Ostatni apel Slobodana Miloševića do Słowian (Wschodnich, ale i Zachodnich)


 

„Zachód to wściekły pies na łańcuchu (trzymanym przez USA), który wczepi się kłami wam w gardło”.

Miloszewic

Ot, jest i coś dla „drużyny APA”, która w USA tak się rozleniwiła, że nie chce się jej zaglądnąć pod ikonę „klawiatura”, by wprowadzić w swych e-listach (od szmuli i szwabów?) polskich znaków pisarskich. Toż to przecież „nowa ojczyzna” APA (której zapewne jest on już lojalnym obywatelem) najbardziej niszczy ślady słowiańskości na wschód od linii łączącej Szczecin z Triestem – i tę wrogość do jakichkolwiek przejawów myśli pro-polskiej na portalu „wiernipolsce” bardzo wyraźnie się odczuwa w potoku internetowych APA-bzdetów, ponoć rodzących się gdzieś w Apallachach.

A oto, co zdążył powiedzieć publicznie ostatni prezydent ginącej Jugosławii, przed jego uwięzieniem w Hadze. (Przypominam, zaledwie przed tygodniem przez cały tydzień zwiedzałem Macedonię – głównie Skopie i okolice jeziora Ohrydskiego –  reublikę przed bodajże 24 laty oderwaną od Federatywnej Socjalistycznej Republiki Jugosławii.)

 

“Rosjanie! Zwracam się do wszystkich Ruskich, mieszkańców Ukrainy i Białorusi i Bałkanów również uważanych za ruskich. Spojrzyjcie na nas i zapamiętajcie – z wami zrobią to samo, kiedy was zatomizują i będziecie słabi. Zachód to wściekły pies na łańcuchu, który wczepi się kłami wam w gardło.

Bracia, pamiętajcie o losie Jugosławii! Nie dajcie postąpić ze sobą tak samo!”
Z ostatniego wywiadu Slobodana Miloševića.

Siedem lat temu – 11 marca 2006 roku, w „demokratycznym więzieniu” zmarł prezydent Jugosławii Slobodan Milošević. Jego los to lekcja dla wszystkich tych, którzy są skłonni wierzyć słowom Zachodu, i tych, którzy gotowi są do ustępstw.

To wydarzenie oznaczało całkowite zwycięstwo nad kiedyś jednym z najpotężniejszych państw w Europie. Jugosławia – łączyła wszystkie bałkańskie narody, posiadała największą armię w Europie, teraz pozostały po niej tylko same żałosne fragmenty. Milošević stał się pierwszą ofiarą “pomarańczowych” technologii a jego analiza mechanizmu “przejmowania władzy” nie straciła na aktualności. Za swe przewidywania Milošević zapłacił najwyższą cenę.

Na nieszczęście dla Serbii wydarzenia potoczyły się dokładnie tak, jak mówił nieżyjący prezydent: ciało serbskiej państwowości tną na kawałki odbierając Kosowo i Metohiję, popierając odejście Czarnogóry (i jej włączenie do NATO – MG 2016), przeszkadzając w zjednoczeniu z Serbią bośniackich Serbów.

Posłuchajcie słów Miloševića:

„Wydarzenia, które rozwinęły się wokoło nas są częścią zorganizowanej kampanii oczerniania naszego państwa i narodu, ponieważ nasz kraj i naród są barierą dla ustanowienia absolutnej dominacji Zachodu na Półwyspie Bałkańskim.

W naszym społeczeństwie już dawno istnieje grupa, która pod nazwą opozycyjnej partii demokratycznej przedstawia interesy rządów, wywierających nacisk na Jugosławię a szczególnie na Serbię. To ugrupowanie w obecnych wyborach wypłynęło jako demokratyczna opozycja Serbii.

