Refleksje z St. Petersburga


F. William Engdahl: „Rosja wykazuje jeden z najniższych na świecie wskaźników długu publicznego do PKB, tylko 17%, podczas gdy w Ameryce to jest 104%, a średnio w strefie euro jest to 90%”.

F. William Engdahl: Rosyjska pięta Achillesa – refleksje z St Petersburga

Przez trzy czerwcowe dni, od 16 do 18, miałem możliwość udziału jako panelista w corocznym Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w St. Petersburgu w Rosji. Byłem w Rosji wielokrotnie od czasu amerykańskiego przewrotu na Ukrainie w lutym 2014 roku i zapoczątkowanej wtedy eskalacji sankcji militarnych i gospodarczych, skierowanych przeciwko Rosji. Tegoroczne forum, moje drugie, dało mi rzadką możliwość rozmowy z czołowymi rosyjskimi przedstawicielami życia gospodarczego, od dyrektorów korporacji sektora energetycznego, przez rosyjskie koleje, dystrybutora energii elektrycznej, do wielu drobnych i średnich biznesmenów i szerokiej gamy ekonomistów. Te rozmowy unaoczniły niepewną sytuację dzisiejszej Rosji.

F. William Engdahl

Podczas trzech dni dyskusji w St Petersburgu odkryłem, jak bezbronna jest dzisiaj Rosja. Jej piętą Achillesa jest ideologia, kontrolująca wszystkie stanowiska gospodarcze w rządzie Rosyjskiej Federacji pod przewodnictwem premiera Miedwiediewa. Zgodnie z Konstytucją, przyjętą w czasach chaosu Jelcyna, napisanej pod wpływem, jeśli nie podyktowanej przez doradców z Międzynarodowego Funduszu Walutowego, polityka gospodarcza jest wspólnie prowadzona przez premiera, ministrów gospodarki, finansów i tak dalej. Rosyjski prezydent, dzisiaj Władimir Putin, jest odpowiedzialny za politykę zagraniczną i obronę.

 

Auf dem Wirtschaftsgipfel in St. Petersburg macht Kremlchef Wladimir Putin Werbung für westliche Partnerschaften. Quelle: ap

Władimir Putin w St Petersburgu

Aby zadanie uczynić niewykonalnym, ożywienie kredytu dla realnych inwestycji w infrastrukturę olbrzymiego kraju jest zadaniem Centralnego Banku Rosji. Bank Centralny otrzymał dwa zadania konstytucyjne, gdy został utworzony jako jednostka niezależna od rządu po rozpadzie Związku Radzieckiego. Bank Centralny ma kontrolować inflację oraz stabilizować kurs rubla wobec głównych walut. Tak jak na Zachodzie, jego rola jest tylko monetarna, nie gospodarcza.

W czerwcu 2015 roku, gdy pierwszy raz uczestniczyłem w Forum, podstawowa stopa procentowa Centralnego Banku Rosji wynosiła 11%. W szczycie tzw. kryzysu rubla w styczniu 2015 roku osiągnęła ona 17%. Oczekiwano, że Elwira Nabiullina, gubernator Banku od 2013 roku, zacznie proces zdecydowanego obniżania stóp procentowych do rozsądnych poziomów. Było to oczekiwane w kontekście polityki innych banków centralnych. Europejski Bank Centralny, Bank Japonii czy Fed obniżyły stopy procentowe do poziomów najniższych od 500 lat, do 0 lub mniej niż 0. Ponadto od stycznia 2016 roku ceny ropy naftowej wzmocniły rubla. Rosja jest największym na świecie eksporterem ropy, a ceny wzrosły o więcej niż 60%, z 30 dolarów za baryłkę do prawie 50 dolarów po sześciu miesiącach.

Oczekiwane obniżenie stóp procentowych nie miało miejsca. Po roku w czerwcu 2016 roku gubernator Nabiullina dokonała pierwszej obniżki stopy procentowej do ciągle zabójczej stawki 10,5%. Chyba warto wspomnieć, że szanowana monetarystka Nabiullina w 2015 roku została uznana za najlepszego szefa banku centralnego przez londyński magazyn Euromoney. To zły omen dla Rosji. W tych samych kategoriach należy oceniać uznanie Międzynarodowego Funduszu Walutowego dla monetarystycznej obrony rubla przeprowadzonej przez Nabiullinę na początku 2015 roku.

Operacja się udała…. pacjent zmarł

Tegoroczne Forum gościło ponad 12 tys. przedstawicieli życia gospodarczego z całego świata. Dowiedziałem się, że w Rosji współistnieją dwa rządy, każdy po przeciwnej stronie. Każde kluczowe stanowisko gospodarcze jest kontrolowane przez monetarystę, wolnorynkowego ekonomistę z grupy którą można nazwać ‚Przedszkolem Gajdara’. Jegor Gajdar był współautorem, razem z Jeffreyem Sachsem z Harvardu, wspieranym przez George Sorosa, radykalnej terapii szokowej, która odpowiedzialna była za kryzys gospodarczy lat 90-tych, za masowe ubóstwo i hiperinflację.

