prof. Bronislaw Łagowski: Rozziew między rzeczywistością i nadrzeczywistością (w Polsce i nie tylko)


No ciekawe, co profesor Łagowski mówi. Jest to jedna z niewielu osób, starszego pokolenia w Polsce, odważających się (i dopuszczanych do głosu) by mówić co się z krajem nad Wisłą – i z całym byłym imperium ZSRR – stało w ostatnim ćwierćwieczu. A pamiętam, jak przed ok. 26 laty, w klubie „Plastyków” przy ul. Łobzowskiej w Krakowie zarzucałem mu, że zachwycony PERSPEKTYWAMI jakie zaczęła mieć polska młodzież po upadku komuny, odciął się od marksizmu.

No, ale ja miałem za sobą kilkanaście lat życia w najbogatszych krajach Zachodu i pracy na najlepszych tamże uniwersytetach, a Łagowski musiał na własnej skórze przećwiczyć to, czego w PRL-u nauczał w formie teorii.

MG

Rozziew między rzeczywistością i nadrzeczywistością

Z prof. Bronisławem Łagowskim rozmawia Wiesław Łuka („Res Humana”).

Słychać nie tak rzadko, że w kraju przeżywamy czas rewolucyjny (na szczęście bezkrwawy). Pisze Pan profesor, że „rewolucja potrzebuje buntowników, konspiratorów i ideologów” – czy właśnie władza znalazła się w rękach takich ludzi?

Odpowiedź na to pytanie zależy od tego, jaki odcinek czasu bierzemy pod uwagę. Aktualnie nie przeżywamy żadnej rewolucji: radykalna partia wywodząca się podobnie jak jej konkurentka z Solidarności, legalnie zdobyła władzę i śmiało sobie poczyna. Można się oburzać na łamanie konstytucji, ale – jak pisał bodajże Jędrzej Kitowicz – śmiałym w Polsce wszystko wolno.

W polskiej wyobraźni politycznej rokosz, występowanie przeciw obowiązującemu prawu w imię patriotyzmu jawi się jako postępowanie niemal chwalebne. Obrona prawa, nawet jeśli występuje, co zachodzi rzadko, brzmi słabo. Nie mamy tradycji praworządnego państwa.

Ruch Solidarności dodał prestiżu zachowaniom anarchistycznym i wyniósł wysoko w hierarchii wartości owych „śmiałych”, którym wszystko wolno. Gdyby mnie Pan zapytał, czy zmiana ustroju, jaka się dokonała w roku 1989 była rewolucyjna, moja odpowiedź byłaby negatywna.

Rewolucyjna była Polska Ludowa: w okresie swego powstania za swój mit założycielski musiała przyjąć rosyjską rewolucję komunistyczną, a następnie, w miarę jak ideologia panująca ulegała unarodowieniu, za najważniejszy składnik polskiej tradycji uznawane były własne nurty rewolucyjne. Powstania zostały wpisane do oficjalnej genealogii PRL jako niekonsekwentne rewolucje, zwłaszcza powstanie styczniowe.

Nurty ugodowe były potępione jako wrogie powstaniom. Historycy nurtu IPN-owskiego, a o innych na razie mało słychać, fałszują historię negując oczywisty fakt, że Polska Ludowa oficjalnie za swój uznawała nurt niepodległościowy.

Luksemburgizm uchodził za herezję w polskim ruchu komunistycznym. Zmiana ustroju w 1989 roku była więc kontrrewolucją zarówno w sensie ideologicznym jak w realnej polityce społecznej.

Reprywatyzacja, której skala i znaczenie są zatajane przed społeczeństwem trwa i rozciąga się na coraz szersze dziedziny. Kontrrewolucja ma swoją logikę, taką samą w Polsce jak – żeby dać przykład najlepiej opisany – we Francji po okresie rewolucyjnym i napoleońskim. Obok zmian własnościowych, przywraca przedrewolucyjny system wartości, na czym najwięcej korzysta religia i Kościół hierarchiczny.

To maniakalne cofanie się do przeszłości, jakie uprawia partia aktualnie rządząca, to sztuczne ożywianie dawnych zdarzeń nie mających dziś żadnego realnego znaczenia, te lustracje i ekshumacje, są typowe dla kontrrewolucji i restauracji. Znaczącą rolę w kontrrewolucji odgrywa też część warstwy plebejskiej motywowana religijnie, we Francji zwana szuanerią. W Polsce jej wyrazicielem jest głównie radio Maryja, ale nie tylko ono.

Jakie błędy w rządzeniu spowodowały, że po ćwierćwieczu liberalno-demokratycznej modernizacji powracamy na polski, odwieczny grunt „szlacheckiego anarchizmu i rozbiorowej traumy”?

Tego nie można rozpatrywać w kategorii błędu. Wiele czynników złożyło się na taki a nie inny stosunek sił. Skoro obalenie poprzedniego ustroju, tak zwanej komuny, uznano niemal powszechnie za wydarzenie pobłogosławione przez niebiosa, to partia, która walkę z komuną chce toczyć cały czas i nadać jej najskrajniejszą formę, ma z natury rzeczy najwięcej szans na przejęcie władzy.

Partia PiS narzucała obozowi solidarnościowemu swoje poglądy zanim wygrała wybory. Lewica została wyeliminowana nie tylko z Sejmu, ale również z debaty publicznej. Czy dlatego, że popełniła jakieś błędy? Nie. SLD została pozbawiona podmiotowości. Jej przywódcy szczebla krajowego i „baronowie” utracili zdolność samodzielnego myślenia, zakładając, że tę zdolność kiedykolwiek mieli.

Rozumne przekonania, spójność poglądów, wierność czterdziestoletniej historii państwa polskiego widziałem u wyborców SLD ale nie u liderów, myślących przeważnie o tym, jak się przystosować do obozu zwycięskiego. Zostać umysłowo zniewolonym to nie jest błąd, to nieszczęście.

Czy tak, jak – szukam analogii – społeczeństwom arabskich krajów Bliskiego Wschodu i północnej Afryki trudno zaszczepić ideały demokracji zachodniej, tak nam trudno przezwyciężyć „mitologię i mistyfikację postromantyczną”, które „na margines zepchnęły idee oświeceniowe”?

Można by tę analogię rozwijać, ale raczej dla efektu retorycznego. Poznawczo nic ona nie da.

Gdy pisze Pan Profesor o aktualnym „rozziewie między rodzimą rzeczywistością i nadrzeczywistością” – to co należy do jednej sfery, a co do drugiej?

Definiowanie, czym jest rzeczywistość – może nie jest nam potrzebne, ale pojęcie nadrzeczywistości trzeba objaśnić. Jest to intencjonalnie wykreowana wizja podana masom do wierzenia, poparta zastraszaniem i przekupstwem tak, by ludzie myśleli lub udawali, że myślą, że jeśli nawet nie jest prawdziwa, to jest ważniejsza niż fakty.

Znamy zjawisko nadrzeczywistości, „komunizm” czy „socjalizm” to była nadrzeczywistość. Obecnie do nadrzeczywistości należy przekonanie, że „żołnierze wyklęci” stanowią centralne wydarzenie w powojennej historii narodu polskiego; dzięki żołnierzom wyklętym Solidarność obaliła system komunistyczny; powstanie warszawskie, które według „zdrajców” było bezprzykładną katastrofą, w istocie było wzorem patriotyzmu i też się przyczyniło do niepodległości Polski pół wieku później.

Ta niepodległość nie dała spodziewanych owoców, ponieważ wskutek Okrągłego Stołu „komuniści razem ze złodziejami” nadal panują w gospodarce i mediach; ludziom źle się żyje, ponieważ nomenklatura się uwłaszczyła i nie pozwala, aby rozwinęły się mechanizmy gospodarki rynkowej. Spróbujcie udowodnić, że to nieprawda.

Do nadrzeczywistości nie stosuje się rozróżnienie na prawdę i fałsz. Z punktu widzenia strażników nadrzeczywistości to empiryczne fakty są fałszywe. Nadrzeczywistość ma charakter normatywny, nieważne, czy było tak, jak ona zakłada, ważne, że tak powinno być. Obóz koncentracyjny w Oświęcimiu powinni byli wyzwolić Ukraińcy i dlatego nadrzeczywistość ustami ministra mówi, że oni nadrzeczywiście wyzwolili.

Te rytuały praktykuje z wielką gorliwością obecny prezydent, ale on naśladuje tylko prezydenta Komorowskiego, który historyczną część nadrzeczywistości dopracował w jej założeniach i szczegółach.

Przed kilkunastu laty napisał Pan w książce Duch i bezduszność Rzeczypospolitej, że „dojście do władzy Jarosława Kaczyńskiego jest na szczęście nieprawdopodobne”. Tymczasem ten polityk nie tak dawno z pomocą swoich „żołnierzy”, ustami jednego z nich wykrzyczał wiecowe hasło: „rządzą nami komuniści i złodzieje”, zaś następnego dnia w Sejmie dokonał rozróżnienia między rodakami jego orientacji oraz orientacji lewicowo-liberalnej – jedni, to akowcy, a drudzy to gestapowcy. Jak na takie słowa reagować?

Nie powiedziałem, że dojście Kaczyńskiego do władzy jest niemożliwe, co byłoby błędem, natomiast ocena prawdopodobieństwa nie pretenduje do pewności. Nie zdawałem sobie sprawy, że Platforma Obywatelska okaże się taką nicością w sporach ideowych z PiS-em. Właściwie sporów ideowych nie było, poglądy obozu solidarnościowego kształtowali PiS-owcy. Co do słów wygłoszonych przez Kaczyńskiego, to ich nie słyszałem, a nawet gdybym słyszał nie przywiązywałem do nich wagi.

Dziennikarze czepiają się głównie słówek – tego, co kto powiedział, czy to o ludziach „gorszego sortu”, czy kto „stoi tam gdzie stało ZOMO”, czy rowerzyści i wegetarianie Waszczykowskiego. Pomija się kwestie zasadnicze, a trajkocze bez końca o jakichś powiedzonkach. To nie jest zjawisko nowe. Jeśli wspomina się Józefa Cyrankiewicza, postać bądź co bądź jedną z najważniejszych w PRL, to tylko ze względu na powiedzenie z czerwca 1956 roku o obcinaniu rąk, choć żadnych rąk nikomu nie ucięto.

