Dywersanci do paki


Bardzo bolało mnie gdy podczas mego pobytu w USA tamtejsza telewizja pokazywała oblicze Polski w krzywym, fałszywym i obelżywym zwierciadle jako kraj biedny i zacofany, zamieszkały przez pijaków, nierobów, złodziei. Wyciągano dla celów propagandowych stare kawałki z kronik filmowych w których obraz wiejskiej furmanki na zabłoconej drodze, czy wieśniaczki obrabiającej motyką buraczane pole miał rysować obraz Polski jako kraju skrajnie zacofanego i biednego. Bolały mnie niewybredne dowcipy na temat Polaków. Gniewała wroga obca nam propaganda.

Był to okres w którym w Polsce rządziła ,,władza ludowa” w sojuszu ze Związkiem Radzieckim, zatem ta wroga propaganda w USA miała dla zachodu uzasadnienie polityczne.

Jakie jednakże ma uzasadnienie dziś propaganda nienawiści rozsiewanej na różnych portalach i stronach internetowych przez samych Polaków w stosunku do elit rządzących w naszym kraju?

Powie ktoś krytyka jest dozwolona i w słusznych przypadkach wskazana.

Można się z tym zgodzić, jednakże czy nazywanie rządu jaki powstał w wyniku ogólnopolskich wolnych wyborów Polaków, rządami okupacyjnymi to już nie krytyka lecz jawne oszczerstwo. To już jest wroga dywersja polityczna i działanie na szkodę nas wszystkich, na naszą szkodę, na szkodę  naszego Państwa. To jego osłabianie państwa poprzez sianie nienawiści do władz przez nas wybranych.

Ty nie głosowałeś na PiS, ty nie poszedłeś na wybory, ty nie zgadzasz się z podejmowanymi przez sejm uchwałami, nie zgadzasz się z działaniami rządu?

Masz do tego prawo, ale szanuj wolę tych którzy się z tym rządem identyfikują, którzy ten sejm, senat i prezydenta wybrali. Szanuj i podporządkuj się woli większości. Taki jest twój obowiązek i obywatelska powinność

Ten kto cię pomawia, kto cię szkaluje, oczernia, nie jest twoim przyjacielem. Kto szkaluje i pomawia twoją rodzinę, twoją, matkę, ojca rodzeństwo jest twoim wrogiem. Ta zasada jest prosta i łatwa do zrozumienia.

Podobnie jest z naszym państwem i elitami sprawującymi władze gminną, samorządową krajową. Kto widzi w niej wroga sam jest wrogiem. Kto ją szkaluje, pomawia, opluwa szkaluje, pomawia i opluwa ciebie i mnie, szkaluje nas, nasze państwo nasz .

W armii, w wojsku, kto rozsiewa propagandę, że dowództwo tej armii jest żołnierzom wrogie, że to agentura, ma w tym jeden cel. Obniżyć morale żołnierzy, skłonić do niepodporządkowania się swemu dowództwu i w sumie dąży do klęski tej armii i tych żołnierzy którzy w tej armii służą. To dywersant działający na zlecenie wroga. W każdej armii i w każdym konflikcie wojennym takich ludzi rozstrzeliwano.

Podobnie ma się rzecz z tymi wszystkimi którzy świadomie albo ze skrajnej głupoty dążą do destabilizacji kraju właśnie poprzez ośmieszanie, opluwanie i szkalowanie władzy. Jakkolwiek by się nie ogłaszali patriotami, katolikami, Polakami działają na naszą narodu szkodę.

Koniec z szkalowanie Polaków, koniec ze szkalowaniem Polski

Pospolitych opluwaczy, dywersantów ideologicznych, plugawych szyderców, wasze miejsce, w pace i za kratkami.

Jak się wydaje zaczynacie to rozumieć i trzęsą wam sie gacie o czym świadczy poniższy artykuł autorstwa Macieja Wiśniowskiego, Weroniki Książek i Alicji Mirza.

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego ma doktrynę na nowe czasy.

Doktryna ta przenosi Polskę do najczarniejszych czasów totalitarnych systemów. Żaden dziennikarz nie może być pewny dnia ani godziny.

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego jest instytucją państwową, która „wykonuje zadania w zakresie bezpieczeństwa i obronności. Biuro jest także merytoryczno-organizacyjnym zapleczem Rady Bezpieczeństwa Narodowego powoływanej przez Prezydenta RP.”

Przypomnieć w tym momencie warto, że Prezydent RP jest zwierzchnikiem Sił Zbrojnych RP czyli człowiekiem dość decyzyjnym w sprawach wojny i pokoju. BBN wydał właśnie projekt dokumentu o szumnej nazwie „Doktryna Bezpieczeństwa Informacyjnego RP”. Dokument ten, choć wysmażony przez kancelarię byłego już prezydenta Komorowskiego, w istocie jest skrojony pod bezpieczeństwo w fasonie chętnie noszonym przez PiS.

BBN określa, w projekcie dokumentu, co jest zagrożeniem „płynącym z funkcjonowania w środowisku informacyjnym”. To, m.in. „rozpowszechnianie i powielanie treści propagandowych mające na celu ukazanie polskiej racji stanu w negatywnym świetle„.

Wczujcie się w te słowa.

Zagrożeniami są także „potencjalna dezinformacja obywateli poprzez agresywne działania propagandowe„.

Ciekawi nas także, kto wytropi „pojawienie się i rozwój postaw antypaństwowych”?

Czy stwierdzenie: „do dupy z polską opieką medyczną” jest postawą antypaństwową? A jak powiemy, że Sejm się nadaje do macania kur a nie do rządzenia, to zagrażamy państwu czy nie?

Jest też w zagrożeniach „dywersja ideologiczna — narzucanie obcych idei niezgodnych z interesem państwa”. Czy wypowiedź w radiu, że ciekawy jest model skandynawski z wysokim opodatkowaniem wysokich dochodów już jest „narzucaniem” czy też nie?

Bo to, że niezgodne z interesem państwa, to niemal pewne — jak ktoś mówi o sprawiedliwszym podziale ciężarów podatkowych, to godzi w model zachłannego państwa polskiego, który teraz obowiązuje.

Rozumiemy też doskonale, że zagrożeniem wg. BBN jest „pojawienie się i rozwój postaw antypaństwowych”.

Jeżeli kiedyś mówiliśmy, że państwo polskie słabo się sprawia w kwestii opieki medycznej, a teraz mówimy (i piszemy np. na portalu strajk.eu), że jest kompletnie i całkowicie niesprawne, to nasza antypaństwowa postawa z pewnością się rozwinęła. „Negatywne postawy społeczne”… Istotnie, można zrozumieć troskę BBN o to, by nie psuły one wizerunku doskonałej przecież wciąż Polski, ale trudno oczekiwać, że wszelkie postawy społeczne będą pozytywne, cokolwiek to ma oznaczać. Gorzej, zagrożeniem są także „konflikty społeczne, zgodne z intencjami przeciwnika informacyjnego„.

Konfliktów ci u nas dostatek, to pewne, wystarczy poczytać gazety, a jakie są intencje przeciwnika informacyjnego, to najlepiej się go samego spytać, bo samodzielne wyciągnie wniosków co nimi jest może być dla pracowników BBN trudem owocującym w nadinterpretacje.

Potem już jest z górki: zagrożeniem jest „istnienie (tworzenie) agentury wpływu (inspirowanie do zakładania oraz wsparcie finansowe formacji politycznych lub organizacji społecznych wspierających i realizujących obce interesy w Polsce)„. I pomyśleć, że nasze media i politycy różnego kalibru wstrząsali się z oburzenia, że Rosja życzy sobie, by NGO’sy spowiadały się od kogo dostają pieniądze, bo jeśli z zagranicy, to mają się nazywać obcymi agentami. Ten ruch świadczyć miał dowodnie, że Rosja jest matecznikiem totalitaryzmu. W doktrynie BBN różnica jest tylko taka, że o tym, kto jest agentem wpływu, decydować się będzie niejawnie i zależeć będzie wyłącznie od widzimisię urzędnika lub funkcjonariusza polskich służb specjalnych.

Zagrożeniami jest też „przejmowanie lub finansowanie mediów przez podmioty nieprzychylne lub wrogie”. Kiedy ta wrogość nastaje i na czym polega, nie wiadomo dokładnie ale nadzorować oczywiście takie media trzeba. Powodzenia w tej robocie.

Znakomita większość mediów w Polsce jest finansowana przez zagraniczne podmioty. Trzeba więc być czujnym, bo skąd można wiedzieć czy aby koncern Bauer jest nam przychylny czy wręcz przeciwnie. A prawicowy do obrzydzenia Springer też nagle może stać się wrogim podmiotem. Bo to, że Bauer i Springer finansują nasze media, to raczej nikt nie ma wątpliwości.

I co wtedy? Na koniec zdradzimy straszna tajemnicę: od czasu, kiedy TVN przejął amerykański koncern medialny Stripps, to on z pewnością też finansuje tę krynicę niezależnego dziennikarstwa. Czy Stripps jest nam przychylny? Śmiemy wątpić, bo on jest przychylny wyłącznie wobec własnej kasy i amerykańskiego interesu, który, to trudne do zrozumienia nawet w BBN, nie musi być zgodny z polskim interesem.

Kiedy BBN przechodzi do konkretów, to robi się zimno. Istotnymi zagrożeniami związanymi z funkcjonowaniem RP w wymiarze międzynarodowym jest:

— kształtowanie negatywnego obrazu Polski na arenie międzynarodowej, w tym wśród sojuszników, przede wszystkim w ramach NATO i UE;

— wywoływanie w społeczeństwach i elitach politycznych tych państw nastrojów antypolskich na przykład poprzez nagłaśnianie i akcentowanie jednostkowych wypowiedzi przedstawicieli polityki, sprzecznych z oficjalną linią polityki zagranicznej RP w kluczowych, strategicznych sprawach; dyskredytowanie polskiej polityki zagranicznej na arenie międzynarodowej; działanie zagranicznych struktur informacyjnych przeciwko interesom RP;

— szerzenie treści antypolskich za pośrednictwem mediów o zasięgu międzynarodowym: ­ tworzenie w obiegu informacyjnym na Zachodzie obrazu Polski jako kraju ksenofobicznego i antysemickiego;

— inspirowanie konfliktu polsko-litewskiego na tle mniejszości polskiej na Litwie — możliwość tworzenia przez wrogie służby specjalne wrażenia istnienia zbrojnego separatyzmu polskiego na Wileńszczyźnie;

— inspirowanie konfliktu polsko-ukraińskiego na tle historycznym przy możliwym zastosowaniu zamachów terrorystycznych rzekomo dokonanych przez Ukraińców przeciw Polakom i odwrotnie; budowanie lobby interesów obcego państwa w ramach struktur wspólnotowych (UE, NATO).

Tu już nawet nie trzeba się domyślać. Propozycja, by zająć się problemem Rzezi Wołyńskiej, jest bez wątpienia inspirowaniem konfliktu na tle historycznym, napisanie o konflikcie litewskiej młodzieży nacjonalistycznej wobec polskiej mniejszości inspiruje też konflikt polsko-litewski, a opisanie, że w Polsce pełno jest napisów antysemickich, szalejących organizacji faszystowskich wzywających do antyżydowskich działań i inspirujących antysemityzm, jest dla BBN „tworzeniem obrazu Polski jako kraju ksenofobicznego i antysemickiego”.

To my od razu narazimy się BBN-owi. Tak. Polska jest krajem antysemickim i ksenofobicznym. Aresztujcie nas teraz. Albo zastrzelcie. To nie jest niemożliwe.

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, oprócz wyliczania prostackich definicji zagrożeń wie już jak im zapobiegać. „Poprzez stały monitoring przekazu propagandowego ukierunkowanego na Polskę i treści dyskredytujących polską politykę zagraniczną; analizę pozwalającą identyfikować źródła przekazu oraz — na ile to możliwe — eliminowanie źródeł dezinformacji”.

Czy komuś trzeba dokładnie tłumaczyć, co to znaczy „eliminować” w Polsce ogarniętej szpiegomanią, zagrożeniem przez Rosję i rusofobiczną histerią? Nie miejcie złudzeń. Polski aparat ścigania już przebiera nogami, żeby rozwinąć się w tym, w czym specjalizował się za czasów IV RP: podsłuchach, prowokacjach, aresztach wydobywczych i szytych na zamówienie spraw?

Bądźmy precyzyjni: wprowadzenie tak chamskiej i bezpardonowej zapowiedzi cenzury prewencyjnej, wzmocnionej groźbami, że jej naruszenie będzie działaniem przeciwko interesom państwa, przypomina najczarniejsze strony PRL z czasów stalinizmu. Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk to dziecięcy szczebiot w porównaniu z tym, co nam szykuje Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

Z projektu dokumentu BBN wynika jasno, że napisanie, powiedzenie lub pokazanie czegokolwiek krytycznego i niezgodnego z obowiązującą oficjalną linią propagandy sukcesu, poddanie choćby w wątpliwość, będą rozpatrywane jako działania antypaństwowe. Od tego określenia do pojęcia zdrady niedaleko. Dotyczy to również historii, której oceny do tej pory były przedmiotem wolnej dyskusji historyków.

Niech nikogo nie zmylą zastrzeżenia w projekcie dokumentu, że należy przestrzegać praw człowieka. To jeszcze jedna ściema, którą państwo polskie garściami rozdaje swoim obywatelom.

Maciej Wiśniowski, Weronika Książek i Alicja Mirza, Warszawa, gazeta internetowa Strajk.eu

Za: http://pl.sputniknews.com/opinie/20150827/891663.html#ixzz445jRMrYK

i kilka uwag do powyższego artykułu.

Najwyższy czas by media w Polsce były mediami polskimi, z polskim kapitałem i z polską optyką społeczną gospodarczą i wyłącznie naszą polską racją stanu.

Czytając przeróżne wpisy i komentarze  na różnych portalach i stronach internetowych nie sposób nie odnieść wrażenia że wielu z piszących wręcz organicznie nienawidzi wszystkiego co Polskie lubując się w takim nazewnictwie naszego kraju jak Polin czy Judeopolonia, określając nasze władze za władzę okupacyjną, za żydorządy lub za agenturę obcego wpływu, a samych Polaków nazywając gojami, wypełniając całkowicie punkty wymienione przez BBN.

Czy to są tylko głupcy czy V kolumna?

Reklamy

76 uwag do wpisu “Dywersanci do paki

 1. Sądzę że nie tylko głupcy,tzw. ‚pożyteczni idioci” , koordynatorzy tychże
  „oddanych tłumów” mają umocowanie w ‚pewnych” ambasadach zachodnich.
  ONY – wyczerpują znamiona definicji V kolumny…

  Polubienie

 2. Sprytnie adminie postepujesz ,wyglada na to,ze masz cos z genow Kalksteinow !
  To tyle na poczatek dyskusji w tym temacie ,pozniej pojawia sie nasze wpisy ,co do nawolywania „dywersanci do paki” ,tym bardziej,ze dzis nie wiadomo o ktora Polske chodzi i o ktorych rzadzacych – z partyjnych pierdzistolkow.
  Pierwsze spotkanie preziow spalilo na panewce ale takie bylo polecenie globalu z „zablysnieciem swiatelka w tunelu” – tunelu ciemnosci i pychy wladczej !

  Polubienie

 3. Te: Adm

  Propaganda w USA byla i jest w lapach zydostwa oraz w USA rzadzi LOBBY ZYDOWSKIE, pomimo, ze wyborcy w USA wybieraja kandydatow do wladz federalnych i lokalnych w sposob demokratyczny.

  W PRL rzadzilo zydostwo i zydostwo nadal rzadzi w dzisiejszym PRL”bis” (od 1990r do chwili obecnej), pomimo, ze Polacy biora udzial w wyborach i wybieraja kandydatow do wladz panstwowych i lokalnych.
  Zas propaganda w PRL i PRL”bis” byla i jest w lapach zydostwa i zydostwo pierze mozgi Polakom w Polsce – tu chodzi o sam fakt.

  Twoj problem „Adm” polega na tym, ze nie nazywasz rzeczy po imieniu tylko piszesz ogolnikowo i nie odrozniasz (z niewiedzy lub celowo lub masz problemy z logicznym rozumowaniem) dwoch rzeczy, a mianowicie postepowania politykow u wladzy od glosowania wyborcow i w ten sposob dezinformujesz Polakow, poniewaz w momencie oddania glosu przez wyborce konczy sie jego rola polityczna i wplyw na losy panstwa.
  Z kolei politycy nie maja wypisane na czole kim sa, co mysla i co beda robic, gdy dostana sie do wladzy, bez wzgledu na to co podaje/pisze o nich zydowska propaganda, ktora jest nastawiona negatywnie do wszystkiego co polskie i narodowe.
  Dopiero PO CZYNACH moza poznac politykow u wladzy, ale wtedy okzuje sie, ze jest za pozno i w ten sposob dochodzi do pierwszej fazy zniszczen na szkode Polski i Polakow.
  Wraz z uplywem czasu szkodliwosc takich politykow jest coraz wieksza co jeszcze bardziej pograza Polske i Polakow w stratach – vide nazwiska takich zydow u wladzy, jak: Buholz, Kohne, Stolzman, Lewartow, Tusk, Kalkstein etc.

