Putin – monstrum czy zbawca ?


Nie jestem entuzjastą Putina, wręcz uważam, że obecny „gnój” na Ukrainie to jego, sprzed lat 10-ciu, osobista zasługa.

Ale w tym „gnoju” do którego powstania osobiście się przyczynił (nie dając pomocy prezydentowi Kuczmie, gdy go o to prosił na moskiewskim lotnisku w Szeremietiewo w grudniu 2004, w decydującym momencie „pomarańczowej rewolucji”, tuż przed decyzją Kuczmy by powtórzyć wybory prezydenckie na Ukrainie) Putin całkiem nieźle prosperuje.

Patrz poniżej tekst otrzymany dzisiaj e-listem:

(tekst pochodzi sprzed roku)

Putin – monstrum czy zbawca ?

Jak wiadomo, zachodnie elity w swej polityce kierowały się zawsze altruizmem i wyższymi ideałami. Taka strategia zapewniała im harmonijną współegzystencję z masami, które preferują proste schematy myślowe w rodzaju hollywoodzkiego dobrego szeryfa walczącego ze złym bandytą.

ROSJA PRZECIW ZACHODOWI
Zimna wojna

Apogeum takiego stereotypu myślowego stanowiła „zimna wojna” pomiędzy totalitarnym ZSRR i dobrym zachodem ze Stanami Zjednoczonymi na czele. Jeden z nielicznych ideowych i charyzmatycznych przywódców USA, prezydent Ronald Reagan trafnie określił swego adwersarza mianem „Imperium Zła”. Właśnie w okresie jego kadencji ZSRR został praktycznie rzucony na kolana. Dokonało się to nie przy pomocy potęgi militarnej, czy ideologicznej, ale ekonomicznej.

Głównym architektem zwycięskiej strategii gospodarczej (economics), zwanej od nazwiska ówczesnego prezydenta „reaganomics”, był Jego minister skarbu dr Paul Craig Roberts[i] .

Nie umniejszając nic z kredytu zła, jaki sprawiedliwie należy się Związkowi Radzieckiemu, należy podkreślić, że zachód nie ustępował mu w tym zakresie, a jedynie sprytnie maskował swe prawdziwe oblicze. Na nieszczęście, prosta umysłowość zwykłego zjadacza chleba nie jest w stanie wyjść poza „sportowy” paradygmat, w którym jeśli jeden z przeciwników jest zły to drugi, niejako z definicji, musi być dobry i vice versa.
Strategia globalizacji

Według zachodniej propagandy, rozpad sowieckiego imperium zła, zakończył okres „instytucjonalnego zła”, ale nie wyeliminował wszystkich złych ludzi. Fakt ten zobowiązywał zachód do kontynuowania jego szlachetnej krucjaty, z tą tylko różnicą, że o ile dotychczas obiektem tejże były państwa i ideologie, o tyle teraz stały się nim pojedyncze jednostki.

Gdy więc, zainicjowano rozpad Jugosławii, krwawą wojnę domową i interwencję militarną NATO, celem tych działań nie były narody żyjące w jej strukturze, ale „zły prezydent” Slobodan Miłoszewicz. Potem poszło już jak z płatka. Szlachetny zachód rozpoczął wojnę z prezydentem Iraku Saddamem Husseinem i jego nieistniejącą bronią masowego rażenia, zaatakował w Afganistanie terrorystę Osamę Bin-Iadena (nota bene agenta CIA), zlikwidował krwawego libijskiego dyktatora Kadafiego, a obecnie próbuje zrobić to samo z syryjskim prezydentem Assadem.

W aspekcie polityki rosyjskiej, zachód z życzliwą pobłażliwością traktował nigdy nietrzeźwiejącego Borysa Jelcyna. Również Władimir Putin cieszył się we wczesnym okresie sympatią zachodu, co umożliwiło mu między innymi doprowadzenie do zwycięskiego końca krwawą wojnę w Czeczeni.

W owym okresie Putin realizował odwieczną mocarstwową geopolitykę rosyjską, polegającą na taktycznym sojuszu z zachodem (Niemcami) kosztem Polski i innych państw Europy centralnej. Wyrazem tej polityki były miedzy innymi budowa rurociągu bałtyckiego i zamach smoleński, który przeprowadził w ścisłej współpracy z zachodnią agenturą upozowaną na „władze suwerennej Polski”.

