Sposób na Rosję


Ze idzie walka USA o panowanie nad światem nikogo nie trzeba przekonywać. Jeden pan i jedna owczarnia, to odwieczne marzenie despotów.

Na drodze do panowania nad światem stoją jednak takie państwa jak Rosja i Chiny.

O problemach Rosji i zagrożeniu jakie dla niej istnieje ze strony Ameryki mówi generał  Konstantin Siwkow

Drodzy koledzy, tutaj bardzo wiele mówiono prawidłowo o tym jakie generalnie problemy stoją przed społeczeństwem ale trzeba wyraźnie rozumieć, że wszystkie te problemy, dopóki nie będzie rozwiązana kwestia władzy, nie będą rozwiązane. Do tej pory, dopóki nie będą odsunięci od władzy liberałowie-wolnorynkowcy, nic nie będzie zrobione. To wszystko będą tylko dobre życzenia i zwykłe poprawki kosmetyczne. Dlatego będziemy mówić właśnie z tego punktu widzenia.

Tematem naszego dzisiejszego spotkania jest, ogólnie mówiąc, zbliżający się, narastający kryzys, możliwość rewolucji w Federacji Rosyjskiej i jak temu wszystkiemu zapobiec. Dlatego ja nie będę zatrzymywał się na problemach związanych z rozwojem społeczeństwa, z duchowym, ekonomicznym, wreszcie skupimy się na tym dlaczego właściwie powstał ten problem. On ma głębokie korzenie geopolityczne. Stany Zjednoczone Ameryki, poczynając od lat 90-tych realizują zadanie utworzenia światowego panowania. Dwukrotnie poniosły one klęskę na poziomie geopolitycznym.

Pierwszy raz załamanie miało miejsce jako załamanie globalnej ofensywy, łamiąc zęby, w Iraku i w Afganistanie, drugi raz spróbowali zmienić sposób działania, zastosowali miękką siłę. To arabska wiosna, także załamała się, przy czym w dwóch kierunkach. W jednym przypadku, tam gdzie się to udało zrealizować w Tunezji i w Egipcie, tam przyszli fundamentalni islamiści a w Syrii połamali zęby, w Libii także dochodzą do władzy islamiści.

Jedną z kluczowych kwestii tej sprawy była Rosja a tutaj Rosja dodatkowo wystąpiła z inicjatywą stworzenia BRICS. Jeżeli Rosję wyrwie się z tego BRICS to i BRICS nie będzie z tego prostego powodu, że wiążącym jądrem tego BRICS, pomimo słabości, jest Rosja. Przy czym nasz prezydent wysunął, swego rodzaju zabójczą, śmiertelną dla USA i światowej oligarchii, ideę utworzenia alternatywnego, ni mniej ni więcej, systemu finansowego.

To oznacza koniec dolara a to z kolei koniec Stanów Zjednoczonych Ameryki. Do tego dodatkowo, doznawszy niepowodzenia w zastosowaniu brutalnej siły, z zastosowaniem konwencjonalnych sił zbrojnych, bez broni masowego rażenia, załamawszy się w operacjach z zastosowaniem miękkiej siły, został już im jedyny instrument, który oni już raz usankcjonowali, to znaczy szantaż jądrowy. No ale w odniesieniu do szantażu jądrowego jest problem.

Rosja na ten łom ma swój własny łom i ten łom jest bardzo potężny. Dlatego właśnie trzeba go pilnie zlikwidować. Wtedy będzie można cały świat postawić pod swój klosz jądrowy i będzie można robić z nim co się zechce. Jak pamiętacie, jeszcze za Miedwiediewa, były prowadzone bardzo aktywnie negocjacje o rozbrojeniu jądrowym, o jądrowym zero z jednoczesnym tworzeniem systemu obrony antyrakietowej, a to w celu neutralizacji rosyjskiego potencjału jądrowego.

