Media narodowe czy publiczne


Zmiany w strukturach organizacyjnych mediów publicznych,

ich programach i finansach zawierają propozycje reformy mediów przedstawione podczas panelu poświęconego kulturze i mediom w trakcie konwencji programowej PiS i ugrupowań z nim współpracujących.

Pomysł PiS na reformę mediów publicznych

Posłanka Barbara Bubula mówiła w sobotę, że proponowana reforma, zawierająca się w ośmiu punktach, dotyczyć ma także m.in. prawa prasowego i przepisów antymonopolowych.

– Przebieg kampanii wyborczej i wybór naszego prezydenta pokazał, że stworzyliśmy własne, nowe sposoby komunikowania się, które to zwycięstwo umożliwiły. Jestem głęboko przekonana, że celem mądrej polityki naszego obozu politycznego powinno być to, aby to medialne przebudzenie, które obserwujemy, wzmocnić (…). Warto uspołecznić i zdekolonizować to, co w okresie 25 lat zostało w dziedzinie środków przekazu Polakom zabrane – powiedziała Bubula.

Jak zapowiedziała, „pierwsza i najważniejsza sprawa – to zasadnicza reforma mediów narodowych, które nazywane są mediami publicznymi”.

– Obecne spółki Skarbu Państwa chcemy przekształcić w instytucje kultury lub instytucje wyższej użyteczności publicznej, aby odejść od tego koszmarnego modelu spółki prawa handlowego, który wymusza działania jedynie komercyjne. Zarządy tych mediów będą jednoosobowe, a prezesów wybierze się spośród autorytetów świata kultury i mediów – mówiła posłanka.

– Telewizja Polska i Polskie radio będą w co najmniej w 75 proc. finansowane ze środków publicznych i zapewnimy im środki w wysokości co najmniej 1 promila PKB, co wynosi ok. 1,5 mld zł. Taki poziom finansowania pozwoli na znaczne ograniczenie emisji reklam w TVP – stwierdziła.

Jak zapowiedziała, program nowych mediów publicznych zostanie określony „według realnych potrzeb publicznych”; ustalona zostanie liczba godzin produkcji programów dla dzieci, filmów animowanych, dokumentalnych, seriali historycznych, spektakli teatru TV, transmisji koncertów, publicystyki i in.

Zdjęcie z mediów publicznych „komercyjnej klątwy” doprowadzi do zwiększenia liczby godzin programu poświęconego kulturze wysokiej, edukacji historycznej i pogłębionej debacie publicznej – oceniła. – Chcemy, żeby polskie media publiczne były mecenasem wielkich produkcji filmowych i seriali opartych na klasyce polskiej literatury. Chcemy, aby co roku powstały co najmniej dwa seriale historyczne, wypełniające białe plamy w świadomości historycznej polskiego narodu – mówiła Barbara Bubula.

– Odrodzimy polską produkcję filmów animowanych dla dzieci, powrócimy do mecenatu nad reportażem radiowym i hojnie wesprzemy filmy dokumentalne oraz będziemy dbać o obecność poezji – deklarowała Bubula. Powołała się „na tradycję polskich filmów przyrodniczych”.

– Czas odrodzić tę tradycję i uczynić z niej naszą narodową specjalność – stwierdziła. Zapowiedziała także, że „w polskich narodowych mediach powinny być obecne i mocno promowane audycje o kulturze języka i polszczyźnie jako takiej”.

Drugie założenie proponowanej reformy mediów to „przywrócenie dialogu społecznego i właściwej debaty publicznej”.

– W porze największej oglądalności trzeba skutecznie nadrobić braki w edukacji obywatelskiej Polaków, wyjaśnić im zasady funkcjonowania państwa i najważniejszych dziedzin życia zbiorowego, jak edukacji, służby zdrowia, systemu emerytalnego, budżetu. Trzeba wreszcie odejść od infantylnej, tabloidowej formy programów informacyjnych i publicystycznych – mówiła Bubula.

Kolejny punkt postulowanej reformy dotyczy „zatrzymania monopolizacji mediów przez kapitał zagraniczny”. Służyć temu mają wprowadzone do polskiego prawa przepisy antymonopolowe, dotyczące dopuszczalnego (np. na poziomie 20-25 proc.) udziału w rynku mediów danego typu przez podmioty powiązane kapitałowo z zagranicą.