Z dłuższej perspektywy czasowej, wszystko wskazuje na to, że w aspekcie smoleńskim, Putin dał się po prostu wpuścić zachodowi w maliny. Jego rękami zachód pozbył się niewygodnych polskich oficjeli, którzy nie wyzbyli się jeszcze wszystkich mrzonek o podmiotowości państwa polskiego. Przy okazji, umożliwiło to rozbudzenie w niechętnym Rosjanom społeczeństwie III RP, prawdziwej doń nienawiści.

Pomimo werbalnych deklaracji o tolerancji i równości, głównym narzędziem w zachodniej strategii divide et impera[ii] było i jest skłócanie społeczeństw na płaszczyźnie rasowej, narodowościowej, czy religijnej. Przy czym, zachód w działaniach tych wykazuje się maksymalnym pragmatyzmem. Równolegle zbroi Al-Kajdę w walce z syryjskim Assadem i zmagający się z nią na swym terytorium rząd Iraku. Pomimo jawnej antysemickiej postawy ukraińskich neonazistów, nie waha się przed ich wspieraniem bronią, pieniędzmi i szkoleniem do walki z Rosją.

Rozbudziwszy nienawiść do Rosjan, muzułmanów -dzięki wojnie w Czeczenii, Polaków -dzięki zamachowi smoleńskiemu i Ukraińców -dzięki grabieżczej polityce rosyjskojęzycznych oligarchów (będących nota bene etnicznymi Żydami funkcjonującymi w pełnej symbiozie z zachodem), przygotowano podatny grunt do agresji na samą Rosyjską Federację.

Gdyby na Kremlu urzędował obecnie prezydent pokroju Jelcyna, wydarzenia toczyłyby się drogą pokojową i doprowadziły do rozmiękczenia, rozpadu i w konsekwencji do wchłonięcia przez Imperium Euroatlantyckie (US & UE) całej Federacji.

Na drodze tego scenariusza stanął Putin, który zorientowawszy się w autentycznych planach zachodu zaczął się im przeciwstawiać, miedzy innymi zacieśniając współpracę z drugim obiektem zachodniej agresji- Chinami. Obecnie bowiem, jedynie te dwa państwa stoją na drodze do totalnej dominacji globu przez Imperium Euroatlantyckie (US&UE), a co za tym idzie międzynarodową oligarchie finansową.
Polski aspekt

Obecna nienawiść zachodu do Putina wypływa także z dwu dodatkowych przyczyn.

W celu jak najszybszego przezwyciężenia obecnego marazmu państwa i społeczeństwa, pragmatyczny Putin oparł się na promowaniu prawa naturalnego (dziesięciu przykazań). Stara się wałczyć z alkoholizmem, aborcją, rozwodami, wszechobecną korupcją. Zaczyna na tym polu odnosić pierwsze sukcesy, co wprawia w popłoch nihilistyczny zachód. Stąd też bierze się histeryczna nagonka na łamanie przez Rosję „praw człowieka” i „ograniczanie wolności słowa”; vide: homoseksualizm, Pussy Riot[iii], etc.

Jeszcze większy niepokój budzi rosyjskie wyzwanie rzucone zachodniej propagandzie medialnej. Uświadamiające sobie nieunikniony charakter konfliktu z zachodem, rosyjskie państwowe media, bez owijania w bawełnę, zaczynają uświadamiać odbiorców co do autentycznych przyczyn i skutków niezliczonych „operacji pokojowych” w byłej Jugosławii, Iraku, Afganistanie, itd.,itd., „integracji europejskiej”, globalizacji i innych projektach Euroatlantyckiego Imperium Zła (US&UE).

To, co do tej pory było wiedzą nielicznego grona wtajemniczonych specjalistów, staje się tajemnicą poliszynela. W przypadku Ukrainy, media otrzymują nawet informacje wywiadowcze i publikują dossier obecnych kijowskich przywódców wraz z dokumentacją ukazującą czyimi są agentami, a nawet, kiedy i jakie wynagrodzenie otrzymują za swą „pracę”.

Rosyjskojęzyczne audycje docierają na cały post-sowiecki obszar, a także są łatwo rozumiane w innych krajach słowiańskich. Szybko rozwijający się anglojęzyczny sektor mediów rosyjskich, swym potencjałem może objąć cały trzeci świat i samo Imperium Euroatlantyckie (US&UE), co stanowi śmiertelne zagrożenie dla tego królestwa wszechobecnego kłamstwa i hipokryzji.

Przeciętny obywatel III RP wyrabia sobie pogląd na świat na podstawie polskojęzycznych mediów tzw. głównego nurtu. Wizerunek jaki mu one przekazują ma tyle wspólnego z rzeczywistością ile krajobraz marsjański z ziemskim.

