Szkic socjo-historiozoficzny: Znaczenie Świąt Zwycięstwa 8 i 9 maja w Polsce


8 MAJA – to ŚWIĘTO „WOLNORYNKOWEJ” (z niem. FRYMARCZĄCEJ) OKUPACJI AMERYKAŃSKIEJ POLSKI

(Krótkie pracowanie historiozoficzne)

http://markglogg.eu/?p=1166

Od już 25 lat 9 maja w Polsce, to już prawie oficjalnie uznane ŚWIĘTO SOWIECKIEJ OKUPACJI POLSKI przy pomocy Armii Czerwonej oraz Wojska Polskiego sformowanego w ZSRR. Także i rodowity warszawiak, Marszałek Polski oraz ZSRR Konstanty Rokossowski (którego pomnik 6 maja 2015 odsłonięto w Moskwie), jest przez obecne „wolnorynkowe” władze RP taktowany jak współautor Uciemiężenia Polski przez prawie dokładnie 45 lat, od sławnego Manifestu Lipcowego 1944. Nieludzkiego wręcz uciemiężenia naszego kraju trwającego aż do 4 czerwca 1989 kiedy to, za pomocą kartek do głosowania i afiszy z Johnem Wayne drukowanych we Włoszech zwyciężyła, w sposób pokojowy, „Solidarność z USA i z Zachodem”, a komunistyczny Ciemięzca Ludzkości rozpłynął się w niebycie, gdzieś na obrzeżach Azji (KRLD), Afryki (Libia), oraz u wybrzeży Stanów Zjednoczonych (Kuba).

Solidarnosc John WayneZachowało się w mych archiwach takie oto, bynajmniej nie satyryczne podsumowanie Reform Ustrojowych po dwóch latach Rządów Balcerowicza ( i stojącego za nim w ukryciu Banku Światowego, MFW i ich zwierzchników w Waszyngtonie). Zostało one artystycznie wykonane przez tygodnik „Nie” Jerzego Urbana, który się chwalił publicznie, że jego żydowska rodzina zmieniła nazwisko „Urbach” (niem. Stary Potok) na Urban, czyli „Miejski” po łacinie:

Manifest III RPOtóż dokładnie o takie „odwrócenie koła historii” chodziło – jak to publicznie ogłaszał Lech Wałęsa – bojowej (bo w ukryciu sponsorowanej przez CIA) „Solidarności z Katolickim Kościołem” pod przywództwem Jana Pawła II. Papieża Polaka któremu, w przeciwieństwie do polskiego arystokraty z pochodzenia, Marszałka PRL i ZSRR Konstantego Rokossowskiego, nastawiano w Polsce co niemiara pomników. Łatwo nam zatem wyliczyć i dalsze konsekwencje tego, wymarzonego przez rzesze marzących o Wolnym Rynku (z niemieckiego FRYMARK) Polaków zerwania, wraz z wejściem pod Opiekuńcze Skrzydła USA, ze znienawidzoną KOMUNĄ, czyli po polsku WSPÓLNOTĄ, tkwiącą przecież w samym rdzeniu słowa RZECZPOSPOLITA, czyli Rzecz którą mamy Po Społu:

Otóż za komuny mieliśmy:

1 – stacjonującą w naszym kraju Armię Czerwoną

2 – formalnie Władzę Klasy Robotniczej

3 – Uspołecznienie środków produkcji, transportu oraz mediów

4 – bezpłatne państwowe szkolnictwo, opiekę zdrowia oraz wczasy pracownicze.

5 – Byt zabezpieczony, nikt nie głodował i miał jako taki dach nad głową. Ale też nikt się swoim BOGActwem (upodobnieniem do BOGA) nad innymi zbytnio nie wynosił.

A obecnie mamy:

1a – stacjonująca w naszym kraju Armię Amerykańską

2a – ustawową Władzę Światowej Finansjery, czyli Mega Pasożyta* na ludziach pracy wytwórczej

3a – Odspołecznienie – czyli Prywatyzację – środków produkcji, transportu oraz mediów

4a – za wszystko to, co było bezpłatne w punkcie 4 trzeba coraz więcej płacić

5a –za komuny liczba ludności w Polsce rosła, dziś maleje, poprzez wymuszoną emigrację „za chlebem” naród sam pozbawia się swych dzieci. A BOGAci coraz bardziej ZATRUWAJĄ NAM KRAJ SWYM BOGActwem, dewastując nim coraz większe połacie Przyrody, sami zresztą coraz bardziej na „BOGOPODOBNEGO” – bo nieruchomego w nich RAKA – i inne cywilizacyjne choroby zapadając.

(*Dlaczego ‘ustawową’ władzę w Polsce Światowej Finansjery? Bo BNP jest wyjęty spod nadzoru Sejmu itd.; a jakby ktoś jeszcze tego nie zauważył, to przypominam, ze idealnym pasożytem ludzkości są Bankierzy i ich system wysysania soków życiowych z gatunku homo sapiens. Ci, podobni do Boga – Nieruchomego Poruszacza Ludzkości – ludzie, dosłownie nic nie muszą robić , jako że to komputery liczą im procenty, a się BOGAcą, upodobniają do BOGA. Z tego właśnie powodu rozumujący „po zwierzęcemu” (zoologicznie) Arystoteles, który zauważył że to nie BEZRUCH, ale WYSIŁEK jest podstawą rozwoju, zarówno duchowego jak i fizycznego człowieka, nakazywał „bogopodobnych” bankierów znienawidzić)

Wniosek medyczno-ekologiczno-narodowo-antyamerykański:

Wyrzucić „amerykańską” lumpenkulturę Pieniądza z Polski, a przede wszystkim wyrzucić US Army oraz przez USA kontrolowane superpasożytnicze banki oraz korporacje.

Tak nam dopomóż Bóg (jak nie ten z Watykanu, to choćby i do Allaha należy się zwrócić o pomoc – po prostu należy odwrócić kierunek wiktorii Sobieskiego pod Wiedniem, Piłsudsko-Rozwadowskiego pod Warszawą, oraz Wałęsy pod Stocznią Gdańską i przy wódce Michnika z Kiszczakiem w Magdalence.)

To tyle życzeń z okazji rocznicy 9 maja 1945, obecnie już 70 rocznicy ZGNĘBIENIA KAPITALIZMU na wschodzie Europy przez Armię Czerwoną Stalina, Żukowa, Koniewa oraz Rokossowskiego.

***

Bo inaczej to koniec z nami, i to z nami zarówno w rodzaju męskim i żeńskim, w młodym jak i starszym wieku. Proszę przeczytać/posłuchać co wyprodukowało „wolnorynkowe, zawzięcie frymarczące kurwo-amerykaństwo” w skali światowej:

https://www.youtube.com/watch?v=a8i5ZVZC6uI

Amerykanski Show

A poniżej co realizuje, w szczególności w Europie Centralnej, kontrolujące to KURWO-AMERYKAŃSTWO Światowe Żydostwo, sterowane z jednej ze swych central „Chabad” na Brooklynie, NY.

(Cytuję z tekstu opublikowanego przed rokiem przez Konwent Narodowy Polski; wymienionego poniżej rabina Berela Lazara poznałem na wyspie Rodos w 2006 roku, patrz komentarz na https://wiernipolsce.wordpress.com/2015/05/05/wizja-nowej-anglo-polski-jkm-a-takze-i-innych-kandydatow-na-prezia-res-privata-polonia/)

Władimir Putin odznaczył Naczelnego Rabina Rosji Berela Lazara kolejnym orderem.

Należący do sekty lubawiczerskich chasydów Berel Lazar urodził się w 1964 roku we Włoszech, studiował w Nowym Jorku, gdzie otrzymał dyplom rabina. Po raz pierwszy Lazar przybył do Rosji w 1988 roku. Rok później, przywódca sekty “Chabad -Lubawicz” Rabin “Rebe” Menachem Mendel Schneerson, wysłał go do pracy w Moskwie, gdzie w 1991 roku został rabinem moskiewskiej synagogi w Maryjnym Gaju. (…) W latach 2005 – 2010 Lazar, zgodnie z dekretem Prezydenta Rosji, został członkiem Izby Społecznej Federacji Rosyjskiej . W tym czasie z udziałem B. Lazara zostały odtworzone gminy żydowskie w ponad 350 miastach Rosji i WNP, żydowskie szkoły i przedszkola, w kilkudziesięciu miastach funkcjonują synagogi. (MG przypomina – W ubiegłym stuleciu wychowany w seminarium jezuickim w Tyflisie Stalin zamknął w ZSRR aż 115 synagog oraz setki innych Domów Bożych, głównie prawosławnych.)

Warto się tutaj zatrzymać i zapytać po co otwiera się obecnie w Rosji żydowskie szkoły i synagogi? Przecież najświatlejszy wśród nowożytnych Żydów umysł, Baruch d’Espinoza (Spinoza) celnie zauważył, że „w Biblii prawdy nie ma” – czy zatem to po to te szkoły się otwiera aby nauczać nieprawd, upozorowanych na „pochodzenie od Boga”?

O jakie tu NIEPRAWDY PISMA ŚWIĘTEGO chodzi, wystarczy przeczytać co ważniejsze DOGMATY KOŚCIOŁA RZYMSKO-KATOLICKIEGO. Cytuję z pełnego zestawu 288 dogmatów Roman Catholic Church Dogmas, którego to zestawu dogmatów po polsku przez google nie udało mi się wyszukać:

Otóż dogmat I-17 mówi że ·  Bóg jest absolutną ontologicznej dobrocią w Sobie oraz w relacji do innych (God is absolute ontological goodness in Himself and in relation to others); natomiast dogmaty V-12 i V-13 precyzują na czym polega ta ABSOLUTNA DOBROĆ BOGA w stosunku do innych:  ·  Bóg przez swe wieczne postanowienie woli, predestynował pewnych ludzi do wiecznego blogosławieństwa (God, by His eternal resolve of Will, has predetermined certain men to eternal blessedness), oraz  · Bóg poprzez swe wieczne postanowienie woli, predestynował pewnych ludzi, na poczet ich przewidzianych grzechów, do wiecznego wyklęcia. (God, by an eternal resolve of His Will, predestines certain men, on account of their foreseen sins, to eternal rejection).

No i co Szanowni Czytelnicy sądzą o takim „odwiecznym postanowieniu Bożej Woli”, by bezprzyczynowo dzielić ludzi na tych „błogosławionych” i tych PRZEKLĘTYCH? Przecież to tylko NIEWIARYGODNIE GŁUPI BÓG mógł tak OBŻYDLIWĄ rzecz wymyślić! To przecież z NATURALNEGO BUNTU, przeciw ZASADZIE DRAŃSTWA WYBRAŃSTWA, głoszonej przez bożych posłańców – pardon, literówka, chodzi o POSRAŃCÓW zwanych prorokami i apostołami Pana Zastępów – pojawiła się dobrze znana Polakom przed półwieczem pieśń „Wyklęty powstań ludu Ziemi, przed ciosem niechaj tyran (tj. Bogo-Bęcwał Izraela) drży”! No i czyż nie po to by przywrócić władzę tego BOGO-BĘCWAŁA otwiera się obecnie te pozamykane przez Stalina żydowskie oraz prawosławne seminaria, aby ugruntowywać sztuczne międzyludzkie podziały, automatycznie prowadzące do plagi wzajemnych mordów, konieczności prostytucji i innych psychofizycznych obżydliwości. I czyż nie za takie, „bogiem wskazane” sztuczne przywracanie rozróżnień między ludźmi (i narodami) wiecznie BŁOGOSŁAWIONYMI i tymi wiecznie POTĘPIONYMI, prezydent FR Putin nadał w 2004 roku posłańcowi (pardon, pomyliłem literę, POSRAŃCOWI) rabina Schneersona, Berelowi Lazarowi order za zasługi w rozwoju kultury duchowej i umacniania przyjaźni między narodami”?

