Partia ZMIANA, reklamująca się jako „pierwsza nie-amerykańska partia w Polsce”


Do wstąpienia do tej swej, „post-SAMOOBRONNEJ” partii zachęcał mnie dr Mateusz Piskorski już ze 3 lata temu. Dał mi nawet do wypełnienia Deklarację do niej przystąpienia. Potem przez dłuższy czas się nie widzieliśmy, a potem Mateusza wsadzono do pierdla, a lokal partii splądrowano przez ABW – wyraźnie za organizację NIE AMERYKAŃSKIEJ partii (a więc w logice rządzących z nadania USA w Polsce władz, PARTII WROGÓW JEDYNIE DOPUSZCZALNEGO DO POMYŚLENIA USTROJU).

Zmiana Piskorskiego Leppera

Przytoczą zatem, z programu tej „do likwidacji” (jak wcześniej „Samoobrona”) partii, kilka całkiem racjonalnych punktów programu ekonomicznego, programu polegającego na jakiejś formie, ZAKAZANEJ W KOLONIACH USA, gospodarki narodowej oraz uspołecznionej http://partia-zmiana.pl/ :

(na przykład) Rozdział III

KRAJ LUDZI PRACY

Gospodarka narodowa

III RP to historia błędów i/lub celowych kroków mających obliczonych na zdławienie polskiej gospodarki. Balcerowicz tak naprawdę nigdy nie odszedł. Ekonomia narodowa została schłodzona tak bardzo, że dziś jest po prostu oblodzona. Sprzedaliśmy za bezcen wypracowywany przez powojenne pokolenia majątek narodowy pozbawiając się nawet możliwości kreowania własnej polityki pieniężnej. Bankowość w Polsce jest głównie prywatna i zagraniczna. Szumnie zapowiadania restrukturyzacja państwowych przedsiębiorstw okazała się ich likwidacją. Polska stała się krajem, który niemal pozbawił się wysoko przetworzonej produkcji na której to buduje się rozwój gospodarczy. Bez przerwy bombardowani jesteśmy danymi o wzroście gospodarczym, o przyroście PKB – nic z tego, że przeciętny polski obywatel w ogóle nie odczuwa tych wskaźników na swoim poziomie życia. „Rekompensaty” w postaci zasiłków i możliwości wyjazdu na zachód są kpiną z pokoleń polskich pracowników, którzy zostali ogołoceni ze wszystkiego, co wypracowali, zgodnie z zaleceniami Banku Światowego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Ambasady Stanów Zjednoczonych w Polsce.

(…)

ZMIANA nie ma zamiaru postępować wg zaleceń rekinów kapitalizmu, dlatego proponujemy:

