Relacja z jubileuszowego Zjazdu Wszechsłowiańskiego


Autor:Paweł Ziemiński  – 

W dniach od 26 maja do 3 czerwca  2017 roku odbywał się Jubileuszowy Wszechsłowiański Zjazd (Sobór), w którym wziąłem udział, w międzynarodowym gronie ponad 220 uczestników z wszystkich krajów słowiańskich, w tym kilku osób z Polski.

Najliczniej reprezentowani byli oczywiście gospodarze, czyli Rosjanie, na czele z przewodniczącym prezydium Związku Wszechsłowiańskiego prof. Olegiem A. Płatonowem, kierownikiem Instytutu Ruskiej Cywilizacji i redaktorem naczelnym gazety „Ruskij Wiestnik”. Spośród innych osobistości politycznych i naukowych z Rosji należy wymienić chociażby gen. płk Leonida G. Iwaszowa ( prezydenta Akademii Geopolitycznej, więcej: http://general-ivashov.ucoz.ru/), prof. Sergieja N. Baburina ( jednego z liderów opozycji antyjelcynowskiej, 3 krotnego deputowanego Dumy Państwowej, więcej : http://baburin.ru/), czy prof. Walentina J. Katasonowa (  eksperta w dziedzinie finansów międzynarodowych, przewodniczącego Rosyjskiego Towarzystwa Ekonomicznego im. S.F. Szarapowa,  więcej: http://ruskline.ru/author/k/katasonov_valentin_yurevich/).

Jeśli chodzi o delegację polską, to obecni byli zarówno przedstawiciele Polskiego Komitetu Słowiańskiego – pod nieobecność przewodniczącego B.Tejkowskiego, delegacji przewodziła pani Barbara Krygier, jak i tzw. „ wolni strzelcy” , m.in. dr M.Głogoczowski, Krzysztof Wojciechowski ( reżyser i scenarzysta filmowy), Aleksander Nawrocki (poeta, prozaik i eseista, krytyk, wydawca, tłumacz) oraz ja, Paweł Ziemiński, prezes stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej i zarazem członek prezydium Związku Wszechsłowiańskiego.

Jubileuszowy Zjazd Wszechsłowiański rozpoczął się od uroczystego plenarnego posiedzenia w sali konferencyjnej Rosyjskiej Biblioteki Państwowej nieopodal Kremla , w trakcie którego  dokonano oficjalnego otwarcia i przypomnienia historii odbytego, również w Moskwie, w roku 1867 Zjazdu Słowiańskiego, któremu patronował ówczesny car Rosji,  Aleksander II.

 

https://www.youtube.com/watch?v=gjmkigrxGfA

 

Po wystąpieniu Olega A. Płatonowa miały miejsce wystąpienia kilku członków prezydium Związku Wszechsłowiańskiego, m.in. Sergieja N. Baburina, Leonida G.Iwaszowa , po czym głos zabrali przewodniczący delegacji zagranicznych, w tym również przewodniczący delegacji Donieckiej Republiki Narodowej – Aleksandr W. Smiekalin i Ługańskiej Republiki Narodowej –  Roman W. Razum.

W dwóch turach wystąpień , przedpołudniowej i poobiedniej głos zabrało kilkadziesiąt osób. Obrady były filmowane zarówno przez telewizje rosyjskie, jak i przez ekipy filmowe zaproszonych delegacji. Nie muszę dodawać, że dokumentację fotograficzną wykonywali także indywidualnie uczestnicy Zjazdu.

 

Całość relacji filmowej z pierwszego dnia Zjazdu Wszechsłowiańskiego :

https://www.youtube.com/watch?v=WHrSf0rilh8

 

Od razu na wstępie trzeba zauważyć, że w sensie ceremonialnym oprócz oprawy słowiańskiej, czego wyrazem była obecność flag wszystkich państwa słowiańskich  – Zjazd jubileuszowy miał zdecydowanie religijny stygmat wyrażający się symboliką prawosławną, obecnością wśród uczestników duchownych prawosławnych z Rosji, Serbii i Czarnogóry. Wyraźną intencją organizatorów było powiązanie idei słowiańskiej z duchowością prawosławną  i  wymiarem religijnym. Dawało temu wyraz w swych wystąpieniach wielu delegatów, ale oczywiście nie wszyscy. Sama trasa podróży statkiem, który od  27.05  do 3.06.2017 był  naszym domem  i  zarazem pływającą salą konferencyjną” ( a w zasadzie kilkoma, gdyż dyskutowano w trzech głównych przestrzeniach obrad) świadczyła o tym, że płyniemy trasą kluczowych miejsc nie tylko dla państwowości rosyjskiej, ale może głównie dla prawosławnej  duchowości i religijnej tożsamości rosyjskiej.