Na tle tego, co dzieje się obecnie na Ukrainie, interesujące jest także przypomnienie, co przewidział założyciel i przywódca sekty “Chabad – Lubawicz” Rabin “Rebe” MENACHEM MENDEL SCHNEERSON, której w Rosji przywodzi Berel Lazar (cytuję z tekstu przytoczonego przez KNP):

Ukrainiec będzie myślał, że walczy przeciwko ekspansji Rosji, że walczy o swoją niezależność, będzie myślał, że w końcu zdobył swoją wolność, podczas gdy całkowicie wpada w zależność od nas. Tak samo będą myśleć również Rosjanie, że niby bronią oni swoich interesów narodowych, odzyskują “bezprawnie” zabrane u nich ziemie itp. Wszystko to my będziemy robić pod pretekstem różnych suwerenności, walki o swoje ideały narodowe. W tym czasie nie pozwolimy żadnej ze stron na samookreślenie na podstawie wartości i tradycji narodowych. W tej wojnie głupców słowiańskie bydło samo będzie się osłabiać i umacniać nas, głównych dyrygentów zamieszek, rzekomo stojących na uboczu i nie tylko nie uczestniczących w krwawych wydarzeniach, ale i nie mieszających się do nich. Ponadto, my w pełni zapewnimy sobie bezpieczeństwo. W świadomości Słowian – profanów założymy takie stereotypy myślenia, przy których najstraszniejszym słowem stanie się słowo “antysemita”. Słowo “Żyd” będą wymawiać szeptem.” (…)

Warto w tym miejscu przypomnieć, że ta „żydowska socjotechnika”, skłócania ze sobą podobnych ideowo systemów społecznych, to nic nowego, zastosowali ją przecież już w pierwszej połowie XX wieku od wieków wychowani w oparach Biblii Anglicy, napuszczając na siebie ateistyczne „Narodowo Socjalistyczne Robotnicze Niemcy” (partia NSDAP) na ZSRR, też oczywiście „Socjalistyczne Republiki Rad” tylko trochę więcej niż Niemcy Hitlera skomunizowane. No i dzięki tej ŻYDO-ANGIELSKIEJ SOCJOTECHNICE, „wolnorynkowi” – czyli umiejący frymarczyć – Amerykanie oraz Anglicy, stosunkowo małym kosztem w porównaniu do narodów ZSRR, zajęli 70 lat temu prawie pół Europy – skąd w ostatnim ćwierćwieczu rozszerzyli sferę swych, tak zwanych„żydo-anglosaskich” wpływów aż do rosyjskiego wybrzeża Pacyfiku.

A to, że nadający JUDAIZATOROM ROSJI ordery „Za Zasługi dla Ojczyzny” Władymir Putin, który jest, podobnie jak Józef Stalin, głową Cerkwi Prawosławnej, ma w tej Rosji tak wielką obecnie popularność, to przecież jest banał z punktu widzenia praktyki amerykańskich socjotechnik piaru, czyli kupczenia opiniami. Jest to przecież tylko kopia wciąż nieustającej popularności „głowy duchownej’ GŁÓWNEGO JUDAIZATORA Narodu Polskiego, uwiecznionego na setkach pomników Karola Wojtyły (o ile wiem, przynajmniej Putinowi–putanie nikt za życia pomników w Rosji jeszcze nie stawia).

JPII & RR vandalizedA poniżej mamy przykład, podobnie „pomnikowego” jak na obrazku powyżej, zadęcia niektórych „suwerennych” politycznych mini-ośrodków w Polsce, w kult Putina:

WPSSpuśćmy chwilowo zasłonę na tą „bezkompromisową walkę prezydenta Putina ze światowym syjonizmem” i powróćmy do istotnego tematu zamiany w Polsce daty zwycięstwa, nad TRZECIĄ RZESZĄ NIEMIECKĄ, z dnia 9 maja na 8 maja i powiązanie tego zjawiska z procesem kolonizacji terytoriów byłego ZSRR przez „zamerykanizowany” Zachód. (Przypominam, „Amerykanizm to czwarta wielka religia zjudaizowanego Zachodu” – to tytuł książki Davida Gelertnera z 2006 roku, z jej recenzją pióra Cypriana Iwo Pogonowskiego można się zaznajomić tutaj.)

Proszę popatrzeć, jak w ciągu ostatnich dziesięcioleci ewoluowały w Polsce znaki Pogotowia Ratunkowego.

Otóż do roku 2001, kiedy to uchwałą Sejmu to zmieniono, znakiem Medycznego Pogotowia Ratunkowego był niebieski „grecki” krzyż, wciąż obecny na emblematach wodnych i górskich służb ratowniczych:

Ratownictwo wodneA tu nagle na początku wieku XXI pojawił się taki, ponoć „europejski” znak Pogotowia Ratunkowego:

Ratownictwo medycznePonieważ w wieku bardzo dorosłym, bo już po 40-stce, dość dużo naczytałem się Pisma Świętego, więc od razu skojarzyłem że tu chodzi o zastąpienie, tak zwanym „MIEDZIANYM wężem Mojżesza” historyczno grecko-rzymskiego znaku Hipokratesa-Eskulapa, w postaci ŻYWEGO węża strzykającego swą truciznę do czary (tą rozrzedzoną trucizną, spożywaną lub wszczepianą, w starożytności leczono rozmaite choroby, co i dzisiaj stosuje się w szczepieniach ochronnych – patrz hormeza):

higienaMoses serpent in actionJak sprawdziłem, to podstawienie węża Eskulapa poprzez węża Mojżesza, nie nastąpiło od razu, był także etap pośredni tego podstępnego podstawienia, A to w formie „kaduceusza Hermesa” oplecionego przez dwa węże, wprowadzonego w służbach medycznych Armii amerykańskiej już w roku 1902:

Medical corps USATutaj należy się krótkie, nieobecne w podręcznikach teologii, wyjaśnienie, na czym polegał „zbawienny wpływ” patrzenia na MARTWEGO WĘŻA przez wędrujących z Mojżeszem w kierunku Ziemi Obiecanej Żydów, ewidentnie „kąsanych” przez wyrzuty sumienia, że uczestniczą w ekspedycji mającej po prostu rozbójniczy charakter: otóż w Księdze Rodzaju „wąż na drzewie” symbolizuje pokusę GRZECHU MYŚLI że to, co tak zwany „B-G” (Jahwe) zaleca, nie jest zgodne z ludzkim wyczuciem Piękna, Prawdy i Dobra. No i przypominanie sobie tego „biblijnego ostrzeżenia” ratowało uczestników wojskowej ekspedycji do Ziemi przez Boga Żydom Przyrzeczonej, od skrupułów utrudniających im uczestnictwo w ewidentnym ROZBOJU POD ZNAKIEM DEKALOGU.

wojtyla i reagan konkwistadorzy

Nowy Testament jest kontynuacją realizacji celów Testamentu Starego, tylko że w unowocześnionym i dostosowanym do mentalności gojów literackim „opakowaniu”. Będący kontynuacją wyczynów ludu mojżeszowego, program „chrześcijańskiego rozboju” został przemyślnie wstawiony (przez kogo?) już w Ewangelię wg. Św. Jana z końca I wieku. Według tej Ewangelii „martwym wężem na drzewie” gładzącym skrupuły przyszłych Krzyżowców i Krzyżaków, był MARTWY JEZUS CHRYSTUS NA KRZYŻU („A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego” – Jan 3:14). Ten „krzyż Jezusa”, po przeminięciu pozbawionych wizerunku krzyża najciemniejszych wieków chrześcijaństwa, zaczął odgrywać rolę magicznego „talizmanu” odwracającego złe moce of rozbójniczych band chrześcijańskich, wędrujących przez Europę (po drodze złupili Bizancjum) w kierunku Grobu Pańskiego oraz bogactw Ziemi Świętej. Doskonale zrozumieli tę „cudowność ukrzyżowania prawdomównego Jezusa” protestanci, którzy często podkreślają wskazaną przez „Dobrą Nowinę” św. Jana IDENTYCZNOŚĆ MARTWEGO JEZUSA NA KRZYŻU Z MOJŻESZOWYM MARTWYM WĘŻEM NA PATYKU:

chrystus jako wazSin in JesusW świetle tych „rewelacji”, elegancko rozszyfrowanych przez ewangelików, warto pomyśleć o powrocie do jakiejś „bezkrzyżowej”, wczesnej wersji chrześcijaństwa, bo zło uczynione przez Żydów ich prawdę mówiącemu prorokowi, ma tendencję do powtarzania się i potęgowania w cywilizacji „pod krzyżem”, cywilizacji jakżesz skłonnej do wyszczucia z planety Ziemia wszelkich odruchów racjonalnego myślenia.

Wróćmy zatem, dla uzasadnienia powyższej tezy o BEZROZUMIE ŻYDÓW I ICH NAŚLADOWCÓW t, do symboli medycznego pogotowia, z mojżeszowym wężem na patyku w ich środku. Otóż już dość dawno widziałem, właśnie na temat ZJUDAIZOWANYCH służb ratownictwa medycznego, doskonały kanadyjski film „Jezus z Montrealu” (1989), będący jak gdyby przeglądem „medycznych” zachowań konsumpcyjnych. Mianowicie religia mojżeszowa, przebijająca się z rzymsko-katolickich dogmatów o „błogosławieństwie” pewnych ludzi (oraz narodów), kosztem „wyklęcia” innych, mniej miłych „Bogu” (BÓG posiada ten sam korzeń etymologiczny co BOGActwo), wyraźnie sugeruje, że ci „błogosławieni Bogiem”, w sytuacjach krytycznych, mogą w sposób przez BOGA(ctwo) zaakceptowany, posługiwać się cielesnym „wyposażeniem” tych przez BOGA(ctwo) przeklętych, zgodnie zapewnieniem proroka Izajasza „zużyjecie ich bogactwo i ich sławą będziecie się chełpić” (Iz. 61: 6).

A co dziś w praktyce oznacza to „zużywanie bogactw ludzi (i narodów) przeklętych? W wypadku ZJUDAIZOWANYCH (tych ze znakiem węża na patyku) nowoczesnych ratowniczych służb medycznych, jest to po prostu CORAZ CZĘSTSZA PRAKTYKA pozyskiwanie zdrowych organów (nerek, serc, elementów oka) od dawców, „przez BOGA(ctwo) przeklętych”. To zjawisko miało miejsce na masowa skalę w przypadku zainstalowanego w Zagrzebiu Szpitala Amerykańskiego, pozyskującego ciepłe jeszcze organy z żołnierzy walczących w byłych krajach socjalistycznych, w Bośni, oraz Kosowie, ostatnio o tym samym AMERYKAŃSKIM procederze mówi się – i pokazuje zdjęcia – z pól bitewnych w Donbasie.

Co więcej, wraz z rozkwitem postaw „PRECZ Z KOMUNĄ” (patrz „Manifest III RP” wskazany na wstępie), będzie coraz więcej sztucznie zubożałych ‘ubożąt’, gotowych sprzedać swą nerkę (albo z kogoś innego podstępem wyciąć ten organ, co stało się plagą zarówno w Turcji jak i w Indiach), aby zaspokoić swe najbardziej podstawowe potrzeby. A to, coraz bardziej popularne zjawisko ZACHWALANEJ PRZEZ PISMO ŚWIĘTE „konsumpcji”, fizycznie zdrowej – ale uBOGiej, czyli „biednej BOGIEM” – ludności, to już najzwyklejsza POTWORNOŚĆ RELIGII WSPÓŁCZESNEGO ZSEKULARYZOWANEGO JUDAIZMU, znanego jak AMERYKANIZM.