Zyskał Pan Profesor przed laty opinię: „Najbardziej błyskotliwego analityka PRL”. W jednym z wywiadów wyznał Pan: „Po lewej stronie sceny politycznej nie dostrzegam realizmu”. Dlaczego ta strona obecnie zanika w przestrzeni społeczno-politycznej? Czy da się przewidzieć jakieś jej odrodzenie i co by mogło temu pomóc?

Nowa lewica, ta od in vitro czy małżeństw homoseksualnych, mnie nie zaciekawia. Może ona być, może jej nie być, życie idzie w tym kierunku, więc będzie miała się czym żywić. Jeśli chodzi o SLD, to moje poglądy na tę partię były zniekształcone moim wishful thinking, chciejstwem. Uroiłem sobie, że pójdzie najbardziej naturalną dla siebie drogą obrony realizmu politycznego, legalności państwa PRL. Ono istniało…

A III Rzeczypospolita?

Mogę powtórzyć: demokratyczne i liberalne państwo nie istniało – a rozróżnienie między istnieniem i nieistnieniem jest dość ważne i zdecydowanie przemawia za istnieniem. SLD będzie co prawda partią lewicową, ale bardziej ludową niż lewicową no i oczywiście w pewnym sensie konserwatywną, jak przystało na partię wywodzącą się z formacji sprawującej władzę przez lat ponad czterdzieści i mającą historyczną zasługę odtworzenia państwa polskiego po jego totalnym zniszczeniu przez Niemców, do której to zasługi nie może się dopisać żadne inne ugrupowanie.

Liderom SLD, pragnącym jak najprędzej znaleźć się u władzy, choćby pozornej, ani w głowie było obranie takiej drogi. Teraz, gdy nowo obrany przewodniczący SLD ogłasza, że będzie szukał zwolenników w kręgach czytelników „Gazety Wyborczej” i „Krytyki Politycznej”.

Niedawno obchodziliśmy jubileusz ćwierćwiecza obrad i postanowień Okrągłego Stołu. Obecnie rządzący zaczynają sobie wyłącznie przypisywać rodowód solidarnościowy, potępiają Okrągły Stół, choć bez niego – jak Pan pisze hiperbolicznie – „krówki by pasali”. Czy widzi Pan niebezpieczeństwo, że niedługo inicjatorem i główną postacią strony solidarnościowej Stołu zostanie ogłoszony śp. Lech Kaczyński?

Na tak zawiłe pytanie nie potrafię nic odpowiedzieć. Wyrażenie o „pasaniu krówek” nie mieści się w moim słowniku. Mieczysław F. Rakowski na burzliwym zebraniu z Solidarnością stoczniową w Gdańsku powiedział tym stoczniowcom, że gdyby nie Polska Ludowa, to krówki by pasali. Teraz przekręca się jego słowa w ten sposób, że on o sobie mówił, że by krówki pasał. On by nie pasał, bo był synem zamożnego rolnika, do tego bardzo inteligentny i również w kapitalizmie zdobyłby wykształcenie jakie by chciał.

Znów dała o sobie znać tzw. polityka historyczna Instytutu Pamięci Narodowej. Przed laty oceniał Pan Instytut „jako narzędzie zemsty przejęte w spadku po Służbie Bezpieczeństwa”. Czy widzi Pan szanse, że Instytut udostępni kiedyś historykom i szerszej opinii publicznej akta Tajnych Współpracowników służb PRL także miedzy innymi wśród duchownych wszystkich Kościołów i szczebli? Czy rzeczywiście te wszystkie akta zostały spalone?

Czy widzę szansę? Widzę takie niebezpieczeństwo. Ci co wleźli w ten gnój wyraźnie są zadowoleni z siebie i mogą brnąć dalej. Myślę, że Bóg sprawiedliwy choć nierychliwy wymyśli stosowniejszą karę dla tego polskiego, PiS-owskiego Kościoła.

Dziękuję za rozmowę.

Wywiad ukazał się w dwumiesięczniku „Res Humana”, nr 2/2016.
http://trybuna.eu

Reklamy

88 uwag do wpisu “prof. Bronislaw Łagowski: Rozziew między rzeczywistością i nadrzeczywistością (w Polsce i nie tylko)

 1. Cytat z Tekstu ”
  Nie powiedziałem, że dojście Kaczyńskiego do władzy jest niemożliwe, co byłoby błędem, natomiast ocena prawdopodobieństwa nie pretenduje do pewności. Nie zdawałem sobie sprawy, że Platforma Obywatelska okaże się taką nicością w sporach ideowych z PiS-em. Właściwie sporów ideowych nie było, poglądy obozu solidarnościowego kształtowali PiS-owcy. Co do słów wygłoszonych przez Kaczyńskiego, to ich nie słyszałem, a nawet gdybym słyszał nie przywiązywałem do nich wagi.

  oj JAKI ON NIEBORAK NIE WIEDZIAŁ ,ŻE PO – PAPRAŃCY TO DNO TYLKO TERAZ SIĘ DOWIEDZIAŁ . OJ JAKASZ TO BIDULKA .

  Polubienie

 2. Ten cały obóz solidarnościowy to jest największy syf w całej historii Polski gorszy od średniowiecznej Dżumy dużo gorszy .

  Polubienie

 3. i śmiercią naturalną gdy wymrą wszyscy dzisiejsi histerycy , dziennikarzyny syjonistyczni , politycy syjonistyczni wtedy nowe pokolenie Polaków pozna prawdę i zmądrzeje jednak to nie za życia tych ludzi którzy teraz żyją.

  Polubienie

 4. co do APA . Uważam ,że to jeden typ pisał pod wieloma nickami z usraela – cholera wie . Prawdopodobnie zachorował i się nie odzywa już 2 tygodnie co do niego nie podobne .
  Nie ma bata aby w tym czasie zachorowało z dziesięć osób i nic nie pisało na forum . Tym bardziej ,ze APA nie wytrzymałby jednego dnia bez pisania na forum o szmulach i szwabach .
  Na WPS też od 22 grudnia ślad po nim zaginął .Ostatni wpis z 22 grudnia widnieje .

  Polubienie

 5. Wykształcony, inteligentny, niegłupi. Ale…ale jak napisał, choć może nie wprost kolega Marek, teoretyk nie praktyk.
  Jak jakieś durnoty to zaraz podpis– profesor. Taki wpis zamieścił kiedyś jeden z internautów jako komentarz pod tekstem pewnego profesora.
  Pamiętam też jak profesor Cyprian Ivo Pogonowski pisał że– w Polsce jedna trzecia a nawet dwie trzecie ludności choruje na gruźlicę.
  Takich durnot i takich kwiatków nie ma u pana profesora Łagowskiego.
  Z tekstem bym nie polemizował mimo, że widzę wiele pozytywnych działań ze strony pisowskiego rządu, czego zapewne nie chce zauważyć prof. Łagowski.
  Tekst niewątpliwie ciekawy i warty zastanowienia.
  Łagowski bardzo słusznie zauważył, że ,,postkomunistyczna” lewica w formie SLD to nie lewica, ja bym ją nazwał bardziej dosadnie i bardziej obrazowo, to zgniłki z lewicy. Kiedyś jeden z członków PZPR przy wódce z dumą określał się –czerwony jak rzodkiewka, czerwony z zewnątrz, a w środku biały.
  Stara rzodkiew jak wiemy w środku to próchno.
  W mojej opinii zaraz po wojnie ten ustrój ( nazwijmy go dla uproszczenia ,,komuna”)który wówczas miał miejsce był ustrojem najlepszym, pozwalał na podjęcie i organizację zbiorowego wysiłku w kierunku odbudowy kraju, jego uprzemysłowienia, zagwarantowania powszechnej edukacji i zapewnienia darmowej na dobrym poziomie służby zdrowia.
  Ale na dłuższą metę ,,komunizm” nie był do utrzymania.
  Społeczeństwo, ludzkość, to nie ideały, to zbiorowisko różnych osobników, ludzi uczciwych i nieuczciwych, pracowitych i leni, abstynentów i pijaków, nieudaczników i cwaniaków.
  A komunizm zakładał równość w sytuacji gdy sama natura równości nie uznaje.
  Moja zawodowa praktyka to praca na państwowym i na prywatce, zatem nie jestem teoretykiem w tym co piszę, lecz praktykiem. Pracowałem na etacie w PRL–u jako pracownik fizyczny i kolejno jako umysłowy od stażysty aż po stanowisko kierownika zakładu i pracowałem jako prywaciarz w tymże PRL i pracowałem także w kapitalizmie u kapitalistów małych i tych w korporacji i na swoim jako biznesmen.
  Mając takie doświadczenia dziś nie wyobrażam sobie by ceny na wytwarzany przeze mnie produkt ustalał mi urzędnik.
  To właśnie było przyczyną kryzysów w PRL. To z tej przyczyny właśnie Gomułka stracił władzę. To właśnie z tej racji Gierek jeździł do gdańskiej stoczni i pytał –Pomożecie?
  To waśnie z tej przyczyny mieliśmy puste półki w sklepach, bo to co było produkowane w polskich zakładach pracy sprzedawane było za granicą w cenach ustalanych przez urzędników.
  Kurs złotówki do dolara ustalał urzędnik i nijak się on miał do kursu rzeczywistego na rynku, na czarnym rynku jak się go powszechnie określało.
  Zachowując socjal w postaci darmowej edukacji i opieki zdrowotnej, ZUS–owskich emerytur i rent pozwólmy gospodarce rządzić się swoimi prawami, a jednym z takich praw jest ustalanie ceny przez rolnika i przemysłowca.
  Nadmiar produkcji, a przy dzisiejszej technice zawsze będzie ona występowała, będziemy mieli znośne ceny i wysoki komfort życia.
  I oby rządzący przyjęli taką strategię.
  Qudwa mać niechby zrozumieli przy tej okazji że podatek VAT 23 % to potężny hamulec rozwoju i uprzemysłowienia.

  Polubienie

 6. Qudwa mać niechby zrozumieli przy tej okazji że podatek VAT 23 % to potężny hamulec rozwoju i uprzemysłowienia.
  Pierdu pierdu . Oni dobrze to wiedzą . tylko gdy by go nie było to skąd by brali siano na 500 plus dla twoich wnuków adminku ( czyli na coca – cole , pizzę i czekoladki ) i swoje bajońskie zycie ty mój adminku kochany .