– Nie może być tak, jak w dziedzinie prasy drukowanej, że przejęcie całego rynku prasy regionalnej przez niemiecki koncern nastąpiło przy zgodzie UOKiK – wyjaśniła posłanka.

Jak mówiła posłanka, wzmocnione powinny zostać regionalne i lokalne stacje radiowe i telewizyjne. Przeznaczona na to ma być co najmniej połowa środków publicznych dla mediów narodowych, ponieważ – jak podkreśliła – „z umiejętności i zasobów mediów regionalnych w ogóle się dziś nie korzysta. Barbara Bubula zapowiedziała także usprawnienie kolportażu prasy lokalnej, m.in. poprzez sieć Poczty Polskiej, i wspieranie rozwoju lokalnych mediów obywatelskich.

W przedstawionym przez posłankę programie reformy mediów znalazła się także konieczność napisania nowego prawa prasowego, uwzględniającego współczesny stan środków masowego przekazu.

– Wzmocnimy w nim pozycję dziennikarza – twórcy, a także kontrolną funkcję mediów w państwie – powiedziała posłanka, zastrzegając, że ustawa powinna powstawać w dialogu wszystkich zainteresowanych stron, głównie środowiska dziennikarskiego.

W planowanej reformie uwzględniono także wsparcie dla organizacji społecznego monitoringu mediów (szósty punkt). – Chcemy, żeby państwo wspierało taką działalność i włączyło przedstawicieli tych organizacji w skład rad programowych mediów – powiedziała Bubula.

– Współczesność mediów oznacza także większy udział widzów w tworzeniu programu. Nastąpi radykalne zwiększenie kompetencji rad programowych, które wyłonimy spośród aktywnych widzów. Rady programowe w formie corocznego absolutorium programowego mogą naszym zdaniem decydować o przedłużeniu kontraktów prezesom radiofonii i telewizji – poinformowała posłanka.

Jako kolejne działanie planowana reforma przewiduje także wsparcie pluralizmu mediów – co ma nastąpić poprzez zniesienie w ustawie Prawo telekomunikacyjne obowiązku opłat za częstotliwości radiowe dla nadawców społecznych oraz wprowadzenie obniżenia opłat koncesyjnych i opłat za częstotliwości dla nadawców rezygnujących z połowy czasu reklamowego.

Ostatnie założenie reformy przewiduje, że w Prawie telekomunikacyjnym wprowadzone zostaną przepisy chroniące dzieci przed dostępem do pornografii w telefonii komórkowej i internecie, poprzez nakazanie operatorom domyślnego zastosowania filtrów chroniących dzieci.

Jak podkreśliła Barbara Bubula, „jeżeli powrócimy do społecznej, narodowej, właściwej, dobrej roli mediów, to realizacja tego może przynieść zwielokrotnione owoce”.

Podczas panelu „Kultura i media” o potrzebie ponownej weryfikacji podziału instytucji kultury na państwowe i samorządowe mówił panelista Maciej Łopiński, wskazując, iż ranga niektórych instytucji przemawia za przejęciem odpowiedzialności za nie przez władze centralne. Wskazywał także m.in. na potrzebę wsparcia istniejących „w Polsce powiatowej” ośrodków kultury i bibliotek oraz potrzebę zainicjowania szerokiego programu budowy infrastruktury kultury, jak sale widowiskowe, w mniejszych miejscowościach.

Postulował także aktywną rolę państwa w zakresie kultury – poprzez pełnowymiarowy mecenat przy użyciu skutecznych narzędzi (np. poprzez tworzenie filii bibliotek w galeriach handlowych lub darmowe muzea); wskazywał również na potrzebę zmian w prawie autorskim, tak aby odbiorcy kultury mogli w szerszym zakresie korzystać z internetu.

Zdaniem Jarosława Sellina, jednym z najważniejszych zadań państwa jest wprowadzenie „systemowej polityki historycznej”.

