POgrążeni i przegrani


Wajcha znów przestawiona! Ponownie quasi-really niemiecka PO

grzegorz-schetyna-minister-spraw-zagranicznych

Analizując to wszystko, osobiście sądzę, że rozpaczliwa próba reaktywowania PO skazana jest na niepowodzenie. Oby… ale Polska i Polacy cały czas muszą walczyć o swoją godność, honor, podmiotowość, suwerenność i niepodległość.

Niemal wszystkie partie powstałe w Polsce po roku 1989 były i w dalszym ciągu kreowane są przez określone i znajdujące się „w cieniu” gremia decyzyjne. Jest zapewne kilka takich takich ośrodków skupionych wokół „wajchowych” znajdujących się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz Polski. Niezależnie od siebie i przy różnych celach do osiągnięcia mają one jednak wspólną cechę: są antypolskie w znaczeniu braku realizacji polskich interesów na rzecz interesów własnych.

Powyższe gremia mogą mieć różny charakter a podmiotowo reprezentują m.in.: grupy etniczne (np. Żydzi), państwa lub narody (np. Niemcy, Rosja, USA, Izrael), podmioty gospodarcze w sensie ponadnarodowych korporacji finansowo-przemysłowych (banki, firmy farmaceutyczne, firmy zbrojeniowe, firmy medialne i inne), organizacje lub grupy społeczno-polityczno-środowiskowe (np. grupa Bilderberg, fundacje G. Sorosa, grupy zawodowe, jawne i ukryte służby specjalne – też postkomunistyczne i innych państw), polityczne organizacje ponadnarodowe (np. zniemczona UE) lub też środowiska ideologiczne (np. demoliberalne, postkomunistyczne lewactwo). Pewnie są też i inne gremia, ale podkreślić trzeba też, że wszystkie one dla realizacji swoich celów mogą w różny sposób łączyć swoje siły i wielokierunkowo działać wspólnie wedle ściśle określonej strategii.

Przez prawie całe 26 lecie (do 2015 roku) te wykreowane w Polsce partie rządziły i stopniowo doprowadziły nasz kraj do stanu „państwa teoretycznego”, gdzie jest już tylko „chuj, dupa i kamieni kupa”. Podwójna w roku 2015 wyborcza wygrana PiS (ZP), zarówno w wyborach parlamentarnych, jak i prezydenckich,  dla tych wszystkich partii i środowisk była szokiem, i od samego początku połączyły one swoje siły w totalnej walce z PiS-em (ZP), której celem było i jest obalenie obecnych władz i powrót do „koryta” oraz do „tego jak było”.

Wydaje się jednak, że jeszcze przed wyborami owe gremia przewidywały swoją porażkę, choć być może nie aż w takiej skali i z pewnością nie w wyborach prezydenckich. Ośmioletnie rządy quasi-really niemieckiej partii PO z przystawką w postaci PSL były bowiem najgorszymi rządami od 1989 roku i przesiąknięte były działaniami antypolskimi oraz w dużej części – z niekorzyścią dla Polski – proniemieckimi (prounijnymi). Do tego implikowały one: większe lub mniejsze afery (Amber Gold, reprywatyzacyjna, hazardowa, stoczniowa, klimatyczno-węglowa, podsłuchowa, w ochronie zdrowia i inne), korupcję, nepotyzm, spolegliwość i poddaństwo wobec zagranicy (Niemcy, Rosja), rozrost administracji, marnotrawienie środków finansowych, wzrost długu publicznego i zadłużenia zagranicznego, ogromną emigrację zarobkową Polaków, niszczenie polskiej gospodarki i sektorów przemysłowych, tolerowanie przestępstw finansowo-gospodarczych (wyłudzenia VAT, ceny transferowe), zgodę na przyjęcie imigrantów islamskich, rozbrojenie Polski, wzrost wieku emerytalnego, obniżenie wieku rozpoczęcia kształcenia, tragedię smoleńską, „seryjnego samobójcę i nieszczęśliwy wypadek” i wiele, wiele innych patologii oraz antypolskich działań.

„Wajchowi” przewidywali, że takie działania PO musiały doprowadzić tę partie do przegranej, tym bardziej, że na scenie geopolitycznej nastąpił „reset resetu” USA wobec Rosji a to wiązało się też bezpośrednio „z koniecznością” zmiany władzy w Polsce – z preferującą kondominium niemiecko-rosyjskie na preferującą kondominium amerykańsko-izraelskie. Myślano jednak, że będzie jakaś równowaga: „nasz prezydent, wasz premier/rząd). Stało się inaczej i w całym obszarze polskiej polityki władzę przejęło PiS (ZP), co spowodowało odsunięcie dotychczasowych elit III RP „od koryta” i powolne odzyskiwanie przez Polskę choć części suwerenności i niepodległości z jednoczesnym powrotem do podmiotowości, patriotyzmu i wartości chrześcijańskich a negacją wartości demoliberalnego lewactwa.

