System i My


Fałszywe alarmy w Polsce i w Parlamencie Europejskim w Brukseli ostrzeżeniami
od upadłego światowego, prywatnego, niewolniczego systemu ?
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,AlarmbombowywBrukseliEwakuacjabudynkowParlamentuEuropej
skiego,wid,17227437,wiadomosc.html
http://wiadomosci.wp.pl/kat,59154,title,AlarmbombowywTrojmiesciePolicjasprawdza30instytucji,
wid,17
170905,wiadomosc.html?ticaid=11445b&_ticrsn=5
lowicz24.eu/wiadomosci/l24/6316strazinterweniowalawbudynkusaduiprokuratury#
comments
Łowicz, 02.02.2015r.
Maria Bejda, Teresa Wojda
Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze „Łowiczanie”
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU
http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze
„… jesteśmy już WOLNI ! „Kontrolowane przez korporacje Rządy oraz Media odmawiają
ogłoszenia swojego własnego zgonu z oczywistych powodów.
…. naszym zadaniem jest zrozumienie tego co i jak się wydarzyło tak, abyśmy mogli
powiadamiać innych … i w końcu rozpocząć proces zmian na skalę światową na które
wszyscy czekaliśmy.” Andy Whiteley
https://ujawnienie.wordpress.com/2013/03/01/one-poeples-publi-trust/
Szanowni Państwo !
Podczas wizyty w Brukseli na zaproszenie Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego na warsztaty o gazie
łupkowym, 09.10.2012 r. Maria Bejda i Teresa Wojda były świadkami pikiety przed głównym gmachem
Parlamentu Europejskiego, zorganizowanej przez europoseł z Anglii. Udzieliła ona wywiadu dla stacji
telewizyjnych, informując o sukcesie na niespotykaną dotychczas w historii świata skalę, że w wyniku
przeprowadzonych śledztw w bankach, bankowcy zostaną ukarani, co oznacza upadek dotychczasowego
korupcyjnego systemu na świecie.
Informacje o upadku prywatnego znajduje potwierdzenie w linku pt.: “One Peoples Public Trust wykluczyła
w zgodzie z prawem z naszego świata korporacje, banki i rządy działające na rzecz niewolnictwa i
prywatnych systemów pieniężnych.”
https://ujawnienie.wordpress.com/2013/03/01/one-poeples-publi-trust/
https://ujawnienie.wordpress.com/category/one-peoples-public-trust/
“Wszystkie tytuły, prawa własności oraz inne prawa wymienionych korporacji wraz z ich aktywami
są odpowiednio zabezpieczone i utrzymywane jako depozyt do równego podziału dla wszystkich
ludzi zamieszkujących tę planetę. “
2
“Dlaczego nie zauważamy zmian?
Bądź cierpliwy … zobaczysz je. Najpierw jednak musimy określić w jaki sposób działania OPPT
zmieniły obraz prawniczego krajobrazu i jak one odnoszą się do nas.Czy stary system oparty na
korporacjach będzie walczył? Oczywiście, że tak! Kontrolowane przez korporacje rządy zachowują
się tak, jakby nic się nie stało. I jeśli zaakceptujecie ich system niewolnictwa zadłużeniowego,
jestem przekonany, że „Władza Która Istniała” z radością znajdzie dla was miejsce!
Nie dajcie się ogłupić: oni wiedzą co się stało. Zdają sobie sprawę, że zostali wykluczeni i że gra jest
skończona. Teraz obowiązuje prawo międzynarodowe. Posiadamy wolność, aby pokojowo nie
współpracować ze starym systemem. Nadszedł czas, aby wyćwiczyć tę nową wolność.
Jeśli wydaje się wam dziwne, że widoczne „rządy” ciągle paradują, pamiętajcie … widzialne rządy są
kukiełkami korporacji i nigdy nie miały nic do powiedzenia. W tym momencie, poprzedni właściciele
chcą, abyśmy wierzyli, że „biznes działa jak zwykle”. Mocno polegali na tajemnicy aż do tego czasu.
Będą nadal udawali do samego końca. To jest po prostu ich sposób działania.”
Szanowni Państwo !
Prawem i obowiązkiem każdego mieszkańca Ziemi wyzwolonej z prywatnego niewolniczego
systemu jest współdziałanie w ramach budowy nowego świata a demontażu starego systemu !
“Jakie mechanizmy działają w ramach One People’s Public Trust?
Wraz z prawnym wykluczeniem systemu RządówKorporacji
dochodzi do rozpadu wielu ustaw i praw, które
zostały stworzone za pośrednictwem ich ustaw prawnych i administracyjnych. Jako Beneficjenci One
People’s Public Trust, jedynymi obowiązującymi was prawami są: Universal Comercial Code (UCC), Prawo
Uniwersalne (Universal Law) oraz Prawo Powszechne (Common Law).
Prawo Uniwersalne jest w istocie nadrzędną zasadą regulującą postępowanie zachodzące między ludźmi.
Prawo to jest określone w sposób: „każdy wybór wolnej woli jest dozwolony z wyjątkiem tych, które ingerują
w wolną wolę innych istot”. Jest to fundamentalne prawo, w którego ramy ujęte są działania OPPT.
Prawo Powszechne odnosi się do prawa precedensu rozwiniętego poprzez decyzje sądów i podobnych
trybunałów przez całe tysiąclecia. Prawo Powszechne oparte jest na zasadzie, która mówi o
sprawiedliwości traktowania tych samych faktów w tej samej sytuacji i o zasadzie twierdzącej, że: „nie
wywołanie szkody nie powoduje żadnych strat”.
3
Aby ułatwić nasze przejście w proOPPT
świat Powiernicy stworzyli nowe ramy prawne – zasilone
Prawem Uniwersalnym i Powszechnym – które pozwolą nam zbudować nowy świat a zarazem
zdemontować stary system.
Każda osoba, a w szczególności istniejący personel służb wojskowych, której przysięga została anulowana
przez zamknięcie korporacji dla której pracowała może być związana „świadomie, dobrowolnie oraz
działając w dobrej wierze” z OPPT „jako pomocnicy … po to, aby ochraniać i służyć istotom naszego
Stwórcy”.
Pracownicy służb państwowych, którzy zwiążą się z OPPT:
● „Posiadają autoryzację oraz nakaz ochrony i podtrzymywania życia” wszystkich osób,
● Posiadają upoważnienie do „przetrzymywania w areszcie każdego … oficerów i
współpracowników … posiadających, pomagających i eksploatujących system oparty na
własności prywatnej pieniądza … egzekwujących prawa tego systemu … i obsługujących system
niewolnictwa.
● Posiadają autoryzację do „przejmowania wszystkich systemów operujących prywatnymi
pieniędzmi, śledzenia, transferowania, wydawania oraz zbierania prawnych egzekutyw systemu”.
● „Nadana im jest swoboda działania… aby użyć każdego środka, działania i strategii … aby
doprowadzić do ostatecznego porządku”.
W istocie, chętnym członkom formacji wojskowych dostarcza się podstaw prawnych do porzucenia
kontrolowanych przez korporacje jednostek militarnych i do związania się z Powiernictwem OPPT i do
aktywnego przyczyniania się przy odbieraniu aktywów należących do „Jedności Istnienia Ludzkiego”.
O tym fakcie doskonale wiedzą światowe elity żydowskie, media, wszystkie rządykorporacje
i podległe im
służby. Zdają sobie sprawę z wynikających z tego konsekwencji. Zastraszają aby prawda o upadku
niewolniczego prywatnego systemu nie była rozpowszechniana i wykorzystywana przeciwko nim przez
świadków ich przekrętów prawnych, matactw, ludobójczych niszczycielskich działań !
Ostrzeżenia od światowych elit upadłego systemu widać dzisiaj tj.02.02.2015r. w Parlamencie
Europejskim w Brukseli, w wielu instytucjach w Polsce jak też w łowickim sądzie kapturowym
militarnym, prześladującym petycjonariuszkę Parlamentu Europejskiego (petycja 578/2012)
Teresę Wojda oraz organizacje, które ona reprezentuje.
Niech będzie przestrogą dla wszelkich służb, działających pod presją i na zlecenie światowych elit
żydowskich fragment z komentarza napisanego przez lekarkę, demaskujacą ludobójczy, niewolniczy
system, który upadł 25.12.2012r.
cyt.:
„.. na pierwszym miejscu tą glupio wierną bandę „psów systemowych” całej tej zbrodniczej piramidy
administracyjnej s amozwańczy pejsaci „panowie” przeznaczyli też na „odstrzał” , kiedy wierne
brytany zza biurek staną się po wykonaniu „rozkazów” zbędni i też niebezpieczni, bo wiedzą zbyt
4
dużo o tych wewnętrznych matactwach „prawnych” i na zimno zaplanowanym „medycznym”
ludobójstwie współczesnej inkwizycji. ”
http://www.petycjeonline.com/forum/122623
Maria Bejda, Teresa Wojda
Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze „Łowiczanie”
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU
http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
<
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,AlarmbombowywBrukseliEwakuacjabudynkowParlamentuEuropej
skiego,wid,17227437,wiadomosc.html
Alarm bombowy w Brukseli. Ewakuacja
budynków Parlamentu Europejskiego
IAR, WP, PAP |
aktualizacja 1 godzinę i 22 minuty temu
Z powodu alarmu bombowego policja w Brukseli zarządziła ewakuację budynków
Parlamentu Europejskiego. Nie chodziło o jego główną siedzibę, ale o budynki
administracyjne znajdujące się nieopodal, przy ulicy Montoyer. Po kilku godzinach