Dzisiaj Przedszkole Gajdara obejmuje ministra finansów Aleksieja Kudrina, faworyta magazynu Euromoney z 2010 roku, także ministra gospodarki Aleksieja Uliukajewa czy wicepremiera Arkadieja Dworkowicza.

Dworkowicz, absolwent Duke University z Karoliny Północnej, jest protegowanym Jegora Gajdara. W 2010 roku za prezydentury Miedwiediewa Dworkowicz zaproponował szalony plan uczynienia z Moskwy międzynarodowego centrum finansowego przez zaproszenie Goldman Sachs i innych głównych banków Wall Street. Można to nazwać zaproszeniem lisa do kurnika. Credo ekonomiczne Dworkowicza to ‚mniej państwa!’. Był on głównym lobbystą wstąpienia Rosji do Międzynarodowej Organizacji Handlu i próbował stręczyć pomysł szybkiej prywatyzacji tych aktywów, które pozostały własnością państwa.

To kluczowa grupa wokół premiera Miedwiediewa, która dławi jakąkolwiek próbę odrodzenia gospodarczego w Rosji. Oni grają według melodii napisanej w Waszyngtonie przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Departament Skarbu. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy robią to ze względu na swoje przekonania czy z powodu głębokiej nienawiści do Rosji. Efektem ich polityki jest dewastacja rosyjskiej gospodarki. Nałożone przez nich sankcje gospodarcze są o wiele dotkliwsze niż te nałożone przez USA czy EU. Jeśli parta Putina Jedyna Rosja przegra wybory 18 września, to stanie się tak nie ze względu na jego politykę zagraniczną, popieraną przez +80% Rosjan, lecz dlatego że Rosja nie wyczyściła stajni Augiasza z przedstawicieli Przedszkola Gajdara.

Konsensus waszyngtoński

Z różnych rozmów dowiedziałem się szokującej prawdy: oficjalną polityką ekipy gospodarczej Miedwiediewa i Banku Centralnego jest ustalony przez MFW ‚konsensus waszyngtoński’, opisany w nowomowie w Wikipedii:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konsensus_waszyngto%C5%84ski
program cięć i oszczędności budżetowych. Dzieje się tak mimo tego, że Rosja lata temu spłaciła pożyczki z MFW i nie jest zobowiązana do przestrzegania umów, zawartych z tą organizacją, tak jak to było podczas kryzysu rubla z 1998 roku.

Poza tym Rosja wykazuje jeden z najniższych na świecie wskaźników długu publicznego do PKB, tylko 17%, podczas gdy w Ameryce to jest 104%, a średnio w strefie euro jest to 90%, dużo powyżej dopuszczalnego poziomu 60% ustalonego w Maastricht. W Japonii ten wskaźnik wynosi 229%.

Oficjalna polityka Centralnego Banku Rosji z absurdalnie wysokimi stopami procentowymi to redukcja inflacji z 8% do 4% rocznie w drodze oszczędności budżetowych i redukcji konsumpcji. Żadna gospodarka w znanej nam historii nie przetrwała w dobrej formie polityki gospodarczej wymuszonej redukcji konsumpcji, z pewnością nie Grecja czy jakiekolwiek państwo afrykańskie [przypis: inny przykład to Polska]. Mimo to Bank Centralny Rosji jakby działał według dyspozycji automatycznego pilota, posłusznie śpiewa śmiertelne chorały gregoriańskie MFW, jakby były magiczną formułą. Jeśli Rosja będzie kontynuować politykę monetarystyczną, cynicznie będzie można to skomentować: operacja się udała, pacjent zmarł.

Klub Stołypina

Istnieje spójna i doświadczona opozycja wobec liberalnej sitwy Miedwiediewa. Skupili się oni wokół organizacji zwanej Klubem Stołypina, utworzonego przez grupę rosyjskich ekonomistów w 2012 roku w celu wypracowania kompleksowej alternatywnej strategii zmniejszenia rosyjskiego uzależnienia od rozliczeń dolarowych i ekspansji realnej gospodarki.

Miałem zaszczyt uczestniczyć w dyskusji z kilkoma członkami i założycielami Klubu. Współfundatorem Klubu jest Borys Titow, rosyjski biznesmen i otwarty przeciwnik Kudrina, przewodniczący ogólnorosyjskiej organizacji ‚Biznes-Rosja’. Promuje on potrzebę zwiększenia rosyjskiej produkcji towarów, stymulację popytu, przyciąganie inwestycji i cięcia podatkowe oraz cięcia stopy refinansowej Banku Centralnego. Titow jest również kluczową osobą w rosyjskich inicjatywach zwiększenia współpracy z Chinami. Był przewodniczącym rosyjskiej części rosyjsko-chińskiej Rady Gospodarczej, członkiem prezydium Narodowej Rady Zarządzania Spółek.

