każdym okręgu wybierają do Sejmu swojego jednego przedstawiciela (posła). Zostaje nim osoba, która uzyskała najwięcej głosów. Kandydaci mogą być zgłaszani przez partie polityczne lub startować jako niezależni.

  Przede wszystkim jest to wprowadzenie osobistej odpowiedzialności posła przed nami, obywatelami!

  Warto również zwrócić uwagę, że JOW eliminuje z parlamentu ugrupowania o poglądach skrajnych.

  Trzy zasady JOW:

  Pierwsza.

  JOW likwiduje selekcję negatywną, która polega na forowaniu przez wodza partii działaczy biernych, miernych ale wiernych (BMW) . Nie będzie układanych przez partyjne wierchuszki list wyborczych, lojalność wobec wodza znika a pojawia się wobec Nas obywateli. Co więcej, stosując JOW z jedną turą wyborów – czyli zasadę zwycięzca bierze wszystko – uruchomimy selekcję pozytywną!

  Druga.

  JOW przywraca odpowiedzialność osobistą posła przed wyborcami w jego okręgu. W małym jednomandatowym okręgu wyborczym poseł będzie podlegał nieustannej, skrupulatnej kontroli.

  Trzecia.

  JOW otwiera system polityczny umożliwiając wymianę elit. Dziś zmieniają się w Polsce rządy, ale u władzy pozostaje wciąż ten sam krąg ludzi (Tusk, Kaczyński, Pawlak, Miller są w Polskiej politycy obecni od 20 lat!) A przecież trudno zaprzeczyć, że władza deprawuje i zużywa… JOW oznacza wybory w małych okręgach, a więc daje szanse ludziom, którzy sprawdzili się lokalnie.

  Poprzyj naszą akcję i podpisz listę poparcia!
  za:http://blog.zmieleni.pl/JOW
  Komentarze ze strony

  Od 1989 roku jestem za !!! Ludzie, zróbmy wreszcie coś mądrego dla Polski, dla siebie i dla naszych dzieci. Najwyższe wyrazy uznania i szacunku dla p. Kukiza.

  KAMIL •
  POPIERAM, JESTEM ZA! LUDZIE OBUDŹCIE SIĘ

  Arkadiusz Turulski •
  Pełne poparcie! Jeśli my zwykli obywatele nic nie zrobimy by stworzyć społeczeństwo obywatelskie, zdolne do samostanowienia, pozostaniemy na zawsze niewolnikami patologicznego systemu wyzyskującego naszą pracę. Dość już!

  Awatar
  Jan Jarocki •
  Jeżeli chodzisz na
  wybory uważając to za swój „obowiązek obywatelski” i uważasz ze masz wpływ na
  to kogo wybieramy, to poznaj system proporcjonalny wyborów w Polsce:

  Zasady podziału miejsc w parlamencie są często
  niezrozumiałe dla wyborców (najmniej zrozumiałe są wyniki z systemu głosu
  przechodniego).

  „Jak więc Polacy mają ufać wybranym posłom, radnym
  (…) skoro nie rozumieją zasady działania tego instrumentu. Z moich
  doświadczeń Generalnego Komisarza Wyborczego w latach 1990-94 wynika, że
  tajniki ordynacji proporcjonalnej znał
  wówczas niewielki (w najlepszym razie 5%) odsetek wyborców (…) To co dzieje
  się w biurach komisji wyborczych jest dla zwykłego wyborcy czarną magią. A nad
  głosami oddanymi w wyborach proporcjonalnych odbywają się czary przedziwne,
  szczególnie wtedy, kiedy stosuje się progi wyborcze (…) Z tego punktu
  widzenia wybory z okręgami jednomandatowymi są absolutnie transparentne, zaś
  proporcjonalne — kompletnie nie transparentne.”

  — Jerzy Stępień, prezes Trybunału Konstytucyjnego w latach
  2006-2008.