Wypłynęliśmy z portu rzecznego położonego w północnej części Moskwy, Trasa wiodła kanałem Moskwa – Wołga ( budowany w latach 1932-1937 przez więźniów specjalnie stworzonego łagru i noszący do 1947 roku imię Józefa Stalina, a następnie nazwany Kanałem imienia Moskwy ) , następnie kanałem  Wołżańsko-Bałtyckim , poprzez jeziora Onega i Ładoga, z zawinięciem do miast i miejscowości:  Uglicz(http://bgm.org.ru/   oraz http://www.ugli4.narod.ru/ ), Jarosław, Gorice(http://www.nortfort.ru/kbm/ ), Kiżi, Swirstroj(Monaster Trójcy Świętej Aleksandra Świrskiego), Wałaam ( wyspa na jeziorze Ładoga z monastyrem, patrz: https://valaam.ru/en/   ) i kończyła się w  porcie rzecznym w St.Petersburgu (http://lavra.spb.ru/ ).

 

Filmowy skrót z przebiegu podróży:

https://www.facebook.com/slavjanskiuniverzitet/videos/1618335644843842/

 https://www.facebook.com/slavjanskiuniverzitet/videos/1618335644843842/

 

W trakcie podróży statkiem przebiegała zasadnicza cześć merytoryczna  jubileuszowego Zjazdu Wszechsłowiańskiego. Prace zorganizowano w formie 14 konferencji i okrągłych stołów. Uczestnicy tych posiedzeń przedstawili ponad 300 wykładów, wystąpień, oświadczeń i prezentacji zgrupowanych w następujących blokach zagadnień:

1. Konferencja ” Cywilizacja słowiańska i własciwości słowiańskiej ideologii”

2. Konferencja” Słowiańska oświata”

3. Konferencja ” Aktualne problemy słowiańskiej historii”

4. Konferencja ” Słowiańskie państwo, prawo i geopolityka”

5. Konferencja ” Słowiańszczyzna i Zachód”

6. Konferencja ” Droga do słowiańskiej jedności i porozumienia.Słowiańska federacja. Ruś zjednoczona”

7. Okrągły stół ” Słowiańska gospodarka i stosunki ekonomiczne”

8. Konferencja ” Słowiańska literatura i dziennikarstwo”

9.  Okrągły stół ” Słowiańskie malarstwo, rzeźba i architektura”

10. Konferencja ” Słowiańska  muzyka, teatr i kino”

11. Okrągły stół ” Słowiańska młodzież”

12. Okrągły stół ” Niszczycielskie siły w historii Słowiańszczyzny”

13. Okrągły stół ” Słowiańska encyklopedia”

14. Konferencja ” Organizacja ruchu słowiańskiego”

 

Omówieniu części konferencyjnej Zjazdu poświęcę następny odcinek relacji.

Paweł Ziemiński

Reklamy

24 uwagi do wpisu “Relacja z jubileuszowego Zjazdu Wszechsłowiańskiego

 1. SŁOWIANIE to brzmi dumnie!!!
  W czasie walki ZŁA ze ZŁEM to jest FASZYZMU z KOMUNIZMEM wobec Polski nielojalnie zachowały się MNIEJSZOŚCI NARODOWE:ŻYDOWSKA i UKRAIŃSKA.Po ZBRODNI PRZEMILCZENIA KATYŃ nastąpiła RZEŹ WOŁYŃSKA.Ma swoją historię żydowski,bandycki rewolucjonizm.
  Dziś doświadczamy procesu od ŻYDOBOLSZEWIZMU,który przejął w działaniu rosyjski rasizm,do ŻYDOBANDERYZMU,który zintensyfikował militaryzacje handlu wojną i pokojem,odwołując się przy tym do ANTYPOLSKICH,bandyckich korzeni.
  Jest i druga strona medalu wynikająca z pojedynku USA-Chiny.
  W trwającej WOJNIE O PIENIĄDZ,którą opisał Song Hongbing doskonali się sztukę wywoływania kryzysów,aby na nich zarabiać.
  Po jednej stronie koalicja PETRODOLAROWA,a po drugiej ANTYDOLAROWA bazująca na powiększających się zasobach chińskiego złota.EURO zabiega o powiększenie wpływów europejskich przez pryzmat gospodarki niemieckiej.
  Jak w każdej wojnie trzeba mieć strategię,a jaka jest i jaka powinna być SŁOWIAŃSKA, POLSKA?!
  Polski filozof Feliks Koneczny,autor oryginalnego podziału na CYWILIZACJE,który pozostawił po sobie POLSKIE LOGOS A ETHOS,nie przez przypadek ewolucyjne osiągnięcia CYWILIZACJI ŁACIŃSKIEJ opisał w CYWILIZACJA BIZANTYJSKA i wyeksponował CYWILIZACJĘ ŻYDOWSKĄ nazywając ją CYWILIZACJĄ PODWÓJNEJ MORALNOŚCI.
  Wpływ żydowskiego rewolucjonizmu na historię świata opisał Michael Jones.Doświadczamy procesu od ŻYDOBOLSZEWIZMU,który przejął w działaniu rosyjski rasizm,do ŻYDOBANDERYZMU,który zintensyfikował militaryzację handlu wojną i pokojem w ramach trwającej WOJNY O PIENIĄDZ.