Mój panel obejmował również ważnych członków Klubu Stołypina: Siergieja Głazjewa, doradcy prezydenta Rosyjskiej Federacji i Andrieja Klepacza, wiceprezesa państwowego banku VEB. Klepacz był uprzednio wiceministrem gospodarki i dyrektorem departamentu prognoz makroekonomicznych Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego i Handlu. Odniosłem wrażenie że są to poważni i zdecydowani ludzie rozumiejący, iż sercem prawdziwie narodowej polityki ekonomicznej są ludzie, a nie inflacja czy jakieś wskaźniki ekonometryczne. (…)
http://journal-neo.org/2016/07/02/russia-s-achilles-heel-reflections-from-st-petersburg/

Przetłumaczył: Tomasz Cukiernik


Z artykułu można wnosić, że na gospodarce Putin się nie zna.

Dostęp do pieniądza i jego niskie oprocentowanie ma szalone znaczenie zarówno dla producenta jak i klienta. A tego Putin zdaje się nie pojmować.

 

Reklamy

15 uwag do wpisu “Refleksje z St. Petersburga

 1. A mnie w roku bodajże 2003 jedna z moich szwajcarsko-niemieckich znajomych, współorganizatorów corocznych kongresów „Mut zur Ethik” powiedziała, że według ich rozeznania William Engdal – który przyjeżdżał na pierwsze spotkania „Mut zur Ethik” – jest amerykańskim agentem. Trochę znając uczestników tych zgromadzeń, podejrzewam że szeptali to agenci USA na ten Kongres zapraszani. Teraz tam ich już prawie nie ma.

  Lubię to

 2. za wp.pl
  „Raportem „Strategia wzrostu” – przygotowanym przez Klub Stołypiński, w którym zasiadają ekonomiści i eksperci, m.in. doradca Putina Siergiej Głazjew i rzecznik praw przedsiębiorców Borys Titow – już wcześniej zajmowała się specjalnie powołana grupa międzyresortowa. Wydawało się jednak, że plan został zarzucony. Teraz jednak dopracowanie go zaproponował prezydencki doradca ds. gospodarczych Andriej Biełousow, a Putin to zaakceptował. W oparciu o raport nie później niż w czwartym kwartale bieżącego roku ma powstać program obejmujący perspektywę średnioterminową.
  Plan Klubu Stołypińskiego przewiduje pobudzanie wzrostu gospodarczego poprzez zwiększenie inwestycji i bodźce monetarne, w tym emisję pieniądza. Z kolei koncepcja Kudrina zakładała, że inwestycje mają być prywatne, a państwo ma dla nich stworzyć odpowiednie warunki poprzez stabilność makroekonomiczną, niską inflację i reformy.”

  Jeśli plan Klubu Stołypińskiego zostanie wdrożony to będzie to dobry znak, że państwo rosyjskie zaczyna poważne inwestycje w oparciu o własny nie dłużny pieniadz. Lepiej samemu wykreować pieniądz niż pożyczać „wydrukowane przez bank banknoty” Trzeba życzyć powodzenia i uważnie się przygladać.

  Lubię to

 3. Mało znam się na ekonomi, a mówiąc między nami to nie znam się ani trochę, ale niezależnie od tego, nie mogę pojąc jak taki kraj jak Rosja z jej ogromnymi zasobami surowcowymi, z inżynierami budującymi stacje kosmiczne, nie sprzedaje ropy, gazu, diamentów i wszelkich innych skarbów za swoją własna walutę, czyli za ruble.
  Co by to dało gdyby sprzedawał za ruble?
  Dałoby to, że Niemcy żeby zdobyć ruble na zakup gazu i ropy musiałyby sprzedawać swoje mercedesy i ople za ruble, to samo Francja, Anglia, i reszta świata. W ten sposób rubel byłby całkowicie niezależny od dolara i w dużej ( a może nawet w całości) mierze niezależny od światowych bankierów

  … Z kolei koncepcja Kudrina zakładała, że inwestycje mają być prywatne, a państwo ma dla nich stworzyć odpowiednie warunki poprzez stabilność makroekonomiczną, niską inflację i reformy.”….

  I tu jest pies pogrzebany, bo wielu z tych co się nakradli kasy, woli ją wywieść z Rosji, zainwestować na zachodzie, lub starać się ją mnożyć w raczej niepewnych transakcjach giełdowych.
  Natomiast ci prawdziwi biznesmeni z motorkiem do działania dużych środków na to by inwestować z reguły nie mają, a to z tej racji, że po pierwsze trzeba zaczynać od zera, rynek jest zapchany towarem, a bez zbytu i zysku rozwijać się jest nie sposób.
  No a jak bank liczy sobie lichwiarskie odsetki po kilkanaście procent, to wiadomo, że kładzie tym samym tamę na wszelkie inwestycje.
  Tak więc koncepcja Kudrina to raczej działanie V kolumny, a nie droga rozwoju.
  Stąd moje przypuszczenie, że Putin na ekonomi i gospodarce zna się jeszcze mniej niż ja i daje sobą manipulować.