alarm został odwołany, a pracownicy Europarlamentu mogli wrócić do budynków.
„W ramach działań zapobiegawczych policja zamknęła część ulicy Montoyer przed
usunięciem (podejrzanego) samochodu. Nie ma wskazówek, że znajdują się tam ładunki
wybuchowy” poinformował
na Twitterze rzecznik PE Jaume Duch. Ewakuacja nie objęła
głównego budynku europarlamentu. Jak pisze „LeSoir”, o aucie policja dowiedziała się od
zatrzymanego w pobliżu budynków „nietrzeźwego” mężczyzny, który poinformował, iż porzucił
samochód wypełniony bronią i materiałami wybuchowymi. Informacja wzbudziła niepokój
belgijskich władz, które zdecydowały o przedsięwzięciu środków ostrożności. Policja
odnalazła podejrzany samochód na słowackich tablicach rejestracyjnych. Jak informowały
belgijskie media, szybko odgrodzono teren taśmami i zamknięto strefę wokół trzech
budynków administracji. Do sprawdzenia podejrzanego samochodu został wysłany policyjny
robot saperski. ”
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
<<<<<<< lowicz24.eu/wiadomosci/l24/6316strazinterweniowalawbudynkusaduiprokuratury#
comments
Straż interweniowała w budynku sądu i prokuratury
5
W piątek 9 stycznia o godzinie 12:36 do PSP w Łowiczu wpłynęło zawiadomienie o
zadymieniu zauważalnym w jednym z pomieszczeń na pierwszym piętrze sądu. Na miejsce
zadysponowano trzy zastępy straży.
Zanim na miejsce dotarła straż, pracownicy sądu zostali już ewakuowani. Po przybyciu do budynku
przy ul. Kaliskiej dowódca PSP stwierdził, że na korytarzu rzeczywiście jest wyczuwalny zapach dymu,
jednak ne udało się wykryć jego źródła. Jak dowiedzieliśmy się od dyżurnego stanowiska kierowania w
łowickiej PSP, czynności strażaków polegały na dokładnym sprawdzeniu wszystkich pomieszczeń
budynku, wentylatorów, a także instalacji elektrycznej. Po sprawdzeniu obiektu pracownicy sądu
powrócili do pracy.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
http://wiadomosci.wp.pl/kat,59154,title,AlarmbombowywTrojmiesciePolicjasprawdza30instytucji,
wid,17
170905,wiadomosc.html?ticaid=11445b&_ticrsn=5
Alarm bombowy w Trójmieście. Policja sprawdza
30 instytucji
WP.PL | dodane 2015-01-12 (14:07)
Prawie 30 urzędów w Trójmieście otrzymało informacje o podłożonych ładunkach
wybuchowych. Policyjni pirotechnicy przeszukują wszystkie budynki. Jak na razie nic
nie znaleziono. Zgłoszenie
o podłożeniu ładunków wybuchowych dotyczy 18 instytucji
publicznych. W tym prokuratur, sądów, urzędów skarbowych oraz terminalu kontenerowego.
Są one skrupulatnie badane informuje
Wirtualną Polskę mł. asp. Lucyna Rekowska z
gdańskiej policji. I dodaje: „na ewakuację personelu zdecydował się o godzinie 12.00 sąd
mieszczący się przy ul. 3 maja”. Do podobnych zawiadomień doszło w Gdyni. Tam jednak
policjanci sprawdzili już wszystkie osiem zagrożonych budynków. W
tego typu sytuacjach
policja ma dwa zadania. Musimy sprawdzić obiekt pod kątem bezpieczeństwa oraz ustalić
sprawców – relacjonuje Wirtualnej Polsce kom. Michał Rusak z gdyńskiej policji. Emaile
z
pogróżkami trafiły również do prokuratury apelacyjnej oraz urzędu skarbowego w Sopocie.
Jednak żadna z instytucji nie zdecydowała się na ewakuację swoich pracowników. Śledztwo
jest prowadzone w kierunku fałszywego zawiadamia o zdarzeniu, które zagraża życiu lub
zdrowiu wielu osób. Jest ono zagrożone sankcją do 8 lat pozbawienia wolności. O tym, która
6
komenda przejmuje śledztwo zadecyduje Komendant Wojewódzki – relacjonuje Wirtualnej
Polsce mł. asp. Karina Kamińska, rzecznik prasowy sopockiej policji. Informacje o podobnym
zagrożeniu odebrały Komendy Miejskie Policji w Słupsku oraz Elblągu. W obu miastach
bomby miały być podłożone również w gmachach instytucji publicznych: urzędach celnych,
wojskowych komendach uzupełnień oraz prokuraturach. Do detonacji ładunków miało dojść o
godzinie 12.00. Również tutaj szefowie placówek nie zdecydowali się na ewakuację
urzędników. Pomorskie urzędy regularnie otrzymują wiadomości o podobnej treści. Ostatni
raz oddziały rozpoznania pirotechnicznego zostały skierowane do tego typu akcji w
listopadzie. Wówczas rzekome zagrożenie dotyczyć miało ponad 30 trójmiejskich urzędów.
(tg, msz)
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Prześladowanie Teresy Wojda przez jurysdykcję talmudyczną, pomimo
obowiązywania prawa naturalnego i Proklamacji T.Cichockiego.
Maria Bejda, Teresa Wojda
Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze „Łowiczanie”
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU
http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze
Łowicz, 25.01.2014r.
Szanowni Państwo !
Za stawanie w obronie Narodu Polskiego Teresa Wojda, prezes Stowarzyszenia Regionlnego Wsi Urzecze
„Łowiczanie”, Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU,
doświadcza prześladowania, dyskryminacji, szykanowania i gróźb karalnych a także przymusu poddania się
„dobrowolnemu” badaniu psychiatrycznemu ze strony łowickiej grupy przestępczej z M.Piwowarczyk, „prezes sądu”
w Łowiczu na czele. Ponadto Sąd Rejonowy w Łowiczu jest również sprawcą zamachu na siedzibę naszych
organizacji poprzez wydanie nakazu o siłowe wtargnięcie do siedziby naszych organizacji, którą jest mieszkanie
własnościowe prezes T.Wojda o pow. 26 mkw.
Prezes T.Wojda nie może wypełniać swoich obowiązków jako szefowa organizacji pozarządowej w dziedzinie
krzewienia kultury narodowej polskiej jak też w obronie Narodu Polskiego. Z obawy o swoje bezpieczeństwo
nie przebywa w swoim własnościowym mieszkaniu, które jest równocześnie siedzibą naszych organizacji.
Jej synowie i ich rodziny są nachodzeni przez policjantów, nasyłanych przez łowicką grupę przestępczą.
Prezes T.Wojda zmuszona jest zmieniać często miejsce swojego pobytu, korzystając z życzliwości i dobroci
Polaków w Polsce.
Sędzia łowickiego sądu, M.Piwowarczyk ochrania sprawców ludobójczych działań pod szyldem tzw. listów żelaznych,
utajnianych przed społeczeństwem a podpisywanych przez „dostojników” wspierających sprawców agresji na Polskę,
debellacji jej terytorium, ludobójstwa na Narodzie Polskim.
http://bejda.blogspot.de/p/dziaaniaprawnesprawakoncesjinagaz.
html
7
Zgodnie z Proklamacją Tadeusza Cichockiego z 02.11.2014r. o przejęciu bezpośredniego sprawowania władzy
zwierzchniej w Rzeczypospolitej przez Suwerena tj. Naród Polski, z dokumentem, który zawiera nakaz aresztowania
władz wszelkich szczebli, które do władzy doszły drogą oszustw i fałszerstw wyborczych a sędziowie sądów, w tym
sądu w Łowiczu jako mianowani przez uzurpatorów i działający na szkodę i krzywdę Narodu Polskiego podlegają
rygorom Proklamacji. http://www.tcichocki.pl ,
http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf
Prezes T.Wojda stosuje się do obowiązującego ją i cały Naród Polski prawa zawartego w Proklamacji
bezpośredniego sprawowania władzy zwierzchniej przez Naród Polski a w związku z tym nie podlega jurysdykcji
talmudycznej stosowanej przez wymiar sprawiedliwości w Polsce pod presją światowych elit żydowskich.
Ponadto uzasadnione jest niestawiennictwo prezes T.Wojda w łowickim sądzie militarnym, kapturowym,
zarejestrowanym w Waszyngtonie pod nr.424285439, SIC 9211 w UCC-Uniform Comercial Code.,
rejestrze opracowanym przez niezależnych ekspertów, którzy opublikowali „Report
Paradygmat” o korupcji w bankach, sądownictwie i sferach rządowych, w sądzie
działającym w interesie światowych elit żydowskich; NWO, Agenda 21 i Codex Alimentarius.
Skrótowe tłumaczenie z j. niemieckiego poniżej załączonego filmu „Dlaczego nie dowiemy sie o tych
ważnych informacjach z oficjalnych mediów, Bundes Republik Deutschland-oszustwo.”
link:
Warum erfahren wir diese wichtigen Informationen nicht in den offiziellen Medien › BRD Schwindel
:
„Niezależni eksperci prowadzący śledztwo, kontrolujący Bank Światowy, opublikowali 25.12.2012r.
raport ” Report-Paradygmat” o korupcji w bankach, w sądownictwie i sferach rządowych. Grupa
śledczych specjalistów stwierdza, że stary system nie może zostać uratowany. Grupa ta utworzyła
OPPT: „One People Public Trust ” /wwis.peotretrust1776org i opracowała UCC rejestr, zawierający
dowody na to, że żyliśmy w prywatnym niewolniczym systemie światowym:UCC-Uniform Comercial
Code. Poprzez ten rejestr ludzkość, jako zbiorowość, odzyskała swoje prawo własności terenów, nieba,
wody, własną wartość i własną wolność, co równocześnie oznacza, że już nic i nikt nie stoi między