Od swych sprzedajnych, agenturalnych „elit” społeczeństwo nie może oczekiwać prawdy. Nawet ci, którzy mienią się być sługami PRAWDY (Boga), ze zręcznością godną swych biblijnych poprzedników, faryzeuszy, dyskretnie jej nie zauważają. Co odważniejsi z nich, poddają, co prawda krytyce wybiórcze przykłady „niedoskonałości” wynikających z funkcjonowania naszego społeczeństwa w „ekskluzywnym klubie bogatych”, jakim mieni się być Unia Europejska, ale nikt nie trudzi się z ułożeniem tych pojedynczych elementów w jedną mozaikę, która ukazałaby zapewne całe odrażające oblicze szatana. Miast tego, wolą się oni zajmować celebrą i wprowadzać, z natury skłonnych do kierowania się emocjami a nie rozumem, Polaków, na coraz to wyższe poziomy egzaltacji.

Na mszy o tydzień poprzedzającej uroczystość kanonizacji Jana Pawła II, zachęcano z amony, do przeżycia tej nadchodzącej celebry „w oniemieniu”. W tym samym okresie na ulicach pokazały się billboardy z wizerunkiem Ojca Świętego i napisem: „Jan Paweł Drugi: Jezus Chrystus Pierwszy”·. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można założyć, że oniemiałe owieczki w podświadomości zakodują sobie „dynastyczną równość” tych dwu Osób, tak jak np. Ludwika XV i Ludwika XVI. Już obecnie podczas mszy częściej pada imię Jana Pawła niż Jezusa Chrystusa. Istnieje, więc realna możliwość, że za jakiś czas nasze „polsko-katolickie” społeczeństwo stanie się pogańskim. Bowiem Chrześcijaństwo, którego część stanowią katolicy, to religia uznająca za Mesjasza Jezusa Chrystusa i nikogo więcej.

Stan „oniemienia”, gwarantujący pełne wyłączenie funkcji intelektu, może okazać się przydatnym także w innych aspektach funkcjonowania społeczeństwa.

Prowadzący stado na rzeź starają się utrzymywać je w maksymalnym spokoju. Stąd też polskojęzyczne media pełne są „normalności i spokoju”. Żadnych „ekstremalnych poglądów”, żadnych „teorii spiskowych”!! Te są tylko dla obłąkańców, a nie dla „rozumnych Polaków”. Publikatory ukazują wizerunek życia w „dostatniej i suwerennej” Rzeczypospolitej, jako pasmo „rozwoju i sukcesów”, „awansu cywilizacyjnego” i „szans dla wszystkich ”.. A to na dodatek w potokach manny z nieba w postaci „dotacji unijnych”. Raj jest tuż, tuż, za rogiem!

Jedyne zagrożenie dla tego „raju” stanowi Rosja, której szpony już zaciskają się na gardle III RP. Na szczęście kilkuset dzielnych żołnierzy NATO obroni Ją przed tym nieobliczalnym wrogiem!

Taki jest wizerunek medialny. A jaka rzeczywistość?

Merytorycznie poprawne jest porównanie III RP z poprzednim okresem, w którym to zachód sprawował władzę w naszej Ojczyźnie. Był to okres okupacji niemieckiej.

Aby rozwiązać ostatecznie „polski problem”, ludność Generalnej Guberni poddano eksterminacji. Na trzy zmiany dymiły kominy krematoriów Oświęcimia i innych obozów zagłady. Na całym obszarze kraju prowadzono operacje karne, rozstrzeliwania i zbiorowe egzekucje. Kraj traktowany był, jako rezerwuar taniej siły roboczej dostarczanej do Niemiec w wyniku polowań zwanych „łapankami”. Natomiast cały, niezniszczony w czasie kampanii wrześniowej, przemysł pracował pełną parą na potrzeby „niemieckiego wysiłku zbrojnego”.

Obecnie w III RP nie dymią kominy krematoriów. Po ulicach nie chodzą niemieckie patrole. Nie ma tez łapanek. Pomimo to kraj traktowany jest, jako rezerwuar taniej siły roboczej, do którego jego mieszkańcy zgłaszają się dobrowolnie sami. Natomiast, ponieważ zachodowi w ogólności, a Niemcom w szczególności nie potrzebny był polski potencjał przemysłowy, zlikwidowano go w okresie dwudziestolecia III RP. Chroniczne strukturalne bezrobocie wymusza ciągłą emigrację i zastępuje niesmaczne w swej wizualnej wymowie łapanki. Nie potrzeba też krematoriów. Gigantyczna emigracja, wysoka śmiertelność starszego pokolenia, którego pozbawiono opieki socjalnej, oraz minimalna dzietność spauperyzowanych rodzin, gwarantuje szybkie zmniejszanie się populacji autochtonów.

