W szponach amerykańskiej supermoralności


USA stworzyły arsenał prawny, przy pomocy którego przywłaszczyły sobie prawo do sądzenia innych krajów i przekształciły tenże arsenał w narzędzie jak najbardziej skutecznej ofensywy ekonomicznej.

„Politycy państwa, które przestało być suwerenne są nieprzerwanie poddawani procesom weryfikacyjnym i obowiązuje ich wydajność”

Ktoś zapyta przez kogo są weryfikowani? Otóż nie są weryfikowani przez naród, ale przez transnarodowych bankierów i amerykański senat, który produkuje „ustawy moralne” na użytek Goldman Sachs.

Amerykańska wyższość moralna uczy nas i karze

La superiorità morale Usa ci insegna e ci punisce

http://www.maurizioblondet.it/la-superiorita-morale-usa-ci-insegna-ci-punisce/

Maurizio Blondet   1 kwiecień 2016     tłum. RAM

 „Apeluję do rządów o współpracę, o przyznanie, że suwerenność jest iluzją, całkowitą iluzją do zaniechania”– w ten sposób, kilka dni temu wypowiedział sięPeter Sutherland, specjalny przedstawiciel sekretarza ONZ.

Peter Sutherland

https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Sutherland

Po czym dodał:

„Czasy, w których można było ukryć się poza granicami i płotami skończyły się dawno. Powinniśmy pracować i współpracować razem w celu stworzenia lepszego świata, co oznacza konieczność zniszczenia prowincjalnych familizmów, zniszczenia przestarzałych pamięci historycznych, przeżytych wyobrażeń o własnym kraju i uznanie, że jesteśmy częścią ludzkości”.

Można skomentować, że są to frazesy, strzępy politycznie poprawnego myślenia grupowego, do jakiego przyzwyczajają nas nasi politycy, papież Franciszek i cały postępacki cyrk medialny. To, co nadaje tym zdaniom większej wymowy, to osoba, która je wypowiada.  Sutherland, który jest dzisiaj specjalnym przedstawicielem ONZ− w przeszłości był dyrektorem Royal Bank of Scotland, następnie pracował w Goldman Sachs International i był członkiem  komitetu sterującego grupy Bilderberg.

Aktualnie znajduje się w zarządzie giganta ubezpieczeniowego  Allianz i międzynarodowego koncernu farmaceutycznego Eli Lilly. To Sutherland doradził, że:„Niemcy powinny przyjąć 1 milion emigrantów rocznie przez 30 lat”.

Jest rzeczą ciekawą odnotowanie, że lekcje moralności filantropijnej, wezwania do gościnności i potępianie naszego małostkowego i nikczemnego egoizmu – które lansują politycy i Franciszek, pochodzą właśnie ze środowisk bankierów.

Potężni władcy banków inwestycyjnych i zarządzający rynkiem globalnym –  Sutherland był również dyrektorem WTO − World Trade Organization (czyli „strażnikiem” handlu bez ceł) – oceniają nas jako mizernych chrześcijan,  ludzi zbytnio przywiązanych do naszej własności i chcą nas intensywnie umoralniać.

Jak wiadomo, amerykańska moralność ma zamiar ukarać  Volkswagena za oszukiwanie na emisji zanieczyszczeń –  kara ma wynosić 20 miliardów dolarów.

W roku 2015 sąd amerykański skazał bank  BNP Paribas na zapłacenie 8.9  miliardów dolarów za pogwałcenie amerykańskiej ustawy o embargo nałożonego na Sudan i Iran –pieniądze, które wg. wersji uficjalnej, posłużyły rządowi do „wypłacenia ofiarom odszkodowań”.

 Skazano również  Alstom na karę w wysokości 770 milionów dolarów za sprzedaż sekcji energetycznej a  General Electric, 800 milionów  zapłacił  Siemens, 170 milionów  Alcatel oraz 5 – 6 miliardów zapłaciło razem  około pół tuzina europejskich spółek przemysłowych za − „korupcję”. Również szwajcarskie banki musiały słono zapłacić amerykańskiej moralności –  około 35 miliardów dolarów.

Można ironicznie powiedzieć, że eksterytorialność prawodawstwa amerykańskiego jest olbrzymim progresem etycznym.

„Stare” prawo miało tę”wadę”, że miało zastosowanie w obrębie granic państwowych. Ale jak naucza  Sutherland – dziś w  ONZ, a wczoraj w  Goldman Sachs − „czasy, w których można było ukryć się poza granicami dawno się skończyły”.

Nie istnieje na świecie miejsce − za wyjątkiem upatrzonych rajów podatkowych −  gdzie „kanalie, przekupni politycy, spółki i banki”  mogłyby się ukryć przed amerykańskimi sędziami.

Mówił o tym w lutym dziennikarz – ekspert ekonomiczny Jean-Michel Quatrepoint, członek  Fondation Res Publica, opisując arsenał prawny, przy pomocy którego super – potęga przywłaszczyła sobie prawo do sądzenia innych krajów i w jaki sposób przekształciła tenże arsenał  w narzędzie jak najbardziej skutecznej ofensywy ekonomicznej.

Fondation Res Publica

http://www.fondation-res-publica.org/

Wszystko zaczęło się po upadku ZSRR, kiedy to Waszyngton wyposażył się tak w ustawy antykorupcyjne jak i ustawy mające na celu obronę nakładanych przez niego sankcji zagranicznych. Ustawy te dotyczyły – pozornie – firm amerykańskich, ale nie tylko. Przykładem tego może być Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), stosowana na początku jedynie względem przedsiębiorstw amerykańskich, ale od roku 1998 używana także w stosunku do firm nie amerykańskich  – i która obecnie służy za wzór konwencji OCSE − „przeciwko korupcji” − Convention on Conciliation and Arbitration within the OSCE.

Foreign Corrupt Practices Act

https://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_Corrupt_Practices_Act

Organization for Security and Co-operation in Europe

https://en.wikipedia.org/wiki/Organization_for_Security_and_Co-operation_in_Europe

Należałoby następnie wspomnieć o istnieniu całej chmary przepisów, którehandel z krajami objętymi embargiem amerykańskim uznają za przestępstwo −  jak np. ustawa  Helms-Burton -D’Amato odnosząca sie do 70 krajów, z którymi handel jest zakazany. Standard Chartered Bank w roku 2006 zapłacił 700 milionów dolarów kary za transakcje z Teheranem. Ponadto istnieją jeszcze dodatkowe ustawy kryminalizujące handel z krajami objętymi embargami ONZ−u – czyli pranie brudnych pieniędzy na rzecz band narcos i terrorystów.

Po 11 Wrześniu, przyjęta ustawa  Patriot Act ofiaruje amerykańskim agencjom jeszcze więcej możliwości do szpiegowania komunikacji informatycznych –  w tym także ich sojuszników i podkomendnych, czego dowodem jest NSA podsłuchująca telefon komórkowy Angeli Merkel. Z pewnością podsłuchiwane są także telefony kierujących najpoważniejszymi przedsiębiorstwami w Europie chociaż prawdę mówiąc do niczego nie jest to potrzebne, jakoże  europejskie rządy same dały upoważnienie do weryfikacji całości ich transakcji przez SWIFT – izbę rozliczeniową znajdującą się w Belgii.

 Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Society_for_Worldwide_Interbank_Financial_Telecommunication

Ustawa  Dodd – Frank z 2010 przyznaje organowi Securities and Exchange Commission – nadzór Giełdy – władzę przeciwdziałania jakiemu kolwiek jej pogwałceniu, nawet gdyby zaistniało ono poza Stanami Zjednoczonymi i brali w nim udział nie Amerykanie.

Natomiast  Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) – ustawa z roku 2014 upoważnia amerykański organ podatkowy do działań eksterytorialnych – co zobowiązuje banki zagraniczne do do stania się jego agentami i do dostarczania mu wszystkich informacji na temat kont bankowych i innych dóbr obywateli amerykańskich, gdziekolwiek by się oni nie znajdywali. W przypadku niespełnienia tego wymogu, tego rodzaju bankom jest konfiskowane 30 % dochodu zarobionego w USA  lub może im nawet grozić im wycofanie zezwolenia na prowadzenie działalności w USA, co w przypadku dużego banku jest praktycznie rzecz biorąc wyrokiem śmierci.

FATCA w sposób doskonały posłużyła do wymuszenia na bankach szwajcarskich rezygnacji z obowiązku tajemnicy bankowej i nie tylko. To na podstawie tej samej ustawy, która została użyta do wyegzekwowania od  BNP Paribas wyżej wymienionej mega− kary, bank ten został zobowiązany do dostarczenia danych odnośnie kont bankowych tak jego amerykańskich jak i francusko – amerykańskich klientów, którzy nigdy nie pracowali i nie zarabiali w USA. Jak wyjaśnił   Jean-Michel Quatrepoint : „W przypadku gdy we Francji zapłacili oni niższy podatek niż ten, który musieli by zapłacić w USA, Internal Revenue Service (agencja rządowa USA zajmująca się sciąganiem podatków) żąda zapłacenia ‚różnicy'”.

 No cóż, któż ma odwagę sprzeciwić się tymże ustawom?  Któż  można zakwestionować słuszność  „walki z przekupstwem”? Albo walki z praniem brudnych pieniędzy należących do narcos, czy też do terrorystów?

 A zatem co macie do ukrycia, wy, którzy chcecie zachować waszą suwerenność – która stała się iluzją – i granice waszego państwa, których już nie ma?

 Stąd widać jak bardzo politycy − zwłaszcza lewica i papież Franciszek – są podporządkowani „wzniosłym zasadom etycznym” podyktowanym przez wielki business finansowy USA. Stali się oni dobrowolnymi promotorami kapitalizmu globalnego, tego, o którym Christian Salmon mówi: „politycy państwa, które przestało być suwerenne są nieprzerwanie poddawani procesom weryfikacyjnym i obowiązuje ich wydajność”

 Christian Salmon

https://fr.wikipedia.org/wiki/Christian_Salmon

Ktoś zapyta przez kogo są weryfikowani? Otóż nie są weryfikowani przez naród, ale przez transnarodowych bankierów i amerykański senat, który produkuje „ustawy moralne” na użytek Goldman Sachs.

 W ten to sposób „najwyższa moralność” stała się globalną ofensywą przeciwko wszystkim, zdolną do spenetrowania każdego sektora – ale  mam nadzieję, że wkrótce tego rodzaju „wzniosła etyka” ukaże swą prawdziwą twarz, tj. bycie jednym z elementów amerykańskiej dominacji świata.

Globalizacja, współzależność ekonomiczna – ukrywane pod płaszczykiem  „efektywności” przeciwko znienawidzonej „autarkii” – przekształcają się w uzależnienie polityczne i w niewolnictwo od emitenta waluty międzynarodowej.

Obecnie udało się odtworzyć  te same relacje jakie Londyn miał ze swymi koloniami w czasach imperialnych, tyle że na o wiele większą skalę. Indiom wolno było i musiały produkować bawełnę, ponieważ robiły to „po cenach konkurencyjnych”, ale nie mogły jej prząść i tkać – jakoże robiły to „po cenach konkurencyjnych”  fabryki brytyjskie.

Tu trzeba podkreślić, że było to zakazane przez prawo – Gandhi był parokrotnie zamykany w wiezieniu ponieważ publicznie prząsł bawełnę. Dlatego na fladze Indii znajduje się kołowrotek.

Tyle że była to dominacja nad krajami słabo rozwiniętymi. Natomiast dzisiejsza globalizacja dała w ręce USA dominację nad tzw. pierwszym światem i Europą. Rosja, Iran i inni „wrogowie” mogą zostać wyrzuceni ze świata i pozostawieni samym sobie bez możliwości sprzedawania czy kupowania.To, co jest szczególnie wstrętne w tej historii, to fakt, że całość maskowana jest rzekomą wyższością moralną i osądem etycznym – co nie jest niczym innym  jak hipokryzją.

 Sprawa  Volkswagena – tutaj, pozornie wydaje się, że kara za kruczek jest zasłużona,  jednakże VW miał na celu rozpowszechnienie w Ameryce silników dieslowskich, jakich amerykańscy producenci samochodów nie umieją wytwarzać i jakich USA nie chcą produkować.

Jak opowiada o tym Quatrepoint − VW dopuścił się zdrady − powołując się na prawo niemieckie, zabraniające udostępniania tajemnic przemysłowych i handlowych krajom nie należącym do Unii Europejskiej  i tym samym odmawiając amerykańskim sędziom dostępu do jego danych w Niemczech. A Amerykanie żądają wszystkiego: dokumentów, maili, itd. Czy VW zdoła się im przeciwstawić?  Istnieje niebezpieczeństwo zamknięcia jego fabryk w USA „.

Francuska spółka  Alcatel, po zapłaceniu kary musiała zgodzić się na obecność przez 3 lata w jej control room tzw. „niezależnego kontrolera”, któremu była zmuszona dostarczać wszystkich informacji jakich ten żądał, bez żadnych wyjątków. Jak zapewnia Quatrepoint −  podczas tych 3 lat wszystkie procesy i tajemnice przemysłowe przedsiębiorstwa wylądowały w rękach Amerykanów.

78 % światowych transakcji handlowych odbywa się w dolarach, a zatem podlegają one prawu amerykańskiemu.

Są sekwestry i sekwestry

 Część kary pieniężnej na jaką został skazany BNP Paribas  zostanie przeznaczona – wg. życzeń amerykańskiego senatu – na „odszkodowania dla obywateli USA, którzy byli zakładnikami w amerykańskiej ambasadzie  w Teheranie” – jest to 55 osób, które w 1979 roku były przetrzymywane w ambasadzie przez 444 dni.  Zajście to było reakcją Irańczyków na wiadomość  o tym, że rząd amerykański skonfiskował wszystkie kapitały zagraniczne będące własnością rzadu Iranu i zdeponowane w Chase Manhattan Bank. Jak z tego wynika sekwestr sekwestrowi nierówny. Niektóre z nich są niemoralne, inne absolutnie nie.

Sekwestry amerykańskie nigdy nie są niemoralne. Bankierzy, ktorzy rozpętali kryzys rynku subprimów nigdy nie zostali ukarani.Wprost przeciwnie, właśnie ci bankierzy uczą nas dziś moralności i tego że mamy przyjmować  u nas uchodźców islamskich bez tabù i bez prowincjonalizmów.

 Wśród tychże  moralizatorów  jest rzeczą wręcz niemożliwą nie wspomnienieć  szczególnie aktywnego w dawaniu nam lekcji ze wszechstronnej humanitarności – czyliGeoge’a Sorosa. Ten „wzór” dla nas wszystkich – który w ostatnim czasie werbuje za 15 dolarów na godzinę bezrobotnych amerykańskich, aby ci w sposób gwałtowny przerywali wiece Donalda Trumpa – realizując w ten sposób jego walkę przeciwko „faszyzmowi” – jest także tym, który przygotował w całości organizację masowego najazdu uchodźców na Europę. Soros oznajmił: „Nasz projekt uważa ochronę uchodźców jako cel, natomiast granice państw uważamy za przeszkodę”.

 Soros, który od lat młodzieńczych „ćwiczył się w wysokich standardach etycznych” − teraz nas nimi obdarowuje.

Już jako nastolatek, w 1944 roku, na Węgrzech pomagał oddziałom  Gestapo i  SS w deportacji 440 000 Żydów – w ciągu 2 miesięcy. Najpierw został członkiem tzw. judenrat, tj. komitetu zajmującego się na rzecz Niemców selekcją Żydów przeznaczonych do aresztowania i deportacji. Później − za sprawą swego ojca Theodora Sorosa, od którego pobierał „nauki” – przekupił funkcjonariusza ministerstwa rolnictwa i zamieszkał w jego domu. Dług wdzięczności spłacił pomagając mu w konfiskacie ukrywanych przez Żydów majętności – podczas tej  akcji, nasz moralizator wypłacił sobie „odszkodowanie”, wykrawając dla siebie napiwek.

 Był to pierwszy kapitał Sorosa, z który po wojnie wyruszył do Londynu, a później doNowego Yorku, gdzie został maklerem giełdowym. W ten sposób pozostawił za plecami Węgry, które dostały się w pułapkę żydokomuny, pomimo, że w owych czasach, Soros miał upodobania anty – kapitalistyczne − jednakże nie do tego stopnia, aby zdecydować się na życie w raju realnego socjalizmu.

 Z drugiej strony „nawracał” się na “Open society” głoszoną przez Karla Poppera, swego żydowskiego mistrza antykomunisty. Obecnie Soros zajmuje 35 pozycję w drabinie najbogatszych ludzi świata i zajmuje się walką o „najlepsze ideały” takie jak :  „prawa człowieka”, legalną aborcję, ogólnie dostępne narkotyki, „kolorowe wiosny” na Wschodzie, „demokrację” w Kijowie, itd.

 W roku 2011, podczas transmisji telewizyjnej „“60 Minutes”, CBS, prowadzący ją Steve Kroft zapytał Sorosa czy dręczą go wyrzuty sumienia po tym, w jaki sposób zachował się względem swoich współplemieńców – Żydów węgierskich. Soros odpowiedział uśmiechając się szyderczo:  „Nie, ponieważ nie istniały powody dla których nie powinienem był tak postąpić. Gdybym ja tego nie zrobił, ktoś inny byłby zabrał im te rzeczy – a zatem nie mam żadnego poczucia winy.” Po czym wyjasnił, że „był to najszczęśliwszy okres mojego życia”.

