Frankiści i wpływ ich ideologii na Mickiewicza i losy Polski – także dzisiaj


No i otrzymaliśmy coś ciekawszego do dyskusji na WIERNIPOLSCE niż przekomarzanie się „Zygusia z WPS” z „majorem (w stanie spoczynku w Apallachach) APA” – jeśli ci zawzięci „forumowicze WP/WPS” będą się popisywać swymi duperelami, to ich wpisy będę BEZLITOŚNIE WYCINAŁ!

Mnie najbardziej spodobał się w poniższej opowieści fragment o tym:

Frank uważał, że aby mogły się spełnić losy świata, lud Izraela musi wstąpić na nową drogę, którą nazywał “chodem do Ezawa”. Biblijny Ezaw był bratem Jakuba (Gen 33:14). … teraz nadszedł czas, żeby wejść na tę drogę. Miała ona prowadzić do „prawdziwego życia”, centralnej idei, która w systemie Franka nierozerwalnie wiąże się z wolnością i wyzwoleniem z wszelkich doczesnych zasad. …  Ezaw (a także Edom – synonim Rzymu i chrześcijaństwa) – według tego badacza – to w systemie Franka nieujarzmiony strumień życia, będący wyzwoleniem spod ograniczeń wszelkiego prawa. (No nie wszelkiego prawa – bo nie prawa dla homo sapiens NATURALNEGO, typu „nie rób drugiemu co tobie nie miło” – tylko ŻYDOZŁODZIEJSKIEGO SZTUCZNEGO PRAWA WŁASNOŚCI, także WŁASNOŚCI SEKSUALNEJ, które jest bodajże 4 lub nawet 5 razy podkreślone w mojżeszowym Dekalogu – w jego negacji celowała rewolucjonistka polskiego pochodzenia Aleksandra Kołłąntaj w FRSSR „Ludowy komisarz do spraw społecznych”  (1872-1952) https://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksandra_Ko%C5%82%C5%82ontaj –  przyp. MG)

kollontaj-aleksandra

Frank, frankizm i spór o paradygmat polskiej kultury

Czaszka Jakuba Franka na XIX-wiecznej rycinie.

Czaszka Jakuba Franka na XIX-wiecznej rycinie.

 

Jaką rolę w niezwykłej wizji Jakuba Franka miała odegrać Polska? Co Frank robił przez 13 lat na Jasnej Górze? I co z frankizmem ma wspólnego wciąż pokutujący mit „Judeopolonii”? A co Mickiewicz?

Wyciągnięta z lamusa historii przez książkę Olgi Tokarczuk postać Jakuba Franka to jeden z najbardziej niezwykłych fenomenów polskiej historii – a raczej jej heterodoksyjnej wersji. A jednak pozornie egzotyczna postać Franka i losy idei, którą stworzył, są o wiele ściślej związane z oficjalną historią polskiej kultury – z Mickiewiczem i Krasińskim jako jej głównymi aktorami – niż mogłoby się wydawać.

Konsekwencje fermentu, który wzniecił żydowski mesjasz ponad 250 lat temu, możemy obserwować nawet dzisiaj…

Kim był Jakub Frank? Twórcą jednej z najbardziej niezwykłych herezji w dziejach świata? Mesjaszem? Wcielonym bogiem? Czy raczej – jak chce Adam Lipszyc – „wcieleniem hucpy”? Jako charyzmatyczny przywódca Frank pociągnął za sobą rzeszę Żydów, dla których był oczekiwanym mesjaszem. Doprowadził do jednej z największych fal konwersji w dziejach Polski, ale stworzył też wyłom w historii judaizmu. A może był raczej nihilistą, który dla osiągnięcia swoich celów gotów był podeptać zasady swojej religii, a nawet rzucić największe oszczerstwo przeciwko własnemu narodowi, cynicznie narażając go na prześladowania. A więc kim był Frank?

Zob. Jakub Frank – fenomen mesjasza: http://culture.pl/pl/galeria/jakub-frank-fenomen-mesjasza-galeria

Frank czyli obcy

Urodził się w 1726 r. w Korolówce na Podolu (dzis. Koroliwka na Ukrainie), miasteczku leżącym w tym czasie w granicach Rzeczpospolitej. Jednak gdy miał zaledwie rok, jego ojciec został oskarżony o herezję (sabataizm) i cała rodzina musiała opuścić Rzeczpospolitą. Przenieśli się na Wołoszczyznę i to właśnie na tym obszarze należącym w tym czasie do Imperium Osmańskiego upłynęło jego dzieciństwo i młodość. W tym okresie mieszkał na Bukowinie, Wołoszczyźnie, a przez parę lat zapewne też w Bukareszcie.

Do Polski miał wrócić dopiero w wieku 30 lat.

Choć rodzice Franka byli prawdopodobnie aszkenazyjskimi Żydami (matka pochodziła z Rzeszowa, ojciec przez jakiś czas mieszkał w Kaliszu), jego pierwszym językiem był zapewne ladino, czyli język sefardyjskich Żydów osiedlających się w basenie Morza Śródziemnego i na Bałkanach od wygnania z Hiszpanii w 1492 r. Musiał też zapewne biegle mówić po turecku – skoro to właśnie w tym języku składał zeznania podczas słynnego procesu w Warszawie – i nieco gorzej po hebrajsku.

Jak sugeruje badacz Franka Jan Doktór, języka polskiego (a prawdopodobnie także jidysz) nie znał przed przyjazdem do Rzeczpospolitej w 1755 r., ale to właśnie w nim napisze jedno z najbardziej niezwykłych dzieł w historii polskiej i światowej literatury.

Frank przybywając do Polski był w pewnym sensie obcym, mesjaszem ze Wschodu. Także nazwisko, pod którym miał stać się sławny, to określenie, jakim użytkownicy jidysz – aszkenazyjscy Żydzi z Europy Wschodniej – określali Żydów sefardyjskich.

Narodziny mesjasza?

Na niezwykłą atmosferę osmańskich Bałkanów, która ukształtowała Franka, składały się ruchy mesjańskie, jakie od XVII wieku wstrząsały ortodoksyjnym judaizmem. W wywodzącej się z Kabały mesjańskiej doktrynie miał poprzedników – najważniejszym z nich był Sabataj Cwi.

Urodzony w Smyrnie w 1626 r Cwi wsławił się konwersją na islam, która jednak nie uratowała go przed aresztowaniem i osadzeniem w więzieniu w Czarnogórze, gdzie też zmarł w 1676 r. Wcześniej jednak Sabbataj pociągnął za sobą tysiące wyznawców. Także Frank w początkach swojej działalności należy do sabataistów – czy jak też ich nazywano w Polsce „siapwscieciuchów”.

W 1750 r. zaczyna studiować u Isachara z Podhajców w Smyrnie (dzis. Izmir), tu uzyskuje wtajemniczenie w doktrynę Baruchji Russa (innego w linii żydowskich mesjaszy). W 1752 roku żeni się, a 5 listopada tego samego roku zakłada w Salonikach bet-ha-midrasz – izaczyna być tytułowany chachamem (mędrcem). Dwa tygodnie później doświadcza pierwszego zesłania Ducha Świętego, w mistycznym języku wyrazi je słowami „Mostro Signor abascharo” („Nasz Pan schodzi”). A jednak pół roku poźniej zamyka bethamidrasz i przenosi się do Smyrny.

Dlaczego Polska?

Frank przybywa (wraca!) do Polski pod koniec 1755 roku namówiony do tego przez sabbatajczyków z Podola, gdzie ruch mesjanistyczny był szczególnie silny – w swoim apogeum związanym z objawieniem się Sabataja Cwi w poł. XVII w. wielu Żydów porzucało swoje zajęcia, pisano o nich, że całymi dniami siedzieli w bożnicach śpiewając pieśni na cześć Zbawcy. Frank mógł więc tu liczyć na wielu zwolenników, a możliwe, że od początku wierzył, że odegra tu rolę mesjasza lub chociaż Pseudo-Sabbataja.

Podobno w Smyrnie kilkakrotnie słyszy głosy, wzywające go do udania się do Polski i pociągnięcia tam ludzi do wiary chrześcijańskiej [chodzi o Żydów]. Potem powie też, że do Polski wezwał go sam Jezus (zresztą po przybyciu do Polski za Jezusa Parakleta zaczął się uważać)
Z czasem Polska staje się jednym z głównych elementów jego koncepcji teologicznej i historiozoficznej. „W Polsce ukryte jest wsze dobro całego świata” – mówił prorok. O co chodzi?

Chód do Ezawa

Frank uważał, że aby mogły się spełnić losy świata, lud Izraela musi wstąpić na nową drogę, którą nazywał “chodem do Ezawa”. Biblijny Ezaw był bratem Jakuba (Gen 33:14). Jakub obiecał odwiedzić brata w Seir, ale Pismo nie wspomina nic o tym, żeby do niego dotarł. Droga była zbyt trudna. Według Franka – jak tłumaczy Gershom Scholem – teraz nadszedł czas, żeby wejść na tę drogę. Miała ona prowadzić do „prawdziwego życia”, centralnej idei, która w systemie Franka nierozerwalnie wiąże się z wolnością i wyzwoleniem z wszelkich doczesnych zasad.

Według Scholema, była to też droga do konsekwentnej religijnej anarchii. Ezaw (a także Edom – synonim Rzymu i chrześcijaństwa) – według tego badacza – to w systemie Franka nieujarzmiony strumień życia, będący wyzwoleniem spod ograniczeń wszelkiego prawa.

Jedną z głównych zasad głoszonych przez Franka było wszak zanegowanie obowiązującego prawa, z Prawem Tory na czele, a część jego działalności polegała na jawnym deptaniu tradycyjnego talmudycznego prawa (halachy). Przejaw takiego nieskrępowanego żadnym prawem życia można zobaczyć w swobodzie seksualnej, jaką wyznawali członkowie sekty Franka, a także w słynnym antynomistycznym obrzędzie w Lanckoroniu, od którego zaczyna się triumfalny pochód frankizmu przez Polskę. Podczas obrzędu wyznawcy Franka zebrani w prywatnym domu tańczyli wokół nagiej kobiety, która – według jednej z interpretacji – zastępowała Torę.

W pole Edoma, czyli do Polski…

Jeśli więc Ezaw to Polska, a Edom to chrześcijaństwo, jasne staje się takie zdanie z „Księgi Słów Pańskich”, bedącej opus magnum Franka:
„Gdy Jakób borał się z aniołem, pytał go anioł: Jakóbie dokąd idziesz? Odpowiedział mu: W pole Edoma, to jest do Polski.”

Żeby osiągnąć frankistowski ideał, trzeba więc było przyjąć zewnętrzną szatę Edomu, czyli chrześcijaństwo. W tym elemencie Frank poszedł krok dalej niż jego poprzednik Sabataj Cwi, który wiek wcześniej dokonał apostazji przechodząc na islam. We Lwowie w 1759 r. Frank (który zresztą wcześniej także przeszedł na islam) wraz z grupą kilkuset zwolenników przeszedł na chrześcijaństwo. Było to poniekąd logiczną konsekwencją koncepcji, w ramach której religie były tylko kolejnymi etapami mesjańskiej drogi (Frank wierzył, że w każdej z nich prawda ukryta była jak owoc w skorupie – trzeba go tylko wyzwolić).

Według Marii Janion frankistowski mit o „chodzie do Ezawa” i Polsce jako Ziemi Obiecanej zawierał w sobie jeszcze jeden rewolucyjny moment. Jego istotnym składnikiem było wszak odrzucenie idei powrotu do Palestyny. Świat miał być zbawiony w Polsce.

Jednocześnie Polska w koncepcji Franka to miejsce naznaczone ambiwalencją. Polska u Franka, jak zauważa Adam Lipszyc, to także „miejsce bez kształtu”, „prosty, próżny kraj bez wody, to jest bez nauk”.

W pytaniu o rolę Polski w ezoterycznej wizji Franka nie należy też odrzucać wyjaśnień bardziej przyziemnych. Frank spodziewał się, że wraz ze swoimi wyznawcami uzyska rodzaj autonomicznego terytorium na terenie Rzeczpospolitej.

Frankiści i legitymizacja legendy [legendy?! – admin] o mordzie rytualnym

Jeden z najsłynniejszych obrazów przedstawiających fantazmat mordu rytualnego pochodzi z katedry w Sandomierzu

Jeden z najsłynniejszych obrazów przedstawiających fantazmat mordu rytualnego pochodzi z katedry w Sandomierzu

Jednym z najbardziej bulwersujących – i brzemiennych w konsekwencje – momentów na drodze Jakuba Franka do Ezawa były wydarzenia do jakich doszło podczas tzw. dysputy kamienieckiejj, czyli publicznego sporu, do jakiego doszło między zwolennikami judaistycznej ortodoksji a mesjanistami z sekty Franka w 1757 r. w Kamieńcu Podolskim.

To wtedy Sabbatajczycy (przyszli frankiści, zwani też przy tej okazji kontratalmudystami) po raz pierwszy publicznie oskarżyli ortodoksów o mord rytualny. W wydanej już po dyspucie broszurce wyliczyli szczegółowo, w jakie święta rabini nakazują używać krwi chrześcijanskiej, w jakie hańbić hostię i święte obrazy. Ujawnieni Sabbatajczycy byli zdecydowani na wszystko, byle tylko rozstrzygnąć walkę na swoją korzyść – konkluduje Jan Doktór.

I byli bliscy zwycięstwa. „Decyzja sądu, by przedstawić sejmowi do rozważenia, czy należy w ogóle w Rzeczpospolitej tolerować talmudystów, których nauka obraża wiarę i władzę, brzmiała niemal jak podzwonne dla rabinicznego judaizmu w Polsce” – pisze Doktór.

Na rynku kamienieckim płonął Talmud i tylko rychła śmierć protektora Sabbatajczyków biskupa Dembowskiego zatrzymała falę prześladowań ortodoksów.

Kwestia mordu rytualnego powróciła podczas Dysputy lwowskiej w 1759 roku, w jej wyniku doszło do chrztu zwolenników Franka i protekcja Kościoła. Ceną za to zwycięstwo było cyniczne oskarżenie współbraci o mord rytualny i narażenie ich na realne prześladowania. Frankiści na zawsze opuścili łono judaizmu – powrotu nie było, wszystkie mosty za sobą spalili.

Jasna Góra czyli nowa Góra Synaj

Na podstawie oskarżeń, że Frank uważa się za Boga wcielonego, a jego konwersja nie była do końca szczera, mesjasza aresztowano i osadzono w klasztorze na Jasnej Górze. Faktycznie to właśnie tam – w stolicy polskiego katolicyzmu – powstała ostateczna wersja doktryny i nowatorska teologia Franka (on sam był z tego powodu znany był też pod pseudonimem Czenstochower), która nie uległa niemal żadnym zmianom aż do jego śmierci. Na czym polegała?

Jak pisze Jan Doktór, w chwili uwięzienia Frank miał niewielkie pojęcie o katolicyzmie. Bliżej poznał go dopiero podczas 13 lat spędzonych w centrum kultu maryjnego na Jasnej Górze, gdzie musiał uczestniczyć we wszystkich nabożeństwach i uroczystościach kościelnych.

Na Jasnej Górze, jak pisze badacz, „prawda chrześcijaństwa utożsamiona została z kultem dziewicy, która według Franka była niczym innym jak instytucjonalną skorupą Szechiny”. [Szechina to według Kabały element żeński w Bogu]. „Walka o jej wyzwolenie z tej skorupy została przedstawiona za właściwy powód i cel pobytu w klasztorze. Uwiezienie na Jasnej Górze przemieniło się w mesjański tikkun” – tłumaczy Doktór.

Krótko mówiąc, podczas pobytu w Częstochowie jasnogórska Matka Boska – którą Frank nazywa zresztą Panną – stała się kluczowym elementem jego nowej teologii. Jest tu jednak pewien szkopuł, bo – jak zauważa Adam Lipszyc – „w jasnogórskim obrazie Matki Boskiej ‚Panna’ obecna jest jednak w postaci ukrytej i spętanej. Żywą i namacalną postać przyjmuje w pewnej konkretnej osobie – mianowicie Ewie Frank, córce przywódcy ruchu”.

Ewa Frank, 1774, wł. J. N., fot. ŻIH

Ewa Frank, 1774, wł. J. N., fot. ŻIH

Według historyka Pawła Maciejki w tym czasie Frank nie uważał się już za pomazańca, ani tym bardziej za boga wcielonego, lecz za biologicznego ojca i (metaforycznego lub może nawet rzeczywistego) partnera przebóstwionej mesjaszki, Ewy Frank.

Wyjście z Polski

Choć w popularnej (ortodoksyjnej) wersji polskiej historii powtarza się, że klasztor na Jasnej Górze nie został nigdy poddany wrogowi, to jednak został… W sierpniu 1772 oblegające klasztor wojska rosyjskie przegoniły konfederatów barskich broniących klasztoru, dzięki czemu Frank – po raz pierwszy od 13 lat – znalazł się na wolności.

21 stycznia 1773 ruszył do Warszawy, ale już w marcu opuści Polskę na zawsze… (Jan Doktór zauważył, że przez 36 lat swojej mesjańskiej działalności w Polsce na wolnej stopie przebywał jedynie 2 i pół roku!) Frank osiada w Brnie Morawskim – i to tam powstaje jedna z najniezwyklejszych książek w historii polskiej literatury.

Księga Słów Pańskich

Powstała prawdopodobnie w 1784 na dworze w Brnie „Księga Słów Pańskich” to jeden z najniezwyklejszych zabytków polskiej literatury. Według Jana Doktora ezoteryczne wykłady (sam Frank nazywał je „gadkami”) skierowane do wąskiego grona polskich stronników (tzw. „wybranych z braci”) były wygłaszane po polsku „z licznymi wtrętami i cytatami z jidysz, ladino, hebrajskiego, aramejskiego i niemieckiego, ktore w toku pózniejszej obrobki redakcyjnej zostały – dotyczy to zwlaszcza wyrazen żargonowych – spolszczone”.

Księga jest tym bardziej niezwykła, że poprzednicy Franka (jak Sabbataj Cwi czy Baruchja Ruso) zakazywali przekazywania tajemnej doktryny i utrwalania jej na piśmie. Tymczasem w przypadku „Księgi” mamy do czynienia z autentycznym zapisem ezoterycznej mesjańskiej doktryny przeznaczonej dla wąskiego grona wtajemniczonych. Nawet jeśli ta doktryna może miejscami sprawiać dość komiczne wrażenie.

Adam Lipszyc pisząc o „Księdze” widzi w niej osobliwą krzyżówkę opowieści łotrzykowskiej i mesjanistycznego traktatu: „Precyzyjniej należałoby wręcz powiedzieć, że element łotrzykowski nie tyle przeplata się tu z elementem mesjanistycznym, ile jest z nim tożsamy: W Księdze Słow Pańskich traktat mesjanistyczny przybiera postać powieści pikarejskiej.”

I rzeczywiście tekst pełen jest dziwnych, komicznych opowieści z dzieciństwa i młodości przyszłego mesjasza i relacji o tym, jak już jako duchowy przywódca łamał zasady halachy i chytrze zmuszał do tego pobożnych Żydów. Przez cały tekst przewija się też podejrzanie dużo opowiastek podkreślających seksualną atrakcyjność autora i bohatera. Jak zauważa Adam Lipszyc, Frank nader często też daje wyraz zaaferowaniu własnym przyrodzeniem.

