„JUDAIZM TO POTWORNA RELIGIA, KTÓRA NIE POWINNA ISTNIEĆ”


Cztery Artykuły Wiary „globalnego intelektualisty” początku XXI wieku:
1. Wierzę w Globalne (zapewne HAARP’em wywołane) Ocieplenie.
2. Wierzę w trzech wież WTC (1, 2 i 7) tylko dwoma samolotami zwalenie.
3. Wierzę w Piękno, Prawdę i Dobro Amerykańskiej Demokracji.
4. I wierzę że wojna o Donbas dzisiaj, to rezultat nikczemności Rosyjskiej Nacji.

„JUDAIZM TO POTWORNA RELIGIA, KTÓRA NIE POWINNA ISTNIEĆ”
– John Strugnell dla gazety „Ha’aeretz” 9-11-1990
opracowanie http://markglogg.eu/?p=890, 9-11-2014

Memu zmarłemu przed kilku laty, starszemu koledze,
dr hab. Stanisławowi Cieniawie ten tekst poświęcam
(http://www.oocities.org/stanislaw_cieniawa/spis.html)

Dokładnie w rok po zburzeniu sławnego MURU BERLIŃSKIEGO, 9 listopada 1990 roku, izraelski poczytna gazeta „Ha’aeretz” opublikowała wywiad ze specjalistą od odczytywania antycznych tekstów Johnem Strugnellem, który przez 30 lat był szefem międzynarodowej komisji, badającej sławne rękopisy z I wieku ne, znalezione w jaskiniach koło miejscowości Qumran nad Morzem Martwym. Po tym znamiennym wywiadzie, w którym Strugnell żałował, że nie udało się całkowicie wyplenić judaizmu (patrz tytuł obecnego artykułu), utracił on pracę, a w prasie światowej pospiesznie zapewniono, że miał psychozę maniakalną oraz chorobę alkoholową (choć wywiadu udzielił na trzeźwo). Strugnell zmarł w 2007 roku w USA, w wieku lat 77.

Zasadnicza, słabo dostrzegalna POTWORNOŚĆ JUDAIZMU:
widzenie istot żywych jako „rzeczy”

O co chodziło temu amerykańskiemu badaczowi? Dlaczego judaizm – na podstawie antycznych tekstów, które znalazł w jaskiniach Qumran – wydał mu się „straszną” religią, „która nie powinna istnieć”? Przeglądałem kilka książek przytaczających fragmenty tych starożytnych rękopisów i w jednej z nich rzuciło mi się w oczy, jak często ówcześni Żydzi traktowali proste, użytkowe wyroby rąk ludzkich jako przedmioty „boże”: w którymś z tych rękopisów wszystkie „kuchenne” przedmioty (dzbany, kielichy, itd.) miały przymiotnik „boże”. Pozostało coś z tego i do dzisiaj, przecież na kościół mówimy „dom boży”, w Biblii występuje „boża skrzynia” czyli Arka Przymierza, oraz „boży namiot” tabernakulum, a Żydzi jako „boży” traktują brzydki siedmioramienny świecznik, prymitywny wytwór rąk ludzkich mający zastosowanie tylko w ciemności.

To „ubóstwienie” przedmiotów codziennego użytku nie wydaje się jednak być czymś strasznym, jest to wręcz rzecz pospolita, jak chociażby stworzony przez ludzi Pieniądz. Według Karola Marksa jest to „bóg praktyczny żydostwa”, który z czasem stał się Bogiem Świata. O co zatem chodziło Strugnellowi, że on tak „maniakalnie” znienawidził judaizm – z którego przecież i chrześcijaństwo wyrosło, jak dumnie zapewnia o tym święty Paweł przypominając, iż judaizm to „szlachetne drzewo oliwne na którym zaszczepiono, wbrew naturze, oliwną dziczkę” (Rz. 11: 24).

Otóż wytwory ludzkiej pracy są zniszczalne, wszelkie ich „nadużywanie”, rzucanie, potrząsanie prowadzi do ich degradacji. No i starożytni, nawykli do nieruchawego przesiadywania nad świętymi księgami Żydzi sobie wyobrażali, że im mniej będą narażeni na przeciwności pogody, im mniej będą wykonywali czynności wymagających potu i wysiłku, tym będą „bliżsi nieśmiertelnemu bogu” – a zatem długowieczni – tak jak chronione przed zniszczeniem „boże” wytwory ich pracy. A taki rodzaj postrzegania rzeczywistości doprowadził antycznych Żydów do otwarcie propagowanej nadziei, że po zwalczeniu ich wrogów „raz na zawsze zniszczona zostanie śmierć.” (Iz. 25: 8), nadziei wiernie powtórzonej przez św. Pawła „Jako ostatni wróg, zostanie pokonana śmierć.” (I Kor. 15: 26).

A ta, wynikająca z totalnej IGNORANCJI ZDOLNOŚCI TWÓRCZYCH ŻYWINY (Prawa Zoologii Lamarcka), debilna żydowska nadzieja na nieśmiertelność własną, stała się w czasach nowoczesnych gigantycznym motorem burżuazyjnych starań o zabezpieczenie sobie maksymalnie wygodnego życia. Jako logiczny rezultat zatrucia „wirusem” debilizmu Biblii, wyrósł nowoczesny, znienawidzony przez ekologów System Światowych Korporacji wytwarzających przedmioty ułatwiających bycie jak najbliżej „Boga nad Bogami”, starożytnego Mamona określanego skrótem W-T-C: Wealth-Technics-Comfort, po polsku T-P-D, czyli Technika, Pieniądz oraz żyjąca dla komfortu Dupa.

Wtórna, dobrze widoczna POTWORNOŚĆ JUDAIZMU:
„zniewieściałe” dążenie do bezwysiłkowej, wiecznie szczęśliwej wegetacji

Znaczna część rękopisów z Qumran zawiera proroctwa Izajasza z V wieku pne. Było to spowodowane faktem, że ówcześni Żydzi nie mogli się pogodzić z panowaniem Imperium Rzymskiego, które czciło VIRTUS ludzi aktywnych, lubujących się w wysiłku oraz w logicznym rozumowaniu. Z tego powodu Żydzi zaczytywali się proroctwami zapowiadającymi przyjście Mesjasza, który ich bez wysiłku zbawi (od czynności logicznego myślenia). A takie „cudowne zbawienie” musi być poprzedzone złożeniem odpowiedniej ofiary , najlepiej z odpowiednio umęczonego „bożego sługi”. Zbawienna kaźń tego „leczącego rany duszy półgłówków” odkupiciela, została pięknie opisana w rozdziale 53 Księgi Izajasza:

5 On był przebity za nasze grzechy,
zdruzgotany za nasze winy.
Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas,
a w Jego ranach jest nasze zdrowie.

W tej bowiem starożytnej, nie tylko żydowskiej ale także i fenickiej, tradycji „zrzucania” swych przestępstw na niewinne ofiary, tkwi cały „cymes” sukcesu religii Narodu Wybranego i jednocześnie tej religii MIKRO-ROZUMOWA POTWORNOŚĆ. Potworność którą należy bezpardonowo zwalczyć, by w miarę interesująco – acz nie bezwysiłkowo – na tej Ziemi przeżyć.

Kur i kogutów umęczenie to ortodoksyjnych Żydów od nieszczęść wybawienie!

Pozwolę sobie tutaj wskazać, jak pomysłowi Żydzi – dawniej na terenach Rzeczpospolitej a w wieku XXI na terenie stanów New Jersey i New York w USA – wykorzystują tę, bez żadnej przesady gangsterską „habiru” socjotechnikę Izajasza, do poprawienia sobie zarówno osobistego jak i społecznego humoru. Oczywiście zgodnie z tradycją, w zastępstwie kaźni Sługi – czy nawet Syna – Bożego wykorzystuje się zwierzęta: w wypadku Abrahama (to imię zostało zapożyczone z sanskrytu i oznacza jednocześnie i Absolut i „nienarodzonego ojca”) było to jagnię, zwane „barankiem bożym”. Współcześni ortodoksyjni Żydzi zadawalają się męczeniem i „uśmiercaniem za grzechy” domowego ptactwa, kur i kogutów w szczególności. Tłumaczę opis z americanfreepress ale, jak się dowiedziałem, opis tego rytuału „kaporos” znalazł się już wcześniej w pracy Andrzej Niemojewski, Dusza żydowska w zwierciadle Talmudu, wyd. 2, Warszawa 1920, s. 105.

„Kaporos jest to średniowieczny zwyczaj, w którym mężczyzna powinien wywijać kurą trzy razy nad swą głową, a kobieta kogutem i recytować pieśń, która mówi w zasadzie to: „przerzucam me winy oraz karę za nie na ciebie kuro, abyś cierpiała i umarła zamiast mnie, tak abym ja mógł/mogła żyć długo i szczęśliwie”. … Drób niezbędny do tego rytuału jest dostarczany z fabryk-farm drobiu i w czasie gdy pojawia się on na ulicach miasta, to nie miał on dostępu do wody oraz pożywienia przez 9, 10, 12 czy więcej godzin. Następnie ten drób jest trzymany w ciasnych klatkach w skwarze ulicy bez jedzenia i picia. Żydzi traktują kurczaki celowo w ten okrutny sposób, jako że „te zwierzęta to są przedmioty, które należy ukarać.”

Na zdjęciu powyżej, zrobionym przez Tanay Warerkar / NY Daily News : Klatki ze nowymi kurami oczekującymi swego umęczenia i zabijania na Skwere Mosdos shul na 45th St. w Boro Park (NY)

Na zdjęciu: rytuał Kaporos, fot. Anthony Karen

Jak zauważyłem to w tekście “Criminal forgeries of Novus Ordo Seclorum” “Dla inteligentnego (od łac. inter-ligare, tj. zdolnego wiązać ze sobą idee) człowieka ta okrutna ceremonia, będąca przygotowaniem do Dnia Pokuty, poprzedzającego największe żydowskie święto Yom Kippur, wygląda jak parodia chrześcijańskich paschalnych celebracji Męki Pańskiej i następnie Ukrzyżowania Jezusa, niewinnego „ofiarnego zwierzęcia”, dosłownie „baranka bożego, który gładzi grzechy świata” (Jan 1: 29). Jak zauważa to autor artykułu w American Free Press „geneza tych praktyk (umęczania kur i kogutów za grzechy ich ofiarodawców) bierze się z Biblii, z Księgi Izajasza”.

