Wykład w Nitrze (Sk): „Genetyczne pochodzenie kultury Słowian”


1. In memoriam

29 sierpnia 2016 roku zmarł w Genewie, w wieku lat 92 jeden z moich – niestety krótkotrwałych – uniwersyteckich nauczycieli. Był to profesor filozofii (a wcześniej budowniczy PRL-u) Bronisław Baczko, w którego ostatnim wykładzie na Uniwersytecie Warszawskim, w kwietniu 1968 roku, miałem możność uczestniczyć. A następnie w kilku jego wykładach w latach 1970, gdy wykładał już na Uniwersytecie w Genewie. Z tych ostatnich zapamiętałem, że zalecał on nam lekturę „Iluzji PostępuGeorge Sorela, który pod koniec życia zachwycał się osiągnięciami młodego państwa bolszewików. (Patrz artykuł na temat tego francuskiego mini-marksisty, pióra mego kolegi Alaina de Benoist w http://xportal.pl/?p=6944.) Otóż zmarły w 1922 roku Sorel bardzo celnie zauważył, „że to dopiero demokracja pokazała, do jakiego zgłupienia można doprowadzić ludzi” – i to zgłupienie zarówno mas jak i elit, z przewagą tych drugich, doskonale potwierdzają wyniki niedawnych wyborów zarówno w III RP jak i w USA. Ja sam, już od czasów „zwycięstw Solidarności” oraz wizyt JPII w Polsce (i w innych krajach świata) zauwazam, że PRAWIE CAŁĄ PLANETĘ ogarnęła podobna do saturnizmu/ołowicy choroba AMERYKANIZMU, manifestująca się w ŻARLIWEJ POTRZEBIE KRETYNA (przypominam, iż słowo crétin pochodzi od chrétien, chrześcijanin). Manifestacji tego OBŻYDLIWEGO zjawiska społecznego będziemy świadkami dzisiaj, 19 bm. w Krakowie w Łagiewnikach, z okazji Intronizacji na Króla Polski chimery Chrystusa-Zbawiciela Świata Przestępczego nad nami władającego.

Na zdjęciu: spotkanie kleru modlącego się, w sanktuarium w Łagiewnikach, do Globusa oraz do Bezlistnego Krzaka. Pełen kretynizm.

2. Czy da się iść skutecznie pod prąd Cywilizacji rozwijającej się pod hasłem TPD, czyli Technika-Pieniądz-Dupa?

W bieżącym roku, pomimo ukończenia już 74 roku życia i skromnej (ok. 1900 zł) emerytury, miałem publiczne wystąpienia w pięciu krajach, przy wykorzystaniu aż 4 języków (unikając umiejętnie „władczego” angielskiego). Ale jak twierdzi mój kolega z czasów jeszcze U.C. Berkeley, dr Michel Luksenberg mieszkający w Paryżu (jego, znani mi przed laty żydowscy rodzice, przenieśli się z Polski do Francji jeszcze przed wojną): TO WSZYSTKO CO GŁOSISZ TO WOJNA Z WIATRAKAMI. Na pozór tak. Ale przecież i Arystotelesa przez ponad tysiąc lat Ojcowie Kościoła zakazywali czytać, zachowując się dość podobnie do (nie znanego mi osobiście) p. J. Górzyńskiego, który już w roku 2007, na publicznych stronach internetu ogłosił iż Jego (M.G.) parciany mix eklektycznej anty-filozofii, stanowi piorunującą nie-myśl zdegenerowanego człowieka fin de siecl‘u. NIE CZYTAĆ JEGO PRAC I KSIĄŻEK, TO ZWYKŁY LUDZKI OBOWIĄZEK!

3. Także i „wojna z wiatrakami” nie zawsze musi być przegrana, już w pierwszym mym eseju „Wolność na autostradzie” (opublikowanym w paryskiej „Kulturze” nr 7/8 1971) zauważyłem, że jak się umiejętnie zajmie ZDROWIEM PSYCHICZNYM „MŁYNARZA” to wiatraki same staną. A zatem do rzeczy. Na prośbę organizatorów „Forum Slavica” w Nitrze (Sk) przetłumaczyłem na rosyjski me tam wystąpienie na konferencji „Pochodzenie kultury Słowian”. I ten tekst tak bardzo się spodobał w Kijowie, że lokalne stowarzyszenie „Za Zubr” rozpowszechniło go z podkreśleniem, iż jest on « великолепный » czyli wspaniały. Zatem tłumaczę go jeszcze na język polski i jak przysłowiowy „lucyfer” zapraszam do się z nim zapoznania.

http://zazubr.org/2016/11/16/31187/

povodna-kultura-slovanov

 polski-ruch-slowianski-miedzy-dwoma-wijnami

 https://www.youtube.com/watch?v=UBCk7SlowG8

Polski ruch słowiański między dwoma wojnami

(przekład ze słowacko-polskiego, tekst w nawiasach dodany w trakcie tłumaczenia)

Ja jestem z Polski i pół-góral, moja matka nazywała sięGąsienica-Samek i pochodziła z Zakopanego. Jej brat (Mieczyslaw Gasienica-Samek) to był sławny narciarz, ma on już 94 lata i jeszcze żyje. Mój dziadek ze strony ojca to był z normalnych chłopów, ale on zrobił doktorat z prawa jeszcze za czasów austriackich (na UJ w 1892 roku) i zmienił nazwisko na Głogoczowski – znaczy z Głogoczowa (koło Krakowa) – aby robić karierę prawniczą. Tak to ja, podobnie jak i wy pochodzę z Imperium Franciszka-Józefa. Ja ukończyłem studia fizyki w Krakowie (w 1965 r.) i udało mi się także ukończyć studia geofizyki oraz historii nauki w Berkeley (w Kalifornii w 1969 roku). W tym okresie była tam studencka rewolucja przełomu lat 1960/70 i w ten sposób zostałem takim maleńkim rewolucjonistą.

Następnie mieszkałem przez dziesięć lat w Genewie, tam (zacząłem) doktorskie studia z genetyki populacji (u profesora Albert Jacquard) oraz na temat problemów ewolucyjnych (u profesora Pierre-Paul Grassé – to już w Paryżu). W końcu (w Genewie) zacząłem współpracować z grupą Jeana Piageta, która zajmuje się rozwojem psychologicznym dzieci. Jest to Szkoła Epistemologii Genetycznej. I ważnym jest to, co ta szkoła postuluje. Mianowicie sposób myślenia (dorosłego) człowieka jest rezultatem automatycznego ścierania się (młodego) człowieka z wyzwaniami jego życia, nasz sposób myślenia to (konstruujące się wewnątrz nas) reakcje mózgu na te wyzwania, to Piaget nazwał „genetyczną asymilacją środowiska” (w formie odruchów warunkowych wykształconych w tym środowisku).

(Patrząc z paradygmatu Jeana Piageta) Kultura słowiańska zachowała się z tych czasów, kiedy ludzie żyli w Przyrodzie. Z tego powodu słowiańscy bogowie to byli bogowie Przyrody – Perun-piorun, słońce to Swarożyc, swastyka to także dynamiczny znak słoneczny, mamy jeszcze na naszych herbach orły oraz lwy i to też są przyrodnicze symbole.

A obecnie, jak zmieniły się warunki życia, my żyjemy (musimy ścierać się) w (z) całkowicie sztucznym środowisk(u/iem). I jakiż to jest, dla współczesnych ludzi, ich bóg? Ja już czterdzieści lat temu pisałem, w polskich periodykach na Zachodzie, że mamy Boga w Trzech Osobach – Techniki, Pieniędzy oraz Komfortu, a Komfort to kult (wygody) Żopy, Rzyci po słowacku. I tak właśnie wygląda Bóg Jedyny Nowego Świata – ludzie żyją dla techniki, dla samochodu, dla telewizora, dla pieniędzy i aby było im wygodnie. Ot i (cała) kultura Zachodu. I to jest generalny problem, ta transformacja kultury – i o tym pisał, nie pisarz ale prawnik (Vine de Loria), ja otrzymałem z Ameryki jego książkę „God is Red”, czyli „Bóg jest czerwony”. Ja myślę, że ten tytuł akcentuje dwie sprawy: że „boga” symbolizuje kultura czerwonoskórych Indian (praktycznie eksterminowanych w USA) a także, że dla niego „Bogiem” jest komunizm.

(A po takim wprowadzeniu) Będę mówił o polskim ideologu słowiaństwa (Stanisławie Szukalskim). Urodził się on w Wielkopolsce pod koniec XIX wieku, jego ojciec był kowalem-awanturnikiem, który pojechał do Afryki, a następnie do Ameryki. Ale gdy jego syn miał 17 lat to powrócił do Polski – i jako bardzo zdolny malarz został przyjęty do Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Było to przed Pierwszą Wojną Światową i był to okres Młodej Polski. Ten okres był także i w Niemczech, było to Junge Deutchland i tutaj, na Słowacji też był taki ruch rewolucyjny. Proszę popatrzeć tutaj, Leonardo di Caprio (współczesny aktor amerykański) upomina się o pamięć Stanisława Szukalskiego:

Tu widać jeden z obrazów Szukalskiego. Na nim widać przyrodę, stare drzewo, stary dąb, a pod nim Krak, taki mityczny bohater, król Krakowa. Jest to, jakby to powiedzieć, taki symbolizm… Szukalski twierdził, że ze słowiańskiej kultury prawie nic nie zostało i że z tych resztek winniśmy odtworzyć współczesną słowiańską kulturę. Ale dlaczego ona zaginęła?

O tym pisze, po angielsku, ten amerykański indiański prawnik de Loria: „W świecie żyją dwa typy ludzi, naturalni ludzie i „ludzie hybrydyzowani”. I ci hybrydyzowani ludzie (ja bym ich określił zaczerpniętym z onkologii terminem „ludzie nowotworowo transformowani”), powstali w wyniku „antycznej inżynierii genetycznej”. Jako lamarkista ja bym dopowiedział, na czym polegał taki antyczny łysenkowski program stresowej transformacji (ludzkiej naturalnej) osobowości – to da się robić (nie tylko w laboratoriach genetycznych, ale i) w stresowych warunkach środowiska. To udokumentowała Barbara McClintock już w latach 1940, że istnieją takie „krupinki” (w języku Łysenki), zwane transpozonami DNA, które tego dokonują – za to odkrycie uhonorowano ja Nagrodą Nobla (ale dopiero w 40 lat później, w roku 1983!).

(Konieczne uzupełnienie. We współczesnej inżynierii genetycznej specjaliści „kastrują” bakterie z genów chroniących ich „osobowość”, a następnie dorzucają im obce geny, tak aby z nich zrobić „maszyny” produkujące enzymy niezbędne dla przemysłu farmaceutycznego; w „antycznej (metodzie) inżynierii genetycznej”, kapłani żydochrześcijańskiego Boga tak organizują napięcia społeczne w środowisku kontrolowanej przez nich populacji, że ludzie SAMI u siebie „kastrują”, poprzez jego nieużywanie, umysł – to znaczy dokonują „obrzezania ich ‘męskiego’ /łac. virtus/ stanu serca” – patrz Rz. 2:29/ – i pod naciskiem ich środowiska religijnego samorzutnie przekształcają się oni w przysłowiowe bezmyślne „raby boże”. Tak zrodzili się samo-zlobotomizowani bohaterowie Wyjątkowego Narodu. W ich mózgach pojawia się /patrz Piaget/ „asymilacja genetyczna” biblijnego, ‘macico-podobnego‘ programu „miękkiego podboju” świata obłudą, pieniędzmi oraz korupcją – i oczywiście wyniszczenia nie służących Bogu Izraela zwierząt oraz narodów – patrz encyklika „Laborem exercens” oraz proroctwo Izajasza 60: 12.)