  Nie jest wazne, ze masz strone internetowa i decydujesz co pisac lub jakie komentarze zamieszczac oraz komu pozwolic na komentarz, a kogo blokowac.
  W moim przypadku jest tak, ze wielokrotnie udowodnilem tobie, ze podajesz polprawdy i klamstwa, czyli robisz to notorycznie, a takie postepowanie wynika z nawykow/przyzwyczajen, a nawyki/przyzwyczajenia wynikaja ze srodowiska, z ktorym miales do czynienia albo z twojego DNA, ktore jest dziedziczne.
  Skoro napisales o sobie, ze jestes Polakiem (mam nadzieje, ze jestes szczery sam ze soba) to prawdziwe jest twierdzenie, ze twoje nawyki propandowe to wplyw srodowiska, np. komunistycznego, zydowskiego, ateistycznego, libertynskiego etc.
  Poza tym ja biore rowniez pod uwage twoje notoryczne klamstwa i nie wierze, ze jestes Polakiem, poniewaz rownie dobrze mogles sklamac, zeby siebie nie zdemaskowac, a to w polskim zargonie oznacza, ze jestes „PRZYSZYWANY POLAK”, czyli inaczej „pseudo-Polak”, a to z kolei wynika z…..
  Polacy wiedza z czego to wynika, a pseudo-Polacy nie wiedza.
  Jesli odpowiesz z czego to wynika to tym samym udowodnisz swoja polskosc, w przeciwnym wypadku pozostaniesz dla mnie pseudo-Polakiem.

  Czekam na odpowiedz „Adm” z WPS (Wierne Pacholki Sowieckiego Sojuza).

  Polubienie

 4. ale heca
  …Z kolei politycy nie maja wypisane na czole kim sa…
  Jeśli ogladasz tych polityków już prawie ćwierć wieku i nie wiesz kim są i czekasz aż sobie na czole wypiszą…to podejrzewam, że sobie ze mnie pokpiwasz.

  …poniewaz w momencie oddania glosu przez wyborce konczy sie jego rola polityczna i wplyw na losy panstwa
  a to nie do konca prawda, bo taki polityk wie że za cztery lata znów są wybory i albo albo.

  …..Poza tym ja biore rowniez pod uwage twoje notoryczne klamstwa….

  Ano przypomnij mi które to te kłamstwa
  Czy będę dla ciebie pseudo czy nie pseudo dla mnie nie ma to znaczenia. Nie mam zwyczaju tak merdać ogonem jak tego sobie życzy jakikolwiek komentator czy czytelnik tej strony.
  A na koniec powtórzę, to szkaluje Polskę ten jej wróg albo głupiec.

  …W PRL rzadzilo zydostwo i zydostwo ….
  To ty Gomułkę czy Gierka miałeś także za żyda. Oj nie dobrze z tobą, niedobrze.

  Polubienie

 5. re: Adm (1 Kwiecień 2016 at 17:10)

  Zaczne od konca…
  Gomulka i Gierek to byly dwie MARIONETKI bardziej lub mniej uzaleznione od Moskwy i sprawujacy wladze w Polsce z nadania Moskwy i to ich przekresla jako prawdziwych reprezentantow narodu polskiego z racji tego, ze PRL bylo panstwem dyktatorskim i zbrodniczym, utworzonym przez obca, moskiewska i zydo-bolszewicka agenture.
  Poza tym w referacie Bermana z 1945r jest instrukcja informujaca o tym w jaki sposob zydzi maja postepowac, zeby rzadzic w Polsce – tylko nie pisz, ze nic o tym nie wiesz lub ze to nieprawda.

  Z kolei roznica miedzy Gomulka, a Gierkiem polega na tym, ze Gomulka byl agentem miedzynarodowki syjonistycznej i bandyta, ktory dzialal na szkode panstwa polskiego w okresie miedzywojennym i w czasie II wojny swiatowej i Gierek przy Gomulce to „aniol”.

  „Antysyjonizm” W.Gomulki wynikal wlasciwie z polecenia Moskwy, poniewaz Izrael zaatakowal Egipt w 1967r (wojna 6-scio dniowa), z ktorym ZSRR utrzymywal bratnie stosunki i stad reakcja Moskwy przeciw Izraelowi i syjonistom, a pozniej Gomulki.
  Wielu komunistow uzywa tego argumentu, zeby ukazac Gomulke jako „polskiego patriote”, ktory „walczyl” z zydami, ale to fikcja, poniewaz w otoczeniu Gomulki bylo pelno zydow i jak wspomnialem wczesniej, Gomulka byl agentem miedzynarodowki syjonistycznej w okresie miedzywojennym i te fakty historyczne, ktore pominal „Adm” sa dowodem, ze „Adm” manipuluje informacjami.

  Inne przyklady manipulacji informacjami przez „Adm” znajduja sie w temacie pt. BIZNES PO POLSKU i jest to przedstawione na stronie:
  http://forum.suwerennosc com/viewtopic.php?f=35&t=460&start=290

  Po pierwsze, wybory w Polsce sa przeprowadzane na zasadzie proporcjonalnej i w zwiazku z tym do wladzy dostaja sie miernoty i zdrajcy.
  Po drugie, od ponad 25 lat wladze w Polsce sprawuje „uklad” wynikajacy z porozumienia przy „okraglym stole” w 1989r, pomiedzy zydami z PZPR i zydami z Solidarnosci i KOR.
  I po trzecie, media w Polsce sa w lapach zydostwa i szwabow i oklamuja polskie spoleczenstwo co sprawia, ze Polacy sa celowo oglupiani i dezinformowani.
  Dopiero po uplywie terminu rzadow zdrady narodowej widac jak bardzo Polska stacza sie w przepasc – te sprawy wyjasnilem w poprzednim komentarzu.

  Ty „Adm” unikasz drazniacych tematow z przeszlosci jakbys chcial cos ukryc o sobie, a tego nie da zamiesc sie pod przyslowiowy dywan i wymazac z pamieci Polakow.
  Wiec dopoki zlo nie bedzie rozliczone to nie ma szans na normalnosc w Polsce.

  Polubienie

 6. Całe nieszczęście naszego Słowiańskiego Narodu idealnie zdiagnozowali działacze przedwojennej Zadrugi. Kościół katolicki i żydostwo to podstawowe przyczyny naszego dzisiejszego położenia, od stuleci te dwie grupy żyją w idealnej symbiozie robiąc z tubylczego narodu stado bezmózgowych baranów. Tylko wyrwanie się z tych dwóch pęt może przynieść realny sukces

  Zadruga – fragment artykułu

  Reasumując, stwierdzić należy, że w ciągu ostatnich dwóch stuleci istnienia Rzeczpospolitej przedrozbiorowej wsiąkło łącznie z frankistami w społeczeństwo polskie, ściślej biorąc, w jego warstwę szlachecką kilkaset tysięcy Żydów. Obliczamy najoględniej.

  Z rozbiorami tempo tzw. nawróceń osłabło dość znacznie. Powodu nie trudno się domyślać. Za Polski niepodległej przejście na katolicyzm otwierało drogę do szczytowej warstwy narodu. W czasie rozbiorów uchodzenie za Polaka przestało być interesem.

  Natomiast z odzyskaniem niepodległości od razu wzmogły się wśród żydostwa sympatie do chrzcielnicy. Z chwilą pojawienia się ruchów nacjonalistycznych, aczkolwiek skastrowanych przez znane odstępstwo Dmowskiego do katolicyzmu w latach 1925-27, przechodzenie Żydów z synagogi do kościoła nabrało cech panicznej ucieczki z getta. Wprawdzie cyfra 700 tysięcy neofitów w ciągu pierwszego dwudziestolecia wskrzeszonej Rzeczpospolitej, podana ostatnio przez niektóre pisma, może się wydać przesadną, ale i najostrożniej licząc, dochodzimy do cyfr, które muszą zastanowić. Obliczeń nietrudno dokonać. Według Rocznika Statystycznego mamy w Polsce 7000 kościołów parafialnych, do których należy dodać okrągło biorąc, 1000 nieparafialnych. Odliczamy kościoły wiejskie jako nie wchodzące w rachubę z braku Żydów po wsiach. Pozostaje 5000 kościołów po miastach i miasteczkach, przepełnionych żydostwem. Każdy kościół ma „ambicję” nawrócenia choć paru Żydów rocznie. I prawie w każdej miejscowości większej jest ksiądz , będący specem od nawracania Żydów. Tu i ówdzie stają do tej działalności całe instytucje, np. Laski pod Warszawą i Niepokalanów, który postawił sobie formalnie za cel”nawracanie masonów i Żydów”. Jeśli przyjmiemy, że każdemu pięciu tysięcy kościołów udaje się rocznie nałapać 5 żydowskich dusz (liczymy przeciętnie i jak widać bardzo skromnie) to w ciągu lat dwudziestu otrzymamy cyfrę pięciuset tysięcy, która w dodatku automatycznie wzrasta z roku na roku ze względu na przychodzące na świat potomstwo w nawróconych małżeństwach żydowskich. Tak dochodzimy do cyfry 700 tysięcy podanej przez prasę.

  Ostatnio jesteśmy świadkami neofityzmu masowego. Przybiera on takie rozmiary, że tu i ówdzie proboszczowie przystąpili do organizowania kursów neofickich. Nauki udziela jeden z księży, opłata wynosi kilkadziesiąt złotych za kurs. Tak oto Żydowin ochrzczony ucieka przed przykrościami nadciągającej burzy narodowej, kościół zyskuje wiernych, niebo kandydatów do zbawienia, proboszcze nowe źródła dochodów. A Polska, naród polski? Co się dzieje z narodem polskim w tym procesie, odbywającym się pod błogosławieństwem nienasyconych łapiduchów? Naród polski przeradza się nieznacznie, ale stale w dziwoląg niesłychany, do którego z pewnością nie przyznawaliby się nasi przodkowie z czasów Chrobrego.

  Na szczęście, jak dotychczas, to tylko jego wierzchnia warstwa. Bo na to trzeba zwrócić uwagę, że zarówno kilkaset tysięcy Żydów ochrzczonych przed rozbiorami, jak i obecne masy neofitów przelały swą posokę w tę samą warstwę ludności: przed rozbiorami szlachecką, po rozbiorach w inteligencką, przeważnie powstałą z pierwszej.

  Polubienie

 7. Hola,hola Panie czy Panowie !
  Nie do konca macie rozpoznanie co do szmulostwa i szwabow w Polsce .
  Do wszystkich liczb dodajcie tak modne szczegolnie obecnie MALZENSTWA MIESZANE w Polsce ,czyli zyd z polka,polak z zydowka (tych mniej).
  Piszemy narodowosci z malej litery ,bo co to za narodowosc ,ktora sie miesza z obca i w jakich celach !
  Poprawiajac wyzej podana statystyke ,wyjdzie nam,ze juz w Polsce mamy tzw „pol na pol” czyli taka mieszana ludnosc zamieszkuje dzis Polske i co gorsze ,ta genetyczna mieszana cholota jest gorsza od tych czystokrwistych i nawet obecnie zapuszcza brody i pejsy !
  My na forach proponujemy „lustracje familijna” czyli zagladniecie do metryk ksiag USC i koscielnych i ustalenie kim byli dziadkowie,rodzice – pochodzenie przodkow i zobaczycie co wam wyjdzie.
  Dlatego dzisiaj tyle rozwodow i zycie na kocia lape !
  Adminowi przypominamy ,ze dwa wyzej posty bardzo sluszne i nie stronnicze, nie naszej druzyny zawieraja we wiekszosci prawdy nie do podwazenia w swych tresciach i oscyluja prawde we wiekszym procencie,niz twoja admin stronnicza i dziwnie prowokacyjna.
  Masz jakies dochody z klamstw i manipulowanie nimi ?
  Wstydz sie admin za swe przeklamania ale my ci darujemy pod jednym warunkiem,ze naszemu czytelnikowi (mlody czlowiek) i innym tu zagladajacym wyjasnisz jak to sie stalo ,ze wasz jeden kiedys portal WIERNYCH zostal podzielony na dwa od diametralnie roznych tresciach i pogladach politycznych i z drugiej strony stal sie jakas przeciwaga .
  Jak do tego doszlo i jakie byly cele kiedy wczesniej dosc dlugo ze soba „wspolzyliscie” ?
  O co wam poszlo ,chyba nie o kobity – czy tak ?
  Podzial na Moskwe i Waszyngton ?
  Przeciez Zydzi juz prawie wszedzie rzadza nawet w tych potegach .
  Czekamy na wyjasnienia ,a jezeli juz byly na portalu ,to prosimy o linki do nich.

  Polubienie

 8. Teraz co do naszego SLOWIANSKIEGO NARODU i z niego nas POLAKOW .
  1050 lat temu NAROD SLOWIANSKI dal sie ochrzcic ,pozniej UPARTYJNIC i dlatego dzis jest to co mamy .
  W historycznych zapiskach a nawet w ksiazkach jest wiele tresci jak do tego doszlo ,czym i jak nas chrzczono i nawracano na stworzona przez Zydow wiare chrzescijanska,ktora dzis jest jednym z narzedzi NIEWOLACYCH pozostalosci SLOWIAN .
  Przez wieki ZYDZI i NIEMCY pchali sie i pchaja na slowianskie ziemie i posiadlosci !
  To bardzo dlugi temat nie tylko historycznie ale i ideologicznie rozpatrujac.
  Przy tym pytania :
  CO SLOWIANOM PRZYNIOSLO i DALO ZYDOWSKIE CHRZESCIJANSTWO i CO NADAL DAJE ???
  Czy dzis mamy w Polsce chociaz jednego biskupa,kardynala z rodu SLOWIANSKIEGO ?
  Co najwyzej mamy paru ale z rodow mieszanych reszta to do udowodnienia ZYDZI i NIEMCY .
  Wiec juz samo to wyjania za kim jest Episkopat polski (czytaj zydowski).
  Przechodzac na druga strone dociekan czyli zlobow partyjnych (po koscielnych) ,znowu widzimy nie tylko cale keirownictwa zydowskie w partiach politycznych ale wiekszosc czlonkow to mieszana krew !
  A co z calym personelem prawniczym,medycznym,eduakcyjnym ,mundurowym lub spec sluzb ?
  Co z pozostalosciami bolszewickimi (najduchami zydowskimi),ile wyrzadzili i nadal wyrzadzaja szkod nam POLAKOM ?
  Teraz gdy do tego dodamy wspoldzialnaie wszystkich szmuli i szwabow w kazdym przebraniu ,to wiec mamy to co mamy –
  SZMULOSZWABSKI BAJZEL !!!

  Polubienie

 9. APA
  ….Wstydz sie admin za swe przeklamania ale my ci darujemy…..

  Jestem ci APA wdzięczny za darowanie( grzechów moich adm-inowskich odpuszczenie) zatem mogę sobie dalej grzeszyć.

  Pytasz
  ….O co wam poszlo ,chyba nie o kobity – czy tak ?…..
  No nie , nie o kobity, bo tych nie było.
  Poszło o Zenka- Gutka który po pięciu latach zapytał czy bedzie zjazd WPS, wybory nowego zarządu, itp.

  Kiedyś przed laty zapytałem obecnego wiceministra infrastruktury, wówczas działacz PiS z Olsztyna dla czego Jarosław Kaczyński jest waszym szefem. Nie macie nikogo innego?
  Odpowiedział mi
  – Jarosław Kaczyński jest skuteczny.
  Po pieciu latach WPS widząc brak rezultatów w e- mailu zaproponowałem zmianę naszej polityki na nieco bardziej elastyczną proponując pójść nieco z prądem .
  Ne było odzewu .
  Tylko Roman K. dobry (nie)przyjaciel Gutka odpisał mi
  – Panie Tadziu z prądem to płynie gówno.
  I to było bardzo słuszne spostrzeżenie więc (nie)zaproponowałem panu Romanowi K. (ani kolegom z WPS ani T. Rydzykowi który też miał zwyczaj twierdzić, że z prądem to płyną jedynie śnięte ryby), by wskoczył na highway w Dallas i pojechał pod prąd.
  Jak się jedzie pod prąd doświadczył Andrzej Lepper

  Dalej już rozeszło się o Putina który według kolegów z WPS jako mistrz szachista i wielki mąż syanu miał walczyć że światowym syjonizmem odznaczając dwukrotnie szefa Chabab Lubowiczan i oddając Ukrainę Amerykanów, co według mnie przekreślało go jako polityka w ogóle i klasyfikowało nie jako szachistę a jako miernotę i niedołęgę.

  Jarosław Kaczyński jest skuteczny
  My, WPS byliśmy nieskuteczni.
  Pisanina o żydach, żydrorządach odstraszała i prowadziła na daleki margines.

  A już nie skorzystanie z okazji jaką było pokazanie się Kukiza ( można było zamiast go krytykować dołączyć do niego i wejść do sejmu) ten fakt znamienie potwierdziło.
  Podobnie jak wezwanie do bojkotu wyborów.

  A ja mam tą naturę, że jeśli w coś się angazuję, to chcę osiągać zamierzony cel.
  Jeśli go nie mogę osiągnąc, zmieniam cel lub kierunek.
  Po prostu nie jestem na tyle głupi by walczyć z wiatrakami bądż robić za syzyfa z kamieniem u szyi.

  Obecnie PiS w sprawach społeczno gospodarczych idzie w dobrym kierunku i tu trzeba ich wspierać.
  Politykę zagraniczną i dopraszanie się o bazy USA czy NATO uważam za wysoce błędną i szkodliwą dla Polski
  Piepszenie całymi latami w różnych tekstach o złych żydach, uważam za przejaw upośledzenia umysłowego i chęć maskowania własnej niezaradności.

