MISOLOGOS czyli SYSTEM PROMOCJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ WIARY


MISOLOGOS

czyli

SYSTEM PROMOCJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ WIARY

Judeochrystianizm 2

Epikurejskie posłanie” PAN w Z-nem na Rok Pański 2017

muszę przestać wierzyć, aby zacząć myśleć ” – Immanuel Kant cytowany przez Benedykta XVI w jego „Wykładzie w Regensburgu„, 2006

Na stronie internetowej Duszpasterstwa Akademickiego przy kościele św. Jakuba w Gdańsku-Oliwie, znalazłem zwięzły opis,, SYSTEMU PROMOCJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ WIARY, rodzaju skonstruowanego w starożytności „proto-Matrixa”, wiodącego Ludzkość w stan nie Kończącego się Uwielbienia Boga. Tytuł tego króciutkiego, ilustrowanego „akademickimi” szkicami opracowania, brzmi:

„Człowiek zmysłowy” versus „człowiek duchowy” w naukach Apostoła Pawła

(W nawiązaniu do Homilii z 19.02.2012r.)

Poniższy schemat znajdujemy w Pierwszym Liście św. Pawła do Koryntian 2:9-3:9

1. Człowiek zmysłowy

Człowiek zmysłowy nie przyjął Chrystusa jako Pana życia, żyje zmysłami, nie odnosi się do Prawa Bożego, nie kieruje się Duchem Bożym. Żyje tak, jakby Boga nie było.

(obrazek 1)

2. Człowiek cielesny

Człowiek cielesny uznał Jezusa i Duch Święty jest w nim obecny, jednak bardziej jeszcze stawia siebie i swoje sprawy, także rany, w centrum, co nie pozwala mu doświadczać Bożej radości, wolności i pokoju.

Jeszcze bowiem cieleśni jesteście. Bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście i czy na sposób ludzki nie postępujecie?” (I Kor 3:3-4)

(obrazek 2)

3. Człowiek duchowy

Człowiek duchowy natomiast ustępuje miejsca z tronu dla Chrystusa (Pana; na rysunkach oznaczonego jako „xP”), Jemu wkłada koronę na głowę i postępuje tak jak On tego chce, jest „pobożny” – Boży. Jest wolny od siebie samego, „zapomina o sobie”, a Bóg troszczy się o niego. Kieruje się Duchem Bożym.

Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu („xP”), tak w Nim postępujcie: zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności. Baczcie, aby kto was nie zagarnął w niewolę przez tę filozofię będącą czczym oszustwem, opartą na ludzkiej tylko tradycji, na żywiołach świata*, a nie na Chrystusie („xP”). ” (Kol 2:6-8).

A oto te obrazki, ilustrujące stan umysłu ludzi: 1 – zmysłowych „xP” nie znających; 2 – cielesnych, czyli wciąż operujących własnymi mniemaniami; oraz 3 – duchowych dla „xPcałkowicie wypróżnionych z przejawów samodzielnego myślenia :

czlowiek-wierzacy-w-boga
Jako stary akademicki nauczyciel filozofii nie mogłem się powstrzymać od uwagi, że promowana przez św. Pawła – a zapewne i przez duszpasterstwo akademickie „Jakubek” w Oliwie – klasa ludzi bezkrytyczne się modlących do boga „xP”, (obrazek 3) została określona jako „mikropsychoi” przez Arystotelesa, starożytnego „ojca” nowoczesnej psychologii. Według niego bowiem „nie ma nic w umyśle czego wcześniej nie było odczute przez zmysły” (nihil est in intellectu quod non prius fuerit in sensu). Co więcej, spostrzegawczy czytelnik ogólnie dostępnych Ewangelii pozwala sobie zauważyć, że ten „pauliński” trójpodział ludzi polega na wychwalaniu zachowań dokładnie odwrotnych do tych zalecanych – oraz praktykowanych – przez znanego z przekazu Ewangelii Jezusa Nazarejskiego (~xP; ~ w logice oznacza negację).

Odnośnie „nędzy duchowej” takiego Spostrzegawczego Czytelnika biblijnych tekstów Apostoł Paweł stwierdził coś takiego przy okazji wychwalania Mądrości Krzyża xP:

Człowiek zmysłowy bowiem nie pojmuje tego, co jest z Bożego Ducha. Głupstwem mu się to wydaje i nie może tego poznać, bo tylko duchem można to rozsądzić. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, lecz sam przez nikogo nie jest sądzony. Któż więc poznał zamysł Pana tak, by Go mógł pouczać? My właśnie znamy zamysł xP, czyli Chrystusowy.(I Kor 2).

Chciało by się rzec, e tam, takie to apostolskie klituś bajtuś. dla mało myślących parafian. Dojrzały umysłowo przedstawiciel gatunku Homo sapiens z łatwością potrafi rozszyfrować kto zacz św. Paweł i na czym polega realizowany przezeń „zamysł Chrystusowy”.

Mianowicie odnotowany w Ewangeliach ZAMYSŁ JEZUSA z Nazaretu (czyli zamysł ~xP), był dokładnie odwrotny niż ten, który głosił występujący w jego imieniu „13 apostoł”. Jezus bowiem nauczał: „Lampą ciała jest twoje oko. Jeśli twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało będzie rozświetlone. Lecz jeśli jest chore, ciało twoje będzie również w ciemności.” (Łk 11:34) Dla Jezusa, który wg historyka Tadeusza Zielińskiego był wychowany na sposób „helleński”, CZŁOWIEK ZMYSŁOWY to BYŁ IDEAŁ HOMO SAPIENS, czyli człowieka zdolnego, dzięki sprawnym zmysłom, oraz sprawnym aparacie asocjującym kory mózgowej, rozstrzygać co jest prawdą a co UŁUDĄ. Według przed półwieczem bardzo znanego filozofa Rogera Garaudy « Chrystus Pawła (xP) to nie Jezus (~xP) ». Św. Paweł to był wyjątkowo prymitywny, PRZEDRZEŹNIAJĄCY JEZUSA religijny oszust. I to oszust pracujący według reguł ROZBÓJNICZEGO SYSTEMU religijnego znanego jako Stary Testament. Stąd też i sukces jego „Listów do parafian” w Testamencie Nowym.

Jak te zasady „Bożego Ustroju” wrogów Homo sapiens funkcjonują?