  Widząc już po fakcie 460
  WYBRAŃCÓW dziwisz się, klniesz i psioczysz na tzw. „reprezentantów narodu” po
  półrocznym okresie kadencji? Ty i reszta
  mniejszości uczestniczącej w tej farsie jesteście winni! Kiedy wreszcie
  obiecane JOW-y? „Politycy” boją się ich jak ognia, bo partie stracą i
  dofinansowania państwowe (nasz haracz ) co jest solą ich bytu oraz znaczenie!!! Tłumaczenie iż Sejm będzie zbieraniną
  niezdolną do funkcjonowania; jest mitem! Bardzo szybko
  (szybciej niż przeciwnicy sądzą) zawiążą się 3-4 ugrupowania-kluby. Lewicowy, centrowy
  i quasi prawicowy (w Polsce niestety nie ma prawdziwej prawicy) no i jeszcze
  skupiający ludowców (taki jest bardzo potrzebny zarówno dla równowagi, jak i
  reprezentownia dużego elektoratu). O wyborze będzie decydowała faktyczna i
  realna liczba głosów a nie wyższa pozycja na ułożonej liście przez bonzów
  partyjnych! Nie dochodziłoby do takich absurdów że np. p.Wanda Nowicka zdobywa
  mandat poselski z 7065 głosami wyborczymi („potężna” zdobycz
  punktowa w stosunku do ilości wyborców w okręgu)!. Przecież to kpiny gdy odpadają ludzie z
  wielokrotnie większą ilością głosów wyborców!!!. Paradoks? Nie proszę państwa, ”kanclerskie
  łby” (…………………. możesz wstawić co chcesz) nad tym myślały!

  Tymboo •
  Jeśli chcecie, żeby następny Sejm wyglądał tak: PO 55%, PiS 35%, PSL 5%, SLD 2%, RP 1%, SP 1%, ‚niezależni’ 1% – no to do boju! Głosy ok. 2/3 wyborców zostaną od razu wyrzucone na śmietnik, bo ich kandydaci nie będą na 1. miejscu – gwóźdź do trumny polskiej, i tak już słabej, demokracji!

  Piertek •
  „Co więcej, stosując JOW z jedną turą wyborów – czyli zasadę zwycięzca bierze wszystko – uruchomimy selekcję pozytywną!” A co jeśli w okręgu będzie duże zróżnicowanie? Jak ktoś nie przekroczy 50% to powinny być dwie tury.

  Polubienie

 2. Możemy wybrać nowe władze samorządowe, ale też możemy olać wybory i pozostawić wszystko po staremu, a później pisać, że mamy żydo-władze, lub że mamy okupanta, że nas rujnują, okradają, itp

  Polubienie

 3. A jak to się ma do GMIN ZYDOWSKICH ?
  Czyli „gminy w gminie” ,także i w obrebie miast .
  Czy dajmy na to Icek lub Salcia ,Sara,David może w polskim miescie zostać burmistrzem lub na wsi wojtem ???
  Przeciez oni naleza do 2 gmin (niby polska i druga zydowska).

  Zapraszamy do wyjaśnienia tego jakiegos experta żydowskiego pochodzenia,smialo,odkrywac się,
  ZDEJMOWAC PRZYLBICE i KOMINIARKI ,takoz nicki.

  Polin już czy jeszcze nie ?

  Polubienie

 4. Dzień dobry, ze swojej strony pozwolę sobie zachęcić Państwa do głosowania na Nową Prawicę Janusza Korwin Mikke, co prawda ważniejszebędą wybory do sejmuale już teraz proszę zapoznać się z ich programem.JKM to ideowiec, całe życie te same zdrowe poglądy.

  Polubienie

 5. Widzę, że wyborami samorządowymi się nie interesujemy, żadnych uwag do tego co mówi kandydat, żadnych komentarzy. Nikt filmu nie ogląda bo i po co.
  Czyżby było dobre jak jest?
  Jeśli tak to wspaniale. Wszystko idzie zgodnie z planem, Wipler się oczyścił po trzepaniu pałką, Radek obronił laskę marszałkowską, Hofman z towarzyszami podróży zwrócą pieniądze i założą nowe koło poselskie lub dołączą do któregoś z już istniejących. Pani premier szczęśliwie nam panująca pokaże nam jak panie potrafią rządzić niesfornymi chłopami i tylko liściom jakby bliżej ziemi i zimy.