Wobec powyższego – w jakiejś panice – ad hoc wykreowano nowe byty polityczno-społeczne, które miały zastąpić lub też komplementarnie uzupełnić PO i spowodować ponowne objęcie władzy przez „jedynie słusznych”. Tak powstały .Nowoczesna i KOD a być może nawet Kukiz’15 jako potencjalny koalicjant PiS mający spełnić taką destrukcyjną rolę jak onegdaj (2005-2007) LPR i częściowo Samoobrona. Pośrednio też zabezpieczono się bezprawnie przejmując cały Trybunał Konstytucyjny.

Wykreowano i postawiono więc właśnie na parlamentarną partię R. Petru i jego .Nowoczesną oraz KOD jako społeczną i pozaparlamentarną organizację ulicznego i masowego sprzeciwu. Przez przeszło rok prowadzono wielokierunkową i zmasowaną promocję obu ugrupowań(m.in. „pompowano” sondaże dla .N) i jednocześnie uruchomiono całe europejskie oraz światowe lewactwo a także w/w gremia decyzyjne do zmasowanej krytyki nowych polskich władz. Prawie cała opozycja w Polsce (PO, .Nowoczesna, PSL, KOD) określiła się mianem „totalnej opozycji” i stała się destrukcyjną siłą polityczną mającą na celu tylko jedno – obalić PiS i powrócić do władzy. W realizacji tego celu posunęła się też do „targowickiej zdrady” Polski i narodu polskiego.

kod_schetyna_petru_kijowski_u36cpaw

Niestety – ku przerażeniu „wajchowych” – wszystkie radykalne działania „totalnej opozycji”, zarówno te parlamentarne (np. grudniowa próba puczu czy też próby odwoływania ministrów i blokowanie przyjmowania ustaw rządowych), jak i uliczne (manifestacje KOD-u), spełzły na niczym a w miarę upływu czasu stały się żenująco śmieszne, groteskowe i kabaretowe.

Okazało się bowiem, że postawiono na „niewłaściwe konie”. R. Petru i cała jego .Nowoczesna dali się poznać jako gromada infantylnych, śmiesznych, niedouczonych i prymitywnych osobowościowo postaci, które w odbiorze społecznym kompletnie nie nadają się do funkcjonowania w życiu politycznym Polski ani tym bardziej nie mają żadnych predyspozycji do objęcia lub współobjęcia władzy. Natomiast M. Kijowski i jego KOD okazali się szemranym towarzystwem, równie infantylnym i niedouczonym jak .Nowoczesna a do tego łasym na „kasę” i poklask społeczny oraz reprezentującym zadziwiających ludzi, z różnymi zawodowymi i ideologicznymi sierotami po III RP wraz z dawnymi UB-ekami i WSI-okami włącznie.

Jednocześnie nie udało się sprowokować PiS-u do bieżącej rozgrywki politycznej i zajmowania się  wykreowanymi przez „totalną opozycję” wyimaginowanymi problemami. Nowy rząd od samego początku, skutecznie i nie oglądając się na „totalniaków” realizuje swój program wyborczy ze wszystkimi społecznymi obietnicami (500+, mieszkanie+, program gospodarczy, obniżenie wieku emerytalnego, podwyższenie płacy minimalnej, powrót 7 latków do szkół, uszczelnienie VAT, naprawa wojska, odkomunizowanie Polski, wyjaśnianie afer PO-PSL i inne). Do tego rozpoczęta została (też przez prezydenta) odbudowa podmiotowości Polski na arenie międzynarodowej i integracja w ramach NATO oraz krajów V4. Ponadto PiS-owi udało się zneutralizować destrukcyjną rolę postkomunistycznego i przejętego przez PO Trybunału Konstytucyjnego. A w ostatnich dniach PiS udowodnił antydemokratyczny charakter zniemczonej UE („wybór” D. Tuska na „króla Europy”) i wyszło na jaw uzależnienie polskich dziennikarzy od zagranicznych (przede wszystkim niemieckich) właścicieli mediów realizujących niemieckie a nie polskie interesy. Jakby mało było kłopotów dla „wajchowych”, doszły do nich jeszcze wybór D. Trumpa na prezydenta USA i jego nowa polityka niemal całkowicie sprzeczna z polityką dotychczasowego światowego lewactwo i elit unijnych (niemieckich) oraz wewnętrzne problemy UE związane z kryzysami finansowymi, islamskim terrorem, imigracją, uzależnieniem krajów unijnych od Niemiec.