No i rzeczy samej, rytuał wzięty ze starożytnych gangsterskich zwyczajów, cementujących (łac. re-ligio, dosł. re-zespalać) „wspólnotę kłamców, morderców i rabusiów” (Jan 8: 44), poprzez kolektywne morderstwo zagrażającego interesom mafii ‘prawdomównego, bez skazy” sługi, stała się najzupełniej oficjalną, w zrozumieniu kleru, PREFIGURACJĄ Odkupicielskiej Męki Chrystusa, który

był przebity za nasze grzechy,
zdruzgotany za nasze winy.
Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas,
a w Jego ranach jest nasze zdrowie.

Oba te prymitywne rytuały: żydowski kaporos z „odkupicielskimi” kurami, oraz chrześcijańskie paschalne męczenie (aż 14 stacji Drogi Krzyżowej!) Chrystusa-Baranka, w sposób cudowny zdejmują z ludzi w nich uczestniczących odpowiedzialność za swe własne zachowanie. W zasadzie możesz robić wszystko – mordować i kraść na przykład – a „baranek boży” (względnie kurczak którym wywijasz przed jego uśmierceniem, bo martwy nie ma już zdolności „asymilacji” twych grzechów), przejmie za ciebie odpowiedzialność za twe niegodziwe czyny i za nie zostanie ukarany. Tę specyficzną Mądrość Baranka (względnie Kurczaka) Bożego, zwaną Miłosierdziem (Caritas), wychwala autor tekstu „Kocham grzesznika (i nienawidzę człowieka zacnego, na krzyż tylko się nadającego” – patrz Rz. 9: 13). Wzorując się na „wytracającej mądrość mędrców” inteligencji apostoła Pawła, opisuje on profity z ukarania bożego „baranka”: „Bóg nie odlicza co drugiego, nie mówi: zabójstwo wybaczę, kradzieży nie. Nie On mówi tylko, że Jest Barankiem, który gładzi grzechy świata – czyli każdy grzech, który pragniesz by Ci przebaczył.

A zatem logicznie, Bóg-Baranek zachowuje się jak chciwy na jego ciągłe wychwalanie, KRETYN (słowo to zresztą ma swój źródłosłów w określeniu ‘chrześcijanin’, franc. chrétien, stąd cretin i polski kretyn).

Dla osób zdolnych do szerszego kojarzenia faktów, te obrzędy „odkupicielskie” to tylko POZÓR ELIMINACJI ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ, pozór który w istocie prowadzi do jeszcze większej tych aspołecznych zachowań się rozprzestrzeniania: jak zauważa Stanisław Cieniawa w „Oto jest tajemnica wiary”: „dlaczego tak jest, że im większe wpływy ma kler (bez przerwy opowiadający o miłosiernym Bogu) na politykę i wychowanie, tym gorzej dzieje się w społeczeństwie i tym większe jest zepsucie dzieci i młodzieży?” Dlaczego tak jest? Bo przecież gdy ta egzaltowana przez kler„miłość boża” jest tylko pozorem, to i sam Bóg (ten transcedentalny, stworzony w antyku przez zainteresowane swym wywyższaniem się kapłaństwo) jest też tylko POZOREM, przez Kazimierza Łyszczyńskiego CHIMERĄ nazwanym. I logicznie zatem propagatorzy etyki tej chimery Boga-Baranka bardzo systematyczne BUDUJĄ ŚWIAT SZTUCZNY, obecnie zwany wirtualnym, w którym przebywający ludzie z czasem sami SZTUCZNYMI (NOWO)TWORAMI się stają.

Na czym polega ta, wciąż pogłębiająca się, sztuczność żydo-chrześcijańskiego świata?

Jak to dość powszechnie wiadomo, Biblia to zestaw ksiąg „Przymierzami” zwanych. W Starym Testamencie najbardziej wyrazistym jest przymierze z Jakubem, który przybrał szlachetne imię Izrael „triumfujący z Bogiem”. To przymierze to rodzaj „biznesu z bogiem” polegającego na wzajemnych usługach: „Ja będę wychwalał Twe imię, a ty będziesz wychwalał mnie i będziesz mnie wspierał w mych szwindlach i spiskach przeciw ludziom i narodom, które zamierzam złupić”. To nie jest żadna przesada, wystarczy przeczytać na przykład „Pieśń dziękczynną za wybawienie” Iz. 25: 1-2:
„Panie, Tyś Bogiem moim! Sławić Cię będę i wielbić Twe imię, bo dokonałeś przedziwnych zamierzeń z dawna powziętych, niezmiennych, prawdziwych; bo zamieniłeś miasto w stos gruzów, warowny gród w rumowisko. Zamek pysznych, by się nie stał miastem, nie będzie odbudowany na wieki.”
Już z tego krótkiego streszczenia „Intencji Przymierza” widać na czym w istocie ono polega. „Lud Przymierza” zobowiązuje się do ciągłego wychwalania chimery Boga Transcedentalnego, jako bytu posiadającego wszystkie możliwe cnoty: ten bóg wyimaginowany jest Wszechmocnym Stwórcą, Sprawiedliwym, Miłosiernym, Wybaczającym, Kochającym i tak dalej. Poprzez bezustanne wysławianie – także tańcem „Chwalmy Pana naszego” – tych Cnót Boga, „samo-wybrani” przez ich Przymierze, ludzie stwarzają wokół siebie medialną AURĘ sugerującą iż oni sami się charakteryzują przez cnoty Boga, którego bezustannie sławią. My przecież całkiem instynktownie kojarzymy ludzi wychwalających Dekalog, z osobami postępującymi zgodnie z tym Dekalogiem.

Mojżesz – „Bóg Ojciec” hipokryzji

To jednak pierwotne „dziecięco naiwne” skojarzenie szybko znika, gdy zaczynamy czytać szczegółowo teksty biblijne. Na przykład Mojżesz, który przyniósł swemu ludowi Kamienne Tablice z Dekalogiem, inspirowany przez swego „Boga” nakazał Żydom złupić swych egipskich sąsiadów, bezpośrednio przed ucieczką Żydów z Egiptu. (Wj. 3: 22). Mojżesz także nakazał, pod górą Synaj, zabić „3 tysiące braci synów”, kiedy ci odmówili czczenia Kamiennych Tablic z wyrytym na nich napisem „Nie zabijaj” (Wj. 32: 27-28). Rozumując w inteligentny (inteligencja pochodzi od inter-ligare, łączyć miedzy sobą spostrzeżenia) dostrzegamy, że ‘boży posłaniec” Mojżesz był w swej istocie MODELEM HIPOKRYTY, rodzajem Nad-człowieka, który dokonuje czynów dokładnie odwrotnych od tych, których deklaruje się być głosicielem.

Ta „mojżeszowa” zasada dominacji narodów za pomocą celowej hipokryzji ma do dzisiaj trwające konsekwencje. Przeciwko takiemu „pobożnemu” zachowaniu się żydowskiej elity faryzeuszy-obłudników, buntował się prorok Jezus, prawdziwy Lucyfer „przynoszący światło” do Izraelitów. Argumentował on, że wszystkie grzechy zostaną nam odpuszczone, ale OBŁUDA NIGDY (Mat. 23: 1-39). Pomimo tego „lucyferycznego” proroctwa, historia chrześcijaństwa – zwłaszcza w jego zachodniej wersji – rozwinęła się w zupełnie odwrotnym kierunku. Imitując zachowanie się Żydów w starożytności, chrześcijanie rozpoczęli swój podbój świata pod osłoną produkowanej przez wszystkie kościoły AURY słodkich, przepełnionych hipokryzją zapewnień, o BOGA NIESKOŃCZONEJ MIŁOŚCI (CARITAS) do każdego człowieka, kościelnych obłudników oczywiście w to włączając.

Symbolem tej Caritas Dei stał się Krzyż Boży (przypominający skądinąd, jak bardzo Bóg Miłosierny „ukochał” swego prawdomównego Syna). Nie dziwota zatem, że pod ochroną NIEBIAŃSKIEJ AURY, emanującej z wizerunku Chrystusa Ukrzyżowanego, zaczęli się gromadzić obłąkani chciwością Krzyżowcy i Krzyżacy, a za nimi konkwistadorzy zwani „białymi diabłami” przez (podówczas) leniwych w gromadzeniu bogactw Chińczyków.

Neojudaistycznego „boga” hipokryzji post-modernistyczne wyczyny

Stanisław Cieniawa w swym krótkim artykule „Oto jest tajemnica wiary” bardzo po marksistowsku zauważa: Właśnie z ludzi pseudoreligijnych rekrutują się tacy, którzy nie mając właściwego drogowskazu w postaci autentycznej religii, dają się zwodzić różnym doktrynom i mitom, (… które) znajdują najpełniejszy wyraz w liberalizmie gospodarczym i finansowym. Ten liberalizm jest odpowiedzialny za istnienie kapitalizmu (…) który z natury swej powiększa dysproporcje w podziale dóbr. (… Dzięki niemu) całe masy ludzi stają się biedakami, którzy na skutek przypadków losowych, bezrobocia, słabego zdrowia, coraz bardziej pogrążają się w nędzy.

Jak zauważyłem to we wcześniejszym mym e-liście, krytyczny wobec tego „boskiego” kapitalizmu, kanadyjski filozof a jednocześnie sportowiec i podróżnik w młodości, John McMurtry nadał swej książce z 1999 roku znamienny tytuł „Cancer Stage of Capitalism” (Rakowa faza kapitalizmu). W najnowszych zaś publikacjach zauważa on iż „Bóg Ameryki jest prymitywem. On wielbi samego siebie. Założeniem jest, że Ameryka jest jedynym źródłem i ruchomą granicą dobra i wolności świata (…). Wtóruje mu John Rao, katolik nie uznający Watykanu II, którego poznałem na jednym z Kongresów „Mut zur Ethik” w Austrii. W artykule zatytułowanym “The Divinization of Democracy” (Ubóstwienie demokracji) Rao z ironią podkreśla, iż “(Amerykańska) demokracja stała się Chrystusem – Drogą, Prawdą I Życiem – dla dużej części zachodniej ludzkości”.

