Sytuacja Polski


Kto ponosi odpowiedzialność za sytuację Polski?

Na tym końcowym, agonalnym etapie globalistycznego „rozwoju”, na czasie wydaje się kolejne pytanie: kto za to ponosi odpowiedzialność?

Nawet bez próby zidentyfikowania otaczającej realnej rzeczywistości, polegając jedynie na informacjach dostarczanych przez propagandowe media korporacyjne, obywatele Zachodu powinni skonstatować fakt zbiorowego obłędu swych przywódców.
Studiując doniesienia z jednego tylko dnia dowiadujemy się, że Stany Zjednoczone odrzucają tureckie żądanie  zaprzestania zbrojenia ich głównego wroga – Kurdów[i], jednocześnie popierając Ankarę w akcji obstrzału bojowników kurdyjskich na terytorium Syrii.  Z kolei Turcja piętnuje swego amerykańskiego sojusznika za zbrojenie islamskiego kalifatu ISIS[ii] i to w momencie gdy USA dokonują nalotów na bazy terrorystów tego kalifatu w Libii[iii].
Przykłady tego, że na obecnym etapie jedynym celem Zachodu jest sianie chaosu, wojen i destabilizacji, można by mnożyć w nieskończoność.  III RP nie jest wyjątkiem w tej regule.  Amerykańska agentura, w postaci „patriotycznego rządu” PiS i polskojęzycznych mediów, szczuje Polaków przeciw Rosjanom, strasząc ich w coraz bardziej absurdalny sposób, wyimaginowaną „agresją Putina”,.  Najnowszy artykuł Newsweeka, zatytułowany: „Kolejna zdobycz Putina – region suwalski”[iv] jest tego najlepszym przykładem.  Według autora tej publikacji, wykorzystując „kilkusetletni antagonizm pomiędzy Polską i Litwą”, Rosja na „donbaski wzór”, sprowokuje 500 Litwinów zamieszkujących Suwałki do akcji terrorystycznej, co da pretekst Kremlowi do „agresji”.  Biorąc pod uwagę „prestiżowe źródło” tych „rewelacji”, większość „rozumnych” polskich patriotów przyjmie te brednie za dobrą monetę, dając pretekst „ministrowi” Macierewiczowi do rozpoczęcia wojny prewencyjnej z Federacją Rosyjską.
Pozostawiając na boku dalsze mnożenie przykładów, warto zadać sobie pytanie: po co  zachodnim „elitom”  światowy chaos?
Wydaje się, że na obecnym etapie należy porzucić grzebanie się w szczegółach i panoramiczne spojrzeć na zagadnienie z transcendentalnego  punktu widzenia.  Od zarania dziejów mamy do czynienia z walką dobra ze złem.  Przy czym najnowsze czasy są świadkiem najintensywniejszych wysiłków zaprowadzenia piekła na ziemi.
Głównymi projektami tego okresu są tak zwana żydokomuna (Imperium Bolszewików) i żydo-globalizm ( NWO). O ile ten pierwszy, jak i inne jemu współczesne  (np. hitleryzm, maoizm), charakteryzują się odrażającą materialną powierzchownością, o tyle globalizm (NWO) wdrażany jest w atrakcyjnym opakowaniu.  Stosy trupów, dymiące kominy krematoriów, ruiny zniszczonych miast, atrakcyjnie nie wyglądają, w przeciwieństwie do kolorowej wirtualnej rzeczywistości oferowanej przez media Imperium Euroatlantyckiego ( USA&EU).  Jednakowoż nie oznacza to, że obecny projekt jest „mniejszym złem”.  Wręcz przeciwnie, o ile poprzednie projekty atakowały głównie sferę materialną człowieka,  o tyle obecny niszczy w pierwszym rzędzie sferę duchową.  A Pismo mówi[v]:  „ Nie bójcie się tych którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą ”.
W III RP, na przestrzeni jej globalistycznego ćwierćwiecza, dokonano „miękkiego ludobójstwa” Polaków.  Przymiotnik „miękkie” wydaje się mieć niewinną konotację, a jednak oznacza on totalne zniszczenie polskich rodzin w wyniku masowej emigracji,  deprawacji dokonanej przez media, zachodnią masową  „kulturę” (pop culture) i „zreformowany”  system edukacji.  Być może Polacy czują się lepiej jako „europejczycy” pucując zachodnie Mercedesy, a Polki spełniają się  jako matki, rodząc Niemców, Arabów, czy murzynów, ale nie odbywa się to bez uszczerbku dla ich dusz i człowieczeństwa.   
Oczywiście nie obyło się przy tym bez zniszczenia materialnego dorobku Narodu.  Świadczą o tym wymownie ruiny fabryk, rozsiane po całym kraju, których jeszcze nie zdołano przerobić na „galerie handlowe”, ale przeciętny bezrefleksyjny  polskojęzyczny „europejczyk” uznaje je za świadectwo przeszłej epoki, tak jak pozostałości średniowiecznych warowni..
Na tym końcowym, agonalnym etapie globalistycznego „rozwoju”, na czasie wydaje się kolejne pytanie:  kto za to ponosi odpowiedzialność?
Wykonawców tych zbrodni łatwo zidentyfikować, nie tylko jako wrogów Polski, ale samego Boga.  Są to  sprzedajne „polskie elity”, podstępny zachodni „miękki okupant” .  A przede wszystkim ten kto wziął na siebie odpowiedzialność za zdrowie moralne Narodu.  Podobnie, jak lekarza który od lat leczy pacjenta i przygląda się jego postępującej agonii, bez najmniejszej próby zmiany kuracji, można go oskarżyć o kryminalne niedbalstwo.
W przypadku Polski, jest to hierarchia kościoła katolickiego.  Wielu wiernych upatruje początku problemów w ostatnim Soborze.  Trudno to kategorycznie ocenić.  Według mnie, proces degrengolady zaczął się już po Piotrze – Apostole i trawa do dzisiaj.  Duszpasterzy pochłaniała zawsze celebra i wypełnianie niejasnych interesów Watykanu.  Unikali oni jak ognia nazywania po imieniu głównych społecznych grzeszników.  Dla wiernych, gołosłowna deklaracja, że „dobro” jest dobre, a „zło” złe, to trochę za mało.  Trzeba wskazać  prominentnych twórców, zarówno jednego, jak i drugiego.  Tym czasem hierarchia była zawsze neutralna w tym aspekcie.  Przeszła do porządku dziennego w przypadku największego w historii ludzkości ludobójstwa amerykańskich Indian[vi], „zagospodarowując” jedynie ich niedobitki i szczycąc się swym „mniejszym złem”, polegającym na tym, że na „katolickich obszarach” agresji (Ameryka Łacińska),  większość tubylców przetrwała, podczas gdy na „protestanckich”  (USA) nie pozostał z nich prawie nikt.
Kiedy jednak w grę wchodzi interes Watykanu, lub tych którzy za nim stoją, duszpasterze nie wahają się „mieszać do polityki”.  Przykładem tego może być postać św. Stanisława, patrona Polski, cytuję: [vii]
 „Wincenty Kadłubek pisze, że te wyprawy (wojenne – w polskim interesie) były powodem, że w kraju szerzył się rozbój i wiarołomstwo żon, a przez to rozbicie małżeństw i zamęt”. 
 