Biorąc zapewne pod uwagę wszystkie powyższe czynniki, zdając sobie sprawę, że nie da się ponownie wykreować nowej siły politycznej i licząc na krótką pamięć Polaków oraz ich prounijne nastawienie, „kreatorzy z cienia” – chcąc nie chcąc – dokonali znów przełożenia „wajchy” i ponownie postawili na quasi-really niemiecką, zewnętrzną partię PO. Mają w tym nowo-starym swoim dziele poparcie niemieckiej UE, mediów i światowego lewactwa.

Stąd PO nagle „postanowiło” zgłosić konstruktywne wotum nieufności wobec rządu PiS i bez porozumienia z innymi totalniakami (.N i PSL) wystawiło kandydata na premiera w postaci swojego lidera Grzegorza Schetyny. Stąd też nagłe „pompowanie” sondażowe PO zwielokrotniające wynikający z operacji „Saryusz-Wolski” spadek poparcia dla PiS (-5%) i prawdopodobnie w związku z tym występujący wzrost poparcia dla PO (+10%). Badania te zostały przeprowadzone na zlecenie Rzeczpospolitej, która niedawno dołączyła do chyba już szmatławych i stających się powoli czysto propagandowymi oraz antypolskimi (ostatni list szefa Axel Springer do polskich dziennikarzy) mediami „totalnej opozycji” w stylu m.in.: GW, Newsweeka, Polityki, TVN, Faktu, onetu czy wp. Zresztą część z nich od samego powstania była i jest antypolska.

Całkowite przejęcie opozycyjnego obszaru przez PO i podejmowanie przez nią decyzji bez porozumienia np. z .Nowoczesną dobitnie świadczy, że „wajchowi” zrezygnowali już z usług .N i KOD, choć zapewne nie pozwolą im do końca zginąć.  Mogą się jeszcze przydać a takie „pacynki” zawsze warto mieć w odwodzie, chociażby w czasie przyszłych i bardzo ważnych wyborach samorządowych.

Sytuacja na świecie jest dziś zmienna. Zbliża się ponowne „geopolityczne rozdanie”, narastają różnego rodzaju problemy gospodarcze i związane z islamskim terroryzmem oraz taką też emigracją do Europy. Coraz więcej unijnych krajów zdaje sobie sprawę z konieczności daleko idącej reformy funkcjonowania UE. Wszyscy również w niepewności oczekują międzynarodowych decyzji nowej administracji USA i obserwują poczynania Rosji, Chin czy Iranu.

Ponowna próba ustanowienia przez „kreatorów z cienia” PO jako jedynej alternatywy dla PiS jest bardzo ryzykowna, zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. Rząd PiS (ZP) powoli (być może za wolno) zmienia Polskę i nie popełnia przy tym istotniejszych błędów. Wyjaśniane są afery PO-PSL, które w dłuższym okresie mogą całkowicie pogrążyć PO a wielu jej członków i sympatyków może już wkrótce zostać objętych programem „cela+”. Szykują się lub już trwają reformy ostatnich bastionów postkomunistycznej sitwy III RP: sądownictwa, wojskowości, służb specjalnych, szkolnictwa wyższego, kultury. Wszystkie też już znane fakty pozwalają mieć nadzieję, że D. Trump znajdzie wspólny język z prezydentem i premierem Polski czy też J. Kaczyńskim. Wybory w Niemczech może wygrać skrajnie antypolski socjalista (narodowy socjalista?) M. Schulz, co może wywołać nowy, otwarty polityczny i gospodarczy konflikt pomiędzy Niemcami a Polską i nawet jeśli wygra A. Merkel to i tak będzie w czasie kampanii wyborczej zmuszona zradykalizować swoje poglądy na temat obecnych władz Polski i Polski jako takiej. W tym kontekście proniemiecka i uległa PO może bardzo dużo stracić, tym bardziej, iż prawdopodobnie czeka nas nowa i bardzo duża fala islamskich uchodźców do Europy oraz zintensyfikowanie radykalizacji muzułmanów (wzrost ilości zamachów terrorystycznych) a wiadomo, że PO – gdyby udało się jej jakimś cudem lub fałszerstwem przejąć władzę – otworzy polskie granice dla islamistów. Są jeszcze wybory we Francji…