Opracowania niezależnych zachodnich specjalistów, wykazują, że postkomunistyczne państwa będące członkami UE tracą szybciej swą populację niż Rosja.[iv] Według cytowanych badaczy, zjawisko to nosi wszelkie znamiona ludobójstwa i to ludobójstwa z premedytacją, a nie jak się powszechnie uważa, produktu ubocznego „reform wolnorynkowych”.

W okresie wojny i okupacji, społeczeństwo polskie charakteryzowało się wysokim morale i honorem wolnego człowieka. Dziś osiąga dno demoralizacji, upadku i odczłowieczenia.

Nie ma więc wątpliwości, że obecne „celebryckie elity”[v] prowadzą Polskę ku materialnej i duchowej zagładzie. Otumanione i bezsilne społeczeństwo uratować od niej może jedynie szybka klęska Euroatlantyckiego Imperium Zła (US&UE), która spowoduje rozpad kolonialnych struktur zniewalających dziś naszą Ojczyznę.
Zbliżająca się końcowa rozgrywka

Nieniepokojący dla zachodu fakt niezależności Putina został trafnie skategoryzowany. USA stwierdziły bez ogródek, że Rosja wyłamała się z Nowego Porządku Światowego (NWO)[vi] .Taka „zbrodnia” wymaga natychmiastowej „kary”. Dlatego też, Stany Zjednoczone postanowiły nie czekać na ostateczne rozgromienie Syrii, które otwarłoby im drogę do ataku, na „czekający w kolejce” Iran i skierowały całą energię na kierunek ukraiński. Działania agenturalnych kijowskich władz wskazują dobitnie, że w amerykańskim scenariuszu zapisana jest wojna domowa i rozpad państwa, który zmusi Rosję do zabezpieczenia bytu rosyjskiej populacji zamieszkującej wschodnią Ukrainę. Stworzy to dogodny pretekst do bezpośredniego zaangażowania się NATO w konflikt z Rosją.
Wyjście z matni

Jeden z nielicznych przedstawicieli szczytów amerykańskiej władzy, który zasługuje na miano człowieka sumienia, główny autor zwycięstwa USA nad ZSRR, dr Paul Craig Roberts, od lat z rosnącym krytycyzmem odnosi się do poczynań kolejnych administracji Białego Domu. Ostatnio oświadczył bez ogródek, że według jego oceny, skrywanym celem Waszyngtonu jest rozpętanie III Wojny Światowej, przy pomocy której, amerykańskie elity mają nadzieję zniszczyć lub podporządkować sobie Rosję i Chiny.

Ponieważ konflikt takowy niesie z sobą ogromne niebezpieczeństwo użycia broni nuklearnej, dr Roberts przekazał Rosji i Chinom radę[vii] jak szybko, metodą gospodarczą, doprowadzić do upadku USA i UE. O ile rzucenie na kolana ZSRR zajęło ekipie Reagana-Robertsa sporo lat, o tyle wdrożenie przez Rosję i Chiny jego obecnego planu, w krótkim czasie sprowadzi do parteru Euroatlantyckie Imperium Zła (US&UE). Wygląda na to, że ekipa Putina szykuje się już do wprowadzenia jego rad w życie.

Problem stanowią natomiast Chiny, których przywódcy wciąż nie mogą dojść do oczywistej konkluzji, że lepszą alternatywę stanowi przejściowy ekonomiczny chaos, który wywoła wdrożenie planu Robertsa, od bomb atomowych wybuchających nad ich głowami. Z tego też powodu trwożnie chowają się za plecami Rosji, która stoi przed alternatywą zwyciężyć lub zginąć.

Co do tytułowego pytania dotyczącego osoby samego Putina, to najrozsądniej jest zostawić je Bożemu osądowi. Jedno można uznać za bezsporne; obecny rosyjski prezydent to jedyna osoba stanowiąca dziś przeszkodę na drodze do totalnego zniewolenia świata w ramach nowego porządku światowego (NWO). I choćby tylko z tej przyczyny warto życzyć mu sukcesu!