I dopóki się z tego AMRYKANIZMU, rządy którego w Polsce symbolizuje data Święta Wyzwolenia 8 maja, nie otrząśniemy, to biada nie tyle nam, już starym i na organy się nie nadającym, ale przede wszystkim naszym dzieciom, takim jak dzieci dwojga moich bogatych kolegów w Szwajcarii, które w wieku lat około 20 wyjechały w podróż do Indii i nigdy już z nich nie powróciły…

Z majowym pozdrowieniem,

MG

PAN w Z-nem 2

Reklamy

88 uwag do wpisu “Szkic socjo-historiozoficzny: Znaczenie Świąt Zwycięstwa 8 i 9 maja w Polsce

 1. husarz33
  gdybyś startował w wyborach i dostał tak jak Kukiz ponad 20% głosów to wówczas, kto wie, może by p. Komorowski pomyślał o twojej wizji NOWEJ EPOKI DOBROBYTU MATERIALNEGO I DUCHOWEGO ( dla siebie), ale że to Kukiz zgarnął te 20% to myśli i duma pan Bronek i obiecuje JOW
  Teraz co mądrzejsi, albo co cwańsi z rodaków powinni iść za ciosem Kukiza i zająć dużo stołków w sejmie już na jesieni i zrobić ,,trojaczki polityczne” tj. PiS kontra PO i Kukiz jako kontra reszta świata okrągłostołowego.
  A SLD i PSL na wcześniejszą emeryturę, bądź zasiłek dla bezrobotnych

  Polubienie

 2. …..Dziś, jest to dowód, że MOŻNA skutecznie zaprotestować przeciwko systemowi. Paweł Kukiz pod wieloma względami był kandydatem nieprzygotowanym do walki. Brakuje mu doświadczenia, zimnej krwi, jego elokwencja pozostawia wiele do życzenia, życiorys daleki od ideału, program był więcej niż skromny i poruszający materię, która dla większości wyborców ciągle jest mało znana, albo mało ważna.
  A mimo to zdobył 3 miliony głosów i zabrakło mu raptem 12,6% poparcia, żeby wyrzucić urzędującego prezydenta z II tury. Gdyby nie miał tych słabości, które opisałem powyżej, gdyby ci wyborcy A.Dudy, którzy zagłosowali na niego tylko dlatego, żeby wbić szpilę B.Komorowskiemu, a nie dla jego własnej wartości, byli świadomi, że można skutecznie zagłosować przeciwko rządzącej koalicji bez głosowania na PiS, wynik może byłby jeszcze lepszy…..
  http://www.prawica.net/41342

  ….Bez organizacyjnych struktur partyjnych i partyjnych pieniędzy z budżetu państwa, Kukiz zebrał 240 tys. podpisów pod swoją kandydaturą i 540 tys. zł „wdowiego grosza” na swoją kampanię. P. Kukiz zmobilizował do działania politycznego przeciwko systemowi parlamentarnej oligarchii wyborczej ponad 3 miliony głównie młodych ludzi…..
  …P. Kukiz wciągnął do realnej polityki wielką rzeszę młodych ludzi, którzy do tej pory stali zniechęceni i bierni politycznie. Aż 41 proc. jego wyborców to ludzie między 18-tym a 29-tym rokiem życia, a 30 proc. to wyborcy między 30-tym a 39 rokiem. To ci Polacy, którzy ponoszą najmocniej konsekwencje braku miejsc pracy, śmieciowych umów, niskich zarobków i braku perspektyw awansu cywilizacyjnego we własnym kraju i są z niego wypychani na emigrację.,,,,
  ….I establishment się po prostu przestraszył. Nie należy mieć złudzeń politycznych, że nie rozpoczną się teraz próby rozbrajania tykającej bomby politycznej w postaci postulatu wprowadzenia 460 okręgów …
  http://www.prawica.net/41348

  U nas były wybory a w Moskwie parada

  h

  Polubienie

 3. A gdyby Kukiz lub G. Braun ogłosił, że zmieni konstytucję na taką, która odbierze bankierom monopol (taki jest mój projekt), to by wygrał w pierwszej turze. Ani Braun ani Kukiz tego nie zagwarantował.
  To czego ONI OBAJ SZUKAJĄ??? Guza? To go dostaną od agentury.

  Polubienie

 4. Ty Admin. Jesteś w błędzie.
  „gdybyś startował w wyborach i dostał tak jak Kukiz ponad 20% głosów to wówczas, kto wie, może by p. Komorowski pomyślał o twojej wizji NOWEJ EPOKI DOBROBYTU MATERIALNEGO I DUCHOWEGO ( dla siebie), ale że to Kukiz zgarnął te 20% to myśli i duma pan Bronek i obiecuje JOW.”

  Mnie nie chodziło o startowaniu w wyborach, tylko o DOBROBYT – po odebraniu bankierom monopolu.
  A JOW-y nie prowadzą do sukcesu. REFERENDUM KONSTYTUCYJNE – TAK.!!! Ale to inna para kaloszy, a twój mózg się lasuje i tak trzymać.! DOBROBYT jest zaś dla wszystkich, NIE dla p. Prezydenta. On będzie miał tylko stres. Ból głowy nie do przezwyciężenia – ze strachu przed finansjerą, która trzyma nas POD OKUPACJĄ FINANSOWĄ.. A to z powodu, że p. Prezydent jest nie tylko strażnikiem żyrandola, ale i knotstytucji – zbrodniczej – z 2 kwietnia 1997 roku. To wszystko odbywa się w majestacie bandyckiego, pasożytniczego – konstytucyjnego prawa i w państwie, które istnieje tylko teoretycznie.

  Polubienie

 5. Problemem dla Polski nie powinny być wartości CYWILIZACJI ŁACIŃSKIEJ,czytaj GRECKO-RZYMSKIEJ,tylko synkretyzm wiary realizowany za sprawą TEOLOGII JUDEOCHRZEŚCIJAŃSKIEJ.
  Marek w ramach Podhalańskiej Akademii Nauki na tym tle powinien się odnieść do sytuacji frontowej WOJNY O PIENIĄDZ.
  Jak w każdej wojnie realizowane są grupowe strategie i jest widoczna ŻYDOWSKA EWOLUCYJNIE UKSZTAŁTOWANA,którą opisał Kevin MacDonald w KULTURA KRYTYKI.W procesie handlowania wojną i pokojem mamy do czynienia z procesem od ŻYDOBOLSZEWIZMU,który przejął w działaniu rosyjski rasizm do ŻYDOBANDERYZMU,który odwołuje się do bandyckich,antypolskich korzeni.
  Nie mozna wykluczyć kolejnego zbliżenia BIZANCJUM wschodu i zachodu przy katalitycznym,antypolskim działaniu CYWILIZACJI ŻYDOWSKIEJ,którą Feliks Koneczny nazwał CYWILIZACJĄ PODWÓJNEJ MORALNOŚCI.
  Cel strategii polskiej powinien być jeden,ale z różnymi do niego prowadzącymi drogami,które dopiero trzeba wybrać.
  Walka z wartościami chrześcijańskimi jest głównym celem wrogów państwa Polskiego i dał temu wyraz Kazimierz Morawski w ŹRÓDŁA ROZBIORÓW POLSKI.Przed napisaniem tej książki najpierw przetłumaczył A.G.Michel’a PAŃSTWO W OKOWACH MASONERII.

  Polubione przez 1 osoba

 6. To jest wojna o pieniądz i za pomocą pieniądza – NARZĘDZIA LICHWIARSKIEJ ZBRODNI DOSKONAŁEJ.
  Tylko odebranie im tego ORĘŻA pozbawi ich MOCY SPRAWCZEJ WSZELKICH WOJEN, które zawsze finansowali. Zarówno Hitlera jak i Stalina – ta sama co dziś sitwa finansjery robi tą parszywość wojenną.

  Polubienie

 7. husarz33
  No to husarz33 jak się zgłosiłeś do Brauna na pobudkę to będziesz budzikiem, a może już zamieniłeś hełm na czapeczką z dzwoneczkami?
  Ładnie by ci było.

  Polubione przez 1 osoba

 8. Kazimierza,k pisze pan
  ..Walka z wartościami chrześcijańskimi jest głównym celem wrogów państwa Polskiego i dał temu wyraz Kazimierz Morawski w ŹRÓDŁA ROZBIORÓW POLSKI…..
  A to dranie, a nie mogli zacząć walkę z wartościami od Vatik anu
  przepraszam za czkawkę, ale tą dostaję gdy czytam o ,,wartościach”

  Polubienie

 9. Adm napisał: „U nas były wybory a w Moskwie parada”

  Mnie też nie podoba się to „nadymanie przeszłością” praktykowane w dzisiejszej Rosji. I bynajmniej nie chodzi mi tu o jakieś gloryfikowanie komunizmu czy coś w tym stylu. Rosjanie (jak i Polacy) potrzebują nowych form wyrazu przystających do XXI w, zamiast do epoki „czerech pancernych”. Myślę, że tę dziurę w przypadku Rosji dobrze wypełniłby eurazjatyzm propagowany przez Dugina, Panarina i im podobnych. Potrzeba prawdziwie trzeciej drogi, a nie przepłukiwanie formaliną MARTWEJ (niczym Jezus na Krzyżu?) mumii Lenina. Tutaj niech sobie dyżurny tropiciel spisków pisze co chce, ja jestem zdania, że dwa razy do tej samej rzeki się nie wchodzi.

  Polubione przez 1 osoba

 10. Pracownik KUL dr Zbigniew P., z którym utrzymuję korespondencję, zakwestionował przytoczone przeze mnie DOGMATY KK o „wybraństwie” jednych ludzi (i narodów) oraz przekleństwie innych. Sugerował, że mógłby to napisać byle kto.

  Poszukałem przez google te „wredne” zdania i okazało się, że to twierdził WIELKI AUTORYTET KATOLICKIEJ DOGMATYKI Ludwig Ott z Niemiec, rektor Uniwersytetu Katolickiego (a więc odpowiednika KUL) w bawarskim Eichstaett.

  Ludwig Ott (24 October 1906 in Neumarkt-St. Helena – 25 October 1985 in Eichstaett) was a Catholic theologian and Medievalist from Bavaria.

  In 1936 he was „extraordinary professor”, and in 1941 a full professor of dogmatics at the episcopal philosophical and theological college in Eichstaett. From 1960 to 1962 he was the rector of this Catholic university.

  His research centered mostly in the area of dogmatics. With his Fundamentals of Catholic Dogma he produced a standard reference work on dogmatics. The work, popular with both clergy and laity, has been translated into more than ten languages.

  A tak dr Ludwig Ott tłumaczy to, W CO NALEŻY WIERZYĆ (de fide – co absolutnie wiąże wszystkich katolików):

  1) GOD, BY HIS ETERNAL RESOLVE OF WILL, HAS PREDETERMINED CERTAIN MEN TO ETERNAL BLESSEDNESS (De fide)

  [ De fide = „of faith” – dogmas are absolutely binding on all Catholics]

  This doctrine is proposed by the Ordinary and General Teaching of the Church as a truth of RevelationThe doctrinal definitions of the Council of Trent presuppose it . . . The reality of Predestination is clearly attested to in Rom 8:29 et seq: . . . cf. Mt 25:34, Jn 10:27 et seq., Acts 13:48, Eph 1:4 et seq. . . . Predestination is a part of the Eternal Divine Plan of Providence.