Z tego też powodu, biskup Stanisław rzucił klątwę na króla Bolesława.  Trzeba tu zaznaczyć, że w owych czasach, król był personifikacją państwa, co w praktyce oznaczało rzucenie klątwy na Królestwo Polskie, bogobojne i moralnie prawe. Diametralnie przeciwnie postąpił drugi „ patron Polski”  św. Jan Paweł Wielki.  Jemu nie przeszkadzała masowa emigracja Polaków i w jej rezultacie rozbicie rodzin.  Nie przeszkadzała mu również Unia Europejska, oficjalnie promująca politykę społeczną i kulturalną sprzeczną z  doktryną chrześcijańską .  Słowiański „mesjasz”, nie rzucił nań klątwy.  Mało tego, ojców tej szatańskiej organizacji postanowił „wynieść na ołtarze”.[viii]
Przeciętny wierny nie zwraca zwykle uwagi na takie historyczne „drobiazgi”, pochłonięty gorliwym wypełnianiem niezliczonej ilości „chrześcijańskich obowiązków” zadanych mu przez duchowieństwo.  W podświadomości pozostaje mu jednak odczucie fałszu duszpasterzy.   Rezultatem tego jest masowe odejście od Kościoła Chrystusowego i w następnie demoralizacja.  Kościół polski jest w nieco lepszej sytuacji niż zachodnioeuropejskie, ale zawdzięcza to nie swym wartościom, ale większej naiwności wiernych.
W przeszłości, kiedy procesy społeczne i polityczne posuwały się wolno, „nieadekwatność” działalności kościoła w stosunku do tychże była trudno zauważalna.  Dziś kiedy świat zmienia się dosłownie z tygodnia na tydzień, a zagrożenia wyrastają jak grzyby po deszczu, niezmienna kościelna rutyna , wydaje się być żałosnym teatrzykiem absurdu, powielanym w tysiącach „teatrów”  bez jakiegokolwiek odniesienia do rzeczywistości, a w szczególności do AUTENTYCZNEJ NAUKI CHRYSTUSA.  No i tą cechą wpisuje się ona świetnie w zachodnią wirtualną rzeczywistość.
Kościół hierarchiczny był w przeszłości rozsadnikiem wspaniałej kultury i cywilizacji greko-romańskiej i powinien za to otrzymać należny kredyt.  Jednakowoż, jego nadrzędnym celem było i jest szerzenie autentycznego Chrześcijaństwa i prowadzenie wiernych do Zbawienia.  W tym zakresie poniósł on sromotną klęskę.
 Nie od nas, szeregowych członków kościoła, zależy decyzja o wymieceniu przebierańców, którzy udają sługi Chrystusa, uzurpując sobie „monopol” na Zbawiciela,  a w najlepszym wypadku gnuśnie wykonują „zawód księdza”.  Zrobi to w odpowiednim momencie nasz Pan i wierzę, że chwila ta zbliża się milowymi krokami!
————————–
AAA 5