Analizując to wszystko, osobiście sądzę, że rozpaczliwa próba reaktywowania PO skazana jest na niepowodzenie. Oby… ale Polska i Polacy cały czas muszą walczyć o swoją godność, honor, podmiotowość, suwerenność i niepodległość

 

Zostaw za sobą dobra, miłości i mądrości ślad…

http://krzysztofjaw.blogspot.com/

kjahog@gmail.com

Reklamy

32 uwagi do wpisu “POgrążeni i przegrani

 1. Wszystko to, co napisał powyższy autor to tak zwana DUPA SIASIA. Amerykański „Deep state” panicznie się boi połączenia się „ruskich” (prezydent Putin, były agent KGB – czy jak go zwał – „kontrrazwiedki” ZSRR w NRF) z „niemieckimi” (kanclerz Merkel, była działaczka komunistycznej FDJ szkolona w ZSRR). W które to „Międzyoceaniczne Przymierze” obie te strony chciały by włączyć i Polskę – przecież nad tym „euroazjatyckim przymierzem” pracował i mój kolega profesor Roman Kuźniar, którego niedawną wypowiedź o „lucyferze z Żoliborza” zacytowałem nieco wcześniej.

  Natomiast „Polska i Polacy (którzy) cały czas muszą walczyć o swoją godność, honor, podmiotowość, suwerenność i niepodległość” (cytuję autora wpisu) zachowują się jak przysłowiowy OSIOŁ TROJAŃSKI USA nad Wisłą – by przypomnieć słowa francuskiego ministra Spraw Zagranicznych Villepin sprzed lat 10. Już przecież tylko po to, aby do takiego, wymarzonego przed stuleciem przez Różę Luksemburg, „trójprzymierza” nie doszło, PIS pospiesznie zainstalował, na terenie RP, US Army mającą „walczyć o NASZĄ godność, honor, podmiotowość, suwerenność i niepodległość”. Suwerenność i Niepodległość najlepiej z drugim językiem narodowym, w formie angielskiego – tak jak na Ukrainie i w krajach bałtyckich.

  Polubienie

 2. „są antypolskie w znaczeniu braku realizacji polskich interesów na rzecz interesów własnych.”
  Do tych kreujących życie polityczne w Polsce zakulisowych gremiów przede wszystkim oprócz różnych żydowskich miedzynarodowych instytucji należy zaliczyć Watykan, jeden z najważniejszych anarodowych osrodków.
  „Polska i Polacy cały czas muszą walczyć o swoją godność, honor, podmiotowość, suwerenność i niepodległość.”
  Nie widzę, żeby taka walka się toczyła. Aby ją rozpocząć potrzebny jest prawdzwy mąż stanu, który poprowadzi naród do osiągniecia właściwego celu. Walka odbywa się między hienami ale o stołki i napełnienie swojego portfela kosztem pozostałej ogromnej części narodu polskiego,

  Polubienie

 3. Popatrzmy o to wielki wielbiciel cysorza z Polin PIS-u i ojczulka toruńskiego . Dużo większy niż adminek tego portalu .
  O la Boga żydowskiego a co to się stało że mu cysorz Polin tak podpadł ? O la Boga profesorku czemu ty juz cysorza nie kochasz bu bu ha ha ha .
  A adminek niech się kuruje bo mu chyba Zyga swoimi wpisami nerwy zruszył .
  Zdrowia dla adminka i adminek brać przykład z nawróconego profesorka co nie tak dawno wchodził PIS wiadomo gdzie ale może dalej wchodzi oto jest pytanie :

  Polubienie

 4. Popatrzmy o to wielki wielbiciel cysorza z
  PIS-u i ojczulka toruńskiego . Dużo większy niż adminek tego portalu .
  O la Boga żydowskiego a co to się stało że mu cysorz Judeopolonii tak podpadł ? O la Boga profesorku czemu ty już cysorza nie kochasz bu bu ha ha ha .
  A adminek niech się kuruje bo mu chyba Zyga swoimi wpisami nerwy zruszył .
  Zdrowia dla adminka i adminek brać przykład z nawróconego profesorka co nie tak dawno wchodził PIS wiadomo gdzie ale może dalej wchodzi oto jest pytanie :