Prawdziwy gospodarz nie jest ich kandydatem na stanowisko prezydenta Serbii. Jest nim wieloletni gospodarz – przewodniczący partii Demokratycznej i kolaborant sojuszu wojskowego, który walczył przeciwko naszemu krajowi. Nie potrafił nawet ukryć tej swojej współpracy. Jednak jest znany całemu naszemu społeczeństwu ze swojego wzywania NATO do bombardowania Serbii, tyle tygodni ile będzie potrzeba póki jej opór nie zostanie złamany. Tak więc na czele zorganizowanego ugrupowania w tych wyborach stoi przedstawiciel armii i rządu, który niedawno walczył przeciwko Jugosławii.” – Czy nie wydaje się wam, że podobny scenariusz ma miejsce obecnie na Ukrainie?

„… Oni nie chcą pokoju i dobrobytu na Bałkanach, chcą, żeby to była strefa stałych konfliktów i wojen, które zapewniłyby im alibi na stałą obecność. Marionetkowa władza zapewniając przemoc, gwarantuje długoterminową wojnę – wszystko, tylko nie pokój. Tylko nasza własna władza gwarantuje pokój.

Dalej. Wszystkie kraje, które znalazły się w sytuacji ograniczonej suwerenności z rządami znajdującymi się pod wpływem obcych sił, w szybkim tempie zostawały żebrakami. Do tego stopnia, że wyklucza to nadzieję na sprawiedliwe i humanitarne stosunki społeczne. Wielki podział na większość ubogich i mniejszości bogatych – to obraz Europy Wschodniej w ostatnich latach, i my to widzimy.

Ten los nie oszczędził również nas. I my pod kontrolą i kierownictwem właścicieli naszego kraju szybko zyskiwaliśmy ogromną ilość bardzo biednych, co w perspektywie wydostania się z nędzy jest drogą bardzo daleką i bliżej nieokreśloną. Mniejszość bogatych składałaby się z elity przemytników, która mogłaby pozwolić na wzbogacenie się jedynie pod warunkiem, że ci będą lojalni w stosunku do ludzi rządzących ich krajem.

Własność społeczeństwa i państwowa szybko transformowałaby się w prywatną, ale właścicielami tej własności, uwzględniając doświadczenie naszych sąsiadów, zostawaliby na ogół obcokrajowcy. Mały wyjątek stanowili by ci, którzy kupili prawo własności przez lojalności i kompromis, co wyprowadziłoby ich poza elementarne pojęcie godności narodowej i ludzkiej. Najbardziej wartościowe krajowe bogactwa w takich warunkach stałyby się własnością zagraniczną, a ci, którzy do tej pory je posiadali, w nowej sytuacji musieliby zostać pracownikami firm zagranicznych u siebie.

Razem z poniżeniem narodowym, podziałem państwa i bankructwem społecznym będą zauważalne różne formy społecznych patologii, wśród których na pierwszy plan wysunie się przestępczość. I to w żadnym wypadku nie jest założenie, lecz żywe doświadczenie tych krajów, które przeszły tę drogę, czego chcemy uniknąć za wszelką cenę. Stolice przestępstw znajdują się bynajmniej nie na zachodzie, jak to było przedtem, a na wschodzie Europy.

Jednym z głównych zadań marionetkowego rządu, jeżeli taki dojdzie do władzy, będzie zniszczenie świadomości narodowej. Państwa, którymi kieruje się z zewnątrz dość szybko rozstają się ze swoją historią, ze swoją przeszłością, ze swoimi tradycjami, ze swoimi narodowymi symbolami, ze swoimi zwyczajami, często również z własnym językiem literackim.

Niezauważalna na pierwszy rzut ale bardzo efektywna i twarda selekcja świadomości narodowej sprowadzona by została do kilku potraw kuchni ludowej, jakiś pieśni i tańców, kilku nazwisk bohaterów narodowych, przywłaszczonych produktów żywnościowych i kosmetyków.