Ignacy Nowopolski
[i] http://www.paulcraigroberts.org/
[ii] http://pl.wikipedia.org/wiki/Dziel_i_rz%C4%85d%C5%BA
[iii] http://en.wikipedia.org/wiki/Pussy_Riot
[iv]http://www.eutimes.net/2014/04/post-communist-european-countries-losing-population-too-fast/
[v] http://ignacynowopolskiblog.salon24.pl/573110
[vi] http://www.eutimes.net/2014/04/top-u-s-diplomat-russia-has-betrayed-the-new-world-order/

[vii] http://www.paulcraigroberts.org/2014/04/14/washington-drives-world-war-paul-craig-roberts/

Za: http://ignacynowopolskiblog.salon24.pl/582228,putin-monstrum-czy-zbawca

Data publikacji: 3.05.2014

23 uwagi do wpisu “Putin – monstrum czy zbawca ?

 1. Znalazłem, na http://www.km.ru tekst po rosyjsku, który mówi co się dzieje na pograniczu rosyjsko-ukraińskim i do czego służy „zamrażanie” wojny w Donbasie. Autor niej więcej mówi to, co i ja myślę.

  Tekst się kończy taką oto uwagą, cytuje:

  Za wyjątkiem dwóch-trzech profesjonalnych przywódców, cały wyższy szczebel władz FR jest zapełniony dyletantami, dobranymi po zasadzie „spolegliwości” (cytuję poufną wypowiedź S. Żelezniaka).
  Wszystko to uzależnia efektywność politycznych oraz wojskowych poczynań Rosji od poziomu zachowania się bardzo ograniczonego kręgu wyższych urzędników, a realnie od jednego człowieka. Zewnętrznym zarządzającym (Światem) wystarcza znaleźć „sposób” na ten ograniczony krąg, czy tylko na tego człowieka, i ta efektywność (polityczna Rosji) będzie zbliżała się do zera.

  I czy przypadkiem to robienie, przez massmedia (także w Rosji) z Putina „nadczłowieka” potrafiącego się postawić „Zachodowi”, to nie jest właśnie ten „sposób” zarządzania zachowaniem się tego bardzo wąskiego, decydującego o losach Rosji, od ponad już lat 20, wciąż tego samego „kolektywu”.

  A oto, już po rosyjsku, streszczenie tego, co jego autor na ten temat napisał:

  Эволюции социального устройства России не происходит. Элиты не меняются, социальные лифты отсутствуют. Просто ужесточается контроль над любыми протестными движениями и настроениями, что тоже правильно, ибо любая революция всегда Россию отбрасывала прежде всего в демографическом отношении. А негативная демография – основной геополитический минус нынешней России.

  Если бы не экономическая поддержка Россией украинской хунты, то Украина пришла бы к тотальному краху уже в прошлом году. Льготы по газу, поставки угля и сотрудничество оборонных комплексов, стреноживание ополчения Донбасса, — все это продлило жизнь тех, кто по определению нежизнеспособен. Нынешняя власть на Украине поддерживается, как это ни парадоксально, и с Запада, и с Востока. Поэтому обвинять в тупости и бездарности ни Порошенко, ни всяких яценюков не стоит. Они используют в свою пользу и друзей, и врагов. Это ли не вершина политического мастерства?

  США стремятся превратить украинско-российский конфликт в перманентный, по образцу армяно-азербайджанского. России практически невозможно этому сценарию противостоять в силу реального разрушения и гибели великой военно-промышленной советской цивилизации, что прежде всего выразилось в замене империалистической и антикапиталистической элиты СССР на компрадорскую колониальную псевдоэлиту Эрефии. За исключением двух-трех профессиональных руководителей весь высший эшелон РФ заполнен дилетантами, выбранными по принципу «исполнительности»(цитирую конфиденциальное признание С.Железняка).

  Читать полностью: http://www.km.ru/world/2015/04/14/protivostoyanie-na-ukraine-2013-2015/757488-voina-nachnetsya-16-go-ona-i-ne-konchal

  Polubienie

 2. Bardzo dobry opis tego co się w swiecie dzieje ,w Polsce i u sasiadow ,nie wiele już można do tego dodac ,chyba tylko to ,ze co raz więcej ludzi dostrzega PRAWDE .
  Szkoda,ze czynnie nie przeciwdziała zlu a slepo wierzy lzemediom .
  NWO jest na zachwianej pozycji .