 • wprowadzenie w konstytucji czwartej formy własności: „narodowej”, a więc niezbywalnej przez państwo, dany podmiot będzie mógł status „własności narodowej” tylko nabyć, nigdy w drugą stronę
 • utworzenie FUNDUSZU WŁASNOŚCI NARODOWEJ o wysokości 10 mld rocznie przeznaczonego na długotrwały proces nacjonalizacji własności w strategicznych obszarach gospodarki narodowej takich jak: bankowość, przemysł wydobywczy, energetyka (w tych obszarach co najmniej 70% rynku), transport publiczny, budownictwo mieszkaniowe, przemysł zbrojeniowy, farmaceutyka, łączność (państwo powinno dysponować przynajmniej jedną siecią pokrywającą cały kraj)
 • powołanie Komisji Sejmowej ds. prywatyzacji po 1989 roku, której celem będzie sprawdzenie zgodności umów z prawem oraz wywiązanie się nabywców z zobowiązań, w wypadku wykrycia naruszeń dany podmiot przejdzie bez odszkodowania na własność państwa, a komisja skieruje wniosek do sądu o zadośćuczynienie ze strony dotychczasowego nieuczciwego właściciela
 • powołanie Komisji Sejmowej ds. zadłużenia Polski, która przeprowadzi audyt zadłużenia zagranicznego państwa, w wypadku wykazania niegospodarności lub złej woli w zawieranych umowach dług zostanie uznany za nielegalny, a winni pociągnięci do odpowiedzialności karnej
 • długoterminowe rozłożenie długów wobec Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego oraz wystąpienie Polski z tych instytucji
 • rozpoczęcie współpracy w powyższych obszarach z instytucjami finansowymi krajów BRICS takimi jak: New Bank of Development czy Asia Infrastructure Investment Bank
 • utworzenie FUNDUSZU REINDUSTRIALIZACJI o wysokości 10 mld rocznie przeznaczonego na długotrwały proces reindustrializacji kraju w wyznaczonych przez ekspertów obszarach gospodarki narodowej
 • prawne i praktyczne równouprawnienie trzech form własności: prywatnej, spółdzielczej i państwowej
 • planowanie rozwoju przedsiębiorstw sektora publicznego w wymiarze 5-letnim przy współpracy ze związkami zawodowymi
 • wprowadzenie udziałów dla pracowników po trzech latach pracy w firmie państwowej, udziały te są niezbywalne przez okres pracy w przedsiębiorstwie
 • utworzenie samorządów pracowniczych przy państwowych zakładach, samorządy powinny mieć obligatoryjne miejsce w zarządach firm i spółek
 • zwiększenie przejrzystości i społecznej kontroli nad systemem zatrudniania na stanowiska kierownicze w firmach państwowych
 • uchwalenie kominów płacowych w przedsiębiorstwach państwowych obliczanych od wielokrotności najniższej płacy w zakładzie
 • aktywna kreacja polityki monetarnej przez instytucje państwowe (koncepcja pieniądza suwerennego)
 • sprzeciw wobec przyjęcia waluty Euro w Polsce
 • zakaz zadłużania budżetu państwa w prywatnych bankach
 • wprowadzenie ścisłej listy inwestycji, na które można zadłużać budżety lokalne
 • walka z kreacją pieniądza przez prywatne instytucje poprzez uzależnienie możliwości kredytowych banków od posiadanych aktywów
 • ustalenie płacy minimalnej na poziomie 60% średniej krajowej z coroczną rewaloryzacją
 • uchwalenie minimalnej płacy godzinowej na poziomie 16 zł brutto
 • wydłużenie do trzech miesięcy okresu wypowiedzenia umowy o pracę
 • ograniczenie stosowania umów pozakodeksowych do trzech miesięcy w roku (w wypadku nieposiadania w tym samym czasie umowy o pracę)
 • zwiększenie kar za nielegalne zatrudnienie (5-krotność płacy minimalnej od każdego miesiąca) oraz za niewypłacenie pensji na czas (5-krotność jej miesięcznej wysokości)
 • uchwalenie 4-letniego PAŃSTWOWEGO PROGRAMU ZATRUDNIENIA w którym państwo przez 4 lata zwraca pracodawcom koszty na poziomie 80% w pierwszym roku, 60% w drugim, 40% w trzecim i 20% w czwartym pod warunkiem zatrudnienia pracownika na umowę o pracę i na cały okres programu, w wypadku zerwania umowy pracodawca zobowiązany jest zwrócić państwu całą kwotę subwencji
 • wyposażenie Państwowej Inspekcji Pracy w instrumenty uniezależniające ją od podmiotów zewnętrznych (brak obowiązku informowania o inspekcji, telefon zaufania dla pracowników bez konieczności wylegitymowania)
 • przebudowa systemu podatkowego pod kątem likwidacji ulg i urealnienia dochodów państwa, połączenie dochodów kapitałowych z dochodami z pracy i transferów kapitału oraz ich wspólne opodatkowanie
 • uchwalenie TARCZY ANTYPODATKOWEJ, a więc kwoty wolnej od podatku w wysokości dwunastokrotności płacy minimalnej (do 30  000 zł rocznie)
 • rekonstrukcja podatku dochodowego wg progów: od 30  000 (zł) do 50 000 rocznie (20%) od 50 001 – 70 000 (25%) od 70 001 do 100 000 (30%) od 100 001 do 300 000 (40%) pow. 300 000 rocznie (50%) z coroczną indeksacją wg wzrostu płacy minimalnej
Reklamy