I oczywiście, pod ochroną BOSKIEJ AURY PRAWA i SPRAWIEDLIWOŚCI, jaką stwarzają u nas słowa takie jak DEMOKRACJA, WOLNOŚĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI oraz PRAWA CZŁOWIEKA, zachodnie post-chrześcijańskie NARODY WYBRANE, zachowując się jak ci biblijni Żydzi pod wodzą niosącego dumnie DEKALOG Mojżesza, zaplatały się w najbardziej podłe poczynania. By przypomnieć trwające przez całe miesiące „przyjacielskie bombardowania”, mające na celu wymuszenie Praw Człowieka w Jugosławii a następnie i w Libii, czy też ta POTWORNA , MORDERCZA INSCENIZACJA 9-11-2001 w Nowym Jorku i Waszyngtonie. Był to „niby atak islamistów”, który zezwolił na rozpoczęcie „wojny z terrorem” w Afganistanie a następnie także w Iraku i Pakistanie.

Jezus z Nazaretu, w swych gwałtownych wystąpieniach przeciw faryzeuszom, porównał ich „pobożne” poczynania do zachowania się ślepca, który pracowicie czyści z zewnątrz posiadane przezeń naczynia, zamiast rozpocząć swą pracę od usunięcia brudu w ich wnętrzu. (Mat. 23: 26). Wskażmy zatem jeszcze raz – jako że repetitio est mater studiorum – co jest tym BRUDEM PANA ZASTĘPÓW, którym to „gnojem duchowym”, zbudowane na recepturach biblijnych, Narody Wybrane są bez reszty nasycone.

Jeśli weźmiemy pod uwagę sformułowaną już 160 lat temu uwagę Karola Marksa, że „praktyczne panowanie ducha żydostwa nad światem chrześcijańskim osiągnęło w Ameryce Północnej zupełnie niedwuznaczny, normalny wyraz”, i połączymy tę uwagę ze wskazaną przez proroka Izajasza „dziecięcą” MIKROMÓZGOWĄ metodą odkupywania grzechów (na przykład w postaci męczenia kur, patrz powyżej), to zaczniemy dostrzegać jak działa „BŁOGOSŁAWIONY BOGIEM” AMERYKAŃSKI SYSTEM GLOBALNEGO ROZBOJU.

Po prostu, tworzące KOLEKTYWNY (MIKRO)MÓZG, elity w Waszyngtonie zrzucają, wszystkie popełnione przez nie zbrodnie, na zachowujące się w miarę zacnie narody, a zwłaszcza na ich przywódców (Miłoszewicz, Kadafi, Assad itd.). Te wybrane do roli „baranków odkupicielskich” („kozłów ofiarnych”) narody określane są terminem „łajdackie”, a ich przywódców porównuje się do „Hitlera”, symbolu ZŁA. Takie „narody na ubój wybrane” są następnie poddawane sankcjom ekonomicznym trwającym często przez lata. Te rytualne „sankcje” można porównać z trzymaniem, przez kilkanaście godzin, kur i kogutów w klatkach na skwarze, bez jedzenia i picia przed ceremonią „kaporos” odpuszczania grzechów.

I następnie te narody – i ich przywódcy – zostają ukarani aktywnie (np. poprzez długotrwałe bombardowania, które można porównać z wywijaniem kurami kilkakrotnie nad głową, w obrzędach „kaporos”). I tak jak te nieszczęsne kury, które po ich umęczeniu stają się pokarmem dla ortodoksyjnych Żydów, tak i bogactwa naturalne „ukaranych” narodów, wraz z ich technicznymi i kulturowymi osiągnięciami zostają, w pełni BOŻEJ CHWAŁY, przejęte przez ZBIOROWEGO WŁAŚCICIELA Zachodniego Świata. Jak to przepowiedział przed wiekami prorok Izajasz 61: 6 „(Wy) Zużyjecie bogactwo narodów, dobrobyt ich sobie przywłaszczycie.

Zgodnie z proroctwami, ze złupionych w ten „boży sposób” narodów przysłowiowy „kamień na kamieniu” nie ma pozostać, jak to czytamy w „Pieśni dziękczynnej za wybawienie”: zamieniłeś miasto w stos gruzów, warowny gród w rumowisko. Zamek pysznych, by się nie stał miastem, nie będzie odbudowany na wieki. (Iz. 29:2). I proszę popatrzeć jak ta przepowiednia się spełnia, w szczególności w przypadku państwa Libii, do niedawna najbogatszego kraju na Kontynencie Afrykańskim…

A co z największym krajem świata, czyli ZSRR do 25 laty wstecz stanowiącym „Gród warowny i Zamek pysznych” komunistów zagrażających swą potęgą Stanom Zjednoczonym?

Otóż 4 miesiące temu w Donbasie amerykańscy wasale zainscenizowali fałszywa katastrofę malezyjskiego Boeinga, oskarżając, wspieranych ponoć przez Putina, rosyjskich terrorystów w Donbasie o te katastrofę. To „inicjacyjne” wydarzenie zostało natychmiast wykorzystane do wprowadzenia Sankcji Ekonomicznych wobec Rosji, sankcji mających tworzyć rodzaj okresu „męki braku jedzenia i picia” w okresie przygotowania do przyrzeczonej przez proroka Izajasza „zamiany miasta-państwa Rosja w stos gruzów, warownego mocarstwa w rumowisko. Zamek (Kreml) pysznych, by się nie stał miastem, nie będzie odbudowany na wieki. (Iz. 29:2)

Na zdjęciu powyżej, zrealizowany w stylu poczynań mafii, „znak od boga” informujący, że Rosja wkrótce zamieni się w ruiny. Jest to jedno z „wyglądających na azjatyckie” nagich bezkrwistych ciał znalezionych w stepie Donbasu 17 lipca br., akurat w 96 rocznicę egzekucji rosyjskiej carskiej rodziny. Z filmu https://www.youtube.com/watch?v=1CrQC2OTb-g. Kto śmie wyjawić w światowych mediach PRAWDĘ o tym, co się w niebie nad Donbasem w ten dzień wydarzyło?

Jeśli zaś chodzi o „RELIGIJNE INSPIRACJE” tak bezwzględnego postępowania ZBIOROWEGO (MIKRO)MÓZGOWIA, to wyglądają one następująco:

1/ Jak zauważył to „amerykański przeciw-systemowy katolik” John Rao „AMERYKAŃSKA DEMOKRACJA, jest „Drogą, Prawdą i Życiem” Chrystusa Narodów w formie USA”
2/ Z kolei święty Paweł (ten od „wytracania mądrości mędrców”) w I Liście do Koryntian 15: 25: z pompą napisał „Trzeba bowiem, ażeby Chrystus królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy”.
3/ Do czego ten „Chrystus” dodał, w spisanej w 80 lat po jego ukrzyżowaniu Ewangelii św. Jana, iż „ma on (Chrystus) panować” (patrz pkt. 2) „aż stanie się jedna owczarnia, jeden Pasterz (z domu Dawida)” (Jan 10: 15; to, że przyszły Władca Świata ma być z domu Dawida, to św. Jan przemilczał, przepisując proroctwo Ezechiela 34: 23).

Jak widać z powyższego zestawu cytatów z Pisma Świętego, jest to kompletny, przygotowany już 2,5 tysiąca lat temu, PROGRAM GLOBALIZACJI, który jest dzisiaj realizowany, głównie przez tak zwanych neo-cons, w swej większości ateistycznych i w młodości mających ambicje trockistowskie Żydów z Europy Centralnej oraz dzisiejszej Ukrainy.

I co wy na to, Polacy?
(jako że piszę tutaj w języku mych przodków)

Nie wypada nam zapominać, że i Adam Mickiewicz (z „obcej – bo z frankistów – matki”), podobnie jak Leon Trocki w sto lat po nim, MARZYŁ O WIELKIEJ WOJNIE NARODÓW. A poglądy Mickiewicza starał się wcielać w życie nasz papież Jan Paweł II w „powtórnym się-zespoleniu” (łac. re-ligio) z prezydentem Ronaldem Reaganem. Tym prezydentem UISA, który na ZSRR/Rosję rzucił sławne oskarżenie o IMPERIUM ZŁA tak miłe dla ucha członków Solidarności…

*

Post Scriptum. Jeśli chodzi o poglądy Jana Pawła II patrz „Uwagi MG do opracowania „Adam (Mickiewicz), Karol (Wojtyła), Jakub (Frank)” księdza Francesco Ricossahttp://zaprasza.net/a.php?article_id=31329 . Tutaj cytuje mą uwagę [III] z roku 2011:

[III]. Wymieniany w tekście jako przyjaciel i współpracownik Mickiewicza, August Cieszkowski (poseł z Poznańskiego do Parlamentu Pruskiego, bardzo zasłużony dla kultury polskiej w Wielkopolsce działacz społeczny), był także bliskim współpracownikiem… Karola Marksa! To jest znana sprawa. Według Normana Davies’a i Leszka Kołakowskiego, Zygmunta Cieszkowskiego można zaliczyć do prekursorów marksizmu. Z zamieszczonego w poniższym tekście cytatu z mesjanistycznych prac Cieszkowskiego („wkrótce nadejdzie era Ducha Świętego, który uskuteczniając porozumienie woli ludzkiej z Wolą Bożą założy na ziemi królestwo Boże”) widać wyraźnie do jakiego stopnia ideologia zbawienia ludzkości poprzez natchniony (materialistycznym) Duchem Świętym komunizm, jest pochodną wierzeń chrześcijańskich*, nawet znane zdanie Lenina „kto nie pracuje niech nie je” jest powtórzeniem identycznego zdania św. Pawła w jego „Liście do Tesaloniczan” 3:10)

Świetny artykuł ks. Ricossa można przeczytać tutaj: http://www.ultramontes.pl/ricossa_karol_adam_jakub.htm

Tekst rozpoczęty 9-11-2014 i dokończony 11-11-2014 w rozsłonecznionym – pomimo listopada – Zakopanem

Reklamy

42 uwagi do wpisu “„JUDAIZM TO POTWORNA RELIGIA, KTÓRA NIE POWINNA ISTNIEĆ”

 1. Czy aby to TWOJA OSTANIA MOWA/PISANIE Panie doktorze Marku G. ,jako testament z wola Twoja dla ludzkości ?

  To fakt ,zycie jest krótkie jak otwarcie i zamkniecie ksiazki po jej przeczytaniu ale nie obawia się
  Pan tych przeciwko którym Pan mowi i pisze ?

  BOJ SIE PAN BOGA !
  Ale Zydow nie.