Pozwolę sobie przytoczyć, podaną niedawno przez krakowskiego filozofa Bronisława Łagowskiego bardzo elegancką definicję pojęcia „nadrzeczywistości”, którą BIZNESMENI WIARY stwarzają: „Jest to intencjonalnie wykreowana wizja podana masom do wierzenia, poparta zastraszaniem i przekupstwem tak, by ludzie myśleli lub udawali, że myślą, że jeśli nawet nie jest prawdziwa, to jest ważniejsza niż fakty.

c581agowski-660x375
Bo przecież na takim cynicznym eksploatowaniu lęków oraz nadziei, stworzonych przez nadrzeczywistość rozgłaszaną przez kapłaństwo „chrystusowe”, polega cały, trwający od lat blisko trzech tysięcy, sukces „Kryminalnej Historii (Żydo)Chrześcijaństwa” spisanej przez Karlheinza Deschnera pod koniec XX wieku, aż w 10 tomach tej księgi.

A oto szczegóły mechanizmu Stwarzania Nadrzeczywistości, kolektywnym wysiłkiem wyspecjalizowanego w tego typu działalności kleru. Na rysunku 1 pojawia się taki właśnie „nadrzeczywisty (po)twór wyobraźni”, w formie znaczka „xP”, określony jako CHIMERA przez ściętego i spalonego na stosie, z nakazu Episkopatu, na warszawskim Rynku w roku 1689 Kazimierza Łyszczyńskiego.

kazimerz-lyszczynski
Promocja tej „chimery xP” (oznaczać ją będę także bardziej wyraziście jako „XP) w kolejnych stuleciach doprowadziła do coraz bardziej bezwzględnych wojen między chrześcijanami nawzajem oskarżającymi się o herezję. A po chwilowym ustaniu tych wojen (Pokój Westfalski 1648) rozpoczęła się „na wyścigi” przemysłowa dewastacja Przyrody, owocująca zniszczeniem całych masywów górskich i wyginięciem setek już gatunków dzikich zwierząt. Po prostu realizacja podstawowego nakazu Boga Biblii „panujcie nad Ziemią”, MUSI DOPROWADZIĆ DO TOTALNEJ KATASTROFY PRZYRODY, traktowanej jako „zło samo w sobie” przez „zhebraizowanych” chrześcijan, tworzących podgatunek homo imbecilis. (Patrz krótki esej Lynn White „Historical Roots of Our Ecological Crisis” z 1967 roku, oraz ma niedoszła Meta-Ph.D. Thesis z U.C. Berkeley w roku 1972)

czyncie-sobie-ziemie-poddana

 Dlaczego cała historia chrześcijaństwa musi – jeśli jej w jakiś sposób nie zneutralizujemy – zakończyć się gigantyczną katastrofą, wskazuje obrazek 3, na którym to „pobożny człowieczek” sam wytrzebił się ze swych „zwierzęcych” odruchów mózgu, spontanicznie asocjujących doznania jego zmysłów. Wskutek tej auto-kastracji ROZUMU (po grecku LOGOSU) bezkrytycznie „zawierzył” on Panu w formie ukoronowanej przezeń chimery XP. Do czegóż jednak ten (po)twór HEBRAJSKIEJ WYOBRAŹNI apostoła Pawła, niedawno podniesiony w Sanktuarium w krakowskich Łagiewnikach do godności Króla Polski, przyucza próbującego stać się pobożnym głupka?

– Po pierwsze do IGNORANCJI, polegającej na odcięciu się od bardziej wysublimowanych spostrzeżeń oraz rozumowań (patrz pilnie niedostrzegana przez chrześcijański kler uwaga Rogera Garaudy, że Chrystus XP to ~Jezus z Nazaretu.)

– Po drugie do PODŁOŚCI, widocznej w ogłoszonym przez św. Pawła „zamyśle Chrystusowym”. Ten, twórczo skopiowany z praktyk „odkupicielskich” jerozolimskiej Świątyni, „zamysł boży” polega na tym, że poprzez systematyczną LIKWIDACJĘ ludzi spostrzegawczych – patrz przypadek Jezusa z Nazaretu (~xP) – stwarza się warunki dla prawie wiecznego ZBAWIENIA (od krytyki społecznej) seryjnych morderców w rodzaju tegoż św. Pawła, wcześniej znanego jako „dyszącego zemstą i chęcią mordu” prokuratora Szawła. Jak to zauważył Karlheinz Deschner by zostać Świętym Kościoła, trzeba koniecznie kogoś zabić, względnie zdradzić lub oszukać (vide św. Augustyn), albo przynajmniej wysłać na ciężkie roboty do odległych krajów, jak to ma miejsce w wypadku najnowszej generacji Świętych Kościoła.

– No i po trzecie, uczy życia dla BŻYDOTY. (Specjalnie propaguję zawierającą rdzeń ŻYD pisownię tego słowa, charakteryzującego działalność w świecie Narodu Wybranego.) Otóż niedawno miałem „średniej jakości przyjemność” spacerować przez polanę Matemblewską koło Gdańska, od kilkunastu już lat „upiększoną” wielkimi kiczowatymi rzeźbami 14 stacji Drogi Krzyżowej. Patrząc na wyraźnie obżydliwe wyobrażenia męczącej się, pod ciężarem krzyża chimery xP, pomyślałem sobie że i ja przecież się tak w przeszłości męczyłem, nosząc w Himalajach, między obozami na wysokości 6000-7000 metrów, ciężkie plecaki i czując, że z tego wysiłku wypluję chyba płuca. No i co z tego, że się tak strasznie męczyłem? Nie ma co z banalnego noszenia ciężarów – w Nepalu zajmują się tym także kobiety – robić religijnego aj waj, jak to mówią żydzi.

matemblewo-droga-krzyzowa
Ta rzeźba powyżej na zdjęciu to wyraźne zaprzeczenie PIĘKNA, a przecież piękno jest jedyną rzeczą boską i widzialną jednocześnie”, jak to zauważył nie tylko Sokrates ale i ja sam już w wieku 18 lat, przy okazji lekcji logiki i filozofii w liceum Nowodworskiego w Krakowie. O tym, że opowieści zarówno Starego jak i Nowego Testamentu są szkaradne i wysoce antypedagogiczne, pisał już przed 140 laty Lew Tołstoji w swej Spowiedzi”, za które to świadectwo sapere aude (odwagi myślenia) został on wyklęty z Prawosławnej Cerkwi.