Swoim ostatnim występem w Jak ONI śpiewają Anna Mucha wywołała spore zamieszanie. Tak jak planowała. Wystąpiła w przebraniu zakonnicy – w habicie, pod którą miała długie czarne kozaki i czerwoną podwiązkę. Zaśpiewała Satisfaction Rolling Stonesów.

Nie spodobało się to oczywiście księżom i ogólnie wielu katolikom. Mucha udaje teraz oburzoną i zaskoczoną. Mimo że przecież o to jej chodziło. Na swoim blogu ostro atakuje księży, sugerując, że są jedną wielką bandą pedofili i hipokrytów:

 http://www.pudelek.pl/artykul/12709/mucha_ksieza_to_pedofile/

7 uwag do wpisu “Sytuacja Polski

 1. dr Nowopolski napisał:

  Na tym końcowym, agonalnym etapie globalistycznego „rozwoju”, na czasie wydaje się kolejne pytanie: kto za to ponosi odpowiedzialność?
  Wykonawców tych zbrodni łatwo zidentyfikować, nie tylko jako wrogów Polski, ale samego Boga.

  No nie, to nie WROGOWIE BOGA IZRAELA, ale jego MISJONARZE przygotowują nie tylko BLISKI WSCHÓD, ale i CAŁĄ PLANETĘ pod nadejście Panowania Pana Zastępów.