W „Księgach” przeczytamy też, co Mesjaszowi się śniło (i jak się można spodziewać – wiele snów ma erotyczne zabarwienie). Oto jeden z nich, który przyśnił się Frankowi 22 czerwca 1784:
„Dwie panny z Polskiej, córki, wybrały się i chciały się ukłaść w łóżko. Chciałem mieć obcowanie z nimi, wtem przyszła mniszka jedna, rozebrała się i też się układa w łóżko. Ja wlazłem w łóżko. Mniszka rzecze do mnie: Panie Franck, co to robisz? wszak ja zaślubiona. Odpowiadam: Cóż stąd?” [2248]

Potem jak w każdej ezoterycznej przypowieści następuje oczywiście wykład zawartej w śnie nauki, który w tym wypadku zdaje się zaleceniem jawnego uprawiania seksualnej rozwiązłości – „a to by wam było na wieczną chwałę, także księża zostaliby waszymi sługami. Lecz wyście nie chcieli”.

„Ksiega Słów Pańskich” pozostaje niezwykłym choć wciąż słabo znanym dokumentem polskiej literatury i jedynym w swoim rodzaju świadectwem duchowości polskich Żydów pod koniec I Rzeczpospolitej, odznaczającym się przy tym – według określenia Pawła Maciejki – „pierwotną, archaiczną siłą”.

Frankiści po Franku

Frank na łożu śmierci

Frank na łożu śmierci

W 1786 r. niedługo po spisaniu „Księgi” Frank wraz ze swoim dworem przeniósł się do zamku w Offenbach nad Menem, gdzie w 1791 r. zmarł. Ale historia frankizmu – i jego znaczenia dla polskiej kultury – bynajmniej nie kończy się ze śmiercią przywódcy ruchu.

Jeszcze za życia mesjasza rodziny żydowskie, które za przykładem swojego przywódcy przyjęły chrześcijaństwo, zaczęły odgrywać ważną rolę w polskim społeczeństwie. Szczególnie widoczne było to w Warszawie, gdzie ich liczebność około 1780 r. szacowana była na ok 6 tys. osób (dziesięć lat później w całym kraju – 24 tys.).

W tym pierwszym okresie bardzo wzmocniły też swoją ekonomiczną pozycję, ich członkowie byli przedsiębiorcami, właścicielami fabryk, odegrali też dużą rolę w czasie Sejmu Czteroletniego (Szymanowscy, Orłowscy, Jasińscy). Neofici frankistowscy często należeli do postępowych [sic – admin] organizacji wolnomularskich (Szymanowscy, Krysińscy, Majewscy, Krzyżanowscy, Lewińscy, Piotrkowscy).

Według Gershoma Scholema w latach 30. XIX w. większość warszawskich prawników wywodziło się z rodzin frankistowskich, frankiści zasilali szeregi inteligencji – sukces odnosili też jako przedsiębiorcy, pisarze i muzycy. Jako polscy patrioci brali udział w kolejnych powstaniach narodowych.

Chociaż frankiści byli w awangardzie asymilujących się polskich Żydów, to początkowo – przez pierwsze trzy pokolenia od apostazji 1759/60 – dbali o to by nie mieszać się z rodzinami rdzennie polskimi i kultywować własną odrębną tradycję. Już jednak około połowy XIX to podejście ustąpiło miejsca zasadzie całkowitej integracji – frankiści zlali się [aha! – admin] z polskim społeczeństwem – śladem ich pochodzenia pozostały często nazwiska.

Mimo udanej integracji i wielkich zasług dla polskiej kultury nad frankizmem cały czas unosiło się odium podejrzenia o nieszczerość konwersji, przyjmowania pozorów chrześcijaństwa i integracji, a faktycznie kultywowania żydowskiego separatyzmu.

„Nie-boska komedia”, czyli dramat antyfrankistowski?

Jednym z wielkich wrogów frankistów i przechrztów w ogóle był Zygmunt Krasiński. „Przechrzty nasze, frankisty, to osobne plemię ludzi, najdziwniej zabobonne, ale bez żadnej w końcu końców wiary” – pisał w jednym z listów.

Wokół podobnego resentymentu a może nawet antysemickiej obsesji zbudowana jest „Nie-boska komedia”. W tym „skażonym arcydziele” – jak utwór Krasińskiego nazwała Maria Janion – połączyło się kilka fantazmatów dotyczących Żydów, wśród nich fantazmat Talmudu (jako nauki nienawiści do chrześcijan), pożądania przez Żydów chrześcijańskiej krwi, ich dążenia do panowania nad światem (teoria spisku żydowskiego), rewolucji (jako narzędzia w rękach Żydów) i właśnie idea przechrzty – fałszywego chrześcijanina, knującego podstępne spiski.

W wizji Krasińskiego – pisze Janion – największym zagrożeniem dla konserwatywnej idei narodu byli „cudzoziemcy”, wśród nich – Żydzi, a wśród Żydów – przechrzty. Frankiści mogą być więc pierwowzorem tak rozumianego przechrzty – wroga polskości.

Badacze zwracali uwagę na podobieństwa, jakie łączą „Nie-boską” i „Protokołami mędrców Syjonu” – słynnym antysemickim pamfletem z pocz. XX w. Według Janion dramat Krasińskiego wydaje się pod wieloma względami jego poprzedniczką. W „Nie-boskiej” – konkluduje Janion – Krasiński ufundował mit założycielski polskiego antysemityzmu. Jednocześnie spór, jaki wokół tego mitu Krasiński toczył z Mickiewiczem, badaczka uznała za kluczowy dla polskiego paradygmatu kulturowego nie tylko w XIX, ale i XX w. oraz dzisiaj.

Mickiewicz i matryca frankizmu

Za jedną z najwcześniejszych ofiar działania tego mitu można uznać Adama Mickiewicza. Żeniąc się w 1834 z Celiną Szymanowską (oboje rodzice Celiny pochodzili z rodzin frankistowskich – matka z Wołoskich) poeta ściągnął na siebie złośliwe plotki i komentarze opinii publicznej na emigracji. Krasiński pisał o Celinie jako o „żydowicy talmudycznej”, „diablicy, przechrzciance i wariatce”: „Jest w niej jakby coś ciemnego i złego, coś materialnego i wschodniego, co kusi wiecznie i walczy Zachodu geniusz w Mickiewiczu”.

Jednocześnie plotkowano też o żydowskim – w istocie frankistowskim – pochodzeniu samego Mickiewicza (dla Krasińskiego był Mickiewicz „doskonałym Żydem”).

A jednak dla Mickiewicza – i losów polskiej kultury – ślub z Celiną był niezwykle ważny. Mickiewicz – pisze Janion – uznawał w Celinie frankistkę, to znaczy żydowską chrześcijankę. Związek z Celiną potwierdził i rozwinął pewne intuicje poety z ideą polsko-żydowskiego mesjanizmu na czele. Ta idea obecna była też u Towiańskiego, w czym także niektórzy badacze doszukiwali się ech frankizmu.

Mickiewicz głęboko wierzył, że nie można odłączyć chrześcijaństwa od judaizmu:
„[F]igura Żyda-chrześcijanina pozwala oswoić się z wiarą w zakorzenienie absolutu właśnie w ludzie żydowskim – i wobec tego właśnie z wiarą w ‚starszeństwo Izraela’- pisze Janion i sugeruje, że figura ta u Mickiewicza była „pochodną matrycy frankizmu w jego wyobraźni”.

Maria Janion wielokrotnie podkreślała wyjątkowość projektu Mickiewicza, w którym losy Polaków i Żydów były w nierozerwalny sposób splecione. Zwracała uwagę, że “przyznając Izraelowi ‚starszeństwo’ poeta kładł podwaliny pod prawdziwy dialog polsko-żydowski”. Ta wizja Polski, sama będąca częścią szerszej Kościuszkowskiej wizji wielonarodowej i wielowyznaniowej Rzeczypospolitej, głęboko różniła się od idei zamkniętego, „jednolitego” narodu lansowanej przez Krasińskiego.

Jednocześnie daleko wykraczała poza horyzonty współczesnych Polaków (patrz np. kontrowersje, jakie na emigracji budził „Skład zasad” postulujący m.in. równouprawnienie Żydów i kobiet w odrodzonej Polsce) ale też poza stosunek do Żydów i „obcych” w ogóle w innych krajach Europy. Dla Janion Mickiewiczowska wizja wspolnoty losów i polsko-żydowskiego braterstwa posostaje niezwykłym i nie znajdującym paraleli momentem w historii polskiej kultury – a także jej wielką niezrealizowaną możliwością.

Mit [mit… – admin] Judeopolonii, czyli frankizm aktualizowany

Paradoksalnie sukces integracji frankistów w polskim społeczeństwie przyczynił się do stworzenia i spopularyzowania mitu Judeopolonii. Głosi on – w skrócie – że Polską rządzą zakamuflowani Żydzi. Przykładem takiego wciąż popularnego i w gruncie rzeczy paranoicznego myślenia mogą być krążace po internecie listy zakamuflowanych Żydów pełniących ważne funkcje w państwie. Przy czym granice tej paranoi mogą ocierać się o komizm, jak gdy np. Lech Wałęsa demaskowany jest jako Lejba Kohne.

Niemniej jedno ze źródeł mitu o Judeopolonii można dostrzec właśnie w masowych konwersjach frankistowskich z poł. XVIII w. Przekonanie części polskiego społeczeństwa o nieszczerości tej konwersji i udawanej asymilacji rodzin frankistowskich łączyło się tu z relatywnym sukcesem ekonomicznym i społecznym wielu z nich – i układało się w wielki „logiczny” łańcuch żydowskiego spisku i pragnienia panowania nad światem.

Autor: Mikołaj Gliński, 4.11.2014

O Jakubie Franku pisali:

 • Aleksander Kraushar, „Frank i frankiści polscy 1726 – 1816. Monografia historyczna”, Kraków, Gebethner i spółka, 1895.
 • Jan Doktór, „Jakub Frank i jego nauka na tle kryzysu religijnej tradycji osiemnastowiecznego żydostwa polskiego”, Warszawa: 1991.
 • Jan Doktór „Śladami mesjasza – apostaty. Żydowskie ruchy mesjańskie w XVII i XVIII wieku a problem konwersji”, Wrocław: 1998.
 • Paweł Maciejko „The Mixed Multitude: Jacob Frank and the Frankist Movement 1755-1816”, Filadelfia: 2011.
 • Adam Lipszyc “Wyznanie chmary” w: „Literatura na świecie” [494-495] 9-10/2010
 • Maria Janion w: artykule „Trzy wariacje na temat żydowski u Mickiewicza” (rozdział „Matryca frankizmu”)

http://culture.pl

118 uwag do wpisu “Frankiści i wpływ ich ideologii na Mickiewicza i losy Polski – także dzisiaj

 1. Nie widzę w przytoczonych powyżej referencjach doskonałego artykułu ks. Ricossa na ten właśnie temat, wskazującego skąd się wzięła „mesjanistyczna” ideologia Jana Pawła II, typu „niech zstąpi Duch Twój na Ziemię!” – i w praktyce zstąpił na nią DUCH MAMONA w Trójcy TPD (Technika-Pieniądz-Dupa) Jedynego:

  KAROL, ADAM, JAKUB —
  KS. FRANCESCO RICOSSA

  http://www.ultramontes.pl/ricossa_karol_adam_jakub.htm

  Sodalitium, nr 48

  Cytuję sam wstęp:

  Ze względu na ograniczoność czasu i miejsca, niniejszy numer Sodalitium nie zawiera stałej rubryki z serii „L’Osservatore Romano”, w której analizowane są niektóre oficjalne dokumenty Jana Pawła II bądź jego kongregacji. W zamian za to prezentujemy naszym czytelnikom analizę, która być może właśnie rzuci nieco światła na myśl Jana Pawła II, a w szczególności na zainteresowania i sympatie okazywane społeczności żydowskiej, które to przywiodły go do owego historycznego spotkania dnia 13 kwietnia 1986 roku z wielkim rabinem Toaffem w rzymskiej synagodze. W tym celu proponujemy czytelnikowi, aby prześledził wraz z nami myśli przewodnie łączące Karola Wojtyłę z Adamem Mickiewiczem, a tego ostatniego z Jakubem Frankiem, przyjmując za punkt wyjścia naszych badań opinie dwóch osób, będących poza wszelkimi podejrzeniami o stronniczość wobec Jana Pawła II: ojca de Lubaca – teologa, mianowanego na „kardynała” przez samego Jana Pawła II oraz Rocco Buttiglione – filozofa i polityka chrześcijańskiej demokracji. (Red. Sodalitium).

  16 października 1978…

  „Wieczorem w dniu swego wyboru, 16 października 1978, z balkonu Bazyliki Świętego Piotra w Rzymie, kardynał Karol Wojtyła, wówczas już jako Jan Paweł II, pozdrowił Mickiewicza, świadka katolickiej wiary i wolności. Tymczasem w dalekim Krakowie, którego poeta przebywający na zesłaniu nigdy nie mógł oglądać, tej samej nocy, odbywały się «pochody świętujące papieską elekcję podczas których oddawano cześć bohaterom polskiej historii, uświadamiając nam, że od Adama Mickiewicza po Karola Wojtyłę ciągnęła się ta sama nadzieja, która w końcu, jak się wydaje, doczekała się uśmiechu historii» (La Croix, 27/10/1978)” (1) – oto co pisze ojciec Lubac przypominając o podobieństwie pomiędzy dwoma polskimi poetami, Karolem Wojtyłą i Adamem Mickiewiczem. Buttiglione zauważa ze swej strony: „Interesującym może być spostrzeżenie, iż niezwłocznie po wyborze na papieża, pierwszym miejscem do którego udał się z pielgrzymką Jan Paweł II było sanktuarium w Mentorelli, nieopodal Rzymu, zajmowane przez Ojców Zmartwychwstańców” (2). Otóż, „legenda głosi, że po upadku powstania [Polaków przeciwko caratowi] w 1831, kilku jego przywódców znalazło się w Paryżu na wygnaniu. Podczas spotkania w 1836 roku, w dzień Zesłania Ducha Świętego, zbadawszy po raz kolejny sytuację polityczną i uznawszy ją za beznadziejną Mickiewicz oświadczył, iż dla ocalenia ducha narodu należy założyć zgromadzenie zakonne. «Potrzebujemy nowego zakonu, nie ma innego ratunku. Lecz któż go może założyć? Jam zbyt wyniosły». Wówczas to wielki poeta wyznaczył Bogdana Jańskiego, który rzeczywiście wkrótce potem wraz z Piotrem Semenenką i Hieronimem Kajsiewiczem założył zakon Zmartwychwstańców” (3). Adam Mickiewicz miał zatem wpływ na młodego Wojtyłę, jak utrzymuje sam Buttiglione (s. 36), co Jan Paweł II uroczyście potwierdził dwoma pierwszymi znaczącymi krokami dokonanymi tuż po swoim wyborze (4). Kimże jednak był Mickiewicz?

  MG – i tak dalej

  Polubienie

 2. Adminie jeżeli będziesz wycinał to nie będę pisał , bo to nie ma sensu . APA narzekała na admina , a ten przybiegł z pomocą APA . Dziękuj adminowi inaczej bym ci spokoju nie dał za prawie dwumiesięczne wyzwiska pod moim adresem na wierni Polsce suwerennej . Wyciągnij z tego lekcje usmański dziadu i już nikogo nie opluwaj jak go twoje stare oczy z jaskrą nie widziały . Admin jak stary dziadyga będzie dalej mnie opluwał pozwól mi się bronić i nie delete moich postów . Bądz obiektywny . Kogo bierzesz w obronę dziadygę , który wszędzie widzi szmuli i mieszańców . Sam wierz , że takim nawiedzonym potrzebny jest kop w dupę . taka prawda .

  Polubienie

 3. Zygus na milosc „samego siebie do siebie” nie zaczynaj z madrymi ludzmi ,bo oni nie przylgna do twojej glupoty .
  Daj glos w temacie a nie w klotniach i przepychankach pod „oltarz portalu”.

  Polubienie

 4. Wierzyc a wiedziec to wielka roznica.
  W co nakazujesz wierzyc ( piszesz „wierz”) Adminowi w twe skargi i donosy ?
  Przeciez to bije z ciebie na odleglosc.
  Zolnierze z druzyny APA sa w sieci net od ponad 10 lat ,a na WPS od zarania powstania wpierw jednego a potem podzielonego portalu.
  Wiec glupio nie ostrzegaj nikogo,ze nie bedziesz pisal swych wypocin i klootni,bo to zadna strata ,wprost przeciwnie spokoj na forum.
  Zrozumiales ?

  Polubienie

 5. Co do Frankistow panie MG ,to jest wiele racji ale i tez tajemnic,ktorymi nie nam Polakom sie zajmowac.
  Moga to czynic Niemcy i Zydzi .
  Kult Maryjny w Polsce trwa wieki i nikt go nie zniszczy,chyba,ze nowa religia swiatowa nad ktora pracuje wiele glow uczonych swieckich i koscielnych.
  Uwazam ,ze na czasie sa wazniejsze tematy dla nas Polakow niz grzebanie sie w przeinaczanej historii czego mistrzami sa ZYDZI.
  Chocby taki :
  Czy ZYDZI ZAPANUJA NAD CALYM SWIATEM i NIE-ZYDAMI ?
  Napisz cos na ten temat Ty czy inni.

  Polubienie

 6. Zamknij się panie Zbysiu i nie pchaj się między wódkę a zakąskę jak nie znasz tematu ani mnie . W sieci tez jestem długo ale się nie chwalę .
  O spokój apeluj do swoich braciszków z APA . Jeżeli mnie nie będą zaczepiać spokój będzie na 100% bo ja mam lepsze zajęcia niż odpisywać na ich bluzgi .
  Także do nich apeluj a ode mnie wara albo trzymaj się ode mnie na setki kilometrów .
  Zebyś wiedział o co chodzi to ci sprawę opisze :
  „Posłuchaj APA drużyno . Przez dwa miesiące wyzywałeś człowieka którego nie znasz na WPS1 gdzie szefem jest PAZIEM . Moja osoba nie szukała u niego wsparcia ani poklasku na twoje wybryki .
  W końcu zabrakło tam ludziom cierpliwości i wywalili się na zbity pysk bo trollowałeś . Atakowałeś ludzi , którzy pisali bądz polemizowali po angielsku np cannassty . Gnoiłes kobiety jak nana jest jej wpis bo się z tobą nie zgadzały . Od kogo ty chcesz teraz pomocy stary tetryku z Usraela ? od admina od czytelników . Oni dobrze cię znają i twoja nienawiśc oraz fochy . Moje robienie z ciebie sobie tutaj komedii było zemstą za nazywanie mnie przez prawie dwa miesiące publicznie na WPS szmulem szwabem i mieszańcem . Wytrzymywałem to ale w końcu pękłem i postanowiłem się zemścić tymi wpisami .
  Twoje wpisy dziś na Wierni Polsce Suwerennej zostały wykasowane i będą kasowane a jak będziesz trollował oni na pewno złożą skargę tam gdzie trzeba.
  Kupiłeś dziś kaszankę i salceson na talony w żydowskim hiperkmarkecie to skonsumuj pierdnij w pościel idz spać i nie szukaj poparcia u ludzi ani u admina . Ponjał SRAPA ?”