ludźmi a Stwórcą.
DC-Washington/ . Te rejestry są prawomocne, niepodważalne. Służą do przymusowej egzekucji przez
ludzkość wyroku na upadłym, prywatnym, niewolniczym systemie. ”
Wymuszanie obecności w takim sądzie, który odrzucił wszystkie nasze w pełni udokumentowane
skargi na ludobójcze działania władz wszelkich szczebli w Polsce jak też wymuszanie poddania się
badaniom psychiatrycznym narusza godność, honor i inne niezbywalne, naturalne prawa T.Wojda jak
też każdego człowieka: prawo do życia w wolności, w bezpiecznym środowisku, z równym dostępem
do dóbr Ziemi.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że przepisy prawa o wykroczeniach (sprawa w sądzie przeciwko
T.Wojda jest z kodeksu wykroczeń ) nie zawierają żadnego odniesienia, żadnych podstaw na
wydawanie skierowania na jakiekolwiek badania a tym bardziej psychiatryczne w dodatku pod groźbą
siłowego doprowadzenia !
Pomimo tego prezes sądu w Łowiczu M.Piwowarczyk a nie sędzia referent wyznaczony do prowadzenia
sprawy, skierował prezes T. Wojda na badania psychiatryczne pod rygorem siłowego doprowadzenia,
powołując się błędnie, zuchwale na art. 42, § 2, byle uniemożliwić T.Wojda dalsze działania w obronie
praw i godności Narodu Polskiego.
http://prawo.money.pl/kodeks/wykroczen/czesc-ogolna/rozdzial-iv-warunkowe-zawieszenie-kary-ares
ztu/art-42
Art. 42. § 1. Wykonanie kary aresztu można warunkowo zawiesić, jeżeli ze względu na okoliczności popełnienia
wykroczenia, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz jego zachowanie się po popełnieniu wykroczenia należy
przypuszczać, że pomimo nie wykonania kary nie popełni on nowego podobnego przestępstwa wykroczenia.
§ 2. Warunkowe zawieszenie wykonania kary następuje na okres próby, który nie może być krótszy niż 6
miesięcy i nie może przekroczyć roku. Okres próby biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia.
8
§ 3. Jeżeli wykroczeniem została wyrządzona szkoda w mieniu, warunkowe zawieszenie wykonania kary może być
orzeczone tylko wtedy, gdy szkoda została w całości naprawiona.
Prezes łowickiego sądu posłużyła się wyznaczonym przez nią dla T.Wojda obrońcą z urzędu ( T.Wojda nie
występowała o wyznaczenie obrońcy z urzędu !) do nakłaniania poddaniu się wszelkim nakazom prezes sądu .
Adwokat K.Antosik oszukał T.Wojda, jakoby za niestawiennictwo na rozprawie w dniu 17.11.2014r. sąd zasądził jej
karę. Faktycznie rozprawa się nie odbyła a sędzia referent nie podjął żadnych decyzji w tej sprawie o
wykroczenie sygn.akt II W 414/14.
Wszystkie decyzje w tej sprawie podejmowane były tylko przez prezes sądu M.Piwowarczyk, która:
● przed pierwszą rozprawą zastrzegła aby nie wzywano żadnych świadków.
● następnego dnia po nie odbytej rozprawie, tj.18.11.2014r. zdecydowała o wezwaniu na rozprawę w dniu
26.01.2015r., godz. 10.00, sala nr.8 dwóch świadków: policjanta i byłego przewodniczącego Rady
Miejskiej w Łowiczu, który jest winny bezpodstawnego wezwania policji i nakazania siłowego
doprowadzenia T.Wojda na Komendę Powiatową Policji w dniu 25.06.2014r. Naraził budżet Łowicza na
niepotrzebną akcję służb ratowniczych i policji.
● zarządziła natychmiastowe przesłanie akt sprawy do biegłego psychiatry, co wykonano tego samego
dnia czyli 18.11.2014r. a tym samym sprawiła, że akta sprawy stały się całkowicie niedostępne.
● dołączyła do akt sprawy II W414/14 nowo stworzoną sprawę o rozpowszechnianie ulotek o czym
poinformował adwokat Antosik w rozmowie telefonicznej. Natomiast pracownice sądu w rozmowie
telefonicznej nie potwierdziły tego faktu.
● wyznaczyła drugi termin badania psychiatrycznego T.Wojda na 29.01.2015r. godz.12.00 w szpitalu w
Zgierzu.
Gdyby sprawcy ludobójczych działań nie uchodzili bezkarnie a sąd nie działał pod ich dyktando, nie
wydał wyroku nakazującego wtargnięcie do siedziby naszych organizacji, to nie byłoby działania
T.Wojda w ramach prawa do obrony koniecznej a tym samym nie musiałaby pojawiać się na Sesji
Rady Miejskiej w Łowiczu w dniu 25.06.2014r.
Łowicki sąd, ochraniający przestępców jest winien krzywd T.Wojda i naszych organizacji ale również
winien jest krzywd nie tylko mieszkańców Łowicza ale całej Polski, uznanych przez prokuratora za
pokrzywdzonych powstaniem trucicielskiej bazy hydroszczelinowania w Łowiczu, krzywdzonych zatrutą
wodą pitną, niszczeniem środowiska, rolnictwa, pokrzywdzonych antypolonizmem i wieloma innymi
działaniami zniewalającymi i niszczącymi zdrowie i życie każdego Polaka.
Poniżej fragmenty z wystąpienia Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu pt.: „Stop dla nielegalnej
ustawy 1066 ! O położenie kresu zuchwałym działaniom okupanta !” wraz z niedostępnymi linkami na
dysk google, bezprawnie i bezpodstawnie zlikwidowanego przez google, konta M.Bejda;
mariakonstancja2@gmail.com , co jest dowodem na panikę wśród przedstawicieli okupanta i jego
kolaborantów, również w łowickim sądzie militarnym, kapturowym, zarejestrowanym w Waszyngtonie
pod nr.424285439, SIC 9211 a działającym na szkodę i krzywdę Narodu Polskiego a w interesie
zdemaskowanego żydowskiego okupanta i upadłego prywatnego, niewolniczego systemu, NWO.
lowicz24.eu/wiadomosci/l24/6316-straz-interweniowala-w-budynku-sadu-i-prokuratury#comments
Straż interweniowała w budynku sądu i prokuratury
piątek, 09-01-2015
Wpisany przez Martyna
9
W piątek 9 stycznia o godzinie 12:36 do PSP w Łowiczu wpłynęło zawiadomienie o
zadymieniu zauważalnym w jednym z pomieszczeń na pierwszym piętrze sądu. Na miejsce
zadysponowano trzy zastępy straży.
Zanim na miejsce dotarła straż, pracownicy sądu zostali już ewakuowani. Po przybyciu do budynku
przy ul. Kaliskiej dowódca PSP stwierdził, że na korytarzu rzeczywiście jest wyczuwalny zapach dymu,
jednak ne udało się wykryć jego źródła. Jak dowiedzieliśmy się od dyżurnego stanowiska kierowania w
łowickiej PSP, czynności strażaków polegały na dokładnym sprawdzeniu wszystkich pomieszczeń
budynku, wentylatorów, a także instalacji elektrycznej. Po sprawdzeniu obiektu pracownicy sądu
powrócili do pracy.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Niech będzie przestrogą dla wszelkich służb, działających pod presją i na zlecenie żydowskich
okupacyjnych władz w Polsce fragment z komentarza do informacji o fałszywym alarmie w łowickim
„sądzie”, napisany przez lekarkę, demaskujacą ludobójczy, niewolniczy system.
cyt.:
„.. na pierwszym miejscu tą glupio wierną bandę „psów systemowych” całej tej
zbrodniczej piramidy administracyjnej s amozwańczy pejsaci „panowie”
przeznaczyli też na „odstrzał” , kiedy wierne brytany zza biurek staną się po
wykonaniu „rozkazów” zbędni i też niebezpieczni, bo wiedzą zbyt dużo o tych
wewnętrznych matactwach „prawnych” i na zimno zaplanowanym „medycznym”
ludobójstwie współczesnej inkwizycji. ”
http://www.petycjeonline.com/forum/122623
Maria Bejda, Teresa Wojda
Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze „Łowiczanie”
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU
http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
https://docs.google.com/document/d/1so4DIaI_8PV_syUibKndBXuvXzQcUY7FFPYkX5xkY/
Na rozprawie 17.11.2014r. w Sądzie Rejonowym w Łowiczu w sprawie sygn.akt IIW 414/14, o wykroczenie z art. 51 §
1 Kw, 66 § 2 Kw, 65 § 2Kw i 63a §1 Kw, przeciwko przywódczyni Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu, Teresie
Wojda, z wniosku o ukaranie wystawionego przez Komendanta Powiatowego Policji w Łowiczu na wniosek Rady
Miejskiej w Łowiczu, pod fałszywymi, całkowicie odbiegającymi od stanu faktycznego i miejsca zdarzenia
zarzutami “zakłócenia spokoju i porządku publicznego” :
● w dniu 25.06.2014r.na Starym Rynku w Łowiczu, co nie jest zgodne z prawdą, bo T.Wojda protestowała na sali
obrad Rady Miejskiej w Łowiczu a nie na placu Starego Rynku, przeciw odrzuceniu naszych w pełni
10
udokumentowanych skarg na ludobójcze działania Burmistrza Miasta Łowicza i Rady Miejskiej w Łowiczu jak też
skarg na zamach na nasze organizacje i siedzibę.
Na znak protestu przeciwko złamaniu prawa przez Radę Miejską, i bezpodstawne nasłanie policji przez
władze Łowicza, T.Wojda rozbiła maleńki pojemnik wody z zapachem czosnku (ok. 2 ml).
Dowód : link “Przerwane obrady Rady Miejskiej”
http://lowicz24.eu/wiadomosci/l24/4995przerwaneobradyradymiejskiej
Dowód: Nagranie wystąpienia prezes T.Wojda na sesji Rady Miejskiej w Łowiczu w dniu 25.06.2014r.