  Polubienie

 2. Szanowny Pan Mieczysław Sylwester Kazimierzak, ,,robi u nas” za Katona Starszego i oznajmia nam co rusz, że Kartagina musi zniknąć z map!

  ,,Wsławił się nieprzejednaną wrogością do Kartaginy i ciągłymi nawoływaniami do jej zburzenia. Polegało to m.in. na tym, że każde, wygłaszane na dowolny temat, wystąpienie w Senacie kończył zdaniem: Ceterum censeo Carthaginem delendam esse (łac. „A poza tym sądzę, że Kartaginę należy zniszczyć”). Cytowane to bywa również jako Delenda est Carthago (Kartaginę trzeba zniszczyć) albo Videtur et hoc mihi Carthaginem non debere esse (jeszcze to mi się wydaje, że Kartagina nie powinna istnieć). Jakimi słowami w rzeczywistości posłużył się Katon, nie wiemy, wiadomość ta bowiem przekazana jest przez Plutarcha, a ten zapisał to po grecku δοκεῖ δέ μοι καὶ Καρχηδόνα μὴ εἶναι [dokei de moi kai Karchedona me einai], „zresztą wydaje mi się również, że Kartaginy powinno nie być”. Ceterum censeo Carthaginem delendam esse jest późniejszym, już nowożytnym, przekładem tych słów.”

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Kato_Starszy

  I nic i nikt Go nie przekona… Chi, chi, chi…

  Żadne krzyki i płacze nas nie przekonają, że białe jest białe a czarne jest czarne

  ,,A poza tym sądzę, że Kartaginę należy zniszczyć”. Cha, cha, cha…

  http://historia.org.pl/2015/03/22/10-slynnych-miast-ktore-dzis-sa-ruina/

  Pozdrawiam

  Polubienie

 3. I to jest dobry moment by zapytać kike22 ilu mieszkańców liczyły sobie starożytne Ateny, nie licząc niewolników, w okresie kiedy żył Leonidas, czy w momencie zwycięstwa pod Maratonem?
  Bardzo nurtuje mnie to pytanie.

  Polubienie

 4. na stronie historia.org.pl jest
  10 słynnych miast, które dziś są ruiną
  no i wymienia się różne starożytne ruiny
  a jeden z komentatorów pyta :
  – a ja sie pytam gdzie jest kurde Detroit ?

  grzanek
  ,,nasi” nie mieli kamery?

  Polubienie

 5. Ad Adm-inka

  I to jest dobry moment by zapytać kike22 ilu mieszkańców liczyły sobie starożytne Ateny…

  Szanowny Adm-inku, we współczesnej HISTERI nic nie ma pewnego, o czym informowałem w komentarzach wielokrotnie. Bazując na wiedzy elektronicznej w Wiki-śmieciu, można się łatwo nabawić choroby fiksum-dyrdum i wylądować w kurorcie dla inaczej myślących. Ale nie należy się załamywać psychicznie, bo warto od czasu do czasu, coś sobie wydedukować.

  https://sjp.pl/fiksum-dyrdum

  STAROŻYTNE ATENY

  … W okresie starożytności Ateny były państwem-miastem (polis) o ustroju demokracji bezpośredniej, jednym z najważniejszych w starożytnej Grecji. Ateny, liczące w tamtych czasach ok. 100 tys. mieszkańców, stały się centrum umysłowym Hellady, promieniującym na ówczesny świat (m.in. Fidiasz, Sokrates, Platon, Arystoteles) oraz silnym ośrodkiem politycznym (Ateński Związek Morski)…

  TO TYLE SAMO LUDA CO MA WSPÓŁCZESNY KALISZ, KTÓRY NIE JEST ŻADNĄ METROPOLIĄ CZY MEGAPOLIS (obecnie 102 249 ludzi mieszka w Kaliszu).

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Kalisz

  SZOKIEM JEST FAKT, ŻE W TYM NIEGDYŚ ,,OGROMNYM ATEŃSKIM POLIS”, W XIX w. POZOSTAŁO PRZY ŻYCIU OKOŁO 6.000 LUDZIKÓW!