I jak zauważa de Loria, ci „hybrydyzowani (tj. transformowani nowotworowo) ludzie, wyrośli w hebrajskich, chrześcijańskich oraz islamskich tradycjach religijnych”, myślą iż oni są – jak ich Bóg – „transcendentalni”, znaczy znajdują się Ponad Przyrodą (nie zauważając tego, że taka wiara podobna jest do wiary ambitnego chłopczyka, że jak pociągnie wystarczająco silnie za swoje kolana, to się podniesie w górę; można by tu ironicznie powiedzieć, że właśnie na tym polega sama istota „paulińskiego” chrześcijaństwa!) I wiecie, ja mam kolegę, profesora religioznawstwa (Włodzimierza Pawluczuk) który twierdzi, że judaizm i zachodnie chrześcijaństwo ma Boga TRANSCENDENTALNEGO, a Bóg w prawosławiu jest IMMANENTNY w naszym wnętrzu. Natomiast muzułmanie mnie informowali iż ich Bóg jest i taki i taki, oni obstawiają obie jego postacie.

A jak Bóg jest transcendentalny to my – stworzeni na jego obraz i podobieństwo – możemy robić co chcemy z tą Ziemią. I to jest najgorsze. Ziemia dla tych hybrydyzowanych (sztucznych) ludzi nie jest ich naturalnym domem i oni mogą ją całkowicie wyeksploatować (patrz Laborem exercens z 1981 roku!) I on (Vine de Loria) pyta się, „ileż to nam potrzebnych jest hipermarketów, parkingów (i bezdusznych, sterylnych autostrad)”. My mamy już dużo tego „dobra” zarówno na Słowacji jak i w Polsce. I on (de Loria) twierdzi, że w tym „ulepszaniu Ziemi” pomaga Kościół Chrześcijański. Ja słyszałem od Polaków z Ameryki (w roku 2005) że oni chcieli ideologię Szukalskiego (powrotu do Natury) propagować, ale to było niemożliwe. Wszystkie sekty mające związek z Biblią (a więc i satanizm!) są dobre, ale taka pogańska nie. Nie otrzymali zezwolenia. (Głos z sali „na kult Przyrody?”) I on (de Loria) pisze, że my jesteśmy są częścią Przyrody, a nie stoimy nad nią.

Jeszcze jedną rzecz bym wam powiedział, o której wzmiankował już (tutaj) ten Słowak z Chorwacji. Kim bowiem byli ci Sarmaci? Szukalski twierdził, że od (prehistorycznej) Sarmacji pochodzi nazwa szwajcarskiego miasteczka Zermatt pod Matterhornem. I że tam jest źródło słowiańskiej kultury – i że w przedhistorycznych czasach wszyscy Słowianie posługiwali się wspólnym językiem. Jaki był to język, którym wszyscy mówili? Oczywiście polski! (głośny śmiech na sali.)

Jednak w tym coś jest. (Na uniwersytecie) w Łodzi istnieje Katedra Języków Indoeuropejskich (Klan Ausran profesora Ignacego Danki), w której oni twierdzą, że był kiedyś wspólny język indoeuropejski – a w Szwajcarii jest wiele rzek i miejscowości, które mają (indoeuropejską) nazwę ARR – na przykład Arau, Argovie, Saar – to ostatnie nie leży w Szwajcarii, ale też jego nazwa pochodzi od rzeki. I wszystkie te rzeki wypływają (prawie) spod Matterhornu. To były interesujące, te spostrzeżenia Szukalskiego. A najważniejsze w tym (w jego filozofii), że mamy rozdział między ludźmi Przyrody, a ludźmi tego Sztucznego Boga judeo-chrześcijaństwa (boga-chimery, jak to napisał ścięty i następnie spalony na stosie w Warszawie, w 1689 roku męczennik ateizmu Kazimierz Łyszczyński):

Patrzcie dalej. Mój znajomy z KrakowaIreneusz Kania (już w roku 1993) wygłosił taki długi wykład, w którym przypomina, że w krajach protestanckich jest wielki „rozdział Boga od człowieka, człowieka zaś od Natury”. I to co w Biblii jest najgorsze, to te przykazania typu «Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną». Jest to bowiem instrukcja zdewastowania Ziemi, zapisana już w Piśmie Świętym.

Ten „plan boga Jahwe” krytykował już, w czasopiśmie „Science” z roku 1967,Lynn White. Ja pierwotnie nie wiedziałem o jego tekście, ale już 20 lat temu napisałem na ten temat broszurkę „Wojna Bogów”, którą mój przyjaciel z Bratysławy, inż. Igor Drac przełożył na język słowacki:

I popatrzcie, Helios oraz Światowid to są dwa bogi natury. Helios jest grecki, a Światowid słowiański, a przeciw nim stoi bóg Jahwe, hebrajski bóg który stał się bogiem całego świata, a w szczególności świata chrześcijańskiego. A (Jahwe) to w praktyce Mamon (jak to zauważył Karol Marks w XIX wieku). Natomiast Hefajstos to bóg pracy o charakterze technicznym – a pieniądze to skąd mamy? I z tej pracy (dla Mamona, to znaczy dla naszej wewnętrznej korupcji) pochodzi cała korupcja Świata. Ja tutaj mam egzemplarze tej broszurki (Vojna bohov), jej wydanie sponsorował dr Jan Zvalo z Kanady, tak to mam ją za darmo.

A obecnie to już krótko. To tekst „Słowiańskie nostalgie i imperatyw globalizacji”. Przytaczam w nim opinię kolegi Szukalskiego, malarza i filozofa (Stanisława Ignacego) Witkiewiczа, który studiował z nim w Krakowie (na Akademii Sztuk Pięknych) i który utrzymywał, że „rozumność” Europy przetrwała li tylko w kulturze prawosławia. Zachodnie chrześcijaństwo to już zupełnie durne. Proszę dalej.

A tutaj opinia Szukalskiego, że Słowianie zrobili błąd, przyjmując religię chrześcijańską. Ale oni nie mogli jej nie przyjąć, bo by znikli, tak jak Słowianie Połabscy. I jeszcze jedno. On (Szukalski) zrobił taką teatralną sztukę, w której (prehistoryczni) Słowianie walczą przeciw nowemu bogu Tai Weh (Jah-Weh?) i jego namiestnikowi w Krakowie „bezgłowemu ciułowi”. Ja do tej historii dopisałem, że ten nowy bóg zwie się Cul-capita, Żopogław, który ma żopę zamiast głowy. I to właśnie jest ten współczesny bóg Techniki, Pieniadza oraz Komfortu dla Żopy. Ja tego nie wiedziałem, że me idee są tak bliskie pomysłom Szukalskiego:6-kult-zopoglawa-cul-capita-oranusa

Proszę popatrzeć dalej. Oto plakat tej sztuki Szukalskiego, którą on napisał przed samą druga Wojną Światową, kiedy to Słowianie zmuszeni byli walczyć… Proszę dalej, A to zdjęcie młodego Szukalskiego, kiedy miał 21 lat i to pierwsze jego rzeźby. А to kiedy miał już 91 lat. (Od roku 1939) on mieszkał w Ameryce, w Kalifornii do wieku 96 lat. A oto inne jego obrazy oraz rzeźby… Proszę dalej. To medal „Katyń” – on stworzył dlań specjalne pismo. (Ten medal wykonał on w 1977 roku na zamówienie Katyn Medal Committee, najwyraźniej zawiązanego przez CIA, sądząc po anglosaskich nazwiskach 2 z 3 amerykańskich kongresmenów w nim uczestniczących, bardzo dbających o „właściwą pamięć” Narodu Polskiego!):

А to najlepsze z jego dzieł. Wy wiecie jaki to projekt, kogo ta rzeźba przedstawia? Proszę popatrzeć. To papież rzymski (Jan Paweł II) jak był młodym:

I gdybyście ustawili taką rzeźbę Jana Pawła II na hradzie w Nitrze, zamiast tej która tam stoi w formie papieża „jak jakiś nietoperz” (w szeroko rozpostartym płaszczu), to byście ujrzeli tysiące ludzi przyjeżdżających tutaj by oglądnąć pomnik tego papieża: on jest prawie goły, a w rękach trzyma, zamiast krzyża, my to mówimy po polsku cep. (Głos z sali – po naszemu także cep.) I to daje przykład ideologii Szukalskiego, on ten projekt pomnika (polskiego) papieża zrobił w 1980 roku.

A tutaj dalsze obrazy, aby pokazać coś interesującego. Są to obrazy Mariana Konarskiego,ojca mego kolegi, dziennikarza z Krakowa. Jego ojciec był „drużynowym” zorganizowanego przez Szukalskiego (w 1929 roku) „Szczepu Rogate Serce”.(Poniżej) żona Mariana Konarskiego, ona jest namalowana naga (ten obraz przedstawia zwykłą RADOŚĆ ŻYCIA, bez jakichkolwiek atrybutów kultu TPD/Ż):

A tutaj zaprojektowany przez Szukalskiego znak Szczepu Rogate Serce. Jest to Top(ór)Orzeł wraz z zakazaną obecnie swastyką, starożytnym indoeuropejskim (dynamicznym) znakiem Radości Życia oraz Siły Przyrody. (Swastyka ma symboliczne znaczenie dokładnie odwrotne od chrześcijańskiego krzyża, symbolu nieszczęścia homo sapiens, czyli rozumnego człowieka, oraz jego kenozy, to znaczy powolnej utraty sił życiowych; cała ta religijna obżydliwość została wymyślona dla „zbawienia” kryminału, władającego – gratia crucis christi –nad nami. Toż to głupota nad głupotami, należało by nauczać o tym już w licealnych klasach szkoły!)

I pokażcie jeszcze ostatni obraz. Widzimy na nim swastyki (wcześniej znane polskim góralom jako „niespodziane krzyżyki”). W okresie Młodej Polski stały się one symbolem tego ruchu, w szczególności w okolicach Zakopanego: w Tatrach na Hali Gasienicoweј zginął (w lawinie) kompozytor (Mieczysław) Karłowiczi na pomniku w miejscu jego śmierci widnieje swastyka; (W. I.) Lenin mieszkał przez prawie dwa lata w (Poroninie w) pobliżu Zakopanego i myślę że to on przywiózł, do formującego się Związku Radzieckiego, ten symbol: swastyka stała się, aż do śmierci Lenina, oficjalnym znakiem Armii Czerwonej; także poetaTadeusz Miciński, w roku 1910 napisał książkę „(Nietota) Księga tajemna Tatr”, na której okładce pojawia się swastyka.

To wszystko, co chciałem powiedzieć. Wystarczy? Djakujem,

https://www.youtube.com/watch?v=UBCk7SlowG8

Перевод закончен 13.11.2016

94 uwagi do wpisu “Wykład w Nitrze (Sk): „Genetyczne pochodzenie kultury Słowian”

 1. Perypetie ze znakomitym rzeźbiarzem

  Czytelnicy nasi pamiętają zapewne, co „Zadruga” pisała niedawno o najwybitniejszym polskim rzeźbiarzu Stanisławie Szukalskim. To też zdziwi Was na pewno bardzo list, jaki Szukalski ogłosił przed kilku dniami w „Głosie Narodu”, dzienniku krakowskich katolików, redagowanym przez księdza Piwowarczyka, funkcjonariusza Międzynarodowego Związku religijnego z siedzibą w Rzymie. Komentarze redakcyjne do tego „sensacyjnego” listu wyszły zapewne spod pióra tegoż ks. Piwowarczyka, który już dał się poznać jako stały czytelnik „Zadrugi”.