Dowód: link: Pismo procesowe z 17.09.2014r. , “Kara za obronę Narodu Polskiego a bezkarność za łamanie jego
praw ?”
https://docs.google.com/document/d/1oonScUtzqIPEepAR9WbhrJk6SGXSo4pXxJdrlT2AD2c/edit
● w dniu 01.08.2014r. na cmentarzu (nie na ulicy, jak fałszywie podane jest na wniosku do sądu!) w Łowiczu przy
pomniku “Harcerek i harcerzy Szarych Szeregów żołnierzy Armii Krajowej”, sygn. akt II W 488/14
Prawda o uzurpatorach zawarta na plakatach, które prezes Stowarzyszenia T.Wojda eksponowała w milczeniu
podczas odbywającego się widowiska drażniła władze miejskie, powiatowe i kościelne do tego stopnia że utrudniali
T.Wojda dojście do pomnika i złożenie hołdu ofiarom II Wojny Światowej a zwłaszcza żołnierzom AK w imieniu
Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu, kontynuatora działalności Armii Krajowej rodowitych Polaków.
To Burmistrz Miasta Łowicza K.Kaliński zakłócał spokój i porządek publiczny poprzez m.in . znieważanie
publiczne przez mikrofon prezes T.Wojda.
Dowód : Pismo procesowe z 30.09.2014r. ,
link: “Łowickie bezprawie wymiaru sprawiedliwości; sądzenie ofiary zamiast ukarania sprawców.”
https://docs.google.com/document/d/1iCJXbMPyo0yxZ2bQe6VYtcuUcr8oUTGpwNmIIyHz8NI/edit
Władze Łowicza wysługują się policją, która wnosi o ukaranie T.Wojda, osoby pokrzywdzonej napaścią dwóch
mężczyzn i zachowaniem policjantów a także zachowaniem władz miasta Łowicza i powiatu łowickiego oraz
przedstawicieli władz kościelnych.
Nade wszystko na “sędziach” Sądu Rejonowego w Łowiczu ciąży prokuratorski zarzut w związku z
zamachem na dobro chronione prawem jakim są nasze organizacje i siedziba. Decyzją Prokuratora
Okręgowego w Łodzi postępowanie przeciwko “sądowi” w Łowiczu zostało przekazane do Prokuratury w
Kutnie.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Reklamy