  Polubienie

 7. Tym samym uważam za zakończoną moja zemstę na drużynie SRAPA , ale jak tylko znowu zaczną gnoić moje dobre imię powrócę jak Fenix .

  Polubienie

 8. Juz dluzszy czas czesc mediow podaje informacje ze Trump mial wyglaszac wiernopoddancze deklaracje wobec zydow i Izraela.Pan rowniez powiela te„informacje” jako pewne!!!Zakladajac ze te deklaracje sa prawdziwe to onestoja w zasadniczej sprzecznosci z tym wszystkim co Trump glosi wobecwyborcow!!! Wszystkie jesgo wystapienia sa rejetrowane i mozna je sluchac.
  Jak to sie stalo ze akurat te nie byly rejestrowane?!Przeciez to wysmienity
  argument dla zydostwa do zniszczenia Trumpa!!!”

  Były zarejestrowane: Tutaj jest w oryginale:

  A tutaj tłiumaczenie na j. polski (ze strony „zaprasza.net:”)

  „Kandydat na prezydenta USA z ramienia Republikanów Donald Trump, pierwszy na liście nominowanych przez swoją partię, zwrócił się do AIPAC – Amerykańsko Izraelskiego Komitetu do Spraw Publicznych (American Izrael Public Affairs Committee) w poniedziałek, omawiając relacje między Stanami Zjednoczonymi a Izraelem. Poniżej kompletny zapis jego przemówienia.

  TRUMP: Dobry wieczór. Dziękuję wam bardzo.

  Przemawiam dziś do was jako dozgonny sojusznik i prawdziwy przyjaciel Izraela. (wiwaty, aplauz)

  Jestem nowicjuszem w polityce, ale nie we wspieraniu interesu Żydów.

  (aplauz)

  W 2001 roku, tygodnie po atakach na Nowy Jork i Waszyngton oraz, mówiąc szczerze, na nas wszystkich, atakach które popełniono i których dopuścili się Islamscy fundamentaliści, Burmistrz Rudy Giuliani odwiedził Izrael by pokazać solidarność z ofiarami terroru.

  Ja wysłałem swój samolot, ponieważ wspierałem misję dla Izraela w 100 procentach.

  (wiwaty, aplauz)

  Wiosną 2004 roku, w szczycie przemocy w Strefie Gazy, byłem głównym dowodzącym czterdziestej Parady Salutu wobec Izraela, największego pojedynczego zebrania wspierającego interes Izraela.

  (aplauz)

  To był bardzo niebezpieczny czas dla Izraela i szczerze mówiąc dla każdego wspierającego Izrael. Wielu ludzi odrzuciło ten honor. Ja nie. Podjąłem ryzyko i jestem zadowolony, że to zrobiłem.

  (aplauz)

  Nie przyszedłem to jednak dzisiaj by schlebiać wam o Izraelu. To robią politycy: sama gadka, żadnych czynów. Wierzcie mi.

  (aplauz)

  Przyszedłem tu by powiedzieć wam o moim stanowisku wobec przyszłości amerykańskich stosunków z naszym strategicznym sojusznikiem, o naszej nierozerwalnej przyjaźni i naszym bracie w kulturze, jedynej demokracji na Bliskim Wschodzie, Państwem Izrael.

  (wiwaty, aplauz)

  Dziękuję wam.

  Moim najważniejszym priorytetem jest rozebranie katastrofalnego układu z Iranem.

  (wiwaty, aplauz)

  Dziękuję wam. Dziękuję wam.

  Byłem w interesie długo. Znam się na przeprowadzaniu transakcji. I pozwólcie mi wam powiedzieć, że ten układ jest katastrofalny dla Ameryki, dla Izraela i dla całego Bliskiego Wschodu.

  (aplauz) Problem tutaj jest fundamentalny. Nagrodziliśmy kraj będący światowym liderem sponsorowania terroru sumą 150 bilionów dolarów, nie dostając kompletnie nic w zamian.

  (aplauz)

  Przeanalizowałem ten problem do najmniejszych szczegółów, powiedziałbym, że lepiej niż ktokolwiek inny.

  (śmiech)

  Wierzcie mi. Oh, wierzcie mi. I to jest naprawdę kiepski układ.

  Największym zmartwieniem z układem jest niekoniecznie to, że Iran zamierza go nie dotrzymać, ponieważ wiecie, jak wiecie, że już go nie dotrzymał,większym problemem jest to, że oni mogą dotrzymać warunków i mimo to zdobyć bombę po prostu czekając na koniec umowy. I oczywiście, że zatrzymają te biliony i biliony dolarów które tak głupio i naiwnie im daliśmy.

  (aplauz)

  Układ nawet nie zobowiązuje Iranu do rozebrania swojej militarnej zdolności nuklearnej. Owszem, nakłada limity na ich wojskowy program nuklearny na określoną liczbę lat, ale kiedy te restrykcje wygasną Iran będzie miał wojskową zdolność nuklearną w rozmiarze przemysłowym, gotowej do produkcji i z zerową prowizją za opóźnienie, nie ważne jak złe będzie zachowanie Iranu. Okropna, okropna sytuacja w której wszyscy tkwimy, szczególnie Izrael.

  (aplauz)

  Kiedy zostanę prezydentem, przyjmę strategię która skupi się na trzech rzeczach gdy chodzi o Iran. Po pierwsze, postawimy się Irańskiej agresywnej chęci destabilizacji i dominacji w regionie.

  (aplauz)

  Iran jest bardzo dużym problemem i pozostanie nim. Ale jeśli nie zostanę wybrany prezydentem, to wiem jak sobie radzić z problemami. I wierzcie mi, właśnie dlatego zostanę wybrany na prezydenta, moi drodzy!

  (wiwaty, aplauz)

  A jesteśmy liderami w każdym sondażu. Pamiętajcie o tym, proszę.

  (wiwaty)

  Iran jest problemem w Iraku, problemem w Syrii, problemem w Libanie, problemem w Jemenie i będzie bardzo, bardzo kluczowym problemem dla Arabii Saudyjskiej. Dosłownie każdego dnia Iran zaopatruje więcej i lepszą broń by wspierać swoje kraje marionetki.
  Libański Hezbollah został obdarowany — i powiem wam coś, otrzymał zaawansowaną broń przeciw statkom, przeciwlotniczą, systemy GPS i rakiety jakie posiada niewielu ludzi gdziekolwiek w świecie i na pewno niewiele krajów. Teraz są w Syrii próbując stworzyć kolejny front przeciwko Izraelowi od syryjskiej strony Wyżyn Golan.

  W Gazie, Iran wspiera Hamas i Islamistyczny dżihad.

  A na Zachodnim Brzegu (West Bank), to otwarcie oferują Palestyńczykom 7 tysięcy dolarów za atak terrorystyczny i 30 tysięcy dolarów za każdy Palestyński dom terrorystów, który został zniszczony. Żałosna, godna pożałowania sytuacja.

  (aplauz)

  Iran finansuje siły zbrojne na terenie Bliskiego Wschodu i i jest to całkowicie niewiarygodne, że daliśmy im tak po prostu 150 bilionów dolarów by zrobili jeszcze więcej w kierunku licznych okropnych aktów terroru.

  (aplauz)

  Po drugie, kompletnie rozmontujemy Irańską światową sieć terroru, która jest wielka i potężna, ale nie tak potężna jak my.

  (aplauz)

  Iran zasiał grupy terrorystyczne na całym świecie. W ciągu ostatnich pięciu lat Iran podtrzymywał ataki terrorystyczne w 25 różnych krajach na pięciu kontynentach. Mają komórki terrorystyczne wszędzie, wliczając Półkulę Zachodnią (sic!), bardzo blisko domu.

  Iran jest największym sponsorem terroryzmu na całym świecie. I my będziemy pracować nad ograniczeniem tego zasięgu, wierzcie mi, wierzcie mi.

  (aplauz)

  Po trzecie, przynajmniej musimy narzucić warunki poprzedniej umowy by zobowiązywały Iran całkowicie do odpowiedzialności. I wymusimy to, jak jeszcze nigdy nie widzieliście żadnego kontraktu tak narzuconego, moi drodzy, wierzcie mi.

  (aplauz)

  Iran już przeprowadził, pomimo obowiązywania układu, trzy próby ogniowe rakiet balistycznych. Te rakiety balistyczne o zasięgu 1250 mil, były przeznaczone do onieśmielenia nie tylko Izraela, który jest oddalony tylko o 600 mil, ale miały też w zamierzeniu przestraszyć Europę i kiedyś może nawet uderzyć Stany Zjednoczone. I my nie mamy zamiaru na to pozwolić. Nie pozwolimy na to. I nie pozwolimy by przydarzyło się to Izraelowi, wierzcie mi.

  (wiwaty, aplauz)

  Dziękuję wam. Dziękuję wam.

  Czy chcecie usłyszeć coś naprawdę szokującego? Jak wielu z wielkich ludzi obecnych w tej sali wie, namalowane na tych rakietach są słowa po hebrajsku i persku: “Izrael musi być zmieciony z powierzchni ziemi.” Możecie o tym zapomnieć.

  (aplauz)

  Jakie obłąkane umysły napisały to po hebrajsku?

  A tu następny. Mówicie o pokręconych. Oto następna pokręcona część. Testowanie tych rakiet nie pogwałca tego okropnego układu, który zawarliśmy. Układ milczy o rakietach testowych. Ale te testy są pogwałceniem dyrektyw Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych ONZ.

  Problem polega na tym, że nikt nic tym nie zrobił. My zrobimy, my zrobimy. Obiecuję, że my zrobimy.

  (wiwaty, aplauz)

  Dziękuję wam.

  To prowadzi mnie do kolejnego punktu, absolutnej słabości i niekompetencji ONZ.

  (wiwaty, aplauz)

  ONZ nie jest przyjacielem demokracji, nie jest przyjacielem wolności, nie jest nawet przyjacielem Stanów Zjednoczonych Ameryki gdzie, jak wiecie, ma dom. A już na pewno nie jest przyjacielem Izraela.

  (aplauz)

  Z prezydentem Obamą w jego ostatnim roku — yea!

  (śmiech)

  (wiwaty, aplauz)

  (śmiech)

  On może być najgorszą rzeczą, która kiedykolwiek przytrafiła się Izraelowi, wierzcie mi, wierzcie mi. I wy to wiecie i wy to wiecie lepiej, niż ktokolwiek inny.

  Tak więc z prezydentem w jego ostatnim roku zaczęły się kłębić dyskusje odnośnie próby wydania dyrektywy Rady Bezpieczeństwa na temat ewentualnego porozumienia pomiędzy Izraelem i Palestyną.

  Powiem szczerze: Porozumienie narzucone przez ONZ byłoby totalną i kompletną porażką.

  (aplauz)

  Stany Zjednoczone muszą przeciwstawić się tej dyrektywie i użyć mocy swojego weto, którego ja użyję jako prezydent na 100 procent.

  (aplauz)

  Kiedy ludzie pytają dlaczego, to dlatego, że to nie tak się robi układy. Układy się robi gdy strony spotykają się, siadają przy stole i negocjują. Każda strona musi coś poświęcić. To wartości. Chcę powiedzieć, że musimy zrobić coś gdzie jest wartość na wymianę za coś co jej wymaga. To jest układ. Układ naprawdę jest czymś takim, co narzucone Izraelowi i Palestynie sprawi, że zbierzemy grupę ludzi, którzy coś wymyślą.

  To się nie uda z ONZ. To tylko dalej, bardzo ważnie, to tylko dalej zdelegalizuje Izrael. To będzie katastrofa i klęska dla Izraela. Tak się nie stanie, moi drodzy.

  (wiwaty, aplauz)

  I dalej, to by nagrodziło Palestyński terroryzm ponieważ każdego dnia dźgają Izraelitów i nawet Amerykanów. Nawet w zeszłym tygodniu, Amerykanin Taylor Allen Force, absolwent West Point, fenomenalny młody człowiek kto służył w Iraku i Afganistanie, został zamordowany na ulicy przez dzierżącego nóż Palestyńczyka. Nie nagradza się takiego zachowania. Nie można tego robić.

  (aplauz)

  Jest tylko jeden sposób na potraktowanie takiego zachowania. Należy się z nim zmierzyć.

  (aplauz)

  Więc to nie jest w sumie zadaniem ONZ, żeby zaoferować rozwiązanie. Tak naprawdę to zainteresowane strony muszą same wynegocjować wynik. Nie mają wyjścia. Muszą to zrobić samemu albo to się i tak nigdy nie utrzyma. Stany Zjednoczone mogą być pomocne jako mediator negocjacji, ale nikt nie powinien mówić Izraelowi że tak ma być i naprawdę że muszą przestrzegać jakijś umowy zrobionej przez kogoś tysiące mil stąd kto nie wie nawet dokładnie, co się dzieje z Izraelem, z czymkolwiek w rejonie. To tak niedorzeczne, nie pozwolimy by to się wydarzyło.

  (wiwaty, aplauz)

  Kiedy będę prezydentem, wierzcie mi, zawetuję każdą próbę ONZ narzucenia swojej woli na państwo żydowskie. Będzie zawetowane na 100 procent.

  (aplauz)

  Widzicie, znam się na interesach. Tym się zajmuję. Napisałem „Sztukę zawierania umów”.

  (śmiech)

  Jeden z bestsellerów, wszech czasów — i mówię, na poważnie, jeden z ponieważ będę skrytykowany kiedy powiem „najlepszy z” więc będę bardzo dyplomatyczny — jeden z…

  (śmiech)

  Będę skrytykowany. Myślę, że jest numerem jeden, ale po co ryzykować? (śmiech)

  (aplauz)

  Jeden z bestsellerów wszech czasów o interesach i zawieraniu umów. By zawrzeć świetny interes, potrzeba dwóch dobrowolnych uczestników. My wiemy, że Izrael jest gotów do umowy. Izrael już próbował.

  (aplauz)

  Taka jest prawda. Izrael próbuje usiąść przy stole negocjacyjnym bez warunków wstępnych od lat. Mieliście Camp David w 2000 roku gdzie premier Barak wystosował niesamowitą ofertę, może nawet zbyt hojną; Arafat odrzucił ją.

  W 2008, premier Olmert złożył równie hojną ofertę. Rząd Palestyński odrzucił i ją.

  Później John Kerry próbował wymyślić ramy i Abbas nawet nie odpowiedział, nawet Sekretarzowi Stanu Stanów Zjednoczonych Ameryki. Nawet nie odpowiedzieli.

  Kiedy zostanę prezydentem, dni traktowania Izraela jak obywatela drugiej kategorii skończą się pierwszego dnia.

  (wiwaty, aplauz)

  Dziękuję wam.

  I kiedy coś mówię, to mam to na myśli, mam to na myśli.

  Spotkam się z premierem Netanyahu bezzwłocznie. Znam go od wielu lat i będziemy w stanie blisko ze sobą współpracować by przywrócić stabilizację i pokój Izraelowi i całemu regionowi.

  W międzyczasie, każdego dnia macie nieokiełznanych podburzaczy i dzieci uczone nienawiści do Izraela i do nienawidzenia Żydów. To się musi skończyć.

  (aplauz)

  Kiedy żyjesz w kraju, gdzie strażacy są bohaterami, małe dzieci chcą być strażakami. Kiedy żyjesz w kraju, gdzie atleci i gwiazdy filmowe są bohaterami, małe dzieci chcą być atletami i gwiazdami filmowymi.

  W Palestyńskim społeczeństwie bohaterami są ci, którzy mordują Żydów. Nie możemy pozwolić, by to trwało Nie możemy już na to pozwalać ani chwili dłużej.

  (wiwaty, aplauz)

  Nie można osiągnąć pokoju, jeśli terroryści są traktowani jak męczennicy. Gloryfikowanie terrorystów jest ogromną przeszkodą dla pokoju.To okropny, okropny sposób myślenia. To bariera która nie może zostać przełamana. To się skończy i skończy się wkrótce, wierzcie mi.

  (aplauz)

  W Palestyńskich podręcznikach i meczetach, masz kulturę nienawiści która podsycała się przez lata. Jeśli chcemy osiągnąć pokój, oni muszą z tego wyjść i muszą zacząć proces edukacji. Muszą zakończyć edukację nienawiści. Muszą to zakończyć teraz.

  (aplauz)

  Nie ma moralnych równoważników. Izrael nie nazywa parków publicznych po terrorystach. Izrael nie płaci swoim dzieciom by zadźgały losowych Palestyńczyków.

  Widzicie, czego prezydent Obama nie potrafi zrobić dobrze w umowach, to, że zawsze wywiera nacisk na naszych przyjaciół i nagradza naszych wrogów.

  (wiwaty, aplauz)

  I widzicie to zdarzające się cały czas, ten wzór stosowany przez prezydenta i jego administrację, wliczając byłego Sekretarza Stanu Hillary Clinton, która jest kompletną porażką, tak przy okazji.

  (śmiech)

  (wiwaty, aplauz)

  Ona i Prezydent Obama traktowali Izrael bardzo, bardzo źle.

  (aplauz)

  Ale to się powtarza wciąż i wciąż od nowa i nie zrobił nic by ośmielić tych, którzy nienawidzą Ameryki. (sic!) Zobaczyliśmy to gdy oddał 150 bilionów dolarów Iranowi w nadziei, że magicznie dołączą do wspólnoty światowej. Tak się nie stało.

  (aplauz)

  Prezydent Obama myśli, że wywieranie nacisku na Izrael rozwiąże problem. Ale jest dokładnie odwrotnie. Już połowa populacji Palestyny została przejęta przez Palestyński ISIS i Hamas, a druga połowa odmawia konfrontacji z pierwszą połową, więc jest to bardzo trudna sytuacja która nigdy nie zostanie rozwiązana dopóki nie będziecie mieć świetnego przywódcy właśnie tutaj w Stanach Zjednoczonych.

  My to rozwiążemy. W ten czy inny sposób, my to rozwiążemy.

  (aplauz)

  Ale kiedy Stany Zjednoczone staną wspólnie z Izraelem, szanse na pokój naprawdę wzrosną i wzrosną wykładniczo. Tak się stanie kiedy Donald Trump będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych.

  (wiwaty, aplauz) Przeniesiemy amerykańską ambasadę to wiecznej stolicy ludu żydowskiego, Jerozolimy.

  (wiwaty, aplauz)

  I wyślemy jasny sygnał że nie ma żadnej bariery miedzy Ameryką a naszym najbardziej godnym zaufania sprzymierzeńcem, państwem Izrael.

  (wiwaty, aplauz)

  Palestyńczycy muszą podejść do stołu wiedząc, że więź między Stanami Zjednoczonymi i Izraelem jest absolutnie, totalnie niezniszczalna.

  (aplauz)

  Muszą podejść do stołu chętni i potrafiący zatrzymać terror popełniany codziennie przeciwko Izraelowi. Muszą to zrobić.

  I muszą podejść do stołu gotowi zaakceptować, że Izrael jest państwem żydowskim i zawsze będzie istniał jako państwo żydowskie.

  (wiwaty, aplauz)

  Kocham ludzi na tej sali. Kocham Izrael. Kocham Izrael. Byłem z Izraelem tak długo w sensie, że otrzymałem jedne z moich największych odznaczeń od Izraela, jak mój ojciec wcześniej, niesamowite. Moja córka, Ivanka, spodziewa się wkrótce pięknego żydowskiego dziecka.