144 uwagi do wpisu “Partia ZMIANA, reklamująca się jako „pierwsza nie-amerykańska partia w Polsce”

 1. ,,…uchwalenie minimalnej płacy godzinowej na poziomie 16 zł brutto
  wydłużenie do trzech miesięcy okresu wypowiedzenia umowy o pracę…”

  Wprawdzie pan Mateusz ma wykształcenie politolog a nie ekonomista, ale rozumowo powinien pojmować, jako że ma te swoje wykształcenie wyższe, że jakiekolwiek rządowe podnoszenie wysokości stawki zarobków, w tym układzie tych najniższych, to nic innego jak nastawka na inflację.
  Innymi słowy psucie złotówki.
  I to kuźwa każdy myślący człowiek powinien pojmować.
  Co do okresu wypowiedzenia.
  Złego pracownika powinno się zwalniać natychmiast, na przykład po przerwie śniadaniowej
  Kto jest skłonny zatrudniać i wynagradzać nieroba, nieudacznika, czy partacza przez kolejne trzy miesiące? Za co mu płacić?

  Z tezą iż gospodarka narodowa winna uwzględniać także sektor państwowy całkowita zgoda.
  Gospodarka państwa powinna opierać się na przedsiębiorstwach państwowych, spółdzielczych i prywatnych, dopuszczać również formy mieszane np. zakłady państwowe i podwykonawcy prywatni. Państwowa fabryka samochodów czy czołgów a prywatny podwykonawca produkujący dla tej państwowej firmy np. gumowe uszczelki, nakrętki, śrubki, zawiasy czy inne drobne duperele

  Polubienie

 2. Dobrym przykładem były słowa mojego syna do zatrudnianego murarza robotnika, gdy ten zjawił się z rana podpity.
  – Jesteś pijany, to spierdalaj.
  Następnego dnia wspomniany murarz robotnik przyszedł trzeźwy.

  Co do mnie nie wyobrażam sobie bym miał zatrudniać przez kolejne trzy miesiace i opłacać kogoś kto mi robotę partoli, obija się w pracy, kradnie, lub wychodzi na piwko czy robi przerwę na papierosa.
  W Ameryce nauczyłem się jednego, robota musi być robiona szybko i dobrze

  Polubienie

 3. WSZYSTKO OD NOWA PO STAREMU CZYLI NIECH NAM NA NOWO ODŻYJE STARY ,,DOBRY” SOCJALIZM WSCHODNIOEUROPEJSKI, ZA SZTUCZNĄ ŻELAZNĄ KURTYNĄ!

  Piskorski oskarża!

  http://partia-zmiana.pl/category/aktualnosci/latest-news/

  GRY WOJENNE NA FRONCIE POLSKO-POLSKIM, ZDALNIE STEROWANE PRZEZ GLOBALISTÓW.

  Konfederaci: Zatrzymanie Mateusza Piskorskiego to efekt interwencji KPN-NIEZŁOMNI prowadzonych od dwóch lat!

  http://www.ngopole.pl/2016/05/19/konfederaci-zatrzymanie-mateusza-piskorskiego-to-efekt-interwencji-kpn-niezlomni-prowadzonych-od-dwoch-lat/

  ,,– Jeśli chcecie tymi szmatami coś umyć, to poza studiem. Do widzenia – powiedział Tomasz Czeczótko.”

  Ile Rosji w Polsce? Prokremlowska partia Zmiana zapowiada pozew za wyrzucenie z programu TVP

  http://natemat.pl/139441,prokremlowscy-dzialacze-chca-wyjsc-poza-margines-czy-trolle-putina-stanowia-w-polsce-jakakolwiek-sile

  Pozdrawiam

  Polubienie

 4. Ad Adm-inka

  ,,…uchwalenie minimalnej płacy godzinowej na poziomie 16 zł brutto
  wydłużenie do trzech miesięcy okresu wypowiedzenia umowy o pracę…”

  16 zł brutto? Trzymiesięczny okres wypowiedzenia umowy o pracę…” Chi, chi, chi…

  Koniecznie trzeba im założyć związki zawodowe! Cha, cha, cha…

  http://www.elektroonline.pl/img/media/12398

  Sery, wędliny i ciastka w rękach robota

  http://www.elektroonline.pl/a/8876,Sery-wedliny-i-ciastka-w-rekach-robota,,Automatyka

  Gdzie tutaj jest miejsce na ułomnego człowieka?