  Polubienie

 5. Jak to się mówi po chłopsku chcieliśta ukrów no to ich mata . U mnie na lubelszczyznie już ich do skurw……. ale mi to nie przeszkadza bo raz starym już dwa o pieniądze się nie muszę martwić .
  niech młody pan Luk się zastanawia co z tym pasztetem robić w końcu on młody przed nim przyszłość tylko niech nie zapomina kto mu ten pasztet spłodził .
  Panie LuK to nie tylko PO .Może mi pan wierzyć .
  Gorące Lukowi dalsze życzenia zdrowia i popierania PIS.
  Zyga aby pocieszyć filozofa daje słowo honoru że to jego ostatni wpis . Zła wiadomość taka że zyga odezwie się w listopadzie .
  Za kilka dni odwiedzę jeszcze portal aby dowiedzieć się jak zdrówko adminka bo go lubię pomimo że on błądzi .

  Polubienie

 6. Jestem realistą. Mam wiele zastrzeżeń do PiS, historycznych i obecnych. Niemniej na dziś to jedyna partia, która pozwala na choć trochę odzyskania przez Polskę i Polaków podmiotowości.

  Pisałem wielokrotnie, że można mieć jakieś abstrakcyjne marzenia, ale liczy się świat realny a on niestety daje nam teraźniejszy wybór: kondominium niemiecko-rosyjskie lub nastawienie sie na USA i niestety Izrael.

  Taka alternatywę należy oceniać poprzez pryzmat korzyści jakie mozemy jako Polska osiągnąć i druga wersja jest obecnie lepsza.

  Też mam wątpliwości, ale nie jesteśmy na razie mocarstwem i musimy na cos postawić a przyszłościowo budować polskie elity. I tyle.

  krzysztofjaw 20.03.2017 19:26:21
  ——————————
  A żyć trzeba w takich warunkach jakie mamy i patrzeć uważać by nas nie zmielono jak Irak, Afganistan czy Syrię.

  Polubienie

 7. Adminku jak tam ze zdrowiem juz trochę w porządku? .w innym temacie masz moje odpowiedzi bo pisałeś ze nie było z tobą wesoło .
  Widzisz adminku jak chcesz to potrafisz .Dziś piszesz realnie bez robienia za pisowskiego owsika i to mi się podoba .Szkoda ze tak pózno .

  Polubienie

 8. NOWE (RE)FORMY NIEWOLNICTWA W UNII JEWROPEJSKIEJ!

  cz 4 . NOWE PRAWO U.E PRAWO DO PRACY MUSISZ KUPIĆ ZA GOTÓWKE

  Pozdrawiam

  Polubienie

 9. widzę że już daliście Schetynę juz z nowymi ząbkami implanty za 50 tysięcy PLN .Stać go czemu nie . Proszę porównać jakie mial stare obrzydliwe zuby ale u nich to wszystko sztuczne :
  Ja pierd…. ale Schetyna miał obrzydliwe zęby dobrze że dupę uratowały mu pejsate implanty po 4.500 tysiąca za jeden implant ceny w Lublinie .
  Zyga tez robił jednego implanta .Zapłacił 4 tysiące .Oj drogo nawet jak na zygusia ale naprawdę co klasa to klasa a w pejsatym kapitalizmie luksus kosztuje prawda filozof ?
  http://www.fakt.pl/wydarzenia/polityka/schetyna-zrobil-sobie-zeby-ile-zaplacil/epxl3yn

  Polubienie

 10. Zyga z lubelskiego 21 Marzec 2017 o 12:16 PM Edytuj
  nie zauważyłem to nie twój wpis .

  Ale moje poglądy.
  ….musimy na cos postawić a przyszłościowo budować polskie elity. I tyle…..
  bo teraz to nie ma z czego, kogo….
  no chyba że by sięgnąć po Zenka meliniarza i jego ferajnę.

  Polubienie

 11. POgrążeni i przegrani
  Syryjska armia dzięki wsparciu i z pomocą strategiczno –komicznych sił Rosji toczy zwycięskie boje już na przedmieściach Damaszku.