  (wiwaty, aplauz)

  W rzeczy samej, to może się dziać właśnie w tej chwili, co byłoby bardzo miłe jeśli o mnie chodzi.

  (śmiech)

  Więc chcę wam powiedzieć dziękuję wam bardzo. To był naprawdę prawdziwy zaszczyt. Dziękuję wam wszystkim. Dziękuję wam.

  Dziękuję wam bardzo.

  (wiwaty, aplauz)

  Nota od tłumacza: oryginalny tekst zawiera wiele błędów językowych i stylistycznych i innych, które pochodzą od samego Donalda Trumpa i które poprawiono jedynie w przypadkach mogących uniemożliwić zrozumienie.”

  Polubienie

 9. zyguś APA, Zbyszek
  Muszę wyjaśnić, że ostrzeżenie o możliwym usunięciu wpisów szanownych dyskutantów jak wyżej, nastąpiło ze strony markglogg i trzeba brać je bardzo poważnie.
  Natomiast występujący w artykule admin, najczęściej w nawiasie, to nick jak mi się wydaje gajowego Maruchy
  Ja posługuję się nickiem Adm. Jest różnica, jest, choć o pomyłkę nie trudno.
  Co do dyskusji i wzajemnych oskarżeń i połajanek zygusia i APA, siedzę cierpliwie i czekam kiedy się wystrzelają z posiadanej ostrej amunicji, kiedy im się stępią ostrza i dojdą do wniosku że gra nie warta świeczki i ich czasu i dadzą sobie na spokój. Bo w końcu jak długo można obrzucać się błotkiem. Kiedyś musi się to znudzić.
  Jest miedzy wami a filmem poniżej pewna podobizna

  Polubienie

 10. STOSUNEK ADAMA MICKIEWICZA DO ŻYDOSTWA.
  „Izraelowi bratu naszemu, uszanowanie, braterstwo, pomoc na drodze ku jego dobru wiecznemu i doczesnemu. Równe we wszystkim prawo”. („Skład Zasad” – Dzieła, Paryż 1880 t. VIII, str. 6). „Nie chciałbym – mówił Mickiewicz do Levy’ego – by żydzi wynieśli się z Polski, bo unia Polski z Izraelem jest przeznaczona do wzmocnienia Rzeczypospolitej, jak ongi wzmocniła ją wojskowa z Litwą”. „On (Mickiewicz) mówił kilkakrotnie: bez wyzwolenia żydów i rozwoju ich ducha Polska powstać nie może. Jeżeliby, w to co ja nie wierzę, ona powstała bez wyzwolenia Żydów, na pewno nie będzie się mogła utrzymać”. (Roman Brandstaetter – Legion Żydowski Adama Mickiewicza – Warszawa 1932, str. 5).

  Za słowami idą czyny. Uważając sytuację międzynarodową za dogodną po temu, Mickiewicz udaje się w roku 1855 z swym przyjacielem, francuskim żydem Armandem Levy’m, do Konstantynopola, by tam tworzyć żydowskie wojsko – huzarów Machabeuszów. Kadrę tego machabejskiego wojska stanowić mieli żydzi, służący w pułku kozaków otomańskich Sadyka Paszy. Akcja dzięki poparciu bankierów żydowskich, postępowała raźnie naprzód. Na początek zaczęto od zbudowania synagogi, brak której mocno dawał się odczuć huzarom Izraela – „i stanęła w obozie kozackim synagoga izraelska – pod opieką Adama Mickiewicza” pisze w swych wspomnieniach Michał Czajkowski (j. w.).

  Przyszłość przedstawiała się różowo. Levy pisał: „Widzieliśmy już nadchodzący dzień, kiedy rozwinięty będzie sztandar Machabeuszów. Mickiewicz uradowany mówił mi: jeżeli wkraczając do Polski, zdołamy żydowskim naszym pułkiem pociągnąć za sobą Żydów z jednej bóżnicy, chłopi wątpić nie będą w powodzenie, bo znając przezorność Izraelitów powiedzą sobie: pewnem musi być powodzenie, skoro Żydzi łączą się z powstaniem. I jak lawina toczyć się będziemy z wzrastającą wciąż naszą legią od bożnicy do bożnicy, od wioski do wioski, w głąb samej Polski i Litwy” (str. 21, jw.).

  Charakterystyczny jest list Ludwiki Śniadeckiej, pisany po śmierci Mickiewicza do męża, Sadyka Paszy: „…Może i Mickiewicza origine była taka, czy jego familii, czy jego żony, bo skąd jego taka miłość dla Izraela? Nigdy bym jednak tej myśli nie miała, póki czytając mu twój list nie wpadłam na parszywego Żyda; jak zadrżał, jak się uniósł, nie wiem, czy można obce tak kochać, a może on tak kochał swój pomysł, życzenie i myśli swoje”. Niespodziewana a mocno zagadkowa śmierć Mickiewicza oraz nieprzychylne stanowisko Porty położyły kres całej imprezie.

  SEMICKOŚĆ W TWÓRCZOŚCI MICKIEWICZA
  Wrodzone dyspozycje biologiczne idą w parze z odpowiednią strukturą duchową jednostki. Światopogląd Mickiewicza to mesjanizm. Oczywiście należy odróżnić tu mesjanizm, koncepcję irracjonalną, mistyczną, Mickiewicza i Towiańskiego, od mesjanizmu Hoene-Wrońskiego, jako doktryny filozoficznej sensu stricto racjonalistycznej. (Zauważyć wypada, że ze szkodą dla imienia i nauki Wrońskiego , w szerokiej opinii ogółu różnice między wrońskizmem, a tym co głosili Towiański i Mickiewicz, nie są wcale uświadamiane. Kwestię tę wymagającą rzeczowego omówienia poruszamy tu tylko ubocznie. Odkładam to do innej okazji). Nikt chyba nie będzie się starał udowodnić, że mesjanizm, albo lepiej mesjonizm, jako koncepcja światopoglądowa, nie jest żydowską. Sylwetka duchowa Mickiewicza najwyraźniej występuje w „Księgach Narodu i Pielgrzymstwa Polskiego”. O dziele tym pisze Pigoń: „Z ech – jakichkolwiek doszukać by się można w Księgach – najsilniej i najliczniej odzywają się biblijne. Tyczą one i ideologii i stylu”. Zaś Kallenbach: „tylko taki znawca Nowego Testamentu i w ogóle Biblii mógł się wznieść do tak umiejętnego zastosowania ewangelii ku potrzebom narodu i ku usposobieniu wychodźców”. (W. Fallek: „Szkice i studia o wpływie Biblii na literaturę polską”. Warszawa 1931).

  Dobitniej stwierdza to u Mickiewicza Lenartowicz: „Mówił przypowieściami i nawet biblijnym stylem bez nastrajania się do tej formy; to było u niego tak prostem, tak odpowiedniem jego charakterowi, że nieraz słuchając go mówiącego o Polsce, rytm jakiś przenosił mnie myślą na palestyńskie wybrzeża i na pustynię, którą przechodził lud wybrany”. (Lenartowicz Teofil: „Listy o Adamie Mickiewiczu”).

  Wspominany wyżej Fallek, cytując ustęp z Biblii: „I stanie się w ostateczne dni, że będzie przygotowana góra domu Pańskiego na szczycie gór i wywyższy się nad pagórkami, a zbiegną się do niej wszystkie narody. I pójdzie mnóstwo ludzi mówiąc: Pójdźcie, a wstąpcie na górę Pańską, do domu Jakubowego, a będzie nas uczył dróg swoich i będziemy chodzili ścieżkami jego: albowiem z Syjonu wyjdzie zakon, a słowo Pańskie z Jeruzalem” – powiada tak: „Gdy w miejsce Syjonu i Jeruzalem wstawimy słowo „Polska” otrzymamy wierny obraz ideologii Mickiewicza”. Co prawda to nie grzech, trudno odmówić racji trafnej syntezie żydowskiego badacza. Również ma rację pan Salomon Dykman, mówiąc o poczytności, jaką wśród żydów polskich w okresie porozbiorowym cieszyły się utwory „wielkiego wieszcza, w którego krwi płynęła też i nasza krew…” „Już wtedy ukazał się niejeden utwór polski, przeważnie Mickiewicza, w języku hebrajskim. „Księgi narodu i Pielgrzymstwa Polskiego” w przekładzie dra Mojżesza Jechiela Ascoriellego (uczonego włoskiego), z przedmową Arnolda Levy’ego, krzepiły serca żydowskie, słyszeli Żydzi głos bliski, bratni, ufali, że Mesjasz Polski będzie i ich Zbawicielem, ich Oswobodzicielem…” (Głos Gminy Żydowskiej, Warszawa, październik-listopad 1938. Nr 10-11).

  Niechże twórczość mesjonisty Mickiewicza krzepi nadal serca żydowskie. Serca polskie, słowiańskie, wzdrygają się przed tym wszystkim, co zalatuje duchem Habakuków.

  Gniewomir. (właściwie: Antoni Wacyk)

  Polubienie

 11. Na Litwie pracowały nad nawróceniem Żydów zakonnice zwane Mariawitkami, przyprowadzając do chrześcijaństwa 2000 Izraelitek. Tamże jeden tylko ksiądz Turczynowicz przyciągnął do kościoła 500 osób pochodzenia żydowskiego. O zebraniu wszystkich danych szczegółowych nie ma mowy, gdyż jak zaznacza M. Mieses, z którego te szczegóły wzięliśmy, wiele metryk zostało zniszczonych, by zatrzeć ślady żydowskiego pochodzenia osób, którym na tym zależało.

  Dotyczy to również osławionych frankistów, zwolenników Franka, jednego z niezliczonych mesjaszów tego narodu, lubującego się w wydawaniu na świat utalentowanych uszczęśliwiaczy Izraela i jego sympatyków. Frank, którego właściwe nazwisko opiewa Jankiew Lejbowicz, jak większość izraelskich mesjaszów był dziwną mieszaniną szczerości i kuglarstwa. Przybywszy do Polski z Bałkanów, stanął na czele dość licznej sekty Sabatianów, odrzucających Talmud i czczących miast jedynego Jehowy Trójcę, nic jednak nie mającą wspólnego z Trójcą chrześcijańską. Prawowierni Żydzi zarzucali im powszechnie nie tylko bałwochwalstwo ale i życie wielce rozwiązłe. Ówczesny biskup kamieniecki, Dembowski, w którego diecezji było główne gniazdo frankistów, miał niemałą ochotę zapalić dla nich stos pod pretekstem, że szerzą błędne nauki o Trójcy. Zanim jednak to uskutecznić zdołał, umarł. Frankiści znajdując się między młotem a kowadłem, naciskani przez nienawistnych rabinów żydowskich z jednej, a konsystorzy chrześcijańskich z drugiej strony, za poradą swego przywódcy poczęli przyjmować chrzest gromadnie. Frank, „Pan święty”, jak się nazywać kazał, wysiadłszy z poszóstnej karety otoczonej gwardzistami, asystował przy ceremonii we wspaniałym stroju tureckim. Działo się to we Lwowie. Chrzest Franka odbył się w stolicy z jeszcze większym przepychem, przy czym funkcję ojca chrzestnego pełnił król jegomość we własnej osobie.

  Sprawa Franków i ich masowy chrzest w Polsce wygląda podejrzanie, jak temu już daliśmy wyraz na łamach naszego pisma. Nie jest wykluczona akcja planowa mająca na celu pomnożenie owczarni katolickiej kosztem zaśmiecania rasowego narodu, który niestety po dziś dzień na ogół w tych sprawach nie orientuje się należycie. Nasze podejrzenia wypływają stąd, że losem frankistów zajęto się w Polsce kościelnej i laickiej niezwykle troskliwie. Masa ochrzczonych frankistów otrzymała polskie nazwiska i herby szlacheckie i bardzo szybko wsiąkała w warstwę szlachecką.

  Ilu było frankistów? Prof. Graetz w „Historii Żydów” mówi tylko o frankistach lwowskich i tylko o jednym wypadku masowego chrztu, w którym wzięło udział 1000 osób. Wiemy atoli z wykazów parafialnych, że frankiści chrzcili się w wielu innych miastach i że proces konwersji ciągnął się przez czas dłuższy. Z obliczeń M. Miesesa (ib. XXVI) wynika, że liczba nawróconych frankistów wynosiła ogółem mniej więcej 24 tysiące dusz (2.

  Reasumując, stwierdzić należy, że w ciągu ostatnich dwóch stuleci istnienia Rzeczpospolitej przedrozbiorowej wsiąkło łącznie z frankistami w społeczeństwo polskie, ściślej biorąc, w jego warstwę szlachecką kilkaset tysięcy Żydów. Obliczamy najoględniej.

  Z rozbiorami tempo tzw. nawróceń osłabło dość znacznie. Powodu nie trudno się domyślać. Za Polski niepodległej przejście na katolicyzm otwierało drogę do szczytowej warstwy narodu. W czasie rozbiorów uchodzenie za Polaka przestało być interesem.

  Natomiast z odzyskaniem niepodległości od razu wzmogły się wśród żydostwa sympatie do chrzcielnicy. Z chwilą pojawienia się ruchów nacjonalistycznych, aczkolwiek skastrowanych przez znane odstępstwo Dmowskiego do katolicyzmu w latach 1925-27, przechodzenie Żydów z synagogi do kościoła nabrało cech panicznej ucieczki z getta. Wprawdzie cyfra 700 tysięcy neofitów w ciągu pierwszego dwudziestolecia wskrzeszonej Rzeczpospolitej, podana ostatnio przez niektóre pisma, może się wydać przesadną, ale i najostrożniej licząc, dochodzimy do cyfr, które muszą zastanowić. Obliczeń nietrudno dokonać. Według Rocznika Statystycznego mamy w Polsce 7000 kościołów parafialnych, do których należy dodać okrągło biorąc, 1000 nieparafialnych. Odliczamy kościoły wiejskie jako nie wchodzące w rachubę z braku Żydów po wsiach. Pozostaje 5000 kościołów po miastach i miasteczkach, przepełnionych żydostwem. Każdy kościół ma „ambicję” nawrócenia choć paru Żydów rocznie. I prawie w każdej miejscowości większej jest ksiądz , będący specem od nawracania Żydów. Tu i ówdzie stają do tej działalności całe instytucje, np. Laski pod Warszawą i Niepokalanów, który postawił sobie formalnie za cel”nawracanie masonów i Żydów”. Jeśli przyjmiemy, że każdemu pięciu tysięcy kościołów udaje się rocznie nałapać 5 żydowskich dusz (liczymy przeciętnie i jak widać bardzo skromnie) to w ciągu lat dwudziestu otrzymamy cyfrę pięciuset tysięcy, która w dodatku automatycznie wzrasta z roku na roku ze względu na przychodzące na świat potomstwo w nawróconych małżeństwach żydowskich. Tak dochodzimy do cyfry 700 tysięcy podanej przez prasę.

  Ostatnio jesteśmy świadkami neofityzmu masowego. Przybiera on takie rozmiary, że tu i ówdzie proboszczowie przystąpili do organizowania kursów neofickich. Nauki udziela jeden z księży, opłata wynosi kilkadziesiąt złotych za kurs. Tak oto Żydowin ochrzczony ucieka przed przykrościami nadciągającej burzy narodowej, kościół zyskuje wiernych, niebo kandydatów do zbawienia, proboszcze nowe źródła dochodów. A Polska, naród polski? Co się dzieje z narodem polskim w tym procesie, odbywającym się pod błogosławieństwem nienasyconych łapiduchów? Naród polski przeradza się nieznacznie, ale stale w dziwoląg niesłychany, do którego z pewnością nie przyznawaliby się nasi przodkowie z czasów Chrobrego.

  Na szczęście, jak dotychczas, to tylko jego wierzchnia warstwa. Bo na to trzeba zwrócić uwagę, że zarówno kilkaset tysięcy Żydów ochrzczonych przed rozbiorami, jak i obecne masy neofitów przelały swą posokę w tę samą warstwę ludności: przed rozbiorami szlachecką, po rozbiorach w inteligencką, przeważnie powstałą z pierwszej.

  Otrzymawszy tak silny zastrzyk krwi żydowskiej warstwa ta, zawsze nieliczna, staje się powoli grupą odrębną od substancji narodu, o cechach bardziej żydowskich niż słowiańskich. Tym się tłumaczy jej nieudolność, a może niechęć, w wielu może nieuświadomiona do rozwiązania sprawy żydowskiej w myśl najszerzej pojętych interesów narodu tubylczego. Chrystus powiedział: „Diabła nie wypędza się za pomocą Belzebuba”. Co na polskie znaczy, że kruk krukowi oka nie wykole.

  Tu tkwi też klucz dla wyjaśnienia szeregu zjawisk, zachodzących między tą warstwą, a resztą narodu, a raczej właściwym narodem polskim, którym – na skutek zażydzenia góry społecznej – są dziś właściwie chłopi i robotnicy z nich się wywodzący. Uderza w tym stosunku obcość: przeciętny inteligent nie rozumie chłopa i na odwrót. To co inteligent niesie lub narzuca chłopu, jest mu niezrozumiałe. Mimo wysiłków często obustronnych dwa te światy nie mogą znaleźć wspólnego języka. Mamy na myśli, oczywiście, ogół. Bywają jednostki wśród inteligencji, zwłaszcza bezpośrednio z chłopstwa pochodzące, które umieją znaleźć drogę do umysłu i serca wsi. Ale to tylko potwierdza nasze wywody. Po wtóre stosunek ten nabiera cech pewnej wrogości, która niewątpliwie tkwi samymi korzeniami w biologii, jakkolwiek nie jest sobie uświadamiana.

  Polubienie

 12. No i jeszcze coś ciekawego, co znalazłem w komentarzach na „Marucha-Express”, skopiowanych z neonu24.pl. Ten list do Delfiny Potockiej chyba nie jest „fałszywką”

  http://thot.neon24.pl/post/67307,adam-mickiewicz-czego-polakom-nie-wolno-wiedziec

  Cytat z zamieszczonego linku
  .
  „W liście do Delfiny Potockiej z 20 marca 1848 roku Zygmunt Krasiński opowiada o spotkaniu politycznym, które odbyło się w jego mieszkaniu. Obecni byli na nim Adam Mickiewicz, Eliza Krasińska, Norwid i przyjaciel Krasińskiego Stanisław Małachowski. W liście tym opisuje Krasiński co powiedział owego wieczoru Mickiewicz:

  „Polski nie będzie już. Połączą się Czechy, Moskale i Polacy… Narodowości zaginą, stopią się. Zachodnia łacińska ogłada…przeklętą…rzymski język, rzymska literatura…i kościół odrzuconym jest. Szlachta Polska to najemcy!…Dziś ono plemię obce, ona szlachta musi się rozsypać, zaginąć, zniknąć….Wszelka przeszłość herezją, wszelka tradycja, jeśli nie jest pogańska, grzechem jest. Imię Polska nawet skazane jest na śmierć i zgubę…. Może to gorzkie prawdy, ale taka wola jest Boża, takie objawienie jej. Gorzkie przecież ojczyźnie żydowskiej było chrześcijaństwo….Szlachta….musi wykorzenioną być! Wszystko cokolwiek było, musi przestać być….o to przyszłość świata, oto zbawienie, oto życie!