  (Jest to prawda Objawiona, według Zwykłych i Ogólnych Nauk Kościoła).

  I w ten OBJAWIONY ŚWIĘTY BULSHIT żydowskiego menela Szawła alias Pawła Katolicy są zobowiązani wierzyć,

  Pozdrowienia, lepiej już się przepisać na islam, czego pracownikom KUL warto życzyć.

  Polubione przez 1 osoba

 11. LuK napisał: „(…) jestem zdania, że dwa razy do tej samej rzeki się nie wchodzi”.

  Być może się mylę – w razie czego dr Gąsienica, jako dyplomowany filozof zapewne mnie poprawi – ale sądzę, że LuK opacznie pojmuje przytoczone przysłowie.

  Na ile rozumiem, sens porzekadła bynajmniej nie jest taki, że nie należy powtórnie podejmować wysiłku, który już raz okazał się (jakoby) płonny, lecz że – zgodnie z Heraklita „Panta rhei” – nie sposób wejść drugi raz do tej samej rzeki dlatego, że to już nie ta sama rzeka, woda ciągle się wymienia, a i koryto mogło się zmienić.

  Zgodnie z takim pojmowaniem rzeczonej paremii, próba stworzenia ustroju komunistycznego (lub choćby socjalistycznego) w warunkach XXI wieku może dać efekt zupełnie inny niż rezultat rewolucji bolszewickiej.

  Polubione przez 1 osoba

 12. Przeciez rewolucja bolszewicka nadal trwa i jej tworcy zawsze zywi !
  Doktor filozof MG również choć, jak każdy popada w choroby związane z glowa .
  Tylko Miller „jakiś taki” i chyba zle skończy,ciekawe czy przyjmie sakramenty jak tow.Oleksy ?

  Admin tego portalu ,jak przystalo na gospodarza wszystko wylapuje i donosi dając cytaty.

  Husarzu GRAJ pobudke ,ja stukałem do Brauna ale ten wyjechal „na szkolenie” i drzwi sa zamknięte.
  Kukiz szaleje ze szczęścia wyborczego ,
  panienka Ogorkowa porzucila Millera ,podobno na odchodne powiedziała : „a niech was wszystkich wezmie cholera !”.
  Komorowscy i Dudy szykują pojedynek i ustalają kto i jak komu „ma dolozyc” ,by rodziny się nie rozpadly, z pomocą Komorowskiemu przyszedł Kwasniewski i ponoc dal mu propozycje „zatrudnienia” po plajcie,no chyba,zeby Komorowski gdzies leciał i samolot nie doleciał..
  Marszalek Sejmu grozna ma mine „upomina i przypomina”.
  Monarchista podobno w psychuszce ,a filozof Palikot szykuje niespodzianke.
  Oooot i caly szkic socjo-durnowaty zafundowany gojom.

  Co innego z Rosja i Putinem,bo tam pelna para przygotowanie do wojny jak poprawia sprzet po defiladzie to rusza na z gory ustalone pozycje !

  Aaahaaa,bym zapomnial z niemiaszkami cos zle ,wojsko się buntuje i anielica kuleje czyli nie bedzie już parcia na wschod !
  No i dobrze,bo przecież manewry kosztują.
  Za to w Polsce slychac ukrainska mowe i to w ministerstwach ,to trochę nie tak jak miało być.
  Czy cos dodac ?

  Polubione przez 1 osoba

 13. Nadeszła, od dr. Zbigniewa P. z KUL b. długa odpowiedź na kwestię tego, czy katolicy mają wierzyć, ze pewni ludzie — np. .św. Paweł, wcześniej Szaweł — są „z definicji” przez BOGA(ctwo) błogosławieni, a inni, którzy się zbuntowali, np. Karol Marks, są na wieki przez BOGA(ctwo) przeklęci. Cytuję tylko sam początek tej znamiennej dla pracownika KUL wypowiedzi:

  To wszystko racja Panie Marku w tym sensie, ze w ogóle wszystkich Bóg
  przeznaczył do wiecznego szczęścia, bo taki był Jego pierwotny zamysł
  stwórczy. Stało się jednak tak, że człowiek zgrzeszył i zbuntował się
  tym p. Bogu, który to On Sam jest właśnie tym wiecznym szczęściem, jako
  Najwyższe Prawda i Dobro. Aby człowieka ratować z tego wiecznego
  nieszczęścia (bo bez szczęścia, jakie jest w Bogu, może człowiek mieć
  tylko nieszczęście), Bóg posłał ludziom Zbawiciela, by im pomógł
  osiągnąć ten cel ostateczny.
  Ale ponieważ grzech i zło to kwestia wolnej woli człowieka, to i
  zbawienie też może być tylko wynikiem decyzji człowieka przyjęcia tej
  zbawczej pomocy. itd..

  No i jest problem, dlaczego CZŁOWIEK ZBUNTOWAŁ SIĘ PRZECIW SWEMU WIECZNEMU SZCZĘŚCIU?

  Odpowiedź jest banalna – po prostu w wiecznym szczęściu NIE DA SIĘ ŻYĆ: taką to już mamy — czysto ZWIERZĘCĄ (a więc bezbożną, bo zwierzęta w BOGA(ctwo) nie wierzą — fizjologię, że uczucie szczęścia blokuje nasze poruszenia, które zawsze są wynikiem jakiegoś NIEDOSTATKU. A jak zbyt długo się nie ruszamy ze szczęścia (tzw. katatonia po zatruciu np. narkotykiem) to i serce nam stanie — no i będziemy być może mieli wieczne szczęście, ale po śmierci, której nikomu, w przeciwieństwie do BOGA(ctwa), nie życzę, chyba że ktoś jest już zniedołężniały i tragicznie chory.

  No i dlatego pierwsi ludzie uciekli z RAJU, który im BÓG BOGACTWA ZWANY MAMONEM przygotował, aby przedwcześnie nie wykitować ze szczęścia: ja np. uciekłem ze Stanów Zjednoczonych w roku 1972, a z Europy Zachodniej do PRL-u w kwietniu 1982. I jak twierdzi jeden z moich dobrych kolegów, obecnie warszawski milioner, to był NAJLEPSZY BIZNES JAKI W ŻYCIU ZROBIŁEM. Którego to biznesu — w postaci powrotu do unacześnionej wersji PRL-u — wszystkim życzę.

  Szczęść boże, daj boże

  Polubienie

 14. dr. Zbigniewa P. z KUL pisze:
  … Bóg posłał ludziom Zbawiciela, by im pomógł osiągnąć ten cel ostateczny…..
  (dodam od siebie) na krzyżu zawisnąwszy
  ….. właśnie tym wiecznym szczęściem…

  Polubienie

 15. Majac 30 lat i z bogatej Ameryki uciekać to cos dziwnego i mało spotykanego,w dodatku jeszcze bedac tam na uczelni za czyjes pieniądze !
  Co się stało Panie Marku ,”murzyni” bili ,czy cos innego to spowodowalo ?
  Chetnie poczytam i te zwierzenia osob znanych i podziwianych,szczegolnie za szczerość .
  Pytam poważnie,bo lata 70-siate to przecież wspaniala Ameryka nie ta co dziś,ze nawet z niej Zydzi uciekają do Europy,po „wydojeniu amerykańskiej krowy”.

  Polubienie

 16. Kogo i co Bog ludziom posyla to jedynie On wie a nie jakies doktory z obu stron barykady.
  Boga nikt nie widział i nikt nie zna ale ON FAKTYCZNIE ISTNIEJE i każdy GO POZNA PO SWEJ SMIERCI.
  Jednak już po śmierci nie wroci do ludzi i nie powie jaki ten Bog jest,
  jest to zwyczajnie NIEMOZLIWE.
  Dlatego tez Boga czlowiek maluje i mowi o Nim jak chce i jakie ma z tego zyski.
  Ten co w Boga nie wierzy ,nie powinien być przeciwko niemu ,bo i dlaczego,po co ???
  Co innego gdy ma w tym wlasny interes .
  Oto cala „prawda”.
  Chodz jeden z księży mawial ,ze istnieje cos takiego jak „gowno prawda”,a był dobrze wykształcony.
  Bog go wezwal do siebie i teraz już na pewno „jest w prawdzie” !

  Polubione przez 1 osoba

 17. No i jest problem, dlaczego CZŁOWIEK ZBUNTOWAŁ SIĘ PRZECIW SWEMU WIECZNEMU SZCZĘŚCIU?

  Odpowiedź jest banalna – po prostu w wiecznym szczęściu NIE DA SIĘ ŻYĆ: taką to już mamy — czysto ZWIERZĘCĄ (a więc bezbożną, bo zwierzęta w BOGA(ctwo) nie wierzą — fizjologię, że uczucie szczęścia blokuje nasze poruszenia, które zawsze są wynikiem jakiegoś NIEDOSTATKU. A jak zbyt długo się nie ruszamy ze szczęścia (tzw. katatonia po zatruciu np. narkotykiem) to i serce nam stanie — no i będziemy być może mieli wieczne szczęście, ale po śmierci, której nikomu, w przeciwieństwie do BOGA(ctwa), nie życzę, chyba że ktoś jest już zniedołężniały i tragicznie chory.

  Ten tragizm człowieka polega na tym, że człowiek źle wybiera od początku (ponad 2 tys. lat), bo Chrystus dał nam dwa sprzeczne ze sobą przykłady; jeden, gdy dał się bić i nadstawiał drugi policzek. A ten przeciwstawny, to brał bicz do ręki i gnał swoich prześladowców – ZBÓJCÓW – z Jego świątyni.

  Niestety Jego wybrańcy – Apostołowie – od początku preferowali nadstawianie drugiego policzka, co dało taki a nie inny efekt. Czas zatem zmienić zdanie i BICZ brać do ręki. Wtedy zło zacznie się zwijać.
  Dzisiejszym BICZEM jest kartka wyborcza, ale goje nie potrafią z niej korzystać i głosują na swych OPRAWCÓW. Dowód, to wybory prezydenckie – głosy na INFAMISTĘ niejakiego Komora.

  No i zrób tu coś dla gojów? Skoro oni sami są tacy naiwni z tym nadstawianiem drugiego policzka.

  Polubienie

 18. czytelnik
  Jeśli Pan Marek wolał Polskę od bogatej Ameryki to z pewnością miał ku temu sensowne powody.
  To samo ja , byłem, zobaczyłem, ,,posmakowałem” tamtejszego ,,bogactwa” i wróciłem .
  Mógłby nam o Ameryce coś napisać nasz major pułkownik APA ale cosik się z nim stało, że nie pisze, może chory, może obrażony, może po prostu nie chce z nami godać jako, że awansował z majora na pułkownika co mu się po pięciu latach pisania na WP słusznie należało
  Czytelniku, ja nie bluźnie Bogu.
  Nie można bluźnić przeciw komuś czemuś czego kogo nie ma.
  Taka jest logika.

  Polubienie

 19. Kogo i co Bog ludziom posyla to jedynie On wie a nie jakies doktory z obu stron barykady.
  Boga nikt nie widział i nikt nie zna ale ON FAKTYCZNIE ISTNIEJE i każdy GO POZNA PO SWEJ SMIERCI.