  U nas w Polsce daje się pieniądze na małe biznesy ( ponoć 30 tyś. zł, ale też słyszałem o 90 tyś. na założenie siedliska dla ptaków( kurza twarz w mordę jeża, co za idiotyzmy) i wiem że z tego nic nie wychodzi. Ludzie w większości tracą te pieniądze, popadają w długi, ale co cwańsi ….

  Lubię to

 4. Premier Wielkiej Brytanii Theresa May na konferencji w Bratysławie oświadczyła, że jest gotowa do użycia broni jądrowej jako „siły zastraszającej”. (Sputnik)

  To ta pani w peruce.

  Adrian Seklecki
  Glosowanie w izbie lordow dotyczylo rozkazu wydanego kapitanom lodzi podwodnych na wypadek wojny nuklearnej. Rozkaz taki kapitanowie beda mieli wykonac w przypadku gdyby WIelka brytania zostala zaatakowana przez rosje bronia atomowa i rzad zostalby zniszczony razem z calym lancuchem dowodzenia. Sputnik to wszystko oczywiscie przekrecil.

  Lilit Ese · III LO w Olsztynie
  I takie idywidua dostaja sie do polityki.Do zamiatania ulic i mycia kibli a nie straszenia bomba atomowa.

  Lubię to

 5. No Putin nie tylko na polityce zagranicznej ale i na ekonomice chyba też się zna się podobnie, bo przecież aż przez jedna kadencję prezydentury Miedwiediewa (który m. in. wydał zarządzenie zezwalające ONZ na bombardowania, przez Francję i USA, socjalistycznej Libii) był premierem Rosji. I nic nie zrobił, by wyjść spod TOTALNEJ ZALEŻNOŚCI ROSJI OD ŚWIATOWEGO KAPITAŁU (tak to się przed II WŚ nazywało). Czyli Mocarstwo Rosji jest dobrze trzymane w garści przez ten Światowy Kapitał. Nawet BRICS się rozlatuje, bo odpadły zeń Indie i Brazylia.

  Poniżej Trójwładza tegoż „Boga” Naszych Czasów, „cyrkowiec z Watykanu” akurat przebywa w Krakowie, z promocją Jednej Światowej Wiary w Entropię ludzkich zdolności Rozumu (Nous po grecku):

  Lubię to

 6. Andrzej Tokarski – się zobaczy

  Wizyta: Nasz Dobry Pasterz – czy Der Waise Angel?
  ZACHOWAJ ARTYKUŁPOLEĆ ZNAJOMYM

  Czy jest bezpiecznie? Czy jest bezpiecznie?

  Pamiętacie Państwo te słowa?

  Media wszystkich barw ociekają miłością, dobrocią, współczuciem, dobroczynnością, pomocą – świętość leje się strumieniami, tłum tańczy, śpiewa, wiwatuje. Raduje się zwycięstwem Naszej Wiary. Nasi Pasterze z wzniosłymi minami błogosławią swoje owieczki. Serca się radują, duch w Narodzie rośnie. Kto nie z nami…..no! Terlikowski lewituje już pewnie na stałe…

  A tymczasem, (link podała niezawodna ninanonimowa – uznałem, że warto to uwypuklić otwartym tekstem) – po cichutku, od zakrystii, na paluszkach:

  Caritas pod płaszczykiem ŚDM w Polsce sprowadził na stałe nawet 1 000 000 IMIGRANTÓW !!! DO POLSKI !!
  A MIANOWICIE JAK W TYTULE CARITAS POLSKI WRAZ Z KURIAMI KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO W POLSCE WSPÓLNIE I W POROZUMIENIU Z WIELOMA ODDZIAŁAMI CARITASU NA ŚWIECIE ,ALE RÓWNIEŻ CO BARDZO PRAWDOPODOBNE W POROZUMIENIU I ZA ZGODĄ KURII RZYMSKIEJ

  POD PRZYKRYCIEM ORGANIZOWANIA W POLSCE ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY SPROWADZIŁ DO POLSKI Z ZAMIAREM STAŁEGO OSIEDLENIA OD 700 000 DO 1 000 000 IMIGRANTÓW ARABSKIEGO POCHODZENIA

  KTÓRZY W POLSCE PO ZAKOŃCZONYCH DNIACH MŁODZIEŻY POZOSTANĄ JAKO UCHODŹCY Z KRAJÓW OGARNIĘTYCH WOJNĄ LUB PRZEMOCĄ RELIGIJNĄ I POLITYCZNĄ

  JESZCZE DZIŚ UZUPEŁNIENIE TEGO ARTYKUŁU ….. O DOWODY NA WYŻEJ ZAMIESZCZONY WSTĘPNIAK !!

  ONI TU JUŻ SĄ DO POLSKI DOTARŁO JUŻ PRAWIE 3 000 000 „PIELGRZYMÓW”

  p.s na razie zaznaczam traktujcie to jako teorie wygłaszane przez wariata .