  Polski rynek robotów przemysłowych

  http://www.controlengineering.pl/index.php?id=47&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2558&type=98

  LUDZIE MYŚLCIE, TO PONOĆ NIE BOLI!

  Serdecznie pozdrawiam

  Polubienie

 5. LUDZIE MYŚLCIE, TO PONOĆ NIE BOLI!…………….
  Te słowa to jednak bardziej do Piskorskiego niż do mnie.
  Dwadzieścia pięć lat temu na targach w NY widziałem pokaz pierwszej maszyny obrabiarki sterowanej numerycznie. Nie wzbudziła we mnie zachwytu z tej prostej racji, że wycinała w wosku głowę psa Pluto. Gdyby zamiast tego psa był jakikolwiek przedmiot techniczny wówczas może bym zaczął dopytywać ile taka maszyna kosztuje i jak ją mógłbym zastosować.

  Kilka lat później już w Polsce przez dobrą chwilę obserwowałem w piekarni, tam na zapleczu gdzie się robi ciasto jak kobieta, pracownica rwała porcję ciasta, ważyła na wadze i następnie formowała w bochenek chleba.
  Żadnej mechanizacji, a przecież wystarczyłoby postawić w miejsce tej pracownicy zwykły dozownik z formą.
  Byłem u dentysty, a tam oprócz dentystki musowo pani asystentka robiąca za damę do towarzystwa i do ….-proszę podać fleczer.
  To samo u okulisty, pani doktor i pielęgniarka asystentka.
  W szpitalu jeszcze lepiej.
  Obchód z rana: główna szefowa czyli doktor ordynator oddziału, trzy panie doktor zwyczajne i tłum pielęgniarek.
  Śniadanie musowo dla każdego do łóżka, później pielęgniarki roznoszące po jednej pastylce dla każdego na wszystkich salach, jeszcze później znowu od początku, mierzenie temperatury, teraz mają taki laser, zaświecą w czółko pacjentowi i już wiedzą jaka temperatura. Kolejno czyli jeszcze później mierzenie ciśnienia. I tak przez cały dzień aż do wieczora.
  Taki tłok i taka krzątanina, że dosłownie jedne pielęgniarki depczą po piętach drugim
  Do głowy nikomu nie przyjdzie, że leki, te pastylki i pigułki można by wydać na cały tydzień z góry, albo, że połowę z wszystkich wykonywanych badań, jest zbędna.
  Telewizja płatna 2 zł za godzinę oglądania.
  No i po szpitalu, gdy już się jest w domu i wykupiło się leki na cały miesiąc, co dzień ktoś dzwoni, ktoś, to znaczy jakaś miła pani i zaprasza na bezpłatne badania czegoś tam, na co akurat wcale nie chorowaliśmy i nie chorujemy.
  Kika22 ma rację, ludzie nie muszą pracować, mogą robić to roboty, a my na plażę latem, zimą na narty w góry, a jesienią do Rojal cassino na drinki i emocje.

  Wiosna to oczywiście okres podrywania i miłości.

  Polubienie

 6. Dla Pollin trzeba z 5 milionów goi. Warto zdobyć solidne wykształcenie z dziedziny: strzyżenia trawników, transportu taksówką, sprzątania domków, czyszczenia baseników i kaczek, gotowania Można jako tako pożyć 🙂