– Trzeba skończyć z dominacją pedagogiki wstydu i antypatriotycznego rewizjonizmu w opowieściach o naszej historii. Mądra polityka historyczna powinna podtrzymywać dumę z naszej przeszłości i dorobku, na której buduje się narodową i społeczną więź, a także lansować nasz punkt widzenia na oceny przeszłości w dialogu z innymi narodami – powiedział m.in. Sellin. Zapowiedział także wsparcie budowy instytucji ważnych dla polityki historycznej państwa (jak Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce i Muzeum Bitwy Westerplatte i in.) oraz powołanie do życia instytucji państwowej, która zajmie się obroną dobrego imienia Polski i Polaków na arenie międzynarodowej.

Wanda Zwinogrodzka zwracała uwagę, że polityka kulturalna państwa powinna służyć umacnianiu więzi wspólnotowych, a nie rekonstrukcji odziedziczonej tradycji z wzorcami poprawności politycznej; a Magdalena Gawin postulowała powołanie nowej instytucji, mogącej zuniwersalizować XX-wieczne doświadczenie Polski w zakresie totalitaryzmów i dać jego świadectwo Europie. Marcin Wolski postulował wsparcie państwa dla artystów, m.in. poprzez przywrócenie 50-proc. ulgi podatkowej, oraz wsparcie rynku księgarskiego i bibliotek.
http://www.deon.pl/wiadomosci/polska/art,24794,pomysl-pis-na-reforme-mediow-publicznych.html

Reklamy

33 uwagi do wpisu “Media narodowe czy publiczne

 1. Oto fragment Konstytucji RZECZPOSPOLITEJ z dnia 15.08.2015.

  Rozdział VI

  SŁUŻBA MEDIALNA RZECZPOSPOLITEJ

  Art. 147.
  Wszystkie środki przekazu na obszarze Rzeczpospolitej znajdują się w wyłącznym posiadaniu Narodu Polskiego. Wyjątki od tej zasady określa ustawa, pod warunkiem, że dany środek przekazu nie godzi w dobre imię osób.

  Art. 148.
  Państwo – Rzeczpospolita – zapewnia wolność słowa, prasy i innych środków społecznego przekazu, o ile bezpośrednio nie godzą w interesy Narodu Polskiego, poprzez szkalowanie osób, obywateli.

  Art. 149.
  Prezesa Komitetu Radia i Telewizji wybiera Naród w Referendum spośród trzech kandydatów – wyłonionych na podstawie Konkursu – wykonanego przez Ministra Kultury.

  Art. 150.
  Kadencja Prezesa Radiokomitetu trwa 5 lat.

  Art. 151.
  Podział Regionalnych ośrodków – telewizyjnych – terytorialnych zgodnie z podziałem administracyjnym państwa – na województwa.

  Art. 152.
  Do obowiązków Centralnej Telewizji jest obowiązkowe, obligatoryjne uruchomienie i prowadzenie Centralnych programów, dotyczących Służb; Ustawodawczej i Gospodarczej w tym służby finansowej.

  Polubienie

 2. Starsi panowie dwaj (od powyższych wpisow,powielan i filmow) !
  Wy naprawdę zyjecie złudzeniami ,obiecankami,zmylkami ?
  Nie zarazajcie tym innych .

  Polski i Polakow jako narodu już NIE MA .
  To co jest to „zwidy” i obca cholota ,mieszanka krwi zlepki genow z całego swiata wszechpotezna PROPAGANDA !!!
  By zbudować nowy dom NARODOWY potrzebny jest solidny fundament i odpowiednie miejsce oraz czas,
  rodzenie się zdrowych i silnych niczym nie skazonych pokoleń.
  Trzeba cywilizacji zycia a nie uśmiercania (śmierci).
  Trzeba pokoju i zgody wszystkich ze wszystkimi.
  POTRZEBA LUDZKIEGO ROZUMU a nie PARCHOW i SZARANCZY nawet z Afryki.
  Szklane domy (wszędzie) runa jak WTC w NYC.
  Wystarczy do tego uśpienie rozumu,odpowiednie temperatury,brak zdrowej wody i powietrza innymi slowy pieklo na ziemi.
  By przyspieszyc LUDOBOJSTWO SWIATOWE wzmacnia się odpowiednio medycynę akademicka i farmacje aplikując smierc i meczarnie,ZABIJA NATURE !
  Dzieje się to na waszych oczach,ktore już ogarnia starcza zacma a u młodych blicht i kicha !
  Na dodatek wszystkim wykrzywiają się kregoslupy i pojawia się z tym związany bol.