Trzeba pamiętać, że Ameryka ma 6 tysięcy głowic bojowych tak zwanego zwrotnego potencjału. To znaczy, Rosja według tego programu będzie bita. I właśnie dlatego zaczęły się te wszystkie wydarzenia na Ukrainie i zdecydowanie nie chodziło tu o powiększenie terytorium, czy coś tam jeszcze. Po prostu baza wypadowa jest potrzebna do uderzenia na Rosję.

Oto Marat Maj opowiadał, że tam zbiera się tych wszystkich bojówkarzy z całego świata po to ażeby później oddziaływać na Rosję. Tak więc potrzebna jest baza wypadowa i teraz w tej bazie wypadowej został wybity wyłom, który całkowicie blokuje możliwość wykorzystania tej bazy wypadowej. To jest Noworosja. To jest państwo buforowe, które nie pozwala na pełnowartościowe wykorzystanie tej bazy wypadowej. No nie ma już gdzie się wycofać dlatego wysadzać w powietrze Rosję będą za pomocą posiadanych środków.

Scenariusz wysadzenia Rosji opisałem jako dziennikarz, jako prezes Akademii Problemów Geopolitycznych, jako przedstawiciel kompleksu wojskowo-przemysłowego, jako analityk, jeszcze w marcu ubiegłego roku. On jest całkiem prosty i sądzę, po doświadczeniach poprzednich rożnych rodzajów wiosen, arabskiej wiosny i innych, Amerykanie działają szablonowo, dlatego będą 4 standardowe etapy.

Pierwszy z nich będzie polegał na stworzeniu społeczno-ekonomicznych przesłanek dla wybuchu społecznego. Sens tego etapu polega na tym, że w społeczeństwie tworzy się przesłanki do powstania napięcia socjalnego wraz ze sztucznym wytworzeniem warstw nienawidzących władzy, demonizacją działającej władzy, tej którą zamierza się obalić, z jednoczesnym formowaniem opinii w otaczającym świecie, że właśnie ta osoba, ten lider, ta władza, są złe.

Popatrzmy co się teraz dzieje. Oto nasz Bank Centralny ogłasza, że walczy ze złymi bankami. Zwróćcie uwagę kiedy to się robi. Zamyka się bardzo szybko, w krótkim terminie, ogromną ilość banków, według moich szacunków, ponad 100. A w każdym banku kompensacja strat nie jest większa jak na poziomie 700 tysięcy. Nie, ci którzy są powiązani z bankami dostają wszystko, w całości, ale ci którzy mają w nich po 3, 4, 5 milionów rubli, którzy chcieli kupić mieszkanie, którzy mieli swój biznes, dostają tylko 700 tysięcy.

Wszystko, wszystko całkowicie się wali, wszystkie nadzieje, wszystko się kończy. Ktoś tam chwyta dwururkę i idzie brać zakładników, tak już było, a inni siedzą wściekli. Ile milionów nienawidzących władzy. Pani Nabijulina tym zamknięciem banków już stworzyła wybuchowy potencjał. Innych przykładów przytaczać nie będę, wy je dobrze znacie.

Tutaj o nich wspominano, one są wystarczające. To znaczy, że pierwszy etap jest już realizowany, według moich ocen, od co najmniej pół roku. Porównajcie z momentem z Ukrainy.

Drugi etap zaczyna się od momentu kiedy jest już utworzona ta baza, zaczyna się on od tego, że inspiruje się lokalnie, tak zwany incydent. To może być albo lokalna, burzliwa demonstracja, która jest brutalnie rozbita, no bez krwi ale jako poważny konflikt, albo dramatyczny wzrost cen, który zmusza ludzi do wyjścia na ulice i tam odbywa się konflikt, albo to może być coś takiego, że ktoś dokonuje samobójstwa przez samospalenie.

Coś takiego także się zdarza, jak to było w świecie arabskim. Ale najprędzej będzie to coś takiego jak sztuczne nadmuchiwanie cen. U nas coś takiego już usankcjonowali ci państwo niejednokrotnie. Przykładem są skoki cen. I do tego przesłanki już są.