  Oto więc co czytamy w „Głosie Narodu” z dn. 17 bm. w art pt. „Szukalski przeciw „Zadrudze”:

  W związku z naszymi uwagami na temat rozłamu w neopogańskiej grupie „Zadrugi”, p. St. Szukalski, znany artysta-rzeźbiarz i wydawca „Kraka”, nadesłał nam następujące uwagi:

  Proszę o łaskawe sprostowanie krętackich informacyj, jakie szerzy szczypta literackiego drobiazgu, wydająca pisemko „Zadruga”.

  Pismo „Krak” nic wspólnego nie ma z tymi ambitnymi ludźmi, którzy tak skorze podają moje nazwisko, jakoby współpracownika z nimi. Miałem zamiar oddania im redakcji, lecz niepewność poglądowa i niepewna jakość pobudek w sam czas umożliwiły nieporozumienie.

  Zadrużanie wydają mi się bezwolnymi narzędziami jakiejś obcej woli i z tego faktu wynika, że ich prywatne zachowanie jest wręcz odwrotne temu, jakie formalnie wyrażają po otrzymaniu instrukcji od swego „natchnienia”.

  Kiedy maturzyści „wyzwoleni” są antychrześcijańscy, ja jestem raczej ultra-Słowianinem i Polakiem – jak w każdej instytucji społecznej – wierzę, że Kościół musi być zreformowany, by był dobroczyńcą naszego Narodu, ale tak myślał i Savonarola.

  To, com dotąd umiłował, nadal miłuję – więc jakże mógłbym się „nawracać”? „Nawrócić się” można tylko do czegoś, co się raz przestało miłować. Zawsze miłowałem Naród, a więc i jego wiarę.

  A czyżby sam fakt, że nie znoszę pośredników, w tym co miłuję, czynił mnie odszczepieńcem?

  St. Szukalski

  Uwaga Redakcji. Pytając się, czy się Szukalski przypadkiem nie „nawrócił”, mieliśmy przed oczyma fakty: jego głośne antykatolickie wystąpienie w Krakowie przed paroma laty i świeżą pogłoskę, że się przeciwstawia antykatolickim tendencjom w grupie „Zadrugi”. Dziś Szukalski oświadcza, że nie potrzebuje się nawracać, co zawsze miłował Naród, „a więc i jego wiarę”. Czyżby więc katolicyzm? W takim razie jednak nie rozumiemy, co znaczy jego zwrot przeciwko „pośrednikom”, skoro Kościół katolicki ma być właśnie pośrednikiem między Bogiem a ludźmi?

  Tyle w „Głosie Narodu”.

  Skąd ta nagła napaść na „Zadrugę”. Skąd te oszczerstwa o obcych agenturach. Dotychczas jedynie katolicy, również ks. Piwowarczyk, w ten sposób pomstowali na neopogan z „Zadrugi”. Czyżby nagle i dla nas nieoczekiwane „umiłowanie wiary” kazało Szukalskiemu przyłączyć się do chóru dyrygowanego czarną pałeczką rzymską?

  Może jednak najpierw nie treść listu, ale jego genezę spróbujmy wyjaśnić.

  Za kulisami tego listu kryje się bowiem wielce zabawna historia, której ofiarą padł mistrz Szukalski, człowiek doprawdy nie zasługujący na to, by być przedmiotem humorystycznych anegdotek.

  Wiemy już o tym, że Panowie, którzy musieli opuścić szeregi „Zadrugi”, jak wyżej pisaliśmy nawiązali współpracę z Szukalskim, postanawiając kontynuować wydawanie „Kraka”, którego jeden numer wydany został przez Szukalskiego w grudniu ubiegłego roku. Właścicielem pisma i wydawcą pozostał Szukalski, mieszkający stale w Katowicach z tym, że „Krak” redagowany jest i drukowany w Warszawie przez jego warszawskich współpracowników. Zwróćmy uwagę na fakt, że Katowice dzieli od Warszawy dość duża jednak odległość.

  REKLAMA W PRASIE I CO Z TEGO WYNIKŁO
  Ukazanie się nowego pisma trzeba poprzedzić odpowiednią reklamą. Blaga, byleby skuteczna i zgodna z intencjami oraz zamiarami autorów nie wykluczona.

  W myśl tej zasady, zresztą całkiem na miejscu, jeśli się ją ogranicza wyłącznie do samej reklamy warszawscy współpracownicy „Kraka” mając określone, a nieznane Szukalskiemu cele poczęli puszczać do prasy w rozmaitych formach wiadomości, jakoby grupa „Zadrugi” postanowiła wydawać nowe pismo pt. „Krak”.

  Wiadomości takie, powtarzamy, inspirowała Warszawa, bo ona robi swoją „politykę”. Zaś Szukalski siedząc w Katowicach nabrał przekonania, że to Zadrużanie chcą w ten sposób dla siebie wykorzystać sławę jego nazwiska no i „Kraka”. W tym błędnym z gruntu sądzie utwierdziło go zapewne odpowiednie „natchnienie” z Warszawy.

  Tymczasem, to właśnie „Zadruga” jest tą stroną, której szczególnie zależy na tym by opinia publiczna nie łączyła jej z imprezą „Kraka”, jako że „Zadruga” głosi to czego w „Kraku” brak, stąd spotkać by nas mógł zarzut, że jakąś dwulicową uprawiamy politykę. Dlatego też, by fałszywym plotkom położyć kres, redaktor „Zadrugi” za pośrednictwem „Prasowej Agencji Agrarnej” dał w dn. 13 maja odpowiednie wyjaśnienie do prasy, pokrywające się w treści z wyżej podanym.

  Jak widzimy więc zarówno Szukalski, jak i Zadrużanie oburzeni byli na próbę łączenia „Zadrugi” z „Krakiem”. Z różnych oczywiście jednak względów: Szukalski dlatego, że „miłuje wiarę”, zaś Zadrużanie dlatego, że „wiary nie miłują”.

  Szukalski nie znając kulisów sprawy dał wyraz swemu oburzeniu w niepoczytalnej na nas napaści. – My zaś rozumiejąc jego tragikomiczną sytuację, w jakiej znalazł się wyrażamy mu na tym miejscu swoje szczere współczucie.

  CO SZUKALSKI NAPISAŁ?
  Kiedy znamy już pobudki, które kazały Szukalskiemu szukać gościny na łamach katolickiego „Głosu Narodu” wypada z kolei omówić treść tej epistoły, która z jednej strony przynosi brzydką napaść na „Zadrugę”, z drugiej zaś wyznanie autora o „umiłowaniu” przez niego „Wiary”.

  Stwierdza Szukalski na wstępie, że jego pismo „Krak” nie ma nic wspólnego z „Zadrugą”. Na to czekaliśmy! I prosimy p. Szukalskiego o zamieszczenie podobnego oświadczenia w „Kraku”, by jego czytelnicy nie dawali wiary perfidnie przez Warszawę rozsiewanym plotkom, jakoby „Krak” wydawany był przez zespół „Zadrugi”.

  JAK SZUKALSKI ZNALAZŁ SIĘ NA ŁAMACH „ZADRUGI”
  W lutowym numerze „Zadrugi” Piniński pisząc recenzję o tamtym, dawnym „Kraku” z roku 1937 oświetlił postać Szukalskiego, doszukując się przyczyn tragedii tego wielkiego rzeźbiarza. I to wszystko co wtedy Piniński o Szukalskim napisał, zespół „Zadrugi” w całej rozciągłości nadal, podtrzymuje. Twierdzimy nadal, że Szukalski wyposażony jest w bogatą intuicję, która wiele naszych problemów społecznych potrafi rozciąć niezwykle trafną syntezą. I jeżeli mimo to Szukalski nie potrafi znaleźć miejsca w Ojczyźnie, to dzieje się to dlatego, że człowiek ten niejako o innych wymiarach duchowych śliską i błotnistą bryłę polską usiłuje ująć rękami rzeźbiarza, artysty. Bogatym intuicjom brak jest następnego ogniwa: zorganizowanego wyobrażenia myślowego. Stąd ta ustawiczna w jego kraju ojczystym szarpanina. Bryłę polską ująć można jedynie intelektem. Szukalski zaś bogatszy jest w intuicję.

  POWRÓT Z AMERYKI
  Wtedy kiedy w „Zadrudze” ukazała się recenzja o „Kraku”, Szukalski był już w Ameryce, gdzie starał się o tamtejsze obywatelstwo. Tam też przeczytał. Co o nim „Zadruga” napisała. Gdy po bezskutecznych staraniach powrócił do kraju, jadąc z Gdyni do Katowic, wstąpił do naszej redakcji w Warszawie, by podziękować nam osobiście za „bardzo ładne”, jak się wyraził, o nim „napisanie”. Co więcej, stwierdzając niemożność dalszego wydawania „Kraka” postawił konkretną propozycję byśmy się tego podjęli, ofiarowując jednocześnie swoją współpracę z „Zadrugą”. Stąd artykuł Szukalskiego w „Zadrudze” o zagadnieniu żydowskim.

  Rozmowy i korespondencje z Szukalskim pozwoliły nam stwierdzić znaczne między nami rozbieżności natury ideowej oraz zasadnicze sprzeczności w kierunku zainteresowań i zamiarów. Szukalski wysunął koncepcje, które absolutnie kłóciły się kierunkiem reprezentowanym przez „Zadrugę”. Stąd oczywiście brak porozumienia i niemożliwość współpracy. Gdyby Szukalski pozwolił nam publicznie ogłosić teksty napisanych przez niego do nas listów, – to czytelnicy mogliby sami ocenić, jak to tam było z tą naszą „niepewnością poglądową i niepewną jakością pobudek” i jakie w wówczas zamiary i wiary ożywiały Szukalskiego. Musimy tu jeszcze podkreślić, że rozstaliśmy się z Szukalskim pełni wzajemnej życzliwości.

  CIĄG DALSZY LISTU
  Szukalski poczuł do nas żal i pewną urazę za ten jakby zawód, jaki go spotkał. Wystarczyło po tym błędne przeświadczenie, jakobyśmy my Zadrużanie chcieli bez zgody właściciela wykorzystać sławę jego nazwiska i „Kraka”, by żal ten i uraza przybrały, dzięki pobudliwej naturze Szukalskiego, rozmiary histerycznego, no i niepoważnego oburzenia.

  Oburzenie to przybrać musiało odpowiednią formę, skoro miało być jednocześnie użaleniem się przed „pośrednikiem jego wiary” tzn. ks. Piwowarczykiem, który swego czasu niedwuznacznie napisał w tymże samym swoim „Głosie Narodu”, że „Zadruga” to, prawie, masońska afera. Szukalski by zrobić przyjemność księdzu, a jednocześnie okupić zaszczyt gościny na łamach rzymskiego organu – uderzył w ten sam ton: „Zadrużanie”, pisze, to „bezwolne narzędzia obcej woli”. Wyraźne, co! Masony! Panie Dzieju.

  CO SIĘ STAŁO Z SZUKALSKIM?
  Ten „masoński” chwyt Szukalskiego dziwnie się zbiega z jego duchową rewolucją, o ile oczywiście można wierzyć w szczerość wyznania o „umiłowaniu” przez niego „wiary”. Być może, że kryją się za tym względy oportunizmu, który według terminologii polskiego rynku politycznego nazywa się zawsze „taktyką” względnie „polityką”. Nie mamy jednak prawa i nie chcemy odmawiać Szukalskiemu szczerości w tej jego sensacyjnej deklaracji.