  Wieczne odpoczywanie racz wam dac PANIE (wszystkim bez wyjątku w globalnej matni) !

  Polubione przez 1 osoba

 3. By zbudować nowy dom NARODOWY potrzebny jest solidny fundament i odpowiednie miejsce oraz czas,
  rodzenie się zdrowych i silnych niczym nie skazonych pokoleń.

  TAKI FUNDAMENT MAMY – tylko budowniczych BRAK.
  A czyja to wina? NIE MOJA, który ten fundament zbudował.

  Polubienie

 4. Art. 147 chyba obowiązuje obecnie, z tym że tych wyjątków jest więcej niż Narodu, no i tego prezesa jakby się z łajdaczył też powinno się mieć możność szybciutko odwołać

  Polubione przez 1 osoba

 5. Z psychiatryka mocium panie
  i
  to jest TWOJE wydanie !

  To twój portal,twoja praca
  pewnie i nie zla taca !

  Zdrowie ADMIN,ZDROWIE ,SILA
  niczym przyjdzie twa mogila.

  Polubienie

 6. Art. 147 chyba obowiązuje obecnie, z tym że tych wyjątków jest więcej niż Narodu, no i tego prezesa jakby się z łajdaczył też powinno się mieć możność szybciutko odwołać
  Adminie. Art 147 dziś nie obowiązuje, bo media są w obcych rękach, a odwołać się – NIE MA DO KOGO.

  Polubienie

 7. Jak to nie ma do kogo ?
  A Jezus ,a Matka Boska ,to nie pomoga ???
  Matki Boskiej Zielnej 15 sierpnia i to każdego roku !
  Kroluj na Chryste !!!
  I to nie pisze drwiąco ale goraco zachęcam, by już było dość wszelkiej niewoli .
  Konstytucja husarz-a-33 przyda się ,trzeba tylko CHCIEC a nie w Olsztynie cholewki do panienek smalić ,jak czyni to admin (na zdjęciach).
  Wstydz się stary !

  Polubione przez 1 osoba

 8. Jak to nie ma do kogo ?
  A Jezus ,a Matka Boska ,to nie pomoga ???
  Matki Boskiej Zielnej 15 sierpnia i to każdego roku !
  Kroluj na Chryste !!!

  Ty kpiarzu patentowany.
  To Bóg dał nam wolną wolę i możemy wybrać; nadstawić drugi policzek lub brać bicz do ręki i gnać…
  Ja wybrałem BICZ, a inni nadstawianie…
  MAM PRETENSJE do „nadstawiaczy”, ale to wszystko, co mogę zrobić.
  Głupota nadstawiaczy… jest porażająca, ale to wina pastuchów, którzy ją tak nastroili.
  Pastuchy zapomnieli praktyki swego MISTRZA z biczem w ręku.
  To jest po prostu STRASZNE w skali świata i 2 tys lat manipulacji religijnej.

  Polubienie

 9. Gdzie ty tu widzisz „kpiarzy patentowanych” ,no chyba ,ze tych zmierzających do Czestochowy ?!
  Zobacz ile to juz lat minelo cichego rozbioru Polski, a Polacy dalej w niewoli i co to jest wg,ciebie kpina ?
  Stary,czy ci się cos nie pomieszalo kto kpi a kto o droge pyta ???
  Napisales Konstytucje ,bo Bog ci przeciez dal wolna wole a admin zamiescil twe dzielo ale co dalej ?
  Siadaj szybko w jakas bryke, wal do Czestochowy i tam na walach jasnej góry „pal z kolumbryny” ,może baranki i owieczki zorientują się co jest dobre – sama modlitwa bez działania to przreciez PUSTOSLOWIE !
  No,chyba,ze tym razem vota jasnogórskie zadzialalja i Bog zwroci Polakom Polske odbierając ja z rak żydowsko-niemieckich.
  Stanie się tak ?