George Soros „The Happiest Time in My Life”

https://youtu.be/RZ2U6Rl98PM

Jakże nie zauważyć na koniec, że papież Franciszek i postępackie lewactwo stoją tak po stronie Sorosa jak i amerykańskiej moralności.

Ratzinger nie mógł „ani kupować ani sprzedawać”. 

Ratzinger non poté “né vendere né comprare”
http://www.maurizioblondet.it/ratzinger-non-pote-ne-vendere-ne-comprare/

Maurizio Blondet     28 wrzesień 2015        tłum. RAM  

 (…) Na podstawie informacji dostępnych na blogu  http://sauraplesio.blogspot.it/2015/09/giallo-vaticano.html  dowiadujemy się, że kiedy, 13 lutego 2013, papież Benedykt XVI w sposób nieoczekiwany i niezrozumiały zrezygnował ze swego urzędu – IOR czyli bank Watykanu od pewnego czasu został wykluczony ze SWIFT-u; co oznacza, że jakiekolwiek jego ewentualne operacje finansowe zostały uniemożliwione. Kościół został potraktowany tak, jak Ameryka oceniła Iran –  jako „państwo-terrorysta”. Było to dobrze przygotowane zniszczenie ekonomiczne, poprzedzone wcześniejszą ostrą kampanią przeciwko bankowi watykańskiemu, potwierdzoną otwarciem dochodzeń ze strony sądownictwa włoskiego (…).

Niewiele osób wie co to takiego SWIFT (skrót oznacza Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication – organizacja – system wymiany informacji bankowych): oficjalnie zajmuje się czymś, co w języku banków określa się jako „clearing” i jednoczy 10500 banków z 215 krajów świata. 

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Society_for_Worldwide_Interbank_Financial_Telecommunication

W rzeczywistości, SWIFT jest najtajniejszym i nie podlegającym jakiejkolwiek władzy zwierzchniej – centrum władzy bankierów amerykańsko- globalistycznych, mówiąc inaczej, jest systemem szantażu, na którym opiera się hegemonia dolara. SWIFT jest także narzędziem wywiadu ekonomicznego i politycznego (na szkodę przede wszystkim nas, Europejczyków) i środkiem, który powszechnie wzbudza przerażenie, jako że  przy pomocy SWIFT-u światowa finansjera globalistyczna niszczy państwa, które nie są jej posłuszne.

Tak więc  centralny bank Iranu (…) został wyrzucony z sieci SWIFT-u w ramach odwetu za domniemany program nuklearny. Oznacza to, że Iran nie może sprzedawać swej ropy za dolary, irańskie karty kredytowe nie mają żadnej wartości poza granicami państwa, Teheran nie może przeprowadzić żadnej międzynarodowej transakcji bankowej, może jedynie używać gotówki i do tego nieoficjalnie, tzn. może operować jedynie w formach określanych jako nielegalne przez umowy międzynarodowe.

W 2014 francuski bank  BNP Paribas został skazany przez sądownictwo amerykańskie na karę 8,8 miliardów dolarów za pomoc udzieloną Teheranowi w ominięciu blokady SWIFT-u.  Pieniądze zainkasowały USA.

To właśnie sugerowanie wykluczenia z sieci SWIFT Rosji, jako odpowiedź na zajęcie Krymu, (co stanowiłoby ogromną szkodę dla rosyjskiej gospodarki) sprawiło przyspieszenie prac krajów BRICS (na czele których stoją Rosja i Chiny) nad systemem alternatywnym clearing-u opartym na yuanie i rublu, zamiast dolara. Wszystko, aby uniknąć ewentualnego szantażu, jakiego SWIFT może zawsze użyć w stosunku do państw suwerennych.

Belgijska strona internetowa Media-Presse (SWIFT ma siedzibę w Belgii) podając wiadomość o tworzeniu przez Pekin i Moskwę systemu alternatywnego do SWIFT, podała tę oto informację:

Kiedy jakiś bank lub terytorium zostaje wykluczony z systemu SWIFT, jak stało się to z bankiem watykańskim w dniach poprzedzających rezygnację Benedykta XVI w lutym 2013, wszystkie transakcje bankowe zostają zablokowane.  Jednakże system SWIFT po dymisji Benedykta XVI , bez oczekiwania na wybór papieża Bergoglio został odblokowany.

Jak widać ktoś posunął się do szantażu używając do tego systemu SWIFT i bezpośrednio zainterweniował w sprawy Kościoła.

Reprise au Vatican des paiements par cartes bancaires (mis à jour)

http://lesmoutonsenrages.fr/2013/02/12/reprise-au-vatican-des-paiements-par-cartes-bancaires/

To wyjaśnia niczym nieusprawiedliwioną i niesłychaną rezygnację Ratzingera, którą wielu z nas wzięło za tchórzostwo. Kościół został potraktowany jako „państwo terrorysta”, a nawet gorzej, bo trzeba zauważyć iż około  tuzin banków, które w Syrii i w Iraku wpadły w ręce Państwa Islamskiego, z systemu SWIFT nie zostały wyłączone i mogą one aż do dnia dzisiejszego spokojnie realizować swoje transakcje międzynarodowe.

Natomiast Watykanowi uniemożliwiono płacenie nuncjatur, misji, również watykańskie bankomaty zostały zablokowane. (…)

 

Na swym blogu Saura Plesio kontynuuje:  Ratzinger, „który walczył z zalewającym wszystko relatywizmem nigdy nie zaakceptowałby „otwarć” na środowisko homoseksualistów i na politykę gender.

Nigdy nie biłby pokłonów w kierunku „świata” (i światowości) jak robi to aktualny papież, który idzie w zawody z laicyzmem Unii Europejskiej tworząc przy pomocy „szybkiego unieważnienia ” formę „sakramentalnego rozwodu”.

Ratzinger nie zrobiłby z siebie błazna, jak jego następca na Lampeduzie, która nie należy do państwa watykańskiego, ale jest częścią Włoch.  Potężni globaliści spieszą się, a Ratzinger był dla nich oczywistą przeszkodą, kimś, kto mógł spowolnić ich błyskawiczny sukces”.

W jak wielkim pośpiechu została zorganizowana eksmisja Benedykta XVI, można wywnioskować z pewnych szczegółów. Sugeruje to znawca rzymskości i łaciny Luciano Canfora. Zauważył on, w motu proprio, w którym Benedykt XVI usprawiedliwiał swoją dymisję wiekiem (“Ingravescente Aetate”) serię błędów językowych, wprost żenujących. Znając solidne przygotowanie Ratzingera, jest rzeczą oczywistą, że nigdy nie popełniłby tego rodzaju błędów. Przychodzi więc na myśl, że tekst ten napisał ktoś inny; w ten to sposób Ratzinger został w sposób widowiskowy wyekspediowany z Watykanu, do tego jeszcze helikopterem, co pokazano w telewizyjnych transmisjach ogólnoświatowych.

I oto, zaraz po opuszczeniu Watykanu przez Benedykta XVI, SWIFT odblokowuje watykańskie transakcje bankowe, także watykańskie bankomaty i przywraca watykańskiemu bankowi cześć i honor.  Nie czekano wcale aby został wybrany Bergoglio; wystarczyło im, że „biały terrorysta” został wydalony z Watykanu. Na salonach Wall Street, Waszyngtonu i Londynu wiedziano już, że nadchodzące conclave wybierze na tron piotrowy modernistę, kogoś do którego będą mieć zaufanie.

Ale skąd wiedziano, ktoś zapyta… Czy może stąd, że sankcje SWIFT-u względem Watykańskiego banku zostały skoordynowane ze spiskowcami ubranymi w purpurę, którzy pod kierownictwem kardynała  Carlo Maria Martini (należy tu przypomnieć , że poprosił on o eutanazję dla siebie) (1) wskazali na Bergoglio jako odpowiedniego dla nich kandydata ? Czy nie dlatego, że zostały zawarte uzgodnienia kardynałów i biskupów spiskujących z potężnymi siłami z zewnętrz Kościoła, które są im bliskie ideologicznie ? (…)

 Franciszek: wybór przygotowany od dawna

Francesco: elezione preparata da anni

http://www.lastampa.it/2015/09/24/blogs/san-pietro-e-dintorni/francesco-elezione-preparata-da-anni-PAu2giegWwslaElPmNfC1L/pagina.html

W tym kontekście wydaje się, że dymisja Ratzingera jest nieważna, jako że został on do niej zmuszony. Potwierdzałoby to także jego zachowanie, pozornie niejasne lub dwuznaczne. Sam fakt, iż zachował sobie tytuł Ojca Świętego i biały papieski ubiór, może to potwierdzić. To tak, jakby chciał dać do zrozumienia, tym, którzy są w stanie pewne sprawy pojąć, że został ze Stolicy Piotrowej wygnany, że nie odszedł dobrowolnie. (…)

Powyższa hipoteza wyjaśnia również triumfalne przyjęcie papieża Bergoglio w Ameryce, w ONZ – cie, u Obamy, standing ovation w amerykańskim Kongresie. (…)

Można więc powiedzieć, że zidentyfikowaliśmy co nieco fałszywego baranka z Apokalipsy 13, mającego moc zagłodzić i zablokować, tak aby „nikt nie mógł ani sprzedawać ani kupować ” bez „piętna na dłoni i na czole”. SWIFT i jego numer bankowy (BIC) ukazuje jeszcze bardziej diaboliczną istotę i prawdziwy cel globalizacji. (…)

Apokalipsa 13: „Potem ujrzałem inną Bestię, wychodzącą z ziemi:
miała dwa rogi podobne do rogów Baranka, a mówiła jak Smok.
I dano jej, by duchem obdarzyła obraz Bestii,  tak iż nawet przemówił obraz Bestii i by sprawił, że wszyscy zostaną zabici, którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi Bestii.  I sprawia, że wszyscy: mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło
i że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia – imienia Bestii lub liczby jej imienia”.
Nota (1)

Bolesną zawoalowaną, prawda o śmierci kardynała  Martini można przeczytać w liście jego bratanicy  Giulii Facchini Martini, opublikowanym na łamach „Corriere della Sera”, 4 września 2012. Czytamy w nim:

”Bałeś się nie tyle śmierci jako takiej, ale samego momentu, w którym się umiera. Mówiliśmy o tym w marcu, i wtedy ja, jako adwokat, który zajmuje się także opieką jednostek słabszych zachęciłam cię do wyraźnego wypowiedzenia się na temat metod twojego leczenia. I tak się stało. Bałeś się, przede wszystko możliwości utraty kontroli nad twym ciałem, bałeś się śmierci przez uduszenie. (…) Będąc świadomym, że zbliża się chwila śmierci, w porozumieniu z lekarzami, gdy brakło ci już sił, poprosiłeś, aby cię uśpiono. Wtedy lekarka o jasnych i przejrzystych oczach, specjalista od terapii towarzyszących śmierci, uśmierzyła wszystko. ”

(Mario Palmaro i Alessandro Gnocchi – „Con la morte del cardinal Martini è stata canonizzata la teologia del dubbio” – Śmierć kardynała Martini wyniosła na ołtarze teologię wątpliwości”, Corrispondenza Romana, 12 wrzesień 2012 http://www.corrispondenzaromana.it/con-la-morte-del-cardinale-martini-e-stata-canonizzata-la-teologia-del-dubbio/)

Trump w przewadze, dlatego wybuchnie wojna

TRUMP VINCE. ECCO PERCHE’ SARA’ GUERRA

http://www.maurizioblondet.it/trump-vince-perche-sara-guerra/

Maurizio Blondet     18 październik 2016       tłum. RAM

Trump coraz to więcej mówi o tym, że wybory w USA zostaną sfalszowane. Znaczna część amerykańskiej opinii publicznej dowiedziała się z blogów dostarczających informacji niezależnych , że  Smartmatic, przedsiębiorstwo, zaopatrujące w systemy używane podczas głosowania  16 stanów federacji – jest własnością agenta Sorosa – Brytyjczyka (z tytułem lorda) Marka Malloch-Browna.

Mark Malloch Brown, Baron Malloch-Brown

https://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Malloch_Brown,_Baron_Malloch-Brown

http://www.smartmatic.com/about/our-team/detail/lord-mark-malloch-brown/

https://www.linkedin.com/pulse/smartmatic-sgo-malloch-brown-soros-operative-buys-election-cj-wilson

http://i2.wp.com/www.maurizioblondet.it/wp-content/uploads/2016/10/voting-machines.jpg?resize=300%2C192

Ponadto strona  Politico/Morning Consult Poll potwierdza, że  42% zarejestrowanych do głosowania obywateli USA– podejrzewa, że mogą one zostać”ukradzione”.Jak chodzi o republikanów- wierzy w to aż  73%.

Poll: 41 percent of voters say election could be ‘stolen’ from Trump
http://www.politico.com/story/2016/10/poll-41-percent-of-voters-say-the-election-could-be-stolen-from-trump-229871

Obecnie doszło do czegoś bardzo znaczącego, a mianowicie – Donald Trump nie może być już więcej opisywany jako pojedynczy szaleniec, widzący duchy. Nawet osobistości partii republikańskiej – która na kampanię Trumpa nie wydała nawet 1 dolara i nie zaprzestaje okazywania mu wrogości – oskarżyły mass-media o falsyfikacje i wypaczenia.

Wśród wspomnianych jest  Newt Gingrich, jeden z leaderów partii i speaker Izby Reprezentantów USA za prezydentury Billa Clintona, który w przeszłości opuścił ugrupowanie neocon, oskarżając je o szaleńczą politykę bliskowschodnią. (…)

Kilka dni temu, tenże  Newt Gingrich podczas wywiadu dla  ABC News, przeprowadzonego przez Marthę Raddatz, powiedział:

„To, co się dzieje dziś w USA jest zamachem stanu w toku”. Po czym dodał: „Trump jest jedynym amerykańskim politykiem, który zaatakował system skorumpowany i zakonspirowany”.

Następną osobą oskarżającą system jest Rudolph Giuliani, twardy i kontrowersyjny burmistrz Nowego Yorku z okresu 11 Września. Poniżej link z wywiadem:

https://youtu.be/KIX-_YZaJME

Rozmawiając z  CNN,  Giuliani zasyczał:

„jeżeli chcecie, bym wam powiedział, że wybory w Chicago i Philadelphii będą czyste jak kryształ – musiałbym być idiotą, by tak myśleć”. Demokraci – wyjaśnił – „wożą głosujących autobusem, z jednego lokalu wyborczego do drugiego, w ten sposób głosują 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 razy … Pozostawiają osoby zmarłe na listach, a potem płacą tym, ktorzy za nie głosują, i znów 4, 5, 6, 7… 9 razy. Zmarli zdecydowanie głosują na demokratów”.

W 19 stanach, w których mieszka 38 % populacji – nie wymaga się podczas głosowania jakiegokolwiek dokumentu ze zdjęciem. (…) Ten absurdalny i nieuczciwy system wyborczy nigdy wcześniej nie został przez żadnego znaczącego polityka wyciągnięty na światło dzienne – chociaż świetnie wiedzą oni jak system funkcjonuje i ponadto wykorzystali go również dla siebie. Jeżeli robią to dzisiaj – oznacza to, że ilość oszustw realizowanych przez demokratów w celu wprowadzenia Hillary do Białego Domu, jest wprost skandaliczna. Poza tym, sądzę że istnieje obecnie jeszcze jeden powód.

Coś się zmienia w amerykańskich sercach

Następuje  epokowe przeobrażenie opinii amerykańskiej.  Stephen Hadley, doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego za czasów Busha mówi o tym w ten sposób:

„Nadchodzące wybory nie dotyczą jedynie Donalda Trumpa. Pojawiło się niezadowolenie z naszej demokracji, problem jak na nie odpowiedzieć … ktokolwiek wygra, bedzie miał do czynienia z tymże niezadowoleniem„. Po czy  Hadley precyzuje przyczynę:  „Globalizacja jest błędem” i dodaje   „klasy rządzące, jak ślepcy, zaprowadziły USA w sytuację niebezpieczeństwa”.

Zamiast dobobytu – przyszła deindustrializacja, upadek klasy średniej, tryliony zmarnowane na  odległe wojny, podczas gdy  62 % Amerykanów nie posiada w banku nawet tysiąca dolarów, a 35 % ma długi nie zapłacone od 6 miesięcy. Do tego – brak realnego wzrostu gospodarczego od 10 lat.

Wszystko, o czym mowa podminowało lojalność Amerykanów w stosunku do systemu. (…) Obecnie co najmniej 44 % z nich jest gotowych przyznać:  jesteśmy zarządzani przez kryminalistów, skorumpowanych aż do szpiku kości. Kiedy Trump głosi, że Hillary powinna pójść do więzienia – to z głębin odzywa się serce narodu, który czuje się zdradzony w swych relacjach obywatelskich i to właśnie ta część oszukana narodu oklaskuje go.  To jest duch rebelii, o którym establishment wie, że nie jest w stanie go zmanipulować.

Czują pętlę na szyi

Takie jest wyjaśnienie powodów paranoicznej paniki, potwornego strachu jakie Trump wzbudził w tych kołach.  Ci ludzie wiedzą, że bynajmniej nie ryzykują utratą dobrze płatnej posady, ale że grozi im stryczek za ich barbarzyństwa i za zdradę stanu, zaczynając od 11 Września.

Jak wrzeszczy  Anne Applebaum, żydo-„polska” felietonistka z Washington Post, orwellowska strażniczka neocon: „Prezydentura Trumpa może oznaczać koniec Zachodu, jaki dziś znamy”, „koniec NATO, koniec Unii Europejskiej, może nawet koniec zachodniego porządku liberalnego”, tj. globalizacji handlowej – i tu też słychać głos tego, kto czuje pętlę na szyi.