  Chwala Ci za ten temat,miejmy nadzieje,ze zostanie rozwinięty w dyskusji przez tych,ktorzy nie obawiają się możnych tego swiata w każdym przebraniu .
  Prosimy o więcej,niech ludzie w całym swiecie zdejma z oczu ciemne okulary.

  DZIEKUJEMY i POZDRAWIAMY !

  POLACY z USA,gdzie przyszlo nam zyc.

  Polubienie

 2. A ja czuję się zasmucony tym, co napisał Autor.
  Nie dostrzega różnicy sensu miedzy tym, co robią Żydzi a Jezus.
  Oni łamią Prawo Mojżeszowe wymyślając inne przykazania i nauki,
  wzywając imienia Boga do swoich urojeń, których Bóg im nie nakazał.

  Szkoda, że Autor nie widzi, że apostoł Paweł nie takie rzeczy miał na myśli,
  ale ofiarę pokrywającą za grzech z Syna Bożego, Ofiarę która pokazuje
  rozmiar niegodziwości człowieka mordującego Boga i to co Mu najdroższe,
  a z drugiej strony Miłosierdzie Boże dla opętanych, jego Najświętszą Łaskę Wybaczenia.

  Ale przecież w wybaczeniu Bożym nie ma pobłażliwości dla grzechów,
  nie ma odpuszczenia wszystkich grzechów, wszystkim grzesznikom!!!
  Nie wystarczy pomachać kurą czy krzyżykiem, aby Bóg wybaczył.
  Od tak strasznej winy można zostać usprawiedliwionym tylko i wyłącznie na podstawie
  SKRUCHY i NAWRÓCENIA, SZCZEREGO BŁAGANIA o WYBACZENIE

  Taki jest sens Prawa Mojżeszowego i Nauki Apostolskiej.
  Judaizm to satanistyczna perwersja materialistów o demonicznym, ateistycznym nastawieniu.
  Judaizm to ohyda potępiona przez wszystkich proroków, w tym Izajasza.
  Boże miej litość nad Żydami!!! Przyjdź Panie Jezu!!

  Polubienie

 3. ….rozmiar niegodziwości człowieka mordującego Boga…..

  wszak miało to miejsce zgodnie z planem bożym, który swego syna posłał na ziemię by poprzez męka i ukrzyżowanie odpuszczone zostały grzechy wszystkim łajzom, i łobuzom.
  ,,Wszechmogący i Miłosierny” jakoś nie znalazł innego sposobu na grzeszników?
  A wszystkie kolejne łajzy i łobuzy dalej robili swoje. Ile to ludzi od tamtych czasów zostało zamordowanych w wojnach, także tych religijnych, zamachach, rzeziach, obozach i czystkach etnicznych.

  Polubienie

 4. „Primum in obre deos fecit timor”

  Nic dodać nic ująć. Dzięki za ten bardzo odważny artykuł.
  Warto by do niego dodać, że Łyszczyńskiego za jego poglądy bardzo religijnie spalono na stosie na Rynku Starego Miasta w Warszawie.

  Polubienie

 5. Trochę prawdy, trochę pierdół. Po pierwsze, tylko ignorant będzie dawał wspólne korzenie judaizmowi i chrześcijaństwu. Trzeba być intelektualnym debilem, aby takie rzeczy pisać. Druga sprawa to nawiązanie do demokracji i chrześcijaństwa. Demokracja to judaizm dla motłochu, judaizm zakamuflowany, ideologia antychrześcijańska, dyktat mniejszości nad większością.

  Polubienie

 6. To co w końcu dzieje się z ta wiekszoscia ,musza podporzadkowac się mniejszości ?
  Jeżeli partie polityczne ustalają progi i listy wyborcze to do du.y z taka wiekszoscia !
  Z tymi korzeniami chrzescijanskimi to od Eskimosow wyrosły ?
  Co z elita i napasionymi – dla nich demokracji zabrakło ?

  Intelekt a debil ,cos tu zgrzyta .

  Polubienie

 7. Jezus Syn BOZY ,tak na to wygląda .
  Czy my nie jesteśmy synami pochodzącymi od Boga ,mało tego stworzonymi na obraz i podobieństwo Jego ???
  Może diabel/antychryst w tym „maczal palce” i teraz jedni diably a drudzy anioły.

  Adm pomożesz to wyjasnic ?
  Pytamy ciebie gdyż pytania do Bobbins-a nie przeszly cenzury (server się zakrztusił).

  Polubienie

 8. Z tymi kurczakami w obecnych czasach to tez musi być „cos na rzeczy” ,bo faktycznie w handlu zatrzęsienie ubitymi kurczakami ,ludziska tak się nimi zazeraja ,ze zobaczcie jak po kurczakach wygladaja.
  Inna sprawa z odpuszczaniem grzechow tych co kurczaki jedza a tych co je zabijają.
  Jeszcza inna czym takie kurczaki sa tuczone a potem udka i tylki jak u Afroamerykanek,ktore oglądamy na codzien.
  Za to Zydoweczki to już inne du… czki .
  Cos z tym grzechow odpuszczeniem musi być ale to już pytanie do filozofow tak kościelnych jak i swieckich.
  Ciekawe co dajmy na to taki czy inny filozof spozywa w dzisiejszych czasach i czy popija coca cola ?
  A jak z „marycha” ,ciagna trawke ?
  Ponoc nie szkodzi a wprost przeciwnie leczy,dlatego taki duzy szum wokół niej .

  Polubienie

 9. Dariusz napisał:

  Po pierwsze, tylko ignorant będzie dawał wspólne korzenie judaizmowi i chrześcijaństwu. Trzeba być intelektualnym debilem, aby takie rzeczy pisać.

  Zgadza się, to pisał w swych listach święty Paweł, „intelektualny debil i ignorant” jak słusznie go określił Dariusz:

  chrześcijaństwo wyrosło na gruncie (czyli „wonnym korzeniu judaizmu”), jak dumnie zapewnia o tym święty Paweł przypominając, iż judaizm to „szlachetne drzewo oliwne na którym zaszczepiono, wbrew naturze, oliwną dziczkę” (Rz. 11: 24).

  Z jakichś tajemniczych przyczyn, ten żydowski DEBIL I IGNORANT stał się najznakomitszym WYCHWALANYM PRZEZ KOŚCIÓŁ „13 apostołem” Ukrzyżowanego Chrystusa. (Przypominam, wredni muzułmanie w żadne ukrzyżowanie Jezusa i żadne przezeń „grzechów odkupienie” nie wierzą)

  Polubienie

 10. Ja zaś w ukrzyżowanie skłonny jestem uwierzyć, choć nie tak jestem oczytany w pismach świętych jak nasz pan Marek. Ale w młodości i nieco później coś tam z Biblii się liznęło a także i z czterech ewangelii.
  Tylko, że w tych ewangeliach to tak jakoś do końca nie napisano że Jezus zmarł, co więcej można wyczytać, że Jezusa widywano po tym dniu i tu i tam, ale już nie nauczał a i uczniowie mu się rozpierzchli.
  Sama biblia w swojej treści nie tyle da się przyrównać do świętych ksiąg co do raczej kroniki kryminalnej pewnego plemienia pasterzy i koczowników, taka tam ilość różnych zanotowanych podłości i zbrodni
  Samo ukrzyżowanie też według mojego wyobrażenia nie wyglądało tak jak to się nam przedstawia, bo kto by taki wielgaśny krzyż po mocnym obiciu był w stanie zataskać na golgotę.
  Były to raczej dwie skrzyżowane żerdki ( lasów tam raczej sosnowych nie mają) których bynajmniej w ziemie nie wkopywano jako że i grunt tam kamienisty. Do takich żerdzi w kształcie litery X przywiązany leżał na ziemi aż mu się w głowie od słońca i gorąca pomieszało, a gdy już nawet na skłucie włócznia nie reagował doniesiono Piłatowi że ducha wyzionął, ciało w dół wrzucono nie robiąc mu nawet pochówku
  Nie znaczy to że na śmierć był skazany, bo ta jeśli została zawyrokowana to odbywała się albo pod mieczem rzymskiego kata, albo tłum sam ją wykonywał kamieniami, których to w tamtych stronach zawsze pod ręką było sporo. Krzyżowanie zatem połączone z chłostą, haniebne samo w sobie i wielce dokuczliwe było dla występków mniejszego kalibru

  Jak wiemy nieco później w Europie moda była na dyby, urządzenie znacznie bardziej technicznie zaawansowane i wymagające więcej dobrego drewna, a to z tej racji że też różnych takich co to prawu podpadli karać trzeba było. Taki w dybach skazany na dzień lub dwa też miał szanse albo ducha wyzionąć (najczęściej na godzin kilka) albo zmysły postradać. Innych dawano na pieniek pod topór, albo na stos gdy wiary się zapierał albo czary odprawiał. Tym drugim to już zmartwychwstawać się nie przytrafiało

  Polubienie

 11. APA pyta….Czy my nie jesteśmy synami pochodzącymi od Boga ,mało tego stworzonymi na obraz i podobieństwo Jego ???
  Może diabel/antychryst w tym „maczal palce” ….

  A kto najpierw w raju z Ewą figlował, Adm czy Szatan pod postacią węża kusząc Ewę jabłuszkiem.
  Oj ten Szatan miał węża nielichego skoro Ewunię do grzechu nakłonił.

  Żył później Kain i Abel, ten zły zrodzony z Szatana i Ewy zabił tego zrodzonego z Adama i Ewy, czy odwrotnie?

  Polubienie

 12. Adm na lozu śmierci tez sobie zakpisz z wiary ludzi łatwowiernych ?
  Jak czytamy to dobrze ci się wiedzie,wiec wiara jest ci zbedna – czy tak ?
  My ci tylko przypomnimy ,ze z prochu jesteś i w proch się obrócisz ,także po kremacji.
  Uwazaj na Arabow !
  U nich i z nich nikt nie kpi.

  Polubienie

 13. No, coś ciekawego przyszło do mnie pocztą elektroniczną. Jeden z uczestników „narodowej e-dyskusji”, którego znam pod nickiem jaworscy@interia.pl, w dniu 13 listopada 2014 13:19 napisał:

  [1] Chciałem przypomnieć ,że światowej sławy filozof ,dla mnie MĘDRZEC, dominikanin Józef Maria Bocheński mówił ,że filozofia to jest bardzo niepotrzebna, niby nauka ,sieje tylko zamęt i nie wnosi nic nowego. Najlepiej by polscy ,,filozofowie ,,pokazali światu ,że najważniejsza jest – MĄDROŚĆ ! ! !.