  C.D.N ….

  Uzupełnienie 15,30 25.07.2016

  Pomysł sprowadzenia w taki sprytny sposób do kraju który stawia opór importowi „imigrantów” jest nie nowy i od dawna kraży w pewnych środowiskach jako plotka , ale ostatnie wypowiedzi wskazujące na zaistniałe już przygotowania do takiej akcji skłoniły mnie do opisania tego NIE SĄ TO JUŻ PLOTKI ŻRÓDŁA NIE MOGĘ PODAĆ ALE JEST ONO W K.R.K poza Polską .

  OTO MECHANIZM DZIAŁANIA

  Polski kościół katolicki zdecydował SPROWADZI DO POLSKI ISLAMSKICH UCHODŹCÓW DECYZJA JUŻ ZAPADŁA !!
  Posted by miziaforum w dniu Czerwiec 11, 2016

  Polscy biskupi wyrazili zgodę na otwarcie korytarza humanitarnego dla uchodźców!
  Zgodę na organizowanie w Polsce przez Caritas korytarza humanitarnego dla uchodźców z krajów ogarniętych wojną wyrazili biskupi podczas 373. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski.

  Jak poinformował dyrektor Caritas Polska ks. Marian Subocz, kościelna organizacja humanitarna rozpoczyna prace nad uruchomieniem programu, który niedługo może objąć pierwszych potrzebujących.
  Jednym z tematów trwającego w Warszawie 373. zebrania plenarnego KEP była kwestia uchodźców. Ks. Marian Subocz omówił działania, jakie Caritas Polska podejmuje na rzecz pomocy uchodźcom w Syrii, Jordanii i Libanie.

  Zdaniem biskupów, trzeba wzmocnić działania pomocy najbardziej poszkodowanym, a najlepszym rozwiązaniem jest stworzenie tzw. korytarza humanitarnego. Polega on na bezpiecznym przywożeniu niewielkich grup uchodźców, którzy dzięki specjalnym wizom przylecą samolotem, unikając tym samym narażania życia w czasie przeprawy przez morze.

  – Tych, którzy przebywają w obozach dla uchodźców, a chcieliby być w Polsce, będziemy sprowadzać do kraju – mówi KAI ks. Marian Subocz. Dyrektor Caritas Polska zauważa, że Kościół, zachowując odpowiednie przepisy, ma prawo pomagać tym, którzy pomocy potrzebują. – Osoby, które zechcą przyjechać do Polski będą musiały przejść odpowiednie kontrole i otrzymać od władz państwowych wizę humanitarną – podkreśla.

  Ks. Subocz mówi, że korytarz humanitarny nie jest rozwiązaniem masowym, skorzysta z niego na początek kilkadziesiąt osób. Dodaje jednak, że trudno mówić o konkretnych danych, ponieważ dopiero dziś, gdy pomysł został zaakceptowany przez biskupów, można zacząć opracowywać konkretne działania, wykorzystując przy tym doświadczenia, jakie mają już inne kraje.

  Idea korytarzy humanitarnych zaakceptowana została przez papieża Franciszka i funkcjonuje już we Włoszech. Pomocą uchodźcom zajmuje się tam Wspólnota Świętego Idziego, a wspiera włoska Caritas. Jedynie w marcu z takiej pomocy skorzystało tam ok. sto osób.

  Zdaniem Ojca Świętego korytarze są konkretnym znakiem zaangażowania na rzecz pokoju i życia.

  kolKAI

  http://www.fronda.pl/a/polscy-biskupi-wyrazili-zgode-na-otwarcie-korytarza-humanitarnego-dla-uchodzcow,73067.html

  p.s moje przypomnienie , pamiętacie całkiem nie dawno jak wam napisałem ze NAWET JAK PIS I RZĄD ODMÓWI TO I TAK POLSKI NIE OMINIE NAJAZD MUZUŁMAN !!

  WYTŁUMACZĘ O CO CHODZI Z TYMI KORYTARZAMI HUMANITARNYMI

  CARITAS BĘDZIE DO POLSKI SPROWADZAŁ SAMOLOTAMI W/W MUZUŁMAN , PO CO SAMOLOTEM ??? A WŁAŚNIE !! WŁAŚNIE PO TO ŻEBY W PAPIERACH MIELI NAPISANE ŻE NA TERYTORIUM POLSKI ZNALEŹLI SIĘ PO PRZEKROCZENIU GRANICY SYRYJSKIEJ !!

  JAK W PLANIE WIDZICIE ONI MAJA TU BYĆ CHWILKĘ ABY DOSTAĆ SIĘ DO NIEMIEC !!

  A NIEMCY ICH PRZYJMĄ , POTEM ZROBIĄ SELEKCJE CZYLI WEZMĄ MĄDRYCH I WYKSZTAŁCONYCH A DURNI BANDYTÓW I PRYMITYWÓW ODEŚLĄ ZGODNIE Z PRAWEM DO KRAJU Z KTÓREGO ONI DOSTALI SIĘ DO NIEMIEC !!