Dlatego mass-media z tak monolitycznym, paranoicznym, a nawet śmiesznym ferworem popierają Clinton – ukrywając inne informacje. Nie chcą by opinia publiczna dowiedziała się o e-mail, jak ta opublikowana przez  Wikileaks:

[Qatar] would like to see WJC [William Jefferson Clinton] ‘for five minutes’ in NYC, to present $1 million check that Qatar promised for WJC’s birthday in 2011.”

— Ami Desai, director of foreign policy for the Clinton Foundation, wrote in a 2012 e-mail.

„Katar chce spotkać się z Billem Clintonem, podczas 5 minut, w Nowym Yorku, by obdarować go czekiem o wysokości 1 miliona dolarów, który Katar obiecał z okazji urodzin Billa Clintona w roku 2011”

– podpis – Ami Desai, kierownik ds. polityki zagranicznej Fundacji Clinton w jednym z e-mail napisanych w roku 2012.

W tym samym czasie Hillary była ministrem ds. zagranicznych. W jakim to innym celu Katar dawał jej mężowi milion dolarów, jak nie po to by nakłonić USA do działania na jego korzyść, wykorzystując do tego wpływy małżonków?

Problem w tym, ze ten e-mail i inne w podobny sposób obciążające – zasługujące na proces za zdradę stanu – zostały opublikowane. Zrobili to  New York Post  i  blogi informacji alternatywnej – tym samym mur w zmowie milczenia został podziurawiony…

Rozpowszechnianie treści przetłumaczonych artykułów jest dozwolone wyłącznie na darmowych platformach elektronicznych.


Za stroną: http://ram.neon24.pl/post/134465,w-szponach-amerykanskiej-supermoralnosci

RAM

Advertisements

154 uwagi do wpisu “W szponach amerykańskiej supermoralności

 1. Co to za zupa po zydowsku adminie ?
  Nie masz problemow i tematow w Polsce ,ze USA sie zajmujesz ?
  Moze to celowe i zlecone by swirowac ludziom w glowach jak wandaluzja u gajowego ?

  Lubię

 2. Some, including the head of the Anti-Defamation League, cautioned that
  Trump’s specific attacks on the media and the banks were „Fascist code
  for ‘Jews’,” the New York Times reported.

  Niektórzy, włączając w to prezesa Ligii Przeciw Defamacji Żydów (ADL), zauważyli, że specyficzne ataki Trumpa na media oraz banki były „Faszystowskim zakodowanym oznaczeniem dla „Żydów” – doniósł New York Times.

  A co głosi Donald Trump, wskazując na te – żydowskie w faszystowskim domyśle – media oraz banki?

  Jest to globalna struktura władzy, która jest odpowiedzialna za ekonomiczne decyzje, które obrabowały naszą klasę robotniczą, ograbiły nasz kraj z jego bogactw i przesunęły te pieniądze do kieszeni garstki wielkich korporacji i jednostek politycznych. Dla nich jest to wojna i dla nich nie ma jakichkolwiek ograniczeń.

  Czyli jak to się potocznie mawia z uznaniem, szczególnie w antykomunistycznej Polsce, jest to WOLNOAMERYKANKA, ci występujący pod zakodowanym faszystowskim znakiem „banki oraz media” z definicji zwyciężają.

  A tak przy okazji, spod jakiego to zakodowanego faszystowskiego znaku występuje nagminnie na Wiernipolsce, stały korespondent wielu imion, obecnie, sadząc po słownictwie oraz braku polskiej czcionki, pod ksywą SŁOWIANIN?

  Nie wiem czy jest on żydem, ale z pewnością TEN „SŁOWIANIN” JEST TO PATENTOWANY PRZYGŁUP który, przeglądając powyższy tekst nie zauważył, że WSZYSTKO ISTOTNE, CO SIĘ DZIEJE W POLSCE, JEST NASTĘPSTWEM TEGO, CO ZAPLANOWANO W GLOBALNEJ STRUKTURZE WŁADZY.

  Lubię

 3. Panie Gloczowski Marku ,to ty nie wiesz ilu „przyglupow” ze szmulowskich i szwabskich rodow przyjelo polskie nazwiska a nawet imiona ?
  Malo tego uwazaja sie za „polakow” i wszystko im w Polsce uchodzi na sucho !
  Admin zas wszystkich ma za POLAKOW ,moze nawet i „slowian”,ktorych co raz wiecej przybywa do Polski .
  Czy obaj potraficie odroznic groch od kapusty ???
  Po co faktycznie ludziom obwijacie gow.o w bawelne,dajecie swe wpisy i powielania ,zamiast ludziom wyjasniac kto kim jest w Polsce .
  Moze wiec pierwsi dacie nam informacje kim sa takie osoby jak Tusk,Kaczynski Jaroslaw ,czy nawet obecny prezydent Polski A.Duda i premier B.Szydlo.
  Napewno nie napiszecie ,bo juz portkami trzesiecie .
  Moze jednak zdecydujecie sie mowic otwarcie o kazdym Polaku i „polaku” czy Polce i „polce”

  Lubię

 4. Masa biologiczna, jako żywy organizm, nie znosi w swoim wnętrzu organizmów obcych pod jakąkolwiek postacią. Nie ma dla niej różnicy między żydem ochrzczonym, czy nobilitowanym, lub też nie; jest tylko krew semicka i kosmopolityczny typ duchowy. To i tylko to jest ważne i decyduje o wartości antysemityzmu w znaczeniu narodowym, nacjonalistycznym.
  Olbrzymi rozrost żydostwa w Polsce mógł mieć miejsce jedynie dlatego, że przez kosmopolityczne naleciałości zostały stępione i zduszone zdrowe instynkty rasowo-biologiczne. Stać się to mogło tylko w ciągu długiego procesu historycznego.
  inż. Ludwik Zasada
  Zadruga 1938

  Lubię

 5. Przyjdzie czas, gdy dziecko polskie na pytanie: Kto ty jesteś? – wyrecytuje:

  Kto ty jesteś? Polak mały.
  Polak – znaczy człowiek śmiały,
  Śmiały myślą, słowem, czynem,
  Polak – prawym Słowianinem,
  A Słowianin – to poganin!
  Tako uczą mnie rodzice,
  Tako wierzę, tym się szczycę!

  Antoni Wacyk

  Lubię

 6. Kto ty jestes ?
  srulek maly .
  Jaki znak twoj ?
  pieniadz maly.

  Co z nim zrobisz gdy dorosniesz ?
  Po stokroc mi on podrosnie .

  Jakim cudem,jakim prawem ?
  Nie chce zostac polskim dziadem .

  Dziad lachmany przeciez ma
  na nim kazda lazi wsza !

  W Polsce wszyscy juz zdziadzieli ?
  Przeciez duzo,duzo mieli .

  Co sie stalo z Polakami ?
  Pozenili sie z dziadami !

  To do tego tez juz doszlo ?
  Tak ,z tego dzisiaj dzieci rosna .

  Zdrowe chociaz one sa ?
  Nie za bardzo,trutke zra .

  Lubię

 7. Wlasnie Zenek poszedl nie do lekarza ale do roboty i jak mowil idzie grodzic ploty.
  Jutro napewno zaszczyci ten portal swoja obecnoscia by frekwencja i tresc zawsze zywa i swieza byla,co powinno admina zadawalac kazdego dnia , a nie ludzi wysylac do lapiduchow,ktorzy uprawiaja ludobojstwo i sa zleceniodawcami
  wszelkich trutek korporacyjnych.

  Admin prezent dla ciebie i innych :

  http://www.bezposrednioodrolnika.pl

  Lubię

 8. Czytelnik dzięki za prezent. Przekażę go żonie rolniczce.
  Ale lato 2016 już minęło.
  Zima nadchodzi.
  Miejscowe morsy już się spotkały i w jeziorze się wykąpały.

  Lubię

 9. Ad Zenobiusza

  ,,Zenek wybierz się do lekarza”!

  Oczywiście ja też to potwierdzam, że koniecznie musisz mieć stały kontakt z lekarzem, który leczy nogi, bo na głowę to już za późno! Zenuś, przykro mi bardzo stawiać takie diagnozy ale jest to smutna rzeczywistość i nie ma rady na układy!

  Bywaj pocieszna nacirema

  Lubię

 10. „Kika22” doradza Zenkowi doktora, a przeciez w Polsce NIE MA DOKTOROW z rodow POLSKICH !
  Nie wiesz „kika22” o tym ?
  Zenek nie taki glupi by sie dadc lapiduchom ,znam go.
  Tak samo nie ma prawnikow a szczegolnie sedziow i prokuratorow .
  Nie ma nawet aktorow i wszelkich artystow ,takze pedagogow,a ostatnio to wojsko i policja ma inna krew.
  Tym bardziej gdy zerkniemy na poslow i senatorow to zgroza bierze .
  Rzadziciele rowniez jacys podejrzani az po soltysa.
  Do tych zawodow Polakow czystej krwi sie nie dopuszcza ,juz kandydatow na te poplatne studia prawnicze,medyczne ,inne „wyskokowe” i atrakcyjne robi sie odpowiednia selekcje i bacznie czyta ich PESEL.

  Lubię

 11. Zreszta jak to jest dzis z doktorami i leczeniem w Polsce to warto poczytac strony gdzie zostala ogloszona REWOLUCJA ZDROWOTNA i juz TRWA !
  Nie wiem dlaczego admin nic o tym nie wie i nie informuje forumowiczow.
  Czyzby do doktorow nie chodzil ?
  Innych to wysyla ,pewnie jest z nimi w zmowie.
  Czy tak ?

  Lubię

 12. Ad czytelnika

  „Kika22” doradza Zenkowi doktora, a przecież w Polsce NIE MA DOKTOROW z rodów POLSKICH!
  Nie wiesz „kika22” o tym?

  Jak to mam rozumieć majorku – to Zenula nie przebywa w US-raju tylko w Polin (wg. szmuli, miejsce wiecznego spoczynku)? No to wszystko jasne, ten US-raj to jeden wielki pic! AP(A?!) to zamaskowana grupa Mosadu, działająca na terenie Polin i udająca PRAWDZIWYCH POLAKÓW!? No cóż, mogę wam doradzić szmulki, tyle i tylko tyle, czytajcie II PSALM i czekajcie, bo będzie się działo, oj, będzie!

  http://www.nonpossumus.pl/ps/Ps/2.php

  UROBOROS

  Lubię

 13. Czyzby „kika22” to byla kotka ,ktora ktos na tym portalu ciagle podrzuca do gory ogonem ,a ta spada zawsze na rowne nogi i czyni prowokacje ?

  Admin,co sie dzieje ,ze nie tylko ta kotka ale cale forum sie przewraca i staje na glowie ?
  Mozesz to czytelnikom wyjasnic ?
  Wyglada to na jakies przegrupowanie sil wroga .
  Na drugim, a raczej pierwszym portalu :

  http://www.wiernipolsce1.wordpress.com

  dzieje sie podobnie tylko w innej rezyserii i scenerii gdzie zadania sa podzielone ale pewne tematy zbiezne chocby o tow.Piskorskim.
  Dokonalem tam czytanek i wpisow ,tez odkrylem prowokacje.
  Co to lapanki w Polsce oglosili ,czy nasladujecie wszyscy gajowego ze stala obsada prowokacyjna ???

  Lubię

 14. czytelnik, to tylko wordpress umieścił twój wpis w spamie, (i pana Mieczysława Kazimierczaka) ale jak widzisz już wpisy stamtąd wyciągnąłem.

  z e- skrzynki:
  Samotne matki

  Szanowni Państwo!
  Serce się kraje, gdy myśli się o kobiecie wykorzystanej i porzuconej przez jakiegoś nicponia. Jasne, że skoro drania dopaść się nie da, to trzeba pomóc kobiecie będącej w potrzebie. To sytuacja sprzed wieku, no może jeszcze i dzisiaj zdarzają się takie przypadki, ale raczej rzadko. Nowoczesna Polka-Europejka nie widzi potrzeby obdarowywania swojego dziecka tatusiem. Czyż nie lepiej synka lub córeczkę obdarować ładnym ciuszkiem, lub drogą zabawką? Wychodzenie za mąż wyszło przecież z mody!
  W Anglii ta tradycja przechodzi już z pokolenia na pokolenie. Samotne matki mają dziatki z kolejnymi konkubentami, przy czym nierzadko się zdarza, że nowy konkubent zabija dzieci poprzedniego, a policja woli nie zaglądać do takowych dzielnic.
  Niemcy poszli jeszcze dalej. Muzułmanki traktowane są jako matki wychowujące samotnie dzieci, na które państwo łoży, jak na kukułcze pisklęta, bo według europejskiego prawa tylko jedna żona jest prawowita, a pozostałe to te bidulki samotnie wychowujące dzieci.
  Dlatego uważam, że pomoc należy się wszystkim potrzebującym, zwłaszcza tym, którzy popadli w tarapaty nie z własnej winy. Natomiast 500+ to nie żadna jałmużna, tylko zachęta do tworzenia zdrowej rodziny. Ale i tu czyha niebezpieczeństwo. Warszawski sąd przyznał właśnie muzułmańskiej imigrantce 2 tys. zł. To już jest precedens i powód, żeby zacząć osiedlać się nad Wisłą.

  Pozdrawiam i do następnej soboty

  Małgorzata Todd

  Lubię

 15. Ad czytelnika

  Ty, tralalala, US-rajska mądrala, (może US-raelska, któż to wie) podrzucająca nam linki konkurencji. A tak w ogóle je czytasz, czy tylko patrzysz jak wół na malowane wrota udając, że wszystko rozumiesz. Przegapiłeś tekst konkurencji, który by potwierdzał w pewnym stopniu ,,mit” UROBOROSA, ,,grę” w którą się bawią światowe elity, a zwykły śmiertelnik nie ma bladego pojęcia co jest grane, bo nie zna zasad gry.

  https://wiernipolsce1.wordpress.com/2016/10/08/rosja-dziala-wedlug-scenariusza-napisanego-ponad-tysiac-lat-temu/#more-9123

  Bywaj pocieszna nacirema

  Lubię

 16. Kicia-micia cos dla zycia – dawaj !

  Czy nie widzisz jeden z drugim kmiotku,
  co robi sie w usrajskim wychodku ?
  My tu i tam zyjem ,miod i wino pijem
  ale jedno wiedz kiciunia ,ze sie wali jewrojunia .

  Robta co chceta nadchodzi CETA,
  premierowa nam mowila ,ze sie wkrotce zwija.
  Beda wzloty i upadki ,modly,tance i rozance
  zadnej sie nie damy Mance !

  Pan prezedent chlop to mlody
  bozia dala mu urody ,
  dala takze wysza zone ,
  czesto chodza pod ambone .

  Zas w kosciele co niedziele
  ewangielie wciaz czytaja ,
  modly wznosz,Boga prosza
  z nieba zmiany nie przynosza.

  Idzie zima ,glodu nima
  na przypiecku dziadek kima,
  Mlodzi z Polski wyjechali ,
  jakies szmulki przyjechali .

  Szwaby slaskie i pierony
  wegiel dla nas zagrozony,
  na wsi krowy wyprzedane
  studnie wszystkie zasypane.

  W radiu mowia bedzie bida
  kiedy w studni wody nima,
  uschnie przecie kazdy czlowiek
  nawet mu nie zamkniesz powiek.

  Jeszcze na dodatek wszelki
  Polak ciagnie wciaz z butelki
  zamiast z Polski obcych gonic
  nie potrafi sie obronic !

  Lubię

 17. Ad Zenobiusza

  Kicia-micia coś dla życia – dawaj!

  Zenku, co się z tobą porobiło, że już w wierszykach nie odmieniasz słów SŁAWIANIE/SŁOWIANIE przez wszystkie przypadki? Czyżbyś nabrał jakiś dziwnych podejrzeń związanych z tymi słowami? Ale kikuś/psikuś historycznie pomącił ci w główce i dalej się domagasz mieszania z okrzykiem – DAWAJ! No dobra, co ja twój wróg, chcesz to masz!

  W 2007 rok wpadła mi w łapki, taka dziwna książeczka napisana przez Peter’a Lorie, przetłumaczona na język polski:

  A w niej można m.in. przeczytać, coś bardzo dziwnego na temat PAŃSTWA POLSKIEGO:

  ,,Już od dawna wszystko będzie zaaranżowane. Spodziewajmy się, że będzie to bardzo dziwny wiek.

  PAŃSTWO KOBIET, KTÓRE BYŁO DOTĄD ZAMASKOWANE I SAME ZMIENIĄ WSZYSTKO. NIELICZNE BĘDĄ WOLAŁY POZOSTAĆ TAM, GDZIE BYŁY.

  Następnie syn ważnej osoby stanie się potężny wśród uprzywilejowanych i wszyscy będą się lękać jego chciwości. Jednak jego uczniowie zostaną wyrzuceni. Oczy, które dotąd były zamknięte, otworzą się dzięki starożytnej wiedzy. Aura i otoczenie tych, którzy sami okazali się bez znaczenia oraz przywódcy religijni i ci, którzy mieli swój wkład w nieustanny lęk ukarzą entuzjazm pozostałych, poniżając nowo znaleziony skarb jako bezużyteczny (chodzi o starożytną wiedzę).
  Zostanie wykazane, że ciało nie jest ważne, gdyż dusza trwa wiecznie, a śmierć będzie uważana za jednoznaczną z narodzinami. Zrozumienie, że duch jest boski przyniesie wszystkim radość, gdyż zobaczą oni prawdę na szerszym poziomie”.