18 uwag do wpisu “System i My

 1. Cytat z tego co zamieściłem

  „… jesteśmy już WOLNI ! „Kontrolowane przez korporacje Rządy oraz Media odmawiają
  ogłoszenia swojego własnego zgonu z oczywistych powodów.

  Czyż nie jest to wiekopomne zdarzenie?
  Jesteśmy już Wolni !!!!!!!!! !!!!!!!! !!!!!!!!

  Teraz już z WOLNA możemy sobie biegać truchcikiem.
  A zapowiadało się tak beznadziejnie

  Zenek żebyś ty wiedział jak mi niektórzy zaśmiecają skrzynkę e- mailową, a jak im odpiszę by mnie ze swojej listy wysyłkowej wypisali to mi odpisują, że jestem ….. i. że jestem …. i że jestem ……. i jeszcze kilkoma innymi soczystymi zwrotami
  Niektórzy przy tym podpisują się doktorami, mecenasami, magistrami, najskromniej piszą ci którzy twierdzą że Bóg mi wybaczy, lub, że będą się za mnie modlić.

  Polubienie

 2. Myślałem , że to już koniec, a tu znowu kolejny e-mail
  ———
  Fundacja LEX NOSTRA
  Dzisiaj o godz. 8:23 PM
  Szanowni Państwo!
  Niedawno wydawało się, że w ciągnącej się już od 22 lat sprawie dotyczącej tajemniczej śmierci Jarosława Ziętary wreszcie „coś drgnęło”. Prokuratura Apelacyjna w Krakowie zintensyfikowała działania, co doprowadziło do dość zaskakujących wydarzeń: aresztowano mianowicie znanego biznesmena i byłego senatora RP III kadencji Aleksandra G. Postawiono przed nim zarzut podżegania do zabójstwa poznańskiego dziennikarza.