Pragnę zauważyć, że ci „działacze” (prowokatorzy), Ulikajew i inni, minister finansów, oni już moralnie naród przygotowują, kiedy sprowokują incydent to dalej naród pojawi się na ulicach, na początku pokojowe demonstracje, drugi etap się rozpoczyna w sensie pokojowych demonstracji w trakcie których naród wyraża swoją nienawiść.

Jednocześnie w trakcie tych demonstracji, naturalnie, prowokuje się konflikt z siłami obrony porządku publicznego. Po to żeby doprowadzić do trzeciego etapu. W trakcie drugiego etapu formuje się, krystalizuje się centrum konsolidacji, hierarchia opozycyjnego dowodzenia a i co najważniejsze to wprowadza się (do akcji-tłum.) liderów. Nowe pozycje. Dla przykładu można podać, że jako pierwszy na Ukrainie był Kliczko, gdzieś tam swoich umieszczali.

Kiedy już sformowali liderów to od razu leje się krew. Zrobić to można w różny sposób. Można swoim strzelać w plecy, tak więc jak tylko doprowadzi się do krwawej fazy to dalej rozwija się scenariusz taki jaki był na Ukrainie.

W trakcie krwawej fazy główna uwaga będzie skupiona na przechwyceniu dowodzenia wojskami albo na dezorganizacji dowodzenia wojskami, szczególnie będzie im zależeć na poderwaniu dowodzenia strategicznymi siłami jądrowymi, ośmielam się zapewnić, że bardzo szybko będzie wystosowana prośba o interwencję wojsk NATO.

Zbyteczne jest mówić, że oni (NATO)  już skoncentrowali, już teraz, siły w krajach bałtyckich, na razie niewielką w zasadzie grupę skaładającą się z około 20 czołgów w każdej z tych bałtyckich republik, które będą wymieniane, no i tam będą obecne czołgi natowskie.

I po tym, naturalnie, rozwiązuje się kwestię obalenia władzy i dalej według scenariusza. Dlaczego narodził się ten problem? Władimir Władimirowicz Putin, jak i jego zespół, oni są produktami tego systemu, oni są związani z tą władzą. Putin nie jest człowiekiem który, powiedzmy tak, jest żarliwym bojownikiem za Rosję, według moich obserwacji.

To bardziej człowiek typu Mubaraka, typu dyktatora tunezyjskiego, który sformował własną hierarchię władzy i której przeżycie, której istnienie dobrobytu i pomyślności, opiera się głównie na tym, że Rosja jest potężna. Dlatego on bije się za tę Rosję, za swoją hierarchię i chce zająć godne miejsce w światowej hierarchii.

A oto hierarchia światowa tego nie chce. Oni nie chcą go przyjmować i dlatego uważają, że prościej jest go obalić. I właśnie na tym polega konflikt. To znaczy siły, które będą go obalać są wystarczająco potężne. Uliczna walka tych wszystkich Niemcowów, i innych, to są drobne kukiełki, które nie mają znaczenia. Główny wróg Rosji siedzi teraz w rządowych fotelach.

Przypomnę, na przykład, jak zachowywał się Dmitrij Anatoliewicz Miedwiediew kiedy był on prezydentem i jak spokojnie odpuścił Libię, jak odpuszczał Iran blokując możliwość dostaw rakiet SS-300 i jednocześnie wyrządzając ogromną szkodę naszemu krajowi.Tak, tak więc oni tam siedzą. Oni gorsi są od wszystkich.

Druga grupa to oligarchat, który jest najściślej związany z Zachodem, który ma tam zdeponowane pieniądze i którzy, dla tych pieniędzy, gotowi są sprzedać rodzoną matkę, i którzy kontrolują wszystkie media. Dlatego możliwość organizacji przez nich chaosu istnieje.