  I tyle przekazu szmulowskiego mistyka/wizjonera z wieloma innym profesjami, Michaela de Nostradamusa (z miasta Nasza Pani).

  Przez długi czas, nie mogłem zrozumieć o co chodziło szmulowi z tym ukrytym babskim państwem, przecież ze szkoły wyniosłem wiedzę, że tylko greckie Amazonki miały jakieś państwo nad Morzem Czarnym i ono nie było ukryte. Upłynęło wiele dni i nocy, aż rozgryzłem ten podrzucony szmulowski parszywy orzeszek.

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Amazonki_(mitologia)

  Zenuś, no to teraz uważaj, kikuś/psikuś zademostruje jak się robi ukryte babskie państwo! Bierzemy słowo AMAZONKI, wyrzucamy przedrostek A, przyrostek NKI i zostaje MAZO, bierzemy klej, przyklejamy przyrostek WSZE, naszym oczom ukazuje się przecudne księstwo MAZOWSZE/MAZOWIECKIE, obecnie województwo. Tak samo ,,tajemnicze ktosie”, przekształciły MAZurów.

  Żeby nikt nie posądzał kikusia/psikusia, że mu coś odbija i dlatego rozum mu zanika, muszę przedstawić innych niedowiarków, którym też nie pasuje, że ,,NA POCZĄTKU BYŁO SŁOWO” i SŁOWIANIE:

  http://ciekawostkihistoryczne.pl/2012/01/03/czy-polska-mieszka-pierwszego-sasiadowala-z-miastem-amazonek/

  http://www.poselska.nazwa.pl/wieczorna2/historia-starozytna/amazonki-i-ich-krolestwo-w-obecnej-polsce-maegdaland-kraj-kobiet

  Bywaj pocieszny nacirema

  Lubię

 18. Ja też czytałem Nostradamusa i nawet coś na temat dzisiejszych Polaków znalazłem, cytuję:

  „I będą kroczyć człekopodobne istoty pośród gór i łąk, pośród materii i niematerii (internet?) i nie będą podobne do niczego, co Bóg stworzył, gdyż tam, gdzie prawi synowie człowieczy głowę posiadają – oni dupy będą dumnie pod nieboskłon wznosić. Z gęb tych przedziwnych stworów pierdy będą się wydobywać, gdyż azaliż ponieważ aczkolwiek ich głowy na tylcach umiejscowione żreć będą gówno fast foodowe, spasiba, amen.”

  Lubię

 19. Załoga amerykańskiego AWACS 17 października zbliżyła się na niebezpieczną odległości poniżej 500 metrów do rosyjskiego Su-35 w niebie nad Syrią – poinformował dziennikarzy rzecznik Ministerstwa Obrony Rosji gen. Igor Konaszenkow.

  17 października bieżącego roku, przebywając w przestrzeni powietrznej na wschód od miasta Dajr az-Zaur, załoga amerykańskiego samolotu wczesnego ostrzegania E-3 AWACS naruszyła zasady bezpieczeństwa lotów, schodząc z zajmowanej wysokości niemal o kilometr i zbliżyła się na niebezpieczną odległości poniżej 500 metrów do rosyjskiego myśliwca Su-35 – powiedział Konaszenkow. Generał dodał, że Siły Powietrzno-Kosmiczne Rosji, zgodnie z zawartymi ze Stanami Zjednoczonymi porozumieniami, wcześniej poinformowały Amerykanów o locie Su-35 nad Syrią z dokładnym określeniem zajmowanej wysokości. — Chciałbym szczególnie podkreślić, że w zgodzie z rosyjsko-amerykańskimi porozumieniami dowództwo Sił Powietrzno-Kosmicznych Rosji w bazie Hmeimim wcześniej poinformowało amerykańskich kolegów o planowanym locie Su-35 w tym rejonie z dokładnym wskazaniem wysokości – zapewnił rzecznik rosyjskiego resortu

  Czytaj więcej: https://pl.sputniknews.com/swiat/201610294158033-usa-rosja-syria/
  ———————————–
  Z tego wynika, że Rosjanie zaproszeni przez legalny rząd Syrii muszą meldować amerykanom kiedy i gdzie chcą przelecieć, a amerykanie latają jak chcą i kiedy chcą.
  Czy w takiej sytuacji można się dziwić, że niektórzy Rosjan mają po prostu za kacapów?

  Lubię

 20. Stany Zjednoczone oficjalnie przeprosiły Rosję za ten incydent z samolotem. Wydaje się, że Putin czekając na wynik wyborów w Stanach przyjmuje wszystko na klatę. Ponieważ Trump wypowiada się otwarcie o dogadaniu z Rosją więc odpuszczenie Syrii i Ukrainy będzie dla USA wycofaniem się bez kompromitacji. W przypadku zwycięstwa Clinton powstaje parę opcji. Pewne jest jedno, że oba kraje muszą wyjść z twarzą z tej sytuacji, albo któryś z nich poniesie klęskę, Żadna ze stron nie może sobie na to pozwolić.

  Lubię

 21. Jezeli tylko nie sfalszuja wyborow i Trump zostanie prezydentem to napewno dogada sie z Putinem,swiat sie zmieni i nastanie POKOJ na calym swiecie.

  Wiekszosci Amerykanow wojny sa NIEPOTRZEBNE ,to „amerykanie” zydowskiego i niemieckiego pochodzenia daza do wojen ,bo na wojnach ZARABIAJA/BOGACA SIE ,takze przy tym niszczac swych biedniejszych rodakow ,sprowadzajac na nich wszelkie nieszczescia i kleski !

  A przeciez wystarczy zlozyc bron i nie isc na zadne bitwy i wojny.
  Czy to takie trudne zyc w pokoju z wszystkimi narodami i nie panoszyc sie ?
  ILE IDZIE PIENIEDZY i PRACY LUDZKIEJ NA ZBROJENIA ???

  Lubię

 22. Trump kontrolowany przez Mossad

  Część I

  Każda osoba dociekliwa powinna zadać sobie pytanie, dlaczego kandydat pozornie anty-systemowy taki jak Donald Trump został dopuszczony, aby uzyskać nominację w prezydenckiej kampanii wyborczej. Najprostsza odpowiedź jest taka, że ​​on nie jest anty-systemowcem a tylko jedynie frontmanem bardzo przekonującym dla opinii publicznej.
  Obydwoje kandydaci pochodzą z tego samego konsorcjum zorganizowanej przestępczości, którego macki prowadzą do Izraela, jego zbrodniczego ramienia Mossadu jako organizacji terrorystycznej oraz konsorcjum żydowskiej międzynarodowej przestępczości Lansky’ego. Ponadto, jak się przekonamy, Trump jest niczym więcej niż marionetką Mossadu i prawdopodobnie jest pod ich kontrolą poprzez oportunizm będź szantaż. Co do Trumpa i jego otoczenia wszystkich łączy kompromis i lojalność wobec międzynarodowej żydowsko-masońskiej struktury władzy.
  https://fitzinfo.wordpress.com/2016/10/29/trump-controlled-by-mossad/

  Lubię

 23. Ad APA-cza kłapacza

  Jeżeli tylko nie sfałszują wyborów i Trump zostanie prezydentem to na pewno dogada się z Putinem, świat się zmieni i nastanie POKÓJ na całym świecie.

  Tere fere tutki, APA-czyk malutki! Bęc!

  Ty major, coś ty brał i czymś popijał, że takie brednie wypisujesz? Co, room pomyliłeś z POKOJEM albo rum z mirem? Jaki ty chcesz mieć POKÓJ i SPOKÓJ jak tzw. KOMPLEKS MILITARNO-OBRONNY, każdego dnia tyra na pełnych obrotach i zastanów się ile ten moloch pochłania szmalu podatników? Kto nakręca spiralę zbrojeń – krasnoludki? Przyjrzy się handlowi ,,śmiercią” i doznasz olśnienia, że to jest najbardziej intratny szmulowski/szwabski biznes na świecie. Kto de facto rządzi światem, czy przypadkiem, nie panowie w zielonych i czarnych mundurkach (jest jeden wyjątek, biały)! Przecież byłeś od ,,oseska” w tym zielonym syfie i wiesz jak ta mieszana machina socjalistyczno/feudalna działa od środka. Stosują różne kamuflaże i zasłony dymne, żeby ukryć przed pospólstwem swoją zbrodniczą działalność. Zrzucają mundurki, wkładają garniturki i świńskim truchtem zapieprzają do władzy. Obierają na ministrów obrony cywilbandę, takich jak np. Antoni, co po zagrodzie prosiaki goni i pociągając za sznureczki marionetką, dalej sobie rządzą. Wmawiają ludziom na potęgę, że oni są bardzo potrzebni, bo wróg taki sam jak oni, czai się na granicy i olaboga co to będzie, co to będzie się działo jak wróg przekroczy granice państwa. Przecież dobry bajer/blaga nie jest nigdy zły/zła, dr Josef Goebbels notorycznie go/ją stosował.

  Widzisz majorku, nie tylko trzeba zlikwidować partie i partyjniactwo ale cały system socjalistyczno/feudalny, pod który są podpięte różne struktury organizacyjne i poprzez wymuszone (bez)prawnie systemy podatkowe, pasożytują na społeczeństwach! ZLIKWIDUJESZ SYSTEM, BĘDZIESZ MIAŁ UPRAGNIONY POKÓJ i SPOKÓJ!

  P.S. I. Na razie jak ci się marzy ŚWIĘTY (S)POKÓJ, to taki możesz znaleźć, w czystej i nieskalanej postaci, tylko na cmentarzu!

  P.S. II. Co do wyborów w US-raju, to ELEKTRONICZNE AUTOMATY DO GŁOSOWANIA, JUŻ OD BARDZO DAWNA, DOBRZE WIEDZĄ NA KOGO POSTAWIĄ KRZYŻYK!

  Bywaj pocieszny nacirema

  Lubię

 24. APA
  Putin ostatnio jakby mniej myślał o pokoju a więcej o wojaczce.
  Ciekawi mnie czy sam się na nią nakręca, czy ktoś z jego bliskiego otoczenia np. niejaki Szojgu ( może to wojowniczy Szogun). Nie można także wykluczyć, że w Rosji po ostatniej modernizacji i dozbrojeniu zaistniało lobby prowojenne, skłonne do przeciwstawieniu się siłom zbrojnym USA.

  Lubię

 25. Na jasny ch…, całej ludzkości są potrzebne te pier…. militarne zabawki, służące tylko do straszenia i zabijania ludzi? Świat coraz bardziej pogrąża się w biedzie i rozpaczy, a tu proszę, nowe wypasione militarne projekty, za miliardy, tryliony, biliony jakiś ważnych papierków, które kolejny raz są bezsensownie wyrzucane w błoto!

  http://tech.wp.pl/taranis-jedna-z-najbardziej-tajnych-broni-swiata-6034856560566913a

  http://tech.wp.pl/rosja-buduje-kosmiczny-bombowiec-zdolny-zaatakowac-kazde-miejsce-na-ziemi-6051371939807873a

  http://tech.wp.pl/rs-28-szatan-2-najnowsza-bron-masowej-zaglady-z-rosji-6051802776921217a

  http://tech.wp.pl/laserowy-czolg-sowietow-bron-jakiej-do-dzis-nie-ma-nikt-na-swiecie-6034793085952641a

  http://tech.wp.pl/najnowszy-polski-okret-wojenny-w-porcie-w-gdyni-6052129397871745g

  OTO NAJWAŻNIEJSI ŚWIATOWI HANDLARZE ŚMIERCIĄ, KTÓRZY PONOĆ OGROMNIE SIĘ NIENAWIDZĄ! (dane są nieaktualne ale obrazują skalę zjawiska)

  http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,12377267,USA_bije_rekordy_sprzedazy_broni__Kupuja_Arabowie.html

  http://www.rp.pl/Przemysl-Obronny/302229947-USA-Rosja-i-Chiny-to-najwieksi-na-swiecie-eksporterzy-broni.html#ap-1

  Pozdrawiam

  Lubię

 26. Kolejne przykłady absurdów z naszej militarystycznej łączki, jak kolejne rządy nie potrafią rozwiązywać zwyczajnych problemów ludzi, bo w kasie rządowej zawsz oficjalnie brakuje pieniędzy…

  http://natemat.pl/2457,prawda-o-polskiej-biedzie-w-kraju-zyja-dwa-miliony-ubogich

  http://natemat.pl/35151,wzrost-samobojstw-mamy-tak-wysoki-jak-w-grecji-zycie-odbiera-sobie-ponad-6-tys-osob-rocznie

  … ale tej kasy jest w bród, na polskie rakietowe fanaberie!

  http://innpoland.pl/114433,rakiety-aster-z-grudziadza-polska-firma-podpisala-list-intencyjny-z-thalesem

  http://forsal.pl/artykuly/988399,rakieta-made-in-poland-nie-bedziemy-potrzebowali-falcona.html

  P.S. Będziemy wysyłać w kosmos kundla Szarika albo Cywila, tak samo jak to robili Ruskie, wysyłając, Łajkę, później Biełkę i Striełkę, a na końcu Gagarina! Kosmodrom powstanie na ,,Przylądku” Hel albo na Pustyni Błędowskiej! Chi, chi, chi, cha, cha, cha…

  Pozdrawiam

  Lubię

 27. Ad Juliusa

  Trump kocha Izrael…

  Julius, sam nie wiem kto z obu kandydatów na prezia US-raju, kocha bardziej szmuli? Wygląda to na podejrzaną miłość platoniczną bez odwzajemnienia, obojga US-srajskich jajcarzy!

  http://www.bibula.com/?p=86657

  http://www.pch24.pl/bezpieczenstwo-izraela-nie-podlega-negocjacjom–clinton-potepia-trumpa,42073,i.html

  http://mediumpubliczne.pl/2016/09/brutalna-gra-clinton-trump-wobec-izraela/

  Serdecznie pozdrawiam

  Lubię

 28. Filozof-kika cos sie jednak od nas nauczyl ale dalej tnie sieczke .
  Tnij sobie filozofku tnij ,bo coz masz innego do roboty i kasa ci potrzebna na innych dohtorow.
  My tu nie korzystamy z jakis majorkow co nam i innym sugerujesz i to bardzo po szmulowsku podobnie nawet jak na odwrocie medalu WPS1 czyni to podstawiony „slowianin”.ktory juz na tyle sie odslonil i skompromitowal ,ze wreszcie mu peknie zylka w du.ie.
  Popisuj i posilkuj sie kicia ile tylko chcesz,powielaj wszelka dezinfo i wiedz przy tym ,ze raczysko juz dawno twoj ptasi mozdzek zalatwia, a nadchodza dni,ze i kostucha do twego mozgu zapuka po czym juz tylko z ciebie proch powstanie,wiec odrazu wpisz w testament kremacje chwalac demokracje .

  Lubię

 29. Co ty mozesz wiedziec admin o Indianach ,obcowales z nimi ,wiesz cos wiecej na ich temat ?
  Jezeli tak to podziel sie wiadomosciami z innymi czytelnikami twego portalu.
  My ich widzimy na codzien ,fajki pokoju palimy z nimi przy ognisku a nawet podejrzewamy,ze i Trump jest z ich przodkow,bo to odwazny ,dociekliwy i pracowity czlowiek,ktory ma sposoby „dogadania sie” z roznymi narodami w tym z Polakami i innymi SLOWIANAMI ,zas szmuli i szwabow zna od urodzenia i podszewki dobrze ich „rozstawia” i szereguje.
  Moze nawet Trump jest z mieszanej krwi tak jak i Obama z rodzin czarno-bialych ras,to Trump z nieco innych z karnacja skory gold i wlosow red.
  Podumaj admin nad pochodzeniem prezydentow nie tylko USA ale i tych w Polsce .
  Mozesz nawet siegnac dalej, w drzewa rodowe „krolow polskich” a obecnie w zyciorysy Dudow i rodzin Szydlo , o wszelkich partyjniakach nie wspominajac .
  Partyjne zloby robia sie puste !

  Lubię

 30. Dokładnie myślę to samo co napisał na Neonie Paulus.Aquarius

  OBSTAWIAM , ŻE TRUMP WYGRA WYBORY ALE BYNAJMNIEJ NIE DLATEGO, ŻE URWAŁ SIĘ Z SYSTEMOWEGO ŁAŃCUCHA…

  Wygra, bo od początku był faworytem KONSORCJUM WŁADZY W USA.
  Od momentu zapowiedzi startu w wyborach jest uczestnikiem STARANNIE WYREŻYSEROWANEJ NARRACJI.
  Postawienie na Trumpa przy jednoczesnym kreowaniu jego wizerunku jako „CZŁOWIEKA Z POZA UKŁADU” to zręcznie utkana fabuła i jest odpowiedzią na oczekiwania wyborców, których świadomość społeczna gwałtownie rośnie. Wystarczyło poprzez kontrolę nad mediami stworzyć wrażenie, że „SYSTEM NIE POZWOLI WYGRAĆ TRUMPOWI !!!” a jednocześnie subtelnie dopieprzać Hilarii, kompromitując ją „przeciekami” ku uciesze gawiedzi… cały czas utrzymując wrażenie, że to jednak ona jest PUPILKIEM ELIT i ma wsparcie mediów, co było aż nadto widać…
  …NO WŁAŚNIE ..SPECJALNIE JĄ TAK KOKIETOWAŁY TE MEDIA…
  BO TO CZĘŚĆ TEJ FABUŁY w której, skierowano do społeczeństwa masowy , podświadomy przekaz.. ŻE ONA JEST MARIONETKĄ SYSTEMU… a Trump TO ANTYSYSTEMOWIEC , który jeszcze nigdy nie doszedł tak daleko w historii wyborów !!!