  ,,W 1834 król Grecji, Otton Bawarski przenosi stolicę z Nafplionu do liczących wtedy około 6 tysięcy mieszkańców Aten, rozpoczyna się budowa Pałacu Królewskiego (w okolicy placu Syntagma, dziś budynek parlamentu). Budowę ukończono w 1838. W 1896 mają miejsce pierwsze Igrzyska olimpijskie ery nowożytnej.”

  WARTO TEŻ ZAUWAŻYĆ, ŻE ŻADEN Z ÓWCZESNYCH CESARZY/KRÓLI EUROPY NIE CHCIAŁ WYZWOLIĆ GREKÓW SPOD PANOWANIA OSMANÓW TURECKICH, TYLKO SIĘ ZNALAZŁ JEDYNY RODZYNEK BAWARSKI O IMIENIU OTTON, KTÓRY ,,BEZINTERESOWNIE” ZATROSZCZYŁ SIĘ O DALSZE LOSY GREKÓW – TO JEST NASĘPNY SZOK!

  Otton I Wittelsbach

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Otton_I_Wittelsbach

  Cieszcie się idioci, stolicę i tak przeniosę do Aten!

  Radość z odzyskanej niepodległości – powitanie króla Ottona

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Nauplion

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Ateny

  REFORMATOŁ ,,WSPANIAŁY”, KTÓRY JAK MAŁPA NAŚLADOWAŁ REFORMY EUROPEJSKIE. MOŻE TYLKO GRZECZNIE MU TO KAZANO WYKONAĆ…?

  Mahmud II

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Mahmud_II

  Serdecznie pozdrawiam

  Polubienie

 6. kika22
  …w starożytnej Grecji. Ateny, liczące w tamtych czasach ok. 100 tys. mieszkańców…

  No dobrze, ale czy ty sam wierzysz że w tamtym czasie Ateny (Ateny jako samo miasto) liczyły 100 tyś mieszkańców?
  A jeśli nie wierzysz to jaką prawdopodobną liczbę byś podał.
  Może całe państwo Ateny liczyło 100 tyś, ale czy samo miasto?
  Zdarzyło mi się kilak lat temu napisać we wstępie do swojej pierwszej powieści co następuje;

  W pewnym niedużym miasteczku, liczącym sobie przypuszczam, nie więcej jak dziesięć tysięcy mieszkańców, powstawały rzeźby, które znamy dziś z podręczników historii. Ich klasyczna doskonałość i piękno, budziła podziw przez ponad dwa tysiące lat. I budzi nadal. Mieszkam w mieście, które ma piętnastokrotnie większą populację i na przestrzeni ponad pół wieku nie powstała w nim ani jedna rzeźba, która w jakiejś szczątkowej formie mogłaby być przyrównana, do tych masowo powstających
  w tamtej śródziemnomorskiej mieścinie. Chciałoby się powiedzieć, zapadłej dziurze, bez prądu, radia, telewizji. Bez wyższych uczelni i akademii sztuk pięknych. miasteczku, w którym mieszkał i tworzył Skopas i Fidiasz i wielu innych nieznanych twórców. Miasteczku, które zwało się Ateny.

  I tu chodzi o to jak bardzo się rozminąłem z prawdą podając cyfrę tych 10 tyś mieszkańców starożytnych Aten .

  ,,W 1834 król Grecji, Otton Bawarski przenosi stolicę z Nafplionu do liczących wtedy około 6 tysięcy mieszkańców Aten,..

  To bardzo ciekawa i zaskakująca informacja.

  Polubienie

 7. @kika22
  Nie ma u mnie nawoływania do niszczenia,tylko chciałem stwierdzić fakt,że rośnie znaczenie STRONNICTWA AMERYKAŃSKO-ŻYDOWSKIEGO,wobec działających jeszcze : RUSKIEGO i PRUSKIEGO.
  Jak w każdej wojnie,to i o PIENIĄDZ trzeba mieć STRATEGIĘ,a jaka jest i jaka powinna być POLSKA?!

  Polubienie

 8. Bardzo ugrzeczniony apel i ani słowa o zbrodniach majdaniarzy i ich sponsorów
  —————————-

  Apel

  Delegatów Jubileuszowego Zjazdu Wszechsłowiańskiego

  ( Moskwa- St. Petersburg, 26.05 – 03.06.2017 roku)

  Do przywódców państw – uczestników Porozumień Mińskich:

  Prezydenta republiki Białoruś – A.Łukaszenko

  Prezydenta Federacji Rosyjskiej – W.Putina

  Prezydenta Ukrainy – P.Poroszenko

  Prezydenta Francji – E.Macron

  Kanclerza Republiki Federalnej Niemiec – A.Merkel

  Kopia : do wszystkich przywódców krajów słowiańskich

  My, delegaci i uczestnicy Jubileuszowego Zjazdu Wszechsłowiańskiego,

  Przedstawiciele społecznych organizacji i związków z wszystkich państw słowiańskich, wyrażamy swoje głębokie zaniepokojenie sytuacją na Ukrainie, gdzie w Donbasie giną niczemu nie winni ludzie, gdzie brat występuje przeciw bratu z bronią w ręku.