  A tak przy okazji, nowy wystrój strony WP przypadł do gustu czy poprzedni był lepszy?

  Polubienie

 6. Kolejny raz pożyteczni durnie wybiorą swoich oprawców.
  Zmiana SYSTEMU – od konstytucji poczynając ich NIE interesuje. Szkoda.

  Polubienie

 7. Naprowde my je byndziemy wybirac ?
  Cosik my się zdaje,ze to tak się lodbyndzie jak loddowna je .
  No bo paczta ,kto te lysty wyborcę luklodo,zawse jedne i drugie partyje .
  Cy jo mom ciagle być tylko rzucidlem kortek wyborcych ?
  A w du..ie mom takie wybory .
  Lobluda jedno i ta samo !

  Polubienie

 8. Pójdę na wybory głównie z myślą,żeby wykopsać tego Żyda Dutkiewicza.
  Przyrósł obrzydliwiec do krzesła i tak trzyma się już 12 lat.Przecież nie
  może zostać do emerytury i mieć zapewnioną spokojną starość.

  Polubione przez 1 osoba

 9. Wladek
  A jednak wybory są i moherowy beret pokazuje, że pewien cel także może być do osiągnięcia. Narzekamy na władzę, to trzeba ją zmienić, a nie udawać, że się ją bojkotuje gdy tak na prawdę to nie chce się nam d….y ruszyć.

  Polubienie

 10. W Katalonii ponad 80% ludności zagłosowało za niepodległością tego obwodu autonomicznego Hiszpanii – poinformowała wiceprzewodnicząca katalońskiego rządu Joana Ortega. Według niej, policzono 90% głosów.
  W niedzielnym sondażu uczestniczyło ponad 2,25 mln osób z 5,4 mln uprawnionych do głosowania.
  Oficjalny Madryt uważa sondaż za niezgodny z prawem. Jego przeprowadzenie zablokował Sąd Konstytucyjny. Władze autonomii nie podporządkowały się tym decyzjom, ogłaszając prawo obywateli do swobody wyrażania opinii.
  Czytaj dalej: http://polish.ruvr.ru/news/2014_11_10/Sensacyjne-wyniki-sondazu-mieszkancow-Katalonii-o-przyszlosci-regionu-2983/
  —————————————–
  W Katalonii zagłosowano za separacją, my bojkotując wybory do samorządów, oddajemy pole bez bitwy

  Polubienie

 11. No i godoj z takymy zaslepionymy jak choćby ta jakosik glowa z pod beretu !
  Taaa babo,jezeli faktycnie jesteś baba ,to mij choćby krzte rozumu chlopskigo .
  Znacy się chces dutka wydutkac to zlap za to co mo !
  A nie isc i durnowata glowe przykryta beretem z siebie robic.
  Moja baba to mowi tak :
  Wladek,jak bydzie ci się chciało to wis gdzie patrzyć ,nigdy na lobce jino na swoja a już ci tak dom jak tylko bydzies chciol i nie musis za wiele się napinac i mecyc ,wszycko z ciebie tryśnie !

  Tak samo z wyboramy już ten dudek wi jak się do koryta dostać i zryć z nigo .
  Adm niech mnie nie namowio do grzychu wyborcego ,bom nie taki gupi jak ci się wydaje i swoje wim.
  Tu ci hjusorz dobrze pise ile na jakie wybory chodzi,skoda ze nie napisol kto chodzi ,za to jo dopise
  CHODZA LUDZIE ZYDOWSKIGO i NIEMIECKIGO POCHODZENIA co to sobie lone lub jesce wszsni i ich przodkowie Polske za raj lobarly ,pchaja się do władzy i gupimy Polokamy rzondza
  i to jest najcystso prowda wienkszo nawet niż ta co w kościele glosa !
  I to jest w Polsce lod downa.