  Norwid w liście do gen Skrzyneckiego tak osądził TEN występ Mickiewicza:

  znalazłem go jako najpotężniejszym oszukańcem, jakiego przykładu dotąd nie ma.. Ten człowiek straszny jest dla Polski..

  Niestety, w tym wypadku Mickiewicz trafnie przewidywał, co będzie z zapałem robić, w 150 lat później, polska „dożłobowa” inteligencja, spod znaku Solidarności, KK i JPII, oraz mas uwielbiających gromadzenie – w nieskończoność – przemysłowego śmiecia.

  Polubienie

 13. No to jeszcze dorzucę, przy okazji tych „frankistów”, co o problemie „Zżydzenia się” Polaków pisał ze dwadzieścia lat przed Ignacym Krasińskim, Jan Ursyn Niemcewicz. Cytuję z mej pracy doktorskiej na UŚ w Katowicach pt. „‚Antyzoologiczna’ filozofia społeczno-polityczna Noama Chomsky’ego” (Editions de Lamarck, Kraków 2002)

  Addendum 2 do rozdziału VI

  Karol Marks i (byli) marksiści wobec istoty judeochrześcijaństwa

  (…) Według Marksa, w sytuacji gdy wszystkie wyznania w USA stały się równouprawnione, w sposób naturalny religią dominującą stał się judaizm, ze wszystkimi tej kultury negatywami, a w szczególności z ponoć żydowską wiarą w “dominującą rolę pieniądza”. W szczególności Karol Marks pisał w omawianym już z okazji marksistowskiej krytyki Praw Człowieka eseju “Zur Judefrage” [29] z roku 1844: Jaki jest świecki kult Żyda? Handel. Jaki jest jego świecki bóg? Pieniądz. Otóż właśnie, emancypacja od handlu i pieniądza, a zatem od praktycznego, rzeczywistego żydostwa, byłaby auto-emancypacją naszych czasów.
  To marzenie Marksa (i marksistów) o praktycznej, polegającej na likwidacji finansowo-ekonomicznego terroru, “dejudaizacji świata”, zostały w znacznym stopniu zrealizowane w okresie trwania Związku Radzieckiego. Każdy, komu udało się w tym okresie przebywać na terenach Kraju Rad, z łatwością mógł sprawdzić, jak niewiele tam było sklepów, banków, oraz innych, na pozór użytecznych instytucji, które się kojarzą, by użyć słów Chomsky’ego, “z cywilizacją właściwie rozumianą”. (Natomiast w Polsce, okresie trzech ostatnich dekad wieku XX, zarówno znaczenie handlu jak i pieniądza uległo tak gigantycznej hipertrofii, że z punktu widzenia marksizmu winniśmy mówić wręcz o “zjudaizowaniu się” – lub “zżydowieniu”, była kiedyś taka sekta w Rosji – szerokich mas Polaków, już od czasów Gierka przyuczanych do zasad komercji. To obecnie dominujące zjawisko społeczne jest jak gdyby realizacją proroczej satyry Rok 3333 Ursyna Niemcewicza, który przewidywał, że z czasem Polacy po prostu zamienią się w Żydów*,

  * Dane z artykułu Silke Lent „Obcy, ale swoi” przedrukowanego przez Forum nr 15/2001. Autorka pisze Niemcewicza prześladował pewien koszmar. W swej satyrze „Rok 3333” – którą później polscy antysemici mieli powielać jako czarną wizję Judeopolonii – naszkicował on kraj, w którym to nie Żydzi przeistoczyli się w Polaków, tylko Polacy stali się Żydami. Możemy w tym dostrzec (…) rozkład polskiej kultury i tożsamości w wyniku jej stopienia się z kulturą i tożsamością żydowskich sąsiadów. Warto tu dodać, że dokładnie tak widzi dzisiaj polską rzeczywistość daleki krewny autora tej pracy. Spotkany raz na Bachledzkim Wierchu koło Zakopanego, gdy wypasał resztki swych owiec, pożalił się autorowi: „co się dzisiaj porobiło. Dawniej handlowali żydzi a górale zajmowali się gospodarką, dzisiaj handlują górale, a ich pola leżą odłogiem”. Ta celna uwaga oczywiście nie ma prawa przebić się w „polskojęzycznej” wielkonakładowej prasie.

  Polubienie

 14. Ano wlasnie (jak mawiaja Czesi).
  MY od dawna wspominamy o ZZYDZENIU ,moze nie tyle Polakow co „polakow” czyli mieszanej krwi pokolen zamieszkalych tak na wsi jak i w miescie w kraju zwanym jeszcze Polska ,w ktorej „zadoscili” Zydzi i Niemcy a dzis sie w neij panosza .
  Tego jakos nikt sobie nie wyobrazal,ze Polka czy Polak moze sie upodlic i znizyc do poziomu kultury szmuli takoz zuli , czy szwabow, goniac za bozkiem pieniadzem czyli mamona i dobrami doczesnymi tego upadajacego swiata .
  Tak starzy jak i mlodzi dzisiaj upadli zwyczajnie ZESZMULILI SIE do bolu.
  Kobiety zas czy mezczyzni zarazeni zaraza szmulowska przy podlosci szwabskeij sa zdolne/zdolni do wszystkiego aby tylko MAMON goscil u nich .
  Szczytem podlosci stalo sie juz nawet to co w rodzinach sie wyprawia na wzor szmula czy szwaba !!!

  Polubienie

 15. A ty APA to jesteś szmul czy szwab ? pisując patrioto z zepsutego do szpiku kości usraela , a ty wiesz prawdziwy Polaku ,że Trump miał szwaba dziadka i jak sam mówi wielokrotnie wiele się od niego nauczył . Na CNN słyszałem wiele razy jego wypowiedzi w ostatnim roku . Weż dziadziu talony kup dobry salceson , kawałek żółtego sera , mleczko i kefir u żyda w hipermarkecie i przestan chrzanić . Sam zwiałeś do najbardziej zesputego kraju na świecie i na odległość dajesz rady cwaniaczku , a prawdziwych Polaków wyzywasz od szmuli . Ty myslisz ,ze nie wiemy co tu się wyprawia tylko ty swoimi wpisami nas uświadamiasz . Przyjedz pomóz trochę , a nie tylko pierd… z nad wielkiego bajora . Mnie żydorezim pozbawił wszystkiego pracy , godności , honoru straciłem przyjaciół , którzy strzelili sobie w łep w latach 90 , bo stracili pracę i nie mieli na kawałek chleba . Likwidowano zakłady , a ty gnoju mnie wyzywasz od nieudaczników bo zesmy na to pozwolili , a co było robić żyd miał wszystko od 90 roku słuzby specjalne , wojsko , policje . Mały protest i już jesteś trup dlatego wielu jak ja uciekało do Reichu , aby zarobić na kawałek chleba przy 35 % bezrobociu razem z ukrytym dzis jest 20% pisze o latach 90 , a ty dziadu wyzywasz takich ludzi od szmuli . Stul juz twój pysk i siedz cicho w tym Usrael popierając idiotę Trumpa i myslać najwnie ,że to zbawiciel .
  wkleiłem wczoraj jego wystapienie tu długie prawdziwe jego słowa jak twój Trump lize dupę żydkom . Jakoś nie komentujesz , no tak , ale on dla ciebie tak rozpoznaje wroga liząc mu rowek.
  to byl moj ostatni post do ciebie . BYE BYE.

  Polubienie

 16. Dlaczego dzis ziemia w Polsce lezy odlogiem na wsi ,zastanawia sie ktos nad tym ?
  Pewnie,ze stoi odlogiem ,bo przeciez praca na roli to ciezka praca ,szmul takiej sie nie ima !
  Czesto slyszymy odpowiedz na polskiej wsi na pytanie :
  masz ziemie ale dlaczego jej nie szanujesz i nie uprawiasz,lezy odlogiem zarasta chwastem ,jalowieje ?
  Czys ty zwariowal ,ziemie uprawiac ,ciezko pracowac ,to chyba jeszcze tylko glupcy to robia ! To sie nie OPLACA nawet dla siebie orac siac zbierac i samemu sie zywic ,baa nawet kur nie oplaca sie trzymac bo jeno po podworzu sraja i zadna korzysc z tego jedynie robota przy spzrataniu ,klopot i strata czasu ,lepiej przed teelwizorem polezec i ogladnac „kiepskich”,podlewajac piwskiem .
  Jak mi trzeba zywnosci to ide do supermarketu albo dzwonie i mi do domu na podworze przywioza wszystko .
  No tak,ta walsnie korzysc zagniezdila sie w narodzie ,no i wszyscy stali sie paniska !

  Co o tym myslicie i napiszecie nam znawcy rzeczywistosci ,dacie chociaz jeden temat na to co sie oplaca a co nie dzisiejszym ludziom ???
  Tylko nie proponujcie pozyczek gotowkowych ,bo to juz gwozdz do trumny.

  My takim co to nic sie NIE OPLACA radzimy poczekac NA GLOD .
  Tak,tak,ten napewno nadejdzie i byl w historii ludzkosci nie raz przerabiany,dzieci i slabi z glodu marli a ci silni i w sile wieku raczek w ziemi sobie nie brudzili.
  Czekac tylko kiedy CETA (chceta czy nie chceta) da swoje wyniki
  zobaczysz jaki bedziesz glodny i dziki !

  „Naprzod szmule swiata ,
  glodna nie jest rjebiata.

  Naprzod szwaby i dziady
  Zydom nie dacie rady !

  To narod najmadrzejszy
  goj bywa podlejszy.

  W pedzie do swego raju
  WSZYSCY SIE ZABIJAJA !!!

  To na „DZIEN DOBRY” !

  Pozniej …… , pozniej moze byc roznie ,wybory wszelkie ruszyly ,
  takze tu u nas w USA> kazdemu da wg.pracowitosci.

  Polubienie

 17. Na zamowienie „zygusia” ,
  ktoremu sie juz nawet glowa nie rusza :

  W Polsce kraju duzo ludzi
  jeszcze wiecej sie ich nudzi.

  Roznie sobie daja rade
  robia szwindel i biesiade .

  Sa tez madrzy ,dobrzy „zloci”
  im zakwita kwiat paproci.

  Swietojanskie noce maja ,
  ci sie pracy nie imaja.

  Im na tacy trzeba podac
  taka to nastala moda .

  Jeden tylko problem jest
  dzis do pracy trzeba biec .

  Co pan pieprzysz ,co pan gadasz
  PRACY NIE MA ,glupstwa gadasz .

  Jest kochasiu praca wszedzie ,
  a najwiecej na urzedzie .

  Jest tez praca i na roli
  ale od niej krzyz wciaz boli .

  Moze biznes by zalozyc ?
  Tak ale w biznes tzreba wlozyc .

  Pieniadz jest potrzebny bracie
  jego nie masz gdys w krawacie .

  Wziasc pozyczke ,trudna sprawa
  bank nie wpusci do sie dziada .

  Banki to sa zgrane kliki
  dal nam je dzis zachod dziki.

  Do bankiera wal dzis bracie
  bank ci skroi twoje gacie !

  Polubienie

 18. Kogo z nas „zygusiu” pytasz o pochodzenie chetnie tobie i innym odpowiemy .
  Ty nam podales ,nawet adres ,na ktory odpowiedz przeslemy.
  Czytelnik nam podpowiada ,ze na adres ,ktory nam podales juz wyslal ci zawiadomienie z zaproszeniem na „internetowy bal”.
  Beda tance i rozance ,w tym zakonnikow i zakonnic ,cos na wzor jaki mozesz znalezc w siec net .
  Jezeli masz klopoty ze znalezieniem pomoze ci kika ,
  dyskusja nie moze zanikac.
  Choc moderatorzy sie denerwuja,ponaglenia otrzymuja ,to przeciez Ynteresik musi sie krecic,
  by innych do dyskusji zachecic.
  Pazie nas nie intryguja
  nie klaniamy sie juz ..ujom.

  Polubienie

 19. Nic kończę już bo to naprawdę kretyni ta APA ( daję głowę ,że mieszkają w jakimś wariatkowie w Usraelu mieszka i udostępniają im tam PC na parę godzin ) razem z Adm daje polubienia za wyzwiska od szmuli i gnid . Żegnam . Szkoda na to czasu .

  Polubienie

 20. No nareszcie dyskutanci zaczęli pisać trochę DO RZECZY (nie mylić z czasopismem, które czasem mi pokazuje moja pobożna znajoma – przedwczesna emerytka.)

  Polubienie

 21. czytelnik 8 Listopad 2016 o 7:21 Edytuj
  Szmulowska mendo i szwabska wszo nie laz za nami !….

  Zenek, zyguś w ostatnim wpisie napisał jak było, pisze że jest Polakiem, więc daj mu spokój i skończ z tym swoim pokrzykiwaniem o szmulach i szwabach.
  Ja rozumiem twoją do nich niechęć biorącą się jak przypuszczam z tego , że od trzydziestu lat pracujesz to u jednego to u drugiego, pracujesz u nich i masz przekonanie że robisz na nich i ich dobrobyt, ale gdzie byś pracował gdyby ich nie było?
  Ani Apacze ani Komanczy pracy by ci nie dali. Polak w NY jak zatrudnia Polaka to albo mu godziny i dolary obcina, albo czeki bez pokrycia wręcza, albo po tygodniu z roboty wyrzuca.
  Więc naucz się szanować swoich chlebodawców szmulów i szwabów bo dzięki nim jeszcze w USa egzystujesz.
  Wojaku stań się w końcu cywilem znaczy się ucywilizuj się na normalnego człowieka.
  Nie czyń drugiemu co tobie niemiłe.
  Banki i odsetki, posłuchaj

  Polubienie

 22. Admin nie jest szmulem tylko pracowitym czlowiekiem i inna zdrowsza praca sie trudni !
  Pamietaj zygus lawirancie ,ze tylko praca ludzi wzbogaca , a ty marnujesz czas na siedzenie cala dobe przed kompem .
  Ty wiesz co sie po tak dlugim siedzeniu z twoim mozgiem robi,w tobie juz lazi raczysko !
  Kiedys w sieci duzo bylo wpisow jednej Elzbiety ,tak zajetej komputerem i dyskusja na forach ,ze nawet syn ja odciagal od kompa a ona dalej siedziala i pisala az wziela i zmarla.
  Tobie tez to grozi.

  Widzisz my w siedmiu sie zmieniamy i troche mniej wchlaniamiy szkodliwego promieniowania plynacego z komputera obojetnie w jakiej on jej postaci.
  Malo tez korzystamy z telefonii nowoczesnej i wszelkiej elektroniki zabojczej,ktora FAKTYCZNIA zabija ,nas czas ograniczamy na ile to tylko mozliwe a ty sam sie zabijasz i jeszcze nas aktwizujesz .
  Zygus ratuj sie !

  Polubienie

 23. Dziękuję panie Admin . taka prawda i prawdę napisałem . Stary juz człowiek jestem nie mam juz siły na walkę z hydrą która umiera ( KOROWCy) , ale zaraz odrasta parszywa nowa głowa Morawiecki . W Reichu robiłem jak głupi przez 14 godzin od 94r i wróciłem do Polski aby tu umrzeć śmiercią naturalną tyle i parę dni poświęciłem na robienie sobie komedii z tej drużyny A nie po to aby zasmiecać temat tylko aby się czegoś nauczyli .
  Mam emeryturkę niemiecką to i teraz popije sobie dobrego piwka , pójde do lasu na grzyby . mam wielki ogród i mnóstwo warzyw i owoców , sam piekę chleb bo odziedziczyłem taki specjalny piec od mojej prababci i nie zywię się w pejsatych hiper i supermarketach , a ten APA co wezmie co tydzień talony kupi gówniane żarcie w hipermarketach żydowskich i udaje Polaka na odległość . Taka karma u niego.
  Tydzien temu byłem zamówić msze za mojego wierzącego kolegę , który na moich rękach zmarł w szpitalu z za trucia denaturatem tak tak juz tym białym za PRL był inny kolor . Żydzi zrobili lepszy denaturat . zatruł się tym gównem po utracie pracy . W dodatku nie był ubezpieczony i szpital za cholerę nie chcial wydac go z lodówki . Cała rodzina się składała i przyjaciele , aby go wykupić ze szpitala . Szkoda juz pisać . Takich ludzi były masy .
  Nie wiem czemu admin dałeś temu czytelnikowi polubienie za obelgi pod moim adresem . Moze się pomyliłeś . Pozdrawiam.

  Polubienie

 24. Co do Mickiewicz.
  Nasz narodowy wieszcz, był bez wątpienia Polakiem i to z wielkim polskim sercem.
  Że nie był antysemitą, że miał z niektórymi z polskich żydów dobre stosunki, bynajmniej źle o nim nie świadczy. Że chciał stworzyć legion żydowski (wykorzystać żydów dla sprawy polskiej) widząc w wielu z nich prawych i patriotycznych ludzi świadczy raczej o jego mądrości politycznej.
  Ale być może niektórzy żydzi chcieli by nam Mickiewicza obżydzić, udowodnić, że nie był Polakiem lecz Żydem, a z czasem wmówić, że ten wielki człowiek i utalentowany poeta był Żydem, by dowodzić, że naród żydowski nie tylko kupczył i dorabiał się na Polakach ale też płodził geniuszy i dawał wkład w miejscowe narodowe kultury.
  Tu mamy podejrzewać Mickiewicza o jakieś skłonności żydowskie, a czy Napoleon nie miał w swych szeregach Polaków. Czy zarówno Kaiser jak i car w I wojnie światowej nie mamili Polaków obietnicami, by ich ściągnąć pod własne sztandary. Mickiewicz z pomysłem na żydowski legion robił to samo co Napoleon, rosyjski car i cesarz Niemiec

  Polubienie

 25. Na milosc BOSKA …. APA…
  no to już wiemy i teraz możesz już pisać sobie swobodnie na wszelkie inne tematyt nie dręcząc nas i siebie szmulami i szwabami.
  Napisz nam jak idzie twoja nauka gry na gitarze.
  Ja też mam gitarę i też szukam w internecie jakichś wskazówek jak grać.

  Polubienie

 26. Z tym zamowieniem mszy za dusze zmarlych to aby nie wykorzystanie goja ,jego wiary i naiwnosci ,ze taka msza cos da grzesznikowi zmarlemu.

  Pan Bog daje sie przekupic ???

  Gdzie sens,gdzie logika ?
  W tym tez goje daja sie skubac ?

  Trwa listopad,ile takich mszy za dusze zmarlych odprawia sie w Polsce bardo duzo ,czy w innych religiach jest tez cos podobnego ???

  Moze dr.Marek Glogoczowski cos na ten temat napisze ,chocby to ,jak to jest z tymi duszami ludzi po smierci ?
  Takze zapewne kicia i zygus dodadza ,bo przeciez zygus jak pisze wyzej dal na msze za kolege co pil denaturat ,w dodatku taki jakis bialy on byl.

  Zenek nasz opowiadal,ze on tez dawal za dusze swych zmarlych z rodziny i to oo.Paulinom w Amerykanskiej Czestochowie ale przestal dawac bo …. ,moze zreszta o tym sam kiedysz „zawierszuje”.