  Donosi Sputnik
  Elitarne jednostki syryjskiej armii toczą ostrą walkę z oddziałami ekstremistów niedaleko Rynku Abbasydów na wschodzie Damaszku, donosi korespondent RIA Novosti.
  Terrorystom Dżabhat an-Nusry oraz kontrolowanym przez nią grupom udało się przedostać i umocnić na starym dworcu autobusowym na obrzeżach Dżobar.
  Tymczasem droga Shari al-Hurri, która dzieli obszar dworca i Rynku Abbasydów, jest pod kontrolą sił rządowych.
  Najbardziej intensywne starcia trwają właśnie na tym odcinku frontu. Na razie nie można mówić o znacznych postępach w wyzwoleniu terytorium. Wsparcia z powietrza udziela lotnictwo wojskowe, które o świcie wznowiło naloty na punkty zapalne terrorystów na obrzeżach stolicy Syrii
  https://pl.sputniknews.com/swiat/201703215078933-sputnik-syria-damaszek/

  Polubienie

 12. Adminku i tu się z tobą zgadzam chodzi o te żebyś nie dostawal orgazmu i całował w dupę ministra pisowskiego bo ci pozwolił drzewo ściąć i tylko o to chodzi .
  nie wchódz im w śmierdzącą żopę .Pamiętaj że to tez podłota przecież dobrze o tym wiesz , a że nie ma innej alternatywy to zyga o tym wie .
  Jak zdrówko adminku ?
  Podpisuje się pod tym co podpisałeś rękami i nogami zresztą tak samo myślę i jak napisałem niw wchodz im w dupę i zygę starego rocznik styczeń 45 masz za kumpla .
  cytat adminek :
  Ale moje poglądy.
  ….musimy na cos postawić a przyszłościowo budować polskie elity. I tyle…..
  bo teraz to nie ma z czego, kogo….
  no chyba że by sięgnąć po Zenka meliniarza i jego ferajnę.

  Polubienie

 13. Teraz na poważnie bez u góry idiotyzmów . To taki przykładzik jakie panuje już ogłupienie :
  Do wysłuchania :

  Polubienie

 14. Report: Iran accuses Russia of giving Israel codes for Syrian air defenses
  Kuwaiti daily quotes Iran Defense Ministry source as saying Iran was able to change the codes without Russia’s knowledge, enabling Friday’s missile launch against Israeli aircraft.
  According to the source, Damascus and Tehran „were shocked” every time the Russian-made air defense system did not work to defend Syria’s airspace, or even give notification that the air space had been penetrated in order to evacuate outposts prior to the airstrike. The systems are supposed to identify the takeoff of Israeli Air Force jets from their bases because of the small distance between the countries and is even supposed to attempt to target the planes and any missiles that are fired from them.
  According to the source, the Iranians and the Syrians suspected that Russia gave the codes for the air defense system to Israel and even refused the requests of Tehran and Damascus to check the codes. „Iran has the ability today to change the Russian security codes since it received the advanced Russian S-300,” the source added. „This came after it received reports that Israel got the operation codes for the missile system. In Iran, they even expanded their knowledge when they built the Bavar-373 air defense system – which is a domestic copy of the Russian S-300 – in order that the systems would work together during an attack.”

  Iran oskarża Rosję o przekazanie Izraelowi kodów do systemu obrony powietrznej Syrii.
  Iran był w stanie zmienić kody bez wiedzy Rosjan umożliwiając piątkowy rakietowy atak na izraelski samolot.

  http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Report-Iran-accuses-Russia-of-giving-Israel-codes-for-Syrian-air-defenses-484777

  Polubienie

 15. Ad Juliusa

  Lieberman do Asada: jeszcze jeden atak i was zniszczymy! Bezpieczeństwo Izraela ponad wszystko!

  http://alexjones.pl/aj/aj-swiat/aj-wiadomosci/item/111126-lieberman-do-asada-jeszcze-jeden-atak-i-was-zniszczymy-bezpieczenstwo-izraela-ponad-wszystko

  Dlaczego US-rajcy nie latają nad Syrią? Prawie cztery lata temu dostali nauczkę od Syryjczyków!

  Syria zestrzeliła pierwsze amerykańskie rakiety i myśliwiec F-22 Raptor

  http://alexjones.pl/aj/aj-swiat/aj-polityka-na-swiecie/item/10867-syria-zestrzeli%C5%82a-pierwsze-ameryka%C5%84skie-rakiety-i-my%C5%9Bliwiec-f22-raptor

  Izrael otrzymał samoloty F-35. My możemy o nich pomarzyć

  http://wolnosc24.pl/2016/12/12/izrael-otrzymal-samoloty-f-35-my-mozemy-o-nich-pomarzyc/