  Polubienie

 12. Trzeba zrobić MARSZ ZYWYCH na piechotę a nie autobusami !
  W sile dajmy na to „murzyńskiej” MILIONA !!!
  Na BELWEDER !
  Premier jeden już zwial,ciekawe czy prezydent ucieknie gdy zobaczy tyle luda .
  Co do policjantow to nie ma się co dziwic ,taki im rozkaz dano,zreszta to przebierancy ,niektórzy nawet kalecza jezyk polski.

  Polubione przez 1 osoba

 13. „SUWERENNOŚĆ” – A. D. 2014.

  Oto obraz „NIEPODLEGŁOŚCI” – 11.11.2014.

  „Tworzenie pieniądza , jest AKTEM suwerenności, który nie powinien być powiązany z bankiem.

  Nowy pieniądz, przychodząc na świat, należy do samych obywateli i powinien im być przekazany w formie dyskonta na cenach oraz dywidendy społecznej.” (Clifford Hugh Douglas – 1879 – 1952, głęboki myśliciel społeczny, twórca doktryny, którą nazwał Kredytem Społecznym)

  Szanowny Panie Wojciechu – RZECZNIKU PRAW KREDYTOBIORCY.

  W oparciu o Pańską OPINIĘ w Sprawie; http://www.sawicki.cc/kredyty którą dokładnie przestudiowałem – MOŻNA POWIEDZIEĆ, że LICHWA JEST ZBRODNIĄ PRZECIWKO LUDZKOŚCI, bo bankierzy na zapłacenie lichwy pieniędzy nie kreują i przez to NIE MA ich w systemie finansowym. To znaczy, że NIE MOŻNA zapłacić lichwy pieniądzem, który NIE ISTNIEJE. A to oznacza, że można zapłacić lichwę wyłącznie z następnie wykreowanych kredytów i tak powstaje kolejny „DŁUG” nie wiedzieć dlaczego zwany publicznym?
  Podobną OPINĘ – wystawił były szwajcarski bankier Francois de Siebenthal, którego opinię (wywiad z dziennikarzem) można znaleźć w internecie. A który powiedział, że „ lichwa jest ZŁEM i trzeba z nią walczyć o każdej porze dnia i nocy.” Czyli stale.

  Kiedy dołożymy do tego brak prawnych uregulowań w zakresie wysokości odsetek (%) to mamy obraz stosowania prawa kaduka, czyli totalnego bezprawia oraz braku kontroli przez kogokolwiek w myśl liberalnej „wolności” gospodarczej, to objawia się nam ZBRODNIA PRZECIWKO LUDZKOŚCI w pełnej krasie. Dodam, że ZBRODNIA PRZECIWKO LUDZKOŚCI, jest zbrodnią kwestionującą przyrodzone PRAWA CZŁOWIEKA DO ŻYCIA.

  Powstaje zatem pytanie o przyczyny i źródła dla powstawania tego TOTALNEGO ZŁA – uprawianego przez światową oligarchię finansową spod znaku Banku Światowego i MFW.???

  Tu należy odnieść się do historii, która objawiła się następująco: II-ga Wojna Światowa była finansowana (obie wojujące strony) przez międzynarodową sitwę finansową, która jako krwawa – zakończyła się w 1945 roku, ale wojna finansowa, trwająca od tysięcy lat trwa nadal. Tyle, że ta wojna objawia się tym, że karabin został zamieniony na LICHWĘ i odbieranie życia na raty CO TRWA nadal.

  Trybunał NORYMBERSKI osądził generałów, bo główny SPRAWCA krwawej wojny już nie żył. Generałowie byli „niewinni” tylko Wódz, bo ON im kazał zabijać. A oni musieli rozkaz wykonać.

  Podobną historię mamy w wojnie finansowej. SPRAWCĄ tej wojny jest „PRAWO” i to z najwyższej półki, czyli konstytucja. A więc mamy powtórkę z „rozrywki”. „Generałowie”, czyli parlamentarzyści najpierw „zmajstrowali” nam „prawo” – to Najwyższe zwane Konstytucją z 2 kwietnia 1997 roku. Potem dla niepoznaki dali GO do zatwierdzenia w REFERENDUM przez NARÓD. A NARÓD nieświadomy, zmanipulowany przez media w większości tą „konstytucję” zatwierdził ze złamaniem podstawowej zasady „demokracji”, bo nie było większości – frekwencji.