  Nie mniej jednak, mieliśmy dotąd głębokie przeświadczenie, że Szukalski jest typem duchowym, który nie ma nic wspólnego z systemem małości, reprezentowanym przez katolicyzm. Tymczasem czytamy w jego liście: „Zawsze miłowałem Naród, a więc i jego Wiarę”. A więc i katolicyzm. My, Zadrużanie właśnie dlatego, że umiłowaliśmy ponad wszystko Naród, do „wiary”, która rozkłada jego prężność dziejową żywimy wręcz przeciwne uczycie.

  Tu oczywiście bierzemy zdecydowany rozbrat z Szukalskim. Nawet gdyby jego ostatnie wyznanie nie było szczere!

  SZUKALSKIEMU MARZY SIĘ ROLA SAVONAROLI?
  Szukalski, nam „maturzystom wyzwolonym” (?), jak z ironią o nas pisze (co za dziwnie podejrzana niechęć do ludzi z formalnym wykształceniem), zarzuca, że jesteśmy antychrześcijańscy. On zaś „jako Słowianin i Polak” wierzy, „że Kościół musi być zreformowany, by był dobroczyńcą naszego Narodu”.

  Ależ do licha! Tak przecież paplają bez końca wszyscy tzw. „dynamiczni” katolicy. Czyżby Szukalski chciał przejść do ich obozu i stanąć na czele donkiszotów reformatorskich? Odegrać rolę Savonaroli?

  Jakże wklęsłym zwierciadłem jest powierzchnia życia polskiego, że w nim, nawet tak wielka, jak Szukalski indywidualność przybiera groteskowe kontury.

  NOWY ORGAN OBOZU „DYNAMICZNYCH KATOLIKÓW”?
  Nie chcemy przesądzać o kierunku ideowym, jaki Szukalski zamierza nadać „Krakowi”. Z pierwszego numeru niepodobna nic wywnioskować. Ale to ostatnie „wyznanie wiary” Szukalskiego, złożone kornie do stóp ks. Piwowarczyka, musi napawać nas obawą, że obozowi „dynamicznych katolików” przybył jeszcze jeden organ.

  Polubienie

 2. No ciekawe, co ten Julius wyciągnął. Z jednej strony duch, a z drugiej rzeczywistość skrzeczy: kto ma Pieniądz ten ma Wiarę. (A artystom z samego dłuta żyć jest trudno – stąd tyle rzeźb oraz obrazów w kościołach. Marian Konarski „drużynowy” Szczepu Rogatego Serca w czasie wojny żył z malowania polichromii w kościołach – a co sądził o wierze to sądził, coś wiem na ten temat.
  Podobnie odebrałem przyczynę wykonania przez Szukalskiego medalu „Katyń”. Zmobilizowany do tego przez kijowski „Za Zubr”, który „wyciął” ten medal ze zdjęć prac Szukalskiego, sprawdziłem bliżej, kto za wyprodukowaniem tego medalu stoi. No i okazało się że sama „wierchuszka” władz USA, w roku 1977 jak najbardziej zainteresowana w „rozwalaniem od dołu” Związku Naszego Bratniego narodów świata:

  W skład Komitetu Medalu Katyńskiego, powołanego w maju 1977 roku, weszły następujące osoby[1]:

  Daniel J. Flood – amerykański kongresmen, w latach 1951–1952 członek Specjalnej Komisji Śledczej Kongresu Stanów Zjednoczonych do Zbadania Zbrodni Katyńskiej (tzw. Komisji Maddena)
  Ray J. Madden – amerykański kongresmen, w latach 1951–1952 przewodniczący Specjalnej Komisji Śledczej Kongresu Stanów Zjednoczonych do Zbadania Zbrodni Katyńskiej
  Tadeusz Maj – przewodniczący Rady Skrzydeł Stowarzyszenia Lotników Polskich w USA
  Alojzy Mazewski – prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej
  Krzysztof M. Munnich – architekt i urbanista
  Franciszek J. Proch – naczelny dyrektor Polish American Immigration and Relief Committee (PAIRC)
  Roman C. Pucinski – amerykański kongresmen, w latach 1951–1952 główny śledczy Specjalnej Komisji Śledczej Kongresu Stanów Zjednoczonych do Zbadania Zbrodni Katyńskiej
  Bohdan de Rosset – wiceprezes Polish Assistance Inc.
  Ryszard Rudnicki – komendant główny Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce

  http://www.dziennik.com/publicystyka/artykul/stach-z-warty-dziadkiem-hollywoodzkiej-gwiazdy-co-laczy-szukalskiego-i-dica

  Polubienie

 3. Filozof niech nam wskaze choc jeden kraj alpejski gdzie mozna spotkac zyjacego w naturze niedzwiedzia lub wilka. W usa tak zdominowanym przez T-P-D w niemal wszystkich gorskich i nietylko, okolicach przedmiesc mozna natknac sie na te zwierzeta.
  Ps. Indian mordowali szwaby, irlandczycy , szkoci, wlosi i hiszpanie a wiec prawie cale stare ue

  Polubienie

 4. czytelnik
  poczekaj jeszcze kilka lat i też niedźwiedzi w USA i Kanadzie nie bedzie.
  Co do wilków spotkałem go na swojej ścieżce 100 m od domu.
  Mam juz grot do włóczni i niedługo ją sobie zrobię, bo do lasu wchodzić strach by nie natknąc się na dzika, a uciekać (?), nie te nogi i nie ten wiek.

  Polubienie

 5. W zwiazku ze „spowiedzia generalna” dr.Marka Glogoczowskiego w niniejszym temacie mamy pytanie do niego :
  Jak nazywal sie Twoj Dziadek przed zmiana nazwiska na Glogoczowski ?
  Czy aby jego rod to rod niemiecki a pozniej z niego rod mieszany ?
  A dalej d…

  Polubienie

 6. Jak nazywal sie Twoj Dziadek przed zmiana nazwiska na Glogoczowski ?

  Odpowiem, jak mi APA wstawi w witrynę zdjęcie swej zacnej gęby (aby go zyguś z kolejnymi zdjęciami już nie nachodził) i przyzna się do swego pochodzenia (mam nadzieję, że nie z banderowców). Bo co to takie mendzenie – jak ten sławny Debil Jestem, Który Jestem – zza krzaka, który sobie na pamiątkę z nim spotkania klechy na ołtarzu w Sanktuarium w Łagiewnikach postawiły.

  A przy okazji, portal SOWA już mą „Mowę do Słowian” na witrynę swego Europaisches Magasin wystawił:
  http://sowa.blog.quicksnake.pl/Marek-Glogoczowski/Polski-ruch-slowianski-miedzy-dwoma-wojnami-PDO412-slovacko-polski-PIDGIN-ART-Dr-Marek-Glogoczowski-ZR-Slavica-et-Khazarica-ZECh-von-SK-Poske-slovanske-hnutie-medzi-dvoma-vojnami

  Polubienie

 7. Panie dr daj pan spokój . Z koniem się pan będzie bił . …
  Dziadki się nudzą w tym usraelu to i wariują . Olać ich ciepłym moczem dr . Szkoda nerwów i zdrowia jak mówi Adm tego portalu całkiem dobrego portalu

  Polubienie

 8. Swoją droga wy APAWCE wszyscy w piekle się będziecie smażyć i grać tam z Luckiem w rozbieranego pokerka , czemu ? a bo krytykujecie całą hierarchię kościelną włącznie z wyższymi sukienkami czosnkowymi . Nieładnie to się na pewno wielkiemu duchowi nie spodoba .
  Idzcie tam do Kościółka wyspowiadajcie się dajcie ze 100 USD na tacę i będzie wam odpuszczone .
  hihiha hahaha pocieszna nacirema .

  Polubienie

 9. ” ……..krytykujecie cala hierarchie koscielna…. ”
  przeczytaj szwabie jeden z drugim to co piszesz za nim wyslesz i nie przymilaj sie do innego szwaba czy szmula !
  Ty sam siebie zalatwiasz i to w jednym poscie durnoto szwabska .

  Zwrocil ci uwage admin na slowo „bat” i dalej zaczepki szukasz miernoto z peknietego szwabskiego kondoma ?
  Mam ci ulozyc wierszyk o „fiken machen” ???

  Polubienie

 10. Ty durnoto naucz się poprawnie po niemiecku pisać , bo nawet tego nie umiesz . Jak ty durnoto fiken piszesz . Te twoje wierszyki czytają tacy idioci jak ty głównie ubrani w białe kaftany . Co dziś twój dyżur dał pielęgniarz PC na 2 godziny to korzystaj zidiociały kretynie widzący wszędzie szwabów i szmuli . Na ciebie i sto batów za mało ,żeby nimi lać twój spasiony tyłek od żydowskich talonów żywnościowych .
  Póki co KGB udostępniła kolejne twoje zdjęcia z wariatkowa .
  Pamiętasz jak się spotykaleś z Dyzmą idioto Zenku:
  ten w czapce to Zenek w psychiatryku . Spotkanie z Nikosiem :

  Polubienie

 11. Po co ja mam was uczyć po niemiecku , wy świetnie szprechacie w Jidysz prawda ? . Tak tak przyznajcie się ten język lubicie najlepiej :
  Jidysz to wasz język
  Idioten

  Polubienie

 12. Prosze zwrócić uwagę meldujący Zenek APA sam siebie charakteryzuje . Ciekawe . Taka to kamanda APA
  i jej fobia szmulowata hihi nacirema

  Polubienie

 13. No, ze względu na namolne „produkowane się” na obecnym portalu (ponoć) byłego majora WP, Polaka i Słowianina o ksywie „APA et al.”, warto, wykorzystując krótki tekst – po angielsku – tego MIESZAŃCA indiańsko-jakiegoś (sądząc po jego zdjęciach) Vine de Loria, wskazać jak powstają ludzie ” genetycznie hybrydyzowani”, czyli wykastrowani (prawie) całkowicie z „męskiej duszy rozumującej” (przez Greków oraz Rzymian zwanej VIRTUS). Otóż APA – który zapewnie w Polsce, do swego wieku lat 40, był zwykłym polskim „zupakiem” – by się przystosować do wyjątkowo stresowego środowiska ekonomiczno-społecznego USA, tę swą „ludzką normalność” (polegającą na tym, że, jak to zauważył Arystoteles „każdy (normalny) człowiek CHCE WIEDZIEĆ Z NATURY”) prawie całkowicie pogrzebał. Zgodnie ze swym „Nowym USrackim Wychowaniem” nie interesuje go w ogóle to, co jakiś prelegent (nie tylko MG) próbuje innym przekazać, a tylko GŁĘBOKO SIĘ ZASTANAWIA czy to nie jakiś „mieszaniec”, bo DOBRO może pochodzić tylko z Czystej Rasy (skądinąd to pogląd wyjątkowo popularny wśród „rasowych, zhybrydyzowanych dla TPD/Mamona” USraków).

  I to jest właśnie ta choroba którą, cytuję „Ja sam, już od czasów „zwycięstw Solidarności” oraz wizyt JPII w Polsce (i w innych krajach świata) zauważam, że PRAWIE CAŁĄ PLANETĘ ogarnęła podobna do saturnizmu/ołowicy choroba AMERYKANIZMU, manifestująca się w ŻARLIWEJ POTRZEBIE KRETYNA (przypominam, iż słowo crétin pochodzi od chrétien, chrześcijanin).