  Jeśli naprawdę to twierdził dominikanin z Fryburga (którego książeczkę „Współczesne metody myślenia”, wyd. W drodze, 1992, mam akurat przed sobą), to jego współczesna metoda myślenia przypomina mi bardzo „metodę myślenia” świętego Pawła, który już blisko dwa tysiące lat temu dumnie głosił iż „Wytracę mądrość mądrych, a rozum rozumnych obrócę w niwecz” (I Kor. 1: 19). No cóż, klechy od tysiącleci uczą się specyficznie (bez)myśleć jeden od drugiego.

  Ponieważ klechą nie jestem i mam z nimi trochę „na bakier” z mym myśleniem, więc wyprodukowałem, na użytek korespondenta o nicku jaworscy@interia.pl (pluralis majestis?) taki oto komentarz POKORNEGO (po arabsku „islam”) dra filozofii:

  Z definicji Mądrość polega, między innymi, na umiejętności stosowania BOSKICH PRAWIDEŁ LOGIKI.

  Jeśli zatem „światowej sławy filozof , mówił że filozofia to jest bardzo niepotrzebna, niby nauka , sieje tylko zamęt”. to oznacza, że mówił TAKŻE O SOBIE.

  I coś tutaj jest na rzeczy. Pod koniec roku 1981, szef paryskiej „Kultury”, Jerzy Giedroyć prosił JMB o zrecenzowanie mego artykułu, napisanego dla tejże „Kultury” pod tytułem „Ewangelia pracy i podstęp szatana”, zawierającego krytykę papieskiej encykliki „Laborem exercens” z września 1981. (Przypominam, francuski socjolog Alain Tourraine określił w 1984 ideologię JPII jako „neojudaizm”.)

  I co Giedroyciowi – oraz mnie osobiście – „dr.dr.dr.h.c.” (to miał Bocheński w nagłówku swej pieczątki adresowej) odpisał? „Że rzeczony na tej sprawie („Wykonywania pracy”) się NIE ZNA”!

  A to prowadzi do następujących logicznych skojarzeń:

  1/ Że JMB tak naprawdę nigdy w życiu nie pracował. (Bo jakby tylko trochę popracował, to już by nie mógł szczerze napisać, że pomimo swych 3xdr.h.c. na tym, co to jest PRACA /LABOR/ się nie zna). Ale za to JMB lubił jeździć samochodem marki Porsche, należącym do Zakonu dominikanów we Fryburgu i pilotować – nie wiem, czy posiadany przez Zakon, czy tylko przezeń wypożyczany – samolocik. To było znane i szeroko komentowane w Szwajcarii.

  2/ Że jego prace jako filozofa specjalizującego się w logice są „bardzo niepotrzebne, niby nauką, sieją tylko zamęt”.

  3/ Że zatem sam jest jest społecznym pasożytem, na utrzymaniu prostych ludzi, którym klechy (JPII np.) opowiadają o „błogosławieństwie pracy”. Dokładnie tak jak to było za „starego”, przed dwoma tysiącami lat judaizmu: „Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą.” (Jezus – lucyfer w ewangelii Mateusza 23: 4)

  4/ Że „światowej sławy MĄDROŚĆ dominikanina JMB polegała właśnie na jeżdżeniu Porsche dzięki “pracowitej produkcji” niby-naukowych prac filozoficznych które „sieją tylko zamęt i nie wnoszą nic nowego”.

  W dniu 13 listopada 2014 13:19 użytkownik jaworscy@interia.pl
  napisał także:

  [2] NARODZIE ! ŻADNA SELEKCJA NATURALNA ANI GENY TYLKO ŻYWIENIE OPTYMALNE ,JEST PODSTAWĄ MĄDROŚCI ! ! ! Nie ma dzieci niegrzecznych ,są tylko dzieci niewłaściwie żywione . Nie ma ludzi leniwych ,są tylko ludzie niewłaściwie żywieni.

  dr filozofii politycznej komentuje – z pokorą “islam” oczywiście – że starożytny LUCYFER, który przez pewien czas wcielił się w Jezusa z Nazaretu, twierdził coś zupełnie innego:

  Nie to, co wchodzi do ust (czyli to czym się odżywiamy), czyni człowieka nieczystym, ale co z ust wychodzi (a zatem to, co głosimy), to go czyni nieczystym”.

  Wniosek logiczny odnośnie poglądów głoszonych przez jaworscy@interia.pl „DLA MĄDRYCH LUDZI PRAWICY ! ! !”, ewentualni czytelnicy powyższych słów mogą sobie wyciągnąć sami.

  Na takie moje dictum jaworscy@interia.pl odpowiedział bardzo elegancko:

  Witam Pana Ale zapomniałem dodać,że to co Pan pisze, to woda na młyn imperialistów .Pozdrawiam Karol

  Ta ma „woda na młyn imperialistów” zapewne pojawiła się w ostatnim zdaniu mego komentarza:

  [3] Odnośnie MĄDROŚCI „Nie ma ludzi leniwych, są tylko ludzie niewłaściwie żywieni.”, to na wszelki przypadek przytaczam zdanie BARDZO MĄDREGO ŚWIĘTEGO PAWŁA „Kto nie chce pracować niech nie je”, powtórzone, blisko 1900 lat później, przez BARDZO ANTY-PRAWICOWEGO WŁODZIMIERZA ILLICZA LENINA.

  Z privietom,

  MG

  Najsympatyczniej skomentował mą wymianę zdań z „Karolem” pan Krzysztof Kornatowicz:

  DOŚĆ , BO OHUJEJE !!! Z was tacy politycy , że lepiej żebyście nigdy władzy nie dostali ! Bylibyście znacznie gorsi niż Patologia Obywatelska . Tego bełkotu ani się pozbyć ,ani słuchać , ani kogo przypieprzyć .
  Pozdrawiam

  Krzysztof Kornatowicz
  e-mail kornatk@gmail.com

  No i tak wygląda „dyskusja narodowa współczesnymi metodami myślenia” by zacytować tytuł książeczki profesora dr.dr.dr.h.c . Józefa M. Bocheńskiego, z Fryburga.

  Polubienie

 14. Cos i ktoś dużo podkłada pod piekielnym ogniem .
  Ciekawe kogo tam teraz „opiekaja” ?

  Co do filozofow to dawno wiadomo,ze jak wszyscy inni oni tez umierają a wraz z nimi ich myslenie i utopie .
  Rodza się nowi ,odpowiednio od przedszkola kształtowani ,a swiat jak się krecil tak i dalej będzie ,jedynie ludzie ZBARANIEJA DO KONCA .

  Wtedy to nastepcow Hitlera znowu „ruskie” będą musieli pogonić ,a szmuli w kosmos wysla wraz z najbogatszymi !
  Tylko cholera czym oni tam poleca ,gdy im się skrzydełka rozlatują w czasie prob ?
  Zenek mowi,ze na ruskich rakietach i za darmochę.

  Jest jeszcze problem ze swietymi,ponoc niebo nimi przepełnione, a i cuda nie wychodzą tak jak kiedyś ,cos się wszystko zaczyna pieprzyc (u Zieminskiego jak i u Adm takze) pewno znowu o pieniądze poszlo.
  A z doktorami to już calkiem wszystko pokręcone , przez tych „szawelkow/pawelkow” (Pawel=szawel,Tadeusz=juda) i co chłopaki będzie dobrze na portalu (?) ,za cholere.

  Armiejcy ,zwijac się ,Kwasniewski na Ukraine został zaproszony,SZMULE SIE PRZEGRUPOWUJA NA
  Z GORY UPATRZONE POZYCJE z Tuskiem cos nie tak, Kaczynski zniza loty ,no i ten sezon grypowy w UE .
  Będzie ostro i mroznie w zimie – wszędzie ,w hameryce tez powiało mrozem,fala ta idzie na jew-rope !

  Brrrrrrrrrr !

  Polubienie

 15. Administracjo i moderatorzy !
  Cos w serwerze „zazgrzytało” a może komus spadla maska i czepek z glowy ?

  „Twój komentarz oczekuje na moderacje” .
  Faktycznie i to dość długo.

  Oj jojoj,aj waj kurtyny spadają !!!

  Wiadomo – powyższy temat bardzo niebezpieczny,przeciez chodzi o niebo na ziemi.

  Mamy nadzieje ,ze ten post przejdzie,choc nadzieja matka może nie tyle głupich co naiwnych.

  Zenek !
  Zobacz co się tu wyprawia ,a wszystko poszlo o „szawla/pawla” no i oczywiście o jahwe.

  Wladek !
  A co tam u twego proboszcza ,dalej spowiada raz kolo Wielkanocy ?
  Daj znac ,jak będzie szedł do konfesjonalu choć do nocy wielkiej jeszcze trochę zostało ,no i na niebie maja się zacząć cuda wraz z gwiazda i jasełkami.
  Ukraincy w przebraniu „polskich policjantow” (znaczy się w kamizelkach z napisem policja) ,przeszli do rewizji osobistej i wewnętrznej kontroli pojazdow a w nich bagaznikow.
  Czyzby druga Palestyna ?