Jednym z oczywistych następstw zagarnięcia terytorium jakiegokolwiek państwa ze strony supermocarstw w XX wieku jest zniszczenie świadomości narodowej ludzi żyjących w tym państwie. Z doświadczenia takich państw widać, że naród jest ledwie w stanie zauważyć z jaką szybkością zaczyna używać obcego języka jako swojego, utożsamiać się z obcymi historycznie działaczami zapominając o swoich, łatwiej orientuje się w literaturze okupanta niż w swojej, zachwyca się cudzą historią zamiast swoją, jest podobny do obcych ludzi, ale nie do samego siebie …”

„Uznałem za swój obowiązek uprzedzenie o następstwach działań, które są finansowane i wspierane przez rządy krajów NATO. Obywatele mogą, ale nie muszą mi wierzyć. Chcę tylko, aby nie było za późno na zrozumienie mojego ostrzeżenia, kiedy będzie trudno naprawić błędy, które robią obywatele w swojej naiwności, błędy lub powierzchowności. Ale te błędy trudno będzie naprawić, a niektórych z nich być może nigdy się nie uda”.

“Taki błąd, – gdzie ludzie wybierają to, co za nich wybrał ktoś inny – jest najniebezpieczniejszym błędem; i jest główną przyczyną mojego oficjalnego apelu do obywateli Jugosławii.”

Co było dalej? Milošević zabity, Jugosławia rozpadła się na mniejsze części, Serbowie stracili swoją narodową świadomość.

Przyjaciele – to bardzo ważna historyczna lekcja dla wszystkich Rosjan, Ukraińców i Białorusinów! Nie poddawajcie się prowokacjom zachodu, pamiętajcie co to oznacza.

Przytoczę wam bardzo pouczające przepełnione goryczą słowa Serba w tym samym czasie:
„Po co wam Europa, Ruscy? Trudno znaleźć bardziej samowystarczalny naród niż wy. To Europa potrzebuje was, a nie wy jej. Jest was tak wielu – całe trzy kraje, a nie ma jedności! Macie wszystko: wiele ziem, energię, paliwo, wodę, naukę, przemysł, kulturę. Kiedy mieliśmy Jugosławię byliśmy zjednoczeni, czuliśmy w sobie wielką siłę, zdolną przenosić góry. Teraz z powodu naszej głupoty, nacjonalizmu, niechęci słuchania siebie nawzajem, Jugosławii już nie ma, jesteśmy pryszczem na politycznej mapie Europy, nowym rynkiem dla ich drogich śmieci i amerykańskiej demokracji.”

Slobodan powiedział: „NATO umrze, kiedy wzejdzie rosyjskie słońce”. Teraz w Rosji jest wczesny ranek i Serbowie mówią: „Czy naprawdę budzisz się, Starszy Bracie?!”

Źródło: http://www.kramola.info/vesti/metody-genocida/poslednee-obrawenie-slobodana-miloshevicha-k-slavjanam
https://treborok.wordpress.com

21 uwag do wpisu “Ostatni apel Slobodana Miloševića do Słowian (Wschodnich, ale i Zachodnich)

 1. Tak jakoś proroczo odczytało mi się ostatnie zdanie powyższego tekstu:

  Teraz w Rosji jest WCZESNY RYNEK i Serbowie mówią: „Czy naprawdę budzisz się, Starszy Bracie?!”

  No właśnie. Na Wolnym (nareszcie!) Rynku Rosji najlepiej, od dwudziestu już z górą lat, sprzedaje się unacześniona wersja wierszyka, którego na pamięć się nauczyłem przed 60 laty:

  „Kto PRODA swoju rodinu i narod,
  tot nastojaszczyj PATRIOT”

  Akurat coś dla zadedykowania APAczowi.

  Polubienie

 2. Warto posłuchać tego Jabłonowskiego, mówi PRAWIE to samo co ja piszę (choć nt. NSZ mam zdanie odrębne; ale z tą NIENAWIŚCIĄ do elit anglosaskich – czyli „żydów bardziej niż żydowskich” – to ma całkowicie rację; także rację w przypadku tych nie znanych szerszej publiczności zezwoleń PIS-Kaczyńskiego na eksploatację bogactw naturalnych Polski przez obce koncerny):