  Bo jak mawiają
  Wiesz dla czegoś głupi?
  Boś biedny
  A dla czegoś biedny ?
  Boś głupi

  I to dotyczy zarówno życia jak i polityki

  Polubienie

 10. ale heca
  Gomułka, Gierek
  Politykę uprawia się w określonych warunkach i te zawsze trzeba uwzgledniać.
  Na jej kształt ma wpływ także osobowość i życiowe doświadczenia polityków.
  To że Polska przedwojenna z rozwarstwieniem społecznym i biedą nie była marzeniem polskich komunistów nie powinno dziwić.
  Miejmy jednak na uwadze, że to właśnie oni odbudowali kraj ze zniszczeń wojennych, zadbali o edukację (tysiąc szkół na tysiąc lecie) i służbę zdrowia, zbudowali przemysł dając ludziom pracę i chleb.
  Ale przegieli pałę biorąc zagraniczne kredyty i doprowadzając do braków na runku tak znacznych że system musiał upaść.
  Właściwie nie system lecz władza.

  Polubienie

 11. Zbiór wymagań wobec Słowianina i Słowianki zawiera powinność: „Twój partner winien reprezentować wartość genetyczną nie niższą niż ty. Przyjrzyj się dokładnie cechom jego charakteru, zapoznaj się z historią jego rodziny, jakich miał przodków… Wstąp w związek małżeński tylko z kobietą (mężczyzną) Twojej rasy, aby wasze dzieci mogły dziedziczyć po was czystość krwi i całą spuściznę kulturową waszego ludu”.

  Polubienie

 12. Adminku,nie tylko ci wybaczylismy dawno,dawno temu ale rowniez wspieramy na ile nam sil starcza twoj portal slowem ,pieniadze dopiero zarabiamy na saksach i bedziemy je lokowac w Polsce gdy powstana polskie BANKI.
  Zenka braklo,Gutek sie zestarzal , kaflami do pieca przestal sie interesowac jedynie co z niego mamy to dobre rady dla gromady, my mlodzi,ktorym zycie na emigracji juz zbrzydlo tak jak zydowskie i szwabskie powidlo .
  Wiec duzo zadajemy pytan ludziom ,ktorzy sa na ostatnim zakrecie zycia i sluchamy ich w tym co dobre a nie parszywe jak zyd po koledzie.

  Jak sie zylo po IIWS to wiemy juz tylko z opowiadan,bo wszelka historia jaka pisali i nadal tworza dla gojow ZYDZI jest dla nas stechlym powietrzem.
  Partyjne zloby w Polsce nas nie interesuja czy wszelkie kukizy,ktore tak tancza jak im graja gdy do koryta sie dorwaja,zreszta sami sa grajkami i spiewakami.

  To ze glowny publicysta z pewnym doktorem na starym WPS mieli i maja okreslone zadania dowiedzielismy sie od majora,ktory tez sie dal nabrac na dzialalnosc mieszancow bez rozancow .
  Dzis major mowi i przyznajemy mu calkowita racje :
  „POLACY ZZYDZIELI a ZYDZI SIE SPOLSZCZYLI i STANOWIA JEDNA SPOLKE z podzialem rol ,grajac na roznych scenach teatru faryzejstwa , klamstwa i wszelkiego kadzidla !”
  Czyli jak to gdzies juz wyczytalismy – od Michnika do Rydzyka wszystko co polskie znika .
  Bywaj Admin i chwal Boga,ze jeszcze zyjesz i byle czego nie pijesz.
  Zenek byl w Olsztynie i pytal ludzi o adres do ciebie – przechodnie mu odpowiadali,ze takiego nie znaja.
  Wniosek z tego,ze musisz sie bardziej rozreklamowac. bo zarowno starzy jak i mlodzi cie nie znaja lub jeszcze nie poznali .
  Masz jakis szyld na swym kantorku,gdzie prowadzisz swoja dzialalnosc gospodarcza,dawaj adres i reklame ,to moze innym razem Zenek cie odwiedzi i jakas nalewke zaliczycie.

  Polubienie

 13. Szanowni Panowie – FAJNE BICIE PIANY NARODOWEJ! Czy z tego będzie pyszny torcik bezowy? A może:

  W ubiegłym roku, ci co w Polsce, nosili różowe okulary (było ich circa about 6 mln.), w wyborach do Sejmu i Senatu postawili krzyżyk na ,,rączego rumaka”:

  Okazuje się, że to nie ,,rączy rumak”, tylko zdezelowana chabeta (Porozumienie Centrum) i wyszedł z tego ogromny

  http://3.bp.blogspot.com/-A9CCWHCgXkI/T6SN_ye2CFI/AAAAAAAABWc/Fl0NizkPn8Y/s1600/images+(81).jpg:

  Może najwyższy czas, przestać się ,,babrać” w MIAZMATACH CHOREGO SOCJALIZMU i zabrać się do ,,budowy” KONSTRUKTYWNOŚCI!

  Serdecznie pozdrawiam

  Polubienie

 14. kika22
  Zbigniew Herbert
  z wikipedi
  ……W czasie okupacji pracował m.in. jako karmiciel wszy zdrowych w produkującym szczepionki przeciwtyfusowe Instytucie prof. Rudolfa Weigla …..
  ….studiował tam m.in. u swego późniejszego mistrza – Henryka Elzenberga…….
  ….Podejmował się różnych zajęć: pracował w Narodowym Banku Polskim w Gdyni …..
  ….redagował „Przegląd Kupiecki”….
  ….W styczniu 1964 r. w Bibliotece Polskiej w Paryżu odebrał Nagrodę Kościelskich, co umożliwiło mu przedłużenie pobytu na Zachodzie. …..
  …….Okazją do kolejnej podróży był odbiór Nagrody Lenaua (Internationaler Nikolaus Lenau Preis) w Wiedniu……
  ……W 1965 został też Herbert członkiem Akademii Sztuk (Akademie der Künste) w Berlinie Zachodnim oraz Bawarskiej Akademii Sztuk Pięknych w Monachium….
  ….Lato 1968 Herbert spędził w USA (na zaproszenie Poetry Center)….

  Właściwie wystarczy by sobie wyrobić zdanie, że pan Herbert pływał jak ten śmieć z prądem ….zachodnim

  A jeszcze i to

  ….Otrzymanie Literackiej Nagrody Jerozolimy dało mu w maju 1991 znowu okazję podróży – chociaż krótkiej – tym razem do Izraela……

  Polubienie

 15. Gdzieś tak w wieku trzydziestu paru lat robiłem kurs sternika morskiego.
  Praktyki odbywały sie na szalupie tz. DZ10.
  Była to szalupa dwu masztowa na 10 osób.
  Nasz kapitan żeglugi wielkiej który prowadził szkolenia, człowiek dosyć gruboskurny i grubiański mawiał
  – Piździ się raz lewym raz prawym halsem innego wyboru nie ma
  albo
  – każda pała puszcza fała
  co w jego żargonie znaczyło gapę która puściła przez nieuwagę linę podnoszącą np. żagiel , albo tego któremu bujanie na fali wywracało do góry nogami żołądek.

  Pod prąd i pod wiatr nie popłyniesz inaczej jak raz lewym raz prawym halsem (raz lewą raz prawą burtą )

  I to je oczywista oczywistość którą trzeba też pojąc by nie wpaść pod walec drogowy lub spławiane właśnie kłody ściętego drewna

  W srodowiskach kulturotwórczych (znałem jednego z miejscowych nestorów tej kulturotwórczej gromadki) mawiali, miedzy innymi o Herbercie
  – Znany z tego, że jest znany

  Polubienie

 16. Zenek byl w Olsztynie i pytal ludzi o adres do ciebie – przechodnie mu odpowiadali,ze takiego nie znaja….

  Miałem kiedyś przez lat cztery zakład w mieście powiatowym do którego dzień w dzień dojeżdzałem.
  Wszyscy mnie tam znali, wszystkie panie nosiły wykonanie przeze mnie pierścionki, kolczyki, krzyżyki.
  Cholernie nieprzyjemna sytacja gdy idziesz ulicą a ludzie szepcą między sobą
  – O zobacz złotnik.
  Być anonimowym, nieznanym nikomu przechodniem to jest swoboda i luksus.
  I pełen luz.
  I tego się trzymam, ja emeryt i nic więcej.

  Polubienie

 17. Ad. APA-cza – ,,głowacza”

  APA-cz – MASZ OBIEKCJE, CO DO WIELKOŚCI NARODU POLSKIEGO?

  A TU WERSJA DŹWIĘKOWA:

  ZŁOTE CYTATY MARSZAŁKA:

  TUTAJ JEST MAŁY PLAGIATOR MARSZAŁKA:

  Polubienie

 18. Kika powielaczu !
  Nie nadajesz sie ani na satyryka ,a tym bardziej na krytyka.
  Idziesz a moze i plyniesz na fali,ktora sie wali , tam gdzie popadnie az calkiem opadnie.
  Akurat jestesmy po wspolnej naradzie w naszej gromadzie i doszlismy do pewnych wnioskow jak nie kupowac papierosow z kioskow .
  Otoz sprawy „wojenne sie skomplikowaly” i musimy korzystac z „niusow z powaly”.
  Zenek donosi ,ze jeden polski szmul go prosil ,by opowiedzial mu jak na emigracji zylo sie w a merykanskiej demokracji.
  Zenek spojrzal na niego swym bystrym okiem i przypomnial sobie ,ze gdzies go w poblizu malego domku widzial nad potokiem (nie mylic z domem Obamy i Potomaku,tam obseruja za krzakow !).
  Rzekl do niego – o co ci szmulu chodzi ,ja nie jestem z Lodzi ?
  Lodz choc zydowska byla z Polski sie zrodzila.
  Mow szczerze do mnie ,chlopa z Podkarpacia ,tam zawsze gospodarzyl baca.
  Jam z chlopskiego rodu ,na roli praowalem za mlodu !
  Wiesz co to chlopski trud ?
  To nie robotniczy lud !
  Chlop zawsze panem jest i basta ,nie tak jak smiec z miasta .
  Chlop zdrowe powietrze lyka a przed z rana barszczu micha .
  Ty szmulku srulku handlujesz i zawsze zdrade knujesz !
  Odczep sie szujo jedna ,wal gdzie demokracja biedna !!!
  Polska do Polakow nalezy choc zyd wciaz do niej bierzy.
  Lecz to sie wreszcie skonczy,
  SZMUL SZWABA a SZWAB SZMULA ISIS STWORZONYM WYKONCZY !!!

  Polubienie

 19. Czy wszystko jasne Adminie ,
  dzis stary Polak przy kominie.

  Daj link tej starej piosenki „Przy kominku”, a pozniej „Co nam zostalo z tych lat….”.
  Mlodzi poszli do kosciola pomodlic sie za Polakow w Polsce.
  Och zycie,zycie ,czasem i lezka spadnie skrycie widzac i slyszac jak zycie mija
  a torba dluzsza od kija !

  Polubienie

 20. Polak stary
  kika22 najwyraźniej cię poluibił
  ale co z tobą, sam nie potrafisz wkleić filmiku z piosenką?
  Do kiki 22 na szkolenie stary partiziano dywesiano

  Polubienie

 21. re: Adm (2 Kwiecień 2016 at 8:25)

  Co ty za bajki opowiadasz z „uprawianiem polityki” przez komunistow ?…. A poza tym jakich komunistow ?
  To byla zydowska agentura przeszkolona w Moskwie – vide PPR i ZPP zlozone glownie z zydow.
  Po prostu zydostwo z ZSRR na czele ze Stalinem narzucilo Polsce sila dyktature komunistyczna z pomoca armii czerwonej, jednostek NKWD, MBP-UB oraz KBW i to nie byla zadna polityka tylko zbrodnia na Polakach i poczatek nowej okupacji.

  Odbudowa Polski ze zniszczen wojennych byla objeta PLANEM MARSHALLA, z ktorego skorzystaly Niemcy i w krotkim czasie stanely na nogi, wyprzedzajac Polske o kilkadziesiat lat w rozwoju.
  Natomiast Stalin nie zezwolil na udzial Polski w tym planie i to cofnelo Polske w rozwoju.

  Komunistyczne haslo propagandowe o tysiacu szkol na 1000-lecie Polski to byl wielki bullshit, bo Polacy nie mieli gdzie mieszkac i cisneli sie calymi rodzinami jak kroliki w klatkach, a na ziemiach zachodnich Polacy zajeli mieszkania po ucieczce Niemcow i takie byly realia.
  PRL zrobil z Polakow nedzarzy i dziadow, ktorzy niby pracowali i niby zarabiali, a gowno z tego mieli i zycie w PRL bylo jak wyscig szczurow.
  Rzadzaca zydo-komuna stanowila czerwona burzuazje i byla obywatelami I-szej kategorii, a reszta to byla polska holota, ktora pracowala na czerwona burzuazje.

  Gdyby nie kredyty zachodnie wziete przez Gierka to byloby jeszcze gorzej w Polsce, poniewaz za te pieniadze powstaly nowe zaklady i fabryki i nowe miejsca pracy, bo inaczej doszloby do bezrobocia w PRL.
  Kredyty zachodnie wprowadzily jednoczesnie modernizacje w przemysle i poprawily wydajnosc pracy, ale
  problem tkwil w tym, ze komunistyczni glupcy u wladzy w PRL kierowali sie ideologia komunistyczna, a nie kapitalistycznym planowaniem i sytuacja panujaca na rynku swiatowym, przez co mase pieniedzy zostalo zmarnowane oraz zdefraudowane przez rzadzaca zydo-komune.
  Poza tym Polska byla gospodarczo dojona jak krowa przez ZSRR, poniewaz z powodu zimnej wojny miedzy ZSRR a zachodem, zachod nalozyl restrykcje na sprzedaz technologii zachodnich do ZSRR.
  Spec sluzby ZSRR wykradaly technologie zachodnie, a z kolei Polska kupowala urzadzenia elektryczne i elektroniczne na zachodzie za dolary, ktore montowala na urzdzeniach wyprodukowanych w Polsce i ktore szly na eksport do ZSRR (tak sobie zazyczylo ZSRR), za co ZSRR placil Polsce w rublach – na 1 rubla wchodzily 2 dolary (dolar w latach 60-tych i 70-tych chodzil w granicach 60-120 zl) i Polska automatycznie na tym tracila, bo rubel nie byl waluta wymienialna na zachodzie, a jedynie waluta w obiegu wewnetrznym miedzy panstwami Sowlagru.
  I tak np. Polska produkowala duza ilosc stali, podczas gdy rynek swiatowy byl przesycony stala i nie bylo gdzie sprzedac polskiej stali, zeby zarobic dolary i pomysl pakowania pieniedzy w rozbudowe hut byl nietrafny i zgubny.
  Z kolei glownym wydatkiem Polski byl zakup ropy naftowej i gazu ziemnego od ZSRR, za co Polska slono placila i tak jest do dzis i to powoduje, ze Polska miala w okresie ZSRR i nadal ma ujemny bilans handlowy z dzisiejsza Rosja (dawnym ZSRR).

  Podczas gdy upierdalani byli polscy rolnicy prywatni oraz prywatne biznesy w latach 1960-tych i 1970-tych to czerwona burzuazja u wladzy w PRL swietowala rocznice komunistycze suto zakrapiane alkoholem i wszelkim jadlem, prezentami, premiami, nagrodami, podwyzkami etc i propagandzie sukcesu nie bylo konca.
  Ale Polacy byli oszukiwani do czasu, kiedy nie kapneli sie, ze z tej roboty nie ma pieniedzy i nie daje rady zyc, a cala sytuacje zaognily drastyczne podwyzki cen zywnosci w 1970, 1976 i 1980r i doszlo do strajkow robotniczych w tych samych latach.
  To byly sygnaly, ze system komunistyczny zaczyna sie walic, a razem z nim upadnie czerwona burzuazja.
  Faktycznie, system sie zawalil, ale czerwona burzuazja przepoczwarzyla sie w kapitalistow po 1989r wykradajac wczesniej dla siebie kawalki polskiego majatku narodowego za bezcen (cicha prywatyzacja mienia nalezacego do skarbu panstwa) oraz miliardy dolarow z kasy panstwa, bo bylo co krasc i nikt nie rozliczyl do dzis czerwonej burzuazji za zlodziejstwo, ani za zbrodnie popelnione przez czerwona burzuazje na Polakach.

  Polubienie

 22. kika22 (2 Kwiecień 2016 at 16:34)

  Czy faktycznie uwazasz niemieckiego agenta, bandyte, pijaka, alfonsa, zdrajce i litewskiego sqrwysyna J.Pilsudskiego za polskiego bohatera narodowego ?

  Polubienie

 23. ale heca vel Toronto – dywersant
  Pieprzysz niczym mały duży srulek
  dla przykładu twoje bzdety poniżej
  ….Komunistyczne haslo propagandowe o tysiacu szkol na 1000-lecie Polski to byl wielki bullshit, bo Polacy nie mieli gdzie mieszkac i cisneli sie calymi rodzinami jak kroliki w klatkach, a na ziemiach zachodnich Polacy zajeli mieszkania po ucieczce Niemcow i takie byly realia.