  Jesteśmy przekonani, że wszystkie możliwe konflikty, w tej liczbie i wojenne, między słowiańskimi narodami i państwami mogą i powinny być rozwiązywane na drodze rozmów pokojowych. Działania wojenne w Donbasie, sprowokowane przez przeciwników jedności słowiańskiej, przynoszą zysk tylko wrogom świata słowiańskiego. Na wojnie zarabia ten, kto ją organizuje i jest nią zainteresowany.

  Słowiańskiemu światu potrzebny jest pokój!

  Popieramy Porozumienia Mińskie dla uregulowania sytuacji w Donieckim i Ługańskim Obwodach Ukrainy. W chwili obecnej uważamy, że w wielu problemach porozumiewające się strony nie mogą znaleźć pozytywnych rozwiązań. Ciążą na nich urzędowe stereotypy i instrukcje, od których oni nie mogą odstąpić.

  Pomóc temu może narodowa dyplomacja. Właśnie narody powinny i mają prawo podejmować decyzje o swoim losie, o losie swojej Ojczyzny.

  Proponujemy Wam, przywódcom państw uczestników Mińskiej Grupy negocjacyjnej, swoją pomoc i społeczne wsparcie.

  Do procesu negocjacyjnego rekomendujemy włączyć Związek Narodów Słowiańskich Białorusi, Rosji, Ukrainy – międzynarodową organizację społeczną, mającą wielkie doświadczenie w analizie, przezwyciężeniu i rozwiązaniu kryzysowej sytuacji.

  Sformowanie grupy roboczej dla uczestniczenia w pokojowym procesie negocjacyjnym powierzamy przedstawicielowi Ukrainy Kijaszko Sergejowi Nikołajewiczowi, posłowi kilku kadencji do parlamentu Ukrainy, profesorowi Międzynarodowej Słowiańskiej Akademii Nauk, jednemu z przywódców Związku Narodów Słowiańskich Białorusi, Rosji, Ukrainy. W skład wspomnianej grupy proponujemy włączyć Baburina Sergeja Nikołajewicza, eks vice- przewodniczącego Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej, przewodniczącego Międzynarodowego Związku Słowiańskiego i Czerginca Nikołaja Iwanowicza, przewodniczącego Związku Pisarzy Republiki Białoruś.

  Delegaci Zjazdu, przedstawiciele organizacji i związków społecznych wszystkich państw słowiańskich są gotowi okazać wszelkie informacyjne, prawne, profesjonalne wsparcie przedstawicielom międzynarodowej słowiańskiej społeczności w ramach Mińskiej grupy kontaktowej.

  Jesteśmy przekonani, że narodowa dyplomacja jest w stanie i powinna przyczynić się do szybszego osiągnięcia pokoju w Donbasie, stać się instrumentem, który może w przyszłości zapobiec jakiemukolwiek bratobójczemu konfliktowi w świecie słowiańskim.

  Polubienie

 9. Ad Adm-inka

  A jeśli nie wierzysz to jaką prawdopodobną liczbę byś podał.

  Szanowny Adm-inku, czy ja wierzę czy nie wierzę? Chi, chi, chi… No dobrze, przejdźmy do meritum. Wydaje mnie się, że wszystko się zaczęło w OGRODZIE, gdzie na planie litery ,,O” (koło) stworzono pierwszy GRÓD, (O-GRÓD).

  SŁOWIANSKI GRÓD RADUSZ (to jest troszeczkę podobne do rzymskiego cyrku, zwanego KOL(Ł)O-seum)

  PÓŹNIEJ TO RÓŻNIE BYWAŁO, O-GRÓDKI PODPALANO, BURZONO I OD NOWA STAWIANO, ZAMIENIAJĄC BUDULEC DREWNIANY NA MUROWANY (kamienno/ceglany).

  CZY TAKIE XV-wieczne MIASTECZKA, MOGŁY POMIEŚCIĆ STO TYSIĘCY LUDZI, GDZIE SIĘ ROI OD KLASZTORO/KOŚCIŁÓW? RACZEJ NIE, NAJWYŻEJ KILKA TYSIĘCY!

  Z lewej strony ryciny CASIMIRUS/KAZIMIERZ dzielnica/getto szmulowskie w CRACOVI/KRAKOWIE

  BRESSLA/BRESSLAWIA/WROCŁAW

  POSNANIA ZWANA DZISIAJ POZNANIEM

  Liber Chronicarum

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Liber_Chronicarum

  NIE ZAWSZE DUŻE MUSI BYĆ MIASTEM.