  Polubienie

 7. Prof Rybiński ma rację ,że niebawem wiele banków będzie plajtować i żeby wycofywac siano jak najszybciej z zydowskich banków .w kwestii obligacji plecie dyrdymały jednak :
  Tutaj ciekawy glos z forum – ocena rządow PIS- dy .
  Prawda na 100% :
  Nie słuchajcie pana Rybińskiego. Rząd Szydło ma potężne problemy ze sprzedażą kolejnych obligacji rządowych. Tzw.obligacje zielone” leżą bez popytu. Talony dla otrzymujących +500+” nie są pobierane przez uprawnionych…..wolą gotówkę. Przy naszym ratingu rząd zapłaci duże oprocentowanie jeśli zaciągnie kolejne pożyczki w zachodnich bankach. Dlatego odświeżyli umowę z MFW na 8,5 mld euro. Zadłużają kraj na potęgę bo wpadli w pułapkę przez własną głupotę i cwaniactwo , a mianowicie przez „500+”. Brak im pieniędzy. Nowy budżet to jedna fikcja. Wycofajcie pieniądze z banków bo oni mają prawo sięgać do oszczędności ludności w sytuacjach kryzysowych. Ale nie kupujcie obligacji. Rybiński tak radzi bo pracuje dla PiS. A PiS ma problem ze zbyciem obligacji. Nie wierzcie Morawieckiemu. To hostoryk. Kłamie. Nie zna się na ekonomii. Doprowadzą Polskę do krachu.

  Polubienie

 8. Wiceminister kultury Jarosław Sellin zapowiedział, że jego nowy projekt nowelizacji ustawy o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej sprawi, że w Polsce będzie się kręcić filmy na potęgę …
  Ponad 100 mln zł rocznie — tyle rząd zamierza przeznaczyć na wsparcie kinematografii. Nie każdy pomysł jednak będzie mógł liczyć na dofinansowanie. Premiowane będą tylko określone pomysły — a konkretnie: takie, które promują „wartości polskiego dziedzictwa historycznego i kulturowego oraz filmy dla dzieci do lat 12”. Filmy z tego klucza liczyć mogą nawet na pokrycie równowartości 70 procent kosztów. „Zwykłe” filmy mogą dostać co najwyżej do 25 proc., ale również podlegały będą ścisłej selekcji. Operatorem wsparcia ma być Polski Fundusz Audiowizualny (PFA). To on będzie rozdzielać dotacje i decydować o ich wysokości. Dyrekcja organu ma zostać wyłoniona w drodze konkursu, zorganizowanego przez Ministerstwo Kultury. „Projekt wiąże się ze zwiększeniem dochodów budżetu państwa, mimo że równolegle generuje określone koszty. Bilans pozostaje jednak dodatni i zakłada ponad dwukrotny zwrot z inwestycji” — można przeczytać w komunikacie rządu. Ministerstwo zakłada bowiem, że filmy, do których dopłaci, mają się „zwrócić”. Operatorzy kin zostaną zobowiązani do codziennego raportowania do nowo powołanego Funduszu liczby wyemitowanych filmów, sprzedanych biletów i widzów.
  Co zastanawiające, filmy opowiadające o polskiej historii i dziedzictwie, zyskały w rządowym komunikacie miano „trudnych”. Od 2022 roku roczny budżet „kinowego” ma wzrosnąć o kolejne kilka milionów. Nieco przeraża to w kontekście pamiętnej awantury o patriotyczny gniot, jakim okazał się film „Historia Roja” opowiadający o żołnierzach wyklętych. Okazał się totalną klapą, mimo 2 milionów złotych dotacji, jaką otrzymał od Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Instytut usiłował wycofać się z dotacji, jednak ostatecznie przegrał przed sądem nie udało mu się odebrać pieniędzy.

  Czytaj więcej: https://pl.sputniknews.com/polska/201701034549227-polski-rzad-inwestuje-w-kino/

  A mnie się cholernie marzy nakręcić chociaż jeden film.
  Ale bez kasy, bez kilku chętnych, zdolnych osób marzenia nie da się zrealizować
  No i do tego korytka pierwsi będą ci co zawsze ,,sami swoi”

  Polubienie

 9. Najlepsze filmy są niemieckiej produkcji i kasy nie trzeba i znajomości też .Wystarczy ładna dupka z cycami i facet z wielkim przyrodzeniem .
  Oglądałem jeden erotyk niemiecki .
  Jedzie sobie facet z babą zacina się winda i się zaczyna .
  Ja ja ja weiter weiter i gut przez dwie godziny .
  Ty adminku byś się nadał . Dorobiłbyś do skromnej emeryturki i byłoby gites .

  Polubienie

 10. własnie podałem ci propozycję .Nie trzeba kasy ani samych swoich .Weżmiesz viagrę i zagrasz w niemieckim erotyku . Robota żadna tylko ruchy frykcyjne a worek euro zarobisz .Preferujesz? bu bu ha ha ha .
  cytat
  „A mnie się cholernie marzy nakręcić chociaż jeden film.
  Ale bez kasy, bez kilku chętnych, zdolnych osób marzenia nie da się zrealizować
  No i do tego korytka pierwsi będą ci co zawsze ,,sami swoi”

  Polubienie

 11. no i przy okazji na zdrowie ci adminku wyjdzie .Schudniesz i bedziesz miał trochę ruchu a ruch to zdrowie . Dziś zrobiłem 10 kg i czuję się jak apollo.

  Polubienie

 12. zydozerca
  3 Styczeń 2017 o 15:02
  bankier.pl
  MRPIPS: Więcej osób może …….na PiS ostrzyć noże .

  Od nowego roku wzrosły progi dochodowe, uprawniające do korzystania ze współfinansowanego przez UE programu Pomocy Żywnościowej 2014-2020 – poinformowało MRPiPS. Oznacza to, że z programu będzie mogła skorzystać większa liczba osób.
  Aktualna edycja programu (Podprogram 2016) rozpoczęła się w sierpniu i potrwa do czerwca 2017 r. Od nowego roku korzystać mogą z niego wszystkie znajdujące się w trudnej sytuacji osoby i rodziny, których dochód nie przekracza: 1 268 zł dla osoby samotnie gospodarującej (dotychczas było to 951 zł) oraz 1 028 zł dla osoby w rodzinie (dotychczas 771 zł). Poprzednie stawki obowiązywały od początku realizacji programu, tj. od grudnia 2014 r.
  Osoby chcące skorzystać z pomocy mogą się zgłaszać do swoich ośrodków pomocy społecznej (OPS) lub organizacji partnerskich Programu.

  Jeśli OPS zakwalifikuje osobę lub rodzinę do pomocy, wówczas do końca czerwca 2017 r. będzie ona uprawniona do otrzymywania paczek żywnościowych, których łączna roczna wartość na osobę lub rodzinę wynosi ok 230 zł. !!!!!!!!!!!!!

  W paczkach są m.in.: makarony, ryże, sery, mleko, przetwory z warzyw, owoców, konserwy mięsne, olej, cukier. Potrzebujący mogą też skorzystać z posiłków przygotowywanych np. w jadłodajniach Caritas Polska.

  WSADŹ RZĄDZĄCYM W D PĘ. PACZKĘ RAZEM Z BUTEM !!!

  Polubienie

 13. Zyga mnie się nie marzy zagrać w filmie, mnie się marzy zrealizować film, nagrać film.

  Taką scenę (erotyczną) gdybyś chciał zagrać to bardzo chętnie, byle byś znalazł partnerkę.
  Jako były bokser masz z pewnością dobrą fizyczną formę, kobietami też nie gardzisz a jakby trzeba była zapłacić partnerce za grę to i kasy ci nie brakuje.
  Sumując jesteś pierwszy na liście.

  Winda odpada, nie na moje możliwości bo niby jak para aktorów, kamerzysta, ze trzy kamery, chodzi o ujęcia z kilku stron, reżyser, odpowiednie światło, czyli zestaw lamp ma się w niej bez przeróbek zmieścić.

  Mam inny scenariusz.
  Siedzi sobie starszy zamożny pan z wędką na brzegu jeziora Kortowskiego i łapie rybki ( w tle jego luksusowy samochód), podchodzi do niego studentka z wydziału rybołówstwa śródlądowego Uniwersytetu Warm. Maz ( ta uczelnia styka się właśnie z brzegami tegoż jeziora) i pyta czy nie zechciałby nauczyć jej łapania ryb, nakładania robaka na haczyk itp.
  Później jest oczywiście cała nauka która w pewnym momencie zaczyna bardziej kojarzyć się z seksem niż z łowieniem rybek.
  A później są studenci w krzakach którzy nagrywają całą tą scenę.
  Studentka okazuje się niepełnoletnią licealistką, studenci szantażystami a starszy pan gangsterem III RP czyli byłym komendantem policji Komendy Wojewódzkiej.
  I dalej zaczyna się właściwy film
  Studenci szantażyści to też dzieci policjantów i złodziei czyli dzieci Vipów ….

  Polubienie

 14. Wracając do artykułu
  Profesor Łagowski pisze:
  ,,Ta niepodległość nie dała spodziewanych owoców, ponieważ wskutek Okrągłego Stołu „komuniści razem ze złodziejami” nadal panują w gospodarce i mediach; ludziom źle się żyje, ponieważ nomenklatura się uwłaszczyła i nie pozwala, aby rozwinęły się mechanizmy gospodarki rynkowej. Spróbujcie udowodnić, że to nieprawda.”
  Jest tu sporo nieprawdy i warto by profesorowi na to zwrócić uwagę.
  Po pierwsze media są w rekach zachodniego kapitału, piszą i chyba podają prawdę że w rękach kapitału niemieckiego.
  Po wtóre w gospodarce też prym wiodą zachodnie korporacje z większości krajów zachodniej Europy. Owszem są w niej także ,,komuniści i złodzieje”, ale raczej na resztkach a nie na całości.
  Nomenklatura się uwłaszczyła i nie pozwala by rozwinęły się mechanizmy rynkowe.
  No kurza twarz, jak się uwłaszczyła, jak wzięła zakłady pracy to chciał nie chciał produkują, handlują, konkurują, zatem mechanizmy gospodarcze działają . Nie działałyby te mechanizmy gdyby wszystkie zakłady zostały zrównane z ziemią i nic nowego nie powstało.
  Pisze pan profesor – Spróbujcie udowodnić, że to nieprawda.
  No to niech pan profesor spróbuje udowodnić że to prawda.