  Polubienie

 3. Odpowiedni człowiek na odpowiednim stanowisku
  Myślę, że w przypadku Putina jest odwrotnie.
  Nieodpowiedni człowiek na nieodpowiednim stanowisku.
  Spróbujmy sobie przez chwilę wyobrazić jak by zachował się na miejscu Putina J. Stalin?
  Oczywiście tylko teoretycznie, bo w rzeczywistości gdyby na Kremlu rządził ktoś pokoju Stalina, żadna heca typu majdan by nie zaistniała. Nie byłoby rozpadu ani ZSSR ani upadku Jugosławii.
  Amerykańska doktryna wojenna dalej opierałaby się na zasadzie powstrzymywania komunizmy, już nie w Indochinach, a na terenie Meksyku, może nawet na Rio Grande
  Putin to ,,swój” człowiek, do pewnego stopnia pechowiec, któremu po kilku szczęśliwych latach rządu zdarzył się wypadek z Krymem.
  Nie wziąć Krymu, znaczyło narazić się Rosjanom i być może utracić władzę, tak jak Gorbaczow na rzecz bardziej radykalnego polityka, wziąć Krym oznaczało narazić się Amerykanom i ryzykować utratę ich ,,przyjaźni” i poparcia.
  W tym układzie nie było dla Putina dobrego rozwiązania. Jest teraz jak kopnięty kundel. Może jeszcze nie wszyscy Rosjanie to zauważają, jeszcze media robią mu makijaż i kleją gipsowe popiersie Putina jako męża stanu i dobrego wujka w w jednym, ale problem istnieje i nazywa się Ukraina,- Donbas,- Krym i kilka tysięcy trupów jak na razie,……jak na razie…..

  Polubienie

 4. Augustynie, to śpiewa kobieta , Rosjanka, zaś niejaki Putin śpiewa zupełnie co innego, wyśpiewuje by się przypodobać Amerykanom

  Polubienie

 5. Nie ma innych możliwość jak tylko ZJEDNOCZYC SLOWIAN pod jednym sztandarem i przeciwstawić się lotrom,zlodziejom i bandytom wszelkiej masci i narodowsci !
  Przez dwa tysiące lat pomieszano krew slowianska z obca ,wzeniono się w slowianskie rodziny ,narzucono wiare i religie,przejeto podstepnie caly dorobek narodowy, a teraz morduje się Slowian na rozne sposoby .
  Czas na zatrzymanie tego KIERATU !!!
  CZAS NA SLOWIAN STANOWIENIE ,SUWERENNOSC i NIEPODLEGLOSC,ZYCIE W POKOJU i DOBROBYCIE NA WLASNYCH ODWIECZNYCH ZIEMIACH .

  NARODZIE SLOWIANSKI OBUDZ SIE i JEDNOCZ ,SMIERC WROGOM !!!

  Polubienie

 6. Czy w Putinie jest slowianska dusza ?

  Osobiscie mysle ,ze tak, a WY FORUMOWICZE jak uważacie ???

  Zadnym monstrum nie jest ,nie ma tez zamiaru nikogo zbawiać czy karmic u siebie ale poprowadzić na ZLOCZYNCOW na pewno TEGO DOKONA z udzialem WOJSKA !
  Dobrzy ludzie i Bog mu w tym pomoze .
  Zli ludzie będą przeciwko niemu.

  Polubienie

 7. @Augustyn P.
  „KOCHAĆ jak to łatwo powiedzieć”!!!
  Każdy totalitaryzm,nie wyłączając SŁOWIAŃSKIEGO,który może być wzorowany na faszyzmie,czy komunizmie ,podobnie jak rasizm,nie wyłączając żydowskiego jest złem.
  W wyniku militaryzacji handlu wojną i pokojem na Ukrainie mamy do czynienia ze spadkiem walki zła ze złem to jest nazizmu z komunizmem.Można to opisać jako efekt procesu od ŻYDOBOLSZEWIZMU do ŻYDOBANDERYZMU.

  Polubienie

 8. Adminie !
  Przeciez Putin to tez człowiek i nie utrzymuje się ze spiewu .
  Dla mnie istotne jest to,ze NIE SPIEWA tak jak mu global nakazuje !
  Zaczynaja i inni prezydenci spiewac na swojska nute – GLOBAL SIE SYPIE !!!
  Zas polski p-rezydent tańczy jak mu graja ,ooot tancer !

  Polubienie

 9. Panie Mieczyslawie – czy jest jakas roznica miedzy Zydami a sowietami ?
  A co do rasizmu to ja osobiście uważam,ze jest ,bo i RASY LUDZKIE NADAL SA .
  Czy zrobi ktoś z Arykanczyka POLAKA ?
  Może być obywatelem polskim Afrykanczyk ale nigdy on nie będzie PRAWDZIWYM POLAKIEM.
  Jestem za aby w dokumentach tozsamosci wpisywać ponownie z jakiej narodowsci się wywodzisz i wówczas taki dokument już będzie mial odpowiednie znaczenie i wymowe.
  Zobaczymy ile to w polskim Sejmie czystej krwi Polakow mamy i jak oni dbaja o nas POLAKOW .