  Polubienie

 7. Jurek, pesymista?
  A ja myślę, że w naszym kraju można sobie nieźle żyć i pracować.
  Jeśli jest nas coś tak około 40 milionów to jak na obszar Polski jest to liczba mieszkańców w sam raz.
  Dostatecznie by teren zagospodarować i nie żyć w tłoku i ścisku.
  A roboty które nam pokazał na obrazkach kika22 są jak najbardziej pożądane. Ci co mają doświadczenie zawodowe jedynie w ,,przemyśle” biurowym nie mają pojęcia jak bardzo szkodliwe są warunki dla zdrowia w niektórych branżach technicznych, w pyle, w oparach gazów, przy wysokich temperaturach. Mój znajomy w zawodzie spawacz dożył do 44 lat, zmarł na raka płuc. Inny, pracując w zakładzie galwanotechnicznym zmarł w wieku lat 52.
  Ja sam pracowałem przez wiele lat narażony na pyły ołowiowe ( polerowanie z pastami wykonanymi z tlenków ołowiu i stearyny) i opary kwasu siarkowego w procesie tak zwanego odzłacania. Jeśli żyję do dziś (z zadyszką) to tylko dla tego, że działania zarówno tlenków ołowiu jak i oparów kwasu nie miały miejsca przez osiem godzin dziennie, a jedynie powiedzmy przez średnio około dwóch godzin.
  A na przykład taki pracownik budowlany, niby praca na powietrzu, ale jak zgodził się popracować przy gaszeniu wapna nielasowanego, no to dostawał wprawdzie dodatek od pracy szkodliwej ale niszczył sobie płuca w zastraszającym tempie.
  Słynne roboty przy usuwaniu azbestów w budynkach na Manhattanie gdzie niesamowicie pyliło się azbestem zapewne wykończyło przedwcześnie niejednego murzyna i niejednego Polaka.
  Tak więc jestem jak najbardziej za robotami wszędzie tam gdzie praca i warunki jakie przy niej panują zabija żywe organizmy, szczególnie organizmy ludzi.
  Z tymi gojami i Żydami nie przesadzajmy, po prostu nie bądźmy głupsi, leniwi, niezaradni.

  Polubienie

 8. Swoją droga słówko ” pasożyd ” z niczego się nie wzięło.
  Nie znam pejsatka który by jakoś ciężko pracował w III i IV RP a także wcześniej .Ciężka praca adminku pisowy jest zarezerwowana dla ciebie i tym podobnych abyście opłacali potężne sianko idące na partie polityczne a z tego sianka cóż można opłacać wieczerze z Orbanem czy luksusową ochronę .
  Ot znalazł ciężko pracujący mądrala o wysokim IQ mądrzejszy od pejsatka z ZUSowską emeryturką za 1200 pln psioczący na Niemców którzy mu dają zarobić kupując te jego drewniane miski u niego.
  Bu bu bu ha ha ha .
  Parę dni mnie nie było a adm szaleje jak nigdy w pisaniu bzdur .ale cóż ptasie mleczko smakuje pychotka zwłaszcza z firmy Wedel niekoniecznie te z Biedronki za 5PLN .Prawda adminku .
  Żegnam się na dłużej .Im mniej czytania bzdur pisowców tym dłużej można pożyć .

  ps Jurek masz rację .Moja dobra rada . Spieprzaj stąd gdzie pieprz rośnie jak chcesz parę złotych więcej zarobić i nie mieć emeryturki ZUSowskiej za ileś tam lat w wysokości tysiaka .
  Klasyczny przykład adm tego portalu .
  Zobacz Jurek tutaj chłopy blisko czterdziestki nie mają jeszcze swoich kobiet ani dzieci .Szerzej nie będę pisał bo pisałem o tym w innym temacie w kwestii naszego pisowego komentatora .
  Żegnam i pozdrawiam.
  Oczywiście dla tego adm GMO nawet niestraszne bo chwali go tutaj u siebie ile wlezie .
  Idz sobie adm do sklepiku kup jajeczka z GMO i żryj .
  Życzę ci abyś takiej sraczki dostał po nich aby ci z dupy została jesień średniowiecza cwaniaczku pisowy .

  Polubienie

 9. wąż antyadminowy
  to nie czytaj
  ————————

  Sprzężenie zwrotne

  Szanowni Państwo!