  W Olsztynie była duża fabryka mebli zatrudniała 2000 osób i została oddana Niemcom.
  Dziś tej fabryki nie ma, stanęły tam bloki mieszkalne.
  Ale pozwalniani robotnicy, że stolarze, leps,i gorsi, pootwierali na podwórkach i w wiejskich szopach różne małe zakładziki, jeden miał krajzegę, inny hebel, jeszcze inny młotek i zaczęli coś tam, coś tam produkować. Najpierw zawalili tak miejscowy rynek jak to się nigdy nie udało PRLowskiej fabryce, a później zawalili obwód kaliningradzki i dalej huzia na Rosję. Mechanizm gospodarczy tak zadziałał panie profesorze, ze ani Niemcy ani komuniści i złodzieje się tego nie spodziewali.
  Dalej pan profesor zauważa:
  ,,Tymczasem ten polityk nie tak dawno z pomocą swoich „żołnierzy”, ustami jednego z nich wykrzyczał wiecowe hasło: „rządzą nami komuniści i złodzieje”, zaś następnego dnia w Sejmie dokonał rozróżnienia między rodakami jego orientacji oraz orientacji lewicowo-liberalnej – jedni, to akowcy, a drudzy to gestapowcy. Jak na takie słowa reagować?”
  Być może niewiele osób zrozumiało co J. Kaczyński chciał przez to powiedzieć.
  A powiedział dokładnie i jednoznacznie.
  –Ja się qurwa mać z wami nie identyfikuję. Ta wasza banda od okrągłego stołu to już nie moja banda i nic z wami nie chcę mieć wspólnego.
  Teraz to są dla niego nie koledzy z Solidarności ale gestapowcy.
  (miał chyba na myśli głównie tego co miał dziadka w Wermachcie)

  No i stąd zostanie niedługo uznany za faszystę, dyktatora, wroga demokracji i praw człowieka.
  Już się taki jeden euro poseł znalazł co (chyba ze strachu) uciekł z PiS–u z powodów walki PiS–u z demokracją i Trybunałem Konstytucyjnym.
  Ktoś inny przepowiada śmierć Kaczyńskiego w 2017r.
  Ciekawe czy pojawi się znów seryjny samobójca?

  Polubienie

 15. Adm chłopie ty się szaleju ojadłeś .Alez brednie
  A kto był przy okrągłym żłobie a nie zmarły brat , ale durna PIS – da ci powie no tak Lechu był ale wódki nie pił i był taki smutny po widział co się dzieję ,a Bolek był bardzo zadowolony , Szechter pił i opowiadał fajne dowcipy .
  A Lechu tam był po to tylko , aby rozpracowywać swoich wrogów . Tak samo APA pisał gdy mu wkleiłem zdjęcie jak Trump mizia się z Clintonami ( on się miział z nimi na swoim ślubie bo rozpracowywał swoich wrogów tak pisał APA )
  Kużwa Admin jakie miał osiągnięcia Kalkstein będąc szefem NIK , prezydentem Warszawy czy prezydentem RP . Gówno miał nie osiągnięcia chyba ,że to jako pierwszy zaczął zapalać Hanukę jako prezio RP .
  Osiągnięciem było również mówienie idiotyzmów ,że bez wolnej Ukrainy nie ma wolnej Polski – jakaś herezja .
  Nazywanie ludzi dziadu konkretnie spieprzaj dziadu , ale przecież to opłacona prowokacja była .
  Kalkstein gdy menel obraził jego brata prezia uruchomił wszystkich łapaczy aby łapali jakiegoś głupiego menela , który po denaturacie obraził brata . Gdy go złapano sąd go zdaje się uniewinnił , a kto za ta zabawę zapłacił ? jak myślisz ?
  ile karetek pogotowia stało gdy Kalkstein wypoczywał w ośrodku ? . Kto za to zapłacił ?
  Kto mordę darł w Knesejmie , że wojna w Iraku to nasza wojna . Póżniej gorączka filipińska się przyznała ,że jego bidulkę Amerykanie oszukali .
  Słyszaleś aby chociaż jeden PIS-da skrytykowała SLD za obozy CIA .Człowieku oni tam podobno skubnęli CIA na 300 tys USD za które Amerykańce zapłacili a te kamerki wart ledwo 100 baksów .. Powołuję się tu na kumpla Goldberga – Michalkiewicza . Akurat to prawda a CIA to tacy idioci ,że płacili by 300 tys USD za kamerki warte 100 USD . Komu Michalkiewicz bajki opowiada ?
  Żaden PIS-da nie skrytykowała tych więzień . Trochę Ziobro , ale wtedy akurat był ziobrysta skłócony z bossem to obozy skrytykował ( złamanie konstytucji ) . Dziś jak jest u władzy i prezesunio nie buczy aby Ziobro uczył się języków a sam prezesunio nie zna żadnego języka to Ziobro morda w kubeł i już nie bulgocze bo ziobrystów nie ma .
  Podejrzewam adminku ,ze twoi wnukowie , wnuczki mają od Szydło po 5 stówek na gumy , pizze i czekoladki co miesiąc i tak temu PIS-dzie basujesz jak zaczadzony .
  Zrozum chłopie
  PIS + PO + SLD + Petru – to jeden h………………i nic więcej . A ty kużwa ciągle swoje durnoty .

  cytat:
  Być może niewiele osób zrozumiało co J. Kaczyński chciał przez to powiedzieć.
  A powiedział dokładnie i jednoznacznie.
  –Ja się qurwa mać z wami nie identyfikuję. Ta wasza banda od okrągłego stołu to już nie moja banda i nic z wami nie chcę mieć wspólnego.
  Teraz to są dla niego nie koledzy z Solidarności ale gestapowcy.
  (miał chyba na myśli głównie tego co miał dziadka w Wermachcie)

  I ADMINKU ZA DUZO NACZYTALEŚ SIĘ PEWNEGO PISOWSKIEGO HISTERYKA CO NAPISAŁ KNIGĘ O BOLKU . NIE CZYTAJ GO BO CAŁKIEM ZGŁUPIEJESZ A PRZYNAJMNIEJ TEGO CO PISZE O KALSTEINACH I OKRĄGŁYM ZŁOBIE .

  Polubienie

 16. Co nas czeka w 2017 roku czyli można powiedzieć już prawie dziś .
  Zródło żydomedia – durnowate programiki w stylu kawa czy herbata ? czy telewizja śniadaniowa .
  Zaczynamy drukowane :
  1. 2017 rok – OGROMNE PODWYŻKI UBEZPIECZENIA SAMOCHODOWEGO , PALIWA , MANDATÓW ITP .
  2. OGROMNE PODWYŻKI PAPIEROSY – ALKOHOL ORAZ PRODUKTY ŻYWNOŚCIOWE .
  3. OGROMNE PODWYŻKI – ENERGIA ELEKTRYCZNA , GAZ , WODA WYWÓZ ŚMIECI ITP .

  PRZECIEŻ KASA NA 500 PLUS MUSI BYĆ ,A WIĘC NA BATONIKI , CZEKOLADKI , PIZZE , HAMBURGERY KUPOWANE W WIADOMO CZYM.
  PONADTO SIANO NA BAJOŃSKIE ŻYCIE I PODWYŻKI DLA NIEROBÓW URZĘDASÓW NIŻSZEGO I WYŻSZEGO SZCZEBLA TEŻ BYĆ MUSZĄ .
  JESZCZE TYLKO W ŚRODĘ PO DRUGIM ŚNIADANIU POPIERDZĄ SOBIE W KRZESŁO , BO OCZYWIŚCIE PIĄTEK JUŻ WOLNY – DŁUGI WEEKEND .
  ŚWIĄTECZNEJ LABY CIĄG DALSZY .

  Polubienie

 17. zydozerca
  4 Styczeń 2017 o 09:21
  Bogaci składek ZUS nie płacą
  Jak działa najbardziej regresywny podatek w Polsce, czyli o dysfunkcjonalności systemu ZUS słów kilka
  respublika
  Paweł Stefan Załęski
  23 lipca i2015
  …..Jest to prymitywny i nieracjonalny sposób opodatkowania stosowany w gospodarkach o grabieżczym typie zarządzania, np. feudalnej czy kolonialnej.
  Mało zarabiający nie mogą płacić mniej, niż ustalono, a wysoko zarabiający nie muszą płacić więcej – stosownie do swoich zarobków. Jednak o ile na wejściu systemu składek ZUS obowiązują ograniczenia, nie ma ich na wyjściu. Wypłaty z ZUS nie są objęte żadnymi ograniczeniami. W efekcie mamy paradoksalną sytuację. Można wypłacać wyższe emerytury niż się wpłaca. Jeżeli prawdą jest, że najwyższa wypłacana przez ZUS emerytura wynosiła w 2014 ponad 14 tys. zł., to istnieje zatem grupa osób, które pobierają wyższe świadczenia niż mogą być wpłacane.
  Emerytury powyżej średniej krajowej pensji, czyli 4 tys. zł dostaje 4,2 proc. świadczeniobiorców, czyli ponad 200 tys. osób.
  Z drugiej strony skali mamy 0,8 proc. świadczeniobiorczyń, które dostają mniej niż 700 zł., czyli poniżej minimalnej emerytury, która wynosiła w 2014 r. 844,45 zł. (zob. raport ZUS). Świadczeniobiorczyń, ponieważ są to niemal w całości kobiety, które większość życia spędziły poza systemem ubezpieczeń pracując jako gospodynie domowe. Natomiast emerytalne tuzy to w olbrzymiej większości mężczyźni.
  Z ZUS wypłacane są emerytury zawyżone za pomocą arbitralnie określonego mnożnika. Jest to część zjawiska nazwanego już w latach osiemdziesiątych „uwłaszczeniem nomenklatury”. Nawet prezydenci dostają mniej.

  Polubienie

 18. A kto to jest Piotrowicz ? . To przecież swój chłop – kocha PIS
  A kto jest sędzia Kryże ? ( afera mięsna , Wawrzecki stryczek ) – To przecież swój chłop . Wiceminister sprawiedliwości podczas pierwszego rządzenia PIS- dy co wtorek obok Ziobry pokazujący się w pejsatej TV na konferencjach prasowych .
  Podsumowanie :
  Judeopolonia – Polin – IV RP – bu bu bu ha ha ha. Benny Hill.