  Polubienie

 3. Sprawdza się ta odwieczna prawda –Biednyś boś głupi, a głupi boś biedny.
  I kolejne –Biednemu zawsze wiatr w oczy wieje.
  Zadziwiające jest jak w tylu narodach, w tylu setkach milionów ludzi, było tylko dwoje mądrych ludzi, Deng w Chinach i Łukaszenka na Białorusi.
  Reszta to albo przeciętniacy i to z najniższego poziomu, albo skończeni durnie.
  Z tych wszystkich najgłupszy wydaje się być niejaki Janukowycz, były prezydent Ukrainy który faktycznie w swoim życiu nie powinien nigdy pełnić innej roli jak kierownika sklepu z meblami. Doskonale by się prezentował zarówno posturą jaki i umysłowością na tle szafy.

  Polubienie

 4. Jacus,czesciowa prawda,
  Bowiem aktorzy ,rezyserzy graja i tworza tak jak im placa ,
  zas filozofow ksztalca i formuja pod ustroje.

  Polubienie

 5. Tegoż Aleksandra Jabłonowskiego jak zauważyła jedna z blagierek na Neon24 jest ostatnio wszędzie pełno. Jej tekst:
  Następny „Bolek” – masoński prowokator/przebieraniec
  http://trzcinska.neon24.pl/post/131976,nastepny-bolek-masonski-prowokator-przebieraniec
  Gdy go pierwszy raz odsłuchałem zwróciłem uwagę na to jak płynnie i składnie się wypowiada, bez tych wstawek eeee, eeee miedzy wyrazowych co i u oblatanych politykach się często zdarza.
  Okazało się, że to aktor, a z tego co mówi i jak się prezentuje widać też że facet jest niegłupi i ma pewną strategię w tym co robi i jak to sprzedaje.

  Czy takie są jego rzeczywiste przekonania, czy tylko gra dla zdobycia poklasku i wyrobienia sobie pozycji startowej w najbliższych wyborach dziś nie zgadniemy.
  Trzeba by poszperać jakie wcześniej miał skłonności, nawyki i zamiłowania.
  Czy nie jest to jedynie kolejny figurant z przysłowiową Matką Boską w klapie.
  Podobnie może być z Grzegorzem Braunem, Michalkiewiczem, Ziemkiewiczem i kilkoma innymi.
  Do pełnej miski chętnych nigdy nie zabraknie.

  Polubienie

 6. Co najwazniejsze ten Olszanski Wojtus nawet wystepuje w teatrze o nazwie „tvTrwam” i bardzo kocha mundury .
  Nam jednak wszystko mowia nie tylko gra co jakies dziwne i zastraszone oczy.
  Musimy zapytac jasnowidza Jackowskiego ,co widzi w glebi tych oczu.
  Aktor K.Wojtyla tez dobrze gral.

  Polubienie

 7. Kiedy rozmawialismy ostatnio o tym z naszym Zenkiem ,ten w nim rozpoznaje nasienie i geny obcokrajowca,znaczy sie malo slowianskie.

  Polubienie

 8. Zapytalismy o tego aktora naszego majora ,spojrzal na nas jak zwykle zwrokiem wojskowym i krotko rzekl :

  Zydzi i Niemcy sa zdolni do wszystkiego,
  Zrobia wszyystko i nawet swietymi zostaja.

  No dobrze,odrzeklismy ale jemu czy innemu rezyserowi tak wolno uprawiac „mowe szkalujaca” ?
  Wolno ,bo lacza ich wiezy krwi inne niz gojow.

  Polubienie

 9. Ten nasz APA jak przysłowiowa KROWA, która ponoć nigdy nie zmienia poglądów, ciągle „porykuje” o szmulach i szwabach. A za wszelką cenę, mieszkając od lat w USA, nie chce dostrzec ANGLOSASÓW, którzy są mistrzami w okradaniu narodów. (Jak to kiedyś słyszałem opinię ponoć starego Żyda: gdy cię Żyd okradnie, to potrwa z lat 15 zanim się spostrzeżesz, że ci.ę okradł, jak to zrobi Amerykanin, to z 30 lat będzie trwało zanim się spostrzeżesz co się stało.) Nasz APA w USA wegetuje już lat 30 z hakiem i jak widać po jego niezbyt wymyślnych tekstach, jeszcze się nie zorientował, kto mu robi koło pióra. Z takimi trzeba uważać, bo cierpią na „zatwardzenie umysłowe” dość solidnie opisane przez psycholanalityka, żyda Freuda.