  Polubienie

 14. Panie dr z zupakami miałem wiele do czynienia . Większość to zwykli idioci np czyszczący konie w wojsku itp . Wojsko to dla nich normalna fucha . Na początku lat 90 było podobnie .
  Dla mnie ten człowiek jest nienormalny , bo czy normalnym jest umieszczanie wpisów , gdy je Ziemiński na WPS zaraz kasuje jak ma chwile czasu . Dziś kolejne jego trollowanie wywalił .
  U opolczyka miał 10 nicków . Sam siebie w nich chwalił pod różnymi nickami . Opolczyk mi mówił , że miał z tego zabawę , ale i tak go wyrzucił na końcu .
  U Edwarda ta sama sytuacja kłótnie wychwalanie Jaruzela . Coś mu tam nie pasowało i jak dobrze sobie przypominam , a było to dawno sam APA dzwonił do Edwarda i coś tam interweniował . Na nic to się zdało APA została usunięta.
  podsumowanie : nie wiem czy to jeden szwejk czy siedmiu , ale dla mnie to oni są zdrowo stuknięci . Psychiatra dla nich się kłania.
  Pozdrawiam .

  Polubienie

 15. Chce wiedzieć z natury.
  Tak mi się wydaje że Arystoteles mówił, że każdy chce rozumieć z natury, co w wiekach późniejszych przekręcona na –wiedzieć z natury.
  To by się zgadzało z męską duszą rozumiejącą.
  Według mnie wiedza usypia rozum, bo wiem wiec nie myślę, nie muszę myśleć bo wiem.
  Myślę więc jestem, myślę że wiem że nic nie wiem, lecz mając rozum i umiejętność posługiwaniem się rozumem wiem jak żyć, jak sięgać do gwiazd dosłownie. To ci którzy mieli rozum i umiejętność nim się posługiwania dali nam ogień, koło, pismo, tabliczkę mnożenia, maszynę parową i żarówkę.
  Nie dali nam tego ci co mieli wiedzę, gdyż oni jedynie są jej odbiorcą nie dawcą.
  Wspomnianemu odbiorcy wystarczy, że przeczyta gdziekolwiek w internecie iż Polski już nie ma i wierzy że jej nie ma. Przeczyta reklamówkę że warto inwestować w złoto i już biegnie do Amber Gold z workiem zarobionych pieniędzy.

  Polubienie

 16. adm ja do Amber Gold z pieniążkami . Nigdy w życiu . Mądry ,że mnie gościu to przewidywałem czym to się musi skończyć głupota tych ludzi . Na pewno nie inwestuje też w smieci USD ani PLN , a banki żydowskie omijam z daleka i w życiu bym nie brał kredytu we frankach .
  Adminie czy ty myślisz ,że ja jestem Ameba ?
  Ja tu jestem szmul i szwab w jednym jak szampon z odżywka jak mawia pewien szwejk znad wielkiego bajora .
  hihihi nacirema

  Polubienie

 17. Adminku kochany powiedz ptaszeńko gdzie ty tu Polskę widzisz , w którym miejscu ty mój ogłupiony przez parchate media dziubku .
  1. Przemysłu nie ma . Interesy robią tylko parchy i szabasgoje ci , którzy dostąpili zaszczytu być szabasgojem.
  2. Nie ma handlu . Pewna kobitka jeszcze tak niedawno chwaliła w parchatych mediach jakie pyszne jabłuszka kupuje w Biedronce . Ja jej bym zaproponował browar za 1.70 z tego owada .
  Wiesz , która to kobiecinka te jabłuszka chwaliła . Podpowiem pewna szycha z PO . Marzy żeby być jeszcze raz premierem . Może kiedyś .
  3. Banki wszystkie wysprzedane za bezcen są w rękach parchów .
  4. Media wszystkie w rękach parchów .
  5. Nie ma już stoczni.
  6. W Knesejmie rządzą parchy i szabasgoje .
  7 . Prezio Maliniak już za miesiąc będzie świętował hanukę razem z chabad – Lubawicz .
  Więcej juz mi się pisać , bo nie się co bic z koniem .
  I ty piszesz ,że tu jest jeszcze Polska .
  Chłopie nie pij tyle błagam.

  Polubienie

 18. Adminku kochany garbate nosy chcą nawet zmienić wygląd godła , bo tak będzie wyglądało ono za 20 – 30 lat , gdy tu juz będzie Polin .
  Pooglądaj i blagam zmądrzej trochę .

  Polubienie

 19. A nie słyszał ty moja rybenko Adminku co wyprawiają żydki gdy przyjadą do Polski na wycieczkę w obstawie uzbrojonego po zęby Mossadu ( w Polsce nie możesz mieć broni musisz mieć pozwolenie , a Mossad jest uzbrojony po zęby jako ochrona tych mlodych żydów .Na jakiej podstawie? .Pewnie mają specjalne zezwolenie . A nie słyszał ty rybenko jak oni się skandalicznie zachowują gdy przyjeżdzają na wycieczki do Auschwitz .
  Biedna ty rybenko to ty nie wiesz też , że w czasie rządu Gomułki czy Gierka jaruzela juz nie wliczam , bo nie wart aby na niego splunąć mieliśmy prawdziwą silna armię , a dziś mamy najemników walczących w interesie zydousraela w Afganistanie i że gojostwo za te imprezy płaci 200 mln USD rocznie .
  Adminek rybenka kochaniutka nigdy o tym nie słyszał? . Oj jaki on biedny . Ostatnie 30 lat był w kosmosie i ścigał obcego – ósmego pasażera Nostromo .

  Polubienie

 20. adm
  no i pewnie dlatego Kopaczowej tak jabłuszka smakowały . Wunderbar!!!!!!!!!!! i gratulacje dla znajomego . jeżeli o mnie chodzi nic tam nie kupuje . Wole swój produkt . Dla mnie wszystko co tam się sprzedaje to jest jedna wielka hu……….. nia .

  Polubienie

 21. no popatrz adminku jak wygląda prawdziwa armia silna dobrze wyszkolona i uzbrojona , ktora słuzy ludowi i w której ja sluzyłem .Do dziś mam książeczkę .
  To nie są najemnicy pilnujący interesów usraela .
  Jeszcze adminku żabenko a nie wiesz ty ,że w Judeopolonii jest 40 tys agentów Mossadu w tej chwili czynnie działajacych .
  I dalej uważasz ,ze tu jest Polska rybenka ty moja .
  Gdzie ty byl przez osatnie 3 0 lat ?
  nie obraz się tylko . Pisze trochę zartobliwie adminku

  Polubienie

 22. Ja też mam kilka drzewek owocowych jabłonek, grusz i jedną dużą czereśnię, ale nie za bardzo się do nich przykładam, a synowie mają plantacje malin i na tym nieco dorabiają.

  Polubienie

 23. Tu już dawno Polski nie ma , a dowody przedstawiłem ci u góry tylko 10% dowodów .Przeczytaj i to przemyśl rybenko i nie oglądaj tyle parchatej TV . taka moja rada a zrobisz jak zechcesz .

  Polubienie

 24. Adminku ty rybenko , a nie słyszal ty o takiej ustawie uchwalonej niedawno przez żydorezim ,że jak bedziesz protestował przeciwko temu rezimowi oni moga poprosić o pomoc np mossad czy Bundeswehrę i oni ci moga dac kulkę w łep zgodnie z prawem .
  Adminku nie słyszal o tym tak ? oj jaka szkoda .
  Adminek zamilkł nie ma argumentów
  hihihi hahah pocieszna nacirema.
  I ty jeszcze marzysz o Polsce , gdzie ? . Za duzo pijesz .Zwolnij .

  Polubienie

 25. I na koniec ty moja rybenko kochana pooglądaj wizytę sług banksterów już w 1000% procentowym kawałku Judeopolonii czyli Białymstoku .
  Parchate media dostawały orgazmu , gdy sługi banksterskie były na terytorium Judeopolonii , a juz największy orgazm przezyły ci młodzi goje ogłupione do szpiku kości tak przytulające się do zołdaków made in usrael i robiące sobie z nimi sweet focie . Piekne prawda . wunderbar !!!!!!!!!!!

  Polubienie

 26. a ty wiesz adminku rybenko ile oni miesięcznie gwałcą młodych kobitek w Japonii stacjonujac tam w pewnej bazie wojskowej i to juz od bardzo dawna . A słyszał ty o protestach Japończyków przeciwko gwałtom jakie dokonują te bestie na Japonkach . Wiesz wiesz o tym rybenko .

  Polubienie

 27. Adminku jak tu wszedłem pierwszy raz od razu cie polubiłem .
  wiesz czemu ?
  bo z ciebie to jest niezły jajcarz z poczuciem humoru taki fajny chłopisko ,a ja to cenię u ludzi .Takich jajcarzy lubię = to zaleta nie wada.

  Polubienie

 28. 7 . Prezio Maliniak już za miesiąc będzie świętował hanukę razem z chabad – Lubawicz …..
  a wczora z wieczora w kościółku króla Jesusiczu jakiego nam w koronie cierniowej obierał.
  Jak to mówią?
  Panu bogu świczkę i diabłu ogarek.

  Polubienie

 29. Kika 22 ja nie widziałem , ale myślę ,że on tu zrobi drugie Monaco jako król czego nie udało się Maryj , bo jak tylko Maryja była królową to żydki po knajpach po wypiciu dobrego winka za 500PLN na koszt głupich gojów tak oto krzyczeli ” H…. pupa i kamieni kupa – to wersja light ”
  Może nowemu królowi się uda i tym razem żydki już w knajpach ci z najwyższego szczebla będą krzyczeć ” Polin to księstwo Monaco ” , czego garbatym nosom życzę .
  A , że za miesiąc wielkie święto katolickie to mój taki mały podarek dla katolików . Za wcześnie nie szkodzi .

  Polubienie

 30. No i drodzy katolicy dużo się modlić i paść swoich pasibrzuchów , aby im nie zabrakło na wygodne życie Niebawem żniwa u nich i dawajcie jak najwięcej na opłatek . Potem cały grudzień i styczeń wizyty domowe ( zobaczcie jak pośrednicy między Bogiem i wami o was się troszczą ) .
  Nie zapomnijcie tylko do koperty włożyć 100 PLN , bo inaczej tu skończycie , a przyjemne to nie będzie :

  Polubienie

 31. Naiwny ty adminku naiwny jak dziecko we mgle , ale fajny chłop :
  Poczytaj troszkę o Hanuce . Co to takiego , bo już za trzy tygodnie będzie to cudowne święto świętowane .
  Dla przypomnienia sprzed roku :

  Polubienie

 32. Mój poprawka : wizyty domowe klechów od końca grudnia . Od początku grudnia opłatek . Trza trochę siana zebrać i tak golić owce , aby nie bolało .

  Polubienie

 33. No to teraz zupełnie skołowaciałem który Zenek jest który, czy Zenek zyga czy Zenek po robocie z drużyny APA
  Ale obu serdecznie pozdrawiam.
  Co do mnie świeczek nie zapalam ani ogarków i to pozwala mi na zachowanie spokoju ducha.

  Polubienie

 34. Adm dziekuje wklejenie tego zyda . To żyd , ale mądry człowiek . Znam jego wszystkie wystapienia od dawna go słucham . Carlin wygląda naprawdę na dość mądrego gościa .

  Polubienie

 35. Widzę, że na WP wciąż bez zmian. MG dalej jęczy o wszechogarniającej chorobie TPD, natomiast, co z tym zrobić to już ani słowa (jak zwykle, bo tu już trzeba by było trochę pomyśleć). Po co komu wyższe wykształcenie jeśli wystarczy pisać, że jest źle? Bułka z masłem, też tak potrafię pisać.

  PS. Na ból dupy (TPD) najlepsze jest podniesienie tytułowej części ciała z krzesła przed monitorem i przespacerowanie jej za pomocą nóg w lokalnym środowisku.