  Polubienie

 27. Piszę tak już na koniec :
  Moim zdaniem wnioskuję to z ich zachowania ta drużyna APA to może być jeden człowiek po prostu chory psychicznie umieszczony w zakładzie psychiatrycznym np Tworki . Pracownicy tego zakładu udostępniają mu komputer na kilka godzin dziennie .
  Po czym to wnioskuje :
  Wczorajszy wpis APA :
  „Mój dyzur przy komputerze się kończy .” . wpis około godziny 15.00 . Potem nie było żadnego wpisu . Do dziś rano .
  Należało by sprawdzić IP tego osobnika , bo może się okazać ze to IP jakiś Tworek .
  Na razie robię sobie przerwę bo mam lepsze rzeczy do roboty niż czytanie wariatów lub wariata z Tworek , któremu dają masę leków na obniżenie głupizny .
  Wywalano tego typa ze wszystkich for jakie są w Polsce .
  Począwszy od Niezależnej a skończywszy na WPS . Na WPS był banowany 10 – krotnie i ciągle wracał pod zmienionym IP , które zmieniał programem za 10 USD i ciągle tam wraca chociaż wiele razy mówiono mu won np wczoraj znów tam trollował . Bana dał mu nawet marucha po tym jakie tam kłótnie urządzał i gnoił mądrych ludzi jak Jasiek z Toronto . Podobnie bana kilka razy dostał od blogu Opolczyka . Ta gnida , która wszędzie wchodzi i robi bałagan , Jednak admini szybko się orientują co to za wesz i natychmiast dają mu bana , co mało daje ponieważ on wraca z innym IP.
  Tyle faktów . Pozdrawiam.

  Polubienie

 28. Prawo New Hampshire pozwala na głosowanie o północy miejscowościom do 100 mieszkańców. Dlatego wybory ruszyły już w trzech osadach w tym amerykańskim stanie.

  Jako pierwsi zagłosowali mieszkańcy Dixville Notch. Na kandydatkę Demokratów oddały swój głos 4 osoby, a na Donalda Trumpa – dwie. W miejscowości Hart’s Location za kandydatkę Demokratów zagłosowało 17 osób. Trump zdobył 14. Natomiast w Millsfield Trump pokonał Clinton 16 do 4. W sumie Trump prowadzi 32 do 25. Oficjalnie lokale wyborcze w USA otwierają się na wschodnim wybrzeżu o 6 rano.

  Czytaj więcej: https://pl.sputniknews.com/polityka/201611084203721-usa-wybory-prezydenckie/

  Polubienie

 29. ADMINIE SWIETNY WPIS . DZIĘKUJĘ .
  UCZ SIĘ I TO CZYTAJ STO RAZY WARIACIE Z TWOREK APA .
  Adm 8 Listopad 2016 o 8:06
  czytelnik 8 Listopad 2016 o 7:21 Edytuj
  Szmulowska mendo i szwabska wszo nie laz za nami !….

  Zenek, zyguś w ostatnim wpisie napisał jak było, pisze że jest Polakiem, więc daj mu spokój i skończ z tym swoim pokrzykiwaniem o szmulach i szwabach.
  Ja rozumiem twoją do nich niechęć biorącą się jak przypuszczam z tego , że od trzydziestu lat pracujesz to u jednego to u drugiego, pracujesz u nich i masz przekonanie że robisz na nich i ich dobrobyt, ale gdzie byś pracował gdyby ich nie było?
  Ani Apacze ani Komanczy pracy by ci nie dali. Polak w NY jak zatrudnia Polaka to albo mu godziny i dolary obcina, albo czeki bez pokrycia wręcza, albo po tygodniu z roboty wyrzuca.
  Więc naucz się szanować swoich chlebodawców szmulów i szwabów bo dzięki nim jeszcze w USa egzystujesz.
  Wojaku stań się w końcu cywilem znaczy się ucywilizuj się na normalnego człowieka.
  Nie czyń drugiemu co tobie niemiłe.
  Banki i odsetki, posłuchaj

  Polubienie

 30. Piszę tak już na koniec :
  Moim zdaniem wnioskuję to z ich zachowania ta drużyna APA to może być jeden człowiek po prostu chory psychicznie umieszczony w zakładzie psychiatrycznym np Tworki . Pracownicy tego zakładu udostępniają mu komputer na kilka godzin dziennie .
  Po czym to wnioskuje :
  Wczorajszy wpis APA :
  „Mój dyzur przy komputerze się kończy .” . wpis około godziny 15.00 . Potem nie było żadnego wpisu . Do dziś rano .
  Należało by sprawdzić IP tego osobnika , bo może się okazać ze to IP jakiś Tworek .
  Na razie robię sobie przerwę bo mam lepsze rzeczy do roboty niż czytanie wariatów lub wariata z Tworek , któremu dają masę leków na obniżenie głupizny .
  Wywalano tego typa ze wszystkich for jakie są w Polsce .
  Począwszy od Niezależnej a skończywszy na WPS . Na WPS był banowany 10 – krotnie i ciągle wracał pod zmienionym IP , które zmieniał programem za 10 USD i ciągle tam wraca chociaż wiele razy mówiono mu won np wczoraj znów tam trollował . Bana dał mu nawet marucha po tym jakie tam kłótnie urządzał i gnoił mądrych ludzi jak Jasiek z Toronto . Podobnie bana kilka razy dostał od blogu Opolczyka . Ta gnida , która wszędzie wchodzi i robi bałagan , Jednak admini szybko się orientują co to za wesz i natychmiast dają mu bana , co mało daje ponieważ on wraca z innym IP.
  Tyle faktów . Pozdrawiam.

  Polubienie

 31. Co do tych wyborów . adminie gówno mnie obchodzi kto wygra czy prosiak czy syjonistka . Mam to w dupie . Jednak póki co nie ma się czym podniecać . nie ma na razie danych ze stanów gdzie clinton jest boginią . Poczekajmy na finisz . Według mnie Cilary wygra 5 – 6 % przewagi , chyba że zydki postawili na reset z Rosja i Chinami i olanie banderowców wtedy prosiak Trump wygra . zobaczymy .

  Polubienie

 32. cyt.:

  „Chód do Ezawa

  Frank uważał, że aby mogły się spełnić losy świata, lud Izraela musi wstąpić na nową drogę, którą nazywał “chodem do Ezawa”. Biblijny Ezaw był bratem Jakuba (Gen 33:14). Jakub obiecał odwiedzić brata w Seir, ale Pismo nie wspomina nic o tym, żeby do niego dotarł. Droga była zbyt trudna. Według Franka – jak tłumaczy Gershom Scholem – teraz nadszedł czas, żeby wejść na tę drogę. Miała ona prowadzić do „prawdziwego życia”, centralnej idei, która w systemie Franka nierozerwalnie wiąże się z wolnością i wyzwoleniem z wszelkich doczesnych zasad.”

  Ciekawe to.

  Bo skoro w Piśmie o tym wydarzeniu cicho, to to oznaczałoby, że nasz biblijny Jakub, współcześnie idol zdecydowanej większości ‚przedsiębiorczych’ rodaków, w nawracaniu swego brata Ezawa, zwyczajnie poniósł fiasko.
  No, ale jak mówi stare przysłowie: co się odwlecze to nie uciecze – stąd i w naszym(?) kraju, współcześnie, dzięki wspólnym staraniom JP2, KK, Solidarności oraz zdrajców idei socjalistycznych, czyli byłych ‚komuchów’ w międzyczasie nawróconym na drogę „prawdziwego życia” dla biznesu, zaroiło się od istot człekokształtnych z wszelkich doczesnych zasad współżycia dla dobra społecznego wyzwolonych.

  Polubienie

 33. KGB przesłało kolejne odtajniło kolejne dokumenty . Tym razem jak Zenek w zakładzie psychiatrycznym uczy się gry na mandolinie i śpiewa utwór który sam skomponował .
  Oto Zenek – drużyna APA i jego gra na mandolinie .
  Komentarze i oceny wskazane :

  Polubienie

 34. z wszelkich doczesnych zasad współżycia dla dobra społecznego wyzwolonych….

  Nie no nie jest zupełnie tak jak pisze dyl.
  A ścieżki rowerowe?
  Dla dobra społecznego powstały,
  Starają się jak mogą nasze władze wsadzić nas na rowery w zgodzie z wszelkimi doczesnymi zasadami.
  Docenić wypada i podziękować.

  Polubienie

 35. Lepszy rower niz stary szwabski rozbity rzęch . Prawda APA :
  A o to rower APA Zenka którym jeżdzi po usraelu :

  Lepsze to niż szmulsko – szwabski mercedes prawda APA ?

  Polubienie

 36. pięknie dziękuje za kasowanie wpisów APA szaleńca . Dobry uczynek robisz . Pozdrawiam . To dobra informacja – kasowanie wpisów tego szaleńca.

  Polubienie

 37. Mamy następny nick APA . W kolejności :
  1. Zbyszek
  2. Czytelnik
  3. Zenek
  No i teraz anonim , cóż trzech powyższych w kaftanach na noc ubrali w psychiatryku to jeno został im sie anonim , który tego uniknął
  APA człowieku bądz poważny . Ty jesteś dzieciak 5 letni , aby tak nicki zmieniać . Opolczyk mi mówił ,że u niego na blogu miałeś 10 nicków i sam siebie w nich chwaliłeś . Wariat jesteś !!!!!!!!!!!

  Polubienie

 38. Ćwoku APA napis od rzeczy ukazuje się , gdy admin kasuje wpis . Twoje wypociny z rana wypierd….. do szamba (MG – szambo z definicji mało estetyczne i jego opis wykasowany na wiernipolsce)

  Polubienie

 39. Aby się e-dyskutantom na „wiernipolsce” zupełnie nie znudziło darzenie się nawzajem komplementami, przytaczam co pisała arystokratka z bogatej, generalskiej rodziny, Aleksandra Kołłontaj przed prawie dokładnie stu laty:

  Aleksandra Kołłontaj

  Robotnica-matką (1914 rok)
  I
  Mania – żona dyrektora fabryki

  Mania jest w poważnym stanie. W domu pana dyrektora fabryki panuje świąteczny i zatroskany
  nastrój. I jest czego się troszczyć: oto Mania ma obdarzyć małżonka swego następcą. Będzie na kogo
  przelać bogactwa, zdobyte rękoma robotnic i robotników…
  Doktór kazał troskliwie ochraniać Manię. Niech się Mania nie męczy, nie podnosi nic ciężkiego.
  Niech je to, co jej przypada do gustu. Owoce. Dawajcie jej owoce. Kawior świeży. Dawajcie kawior.
  – Najważniejsze, by Mania nie miała trosk żadnych ani zmartwień. Wtedy dziecko urodzi się silne i
  zdrowe; połóg przejdzie lekko i Mania nie narazi swego zdrowia.
  Tak mówią w rodzinie pana dyrektora fabryki i tak powodzi się kobietom ciężarnym w rodzinach,
  których kieszenie są napchane banknotami i złotem.Strzegą też Manię – panią:
  – Maniusiu, nie męcz się. Maniu, nie posuwaj fotela – mówią wokoło Mani – pani.
  – Kobieta w poważnym stanie, kobieta – matka jest dla nas świętą – zapewniają faryzeusze z obozu
  burżuazyjnego. Lecz czy tak jest w rzeczywistości.

  II
  Mania – praczka

  W tym samym domu, w którym mieszka pani dyrektorowa fabryki, w trzecim podwórku, w kącie za
  firanką z perkaliku mieszka druga Mania – praczka. Mania praczka jest brzemienna w 8-ym miesiącu, lecz jakież by wielkie oczy zrobiła Mania – praczka, jakże by się zdziwiła, gdyby jej powiedziano: „Maniu, nie powinnaś nosić ciężarów, musisz strzec swe zdrowie ze względu na siebie, na dziecko, ze względu na ludzkość całą. Jesteś w stanie odmiennym, a więc w oczach społeczeństwa – jesteś obecnie świętą”.
  Mania przyjęłaby tak mówiącego za wariata lub za żartownisia złośliwego. Kobieta klasy pracującej
  „święta”, kiedy jest brzemienną. Gdzież to widziano? Czyż się nie przekonywa Mania-praczka, a z nią
  razem i setki tysięcy innych kobiet klas nieposiadających, zmuszonych sprzedawać swe siły robocze
  fabrykantom, właścicielom i gospodarzom, że właśnie w tym wypadku najwięcej drą z nich pasy
  właściciele, gdy widzą, że przyszła bieda, że wyjścia nie ma, że ciężar jest już ponad siły, a jednak trza iść na pracę zarobkową…
  – Dla brzemiennej najważniejszym jest: sen spokojny, dobre pożywienie, czyste powietrze,
  umiarkowany ruch – pouczają lekarze. I znowu Mania praczka, a z nią i setki tysięcy pracownic najemnych, roześmiałyby się wprost w twarz mówiącemu. Ruch umiarkowany. Czyste powietrze. Pożywienie zdrowe i obfite. Sen spokojny. Która z kobiet klasy pracującej zna owe rozkosze, dostępne tylko dla Mani – pani, tylko żonom panów fabrykantów.
  Raniutko, o świcie, gdy jeszcze mrok nocny walczy z jutrzenką i kiedy Mania-pani śni jeszcze sny
  słodkie, Mania-praczka podnosi się ze swego wąskiego posłania i idzie do wilgotnej, ciemnej pralni, gdzie nogi się ślizgają po mokrej podłodze, gdzie jeszcze nie wyschły kałuże wczorajsze, gdzie uderza o powonienie zatęchło-zgniła woń brudnej bielizny…
  Mania-praczka nie idzie do pralni obrzydłej dobrowolnie: stoi za nią i pogania nędza nieubłagana.
  Mąż Mani jest robotnikiem. Zarobki małe wystarczają ledwo na dwoje. I w milczeniu, zacisnąwszy
  zęby, stoi Mania przy balii do dnia ostatniego, do samego połogu…
  Nie sądźcie, że praczka Mania ma „zdrowie żelazne”, jak to się lubią wyrażać panie o kobietach-
  robotnicach. Od długiego stania przy balii ma Mania praczka żyły nabrzmiałe na nogach, chód jej stał się powolny i ciężki… Pod oczami u Mani porobiły się worki, ręce spuchły, a nocą od dawna już nie zna Mania praczka snu prawdziwego…

  Jakże często, nosząc ciężkie kosze z mokrą bielizną, Mania-praczka opiera się o ścianę, by nie
  upaść: w głowie się kręci, ciemnieje w oczach… A ileż to razy jej się zdaje, że w krzyżu boli olbrzymi chory
  ząb, a nóg nie ma siły podnieść, tak są ciężkie, jakby nalane ołowiem… Żeby to można położyć się na
  godzinkę, wypocząć… Lecz czyż to wolno robotnicy najemnej. Cóż to za pieszczenie się… Jakby pani jaka.
  W milczeniu znosi swe życie katorżne ciężarna Mania-praczka. „Świętą” jest tylko ta kobieta
  ciężarna, za plecami której nie stoi poganiacz – nędza.

  III
  Mania – pokojówka

  Pani Mania przyjęła do swego domu „młodszą”; ze wsi przywieźli sobie państwo dziewczynę.
  Mani-pani spodobała się młodsza za śmiech dźwięczny, za to, że ma warkocz poniżej kolan, za to, że biega jak ptak skrzydlaty po domu, starając się dogodzić każdemu. Złota dziewczyna. Pensji jej dali 3 rb. miesięcznie, a pracuje za troje.
  Pani nie może się jej dość nachwalić. Sam „pan”, pan dyrektor fabryki, zaczął się jej przypatryw
  ać. Coraz częściej, z coraz to większą uwagą. Nie przeczuwa złego dziewczyna – niedoświadczona, wiejska… Pan dla niej się staje coraz łaskawszy i łaskawszy… Lekarz kazał „panią” oszczędzać: przepisał spokój. Niech spokojnie dziecko donosi – aby mu co szkody nie uczyniło. A młodsza ciągle się panu na oczy nawija. I ją również zwą Manią… Łatwo się pomylić… Dziewczyna głupia, nie uświadomiona. Nie trudno ją nastraszyć. Ze strachuna wszystko się zgodzi.
  I zaszła w ciążę Mania-pokojówka. Przestała się śmiać. Schudła. Ciężka troska i w dzień i w noc
  serce ugniata. Dowiedziała się pani Mania. Zrobiła awanturę. W 24 godziny wyrzucili Manię pokojówkę za drzwi.Tuła się Mania po mieście – ani przyjaciół, ani kąta swego… Kto „taką” teraz w „porządnym” domutrzymać będzie.
  Tuła się Mania bez miejsca, bez chleba, bez pomocy.
  Chodzi nad rzeką. Spojrzy na ciemne fale – odwróci się, przymruży. Straszno… Ciągnie i straszy
  zimna, ciemna głąb rzeczna…

  IV
  Mania – farbiarka

  W wydziale farbiarskim fabryki popłoch: wynieśli robotnicę zemdloną. Co się z nią stało. Zatruła
  się parą. Czadu nie znosi. Przecie nie nowa. Czas by się do piekła fabrycznego przyzwyczaić…
  – Eh, wszystko to głupstwo – powiedział doktór – czyż nie widzicie. Jest w ciąży, a w takim
  wypadku różne dziwactwa bywają.
  I zawrócili robotnicę do pracy. Idzie przez pracownię do swego miejsca. Słania się, jak pijana.
  Odmawiają posłuszeństwa spuchnięte nogi. Nie żarty; dzień w dzień dziesięć godzin przy robocie. W
  parach trujących, pośród czadu i swądu szkodliwego. I po powrocie do domu czyż znajdzie odpoczynek robotnica-matka, kiedy są dzieci w rodzinie, stara ślepa matka jest bez obiadu, kiedy zmęczony mąż głodny z fabryki do domu wraca. Trza nakarmić wszystkich, o wszystkich się zatroszczyć… Ona pierwsza skoro świt jest na nogach, ona ostatnia do snu się układa…
  A oto jeszcze naznaczyli roboty pofajerantowe. Interesy fabryki dobrze poszły. Fabrykant pełnymi
  garściami zyski zbiera, lecz za godziny pofajerantowe płaci po kopiejce. Nie zgadzasz się – no, to marsz zabramę. Bezrobotnych, dzięki Bogu, dosyć jest na świecie. Spróbowała farbiarka osobiście wyprosić sobieurlop u pana dyrektora.

  Gdzie zaś – i słyszeć nie zechciał – Jeżeli bym dawał „urlop” każdej ciężarnej, to lepiej fabrykę zupełnie zamknąć. Nie śpijcie z mężami, to nie będziecie zachodziły w ciążę…
  Obraził, wydrwił ją w obecności ludzi.I Mania-farbiarka jest zmuszona pracować do ostatniej chwili.
  Tak umie uszanować macierzyństwo społeczeństwo burżuazyjne.