  O sprawie Ziętary i jej kulisach pisaliśmy już wcześniej. Niedawne wydarzenia, a szczególnie szybkie aresztowanie Aleksandra G. i jeszcze szybsze jego zwolnienie za poręczenime majątkowym (pomimo tak poważnego oskarżenia zagrożonego surową karą), każą zastanowić się, czy Prokuratura na pewno jest na właściwym tropie.

  Zapraszam zatem do lektury najnowszego tekstu na stronie naszej Fundacji:

  Zabójstwo Jarosława Ziętary wcale nie takie bliskie wyjaśnienia?
  Z poważaniem,

  Maciej Lisowski
  Dyrektor Fundacji LEX NOSTRA
  Fundacja LEX NOSTRA przeznaczy środki pozyskane z tegorocznego 1% podatku na pokrycie kosztow pomocy prawnej dla tych osób, które takiej pomocy potrzebują, a nie mogą sobie na nią pozwolić.

  Ty też możesz pomóc! Wystarczy, że przekażesz nam 1% swojego podatku.

  Rozlicz z nami PIT i przekaż 1% podatku
  Prosimy o wsparcie działalności Fundacji LEX NOSTRA. Wszystkie przekazane przez Państwa środki zostaną przeznaczone na realizację naszych statutowych celów, a więc pomoc prawną dzieciom obciążonym długami spadkowymi, oraz osobom i firmom pokrzywdzonym z powodu działalności urzędników.

  Liczy się każda złotówka. Wspomóc naszą Fundację mogą Państwo między innymi wpłacając dowolną kwotę bezpośrednio na konto: Bank Zachodni WKB konto nr: 98 1090 1030 0000 0001 1662 5224 Fundacja „LEX NOSTRA”, ul. Sienna 45 lok. 5, 00-121 Warszawa Mogą Państwo również pomóc Fundacji na inne sposoby. Więcej informacji na ten temat: http://fundacja.lexnostra.pl/pomoz-fundacji-lex-nostra/
  Fundacja LEX NOSTRA
  Załączniki: 3Wyświetl wszystkiePobierz wszystko
  —————–
  załączników nie pobierałem wiec i czytelnikom zaoszczędzę trudu ich ogladania

  Polubienie

 3. Byłem wczoraj w Urzędzie Skarbowym, bo jadłem jabłka
  @vartan frazpc.pl

  „Za zjedzenie SWOICH jabłek z WŁASNEGO sadu trzeba odprowadzić podatek?! Ja pier*dolę, to państwo nie przestanie mnie zadziwiać…” Tak niedorzeczne, że ciężko byłoby samemu to wymyślić. No ale co jest niedorzeczne, to skarbówka zrobi. Skontrolować – ukarać.

  Zacznę od tego że hobbistycznie jestem rolnikiem, 2ha sadu(jabłka eko nie będę się truł co 2 dni opryskami) i takie tam mniejsze większe pierdoły. Jestem Vatowcem,dopłat nie brałem na maszyny jedynie zwrot vat-u.
  Dostałem wezwanie do us, no cóż jak wezwanie trza się stawić. No to stawiłem się 20 zł nie moje za paliwo, pani w us zaczyna ze mną rozmowę, ma pan sad, ja na to no mam. A dużo pan jabłek w roku konsumuje ja mowie nie wiem, a ile ich pan zjada? ja 2-3 dziennie, pani czyli kilo dziennie, ja staram się. Pani ni z tego i z owego zamilkła coś tam klepie do komputera, po paru minutach mi daje papirek do podpisania.
  A tam (wyrywki z pamięci):
  blebleble
  Podatnik przyznał się do skonsumowania 360 kg jabłek ze swojego sadu,za które nie zapłacił podatku blebleble za które podatek wynosi aż 14 zł.
  Wykreśliłem „ze swojego sadu” dałem parawkę i oddałem grzecznie wykształconej pani, tłumacząc że polskie jabłka dla plebsu, ja jem zagraniczne smaczniejsze są.
  No bardzo nie była zadowolona, ale nie wiem czy dobrze zrobiłem bo teraz jak mi urząd skarbowy zrobi zdjęcie jak jem jabłka w sadzie to przejebane, będę oszustem skarbowym.

  http://www.wykop.pl/ramka/2373400/bylem-wczoraj-w-urzedzie-skarbowym-bo-jadlem-jablka/

  Czyli System i My

  Polubienie

 4. Na wielu portalach polsko-jezycznych prowadzonych we większości w odpowiednich celach i przez odpowiednich ludzi czytamy i dyskutujemy dajmy na to porównawczo o takim ustroju jaki doswiadczalismy kiedyś i dziś za Polski Ludowej,PRL,PRL-bis,czy obecnej RP ,która tez oznaczono numeracja kolejna, dajmy na to RP 3.
  Przy tym temacie o systemach prosimy czytelnikow/dyskutantow o pewne porównania BYTU swojego/waszego siostry i bracia POLACY .
  Tak,tak WASZEGO BYTU NIE-ZYDOW .

  Który przezyty system był lepszy i to pod każdym względem,a który gorszy .
  Polske Ludowa pamietaja już tylko zyjacy starzy Polacy ale młodym warto przypomnieć jak to zaraz po IIWS swiatowej na sile w Polsce zakładano na wzor radziecki kołchozy czyli Spoldzielnie Produkcyjne i PGR a potem co się dalej z tym dzialo.
  Jak to było z praca i wszelka produkcja,co się jadlo ,co się pilo ,jak się zylo .
  JAK JEST DZISIAJ ?
  Przy wielu innych tematach czytamy jak to dzisiaj/obecnie jest dobrze i zle (pytanie komu ?) ,postarajmy się dac porównania co stracilismy ,co zyskaliśmy i to tak szczerze bez obwijania w zlotka i sreberka .
  No i jeszcze wspomnijcie o naszym zdrowiu i rzeczywistym zadowoleniu .
  Mamy nadzieje,ze jak zwykle niezawodny tu doktor Marek Glogoczowski da swój kolejny wykład na nasze pytania ,przecież jest wspolczesnym filozofem i zna nie tylko Polske ale i caly swiat,w ktorym ma znajomych,wie co w trawie i polityce piszczy.