Jakie są wyjścia z tej sytuacji? Wyjścia z tej sytuacji są właściwie proste. Trzeba zniszczyć tę grupę, która organizuje chaos wewnątrz Rosji, piątą kolumnę o której się mówi. W tym celu trzeba zrobić jedynie dwie rzeczy. Trzeba zniszczyć oligarchat jako klasę. Oczywiście nie chodzi tu o rozstrzeliwania, chodzi tu o konfiskatę strategicznych bogactw naturalnych, o wzięcie ich pod kontrolę państwa. Totalnie!

Drugie to totalne przepędzenie rynkowców-liberałów, z całej hierarchii władzy, od samej góry do dołu. Pytanie czy jest to do zrealizowania. No, mogę powiedzieć, że są różne sposoby działania . W kwestii czasu to pozostaje go niewiele. Mowa jest o połowie roku, może o roku.

Stalinowskimi metodami działania z okresu lat 1932-1941 nie ma już czasu na to. A na hitlerowskie metody w rodzaju „Nocy długich noży” albo „Kryształowej nocy” ducha nie wystarczy. Dlatego najprędzej my wejdziemy w strefę skrajnie niestabilną i to jest nieuniknione.

W związku z tym centralnym pytaniem pozostaje dla sił politycznych rozwiązanie zadania poprzez nawiązanie kontaktu ze zdrową częścią rządu, z tym żeby nie dopuścić do rozwoju sytuacji najgorszego wariantu kiedy sprawa dojdzie do krwawej fazy. A jeżeli to się nie uda to wtedy nie wolno dopuścić żeby do władzy doszli albo krajowi Jaceniucy albo krajowi Jarosze. Dziękuję za uwagę.

http://jeznach.neon24.pl/post/128242,sposob-na-rosje

Reklamy

18 uwag do wpisu “Sposób na Rosję

 1. Zachodni świat podporządkowany USA jak również inni porozrzucani po świecie ich sojusznicy /częstokroć wcześniej przez nich podbici/ oraz ich żydowsko-amerykańskie centra decyzyjne rwą sobie włosy z głowy i srają w portki z powodu postawienia się im przez Rosję i osobiście przez prezydenta Władymira Putina, którzy nie chcą powtórki z historii z Jugosławii, Iraku, Libii i podzielenia losu ich przywódców oraz rozkawałkowania Rosji zgodnie ich tajnymi planami / plan Dullesa, projekt harwardzki, projekt huostoński oraz szereg innych jeszcze planów podporządkowanych tej samej idei/ i stoją na drodze ich „wielkich” planów stworzenia na planecie Ziemia jednego kancerłagru.

  http://www.prisonplanet.pl/polityka/starszy_ranga,p1795550103

  W tej sytuacji międzynarodowej Rosja staje się jedyną prawdziwą ostoją wolności na świecie i gwarantem zachowania na planecie Ziemia uniwersalnych wartości społecznych jak również etycznych. Niezależnie od tego Rosja , jeszcze do niedawna ateistyczna , paradoksalnie , staje się na świecie jedynym obrońcą wiary , w tym przede wszystkim wiary prawosławnej , ale również chrześcijaństwa oraz islamu.

  Stare powiedzenie mówi , jeżeli nie możesz pokonać przeciwnika , to się do niego przyłącz.

  USA i jego sojusznicy nie mają w tej chwili innego wyjścia .by tak zrobić, chyba że chcą wojny , która tym razem zniszczy także ich samych.

  Wielka szkoda , iż Polska i Polacy jeszcze tego co się dzieje współcześnie na świecie nie zauważyli i grają w drużynie z góry skazanej na przegraną , a przecież teraz byłby najdogodniejszy moment do odzyskania przez Polską niepodległości , której –tak naprawdę- nigdy nie mieliśmy, ale ostatecznie utraciliśmy po 1989 r.

  Polubienie

 2. Teorie i plany POLITYKIEROW i smieci dziennikarskich możecie sobie o kant stolu rogatego rozbic !
  Wazne sa strategie i plany armijne a tych dziennikarz nigdy nie zdobędzie,co najwyżej tworzyl będzie za ochlap brednie i czynil podjudzanie.