Te elementarne rozważania o Zmysłowym Pięknie – względnie jego braku – w NADRZECZYWISTOŚCI stwarzanej przez religijne wierzenia, stały się podstawą rozważań współczesnego Tołstojowi angielskiego pisarza Matthew Arnold. W książce „Kultura i anarchia” (1888), zdefiniował on dwa typy osobowości, odpowiadające paulińskiemu podziałowi na ludzi „zmysłowych” oraz „duchowych” (obrazki 1 i 3). Otóż pod wpływem masowo czytanej w Anglii za jego czasów Biblii, arystokratyczny duch „helleński” oznaczający „wolny rozum oraz intelekt, odporny na zaklęcia i przesądy… otwarty na osiąganie doskonałości” (obrazek 1) zaczął zanikać. Został on przyduszony przez kołtuński „hebraizm” będący wytworem „protestanckiej idolatrii – doktryny otwartej Biblii doprowadzonej do jej demokratycznego ekstremum”. Według Arnolda „Hebraizm reprezentuje wąski i pokręcony rozwój naszej religijnej osobowości oraz klęskę w dążeniu do perfekcji” (obrazek 3).

W tych zaledwie dwóch krótkich zdaniach, przytoczonych w szerszym kontekście przez Miltona Himmelfarb w artykule „ Hebraism and Hellenism” w 1969 roku, została przedstawiona istota patologii „naszej” religii, z uczestnictwa w której tak wiele osób – szczególnie płci żeńskiej, ale nie tylko – jest dumne. Otóż oparty na Nadrzeczywistości Grzechu Pierworodnego „wąski i pokręcony hebraizm”, którego zasady (bez)myślenia wprowadził do rodzącego się chrześcijaństwa mój umiłowany faryzeusz Paweł, w sposób automatyczny wymusza zaniechanie przez osobę wierzącą JAKICHKOLWIEK OSOBISTYCH WYSIŁKÓW, by się poznawczo – a zatem i etycznie – doskonalić.

Ta sprawa była „wałkowana” na samym szczycie hierarchii umacniającego swe wpływy w Imperium Romanum Kościoła Katolickiego na początku IV wieku. Mianowicie brytyjski, ascetyczny mnich Pelagiusz, zaczął dość skutecznie kontestować „genetyczne upośledzenie etyczne” człowieka skażonego przez Grzech Pierworodny. Utrzymywał on, że ludzie własnym wysiłkiem – a za przykład stawiał siebie samego – są zdolni osiągać etyczną – a zatem także poznawczą – doskonałość.

Niestety, dzięki „ojcowskim” zabiegom św. Augustyna, wyrastającego na godnego kontynuatora faryzejskich nauczań św. Pawła, sprawa „herezji pelagiańskiej” została wyciszona (patrz PAN w Z-nem 13, cz. II). „Odpuszczenie” bowiem NADRZECZYWISTOŚCI tego Grzechu (nie znanego narodom, które z Biblią nie miały kontaktów), automatycznie podcięło by Zbawicielskie znaczenie „leczącej rany duszy Odkupicielskiej Męki Chrystusa. Jak to z patosem podkreślił św. Augustyn w swym sławnym orędziu paschalnym, zwanym :ExsultetO, zaiste konieczny był grzech Adama, który został zgładzony śmiercią Chrystusa! O, szczęśliwa wina, skoro ją zgładził tak wielki Odkupiciel! Bez dziedzicznego „przestępstwa” Adama nie było by bowiem potrzeby ludzi „zbawiać” od jego skutków i krzyż by upadł. I nikt – jak to się stało opanowanych przez islam krajach basenu Morza Śródziemnego – nie miałby ochoty go ustawiać na nowo.

Nadrzeczywistość Grzechu Pierworodnego to Gwarancja Podłości MISOLOGOS Kościoła „Chrystusowego” (a także i egzystencji Narodu Wybranego)

Według Biblii „Bóg” (w liczbie mnogiej) zakazał Adamowi i Ewie spożywania owoców z Drzewa Poznania, lękając się (sic!) iż „staną się oni jak bogowie, potrafiący rozróżniać co ze, a co dobre” (Rdz 3:22). Ten mityczny Raj, w którym ludzie ponoć byli nieśmiertelni, to właśnie przykład NADRZECZYWISTOŚCI stworzonej przez chytre hebrajskie kapłaństwo (czyli „Boga”). Wykombinowało ono, że będzie robić biznes na „zbawianiu”, systematycznie ogłupianej przez nie ludności, od zgubnych skutków wyimaginowanego Grzechu Poznania.

Jakie są konsekwencje wiary w ten starożytny hebrajski podstęp?

Zacznę od „ducha” Narodu Wybranego, jako że należy się mu w tej materii pierwszeństwo. Otóż wśród wychowywanego w oparach Biblii żydostwa, musiała się pojawić predyspozycja umysłowa do rozważań na temat jak odzyskać, przynajmniej częściowo, Raj Utracony. Czyli jak zapewnić sobie sytuację podobna do tej Pierwszych Rodziców bez ograniczeń cieszących się się ich seksem. (Raj to przecież była, podobna do kwatery w ZOO dla pary dużych zwierząt ZAGRODA, z zabezpieczoną dostawą żywności, oraz opieką medyczną zapewniającą długie życie uwięzionej w niej parze!). Stąd też, znający już nieco tajniki hinduskiej Tantry, hiszpańscy kabaliści około XII wieku, z heksagramu symbolizującego „boskie zespolenie się” męskiej (Δ – penis, ‘Hrim’, Shiva) i żeńskiej ( – vulva, ‘Om’, Shakti) energii, utworzyli znak rozpoznawczy ich specyficznej społeczności. Ten znak zaspokojonego seksu z czasem stał się „logo” nowoczesnego Izraela i jego „narodowych mędrców”:

medrcy-izraela

Problem jednak w tym, że energia seksu nie daje impulsu do jakiegoś szerszego – za wyjątkiem oczywiście seksualnych perwersji – się samodoskonalenia. Ironicznie możemy powiedzieć, że logo Izraela w formie Wielkiej Yantry, symbolizuje „boskie zespolenia się”, organów płciowych Narodu Wybranego, usytuowanych w erotycznie atrakcyjnej okolicy przysłowiowej ŻOPY. (Skądinąd jest to ludzki organ najsłabiej wyposażony w zmysły czucia – a zatem według św. Pawła najbardziej „uduchowiony”). Stąd właśnie wzięły się te bardzo szczegółowe, opracowane przez psychoanalityka Zygmunta Freuda, koncepcje analno-psychicznej ”konstypacji”, charakteryzującej histeryczne (od „hystera” gr. macica) zachowanie się nowoczesnej burżuazji. Burżuazji wzorującej się na chłodnych, komercyjnych zachowaniach się bogatego żydostwa, jak to zauważył Maurice Joly w swym „Dialogu w piekle” z roku 1864. Pisałem już o tej fizjologicznie istotnej sprawie w 2011 roku w lekko ironicznym artykule „Mózg w genitaliach – czyli o powstaniu Narodu Wybranego”.