  Większości z nas wydaje się, że jesteśmy odporni na reklamę. Nie jest to niestety prawda. Wszyscy podlegamy jakiejś propagandzie, nie mając pojęcia o tym jak jesteśmy manipulowani. W latach osiemdziesiątych w Stanach Zjednoczonych ktoś wpadł na pomysł, żeby pewną ideę upowszechnić poprzez seriale telewizyjne. Rezultat przeszedł najśmielsze oczekiwania. Tą ideą było zaszczepienie ludziom przekonania, że dobrze jest nie prowadzić auta po pijaku.
  Jak tego dokonano? Wcale nie poprzez nudną perswazję, a jedynie przez wspominanie o tym, ot tak mimochodem, tu i ówdzie, ale konsekwentnie. Po pewnym czasie ludzie uznali takie zachowanie za normę. No, to przyjrzyjmy się naszym rodzimym serialom. Co nam się wciska do głów jako „normę”? Jakie zachowania widz uznał już za właściwe, bo tak przecież postępują „wszyscy”? Na pewno wulgarny język, nawet jeśli bywa wykropkowany, uważa się za coś oczywistego. Niechlujny strój jako dowód przynależności do „elit”. Przekonanie, że homoseksualistów jest co najmniej tyle samo ilu ludzi zdrowych. Przekonanie, że model rodziny typu 6+1 jest w porządku, przy czym sześcioro rodziców i jedno dziecko zapewniane przez dowolną liczbę rodziców o swej miłości 10 razy dziennie – to model obowiązujący.
  Proponuję prześledzić polskie seriale pod kątem jak wpływają one na zmianę obyczajów.

  Pozdrawiam i do następnej soboty

  Małgorzata Todd

  Polubienie

 10. Dziś ostatni raz te brednie czytałem .
  Adm ta pani Todd to twoja córka ? kto wie może ty tu cała rodzina piszesz bu bu ha ha ha .

  Polubienie

 11. Z wielką chęcią .Może Ukrainki ze Lwowa ? m jak miłość ? Ojciec Mateusz tak walczący z pzrestępcami bu bu ha ha ha .

  Proponuję prześledzić polskie seriale pod kątem jak wpływają one na zmianę obyczajów.

  Polubienie

 12. Adm pisowczyku masz powód do radości twój ukochany PIS będzie wypłacał odszkodowania dla Ukraińców .Cieszysz się prawda ? Także możesz już rozpalać grilla i otwierać wódkę .
  Wyleczyli się już po ranach majdaniarskich w luksusowych polskich uzdrowiskach i szpitalach to teraz czas na odszkodowania .
  Swoją droga co powiedzą pejsatki wszak to oni mieli dostać pierwsi swoje 60 mld USD .
  Bu bu ha ha ha .

  Polubienie

 13. Swoją drogą na marginesie ” Mizia ” jak słuchałem kilka dni temu ( nie tylko nana zna niemiecki i ogląda tv niemiecką tylko że ja w odróżnieniu od nany nie oglądam Brisant tylko ambitniejsze programy ).

  OTO SKUTECZNOŚĆ PIS :

  KANCLERZ MAKRELA ODRZUCIŁA DEFINITYWNIE JAKIEKOLWIEK ŻĄDANIA POLSKI W KWESTII ODSZKODOWAŃ MÓWIĄC ZE WSZYSTKIE ODSZKODOWANIA DLA POLSKI ZOSTAŁY JUŻ BARDZO DAWNO WYPŁACONE.
  POLITYCY NIEMIECCY POSIKALI SIĘ ŻE ŚMIECHU NA TE POLSKIE ŻĄDANIA .
  PODSUMOWANIE . NIE SZTUKA PROPAGANDOWO KŁAPAĆ DZIOBKIEM CZEGOŚ DOMAGAJĄC SIĘ OD NIEMCÓW WIEDZĄC ŻE ONI I TAK NIC NIE ZAPŁACĄ .
  BU BU HA HA HA .