  Polubienie

 36. Skąd w ogóle wiadomo, że taka postać jak Jezus istniała i skąd wiadomo, że był żydem skoro naród żydowski wymyślono dopiero w połowie XIX wieku, a nie przed XX wiekami, gdzie podobno taki człowiek jak Jezus prowadził rzekomo swój żywot? Kto z wierzących potrafi wskazać autentyczny dokument rzymski z tamtego okresu w którym rzekomo żyła postać imieniem Jezus? Od groma było wówczas rzymskich kronikarzy, poetów, pisarzy, których dzieła przetrwały do dnia dzisiejszego, ale ani jedno dzieło nie zawiera żadnej wzmianki o tak wielkiej i doniosłej postaci, która potrafiła chodzić po wodzie, rozmnażać chleb i ryby, zamieniać wodę w wino, wskrzeszać zmarłych i inne cuda wianki. Do dnia dzisiejszego minęło od tych wydarzeń XX wieków, ludzie w niemal 100% stali się piśmienni, znają języki obce, znają historię, technika poszła do przodu, higiena i oświata oraz samoświadomość wzrosły niepomiernie ale w bujdy napisane ludzką ręką ok 1500 lat temu nadal wierzy miliard ludzi na Ziemi. Nie przeszkadza to żadnemu narodowi na świecie, że ogniem i mieczem krzewiono tę rzekomą wiarę, że ich pradziadowie tysiącami i milionami ginęli od mieczów katolickich rycerzy, że ich pra pra babki palono żywcem na stosach, że ludzi światłych ekskomunikowano z kościoła, a jednostki wybitne także palono na stosach(Giordano Bruno) a innych izolowano od reszty społeczeństwa(Galileusz) i Kopernik. Koronacja Chrystusa na króla Polski to nic innego jak ,,miś na miarę naszych potrzeb”, którym środowiska syjonistyczne w Polsce jawnie szydzą z tej wiary poprzez właśnie takie nikomu niepotrzebne intronizacje. Do dnia dzisiejszego żaden człowiek na świecie nie potrafił swoją wolą i słowami spowodować, aby fale morza się rozstąpiły, nie potrafi rozmnożyć ryb i chleba, nie potrafi z powietrza stworzyć manny, a takie rzeczy odbywają się na pokazach iluzjonistycznych, gdzie zwinność prestidigitatora, scenografia, światło, rekwizyty dopełniają reszty i wszyscy wiedzą, że to tylko złudzenie optyczne. Ludzie nie dostrzegają hierarchicznej, bezpośrednio podporządkowanej struktury Watykanowi, każdej parafii w dowolnej części świata wraz z majątkami poprzez podległość proboszcz-biskup-kardynał-papież. Stąd mamy takie ,,kwiatki” jak optowanie kościoła w Polsce w akcesji do UE, uznanie antysemityzmu za grzech, potępianie patriotyzmu narodowego i nazywanie go nacjonalizmem.
  Nie mogę wierzyć jako człowiek instytucji, która przez setki lat szerzyła ciemnotę stojąc po stronie bogatych, stała na straży ciemnoty mieszając się do odkryć naukowych, tysiącami przelewała krew niewinnych(wyprawy krzyżowe, masakry Indian amerykańskich) tylko po to, aby powiększyć swój stan posiadania(gdzie tu mowa o Bogu?). Zawsze im było pod rękę z władcami świeckimi i królami(sojusz tronu i ołtarza) aby pomóc w ryzach utrzymać poddanych strasząc ich piekłem, diabłami, Bogiem, przypisując poczucie winy od urodzenia i obiecując rzekomą nagrodę w rzekomym niebie.

  Teraz dla rozważenia, ale z przymrużeniem oka. Dla kogo to oko będzie przymrużone, a dla kogo otwarte to kwestia wyższej ale prawdziwej wiedzy.
  To tylko zabawa, próba wyobraźni.

  Gdybym był istotą, która żywi się negatywnymi emocjami takimi jak: strach, nienawiść, złość, zazdrość, cierpienie, ciągłe poczucie winy, to wszystkie zorganizowane religie na Ziemi byłyby dla mnie idealnym pokarmem. Metalowe krucyfiksy na każdym z kościołów, czy półksiężyce na meczetach to znakomity przewodnik dla energii strachu przez Bogiem, szatanem, grzechem i to chyba główny powód uczestnictwa w tych wydarzeniach milionów ludzi. Gdybym istniał na wyższym poziomie energetycznym, to nie byłbym widoczny dla nikogo na Ziemi, gdybym posiadał technologię wyprzedzającą tę ziemską np o 40 tysięcy lat, to mógłbym tworzyć obrazy, przedstawienia i wpływać na ludzkie myśli i wolną wolę. Gdybym potrafił otwierać i zamykać portale mógłbym się wślizgiwać w dowolną czasoprzestrzeń, aby tak ustawiać wydarzenia, aby mieć jak najwięcej pożywienia, bo wiadomym jest, że we wszechświecie i kosmosie czas nie istnieje. Mógłbym się objawiać jako dowolna postać religijna tworząc holograficzne ekrany i sceny, których świadkami byłyby seki, bądź tysiące osób itd, itp. Tak, właśnie dla tych ludzi byłbym Bogiem!!

  TEN WPIS JEST AUTORSTWA KOMENTATORA O NICKU OBUDZONY . PORTAL WPS .

  Polubienie

 37. odp LuK
  no to ja panu panie Luk proponuję ruszyć pupcię z klawiatury i troszkę pobiegać , bo widzę ze skoro jest pana wpis to też musiał pan usiąść za klawiaturą i coś popisać na PC.
  . Tutaj pan dr narzeka niby zdaniem pana
  To niech pan zamiast go krytykować weżmie pupcię w troki i sam niech pan coś zrobi . Jakie pan ma osiągnięcia ? bo ja znam osiagnięcia pana dr.
  Pracowałem w swoim życiu od 72 roku potem od 93 Niemcy pieniądze mam pracować nie muszę , a na pana utrzymaniu nie jestem ,żeby pan mi mówił kiedy mam odchodzić od PC . Będę chciał to całe 24 h będę pisał .
  Ostatnia rzecz :
  Badania robione tydzien temu : cholesterol jak u małego dziecka , kregosłup prosty to biegać nie muszę . wiesz pan czemu , bo nie żywię się w parchatych marketach i sam sobie żywność produkuje .
  ale niech pan się przepada , bo moze pan ma za duzo cholesterolu i dieta oraz bieg na powietrzu potrzebny dla pana .chociaż tego panu nie życzę .
  Pozdrawiam.

  Polubienie

 38. No i ja zaczynam się gubić kto jest kto na tym portalu, coraz bardziej przypominającym ŚMIETNIK WIERNYCH POLSCE. Przypominam, w 1993, gdy jeszcze nie byłem w „internecie”, w „Zielonych Brygadach” w Krakowie (sponsorowanych przez fundację bodajże Marshalla z USA jak pamiętam) udało mi się opublikować tekst „CZY MUSIMY UTONĄĆ W ŚMIECIU”.

  Jakżesz łatwo być prorokiem NOWYCH CZASÓW dzisiaj. Wszystko wiadomo co będzie następnie. W książeczce „Etos bezmyślności” (Kraków, 1991) ostatni jej rozdział zatytułowałem „Lata 1990 – Nareszcie debilizm”. Czyli to, o czym LUD POLSKI marzył już od czasów „rozwijacza” Gierka.

  A tak przy okazji. Na portalu SOWA Stefan Kosiewski opublikował tłumaczenie na polski mego w Nitrze wystąpienia, będącego, najwyraźniej „zaczynem” zwady między zygusiem, Zenkiem, APA i Adm. (Jak to wcześniej zauważyłem, na „konkurencyjny” portal „wiernipolsce1” nie mam wstępu, ani nawet na „neon24.pl”, choć kiedyś pan Ryszard Opara nań mnie zapraszał.)

  Ale za to chętnie publikuje mnie St. Kosiewski na swym Euro-portalu Sowa:
  http://sowa.blog.quicksnake.pl/Marek-Glogoczowski/Polski-ruch-slowianski-miedzy-dwoma-wojnami-PDO412-slovacko-polski-PIDGIN-ART-Dr-Marek-Glogoczowski-ZR-Slavica-et-Khazarica-ZECh-von-SK-Poske-slovanske-hnutie-medzi-dvoma-vojnami

  A odnośnie przedwczorajszej, NIELEGALNEJ KORONACJI CHIMERY Chrystusa w Koronie Cierniowej na Króla Polski, kolega prawnik (dziekan prze jedną kadencję Wydz. Prawa Uni Warsz.) nadesłał mi taki komentarz:

  Mein Lieber Glo-Glo,

  toz to jakis zamach stanu: obala sie milosciwie nam panujacego prezydenta dr Dude (UJ) i wynosi na tron – nawet nie obywatela RP! I na pewno nie Polaka – katolika…
  Co na to ABW, CBA, Obrona Terytorialna…
  Nikt nie reaguje… a wiec Polska w ruinie.
  QED
  hore zdar!
  A

  Post Scriptum. Info dla Adm. „Zenka” od „Zenka po robocie (u APA)” łatwo odróżnić po tym, że ten drugi – zapewne obywatel USA – nie jest w stanie nauczyć się posługiwać klawiaturą z polskimi znakami pisarskimi.

  Polubienie

 39. Ubawilem się niesamowicie . Nie ma to jak z poniedziałku popić dobre piwko i poczytać fajne rzeczy .
  Panie dr miej litość . Nie mam już bokserek na zmianę , a jak zakupię przez allegro trzeba czekać 3 dni . Goło mam chodzić . Błagam , aby pan nie publikował takich rzeczy dopóki mi nowa bielizna nie przyjdzie do domu .
  cytat:
  Mein Lieber Glo-Glo,

  toz to jakis zamach stanu: obala sie milosciwie nam panujacego prezydenta dr Dude (UJ) i wynosi na tron – nawet nie obywatela RP! I na pewno nie Polaka – katolika…
  Co na to ABW, CBA, Obrona Terytorialna…
  Nikt nie reaguje… a wiec Polska w ruinie.
  QED
  hore zdar!
  A
  Pozdrawiam .

  Polubienie

 40. Zmienić nazwę strony na ŚMIETNIK WIERNYCH POLSCE?
  To musiałbym zmienić adres URL i strona by przepadła, ale że polityczna strona WP nieaktualna więc mogę zmienić na
  WIERNI POLSCE
  ŚMIETNIK
  Tak by to wyglądał jak obecnie w nagłówku, proszę popatrzeć.
  Co szanowni czytelnicy sądzą o takiej zmianie, …..dla jaj

  I motto do tego wierszyk Zenka
  Przyszedł lew wypił szwabowi i mieszańcowi krew .
  Przyszedł tygrys dupkę mu wygryzł .

  Polubienie

 41. Ad recent Adm,

  Najwięcej na temat POŻYTKÓW Z UKRZYŻOWANIA ORAZ ZMARTWYCHWSTANIA (w obie te rzeczy muzułmanie nie wierzą) CHRYSTUSA JEZUSA to napisał Najbardziej Znany na Świecie Skryba – obok Mahometa, który ponoć był niepiśmienny – Święty Paweł. I na tego faryzeusza super-żydowskim pomyśle z „grzechów odkupieniem”, poprzez PRAWDĘ (O ICH OBŁUDZIE) MÓWIĄCEGO ŻYDOM CZŁOWIEKA UMĘCZENIE, oparta jest cała MORDUJĄCA ROZUM I PRZYNOSZĄCA KLECHOM OBFITE DOCHODY Teologia Kościoła. Która to teologia – jak to nie tylko ja to zauważam, bo i ten Vine de Loria i Lynn White ze trzy dekady przede mną – MUSI DOPROWADZIĆ DO CAŁKOWITEJ DEWASTACJI ŚWIATA LUDZKĄ, na wzór MĘKI PAŃSKIEJ upozorowaną PRACĄ. której oczywiście Jezus z Nazaretu nie zachwalał.