  Proszę popatrzeć co BÓG IZRAELA zaplanował na przyszłość dla swego NARODU UMIŁOWANEGO:

  (15) Pan oddali od ciebie wszelką chorobę i wszystkie zgubne zarazy egipskie, które poznałeś. Nie dopuści ich do ciebie, lecz ześle je na wszystkich, którzy cię nienawidzą. (16) Pochłoniesz wszystkie ludy, które Pan, Bóg twój, tobie da je. Nie pofolguje im twoje oko, nie będziesz służył ich bogom, bo byłoby to dla ciebie sidłem. (17) Jeślibyś pomyślał w swoim sercu: Te narody są liczniejsze ode mnie, jakże zdołam je wypędzić? (18) Nie obawiaj się ich! Wspomnij raczej, co Pan, Bóg twój, uczynił faraonowi i całemu Egiptowi, (19) te wielkie doświadczenia, które widziały twoje oczy, znaki, cuda, rękę możną i ramię wyciągnięte, którymi Pan, Bóg twój, wyprowadził cię. Tak uczyni Pan, Bóg twój, wszystkim tym ludom, których się obawiasz. (20) Ześle też Pan, Bóg twój, na nich szerszenie, aż wyginą ci, którzy pozostali, i ci, którzy przed tobą się ukryli. (21) Nie lękaj się ich, gdyż Pan, Bóg twój, jest pośród ciebie, Bóg wielki i straszny. (22) Lecz Pan, Bóg twój, będzie wypędzał te narody przed tobą po trosze; nie będziesz mógł ich szybko wytępić, aby dzikie zwierzęta nie rozmnożyły się przeciwko tobie. (23) Pan, Bóg twój, wyda je tobie i sprawi wśród nich wielkie zamieszanie, aż zostaną wytępione. (24) Wyda też w twoje ręce ich królów, a ty wymażesz ich imię pod niebem; nikt się nie ostoi przed tobą, aż ich wytępisz. (25)

  „Księga Powtórzonego Prawa” rozdział 8

  A tych „królów, których Pan wytępił” mamy już cały zastęp: Caucescu w Rumunii, Saddam Hussein w Iraku, Milosevic w Jugoslawii, Kaddafi w Libii, jeszcze się broni Baszar el Assad w Syrii, a nawet „podskakuje” Kim w Północnej Korei, ale ich wszystkich wytępi PAN za ich BEZECEŃSTWO I BAŁWOCHWALSTWA BEZBOŻNEGO SOCJALIZMU. (Na KRLD w latach 1950 to w latach 1950 „misjonarze” BOGA IZRAELA rzeczywiście zrzucali pszczoły zarażone zarazkami cholery. Nam się w tym okresie udało, tylko zrzucano na polskie pola, wraz z wiatrami z Zachodu, stonkę ziemniaczaną. No ale za Gierka (wg. Gomułki zaprogramowanego w Moskwie!) nastąpiły plagi KOR-u, subito santo, a następnie Robociarza Wałęsy — co okazało się w końcu skuteczne, znowuż przy poparciu „gorbaczowskiej pierestrojki” w Moskwie. I mamy to, co mamy, jak to utrzymywał Karol Marks w połowie wieku XIX, za atrapą „Boga Izraela” jest ukryty prozaiczny MAMON semper vincis.

  Polubienie

 2. Krótka geopolityczna , dla leniwych, ocena i analiza sytuacji na Ukrainie.

  Aczkolwiek , po części udał się dokonany przez USA/CIA 20 stycznia 2014 r. zamach stanu na Ukrainie , będący ostatnim stadium wyeksportowanej przez USA/CIA na Ukrainę z początkiem lat 90-tych tzw. pomarańczowej rewolucji , to jednak główny cel tego socjotechnicznego, politycznego przedsięwzięcia, a mianowicie wywołanie wojny ukraińsko-rosyjskiej nie powiódł się. Przy okazji Ukraina utraciła na rzecz Rosji Krym oraz wywołała trwającą do dzisiaj wojnę domową z dwiema zbuntowanymi republikami tj. doniecką i ługańską. Oligarchiczny ustanowiony przez USA/CIA na Ukrainie w 2014 r. system władzy nie przyniósł oczekiwanych rezultatów i wyczerpał swoje możliwości dla realizacji głównego celu.