Ale wróćmy do wpływu mitu o Grzechu Pierworodnym – i od niego „zbawieniu” – na jakże licznych chrześcijan, także tych których osobiście znamy. Przede wszystkim bierna akceptacja tej biblijnej bredni, automatycznie pozbawia dorosłe osoby w nią wierzące, cech istot Rozumnych – patrz zdjęcie poniżej, dokumentujące płaszczenie się, przed SZTUCZNYM BOGIEM XP, młodych Rosjan dzisiaj:

chrystianizacja-slowian-2

Święty Paweł nauczał „Jeżeli my dla was dobra duchowe posialiśmy, to cóż wielkiego, jeżeli wasze ziemskie dobra żąć będziemy? (1 Kor 9:11) By zatem utrzymać ludzką „trzodę” w stanie bezmyślności, przynoszącej wymierne profity jej duszpasterstwu, rzeczone duszpasterstwo winno ściśle trzymać się takich oto zaleceń (obrazek 3) Apostoła: Baczcie, aby kto was nie zagarnął w niewolę przez tę filozofię będącą czczym oszustwem, opartą na ludzkiej tylko tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie (xP) … Jakby kto wam głosił inną ewangelię niż tą, którą otrzymaliście (ode mnie!) niech będzie przeklęty!” (Kol 2:6-8 i Gal 1:91)

Jednym z polskich ofiar tego biznes-planu Misologos, był uwidoczniony na białoruskim znaczku pocztowym z 2009 roku, wychowanek Zakonu Franciszkanów, szlachcic Kazimierz Łyszczyński, który śmiał kwestionować„bożą mądrość” Kościoła. W skrycie przezeń napisanej księdze „De non existentia dei” (1689), taką oto herezję zanotował: Religia została ustanowiona przez ludzi bez religii, aby ich czczono, chociaż Boga nie ma. Pobożność została wprowadzona przez bezbożnych. Lęk przed Bogiem jest rozpowszechniany przez nie lękających się, w tym celu, żeby się ich lękano. …. Doktryna, bądź to logiczna bądź filozoficzna, która się pyszni tym, że uczy prawdy o Bogu, jest fałszywa, a przeciwnie, ta, którą potępiono jako fałszywą, jest najprawdziwsza.

Powtarzam raz jeszcze, „Kamień Węgielny Ignorancji” na którym została zbudowana (NAD)ZIEMSKA POTĘGA, zarówno starożytnego Izraela jak i nowożytnego Kościoła – a następnie burżuazyjnego „Społeczeństwa Obywatelskiego” – polega na nihilistycznej negacji BANALNEGO spostrzeżenia Pelagiusza, że człowiek swym własnym wysiłkiem jest zdolny do swego etycznego samodoskonalenia. Rok temu napisałem o tym coś takiego (PAN w Z-nem 13, cz. II):

Temat samodoskonalenia się „bezbożnego” człowieka jest w istocie skrzętnie przemilczany przez związki religijne odwołujące się do ZEWNĘTRZNEGO (transcedentalnego) Boga Stwórcy. Do wydanej w roku 1993 książki „Atrapy i paradoksy nowoczesnej biologii” załączyłem indeks ważniejszych pojęć, a w nim:

SAMODOSKONALENIE poznawcze i ruchowe – według filozofii platońskiej, konfucjańskiej, buddyjskiej, a także chrześcijańskiej i marksistowskiej, jest to podstawowy cel (finalizm → teleologia) życia człowieka.→ Lamarkiści dostrzegali ten cel życia także w zachowaniu się innych istot ożywionych, a w szczególności u ptaków i ssaków. Koncepcji samodoskonalenia poznawczego brak w → judaizmie, a także w ogarniętej obsesją doskonalenia ekonomii, nowoczesnej, liberalnej filozofii judeo-chrześcijańskiej.

Obecnie, w 23 lata po wydaniu Atrap i paradoksów biologii(1993) wypada mi uściślić, kto spontanicznego samodoskonalenia się ustrojów ożywionych nie chce widzieć. Otóż, , jak to podkreślił dr Zbig Pańpuch z KUL, kler chrześcijański (ponoć głównie ZACHODNI), uważa że własne siły ludzkie nawet przy jakimś wyrobieniu w cnocie są słabiutkie, a te mogą być doskonałe tylko dzięki Bogu.” (etc.)

Doktor ZbigP z KUL w tym krótkim zdaniu przedstawił podstawowy PROGRAM MISOLOGOS funkcjonowania Kościoła. Mianowicie jego pracownicy zachowują się jak lekarze-biznesmeni, którzy przekonują „upolowanych” przez nich klientów, że są słabi i chorzy i że posiadają dla nich « potion magique » w formie XP, które ich wzmocni i usunie objawy ich choroby. To « potion magique », w formie opłatka XP, w istocie wzmacnia psychicznie słabych ludzi (a w szczególności lubiące histeryzować kobiety!). Niestety tak jak w przypadku innych środków opiumujących, na dalszą metę środek „XP” powoduje uzależnienie oraz jeszcze większe upośledzenie jego użytkownika. Jak to zauważył Matthew Arnold, „cnotę” ludzi zbyt religijnych charakteryzuje „pokręcenie osobowości oraz klęskę w dążeniu do doskonałości”.

Wbrew opinii dr ZbigP z KUL, twierdzącego że Platon oraz Arystoteles zaproponowali tylko TEORIĘ Cnoty, to jednak osoby, które dzięki powtarzanym przez nie ruchowym i poznawczym wysiłkom, z natury STAJĄ SIĘ SILNE i zauważają to, czego niemrawe, pasożytujące na męce XP, duchowieństwo dostrzec nie chce. Mianowicie LOGOS BIOLOGICZNY, naszkicowany w Lamarcka traktacie « Philosophie zoologique » potwierdza dokładnie to, co powtarzał Sokrates Jest tylko jedno dobro, wiedza, i jedno zło, ignorancja. Stąd też i instytucja KK, od wieków Ucząca Ignorancji („Deus Judeorum Ignorantia est”) JEST ZŁĄ INSTYTUCJĄ, ZŁO w świecie rozpowszechniającą.