  Bo w istocie ten znany nam z Ewangelii Jezus z Nazaretu nauczał – „zbrodniczo” wg. naszego Adm – „żyjcie ja ptaki niebios, nie sieja one ani nie orzą”. I słusznie za to – wg. zrozumienia sensu Ewangelii przez naszego „przedsiębiorczego” Adm – na karę powieszenia na krzyżu go skazano.

  Polubienie

 42. Ech gdzie ja tam przedsiębiorczy.
  Leń jestem, a jak moja małżonka mówi –skończony leń i nierób.
  Ona trawkę strzyże, kwiatki sadzi, także krzewy ozdobne (albo je wykopuje gdy podrosną) ona kostki brukowe układa, zimą odśnieża podjazd do garażu i taras i schody.
  Tylko kiedy się nudzę, idę się pobawić do piwnicy, albo na podwórko.
  Coś by się zrobiło ale nie dają, szmule i szwaby rzecz jasna nie dają.
  A poza tym co by tu zrobić?
  Pomysł by trzeba mieć, a myślenie to też praca, oj jaka ciężka praca.

  Polubienie

 43. Adminku mam taką teorię ,że ty jesteś jakiś MEGA MEGA katolik od ojczulka toruńskiego i swoimi wpisami robisz sobie z nas jaja . Abym się mylił , bo jeżeli się nie mylę to nie zapomnij zrobić przelewu na telwizyje i radyjo w Toruniu im grubiej tym lepiej np 200PLN . Dużą masz rentę ?
  hahahhihihi pocieszna nacirema:

  Polubienie

 44. Feluś Feluś wczoraj ci Zieminski wszystkie posty wywalił z nickiem Feluś ,a teraz tu wpełzłeś APA – Feluś .
  Zawężę ci krąg poszukiwań :
  Zyga mieszka w południowo – wschodniej Polsce – lubelskie i przyjedz do niego to tylko w mordę dostaniesz ty i twoja Kamanda z usraela .
  jak tam kupiles juz jedzonko dziś na talony żydowskie .Tylko nie kupuj za te talony kurczaka z rożna usmańskiego , bo ci piersi wyrosną i bedziesz mial takie duze jak ta baba APA – Felek :
  i wtedy juz chlopem na 100% nie bedziesz . zreszta czy ty wogole jestes chlopem?

  Polubienie

 45. Zenek . Mam alergię na APA.
  Ty masz alergię na APA ,a ja na rydze i rydzyki, a rentę mam duża 1300 zł ,w sam raz by żyć w spokoju, komforcie i w dostatku.
  Trochę zimno w domu, ale podobno zimny wychów jest zdrowy. Trzeba wiecej jeść smalcu i gimnastyka, gimnastyka, albo 100 gram 45 procentowej

  Felek S witaj w domu. Powiedz kiedy zawitasz, to z kwiatkami wyjdziemy i z ochroniarzami, bo jak się tutejsze szmule i szwaby zwiedzą, a oni czytaja to co piszesz, to w krzaczkach też mogą czekać z bum bum bumbonierkami

  Polubienie

 46. Dzieki adminku za odp .
  nie wiedziałem ,że tutaj za 1300 PLN da radę przezyć . Kuz…opłaty , woda , prąd , gaz , śmieci , kablówka i inne rzeczy , jakies żarcie , dobre piwko , wódeczka dobra , pójscie z żoną do restauracji czy kina , zachcianki zony buciki , garsoneczki , spódniczki i sukieneczki .
  Na twoim miejscu krzyczałbym jak ten paprykarz do Ryżego ” Premierze jak żyć ”
  Chociaż teraz zmiana władzy to by było ” Kalksteinie jak żyć „.
  wybacz adminku takie zarciki , ale jak mi by przyszło żyć za 1300 pln to tylko sznur i drzewa szukać .
  Pozdrawiam serdecznie.
  Druzyna APA już po Polsce mnie szuka .
  NA RAZIE ZNALAZŁEM 4 BABY , ABY MNIE PRONIŁY . JEDNA TO MOJA ZONA , DRUGA TO 7 LETNIA WNUSIA JUZ SZYKUJE KOSE NA APA , TRZECIA KOLEZANKA MOJEJ ZONY I CZWARTA SĄSIADKA . CZEKAMY NA KAMANDE APA UZBROJENI PO ZĘBY W TLUCZKI DO ROBIENIA SCHABOWYCH WIDELCE I NOŻYCZKI .
  HIHIHHAHAH NACIREMA.
  DO POOGLĄDANIA :

  Polubienie

 47. Zenek
  A co mnie obchodzi gaz, woda, śmiecie, kablówki nie mam.
  Żona zabiera mi emeryturę, to niech się martwi by było opłacone i bym miał co zjeść i co wypić.
  Proste i doskonale zorganizowane z komfortem psychicznym.
  Ostatnio kupiła mi dwie butelki piwa, chyba na święta bożego narodzenia.
  Nie jestem pewien. Jak po którą sięgnę to się przekonam czy mogę otworzyć czy mam czekać.
  Na razie piję wodę świeżo przegotowaną z tabletką magnezu. W trosce o zdrowie.

  Polubienie

 48. No ale coś tam kiedyś nasz Adm wspominał, że od tej swej „za 1300 zl/mies nędzy”, to nie nowe sukienki dla zony musi kupować, ale nowe łóżko pod siebie (musi sam sobie zrobić?) bo poprzednie, przy prawie 150 kg jego „wagi własnej z nędzy” się rozleciało?

  (A mój nieco młodsi braciszek oraz kuzyn, też coś po około 1400 zł/mies emerytury mają i wcale sobie nie krzywdują, bo chałupy własne, po naszym wspólnym dziadku, mają.)

  Przynajmniej możemy sobie pośpiewać „przyjemne jest życie staruszka”!

  Polubienie

 49. Bez baby to i dał bym też radę za 1300 pociągnąć , ale z babą za cholerę . Jeszcze taka , która wciąga pieniądze jak włosi makaron tym bardziej ,a taka jest moja kobita .
  Zapomniałem napisać o lekach . Tu jest tragedia , bo drogie jak cholera . U mnie wizyta u dobrego specjalisty lekarza – 120 pln nawet 130 pln .
  Ostatnio za dentystę szabasgoja płaciłem – leczenie jeden ząbek kanałowy plus znieczulenie zastrzyki plus zdjęcia ząbka – razem wyszło 340 PLN .
  I przeżyj tu za 1300 PLN . Tego sobie nie wyobrażam .
  W lecie żona zażyczyła sobie wycieczkę do Szczyrku . Teraz jest w sanatorium dzięki czemu sobie odpoczywam od ojczulka toruńskiego i TV Trwam z codzienną modlitwą o 21.00 i o 20.50 codziennym pierdol… tam albo Singera albo Michalkiewicza.
  Kobity nie ma 10 dni . 10 dni nie słucham modlitw o 21.00 na TRWAM a mi ciśnienie spadło ze 170 / 100 na 145 / 85 .
  Istny cud , a tak niewiele potrzeba , aby być zdrowym , ale żona ultra katoliczka to co począć prawda panowie .
  Dzis wszystkie media parchate pieją ,że likwidują Kalksteiny NFZ .
  Teraz to już będzie Eldorado .
  hahaha pocieszna nacirema .

  Polubienie

 50. A hu… ono tam przyjemne w tej judeopolonii Kika22 to zycie staruszka , chyba ,że to jakiś parchaty staruszek to tak .

  Polubienie

 51. Zenek . Mam alergię na APA
  Zenek najlepsze rozwiązanie to oddać kobiecie swoją rentę i niech się martwi jak wyżyć i jak dom utrzymać i wymagać, wymagać i jeszcze raz wymagać.
  Ja sobie np. zażyczyłem nie tylko nowe wygodne łóżko, ale także odpowiednio długie by mi nogi nie wystawały poza nie, albo głowa nie zwisała w dół, ale i telewizor bo to jakieś dekodery kazali kupować.
  Wiec nowe długie i wygodne łóżko i nowy duży płaski i cienki telewizor.
  Z kołdrą jest jeszcze problem bo nieco przykrótka. Ale ponoć innych dłuższych w sprzedaży nie ma. Tu nie Ameryka kołderki są kuse.
  Moja waga 150 kg jak pisałem. W mordę jeża, jak mawia pan Boczek z filmu ,,Kiepscy”, zapomniałem wtedy, gdy pisałem o wadze, dodać, że się ważyłem w pełnej zbroi i z oburęcznym i obusiecznym mieczem dł. 140 i szerokości 4 cm. Turniej był rąbany z krzyżakami pod Grunwaldem jak co roku z resztą w lipcu .Nie pamiętam czy ważenie było z tarczą czy bez tarczy, ale na pewno bez konia, bo rampy nie było, a ja już dosyć stary i ciężko mi się na sidło gramolić wiec wolę pieszko walczyć.
  Zenek kup sobie telewizor w końcu stać cię na to z niemiecką emeryturą, niech sobie kobieta ogląda Toruń a ty sułtankę Kosem

  Polubienie

 52. Witam adminie .
  Proszę usuń to nazwę śmietnik . To jest naprawdę fajny portal a wczoraj dr umieścił bardzo ciekawy wpis . Nie ma co robić sobie jajec z dobrego portalu.
  TYM BARDZIEJ ZE 7 SZWEJKÓW NIE MA JUŻ 2 DNI NA PORTALU . JAKI MOŻE BYĆ TEGO POWÓD BĄDZ POWODY :
  1. FAKTYCZNIE MOŻE PRZYLECIELI DO POLSKI I MNIE NIUCHAJĄ , ABY MNIE POZWAĆ NA POJEDYNEK . SPOKOJNIE JESTEM PRZYGOTOWANY DO WALKI . TŁUCZEK DO SCHABOWYCH I JEDNA FINKA MI WYSTARCZY .
  2. DRUGA OPCJA BARDZIEJ MOŻLIWA.
  UKAZAŁO SIĘ OGŁOSZENIE NA STRONIE JEDNEGO Z USMAŃSKICH DOMÓW STAROŚCI , ZE 7 SZWEJKÓW Z PRL – JARUZELSKIEGO WOJSKA UŻYWAŁO WCZORAJ – PONIEDZIAŁEK INTERNETU DO OGLĄDANIA STRON EROTYCZNYCH .
  ZAWIRUSOWALI CAŁY SYSTEM KOMPUTEROWY SPOKOJNEGO DOMU STAROŚCI W USRAELU TROJANAMI , BACKDORAMI I INNYM SYFEM W ZWIĄZKU Z TYM PIELĘGNIARZ ODEBRAŁ IM KOMPUTEREK I DOSTALI SZLABAN NA INTERNET NA TYDZIEŃ . STĄD NIE MA ICH JUZ DWA DNI NA TYM PORTALU .
  SZEFOSTWO ŻYDOWSKIE TEGO DOMU STAROŚCI ZWRACA SIĘ Z PROŚBĄ DO 7 SZWEJKÓW , ABY WIĘCEJ JUŻ NIE WCHODZILI NA STRONY EROTYCZNE I ODWIEDZALI TYLKO POLSKIE PORTALE POLITYCZNE I TAM PISALI SWOJE DUBY SMALONE .
  TAMTEJSZE PROGRAMY SĄ CZYSTE I NIE MAJĄ WIRUSÓW KOMPUTEROWYCH .
  TAKIE INFO Z USMANSKIEGO INTERNETU PRZECZYTAŁEM .
  HIHIH HAHAHA POCIESZNA NACIREMA .