  Polubienie

 10. Od dwóch tysięcy lat – od Apostoów poczynając – pastuchy manipulują „wiernymi”, by zbijać na nich kasę (taca) i niosą to do kogo? Do banksterów. A po co? by mieć „owieczki” na każde zawołanie”.
  Pieniądz stał się narzędziem ZBRODNI DOSKONAŁEJ. W myśl – nie samym chlebem człowiek żyje – pastuchy „umacniają w wierze” swe owieczki. To jest MIŁOŚĆ, która ZABIJA NA RATY. Amen.

  Polubienie

 11. husarz33… nadstawić drugi policzek …
  Tak trzeba (jak nauczał bardzo mądrze mistrz) a jak ci wybije jedno oko, to z logiką Pana Mistrza trzeba nadstawić drugie oko.
  Chyba że wolisz kodeks króla Hammurabiego
  ,,Oko za oko, ząb za ząb”

  Ja wolę króla Hammurabiego

  czytelnik …a Polacy dalej w niewoli …
  I popatrz pan panie dzieju, jak w tej niewoli Polacy po świecie się rozłażą, jedni do Niemiec, inni do Holandii jeszcze inni do rezerwatu (w USA), a jeszcze inni to na wczasy do Turcji, Egiptu, Chorwacji, Włoch albo nad Bałtyk.
  Ja z domu boję się wyjść bo taki straszny upał, że dopiero chyłkiem po godzinie 16:00 cienistą ścieżką na plaże się przemknę dla w wodzie ochłody.
  38 stopni Celsiusza to ciut za dużo jak na moją łysą skórę

  czytelnik….A Jezus ,a Matka Boska ,to nie pomoga ???….
  A czy kiedykolwiek pomogli?
  Polacy mawiają- umiesz liczyć, licz na siebie.
  Ty kpiarzu patentowany. (cytuję husarza33)

  Polubione przez 1 osoba

 12. czytelnik….A Jezus ,a Matka Boska ,to nie pomoga ???….
  OBOJE MI POMAGAJĄ, bo Konstytucja RZECZPOSPOLITEJ by nie powstała, gdyby nie ICH POMOC.
  NIESTETY – ONI NIE PRZYJDĄ i NIE ZROBIĄ ZA NAS TO, co LEŻY W NASZYCH KOMPETENCJACH I WOLI.
  NIESTETY – tej WOLI BRAK – U „OWIECZEK” – zmanipulowanych przez „pasterzy”. To TRAGEDIA OWIECZEK I PASTERZY, którzy nie realizują Bożego Planu – tylko swoje prywatne interesy. Niestety.

  Polubienie

 13. husarz a powiedz nam nieco więcej jak to…. A Jezus ,a Matka Boska…. ci pomagali
  Dyktowali ci poszczególne paragrafy i akapity jak Mojżeszowi Jahwe dziesięć przykazań, czy może zapłacili za papier na którym pisałeś dzieło swojego życia Konstytucję dla narodu i świata.
  Strasznie jestem ciekaw tej pomocy, bo widzisz, w mediach mówią jedynie o pomocy z Unii europejskiej a o żadnej innej jakoś nie wspominają.
  No i może warto byś o tej pomocy zawiadomił kardynała Nycza.
  Kto wie czy by cię świętym nie okrzyknęli.

  Polubione przez 1 osoba

 14. Ty Adminie NIEDOWIARKU.
  Ta pomoc była w taki sposób, że czułem jakby ktoś kierował moją ręką. Objawiało się to tym, że bywały momenty, że napisany tekst ZNIKAŁ – nie wiedzieć dlaczego coś przycisnąłem i było po sprawie.
  Inna pomoc objawiała się w snach – kiedy się budziłem natychmiast zapisywałem ręcznie teksty.
  Potem przychodził czas przelania myśli do komputera i wtedy też coś dziwnego się ze mną działo.
  To NIEWYTŁUMACZALNE – autentycznie. Także kontakt z Ernestem Golcem jest do dziś niewytłumaczalny – jak się to zaczęło i kiedy dokładnie – sam nie wiem.
  Możesz się z tego pośmiać – zresztą nie jesteś jedynym – ale przeżyję i tą zniewagę.