  Polubienie

 16. APA napisał
  ….Adm na lożo śmierci tez sobie zakpisz z wiary ludzi łatwowiernych ?….

  Ależ panie szanowny, ja nie pokpiwam, lecz piszę jak ,,było” w raju, w trójkącie, a właściwie w czworokącie Stwórca, Adam, Ewa i Szatan.
  Stwórca stworzył,
  szatan wydupcył,
  a Adam z Ewą odpokutowali wygnaniem.
  Logiczne?
  Jak najbardziej.
  Chociaż może nie.
  Stwórca winien wygnać z raju towarzysza Szatana (według mojego pojmowania zbrodni i kary)
  Czemu postąpił inaczej?
  Niezbadanie są ,,wyroki niebios”

  Polubienie

 17. Panie wodzu – jo tak na swój rozum to sobie mysle ,ze tych lukrajincow na nasy rzesowcyznie jest dużo i to w roznych lurzedach. Moja baba nimo problemu z takich rozpoznaniem ,bo się koleguje z jedna lukrajinka i zno te juchy na wylot !
  Faktycnie to idzie zgroza tak ze Lwowa przez Przemysl jak i lot Krakowa,bo to wicie kiedyś jak mój ociec lopowiadol a był to madry clowiek choć bez wysokich klas skoly i z polski bidy wyrosl na Podkarpaciu,to mowil,ze za jego mlodosci profesory i dohtory tak z Krakowa jak i ze Lwowa to była jedna krew i jednakowe myslenie.
  I co ciekawe wielu z nich niemieckie jewreje (chyba z zazdrości) je wywieźli, a po selekcji wymordowaly ich te hakenkrojce (niektórym udało się wyjść z życiem az po hameryke a te z matki Polki pozabijaly !
  Nie było zartow z tymi co trupie czoski na mundurach miały i lukraince z nimi się zwachaly.
  Tyroz zapowiado się cosik podobnygo.
  Miejta chlopy i baby pozor na to co się w Rzesowie dzieje ,zobocta jak się te cholery farbują i maskują,choc po pysku mozno ich rozpoznać gdy sa z gola glowa i jape maja otwatom (faktycne czorne podniebienia !) .
  Skoda mi family co tam mom kolo Rzesowa na lokolo może być z nimi zle jak i z jinnymy Polokamy.
  To tyle zem chciol napisac i przestrzec Rodokow,wyglondo na zle w dodatku idzie mrozno zima ,bo cosik te cholery w chmurach kombinują i jakiesik wiatry nasylaja ,ze dmucho do spiku kosci.
  Pewnie to prowoda z tymy samolotami co to z wysokigo nieba sieja jakiesik paskudztwa a lostatnio to tu u nos w Ameryce nawet lo ty porze roku biedronki z nieba spodaja i jesce do chałupy się pchaja jak tylko dzrwi lotwozys na podworce pewno jakosik jebole chcą wnieść ludziom znacy się smiertylna chorobę .
  Może się roznie dzioc !

  Polubienie

 18. Nie tylko na Rzeszowszczyźnie trzymają się Chochły mocno. Przypominam, że w roku 1947 zwieźli niedobitki UPA na Ziemie Odzyskane w ramach akcji „Wisła”. Osobiście znam Urząd Skarbowy, w którym kierownikiem i zastępcą kierownika są osoby o nazwiskach kończących się na „-uk”, kolejny z nich jest szefem wydziału Urzędu. To nie są żarty. W ogóle tych „uków” u nas pełno, ale fakt, że mają taką pozycję w strukturach władzy skłania mnie do podejrzeń, że wszystko zostało tak zaaranżowane celowo, na wypadek jakiejś rewolty czy może upomnienia się Niemiaszków o „ziemie pod tymczasową polską administracją”. W przypadku zawieruchy, Chochły (nie czujący więzi z narodem tubylczym) będą stanowić V kolumnę wspierającą swoimi dywersyjnymi akcjami pochód niezwyciężonej Bundeswehry „nach Osten”.

  Polubienie

 19. Skoro o Ukraińcach mowa to muszę i ja zakomunikować, że i u nas w Olsztynie ich osiedlali a ostatnimi laty to sobie nawet cerkiew ładną pobudowali w czasach jak mój kolega szkolny wiary prawosławnej prezydentem miasta został.
  Też tu sporo z Rosji przyjechało jak się Gomułka z Chruszczowem dogadali.
  Czy to dobrze czy źle nie wiem, ale tak sobie myślę, że oni tu już się tak wrośli, że tym prusakom co tu kiedyś w Allenstajnie mieszkali by nie ustąpili.

  Polubienie

 20. Zew krwi odezwał się u banderowców znów.Bombardują te nieszczęsne republiki (doniecką i ługańską).Dzisiaj ostrzelali porodówkę w Pierwomajsku.Rozbili salę z inkubatorem,w którym leżał wcześniak 6-cio miesięczny.Obok stała butla z tlenem.Czy normalni ludzie chcą mordować wcześniaki.
  Polecam film.Chyba GP będzie zawiedziona,że maluch ocalał jednak.

  Polubienie

 21. re: artykul autorstwa „markglogg”

  Cytat:
  „O co zatem chodziło Strugnellowi, że on tak „maniakalnie” znienawidził judaizm – z którego przecież i chrześcijaństwo wyrosło, jak dumnie zapewnia o tym święty Paweł przypominając, iż judaizm to „szlachetne drzewo oliwne na którym zaszczepiono, wbrew naturze, oliwną dziczkę” (Rz. 11: 24)”

  Komentarz
  Chrzescijanstwo nie wyroslo z judaizmu, ale bierze poczatek od Jezusa Chrystusa i Jego nauki.
  Jezus Chrystus powiedzial:
  „Krolestwo Moje nie jest z tego swiata…” – Jan 18:36
  „Ja i Ojciec jedno jestesmy” – Jan 10:30
  „Ja jestem droga, prawda i zyciem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie” – Jan 14:6

  To sa dowody, ze caly wysilek „markglogg”, ktory chce dowiesc, ze chrzescijanstwo ma korzenie w judaizmie jest propaganda heretykow, takich m.inn. jak „markglogg”, ktory ma swoje powody (poglady ateistyczne i niechec do instytucji KK, ktory uwaza za chrzescijanski), zeby je propagowac i zatruwac umysly Polakow.
  Poza tym „markglogg” powinien znac roznice miedzy chrzescijanstwem (Kosciolem Duchowym Jezusa Chrystusa zbudowanym na Duchu Prawdy, o czym jest mowa w Ew.Jana 15:26 i 16:13), a sektami religijnymi (instytucjami), takimi jak: K.Katolicki (powstal dopiero w 325r), K.Prawoslawny, K.Protestancki, K.Anglikanski etc (powstale na bazie KK i stanowiace jego odlamy), ktore propaguja zydowska mitologie ST wytrzepana z zydowskich obrzezanych k*tasow w oparciu o zydwskie opowiadania i mity, podobnie jak to robia „swiadkowie jehowy”
  Mowiac scisle, J.Strugnell wysmial judaizm i zydowskie wierzenia upodobnione do religii – wytrzepane z zydowskich obrzezanych k*tasow (moj dopisek)
  Z kolei zydowski archeolog prof.Z.Herzog obalil zydowska propagande o istnieniu „krolestwa” Dawida i Salomona, dowodzac jednoczesnie, ze wiele wydarzen opisanych w zydowskim Piecioksiagu (zwanym rowniez ST- starym testamentem) nie mialo w ogole miejsca w historii, jak np. tzw. „ucieczka” zydow z Egiptu, ktora jest fikcja (zydowskim wymyslem) i w zwiazku z tym nie bylo „cudow” rozwarcia sie wod morza i przechodzenia zydow po dnie morza, ani utoniecia wojsk faraona, ktore rzekomo podazaly za „uciekajacymi” zydami.

  W Qumran znaleziono rowniez figurke zydowskiego „boga” jhw (jahwe) – byla to figurka bozka z duzym k*tasem i takimi figurkami byly ozdobione zydowskie oltarze.
  J.Strugnell w oparciu o odszyfrowane informacje ze zwojow z Qumran opisuje rowniez zydowskie orgie seksulane z uzyciem srodka halucynogennego (narkotyku) podczas zydowskich „swiat religijnych” i podaje, ze Mojzesz kazal porywac dla siebie najladniejsze zydowki, z ktorymi kopulowal podczas „swiat religijnych”.
  Tzw. „10 przykazan” jakie rzekomo mial uzyskac Mojzesz od „jhw” (jahwe) znane juz byly 100 lat wczesniej zanim narodzil sie Mojzesz.
  J.Strugnell jednoczesnie podaje, ze zydzi mieli kilkunastu „bogow” (Slonce, El, Baal, Moloch, JHW) i na czesc swoich „bogow” tworzyli poezje pochwalne i modlitwy – te roznice sa pominiete w ST, ktory jest zbiorem zydowskich opowiadan i mitow zaczerpnietych z innych kultur (Mezopotamia, Babilonia, Egipt, Assyria), posrod ktorych zamieszkiwali w pozniejszym czasie zydzi (plemie koczownikow).

  J.Strugnell znajac informacje zapisane w zwojach z Qumran wysmial judaizm i zydowskie wierzenia upodobnione do religii przez co narazil sie zydowskim przywodcom religijnym i zostal usuniety z komisji badajacej zwoje z Qumran i z uniwersytetu Harward, gdzie prowadzil wyklady.

  Polubienie

 22. Toronto „powielaczu” napisz cos od siebie ze swej zainfekowanej KADZIDLEM KOSCIELNYM starej już glowy ulegającej takiemu wapnieniu,ze wyszlo na to,ze niechcący przyznajesz racje M.G. .

  My to zrobimy w prosciejszy sposób niż filozoficzny czy systemem starego powielacza BZDUR WSZELAKICH w tym swieckich jak i kościelnych opartych na tworach ludzkich , a mianowicie :

  – BOG BYL,JEST i BEDZIE (może nawet zespol BOGOW NIE-ZIEMSKICH) ;

  – BOGA NIKT NIE WIDZIAL co najwyżej mogl go sobie wyobrazić na różny sposób w specyficznych okolicznościach,czasie i w określonym stanie zdrowia psychicznego i fizycznego ;

  – BOG MOZE PRZYBRAC ROZNE FORMY i POSTACIE.BYTY SWEGO ISTNIENIA i PRZEBYWANIA , JEST TYM NAJWYZSZYM OD KTOREGO ZALEZY WSZYSTKO ,w tym MIEJSCE,OKOLICZNOSCI i CZAS ! ;
  – Wszystko co spisano i powiedziano o BOGU/BOGACH dokonali ludzie – istoty i byty rozumne lub mniej rozumne ,także fanatycy i nawiedzeni – mieli i maja w tym swój cel ;

  – BOG KIERUJE ROZUMEM KAZDEGO CZLOWIEKA DO OKRESLONEGO MOMENTU,widzac i wiedzac ,ze DROGA ZYCIOWA KAZDEGO Z NAS JEST DOBRA i OPARTA NA PRAWDZIE,TEJ NAJWYZSZEJ i NIEZAPRZECZALNEJ,gdy człowiek zbacza z tej drogi BOG STARA SIE GO OSTRZEC,a nawet ZATRZYMAC dając mu rozne znaki/napomnienia a nawet OGROMNY BOL/przeróżne choroby,wypadki,zdarzenia i ZACHWIANY STAN ZDROWIA PSYCHICZNEGO/FIZYCZNEGO,czesto ratuje człowieka od niechybnej śmierci i potępienia wiecznego gdy znajdzie się „nad przepascia” ( o czym chyba doktor M.G wie „ze swej roznej wspinaczki,zapewne wie to i „Toronto” który jak każdy z nas człowiek doswiadczyl w swym zyciu wiele);

  – BOG BIERZE UDZIAL PRZY STWARZANIU CZLOWIEKA jak i również DECYDUJE ILE ,JAK DLUGO BEDZIE ZYL i GDZIE ZNAJDZIE SIE JEGO DUSZA PO SMIERCI (dusza istnieje,mozna ja tak nazywać,kto wątpi w istnienie duszy jest nie w pełni rozumu) !!!