  Polubienie

 19. A takich moncymonków w PIs-dzie jest więcej admin niż ty masz włosów na głowie przyjacielu .
  ZYD BĘDZIE ODBIERAŁ ZYDOWI UPOSAŻENIA PIENIĘZNE . OCZYWIŚCIE TAK NA NIBY
  BU BU HA HA HA .

  Polubienie

 20. Co nas czeka w 2017 roku czyli można powiedzieć już prawie dziś .
  Zródło żydomedia – durnowate programiki w stylu kawa czy herbata ? czy telewizja śniadaniowa .
  Zaczynamy drukowane :
  1. 2017 rok – OGROMNE PODWYŻKI UBEZPIECZENIA SAMOCHODOWEGO , PALIWA , MANDATÓW ITP .
  2. OGROMNE PODWYŻKI PAPIEROSY – ALKOHOL ORAZ PRODUKTY ŻYWNOŚCIOWE .
  3. OGROMNE PODWYŻKI – ENERGIA ELEKTRYCZNA , GAZ , WODA WYWÓZ ŚMIECI ITP .

  PRZECIEŻ KASA NA 500 PLUS MUSI BYĆ ,A WIĘC NA BATONIKI , CZEKOLADKI , PIZZE , HAMBURGERY KUPOWANE W WIADOMO CZYM.
  PONADTO SIANO NA BAJOŃSKIE ŻYCIE I PODWYŻKI DLA NIEROBÓW URZĘDASÓW NIŻSZEGO I WYŻSZEGO SZCZEBLA TEŻ BYĆ MUSZĄ .
  JESZCZE TYLKO W ŚRODĘ PO DRUGIM ŚNIADANIU POPIERDZĄ SOBIE W KRZESŁO , BO OCZYWIŚCIE PIĄTEK JUŻ WOLNY – DŁUGI WEEKEND .
  ŚWIĄTECZNEJ LABY CIĄG DALSZY .

  Polubienie

 21. Zyguś, ty na tym forum jesteś prawdziwym skarbem. Gdyby nie ty, to do reszty bym zdurniał i zakochał się w PiS–ie, albo może w którejś z posłanek tego ugrupowania, może nawet w tej co miała smaczne sałatki.
  Ale to co piszesz to już smutna przeszłość, tak musiało być by obalić komunę i wyrwać jej korzenie z serc Polaków.
  Teraz natomiast będzie wesoło i narodowo, a nawet sportowo, by nie powiedzieć odlotowo( bo nasze skoczki skaczą w locie).
  Wczoraj byłem w Obi i popatrz ty popatrz, żebyś wiedział jak tam wszystko zdrożało.
  Makabra i to taka że nie na moją kieszeń, a przecież ja ze swoją emerytura zaliczam się do ludzi zamożnych i szczęśliwych.
  Mój wnuczek zapewne dostaje 500 plus, ale być może z tej racji jest niezadowolony, bo już chyba po raz czwarty rodzice zapisali go na kurs pływania.
  W związku z tym poskarżył się babci, a babcia doniosła mi to co wnuczek powiedział.
  A powiedział tak.
  – Babciu, Oni myślą, że zrobią ze mnie sportowca, a nie myślą, że ja myślę inaczej.
  Więc ja myślę, że Oni nie myślą, że to 500 plus poszło w błoto, czyli w wodę…w basenie.
  A poza tym to trzeba popierać pana prezesa i panią premier bo jak nie PiS to kto, gestapo?

  My się PiS–u nie boimy
  My tych z PiSu przechytrzymy
  Do koryta bardzo chcemy
  My im władzę odbierzemy

  Tak właśnie śpiewa gestapo.

  Polubienie

 22. Adminku ja ciebie kocham bo ty jesteś świetny jajcarz i piszesz tak , że boki zrywać .
  Co do tej kobitki to podobno stara panna ,a więc jej zachowanie nie może dziwić . Pewien psychiatra powiedział , że baby bez chłopa głupieją więc czemu się tu dziwić? .

  Swoją drogą Szechter wczoraj piał ,że ta pani posłanka szarpała inną posłankę . Kobieta jest potwornie agresywna pluje jadem niesamowicie a to charakteryzuje stare panny czyż nie ?
  http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,21196715,pawlowicz-szarpala-i-popychala-poslanke-po-w-sejmie-kobieta.html

  Polubienie

 23. pytanie : czy to nie jest cyrk ? , a sam poseł Rozenek wczesniej wpierd…. batona też w Knesejmie . Moja wnuczka jest od tego towarzystwa mądrzejsza to nie dziwota ,że tu jest trzeci świat z takimi rządzącymi . Mnie to już jednak gó…. obchodzi raz mam z czego żyć , ptasiego mleka mi nie brak dwa już młody nie jestem

  Polubienie

 24. Adminku daję ci słowo ,że już ograniczam swoje pisanie .Najpierw bidulko żeś się tu męczył z facetem o 10 nickach . On zaprzestał pisania to teraz jakiś Zyga ci przynudza .Obiecuję ograniczę pisanie .
  A teraz adminku oglądaj sobie skoki tylko nie dostań orgazmu jak Stoch wygra ( to ten , któremu żydzi pozwolili się przelecieć na F- 16 kawałku złomu po tym jak wygrał w Rosji olimpiadę – nagroda bu bu ha ha ha ) .
  Jak myslisz ile dostał orgazmów jak wsiadał do tego złomu? .
  Obstawiam ,że trzy na raz .

  Polubienie

 25. Wróćmy jednak do poruszonego przez prof. Lagowskiego tematu.

  Otóż jeden z „etatowych” komentatorów rozmaitych portali, pan Roman Kafel z Teksasu b. dziaalacz Solidarności (o ktorej ktoś na tym forum napisal, ze to byl/est kompletny szajs) tak ocenił wywiad z Bronisławem Łagowskim:

  Za taki wywiad powinien wywiadowca dostac w niucha..a wywiedzony dodatkowo kopa w dupe!…..tak zeby w locie mu sie przypomnil raj utracony- czyli to, co osiagnelly taki i jemu podobne kurwy pachate intelektualne w PRLu:-))))

  Patrz:: https://wiernipolsce.wordpress.com/2017/01/03/prof-bronislaw-lagowski-rozziew-miedzy-rzeczywistoscia-i-nadrzeczywistoscia-w-polsce-i-nie-tylko/

  No cóż, „komuna” w Polsce – na wzór tej w późnym ZSRR – przegrała, bo PZPR ODCIĘŁO SIĘ OD MARKSIZMU. a przecież marksizm pojawil sie jako REAKCJA NA KAPITALIZM i na jego „zwierstwa” (jakby to powiedział mój kolega z Tel Aviwu, Moskwy oraz Kopperbergu w Szweciji, Izrael Adam Szamir). Wzorowany na pryncypiach starożytnej sekty pitagorejczyków w Krotonie (v wiek pne). komunizm przecież to była realizacja marzenia Jezusa Nazarejskiego, którego LOGOS brzmiał „predzej wielbłąd przez ucho igielne, niżli bogacz do Królestwa Niebieskiego”.

  I to wszystko trzymało się – także w Polsce – do momentu, kiedy członkom PZPR zakazywano się bogacić – w końcu partia socjalistyczna na terenie Królestwa Polskiego i Litwy nosiła dumną nazwę „Proletariat”,, a hasło PZPR brzmiało „Proletariusze wszystkich krajów łączcie się” (w walce z bogaczami). Gdy jednak Gierek (nie było mnie wtedy w Polsce) rzucil hasło „bogaćcie się” (enrichez-vous – jak Ludwik XIV) to omalże jak kolejny król Ludwik skończył – szczęśliwie nie na szafocie, tylko na zawal wymuszony sytuacją jaką swym „doganiactwem” sam stworzył.

  Tam gdzie komuniści nie mieli ambicji „doganiać Zachodu” – patrz Kuba wzglednie Korea Północna dzisiaj – komuna się nadal trzyma, choć po upadku ZSRR w obu tych krajach był okres śmiercionośnego głodu.

  Polubienie

 26. Nie wierzę adminku ,że ty byś się w takiej posłance zakochał .Oj adminku byś miał ciężki żywot i dziękuj opatrzności ,że masz taką żonkę ze ci i obiadek zrobi i brudne gatki wypierze opłaci rachunki w banku a ty majsterkujesz i popijasz piwko w garażu ha ha ha .
  cytat”
  zakochał się w PiS–ie, albo może w którejś z posłanek tego ugrupowania, może nawet w tej co miała smaczne sałatki.”

  Polubienie

 27. Jeśli NATO w okresie Jelcyna ,,przejechało” się po komunistycznej Jugosławii Milasenowicza, to czy przypadkiem nie ,,pojechałoby” tym samym sposobem także po Polsce gdyby wcześniej komunista Jaruzelski nie oddał władzy?
  Słyszałem taką pogadankę w amerykańskiej TV pomiędzy Buchananem, Kińskim, Aleksandrem High–em i senatorem Luganem o tym że trzeba być gotowym do zbombardowania Jugosławii i Polski gdyby wybory w Polsce wygrali komuniści.
  Jak wiemy do bombardowań Jugosławi jednak doszło, a komuniści w postaciach Kwaśniewskiego i Millera okazali się nie tyle komunistami co wiernymi i oddanymi sługusami Białego Domu
  Bombardowanie Polski przez NATO przy biernej postawie Jelcynowskiej Rosji , myślę, że taki scenariusz był możliwy.

  Polubienie

 28. ” Tam gdzie komuniści nie mieli ambicji „doganiać Zachodu” – patrz Kuba wzglednie Korea Północna dzisiaj – komuna się nadal trzyma, choć po upadku ZSRR w obu tych krajach był okres śmiercionośnego głodu.