  Sposób na Rosje w czym i w jakim celu ?
  Obalenie Putina,bo madry człowiek ?
  Niszczyc Rosje ,bo się stawia karlom tego swiata z odstającymi uszami,malo tego,bo przystapila do pomocy innym i jako strażnik strzeże SPRAWIEDLIWOSCI,broni slabszych ???

  Kiedy polska durnota zrozumie ,kto jest kto i komu sluzy ?
  A wystarczy ,by w Polsce NIKT i PO NIC nie szedł do Zyda i Niemca a podal przyjazna reke SLOWIANOM w Rosji,a zapanuje pokoj !

  Polubienie

 3. ….Dlatego on (Putin) bije się za tę Rosję, za swoją hierarchię i chce zająć godne miejsce w światowej hierarchii…..

  Nie wiem jak było w oryginale ale ja bym to zapisał inaczej
  Putin walczy przede wszystkim o swoją władzę, swoją pozycję i swoje ambicje. Rosja tu jest niejako pożądanym i doskonałym dodatkiem do osiągania własnych celów.
  Jego metoda polegała na dogadzaniu wszystkim bez wyjątku, a miał z czego brać i co dzielić. To prowadziło nie tylko do bogacenia się oligarchii, ale też co nieco kapnęło zwykłym ludziom, popom, żydom, muzułmanom, urzędnikom, armii. To ostatnie co szło w parze z jej modernizacją i wzrostem potęgi Rosji.
  No ale jak to mówią, jeszcze się taki nie narodził co by wszystkim dogodził. Amerykanom się to nie podobało, oni chcieli dalszej rozwałki Rosji a nie jej odbudowy. Było to w jawnej sprzeczności z ich planami i musiało się stać, to co się stało.
  Dziś Putin dla nich to wróg z tej racji że w pewnym momencie zboczył ze ścieżki na której chcieli go widzieć z czym specjalnie się już nie kryją.
  No i Putin już nie ma innego wyboru, kąsany musi się bronić. Ale czy oprócz obrony podejmie działania niekierunkowane na zniszczenie swoich przeciwników?
  Raczej trudno się po nim tego spodziewać, w każdym razie jeszcze nie teraz. Jeszcze bardziej mu w głowie ugoda i półśrodki.
  Czy to zmyłka i zdobywanie dodatkowego czasu, czy taki już jest, trudno wyrokować..
  Ostatnio Erdogan miał odwagę kopnąć go w d……ę,
  Putin takiej odwagi by któregoś z zachodnich partniorów koalicjantów przez ,,pomyłkę” przypieprzyć nad Syrią nie ma.

  Polubienie

 4. Jeden z najlepszych komentarzy
  ———-
  Jak odebrać oligarchom majątek narodowy.

  To klucz to odzyskania suwerenności państwa.
  Dotyczy to Polski jak i Rosji oraz wielu innych państw np Ukrainy.

  Metody brutalne, siłowe powodują zbyt wiele ofiar.
  Metody nacjonalizacyjne też dają pożywkę wrogiej propagandzie i podgrzewaniu nastrojów..

  Moim zdanie najskuteczniejsze są metody podatkowe.
  Można je dowolnie dozować wg potrzeb.
  Odpowiednio je dozując można osłabić oligarchię drobnymi kroczkami.
  Majątek narodowy to głownie zasoby naturalne.
  Te zasoby trzeba opodatkować dla firm z kapitałem zagranicznym i dla firm prywatnych (oligarchia rodzima).
  W ten sposób odpowiednio dawkując podatki pozbawiamy odbieramy zagranicy i Oligarchom zyski z tego majątku narodowego jakim są zasoby naturalne i nacjonalizujemy zyski.
  Firmy bez zysków tracą na wartości i można je odkupić.