  To akurat nie jest prawda, że Boga możemy poznać dopiero po śmierci.
  O tym może wam opowiedzieć – Ernest Kasper Golec z Siemianowic Śl. – BIBLISTA – Religioznawca – jeśli się z nim skontaktujecie? tel. 505 796 768

  Polubienie

 20. Husarz ,co ty ,dajesz się nabrać na każdy lep ?
  Ten „biblista” z tamtego swiata przybyl i na religiach w zaświatach się poznal ?
  To odeślij go do nawiedzonego ….dajmy na to Araba i niech sobie ustalają swoje prawdy.
  Husarz bądź poważny ,tym bardziej gdy nabrali cie na lichwe (jak czytam) ,nie rob odwetu ,bo z Zydami w bakowości jeszcze nikt od wiekow nie wygral.
  Nawet Egipcjanie dali im swe zloto i kazali się wyniesc ,może się im dalo ucieczke.

  Polubienie

 21. Jeszcze jedna sprawa, bo mam chwilę czasu:

  MSK napisał:

  Poblemem dla Polski nie powinny być wartości CYWILIZACJI ŁACIŃSKIEJ,czytaj GRECKO-RZYMSKIEJ,tylko synkretyzm wiary realizowany za sprawą TEOLOGII JUDEOCHRZEŚCIJAŃSKIEJ.
  Marek w ramach Podhalańskiej Akademii Nauki na tym tle powinien się odnieść do sytuacji frontowej WOJNY O PIENIĄDZ.

  Odp.: ZARÓWNO PIERWOTNE CHRZEŚCIJAŃSTWO JAK I PIERWOTNY, MARKSISTOWSKI KOMUNIZM, TO BYŁA WOJNA Z PIENIĄDZEM, BOGIEM ŻYDOSTWA A NASTĘPNIE I BURŻUAZJI.

  Jak mi to przypomniał mój żydowski kolega z Paryża, Jean Abou (syn francuskiego komunisty, emerytowanego zawiadowcy stacji w Algerii, w którego paryskim mieszkaniu mieszkałem w czasie stypendium, rządu francuskiego, tamże), PIERWSZYM CHRZEŚCIJANOM PIENIĄDZ KOJARZYŁ SIĘ Z GÓWNEM, KTÓRYM NALEŻY SIĘ STARAĆ NIE USMAROWAĆ.

  No i w pierwszych wiekach chrześcijaństwa Ekonomia Pieniężno-Towarowa padła prawie zupełnie.

  Z tego śmierdzącego powodu „apostołów” WALKI O PIENIĄDZ — nie myśłę tutaj tylko o MSK, ale o jego ideowych mentorach — warto nazywać, tak jak na to wskazałem w tekście głównym, nie posłańcami, ale POSRAŃCAMI PANA (PÓŁGŁÓWKÓW) ZASTĘPÓW — bo tak pachnie od nich obiektem kultu, któremu służą.

  Karol Marks napisał krótki esej pt. „Pieniądz”, który przerabiałem na zajęciach z mymi studentami. http://1917.net.pl/node/7355

  Cytuję z tego krótkiego tekstu:

  Pieniądz posiada właściwość nabywania wszystkiego, właściwość przyswajania sobie wszystkich przedmiotów, jest więc przedmiotem par excellence. Uniwersalność jego właściwości stanowi wszechmoc jego istoty; uchodzi on zatem za istotę wszechmocną.Pieniądz występuje w roli rajfura (STRĘCZYCIELA) między potrzeba i przedmiotem, między życiem i środkiem do życia człowieka. Ale to, co jest pośrednikiem między mną i moim życiem, jest też dla mnie pośrednikiem między mną a istnieniem innego człowieka. To jest dla mnie innym człowiekiem.

  Goethe w „Fauście”:

  Do diaska! mówisz: ręce i nogi, i głowa,
  i wszystkie części ciała są moje, li-moje –
  więc ci i rozum, i myśl każe zdrowa
  funkcje tych członków też uznać za swoje!
  Gdy kupię ogrów sześć – czyjeż ich nogi?
  moje! – to ja ubijam kopytami drogi!”

  Szekspir w „Tymonie Ateńczyku” :

  ,,Cóż to jest? Złoto? Żółte i świecące,
  Kosztowne złoto? Modłym me zanosił
  Nie o to, bogi…
  Toć odrobina tego zmienić zdolna
  Czarne na białe, szpetne na urodne,
  A złe na dobre, podłe na szlachetne,
  Starość na młodość, tchórza na rycerza. (itd.)

  No i właśnie. Ludzie mediów, którzy ZA PIENIĄDZE głoszą coś tam, już przecież prawie oficjalnie nazywa się „presstytutkami”, a Zbigniew Jankowski napisał cały celny esej pod tytułem „Amerykanizm to ideologia intelektualnej prostytucji” (czytaj PODHALAŃSKA AKADEMIA NAUK (3) http://markglogg.eu/?p=1089 )

  No i wnioski logiczne z powyższych POJĘĆ OGÓLNYCH:

  1. Reżym o nazwie „AMERYKAŃSKI GLOBALIZM” to nic innego jak KURWOREŻYM ŚWIATA.

  2. A w Polsce, pod „bogiem” w formie USA mamy KURWOREŻYM III RP.

  3. Co należy sądzić o Watykanie i papieżach pod kontrolą CIA, to można już sobie samemu dopisać.

  A ponieważ „miłość” prostytutki do jej klienta, to MIŁOŚĆ SZTUCZNA, więc i KURWOREŻYM ŚWIATA automatycznie powoduje, że ten świat staje się coraz bardziej SZTUCZNY, zamiast w nim życia, mamy tego życia tylko imitacje, co doskonale zaobserwowałem w czasie studiów w USA 45 lat temu, a obecnie i w Polsce „wolnej do życia pod bankową kontrolą”.

  No i wracając do religii chrześcijańskiej, ta miłość boża zwana AGAPE, CARITAS, miłość BOGA(ctwa) do ludzi, to jest dokładnie jak MIŁOŚĆ KURWY DO KLIENTA: im klient zamożniejszy, tym bardziej jest przez BOGA(ctwo) UMIŁOWANY, biedne „ubożęta” są prze BOGA(ctwo) przeklęci, nadają się co najwyżej na organy zastępcze dla tych BOGA(tych).

  Amen

  Polubione przez 1 osoba

 22. Na pewno major odpowie na kazde pytanie .
  Admin nie udawaj,ze nie widzisz kto i skad pisze.
  Major spi ,dyżur przy komputerze zlecil mnie majac do nas pelne zaufanie,bo przecież ma nas przy sobie ,wiec wojsko czuwa gdy dowództwo spi .
  Jak major wstanie (spi dluzej ale jeszcze nie snem wiecznym) przekaze mu „zainteresowanie” admina naszym PC/ID.
  Tyle co mogę napisac od siebie to major bardzo Pana ceni (w naszych patriotycznych rozmowach),podobnie jak innych madrych i sprytnych ludzi obojętnie jakiej narodowości.
  Major to człowiek ,który potrafi wybaczać nawet LOTROM BLADZACYM w polityce ale nie czyni tego w stosunku do ZDRAJCOW i FARYZEUSZY,tych „sciga z urzędu”,chyba by się nie zawahal ich odpowiednio rozliczyć po wojskowemu,czyli za pysk i z urzedu.

  Polubienie

 23. „Amerykanski globalizm…..” ?
  Czy nie będzie dokładniej, gdy napiszecie „GLOBALIZM w wydaniu AMERYKANSKICH ZYDOW ” ???
  Panie filozofie bez obaw proszę pisać ,bo ja tez „amerykański” ale nie poczuwam się do tego bym komus czynil krzywdę !
  Amerykanska ludność to ZBIOROWOSC WSZYSTKICH NARODOW !!!

  Polubione przez 1 osoba

 24. Zreszta chętni wszyscy do członkostwa w partiach i kandydaci na urzędy po prezydenta wlacznie to nie aby Zydzi i ich pokrewni ???
  A profesorowie,prawnicy,medycy,ludzie kultury,duchowni az po papieża i wszyscy inni na swieczniku ?
  Ilu to Polakow możemy naliczyć w stopniach generalskich (wojsko,milicja/policja) ???

  Polubione przez 1 osoba

 25. Konstanty Rokossowski ponoć pochodził z zubożałej arystokratycznej rodziny polskiej – patrz tekst główny, generał Jaruzelski już, jak sama nazwa wskazuje, ze szlachty jeruzalemskiej. ale mój kolega, śp. od b. niedawna płk. Zbigniew Skoczylas, ja sama nazwa wskazuje, nie z ludów pustynnych, daleki kuzyn płk. wywiadu Andrzej Czechowicz z z ziemiaństwa litewskiego, itd.

  Polubione przez 1 osoba

 26. Husarz ,co ty ,dajesz się nabrać na każdy lep ?
  Ten „biblista” z tamtego swiata przybyl i na religiach w zaświatach się poznal ?

  Ty. czytelnik – a z której to choinki wielkanocnej żeś się urwał???
  Chcesz mi wmówić, że z żydami jeszcze nikt nie wygrał? Pewnie zamieniłeś się na rozumy z tym co masz w kroku? 2 tys lat jesteśmy manipulowani – NAJPIERW PRZEZ „APOSTOŁÓW”, a teraz przez „pasterzy” kk.

  A MY POLACY każemy im się wynieść z POLSKI pod Górę Synaj, ale oni jak grzybnia spenetrowali gojów i rządzą. Ale to do czasu.

  Polubienie

 27. „OBURZENI” pokazują kandydatom gest Kozakiewicza.
  To trochę za późno. Gdzie byli wcześniej??? A mleko się rozlało.

  Polubienie

 28. Major to człowiek ,który potrafi wybaczać nawet LOTROM BLADZACYM w polityce…

  No to bardzo mnie to cieszy, a przy okazji pozdrowienia bardzo serdeczne dla majora, o którego zdrowie się martwiłem
  Zdrówko majorze

  Polubione przez 1 osoba

 29. Niejaki „husarz33” wyżej napisał, cyt.:

  „A MY POLACY każemy im (dyl – „Żydom”) się wynieść z POLSKI pod Górę Synaj, ale oni jak grzybnia spenetrowali gojów i rządzą. Ale to do czasu.”

  Zakładam, że gdyby autor powyższego cytatu w obecnym czasie miał by płacone od każdego takiego „wypędzonego” – to w krótkim czasie zostałby najbogatszym obywatelem Polski…

  A przecież cała ta historia z KULTEM żYDA na ziemiach Polan została zapoczątkowana w momencie masowo sprowadzanych BOGatych Żydów-bankierów z Europy Zachodniej (skądinąd tamże wypędzanych) przez naszych średniowiecznych zakompleksionych królów.
  Najwyraźniej którym zamarzyło się dowartościować swój obraz na podobieństwo BOG-a, o którym to od klechów zapewne dużo dobrego musieli usłyszeć.
  A z czasem jak to w życiu – samo poszło.
  Ich zachowania bardzo szybko zaczęło imitować rycerstwo, dając tym samym początek polskiej „zsiadłej szlachcie biznesowych ciurów”, a jeszcze później superbogatej magnaterii, gdzie szczególnie ta ostatnia, ostatecznie za sprawą hiper-PRYWATY – doprowadza do upadku państwa na ponad 120 lat…

  Obecnie, z krótką przerwą „niewoli Polski” – mamy ponowny nieograniczony powrót do wolności dla filo-żydo-naśladowców.

  Polubione przez 1 osoba

 30. Jeżeli jesteście młodzi ,zdrowi i silni to na co czekac ,Putin Polakow wyzwoli ?
  To najgorsze ,ze cos „się z Polakami stało „,nic i nikt ich nie rusza !
  Nawet w rodzinach nie ma jednomyslnosci i madrego działania.