  Kozy

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Kozy

  Serdecznie pozdrawiam

  Polubienie

 10. kikuś, ale podaj cyferkę, liczbę

  bo widzisz pan Marek tak mi napisał:
  Cytuję Wikipedię: W V wieku p.n.e. Według niektórych ocen, w Atenach okresu Peryklesa, obywatele stanowili około 40 tysięcy, spośród około 120 tysięcy ogółu ludności. Inne źródła oceniają liczbę mieszkańców Aten w tym okresie około 200 tysięcy. Czyli mniej więcej tyle mieszkańców co Olsztyn dzisiaj.

  i w związku z tym do dziś się zastanawiam czy było tych Atenów 10 tyś, czy 40 tyś, czy 120 tyś. czy może aż 200 tyś.
  Spać mi to nie daje.
  A nie śmiem się przyznać, że wciąż mi chodzi po głowie, że było ich jednak tylko 10 tyś i ani jednego więcej. Co gorsza zrobił mi się w głowie dodatkowy mentlik, bo pierwotnie myślałem o 10 tyś dorosłych takich od szesnastego czy piętnastego roku życia aż po staruszków, a przecież były jeszcze i dzieci, pewnie po dwanaściorga w każdej rodzinie co by w sumie dawało te 120 tyś osób w mieście. Więc muszę dokonać korekty i zejść z dorosłymi na powiedzmy na trzy tysiące i dzieciaków doliczyć nie więcej jak siedem tysięcy. (była duża śmiertelność maluchów)
  Więc sumując 7 tyś. dzieciarni i 3 tyś. dorosłych.
  Czemu mi tak wychodzi?
  No bo kurza twarz, jak taka Sparta, zapewne nie mniejsza jak Ateny wysyła przeciw Cyrusowi czy Dariuszowi pod Termopile 300 wojowników to ….no właśnie, to co?
  Ja, jak bym był królem Leonidasem i wodzem naczelnym królestwa miasta Sparty to bym kazał wszystkim chłopom, to znaczy wszystkim mieszkańcom miasta i terenów podmiejskich chwycić za tarcze miecze i włócznie i w dwu szeregu zbiórka.
  Pięćdziesięciu zostawiłbym w mieście jako załoga, milicja i obrona miasta dobytku i niewolników, a całą resztę czyli tych 300 zabrał ze sobą.
  Zaraz, zaraz, to wychodzi, że miastowych i podmiejskich w sumie było tylko 350 mężczyzn?
  No były jeszcze kobiety, czyli w sumie tak coś około też 350 bab, może trochę więcej, bo trzeba by doliczyć wdowy po wojownikach z poprzednich bitew.
  Doliczając kulawych, ślepych, umysłowo chorych w Sparcie musiało być nie więcej jak tysiąc pełnoprawnych obywateli. Reszta to kozy, owce, niewolnicy i niewolnice no i kapłani, bo ci zawsze durniów znajdą. Plus dzieciaki, swoje i nie swoje, to by dało jednak 10 tyś. w końcowej sumie.

  W jednej z powieści historycznej wyczytałem że król Dariusz zebrał milion żołnierzy, że jego gwardia przyboczna liczyła tysiąc walecznych i nieśmiertelnych.
  Tylko się zastanawiam. Mamy cyfry rzymskie i cyfry arabskie. Rzymu w epoce Leonidasa i króla Dariusza nie było, arabów też jakby nie.
  Wiec o jakim milionie w książce była mowa?

  Polubienie

 11. Natowski myśliwiec F-16 próbował zbliżyć się do samolotu ministra obrony Rosji, generała armii Siergieja Szojgu nad wodami neutralnymi Bałtyku, ale „odgonił” go rosyjski Su-27, informuje korespondent RIA Novosti.

  Samoloty NATO próbowały towarzyszyć samolotowi ministra obrony Rosji nad wodami neutralnymi Bałtyku, kiedy ten leciał do Kaliningradu. Samolot, w którym znajdował się Szojgu, leciał z eskortą składającą się z myśliwców lotnictwa marynarki wojennej Su-27.
  Jeden z natowskich samolotów próbował zbliżyć się do samolotu ministra obrony, ale między nim a rosyjskim samolotem stanął Su-27, który był w eskorcie. Su-27 „pokazał” pilotowi uzbrojenie, kołysząc skrzydłami. Po tym F-16 wycofał się.

  Rosjanie pokazują amerykancom, że są uzbrojeni

  https://vk.com/video-136292562_456239101
  Link trzeba wkleić

  Polubienie

 12. „Natowski myśliwiec F-16 próbował zbliżyć się do samolotu ministra obrony Rosji,”

  Wiadomo do kogo należał ten „natowski” F16?