I tutaj, na zakończenie tego, spisanego w stylu repetitio est mater studiorum, „epikurejskiego posłania na rok 2017”, pozwolę sobie krótko przypomnieć, w jaki sposób NIHILISTYCZNA RELIGIA, nawołująca do odcinania się od „bijących w oczy” wrażeń zmysłowych – i tymi zmysłami kierowanych NATURALNYCH zachowań – automatycznie przyczynia się nie tylko do ZBŻYDNIĘCIA wyznających ją osób, ale i do ZBRZYDNIĘCIA ŚWIATA, przez czcicieli SZTUCZNEGO BOGA XP pracowicie gwałconego.

I gwałconego nie tylko przez fanatyków XP. Z religijnego nihilizmu, negującego jakąkolwiek wartość szerszych skojarzeń, a w szczególności z „zakleszczenia” Rozumu w sławionych przez Biblię sprawach życia genitalnego (patrz Freud oraz Addendum wkrótce) wyrósł, jak Rak zżerający Ziemię, ZACHODNI KULT TECHNIKI, PIENIĄDZA oraz WYGODY, z potrzebami organu o nazwie DUPA się kojarzący. Co niedawno przedstawiłem na sugestywnym grafiku, w formie tylko 6 słów otaczających symbol Rozumu Genitalnego Narodu „Wybranego”, RZECZYWISTOŚĆ POST-MODERNISTYCZNĄ tworzącego:

cechy-boga-jahwe
Jak zrejterować z tego ZAKLĘTEGO KRĘGU MISOLOGOS, wyniszczającego wszelkie NATURALNE OBJAWY ŻYCIA?

Pozwolę sobie przypomnieć elegancką myśl starożytnego „bezbożnika” Epikura, na temat którego „nowoczesny bezbożnik” Karol Marks napisał swą pracę doktorską. Otóż Epikur utrzymywał „Jeśli chcesz człowieka uszczęśli­wić, nie do­dawaj nic do te­go, co po­siada, ale uj­muj mu kil­ka z je­go życzeń. Przecież większość z tych „powabów boga T-P-D, jakie co dzień zachwalają nam reklamy – także te, obecnie bardzo liczne, internetowe – to są Pułapki Cywilizacji pod Bogiem Izraela (K. Marks, 1844). Do tych PUŁAPEK CYWILIZACJI należy zaliczyć także i „słodkości ran XP”, które oferują nam internetowe KK portale (patrz „Jakubek”oraz Radio Maryja) . Tylko bowiem poprzez odejście od powszechnego obecnie kultu TPD/XP (czyli w jakiś sposób wymuszenia powtórki z bezbożnego komunizmu), mamy szanse na uniknięcie nadejścia, zapowiedzianego przez ślepych proroków Izraela Nowego Nieba i Nowej ZiemiNieba oczywiście wypełnionego smogiem* i Ziemi pełnej hipermarketów, parkingów oraz samochodów. A wskutek zmniejszenia się zapotrzebowania na te SZTUCZNE TPD/XP wytwory, także i sam Naród Wybrany, specjalizujący w marketingu SZTUCZNYCH ATRAP BOGA, też trochę w swym Życzeniu Panowania Nad Ziemią, się opamięta.

(A tak prozaicznie, to mi się marzy, aby dzieci w szkołach podstawowych, w których dzisiaj urzędują zastępy księży, na przerwach „MISOLOGOS! MISOLOGOS!” za tymi w sutannach wołały, nie wiedząc jeszcze co to obce słowo oznacza.)

Tak nam dopomóż Epikur (oraz Perun, słowiański odpowiednik Zeusa Gromowładnego)

Amen

panslavia

*

To z tym duszącym nas SMOGIEM, po angielsku zwanym POLUCJĄ, będącą końcowym produktem PRACY dla „Boga” TPD/XP, nie jest żadna przesada. Wczoraj, 22 stycznia byłem w południe na biegówkach na Bachledzkim Wierchu (904 m, ok. 70 m nad stacją kolejową Zakopane). I PO RAZ PIERWSZY W ŻYCIU ZATYKAŁO MNIE OD SMOGU! Coś niewiarygodnego, oglądać z tego wzniesienia śnieżną biel grani Lodowego Szczytu (2632 m) poprzez ŻÓŁTY FILTR w powietrzu! I to dokładnie jest to „Nowe Niebo i nowa Ziemia” przybliżona Polakom także przez polskiego papieża.

Reklamy

45 uwag do wpisu “MISOLOGOS czyli SYSTEM PROMOCJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ WIARY

 1. Myślę, że nie wierzę
  To znaczy, że nie wierzę bo myślę.
  A ze smogiem trudno walczyć paląc w piecu węglem czy drewnem. W ubiegłym roku spaliłem chyba coś około 30 m. przestrzennych, w tym zanosi się że będzie mniej bo około 20m.
  Paliłbym gazem ale żeby mieć ciepło musiałbym ponosić koszta o 50% wyższe niż przy paleniu drewnom
  A jak rząd chce walczyć ze smogiem niech zlikwiduje akcyzę na gaz i nie będzie palenia drewnem. Ponad to zastanawiam się czemu nasz węgiel ponoć dobrej jakości nie jest przerabiany na paliwa płynne i na gaz, albo w całości spalany w elektrociepłowniach. Wówczas ogrzewanie mieszkań byłoby energią elektryczną, samochody na elektryczność, ciągniki rolnicze na elektryczność, rakiety na elektryczność ( z długim kabelkiem aż do nieba) itd

  Polubienie

 2. Adminku wyślij list wiernopoddańczy jak Ziemiński do Trumpa jeszcze w języku polskim bo Trump polski zna ( bezmyślność nie zna granic ) tylko ty napisz list do Zydło i Judy i zadaj im to pytanie .
  Odpiszą ci ? wątpię prędzej jakaś sprzątaczka w ministerstwie podetrze nim sobie żopu ha ha jak dostanie sraczki .
  Nawet jak Bolek pisał swój list to na tyle myślał logicznie , że nie wysyłał go po polskiemu tylko wynajął prof . tłumaczy :
  no i pięknie wyszło :

  Polubienie

 3. zyga
  Chciałeś listu na to piszę po anglikańsku i po fonetycznemu

  Mister prezydent Trump
  Hałaju tudej?
  Góg?
  Tać gót?
  Bi ker ful.
  Tac oooo
  Haj
  Terry from Pollen
  Siju sun

  Polubienie

 4. A ponad to, to dajmy mu odpocząć. Chłop ma już siedemdziesiątkę na karku i młodą ładną żonę, której musi pilnować. W jego wieku nie ma pośpiechu i przy tym musi pomyśleć, czy ma wojować z Putinem, z Chinami, Koreą, czy Persami. Z wszystkimi na raz, czy pojedynczo, a jak pojedynczo, to z kim najpierw.