  PUBLIKA SZALEJE…elity rechoczą za kurtyną..
  Podobny trick tyle ,że w łagodniejszej wersji mielismy okazję oglądać w wyborczej ustawce jaką zrobiono 8 lat temu..
  Postawiono obok siebie „jastrzębia” oraz …człowieka znikąd …
  Wtedy też McCAIN miał za zadanie wystraszyć wyborców ..tak aby jednak wybrali bambo…
  No i oczywiście wtedy też niczym „nieumoczony” kandydat wydawał się być …
  ….SYMBOLEM KOŃCA BUSHOWSKIEJ KOMPROMITACJI ..
  I co ?
  I kurwa jajco !!!
  YES WE CAN , MOTHERFUCKERS !!!!
  …najpierw był RESET STOSUKÓW Z ROSJĄ …
  a potem Arabska wiosna…Libia , Ukraina , Syria ..i RELACJE Z ROSJĄ W FAZIE WRZENIA…

  CHYBA JASNE JEST ,ŻE ŚWIAT WSTRZYMAŁ ODDECH I OCZEKUJE AŻ KTOŚ POŁOŻY POKRYWKĘ NA TYM BULGOCZĄCYM KOTLE …

  I dlatego właśnie uważam, że wykorzystując swoje zdolności do manipulowania sceną zza kurtyny ELITY POSTAWIŁY NA TRUMPA.. JAKO WENTYL NIEZADOWOLENIA SPOŁECZNEGO

  Lubię

 31. Przeciez gdy polozysz pokrywke „na tym bulgocacym kotle” to pokrywka wyleci pod naplywem pary !
  Teraz nic sie nie da rady zrobic jak tylko wylaczyc ogien i przestanie wrzec .
  By tego jednak dokonac to ktos ten ogien musi wylaczyc lub garnek/kociol odstawic .
  Wiec wystarczy w realu zamknac dostawy „ognia i zarcia” i swiat wroci do normy !

  Zaprzestac FINASOWAC LUDOBOJCOW !!!

  W planach globalnych jest ZABIJANIE STRUTA ZYWNOSCIA ,MEDYCYNA,FARMACJA ,WODA i POWIETRZEM !!!

  Walec zabojstw ruszyl.

  Lubię

 32. Odnośbie najbliższych wyborów w USA. jeden z niewielu co niecico obserwujących swą ojczyznę „jajogłowych” Amerykanów, profesor emeritus James Petras napisał już całą książkę a w niej:

  THE FUTURE OF AMERICAN ELECTIONS
  Few quotations from Edward Curtin’s rewiew of the last James Petras book on American Elections:

  As for the 2016 presidential elections, Petras rightly says that more than half the U.S. electorate views Clinton and Trump “with horror and disdain.” He argues that Trump, while painted as a fascist by the main stream media (MSM), “lacks the program, organization, and practice that define a fascist politician.” Nevertheless, he is the “lobotomized” candidate serving as “backdoor backing of political psychopath Hillary Clinton.”

  (…) While I think it is true that Americans have been conned, I think he (James Petras) is ignoring the American people’s desire to be deceived their bad-faith. It takes two to tango

  czyli w języku nadWiślańskim:

  . …

  Lubię

 33. Coś się psuje w mej maszynce.

  tłumaczę tylko: „Trump jest „lobotomizowanym” kandydatem, służącym jako wsparcie, tylnymi drzwiami, psychopatki Clinton”.

  I że Amerykanie lubią być oszukiwani w ich złej wierze. Bo do tanga trzeba dwojga.

  Czyli coś a propos APA.i jego wierszyków.

  Lubię

 34. Panie doktorze dziekujemy za przesylke na nasza skrzynke ,a co do „kotla USA” to podlozono pod kociol odpowiedniego kalorycznego drewna i bedzie sie lepiej gotowac po 08.XI.2016 r.
  Trump nie daruje nikomu kto mu na droge wejdzie i chce zatrzymac,zreszta stac go na to.
  Nasza druzyna gotowa na wszystko.
  Burza nadciaga !

  Lubię

 35. Burza nadciaga !
  …Nasza druzyna gotowa na wszystko…..

  Będą kolejne wierszydła.

  I za to cenimy naszego APA-cza-cza

  Lubię

 36. Ad czytelnika

  Filozof-kika coś się jednak od nas nauczył ale dalej tnie sieczkę.

  No, no, major, nie bądź taki ,,skromny” i nie dodawaj sobie splendoru, że ty jesteś nauczycielem kikusia/psikusia, ja to inaczej ujmuję, że UCZĄC INNYCH SAM SIĘ UCZĘ. Co zaś się tyczy cięcia sieczki, przecież bardzo dobrze wiesz, że to jest m.in. pokarm dla OSŁÓW, dlatego w ten prosty sposób próbuję te sympatyczne zwierzątka pobudzić do intensywnego myślenia i dlatego wiele rzeczy przemilczam, żeby i one też miały satysfakcję z odkrywania ukrytych rzeczy o których ja wiem i specjalnie ich nie ujawniam. Ty, kapral z gwiazdkami, ile razy trzeba ci powtarzać, że dawanie ludziom łatwych rzeczy w prezencie, to jest rzucanie pereł przed wieprze, nigdy tego nie uszanują i nie docenią.

  Ty, Szoszon szalony w Trójce Jedynej, chodzą słuchy po witrynie, że gotujesz stare, śmierdzące trampki w US-rajskim kociołku, i podkładasz do ognia jakieś specjalne drewienka z turbodoładowaniem. Co ci odbiło na stare lata, gdzie zapodziałeś instynkt samozachowawczy i zdroworozsądkowy. Co ty nie wiesz, że nigdy się nie wierzy politykom, bo na świecie to są największe szelmy, kanalie, kłamcy, dranie i oszuści, którzy zawsze mają na celu własne interesy i wąskiej grupy przydupasów partyjnych,a głęboko w odbycie dobro ogółu. Czy też nie wiesz, że niewolnik nie może mieć dwóch panów?

  Co do trampków, kikuś/psikuś obwąchał śmierdzące korzonki trampkarzy i doznał ogromnego szoku. Ogromny śmiech na sali Szoszon, ty wielki znawca szwabów i szmuli zostałeś przez potomka szwaba i nędzy szkockiej w polityczne maliny wpuszczony. Chi, chi, chi, cha, cha, cha…

  Patrz i podziwiaj Szoszon, odkrycia dokonane przez kiciusia/psikusia, może masz do czynienie z Drumpf-em, Trump-em albo samym Chrystusem!

  https://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Frederick_Trump&prev=search

  https://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Fred_Trump&prev=search

  http://www.polskatimes.pl/magazyny/magazyn-the-times/a/kim-pan-naprawde-jestes-panie-trump,10612142/

  FAJNIE BYĆ ZAPROSZONYM NA UCZTĘ DO POTOMKA NĘDZY SZKOCKIEJ ORAZ SZWABA I USŁYSZEĆ OD NIEGO, ŻE ZA BIESIADĘ TRZEBA ZAPŁACIĆ CZYSTĄ GOTÓWKĄ, A TYLKO CZYSTA WODA JEST ZA DARMO!

  http://wyborcza.pl/7,75399,20885612,wybory-w-usa-o-trumpie-przy-lampce-wina-czyli-co-siedzi-w.html

  Tutaj możesz sobie poczytać, co sądzą psychologowie o BOGATEJ NĘDZY, którą ty uważasz za swojego idola, wybawcę US-raju i całego świata.

  http://forsal.pl/artykuly/987357,aspoleczni-bogacze-trump-nie-jest-wyjatkiem.html

  A tu masz tekst o ,,skrobance” płatów czołowych w mózgu trampka czyli lobotomii w oryginalnym języku alfonsów.

  https://watchandwhirl.com/2016/07/28/lobotomize-its-the-only-way/

  P.S. Szoszon, TRUMP i TRAMP czyta się tak samo i kiedyś w ,,raju demokratycznym” zamykali włóczęgów do pudła za uprawianie tego procederu.

  Bywaj pocieszny nacirema

  Lubię

 37. Bolszewia rozbila nam jeden „czolg” ,ktory ogniem zwiadowczym ,macal „slowian” na portalu WPS1.
  Nawet dorobek Zenka poszedl na marne .
  Silne te bolszewiki wydaja sie byc ale jak doniosl jeden z agentow msi (ministerstwo sluzb indywidualnych) ,prezes i jego przyboczny pracus otrzymali ostrzezenie i to ponoc ostateczne,ze wzgledu na „zejscie z drogi info ” czyli Bialorus rozpoczeta,bandera w akcji.
  Sa pytania ?

  Lubię

 38. Teraz do ciebie filozoficzna kicia z pod samiutkich Tater.
  Czy deszczyk cie wykapal czy ukolysal wiater ?
  Nie badz taki madry ,bo dopadna cie fladry !
  Tyle i az tyle na suchej kobyle.
  Oglaszamy w juesej cisze wyborcza .
  Do zobaczenia za tydzien ,jedziemy podpisac „kontrakt na wazki”.

  Lubię

 39. Zobaczcie jak go tamtejsi właściciele WPS potraktowali razem z tym słowianinem . Chyba mieli dość marudzenia dwóch tetryków :
  Panowie „Słowianin” i Pyryt, te wasze „pogaduszki” na poziomi sklerotycznych dziadków, którzy nie respektują (wielkrotnie ostrzegani) zasad tego portalu powodują, że będę wywalał wszystko co napiszecie, bo robicie tu szambo…z tego wynika świadomie. Jeśli to nie są działania zamierzone, ale przywary waszych chorych głów, to trujcie dupę waszym domownikom lub lekarzowi psychiatrze, bo mnie nie tylko przestało to bawic, ale po prostu irytuje do porzygania. Poszli won!

  Lubię

 40. Ten siwy to mjr Pyryt , a tamten czarny to słowianin . Swoją drogą szkoda , bo miałem fajny kabaret jak się kłócili . Śmiech totalny .
  Przepraszam admin , ale kabaret umiarkowany zawsze na czasie :

  Lubię

 41. Ludzie jestem wielkim patriotą polskim z USA kochającym Donalda Trumpa . Niszczą mnie szmule , mieszańcy, szkopy .Walczę o waszą wolność , czyste środowisko dla was ,a wy mnie tak traktujecie ?

  Lubię

 42. Co to WPS wypozyl sobie trolla z WPS1 ?
  Przeciez to wypisz ,wymaluj „slowianin” od tamtych prezesow !
  „Zygus” tam przestali ci placic ?
  Co do mjr.Pyryta ,to wlasnie pojechal do Lodzi bronic miasta fabrycznego.

  Lubię

 43. APA jaki słowianin człowieku odbiło ci ? Nazywam się Zygmunt i bardzo żałuję , że na prośbę niszto Ziemiński pokazał ci środowy palec . Wczoraj jajca na WPS niezłe robiłeś . Razem ze Słowianiem . Śikałem ze śmiechu .

  Lubię

 44. No to dawaj Zygmunt cos na temat a nie jakiegos mjr.Pyryta zaczepiasz .
  Potrafisz chociaz przeczytac temat ?
  Zaczynasz tutaj wizyte od zaczepek ?
  Co ty szmulku lub mieszancu myslisz,ze ktos nie rozpozna debila na forum ???
  Tu wlazles aby prowokowac i rozbijac dyskusje .mam nadzieje,ze admin zwroci ci uwage,bys nie prowokowal i sklocal ludzi .
  Na majorow tez uwazaj ,bo w koncu sie doigrasz i zamkniesz wstretne pyszczydlo prowokatorze .

  Lubię

 45. Ha ha ha APA nowe wcielenie Zygmunt II . Czego ciebie ten WPS wywalił , a taka była czarna komedia tam z tobą w roli główniej plus słowianin . Jaja były nieziemskie , a teraz tam tak nudą wieje .

  Lubię

 46. Admin swój chłop i zna się na żartach i pewnie też tu z ciebie ma niezły ubaw i piątka dla pani kiki 22 . Super pani pyrytomanię punktuje .

  Lubię

 47. Za to Pyrycie ,że mnie od kilku tygodni wyzywaŁes od szmuli , szwabów i mieszańców nie dostaniesz nigdy spokoju ode mnie będzie cię wszędzie podczepiał pod ciebie dopóki nie pojmiesz jednej rzeczy Pyrytomanio :NIE OBRAŻA SIĘ LUDZI , KTÓRYCH DZIADYGO NA OCZY NIE WIDZIAŁEŚ ZWŁASZCZA NAZYWAJĄC ICH SZMULAMI I SZWABAMI . PONJAŁ DZIADYGO . CO TY MYSLISZ ,ŻE KAŻDEGO MOŻESZ TAK WYZYWAĆ OD SZMULI . WIDZIAŁEŚ MNIE NA OCZY . NIGDY CI W DROGĘ NIE WCHODZIŁEM , ALE U CIEBIE NIE BYŁO DNIA ,ŻEBYŚ MNIE OD SZMULI CZY MIESZAŃCÓW ZEŚ NIE WYZWAŁ JESZCZE PŁATNY AGENT . NA KAŻDYM FORUM GDZIE SIĘ DZIADU NIE POJAWISZ BĘDĘ PRZY TOBIE ZA TE OBELGI , KTÓRYM MNIE OBRZUCALEŚ . NA FORUM WPS ZGNOIŁEŚ TAKZE CANASSTATEGO BO KILKA POSTÓW PO ANGIELSKU NAPISAł CO CI TO PRZESZKADZAŁO DZIADU ? GNOIŁEŚ LUDZI , KTORZY CIE PRZEŚWIETLILI I STANELI W MOJEJ OBRONIE NP NANA . KIM TY JESTEŚ ZEBY WYZYWAC NIEZNANYCH TOBIE LUDZI OD ZDRAJCÓW , SZMULI , SZWABÓW , MIESZANCÓW GNOJU Z USRAELA .iDZ NA SKARGE DO ADMINA POKAZE CI JAK ZIEMIŃSKI WCZORAJ JEDNO SŁOWO WON Z WPS .

  Lubię

 48. Dodatkowo kilka razy groziłeś mi szybką śmiercią na forum WPS . Przed tym jak prezes to wykasował zdązyłem te wpisy wydrukować i żeby nie to ze mieszkasz w usraelu już bys miał gliny na głowie .

  Lubię

 49. Ta ty nawet do szmula sie juz przyznales ?
  Musial cie jakis „pyryt” rozpoznac miernoto.

  Ale niech ci tam pisz na temat a tam w nim o „amerykanskich szponach” ,co zaprzeczam jako Zygmunt II ,ktory czerpie wiadomosci z pierwszej reki .

  AMERYKANIE SIE OBUDZILI i rozpoznali tych co Ameryke zgnoili.

  Teraz nastaje czas na PRAWO i SPRAWIEDLIWOSC ponownie w USA po tylu latach kiedy to w 1913 roku ,wiesz czy nie zygmus co sie stalo ?

  Dopisze ci ,
  bardzo czosnkiem i cebula zapachnialo ,az do wycisniecia lez u biedniejszych od tych co przejeli wladze i dzis chca dalej czarowac chowajac sie za spodnica babska .
  Niestety to sie im nie uda ,bo baba wpierw pokazuje uda za nim zacznie rzadzic.

  Lubię

 50. Nie wiem Pyryt ile kosztuje wizyta u psychiatry w Usraelu strzelam z 50 usd . Zarejestruj się tam jak najszybciej na wizytę . Gdy nie masz zielonych – zrobię ci jak najprędzej przelew przez skrilla lub netellera . Podaj swoje dane .

  Lubię

 51. APA nie zapomniałeś dziś wziąść na talony z żydowskich marketów na Florydzie masła , hot – doga , smalcu , gumy do zucia donald i 20 gumek .Oj zapomnialeś to wez talon i do supermarketu leć . Dziś promocja na viagrę . Za 10 sztuk tabletek tylko 5 usd . Lec szybko bo cię zenek i gucio wyprzedzi i vagry promocyjnie nie kupisz , a babę tam ma w tym usraelu . Gdy Trump wygra zafunduje cię super laskę i to na cały tydzień . Jego stać to bogacz .

  Lubię

 52. Pyryt juz sobie przypomniałem . Ty jakieś 10 lat temu siedziałeś na forum niezależnej i wszystkich wyzywałeś ,aż się wkurzyli i ciebie stamtąd wywalili . Faktycznie to ten sam Pyryt tylko 10 lat starszy . Człowieku , ale ty tam bluzgaleś .

  Lubię

 53. Witaj zyguś
  Widzę, że się znacie i kochacie z majorem z Apallachów z dawnych i obecnych czasów.
  W podtrzymywaniu starej znajomości i zażyłych stosunkach nie zamierzam Wam przeszkadzać.

  Lubię

 54. Admin ja go kocham a tfu w pizd…. już wolałbym być gejem i z pięknych kobitek zrezygnować jak przyjażnić się z tym starym pierdzielem , ale on teraz śpi albo jest na Streaptease na Florydzie i wciska do majteczek fajnej usmanki 5 USD . Kto powie ile po viagrze mu stanął w gaciach 6 cm to dużo , bo normalnie jego ptak ma 1cm . Loda z bitą śmietaną za cholerę nie zrobisz nawet Grycanka bezradna .