  -BOG POTRAFI ZAMIESZKAC W NAS i RAZEM Z NAMI CZYNI WSZELAKIE DOBRO,wtedy jesteśmy w stalej LACZNOSCI Z BOGIEM !

  – GDY LACZNOSC NASZA ZOSTAJE ZATRACANA Z DOBREM i BOGIEM wstepuje w nas „ZLY DUCH” 9nie myllic z diabłami (ich odmianami i nazwami) az po najwyższego ich przywodce) wtedy to my STAJEMY SIE „DIABLAMI TEGO SWIATA ZIEMSKIEGO” majac wówczas niespotykana powszechnie sile/wole/rzadze/takze „chcice” !

  -BOG NIE POTRZEBUJE SWIATYN, LUDZKIEJ CHWALY i OFIAR ,to wymysl czysto LUDZKI i czyniony na podlozu ludzkiej pychy i chciwości ;

  BOG NIE POTRZEBUJE ZANOSZENIA MODLITW ,co nie znaczy ,ze nie chce z Wami/z Nami LACZNOSCI,w roznej formie i postaci,takze próśb do Niego ale to winno być osobiste/indywidualne,ciche i w skupieniu,czesto na osobności i w pokorze , a NIE KLEPANIE NARZUCANYCH MODLOW i to takich,ktore sa wprost naiwne i dziwne w treści oraz woli ;

  – IDAC PRZEZ ZYCIE Z BOGIEM NIE TWORZMY i NIE OPOWIADAJMY/NIE PISZMY BZDUR STWORZONYCH PRZEZ LUDZI DLA LUDZI W OKRESLONYCH CELACH ani ICH NIE POWTARZAJMY/
  NIE POWIELAJMY :

  BOG NIE ODBIERA CZLOWIEKOWI ROZUMU ,wprost przeciwnie,BOG WZMACNIA CZLOWIEKA ROZUM ale do odpowiedniego momentu widzac,ze człowiek potrafi korzystać ze SWEGO ROZUMU/”komputera PC” w jego glowie do CELOW DOBRYCH SLUZACYCH OGOLOWI ale nigdy celem zysku,pychy i panowania,rzadzenia ,narzucania swojej woli,czesto zgubnej !

  ZYJAC BADZMY DOBRYMI LUDZMI DLA WSZYSTKICH ,BRONMY PRAWDY ,ZYJMY W PRAWDZIE.
  KOCHAJMY i BADZMY KOCHANI !!!

  APA
  USA dn.17.XI.2014
  Opracowal A.P.

  Polubienie

 23. -BOG POTRAFI ZAMIESZKAC W NAS
  APA
  Jaś do Małgosi
  – Ja przyjąłem Pana Jezuska do swojego serduska
  Małgosia pyta Jasia
  – To kim ty teraz jesteś?
  Teraz to Jam jest Wszechmogący i Miłosierny, Ten co gładzi grzechy świata – odpowiada Jaś
  Na to Henio który zawsze bywa niegrzeczny
  Wal się , sieroto

  APA
  Ale żeś tyradę odstawił, godną Hamleta. Chyba też cię coś nawiedziło. Może ocipienie klimatyczne?

  Polubienie

 24. Do kogo te twoje bla,bla SLUGO DIABLA ?
  Ty dalej nie pojmujesz co to/kto to jest APA !
  Chcesz z nami mieć do czynienia i odkrycia twego drzewa rodowego ?
  I to bez głupich dowcipasów,bo jutro możesz mieć SZTWNOSC ZESLANA OD STWORCY WSZYSTKICH i WSZYSTKIEGO !!!

  Szybko klekaj i PRZEPROS BOGA poki jeszcze diabel rozumu nie odebral ci do końca obiecując zlote góry !

  To OSTRZEZENIE DLA WSZYSTKICH DRWIACYCH Z BOGA !

  Polubienie

 25. re: APA vel Felek… co chodzil bez szelek, dwadziescia butelek w kieszeni mial.

  Twoj mozg jest zbyt maly, zeby pojac o czym pisze, SIECZKOBRZEKU.
  Jezus Chrystus jest Bogiem, MATOLE !… i byl widzialny w ciele czlowieka:
  „…Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu” – Jan 10:38

  Zas „markglogg” w przytoczonym przeze mnie cytacie z „16 Listopad 2014 o 22:17”, moze brac pod ch*j matolow jak ty i Szweda, bo Polak jak ja sie nie da.

  Metoda dzialania „markglogg” jest prosta i polega na dopisywaniu jego wlasnych przekonan/pogladow/komentarzy w teksty autoryzowanych autorow, takich jak np. prof. archeologii John Struggnel.
  Pomimo, ze zgadzam sie z opinia J.Strugnella dotyczaca judaizmu, to nie zgadzam sie z opinia „markglogg” przedstawiona w cytacie:
  „O co zatem chodziło Strugnellowi, że on tak „maniakalnie” znienawidził judaizm – z którego przecież i chrześcijaństwo wyrosło, jak dumnie zapewnia o tym święty Paweł przypominając, iż judaizm to „szlachetne drzewo oliwne na którym zaszczepiono, wbrew naturze, oliwną dziczkę” (Rz. 11: 24)”

  Z punktu widzenia LOGIKI, jesli chrzescijanstwo jest pochodna judaizmu (gowna) to Jezus Chrystus (Bog), ktory dal poczatek chrzescijanstwu jest gownem.

  Zydzi talmudysci zrobili z Jezusa Chrystusa osobnika opetanego i niespelna rozumu oraz glosza, ze:
  „Jeszu (wyraz pogardliwy) przebywa w piekle i gotuje sie w goracym ekstremencie (gownie)” – Talmud Gittin 57a.
  Natomiast „markglogg” w przeciwienstwie do zydow talmudystow robi to w sposob bardziej wyrafinowany i zakamuflowany, przez co uszlo to uwadze m.inn. MATOLA jak ty.

  p.s.
  Moze teraz do ciebie dotrze o mi chodzilo w moim poprzednim komentarzu, kiedy napisalem w twoim chamskim jezyku.

  Polubienie

 26. „Toronto” z toba nie ma zadnej dyskusji bo ty szmulem dławiony
  ,szmulem poganiany i
  piszesz jak redaktory barany !
  Malo tego,
  jesteś stary jak przedwojenny patefon ,
  a powielasz to co już dawno zostało ogłoszone kłamstwem.

  Czep się tramwaju a nie naszego Felka ,
  bo zostać z ciebie może u nosa bąbelka.
  Gdybys spotkal APA ,obwisla by ci japa !
  Kundlu stary nie krec fujary ,
  zostały ustalone na ciebie namiary .

  Polubienie

 27. Zenku daj mu spokoj ,on już taki jest namaszczony przez „medrcow swiata” i działa zgodnie z protokołami teraz modnie nazywanymi PROCEDURY !
  Te procedury już sa wszędzie , gojow maja zabijac ,przecież jest ich za dużo i pierdzeniem stwarzają ocieplenie klimatu,tlok na drogach stwarzają,jesc się dopominają,socjale chcą i co gorsze do kościoła przestają chodzic .

  Polubienie

 28. JUDA-izm ,to wymysl szatański,to zatracenie wieczne w krótszym lub dluzszym czasie .

  A czego to jeszcze szatan nie wymyslil i nie dal ludziom na uciechy ?
  Ktos powie chleba,inny pracy ,kolejny zlota i złotych gor !

  Proszę Panstwa ,jesteśmy na dość specyficznym portalu polsko jezycznym i to u kogo ?
  Oczywiście u zlotnika ,który zna się na zlocie i wie jak nim „obracać”.
  No i pan Tadziu obraca często nawet kota do góry brzuchem,ma do pomocy …….
  ( tych nie wymienimy aby się zbyt mocno nie spłoszyli) , wiec ciagna zlecone im zadania .

  Nam z druzyny APA przyszedł już czas (po pewnych ustaleniach i rozpracowaniach,takoz z punktu wojskowego rozpoznania ) przystapic do walki na kierunku i celu – „być albo nie być” .
  Majac doświadczenia w 10-cio letniej walce na forach dyskusyjnych w sieci net, nawet u takich wlascicieli co to portalem „Ojczyzna” wladali a potem „rodzinnie” odeszli w zaświaty ,czy tez z takimi dyskutantami, którzy się za możnych i księżniczki mieli , porozrzucanych po roznych kontynentach i państwach od Polski,Rosji,USA,Niemiec,Kanady az po Australie z „polska walczaca”, czy dobrze ukryta w kniejach agenturę zwana gajowka (czytaj wnyki),z wackami i plackami w tle.
  My jeszcze ZYJEMY i DZIALAMY,nie tylko w sieci internetowej,nasi ludzie „poszli w boj”.

  Wiec do dziela i na tym portalu ,
  na początek – jak to ludzie SPRZEDAJA DUSZE DIABLOM :

  Zaczyna się niewinnie,no bo przecież trzeba z czegos zyc .
  Pozniej po pierwszych drobnych „urobkach” przychodzą następne checi już nie tylko BYC ale i MIEC !
  Widzimy wiec ,ze marza się domy o ogromnej powierzchni mieszkalnej i użytkowej ,luksusowe samochody,
  zagraniczne kurorty wypoczynkowe ,wszelka zabawa,uciecha i odpoczynek !

  Kolejny etap to początek siegania PO WLADZE od tej najniższej po najwyzsza no i …….

  MAMY TO CO MAMY NA DZIEN DZISIEJSZY nie tylko w Polsce ale i na całym swiecie .

  Niczym dyskusja się rozwinie i padnie dla wlasciciela portalu polecenie od „bogów tego swiata” ZABANOWAC APA ,
  może nam wrogowie jeszcze na cos pozwola ,dodajemy :

  POLKO i POLAKU JESTES JUZ W NIEWOLI GLOBALNEJ !
  MASZ ZGINAC i PRZEPADNAC ,bowiem JESTES ZBYT MADRY,PRACOWITY i DUZO MOZESZ !