  A jak bym miał mu doradzać, to bym mu doradził.
  Miej wszystkich w d… łącznie z Ameryką, dbaj o zdrowie i nie przemęczaj się , opieprzaj wszystkich dookoła i każdego z osobna, a jak ktoś za bardzo zacznie się szarogęsić, czy wysuwać się do przodu, to wywalaj na zbity pysk.
  Przyjmij zasadę, że musi być porządek i spokój.
  Żadnych wojen, żadnych powodzi, żadnych trzęsień ziemi.
  Dużo spaceruj z pieskiem i jeszcze więcej z żoną, w ogrodzie, parku i w lesie, nad jeziorkiem i nad rzeczką. Uważaj na komary, karocie, kleszcze, szerszenie i obcych agentów.

  Ponoć to na Ukrainie

  НА УКРАИНЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА ЦЕРКОВЬ САТАНЫ.

  http://www.liveinternet.ru/users/4955658/post333474621/

  ———

  http://www.insiderrevelations.ru/forum/forum20/topic1597/

  Polubienie

 5. Adminku co ty opowiadasz . Dajmy spaślakowi odpocząc , a czym on się zmęczył .
  Aktor Łapicki lat 90 miał zonę lat 26 i jak cięzko pracował zwłaszcza we flagowym pejsatym serialiku M jak miłość gdzie debilne baby oglądają to na umur ha ha ha .
  Ten grubas już cięzko pracuje .zdązył już wkurw…. Putina planami całkowitego wyjeba…. w kosmos Palestyńczyków ,
  Ten Trumpek to bedzie taki rzymski Kaligula .ciesze się nawet bo ten idiota będzie robił jaka nieprzeciętne dopóki parchatych nie wkurwi a ci go impeachmentem nie odwołają ha ha ha .

  Polubienie

 6. Zaraz, ale czy czasem „człowiek zmysłowy” to nie jest właśnie takie nastawione jedynie na konsumpcję
  (i wydalanie) zwierzątko o które dbają (i które hodują) wszystkie ponadnarodowe koncerny, by dalej tkwił w swym prymitywnym zwierzątkowatym stanie?

  PS Ten trzeci to nie muzułmanin wychwalający Boga 3 razy dziennie?

  Polubienie

 7. LUK napisał:

  Zaraz, ale czy czasem „człowiek zmysłowy” to nie jest właśnie takie nastawione jedynie na konsumpcję
  (i wydalanie) zwierzątko o które dbają (i które hodują) wszystkie ponadnarodowe koncerny, by dalej tkwił w swym prymitywnym zwierzątkowatym stanie?

  Oj, coś ten nasz LUK jest mało spostrzegawczy, a zatem – z definicji – mało zmysłowy (i „małozmyślny”, po grecku micropsychoi, jako że nasze myśli są produktem naszych spostrzeżeń – to Arystoteles)

  Otóż, gdyby LUK się rozejrzał wokół siebie, to by odkrył, że ZWIERZĘTA – a zwłaszcza te żyjące w stanie DZIKIM – mają o wiele lepiej wyostrzone zmysły (np. pies zmysł węchu, ptaki zmysł wzroku, etc.). I te ZWIERZĘTA, nie dość że NIE WIERZĄ W BOGA, to jeszcze nie dają się nabrać na cudeńka TPD oferowane przez ponadnarodowe koncerny.

  A kto się na te „cudeńka TPD” jak i na wiarę w „boga XP” z łatwością daje nabrać?

  – Po pierwsze nasze DZIECI, ale one z czasem z tego wyrastają – ja z chodzeniem do kościoła skończyłem dopiero w wieku lat 17, mój daleki kuzyn (obecnie ppłk w stanie spoczynku) Andrzej Czechowicz (ten od rozpracowania Radia Wolna Europa przez „służby” PRL) mi opowiadał, że on już w wieku lat 12.

  – Po drugie KOBIETY i to im starsze tym bardziej zainteresowane „wiarą w XP” oraz w gromadzenie śmieci wyprodukowanych przez ponadnarodowe koncerny – na tym forum to zauważył szczególnie Zyguś (a zatem facet dość Zmysłowy), który na emeryturze ma za dużo pieniędzy i jego „baba” z hipermarketu wyjść nie może zanim coś niepotrzebnego nie wyniesie – a potem pilnie słucha ona Radia Maryja – czyli jest najlepszym przykładem „osoby duchowej” (obrazek 3). I to Zygusia najlepiej spytać czy jego „stara” jest ZMYSŁOWY ZWIERZĄTKIEM, jak to sugeruje nasz – pisząc eufemistycznie mało spostrzegawczy LUK.

  Polubienie

 8. Panie dr bierz pan moja babę i za tydzień tak pana zamęczy ,że jesteś pan w trumnie ja się trzymam . Mam nadzieję ,że jest pan bogaty i na same zakupy u pejsatych i na damskie fatałaszki, rajstopki , majteczki jest pan w stanie wydać jakieś 3500 PLN miesięcznie nawet do 4000 PLN .
  Mi wystarczy browar i wnukom chomikuje siano . ]

  Polubienie

 9. „A ja nadal jestem (najwidoczniej) dla Gąsienicy niewidoczny.”

  Bo widocznie mało zmysłowy jesteś 😀

  „3500 PLN miesięcznie nawet do 4000 PLN .”

  Jesli to prawda to ta kobieta jest karą bożą za twoją niewiarę 😉 Z drugiej str. jeśli kupuje sobie jakąś seksowną bieliznę , może to świadczyć o jej potrzebie zmysłowości 😉 A tak na poważnie to ładnie żeś się wkopał, idę o zakład że Ciebie przeżyje.