  Polubione przez 1 osoba

 31. Ciekawe co dziś Feliks Koneczny i jego wielbiciele czy wyznawcy doradzil by Polkom i Polakom zarówno madrym ,jak i zadzumionym wspolczesna CYWILIZACJA SMIERCI,ktora ich dopada .
  Przeciez wiadomo skad się ta cywilizacja wziela i dlaczego się rozrasta.
  Czy polskie dzieci i dorosli wiedza czego , jak ucza i wychowują dzis rodzice oraz szkola tak w Polsce jak i w Izraelu,jakie sa w tym roznicejaka szkode lub dobro przynoszą ,w dodatku komu ?
  W sieci kraza dokumentalne relacje filmowe, co wciska się dzieciom Izraelskim podczas tzw.”marszow zywych” i przed czym przestrzega podczas ich pobytu w Polsce pokazując Oswiecim oraz jak te dzieci/mlodziez się zachowuje,chlonie „zafalszowana historie” ,do czego jest potem zdolna gdy dorosnie !
  To przeraza wszystkich,bowiem holokaust były rodzi następny !!!
  Dlaczego tak Zydzi jak i Niemcy nadal kreca bat na swa skore,przy tym nie brakuje ich sług roznej narodowsci.
  Co na to wspolczesni filozofowie i ich szkice ?
  Czy nie czas to wszystko naprawić i zmienić na to co przynosi DOBRO WSZYSTKIM ?!

  Polubione przez 1 osoba

 32. DLACZEGO CIAGLE NASTAWIA SIE JEDEN NAROD PRZECIWKO DRUGIEMU NARODOWI ???
  Skad biora się majdany,rewolucje ,wojny i KTO JE WZNIECA ???

  LUDZIE OTWORZCIE WRESZCIE OCZY !
  Zal mi Was WSZYSTKICH .

  Polubione przez 1 osoba

 33. A oto obrazki (i dźwięki) z Odessy 9 maja br. „won z Odessy banderowskie biesy!” A kiedy w Polsce za te SPONSOROWANE PRZEZ KURWOREŻYM USA „biesy” się weźmiemy?

  Polubione przez 1 osoba

 34. W Rosji dużo zostało ze spuścizny ŻYDOBOLSZEWIZMU,ale protestować można. W Polsce paradoksalnie aby taki wyrazić pogląd za pomocą protestu najpierw trzeba ustawowo znieść KULT HOLOCAUSTU.

  Polubione przez 1 osoba

 35. Ot, zgodnie z nabytą w nowej przybranej ojczyźnie – jułesejską tradycją, obywatel Majorek Szpyryt poraz kolejny ponawia nam tu oklepane przez siebie wystarczająco mocno, banalne pytanie, cyt.:

  „DLACZEGO CIAGLE NASTAWIA SIE JEDEN NAROD PRZECIWKO DRUGIEMU NARODOWI ???
  Skad biora się majdany,rewolucje ,wojny i KTO JE WZNIECA ???”

  Muszkieterku, obejrz sobie filmik umieszczony w poście przez autora pana M.Glogoczowskiego.

  Polubienie

 36. A ty pogiety BA-DYLU ogladnij się za siebie i splunij na fillozofie wtloczona ci przez obce agentury i nie zaczepiaj ludzi ,których nie dane ci jest poznac i dziękuj,ze nie masz ich obok siebie ,bo natychmiast zarobilbys w ryj mieszancu „wyfilozofowany” na szmulowskim chlebie i marksistowsko-leninowska nute !
  Kto takich gniotow narobil w Polsce ???
  Kim byli lub jeszcze sa twoi rodzice ,smierdzisz na odleglosc szmulo-szwabem podmaszczonym barszczem ukraińskim !
  Spier ….laj i odczep się od MADRYCH POLAKOW !

  Polubienie

 37. A`propos tejże urbanowskiej, cynicznej przeróbki plakatu Manifestu Lipcowego z 1944 roku, to przypomniał mnie się artykuł opublikowany na polonocentryzm.pl przez Łukasza Rogalskiego, pt. „69. rocznica ogłoszenia Manifestu PKWN”.
  W którym to artykule na zakończenie, autor zamieszcza treść 3 skądinąd ciekawych punktów XVIII wiecznej Konstytucji 3 maja, które po małych przeróbkach bądź tylko nowych podstawieniach, w sposób logiczny doskonale mogą tłumaczycz również obecną sytuację polityczno-społeczną Polski i w niej Polaków.

  cyt.:

  • Religią narodową panujacą jest i będzie wiara święta rzymska katolicka (dyl – tj. reprezentowanej przez Watykan, po II WŚ kontrolowanym przez USA) ze wszystkimi jej prawami;

  • Szanując pamięć przodków naszych jako fundatorów rządu wolnego (dyl – tj. reformatorów, mówiąc językiem M.G., z Res Pospolita w Res Privata Polonia), stanowi szlacheckiemu wszystkie swobody, wolności, prerogatywy pierwszeństwa w życiu prywatnym i publicznym najuroczyściej zapewniamy.

  • Stanowimy przeto, iż po życiu, jakiego nam dobroć Boska pozwoli, elektor dzisiejszy saski w Polszcze królować będzie. Dynastia przyszłych królów Polskich zacznie się na osobie Fryderyka Augusta, dzisiejszego elektora Saskiego, którego sukcesorom de lumbis z płci męskiej tron polski przeznaczamy (dyl – tj. a obecnie anglosaskim namiestnikom boskiego prawa wybraństwa na Ziemi z siedzibą w Londynie i Waszyngtonie do spółki z naszymi polskojęzycznymi posłusznymi wasalami).

  No i cóż, jako że 2 maja w sobotę ledwo z rana telewizor włączyłem – to i wnet zostałem poinformowany o szczęśliwym powiększeniu się anglosaskiego rodu w Polandzie nam obecnie panującego…

  Polubienie

 38. …w Polandzie jako ich tylko jednej z kontynentalnych kolonii.

  Ponoć w samym tylko Londynie żyje obecnie blisko 800tys. rodaków… !!!

  „Ks. Izajasza 61:5

  5 Bo się stawią cudzoziemcy, a paść będą stada wasze, a synowie cudzoziemców oraczami waszymi i winiarzami waszymi będą. (dyl – a córki cudzoziemców synów będą nam rodziły…)” …

  ps. Zenuś, pardon mondry polaku

  Polubienie

 39. Ogladales to studencie filozofa MG ?
  http://www.youtube.com/watch?v=GEyMyallmUw
  Pewnie tez a może nie ukaze ci się plansza o dostępie tego spiewania Jana Pietrzaka z kapela Staska Wielanka na Placu Zwyciestwa w Warszawie dn.29.o8.2013.
  Jak komus się nie otworzy link z przyczyn Polakom znanych to można wejść przez http://www.google.pl wpisując „Wspolne spiewanie……”.
  Co ciekawe to zachowanie się samego satyryka-kabareciarza Jana Pietrzaka ,jego mowy a nawet bezsilne krzyki.
  Ale ludziom rozumy pokrecilo,w tym wydaje się,ze madrym.
  Co ty „dyl” na to ?
  Odsapnij od Lenina,Marksa i Engelsa przy piosence i nie baw się we wielkiego marksistę ,ponieważ szybciej się zestarzejesz i swego profesora nawet nie przeżyjesz.
  Dobrze ci radze „mlodziaku”.

  Polubione przez 1 osoba

 40. Jeżeli już o szkicach to warto wiedzieć,ze i te kresla nam OBCY , w tym portale internetowe jako doskonale sondy ,stwierdzające ile to jeszcze Polakow jest w Polsce a maki w chlebie .
  Prawda „uczeni w pismie” ?

  Polubienie

 41. Cisza profesorowie i studenci ?
  Nie zawsze milczenie jest zlotem.
  Zreszta kto go dziś ma ,nawet z Ukrainy wywieźli i zostało tylko to co w uzębieniu maja stare „ukry i rosyjskie babuszki”.
  Dzis mędrcy rysuja szkice na szkle !

  Polubienie

 42. Do wiadomości chrześcijan w Polsce,ktorzy dziś juz wstali/obudzili się i wlaczyli srodki masowego przekazu w tym internet PRZYPOMNIENIE – dziś Uroczystosc Wniebowstapienia Panskiego :
  http://www.mateusz.pl/czytania/2015/20150517.htm
  Pozniej przypomnijmy sobie co się z nami stało/dzieje i co z nami uczyniono , następnie podyskutujmy jak na POLAKOW przystalo (madrych Polakow),o POLAKOW CHRZESCIJANSTWIE.
  Do dyskusji zapraszam tez marksistów zarówno nawróconych ,jak i zatwardziałych jak to jest z tym
  WNIEBOWSTAPIENIEM PANSKIM (Jezusa,takze naszym).
  Nakreslmy szkic „historiozoficzny” wg.wlasnego pojmowania ,bo jak to pojeli apostołowie Jezusa ewangielie nam podaja.

  Temat trudny ale bardzo wazny,poniewaz i w chrześcijaństwie odkryjemy wiele nieprawidlowosci i NIESPRAWIEDLIWOSCI gdyż diably nie spia !

  Polubione przez 1 osoba

 43. majorku,

  co łeb to rozum,
  co dupa to kupa smrodu

  Ponieważ ciężko strawny styl amerykańskiego trybu życia (niestety przemyconego również do Polski) pozbawiony został kompletnie ROZUMU, jako że powodowany jest wyłącznie chęcią odniesienia finansowego sukcesu oraz zaspokajania najniższych, wegetatywnych potrzeb przez obywateli,
  stąd siłą rzeczy takie jego wypaczenie, które z czasem musiało doprowadzić do masowego pojawienia się nadgabarytowych DUPSK puszczających w świecie sporo bŻYDkich bąków.

  A skoro nadgabarytowych to zapewne i bardzo ciężkich, co w konsekwencji może przełożyć się na pojawienie poważnych kłopotów z tych amerykańskich dupsk „w niebo wstąpieniem”…

  Polubienie

 44. Chlopaki !
  na drugiej polowce WPS tez „defilują” ,zasilić trzeba ,szczególnie admina ,bo tak pier…..li,ze chyba stara od tygodnia jesc mu nie dala i wspomina u murzyna orez-napoje i swoje byty w haneryce.
  Wicie ,rozumicie strasznie się porobilo z czerwonymi to jedynie Miller i Napieralski fason trzyma.
  Nawet młody „dyl” po szkołach traci rozum i tez od rzeczy paple na tej polowce.
  Co to się z bolszewikami porobilo ?
  Pomozecie towarzyszom ,leninowcom ?

  Polubienie

 45. No, jest takie przysłowie „bogactwem i pracą ludzie zdrowie tracą”. We wszystkim trzeba zachować umiar, jak to nauczał bardzo stary już Arystoteles, bodajże w księdze „Etyka nikomachejska”, w swym tytule upamiętniającej imię przedwcześnie zmarłego jego syna. W przeciwieństwie do pobożnych żydów, Grecy nie fetyszyzowali ani pracy ani bogactwa, co robią obowiązkowo dosłownie wszystkie Narody Zjednoczone pod egidą Stanów Zjednoczonych AP.

  Polubienie

 46. Obejrzałem wczorajszą debatę kandydatów i jestem ,,pod jej wielkim wrażeniem”.
  Podobała mi się, szczególnie w tych fragmentach, w których obnażali swoje oszustwa i kłamstwa, jeden drugiemu, a też i to jak prowadząca strofowała pana prezydenta Komorowskiego -Nie przerywać.
  Momenty były, jak mawiał pewien satyryk
  Który wygrał w debacie???
  Według mnie.
  Obaj….sromotnie przegrali !!!