  W socjalizmie podstawą jest uspołecznienie środków produkcji (w komunizmie chyba tyż?)
  Zatem Hahaha już widzę tych robotników z Korei płn i kuby jak dzielą się sprawiedliwie zyskiem wypracowanym w swojej fabryce.
  Powiedzmy sobie szczerze , że żadnego komunizmu nigdy i nigdzie na Ziemi jeszcze nie było, mozna co najwyżej w tym kontekście mówić o monarchii despotycznej vide boski Stalin, Mao, Kim…

  Polubienie

 29. ad „Zapytajnik”

  komunisci rządzili w Krotonie (pł. Italia) przez ponoć aż 50 lat – a potem była „rewolucja antykomunistyczna” po prostu Lud chciał do żłoba, a „proto-marksiści” im tego zabraniali – aż tych starożytnych proto-marksistów bądź pozabijano bądź zaczęli robić swe komuny gdzie indziej, na przyklad Eseńczycy w Izraelu za czasów Jezusa z Nazaretu…

  Polubienie

 30. FARCE : CLINTONS AND W WILL ATTEND TRUMP INAUGURATION
  Trump said he was gonna lock her up.

  Instead she will be toasting him and drinking champagne with him, along with her husband Bill. Both Trump and Bill have a mutual friend, Mossad agent Jeffrey Epstein.

  George W Bush will also attend.

  It’s such a freakin’ farce.

  Miał ją zapuszkować a teraz razem będą święcić sukces

  Polubienie

 31. julius
  To się nazywa kultura polityczna. Wszystkie szychy do stołu i hip hip hura, niech żyje nasza.
  Bo przecież kruk krukowi oka nie wykole.
  Nie tak jak u nas, przegrali, to mównicę okupują i puczu puczu śpiewają.

  Z tą naszą komuną to też było nieco śmiesznie.
  Pamiętam dyrektor zjednoczenia zapytał mnie kiedyś, czy nie chcę talonu na małego fiata.
  Pomyślałem sobie, ten mały fiat to jednak trochę za mały, wydać 59 tysięcy na takie coś szkoda mi było, z resztą tej kasy nie miałem, a było to niemal dokładnie dziesięć moich pensji.
  Podziękowałem, talonu nie wziąłem.
  Miesiąc później dowiedziałem się, że jakiś tam kierownik działu z tegoż zjednoczenia wziął ten talon, wykupił fiata i dzień później sprzedał go za 65 tysięcy.
  Rok później gdy się zaczęły strajki, władza talony zniosła i zaczęła sprzedawać samochody na przedpłaty. Ja już byłem wówczas prywaciarzem i zrobiłem wpłatę na poloneza za 330 tyś.
  No i gdy przyszło do odbierania wozu okazało się że na ulicy na której mieszkałem zaroiło się od polonezów.
  Towarzysze partyjni na posadach państwowych dostali skrętu kiszek, bo w nowym rozdaniu samochody trafiły do badylarzy i prywaciarzy omijając ich szerokim łukiem.
  Sprawiedliwość dziejowa jednak zaistniała.

  Polubienie

 32. I jak w tym kraju się nie śmiać .
  Sylwester był kilka dni temu a już dziś sikałem ze śmiechu .
  Zródło : żydomedia
  Andrzej Duda prezydent został człowiekiem roku według CBOS bu bu ha ha ha .

  Niestety politykom Islandii przychodzą poronione pomysły zorganizowania referendum w sprawie członkostwa w Jewrounii . Na szczęście Islandczycy są dużo mądrzejsi ( ponad 80 % ) i nie chcą za cholerę wchodzić do tego syfu .
  Islandczycy tak trzymać .Wielkie brawa . Jesteśmy z wami i kochamy was !!!!!!!!!!!!!!.
  Wiwat Islandia , która jest z dala od garbatonosowego bałaganu .Wiwat Islandczycy .!!!!!!!!!!!

  Polubienie

 33. Ad Juliusa

  Miał ją zapuszkować a teraz razem będą święcić sukces…

  … I BĘDĄ SOBIE WIERNI, AŻ DO GROBOWEJ DESKI! AMEN!

  Serdecznie pozdrawiam

  Polubienie

 34. BILL INTRODUCED TO MOVE US EMBASSY TO JERUSALEM

  jeśli dobrze zrozumialem, izraelscy żydzi się przygotowuja do zbiorowego przejścia na islam? Tak jak kiedyś polscy bogaci żydzi pokłóceni z ich ortodoksyjnym odłamem, masowo przeszli na katolicyzm za Jakuba Franka?

  No to Amerykanie będą mieli dobry przykład jak potrafi się ustawić Naród Wybrany pod swym nowym mesjaszem, zwanym Fredem Trumpem, wnukiem „sleazy” Freda T..

  Polubienie

 35. Ty admin nie pierdziel . Było tam siedzieć to bys sobie za free kupił na talony zywnościowe kilo salcesonu i pół litra . Zyłbys jak król a nie jak w PIslandzie za 1300 pln ma miech i jeszcze im za to w dupe włazisz i robisz za pisowskiego owsika tutaj . Tak ci dupa PIS dy smakuje?

  Polubienie

 36. ok kultura być musi przynajmniej na pokaz na zewnątrz adminku a wewnątrz żarcie w knesejmie podczas obrad i oczywiście prezes banku to ma wielkiego a pewien członek polityki rady pieniężnej małego . I to jest kultura żydowska , ale admn taką kulturę akceptuje .

  Polubienie

 37. no i hu… tam ze wschodnimi województwami i h… dupa i kamieni kupa oraz głupi ludek to kupi znane powiedzenie pewnego pisowca , ale dla adm taka kultura jest cooooooooooollllllllllll .Pozdrawiam adminku .

  Polubienie

 38. zydozerca
  5 Styczeń 2017 o 08:24
  Polska prywatyzacja jest pełna afer. I słusznie większości Polaków kojarzy się ze złodziejstwem. Dopiero po latach dowiadujemy się o roli różnego typu lobbystów w rodzaju Marka D., Gromosława C. czy ludzi z holdingu Jana Kulczyka zaangażowanych przy prywatyzacji TP SA.
  Za sztandarowy przykład aferalnej prywatyzacji trzeba uznać Program Powszechnej Prywatyzacji z połowy lat 90., który miał z milionów Polaków uczynić właścicieli. Jego pomysłodawcą był minister Janusz Lewandowski, a realizacją zajął się Wiesław Kaczmarek. Program zakończył się klapą, Narodowe Fundusze Inwestycyjne (NFI) zarządzające ponad 500 firmami po kolei bankrutowały, wyprzedając za grosze wiele przedsiębiorstw. Polacy nie zyskali nic, ci, którzy w odpowiednim czasie sprzedali swoje świadectwo udziałowe (trzeba było za nie zapłacić 20 zł), mogli dostać za nie najwyżej 100 zł, a NFI nazwano najdroższą porażką III RP. Pieniądze zarobiła na tym grupa biznesmenów i polityków, często uciekających się do korupcji i innych przestępczych działań.
  Historia wyprzedaży polskiego majątku narodowego po 1989 r. poraża skalą celowego niszczenia dobra, które mogło służyć ludziom. Zakłady zaorano, pracownicy poszli na bruk. Winnych nie pociągnięto do odpowiedzialności.

  Krzysztof Losz
  Za: Nasz Dziennik, Sobota-Niedziela, 15-16 września 2012, Nr 216 (4451)

  Polubienie

 39. zydozerca
  5 Styczeń 2017 o 08:24
  Sojusz Turcja-Rosja =pytania należy kierować do globalnych strategów i władców marionetek- kissinger,brzeziński,soros,rothschild & co.
  kto ostatnio gościł z wizytą na Kremlu ?

  Skandalicznie prowadzona prywatyzacja przyniosła Polakom upadek całych gałęzi przemysłu, gigantyczne bezrobocie, spadek poziomu życia. W roku 1990 stopa bezrobocia w Polsce wynosiła 6,5 proc., a bez pracy było 1,1 mln Polaków. Rok później ten wskaźnik wzrósł do 12,2 proc. (2,1 mln), a w 1994 – 16,4 proc. (2,9 mln). W pierwszych latach prywatyzacji mieliśmy także do czynienia z drastycznym spadkiem PKB – w 1994 r. był on niższy o kilkadziesiąt procent niż w 1989 roku.
  Przed skutkami takiej polityki prywatyzacyjnej przestrzegał Polaków jeszcze w 1990 r. prof. Milton Friedman, amerykański ekonomista, laureat Nagrody Nobla. Apelował, abyśmy nie popełniali błędu w postaci sprzedaży polskich firm cudzoziemcom, bo sprzedamy je “niemal za nic” i nic na tym nie zyskamy. – Pamiętajcie jedno: cudzoziemcy nie będą inwestować w Polsce po to, by pomóc Polsce, ale po to, by pomóc sobie – mówił Friedman w wywiadzie dla “Res Publiki”.
  Pierwszym akordem skoku na majątek wypracowany przez kilka pokoleń Polaków było uwłaszczenie się komunistycznej nomenklatury. Skala tego złodziejstwa była ogromna – w latach 1988-1989 powstało około 12 tys. spółek, które na bazie państwowego majątku zakładali dyrektorzy zakładów przy współudziale członków rodzin, urzędników i działaczy partyjnych. To ze spółek nomenklaturowych wyrosły fortuny ludzi, spośród których wielu jest dziś obecnych na listach najbogatszych. Inną formą wysysania aktywów z państwowych firm były przedsięwzięcia typu joint venture, w które zaangażowały się firmy zagraniczne lub polonijne – zakładane często przez komunistyczne służby specjalne.

  Polubienie

 40. zydozerca
  4 Styczeń 2017 o 19:21
  Według tegorocznej ustawy budżetowej w tym roku wydamy na administrację publiczną, czyli pensje i premie urzędników, utrzymanie budynków, w których mieszczą się urzędy oraz służbowe samochody, aż 13 579 056 000 zł. Tym samym każdy z 13 mln pracujących w sektorze prywatnym Polaków wyda na ich biurokratów 87 zł miesięcznie.
  Co ciekawe rząd Beaty Szydło jest znacznie hojniejszy dla urzędników niż II rząd Donalda Tuska i Ewy Kopacz. O ile PO w latach 2011-2015 podniosło wydatki na administrację „tylko” o 423 755 000 zł (3%), o tyle PiS w latach 2016-2017 zwiększył wydatki na ten cel aż o 977 565 000 zł (8%).
  rok kwota
  2017 13 579 056 000
  2016 13 219 067 000
  2015 12 601 491 000
  2014 12 379 483 000
  2013 12 196 923 000
  2012 12 025 600 000
  2011 12 177 736 000
  Źródło: Polskie Piekiełko Dane: Ministerstwo Finansów

  Polubienie

 41. No ale w III RP żyć się jakoś da – a jak nie, to fora ze dwora, swiat przed malkontentami otwarty. Przyjdą (tzn. przyjadą) chętni zza Sanu oraz (po części) zza Buga.