  I rzeczywistość.
  W grudniu 1949r. mój ojciec pracownik fizyczny bezpartyjny Poczty Polskiej zwanej wówczas Państwowy Urząd Pocztowy (PUP) otrzymał przydział na mieszkanie w nowo wybudowanym bloku. Budynek : sześć klarek schodowych, dwupiętrowy z kawalerkami na strychu, zatem faktycznie miał 3 piętra.
  Cały budynek został zamieszkały przez pracowników poczty. Mieliśmy b. duże podwórko, trawniczek od ulicy dwa pokoje z kuchnią i łazienką + piwnica. Centralne ogrzewanie, piecyk kazowy w łazience i kuchnia kaflowa w kuchi + kuchenka gazowa dwupalnikowa. W tymże bloku gdzieś tak w kwietniu lub maju uruchomione zostało przeczkole do którego i ja się załapałem nim we wrześniu matka posłała mnie do szkoły.
  Szkoła była wprawdzie murowana, ale zbyt mała by pomieścić wszystkie dzieci więc kilak klas miało lekcje w baraku po drugiej stronie boiska.
  Ale klasę piatą,i kolejne już zaliczyłem w nowo pobudowanej szkole nr 5 (obok była także nowa szkoła nr 13) obie posiadały pracownie fizyczne i biologiczne.
  Poza szkołą był pobudowany budynek mieszkalny dla nauczycieli
  Dziś w dawnej podstawówce jest gimnazjum nr 5
  Obejrzyj sobie jak wyglądałą i wyglada

  poniżej z ,,13″ i ,,8″

  Ale nie tylko poczta pobudowała budynek.
  Po drugiej stronie ulicy budowane były bloki dla pracowników PKP, na ul. Wojska Polskiego dla oficerów i podoficerów, dla prac. teatru na uli. Warmińskiej i td.
  Przed wojną miasto liczyło coś ok. 8o tyś dziś jest obszarowo prawie trzy razy takie jak przed wojną i ze 180 tyś mieszkańców
  Mój wnuczek chodzi do szkoły nr 2 (podobno najlepsza w mieście)

  i na basen na naukę pływania ( podobnie jak wiele innych dzieci z wszystkich szkół i gimnazjów)

  I na różnego rodzaju inne imprezy

  Taka właśnie jest Polska wczoraj i dziś.
  Inni mogą nam takiej Polski pozazdrościć.

  Polubienie

 24. ale heca vel Toronto – dywersant pisze dalek:
  ….Podczas gdy upierdalani byli polscy rolnicy prywatni oraz prywatne biznesy w latach 1960-tych i 1970-tych to …..

  Za ,,komuny”
  od tejże komuny dostałem 80 tyś zł kredytu na 25 lat z oprocentowaniem 1% w skali roku i mając ledwie 24 lata miałem już własny domek jednorodzinny. A kiedy za tej komuny przeszedłem na ,,prywatkę to zarabiałem średnio 6-7 razy tyle co partyjny pracownik komitetu wojewódzkiego PZPR, inżynie czy dyrektor dużego przedsiębiorstwa.
  Ale inni prywaciarze w zależności od branży zarabiali dwa trzy razy tyle co ja .

  ale heca vel Toronto – dywersant, strasznie bzdury bredzisz

  Wczorej byłem w Obi na zakupach i zauważyłem że mamy tu w marketach budowlanych znacznie wiekszy ruch niż w Ameryce.
  Wniosek, wyglada na to że lepiej nam się powodzi niż tym w USA.
  Dziś wypróbujemy maszynę którą wczoraj kupiłem.

  Polubienie

 25. Takiemu to dobrze !
  Brawo adminie ,zycie zakonczysz w Olsztynie ,bo ponoc Putin przeminie i nie bedzie mial kto wyzwolic Polski z pod okupacji szmulo-szwabskiej .
  Jest taki wiersz „samochwala w koncie stala …..”.
  Kiedy przestaniesz sie chwalic i tym co w Polsce na kreche u szmula czy szwaba ?

  Polubienie

 26. Ale heca! napisał:

  Komunistyczne haslo propagandowe o tysiacu szkol na 1000-lecie Polski to byl wielki bullshit, bo Polacy nie mieli gdzie mieszkac i cisneli sie calymi rodzinami jak kroliki w klatkach, a na ziemiach zachodnich Polacy zajeli mieszkania po ucieczce Niemcow i takie byly realia.
  PRL zrobil z Polakow nedzarzy i dziadow, ktorzy niby pracowali i niby zarabiali, a gowno z tego mieli i zycie w PRL bylo jak wyscig szczurow.
  Rzadzaca zydo-komuna stanowila czerwona burzuazje i byla obywatelami I-szej kategorii, a reszta to byla polska holota, ktora pracowala na czerwona burzuazje.

  Nie wiem, gdzie się wychowywał „ale heca” ale pier..li jak zwykła OBSRANA AMERYKĄ MENDA. Za „Gomułki” to ja ukończyłem studia fizyki na UJ, których wcale nie musiałem się wstydzić na UC Berkeley, zrobiłem patent sternika jachtowego, wykorzystywany potem przy pracy na studenckich wędrownych obozach żeglarskich na Mazurach, a później przy pracy w Club Mediterrane w Malabata k. Tangeru w Marokku. I już „za komuny” udało mi się dokonać dużych alpinistycznych wejść zarówno w Alpach Francuskich i w Trolltindene w Norwegii, założyć sponsorowaną przez ZSP Federację Akademickich Klubów Alpinistycznych, itd.

  A czym się to „zasłużył” – by nie powiedzieć „obsrał” Ale heca w swej amerykańskiej karierze?

  Polubienie

 27. „Żaden dziennikarz nie może być pewny dnia ani godziny.”

  Szkoda że to tylko ich podszyta strachem paranoja, a nie realne zagrożenie…

  Polubienie

 28. „Ostatnio dodano do komunikacji miejskiej także tramwaje.
  To staraniem naszego prezydenta pana Piotra Grzymowicza”

  A w moim mieście platformersi już kilka lat wstecz zlikwidowali transport publiczny i zastąpili to prywatnymi firmami transportowymi. Nie ma PKP, nie ma PKSu, za to jest dużo samochodów + jeszcze raz tyle aut na zagranicznych (głównie niemieckich) blachach. Eh, gdyby Majek mieszkał w moim mieście pewnie już dawno zrobiłby porządek z tym dzikim kapitałem za pomocą swojej armii różowych słoni i czerwonych latających jednorożców, a tak człowiek męczyć się musi.

  Polubienie

 29. re: markglogg (6 Kwiecień 2016 at 17:33)

  Ja pisalem o klesce materialnej Polakow spowodowanej systemem komunistycznym, a nie o poziomie edukacji w Polsce, wiec zejdz na ziemie z chmur i wlacz logiczne myslenie.

  Ale pomimo twojej gafy, nie mam problemu dyskutowac o poziomie edukacji i zgadzam sie z tym, ze poziom edukacji w Polsce byl wyzszy na poziomie srednim niz w USA i Kanadzie, bo obejmowal szeroki zakres przedmiotow dajacych wieksza wiedze ogolna w szkolach srednich.
  Z kolei w USA i Kanadzie istnieje odmienny system nauczania niz w Polsce.
  W szkolach podstawowych i srednich nie ma takiej presji na uczniow jak w Polsce i przyslowiowego pozostawiania ucznia w tej samej klasie na przyszly rok lub upierdalania ucznia przez nauczyciela z powodu malych zdolnosci, pochodzenia, zachowania, wygladu, ubioru etc.
  Z kolei studia sa na wysokim poziomie i program jest odpowiednio dobrany w zaleznosci od kierunku studiow.
  Egzaminy sa wylacznie pisemne i w ten sposob bardziej obiektywne, bo chodzi o wiedze, a nie o wyglad ucznia czy studenta lub jego pochodzenie jak to bylo w PRL, gdzie prawie kazdy nauczyciel lub wykladowca byl napuszony jak paw i mial wielkie mniemanie o sobie.
  Tu w USA i Kanadzie nie widac tej sztucznej bariery miedzy ludzmi i bariery miedzy wykladowca uniwersyteckim a studentem i panuje przyjazny i kolezenski uklad.
  Ale zauwazylem, ze u rasowego zydostwa panuje poczucie wyzszosci w stosunku do innych, a w szczegolnosci do Polakow i dlatego dobrze jest znac mentalnosc zydostwa, zeby umiec im odpowiedziec na ich zaczepki i napastliwosc.

  Ty „markglogg” nie uwazaj sie za figo-fago, nie fikaj i przybastuj ze swoim slownictwem, zebym nie musial ci poslac wiazanki ZYDO-KOMUNISTYCZNY BYDLAKU, bo jak miales okazje to wsadziles dupe do Ameryki i zarles tutejszy chleb i myslales, ze beda kolo ciebie wszyscy latac jak w PRL, bo miales tytul naukowy i obrosles w piora siersciuchu, a oni pierdolili w leb takiego komucha jak ty, bo maja swoich fachowcow – znam te sprawy, bo moi znajomi tez przez to przechodzili i byli sfrustrowani, ze sa traktowani jak powietrze.
  Pracujac na tutejszym uniwersytecie, znalem rowniez zyczliwych profesorow i dziekanow i mialem kolegow z roznych kierunkow naukowych, ale to juz historia.

  Ja tez nie balem sie gorskich wysokosci i spedzilem ponad rok w Alpach z ta roznica, ze nie wieszalem sie na linie jak ty „markglogg”, ale wspinalem sie po gorach bez zabezpieczenia, biegalem po gorach i jedzilem po gorach na rowerze i takie treningi wyrabiaja zajebista kondycje, wytrzymalosc i sile psychiczna, ze nawet Austriacy i Niemcy czuli respekt – jednemu Austriakowi, ktory byl zwolennikiem A.Hitlera o malo co nie napierdolilem i gdy wezwalem go na solo to zdrefil, a pozniej zaczal mnie przepraszac i postawil piwo na zgode.

  Lubie spedzac czas w gorach, nad jeziorami, nad morzem etc etc.
  Bylem ratownikiem WOPR, lubie sporty wodne, sporty obronne, wycieczki gorskie i lekkoatletyke i dwukrotnie bylem typowany ze swojej druzyny na mistrzostwa Polski.
  Zdobywalem zlote, srebrne i brazowe medale na zawodach sportowych na szczeblu wojewodzkim i miedzywojewodzkim o Puchar Polski i scigalem sie rowniez z bratem mistrza olimpijskiego Kazia Malinowskiego (pochodzil z Grudziadza) – bardzo twardy zawodnik, ale przybieglismy rowno na mete.
  Pamietam, ze przed startem, kierownik mojej druzyny dzialal strategicznie i wystawil mnie na pierwsza zmiane do rywalizacji z bratem Kazia M, bo wiedzial co potrafi brat Kazika M, ale ja nie wiedzialem, ze to brat Kazia M, bo kierownik druzyny nic mi nie powiedzial, tylko mial tajemnicza mine i niezrozumialy dla mnie usmiech na twarzy
  Gdy wygralismy wspolzawodnictwo druzynowe w okreslonej konkurencji to kierownik naszej druzyny plaaaaakaaaaal ze szczescia jak dziecko i dopiero powiedzial mi, ze rywalizowalem z bratem Kazia Malinowskiego (mistrza olimpijskiego) i nie spodziewal sie po mnie, ze jestem takim dobrym zawodnikiem i nie spodziewal sie po naszej druzynie, ze zdobedziemy zloty medal, bo do tej pory nikt z nimi nie wygral.
  Bylem rowniez w wojsku i wielokrotnie bralem udzial w zawodach sportowych w Polsce i bylem przyslowiowym „czarnym koniem” , bo kazda druzyna miala swoich zawodnikow-faworytow, ktorzy liczyli ze zdobeda pierwsze miejsce, ale nie dali rady, bo ja bralem zloty medal dwukrotnie w czasie 2 lat pobytu w wojsku.
  Dowodca jednostki byl hojny i dawal mi za to nagrody i urlopy, bo przynosilem slawe jednostce. A dla mnie byl to zupelny luz, mialem szacunek u kadry wojskowej i u zwyklych zolnierzy, ktorych traktowalem jak przyjaciol – dla mnie wszyscy byli rowni.
  Po powrotach ze zgrupowan sportowych i zawodow, opowiadalem chlopakom jak bylo i schodzil sie prawie caly pododzial zolnierzy na kompanii i sluchali moich opowiadan zapominajac na kilka godzin, ze sa w wojsku i stan tej atmosfery przerywala komenda podoficera dyzurnego, ktory oglaszal „cisze nocna” – chlopaki stali lub siedzieli na stolach lub krzeslach przez ponad 2 godziny, na wpol rozebrani, z recznikami i przyborami do mycia, i nawet szkoda im bylo tracic czasu na mycie, bo tak byli ciekawi moich przygod.
  Na kontynencie AP bralem udzial w trojboju (mini triathlon – plywanie 1 km, kolarstwo 40 km i bieg przelajowy 10 km) i bylem trzeci na okolo 350 zawodnikow z USA i Kanady i po tym wyczynie odszedlem od zaawansowanego uprawiania sportu – przygotowanie do zawodow kosztowalo mnie 6 miesiecy intensywnego treningu.

  To zaledwie maly wycinek moich przygod zyciowych i sa jeszcze ciekawsze watki.

  Bywaj !

  Polubienie

 30. Nie kloccie sie z adminami ,bo wcisna blokade i po dyskusji.
  Wystarczy ,ze o „dobrobycie Polakow w Polsce” napiszecie prawde .
  „Cysorz to mo klawe zycie !”

  Warto gamoniom w Polsce otwierac oczy na rozne sposoby.
  Ostatnio mielismy przypadek w Polsce, a konkretnie Zenek (jest tam w delegacji na umowie z Chinczykami),ze w dyskusji z rodzina cos tam zahaczyli o Kalksteinow i wiare Podkarpacia w PiS oraz media ojca Tadzia Rydzyka.
  Oj co to byla za dyskusja ,Zenek malo nie oberwal od najblizszych slyszac :
  „I ty masz czelnosc byc przeciwko PiS-owi ,jedynej partii ,ktora ma na dzis racje ?”.
  Zenek nie miekkim kijem robiony ,stary zwiadowca wojsk nieprzemakalnych wiedzial jak sie zachowac w sytuacjach niebezpiecznych nawet w rodzinie,odczekal chwile i zapytal o dokonania Kalksteinow gdy jeszcze obaj razem zyli i przewodzili Polsce.
  Zapytal takze jak to bylo z rozwalaniem Polski w tym sprzedaza miedzy innymi Stalowej Woli Chinczykom – no i nastapila cisza ,bo przeciez prawie cala rodzina miala tam i ma szczatkowe juz zatrudnienie.
  Ale,ze to nadaje sie na oddzielny temat i nie wszystkich trzeba odrazu zapmykac do paki, w tym „samych swoich” to dopiszemy tylko ,co doradzilismy Zenkowi.
  „Zenek wracaj jak najszybciej ,ukry juz dozbrojeni i przeszkoleni na poligonie Nowa Deba,lada dzien rjezanie Lachow ! Jeszcze tylko czolgi dojda i szpica z kierunku Szczecina.Co gorsze ,ruskie takoz w drodze.Zalap sie na najblizszy samolot przed pierwszym maja. „

  Polubienie

 31. Większość Holendrów głosujących w referendum – 61,1% – opowiedziała się przeciwko stowarzyszeniu Unii Europejskiej i Kijowa, informuje agencja BNO News. Frekwencja wyniosła 32,2%, co wystarcza do uznania referendum za obowiązujące.

  Referendum konsultacyjne na temat umowy stowarzyszeniowej pomiędzy Unią Europejską i Ukrainą zostało uznane za obowiązujące, mieszkańcy Holandii wypowiedzieli się przeciwko ratyfikowaniu dokumentu, informuje agencja BNO News powołując się na wyniki głosowania we wszystkich okręgach.

  Ukraincy najpierw strzelają do Holendrów (zestrzelene samolotu pasażerskiego nad Ukrainą) a póżniej liczą , że ich Holendrzy polubią i się s-towarzyszą

  Śledztwo w sprawie MH17 przejdzie z pewnoscią do historii lotnictwa.
  Na początku były niezbite dowody, kto to zrobił, i chyba dla tego śledztwo trwa już dwa lata i wszystko jest „ściśle tajne”.
  To śledztwo lotnicze, tylko to „smoleńskie” przebije.
  Ale w katastrofie MH17 nie zginęły żadne koronowane głowy, czy oficjele państwowi więc można Ukraincom darować?

  Polubienie

 32. ALE HECA – czyli „prawda wyzwala człowieka” O WYCZYNACH SPORTOWYCH napisał: („markglogg”) jak mialeś okazje to wsadziles dupe do Ameryki i zarles tutejszy chleb i myslales, ze beda kolo ciebie wszyscy latac jak w PRL, bo miales tytul naukowy i obrosles w piora siersciuchu, a oni pierdolili w leb takiego komucha jak ty, bo maja swoich fachowcow (od robienia ludziom wody z mózgów, itd.)

  W istocie, w USA nabawiłem się czegoś takiego jak „biologiczna odraza” do Prawdziwych Amerykanów, nie mówiąc już o „chlebie jak z bezsmakowej waty” tamże. Nawet kiedyś, wracając z kolegą, studentem z Francji, po nartach ze Squaw Valley, autostradą poprzez niewiarygodnie zindustrializowaną (rolniczo!) i brzydką wskutek tego Sacrameto Valley, wybuchłem do mego kolegi „ONI TAKICH JAK JA CHCIELI BY ZABIĆ!” — co w lat 45 później potwierdził — dosłownie! — w komentarzu do „Dywersanci do paki” na wiernipolsce ALE HECA występujący pod nickiem „prawda wyzwala człowieka” (czasem nawet wyzwala z życia, vide A. Lepper, D. Podrzycki, M. Kadafi i setki innych — czy nawet tysiące — tego typu osobników zlikwidowanych przez Prawdziwych Amerykańców w ostatnim stuleciu). No cóż, jak mawiał Pan Młody w Weselu St. Wyspiańskiego (który chodził do tej samej klasy co mój dziadek w liceum im. B. Nowodworskiego w Krakowie pod koniec wieku XIX) „człek człekowi nie dorówna nie poleci orzeł w gówna”. I tyle tylko o dotkniętym TRĄDEM ORGANÓW CZUCIA, A ZWŁASZCZA WZROKU Narodzie Wybranym za Oceanem.