  Moznowladcom tego swiata tacy nie tyle ,ze SA NIEPOTRZEBNI ale przeszkadzaja w realizacji
  GLOBALNEGO PODBOJU SWIATA i i to na rozne sposoby, w tym perfidne uderzenie w swiatopoglad człowieka i zepchniecie cie do rozpaczy.

  POLKO i POLAKU MASZ STRACIC WSZYSTKO ,lacznie z własnym zżyciem !!!

  CYWILIZACJA SMIERCI ROZPOCZETA !!!

  Czy dasz się zabic i pojsc na zatracenie ?
  Daj odpowiedz.

  My ci doradzimy co czynic .

  Polubienie

 29. Echo nie odpowiedziało ,
  zakrzykniemy ponownie :

  POLSKO OJCZYZNO NASZA ,TY JESTES JAK >>>>>>>> .
  NO JAKA ?
  Zgrabna, gola i wesola,
  a może pusta jak na wiosne stodola.

  POLSKO TY JESTES PIEKNA i WSPANIALA,
  OBCA BANDA CIEBIE JUZ OPANOWALA !

  Czekamy na echo,
  gdzie się ono podzialo ,
  zginelos pod strzecha ?
  dziś polskiego echa mało.

  Polubienie

 30. Leśne echo odpowiada:

  Wilkołaki dziś od rana
  rozwalają stogi siana

  to było z rana, a pod wieczór

  Wiejska banda ich obiła
  najpierw zadki, potem ryła

  zdarzenie zanotował:
  tyż poeta

  …No i pan Tadziu obraca często nawet kota do góry brzuchem,ma do pomocy …….
  APA
  Jak tu się nie obracać skoro dzień wcześniej APA chciał ze mnie zrobić prezydenta, musiałem zatem nie tyle się obracać co wykręcać by nim nie zostać.
  A co o złocie myślę?
  Lichy metal, marne świecidełko. Ani z niego mostu nie można zbudować, ani za zbroić beton . Łopaty z niego nie zrobisz, młotka też nie. Połóż złoto obok rtęci zaraz ci zmarnieje. Raz kosztuje 380 dolców innym razem 2000$
  Co innego stopy magnezowe, stal szlachetna , szlachetne gatunki drewna
  Weźmiesz na ten przykład kawał żelaza i za parę godzin masz już coś do ręki, albo do podkręcenia chociażby wąsa.
  Inaczej z żelazem w ręku człowiek się czuje.

  Polubienie

 31. Tadeuszu !
  Nie trac animuszu,
  czy to z rana czy z wieczora,
  jakzes chlop da Ci Amora.

  Stara,mloda zwina ,jara
  wlaczy ci twojego „gara” .

  Lecz pamiętaj ,Mocium Panie
  nie rob tego przed sniadaniem !

  Zdrowia Zycza Polki z Ameryki
  i pytaja – „czy mnie jeszcze pamiętasz ….”.

  Polubienie

 32. Toronto !
  Jeżeli twój pobyt jest faktycznie w Toronto – Kanada to na pisz jakie tam sa układy miedzy Polakami i Zydami.
  Czy działasz w jakies organizacji i z czego zyjesz ?
  Pytamy nie tyle z ciekawości ale chcemy się utwierdzić w przekonaniu,ze jesteś lub nie POLAKIEM.
  Zgromadzone do tej pory DOWODY o tobie utwierdzają nas w przekonaniu,ze jesteś ……… .
  Dokonczymy po odzewie ,tylko NIE TCHORZ !

  Polubienie

 33. Tekst już tradycyjnie – bardzo dobry.
  Mam tylko jedną uwagę do końcówki. A mianowicie kilka lat temu czytając książeczkę Jana Ciechanowicza – „Droga Geniusza”, poświęconej Adamowi Mickiewiczowi – autor w niej broni oraz odpiera zarzuty stawiane przez współczesnych historyków pod adresem naszego narodowego wieszcza.
  M.in. ten dotyczączy pochodzenia jego matki, jak i jego fascynacji „mesjanizmem”.
  Z tego co pamiętam, to autor w swej publikacji dowodzi, że nazwisko matki Mickiewicza stanowi typowy przykład zbieżności nazwisk, zaś z samej idei mesjanizmu jak i towarzystwa (chyba) Towiańskiego – Mickiewicz ponoć bardzo szybko się „wyleczył”.

  Polubienie

 34. re: APA
  Znasz moje opinie o zmijowym plemieniu i dzieciach diabla, ktore sa oparte na faktach i nie interesuje mnie co o mnie mysla inni.
  Poza tym prawdziwi Polacy, ktorzy znaja historie Polski nie beda kolaborowac z zydami, a tym bardziej ich popierac.
  W kazdym srodowisku polonijnym jest polskojezyczne zydostwo i mozna ich rozpoznac – przynajmniej ja nie mam takiego problemu, a tym bardziej sa w organizacjach polonijnych z prostych przyczyn, a mianowicie inwigilacji polskiego srodowiska i Polakow, bo taka jest ich natura.
  Kiedys w przeszlosci bylem aktywny w Polonii i byla rowniez grupa polskich patriotow, ale teraz nie interesuje sie tymi tematami, poniewaz ogol Polonii nie interesuje sie polityka tylko zarabianiem dolarow.
  Mimo wszystko sa wartosciowi Polacy wsrod tutejszej Polonii, ktorych interesuje polityka i losy Polski i Rodakow w Polsce oraz utrzymywana jest polska mowa i polska tradycja, obchodzone sa w Kanadzie polskie swieta panstwowe i koscielne z udzialem tutejszych organizacji polonijnych i glownych przedstawicieli srodowiska polonijnego.
  Polonia jest w stanie np. zorganizowac akcje protestacyjna w jakiejs slusznej sprawie, ale trzeba pamietac, ze to sie dzieje na obszarze Kanady i media kanadyjskie glownego nurtu nie zawsze naglasniaja sprawe.
  Najlepiej wejdz na strone Polonii kanadyjskiej i poczytaj sobie podane informacje.

  Polubienie

 35. Swietnie !
  Zaczynamy inaczej dyskutować jak przystalo na „Polak z Polakiem” ale widzisz i doswiadczas co dzieje się z Polonia dajmy na to TY w Kanadzie ,my w USA i to we wielu Stanach a przemierzamy (drogowo i sieciowo) wiele amerykańskich autostrad, a z lacznoscia dziś latwo nie tylko z elektroniczna bo i osobista „ciezarowcow drogowych”.
  Napiszemy ci wiec BRACIE
  POLAKU
  – trzeba nam więcej POLSKICH SPOTKAN i to bez „zausznikow” wszelkiej masci.
  Polsko-jezyczne zydostwo jest dziś wszędzie ,mało tego PRZEWODZI i KIERUJE ,nawet nie tylko klubem,zrzeszeniem ale i parafia .
  To,ze ty czy my potrafimy odozniac SZMULI (szmul to nie tylko Zyd lub obywatel danego kraju,bo szmulem jast kazda menda czy pluskwa sluzaca naszym wrogom !),to wszystko mało w polskich środowiskach,bowiem po rozpoznaniu wroga trzeba umiec jeszcze tego wroga UNICESTWIC !!!
  Na nic wszelkie wysiłki gdy klubem,zrzeszeniem ,partia czy inna organizacja KIERUJE SZMUL i ona/on narzuca wszelki program czy nawet dyskusje internetowa,bowiem to on realizuje zlecony mu plan jak GOJA TRZYMAC W RYZACH i na co mu pozwolić .

  Dlatego widzisz co potrafi jeden człowiek z rodow przebranych z pięknym polskim nazwiskiem dokonać bedac choćby tylko jednostka osobowa a tym bardzie gdy ma już za sobą drugiego.
  Z wielkim smutkiem stwierdzamy ,ze niestety POLACY NIE POTRAFIA SIE JEDNOCZYC i ORGANIZOWAC – DZIALAC WSPOLNIE ,zas SZMULE sa pod tym względem wybitni.

  Nawet taki przykald.ktory od dawna obserwujemy na forach – ilu POLAKOW razem wzajemnie wspiera się w dyskusji i to w sprawach li tylko PRAWDY i FAKTOW ?
  Gdy tylko już dwóch zacznie się popierać wchodzi trzeci i wznieca problem,skloca i powiela paszkwile !
  Każdy portal ma przygotowanych SZMULI,ktorzy się wzajemnie wspierają ,wrazie przegrywanych walk dostają posiłki a gdy to już nie daje zwycięstwa KLAMSTWA nad PRAWDA,zamyka się PORTAL (likwiduje się go zmienia,przefarbowuje i od nowa „wolna jewropa”).
  Nad wszystkim czuwa JEDNO OKO MASONSKIE ,które czasem jest przymykane (niech się „bractwo rozhuśta”) celem zebrania nastrojow wśród GOIM i wylapania na liste tych niebezpiecznych i niesfornych,by po później z nimi sobie poradzić na rozne sposoby i tego się dokonuje.
  CZY DZIS MADRY POLAK WIERZY,ZE PORTALE (niby) NARODOWE ISTNIEJA i NIE SA LIKWIDOWANE ?
  ZE ISTNIEJE JAKIS NIEZALEZNY PORTAL,RADIO TV ,GAZETA lub KLUB DYSKUSYJNY ???
  Proszę o wskazanie takich a my przeslemy Wam nasze wojskowe rozpoznanie (10 lat praktyki dalo nam wiele wynikow),określimy każdy portal polsko-jezyczny SZCZEGOLOWO i dobitnie na czele z wlascicielami.
  Tak powinien dzialac KAZDY POLAK by wpierw rozpoznać wroga,odroznic go od udających przyjaciol,poznac drzewo rodowe (jak trzeba) do piątego pokolenia ,wtedy będzie wiedział z kim ma do czynienia obserwując przy tym CZYNY !

  RAZEM WSPOLNIE POLACY DZIALAC !
  Zobaczcie jak Zydzi czy Niemcy to robia.
  Stosujcie dobre praktyki.

  Polubienie

 36. Anonim ty ze wsi ?
  Chociaz to nie ukrywaj – piekna nasza Polska cala !
  Admi tego portalu to pokazuje .
  Na wsi ponoc pole odłogiem lezy i to dlatego by rolnikom dopłat nie zablokowali.
  Wiesz cos na ten temat „anonim” ,może i o judaizmie wspomnisz ?

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s