  V
  Połóg

  Połóg u Mani-pani jest zdarzeniem wielkiej doniosłości. Niby święto – nie święto, a dom cały jest w
  ruchu. Lekarze, akuszerki, pielęgniarki…Leży rodząca na czystej, miękkiej pościeli. Kwiaty na stole. Mąż rączki całuje; listonosze znoszą listy i telegramy. Ksiądz nabożeństwo dziękczynne odprawia.
  Dziecko urodziło się zdrowe i silne. I jakże mogłoby być inaczej. Tak strzegli, tak pilnowali Mani-
  pani.
  A Mania-praczka również połóg odbywa, w kącie, za firanką z perkalu, w pokoju pełnym obcych
  ludzi. Ciężko jest Mani. Stara się przygłuszyć jęki pod poduszką. Sąsiedzi – wszystko to ludzie pracy, nie można im snu zakłócić, jedynego wypoczynku pozbawiać. Nad ranem nadeszła babka. Umyła, owinęła nowonarodzonego i pośpieszyła do innej położnicy. Teraz Mania leży sama jedna w pokoju. Patrzy na dziecko. Jakiż głodomorek. Chudy, pomarszczony. A oczęta, z wyrzutem patrząc na matkę, jakby pytały ze smutkiem: „Czemu żeś mię na świat wydała”.
  Patrzy Mania na dziecko i płacze cicho, bezgłośnie…Urodziła również i pokojówka Mania, pod płotem, na głuchej ulicy przedmieścia miejskiego. Prosiła, by ją przyjęli do szpitala, lecz jej odmówiono. Udała się do innego, lecz również bezskutecznie, gdyż żądano papierów jakichś.
  Urodziła i poszła. Wlecze się – słania. Dzieciątko owinęła w chustkę. Dokąd iść. Sama nie wie.
  Przypomniała się rzeka ciemna, głąb rzeczna, nęcąca strasznie. Nazajutrz rano stójkowi topielicę wyciągnęli z wody. Tak szanuje „matkę” społeczeństwo burżuazyjne.
  U farbiarki Mani dziecko przyszło na świat martwe. Urodziło się przedwcześnie. Przez oddech
  matki jeszcze w jej łonie zostało zatrute parą jadowitą. Połóg był ciężki. Sama Mania-farbiarka omal nie umarła. Lecz ku wieczorowi na dzień następny już jest na nogach: porządkuje, pierze, gotuje. Jakże może być inaczej. Któż za Manię-farbiarkę w domu porządek zrobi, gospodarstwem
  się zajmie. Dzieci nakarmi. Dobrze to Mani-pani 9 dni w łóżku się wylegać, jak doktór rozkazał, gdy w około niej cały sztab służby tańcuje…Cóż z tego, że Mania-farbiarka za wczesną pracą po połogu ciężkiej choroby kobiecej dostała i zaszkodziła sobie na całe życie.
  Któż to pielęgnuje robotnicę w połogu. Kto zdejmie z pleców jej strudzonych ciężar ponad siły?
  „Macierzyństwo święte” – istnieje tylko dla pań bogaczek.

  © Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)

  http://www.skfm-uw.w.pl

  No i przynajmniej, z tego „naiwnego” ponad stuletniego już tekstu panienki z super bogatej rodziny się dowiadujemy dlaczego – i to nie tylko w Polsce – od upadku „znienawidzonej komuny” tak nagle przestały się rodzić dzieci. (W super-zindustrializowanej Korei Połdniowej jest z tym zupełna katastrofa, rodzi się tylko 1,1 dziecka na statystyczna tam kobietę, podczas gdy przed 50 laty było to aż 6 dzieci. (Za Stalina w Polsce było dobrze ponad 3 na statystyczną przedstawicielkę płci żeńskiej, obecnie tylko 1,8 jak to niedawno czytałem.)

  Polubienie

 40. No, to teraz wszystko jest jasne jak słońce, skąd się wzięła MANIA. MANIA WYŻSZOŚCI, MANIA NIŻSZOŚCI i ,,nasza” upierdliwa aż do bólu, US-rajska MANIA z APA-llachów, a raczej MANIAk, z psychozą MANIAkalną, któremu już żaden doktor nie pomoże, a nawet ŚWIĘTY BOŻE! Chi, chi, chi, ale się narobiło, cha, cha, cha…

  http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/uklad-nerwowy/psychoza-maniakalno-depresyjna-przyczyny-objawy-i-leczenie_37424.html

  Pozdrawiam

  Polubienie

 41. Pisałem już wcześniej ,że mam w zadku kto będzie rządził tym zepsutym do szpiku kości krajem , ale odnotowuje zwycięstwo Kaliguli Trumpa . Historia lubi się powtarzać kiedyś innym upadającym imperium rządził inny idiota i psychol , który z konia zrobił senatora dziś innym imperium będzie rządził inny idiota też Kaligula .
  Pozytywne strony zwycięstwa tego Kaliguli usmańskiego . One mnie cieszą :
  1. Reset stosunków z Rosją i Chinami . Jeżeli idiota nie zmieni zdania wiadomość jest znakomita . Tym samym żydostwo próbuje ratować te swoje imperium poprzez taki reset a Kaligula Trump super się do tego nadaje .
  2. Nasranie potężnym gównem na banderowców to tez cudowna wiadomość jeżeli dojdzie do skutku .
  3. Płacz i ryczenie wszystkich syjonistów w Judeopolonii włącznie z Singerem i Kalksteinem . Cudowny widok na , który się czeka latami . Patrz dziś od rana parcharniane media .
  APA ty juz masz przesrane . Pójdzie pełną parą budowa muru oddzielającego Meksyk od USA . Trump zabierze się za takich gagatków jak ty i pozabiera im talony na żydowskie żarcie , ale nie bój nic podaj mi swoje dane na netellera lub skrilla wyślę ci po 100 USD / miesięcznie na jedzenie , abyś tam nie zdechł z głodu gdy Trump w styczniu przejmie władzę .
  Także drużyno APA korzystaj jeszcze z tych talonów na żydowskie śmieciowe żarcie , bo republikanie ci je zabiorą od stycznia , ale jak pisałem nie bój nic przeleję ci po 100 USD na jedzonko , abyś tam bidulko w Usraelu nie umarł z powodu braku żydowskich witaminek .
  To już nie rządy Demokratów ,że miałeś wszystko za FREE w Usraelu . Koniec dobrobytu kamando APA.

  Polubienie

 42. Oto potężny orgazm drużyny APA gdy dowiedzieli się w psychiatryku usmańskim że Trump wygrał :
  No i oczywiście Wacek zwiększył u nich swoją długość o cały 1 cm . Wunderbar sukces . Drużyno APA gratulacje . Wacek wasz dłuższy :

  Polubienie

 43. APAWCY przypomniam :
  DZIADEK TRUMPA BYŁ SZWABEM , KTÓRY BZYKNĄŁ BIEDNĄ SZKOTKĘ .PONJALI TO INFO . WYSLE POTEM LINKI GDZIE TRUMP CHWALI SIE ILE SIE NAUCZYŁ OD SZWABSKIEGO DZIADKA . PONJALI KAMANDA ?

  Polubienie

 44. zygus
  dopiero odpaliłem kompa i niczego nie kasowałem
  nie kasuję wpisów z zasady i z braku czasu.
  No i dowiaduję się że Trump wygrał.
  Też się cieszę. Liczę, że będzie spokojniej, że USAki wyjdą z Syrii, Iraku, Afganistanu, nie wejdą co najważniejsze do Polski.
  Lepiej niech gospodarczo współpracują z Rosją a nie pchają się z nią do wojny.
  I tym razem amerykanie nie dopuścili do tego by w Białym Domu zasiadł żyd/ żydówka.
  Prawdę mówiąc to spodziewałem się jego zwycięstwa, bo jeśli CIA i generały pentagony były za i biznesmeni zapewne również, to musiał szwabek wygrać.
  Wiwat amerykańskie szwaby. Udało im się ograć szmulki

  Polubienie

 45. Dobre adminie bardzo dobre . Wiwat szwaby co jak co , ale sukcesy po dziadku szwabie odziedziczył , co nie znaczy ,że Kaligula nie kocha szmuli inaczej skończyłby jak Lincoln bądż Kennedy.
  APA – UŚ wkleiłem link jak Trumpek cieszył się gdy mu się wnuk żydowski urodził i jak piał jak kogut o 4 rano , że kocha Izrael . Może APUS poogląda .Zdjęcia autentyk.
  Po drugie jezeli Trump nie bajał to reset z Rosja i ?Chinami mozliwy oraz nasranie banderowcom w gębę a co za tym idzie takze naszym syjonistom kalksteinom singerom i całej reszcie . Dobre i to ale czy tak będzie zobaczymy . Pozdrawiam i na razie .

  Polubienie

 46. Mi wczoraj wystarczyło wejść na gadzinówkę Szechtera poczytac 5 minut , żeby wiedzieć ,że diablica przegra . Widać zresztą tam wczoraj było grobowy nastrój ha ha ha . W dodatku wyskoki szefa FBI wiele mówiły . Głupi nic nie zrozumie a mądremu wystarczy parę wskazówek . Prawda Admin ?

  Polubienie

 47. Zgadza się na CNN już widziałem . Wiwat rzeżączka . Mniej grożna i tyle syfu w mózgu nie robi wiwat . Gdyby Zyd Lenin złapał co innego pewnie żyłby dalej a tak bzykanie z nieznajomą babą go wykończyło , ale co się dziwić Krupska była brzydka jak cholera.

  Polubienie

 48. Miernik sprawiedliwości

  Szanowni Państwo!
  Jaka jest różnica między demokracją a demokracją ludową? Coraz mniejsza, żeby nie powiedzieć, prawie żadna. Okazuje się, że komunizm nie jedno ma oblicze. Dawniej Moskwa, dzisiaj Bruksela decyduje za nas, co jest nam do życia potrzebne, a co zbędne. Trudno się połapać, czy światem zarządzają wszechmocne marionetki oglądane w telewizorach, czy ktoś, kto rzeczywiście pociąga za sznurki całkiem oszalał.
  W naszym kraju skansen wymiaru niesprawiedliwości przetrwał tzw. transformację i dalej pełni swoją niechlubną, ale za to zaszczytną rolę. Dobra zmiana stale jeszcze czeka na swój początek. Mydlenie oczu Trybunałem Konstytucyjnym i rozpalanie namiętności wokół aborcji nie jest nawet przygrywką do niezbędnych zmian. Stale czekamy, żeby poczuć wreszcie, że jesteśmy u siebie, że prawo zaczyna oznaczać sprawiedliwość, a nie korporacyjne interesy.
  Niestety, póki Zygmunt Miernik siedzi w więzieniu, póty resortowe dzieci mogą spać spokojnie, wiedzą bowiem, że włos im z głowy nie spadnie.
  A my nadal czekamy z nadzieją, że tym razem zmiana szyldu oznacza prawdziwą zmianę zasadniczą.

  Pozdrawiam i do następnej soboty

  Małgorzata Todd

  Polubienie

 49. Prawdziwa zmiana będzie wtedy gdy odgoni się żydów od władzy batem końskim , bo oni sami nie odejdą . Żadni syjoniści czy spod szyldu PO czy PISdy mogą tylko jedynie zrobić tu wiekszą hu…. dupe i kamieni kupę i dać gojostwu po 500pln , aby go odobruchać swoim kolesiom zaś 1000razy tyle . Zmiana mentalności Polaków to klucz do sukcesu . Kiedy to nastąpi może za 30 – 50 lat i jak pani powiedziała przez następne lata szabesgojstwo i parcharnia może spać spokojnie . Do widzenia za lat 30 – 50 .

  Polubienie

 50. Zygus masz juz kupiony/zrobiony bat na „zydow” ?
  A co zrobisz z tymi i sam z soba co ZYDOM z polskimi nazwiskami nie tyle sluza ale im w du.e wchodza takze na portalach internetowych wpisujac sie w karty prowokacji ???
  Ty faktycznie jestes szmulek srulek .
  Szkoda ,ze administracja portalu zdjela nasza definicje szmuli i szwabow z portalu ,chyba tylko dlatego aby w „zygusiach” nie rozpoznac sto procentowego szmula a w opolczyku szwaba,zas w paziach potomnych bolszewikow .
  Adminie pogrzeb w swych archiwach i daj nasze definicje na temat ZLYCH LUDZI obojetnie z jakich wywodza sie narodow , w tym korzenie „zygusia”.

  Polubienie

 51. Piecdziesiat dwa procent ludnosci w Polsce to juz SZMULE i SZWABY !

  Ska APA wziął tę liczbę? Czy przypadkiem nie z sufitu w swych Tworkach?

  Polubienie

 52. POLKI i POLACY czy jest dla was w Polsce praca i jaka ona jest ?
  U kogo pracujecie NIEWOLNICZO ???
  Wszyscy mundurowi w Polsce dla kogo sluzycie i kogo bronicie ?
  Czy we wszelkiej administracji i urzedach pracuja Polacy czy tylko ci co Polakow udaja ?
  Duchowni w Polsce a szczegolnie na wyzyszych piedestalach i oltarzach
  to Polacy,mamy biskupow Polakow ?
  Prosimy o podawanie z nazwiska i imienia sedziow i prokuratorow,ktorzy sa naprawde Polakami nie tylko z nazwiska ale sa rzeczywiscie z polskiej krwi i kosci .
  To co my rozpoznalismy po drzewach rodowych to juz polskich adwokatow nawet brakuje do OBRONY POLAKOW !

  Wiec z kim i z czym na naszych wrogow ???????????
  Czekamy na odpowiedzi Polakow a nie prowokatorow wszelkich masci w tym „zygusiow”.

  Polubienie

 53. Ważna informacja : dzisiejszy wpis APA w tytule Amerykańska zapora dla prawdy zaczyna pękać!
  został wykasowany o godz 17 : 45 przez PAZIEM . jutro ostrzeżenie dla APA za trollowanie .

  Polubienie

 54. info żydożerca WPS
  kommersant.ru /12.11.2016/
  D.Trump oświadczył,że nie zamierza oskarżać Killary z powodu maili ,bo ma ważniejsze sprawy na głowie – w kampanii twierdził :”powinnaś gnić w więzieniu”;
  maszkara Chelsea Clinton zamierza dostać się do kongresu.
  W związku w wyborem Trumpa przez żydobanksterię Wlk Brytania wzywa kraje UE do podniesienia wydatków na ” obronę” do 3 % PKB

  Polubienie

 55. Ta „solidarnościowo-usracko madrościowa” Małgorzata Todd (co za kretyn pod tą maską się ukrywa?) stwierdziła autorytatywnie:

  Jaka jest różnica między demokracją a demokracją ludową? Coraz mniejsza, żeby nie powiedzieć, prawie żadna. Okazuje się, że komunizm nie jedno ma oblicze.

  ciekawym od kogo ona (on?) za ten bełkot bierze kasę.

  Jak pamiętam z młodości, w kapitalizmie była demokracja burzuazyjna i tylko burżuje mieli coś do powiedzenia – vide miliarder Trump i przedstawicielka zespołu bankowo-industrialno-wojennego USA Hilary Clinton.

  Natomiast w DEMOKRACJI LUDOWEJ żadne superbogate mendy typu Clinton względnie Tramp nie miały nic do gadania, bo rządziła DYKTATURA PROLETARIATU, którą w Polsce reprezentował i Bolesław Bierut i Władysław Gomułka, obaj przysłowiowi finansowi „golcy”. A „rozwijacz ekonomii” Gierek już do sławnego Kapitału zaczął się uśmiechać. No i „kupił – na kredyt – sznur”, na którym komuna została, zgodnie z PRAWEM KAROLA MARKSA, powieszona.

  Polubienie

 56. przepraszam ale na zaczepki APA muszę odpowiadać . Jeżeli dziady nie będą zaczepiać z mojej strony będzie spokój .
  Zamieszczam teraz bardzo ciekawy materiał . Dla normalnych .APA nie słuchać :

  Polubienie

 57. Całkowita zgoda markglogg . Gomułka był biednym człowiekiem mieszkającym w byle jakim mieszkaniu chodził byle jak ubrany bo był skromny . Siedział w więzieniu aresztowany przez żydów za te swoje odchylenia prawicowo nacjonalistyczne . Gdy objął władze ukrócil żydowskie – parchate rządy i nie dopuścił do zamachu stanu w 1968 . Nic go to nie uratowało , bo i tak go w końcu żydostwo wywaliło w powietrze w 1970 roku . Za jego rządów wybudowano masę przedszkoli dla dzieci , fabryk , rozwinął sie przemysł . Armia była armią a nie żłobkiem gdzie rządzą dzieci czytaj Miskiewicz i ten dzieciak usmański , który parzy Singerowi kawę w MON.
  Z Gierkiem było podobnie . Był z biednej rodziny . Brakowało mu na chleb . Pracował ciężko we Francji jako górnik . Zarabiał na siebie sam .
  W momencie gdy zaczął brać kredyty i spotykać się z Rockefellerem i innymi żydulami powiesił na siebie bat i tak skończył . W dodatku ufność w ludzi – Kania , który kontrolował służby specjalne całkowicie go zabiła . To był za dobry człowiek do polityki .
  dlatego dziś żydostwo tak ich nienawidzi

  Polubienie

 58. Jest róznica między dzisiejszym złobkiem Singera dla dzieci typu Miskiewicz i lokaj usmański w MON . Judeopolonia pod rządami żydostwa to Benny Hill nie tylko w MON.

  Polubienie

 59. O czym ten „zygus” tu gardluje w dodatku nieudolnym jezykiem polskim .
  Szuka sprzymierzenca u filozofa MG ,Gomulke i Gierka z grobow wyciaga ale nie widzi wspolczesnych przywodcow „wiary i polityki” w lepsza przyszlosc tych co zamieszkuja nad Wisla,ponoc to juz polin.
  Dobrze,ze jeszcze nie nawoluje „komuno wroc” !
  Czepia sie ludzi z APA ,nic ich nie rozumie ,wyzywa i pluje ,w dodatku niesamowita samochwala i przydupas donosiciel !
  Zygus komunisci dzialaja na portalu WPS1 dolacz tam do nich i wspominaj jak hartowala sie komuna po twym narodzeniu.
  WPS ten tu, kolory ma niebieskie i brunatne a nie czerwone jak WPS pierwszy.dlatego rozlam u „wiernych i suwerennych”.
  Czyzbys „zygus” orientacje polityczna zmienil albo i utracil???
  Wydaje mi sie ze ty jakas ukrainska choragiewka,czy tak ?
  Moze nawet ten ,ktory jest zawsze „tak albo przeciw”.
  Bolek z ciebie cieniutki.

  Polubienie

 60. Jeszcze ci tylko „zygus” wyjasnie ze MON i Sztab Generalny w Polsce zawsze byl pod kontrola Polakow zydowskiego pochodzenia ,nic sie nie zmienilo w zadnym ustroju powojennym w kraju nad Wisla.
  Troche bylo zamieszania za ministrowania gen.Jaruzelskiego ,ktory bardzo dobrze „znal sie” na zydowskich rodach ale kiedy MON opanowali cywile,to juz byl calkiem „sledz po zydowsku” .
  Rozumiesz to „zygmus” ?

  Polubienie

 61. Panie Pyryt czy APA nie chcę mi się odpowiadać , bo zrobi się magiel . Pana wpisy z Toronto czytałem wielki temu . Pan piszesz ,że Jaruzel to bohater antyzydowski ,a Toronto ,że to żyd Margulis . Nie mam czasu na polemikę z dziadkami z APA
  WAZNIEJSZE INFORMACJA:
  DZIS UKAZAL SIE KOLEJNY WPIS APA – CZYTELNIK W TEMACIE DMOWSKI . PAZIEM WYKASUJE GO OKOLO GODZINY 16.00 PODOBNIE JAK WCZORAJSZY WPIS ZENAK ZOSTAL WYKASOWANY OKOLO 19.00 . NIE SZKODA CI CZASU . PAZIEM TWOJE WSZYSTKIE WPSIY KASUJE A TY PISZESZ NA BERDYCZÓW DZIADZIU Z USRAELA.