  Polubienie

 13. Wiadomo do kogo należał ten „natowski” F16?
  Pewnie do Polski a pilotem był pan Miśkiewicz . Po wylądowaniu wynajęto sprzątaczki aby posprzątały myśliwiec po papierkach od czekolady milki , gumy chupa – chups i skórek od bananów produkcji Boliwii .

  Polubienie

 14. Podejrzewam, że to sam Antoni chciał taranować rosyjskiego Szojguna
  Szojgu tłumaczy się na angielski ,,show gun” a to ostatnie da się przetłumaczyć na polski, ,,pokaż pistolet”, albo w gwarze na Zatorzu w Olsztynie ,,pokaż mi swojego gnata”
  Po tym incydencie Putin lata białym łabędziem T– 160 w przebraniu pilota

  Polubienie

 15. Urojenie. Wspólnota słowiańska nie powstanie nigdy. Jeden słowianin marzy być ponad innym. Na tym polegało skuszenie Polaka do uni, na wmówieniu mu, jaki to będzie powzej sasiadow a dla zachoda partner pierwszej wody. Związane jest to z kompleksami nizszości, wykształtowanymi przez stulecia.
  MIgrańci nieeuropejscy nie zostaną wpuszczeni do Polski nie w związku z jakąś tam inną kulturą ale w związku z powstawaniem państwa zydowskiego w naszej Ojczyznie i na Ukrainie. Ukrainiec jest wpuszczany, bo nim wysłuzą się do pacyfikacji Polaka, na wzór gett.

  Polubienie

 16. Rosyjskie okręty ostrzelały sześcioma pociskami manewrującymi Kalibr obiekty Państwa Islamskiego w syryjskiej prowincji Hama – poinformowało Ministerstwo Obrony Rosji.

  „Znajdujące się we wschodniej części Morza Śródziemnego fregaty „Admirał Essen”, „Admirał Grigorowicz” i okręt podwodny „Krasnodar” rosyjskiej marynarki wojennej ostrzelały sześcioma pociskami manewrującymi Kalibr obiekty ugrupowania terrorystycznego Państwo Islamskie w Syrii. Okręt podwodny „Krasnodar” wystrzelił pociski manewrujące w zanurzeniu”
  Celem ataku były punkty dowodzenia i składy amunicji dżihadystów w prowincji Hama, gdzie po ataku z użyciem pocisków manewrujących wybuchł arsenał.

  O ostrzale uprzedzone zostały dowództwa wojskowe Turcji i Izraela.
  ———————————
  Jeśli się daje czas na ewakuację, ludzi i sprzętu to po co odpalać i marnować rakiety?
  Czy chodzi tu o wypłoszenie lisa z nory?

  Polubienie

 17. Ad tu kawa na ławę

  Urojenie. Wspólnota słowiańska nie powstanie nigdy.

  Masz słuszną rację, że to jest 150-letnie WIELKIE OSZUSTWO, z którego nic nigdy nie wyniknie. SŁOWIANIE (barany/owieczki/niewolnicy) + KOŚCIÓŁ (wielkie duchowe pastuchy parzystokopytnych) = PARANOJA (czyli wszystko od nowa po staremu). Kto tym SŁOWIAŃSKIM CYRKIEM miałby zarządzać w realu (rządy dusz od wieków są zaklepane dla kawalerów, chodzących w kieckach)? Rządy dożywotnio sprawowaliby rycerzyki okrągłostołowi z Camelotu (może z Samolotu, miejscowości Camelot, Angole szukają po dziś dzień), a królem Arturem, (pardon-sik) świętym carem – Wowa/Wołodia Putinek, którego kult jest już uprawiany w Rosji. Oczywiście czarodziejem Merlinem, zostałby Dmitrij Miedwiediew (też ma literkę ,,M” w nazwisku).

  Tajemnicze miejsca na świecie. Zamek Camelot

  http://podroze.gazeta.pl/podroze/56,114158,10621797,tajemnicze-miejsca-na-swiecie-zamek-camelot,,9.html

  ŚWIĘTY Z OBRAZKA WYCIĘTY!

  Święty Putin? Modlą się do niego

  http://kresy24.pl/swiety-putin-modla-sie-do-niego/

  Wierzą, że Putin to reinkarnacja św. Pawła

  http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/wierza-ze-putin-to-reinkarnacja-sw-pawla,170821.html

  CAŁOWANIE OBRAZKA ŚWIĘTEGO I TO PRZEZ KOGO!