  A z faktu że Jabłonowski mieszkał w Szwajcarii ja wnoszę, że tam właśnie tak bardzo się zawziął na umiłowaną przez APA RASĘ: Amerykanie przecież bombardowali nawet i neutralną Szwajcarię w czasie II Wojny, miasto Shaffhausen nad Renem zostało przez nich równiutko zgładzone.

  Polubienie

 10. Oj kiepski z ciebie filozof jak ty w Ameryce widzisz wroga i to kogo ,nasza wojskowa stara druzyne ?
  Ile takiemu doktoryzowanemu czlowiekowi trzeba tlumaczyc ,ze AMERYKA RZADZA AMERYKANIE ZYDOWSKIEGO i NIEMIECKIEGO POCHODZENIA i to juz drugie stulecie !
  Ty tu byl studiowal i tego nie zauwazyl , dezorientujesz nadal czytelnikow ???
  Szawla w pismach zydowskich dostrzegles a innych nie ???
  Nas sie czepiasz ,nawet przedluzasz nam pobyt do 30 lat i myslisz,ze my Ameryki nie znamy ?
  Ta idz ty czlowieku do jakiejs slowianskiej szkoly i zacznij od elementarza narodowego slowianskiego ,to przy okazji moze i Bogow slowianskich poznasz .
  Ale sobie admin dobral pomocnika do bajdurzenia za kase,
  wstydzie sie obaj za ANALFABETYZM POLITYCZNY i prostackie prowokacje ,
  Tfuuuu !

  Polubienie

 11. Jakiej wy faktycznie rasy jestescie,ze nie dostrzegacie ras w Ameryce ???
  U was Amerykanie to wsio rowno ?
  A gowno !
  To tez inaczej „rasowo smierdzi” .

  Polubienie

 12. O rasach nie da sie zapomniec ,bowiem sami sie na oltarze wszelakie pchaja.
  Muzyka i piosenki rowniez w rasach sa tworzone i z ras wynikaja.
  Upodobania takze.
  Jeden/jedna lubi tango inni polke i oberka ,jeszcze inni rytmy i nuty szmulowskie lub szwabskie a nawet argentynskie czy murzynskie.
  Inna sprawa z talentem,glosem i sluchem muzycznym – tu juz Bog wkracza w akcje.
  Admin jak zwykle w trudnych sytuacjach nakazuje orkiestra grac ,bywa,ze i stop.
  Dziekujemy,zycie trwa.

  Polubienie

 13. APA naskrobal, cyt.;
  Jakiej wy faktycznie rasy jestescie,ze nie dostrzegacie ras w Ameryce ???

  Apaczatko pierniczy jak zawsze. Chlopina mieszka tam juz tak dlugo, ze nawet nie zauwaza na sobie metamorfozy jaka sie w nim dokonala.

  Od ladnych juz kilku lat twierdze, ze jedyna „RASA” jaka zamieszkuje tenze kiedys piekny kontynent – to rasa ludzi chciwych na piniadz i wszelkie dobra, ktore pozwalaja sie im skuteczniej odgrodzic od pozostalych wzglednie tylko szczelniej zamknac w obawie o utrate zrodla dochodu wspolobywatelami.

  Od dwoch tygodni, po 8-letniej przerwie, przebywam w Szkocji. Ilosc „rasowych” polaczkow jest wprost oszalamiajaca. Mnie wystarczylo popracowac przez raptem siedem dni wykonujac proste prace w drukarni, aby zatesknic za weekendem, a czym wprawilem w oslupienie odmawiajac nie tylko proponujacego mnie 12 godzinna prace w niedziele pracownika agencji, ale przede wszystkim ow rasowych rodakow chciwych na kilka funcikow wiecej.