  JAKI TO KRAJ DLA NIEMCÓW BĘDZIE ….. ANO POLSKA !!!

  NO I DOBRA POWIECIE TO MY ICH DO SYRII Z POWROTEM !!!

  NIC Z TEGO SYRIA JEST KRAJEM OBJĘTYM WOJNĄ I ŻADNE PRAWO NA ŚWIECIE NIE POZWOLI ICH TAM WYSŁAĆ …. NIE WOLNO WYSYŁAĆ UCHODŹCÓW Z BEZPIECZNEGO KRAJU DO KRAJU OGARNIĘTEGO WOJNĄ !!

  DLA TEGO JEST POTRZEBNY SAMOLOT ABY W PAPIERACH STAŁO NAPISANE WSIADŁ W SYRII WYSIADŁ W POLSCE !!!

  NA TYM TO POLEGA !!!

  ——————————-

  TO TYLE CO DO SPOSOBU ZALEGALIZOWANIA TYCH OSÓB TUŻ PO ŚWIATOWYCH DNIACH MŁODZIEŻY W POLSCE

  JAK WIDZICIE WYŻEJ NIE DA SIĘ ICH JUŻ USUNĄĆ Z POLSKI W SPOSÓB LEGALNY I ZGODNY Z PRAWEM ..

  POZOSTAJE WYJAŚNIĆ CO MA ZAMIAR POWIEDZIEĆ POLAKOM PAPIEŻ FRANCISZEK W MOWIE SPECJALNIE PRZYGOTOWANEJ NA SPOTKANIE Z POLAKAMI W POLSCE

  DUŻO MÓWI SAM TYTUŁ I ZARYS TEJ WYPOWIEDZI , PRZEMÓWIENIA ??

  KTÓREJ POLACY MAJĄ WYSŁUCHAĆ A TYTUŁ ROBOCZY BRZMI MNIEJ WIĘCEJ TAK

  ” POLACY NIE LĘKAJCIE SIĘ IMIGRANTÓW ”

  JA MYŚLĘ ŻE TA JEGO ZAPEWNE DOŚĆ OBSZERNA MOWA BĘDZIE MIAŁA NA CELU WYSTUDZENIA OBAW POLAKÓW PRZED ISLAMEM I ZARAZEM MA ZA ZADANIA USPOKOIĆ WIĘKSZOŚĆ POLAKÓW …. W CHWILI GDY CAŁA SPRAWA WYJDZIE NA JAW ŻE

  ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY W POLSCE ZOSTAŁY ZORGANIZOWANE TYLKO I WYŁĄCZNIE JAKO AKCJA PRZESZMUGLOWANIA I ZAINSTALOWANIA W POLSCE IMIGRANTÓW Z KRĘGU KULTURY ARABSKIEJ .

  OBAWIAM SIĘ ŻE ZOSTALIŚMY WYDYMANI W SPOSÓB NADZWYCZAJ PERFEKCYJNY !

  więcej: https://miziaforum.wordpress.com/2016/07/25/caritas-pod-plaszczykiem-sdm-w-polsce-sprowadzil-na-stale-nawet-1-000-000-imigrantow-do-polski/

  Więc, kończąc myśl rozpoczętą w tytule, sam siebie pytam: Czy ten rozmodlony, na biało ubrany staruszek, to Nasz Dobry Pasterz – czy Anioł Zagłady?

  Der Waise Angel z filmu Maratończyk – to jest pierwsze skojarzenie jakie od dawna towarzyszy mi za każdym razem, gdy widzę Franciszka…

  Dwa słowa kometarza natury ogólnej: wbrew powszechnie obowiązującej narracji nie dotrzegam zagrożenia ze strony Islamu. Prawdziwym źródłem zagrożenia są ci, którzy poprzez sprowadzanie wojowników ze świata islamu oraz organizowanie różnego rodzaju prowokacji usiłują doprowadzić do starcia na linii Europa-świat Islamu. Do rozpętania tego konfliktu na znaczną skalę zamierzają użyć wcześniej sprowadzonych wojowników po ich wcześniejszym zmobilizowaniu, przeszkoleniu, w odpowiednim czasie uzbrojeniu.

  Organizatorzy tego najazdu nie należą do świata Islamu. Franciszek, też nie należy, działa ramię w ramię z wspomnianymi organizatorami. Można zaryzykować twierdzenie, że NALEŻY do organizatorów.