  Lubię

 55. No to się narobiło, APA-czi zebrał bęcki i ,,konkurencja” środkowy paluszek mu pokazała! Chi, chi, chi, cha, cha, cha… Ty, Ostatni Mohikanin, ile razy ci trzeba powtarzać, że wchodząc na obcą miedzę to się nie fajda i nie świruje, bo cię psami poszczują! Obili cię kijami i przyleciałeś do nas skamleć i lizać swoje rany, na nasze wesołe podwórko? A dobrze ci tak szkodniku, masz nauczkę na przyszłość, że na obcym terenie jest wymagany pełen szacuneczek, dla istot tam przebywających! Chi, chi, chi, cha, cha, cha… Ale jaja, nacirema obity kijami i pogryziony przez pieski. Chi, chi, chi, cha, cha, cha…

  Szanowny Panie Zygmuncie, pięknie dziękuję za ,,piąteczkę” i muszę przyznać, że ma Pan wybitne talenty w garbowaniu skóry, ,,naszemu” niereformowalnemu ramolowi z US-raju. Pełen szacuneczek.

  P.S. Pozwolę sobie na małe sprostowanie, że ja, to jestem ja, a nick kika22, to jest bardzo dawna fanaberia mojej córeczki, która taką ,,śmieszną” nazwę sobie obrała do komunikacji w necie.

  Serdecznie pozdrawiam

  Lubię

 56. Heh, w końcu jakieś posty z jajem, a nie wiecznie te pretensjonalne markowe dzielenie włosa na 4. Ale skoro już major Pyryt został bohaterem tego tematu niech wreszcie opowie, co sprawia że KOMUSZY oficer ląduje na starość na plażach subtropikalnej Florydy…

  Lubię

 57. Przedstawiam drużynę APA pyryta ;
  od lewej kapitan Bączek
  porucznik kłapouchy
  mjr pyryt w środku ten z cygarem
  i czarnoskóry uchodzca z Afryki , który dołączył do drużyny :

  Lubię

 58. To drużyna Pyryta . Oni codziennie ratują życie Donaldowi Trumpowi są jego prywatną ochroną zapewniają mu piękne dziewczynki do towarzystwa . Ponadto co drugi dzień myją mu ptaszka cudownym płynem do higieny intymnej for men i raz w tygodniu tym samym płynem myją mu pupkę , aby w dniu 8 listopada pięknie mu pachniała w czasie wyborów gdy będzie przemawiał w CNN . Pupcia pachnaca różami a nie gównem po zjedzeniu usmańskich gorących psów to gwarant sukcesu Trumpa w wyborach . Drużyna APA walcz walcz i Trump bedzie preziem.

  Lubię

 59. Dziękuje za pozdrowienia . Odwzajemniam . Miło mi bardzo .
  Gnój mnie tam wiele tygodni nazywał szmulem , szwabem chociaż moja prababcia wiele od żydów w okresie między wojnami wycierpiała ( mieszkała południowo – wschodnia Polska blisko Zamościa – 90 % mieszkanćow to parchy w tej małej wsi . Pomyślałem ,że tego usmańca będę po całym internecie ganiał chociaż juz swoje lata mam i zdegraduje tego fana Trumpa z majora do roli zupaka w PRL wojsku .

  Lubię

 60. Czym się zajmowali zupaki ? niektórzy byli mądrzy , a sporo idioci do czyszczenia koni , pijaki albo mysleli , aby bzyknac jakąs babę , ale wojsko PRL było cymes to bylo prawdziwa armia mimo małych wad nie to dzisiejsze zydowskie przedszkole , które za parę dni będzie paradować z Maliniakiem w paradzie i udawać potęzną armię , ale jeżeli ktoś widzi gówno , a mówi ze to banan to jego problem

  Lubię

 61. Także major ja cię przerobię z tego starego pierdziela majora na zupaka nawet jak to potrwa do wiosny 2017 roku . zostaniesz zupakiem w momencie gdy Kalkstein zostanie świętym bądz pewny

  Lubię

 62. Wczoraj moja mućka przypadkiem w internecie przeczytała wpisy Pyryta i niestety zachorowała na poważną chorobę . Natychmiast musiałem pójść do weterynarza i zapłacić 200 PLN na leczenie . Mućka powiedziała ,że 24 grudnia jak zacznie mówić ludzkim głosem da mi w mordę , za to ze dopuściłem , aby przeczytała wpisy pyryta .
  Oto objawy mojej mućki po lekturze wypocin Pyryta z Florydy dziadygi starego sklerotyka.

  Lubię

 63. Uwaga Uwaga CIA – Mossad i FSBR przekazała mi tajne informacje na temat rodziny Pyryta . Ryzykuję i pozwolę sobie na ujawnienie tych przerażających informacji na WPS
  1. To jest pra pra dziadek Pyryta :

  Lubię

 64. To jest cała dalsza i bliższa rodzina APA . Wszystkie pociotki jakie tylko ma od wujka do stryjka poprzez szwagra.

  Lubię

 65. Panowie folgujcie.
  Jest w Internecie swoboda ale jest też i kodeks karny w Polsce i być może także w innych krajach , a w nim różne paragrafy, przepisy, kary.
  Obrażanie publiczne zaliczane jest do …no może nie do przestępstw i zbrodni wojennych ale jednak do jakich tam przestępstw karalnych.
  Odnosi się to szczególnie gdy pomawia się lub obraża z imienia i nazwiska.
  Więc już jeżeli sobie folgujecie w dyskusjach i pogadankach towarzyskich to przynajmniej bez wymieniania nazwisk.
  Zatem proszę pozostawać przy Nickach, a ponieważ pan Zenek ma ich sporo więc macie w czym wybierać.

  Lubię

 66. Oczywiście kodeks karny pewnie ,że tak . Wielokrotne grożenie mi szybką śmiercią poprzez nasłanie jego brygady do mnie do miejsca zamieszkania . Wydrukowałem 4 takie jego wpisy . Byłem z tym u prawnika to mi powiedział ,że jeżeli facet mieszka w USA to nic mu nie zrobię . Ponadto wielokrotnie mnie obrażał nazywając szmulem , szwabem , mieszańcem a na oczy mnie nie widział . Jakieś 10 0 12 lat temu kiedy zalozono konto na niezaleznej obrażał tam każdego , az kobiety płakały . Przypomniałem sobie ksywka tez pyryt.
  POWIEDZIAŁEM JEDNO DZIADOWI NIE ODPUSZCZĘ . MUSI SIĘ NAUCZYĆ ,ŻE NIE PLUJE SIE NA LUDZI , KTÓRYCH SIE NIE ZNA . tYLE ODE MNIE . KAZDY JEGO WPIS BEDZIE PRZEZ MNIE KOMENTOWANY JAJCARSKO Z JAJAMI BENNY HILLA .

  Lubię

 67. Ostatni jego wpis do mnie . to już tradycja gdzie zwraca się do mnie po imieniu :cytat
  „Ta ty nawet do szmula sie juz przyznales ?
  Musial cie jakis „pyryt” rozpoznac miernoto.”
  Żeby było zabawniej moja prababcia o mało nie została ubita na śmierć przez urwanie zydowi jednego jabłka z sadu jednego jabłka . Żeby było jeszcze zabawniej ten sam żyd chodził po wojnie do armii czerwonej na skargę ,że moja niby prababcia nie chciała dac mu jeśc podczas wojny , a niby skąd miala wziąść jedzenie jak sama dla swoich dzieci nie miała . Żyda przetrzymano uratowano to byl tak bezczelny i po wojnie do Rosjan chodzil na skargę bo mu Polacy kanapki nie dali ,a Polacy skąd mieli mieć .
  Ten Rosjanin odpowiedział ” Was żydów nie warto było ratować . jeśteście podli . to jest autentyk . Byli śwaidkowie słyszeli .
  a teraz usmańska kanalia stara nazywa mnie szmulem czy szwabem albo mieszańcem . Banda usmańskich smierdzieli . Niech się tylko pojawią to ja zaraz bedę .

  Lubię

 68. zyguś
  komentuj ile chcesz, ale ja z tego powodu nie chcę mieć żadnych nieprzyjemności, wezwań do wyjaśnień i tym podobne.
  Dla tego od tej chwili na nazwisko majora wprowadzam blokadę.
  Oznacza to iż każdy wpis w którym znajdzie się jego nazwisko będzie kierowane do moderacj .
  Przejdzie dopiero po zatwierdzeniu.
  To dla mnie dodatkowa robota, więc oszczędź mi czasu.

  Lubię

 69. Na forach jest zasada ,że się nie podaje nazwisk tylko nicki od tego nicki są . jeżeli o mnie chodzi podawałem tylko imię swoje prawdziwe i mam wydrukowane obelgi najgorszego kalibru i grożenie mi śmiercą przez tego ramola . Jakby co chętnie melduję się w usraelskim sądzie , aby dziadka ramola oskarzyć jeżeli w Polskim sądzie się nie da .

  Lubię

 70. Tylko wizy do macierzy usmańskiej nie posiadam pomimo tego ,ze jego kolonia zamorska pod rządami antka ma takie super stosunki z wielką macierzą Usraelem .

  Lubię

 71. Prośba do pana zyguśia . Proszę zaprzestać tutaj pisania , bo pęknę ze śmiechu i będziesz pan mnie miał na sumieniu . Swoją drogą tym bucom i i agresywnym chamom całkowicie się to od dawna należało . Chyba dobrze tam musieli komuś wpełznąć w skórę , że przepuścił na nich taki atak . Po prostu beka śmiechu . Można prosić o link do tego forum gdzie tego majora wyrzucili . Chętnie bym poczytał . Masz link adminie ?

  Lubię

 72. Bardzo sluszna deyzja Admina dla takich jak „zygmus czy slowianin”,ktorych obsadza sie na poszczegolnych portalach celem szkalowania ludzi NIEZNANYCH i NIEWINNYCH po nazwisku i imieniu , robienia klotni z zamulaniem tematu,sianie DEZINFORMACJI,zamieszczania podrobek zdjeciowych i karykatur ,sianie nienawisci i niezgody !

  „Zygmus” czy „jarecky” jestes juz dawno rozpoznany i spalony kazdy tu wchodzacy zauwaza CELE ,takze ich sprzymierzencow az po zleceniodawcow takich dzialan.
  Polska to jeszcze nie Izrael i Izraelem nigdy sie nie stanie .
  ZYJA POLACY w POLSCE, POLSKA NIE ZGINIE !!!
  Obcym w niej jezeli jest im zle ,moga w kazdej chwili wyjechac i wiecej nie wracac ale od rzadzenia Polska i Polakami WARA !!!

  Lubię

 73. APA czy jak ty tam się zwiesz . Nie tak dawno portal WPS był dla ciebie Bogiem . Po tym jak prezes dał ci kopa w tłustą zafajdaną dupę dalej się nie poddawałeś i chrzaniłeś swoje głodne kawałki i wczoraj . Zostały one wykasowane po 10 minutach z WPS stary tetryku .
  Dla przypomnienia co myśli o tobie szefostwo WPS . Pomysł wysyłania cię do psychiatry nie jest tylko mój .
  dla przypomnienia – cytat szefa WPS z 1 listopada :
  „Panowie „Słowianin” i Pyryt, te wasze „pogaduszki” na poziomi sklerotycznych dziadków, którzy nie respektują (wielkrotnie ostrzegani) zasad tego portalu powodują, że będę wywalał wszystko co napiszecie, bo robicie tu szambo…z tego wynika świadomie. Jeśli to nie są działania zamierzone, ale przywary waszych chorych głów, to trujcie dupę waszym domownikom lub lekarzowi psychiatrze, bo mnie nie tylko przestało to bawic, ale po prostu irytuje do porzygania. Poszli won!”
  STARY ZGREDZIE USMAŃSKI , W KTÓRYM MIEJSCU ADMIN CIĘ POPARŁ . SKIEROWAŁ TYLKO LEKKĄ UWAGĘ DO MNIE I ADMINA NAWET ROZUMIEM .
  Posłuchaj dziadu . Nic do ciebie nie miałem na WPS mimo ,że twój pysk cały czas tam szczekał . Plułeś ludzi , bo pisali po angielsku , albo zgnoiłeś panią Nanę , która od razu zorientowała się jaka z ciebie kupa gówna i to tam prosto napisała . Wpis jej ciągle jest na WPS gdzie nazywa cię szambiarką .
  Przez wiele tygodni wyzywałeś mnie od najgorszych szwabów , szmuli mieszańców . Znosiłem to cierpliwie dziadu z nad wielkiego bajora , ale koniec z tym . Będę cię miał zawsze na oku . Nigdy ci nie dam spokoju na żadnym forum .
  Dla ciebie każda osoba , która ma z ciebie zabawę i kabaret to jestem ja czyli pani kika 22 to tez jestem ja . Dziadu stary tobie od tych chessburgerów we łbie się poprzekręcało . Wszędzie widzisz szmuli , szwabów , a widział ty białe myszki ? patrioto z nad wielkiej wody za 5 groszy . Stul pysk ten wtedy dam ci spokój . Będziesz zabierał głos zawsze mnie będziesz miał za sobą wyżarty mózgu od coli i hamburgerów usmańskich .

  Lubię

 74. APA super byłeś u psychiatry , ale niestety psychiatra z Usraela strasznie żali się na ciebie . Nie wypełniasz jego poleceń , a to jest warunek żebyś wyzdrowiał i wrócić na łono zdrowych ludzi .
  Musisz wypełniać zalecenia psychiatry . Chyba chcesz być zdrowy prawda . Jeżeli będziesz spełniał prośby psychiatry zejdzie z ciebie nienawiść , przestaniesz widzieć wszędzie szmuli czyli białe myszki . Jesteś gotowy na to wyzwanie .
  To od dziś zaczynaj wykonywanie poleceń psychiatry .
  APA przez okres 12 miesięcy masz oglądać w skupieniu na PC tą bajeczkę 5 godzin dziennie . Poproś czytelnika , zenka , gucia , aby ci w tym czasie udostępnili PC . Możesz korzystać z PC jak oni np będą w WC srać – to zawsze długo trwa po tym talonowym ciężkim usmańskim żarciu ( schab bez kości , karkówka , mleko w proszku , masełko kozie itp ) to trochę zalecanego materiału oglądniesz .
  Pamiętaj 5 godzin dziennie w ramach terapii masz to ogladać .Codziennie . Obowiązkowo . Wtedy za 12 miesięcy wyzdrowiejesz :

  Lubię

 75. Póki co moja akcja zakończona , ale niech tylko przeczytam na tym forum albo na innych forach ,że wy mnie dziateczki obojętnie , który czy czytelnik porno , Czy APA z drużyny A , czy gucio kochanek pszczółki maj , czy zenek co długo się wypróznia , że wy mnie znowu wyzywacie od szmuli , szwabów czy mieszańców wrócę tu natychmiast z dużą większą mocą i porobię Benny Hilla z was , ale już do potęgi trzeciej . Pilnujcie się dziateczki , bo to forum obserwuje i niech tylko z waszej strony padną wyzwiska pod moim adresem . Robienie sobie jaj z was tutaj będzie dużo bardziej mocne . Ponjali dziateczki ? . Najgorzej wyprowadzić tak spokojnego człowieka jak ja z nerw , ale wy to potraficie drużyno od siedmiu boleści .
  Na razie żegnam a to czy wrócę zależy od was .

  Lubię

 76. Dziateczki z Florydy wierzycie głęboko w Boga to zapiszcie sobie głęboko w mózgu 11 przykazanie , które brzmi :
  11. NIE OBRAŻAJ NIEZNAJOMYCH LUDZI , KTÓRYCH NA OCZY NIE WIDZIAŁEŚ I NIE NAZYWAJ ICH SZMULAMI , SZWABAMI I MIESZAŃCAMI BO TO BARDZO NIEŁADNIE I MOŻNA W STARYM WIEKU DOSTAĆ PROSTATY BO WAS BÓG ZYDOWSKI TAK MOŻE UKARAĆ .
  TAK BRZMI JEDENASTE PRZYKAZANIE .
  A WIĘC DZIATECZKI NIE CHCECIE MIEĆ PROBLEMÓW Z ODDAWANIEM URYNU DO KIBELKA WBIĆ SOBIE JE DO ŁBA I STOSOWAĆ .
  PONJAŁA KAMANDA A ?

  Lubię

 77. Ad Zyguśa

  Szanowny Zygusiu, daj sobie na luzik, z tym gwiezdnym kapralem. Ja też byłem w wielkim szoku jak zaczynałem umieszczać swoje komentarze na tym portalu. Wyzywał i wyzywa wszystkich bez wyjątku: od szmuli, szwabów, bolszewików, marksistów, komunistów. W ten prosty sposób rekompensuje sobie bardzo ubogie słownictwo, które posiada. Od byłego trepa LWP, zbyt wiele nie można wymagać i oczekiwać, na takich w wojsku mówiło się, że JEST ODPORNY NA WIEDZĘ, A TRUDNY DO ZAJ… Jedyną bronią jaka jest, żeby się bronić przed takim oszołomem, to jest inteligencja i jak wbijesz taką ,,inteligentną szpileczkę” w odpowiednią część ciała, to szelma zaczyna bardzo dziwnie kwiczeć i wtedy następuje ogromna frajda i wielki ubaw z wykonanej roboty. Pomysłów na udupienie ramola, miałem i mam bardzo wiele np. popytać chłopaków z rezerwy jaki to był z niego pajac, gdy służyli pod jego rozkazami ale uznałem, że gra niewarta jest świeczki, bo czy on jest naprawdę tym, za kogo się podaje.

  http://www.rezerwa.eth.pl/index.php?go=C00&str=10

  Od bardzo dawna podejrzewam łotra, że bawi się w sępa, łażąc po polskich portalach internetowych, zbiera najświeższe opinie i komentarze piszących o wydarzeniach w kraju, które później sprzedaje jako swoje w polonijnych gazetkach, pobierając za ten proceder wierszówki (wierszówka – w gazetach zapłata dla piszących). Dla tego stosuje ten wulgarny język wobec ociągających się w pisaniu jeleni, bo kasa ucieka mu z przed nosa. Panie APA, przecież trzeba jakoś godnie żyć w tym szmulowsko/szwabskim US-raju, polska emeryturka jest bardzo cieniutka jak przysłowiowa żyletka POLSILVER – no nie!