  Polubienie

 47. No to teraz się już chyba ten dawno przygotowywany majdan w Polsce zacznie ?
  „Bastylia” tym razem będzie zburzona w Polsce ,szmulki nie mogą się doczekać II Izraela .
  Francja nie chce uciekinierow z Afryki,no bo przecież wie,ze to narod dziki,oby tylko anielica nie skierowala ich do Polski ,bo dopiero „zacznie” ubijanie i przyrost naturalny na zmiane !!!
  Admin daj link do tej debaty,jest w sieci ?
  Tylko nie pomyl z innym pierd….niem,dajac ludziom szmulowskiego pornusa.

  Polubienie

 48. Zenek, chcesz link do tak ważnej debaty za frajer? No cash, no many?
  przecież wiesz, że admin robi dla kasy.
  No ale niech ci będzie, daję za friko, z serca i od agentury która mi (nie)płaci

  Polubienie

 49. Nasz Nowy Jork w polityce.
  Wyobraźmy sobie taką sytuację, że wszystkie najważniejsze polityczno-gospodarcze decyzje w Polsce podejmowane są przez osoby, których nikt w naszym kraju nie zna, ani z nazwiska ani z wyglądu. Załóżmy, że osoby te nie uważają siebie nawet za polskich obywateli, a raczej są w swoim mniemaniu członkami międzynarodowej grupy powiązanej ściśle finansowymi meandrami multi-bilionowych korporacji bankowych. Ludzie ci uzależnieni są tylko odpowiedzialnością w stosunku do wspólnego interesu globalnej lichwy i wszystko, co do niej prowadzi, bez względu na koszty jest dla nich wykładnikiem działania. Śmierć tysięcy czy milionów ludzi w byłej Jugosławii, Iraku, Afganistanie, Egipcie, Libii, Syrii, Ukrainie czy jakiejś tam Polsce jest dla nich tylko i wyłącznie elementem rozgrywki. Śpią oni spokojnie w swoich strzeżonych całodobowo kompleksach mieszkaniowych, bez wyrzutów sumienia, ale za to z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku wobec „Wielkiej Sprawy Nowego Światowego Porządku”. Oczywiście, jeśli tacy ludzie istnieją muszą oni zatrudniać całą armię specjalistów od politycznego marketingu, badających tętno społecznego niezadowolenia w każdym kraju ziemskiego globu. Częstokroć ludzie ci mogą być nawet nie bardzo świadomi, dla kogo w rzeczywistości przygotowują ocenę sytuacji w kraju, w którym pracują. Większość z nich nie dba jednak o takie detale dostając niebotyczne uposażenia gwarantujące wysokie pozycje społeczne. Jedynym problemem tych specjalistów jest w rzeczywistości kontrola nastrojów społecznych poprzez organizowanie periodycznych „hepeningów” w formie tak zwanych „demokratycznych” wyborów czy marszów i protestów. Załóżmy „teoretycznie”, że taki „Marsz Narodowy” organizowany 11 listopada w Warszawie to w rzeczywistości przedsięwzięcie całkowicie kontrolowane przez „naszych” wspomnianych wyżej specjalistów. Ludzie sobie pokrzyczą, pomachają flagami, kilku dostanie gazem, czy nawet pałą i rozejdą się do domów dumni i pełni przekonania, że zrobili dobry kawał patriotycznej roboty. Jakby jednak było coś nie tak, to na wszelki wypadek puści się marsz przez most na peryferia miasta i wezwie z całej polski kilkadziesiąt tysięcy policji, wozy bojowe i „amerykańskie mikrofalówki” do smażenia protestujących na odległość. Tanio, szybko i skutecznie władza na rok znów będzie miała spokój. Oczywiście głównym daniem „naszych” specjalistów nie są jakieś tam marsze, ale kwintesencja ustroju demokratycznego – WYBORY. Jak przystało na porządną operę mydlaną scenariusz przygotowuje się zaraz po zakończeniu spektaklu. Nie wolno jednak pokazać pospólstwu zbyt wcześnie pretendenta na wybierane stanowisko. Mogliby jeszcze przeszukać Internet i dowiedzieć się, że jego rodzice byli w ubecji czy jego żona pochodzi z jedynie poprawnej i z tego powodu wybranej nacji. Wszystko musi być jak w dobrym kryminale do końca nikt z widowni nie wie, kto zbił. Oczywiście muszą także być inni pretendenci i najlepiej kiedy będą jak najbardziej kontrowersyjni i antysystemowi. Niech gawiedź zobaczy, że jest u nas pluralizm, a i cała akcja będzie bardziej ekscytująca i „holiłudzko” prawdziwa. Na dwie walczące ze sobą zaciekle pozycje głównych pretendentów podstawienie zostaną „nasi” ludzie, którzy różnić się będą zasadniczo tym, że się nie różnią. Antysystemowcy stworzą w międzyczasie zamieszanie i poczucie „prawdziwych wyborów”. Wybierzemy z nich jednego, który jest najbardziej ograniczony, ale za to ma bardzo łatwy i oparty o jeden konkretny postulat program wyborczy. Poprze go „nasza” telewizja i „nasze” gazety tak żeby, jak mu damy 20% w wyborach, wszystko wyglądało koszernie, bo przecież taki popularny był. Z naszych dwóch kandydatów w pierwszej turze, po zaciętej walce wyłonimy tego „lepszego” dla Narodu. Zrobimy też dużo medialnego huku, jak to on zaskoczył wszystkich swoją wygraną, w rzeczywistości będzie to nie więcej niż 2% różnicy. Wszyscy zrozumieją, że antysytemowcy nie mają szans, bo dostali poniżej 1%, a ten najgłośniejszy i najlepiej z nich zorganizowany dostanie, no powiedzmy 4% i płakać nie będzie, bo przecież, wcześniej dostał koryto w Brukseli. Kluczem do sukcesu będzie jednak ten od 20%. Jego prosty jedno-problemowy program, który „przyniósł mu” te 20% zostanie przejęty przez naszego głównego pretendenta. Ogłosi on łaskawie, że zrozumiał dzięki tym 20% głosujących potrzebę ludzi i postanawia zwołać referendum, a nawet ustawę do konstytucji wprowadzić, że by ten „palący” społeczeństwo problem rozwiązać. Drugi z naszych pretendentów wszystko to oceni negatywnie i cała sfora ujadających „gadających głów” poprze go, używając argumentów o „scementowaniu sceny politycznej”. Tym sposobem pomimo całkowitej niekompetencji, skakaniu po krzesłach i „bulesnym” wpadkom, nasz pretendent zostanie na stanowisku, chociaż „wygra” tylko kilkoma procentami. Gawiedź, odejdzie od telewizorów syta wrażeń i emocji w pełnym zrozumieniu, że było bardzo blisko i za pięć lat wszystko to na pewno się zmieni. „Nasi eksperci” przygotują znów plan i zaczną go wprowadzać w życie już od jutra po wyborach. Co jeśli coś nie wypali? Mamy zawsze opcję ostateczną- kolorową rewolucję .

  MW

  Polubienie

 50. husarz33
  Nie możemy im tego odebrać, bo są silniejsi, bardziej ambitni, lepiej zorganizowani i od 5 tyś lat zaprawieni w sztuce rządzenia.
  Nie ważne czy to byli faraonowie i kapłani boga Ra, Aleksandra i Zeusa, Cezara i Jowisza, czy Mahometa i Allaha, Jahwe i Watykanu.
  Jak mawia nasz szanowny MG
  -Bóg, -Pieniądz, -Dupa
  Ja bym to nazwał
  – Władza (świecka + duchowa) -Mamona – Sku..wysyństwo ( w skrucieWMS)
  Reszta to my, czyli motłoch, stado miotających się baranów.
  Tyle tylko, że to stado, te barany, często brykają nie w tym kierunku w jakim WMS sobie by życzyły, stąd spadają głowy władców tego świata, także posągi i posążki, by się znowu odrodzić pod nową, starą postacią

  Polubienie

 51. @Adm
  Był jednak wspólny mianownik w postaci zmowy milczenia nad ŻYDOWSKĄ EWOLUCYJNIE UKSZTAŁTOWANĄ STRATEGIĄ GRUPOWĄ,w którą wpisany jest antypolonizm.Stąd uznanie dla procesu od ŻYDOBOLSZEWIZMU,który przejął w działaniu rosyjski rasizm,do ŻYDOBANDERYZMU,który odwołuje się do antypolskich bandyckich korzeni.

  Polubienie

 52. „No, jest takie przysłowie „bogactwem i pracą ludzie zdrowie tracą” ”

  Sowieci zaproponowali alternatywę – usunęli z tego porzekadła „bogactwo”… a resztę zostawili. Dlatego też przegrali zimną wojnę. Bo jak tworzyć coś alternatywnego, to ma to być coś lepszego, a nie w najlepszym wypadku coś równie debilnego. shalom everybody.

  Polubienie

 53. „Nie możemy im tego odebrać, bo są silniejsi, bardziej ambitni, lepiej zorganizowani i od 5 tyś lat zaprawieni w sztuce rządzenia.”

  MOŻEMY im odebrać monopol – „szlachetny” Adminie.
  Możemy wykonać REFERENDUM KONSTYTUCYJNE – własnymi siłami – bez pomocy zgniłego państwa.
  KTO NAM ZABRONI wypełnić kartę referendalną i przesłać ją pocztą, listem poleconym pod wskazany adres??? Wtedy to, ta konstytucja, która odbiera bankierom monopol – stanie się Najwyższym Prawem w RZECZPOSPOLITEJ. Nie widzę takiego DESPOTY – by nam odebrał PRAWO CZŁOWIEKA DO ŻYCIA. Trzeba tylko chcieć to zrobić.!!!

  WSZYSTKO JEST PRZYGOTOWANE DO WYKONANIA REFERENDUM.

  Polubienie

 54. Trzeba ,trzeba !
  a jak nie to pojsc do nieba !!!

  Patry-joto ty nasz mily
  masz na tyle sily ?

  MAM – szlachetny wierszokleto. Naród Polski też jest silny, ale o tym niestety NIE WIE.

  Polubienie

 55. Mily „panie skrzydlaty” dobre masz intencje ale czy sily tez ?
  Napisze ci strzeże – ogladalem kilkanaście minut temu na WPS1 filmik „bojownika o Polske” ,lidera Ruch Suwerennosc Narodu Polskiego znanego wielu Warszawiakom Andrzeja Zakrzewskiego i później dalem tam swój wpis , tu dodam jeszcze „SYZYFOWA PRACA” .
  Zapytam cie :
  DLACZEGO POLACY tacy jak Zakrzewski,Kosiur,Zieminski i ty „husarzu 33” oraz inni nie staracie się POLACZYC SIL W WALCE o WOLNA i SUWERENNA POLSKE ???
  Czy tylko dlatego ,ze każdy z Was uważa się,ze jest najlepszy i tylko on ma racje ?
  Odpowiedz smialo i szczerze.
  Admin tu przynajmniej nie udaje ,ze walczy i liczy na zwycięstwo ,bo wie jaka sila wlada nie tylko Polska ale i calym swiatem .
  Admin wie ,ze to zryw z motyka na slonce i przyznaje mu racje .
  Chyba tez dlatego skonczyl dzialalnosc z tamtym stowarzyszeniem „bez rejestracji” ,zakladajac swój portal i ….. „ma się dobrze”.