  Polubienie

 33. Ad celna uwaga adm: Śledztwo w sprawie MH17 przejdzie z pewnoscią do historii lotnictwa.
  Na początku były niezbite dowody, kto to zrobił, i chyba dla tego śledztwo trwa już dwa lata i wszystko jest „ściśle tajne”.
  To śledztwo lotnicze, tylko to „smoleńskie” przebije.

  Na ten temat były publikowane w Rosji dość szczegółowe, bardzo szczegółówe materiały, które szybko – w samej Rosji – wyciszono. Patrz http://www.km.ru/world/2014/09/15/katastrofa-malaiziiskogo-boinga-pod-donetskom/748474-neudobnye-fakty-krusheniya-boi . W tłumaczeniu na język polski KRYMINALNE INSCENIZACJE NOVUS ORDO SECLORUM – http://markglogg.eu/?p=843

  Polubienie

 34. APA
  Nie kloccie sie z adminami ,bo wcisna blokade i po dyskusji……

  APA nieco cierpliwości.
  Mój starszy o sześć lat zmarł w wieku lat 74.
  Tutejszy admin ma już lat 73 i kilka miesięcy, więc …..
  Chyba wiesz co mam na myśli.
  Wystarczy jeszcze trochę poczekać i hulaj dusza piekła nie ma, znaczy się Adm – admina

  Polubienie

 35. re: markglogg (7 Kwiecień 2016 at 12:38)

  W Ameryce byly rozne gatunki chleba i nadal tak jest, wiec nie musiales jesc tego co nie lubisz, i mogles nawet upiec swoj chleb, jesli potrafisz to zrobic.
  Wiec twoje wybrzydzanie „chleba jak wata” jest akurat szukaniem skrajnosci, zeby pokazac jaka ta Ameryka byla i jest niedobra – typowe komunistyczne podejscie i komunistyczna propaganda.
  Poza tym mozesz byc rowniez czlowiekiem zgorzknialym, a tacy ludzie ciagle marudza, bo szukaja perfekcji w swiecie, ale jej nie znajduja, nawet u siebie, ale u innych widza najdrobniejsza imperfekcje, szczegolnie jesli wychowywali sie w komunizmie w wyzszych sferach i mieli dostatek i nagle przyszlo im zmierzyc sie z rzeczywistoscia – im wyzsze sfery komunistyczne tym gorsze marudy, kiedy znajda sie oko w oko z rzeczywistoscia.
  A tu w Ameryce panuje atmosfera, ze nikt nie przynosi emigrantowi niczego na tacy i trzeba myslec i robic ruchy, zeby nie zostac w tyle i nie zdziadziec.
  W Ameryce istnialy warunki do tego, zeby sobie polepszyc zycie bez przynaleznosci do partii, bez lapowek i znajomosci, jak to bylo w PRL. Zas posiadanie samochodu w Ameryce to koniecznosc i niewielki wydatek jesli chodzi o kupno samochodu uzywanego, a w PRL to samochod byl luksusem trudnym do osiagniecia dla przecietnego Polaka bez przynaleznosci do mafii PZPR (pospolite zlodzieje polskiego robotnika).
  Przez 3-4 lata pracy w PRL nie mialem nic oprocz odziezy na zmiane, radia tranzystorowego, lodowki i szafki na rzeczy.
  Spakowalem odziez na zmiane w jedna torbe podrozna, zostawilem reszte rzeczy rodzinie i ruszylem w swiat na podboj Ameryki.
  Po 3 miesiacach pracy w Ameryce kupilem uzywany samochod, a po 4 latach kupilem wlasny dom z ogrodkiem – w PRL moglem tylko o tym pomarzyc.
  Takich jak ja bylo setki tysiecy polskich emigrantow w Ameryce, ktorzy wyjechali z PRL-owskiego „raju”, a w samym 1981r wyjechalo 950 tysiecy Polakow z Polski przed stanem wojennym i nadal wyjezdzaja, za co wine ponosza ekipy rzadzace w Polsce.

  p.s. Zmienilem ksywe, poniewaz „Adm” nie lubi faktow historycznych.

  Polubienie

 36. … i wczoraj chwilowo zablokowal „ale heca”.
  A tak w ogole to nie myslalem, ze ukaze sie moj nastepny komentarz pod ksywa „ale heca”.

  Polubienie

 37. Panowie (ale heca, Zenek) co wy z tym blokowaniem.
  Nikt tu żadnej blokady nie stosuje. Akisment wordpress blokuje jeśli wstawia się wiecej niż osiem linków co jako automat uznaje za spam i wówczas nastepuje blokada.
  Ja ani nie mam czasu ani ochoty czychać jak zbój za rogiem na wasze wpisy by je blokować czy censurować.
  Jak mi się coś nie podoba to piszę że siejecie propagandę, dywersję, szkalujecie Polskę pierniczycie w kółko o szmulach i szwabach itp.
  Ponoć prokuratura już zaczyna robić dochodzenie z tytułu że ktoś tam w internecie obraził pana prezydenta Dudę przy okazji pękniętej opony. Słyszałem to w TVP

  A przy okazji, Zenek jak ci się w Polsce podoba? Widzisz tu jakąś biedę, czy w miarę dostatnio żyjących ludzi?
  Byłeś na basenie w akwaparku? Na spacerze brzegiem rzeczki, jeziorka , po leśnych ścieżkach?

  Polubienie

 38. Adm,
  Polska jest piekna jesli chodzi o nature (morze, gory, rzeki, lasy, jeziora, krajobraz, zabytki polskiej kultury, ptaki, zwierzeta, zycie etc) a jednoczesnie pelna problemow z powodu rzadzacych sqrwysynow w okresie PRL i post-PRL (po 1989r) i nadszedl czas, zeby narod polski rozpoczal proces samooczyszczania sie ze sqrwysynow, ktorzy gnoja Polske i Polakow, a wtedy bedzie lepiej i zapanuje harmonia ludzi z natura.

  Polubienie

 39. TRĘDOWATA ALE HECA napisał: Polska jest piekna jesli chodzi o nature (morze, gory, rzeki, lasy, jeziora, krajobraz, zabytki polskiej kultury, ptaki, zwierzeta, zycie etc) … nadszedl czas, zeby narod polski rozpoczal proces samooczyszczania sie ze sqrwysynow, ktorzy gnoja Polske i Polakow, a wtedy bedzie lepiej i zapanuje harmonia ludzi z natura.

  To znaczy w praktyce POLSKA BYŁA PIĘKNA aż do zwycięstwa Industrialistów pod koniec wieku XIX (Górny Śląsk, w Łodzi „Ziemia Obiecana”, itd.) Za Stalina – a potem i Gomułki dużo się robiło dla upiększenia Polski (np. powstał gigantyczny park, w tym Ogród Zoologiczny, między Katowicami i Chorzowem, na miejscu hałd górniczych; w latach 1960 prasa ogłaszała konkurs na „najpiękniejszy budynek mieszkalny w Warszawie”; po Zakopanem w kwietniu chodziły miejskie kontrole zwane „posesja” i jak ktoś miał śmieci na podwórku, to waliły mandaty, itd.)

  Ale teraz wszystko się zmieniło, obecnie warto robić konkursy na „wybór najbrzydszego drapacza chmur w Warszawie” (najlepiej takiego szklanego monstrum z przyrośniętą doń, gdzieś w połowie wysokości, „naroślą rakową”) itd. Wszystko to ku uciesze TRĘDOWATYCH BOGATYCH POLAKÓW, których organa wzroku utraciły swą czułość: wjazd do mego rodzinnego Zakopanego to istna plaga Zasłaniających Nawet Góry, konkurujących w swej bżydocie giga-reklam. Podobnie to wygląda na przedmieściach Krakowa a i w samym centrum Gdańska-Wrzeszcza. IM BARDZIEJ SIĘ POLACY BOGACĄ TYM OBŻYDLIWSZĄ POLSKĘ KNOCĄ – podobnie zresztą jak to pamiętam z mej młodości w USA: w którąś niedzielę początku lat 1970 studenci architektury — w typowym stalinowskim CZYNIE SPOŁECZNYM — rozkopywali asfalt na dziedzińcu Wydzialu Architektury U.C. Berkeley, by na jego miejscu posadzić trawę!

  A na wzór Miłościwie Nam Panującego Nowotworu USA także w Polsce – poza Parkami Narodowymi – coraz mniej otwartej przestrzeni, nie zdewastowanej stojącymi – bez składu i ładu – domkami nowobogackich, śmieciowiskiem hipermarketów, zżerających zieleń giga-parkingów itd, itd.

  А здесь малый городок Квидзынь в Польше сегодня, льюди в етих домках живут практически внутри гипермаркета:

  I to jest właśnie to, co TRĘDOWATA ALE HECA nazywa, za Władymirem Wiernadskim (dostałem, od Ruskich zainstalowanych w Marianskich Lazniach, medal im. tego geologa i filozofa) „harmonią ludzi z naturą” na wzór Nowotworu USA:

  http://markglogg.eu/wp-content/uploads/2016/03/Antyzoologia-Protestantow.bmp

  (Powyższe i poniższe obrazki pochodzą z tekstu Антизоологически „Библийный” план управления миром через КГБ http://zazubr.org/2016/03/27/30186/ , wygłoszonego na розширенной встречы Комитета Международного Всесловянского Собора, 23 марта 2016 в городе Марианске Лазне


  Polubienie

 40. Admin z filozofem dostali nowe zlecenia od moznych tego swiata i zapewne nowa siatke plac , z tad te najswiezsze brednie zydo-niemieckie ujete w tle minionych czasow .
  Polacy nie zasmiecac sobie tymi bzdetami glow.
  Rowniez serialami i innymi filmami dyktowanymi przez NWO .

  Polubienie

 41. Admin w oparciu o swa rodzine zyjaca w dobrobycie szmulo szwabskim daje nam nakrecone amatorskie filmiki.
  Jednym z nich jest „historyczny film o Gimnazjum w Olsztynie” gdzie na czolowce widzimy chlopaczkow o bardzo charakterystycznych rysach jakie posiadaja Zydzi i Niemcy i to juz nasuwa pewne mysli dla widza tego filmu ,ktorych tu nie chcemy uwypuklac ,bo przeciez kazdy MADRY POLAK WIE KOMU W POLSCE JEST DOBRZE .
  Zydowskim i niemieckim rodzinom SPOLSZCZONYM napewno tak .
  Nie mniej jednak zwrocimy uwage czytelnikom i widzom ,ze w tym wlasnie filmie przy prezentacji gimnazjum zabraklo pokazania nam wsrod innych przedmiotu nauczania w tej szkole (zreszta juz w kazdej szkole w Polsce) NAUKI PRAWDZIWEJ HISTORII POLSKI – zauwazyliscie to Panstwo ?
  Historia Polakow PRZESTAJE ISTNIEC !!!
  Wyglada na to,ze zamierzona jest ZAGLADA NARODU POLSKIEGO !!!
  Czy mamy dalej wyjasnaic ,co nam tu administracja tego portalu funduje ?
  Czekamy na szczera dyskusje .

  Polubienie

 42. Historia Polakow PRZESTAJE ISTNIEC !
  stwierdził APA,
  Czytaj APA ,,Miecz króla Jana”
  albo ,,Bramy Kremla” jak to Polacy Moskwę zdobywali w czasach Zygmunta Wazy ( format PDF, 35 zł na moje konto i masz spory wycinek histori dla siebie i swoich potomnych.

  Nasza młodzież uczy się histori na UWM na wydziale humanistycznym, patrz film poniżej

  Albo zapisz się na Uniwersytet Trzeciego Wieku może przestaniesz widzieć wszystko w czarnych kolorach

  Polubienie

 43. re: markglogg (8 Kwiecień 2016 at 9:21)

  Wyglaszasz mowy jak Lenin, ze wszystkiemu jest winna burzuazja, a gdy komunistyczna zaraza swiata dorwala sie do wladzy to sama stala sie burzuazja i nie mozna bylo na nich nic zlego powiedziec, bo „nagroda” byl „kurort leczniczy” na Syberii, ewentualnie kopalnie na Magadanie, gdzie kopali w poszukiwaniu bogactw, ale nie dla siebie i taka ciezka praca ponad sily komunisci chcieli zmiekczyc opornych.
  Kto to byl slaby i malo odporny to zmiekl calkowicie, a pozniej sztywnial i wtedy byla okazja dla wspolwiezniow zjesc troche miesa – miam miam, palce lizac paznokcie obgryzac.
  Kogo ty „markglogg” chcesz nabrac na komunistyczne mity o raju na ziemi ?

  Swoim wpisem potwierdziles swoja zgorzknialosc i marudzisz jak stary kawaler.
  Kup sobie cukierka lub lizaka, zeby sobie troche zycie oslodzic.
  Wniosek:
  To co buduje czlowiek nie jest idealne, a czasami nawet brzydkie i oszpeca nature, poniewaz sam czlowiek nie jest idealny i sam jestes zasrancem jak kazdy inny.

  Pisalem rowniez ze w sposob wybiorczy manipulujesz podawanymi przez siebie informacjami – poprzednio nie podobal sie tobie „chleb jak wata” w Ameryce i stwierdziles, ze Ameryka jest niedobra, pomimo, ze byly rozne gatunki chleba i kazdy mogl kupic to co lubi – chleb z waty mozna bylo upiec/podpiec i stawal sie chrupiacy i naklasc na niego jeszcze maslo lub plaster sera, wedliny i warzyw i zjesc ze smakiem.
  Teraz uczepiles sie dzisiejszych reklam w Zakopanem, ktore jak twierdzisz zaslaniaja krajobraz i od razu skrzeczysz, ze dzisiejszy system jest do kitu.
  „Markglogg” – lisku chytrusku, a probowales ominac Zakopane lub wyjsc poza miasto i spojrzec na gory, zeby nie patrzec na reklamy tylko podziwiac nature ?
  Kup sobie rower, albo poderwij „laske” (nie swoja, ale z samochodem) to cie obwiezie po ladnych miejscach, a jak sie postarasz w lozku to zobaczysz wymarzone „gory i doliny”, bo najpiekniejszym cudem swiata jest KOBIETA, ktora bije na leb wszystkie „7 cudow swiata” razem wziete.
  Glowa do gory „markglogg” , a na „lep” wez sobie Viagare to od razu poczujesz sie jak mezczyzna, bo z twojego tonu wynika, ze marudzisz jak stara baba.

  Jesli chodzi o starozytne dzieje biblijne dotyczace „narodu przebranego” to stworzone przez „zydow” opowiadanie jest mocno zmitologizowane, m.inn. rowniez dotyczace „eksodusu” z Egiptu, ktorego nie potwierdzaja wspolczesni archeologowie i historycy, poza oczywiscie samymi „zydami” i przekupionymi przez zydow gojami.
  Historyk rzymski Flawiusz opiera sie na historyku egipskim Maneto i sprawa dotyczy Hyksosow, a nie „zydow” co moglo posluzyc zydom do napisania opowiadania o „eksodusie zydow z Egiptu”.
  Ale wspolczesni zydowscy i egipscy archeologowie i historycy ustalili, ze NIE BYLO EKSODUSU ZYDOW Z EGIPTU. Kropka.
  Ksiadz W.Michalski dopisal do tego wydarzenia postac „Mojzesza” – vide wyraz „albo”, zeby uwiarygodnic mit o „eksodusie” tzw. „zydow” pod wodza Mojzesza, opisany w ST, co tylko dowodzi, jak naciagane i falszowane byly informacje, zeby uwiarygodnic zydowski mit.

  Zdjecie urbanistyki miejskiej, ktore pochodzi ze zrodel rosyjskich ukazuje brzydote, ale rownie dobrze mozna zrobic zdjecie kibla z desek zbudowanego na zewnatrz i w celach propagandowych i napisac, ze tak wygladal PRL….. za wyjatkiem ZOO oczywiscie, bo tam czlowiek czul sie jak w raju z ta roznica, ze lwy, tygrysy i inne drapiezniki nie dostawaly miesa na kartki i nie staly godzinami w kolejkach, jak Polacy, ktorzy byli gorzej traktowani przez rzadzacych komunistow niz dzikie drapiezniki w ZOO.
  Ja pamietam zajebiscie zapylone Katowice w latach 1970-tych, kiedy po okolo 4 godzinach pobytu na miescie spostrzeglem „opalenizne” na twarzy, a w kilka sekund pozniej zauwazylem rowniez caly czarny kolnierz na koszuli i od razu zrozumialem skad wziela sie „opalenizna” – po obmyciu twarzy woda z mydlem, znow mialem biala twarz, a pozniej wzialem sie za upranie kolnierzyka, zeby nie bylo sladu brudow.
  Wracajac jeszcze do Rosji, to poza Moskwa, ktora pelni role reprezentacyjna istnieje TRZECI SWIAT – vide zdjecia z 2014r na stronie:
  http://en.censor.net.ua/photo_news/314249/i_got_into_hell_for_sure_blogger_sergei_lezhniov_showed_how_people_live_in_russian_province_today_photos

  VIDEO Z ZACHODNIEJ CZESCI MOSKWY i komentarz po angielsku, ktory mowi jak zasyfiona jest Moskwa.