  Polubienie

 14. Adm napisał: W Ameryce nauczyłem się jednego, robota musi być robiona szybko i dobrze

  No to właśnie z tego powodu powstała PIERWSZA NIE AMERYKAŃSKA PARTIA KRAJU LUDZI PRACY

  (przypominam, jeden z twórców ideologii ZSRR, Polak Stanisław Strumiłło, Autor ponad 700 prac z dziedziny ekonomii, statystyki, zarządzania gospodarki narodowej, planowania, prognozowania populacji, z ekonomii politycznej socjalizmu, historii gospodarczej, naukowej komunizmu, socjologii, filozofii. Jest autorem jednej z metod konstruowania wskaźnik wydajności pracy, uważał, że należy dążyć, aby LUDZIE PRACY nie musieli pracować więcej niż 5 godzin w dni robocze! https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Strumilin (Czyli praca jest najefektowniejsza, gdy traktuje się ją jako ZABAWĘ – co ja przez co najmniej 5 dekad w życiu starałem się praktykować)

  A Amerykanie uwielbiają siedzidupacko pracować i stąd muszą jeść hamburgery, zapijać je Coca-colą, dzieci im bęcwaleją, a sami dają ludzkości przykład jak brzuchy oraz dupy od tej PRACY DLA „Boga” TPD rosną:

  Polubienie

 15. W Ameryce nauczyłem się jednego, robota musi być robiona szybko i dobrze

  JEŻELI TA ROBOTA MA WYGLĄDAĆ JAK TA ZOPA TO GRATULUJE .A D TY W TEJ AMERYCE TO SIĘ DURNOTY NAUCZYŁEŚ A NIE DOBREJ ROBOTY HU HU HU HA HA HA .

  Polubienie

 16. TPD GŁOGOCZOWSKIEGO IDZIE JUŻ TAM PO CAŁOŚCI .ZARCIE , SRANIE PRZY STOLE – DRUGI FILMIK I ROSNĄCE DUPSKA BU BU HA HA HA .

  Polubienie

 17. No to jeszcze coś na temat PLANOWEJ – na wzór USA – DEWASTACJI SZKOLNICTWA w Polsce, realizowanej od blisko już trzech dekad (tu przynajmniej zgadzam się z programem PISu likwidacji trójstopniowego systemu edukacji powszechnej – warto by i pomyśleć o „antybolońskim” powrocie do JEDNOSTOPNIOWEGO — tj. tylko magisterskich we wszystkich specjalizacjach o charakterze ścisłym — SYSTEMU STUDIÓW WYŻSZYCH)

  W tym zakresie jestem jestem b. kompetentnym, emerytowanym nauczycielem akademickim:

  https://wiernipolsce.wordpress.com/2015/02/07/system-bolonski-czyli-podstawa-intelektualna-nadchodzacej-tysiacletniej-rzeszy/

  Z programu „Zmiany”:

  Rozdział VII
  TAKIE BĘDĄ RZECZYPOSPOLITE…
  Edukacja publiczna

  Paradoksem historii Polski po 1989 roku jest fakt, iż z jednej strony decydenci postawili na upowszechnienie wśród młodzieży szkolnictwa wyższego kosztem szkół zawodowych i technicznych, a z drugiej strony zrobili wszystko, by Polska była krajem masowo dostarczającym magistrów do… Urzędu Pracy. Dodatkowo okazało się, że masowość studiów jest wysoce kosztowna, ponieważ za dewastację rynku płacimy z naszych kieszeni dotacjami dla prywatnych placówek nauczania. Tajemnicą poliszynela jest to, że nauczanie w takich szkołach, to z jednej strony zakup wykształcenia, a z drugiej próba opóźnienia wejścia młodego człowieka na rynek pracy, którego to wykształcenie wcale nie ułatwia.

  Nieudany okazał się eksperyment z wprowadzeniem trzyletniego gimnazjum i tym samym skrócenie czasu uczęszczania do szkoły podstawowej do sześciu lat oraz kosztem jednego roku nauczania w szkole średniej. Gimnazja okazały się wylęgarnią patologii i miejscami, gdzie nauczyciel nie potrafi zapanować nad młodzieżą będącą w trudnym wieku.