  Kościół świadków Putina

  https://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=ru&u=http://maydan-news.blogspot.com/2014/07/blog-post_85.html&prev=search

  http://maydan-news.blogspot.com/2014/07/blog-post_85.html

  GDZIE TU JEST MIEJSCE DLA SŁOWIAN, KTÓRZY NA LOGO, PYNĄ ŁODZIĄ PRASŁOWIAŃKĄ DONIKĄD?! MOŻE PŁYNĄ RZEKĄ STYKS, KTÓRA WIEDZIE PROSTO DO HADESU?

  Pozdrawiam

  Polubienie

 18. ,,Czarodzieje” z fałszywym link-iem 9.html

  Tekst

  Tajemnicze miejsca na świecie. Zamek Camelot

  Okolice Zamku Cadbury, Somerset, Anglia, Wielka Brytania / fot. DG Jones/CC/Flickr.com Okolice Zamku Cadbury, Somerset, Anglia, Wielka Brytania / fot. DG Jones/CC/Flickr.com

  Camelot, Anglia, Wielka Brytania

  Wielbiciele legend jednomyślnie potwierdzają jedno – gdyby wzniesiony przez czarodzieja Merlina, a zamieszkiwany przez króla Artura legendarny zamek Camelot udało się odnaleźć, byłby jedną z najchętniej odwiedzanych atrakcji turystycznych na świecie. Naukowcy dają cień nadziei twierdząc, że możliwe jest, że zamek ten istnieje naprawdę, nie mogą tylko pogodzić swoich teorii na temat tego, który to z istniejących zamków miałby skrywać wspaniałą historię.

  Najwięcej zwolenników ma teoria, że Camelot to zamek Cadbury w hrabstwie Somerset, w okolicach wioski Queen Camel, nad rzeką Cam. Zamek Cadbury otoczony jest potężnymi skałami, gęstym i mrocznym lasem – krajobrazy żywcem wyjęte ze znanej legendy. Sam zamek, poza tym, że jest przepięknie położony, jest też niezwykle atrakcyjnym obiektem do zwiedzania: posiada wspaniałe fosy, wieże i interesujące komnaty. No i kusi literacką legendą. I choć data wybudowania tego zamku przez Celtów nie zgadza się zupełnie z historią króla Artura, to chyba można przymknąć na to oko i poddać się urokom legendy.

  Drugim miejscem wskazywanym dość często, a to głównie ze względu na jego wyjątkową urodę, jest zamek Caerleon w południowej Walii. Przepiękna twierdza położona pośród malowniczych krajobrazów na Camelot nie pasuje niestety historycznie. Co w ogóle nie przeszkadza miłośnikom celtyckich podań.

  http://podroze.gazeta.pl/podroze/56,114158,10621797,tajemnicze-miejsca-na-swiecie-zamek-camelot,,9.html

  Pozdrawiam

  Polubienie

 19. UNIA JEWROPEJSKA. JESTEM ZA, A NAWET PRZECIW. Chi, chi, chi.

  Czechy opuszczą Unię Europejską? Prezydent poparł pomysł referendum

  http://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/swiat/czechy-opuszcz%c4%85-uni%c4%99-europejsk%c4%85-prezydent-popar%c5%82-pomys%c5%82-referendum/ar-BBD3dmW?li=BBr5MK7&ocid=DELLDHP

  ,,ZDRAJCY” JEWROPY. Cha, cha, cha.

  Czeskie media: Polska była gotowa odwołać spotkanie V4 z Macronem. Prezydent odpłacił zniewagą?

  http://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/swiat/czeskie-media-polska-by%c5%82a-gotowa-odwo%c5%82a%c4%87-spotkanie-v4-z-macronem-prezydent-odp%c5%82aci%c5%82-zniewag%c4%85/ar-BBD4emA?li=BBr5MK7&ocid=DELLDHP

  KABARET GLOBALISTÓW WCIĄŻ TRWA…

  … A NIELICZNI MAJĄ TO WSZYSTKO GDZIEŚ I BAWIĄ SIĘ W SWOJSKI KABARET POGAŃSKI.

  Noc seksu i płodności

  http://www.msn.com/pl-pl/styl-zycia/nowoczesne-zycie/noc-seksu-i-p%c5%82odno%c5%9bci/ar-BBD3OoO?li=BBr5MK7&ocid=DELLDHP

  Pozdrawiam

  Polubienie

 20. Unconfirmed Reports: US Spying Plane Targeted by Russia over Syrian Waters
  Niepotwierdzone. US szpiegowski samolot bezzałogowy trafiony nad syryjskimi wodami

  TEHRAN (FNA)- Russian and Arab media sources reported that the Russian anti-aircraft missile units have targeted a US reconnaissance plane over Eastern Mediterranean Sea, but no official source has confirmed the report yet.
  http://en.farsnews.com/newstext.aspx?nn=13960403001551

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s