  Polubienie

 15. Ty Adminie NIEDOWIARKU….ale przeżyję i tą zniewagę.
  Ja też husarzu przeżyję, niedowiarka
  Przeżyłem więc wyjaśniam
  …że napisany tekst ZNIKAŁ
  Bo kliknąłeś husarzu 33 na klawisz Ctrl i N, więc nie tyle tekst zniknął co otworzyła się nowa czysta strona.
  w trakcie pisania Vena cię napadła – Zdarza się to wielu. Niektórym gdy sobie popiją, innym nawet na trzeźwo.
  Ale żebyś pisał pastuchy na duszpasterzy, na sługi boże, no to piekiełko masz załatwione. Nawet święty Walenty ci nie pomoże.

  Polubione przez 1 osoba

 16. Ad Husarz

  Husarz – oj figlarz, oj figlarz jest z Pana. Gdzie Pan kupił i ile kosztował ten ,,BICZ-yk”? A ubranko lateksowe (legginsy), piłeczkę (koniecznie z czerwoną diodą w środku) z gumką którą zakłada się na główkę, a piłeczkę wkłada się do buźki, kajdanki i jakąś packę do klepania po pupci – musiał to być spory wydatek. Proszę o podzielenie się wrażeniami.
  PS, Proszę za bardzo nie wymachiwać tym ,,BICZ-ykiem”, bo można sobie wybić oko.

  Pozdrawiam

  Polubione przez 1 osoba

 17. Wyglada na to (patrząc na plaze),ze ludzi na swiecie jest za dużo !
  Może faktycznie masoneria ma racje ?
  A te upaly to tez dzielo masonow ( nie mylic z murarzami) ,maja takich usłużnych naukowcow z odstającymi uszami,ze zrobia wszystko za kase ,no i robia w Rzeszowie i Bialymstoku zaliczając po drodze Lublin „goraca Afryke” !
  To dobrze,ze admin ma własne jezioro ale co maja zrobić posłowie i senatorowie ,którzy jezior w W-wie nie maja ?
  Pani premier siada ze swa swita przyboczna w pociąg i się chlodzi ,p.prezydent jeszcze młody upal znosi ale już prezes Kaczynski i jego kot ostatnie poty wylewają by do referendum Polacy udaru słonecznego nie dostali.
  Jak zyc w upałach w dodatku widzac czarno przed oczami ?
  Czarno,bo emigranci z Afryki Polske zasiedlają a stare ludzie już dobrze nie dowidza majac 16-tki na oczach.

  Polubienie

 18. Dzielny „husarz33” tez chyba się poci na południu Polski,a mimo to chce ratować polskie finase (zydowskie maja się dobrze),wiec nasza rada dla niego i nie tylko, jest jedna :
  WYBIERAC GOTOWKE Z BANKOW !
  Przeciez to wasze pieniądze,chyba nie chcecie by diabel w te upaly spalil je w bankach „pol-polskich” ?
  Emeryci i renciści prosić rząd by emerytury i renty znowu do domu przynosil listonosz w gotowce .
  W bankach mogą się spalic !

  Polubione przez 1 osoba

 19. Przeciez pastuchow już nie ma ,bydlo samo się pasie na danym obszarze często ogrodzonym pastuchem elektrycznym.
  Slowo pastuch to przeżytek.
  Chyba,ze o innych pasterzy chodzi ale to tez nie dobre określenie choć ewangieliczne.
  Nawet majac na uwadze to,ze ksieza to pasterze a biskupi nad nimi to ………. dziś wprawia w zakłopotanie grzesnikow !
  Jak i czym dziś pasc owieczki i baranki gdy trawe slonce wypalilo przy takich upałach,malo tego brakuje tez wody i pradu za mało.
  Plynow jednak kolorowych nie brakuje,lodu w worach pod dostatkiem i interes się kreci .
  Zydzi maja glowe do interesu o czym codziennie donoszą ich media narodowe,a pewnie ze publ;iczne.