  No ale wracając do tych „zmysłowców” – Moi dziadkowie byli zmysłowi i wierzyli w Boga (jak widać da się to pogodzić). Może i nie byli przedstawicielami typu nr 3, ale 2 na pewno. Żadne z nich nie wydawało kasy ponad realne potrzeby, tylko odkładali dla wnucząt (jak Zyguś). Nie było żadnych pierdół typu: muszę kupić 6 kg pomarańczy w biedronce bo jest teraz na nie promocja, nic z tych rzeczy. Nigdy nie jeździli samochodami, a jeden dziadek sam sobie robił leki (z ziół) i miał świetne zdrowie (dopóki nie zginął w wypadku). Tak więc kolejna pańska teoria panie filozofie chyba wyląduje na wysypisku, no ale załóżmy że masz pan rację i warunkiem bycia zmysłowym jest bycie zdeklarowanym ateistą…. Przedstawiam więc przykłady ludzi, którzy muszą być zmysłowi (ja już chyba wolałbym być nawet typem 3 ):

  Twój kolega z Berkley

  I człowiek rozumny nr 2

  Polubienie

 10. Odp Luk
  baba 67 lat i seksowna bielizna ? Szkoda gadać .
  Spódniczki , sukienki , majteczki i wiesz tym tym podobne duperele , ale jakie to seksowne
  odp do Luk :
  Jesli to prawda to ta kobieta jest karą bożą za twoją niewiarę 😉 Z drugiej str. jeśli kupuje sobie jakąś seksowną bieliznę , może to świadczyć o jej potrzebie zmysłowości 😉 A tak na poważnie to ładnie żeś się wkopał, idę o zakład że Ciebie przeżyje.

  Polubienie

 11. Jakbym był młodszy o 40 lat to był pogonił , ale w tym wieku to mi się nie chce . Wystarczy piwko i PC a dziś wnuczka dziadek zamów mi pizzę a dziadek zamawia taką za 29 PLN ogromną .
  Także Luk dobra rada :
  dobieraj sobie babę z głową nie tak jak ja .

  Polubienie

 12. Swięta prawda adminku a ja babę piesciłem aż zanadto to teraz za to płacę .Tobie baba kupuje rosołek i ptasie mleczko bo jak zasłużyła to dałeś kopa w dupę a ja dziś z wnuczką zjadłem pejsatą pizze wegetariańską jak mówi moja wnuczka ogromną bo nie chciało mi się gotować obiadu .
  Jutro środa . Wnuczka u mnie jutro też i zażyczyła sobie pierożków , ale nie kupnych bo niedobre , a więc jutro wstaje rano i robię pierogi .
  A baba co ? włączy sobie TV i ogląda tłustą dupę ojczulka modlącego się a potem oczywiście wpierd… z 10 moich pierogów i nawet nie podziekuje .
  A to mi się baba trafiła . To ten zydowski Bóg mi ja podsunął abym cierpiał za swoją niewiarę .

  Polubienie

 13. No to mamy nawet zmiany w celebryckich gównach czy szambie jak zwał tak zwał .
  Zdaniem adminka teraz rządzą już prawdziwi patrioci i prezesem TV jest ten od powiedzenia ” głupi ludek to kupi „. i ekspert od szybkiej jazdy .
  Wczoraj co ja widzę : w serialiku M jak miłość) cóż żyd po tylu latach trochę popuszcza cugle głównie ci anglosascy ) jest krytyka parabanków za udzielanie pożyczek na skradziony dowód .
  Bidulka głównego bohatera tego syfu serialowego ktoś właśnie tak wydymał i wziął na jego konto pożyczkę .
  Po tylu latach tego procederu dopiero teraz lekka krytyka idiotyzmu szabesgojów pracujących dla żyda bo jak pisałem żyd po rządach Ryżego trochę popuszcza cugli głupim gojom i od razu widać to nawet w PEJS TV w idiotycznych serialikach .
  Można się teraz dziwić ,że garbaty nos dyma ten naród od tylu wieków ?
  Gdybym był garbatym nosem robiłbym to samo .
  Skąd to wiem ?
  Baba mnie wczoraj zaprosiła do oglądania tego gówna razem z nią .Cud nie słuchała anioł pański .Nawet rydzol się nudzi gdy się słucha jego pierdo… 24 h na dobę .
  Lepszy durny hu…. serial z żoną niż słuchanie opasłych zakonników z PISdzielcami w TV religijnej .

  ADMINKU NIE ZGUB DOWODU BO KTOŚ ZNAJDZIE I WEZMIE NA CIEBIE POŻYCZKĘ .WTEDY TO CI NAWET PIS – DA NIE POMOŻE MÓJ KOCHANIENKI

  SZALOM ADMINKU .

  Polubienie

 14. małe debilki co to sobie jajka pozorowane robiły z ryżego – skecz obrady rządu . Gdy ryzy wyjeżdzał do jewrounii ten na zdjęciu o mało się nie spuścił jak mu rączkę podawał i jak z ryżym gadał .
  Teraz sobie jakie hu…wymyślili
  Te kabarety to taki sam syf jak ta Polin czyli hu… dupa i kamieni kupa .

  Szalom adminku .

  niech się goje z KODU na ten syf nabierają na pewno nie ja chociaż adminek wie jak sobie jaja robię z jego lizania dupy PIS- dzie .

  Szalom adminku .

  Polubienie

 15. WHY THE ANGLO-AMERICAN-ISRAELI ALLIANCE WANTED TRUMP

  They now want Trump to pull out of and defund the UN.
  Chcą od Trumpa zaprzestania finansowania ONZ
  And their agents like Geert Wilders are about to break up the EU, which Trump supports.
  Ich agenci tacy jak Wilders muszą zrobić rozłam w Unii
  The result is no opponents with any power or voice to stop Israeli expansion.
  Rezultatem będzie brak silnych oponentów do izraelskiej ekspansji
  Czy Kaczyński też został wyznaczony do tego zadania.

  Polubienie

 16. Ad Juliusa

  Chcą od Trumpa zaprzestania finansowania ONZ

  Szaleńcy, chcą doprowadzić do zdechnięcia ,,PSÓW WOJNY”, który Kongresowi US-raju urwał się z łańcucha?

  http://www.bibula.com/?p=53324

  Ładnie też została ,,wysprzątana” Brazylia, która myślała naiwnie, że na świecie panuje ,,dobrotliwa” demokracja i może robić to co chce!

  http://zygumntbalas.neon24.pl/post/135577,co-sie-dzieje-w-brazylii-10-12-2016

  JAKOŚ TO BĘDZIE! Chi, chi, chi, JAKOŚ, CZYLI BYLE JAK, cha, cha, cha…

  http://opinie.wp.pl/ian-buruma-jakos-to-bedzie-mimo-trumpa-6082251488556161a

  http://opinie.wp.pl/nadeszla-era-trumpa-to-bedzie-prezydentura-glupoty-6081894827738241a