  Polubienie

 10. Admin nam tu miedzy innymi wciska,ze „……Putinowi zdarzyl się wypadek z Krymem”.
  ADMINIE – a ty co ,”powypadkowy” dziś jesteś ?
  Na Krymie nie było już litości nad podloscia !
  Kto się opowiedział za Krymem a kto przeciw ?
  Zreszta czy plebejusze już nic nie maja do powiedzenia w tym zgniłym globalu,ktorego fetor wiatr goni na wszystkie kontynenty ???
  A tak po prawdzie ,to co się z toba admninie dzieje ,czy kasa/pieniądze przyslonily ci oczy i sluch ?
  Nie odróżniasz zla od dobra,klamstwa od prawdy a tylko wchłaniasz propagandę nawet jej nie przesiewając przez polskie sito ?
  Oj nie dobrze z TOBA admin,czas i u ciebie znaleźć miejsce na PRAWDE ,inne portale już to czynia,bo wiedza,ze zbliza się WYMIAR SPRAWIEDLIWOSCI LUDOWEJ/NARODOWEJ !
  Radze Ci – popraw się ,machnij reka na lekka kase .
  Zdrowka Zycze !

  Polubienie

 11. @Augustyn P
  Też chyba chodzi o to aby i to obowiązywało w Rosji :
  „Jestem za aby w dokumentach tozsamosci wpisywać ponownie z jakiej narodowsci się wywodzisz i wówczas taki dokument już będzie mial odpowiednie znaczenie i wymowe.”
  Dla mnie jest rzeczą oczywistą,że sejm RP ma nadreprezentację mniejszości żydowskiej,co jest wynikiem ordynacji wyborczej stanowiącej zasadniczy element patologii ustawy zasadniczej.Stąd też słaba pozycja STRONNICTWA POLSKIEGO w stosunku do AMERYKAŃSKO-ŻYDOWSKIEGO zasilonego dezerterami ze STRONNICTWA RUSKIEGO.
  Co do ras to są pod względem antropologicznym,ale to nie musi się pokrywa się z plemionami języko- podobnymi,które mogły nawet tworzyć cywilizacje (przykładowo ŻYDOWSKĄ)

  Polubienie

 12. Cywilizacja zydowska jest SPECYFICZNA i uznajaca się (obok niemieckiej) za wyzsza ,mało tego „wybrana przez Boga” co jest kłamstwem a nawet bluźnierstwem ,bo kto się wywyzsza będzie ponizony .
  Stronictwo RUSKIE czy kazde inne ma swoje zalozenia i cele ,które realizuje przez caly swój okres trwania .
  ROSJAN PROBOWANO i NADAL SIE TO CZYNI, NIEWOLIC NA ROZNE SPOSOBY .
  SLOWIANIE NIE DADZA ZNIEWOLIC SIE DO KONCA ,TO SPECYFICZNY NAROD Z DOBRYMI ZALETAMI WE WIEKSZOSCI.
  Zbyt miłosierny i latwowierny .

  Polubienie

 13. Trudno mi się odnieść do kolejnej utopii POLITYKA HISTORYCZNA „SŁOWIANIE”.
  Wybory prezydenckie dokumentują,że po Polsce toczy się wyrównujący walec STRONNICTWA AMERYKAŃSKO-ŻYDOWSKIEGO.
  Jest JEDEN CEL,ale z różnymi DROGAMI do niego prowadzącymi.
  Dla tego CELU powinna się odbyć debata aby pokazać jak wyjść z PUŁAPKI aktualnej ekonomicznej utopii.Obecność kandydatów nie musi być obowiązkowa.

  Polubienie

 14. Ponieważ w najnowszym wydaniu http://rusvesna.su/news/1429407773 poniższy wpis na temat „polityki Chujło” już wycięto, więc przytaczam go w oryginale w calości:

  Tłumaczenie istotnej części na polski: https://wiernipolsce.wordpress.com/2015/04/05/rozmowy-minsk-2-to-parawan-za-ktorym-postepuje-formowanie-infrastruktury-dla-wielkiej-wojny/#comment-93477

  Avatar

  Лорд Оменс

  А если быть точным то не власти ДНР, а сам солнцеликий Хуйло решил сдать Горловку, Донецкий аэропорт и Широкино укропам.