  P.S. Zyguś, jak masz chwilkę czasu, to zerknij do naszego archiwum, zobaczysz jaki tam jest Sajgon (obecnie Ho Chi Minh)!

  Serdecznie pozdrawiam

  Lubię

 78. Kika 22 całkowita zgoda . Pozdrawiam . Chciałem sobie trochę komedii porobić z dziadygi bo zasłużył . Wiesz jak to jest kilkutygodniowe wyzywanie mnie od szmuli , mieszańców , szwabów musiało mieć wybuch jak Wezuwiusz . Ujscie lawy musi być na tego oficera LWP .

  Lubię

 79. markglogg
  Jak z ostatniej dyskusji wynika duch w narodzie nie ginie.
  Oczywiście duch bojowo szturmowy, tz. nawalanka.

  A odnosząc się do tytułu ostatniego wpisu, Czy zwycięstwo Trumpa zapewni całkowite „zgniecenie” finansowe świata przez USA?
  wydaje mi się że nie zapewni ,,zgniecenia”.
  Za dużo w chińskim worku amerykańskich dolarów by się to miało udać.
  Recz jasna nie wierzę w rychły upadek Ameryki. Niektórzy już rozpisują się na ten temat w Internecie jako że to już blisko i lada dzień.
  Wręcz przeciwnie, Ameryka jest u szczytu swej potęgi.
  Robi co chce i gdzie chce. Obala rządy, wznieca rewolucje, straszy, tumani, przekupuje.
  Rosja coś niby chce jej kij w szprychy, ale robi to tak bojaźliwie i tak niemrawo, że politowanie bierze.
  Chiny ze swoimi malowanymi tekturowymi żołnierzykami trzymają się z boku i z dala, jak najdalej. Raczej cieszą się, że mogą zaopatrywać Amerykę i resztę świata w tanie i dobre.
  Tak więc świat należy do Ameryki a w nim my także

  Lubię

 80. Hameryka u szczytu potęgi – Detroit rozjeb… Chrysler zawalony ., Chicago blisko rozjeb.. Ludziska wysprzedają młynki do kawy i nadmuchiwane materace do sexu ( są takie ) , aby mieć zapłacić za prąd . gaz itp . Usmańcy nie chcą pieniędzy tylko , aby im za towar płacić złotem ( tego nie wolno , ale jest odpowiedni myk , aby to zrobić ) Sami mówią ,że USD to śmiecie . 60 mln Amerykanów żre gówno na talony z usmańskich marketów . Rosja i Chiny coraz bardziej ich oboje rucha…. Nie jest wykluczone ,ze Pajac na koniu kaligula zostanie preziem , a ty piszesz o potędzę USA . To ześ syjon podbudował na duchu .
  Nawet taki APA kupuje smalec na talony u parchów .
  Nie takie imperia upadały . Upadl Rzym , upadł Karol wielki Attyla a usrael to jest nic w porównaniu do tych imperiów .
  Bajaj dalej kochany adminku .

  Lubię

 81. No i oczywiście ten wielki Usrael kochany Putin jebi…. jak chce w Syrii . Taka prawda . Prawdopodobnie nawet w połowie grudnia już menorki w Moskwie z parchami nie zapali tak im podpadł .
  Za to stawiam dobry obiad jeżeli nasz Maliniak nie zapali menorki z Lubawiczami w grudniu . Zapali , zapali na 100% przy wielkim uśmiechu żony żydówki i będzie tam kilku koszernych wyższych duchownych . Zakład . Jak nie zapali stawiam obiad u Gessler spokrewnionej z Ikonowiczem , bo jak wiadomo jedni żydzi burzą , ale żeby goj był syty i owca cała to inne garbate nosy uczą tępych gojów gotować i tak ich bronią przed wyrzuceniem z domu . Dobry i zły glina w wykonaniu żydków , albo polityka kija i marchewki . To im najlepiej wychodzi.

  Lubię

 82. no i jeszcze w Polszmacie zakladać fundacje i udawać dobrego wujka podobnie jak zona gorączki filipińskiej Kohn . Nie zapomnijcie goje wrzucać kasy do puszek owsiakowi w styczniu i dzieciaki cały dzien marżnąc na mrozie . Co to jest dla państwa 60 baniek na szpitale . Parchy wydawały 200 mln usd na misje w Afganistanie i to był dla nich gówno nie pieniądz .

  Lubię

 83. zyguś, zyguś
  jak ty potrafisz prosto w oczy prawdę pisać, aż podziw bierze.
  Prawda Detroit rozjeb…ale to wszystko jednak się kupy trzyma i światem rządzi.
  A Putin w Syrii, pożal się Boże, już jego generał oznajmił że od osiemnastu dni samoloty ruskie nie latają, bo amerykańce dostarczyli umiarkowanym, oswojonym terrorystom wyrzutnie rakietowe mobilne i na kołach prosto z magazynów USArmy do rozwalania rosyjskiego lotnictwa szturmowo bombowego.
  A popatrz jak się spisały ruskie wyrzutnie S300, amerykańce czterokrotnie nalatywali bombardując wojska syryjskie a ruskie wyrzutnie stały bezczynnie i trzęsły majtasami.
  A Dietroii, znamy i nie tylko to miasto.

  Lubię

 84. Ad Marka

  No i nareszcie dyskusja na poziomie WIERNYCH POLSCE DLA DZIECI

  Szanowny Panie Marku, w bajkach też można znaleźć ziarenka prawdy, które pomagają rozszyfrować obecną rzeczywistość. Znalazłem ostatnio w necie taką XIX w. ,,bajeczkę”, która bardzo dużo daję do myślenia jak skonfrontujemy ją z naszą wiedzą, którą nam w XX w ,,wszczepili” do głów.

  Plik jest w formacie PDF, trzeba sobie skopiować adres, który podaję poniżej i wrzucić do Google, aby się dostać do pijarowskich ,,konfitur”. Słodycze są pyszne w ,,lizaniu” ale niektóre rzeczy, chyba nie są do końca prawdziwe. Wyczuwam w tej książce, pierwsze początki kłamstw, braciszków Pijarów, którzy opisują historię Polski. Miłego ,,lizania” i smakowania.

  O upadku przemysłu y miast w Polszce

  Serdecznie pozdrawiam

  Lubię

 85. Admin kochany uwierz mi ta potęga Sama jest na glinianym kut…. podparta i runie zobaczysz . Po drugie naprawdę kochany adminku weż sobie materiały o uzbrojeniu Rosji . Uwierz mi oko ci zbieleje jak się z tym zapoznasz .
  Próbował już Rosji gnoić Erdogan z wielką armią i uzbrojony po zęby przez NATO i co ? za niedługo jeżdził do Moskwy błagał Putina o wybaczenie . Kto wie może i loda o smaku malinki mu zrobił .
  Poczytaj o uzbrojeniu USA jakie ma wady . Jakie usmańskie np czołgi to zwykłe gówno .
  Daje ci na to tydzień . Poczytaj a potem pisz .

  Lubię

 86. Adminku kochany dzisiejsza Rosja to nie Rosja pijaka Jelcyna . Teraz tam rządzi wielki człowiek z jajami wielkimi jak maczuga.

  Lubię

 87. Swoja drogą Adminku skoro Rosja taki dziad to czemu do tej pory Assad jeszcze jest prezydentem, a Syryjczycy Putina kochają wielbią go za to ,że nie dopuścił , aby parcharnia ucieła łep Assadowi jak to wcześniej zrobiła z Husajnem i Kaddafim .
  Co robi parcharnia anglosaska w wielkiej macierzy , a no nic tylko razem ze swoimi kundlami w swoich koloniach szczeka wściekle na Putina w parchatych mediach .

  Lubię

 88. Teraz tam rządzi wielki człowiek z jajami wielkimi jak maczuga…..

  Ale na pradawne ziemie ruskie, na Ruś Czerwoną, albo Kijowską amerykańców wpuścił. Noworosji też tak pomagał jakby chciał a nie mógł, albo jakby mógł a nie chciał.
  Putinn rzeczywiście wielki i ma talenta amerykańskie niemal wrodzone

  Lubię

 89. Adminie bądz obiektywny błagam :
  1. Moge ci wkleić ze 20 wklejek z youtube gdzie Putin jebi….. żydów anglosaskich dziennikarzy po gołych dupach , a ze sobie coś tam spiewa lepiej spiewać niż wsadzać do babskiej psit…… cygaro w pewnym białym budynku i mieć z tego rozrywkę czy uniewinniać oszustów wykorzystując prezydenturę ( 500 tys usd łapówki wiesz , ktory to prezio – poszukaj w sieci ) .
  Po drugie nie przyszło ci do ,ze Putin dąży do podziału Ukrainy i ta banderowska jest mu potrzebna jak kiła w mózgu a wschodnią część i tak kontroluje , a jebanych banderowców niech sobie parchy zabierają . Hu… z nimi . cudownie opanował Krym i za to brawa na stojąco dla tego bohatera XXI wieku .

  Lubię

 90. Putin człowiek z jajami wielkimi jak maczuga…

  Gdyby to była prawda, już dawno w Talinie, Rydze i w Wilnie obaliłby obecne proamerykańskie rządy i zainstalował tam swoich miejscowych ruskich polityków. Zrobił referendum i wcielił do Rosji.
  W Warszawie podobne, albo zrobiłby nam w Polsce to co amerykańcy w robią w Syrii.
  Ale Putin ani wielki ani szachista, ot taki mały, trzymający się stołka, namaszczony przez Jelcyna, ale dosyć dobry administrator

  Lubię

 91. Adm co ty za brednie piszesz . Po co mu te strupy na dupie w postaci Rygi , Tallina ? . to nie jest priorytet .

  Lubię

 92. Poczytaj ostatni wywiad Ławrowa :
  Ławrow mówi jego słowa ” Jeżeli jedna wasza rakieta jakakolwiek spadnie na teren Rosji wy w Polsce zobaczycie tylko przez chwilę błysk a potem Polski już nie będzie na mapie ” świata .

  Lubię

 93. Po co mu te strupy na dupie w postaci Rygi , Tallina ?….

  Myślisz że lepiej jak tam będą US Army bazy ?
  A Ławrow mówi prawdę, z tym się zgadzam

  Lubię

 94. PRZEMÓWIENIE ŁAWROWA DO POLAKÓW : Oczywiście..,możecie polscy koledzy ściągnąć obce wojska pod naszą granicę,nastawiać rakiet ile wasza słowiańska bratnia dusza zapragnie..,to „wasz wybór”:)..,ale pamiętajcie: Jeżeli nasz amerykański partner prewencyjnie zaatakuje,co ma w zwyczaju czynić (pewnie nawet bez konsultacji z polską generalicją vel Macierewicza,co by nie dziwiło..:),lub gdyby pusta rakieta name:”kakaja reakcja” „przypadkiem”spadła choćby metr na naszą stronę..,to wiedzcie..,że nie pomoże wtedy tłumaczenie podobne Kwaśniewskiemu jak po Iraku „Amerykanie nas oszukaaaaali”…Między Odrą,a Bugiem kamień na kamieniu się nie ostanie,nie będzie komu was Polacy łopatami zgarniać,nie dowiecie się nawet kto zaczął,a kto wygrał nie dowiecie się z pewnością..Powstanie nowa kraina..Mazowiecka Kraina Tysiąca Jezior…radioaktywnych jezior..nnnnno….Nie będzie ganiania z kałachami po lasach..,zabawy w chowanego,oooo.. nieeee..,błysk, wiaterek i już was nie ma…..USA i Rosja to duże obszary i jakoś przetrwają..W obliczu ogromu ofiar dojdzie w końcu do zawieszenia walk..,ale po Polsce śladu nie będzie i przez najbliższe 500 lat zwiedzać ją będą turyści z USA i Rosji..w kosmicznych skafandrach…Kiedy w końcu koledzy zrozumiecie,że wujek Sam traktuje was jako ten ZDERZAK EUROPY.,jesteście wyznaczeni przez żydów z USA na pole bitwy,miejsce pierwszego starcia..”Samobójczy Opóźniacz”,byle jak najdalej Ameryki,jak najbliżej głupich polax. ? Czy zatroskani o los rodaków polscy prezydenci mieli odwagę udostępnić wam dane,które z niewiadomych przyczyn są bardziej chronione niźli te wojskowe.,a mianowicie: Ile m2 schronu przeciwatomowego przypada na 100 tys.mieszkańców .,ile ich jest budowanych rocznie…hę ?.,Dlaczego nie chcą wam ich udostępnić,tylko dzień w dzień szczują na nas,chwaląc się ile to sztuk złomu z Niemiec i szrotu z USA sprowadzili ?-To ja wam to powiem kochani:0,93m2 schronu/100tys..Cała wasza wierchuszka będzie dyrygowała siedząc 200m pod ziemią,albo czmychnie na Bliski Wschód ,albo na Hawaje..,a co z wami..co z wami koledzy liubymyje.. pytam was?..”

  Lubię

 95. Idioci sami się zapędzili w kozi róg! Zachciało im się globalnego socjalistycznego kołchozu, neoliberalizmu, wolnego rynku, wolnego handlu, totalny zakaz wtrącania się rządzących w te sprawy – (surowy zakaz państwowego interwencjonizmu w gospodarkę) rynek kapitałowy sam wszystko wyreguluje. To po jasny ch… są ci wszyscy ministrowie, którzy udają, że czymś rządzą!
  Miało być setki milionów małych firm, które miały zapewniać dobrobyt miliardom ludzi. Prawie wszystkie maleństwa zdechły, na placu boju pozostały ogromne kołchozy w postaci koncernów, trustów, korporacji, holdingów, kompanii, konglomeratów, konsorcjum, syndykatów, kombinatów, jakieś poj… franczyzy, która ma na celu zmonopolizowanie światowego handlu. Na wsi miały być małe gospodarstwa rolne, powstały potężne prywatne molochy w postaci farm czyli po zmianie szyldu i własności, sowieckie kołchozy bis. Q… mać, a gdzie się podziało lipne hasełko, że MAŁE JEST PIĘKNE?

  P.S. Kiedyś, gdzieś, wyczytałem takie coś: ,,ŻE WSZYSTKO, CO WZROŚNIE, MUSI UPAŚĆ” i chyba w tej sentencji jest dla nas, jakiś promyczek nadziei!

  Pozdrawiam

  Lubię

 96. POLACY W US-raju, MACIE BARDZO WIELKI WYBÓR, MIĘDZY DŻUMĄ, A CHOLERĄ! Chi, chi, chi, cha, cha, cha…

  Aleksander Jabłonowski z odezwą do Polaków w USA. Na kogo głosować?

  Pozdrawiam

  Lubię

 97. Ad Adm-ina

  Szanowny Adm-inku, szaleństwo militarystów wciąż trwa… Strach się bać!

  LEOPARD 3 – NEW GERMAN TANK

  Serdecznie pozdrawiam

  Lubię

 98. Widzisz,czytasz,ogladasz Admin jak tu „dwie strony” szmulowskie dokazuja ?

  Poczekaj jeszcz pare dni bedzie ciekawiej .

  Tak „slowianin vel zygmus” wzorujac sie na „jablonowskich.mossadowskich” przy obstawie pokolen bolszewickich i ich profesorow , bedac mlodsi od dziadkow , dokazuja jak Grechuta na scenie spiewajac – „nie dokazuj mila nie dokazuj….”, zygmus to jest wielki cud.

  To wszystko a raczej wszyscy sa dobrze smarowani,wygadani,pismienni i nietykalni szmule i szwaby -MIESZANCY i PRZEBIERANCY , z ich rodow trzecie juz pokolenie zagniezdzone w Polsce, oblatani w sieci net ,bystrzy jak woda w sraczu ale jak takiego tylko za kolnierz zlapiesz trzesie sie jak galareta i wrzeszczy na cale gardlo aj waj ajajaj ,jak pewien polityk w niemieckim samolocie – nas przezywaja, szmulami nazywaja a te szwaby jedne, bija mnie,szarpia,adnin czy „opolczyk” ratuj, POMOCY !

  Jednak admin ty tu PAN (nie mylic z Polska Akademia Nauk) podpuszczaj ich dalej, komfrontuj , co udaje ci sie ,wkrotce miedzy soba do dziobow beda sobie wzajemnie skakac, kmiotki i zuliki , w tym „wyksztalcone dziennikarzyny”, studenciaki i starsi, baaa nawet aktorzy i aktorzyny juz w nowych mundurkach,wypranych i wyczyszczonych ( testimg juz byl,doswiadczal tego prezes WPS1 na publicznym miejscu),dez/info w pelni a tu majdanu w Polsce ani widu ani slychu niet,no chyba ,ze w „marszu podlosci” lub „KOD-ow bez plodow”.
  Nic im to nie pomoze majdan w Polsce szmulom i szwabom nie wyjdzie
  obojetnie z ktorej strony beda podchodzic czy od bolszewi czy od Oswiecimia,demomstrujac czy maszerujac ,nagrywajac sie tu i tam ,bo to przeciez zwykla miernota wyedukowana na szmuloszwabskich programach od przedszkola po wyzsze uczelnie w tym PWST czy seminaria duchowne, pod ich zarzadem,pelna opieka i wytycznymi .