  Juz dawno zauwazylem u ciebie „markglogg” , ze manipulujesz informacjami jak przyslowiowy „ZYD” lub „SB-ek”, zeby zdezorientowac Polakow – takich SB-ckich metod uzywal „tez z doktoratem” J.Kossecki, rowniez SB-ek, czlonek ORMO i PZPR i ch*j wie czego jeszcze, ktory wykladal tzw. „cybernetyke spoleczna” (manipulowanie umyslami) dla agentow spec sluzb PRL.
  Czy ty „markglogg” nie byles na kursach u J.Kosseckiego ?
  W okresie PRL bylo tak, ze kazda osoba z wyzszym wyksztalceniem miala rozmowe z oficerem spec sluzb PRL przed wyjzadem na „zachod”, a najczestszymi „turystami” byli wtedy polscy zydzi i okolo 2 tysiace z nich wyjezdzalo na „zachod” na tzw. „stypendia” fundowane przez amerykanskich lub niemieckich zydow.

  Na razie do uslyszenia.

  Polubienie

 44. „Kup sobie cukierka lub lizaka, zeby sobie troche zycie oslodzic.”

  Wniosek:
  Nasza niedorobiona „ale heca” (vel „toronto”) z licznymi kompleksami nie tyle ma pretensje do „komuny”, co raczej do kobiet wtenczas żyjących, które swoje wymarzone „gory i doliny” zwykły udostępniać wyłącznie mężczyznom kompletnym.
  Na tej liście najwyraźniej nie znalazł się wówczas nasz zaoceaniczny bohater, i dlatego jedyną szansę na „pociupcianie” upatrywał w wymarzonej przez siebie, zorganizowanej niczym burdel, Usej.
  W której harując niczym wół, mógł dopiero pozwolić sobie na „kupno” odrobiny żeńskiej przyjemności.
  A to, że ostatnimi czasy ponownie zaczął systematycznie nas nawiedzać, musi tylko dobrze świadczyć o jego plastikowych panienkach, które najwyraźniej nawet za monetę, mają dosyć słuchania jego wynurzeń i najzwyczajniej zaczęły chłopa unikać.

  Polubienie

 45. No to wypada mi nieco „spersonalizować” odpowiedź na przydługie elukubracje – najwyraźniej „przystosowawczo chorego na trąd (zanik organów czucia) poznawczy” – ALE HECA, który napisał:

  re: markglogg (8 Kwiecień 2016 at 9:21)
  Wyglaszasz mowy jak Lenin, ze wszystkiemu jest winna burzuazja, a gdy komunistyczna zaraza swiata dorwala sie do wladzy to sama stala sie burzuazja i nie mozna bylo na nich nic zlego powiedziec, bo „nagroda” byl „kurort leczniczy” na Syberii, ewentualnie kopalnie na Magadanie, itd.

  Otóż dla mnie „kurortem leczniczym”, w którym mi szybko wybito z głowy wszelkie krytykowanie PRL-u, to był nie Magadan ale właśnie US-raj, w którym musiałem spędzić aż 3 lata (zamiast planowanego jednego). Bo po prostu nie mogłem, jako zamieszany w tak zwany Proces Taterników, z początkiem lat 1970 wrócić do PRL-u, na co mi oficjalnie zezwolono dopiero w Stanie Wojennym w kwietniu 1982, czyli dokładnie 34 lata temu. (Ad „Proces Taterników” patrz http://www.tygodnikprzeglad.pl/wciaz-jestem-gorach/ oraz np. http://kontakt24.tvn24.pl/kto-to-pamieta-material-z-sf,21767,ugc .)

  A komunistą to zostałem DOPIERO WŁAŚNIE W USA, podobnie jak mój o 10 lat młodszy kolega, profesor biofizyki w Bratyslawie Karol Ondrias – http://www.osobnosti.sk/osobnost/karol-ondrias-296 . Bo, jak to szczerze napisałem na wstępie do artykułu „Freedom on Freeway” ( „Kultura”, Paryż nr 7-8, 1971) „zdarzyło mi się znaleźć w tym kraju (tzn US-raju) nie po to, by się „dorobić i ustawić”, ale po to, by się czegoś nauczyć.” I w zaledwie kilka miesięcy tamże się nauczyłem, że to wszystko, o czym marzą Polacy wybierający się Ameryki Północnej „za chlebem”, to CHAŁA SZTUCZNEGO DOBROBYTU, smakującego właśnie jak ten przysłowiowy amerykański CHLEB Z BEZSMAKOWEJ WATY:

  Toż to przecież wszystkie SZAJSY jakie w Polsce dziś obficie mamy, to ENTUZJASTYCZNY IMPORT LUMPENKULTURY USA: McDonaldy i KingBurgery, hipermarkety z chińskim kolorowym śmieciem, tchnące brzydotą bilbordy, tępa muzyka w radio, debilne filmy w telewizji, religijność półgłówków, drapacze chmur jak z bajki o żelaznym wilku, siedmiopasmowe autostrady, CBA na wzór prowokacji FBI, policja na wzór tej „dumnych posrańców”, śmieci na ulicach, przerażające chorobliwe tycie ludności i obowiązkowy antykomunizm krajowych bieda-elit PIS-u – to są przerzuty Trądu Poznawczego promieniującego na świat cały zza Oceanu! I co nam tutaj, na tym mini-forum wiernipolsce pier..li „jak najety”, jakiś TRĘDOWATY APA, o szumlach i szwabach, skoro największy ANTYSŁOWIAŃSKI GNÓJ na terenach miedzy Odrą i Bugiem – a także dalej za Sanem, aż po Dniepr i Doniec – INSTALUJĄ PRZYSTOSOWAWCZO SAMO-POZBAWIONE ORGANÓW WZROKU AMERYKAŃCE.

  Na szczęście nie ma u nas (w Polsce) jeszcze amerykańskich slumsów, ale Panowie Świata (KGB – Koalicja Globalnych Bankierów-Biznesmenów), już dba aby takowe i u nas się pojawiły. A jak się jeszcze uchowało się u nas (i w innych rejonach świata) coś jeszcze noszące ślady NATURALNEGO PIĘKNA, to są miejsca, gdzie jeszcze US-rakom (takim jak APA czy ALE HECA) nie udało się zainstalować ich „osiągnięć cywilizacyjnych”: na zdjęciach poniżej: autor na tle szczytów Mount Mc Kinley/Denali (Alaska – 1970), wulkanu Cotopaxi (Ekwador – 1972) oraz Tatr Zachodnich (Słowacja – 2008).


  Polubienie

 46. Ty,filozof ,czytasz to co nastukales i powieliles ?
  Bije z nich prawie pelna demencja starcza i zdjecia z okresu kiedy jeszcze cos w portkach ci fikalo.
  Od druzyny APA odwal sie i nie pisz to co ci nakazuja srulki,szmulki i szwabiki oraz ich potomkowie bolszewiccy !
  Czy my gdzies zachwalamy szmuli amerykanskich ?
  A moze szwabow ?
  Przeciez to te dwa narody przebrane we wszelkie szaty,w tym uczelniane maja stery amerykanskie w swych rekach – nie wiesz o tym ???
  Przeciez to co cie spotkao po wyslaniu przez tatusia na studia do szmuli ,to przeciez nic innego jak szmulowska robota okraszona szwabstwem a nie gojow amerykanskich ,ktorzy byli mniej poddatni na szmulowska tandete niz goje obecnie w Polsce .
  Nie odwracaj wiec kota do gory kut..em i nie przypisuj sobie tego o czy my w oparciu o prawde piszemy od samego poczatku ,a ty udajesz ,ze ty pierwszy masz w „szmulowskiej robocie zaslugi”,a my dopiero od ciebie uczymy sie rozpoznawac kto jest kto w USA.
  Napisz jakis artykulik jak to szmule i szwaby podobijali i odkrywali Ameryke ,to moze ktos ,gdy napiszesz prawde da temu wiare .
  Jeszzce tylko to,trzymaj sie od nas z dala i miej kij do podparcia „taterniku”.
  Pamietaj,ze za wszystko odplacamy !
  Kanada zapewne tez ci odpowie.

  Polubienie

 47. Szanowny APA pracujący — tzn mam nadzieję już jak ja, na emeryturze — u szmuli i szwabów przy „chlebku” (bezsmakowym i bezzapachowym jak przysłowiowa wata w mózgach Amerykańskiego Wybranego Narodu),

  Otóż APA napisał:

  „Napisz jakis artykulik jak to szmule i szwaby podobijali i odkrywali Ameryke”. To już było dawno, a ani (mason zdaje się) Tadeusz Kościuszko (jest jego pomnik w szkole oficerskiej West Point), ani honorowy obywatel USA od 2009 roku Kazimierz Pulaski (jest jego imienia dzielnica w Chicago) do szmuli uszwabów się nie zaliczali. Natomiast dość dobrze wiem – z autopsji – jak to AMERYKA PODBIJAŁA POLSKĘ. I to działając w znacznym stopniu przez związanego z mą rodziną świętego JPII, mniej świętego śp. od niedawna kolegę vice-ministra kultury Michała Jagiełłę, jeszcze mniej świętego b. ministra obrony Janusza Onyszkiewicza — wszyscy oni przecież ze szmuli ani szwabów się nie uważali, podobnie jak i stuletni chyba obecnie Zbig Brzezinski, który nimi sterował.

  Ale co ja tam będę wypisywał o najnowszych podbojach US-raków nad Wisłą – nad którą to Słowiańską Rzeką na gwałt zamienia się polskie czołgi na te amerykańskie z amerykańską (w znacznym stopniu rasy negroidalnej) obsługą. Niech to zrobi za mnie dr Nowopolski z portalu http://drnowopolskiblog.neon24.pl/post/130923,poroniony-bekart-globalizmu-iii-rp :

  Poroniony bękart globalizmu – III RP

  Nieprzerwanie na krajowej scenie politycznej prym wiodą kanalie, które już od ćwierćwiecza zdradzają i niszczą naszą Ojczyznę, czując się coraz bardziej bezkarnymi.
  Truizmem jest stwierdzenie, że człowiek najbardziej docenia to czego z trudem się dobija. To co przychodzi łatwo, nawet najlepsze, nie znajduje dostatecznego uznania w jego oczach. Podobnie ma się sprawa z narodami. Najlepiej ilustruje ten mechanizm mrzonka „integracji europejskiej”.

  Najłatwiej omówić owo zjawisko na przykładzie Ukrainy, która dopiero obecnie, ale za to w ekspresowym tempie, przechodzi kolejne fazy tej integracji. Przeprowadzone ostatnio w Holandii referendum w tej sprawie jest najlepszą ilustracją iluzorycznych trudności „dobicia się” do tego „europejskiego marzenia”.

  Jak zwykle w zachodniej Europie, tak i w tym referendum, ścierały się dwie siły: „euroentuzjastów” i „eurosceptyków”. Pierwsi powodowani „zachodnim altruizmem”, ukazują potrzebę „wyciągnięcia bratniej ręki” do biedniejszych sąsiadów, podczas gdy drudzy nie godzą się na wydawanie ich ciężko zarobionych pieniędzy na wschodnich „nieudaczników i malwersantów”. W przypadku Holandii górę wzięli „eurosceptycy”[i], rozdzierając tym samym ukraińskie serca, które to bez możliwości bycia „europejskimi” pozostaną nieodwołalnie złamane.

  Oczywiście cała sprawa ma wyłącznie psychologiczno- propagandowy aspekt. Referendum było czysto konsultatywne, a poza tym Bruksela ma zwyczaj ignorowania głosu swych obywateli. Istotne jest natomiast, że dzięki temu „odrzuceniu” Ukraińcy jeszcze goręcej pragnąć będą „integracji” , a na dodatek umocnią się w mylnym przekonaniu, że wiązek ten zapewni im unijne wsparcie ekonomiczne..

  Tym czasem Zachód w ogólności, a Unia Europejska w szczególności nigdy nie zajmowała się filantropią, natomiast zawsze rabunkiem i bezlitosnym wyzyskiem tych, którzy byli na tyle głupi i/lub słabi by wpaść w jej szpony. Jednakowoż altruistyczna poza miła jest każdej duszy, a na dodatek pożyteczna, bo głupcy dają się na nią nabierać.

  Scenariusz postępowania Zachodu jest zawsze jednakowy. Najpierw mami się społeczeństwo potencjalnej ofiary kolorowymi obrazkami zachodniego dobrobytu, który rzekomo jest wynikiem mądrego systemu społeczno – ekonomicznego Zachodu, a nie jego wielowiekowego kolonializmu. Dzięki uzyskanemu w ten prosty sposób społecznemu rozdrażnieniu, Zachód instaluje u władzy swoich agentów. W przypadku Ukrainy nastąpiło to w wyniku zamachu stanu, nazwanego „rewolucją godności”.

  Nowa „władza” uzyskuje od Zachodu niezbędne na „reformy” kredyty. Konglomeraty żydowskich banków ( Europejski Bank Centralny i US Federal Reserve) bez żadnych kosztów elektronicznie generują puste „rezerwowe waluty” (USD, EURO), które następnie na procent pożyczają zachodnim państwom. Część z tych środków bezpośrednio, lub pośrednio ( przez IMF) przekazywana jest w formie kredytów ofierze agresji (Ukrainie).

  Większość tych pożyczek rozkradana jest przez żydowskich oligarchów znajdujących się u władzy w Kijowie. Z powodu jednostronnego otwarcia rynku ukraińskiego, reszta tych funduszy przeznaczana jest na import towarów z obszaru unijnego. Dzięki temu importowi, „reformom wolnorynkowym” i wojnie domowej, gospodarka ukraińska praktycznie przestała istnieć. Kompensować brak równowagi w bilansie płatniczym można jedynie poprzez wyprzedaż majątku narodowego i „eksport” ludności. Na obecnym etapie Ukraina eksportuje do Unii kobiety do roli prostytutek i służących, oraz wydobywane rabunkowymi metodami czarnoziem i bursztyn.

  Tak więc, asocjacja Ukrainy z UE przynosi korzyści głównie zachodnim korporacjom i w mniejszym stopniu obywatelom bogatych państw „starej Europy”. Ukraińcom przynosi jedynie straty. Pomimo to, Ukraińcy pragną być „europejczykami” za wszelką cenę; nawet za cenę własnej zagłady.

  Podobny obłęd był i jest udziałem innych post-komunistycznych narodów. Przy czym Polska i Polacy byli zawsze „prymusami” w zachodniej szkółce globalizacji.

  Na początku „transformacji” stado polskojęzycznych „europejczyków” wpatrywało się z uwielbieniem w agenta zachodnich finansistów, towarzysza „profesora” Leszka Balcerowicza, pobekując z aprobatą na stek głoszonych przez niego bredni dotyczących „wolnego rynku” oraz „innowacyjnej gospodarki”. Żadne argumenty nie mogły wpłynąć na ich bezkrytyczną akceptację tego „ekonomicznego guru”.[ii] W tym samym czasie jego mocodawcy, zachodnie korporacje, rabowały i niszczyły polską realną gospodarkę, stanowiącą osnowę bytu materialnego narodu. Zniszczenie realnej gospodarki skutkowało masowym „eksportem” ludzi.

  Po ćwierćwieczu takiej „gospodarki”, III RP to kraj praktycznie wyludniony. Na prowincji pozostali prawie wyłącznie emeryci i renciści, oraz inni, którzy z jakichś powodów nie mogli emigrować. Duże miasta, zaludniane są członkami monstrualnych rozmiarów biurokracji i ich rodzinami, oraz „studentami”. Jednakowoż, coraz częściej na ulicach słyszy się obce języki.

  W kraju przybywa zachodnich kolonizatorów i wschodnich „uciekinierów”. Narastające trudności gospodarcze w bogatych krajach Zachodu, powodują że wielu „nadludzi” (herrenvolk, exceptional peoples) upatruje w Polsce łatwego życia. Zawsze można tu brylować wśród zakompleksionych tubylców, uczyć ich na przykład „wyższej” zachodniej kultury i prawdziwie europejskich języków. Na dodatek taka emigracja nie zmusza do jakichkolwiek ograniczeń. Tubylcy dostosują się zawsze do „drogich gości”, tak by czuli się lepiej niż u siebie w domu.

  Przy czym, pokoleniu wychowanemu w III RP nie przychodzi nawet do głowy, by można było żyć normalnie; rodzić się, żyć, rozwijać duchowo i materialnie we własnym kraju. Normą stało się koczownictwo w Unii stymulowane nieustannym poszukiwaniem najlepszego zmywaka lub burdelu gwarantującego jakieś utrzymanie.

  Nieprzerwanie na krajowej scenie politycznej prym wiodą kanalie, które już od ćwierćwiecza zdradzają i niszczą naszą Ojczyznę, czując się coraz bardziej bezkarnymi. Niestety społeczeństwo „wie lepiej”. A mianowicie wie tylko to co ma w danym momencie przed nosem. Ponieważ zwykle jest to jakieś elektroniczne urządzenie pokazujące kolorowe obrazki wirtualnego dobrobytu i szczęścia, to efekty są takie jak powyżej opisane.

  W „dobrym” zachodnim tonie jest „pozytywne myślenie” , a dyskusje powinny ograniczać się do trzeciorzędnych spraw z równomiernym rozłożeniem ich akcentów na „plusy dodatnie” i „plusy ujemne”, w celu stworzenia pozorów normalności. Na każdy zdefiniowany problem trzeba zaoferować „szybkie, łatwe i przyjemne rozwiązanie” .

  Przeto w celu uniknięcia oskarżeń, o jałowe malkontenctwo, postanowiłem zaoferować proste rozwiązanie opisanych powyżej problemów. Należy po prostu zacząć samodzielnie myśleć, a reszta rozwiążę się już sama. Czego życzę wszystkim polskojęzycznym „europejczykom”.