  Oczywiście parlamentarzyści są „niewinni” (podobnie jak generałowie od Hitlera), a ponadto przysięgali tą „konstytucję” stosować, czyli ograbiać nas na raty za pomocą lichwy i podatków.

  Aby tego nie było dość, to w art 104 powyższej konstytucji napisano; „Nie wiążą ich instrukcje wyborców”. To co oznacza ten „przepis” ? Oznacza mnie więcej to, że na podstawie tego art. 104 „konstytucji” wybraniec (poseł) staje się OKUPANTEM NARODU, bo nie wiążą go instrukcje wyborców. Dalsze rozważania na ten temat nie mają sensu, bo wszystko jest jasne.

  W OPINII RZECZNIKA PRAW KREDYTOBIORCY są jeszcze dodatkowe kardynalne argumenty na zbrodniczość Najwyższego Prawa – poplecznictwa ZBRODNI. Oto cytaty:
  1. Tytuł; „FAŁSZ, BEZPRAWIE, LICHWA i GRABIEŻ” – nie wymaga komentarza.
  2. Nie ma (i nie może być!) w Polsce oferty czy umowy kredytu konsumenckiego, która byłaby zgodna z prawem, jak i z Dyrektywą Unijną oraz uczciwa rachunkowo. I ten fałsz i to łamanie prawa stało się legalne. A kredyty „biznesowe” są całkowicie nie objęte prawem. Kompromitacja.
  3. Jeśli w tej ofercie nie widzisz oszustwa, łamania prawa i błędu rachunkowego – to znaczy, że jest źle z Tobą. No i do tego ten brak wiedzy Polaków.
  4. A tragedią dla mnie (Wojciech Sawicki) jest fakt, że dożyłem czasów, że w moim Kraju, istnieje haniebny, powszechny i legalny fałsz i łamanie prawa (mówię o kredytach) i że jest to dla Rządu, Nadzoru, Sądów i Prokuratorów, jak i Posłów oraz mediów – sprawą normalną i nie robiącą wrażenia, tak samo, jak też akceptowany jest fakt tego bezkrólewia i skali grabieży Polaków i Polski.
  5. UOKiK NIE NADZORUJE FUNKCJONOWANIA BANKÓW I DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ.

  Te 5 punktów OPINII jest koronnym i wystarczającym ARGUMENTEM – dowodem – na uprawianie ZBRODNI DOSKONAŁEJ w majestacie „prawa”, o którym już średniowieczny kaznodzieja Piotr Skarga mówił i pisał, że „Prawo, które sprzeciwia się prawu Bożemu staje się karykaturą sprawiedliwości”. Amen.

  Jest jednak DROGA WYJŚCIA z tego PATA LEGISLACYJNEGO poprzez REFERENDUM.
  Referendum w przedmiotowej, czyli konstytucyjnej SPRAWIE jest przygotowane i już realizowane przez Ruch Społeczny NOWA POLSKA. Jest także projekt Konstytucji dla NOWEJ POLSKI, EUROPY i ŚWIATA – gotowy do użycia i poddany REFERENDALNEJ obróbce.

  Wszystko na stronach: http://www.nowapolska-w-internecie.pl oraz http://www.ks-nowapolska.pl

  Autor Konstytucji dla NOWEJ POLSKI, E i Ś – Kazimierz Józef Styrna.

  Kęty dnia 11.11.2014. ………………………………………………………..
  podpis

  Polubienie

 14. Przestańcie pieprzyć jak można coś ulepszyć. Cała ta biurokratyczna machina powołana przez naszych okupantów nie służy nam tylko naszym wrogom, więc ulepszając narzędzie naszego wroga szkodzimy sobie.

  Polubione przez 1 osoba

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s