  Pozdrawiam

  Polubienie

 16. Ciekawa teoria , jakże ważna dla nas Polaków

  Dlaczego Trump nie uścisnął dłoni Merkel
  But why? Why snub Merkel?
  Ale dlaczego? Dlaczego zrobił afront Merkel?
  Because that’s what Putin would have wanted.
  Bo tak chciałby Putin.
  But they do suggest that, if true, he knows when he’s doing something that he shouldn’t be doing.
  Angela Merkel is right now one of the most powerful leaders in Europe, certainly the head of the European Union and by some estimations, the leader of the Free World—a phrase usually reserved for the American president. In terms of diplomacy, snubbing her is snubbing the most powerful woman in the world, and one of our closest allies. So when Trump refused to shake Merkel’s hand, he was sending a pointed message that America would no longer be playing by the social niceties grounded since May of 1945 with the collapse of Nazi Germany, and the splitting up of West Germany and East Germany by the Berlin Wall.
  …………………………………………….
  The media has thrown around the word, “Kompromat,” in terms of how beholden Trump actually is to the Russian President. This assures Putin of a puppet in the White House, and in terms of world powers, there is only one country with more power and influence, and that is Angela Merkel’s Germany.
  Upewnia to Putina, że w Białym Domu jest marionetka a jeśli chodzi o mocarstwa światowe, jest tylko jeden kraj o większej sile i wpływach i są to Niemcy Angeli Merkel.
  https://www.pastemagazine.com/articles/2017/03/this-is-the-russian-reason-why-trump-refused-to-pl.html

  Polubienie

 17. ciekawy wpis prezesa PAZIA dlatego wklejam .
  Czytać admin to lektura number 1 dla ciebie .:

  paziem
  21 Marzec 2017 o 20:56
  Powyższy film jest ciekawy, bo mówi o rzeczywistych działaniach prewencyjnych syjonistów zdających sobie sprawę z wielce prawdopodobnych, nadchodzących rozruchach antyżydowskich w Europie.

  Jednak mimowolnie, albo w sposób świadomy autor filmiku uprawia dezinformację, gdyż Żydzi nie tyle boją się muzułmanów ( choć ich także), co ruchów autentycznych, rdzennych narodów, m.in. – Polaków w Polsce.
  Pisaliśmy już kiedyś na WPS, że tzw. agencje ochrony w Polsce ( i zapewne w wielu innych państwach UE), to tak naprawdę zamaskowane para- armie będące na usługach ich żydowskich właścicieli, albo wprost paramilitarne formacje samoobrony żydowskiej. Obawiam się, że w tym samym kierunku może iść nabór ( na pewno jeśli chodzi o dowódców) i szkolenie tzw. Obrony Terytorialnej.
  Muzułmanie są jedynie pretekstem, a nie rzeczywistym powodem do obawy syjonistów.
  Formacje samoobrony żydowskiej oraz specjalnie prowokowane przez Żydów – zarówno exodus muzułmanów ( wśród nich zapewne także żołnierzy specsłużb żydowskich ), jak i zamachy na instytucje i społeczność żydowską – są znanymi z przeszłości ( formowanie państwa Izrael) sposobami do tworzenia atmosfery zagrożenia wśród Zydóww i skłonności do jeszcze większej solidarności i spójności środowiskowej.

  Zaletą filmu jest ważna konkluzja, że Polacy w swej naiwności, lenistwie intelektualnym i organizacyjnym niedowładzie bagatelizują proces powstawania struktur siłowych równoległego państwa syjonistycznego na terenie Polski ( na Ukrainie analogiczny proces jest dużo bardziej zaawansowany). Istnienie tych struktur ma na celu nie tylko „samoobronę zagrożonych środowisk żydowskich”, a bardziej pacyfikowanie działań Polaków dążących do odzyskania Polski z rak okupantów żydowskich.

  Formacje tzw. ” samoobrony żydowskiej” , to w razie potrzeby formacje do prowadzenia wojny hybrydowej na obszarze planowanej, i de facto realizowanej – Neochazarii, mającej być utworzonej na części obszaru Polski, Ukrainy i terenów państw ościennych.

  Makiaweliczny plan syjonistyczny jest taki żeby sprowokować chaos w Europie i obarczyć winą za to zarówno muzułmanów, jak i ” muzułmanów”, W atmosferze sprowokowanego i kontrolowanego przez syjonistów zagrożenia ” demokracji, wolności i tak modnych standardów europejskich (cokolwiek znaczą te puste słowa) utworzyć wspólny front solidarności żydowsko-europejskiej do walki z ksenofobią i fundamentalizmem narodowym i religijnym – początkowo islamskim, a następnie np. polskim, ukraińskim, czy w ogóle słowiańskim.