  Nasz d-ca POZDRAWIA madrych,glupimi zlecil nam stanowczo i po wojskowemu – „nie brudzic sie”, to zabawa dla wlascicieli portalow,pejs-zbukow,nagrywan na YT i wszelkie jak to sie obecnie powiada „warsztaty” (bez narzedzi) .
  Gowniarze,starsi w sile wieku, tak ogoleni jak i ci z broda nie za dlugi czas zaczna zdychac z glodu i pragnienia NA CALYM SWIECIE !
  GLOD SIE ZBLIZA ,ostatnik punkt planu LUDOBOJSTWA GOJOW !

  bez odbioru

  ps. mamy wiecej innych frontow i ataku w sieci na szmuli,szwabow i ich slug, WPS- y dawno rozpoznane ale jeszcze na nie zagladamy ,moga pojawiac sie na nich inne kiciusie i zygmusie.

  druzyna APA
  co szmuli i szwabow wszedzie zamiata

  Lubię

 99. APA APA specjalnie dla ciebie , gdyż tobie baby brak , a na talony na Florydzie już zebrałeś sporą kolekcję gumek . Gdzie ty je zużyjesz atrapo usmańska ? . Nie zapomnij zjeść frytek , hamburgera , popić colą pierdnąć w pościel i iść spać i abyś lepiej zużył gumki to ci zasyłam :
  Sztucznej baby nie kupuj w Usraelu podobno droga .
  Tutaj taniej ci wyjdzie :

  Weż linijkę sprawdz ile ci wacek stanął . Będzie ze 4 cm . Wunderbar !!!!!!!!!!!!!!!! . Duży Wacek APA. ma .

  Lubię

 100. Idioci sami się zapędzili w kozi róg! Zachciało im się globalnego socjalistycznego kołchozu, neoliberalizmu, wolnego rynku, wolnego handlu, totalny zakaz wtrącania się rządzących w te sprawy – (surowy zakaz państwowego interwencjonizmu w gospodarkę) rynek kapitałowy sam wszystko wyreguluje. To po jasny ch… są ci wszyscy ministrowie, którzy udają, że czymś rządzą!
  Miało być setki milionów małych firm, które miały zapewniać dobrobyt miliardom ludzi. Prawie wszystkie maleństwa zdechły, na placu boju pozostały ogromne kołchozy w postaci koncernów, trustów, korporacji, holdingów, kompanii, konglomeratów, konsorcjum, syndykatów, kombinatów, jakieś poj… franczyzy, która ma na celu zmonopolizowanie światowego handlu. Na wsi miały być małe gospodarstwa rolne, powstały potężne prywatne molochy w postaci farm czyli po zmianie szyldu i własności, sowieckie kołchozy bis. Q… mać, a gdzie się podziało lipne hasełko, że MAŁE JEST PIĘKNE?

  P.S. Kiedyś, gdzieś, wyczytałem takie coś: ,,ŻE WSZYSTKO, CO WZROŚNIE, MUSI UPAŚĆ” i chyba w tej sentencji jest dla nas, jakiś promyczek nadziei!

  Pozdrawiam

  WSZYSTKO POSZŁO TAK JAK CHCIELI żYDZI INACZEJ ROTSCHILDÓW , ROCKEFELERÓW , WARBURGÓW TRAFIŁBY SZLAG JASNY .

  Lubię

 101. czytelnik, APA
  Kochaj bliźniego swego jak siebie samego,
  nie wyzywaj od szwabów i szmuli,
  bo ci mózg zamuli.
  Mowa nienawiści APAcza
  wszelkie normy przekracza

  Drużyna APAczy powinna to wiedzieć, że ci pierwsi to ludzie rzetelni i pracowici, doskonali fachowcy i świetni menadżerowie, z kolei ci drudzy świetnie sobie radzą w wielu innych zawodach wymagających bystrości umysłu, wiedzy, obrotności, nowych pomysłów i idei.

  Zenek z tym się trzeba albo pogodzić, albo starać się dorównać jednym i drugim.
  Póki co nie zapomnij zanieść szmulowi do banku pieniądze jakie zarobiłeś i szwaba.

  Chociaż zawsze możesz za pieniądze pożyczone od szmula wybuduj taką fabrykę jaką ma szwab.
  Jeśli potrafisz.
  Teraz admin, PAN, nie mydlić z Polską Akademią Nauk, wkłada ciuchy robocze i idzie pomajsterkować sobie do garażu.

  Lubię

 102. APA wlaśnie tez szwabski lekarz pytał kiedy przyjdziesz do niego na wizytę , bo coraz bardziej ci odbija . Kazał przyjść ci w poniedziałek . Zbada twoje przyrodzenie , bo dla niego to coś dziwnego ,że ma tylko 4cm w porywach i to po viagrze .
  Szwab a jaki dobry człowiek . On chce ci pomóc . Zapisałem cię w poniedziałek na 16.00 . Przyjmuje on na Florydzie w takim budynku obok restauracji . Ty tam blisko mieszkasz . znasz niemiecki? :

  Lubię

 103. APA to jest seans dla ciebie specjalnie wykonany przez Kaszpirowskiego , aby twoja nienawiść uleciała głęboko w niebo aż do żydowskiego Boga . Ćwicz 2 razy dziennie i oglądaj po 2 godziny .
  Kanada APA do dzieła . Wychodzić z usmańskich sraczy i ogladąć ludzi aniołów.
  Kaszpirowski specjalnie dla was dziatki z APA – zenek , czytelnik , APA :

  Lubię

 104. Kolejne dziśiejsze ostrzeżenie dla APA od szefów WPS już trzecia , a APA nie odpuszcza i pisze na WPS . Przyczepił się jak wsza do ogona psa i pisze .
  APA trop szmuli gdzie indziej . Tyle masz ich w Imperium zła . Ty wiesz ile szmuli otacza Trumpa .
  cytat”
  paziem
  4 Listopad 2016 o 11:21
  Panie APA, czy do pana jeszcze nie trafiło, że skonczyły się pana harce na tym portalu?!

  Lubię

 105. Donald Trump hat in einer Rede bei der jährlichen Konferenz der proisraelischen Lobbyorganisation Aipac in Washington erneut kräftig ausgeteilt: Der Iran-Deal sei „desaströs” und der amtierende US-Präsident Barack Obama womöglich „das Schlimmste, was Israel je passiert ist”.

  Der republikanische US-Präsidentschaftsbewerber erklärte vor den jüdischen Vertretern die Rücknahme des Atomabkommens mit dem Iran zu seinem außenpolitischen Schwerpunkt. „Meine Priorität Nummer eins ist, den desaströsen Deal mit dem Iran zu demontieren”, sagte Trump bei der Konferenz. Die Lobbyorganisation gilt als den Republikanern nahestehend.

  „Ich bin seit langer Zeit in der Geschäftswelt. Ich kenne mich mit dem Abschließen von Deals aus”, fuhr er fort. „Und lasst mich sagen: Dieser Deal ist eine Katastrophe. Für Amerika, für Israel und für den ganzen Nahen Osten.”

  Der Favorit für die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner kündigte an, im Falle eines Wahlsiegs Jerusalem als israelische Hauptstadt anzuerkennen und die US-Botschaft von Tel Aviv in die „ewige Hauptstadt des jüdischen Volkes” zu verlegen.”

  http://www.zeit.de/politik/ausland/2016-03/trump-clinton-rede-aipac-konferenz

  Lubię

 106. „slowianin” dawaj wiecej,pobijasz „mossadowskich” !

  Widze,ze „opanowales” adminow obu WPS ,jestes wielgachny nad jordanem.
  Skonczysz jak jeden w Lodzi a drugi w Zakopanem.

  Nagrody nie bedzie ,kremacja pewna !
  wykonczy was otrzewna .

  Wiadomosci pelne „slowianskiej” podlosci.
  zygmus i kika nareszcie fika

  Tadziu,gdzie sens ,gdzie logika ?

  Lubię

 107. Szmul ze szwabem dobrze grali
  i portale zakladali .

  Opolczykow co nie miara
  nad polinem wisi chmara .

  Ciemno wszedzie zimno wszedzie
  w listopadzie wojna bedzie !

  Gdzie i o co w czym przyczyna
  to nie Polski przeciez wina ?

  Oczywiscie ,Polski dawno przecie nie ma
  wyszla z tego szmuli sciema.

  Szwabow znowu podpuscili
  mlodych „muslim” uzbroili !!!

  Co to bedzie co to bedzie ,
  glowi sie dzis szmulek wszedzie .

  Gdzie uciekac,gdzie sie schronic
  czy potrafia nas dogonic ???

  Zlapia,zlapia cie kacapie
  zlapia szmula na kanapie.

  To juz bedzie KONIEC WSZELKI
  bo naprawde BOG JEST WIELKI !!!

  Lubię

 108. Ad Zenobiusza

  Ty, Zenek, co to za jaja z twoim przyrodzeniem? W ub.r. przechwalałeś się kiciusiowi, że u ciebie w gaciach Waligóra czy Wyrwidąb rezyduje, a tu proszę, wystarczyła malutka czata, (czata – terminologia wojskowa, oznacza zwiad lub rozpoznanie) Szanownego Zygusia i nastąpił wielki szok i ogromne zdziwienie u kiciusia! Okazuje się, że u ciebie w majtkach jakiś mikrus pomieszkuje i nawet viagra jest bezradna w tym beznadziejnym przypadku! Ale jaja, ale ogromne jaja, zrób coś z tym! Samochwała w kącie stała! Chi, chi, chi, a niech tam, cha, cha, cha…

  Bywaj pocieszna nacirema. Pozdrowienia i buziaczki dla koliberka

  Lubię

 109. Uwaga Uwaga .
  Dostałem od federalnej slużby bezpieczeństwa pewnego państwa nie napiszę jakiego tajne zdjęcia APA i jego kumpla Zenka w gospodzie wojskowej inaczej Kasynie -Kasyno – knajpa wojskowa .
  To są zdjęcia APA i Zenka .
  Dziękuje panie prezydencie . Trzeba poznawać prawdę .
  Po prawej APA . Po lewej Zenek :

  Lubię

 110. APA mierzyłeś Wacka ? . Jeszcze jedno nie mierz linijką . Pomiar będzie błędny . Weż suwmiarkę . Będzie dokładnie . Ile teraz ma twój Wacuś APA . Będzie na długość 4, 34545 cm . sukces!!!! . Przyrost jest !!!!!!!
  Tak wygląda suwmiarka . Ona ci zmierzy dokładnie Wacusia :

  Lubię

 111. To juz szwaby szmulom mierza czlonki – przed czy po obrzezaniu ?
  Kicia i zygus zmierzcie sobie nawzajem, tylko nie udlawcie sie jajem !
  Ale fajnie na portalu sie zrobilo.
  Zenek obiecal kolejne wierszyki po robocie przy sobocie.
  Nareszcie portal olsztynski ozyl ,zdzisiu prace swa tutaj wlozyl .

  Lubię

 112. Czytelnik , Zenek drużyno, APA . Nie wstydzcie się . Przyznajcie się jak wam to robiono . Dobrze pamiętacie tą operacje : Chłopaki z Kamandy . Nie ma się czego wstydzić !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Lubię

 113. APA wojaku czy ty do końca zgłupiał . Do takiej kobiety startujesz z takim małym koliberkiem 3cm ? , alez cię przypiliło . To ty się w tym lesie zagubisz ? , a na pustyni ogolonej tym bardziej .
  APA zalecam brom .

  Lubię

 114. Co wyczerpaliscie juz wszystkie punkty instrukcji o trollowaniu ?
  Osmieszajcie sie wiecej „kicie i zygmusie”.
  Czas rozliczen bliski.
  Oto WPS-y w calej okazalosci – wchodzacy tu patrz i czytaj wyzej .

  Pelna chemioterapia dziennikarska !
  Zyczymy zwrotem tvTrwam :
  „Do spotkania z Bogiem !”

  Lubię

 115. APA wojaku . Ta prośba . Małpy we wrocławskim ZOO gdy przeglądają twoje wpisy Na WPS dostają wsciku dupy i się denerwują . Prośba od państwa G , abyś zaprzestał pisania , bo małpy atakuja ludzi .
  Wczoraj małpy także wyslały specjalne podziękowanie do szefa WPS PAZIEM ,że cię wywalił z WPS na zbity pysk . Małp w ZOO wrocław odetchnęły . spasiba .

  Lubię

 116. Oto wyzej portret zygusia szmulusia ,kicia uciekla bo sie wsciekla .
  Pazie narazie sa na gazie ,smazyc sie beda w piekle,opolczyk wkrotce ucieknie.
  Dawaj wiecej zygus swoich zdjec.

  Lubię

 117. TO jest Zenek czekający na lewatywę . Uwolni go ona od nienawiści i pisania pojeb… wierszyków . Ta pielęgniarka pochodzi z polskiej słuzby zdrowia opłacana jest przez NFZ . Zenuś będzie bolało .

  Lubię

 118. Zenek , APA , czytelnik czy wy musicie pić tyle na tej Florydzie . Za dużo wam parchacze dają tam talonów na wódkę . Mniej pijcie przynośicie wstyd PRL owskiemu wojsku .
  To co wyczyniają na Florydzie drużyna APA zarejestrowało FBi i CIA .
  To jest miejsce niedaleko super marketu gdzie APA kupuje schab bez kości na schabowe dla drużyny .
  Oto druzyna APA po wypiciu wódeczki na talony :

  Lubię

 119. To zenek po wypiciu wina na talony na Florydzie . Obok widoczna usmańka policja , ktora go zlapała . Zenek zapłacił 200 USD kary za oddawanie moczu na ulicy . Nieładnie zenek :

  Lubię

 120. Natomiast to Zenek uradowany ponieważ napisał piekne wiersze i umieszczono je na WPS . Radość Zenka nie zna granic po napisaniu swoich pięknych wierszyków . Umieścił je dziś nawet na WPS u PAZIEM . Brawa Zenuś cudne wierszyki , ale nie zapomnij pójść do usmańskiego dentysty.

  Lubię

 121. Zygmus nie osmieszaj sie i nie wklejaj zawirusowanego badziewia ,bowiem nasz komputer jest prosto z Moskwy odporny nawet na kazdy ogien i to zmasowany !
  Chcesz dalej z nami isc w tany ?

  Ty miernoto ty idioto,
  wlazles w to szmulowskie bloto.
  jak chcesz z nami dyskutowac
  niech madrosci da twa glowa.

  Smieciem jestes i nic wiecej
  tak potrafi kazda szmata ,
  moze jestes obcy jensen
  nie chciej z nami sie juz swatac.

  Bo to polska jest druzyna
  w sluzbie czuwa ,rozpoznaje
  kocha madra nas dziewczyna
  takich jak ty zawsze kraje .

  Lubię

 122. Chcesz wiecej ?
  prosze bardzo :

  Listopadem dzis powialo
  slota sie za oknem sciele
  Dzis sobota ,pracy malo
  szabas i w kosciele jest.

  Madre pany poszly w tany
  zycie ,jak to zycie jest
  goj nie jeden wykopany
  weszy jak bezpanski pies !

  Weszy wszedzie we wsi w miescie
  i donosy ciagle sle
  biedak malo wygadany
  krzyczy glosno – ZEMSZCZE SIE !

  Takim jestes zygmus slowianinem przez male „s” ?
  czy ty bolka jestes uczniem ?
  taka solidarnosc jest ???

  Lubię

 123. Wywiad jednego z mocarstw przekazał do WPS utajnione zdjęcia APA – zenka – czytelnik czyli drużyny APA .
  Oto czytelnik :

  Lubię

 124. Zygus zapros tu na ratunek „opolczyka” ,moze wzmocni cie i z nami pofika .
  Jednak osobsicie watpie czy macie taka sama grupe krwi,choc mieszana ona napewno jest.
  Nawet proponowane linki/filmiki/cytaty was zdradzaja MIESZANCY !
  Niech inni czytelnicy tez o tym wiedza ,gdzie szwaby i szmule siedza .
  Chocbys odrobine byl sprytny i niezamulony to byc wiedzial,ze Indianie jeszcze w Stanie Georgia zyja.
  Nie wysilaj sie zygusiu picusiu na trollowanie ,zaden pozytek z ciebie na kazdym portalu.
  My takich od zarania tropimy i rozpoznajemy a jak spotykamy w realu ,
  to przed nami uciekaja,tak sie pewnie maja.
  Nie wierzysz ,to podaj adres pocztowy
  i badz do wizyty gotowy .

  Lubię

 125. APA tropiciel szmulów i mieszańców . Karamba . Trop dalej idioto .
  Karamba APUNIa tropi mieszańców .
  chciałeś mój adres to ci podam .
  Piotr ANTYAPA .
  UL. SZELMY WARIATA APA I JEGO DRUZYNY 14/ 40
  Kraków
  Czekam APA na twoja drużynę świrów .
  Trop mnie dalej :
  Karamba:

  Lubię

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Log Out / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Log Out / Zmień )

Facebook photo

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Log Out / Zmień )

Google+ photo

Komentujesz korzystając z konta Google+. Log Out / Zmień )

Connecting to %s