  Serdecznie pozdrawiam

  Polubienie

 17. A DANE SŁOWO PRZEDWYBORCZE CIAŁEM SIĘ STAŁO…! Chi, chi, chi, ALE JAJA, cha, cha, cha…

  Stało się. Prezydent Trump wydał dekret o budowie muru na granicy z Meksykiem

  http://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/swiat/sta%c5%82o-si%c4%99-prezydent-trump-wyda%c5%82-dekret-o-budowie-muru-na-granicy-z-meksykiem/ar-AAmeS5j?li=BBr5MK7&ocid=DELLDHP

  http://antyweb.pl/mur-usa-meksyk/

  P.S. Nowa jakość rządzenia w ,,demokratycznym” US-raju! RZĄDZENIE DEKRETAMI! Chi, chi, chi, cha, cha, cha…

  Polubienie

 18. Panowie, a ja mówię wam, to będzie wspaniały mandaryn, basileus dzikiego zachodu. Trump był biznesmenem, później szołmenem i produkował własne filmy, a teraz został waszyngtońskim mandarynem. To będzie niezły cyrk. A jeszcze może być wojna z Chinami, a Chiny już przetarły jedwabny szlak do Europy i bynajmniej nie musiały tego robić po dnie Bałtyku.

  Polubienie

 19. Pochwalam decyzję Trumpa. Mają swój mur Chiny, ma Izrael, muszą mieć także i Stany Zjednoczone.
  Trzeba pomyśleć czy by i w Polsce takiego muru nie postawić na Odrze i Nysie w obawie przed ruską agresją.

  Polubienie

 20. „Wspaniały Mandaryn”
  Bożesztymoj sczym do ludzi? Popatrz lepiej kto żydzi polska? „Mendrzec” chowajacy się za spódnicą stypendystki departamentu us i świr z Tworek pełniący obowiązek ministra wojny plus wianuszek kabotynów oplacanych przez swiatowe korporacje. Jeżeli w Polsce nie dojdzie w najbliższym czasie do jakiejś katastrofy (wojny) to będzie można mówić o cudzie.

  Polubienie

 21. Bo ta cała władza to chłopaki , które powinny sobie kupić piankę do golenia , żyletkę i ogolić sobie owłosione jaja a potem do przedszkola .Polska by odetchnęła .

  Polubienie

 22. „P.S. Nowa jakość rządzenia w ,,demokratycznym” US-raju! RZĄDZENIE DEKRETAMI! Chi, chi, chi, cha, cha, cha…”

  Coraz mniej liberalizmu i demokracji na tym świecie, ehh. Kika zrób coś z tym. Nie twierdzę, że od razu jakaś wielka rzecz, ale jakbyś wyszedł na ulicę z puszką, i zebrał kilka drobniaków na alimenty dla ojca Mateusza, to przynajmniej byś zaczął, a tak wujek Soros wszystko za was musi robić, lenie.

  Polubienie

 23. Luk mało ci ,ze policja zasponsorowała nówkę rowerek ojcu Mateuszkowi .Wejdz do pejsatego marketu a tam wafelki w czekoladzie z ryjem ojca Mateusza .Czego chcieć więcej ? a jeszcze do tego mateusz rozwiazał zagadkę i złapał bandziora a policja z tego małego miasteczka tak się nad tym głowiła
  ha ha ha .

  Polubienie

 24. Luk ja pisze o tym ojczulku . On wszak Mateusz nawet nie chodzi o tego aktora a o film – debilizm totalny w sam raz dla mojej baby ktora co czwartek ogląda :

  Polubienie

 25. Coś dla Grzanka, który się pytał, jak powstaje w górach mgła, zacierająca kontury odległych szczytów:

  Zdjęcie zrobiłem „komórką”, jest to widok na Tatry z Antałówki, prawie w południe:

  Dzisiaj słoneczna, bezwietrzna pogoda, identyczna jak przed 4 dniami, wtedy w 2 dniu Mistrzostw Świata w Skokach. Po gigantycznej chmurze smogu ANI ŚLADU (ale leka mgła, charakterystyczna dla dużej wilgotności przy wysokim ciśnieniu, w której drobiny spalin zwykły się osadzać, jest widoczna)

  A przy okazji, „odzyskałem” z mej komórki takie oto dokumenty:

  Poniżej ślady mej twórczości przed kilkudziesięciu laty – oznaczają one, iż od praktycznie 46 już lat (pierwszy esej w paryskiej “Kulturze” pt. “Wolność na autostradzie” nr. 7-8, 1971) jestem smętnie monotematyczny:

  A tutaj recenzja z tej książeczki (2 tys. nakładu, w całości rozsprzedane) w “Gazecie Wyborczej” z 30 listopada 1991:

  Skąd ja wiedziałem, już wtedy, przed prawie półwieczem, jak będzie wyglądać Polska dzisiaj, z jej OBOWIĄZKOWYM KULTEM TPD/XP? W Biblii jest napisane „Tak jak w Niebie ma być i na Ziemi”. I ten program się realizuje, aż WSZYSTKO – nie tylko GMO – BĘDZIE SZTUCZNE. Przede wszystkim ludzie.

  Polubienie

 26. Ad Zygi

  Zyga, chyba piszemy o dwóch różnych „ojcach”, ale niech będzie, na pohybel jednemu i drugiemu.

  Szanowny Zygi, to nie chodzi o serialowego Matta, który ,,posuwa” w kiecce na rowerku i się obżera wafelkami ,,domowego” wypieku!

  LuK chce być dowcipny jak szczypiorek na wiosnę i dla tego wysyła mnie z puszką na żebry abym kwestował dla jakiegoś SMRODA albo KODA – sam nie wiem, który chciał żeby jego trójka bobasków, pomarła z głodu, bo on od lat nie potrafił się wywiązać z obowiązków ojcowskich.

  http://www.se.pl/wiadomosci/polityka/nie-placil-na-dzieci-dostal-nagrode-mateusz-kijowski-kod_755776.html

  P.S. Nic z tego LuK! Nie mój cyrk, nie moje małpy, a jak ,,dobry” wujek Sorrki chce robić za klowna w cyrku, to jego problem. Na pohybel wszystkim partią i smrodom też!

  Pozdrawiam jajcarzy

  Polubienie

 27. Rozpoznaje tu Brauna ten z bródka kiedys byl bez bródki ( APA by go zaraz opierdolił ,że ma brudną brodę ).Pozostali to gadające ryje jakich pełno w Polin .
  Adminek się obrusza ,że nazywam państwo żydów Polin .
  Pytanie :
  czy to nie Juda pierwszy nazwał Polskę Polin ?
  Poszukaj adminku w sieci .

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s