  [i] http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Prezydent-Ukrainy-wynik-referendum-w-Holandii-to-atak-na-jednosc-Europy,wid,18255410,wiadomosc.html?ticaid=116cc0

  [ii] http://www.bibula.com/?p=49155

  KOMENTARZE
  skomentuj

  Nic się samo nie rozwiąże!
  „…Należy po prostu zacząć samodzielnie myśleć, a reszta rozwiążę się już sama. Czego życzę wszystkim polskojęzycznym „europejczykom”…”
  Nic się Kolego samo nie rozwiąże! Polska znalazła się w szponach służb specjalnych (krajowych i zagranicznych, zaś te „krajowe” też nie wiadomo komu służą) i żadne „myślenie samodzielne” nie jest w stanie tego zmienić!
  Z jednej strony zorganizowana mafia państwowa dysponująca mediami, aparatem przemocy, agenturą we wszystkich kluczowych segmentach życia politycznego, społecznego i gospodarczego, zaś z drugiej strony pozbawione jakiejkolwiek organizacji- społeczeństwo! Ogłupione medialną propagandą, zajęte codzienną walką o przetrwanie, wielokrotnie oszukane, rabowane na potęgę. Załóżmy, że jakimś cudem ci ludzie zaczną „samodzielnie myśleć”. I co z tego? Napisz kolego w jaki sposób samodzielne myślenie wpłynie na zmianę systemu politycznego w Polsce?
  Tylko proszę bez demokratycznych farmazonów, gdyż system ten wszędzie na świecie jest tylko wydmuszką, której zawartość jest bez znaczenia!
  nadużycie link skomentuj
  anthony1 09.04.2016 12:09:52
  @
  Przecież ten autor ma 100 % racji, zwłaszcza tu:

  „Przy czym, pokoleniu wychowanemu w III RP nie przychodzi nawet do głowy, by można było żyć normalnie; rodzić się, żyć, rozwijać duchowo i materialnie we własnym kraju. Normą stało się koczownictwo w Unii stymulowane nieustannym poszukiwaniem najlepszego zmywaka lub burdelu gwarantującego jakieś utrzymanie”.

  Ot, komentarz w sam raz dla APA w Apallachach:

  Ile ja to widzę osób w moim wieku, które chcą wyjechać z Polski bo to „zacofany kraj”, nawet nie próbując zmienić tego stanu rzeczy. Idą po prostu na łatwiznę. A potem te same osoby robią za granicą nam jako narodowi złą markę.
  Wybrałeś łatwe życie na emigracji – nie masz prawa narzekać, że w Polsce jest źle, bo sam nic nie zrobiłeś, aby było inaczej.
  I mówię tu o emigrantach ekonomicznych, wykonujących proste prace, a nie o tych, co rzeczywiście za granicą mogą się rozwinąć.

  (…)
  Powrócę do swojej myśli i przykładu.
  Czy zagraża nam Monsanto i jej produkty GMO? Absolutnie nie zagraża. Zagrażają nam polscy politycy i polscy biznesmeni oraz rolnicy, którzy z różnych względów będą głosować lub lobbować za przepchaniem ustawy
  i praw robiących tą firmę i jej produkty legalnymi w Polsce. Wynika z tego
  to co wcześniej sugerowałem nie obcy lecz rodzimi obywatele ściągają na nas zagrożenie oraz pustoszą dobro i obyczaje Rzeczpospolitej Polskiej.

  PS: przykład z niedalekiej przeszłości. Rytualny ubój tylko i wyłącznie dzięki rolnikom i mięsnym polskim biznesmenom został przywrócony do łask.

  Dopiero co miniony okres, nasycony był wielu dramatycznymi zdarzeniami. czytaj więcej
  Średnia ocena: 5.0
  dr nowopolski02.04.20164
  SPOŁECZEŃSTWO
  Jest taki polityk w Unii Europejskiej

  Bez względu na to czy Premierowi Orbanowi uda się wdrożyć plan ratunku Państwa i Narodu, czy też nie, jedno nie ulega wątpliwości, Węgrzy, jako jedyny naród w Unii Europejskiej, mają przywódcę mówiącego im prawdę! czytaj więcej
  Średnia ocena: 5.0
  dr nowopolski26.03.20164

  Polubienie

 48. Zadnego filozofa nikt nie przekona w jego wynaturzeniach i za zadne pieniadze ,bo inaczej jego zycie leglo by w gruzach !
  Ale przekonywac sie wzajemnie trzeba.
  Filozofami zostaja ludzie bardzo uparci i pelni pychy .
  Kazdy filozof chce „blyszczec na oltarzu” swych utopijnych pogladow,ktore mu wtopiono i wpajano od mlodosci jako jeszcze dziecku,ktorego nauczono chodzic,myslec,czynic i prowadzono za raczke po ostatnie dni jego zycia.
  Tylko jeden z filozofow przed smiercia wyznal szczerze „wiem,ze nic niewiem” – cala reszta umarla w swej filozofii i zyciowej,nabytej/wpojonej pysze !

  Doktorze Glogoczowski Marku !
  Nie idz w zaparte (to rada) i naucz sie odrozniac ludzi dobrych od zlych a szczegolnie wsrod takich narodow jak Zydzi i Niemcy ,ich mieszanej z inna krwi/genow,ktorzy od wiekow sa wtopieni we wszystkie narody i panstwa narodowe – to prosba.
  Naucz sie odrozniac czysta narodowa krew i jej pochodne,tak w wyzej wymienionych narodach ich dzialaniach/dokonaniach, jak i wsrod tych ,ktorzy maja obywatelstwo dajmy na to polskie ale Polakami nie sa lub sa tylko zaslugujacymi na pisanie ich z malej litery „p”.
  Przyjmij do wiadomosci lub nawet zbadaj ilu Amerykanow innego pochodzenia niz zydowskie czy niemieckie jest w obecnym WSZELKIM rzadzie i wladzy USA, a takze w Polsce lub innych krajach i napisz o tym szczerze w pelni PRAWDY jak na publicyste ,ktory oparl swe zycie na PRAWDZIE przystalo.
  Wez rowniez pod uwage bylych,obecnych i przyszlych PREZYDENTOW ,premierow,naczelnikow partyjnych ,poslow i senatorow i co bardzo wazne SEDEZIOW .
  Gdy dokonasz tego dalej podyskutujemy ,zachecajac jeszcze ciebie do tego bys nie bal sie pisac takie slowa,jak ZYD,NIEMIEC,POLAK ,ROSJANIN , a nie tylko Amerykanie,Niemcy ,Polacy,Rosjanie,inni,
  pisz i mow – jako obywatele (obywatel obywatelowi nie rowny) dodajc z jakich sa przodkow ,takze czego dokonali ,nie ladujac wszystkich bez rozroznien do jednego wora oczerniajac lub wychwalajac.
  Podales nazwisko staruszka Brzezinskiego ale jeszcze uzupelnij jego autentyczne pochodzenie,takze innych gdy wymieniasz z nazwiska .
  Nawet Prezydent Obama mial matke i ojca ,warto wiedziec kim byli jego rodzice z jakich to rodow i narodowosci – to bardzo wazne mowiac i piszac o narodowosci ludzi we wszelkich wladzach i rzadach – co mowia,co czynia,czego dokonali , za kim , za czym sa,dokad zmierzaja , a nawet komu sluza !
  Jest to w twych dokonaniach filozofie,oparles i nadal opierasz swe zycie na prawdzie ?
  ZYJ w PRAWDZIE TY i INNI DOBRZY LUDZIE !
  Zlych wykluczaj na wszelkie sposoby ze swego otoczenia,
  CZYN DOBRO i POKOJ !!!
  BOG CI ZA TO ZAPLACI w ostatecznym rozrachunku zyciowym ,
  zaplata ci nie przepadnie.

  Polubienie

 49. Ad. APA-cza, który w kółko gania wokół sracza! BĘC!

  UWAGA! UWAGA! ACHTUNG! ACHTUNG! WARNING! WARNING! ATTENTION! ATTENTION! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! – ENTY RAZ APA-cz, W SZMULO-SZWABA ZACZĄŁ NAPI…DALANIE!

  APA-cz – Ty masz jakieś kompleksy z wczesnego dzieciństwa, powinieneś jakiegoś US-rajskiego psychologa zaliczyć! Nie wstydź się tam wybrać, bo to u was jest bardzo trendy i na czasie! Nie wsadzaj NAS na swoją ,,karuzelę absurdu i obłędu”, jak to robił dr Joseph Goebbels, który w kółko powtarzał jedną frazę, a miliony mu wierzyły! Na NAS takie bajery nie działają, hipnoza także, bo MY jesteśmy ulepieni z innej glinki, powiedzmy z ceramicznej, a nie fajansowej!

  APA-cz – NAJWYŻSZY CZAS ZNORMALNIEĆ!

  TUTAJ NIE PATRZ W ŚRODEK, BO ODLECISZ W SINĄ DAL!

  PRZESTAŃ ,,MĘDZIĆ” W KÓŁKO STARY PRYKU, BO…

  Polubienie

 50. Szef ukraińskiego rządu Arsenij Jaceniuk ogłosił swoją dymisję – poinformowała „Ukraińska prawda”, która powołuje się na oświadczenie premiera.

  Ktoś przy tej okazi skomentował:
  No szkoda!!!
  Niezly gigant byl…

  dodam od siebie
  I jaki inteligent….

  Polubienie

 51. re: dyl (8 Kwiecien 2016 at 20:59 )
  Zauwazylem, ze masz niedosyt seksualny i dlatego wystepuja u ciebie objawy zgorzknienia i wscieklosci – podobnie napastliwy jest „markglogg” w komentarzu powyzej, ktoremu odpisalem:
  „To zaledwie maly wycinek moich przygod zyciowych i sa jeszcze ciekawsze watki”.
  (prawda wyzwala czlowieka 7 Kwiecien 2016 at 2:14 )

  Musze cie rozczarowac „dyl”.
  Wyobraz sobie, ze mialem duzo dziewczyn, a do tego z klasa, dla ktorych ja bylem wielokrotnie owocem pozadania i nie wypadalo mi odmowic, zeby nie czuly sie nieszczesliwe.
  Wiec niczym czarodziej spelnialem ich zyczenia, zeby byly szczesliwe.

  Teraz na ciebie kolej „dyl”.

  Polubienie

 52. re: APA (10 Kwiecień 2016 at 8:50)

  Nie oczekuj obiektywizmu od zwolennikow komunizmu jak „markglogg”, ktory kijem wode maci, zeby zdezorientowac Polakow.
  Poza tym kazdy zyd to komunista i zydow nie przekonaja zadne argumenty, poniewaz ideologia komunistyczna jaka byli oglupiani goje miala posluzyc zydom do realizacji ich odwiecznych zydowskich celow zapanowania nad gojami i panstwami i nawet potwierdzil to niemiecki zyd K.Marks, ktory stwierdzil, ze nalezy uzyc slowianskiej holoty do realizacji celow rewolucji.

  Zauwaz przy tym, ze komunizm byl na wskros ateistyczny i prowadzil walke z religia chrzescijanska i KK za wyjatkiem judaizmu i synagog.
  Zwroc uwage na to, ze „markglogg” nie nazywa rzeczy po imieniu tylko stosuje nazwy zastepcze, zeby odwrocic uwage gojow od rzeczywistych sprawcow zla, jakimi jest ZYDOSTWO w USA, Polsce, Anglii, Niemczech etc.

  Ameryka rzadza ZYDY od 1913r !… i jest to data powstania „FRB” – Federal Reserve Bank (bank rezerw federalnych, ktory jest grupa prywatnych bankow zydowskich udzielajacyh kredytow rzadowi USA).
  Wokol tego utworzylo sie w Ameryce LOBBY ZYDOWSKIE o czym informowal m.inn. amerykanski biznesman H.Ford, zydowski biznesman w USA B.Freedman (przeszedl na katolicyzm), prezydent USA J.F.Kennedy, prezydent USA J.Carter, posel amerykanski D.Duke, prof.N.Finkelstein, senator amerykanski M.Rubio i wielu historykow.

  Polska rzadza zydy od 1945r ! – vide zydowska atrapa „PKWN” zwana dla pozoru „polskim komitetem wyzwolenia narodowego” (wczesniejsza nazwa to: ZPP – „zwiazek patriotow polskich” zlozony z samych ZYDOW, ktory powstal za zgoda zyda L.Berii w 1943r).
  PKWN skladal sie z zydowskich agentow przeszkolonych w Moskwie i dzialal na polecenie zydowskiego bekarta J.Stalina.
  Zydowski PKWN wydal nawet dekret i uniewaznil POLSKA KONSTYTUCJE z 1935r – konstytucje panstwa polskiego, bo zydy czuli sie panami w Polsce.

  W 1989r doszlo do rozmow w „Magdalence” i umowy pomiedzy zydami z PZPR (sprawowala niepodzielnie wladze w okresie PRL), a zydami z Solidarnosci i KOR przy „okraglym stole”.
  W Polse nadal rzadza ZYDY i realizowane sa ZYDOWSKIE INTERESY w pierwszej kolejnosci, o czym zapewnial rowniez zyd Kalkstein vel L.Kaczynski w 2006r podczas prywatnego spotkania w izraelskim knesecie – vide YOUTUBE

  „markglogg” nigdy nie napisal, ze takie osrodki opiniotworcze na zachodzie, jak:
  – RWE (radio wolna europa),
  – GA (glos ameryki) z Waszyngtonu,
  – Instytut Literacki w Paryzu etc
  to byly tuby propagandowe w j.polskim opanowane przez ZYDOW, ktorzy byli po drugiej stronie barykady i ZYDY z zachodu prowadzili walke propagandowa z ZYDAMI ze wschodu i odwrotnie, a Polacy byli ofiarami zydowskiej propagandy.

  To nie Ameryka jest zagrozeniem dla Polski, poniewaz Ameryka nigdy nie napadla na Polske, Ameryka nie zabrala Polakom ziemi i Ameryka nie mordowala Polakow i napuszczanie Polakow na Ameryke i Amerykanow przez „markglogg” to typowa zydowska propaganda dzialajaca na zasadzie „lapaj zlodzieja”.
  Wine ponosi LOBBY ZYDOWSKIE w Ameryce i MIEDZYNARODOWE ZYDOSTWO – to sa glowni wrogowie Polski i Polakow.

  Polacy powini znac jedna wazna prawde, a mianowicie ze:
  ZYDOSTWO ZERUJE NA INNYCH PANSTWACH I NARODACH I ZYDOSTWO SPISKUJE PRZECIW PANSTWOM NARODOWYM.

  Ksiadz S.Staszic ostrzegal 200 lat temu, ze ZYDOSTWO JEST ZARAZA WEWNATRZ POLSKI…. i ta zydowska zaraza oslabia Polske tak jak choroba oslabia organizm czlowieka, ktory nigdy nie moze wyzdrowiec. I najlepszym sposobem jest pozbyc sie zrodla choroby – ZYDOSTWA z Polski…. im szybciej, tym lepiej dla Polski i Polakow.

  Polubienie

 53. re: Adm (10 Kwiecień 2016 at 15:55)

  Na UPA-inie rzadza ZYDY z pomoca LOBBY ZYDOWSKIEGO z USA i „Jaceniuk” byl jednym z nich – ma to wypisane na twarzy.

  Ukrainski general powiedzial, ze: ZYDZI KONTROLUJA UKRAINE !

  Polubienie

 54. Ad. APA-cza

  Jakich szwabików, Szanowny Pan APA-cz sobie uważa? Może Germanów, Alemanów, Retów, Helwetów, Szwajcarów, Austryiaków, Markomanów, Bawarczyków, Sasów, Saksonów, Brandenburczyków, Borussów, Krzyżaków, Prusaków, Szwabów ze Szwabii etc. US-raj to wiadomo – współczesna Wieża Babel i nasuwa się pytanie – kogo jeszcze tam nie ma.

  Zamieszczam współczesną mapę Polski, gdzie żyją sami SŁOWIANIE:

  I SZUKAJ APA-cz ZE ŚWIECZKĄ, GDZIE SIĘ PODZIALI SŁOWIANIE! Che, che, che…

  A tutaj link do strony Zosi Doleckiej, która dzielnie tropi polskojęzyczne nacje, tak jak nasz APA-cz!

  http://grupyetniczne.blogspot.com/2015/03/podzia-grup-etnicznych-w-polsce.html

  Nie zapomnij APA-cz o BAMBARYŁACH, którzy ,,koczują” na obszarach Wielkopolski, za przyzwoleniem polskiego ,,królasia” Sasa, a także o Pawlaku, który w filmie pt. ,,Sami swoi”, wyzywał Kargula tylko przez to, że znał język niemiecki.

  BAMBRZY – ,,POLSCY SŁOWIANIE” Z BAMBERGU:

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Bambrzy

  I JAKIE PIĘKNE RYSY SŁOWIAŃSKIE – APAcz MOŻE TYLKO POZAZDROŚCIĆ, BO SAM TAKICH NIE POSIADA!