  Aktualnie USA/CIA realizują na Ukrainie swój nowy projekt socjotechniczny polegający na wykorzystaniu społecznego niezadowolenia do przeprowadzenia na Ukrainie rewolucji faszystowskiej pod populistycznymi żądaniami –hasłami : odsunięcia od władzy prezydenta Poroszenki, premiera Jaceniuka wraz z jego gabinetem, Turczynowa wraz z pociągnięciem go do odpowiedzialności karnej, zakazu podwyższania taryf, zamrożenia kredytów z MFW, stworzenia „Jednej Ukrainy” z pomocą oraz we współdziałaniu z Polską i Turcją, docelowo z przekształceniem tej rewolucji w wojnę ukraińsko –rosyjską. Projekt ten realizować ma nowo stworzony przez USA/CIA produkt tzw. Prawicowo Rewolucyjne Siły. Tym samym główny cel zarówno zamachu stanu i jak – na razie – zamiaru i usiłowania przeprowadzenia na Ukrainie rewolucji faszystowskiej jakim jest spowodowanie wojny ukraińsko- rosyjskiej pozostaje ten sam z tą jednakże różnicą , iż do gry w drugim przypadku mają być włączeni nowi zawodnicy tj. Polska i Turcja.

  Należy stwierdzić, iż zarówno Polska jak i Turcja wciągani są w ten konflikt przez USA/CIA przez ustanowione w tych krajach proamerykańskie rządy oraz „partie wojny” , które prą w kierunku realizacji tego celu, przy jednoczesnym oficjalnym rzekomym wycofywaniu się USA/CIA ze wsparcia Turcji w walce z Syrią / docelowo z Rosją/ oraz ze wsparcia Ukrainy.

  Jak dalej potoczy się sytuacja na Ukrainie : jak mówią Rosjanie „pożyjom, uwidim”

  Polubienie

 3. to jednak główny cel tego socjotechnicznego, politycznego przedsięwzięcia, a mianowicie wywołanie wojny ukraińsko-rosyjskiej …..
  Michał Jarzyński

  Nonsens panie Michale.
  Taka wojna zakończyła by się tak szybko jak nieco wcześniej wojna z Gruzją o wschodnią Osetię
  Tydzień czasu i byłoby po majdanie, po Turczynowie, Jaceniuku i Kliczce, a ewentualną partyzantkę banderowsko- usraelską zlikwidowali by sami rosyjsko- języczni Ukraińcy z takimi ludźmi jak ,,Motorola” Striełkow, Gubariew.
  Dalej było by referendum i połączenie Ukrainy i Rosji w jedno państwo.
  Tak by to wyglądało w przypadku gdyby na Kremlu siedział człowiek pokroju Iwan Groźny, Piotr I, Stalin.
  No ale siedzi tam partnior zachodu ze swoją V kolumną i stąd Ukraina ma to co ma, banderowców i CIA w Kijowie i krew i ruinę na wschodzie.

  Co do Polski
  …Należy stwierdzić, iż zarówno Polska jak i Turcja wciągani są w ten konflikt przez USA/CIA przez ustanowione w tych krajach proamerykańskie rządy oraz „partie wojny” …..

  Takie są zamiary USA jak pan to napisał, ale….wydaje mi się, że mamy w naszym rządzie frakcję pokoju stabilizacji i rozwoju z panią premier Szydło i Morawieckim no i rzeczywiście frakcję chaosu z Macierewiczem i w sporej części min. Waszczykowskim ( i J. Kaczyńskim i Dudą) chcących baz i amerykanów w Polsce, co nie znaczy by odważyli się na jakieś zdecydowane gesty i prowokacje w stylu Erdogana. Brak im takich silnych motywacji jakie ma Erdogan i jego rodzina jak handel kradzioną Syryjską ropą.
  Sądzę, że pani Szydło i Morawiecki stanowią tu silniejszą partię, silniejszą poparciem społecznym, a także kto wie czy pani premier Szydło nie jest prawdziwie łebską babą, rozumem wybijającą się sporo ponad przeciętność.

  Polubione przez 1 osoba

 4. Rosja świętuje Dzień Obrońcy Ojczyzny

  Pan

  Andriejew Sergiej Wadimowicz

  Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Federacji Rosyjskiej

  w Rzeczypospolitej Polskiej

  Pan

  Kontradmirał Walery Nazarow

  Attache Wojskowy , Sił Lotniczych i Marynarki Wojennej

  Ambasady Federacji Rosyjskiej w Rzeczypospolitej Polskiej

  Szanowni Panowie,

  z okazji przypadającego w dniu 23 lutego, dla upamiętnienia utworzenia Armii Czerwonej i Floty, święta Dnia Obrońcy Ojczyzny – składamy serdeczne, braterskie życzenia wszystkim żołnierzom Sił Zbrojnych Rosji oraz służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo waszego państwa.