  I niec to będzie moja refleksja na ŚDM…

  http://att.neon24.pl/post/132946,wizyta-nasz-dobry-pasterz-czy-der-waise-angel

  Lubię to

 7. No, ciekawa ta sprawa z „korytarzami humanitarnymi”. Wczoraj na http://www.vesti,ru oglądałem mapkę „korytarzy humanitarnych” jakimi są ewakuowani, z Aleppo w Syrii „umiarkowani opozycjoniści” wyrzucani z tego wielkiego miasta przez zjednoczone siły syryjsko-rosyjskie. Czy przypadkiem to nie oni zostaną, z terytorium już Turcji, przetransferowani samolotami do „korytarza dla uchodźców” jaki w Polsce przygotowuje Kościół Przenajświętszy? Przypominam, w latach 1980 przez Kościół przechodził nielegalno-legalny „korytarz zaopatrzenia” Podziemno-Legalnej Solidarności w dewizy, dobrej jakości produkty żywnościowe, sprzęt poligraficzny a nawet i radiowy.

  O, na tym adresie można sobie popatrzeć na mapkę „humanitarnych korytarzy” ewakuacji „umiarkowanych syryjskich opozycjonistów” z Aleppo. Gdzie? Granica z Turcją jest w zasięgu 1-2 dni marszu:

  http://www.vesti.ru/doc.html?id=2781740&tid=95994#/video/https%3A%2F%2Fplayer.vgtrk.com%2Fiframe%2Fvideo%2Fid%2F1553409%2Fstart_zoom%2Ftrue%2FshowZoomBtn%2Ffalse%2Fsid%2Fvesti%2FisPlay%2Ftrue%2F%3Facc_video_id%3D687330

  Lubię to

 8. „..Czy przypadkiem to nie oni zostaną, z terytorium już Turcji, przetransferowani samolotami do „korytarza dla uchodźców” jaki w Polsce przygotowuje Kościół Przenajświętszy? Przypominam, w latach 1980 przez Kościół przechodził nielegalno-legalny „korytarz zaopatrzenia” Podziemno-Legalnej Solidarności w dewizy, dobrej jakości produkty żywnościowe, sprzęt poligraficzny a nawet i radiowy. ..”

  Zbrodniarzy hitlerowskich też krk transferował do ameryki pd.
  Zdaje się to ich już taka tradycja i specyalność

  Lubię to

 9. No, ciekawa ta sprawa z „korytarzami humanitarnymi”. Wczoraj na http://www.vesti,ru oglądałem mapkę „korytarzy humanitarnych” jakimi są ewakuowani, z Aleppo w Syrii „umiarkowani opozycjoniści” wyrzucani z tego wielkiego miasta przez zjednoczone siły syryjsko-rosyjskie.

  A SŁYSZELIŚCIE PANOWIE O OPERACJI ,,MOST” PRZEPROWADZONEJ W LATACH 1990-1992?

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Operacja_Most

  TUTAJ MOŻNA POCZYTAĆ O LOSACH PEWNEJ SPÓŁECZKI, KTÓRA BRAŁA W TYM UDZIAŁ I O GENERALE, KTÓRY ,,WĄCHA KWIATKI OD SPODU!”

  http://wpolityce.pl/polityka/256457-aferzysci-z-art-b-ujawnia-kulisy-operacji-most-o-tajnym-przerzucie-zydow-z-zsrr-do-izraela-opowiedza-na-konferencji-naukowej-do-komitetu-honorowego-wpisali-doradce-komorowskiego

  Pozdrawiam

  Lubię to

 10. Ad Marka

  W SYMBOLICE WYGLĄDA TO TAK:

  CHIMERA

  ALBO TAK, WĄŻ ZAMIENIONY NA SMOKA – STARODAWNY WĄŻ CZYLI SMOK (DRAKON, DRAGON)

  ZNACZENIE SYMBOLICZNE TYCH TRZECH ŚWIATOWYCH POTWORÓW:

  KOŚCIÓŁ REPREZENTOWANY JEST PRZEZ KOZŁA/CAPA/BARANA

  FINANSE TO JEST DOMENA LWA, KTÓRY MIESZKA W ANGLII (W HERBIE ANGLII TRZY LWY) I REPREZENTUJE LONDYŃSKIE CITY/SQUARE MILE, KTÓRY POSIADA DZIWNY HERB Z DWOMA SMOKAMI:

  SENTENCJA ŁACIŃSKA: DOMINE DIRIGE NOS – PANIE, PROWADŹ NAS.

  WĘŻE/SMOKI TO SĄ PRZEDSTAWICIELE WOJSKA/ARMII KTÓRE WYSTĘPUJĄ NA CAŁYM ŚWIECIE ALE NAJWIĘKSZYM ,,ŻANDARMEM ŚWIATA”, WIADOMO KTO JEST.

  TO SĄ BESTIE (łac. bestia – zwierzę) KTÓRE SYMBOLICZNIE RZĄDZĄ ŚWIATEM – CHCIAŁ, NIE CHCIAŁ – TRINITY!