  Polubienie

 53. Ad adminka cytat ;”
  Zenek najlepsze rozwiązanie to oddać kobiecie swoją rentę i niech się martwi jak wyżyć i jak dom utrzymać i wymagać, wymagać i jeszcze raz wymagać.”
  Adminku kochany jak ja bym babie oddał moje pieniądze i jej nie wydzielał , chociaż ona trochę swoich ma , ale to jest czapka drobnych to ona by to wszystko przepierd…. na pońcoszki , sukieneczki , spódniczki , palteczka , kurteczki , buciki , wycieczki , restauracyjki itp .
  Miło się jest zabawić , ale trzeba mieć umiar czego moja baba nie ma .
  A finał byłby taki , że oboje wylądowalibyśmy albo na garnuszku u naszych dzieci , albo pod mostem .
  I żadne modlitwy do ojczulka toruńskiego czy do Boga żydowskiego by nie pomogły .
  I tak się na mnie fuka , bo od kilku lat jak idzie do Kościółka to zabieram jej portfel i daje tylko 5 PLN , aby wrzuciła na tacę . Inaczej sama by tam wrzuciła co najmniej 50 PLN i naznosiła śmieci w rodzaju gazetki Niedziela itp ,a tak ma tylko piątkę i jedynie ją daje na tacę .
  Nie jestem tyranem , ale nie lubię wyrzucać pieniążki w błoto .
  Adminku usuń ten napis śmietnik .

  Polubienie

 54. „Zenek kup sobie telewizor w końcu stać cię na to z niemiecką emeryturą, niech sobie kobieta ogląda Toruń a ty sułtankę Kosem” napisał admin .
  moja odp:
  Telewizor mam adminie . Kobita sama wybierała i naprawdę cacuszko . Przecież ci wczoraj pisałem , że moja kobita aktualnie w sanatorium już 10 dzień siedzi ,a ja przez 10 dni nie słucham TRWAM modlitwy o 21.00 i pierd…. Singera i Michalkiewicza o 20.50 dzięki czemu ciśnienie mi spadło z 170 / 100 na 145/90 . Cud po prostu , a wystarczy nie słuchać i oglądać TRWAM , a że baba katoliczka to cóż mam poradzić . Muszę słuchać , bo ona słucha i nawet zamknięte drzwi nie pomagają jak modlitwa na FULL .
  tureckiego syfu nie oglądam , bo hu…. wie o co w tych filmach chodzi . Te tureckie produkcje to h… du… i kamieni kupa .
  Wolę Klossa i komedyjki z lat 70 .

  Polubienie

 55. a cóż do kupna drugiego telewizora baby nie idzie przekonać , bo ona uważa ze jeden starczy jeżeli ona sama tylko ogląda a ja prawie nic to tak . Jak widzisz adminku czasami dupa ze mnie ,a nie chłop .
  Na szczęscie mam komputerek syn mi kupił oczywiście za moje pieniążki . Nauczył mnie wszystkiego . Nakupowałem około 400 płyt różnych filmów z allegro włączam PC i oglądam no i czytam wasz portal robiąc sobie tu komedię z drużyny 7 szwejków APA .

  Polubienie

 56. Ostatni mój zakup to imie róży , ale juz się wyłączam bo trzeba dyskutować o podanym temacie a nie o prywatnych sprawach .

  Polubienie

 57. ‚Ty, „slowianin” ,wrocila juz twoja z tego sanatorium ,wykurowala sie z innym ?
  Ty musisz byc jakas ciamajda,ze baba ucieka ci do sanatorium szmulowskiego (dzisiaj innych nie ma w Polsce) ???
  Odpowiadaj i to szybko ,nie len sie ,bo znowu cie dopadnie alergia.
  Filozof ma babe ?
  Nic sie z tym nie zdradza ,chyba mu halniak plemnikow nie wywial za mlodu ?

  Polubienie

 58. Alergig ty masz syna ?
  Jak ty go zmajstrowal ???
  Chyba nie powiesz,ze to po sanatorium bylo – co nie ?
  Teraz zapewne wezmie ci go Antek do OTK i dadza mu ksiazeczke wojskowa unijna.

  Polubienie

 59. Dla ciemnoty ,,intelektualnej” z US-raju, nabijającej się z Szanownego Zygusia, film pt. IMIĘ RÓŻY!

  IMIĘ RÓŻY cały film online lektor PL

  P.S. Oglądałem go trzy razy.

  Polubienie

 60. Nic ci juz nie pomoze trollu pod kazdym nickiem zostajesz rozpoznawalny jako chory na glowe czlowiek .
  Caly ten portal zasmieciles wpisami opetanego czlowieka.
  Moze jednak o to chodzilo moznym tego portalu ,w co watpie,poniewaz w kazdym zapodanym temacie byla jaks czesc prawdy i mozna bylo prowadzic konfrontacje kultyry slowianskiej i przy tym zydowskiej,niemieckiej i tych co pozostali przy komunizmie.

  Polubienie

 61. Ty głupi idioto i ta drużyna APA jesteście zwykłymi psycholami tyle mającymi wspólnego ze Słowianami jak zmarły wielki człowiek Castro z Usraelem tam gdzie mieszkacie .
  Polski internet już się na was poznał dając wam bany i wyrzucając na zbity pysk ze 100% forów jakie są w Polsce . Oni tam dobrze wiedzą ,że wy psychole jesteście pełni nienawiści i agresji dlatego was blokuja niedojdy usmanskie . Od PAZIEM jutro dostaniecie oficjalne ostrzeżenie za trollowanie i pouczenie ,że jeżeli nie przestaniecie trollować NA WPS zgłosi się tą waszą działalność do odpowiednich organów .
  Jasiek z Toronto w Gajówce nazywa was trollami . Edward was wyrzucił niedojdy . Wszystkie fora żydowskie was wywaliły tylko tu znależliście azyl i bawicie się jak 5 letnie dzieci w kasowanie czyichś postów i zmienianie ich treści .
  Wykasowaleś wszystkie wczorajsze moje posty . Wykasuj teraz tez kretynie i kup sobie GILLETTE ogól jajeczka i paszoł do starszaków .
  Piszcie sobie tu na Berdyczów . Nikt was tu nie czyta , a ja tu raz na miesiąc wejdę i poczytam sobie jak KIKa22 robi sobie z was jaja .
  Jesteście prawdziwymi Lucyferami z piekła rodem pełni nienawiści i piszcie dalej na Berdyczów . Moich postów już kasowac nie bedziecie .
  Admin kiedyś straci cierpliwość i wywali was z tego forum . tylko co wy wtedy dziadki w ty usraelu będziecie robić z nudów? . Chyba tylko pierdzieć w tapczan , bo do niczego innego się nie nadajecie a i do brania talonów zywnościowych od żydów .
  Pocieszna nacirema.
  PISAC NA BERDYCZÓW APA . !!!!!!!!!!!!!!!!

  Polubienie

 62. Do ko go ty piszesz Zyga w dodatku od pierwszego zdania ublizajac nieznanemu ?
  Co ciebei opetalo ,lub zamulilo ,kto ci w tym przeszkadza ,kto cie wykresla z dyskusji ???
  Nauczysz sie w koncu dyskutowac bez zwidow i majakow ?
  Przeciez to czynisz TY sam nikomu nie dajac dojsc do glosu .
  Malo tego ciagle czyta sie w twych postach jeden i ten sam belkot !
  Dziwie sie,ze na to ci pozwalaja .
  Bez odbioru,chyba,ze chcesz abym ci udzieli porad zdrowotnych,to chetnie sluze i na poczatek – wstan od kompa i spojrz w lustro ,napewno zobaczysz WARIATA .

  Polubienie

 63. Mi wystarczy włączyć PC poczytać twoje posty i już mam w wyobrażni idiotę takiego jak ty . Dzieciaka co bawi się w kasowanie i zmienianie postów innych komentatorów .
  Dobra rada dla ciebie jeszcze raz:
  KUP SOBIE W USMANII ZA TALONY ZYDOWSKIE GILLETTE OGÓL JAJECZKA I DO PRZEDSZKOLA MARSZ . DO TEGO SIE NADAJESZ SKRETYNIAŁY CZŁEKU .
  Z MOJEJ STRONY JUZ BEZ ODBIORU .
  SZKODA CZASU NA WARIATÓW Z APA .

  Polubienie

 64. Kto tobie twe „dobre” posty kasuje ,inny uczestnik forum ,ma takie mozliwosci ?
  I ty uwazasz siebie za zdrowego na umysle ???
  Gdzie ty tu widzisz jakiegos „APA”,masz pojecie co sie w sieci net dzieje ?
  O jakich ty talonach „zydowskich” bredzisz,co tobie padlo na mozg ???

  Polubienie

 65. Za nic w swiecie nie da sie w Polsce dokonac majdanu lub wszelkiej zawieruchy.
  POLACY MILUJA POKOJ i ZGODE NARODOW !!!
  Prowokatorzy do kamieniolomow !

  Polubienie

 66. Odezwa do narodu zydowskiego :
  Przeproscie i milujcie narod polski ,to tylko ten narod was ratowal i moze uratowac w przyszlosci.

  Polubienie

 67. Zbysiu jak ljublju tebja , love , ich liebe dich , Je t’aime , Eu te amo , Я люблю тебе , miluji tě
  Tak zbysiu kocha cie szmul

  Polubienie

 68. Niewolnika Zyge nikt juz nie kocha.
  Czy jest ktos kto przytuli Zyge brodatego ?
  On dobry jest ,mame i tate szanowal pod spodnica sie chowal,bo niewolnikiem nie chcial byc.
  Gdy tate pomarl Zyga do Niemiec wyemigrowal ,zarobil marki i dzis ma na kompa,jezykami wlada lecz czy z Arabami sie dogada ?

  Polubienie

 69. Zenuś zjadŁeś juz kolację ? co sobie zaserwowałeś ? kanapkę z tuńczykiem kupionym za żydowskie talony . Zjadłeś jedzonko? super dziadku !!!!!!!!!!! . To teraz sobie zdrowo piernij w brudną pościel , chrąchnij , wytrzyj nochal podrap się w dupę , wygoń z niej owsiki i idz spać do łożeczka razem z nadmuchaną lalą za 200 USD tez za talony kupioną i błagam się dziateczku :
  PRZESTAŃ PIEPRZ…. GŁUPOTY ,A I LEKI WEŻ CO CI PIELĘGNIARZ W USMAŃSKIM WARIATKOWIE ZOSTAWIŁ .

  Polubienie

 70. Zyga ,zyga hamuj bo wdupisz w dwuzydzian !
  Tyle wulgaryzmow i innych izmow ,nie wstyd ci ?
  Patrz temat „o kulturze slowian” ,ty przeciez z rodow slowianskich w Berlinie „obrobionych” .
  Ale cie tam pokrecili i w dodatku do Amerykanow zle nastawili.

  Polubienie

 71. Jam ci jest słowianin – bat na usmańców robiących za owsiki u Trumpkarza .Wiwat słowianie , wiwat bogowie słowiańscy , wiwat piękne kobiety słowiańskie .

  Polubienie

 72. „(Swastyka ma symboliczne znaczenie dokładnie odwrotne od chrześcijańskiego krzyża, symbolu nieszczęścia homo sapiens, czyli rozumnego człowieka, oraz jego kenozy, to znaczy powolnej utraty sił życiowych; cała ta religijna obżydliwość została wymyślona dla „zbawienia” kryminału, władającego – gratia crucis christi –nad nami. Toż to głupota nad głupotami, należało by nauczać o tym już w licealnych klasach szkoły!)” a coze swastykami w katolickach katedrach calej europy? co z fastykami koptyjskimi, z greckim gemanionem bedacymi sybolem boga???? co z krzyzem istniejacy w kulturah przed chrzescijanisk zarono celtyckich jak i slowianskich a nawet u vikingów?

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s