  Polubienie

 5. APA
  Obecnie jednym jest lepiej innym gorzej.
  Mnie osobiście jest lepiej, wręcz luksusowo.
  Mam kasę za nic, bo jestem na emeryturze i co miesiąc leją mi na konto 1300zł.
  Co prawda to o około 500 zł mniej niż dostaje pan Marek ale to i tak kupa szmalu.
  Policz sobie ile to w dolarach.
  W internecie niektórzy się rozpisują, że emeryt ma wybór albo kupić leki i umrzeć z głodu, albo kupić jedzenie i umrzeć z braku leków.
  A ja mam zupełnie inne zdanie, i wiem co mówię bo przecież jestem emerytem i żyję jak w bajce, jak w raju. O nic się nie martwię, bo całą emeryturę zabiera mi żona i ona ma na głowie cały dom i wszystkie wydatki.
  Ja tylko mówię jej jakie mam życzenia, co dziś chcę zjeść na obiad, a co na kolację. Jakie piwo ma mi kupić a jaką wódkę ( tu się kłócimy bo wódkę ostatnio karze mi kupować za swoje)
  Właśnie pisząc te słowa zajadam pierniczki w czekoladzie które przed chwilą przyniosła mi żona. Dużo zjeść nie mogę, nie z braku apetytu tylko , no wiesz jak to jest w moim wieku, obżarstwo nie wskazane.
  Jest fajnie. Tylko śmierci wnuka nie mogę przeboleć. To mnie dobija.

  Ale co mi tam do pana majora, ten ma wysoką emeryturę wojskową i jeszcze amerykańska. Temu to się dopiero powodzi.

  Polubienie

 6. Major przekazuje,ze powodzi mu się tak,ze zyje i nie pije nawet piwa,twierdzac ,ze jak pic to wlasna dobra indianska nalewke ze spirytusu roznie „rozmajonego po rzeszowsku”.
  Co do emerytur polskiej i amerykańskiej (już tu o tym pisal gdy dyskutowali obaj z MG) to prosil aby powtórzyć niedowiarkom,ze obie razem nie przekraczja jednego tysiąca $/m-c ,przeliczyć sobie teraz trzeba na zlotowki po kursie na dany dzień walut wymiennych ,dodaje,ze tajemnic w tym zakresie nie ma i nie obowiazuja go.

  Wyglada na to ,ze gospodarz portalu musi dorabiać majac „przerobke zlota na zlotowki”,bo jak zyc dziś w Polsce za tysiąc trzysta złotych – może nam to ktoś wyjasnic ?
  Podobno maja Polacy w Polsce jeszcze nizsze emerytury niż pan zlotnik ale w czym oni dorabiają ,by choćby oplacic rachunki ,to kolejne pytanie ,które dolanczamy .
  Co do lekow i leczenia to wam w Polsce jeszcze daleko w dogonieniu Ameryki i to pod każdym względem ,no i oczywiście mamy nieobowiązkowe ubezpieczenie w USA zas w Polsce placa go wszyscy nawet ci co w Polsce nie mieszkają a maja polskie emerytury .
  Wazna jest sprawa podatkow jakie emeryci w Polsce placa, a w USA niskie emerytury do 16K $ rocznie nie sa opodatkowane i papierkow się nie sporzadza/rozliczenia podatkowego nie wykonuje się.

  Dawac,dawac przykłady polskiego dobrobytu,nawet to ile wikary ma na miesiąc,ile kościelny,czy dorabiający na graniu organista.
  Ile zarabia zwykly robotnik u Polaka czy u Zyda lub Niemca i ,inni szczęśliwcy majacy prace w Polsce „demokratycznej”,bo ile Tusk ma to już wiemy z glownego scieku mediów ale ile Komoroski ,czy Kopaczowa to tym się nie chwala.
  System to system ,ten w którym mowilo się „czy się stoi czy się lezy…..” już przeminal ,teraz mamy demo-kracje i ta akurat jest bardzo interesujaca.

  My to my a wy to wy i komu jest dobrze ?
  Dzieki za podjecie tematu (jak na razie przez admina).

  Polubienie

 7. O widzisz APA, u ciebie do 16K $ rocznie nie są opodatkowane, a ja jak zarobię dodatkowo do emerytury marne parę złotych to mi żona każe dawać na podatek od tego, bo widzisz APA u mnie wszystko idzie przez bank, jako że przez internet od czasu do czasu coś sprzedam, ale nie ze złota. Tym się już nie param. Lenistwo we mnie takie siedzi, że nic mi się robić nie chce, ino zabawki mi w głowie, filmiki, spacery po lesie, na baseny w ciepłe wody i sauny, ale to już mi małżonka funduje w nadziei że mi życie przedłuży i wdową szybko nie zostanie.
  Starsze panie, emerytki też z tych basenów i sun korzystają z własnym dla życia ryzykiem, a to stąd, że grubaśne niektóre później mają problem po drabince z takiego basenu wyjść o własnych siłach. Był taki przypadek, że swoim mocarnym ramieniem musiałem takiej jednaj pomagać bo ją etatowy ratownik sam nie mógł do góry podźwignąć.

  A tak na poważnie, to każdy jest kowalem swego losu.
  Jak ktoś ma głowę i ręce to mu i dobrze, jak leń, niedorajda i pijak to i ma biedę.
  Ogólnie nie jest źle, choć mogłoby być i lepiej, ale mamy takie społeczeństwo jakie mamy to i rząd mamy taki jak to społeczeństwo.
  VAT 23%, wolna kwota od podatku chyba coś około 3000 zł., zarobki od 1400 w górę. Znajomy emeryt pułkownik mówił mi, że ma emerytury 2000 zł. jeśli jego żona ma też z 1500 to mogą całkiem przyzwoicie żyć.

  Widziałeś APA jakimi ciągnikami rolnicy ostatnio pod Warszawę podjechali?
  Wprawdzie może one i na kredyt kupione, ale zapewniam, że i domy na wsiach nowe i szykowne i duże, dachówką kryte, przynajmniej tu na Mazurach.
  To co oglądam teraz na Ukrainie, to ,jednak u nas znacznie większy dostatek niż w Donbasie.
  Takie domy jak niżej nie są rzadkością.