  W przypadku firm nie opartych na zasobach naturalnych podatki powinny mieć inną konstrukcję ale też preferującą firmy rodzime, kapitał narodowy itp.
  Firmy o strategicznym znaczenie (produkcja i dystrybucja żywności, wody, służba zdrowia, produkcja strategiczna …energia, żywność bezpieczeństwo, leki..) powinny być opodatkowane tak by ograniczyć dominację koncernów zagranicznych (podatek od struktury własności) oraz ograniczyć rodzimą oligarchię np poprzez ustawowe partnerstwo państwowo prywatne z dominacją udziałów państwa.

  W ten sposób można wyewoluować gospodarkę z modelu oligarchiczno kolonialnego do modelu narodowego z kontrolowaną domieszka zagranicznego ożywczego kapitału.
  Małe rodzimy firmy powinny być preferowane podatkowo tak by powstawał własny silny sektor gospodarczy.

  Należy olać zasadę kolonizatorów mówiącą o równych szansach w biznesie i ograniczaniu biznesy państwowego bo to jest czysta demagogia.
  Nie ma równych szans przy konfrontacji wielkich międzynarodowych koncernów i drobnego rodzimego biznesu.
  Międzynarodowi rabusie boją się biznesu państwowego bo państwo bywa równie silne jak międzynarodowa oligarchia i może się skutecznie przeciwstawiać grabieżcom.

  Moi podstawowym zadaniem państwa jest ochrona obywateli przed negatywami tego świata w tym przed grabieżą, wyzyskiem, głodem , chorobami, wojną, niesprawiedliwością itp.

  Polityka podatkowa to miękkie i bardzo elastyczne narzędzie kreowania własnej suwerenności.
  Państwo to duża siła zwłaszcza mocarstwo atomowe.
  Polskę to jeszcze bandyci mogą podbić ale Rosji podbić się chyba nie da a w każdym razie nikt normalny nie zaryzykuje.

  Rosję stać na suwerenność wg własnego projektu a polityka podatkowa to chyba najlepsze narzędzie.

  Rosja już wiele robi w zakresie ograniczania prawnego obcej agentury.
  (media, lobbing..)
  Kolejny krok to odzyskanie straconego za Jelcyna majątku narodowego.

  Jak ktoś zna Putina to niech mu to podpowie.
  Polska jest za słaba , musi wolniej ale jak widać PIS stara się zdemontować ten zabetonowany system.
  W tej pracy popieram PIS w innych nie a wręcz boję się PISu.
  nadużycie link skomentuj
  Oscar 20.12.2015 15:42:59

  Polubienie

 5. Jako amerykański sposób na Ruskich…Sarin. Wraz z „emigrantami” w drodze do Jewuropu…. Abayomi Azikiwe interview with RT International on ISIS terrorists capturing sarin gas in Libya

  Opublikowany 20.12.2015

  Polubienie

 6. A ja czytałem, że Kadafi, widząc szybką klęskę Saddama Husseina w roku 2003, przestraszył się „nad-potęgi” Zachodu i zaczął się do niego przymilać. Sekretarz Stanu Madeleine Albreight była bardzo dumna z tego, jak opowiadała w 2004 roku, że Libia, by „znaleźć się na Zachodzie”, zlikwidowała swe zapasy gazów bojowych.

  A tu niespodzianka. Z opowiadań tego Abayomi Azikiwe wynika, że

  1/ Albo Sekretarz Stanu USA kłamała, że Kadafi zrezygnował z broni chemicznej.
  2/ Albo Kadafi ukrył te zapasy zakazanej przez konwencje broni – której nie użył broniąc się w 2011 przed terrorystami, pardon powstańcami islamskimi – że dopiero w kilka lat po jego śmierci zostały one odkryte.
  3/ Albo Abayomi Azikiwe zmyśla „na zamówienie”, aby odwrócić uwagę od prawdziwego dostawcy zakazanej przez miedzynarodowe konwsencje broni.