  No i czego tutaj Jewrejcom zazdrościć? Ja żyję według tak zwanej epikurejskiej zasadzie „Im mniej mamy tym lepiej żyjamy”. I tyle. (A do Szwajcarii na krótkie wakacje tez co pewien czas wylatamy.)

  Polubienie

 42. Na koniec śpiew dwóch a szkoda pisać . Mój owczarek podhalański zachorował gdy to usłyszał .
  Jacy śpiewacy taka Polin .

  Polubienie

 43. A żonę doktorku masz? . To jej to powiedz mądralo . Dostałbyś tłuczkiem do robienia schabowych po łbie i tyle by było:
  cytat:
  No i czego tutaj Jewrejcom zazdrościć? (Ja żyję według tak zwanej epikurejskiej zasadzie „Im mniej mamy tym lepiej żyjamy”. I tyle.

  Chyba ,że masz taką babę jak admin co ci zrobi obiad , wypierze brudne gatki i jeszcze opłaty zrobi a ty tylko bumelujesz doktorku i to wszystko za 1300 pln na miesiąc dla baby , ale baba admina to jedna na milion .

  Polubienie

 44. zydozerca
  5 Styczeń 2017 o 16:09
  My będziemy długo rządzić. Przynajmniej trzy kadencje” – tvp.info
  6 godzin temu – Wicepremier Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla „Polski The Times”. … W jego opinii system III RP „wyhodował swoje ośrodki dominacji …..
  komentarze :
  hallo @Faust /independent trader.pl/
  „…. taki np. Morawiecki lansuje sie w mediach z pewnymi marzeniami, z których część jest polityczną papką serwowaną ulicy na życzenie Nielota. Jego podwładni to oglądają (ale nie wiedza co jest papką, bo to nie ich poziom tajności) i gdy są następnie proszeni o raporty to nieswiadomie robia je pod szefa.
  Morawiecki myśli: ale jestem gość, przewidziałem to!
  W taki sposób zaczyna odpadać od reala.”
  wtyka żydobanksterów kosMateusz Jakub Z/MORAwiecki
  ( ur. 20 czerwca 1968 we Wrocławiu) – wiceprezes Rady Ministrów i minister rozwoju patologii oraz finansowania mafii żydowskiej,
  syn Kornela Morawieckiego-SOLIDARNOŚĆ przeWałczcząca
  Program wicepremiera Morawieckiego zakłada zwiększenie „ubankowienia”, czyli długu, zwolnienie z podatku bankowego obligacji skarbowych, wprowadzenie e-paragonu, wyeliminowanie z obrotu gotówki, poparcie dla umów TTIP i CETA czy zwiększenie fiskalizmu (jednolity podatek i jednolity plik kontrolny). Zwiększenie zadłużenia zawsze, prędzej czy później, skutkuje przykręceniem śruby podatkowej, która ma wycisnąć pieniądze potrzebne do spłaty wierzytelności. Szczególnie absurdalny jest pomysł budowania polskiego kapitału przemysłowego w oparciu o zagraniczny kredyt. Plan Morawieckiego, z pozoru oparty na patriotyzmie gospodarczym, jest logiczną kontynuacją planu Balcerowicza.

  Polubienie

 45. Zygus dzisiej nie w sosie.

  Dziś żona do mnie w południe– poszedł byś odśnieżył
  Ja do żony –kotku, taki jestem słaby.
  Pół godziny później wyglądam przez okno, taras odśnieżony, żona odśnieża wjazd do garażu.
  Na obiad przygotowała kopytka i wątróbka przysmażana z cebulką, dodatek kiszona kapusta, na deser kawałek ciasta z wiśniami, lampka wina czerwonego z wiśni, własnej produkcji.
  Nigdzie mi tak nie będzie dobrze jak w Polsce.

  Polubienie

 46. Zygus 5 Styczeń 2017 o 15:10
  A żonę doktorku masz? . To jej to powiedz mądralo . Dostałbyś tłuczkiem do robienia schabowych po łbie i tyle by było:
  cytat:
  No i czego tutaj Jewrejcom zazdrościć? (Ja żyję według tak zwanej epikurejskiej zasadzie „Im mniej mamy tym lepiej żyjamy”. I tyle.”

  Ty se Zygus nie kpij z doktorka, uważaj, bo doktorek to postawny gość a do tego góral, wiem co mówię, miałem kiedyś takiego sąsiada (podobny typ „żylasty” ) miał skubany krzepe
  Pan Marek ten z prawej:

  Polubienie

 47. adminku zawsze mam humor przecież dobrze wiesz o tym a moje wpisy to jedne wielkie jajca z Polin i z rządzących . Po prostu nie ponimaju ludzi , którzy kochają PIS .Dla mnie to jakieś szaleństwo mózgu .
  Faktycznie może mnie ponosi czasami , ale jak by ci baba całymi dniami słuchała Rydzola to już byś dawno zwariował a ja się trzymam . Aby do wiosny to już będę całymi dniami w ogrodzie .
  Wyjazd mi się w góry do Krościenka przesunął bo wnuczka mi kwękała , że chce ze mną jechać no i czekam do tych ferii a wnuczka najważniejsza czyż nie adminku ?

  Polubienie

 48. Admin zamienimy się dam ci moją w cholerę razem z programami i słuchowiskami Rydzola razem z anioł pański o 21.00 daj mi twój skarb i jeszcze ci do tego z 500 Euro dołożę na miesiąc abyś był z moją cholerą . To jak deal ?

  Dziś żona do mnie w południe– poszedł byś odśnieżył
  Ja do żony –kotku, taki jestem słaby.
  Pół godziny później wyglądam przez okno, taras odśnieżony, żona odśnieża wjazd do garażu.
  Na obiad przygotowała kopytka i wątróbka przysmażana z cebulką, dodatek kiszona kapusta, na deser kawałek ciasta z wiśniami, lampka wina czerwonego z wiśni, własnej produkcji.
  Nigdzie mi tak nie będzie dobrze jak w Polsce.

  Polubienie

 49. Odśnieżanie : moja baba to mnie już 0 7 rano zagoniła do odśnieżania . Mówię babie zaraz za 10 minut a ona ” nie ma za 10 minut teraz bo ktoś się pośliżgnie złamie nogę i będzie kłopot .
  Cóż było robić 2 godziny odśnieżałem a ona w pięknym domku kawusia , ciasteczka i radyjo Maryja .
  Dałbym ci moją cholerę to by cię ustawiła do pionu za 5 minut i bys ozdrowiał .

  Polubienie

 50. odp Zapytajnik
  a myślisz ze ja nie mam krzepy? .Wiesz ile lat boks trenowałem ? Jeszcze niejednemu osiłkowi bym dal radę . wiesz ile chlop ze wsi ma krzepy ? więcej duzo więcej niz góral
  cytat
  „Ty se Zygus nie kpij z doktorka, uważaj, bo doktorek to postawny gość a do tego góral, wiem co mówię, miałem kiedyś takiego sąsiada (podobny typ „żylasty” ) miał skubany krzepe
  Pan Marek ten z prawej:”

  Polubienie

 51. Wiem ze pan doktor ten z prawej . Ma krzepę to widać .Przypomina mi harnasia inaczej przywódca zbójów .Tylko akurat tego co mu Janosik dał w pierdo……….. Na pocieszenie tamtem harnaś tez mial krzepę i Janosik musial się cholernie namęczyć .

  Polubienie

 52. Ps.Wybacz Zygi, ale chłop polski kojarzy mi się z 40letnim starcem mocno zjaranym robota i bimbrem. Wielu ich w życiu widziałem , taki jak dozyje 70siatki to może mówić o cudzie.

  Polubienie

 53. Widzisz przyjacielu parę sprostowań bo widzę ,że młodzik (chociaż mogę sie mylić) z ciebie .
  Nie myl Reichu z UK bo tam Polacy pracują na zmywakach , u Hindusów myją kible czy podłogi lub podcierają dupę chorym psychicznie Anglikom w prywatnych ośrodkach za w sumie duże siano i to jest najlepsza dla nich robota .Najgorzej jest na północy Anglii – zima tam jak cholera roboty żadnej bo bohatyr Polin Margaret była premier polikwidowała kopalnię i roboty niet w dodatku powietrze tam h…. i uzywając słownictwa naszych żydów … h…. dupa i kamieni kupa .
  Bywałem w Anglii nie raz to wiem co pisze głównie wycieczki chociaż tylko wycieczki i dwa razy odwiedzałem znajomych i raz byłem na ślubie mojego chrześniaka w Kosciele anglikańskim .
  I wiesz ,że nawet mu prezent na slubie dali tamtejsi duchowni , bo tam się płaci podatki jak nalezysz do jakiegoś Kościółka nie ten bałagan co u nas .
  Widzisz w Niemczech nie robiłem na zmywaku tylko byłem przez 5 lat czyściłem maszyny robiące lody czy ciastka itp . Po pięciu latach sprzedawałem pyszne ciasteczka , babeczki w cukierni bo juz cos szprechałem.
  Widzisz szanowny panie miastowy nie każdy chłop pije bimber . Na przykład ja tylko niemieckie i irlandzkie piwko i to codziennie .
  Gdzie trenowałem boks ?
  Nie uwierzysz ale zacząłem w wojsku Gomułki ( po wojsku jeżdziłem 2 razy w tygodniu do Lublina na treningi ) . Tam nawet zrobiłem prawo jazdy oczywiście w ludowym wojsku . Widzisz jaka korzyść była w ludowym wojsku polskim .Zapisz się do formacji Singera zobaczymy co on ci zaoferuje ? 500 pln na pizze i nic poza tym może da ci talon na 2 stówki do carefour .
  Mam nadzieję ,ze ta PIS-da tak będzie rządzić ,że ty nie będziesz zmuszony wyjeżdzać za granicę , aby zarobić na kawałek chleba jak my w latach 90 po objęciu władzy przez zydów .
  Czego ci życze z całego serca . Życzę ci także tego abyś nigdy na własnej skórze nie przekonał się co znaczy bezrobocie i brak pieniędzy na kawałek chleba .
  Nie ma sensu się obrażać nawzajem skoro w sieci się nie znamy jesteśmy anonimowi .
  Za duzo się rozpisałem takze kończę .