  ZNAK BESTI WZIĘLI NA PRAWĄ RĘKĘ LUB CZOŁO…

  W KOŚCIÓŁKACH WYGLĄDA TO TAK: BIERZE SIĘ PRAWĄ RĄSIĘ, PRZYKŁADA DO CZÓŁKA, I WYPOWIADA SIĘ ,,MAGICZNE SŁOWA” – W IMIĘ OJCA…

  W ARMII/WOJSKU/SŁUŻBACH MUNDUROWYCH, BIERZEMY PRAWĄ RĄCZKĘ I KIERUJEMY JĄ W STRONĘ DASZKA CZAPKI LUB W OKOLICE CZOŁA!

  P.S. MUSZĘ DODAĆ, ŻE TRZY BESTIE PROWADŻĄ PASOŻYTNICZY TRYB ŻYCIA, ŻYJĄC DOSTATNIO KOSZTEM INNYCH, WMAWIAJĄC WSZYSTKIM, ŻE SĄ NIEZBĘDNI I BARDZO POTRZEBNI DLA SZEROKIEGO OGÓŁU, BO BEZ NICH, NIE BYŁOBY ŻYCIA NA ZIEMI! AMEN!

  Pozdrawiam

  Lubię to

 11. Ad Adm-inka

  Szanowny Adm-inku, co tu pisać, SODOMCIA I GOMORKA I TYLE W TEMACIE!

  28. Światowe Dni Młodzieży – spotkanie młodych katolików, które odbyło się 23–28 lipca 2013 r. w brazylijskim Rio de Janeiro

  APOSTATA FRANCISZEK – SŁUGA ANTYCHRYSTA

  Szokujące Fakty o Zakonie Jezuitów (Prawdziwe oblicze Jezuitów) Papież Franciszek jest Jezuitą

  Serdecznie pozdrawiam

  Lubię to

 12. Adm prosi o jakiś komentarz. „A o ŚDM nikt nie napisze?”

  No to go napiszę. W TVN pokazywali, że papież kończąc swe dzisiejsze publiczne występy zacytował słowa Jezusa, przez chrześcijan uważanego za Boga chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Ale jak wskazuje historia chrześcijaństwa, Jezusowi-bogu nic z tego „chciejstwa” nie wyszło. Jego śmierć na krzyżu uznano za ofiarę, która odkupiła Grzech Pierworodny (i wszystkie następne nim spowodowane) ale tylko WYBRANYM weń, jako „baranka bożego który gładzi grzechy świata” wierzącym. Cytuję:

  Św. Paweł w „Liście do Rzymian” rozdz. 8 przypomina, iż „On, (Bóg Ojciec) który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał (na ofiarę), jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał?

  No to był ten Bóg Ojciec Miłosierny, czy też Niemiłosierny dla swojego Syna, skoro go na Ofiarę przeznaczył, wbrew „chciejstwie” tegoż swojego Bożego Klona, który chciał miłosierdzia bez ofiar? A ponieważ cały obecny cyrk w Krakowie odbywa się pod hasłem Bożego Miłosierdzia, to dziwnym mi się wydaje, że ten tak Super Miłosierny Bóg, od czasów Adama i Ewy przed tysiącami lat, uparł się by nie okazać swego Miłosierdzia i wybaczyć ludziom grzechu, którym od początku dziejów zostali oni, przez Boga Ojca, dziedzicznie napiętnowani.

  W tym kontekście Obłudy Katolickiego Bożego Miłosierdzia warto przypomnieć, że na świecie „rozrabia” konkurencyjny Bóg, zwany Allach, który zgodnie z żądaniem Jezusa, Wszystkim Ludziom Grzech Pierworodny Adama i Ewy „wykasował z rejestru”. Co więcej jego kolejny posłaniec Mahomet stwierdził w księdze zwanej Koran że Jezus – poprzedzający go posłaniec „Boga nad bogami” – w ogóle nie męczył się na krzyżu, a PIERWORODNE ZŁO na świecie pojawiło się wraz z OBŁUDĄ żydo-chrześcijańskiego establiszmentu

  Lubię to

 13. Tak odnośnie jeszcze usuperpaństwowienia jewROPY. Eurowładcy rozsyłają postulaty, a JP2 2 i 1/2 (fRANCISZEK) na zakończxenie ŚDM powiedział, że: Nie należy zwracać uwagi na granice państwowe, należy przyjmować uchodźców, a nie bazować na „nienawiści miedzy narodami”. Czyli w skrócie – nie chcesz by ktoś z zewnątrz przychodził i przemeblowywał (bądź demolował) twój dom – jesteś faszysta. Nie chcesz by ulice twojego miasta zmieniały się w dżungle bezprawia jak w USA czy Francji – jesteś człowiekiem przepełnionym nienawiścią do innych ras. Musisz chyba dać się zaszlachtować, żeby pan w białej mycce i łysiejący eurokomisarz nie pomysleli o tobie żeś niecywilizowany barbar.

  W świetle ostatnich wydarzeń powoli staje się jasne, dlaczego Benedykt XVI musiał zostać zrzucony z papieskiego tronu – ze zbyt wieloma interesami kolidowała jego polityka.

  Lubię to

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Facebook photo

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Google+ photo

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s