  Ze szczególnym szacunkiem odnosimy się do kombatantów II wojny światowej, których wysiłkowi i ofierze krwi także na polskiej ziemi, Polacy zawdzięczają wyzwolenie spod okupacji faszystowskich Niemiec. Nastąpiło to w boju, gdzie Rosjanie i Polacy byli sojusznikami, których łączyło braterstwo broni i walka ze wspólnym wrogiem mającym za cel ludobójstwo Słowian. Świadectwem tej walki są liczne mogiły i pomniki bohaterów tamtych dni, które obecnie w wyniku prowokacji stają się obiektami wandalizmu. Niszczenie grobów, czy pomników nie należało nigdy i nie należy także obecnie do tradycji polskiej kultury i jest wynikiem prowokacji na gruncie zakłamywanej historii w okresie tzw.transformacji, a także nierzadko jest inspirowane przez zewnętrzne siły, chcące skłócić nasze dwa bratnie narody.

  My, polscy patrioci i narodowcy, ze wstydem przepraszamy za te bezrozumne akty wandalizmu i barbarzyństwa na polskiej ziemi.

  Obecnie – na tle konfliktu za naszą wschodnią granicą na Ukrainie, wywołanego przez neokolonialną politykę anglosasko-syjonistyczną żerującą na oligarchicznych strukturach gospodarczo-politycznych oraz na spreparowanej przez wojnę informacyjną świadomości części ukraińskiego społeczeństwa, a także na tle regionalnej wojny w Syrii i terroryzmu politczno-gospodarczego na Bliskim Wschodzie – narody Europy i świata z wielką nadzieją patrzą na zdecydowane i skuteczne działania rosyjskich Sił Zbrojnych.

  Autorytet rosyjskich Sił Zbrojnych rośnie, gdyż oprócz obrony własnej ojczyzny ich działania dają nadzieję także innym narodom, że konieczne i możliwe jest przeciwstawienie sie zbrodniczemu, ludobójczemu globalizmowi, któremu patronuje światowa lichwa i drapiezny militaryzm światowych koncernów działających pod politycznym protektoratem Stanów Zjednoczonych.

  Dlatego Dzień Obrońców Ojczyzny pojmujemy jako dzień obrońców suwerennych, rozwijających się i dostatnich państw, respektujących zasady samostanowienia oraz równych praw i wzajemnych korzyści w międzynarodowych stosunkach politycznych, gospodarczych i społeczno-kulturowych .

  Raz jeszcze w Dniu Obrońców Ojczyzny życzymy waszym kombatantom zdrowia i długiego życia, waszym żołnierzom dotychczasowego hartu ducha i wysokiego stopnia wyszkolenia, a waszym dowódcom wyobraźni polityczno-strategicznej i konsekwencji działania.

  Narodowi rosyjskiemu przekazujemy wyrazy przyjażni, szacunku i słowiańskiego braterstwa.

  Zarząd Stowarzyszenia

  Wierni Polsce Suwerennej

  Paweł Ziemiński

  Dariusz Kosiur

  Andrzej Skorski

  Warszawa-Łódź, 23 lutego 2016r.

  za źródło : https://wiernipolsce1.wordpress.com/2016/02/23/rosja-swietuje-dzien-obroncy-ojczyzny/

  https://adnovumteam.wordpress.com/2016/02/22/wojna-domowa-na-ukrainie-22-02-2016r-369-dzien-od-nowego-rozejmu/comment-page-2/#comment-92660

  Polubienie

 5. Panie Michale
  Niszczenie grobów, czy pomników nie należało nigdy i nie należy także obecnie do tradycji polskiej kultury ….