  Polubienie

 62. Jak widzimy i czytamy dyskusja na forum WPS trwa ,zygus bohater tychze portali rozdwojonych idzie pelna para .
  Nic w temacie zygus nie wnosi ale jako stary ORMO-wiec czuwa i donosi.
  Zygus masz ty ukonczone 7 klas szkoly podstawowej ?
  Wiec jak masz to teraz dorob sobie 8-ma ,to moze zechce cie ktos czytac .
  Oj ty miernoto ‚slowianska” .
  Od Pyrytow trzymaj sie zdala .
  Pazia liz po stopach moze da ci popisac.
  Bywaj !

  Polubienie

 63. Cenzor MG ,a ktoz to taki ?
  Wyjasnij nam zygus ,przeciez to portal olsztynski.
  W Olsztynie jest co raz wiecej rodzin pochodzenia ukrainsko-niemieckiego,wiec moze jakis banderowiec tu cenzuruje,co nie ?
  Moze to byc jakis „nikolaj” a nie dajmy na to Mikolaj Gongolewski ?
  Sledz zygus sledz.
  Ty na sluzbie ,ja na sluzbie i jakos nam leci – prawda ?
  Tobie placa w juroszwabskich,mnie w dularach i robota jest nawet przy niedzieli.
  Oooleee !

  Polubienie

 64. Czytelnik wez leki i jutro pamiętaj masz wizytę u psychiatry w Usraelu
  Data:
  Poniedziałek godz 12.00 – wizyta u psychiatry
  potem o 16.00 ten sam dzień
  psychoterapia u pani doktor .
  Nie zapomnij . To dla ciebie wazne .

  Polubienie

 65. Psychoterapeuta czytelniku będzie ci mówił jak odróznić Słowian od szmuli i szwabów . Powodzenia na jutrzejszej terapii . Nie zapomnij wziąść z soba 50 USD. Jedna wizyta u terapeuty w Usraelu tyle kosztuje dziadku .

  Polubienie

 66. Serdecznie proszę markgloog o natychmiastowy ban dla ludzi ukrywających się tutaj pod różnymi nickami takimi jak czytelnik , zbyszek , APA i setki innych .
  Prośbę swoją motywuję tym ze z ich zachowania wynika , że mogą to być trolle , którzy specjalnie zaśmiecają debilnymi wpisami tak dobry portal WIERNI POLSCE .
  Danie im bana na stałe na pewno uzdrowi ten portal .
  Nadmieniam ,że wszędzie już ich zbanowano na forach w Polsce między innymi Opolczyk , Marucha , Edward i od tamtego czasu skończył się tam śmietnik i pisanie idiotyzmów . Portale tamte odżyły po usunięciu APA .

  Polubienie

 67. Powyzej „zygus-zdrajca” w calej okazalosci,
  peka juz ze slosci ,napompowany w PODLOSCI !

  Za polaka sie uwaza ,taka jego gaza.
  Juz nie tylko wciaz donosi ale skamle i wciaz prosi .

  W koncu peknie i przeminie,kazdy z nim w jego padlinie.
  Nie jest warty kopa w dupe ,bo scierwo jest zepsute !

  Polubienie

 68. Wszystkie marsze przeminely
  poszli do dom upodleni.
  Nawet z tego ich tam kod-u
  pozostalo troche smrodu.

  Na portalach jazgot wszelki
  szmule szwaby i muszelki
  wielu srulkom kibicuje
  no i kalkstein ciagle truje.

  Chce on lezec na Wawelu ?
  posrod takich jak i on
  co on czyni w jakim celu
  czy wawelski ma bic dzwon ???

  Zadrza mury ,padna krzyki
  zbliza sie niewoli kres
  czmychna cichcem wsze szmuliki
  juz ich dlawi cichy stres !

  Moze im sie uda cuda stworzyc
  Zbalamucic ,sklamac ,drwic
  nam wystarczy drzwi otworzyc
  nie beda sie wsrod nas kryc.

  POLSKA BEDZIE ,ZNOW POWSTANIE
  WSZECHPOTEZNA ,SILNA ZWARTA
  NASZE TO JEST DZIS PRZESLANIE
  WYZWOLIMY SIE OD CZARTA !!!

  Polubienie

 69. Dane KGB
  Tak dziś Zenek przy niedzieli bielił ludzi głównie szmuli i mieszańców czyli czerwonych i niebieskich . Nie bielił tylko Wacka :

  Polubienie

 70. Głupi idioto APA . Traugutt bohater narodowy dla mnie na pewno zdradzony przez parcha od strony ojca Niemiec – ojciec Niemiec to jest szwab miernoto wojakowa .
  APA w młodości :

  Polubienie

 71. Zygus i jemu podobni nie tylko pogubil sie „kto jest kto” na tym ZAKLAMANYM swiecie ale juz wszystkich uwaza ,ze sa tez glupi w Polsce a on jest „mundry” !
  Ty czleczyno nie nadajesz sie nawet do kopania ziemniakow a co dopiero zasiadania do kompa .
  Tacy jak ty chwytaja sie juz za mikrofon i pieja bzdety na placach i ulicach ,zamiast organizowac sie w jeden POLSKI RUCH NARODOWY .
  Nic ale to nic w temacie nie piszesz ,nawet nie patrzysz u gory jaki to temat jedne i te same brednie zaslyszane i powielone powtarzasz nic z tego nie kapujac ani nie rozpoznajac kto wrog a kto przyjaciel .
  Jestes miernota w kazdym calu i tylko dlatego ktos cie tutaj toleruje by kompromitowac Polske i Polakow,ktorzy nie potrafia samodzielnie myslec,organizowac sie w CALOSC NARODU a co dopiero dzialac .
  Takich jak ty to faktycznie przypomina ORMO-wca lub innych durnych nieukow z rodow slowianskich i innych, gadajacego czy piszacego co slina na jezyk przyniesie bez skladu i ladu.
  Ty w dalszym ciagu nie wiesz kto to szmul a kto szwab,kto mieszaniec,
  kto madry a kto glupi obojetnie z jakich rodow jest .
  Tak ci juz w glowie zamieszala propaganda i dezinformacja plynaca ze scierwomediow, i pseudoportali „polskich” , ze nie tylko bladzisz ale i kompromitujesz siebie i innych.
  Pojmujesz chociaz kto wrog a kto przyjaciel w Polsce,walczysz z nimi, widzisz ich,dolanczasz i jednoczysz sie z MADRYMI POLAKAMI dzialasz z nimi zdobywasz wladze od soltysa po prezydenta ?
  Bierz przyklad chocby z wrogow zobacz jak potrafia sie jednoczyc i dzialac,jak zdobywaja wladze i wszystko ,ty jako goj i tobie podobni tego nie potraficie?
  Chyba tak, bo zyd i niemiec w polskim przebraniu i nazwiskami zmienionymi lub nie, potrafi wejsc miedzy was i skloca durni caly czas napuszczajac jednych na drugich sam spijajac smietanke z rewolucyjnych dzialan i przeistoczen.

  Posluchaj ty i inni choc by to, co obecnie mowi kanadyjski Polak S.Tyminski , kiedys kandydat na prezydenta w Polsce, zniszczony przez szmulowska sitwe w Polsce , przez durnote polska takich jak ty „slowian polakow” mowi o takich jakimi ty jestes i polowa pseudoslowian ZESZMULONYCH i ZESZWABIONYCH (znajdziesz ten dziennikarski wywiad z nim w sieci ,tak dawne jak i ostatnie jego wypowiedzi po swiecie/marszu niepogleglosci 11.XI.16r. w Warszawie).

  Z takimi jak ty i tobie podobnym w Polsce bez obelg nie ma dyskusji ,dziadowska wszo szmulowska trzymajaca z pluskwa szwabska !!!

  Zmywaj sie i wiecej nie wracaj ,wal glupim, lbem w sciane bezsilnosci „slowianskiej” !
  Jak nie potrafisz jednoczyc i tworzyc ZGODY NARODOWEJ POLSKIEJ to by najmniej nie sklocaj POLAKOW,nie mieszaj im w glowie na prostacki sposob .

  Wyglada na to,ze ty faktycznie nie jestes trollem tylko durnym kmiotkiem czy zulikiem miejskim, w gebie z wychodkiem na takich samych durnych SLUG uslugach chocby za darmoche i belty piwne z zydowskich i niemieckich browarow trujacych glupkow chlejacych od rana do wieczora gdzie sie da .

  Zegnaj i wiecej nie wracaj,zajmij sie swoja chora zona (jak twierdzisz) ,ktora zapewne rozchorowala sie z twego debilstwa i siedzenia przed kompem cala dobe zamiast jej pomoc we wszystkim .

  Polubienie

 72. Ale APA-czi ,,walnął” EPISTOŁĘ jak zwykle na szmulowsko/szwabską nutę, polaną polsko/słowiańskim sosem.

  P.S. Majorek, a ty przypadkiem, może słyszałeś takie staropolskie przysłowie, że MĄDRZEJSZY, ZAWSZE USTĘPUJE GŁUPSZEMU? A o stopniowaniu głupoty też nie słyszałeś, że jest, GŁUPI, GŁUPSZY i NAJGŁUPSZY? Chi, chi, chi, STARY PRZYGŁUP, a może GŁUPTAK cha, cha, cha…

  Bywaj pocieszna nacirema, z ciebie, cały czas sobie boki zrywam

  Polubienie

 73. Nadeszla odsiecz kiki , a juz myslelismy ,ze z glupimi beda kiki zaniki .

  No i co chlopaki zawiedlismy sie ,kika wcale nie zanika tylko apetit tworzy ,
  zaraz „zygus” sie zesro..y i nam dolozy .
  jupi,jupi ess !

  Polubienie

 74. Kika22 ja temu dziadowi nie ustapię i możesz mnie nazywać głupkiem . on tu jest strona atakującą – ten stary dziad z usraela , którego wszędzie już zbanowano , bo to pop prostu debil i idiota w jednym , który pisze jakieś szaleństwa . APA to chory człowiek na głowę . Idiota po prostu .

  Polubienie

 75. widzisz Pyryt srylyt czy tam APA . Będę siedział na PC cały dzień , a tobie gówno do tego . Mam emeryturkę niemiecką całe zycie cięzko pracowałem , więc teraz mnie stać żeby z takiego idioty jak ty robić sobie komedię . Pisałem ci to juz setki razy dziadygo ale do ciebie coś pisac to jak bić się z koniem .
  Ty tu piszesz na Berdyczów tetryku.
  Po drugie pisałem nie dam ci nigdy spokoju za to ,że mnie przez wiele miesiecy bez podsatw nazywales szmulem i mieszańcem . Nie zaznasz spokoju z mojej strony dopóki cię tu także idioto nie zbanują jak to uczyniono juz na wszystkich forach dyskusyjnych w Polsce : opolczyk dał ci kopa . Edward dał ci kopa . PAZIEM dał ci kopa . Gdzie twój honor idioto .PAZIEM już cię banował na WPS 10 razy pisał ci won 10 razy a ty co dzien tam wpisy swoje debilne umieszczasz . Ostatni twój wpis zostal wykasowany wczoraj przez PAZIEM twoje wypociny w temacie Dmowski . Honor ty jakis masz stara pierdoło z usraela .
  cały dzień strace , ale tobie spokoju nie dam za wielomiesięczne obelgi pod moim adresem na WPS.
  Gdy dadzą ci tu bana i nie będziesz tu umieszczał swojej chorej głupoty to i moja osoba przestanie robić sobie z ciebie jaja ty głupkowaty dziadu z zepsutym mózgiem od hamburgerów i coli .
  WYKUPIŁEŚ JUZ JEDZONKO W HIPERMAKRECIE ZYDOWSKIM ZA TALONY ; KASZANKĘ , MASELKO I MLECZKO TO ZJEDZ I PIERDNIJ ZDROWO POGLASZCZ WACKA I SPAĆ .
  KTO CIEBIE I TE TWOJE SKLEROTYCZNE HEREZJE CZYTA TUTAJ TY SZELMO USMANSKA . SAM SOBIE NOWE NICKI TWORZYSZ I SAM SIEBIE CHWALISZ . U OPOLCZYKA MIALES 10 NICKOW SAM SIEBIE TAM CHWALILES U NIEGO NA BLOGU AZ SIE ZDENERWOWAL I WYWALIL TAKA STARĄ PIERDOLĘ JAK TY .

  Polubienie

 76. APA idz w tym usraelu zarób na siebie popracuj trochę . Zobacz co to jest cięzka praca , a nie całymi dniami przesiadujesz na komputerze i piszesz pierdoły na Berdyczów .
  Co ty sobie wyobrazasz ,że ci Trump będzie od stycznia dawał talony do zydów .Zapomnij . Idz na dwór wez kijki i pobiegaj a nie przez 24 h siedzisz i piszesz brednie na forach polskich .
  Zrozum debilu cholerny ,ze ciebie juz każdy ma dość . Także i tutaj na wierni Polsce , bo półmózgu wypisujesz idiotyzmy takie ,że ludziom się zyć odechciewa .
  Prosze Admina o ban dla APA i tej całej kamandy z księzyca.

  Polubienie

 77. Oto kolejny idiotyczny post APA , który się ukazał dziś na WPS . Podobnie jak wczesniejsze posty zostanie on wykasowany przez prezesa PAZIEM około 17.00
  Komedia APA nazywa prezesa WPS bolszewikiem i to wielokrotnie a teraz wzywa go do walki z Kaczyńskim . Nie wchodz w dupę APA prezesowi na WPS jesteś na cenzurowanym i każdy twój wpis będzie natychmiast DELETE
  sprawdz o 17.00 juz go nie będzie .
  Oto wpis APa WPS
  o 17 .00 jak pisałem będzie DELETE tak jak wczorajszy i wcześniejsze

  APA (nie mylic z upa)
  14 Listopad 2016 o 11:03
  Co wam to daje wszelkie lajanie ?
  Ustosunkujcie sie chociaz do tego co wam mowi Tyminski.
  Sa wsrod was jacys przywodcy na miare XXI wieku ?

  Doktorze Zieminski ,moze Pan stanie na czele OGOLNOPOLSKIEGO RUCHU NARODOWEGO i jako prezes zmierzy sie z prezsem Jaroslawem Kaczynskim chocby w gloszeniu PRAWDY NIEZAKLAMANEJ .
  Prezydent elekt Donald Trump ZALOZYL krawat czerwony ,lewica rowniez (bialoczerwone przepadly wraz ze smiercia Sp.A,Leppera) ,czas aby kolor niebieski nie dominowal w Polsce.
  Jak widzimy na swiecie Niepodleglosci w dniu 11.XI.16r. nie bylo flag niebiesko-gwiezdnych ,dobry to znak,choc czerwonych rowniez nie bylo.
  Za to bylo morze flag bialo-czerwonych no i przejmujacy mrozny wiatr .
  Idzie zima i chyba powtorza sie okopy Stalingradu – czy tak ?

  Mamy nadzieje,ze post ten nie skasujecie ,jezeli chocby Polakami sie czujecie.
  Moda na Polske nadchodzi ,mowia juz o tym w dawnej zydowskiej Lodzi. .

  Polubienie

 78. Ad Zygi

  Kika22 ja temu dziadowi nie ustąpię i możesz mnie nazywać głupkiem…

  Wybacz Zygi, aluzja nie była skierowana pod Twoim adresem, tylko do APA-cza, który ma coś z rycerza – czyli ZAKUTY ŁEB! Chi, chi, zakuta pała, chi, cha, cha, cha…

  Serdecznie pozdrawiam

  Polubienie

 79. Tez pozdrawiam a że on ma coś z rycerza to wiem od wielu lat . Zorientowałem się trochę jak darł mordę razem z niejakim toronto na forum suwerenność u Edwarda . Edward sie wkurzył i kopnął w dupę tego APA podobnie jak i inne fora . Potem obserwowałem go długo na WPS . Tam tez orzekli ,że ma coś z rycerza i go wykopali .
  świetnie to ująłeś ten APA i ta jego Kamanda zbysio czytelnik oni wszyscy mają coś z rycerza .
  Serdecznie pozdrawiam.

  Polubienie

 80. APA-czuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu do bojuuuuuuuuuuuuuuuuuu, na szmuli i szwabów!

  Zenek – to ty? Chi, chi, chi, na koniku cacanym, cha, cha, cha….

  Polubienie

 81. Kicia droga ,kicia mila
  dzis frankiste przytulila.

  Ten jej skrobie w durnej glowie
  kocham kicie pewnie powie.

  Na to zygus w skrocie zyga
  to dostojnik co wciaz kiwa.

  U szwabika mial „praktyka”
  jak ustrzelic opolczyka.

  Ten mu przeciez dal opieke
  by donosil na bezpieke .

  Sam zas pisatielem byl
  du.e swa za szwabka kryl.

  Tak powstala jedna klika
  szmule szwaby gra muzyka !

  Kiedy muslim najechalo
  zygom w Polske sie juz zwialo.

  Teraz w Polsce dorabiaja
  takim ciagle jest za malo .

  Przyjdzie jednak taki czas,
  ,ze nastapi w morde chlast !!!

  Polubienie

 82. A Game of Dwarves uniquely presents the ability to dig down relatively than just having one degree like the Dungeon Keeper games.
  It is not likely a shock that nearly all of
  the residents in like large cities more and more changing into around
  the city by having a taxi despite the fact that owning an automobile.
  Need assistance Finding More Games Like Dungeon Keeper?
  Games are the best method to chill out and refresh your mind after a stressful day.
  Once enough bids are in to cowl the loan amount, the curiosity price
  might be bid down if enough lenders are prepared to accept a decrease price.
  The game options dozens of unique virtual areas to discover where you’ll be able to
  store, participate in trend battles and earn in game forex
  for various tasks while additionally communicating with the 1000’s of gamers on-line at any time.
  Lady Popular is constantly adding new and fascinating
  content material making it an amazing online sport like Moshi Monsters that
  will keep you interested for a very long time especially if you’re style orientated.
  Lady Popular is a free online world with many similarities to
  other on-line browser games featured here besides
  that it focuses on trend parts as an alternative. https://desterium.com/

  Polubienie

 83. A Game of Dwarves uniquely presents the ability to
  dig down relatively than just having one degree
  like the Dungeon Keeper games. It is not likely a shock that nearly all of the
  residents in like large cities more and more changing into around the city by having a taxi despite the fact that owning an automobile.
  Need assistance Finding More Games Like Dungeon Keeper?
  Games are the best method to chill out and refresh your mind after a stressful day.
  Once enough bids are in to cowl the loan amount, the curiosity price might be bid down if enough lenders are prepared
  to accept a decrease price. The game options dozens of unique virtual
  areas to discover where you’ll be able to store, participate in trend battles and earn in game forex for various tasks while
  additionally communicating with the 1000’s of gamers on-line at any
  time. Lady Popular is constantly adding new and fascinating content material making
  it an amazing online sport like Moshi Monsters that will
  keep you interested for a very long time especially if you’re style orientated.

  Lady Popular is a free online world with many similarities to other on-line browser games featured here besides that it focuses on trend parts as an alternative. https://desterium.com/

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s