  A jakbyś chciał kupić w stanie surowym nieduży domek to masz adres poniżej

  http://olx.pl/oferta/okazja-nowa-cena-dom-jednorodzinny-na-wsi-winnica-CID3-ID3vGwl.html

  Ale za 20 tyś to raczej nie sądzę by warto było kupować

  http://tuznajdziesz.pl/nieruchomosci/aktualnosci/tani-dom-na-wsi-tak-ale,1191/

  Sam jednak jakąś stodołę bym kupił byle blisko , to jest w promieniu do 20 km

  Polubienie

 8. Piekne,piekne,a jakie trawniczki,tylko drzewek owocowych nie widzimy,warzywniakow jak w dawnej Polsce bywalo brak,no bo po co ,przecież wszystko jest w supermarketach u szmula i szwaba.
  Ciekawią nas jeszcze czyje to domy ,Polakow (?),a jeżeli już to na raty czy za gotowke kupione/zbudowane .
  Tak przy okazji to na ile rat i ile rata miesieczna wynosi we frankach czy w zlotowkach ?
  Oj bogata ,ta Polska bogata ,tylko dlaczego te rolniki i gorniki strajkują,czego oni jeszcze chcą ,majac tak piękne domy jakie nam tu admin przedstawil.
  Traktory tez jakies zagraniczne ,na raty czy za gotowke ,piekna defilada radości jadaca do Warszawy ale jakos za wcześnie przed 1-majowym pochodem.
  Co z polskimi traktorami i fabryka w Ursusie,co z zalaga tej fabryki polskich ciagnikow i maszyn .co z innymi fabrykami ???
  A polski samochod,motocykl/skuter czy nawet rower Polakom wreszcie pozwolono produkować ?
  Może to tez się nie oplaci ,podobnie jak rolnikom chowac kury,swinie i krowy ?
  Przeciez wszystko co obce tez pewnie i droższe ?
  Fajnie Polska teraz urządzona, a jaka demokracja – z przodu lata z tylu lata ,taki z ciebie demokrata mawiano kiedyś ,no i stało się ,portki takie w modzie .
  Faktycznie Ukraincy maja czego zazdroscic wiec pchaja się na zachod i do Polski,sa już wszędzie ,choć powiadają,ze to ukraińskie szmule i szwaby.
  Teraz to i gornikow w kopalniach zastapia i szafa będzie grac !

  Chlopaki !
  Zyc a nie umierać w tej dzisiejszej Polsce i jeszcze w basenach się moczyc jak pisze admin ,zresztą Walesa to nawet na Florydzie uskutecznia choć laskami się podpiera !!!
  Wracamy do Polski murowanej ?
  No to teraz nie dziwota ze Zydzi i Niemcy maja chrape na pobyt w Polsce – co nie ?!

  Dobranoc POLSKO !

  Polubienie

 9. ,tylko drzewek owocowych nie widzimy
  APA
  Polska to potężny producent jabłek i innych owoców.
  Rosjanie nasze jabłka kochali, Putin nie.
  Mogę ci prywatnie powiedzieć, że mamy lepsze jabłka niż w USA i asortyment kilka razy bogatszy.

  Polubienie

 10. SYSTEM i MY ,
  znaczy się UN-e i pozostalosci POLSKIEJ KRWI ,nie licząc tej zmieszanej z obca ,która się opowiada wg.tego CZYJ ZEW !
  Zostawmy przechwałki z jabłkami ( co nam tu serwuje adminek), tym bardziej gdy GMO przyklasnal nawet
  p-rezydent RP zniewolonej.
  Dzis wazny dzień ,bowiem mamy okazje sprawdzić jak to bywa gdy Polak/Polka-Wegier „dwa bratanki” (prawie rodzina) – my dodamy pytanie :
  do polityki,,gospodarowania,przyjazni czy do szklanki ?

  Otoz drodzy forumowicze,jestesmy już po pierwszych migawkach filmowych spotkania premierowskiego
  (W.Orban i E.Kopacz),spotkania dość istotnego a nawet historycznego.
  Już przy powitaniu nastapilo pewne zachwianie choćby z wręczeniem kwiatow „pana dla pani” ,co ma pewna i istotna wymowe jak choćby to ze Wegier nie przyjechal do Polki z…….. ale w celach bardzo ważnych dot. polityki i gospodarki, wiec pewne potkniecia „protokoarne” i zamieszanie „na zawolanie z tylu”.
  O czym rozmawiano przy stole (chyba okraglym) nie wiele jeszcze wiadomo ale wiadomo już jak to ustawiano Pania Premier Polski przed tym „rewolucyjnym premierem wegierskim”,który smial się „wychylić z jewrokolchozu” politycznie i gospodarczo a nawet wcześniej przyjąć u siebie tego nieposkromionego Putina !
  Wiecej na ten temat można wyczytać w mediach i na polniezaleznych portalach sieci net,my jednak dodamy od siebie (APA),ze ZANOSI SIE NA SLOWIANSKA WIOSNE 2015 ROKU.

  Daj Boze wyjść Slowianom z NIEWOLI !
  Prosimy Cie Panie !!!

  Polubienie

 11. Ha,ha,ha ,wizyta i po wizycie ,szmulomedia opisują jednoglosnie nie tylko w szmulolandzie polskim ale i na Wegrzech mydla oczy,za co Madziar już dawno winien je pogonić do ich jaska na wzgórzach.
  Z ta wiosna to tez jeszcze roznie może być bo pejsaci ,znaczy się ci najbardziej wierni kasie i swemu bogu maca gdzie tylko się da majac wyrocznie „swych swietych”,tworza kolo-myje kolomoje !
  Jedno jest pewne ,wiosna za miesiąc przyjdzie,kalendarzowa a jakze i będą ptaszki spiewac na rozne glosy.

  Polubienie

 12. Tyz prowda Zeniontko ty nasze ,co byswa bez ciebie zrobili ,ty nos zawsze pociesys i rozweselys choć nima do smichu dzisiaj nigdzie .
  Ludziska tak się zadluzyly ,ze ciężko im będzie z tygo wyjść ale tak to już jest jak się nimo rozumu ino darmochę bys brol lot zyda przy tym myslac ze jakosik to będzie cyly Bog dol dzień toji do pożywienie .
  Casem to se tak mysle,ze chyba te drobne dlugi tym bidokom zydy lumorza,a może na lodrobek ?
  pewnie jakosik się pogodzą,bo inacy to by się wszyckie pozabijaly ,a za to już pewno karaboska by na ludzi przysla.
  No to tyle com chciol napisac ludziom na loprzytomnienie scegolnie młodym ,bo ich mi najbardzi skoda,przecie zycie przed nimi a nie przed starymi.

  Polubienie

 13. Ciszej nad trumna Polski !
  Nie widzicie wokół siebie co z ludzmi wyprawiają ?
  Dzisiaj to nawet szmulowskie dziennikarze biora się za lby z sobą i wszelkie swinstewka odkrywają.
  Jednym zdaniem :
  PSY SIE ZAGRYZAJA !!!
  Przy okazji za lby biora się ludzie

  Polubienie

 14. Tak bywa przy podziale „lupow” .
  W każdym gangu jest szef, a ten musi być twardy .
  W globalnym systemie licza się najbogatsi.
  Biedni zawsze pracowali na bogatych.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s