  С точки зрения Хуйлa и кремлевских блядей – шаг вполне понятный. Они же все равно Новороссию намерены под укропов положить, вернуть в Ебиную, а потому, с их точки зрения, кто будет контролировать Горловку или Широкино – большого значения не имеет. Если через какое-то время ВСЯ Новороссия будет в Ебиной, а над Донецком и Луганском снова будут вывешены поганые жовто-блокитные тряпки (не сразу, конечно, но конечная цель именно такая) – то почему бы не отдать украинским ублюдкам Горловку уже сейчас? Это для русских украинцы – твари и дегенераты, которые хорошими бывают только мертвыми. А для чекистско-еврейской неруси в кремле это уважаемые партнеры, „брацкий савецкий нород”, и их уважение – как признался Хуйло на пресс-конференции – еще нужно заслужить.
  3 минуты назад
  Ответить

  Avatar

  Лорд Оменс

  -1
  Я так понимаю, кремлевские марионетки в ДНР Горловку, Донецкий аэропорт(ДАП), Широкино собираются сдать укропам? Именно это и произойдет после того, как в этих трех пунктах будет создана демилитаризованная зона. А укропы все-таки молодцы. С прошлого года они не могут взять Горловку. Сколько штурмов отбивал несчастный город за время агрессии Украины против Донбасса. То есть они поняв, что город штурмом не взять, решили пойти другим путем. Подключив агентов СБУ в Кремле(имя самого главного агента вы наверное знаете), решили сделать Горловку демилитаризованной зоной. Это означает, что из города полностью должны быть выведены все подразделения ополчения. Тогда никто укропским войскам не сможет оказать сопротивления. Тоже самое касается и ДАПа с Широкино. В случае с последним, они с января пытаются оттуда выбить ополченцев. Но ничего этого не получается.теперь хотят, чтобы поселок стал демилитаризованной зоной.

  https://wiernipolsce.wordpress.com/2015/04/05/rozmowy-minsk-2-to-parawan-za-ktorym-postepuje-formowanie-infrastruktury-dla-wielkiej-wojny/#comment-93477

  Polubienie

 15. No i jeszcze jeden celny komentarz Lorda Omensa:

  И еще хотелось бы отметить одну вещь. Насколько я знаю, никаких демилитаризованных зон в минских соглашениях нет. Так есть только отвод тяжелого вооружения. Которое кстати, Украина так и не отвела. И в этих условиях обсуждать еще создание демилитаризованных зон, не требуя от Украины аналогичных действий в своих подконтрольных населенных пунктах, является чистейшим предательством. Ведь если Горловка падет(а она падет, если оттуда вывести всех ополченцев), то незавидная судьба будет у Макеевки с Донецком. Удержать эти города будет уже невозможно. Понимают ли это в Кремле, когда они толкают своих марионеток в Донбассе на новые предательства? Все они прекрасно понимают. Но еще больше они понимают, что Запад арестует счета поганых кремлядей в западных банках, если они не сольют Донбасс. Вот они и стараются изо всех сил слить регион по быстрее. Так что ничего удивительного нет в том, что Кремль будет и дальше прогибаться перед украинскими и западными „партнерами”.

  Może ktoś przetłumaczy, bo jak nie wiadomo o co chodzi to chodzi o pieniądze.

  Polubienie

 16. „Jakościowo nowego sensu i zupełnie innych parametrów ilościowych nabiera partnerstwo strategiczne między Ukrainą a USA, które przejawia się w różnych formach i na różnych poziomach” — oznajmił Poroszenko na inauguracji ćwiczeń w poniedziałek.

  Ben Hodges: nie interesuje nas uczciwa walka z Rosją
  „Miło mi poinformować, że do naszych amerykańskich partnerów, którzy wysyłają do nas przedstawicieli swoich sił zbrojnych, dołączyły Niemcy, Kanada, Polska i wiele innych krajów” — dodał przywódca państwa.
  Amerykańscy wojskowi będą przygotowywać ukraińskich partnerów do prowadzenia działań zbrojnych. Dotyczy to między innymi zorganizowania obrony i działań w składzie pododdziałów. Minister spraw wewnętrznych Arsen Awakow podkreślił z kolei: „Najważniejsze jest to, co będą ćwiczyć uczestnicy ćwiczeń — jest to kontakt i współdziałanie. Wojny wygrywa się nie bronią, lecz umiejętnościami”.

  Czytaj więcej: http://pl.sputniknews.com/swiat/20150420/273958.html#ixzz3XvQkGBu5

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s