  Polubienie

 54. Uzupełnienie : Gdy byłem w Niemczech zatrzesienie było polskich kur….. jak jest teraz nie wiem . dobrze zaplacisz robili takie fiki- miki szanowny kolego ,że byłbyś w szoku i to wielkim .

  Polubienie

 55. Uzupełnienie : trafilłeś tu w 10 : chłop na wsi zarobiony umiera w wieku 60 góra 70 lat a baby dożywają nawet do 90 czy 100 Gdy dozyje setki zyd takiej babie daje w nagrodę dodatek do emerytury czy renty w wysokości = równowartość 1000 euro .Przykladki ze baba dozywa setki są ,że chlop nie ma .
  ale to baby chlopów meczą dlatego te chlopy tak szybko idą do piachu .

  Polubienie

 56. Tak wygląda wojsko dzisiejsze a raczej ludzie , którzy nim kierują .
  doradca podobny do mojego 10 letniego wnusia Pawełka .Tak mi powiedziała żona.
  Ministrze weż mojego wnusia za drugiego doradcę .To zdolny dzieciak .
  Całą tabliczkę mnożenia już umie .Na doradcę się nada . to niezła fucha :

  Polubienie

 57. No i wymyśli jak urwać jaja Putinowi szybciej niż ten Amerykanin chociaż gdy jak będzie rządził Trump to urwanie jaja Putinowi już priorytetem nie będzie .

  Polubienie

 58. Zyguś
  Coś mi się widzi, że na scenę wszedł nowy silny zawodnik Zapytajnik i lekko z nim mieć nie będziesz, w dodatku prawdopodobnie góral, a u nich nie tylko twarde pieści ale i zbójnickie ciupagi, więc bądź ostrożny, nie nadepnij mu przypadkiem na nagniotek bo będziesz miał przechlapane

  Polubienie

 59. Koniecznie jest obmyślenie natomiast strategii jak dalej pomagać tym bidulkom banderowcom i zatrudnienie kogoś z Polin kto by cerował skarpety prezydentowi Ukrainy bo do Polin przyjechał z dziurawą skarpetą .
  Dziura ukazała się gdy klękał .
  Szerzej artykuły internetowe niezależne .

  Polubienie

 60. Zapomniałem dodać, ja bez pieniędzy potrafię się obyć, bez mojej żony niestety nie. Szczególnie teraz gdy trzy razy dziennie bada mi ciśnienie, jak zalecił lekarz zwany rodzinnym

  Polubienie

 61. Nie adminku bo po pierwsze to mi się nie chce po drugie wystrzelałem się z APA z amunicji po trzecie to już ostatni dzień mojego pisania na forum .
  Mam sporo tekstów do tłumaczenia na niemiecki , codziennie dzieciaki przychodzą na lekcje niemieckiego . Trochę pożartowałem porobiłem sobie jajec , ale szkoda dalej już czasu na pierdoły .
  Moje motto :
  śmiech to zdrowie . Żegnam .

  cytat:
  Zyguś
  Coś mi się widzi, że na scenę wszedł nowy silny zawodnik Zapytajnik i lekko z nim mieć nie będziesz, w dodatku prawdopodobnie góral, a u nich nie tylko twarde pieści ale i zbójnickie ciupagi, więc bądź ostrożny, nie nadepnij mu przypadkiem na nagniotek bo będziesz miał przechlapane

  Polubienie

 62. Adminku ja sie górali nie boję i jak trzeba to i góralowi przylozę jak bedzie się o to prosił chociaż ja juz wiekowy człowiek i blisko mi do madejowego łoża i oglądania striptisu pieknych diablic .

  Polubienie

 63. ……Otóż jeden z „etatowych” komentatorów rozmaitych portali, pan Roman Kafel z Teksasu b. dziaalacz Solidarności (o ktorej ktoś na tym forum napisal, ze to byl/est kompletny szajs) tak ocenił wywiad z Bronisławem Łagowskim: (markglogg )

  Za taki wywiad powinien wywiadowca dostac w niucha..a wywiedzony dodatkowo kopa w dupe!…..tak zeby w locie mu sie przypomnil raj utracony- czyli to, co osiagnelly taki i jemu podobne kurwy pachate intelektualne w PRLu:-))))
  ———–
  Myślę, że za taki komentarz to raczej pan Romuś powinien dostać kopa (podwójnego) w d…

  Pozwoliłem sobie przeczytać po raz kolejny profesora Łagiewskiego, jako że to co mówi jest i ciekawe i z sensem i wiele w tym jest racji.
  Natomiast obserwując to co się dzieje od paru lat w Polsce i w polskiej polityce mam jednak przekonanie, że Jarosław Kaczyński i cały jego obóz, po pierwsze mają świadomość szkodliwości polityki jaka miała miejsce w latach ubiegłych, szkód jakie w związku z nią wyrządzono Polsce, polskiej gospodarce i polskiemu społeczeństwu, po wtóre całkowicie odchodzi od tej polityki próbując wywalczyć Polsce nową niezależną pozycję w Unii Europejskiej, a w polityce wewnętrznej stawiając na działania prospołeczne, w tym na odbudowę polskiej gospodarki.
  Kaczyński artykułując hasło ,,Cała polska z was się śmieje, komuniści i złodzieje” jednoznacznie i całkowicie odcina się od okrągłego stołu i potwierdza to zdaniem ,,My to akowcy wy to gestapowcy”
  Warto to zauważyć i warto to docenić, gdyż nie wykluczone, że mamy w końcu rząd, który myśli polskim interesem i polską racją stanu, mimo bledów jakie popełnia kierując się wciąż silną i nieuzasadnioną rusofobią w polityce do naszego wschodniego sąsiada i nadmierną wiarą w sojusz i braterstwo z Ameryką.
  Zatem dziś obecny rząd ganiąc za politykę w stosunku do USA, Rosji i Ukrainy trzeba wspierać w tym co robi w polityce wewnętrznej i w stosunku do UE.

  Polubienie

 64. cytat admin :
  Zapomniałem dodać, ja bez pieniędzy potrafię się obyć, bez mojej żony niestety nie. Szczególnie teraz gdy trzy razy dziennie bada mi ciśnienie, jak zalecił lekarz zwany rodzinnym

  Powiem ci adminku tak na zakończenie mojej tu obecności . Dupy jak APA ci nie trułem przez 7 lat ledwo kilka tygodni i mam satysfakcję , że go przegoniłem .
  Adminku moja zabeńko a co ty tak swoją babę wykorzystujesz , że ona cię jeszcze nie kopnęła w dupę .
  zmuszasz swoja babę ,zeby mierzyla ci cisnienie bidulko , a nie mozesz nauczyć się sam mierzyć bidulko ty adminku .
  Mi baba cisnienia nie mierzy .Sam się nauczyłem mierzyć i mierzę je od dawna nie na jakimś elektornucznym żydowskim gównie , które mierzy cuda wianki a na prawdziwym lekarskim z pompką .
  Baba mi nie mierzy jak tobie .
  I wiesz jakie mam bidulko ty moja :
  145 / 85 czasami 145 / 90 gdy troche piwa wypije .
  Na mój wiek wzorcowe gołąbku adminku ty mój .
  A wiesz ty ,że na takie ciśnienie trzeba cięzko pracować :
  1.jeść beztłuszczowe jogurty , trochę kefiru . Rybki ale tez nie wszystkie . Specjalne pieczywo , czarne bułeczki grachanki tzw .
  2 .Podstawowa rzecz duzo ruchu .Dziennie robię 8 – 10 kilometrów i mam jeszcze w domu ciężarki i rowerek do ćwiczeń.
  Adminku chcesz mieć takie cudne cisnienie jak ja to :
  1. ruch ruch ruch chłopie – dziennie na początek 4 kilometry .
  2. Nie żreć gówna : boczuś , kiełbaska i nie pić gówna kawa czy mocna herbata to będziesz miał 145 / 85
  ale jak ty adminku żresz schabowe , bigosik i inne frykasy co ci zona ugotuje bumelancie do tego winko i zero ruchu to nie dziw się ,że masz
  180 / 100 i twoja baba płacze i boi się o ciebie .
  niech ta baba cię wezmie trochę do galopu przestanie rozpieszczać zagoni do fizycznej roboty to od razu będziesz mial cudne ciśnienie .
  Nie obrażaj się adminku i do zobaczenia w lepszych czasach .
  Trzymaj się .

  Polubienie

 65. a cisnienie musi byc dobre inaczej wylew po tym lewej strony nie czujesz ręka , noga kamień jesteś warzywo .dlatego nie dziw się że żonka ci cisnienie mierzy trzy razy dziennie chociaz straszna z niej panikara bo trzy razy to za duzo .wystarczy dwa razy rano i wieczorem i pamiętaj adminku przed pomiarem się rozluznij pomysl o pieknych kobietach i przed pomiarem nie czytaj moich postów bo się tak zdenerwujesz bidulko ze ci wyskoczy pomiar 190 / 110 . i swoja babe prędzej do grobu wpędzisz z nerwów a ty będziesz dalej żył ha ha ha .

  Polubienie

 66. Saka-Tigraḫauda
  6 Styczeń 2017 o 03:20
  Ludność Ełku jest zagubiona po ostatnich wydarzeniach. Poczytajcie wpisy na lokalnych forach. Młodzież bez perspektyw, nie jest świadoma położenia w jakim się znalazła. Niepewność, wszechogarniające cwaniactwo judeo katolickich elit, to zrodziło wydarzenia z niedzieli. Ważne jest dotarcie do tych ludzi z pozytywistycznym przekazem. Ważny jest lokalny głos w każdej takiej sprawie. Tak jak w Żurawlowie.

  http://elk.wm.pl/409773,Kolejna-osoba-po-zamieszkach-trafila-do-aresztu.html#axzz4UwWJGdI7

  Polubienie

 67. „Tam nawet zrobiłem prawo jazdy oczywiście w ludowym wojsku . Widzisz jaka korzyść była w ludowym wojsku polskim”

  Tam poznałeś APacza, i tak zaczęła się wasza przyjaźń do grobowej deski.

  Polubienie

 68. Oj nie przyjacielu ja tylko prosty plutonowy a APA to major i taki jak by coś zmalował gdyby go pzrenieść w czasie do III RP żydo i dałby w mordę gliniarzowi w pubie musiałaby być specjalna interwencja dla plutonowego cóż zwykła interwencyja żandarmerii .

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s