  Do wyboru

  Polubienie

 7. I jeszcze jeden sposób! Prosto z umiłowanej Ukrainy! Wraz z pozdrowieniami! Przedświąteczne pozdrowienia z bratniej Ukrainy dla UE!
  Motto:
  „Ukraina wielkim strategicznym partnerem Polski”
  Prezydent RP – Andrzej Duda, w Kijowie

  Opublikowany 20.12.2015

  ps. HISTORIA KAŁEM SIĘ TOCZY, w 1938 roku takim partnerem dla Polski była III-cia Rzesza – A. Hitlera.

  Polubienie

 8. Ad. Emila

  Szanowny Pnie – proszę nie ulegać fałszywym złudzeniom optycznym dotyczącym filmu pt. ,,Duma i zdrada”. Dwa zdjęcia przedstawione na tym filmie są tzw. fałszywkami!
  1. Zdjęcie Wacława Krzeptowskiego w towarzystwie górali, witającego się z generalnym gubernatorem Hansem Michaelem Frankiem, na Wawelu, jest typową tzw. ,,klejonką” i retuszowane. Wykonuje się takie ,,cacuszko”, z dwóch albo kilku zdjęć. W tym przypadku wycięto górali z innego/innych zdjęcia/zdjęć i naklejono na tło wawelskiej komnaty z Hansem Frankiem. Za plecami górali widać sztuczny cień, aby zamaskować krawędź wyciętej fotografii i miejsce klejenia. Kolejna sprawa, to wyciągnięta ręka Wacława Krzeptowskiego i Hansa Franka w uścisku. Biała koszula górala na tle białego surduta, obwiedziona jest czarnymi retuszowanymi liniami. Rękaw uniformu Franka też jest obwiedziony liniami, a uścisk dłoni jest niewyraźny. Ktoś (zainteresowany) w tym szwindlu się połapał i fałszywe zdjęcie wrzucił do Fotoshop’a (komputerowy program do skanowania i obróbki zdjęć) i efekt tej ,,przecudnej przemiany” można podziwiać na:

  http://tojuzbylo.pl/wiadomosc/goralenvolk-wstydliwy-epizod-polskiej-historii?

  2. Góral siedzący na krześle przed sklepem, ma doklejonych dwóch Niemców z innej fotografii (niekadrowane zdjęcie, można obejrzeć na Wacław Krzeptowski – GRAFIKA). Pilot z Luftwaffe (na patce kołnierzowej dwie srebrne mewy) ma także obwiedzioną czarną linią lewą część twarzy.

  Serdecznie pozdrawiam

  Polubienie

 9. „Ze idzie walka USA o panowanie nad światem
  nikogo nie trzeba przekonywać.”?

  Lyndon LaRouche (Amerykanin) i jego zona
  Helga Zepp LaRouche (Niemka) jako politolodzy
  uzupelniaja sie doskonale nie tylko na niwie
  politycznej ale takze ze wzgledow praktycznych.
  Tam gdzie Lyndon jest skapy w precyzji uzywania
  slow tam Helcia przychodzi mu w sukurs.
  Gdy Lyndon rozprawia o III wojnie swiatowej
  to nie omieszka dodac, ze Imperium Brytyjskie
  bedace glowna sila napedowa robi wszystko aby
  sie taka zaczela. Wydawaloby sie, ze wraz z
  zastapieniem funta dolarem jako waluty swiatowej
  bylo rownoznaczne z koncem Imperium Brytyjskiego.
  Pewnie wielu czytelnikow, piszacego wlaczajac,
  glowilo sie skad sie bierze taka energia brytyjskiego
  nieboszczyka. Zwazywszy, ze ostatnimi laty Lyndon
  mial odsiadke w wiezieniu wiec nic dziwnego, ze
  liczy sie ze slowami.
  I w tym wypadku jego polowica dodaje klarownie:
  Imperium Brytyjskie to nie mniej nie wiecej
  a koligacje bankierow brytyjsko-holenderskich,
  ktorzy maja zasadniczy wplyw na sprawy wspolczesnego
  swiata.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s