  A może nasz APA-cz wywodzi swoje ,,korzonki” z GŁUCHONIEMCÓW i biedak o tym nic nie wie, opluwając der Übermensch-i, czyli rasę ARYJSKĄ!

  https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C5%82uchoniemcy

  W życiu jest bardzo wiele tajemnic, o których nic nie wiesz i nie wierzysz, że Cię dopadną, a jednak…

  Bywaj stary pryku

  Polubienie

 55. Chlopaki ,znowu pisza i mowia o nas i to na rozne sposoby zastanawiaja sie przy tym nad naszymi okresleniami LOTROW,ZLODZIEJI i BANDYTOW tak prostymi slowami jakimi ich nazywamy – SZMULE i SZWABY .
  A to przeciez okreslenia znane jeszcze za naszych pra,pra,pradziadkow.
  Zalozyl sobie jeden z drugim w Polsce szmuloszwab portalik polsko jezyczny,dostal na to kase i inne wsparcie i mamia na okraglo ostatnich POLAKOW z rodu SLOWIAN na wszelkie sposoby !

  Nic z tego nie wyjdzie,bolszewicy ,marksisci i inni faszysci !!!
  MADRY POLAK ZAWSZE POZOSTANIE POLAKIEM i na obce scierwo zywe czy martwe NIE POLECI !!!
  ZYD ZAWSZE BEDZIE ZYDEM ,A NIEMIEC NIEMCEM ,to dwa narody,ktorych nawet swym paluszkiem Bog Stworca nie jest w stanie zmienic ,caly czas brna w pyche i zarozumialosc,szkodza innym nie potrafia zyc w zgodzie i pokoju,zarabiaja nawet na wojnach .
  Tym sie nie nalezy przejmowac ,wystarczy jak ktos wyzej slusznie zauwaza te dwa narody nalezy ze swych wlosci WYRZUCIC i nie pozwalac im wiecej wrocic,niech ida nawet do piekiel ale ty ich nie przyjmuj pod swoj dach i nie miej z nimi nic do czynienia a tym bardziej nie wchodzic z nimi we wszelkie uklady – a to przeciez nic nie kosztuje.
  Inaczej ZYD czy NIEMIEDC CIE ZROJNUJE ,takie to sa z nich ci.y i ..uje !

  Polubienie

 56. Kicia-kicius, picusglancus na nic twe przeistoczenia ,
  nie spelnia sie wam marzenia !

  Nikt nie zniszczy dobrych SLOWIAN,
  uwazajac nas za pogan .

  Na nic chrzciny,obrzezanie ,
  bo Slowianie sprawia lanie .

  Lanie tym co mamia swiat ,
  to potrafi POLAK brat !

  Idz lachmyto gdzie pieprz rosnie
  nie chcac wisiec dzis na sosnie .

  Niech twe plemie raz przepadnie ,
  gnij,umieraj w swoim bagnie !

  Po co pchasz sie miedzy ludzi ,
  klamiesz bredzisz ,ciagle judzisz ?

  Niech cie pieklo twe pochlonie,
  lap sie brzytwy kiedy toniesz.

  Tu nie miejsce w Polsce naszej
  wpiepszaj sobie manne kasze.

  W Izraelu czy ksiezycu,
  nie rob ludziom picu,picu !

  A gdy nie chcesz sluchac rad
  da ci wpier..l caly swiat !!!

  Polubienie

 57. „Toronto”

  W takim razie – szacunek.
  Nawet nie myślę wnikać ile je to kosztowało …”czarodzieju”.

  A zatem prawidłowo rozumuję, że do osiągnięcia przez ciebie pełni szczęścia, brakuje już tylko identyfikacji wszystkich żydów…

  Polubienie

 58. Skoro nasz internetowy komediant, znany tropiciel żydów – „Toronto” (vel „ale heca”), w swoim stylu, ponownie zaczął zasrywać forum strony komentarzami w rodzaju, cyt.:

  „kazdy zyd to komunista i zydow nie przekonaja zadne argumenty, poniewaz ideologia komunistyczna jaka byli oglupiani goje miala posluzyc zydom do realizacji ich odwiecznych zydowskich celow zapanowania nad gojami i panstwami ”

  postanowiłem odszukać i następnie zacytować początek tekstu sprzed kilku lat autorstwa M. Głogoczowskiego, pt. „Syjoniści Wszystkich Krajów Łączcie Się!”:

  „Syjoniści Wszystkich Krajów Łączcie Się!

  Czyli o promieniującym z Syjonu światowładczym kretynizmie Izraela

  Dzięki sms otrzymanemu niedawno od młodego działacza polskiej „Samoobrony”, otrzymałem informację o tekście „Syjonizm i komunizm” jednego z głównych przedwojennych działaczy syjonistycznych, Władymira Żabotyńskiego. Był on założycielem bojowej – a zatem terrorystycznej w dzisiejszym zrozumieniu – istniejącej do dzisiaj żydowskiej organizacji młodzieżowej BETAR, która w Polsce przedwojennej liczyła aż 50 tysięcy członków i była przygotowywana do walk o Palestynę („ziemię Izraela”) z polecenia samego Józefa Piłsudskiego. Podobnie zresztą jak to było we Włoszech, gdzie BETAR-owców szkolono wojskowo z polecenia Benito Mussoliniego. Nie potrzebuję dodawać, że młodzi betarowcy pozdrawiali się zakazanym dzisiaj w Polsce, starożytnym rzymskim znakiem podniesionej otwartej dłoni.

  Odszukałem napisany po rosyjsku w 1932 roku w Rydze, oryginał „Syjonizmu i komunizmu” i pozwoliłem sobie przetłumaczyć jego najbardziej istotną część, skierowaną do zdezorientowanej przez powstanie Związku Radzieckiego, aktywistycznie nastawionej (a więc nie „biznesowo” jak dzisiaj) młodzieży żydowskiej na całym świecie, a w szczególności w przedwojennej Polsce:

  Źródło http://gazeta.rjews.net/Lib/Jab/sion.shtml#11:

  „Komunizm stara się podkopać zniszczyć jedyne źródło funduszy do budowy (nowego Izraela) – czyli żydowską burżuazję – jako iż jego zasadnicza podstawa, to klasowa walka z burżuazją. I dlatego oba te ruchy (komunizm i syjonizm) są niewspółmierne, także teoretycznie. Każdy, kto chce służyć syjonizmowi, nie może nie walczyć przeciw komunizmowi. Cały proces budowy komunizmu, nawet jeśli zachodzi on gdzieś tam, na drugim końcu planety, w Meksyku czy w Tybecie, jest szkodliwy dla budowy ziemi Izraela. Każda klęska komunizmu jest z pożytkiem dla syjonizmu. Rzadko kiedy spotykają się w życiu tak nie pasujące do siebie ruchy. (…) Tak jak człowiek nie może oddychać w wodzie – lubi on wodę, czy też nie – tak syjonizm nie może istnieć w atmosferze komunizmu (…) Dla syjonizmu komunizm to jak duszący gaz, i tylko do jako takiego należy się don odnosić. Albo – albo.”

  Z rzeczonej „Albo – albo” wypowiedzi Żabotyńskiego bardzo wyraźnie wynika, że każdy, kto zwalcza zawarte w „Manifeście komunistycznym” idee Karola Marksa (& Fryderyka Engelsa), pracuje po prostu dla… syjonistów, często sam sobie tego nie uświadamiając. A z kolei ci wojowniczy syjoniści byli – i są – obrońcami bogactw zgromadzonych przez żydowską burżuazję, sponsorującą (roz)budowę Nowego Izraela. Co więcej, jeśli chodzi o tę żydowską burżuazję, to od samego momentu się jej pojawienia była ona – i jest – częścią burżuazji europejskiej, wyrosłej na glebie „rozczytanych w Biblii” po-renesansowych warstw mieszczańskich, które to warstwy Burgergesellshaft („społeczeństwa obywatelskiego”) „zaczęły imitować zimne, komercyjne społeczności Żydów”[i].”

  dalej na: http://markglogg.eu/?p=664

  Polubienie

 59. Jak zatem, w świetle powyższego, wytłumaczyć fakt istnienia w Jednostce Syjonistycznej komunistycznych par excellence PGR-ów zwanych u nich „kibucami”?

  Polubienie

 60. Wyglada na to ,ze ludzie nie tylko sie budza ale i dogaduja co do takich istnien bydlecych jak szmule i szwaby z plemia zmijowego jako dzieci diablow.
  Jak juz sie wszyscy przebudza napewno SWIAT SIE ZMIENI i
  NASTANIE POKOJ NA ZIEMI !

  Polubienie

 61. re: dyl (11 Kwiecień 2016 at 19:13)

  Gdyby nie propaganda zyda Zabotynskiego i „markglogg” to nie wiedzialbym, ze jestes taki naiwny i tepy.

  Syjonizm byl ruchem, ktory istnial w kazdej zydowskiej warstwie spolecznej wlaczajac w to zydowska religie (judaizm) oraz ustroje, jak: komunizm, kapitalizm, socjalizm etc.

  Komunisci zwalczali „burzuazje”, ale ich walka byla wymierzona przede wszystkich w IMPERIA GOJOW, w BOGATYCH GOJOW i w KOSCIOLY CHRZESCIJANSKIE, poniewaz poprzez zaprowadzenie komunizmu, zydostwo chcialo zapanowac nad gojami, panstwami i bogactwami calego swiata, i te chore zydowskie urojenia sa nawet zapisane w TALMUDZIE („pismo swiete” zydow) – cytat:
  „wedle Talmudu żydzi i Majestat boski to samo oznaczają, przeto żydom należy się świat cały”.
  http://gazetawarszawska.com/judaizm-islam/548-zgubna-nauka-o-moralnosci-talmudystow
  Poza tym gross zydostwa zamieszkalego w Izraelu to ZYDY z Polski i ZSRR – zydokomuna.
  Dlatego twoje „autorytety i twoja „argumentacja” dyl, na ktorych oparles sie jest tyle warta co zeszloroczny snieg.

  MORAL
  Nie jest istotne co ktos powiedzial, ale istotne sa FAKTY…… i zawsze trzymaj sie faktow.

  Polubienie

 62. Ad. dyl

  Szanowny Dyl – wyluzuj, toć to zwyczajny US-rajski batonik Mars, czekoladopodobny z glutami w środku i przesłodzony do bólu! A jaka samochwała! Ajajaj!

  Ma to coś, zadatki na filozofa (wiedza całkiem, całkiem – ŻYD, ŻYD, ŻYD, KOMUNA, KOMUNA, KOMUNA, odmieniane przez wszystkie przypadki, od czasu do czasu BURŻUJ, GOJ/GOIM, acha i Talmud prawdopodobnie do przeczytania! Na razie przypomina US-rajskiego Teddy bear-a, który pozjadał wszystkie rozumki świata i nie pragnie poznać Bogini Sophi, która posklejałaby w logiczną całość, trocinki w jego głowie! Może to być filozoficzny ,,brylant”, tak jak w przyszłości APA-czi, ale to wymaga dużo trudu i ciężkiej pracy! Emmanuel zwany Jezusem do takich jak ON, mówił – SPIEPRZAJ DZIADU (co ja piszę) ,,ZEJDŹ MI Z OCZU, SZATANIE! JESTEŚ MI ZAWADĄ, BO MYŚLISZ NIE NA SPOSÓB BOŻY, LECZ NA LUDZKI”. AaaaaaaMEN!

  Serdecznie pozdrawiam

  Polubienie

 63. re: dyl (12 Kwiecień 2016 at 17:07)

  Jest takie polskie przyslowie:
  JAK NIE POTRAFISZ TO NIE PCHAJ SIE NA AFISZ.

  Wracaj do szkoly. Na nauke nigdy nie jest za pozno.

  Polubienie

 64. re: dyl

  A co ty „dyl” niby wiesz skoro takie brednie wypisujesz.
  Po prostu zweryfikuj bzdety Zabotynskiego i „markglogg” z faktami historycznymi.

  Przeciez te zydowskie sqrwysyny i bandyci (Lenin, Trocki i zydowska banda terrorystow szkolona w Europie zachodniej i USA), ktorzy rozpetali rewolucje w Rosji w 1905r i 1917r, a nastepnie wprowadzili komunizm byli finansowani przez ZYDOWSKA BURZUAZJE – ZYDOWSKICH BANKIEROW z USA i Europy zachodniej, takich jak:
  Schiff, Rothschild, Harriman, Morgan, Kuhn, Rockefeller, Warburg, Seligman etc.
  To sa glowne nazwiska zydow, ktorzy utworzyli FRB (bank reserw federalnych) w USA w 1913r i przejeli kontrole finansowa nad calym USA i Europa zachodnia i rzadza do dzis.

  Bron i amunicja na przeprowadzenie rewolucji nie pochodzila od krawca, szewca lub piekarza, ale od ZYDOWSKIEJ BURZUAZJI Z ZACHODU, ktora posiadala fabryki broni i amunicji, bo na wojnach robilo sie wielkie biznesy.

  To jest klasyczny przyklad kolaboracji zydowskich komunistow z zydowska burzuazja z USA i Europy zachodniej przeciw GOJOM w: Rosji (2 rewolucje), Polsce (wywolanie wojny przez zydo-bolszewikow w 1919r), Niemczech (proba wywolania rewolucji), Anglii (proba wywolania rewolucji) , Hiszpanii (wojna domowa) etc i do realizacji swoich celow zydostwo uzylo oglupionych zydowska propaganda gojow, ktorym zydzi obiecali: wolnosc, rownosc, braterstwo i „raj na ziemi”, czyli zydostwo z pomoca otumanionych i naiwnych gojow realizowalo swoje wlasne cele, zeby zapanowac nad gojami i calymi panstwami.

  Przez caly okres PRL polskie goje byli karmieni zaklamana propaganda komunistyczna o „wyzszosci komunizmu nad kapitalizmem” i historia komunistyczna o tym, jak biedne, niedozywione, sponiewierane i wykorzystywane przez burzuazje masy pracujace miast i wsi obalaly burzuazje i wyzyskiwaczy (obszarnikow i fabrykantow,) ktora ich wyzyskiwala etc etc z ta roznica, ze nikt gojom nie wyjasnial, ze to byla walka zydow z bogatymi gojami o kontrole nad wszystkimi gojami, calymi panstwami i majatkiem gojow.
  A jak zydostwo zdobylo wladze w panstwie to powstala ZYDOWSKA CZERWONA BURZUAZJA, ktora bezwzglednie zwalczala jakikolwiek sprzeciw wobec swojej wladzy i zaprowadzila CZERWONY SYSTEM ZNIEWOLENIA i TERRORU GOJOW, w ktorym goje stawali sie obywatelami II-giej i III-ciej kategorii – vide historia ZSRR i PRL oraz zydowskich zbrodni komunistycznych.

  Polubienie

 65. JEWS CONTROL AMERICA – Zydzi kontroluja Ameryke.
  Informacje faktograficzne podane przez bylego rabina N.Kapnera, ktory jest bardzo dobrze obeznany z tematem – N.Kapner przeszedl na prawoslawie, zostal ksiedzem prawoslawnym i demaskuje zydow.
  http://www.realjewnews.com/?p=821

  Ponad 2 miliony zydow wyemigrowalo z Europy wschodniej do USA w latach 1881-1924, glownie z Rosji, Rumunii i Imperium Austro-Wegierskiego, i musieli miec pieniadze na wyjazd i na start biznesu w Ameryce.
  A dlaczego wyjezdzali ?

  Oto odpowiedz…
  In the 1880s, the economic situation of Jewish merchants took a turn for the worse when the Christian cooperative movement Kólka Rolnicze (Agricultural Circle) was organized. Originally agricultural cooperatives, over time they included commercial ventures as well.
  These groups, comprised of Poles and Rusyns, ousted many Jews from areas of economic activity in which they had traditionally been dominant.
  In 1911, economic conditions for Jews worsened even further when a law forced the closure of businesses on Sundays. A few years later, the leasing of inns was transferred from private hands to local authorities. The biggest blow, however, occurred during the depression of 1912, when many Jewish families lost their sole source of income.
  Reasumujac:
  Polacy i Rusini nie pozwolili, aby zydostwo na nich zerowalo, wiec zakladali kolka rolnicze i odsuneli zydow od handlu.
  W 1911r wyszlo prawo zakazujace handlu w niedziele, a w kilka lat pozniej zydom odebrano pozwolenie na prowadzenie karczm, ktore trafily w rece lokalnych wladz.
  Kiedy nastala depresja ekonomiczna w 1912r, wowczas jeszcze bardziej pogorszyly sie warunki zerowania zydow na gojach i „karaluchy” zaczely masowo uciekac do Ameryki.

  Polubienie

 66. Zydzi i Niemcy to dwa narody,ktore nie potrafia wspolzyc z innymi narodami w zgodzie i pokoju !
  Chca zawsze innym narzucac swoja wole i zwierzcnictwo !
  TO FAKT NIEZAPRZECZALNY !!!
  Czy oni w koncu zrozumieja,ze to ich doprowadzi do calkowietej zaglady ???

  W dziejszym swiecie istnieja trzy potego/mocarstwa liczne i zbrojne miedzy ktorymi i w nich zagniezdzili sie Zydzi i Niemcy – sa to USA ,Rosja i Chiny.
  To wlasnie najbogatsze rody zydowskie i niemieckie dominuja we wszystkim ,
  CHCA ZBUDOWAC NWO wg.swych planow i podporzadkowac sobie caly swiat a w nim urzadzic CALKOWITA NIEWOLE ludzi innych narodowosci !!!

  Nadchodza miesiace kiedy to (moze i lata) te potegi zetra sie z soba
  w ostatecznym rozrachunku.
  Byc moze przy dzialaniu madrych przywodcow tych poteg (daj Boze), przy polaczeniu swych sil i zwrocie przeciwko wichrzycielom tego swiata ,a sa to ZYDZI i NIEMCY, dojdzie wreszcie do calkowitej zmiany ustrojowej SWIATA.
  Nastanie tak upragniony POKOJ .

  DAJ BOZE !

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s