  Polubione przez 1 osoba

 20. >>Jak i czym dziś pasc owieczki i baranki gdy trawe slonce wypalilo przy takich upałach,malo tego brakuje tez wody i pradu za mało.
  Plynow jednak kolorowych nie brakuje,

  Lato jak to lato. Może dlatego, że niemam czasu oglądać telewizora, bo pracuje – na dworze, znaczy się na zewnątrz. Pamiętam że w latach 90-ych zdarzały się susze i upały trwające nawet kilka miesięcy (od maja do końca sierpnia). także te 2-3 tygodnie nie robią żadnego wrażenia. U mnie Słońce jeszcze niczego nie wypaliło, zatem baranki mają się gdzie paść))

  Polubienie

 21. Pracuję nad poprawkami do mego projektu konstytucji i będzie to widoczne na stronie; http://www.konstytucja.manifo.com – dopiero po 15-tym sierpnia.
  Dodałem tam służbę Medialną i Religijną oraz kilka nowych Art.

  Te służby są integralną częścią społeczeństwa i nie mogą być pominięte.

  Interesy żydów dla mnie nie mają znaczenia, bo jeśli uchwalimy NOWE SPRAWIEDLIWE PRAWO jako UMOWĘ SPOŁECZNĄ, to ich „interesy” padną jak bańka mydlana.

  Polubienie

 22. Ad. Ciao

  Dodałbym do ,,Kuku na muniu, ,,Kukuryku bęc”. Na całym świecie ludzie tak mają! Nie wierzy Pani/Pan?
  Vous voilà. Weźmy takiego papieża, na rękę wkłada Pierścień Rybaka, na głowę przywdziewa tiarę, (głowę ryby – pacz Bóg Dagon) do ręki bierze laskę pasterską. To kim w oczach Pani/Pana jest – rybakiem czy pasterzem? Może ,,Wash and go”, dwa w jednym? Wiem, wiem – powie Pani/Pan że, jakiś Jezus (według proroka miał być Emmanuel) z Betlejem, (no właśnie czy z Nazaretu) wybierał swoich uczniów z osad rybackich (cytat. ,,Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi”), a później kazał im paść owieczki i barany (upraszczam tekst Nowego Testamentu). To kim oni byli rybakami czy pasterzami? Proszę zauważyć ile w tym tekście jest dualizmów. W medycynie nazywamy taki stan rzeczy schizofrenią. To według powiedzenia – ,,Jako w Niebie, tak i na Ziemi”, po tamtej stronie – Witajmy w Psychiatryku.

  Pozdrawiam

  Polubienie

 23. husarz33, czy będzie w konstytucji i poprawkach coś na temat obcych baz i wojsk w Polsce?
  Jeśli ci chodzi o ZAKAZ – to nie będzie.
  Ale będzie o POLSKIM WOJSKU.

  Polubienie

 24. kika22
  Bystry jesteś i niegłupi.
  Dajesz do myślenia
  więc pomyślmy
  ,Jako w Niebie, tak i na Ziemi”
  Jak na Ukrainie (?) dla przykładu, a może w Syrii czy Afganistanie
  ,Jako w Niebie, tak i na Ziemi”
  Czy komuś spieszno do nieba?

  Polubienie

 25. Dlaczego w mediach GLOWNEGO SCIEKU cisza na temat tego co jest przyczyna upalow ?
  LUDZIE !
  SZMULE i taka już bron na was maja,ze jak nie niebem to pieklem na ziemi was smaza !
  Poczytajcie sobie w mediach niezależnych (sa,sa takie z pod stolu) czym jest i co potrafi GEOINZYNIERIA !
  Do tego dodajcie sobie jeszcze BRON BIOLOGICZNA i będziecie wiedzieć jaka choćby ostatnio w w Polsce spadla z nieba SZARANCZA .
  Jakos nikt się temu nie dziwi ani nie pyta kto to swinstwo wyprodukowal,po co i kiedy z czego zrzucil noca i niespodziewanie.
  Tvn pokazal ,a jakze ,nawet dal relacje „nawiedzonych” ,ze to tak czasem bywa .

  Czy w Polsce idioci już tylko zyja ?
  Nie zauwazaja,ze nawet premier-owa (z PO) i nowy młody prezydent (z PiS-u) zaczynają jednym glosem mowic o NATO i jego pomocy ???
  Cala reszta to zwykla komedia za piec groszy !

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s