  Polubienie

 14. Polcytat: – ilosc „rasowych” polaczkow jest wprost oszolamiajaca”.
  Juz samo to dyl– kwalifikuje cie do miliona klamcow absolutnych .
  Ale klam sobie dalej i bajdurz ile chcesz naiwnym i glupim serwujac te klamstwa i nie badz az tak „pospolity szmul” !

  Od druzyny APA odwal sie jak nie chcesz miec z nami do czynienia i wiedz ,ze gowien nie kopiemy.

  Zaden z nas nie „chlopina” , a POLAK SLOWIANSKIEGO POCHODZENIA ,KRWI i KOSCI, moze w kazdej chwili na dworze szmula czy szwaba ZAGOSCIC i tak przywalic w MORDE ,ze jego swinski ryj wykrzywi mu sie w druga strone – prosze sobie to szmule i szwaby zapamietac raz na ZAWSZE .

  Polubienie

 15. No, jak zobaczyliśmy w „sieci”, odezwał się RASOWY POLAK (a bardziej POLKA) o bardzo znanej na Podhalu „prawdziwej góralskiej naturze”. Jak to nadawała moja wartka do działań babka z Białego Dunajca, kiedy mój zacny dziadek wystarczającej „doli” ze swej fiakierki potulnie do chałpy wieczorem nie przyniósł (banków wtedy jeszcze nie było): „A dutki kaś schowoł? Znowuś je na kurwy wydoł?”

  Przy okazji ostrzegam „RASOWEGO – JAK BABA – POLAKA” z USA, że jeżeli będzie się tak „po jankesku” – czyli chamsku – zachowywać, to zostanie zbanowany.

  Polubienie

 16. No i to jest fajna sprawa, zrobić w Polsce magistra i dostać prostą pracę w drukarni za granicą. Wprawdzie stawka jest minimum ale za to w obcej walucie.
  Wiem, wiem wielu studentom się to marzy.

  Polubienie

 17. Filozof sie odezwol,pewnikiem roboty nimo i dziadka z babka wypomino .
  Jak mi nasi godoli to za sciana wiernych,znacy sie drugi polowce WPS skad prysna tutejsy admin , MG odwalil kawol roboty z drugim dohtorem od polityki i napisol jak to hamerykancow w latach 70-tych usmircali w Gujanie ,bo se sekte utworzyli a po tym ruski komunistycny roj im zapachnal ale szmule tymu zapobiegli i ludziska z rozpacy „samobostwa” popelnili ,tylko troche inacy niz nas Lepper cy ktorysik to general od komandosow.
  Dzisioj marksista nasych strasy ,ze bedzie banowol i do glosu nie dopusci, by som blyscol na forach, bo juz na gory nie wylyzie ino za polityke sie wziol i jakisik czad puszcza ,cyzby z nigo dusa usla ?
  Hej ty gorski zbojniku a zagroj ty se na patyku jak go jesce mos i
  nos nie stros .

  Polubienie

 18. Adminie ty sie wez za dohtorow , magistrow zostaw w spokoju wiecznym gdyz wszyckie prawie wymarly .
  Drukarnie teroz drukuja nie tylko dulary ale i nowe dwusetki.
  Jak zem byl w Polsce to zem widziol .
  Ludziska maja piniedzy co nie miara ,a i mnie pare setek wcielo nawet w banku ,gdzie mi przepadly gdyz kasjerka mowila ,ze falszywe i jak nie chce miec klopotu to dyla od okienka ,bo zaraz zjawi sie mundurowa panienka w czapce z kitka i odstajacymi uszami.
  Co wiec miolem robic,do kog pojsc na skarge jak tyle obcych sie do Polski najechalo,ze ciezko odroznic Polske od Izraela ,ocywiscie po ludziach to widac.
  A w policji to juz chyba pol Ukrainy sluzy i ani sie woz na takigo czy taka spojrzyc ,bo noc pewno na komisariacie do rana .

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s