  Trzeba jednak pamiętać że tak jak w innych narodach są tak zwane mniejszości narodowe, tak samo są one w Polsce. Mamy tu zatem wprawdzie obywateli polskich tu mieszkających i nie zamierzających się z Polski wyprowadzać, ale czujących się nadal w dużej mierze innej narodowości.
  I tak pogrobowiec niemieckiego nazisty, czy potomek banderowskiej swołoczy zawsze będzie czół nienawiść do Rosjan za poniesione w czasie II WŚ klęski .
  Tych potomków jest w Polsce całkiem pokaźna ilość i to oni są głównie sprawcami antyrosyjskiej propagandy w tym niszczenia na polskiej ziemi pomników poległych żołnierzy armii czerwonej. Jest też z pewnością jakaś ilość ludzi skrajnie otumanionych a także, tu trzeba podkreślić, także tych z pośród Polaków którym w wyniku zmian politycznych po wojnie przepadły bezpowrotnie wielkie latyfundia i majątki ziemskie. Mówię tu o tz. magnatach, dziedzicach , fabrykantach, polskich i tz. polsko – żydowskich czy polski -niemieckich (małżeństwa mieszane)
  My Polacy za nich przepraszać nie musimy, jednakże nie musimy także ani tego popierać ani pochwalać, wręcz przeciwnie wskazywać na niestosowność i naganność takich czynów .
  Inna spraw, że z okazji świąt narodowych czy kościelnych takiego czy innego państwa listów gratulacyjnych czy życzeniowych pisać też nie musimy, chociaż jak ktoś ma takie życzenie to powiedziałbym to jego prywatna sprawa i tym bym sobie głowy nie zawracał.

  Polubione przez 1 osoba

 6. Psują się relacje Polski z Kijowem?

  Francuski film „Ukraina. Maski rewolucji” dotarł do Polski.

  W niedzielę 20 lutego, w paśmie „Oglądaj z Ewą Ewart” TVN24 wyemitowała francuski film dokumentalny „Ukraina. Maski rewolucji”. Film jest efektem śledztwa dziennikarskiego w sprawie wydarzeń na Ukrainie, które miały miejsce w lutym 2014 roku (trwały wtedy protesty na kijowskim Majdanie).

  Skupia się on na skrajnie prawicowych organizacjach oraz opowiada o tragedii w Odessie, gdzie żywcem spalono około stu osób(dokładna liczba do tej pory nie jest znana), której winni byli ukraińscy nacjonaliści. Autorem filmu jest znany francuski dziennikarz Paul Moreira. Produkcja miała swoją premierę we francuskim Canal+ 1 lutego br. W przededniu przeciw pokazaniu tam filmu zaprotestowała Ambasada Ukrainy we Francji. Tym niemniej film został powtórnie wyemitowany kilka dni po premierze.
  Podobnie ukraińscy dyplomaci zareagowali na emisję filmu w TVN24, informuje Wirtualna Polska.
  Ambasada Ukrainy w Polsce na swojej stronie na Facebooku opublikowała oświadczenie, w którym wyraziła rozczarowanie „nieprzyjaznym gestem polskiej telewizji TVN24″. „Od redakcji TVN24 oczekujemy wyjaśnień, dlaczego spośród wielu istniejących obiektywnych filmów o wydarzeniach na Majdanie został wybrany właśnie ten fałszywy produkt propagandy prorosyjskiej, który znieważa pamięć Bohaterów Rewolucji Godności”,- czytamy w oświadczeniu Ambasady.

  Lilit Ese · III LO w Olsztynie
  ogladalam ten film i byłam przerażona ze w biały dzien w srodku lata bandyci z prawego sektora strzelali do uciekajacych z płonacego budynku dzieci. Czytalam pokretna opinie tej gadzinówki wybiórczej ze to jest manipulacja.Ohyda to moze tak Osiwecim tez był manipulacja albo holokaust? Chwała Francuzom ze nakrecili ten film a tvn 24 za pokazanie go.

  Czytaj więcej: http://pl.sputniknews.com/swiat/20160222/2132030/Maski-rewolucji-Polska.html#ixzz40yiU4W00

  Polubione przez 1 osoba

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s