  Polubione przez 1 osoba

 56. Przyznaje ci racje ,ze NAROD POLSKI MA SLY i to POTEZNE !
  Orez tez by się znalazł ,jest tylko jeden bardzo wazny problem , a mianowicie :
  NAROD POLSKI PRZESTAL MYSLEC !
  Gdy zacznie myslec SAMODZIELNIE i sluchac MADRYCH LUDZI (nie tylko Polakow lub tych co „polakow” udaja) wtedy
  POLSKA ZMARTWYCHWSTANIE !!!
  To na pewno nastapi ale jeszcze trzeba pocierpieć,malo tego i POGLODOWAC .
  Jak na razie żarcia i picia nie brakuje ,a to ze strute n ikt się nie zastanawia ,bo przecież sa doktory,ktorzy lecza by leczyc ale nigdy nie wyleczyć i mieć kase !
  Miejmy nadzieje,ze nie tylko Polacy ale i ludzie na całym swiecie zmadrzeja i przejrza na oczy widzac ,KTO i CO im funduje .

  Polubione przez 1 osoba

 57. Miejmy nadzieje, ze nie tylko Polacy ale i ludzie na całym swiecie zmadrzeja i przejrza na oczy widzac ,KTO i CO im funduje . – czytelnik
  DLACZEGO POLACY tacy jak Zakrzewski,Kosiur,Zieminski i ty „husarzu 33″ oraz inni nie staracie się POLACZYC SIL W WALCE o WOLNA i SUWERENNA POLSKE ??? – czytelnik
  Uważają, że zmiana świń przy korycie coś naprawi? NIC NIE NAPRAWI. System trzeba zmienić.
  Ja się staram, ale adwersarze mają moje „pomysły” za infantylne. Czy to moja wina, że adwersarze bredzą?
  NASZ PLAN jest na stronie; http://www.nowapolska-w-internecie.pl – ale adwersarze go nie czytają.

  A z kim to ADMIN walczy, bo ja nie wiem? Na pewno psuje NAM szyki. Co widać.

  Polubienie

 58. Wszystkie portale sa bacznie „obsługiwane”,wiele z nich jest celowo zalozone i odpowiednio prowadzone oraz sterowane !
  Jak jest z tym portalem sam admin najlepiej wie ale nie wie jednego:
  KAZDE ZLO MA LUSTRZANE ODBICIE !
  WYRZADZONE ZLO ZAWSZE ZOSTAJE ROZLICZONE DO DZIESIATEGO POKOLENIA po złych uczynkach pokolenia pierwszego.
  Tak wiec uważajcie ZLOCZYNCY,nic wam nie minie ,dzieciom,wnukom i dalszym waszym !
  Placz,bol i krzywdy wyrządzone zostaną odwzajemnione !

  Polubione przez 1 osoba

 59. No w końcu ktoś mi przyznał rację cytuję czytelnika:
  -Admin wie ,ze to zryw z motyka na słonce i przyznaje mu racje .
  Podziękowania.

  Ale husarz33 gani i popuszcza, też cytat:
  -A z kim to ADMIN walczy, bo ja nie wiem? Na pewno psuje NAM szyki. Co widać.
  Też podziękowania

  Z kim ja kuzia mać walczę (?), ja sam także nie wiem
  Może z nikim.

  Polubione przez 1 osoba

 60. Adminku ?
  A sumienie to ty masz ???
  Zreszta czekaj,jak powiadają marksiści to człowiek ma dwa „ja” ,jeszcze inni dodaja trzecie zależne od miejsca siedzenia co daje lepszy punkt widzenia.
  Powiadaja tez,ze byt ksztaltuje swiadomosc .
  Co dziś stosować ?

  Husarz powie ,zlikwidować lichwe i po kłopocie .
  Nasz major,ze wystarczy nie isc po nic do szmula i szwaba ,
  a co inni mysla ?
  Chetnie poczytam,admin tez nie jedno widział i cosik wie na każdy temat ale chyba najbardziej czym jest zloto w każdych czasach,bo zegarki to już przeżytek,kazdy potrafi wymienić w nim baterie jak kupi u chinczyka.

  Polubione przez 1 osoba

 61. – Nie rżnij głupa Adminku.
  A co mi pozostało innego na stare lata.

  Jeden z prominentnych polityków PiS ma w zwyczaju mówić o kolesiach z PO że im chodzi o to by gonić króliczka, nie o to by go złapać, lecz by go gonić.
  Tu w internecie odnoszę wrażenie, że niektórym też o to chodzi, nie żeby coś konkretnego zrobić, lecz by udawać, że coś się robi, a często przeszkadzać innym jeśli chcą coś zrobić, czy zmienić.
  A jeśli tak, to po co sobie głowę zawracać, po co tłumaczyć, wyjaśniać, coś proponować?
  Ja wskazywałem, że skoro pojawili się w końcu kandydaci, którzy nie są partyjnymi liderami a wielu z nich jest z poza układu, to należy zagłosować na któregoś z nich.
  Kilku innych w internecie strasznie się wysilali by propagować bojkot wyborów, że to wybory reżimowe, że i tak nic nie da a jedynie zabetonuje scenę polityczną, że JOW to też samo zło i jeszcze większe zło itd.
  Zenek,husarz, kto tu miał rację, ja i ci co zachęcali do głosowania na niezależnych, czy ci co namawiali do bojkotu wyborów?

  Polubione przez 1 osoba

 62. Tak przy okazji, są i inne ciekawe przysłowia: „praca głupich kocha” albo „pracuj, pracuj a garb już sam wyrośnie”.

  Jestem ciekaw, co też „entuzjasta” komunizmu vulgo socjalizmu, niejaki „LuK”, tak dla odmiany napisze nam, komu w obecnym Systemie przypadło w udziale BOGactwo a komu wyłącznie praca?

  Bo w ostatnich latach odnoszę wrażenie, że rodacy zapomnieli do czego służą zegarki…

  Polubienie

 63. Bogaci cieszą się dobrym zdrowiem. Ci co pracują na ich bogactwo.. już niekoniecznie. Z mojego osobistego punktu widzenia zarówno obecny jak i poprzedni system to oligarchie. Jeśli myślicie, że w PRLu nie było bonzów ze świecznika, którym nic nie brakowało, to gratuluję umysłu 5 letniego dziecka.

  Polubienie

 64. Nie mam pojęcia ile tam „Luk” sobie liczy latek.

  Ale jeśli jest tak, że ówczas, włos kiełkował dopiero mu na jajkach, to podpowiem mu tylko tyle, że w miejscach gdzie obecnie znajdują się zachodnie hipermarketu, muzea (jak to włókiennicze w Łodzi czy tzw. Soli-darności w Gdańsku na terenach Stoczni!!!), stadiony bądź tylko chaszcze, za tzw. komuny znajdowały się głównie nowo powstałe zakłady pracy…

  ps. A`propos „wyborów” (p)rezydenckich w kraju… (z rozpisanymi wcześniej przez służby na tę okazję w tajemnicy przed „wyborcami” gotowymi scenariuszami) – to jadąc dziś kilkadziesiąt kilometrów do pracy przez liczne miejscowości, zauważyłem że plakaty niejakiego Dudy (to chyba ten z PiSu ?) zawsze umieszczane są w bliskim sąsiedźtwie Kościołów…

  Cóż, najwyraźniej symboliczna moc „KRZYŻA” skutecznie zakrywającego obłudę kandydata na Głównego Alfa Polski, pozostaje w dalszym ciągu bezkonkurencyjna…

  Polubione przez 1 osoba

 65. Załóżcie z góralem komunę, zorganizujcie jakiś squat i stwórzcie tam system oparty na własnych wzorcach organizacji. Udowodnicie że oprócz szczekania cokolwiek potraficie.

  Polubione przez 1 osoba

 66. Akurat wrocillem od suwerennych # one ,gdzie naszego poczciwinę majora Pyryta bolszewiki dopadly .
  Stary nasz nawet wypowiedzieć się nie mogl w obronie własnej przy szarganiu jego nazwiskiem rodowym , bo czerwoni tam na czele z prezesem likwidują jego posty i urzdzaja sobie „suwerenne jaja bolszewickie”.
  Tak już jest z mieszanka czerwono-niebieskich z rozpiętymi koszulami od sołtysa po prezydenta,ze chocbys w morde lal to dalej będzie po bolszewicku belkotal !
  Inna sprawa z czystym kolorem niebieskim ,ci na sztandarach umieścili nawet 12 gwiazd a ks. Natanek chciał im jeszcze dolozyc Matke Boska i nie dziwota ,ze graja na dudach.

  Polubienie

 67. Tu u was tez czytam jakies przepychanki a Admin przecież wszystkim daje miejsce by go jakas zgaga nie meczyla ,wiec trzyma wszystkie „wyznania” (nie mylic z religia) ,dal moderke ateistom by swoje myśli marksistowsko -leninowskie mogli do śmierci zachować,bo przecież i taka władze wcześniej kazda durnota gojowska doswiadczyla.
  Pisze durnota ,bo ci mądrzejsi to nawet Hitlerowi z rodow wiadomych się nie dali i wojne przezyli, a spryciarze typu „nieodzalowany” Bartoszewski ,katolik pochowany na lezaco a nie stojąco to nawet z Oswiecimia wyjechal ponoc pierwsza klasa kolejami pod niemcem.
  No i o co się spieracie ?

  Polubione przez 1 osoba

 68. Po „kongresie APA” zdecydowano ,by korzystając z goscinnosci tego portalu podyskutować co nieco o dzisiejszym swiecie „Bozego Ciala”.
  I aby „nie dac własnego ciala pod ciosy” PROSIMY dr.Marka (jednego ze współczesnych filozofow ) o pisemny wykład jak to jest z tym swietem i swietowaniem CZERWCOWYM tym razem „Bozego Ciala” w kraju nad Wisla obecnie .
  Pytamy ,bo poznal dobrze tresci o sw.Pawle (nawróconym),a w Polsce jest już tyle Pawlow (jeszcze nie wszyscy swieci),ze glowa zaczyna bolec gdy się ich slucha,czyta i na nich patrzy ,jak choćby Pawel Kowal ponoc historyk piszący miedzy innymi (nie sam) o gen.Jaruzelskim czy Pawel Zieminski znany adminowi dobrze prezes ,który ostatnio bywal ponoc w Moskwie w dość istotnej sprawie .

  Polubienie

 69. Ponoć w Moskwie sala, choć niewielka, do połowy była pusta.
  Z drugiej strony szkoda, że ruch wszechsłowiański nie miał poparcia ni Putina, ani Ławrowa, ani nikogo z Dumy FR, no chyba, że ja o tym nie słyszałem jako, że tam nie byłem.
  O bożym ciele też nic nie wiem, też nie byłem.
  Byłem za to na plaży, choć wiał zimny wiatr było sporo plażowiczów…w ubraniu.
  Jeden się kąpał , tym drugim byłem ja. Fajnie było, bo tłoku w wodzie przy dwóch pływających nie było
  Woda dosyć umiarkowanie zimna, jak kto woli napiszę umiarkowanie ciepła, popływałem z przyjemnością później poszedłem do nowej przebieralni bez kabin . Ale że było pusto więc nie czułem się skrępowany.
  Widzi się na plaży niektóre osoby już mocno i nadmiernie spasione, czego w mojej młodości zaraz po wojnie nie było.
  Ponoć boisko do piłki siatkowej plażowej ma piasek podgrzewany. Takie to teraz luksusy i fanaberie zachodnie także i u nas.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s