  Polubienie

 18. Z tymi kodami do ruskich systemów rakietowych to jest tak, że ci co je tworzyli mogli je sprzedać Izraelowi bez wiedzy Kremla, lub też za cichą zgodą
  a.- Kremla
  b.- ministerstwa obrony
  c.- izraelskich wtyczek w tym ministerstwie
  A Izrael, żeby nie być stratnym a raczej wyjść na transakcji z zyskiem kody odsprzedał
  a. Stanom Zjednoczonym
  b. Arabii Saudyjskiej
  c. Francji, Niemcom, Włochom i każdemu chętnemu z innych krajów.

  Dla czego Trump nie podał ręki Merkel?
  Bo może nie usłyszał pytania.
  Bo może wyczerpała się bateria w jego aparacie słuchowym
  Bo może się zamyślił
  Bo może myślał co ma zrobić jak go poproszą o uściśnięcie dłoni Putina

  Z tymi samoobronami żydów to lekka przesada.
  Jak tłum się wnerwi to nic nie pomoże.
  A kto wie, czy na czele tłumu nie staną źydzi i nie zaczną ściągać z góry tych żydów, którzy na górze się zainstalowali wiele lat temu, po to by ich zastąpić na tej górze.

  Ciekawym zjawiskiem była rewolucja bolszewicka w Rosji.
  Rewolucja w wykonaniu żydów, a skończyła się tym, ze ich Gruzin wypunktował jednego po drugim.
  Wiele lat wcześniej podobnie było w starożytnym Egipcie. Już, już znajda żydowska, a właściwie podrzutek imieniem Mojżesz miał zasiąść na tronie faraona, ale się nie udało i musiał wypi..rdalać z Egiptu razem ze swoimi braćmi.
  Po prostu żydzi albo mają pecha, albo coś im pójdzie nie tak i muszą zaczynać od nowa
  Żydówka Hilary też już miała być prezydentem USA i przegrała z Trampkiem szołmenem.

  Polubienie

 19. A według Waldiego Stalin miał ojca Polaka o nazwisku Przewalski , którego zesłano na Sybir .
  Z drugiej strony adminku Stalin żydów wypunktował : gdzie? kiedy ?
  Jego władza opierała się na pejsach . Przecież kto w Polsce instalował Minców , Światło nazwisko po swojej babie Bermanów aby nie Stalin .
  A że tam troszku postanowił żydkom jajka ukręcił przy pomocy Wyszyńskiego i wyje… Radka wielkie mi hallooo bu bu ha ha .Ta pierd….. kanalia tak osłabiła armię że te chłopki byli bardziej osłabieni niż dzisiejsza banksterska armia Poske która trzyma jeszcze jakiś poziom w Afganie pilnując interesów banksterów ale przecież to kosztuje 200 mln USD rocznie sama misja w Afganie .
  Armia Stalina walczyła w samych kalesonach w dodatku Hitler ich zaskoczył tym atakiem w czasie gdy sobie żołnierzyki niezle z babami bzykali gdzie oni do wojny .
  w dodatku żeby nie zima i błędne decyzje wyższych wojskowych Hitlera ze Stalina zostałoby gówno .
  Mówisz adminku że Stalin wydymał garbate nosy ? a kto go załatwił w 53 aby nie żydki . Do ledwie żyjącego Stalina nie wezwano lekarza tylko pielęgniarkę a w dodatku Stalin zasłabł zaraz po naradzie z Berią między innymi a Beria musiał za tym stać bo najbardziej krzyczał aj waj bo Stalin zaniemógł .Żydzi na końcu rozjeb… Stalina i mieli przejąc władzę a wydymali Stalina bo już nosem czuli następne czystki wodza.
  Sprawa się jednak rypła bo władze przejął niedoceniony Chruszczow .
  Najlepiej jednak jak pewien Waldi pierd.. do kamerki do PC sam do siebie że Stalin bronił Sławianizmu a ojciec Stalina był Polak
  a ja myślę ze psychiatra dla tego pana konieczny od zaraz subito .

  Polubienie

 20. Co by nie mówić armia Selmana i Śmigłego dużo lepiej się sprawiła niż armia Stalina w 41 bu bu ha ha .

  Polubienie

 21. Na koniec już dla młodzieży takie przypomnienie .
  Ten od wychowania bez stresowego w szkołach z takim zapałem wprowadzanego przez dydaktyków niejaki Lewartow tak krzyczał po śmierci Stalina :
  „Wodzu jak ja teraz będę żył bez ciebie jak ? ” . Ktoś to usłyszał i krzyknął :
  „Zawsze możesz się powiesić „.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s