  Do szkolnictwa należy jednak zaliczyć także opiekę czy to w żłobku, w przedszkolu, a nawet w świetlicy. W czasie aktywności zawodowej obojga rodziców dzieci zbyt często zostają bez opieki, a wymuszona przez obiektywne warunki ekonomiczne mobilność uniemożliwia pozostawienie dzieci np. pod opieką dziadków, kiedy ci nie mieszkają w tej samej miejscowości.

  III RP właściwie przestaje interesować się młodzieżą zaraz po tym, gdy ta ukończy okres nauki. Nie istnieje racjonalne planowanie zatrudnienia absolwentów w wyuczonych zawodach, a więc mamy do czynienia z jednej strony z drenażem mózgów, a z drugiej obserwujemy zwyczajne marnotrawstwo ekonomiczne.

  Wyzwania globalizacji i zagrożenie, które stwarza ona dla postawy człowieka w życiu dorosłym, nie są dziś uwzględnione przez program nauczania, który staje się zbyt często przedmiotem walki ideowo-historycznej, zamiast środkiem dostosowania młodych Polaków do życia w społeczeństwie.

  Niestety w dalszym ciągu polskie szkoły to pokaz mody i prezentacji bogactwa własnych rodziców, co od początku nauczania powoduje poczucie bycia gorszym u dzieci z rodzin niezamożnych.

  ZMIANA chce kompleksowej naprawy polskiej edukacji poprzez:

  likwidację dotacji dla szkolnictwa prywatnego
  odtworzenie szkolnictwa zawodowego przy wykorzystaniu środków FUNDUSZU REINDUSTRIALIZACJI, polegającego na budowie specjalistycznych placówek nauczania przy zakładach pracy
  dofinansowanie szkół integracyjnych dla niepełnosprawnych
  realizację zasady darmowego szkolnictwa od żłobka po uniwersytet
  rozwinięcie sieci państwowych żłobków, przedszkoli i świetlic, wydłużenie opieki nad dziećmi z pięciu do ośmiu godzin dziennie
  powrót do podziału na ośmioletnią szkołę podstawową i trzy lub czteroletnie szkoły średnie
  utworzenie Polskiego Instytutu Nowoczesnych Technologii oraz zapewnienie finansowania badań poprzez próg 2% PKB przeznaczony na ten cel
  demokratyzację życia studenckiego i funkcjonowania instytucji dydaktyczno-naukowych na uczelniach wyższych
  ograniczenie rangi szkół prywatnych do „Wyższej Szkoły”, instytucje „Akademii” i „Uniwersytetu” zarezerwowane dla placówek publicznych
  przywrócenie egzaminów na państwowe studia wyższe, jako metody selekcji kandydatów
  ograniczenie miejsc na studiach wyższych poprzez coroczny plan zapotrzebowania dla gospodarki narodowej opracowywany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  wprowadzenie stypendium w wysokości minimum socjalnego dla każdego studenta studiów dziennych do ukończenia nauki lub 25 roku życia
  zwiększenie nakładów na badania statutowe kosztem zmniejszenia środków pochodzących z systemu grantowego
  wprowadzenie Wychowania Patriotycznego do szkół ponadpodstawowych, z naciskiem na nauczanie patriotyzmu ekonomicznego oraz o szkodliwości korupcji
  wprowadzenie lekcji filozofii w szkołach ponadpodstawowych
  podwyższenie progu zdawalności matury do 50% z każdego obowiązkowego przedmiotu
  bezpłatne podręczniki dostępne dla wszystkich w wersji elektronicznej
  bezpłatne czytniki elektroniczne dla wszystkich uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej
  zmniejszenie liczby dzieci w klasie docelowo do 15 osób
  rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych po lekcjach
  umożliwienie przeprowadzenia lekcji religii w przyszkolnych Salach Katechetycznych
  zreformowanie sposobu oceny nauczycieli (także akademickich) wg różnicy w poziomie wiedzy absolwentów w stosunku do tegoż poziomu, przy rozpoczęciu nauczania w danej placówce

  Polubienie

 18. Panie Głogoczowski a czy to nie pana koledzy po fachu nauczali 20 – 15 lat temu na uczelniach wyższych nowej dydaktyki pod dyktando pomysłów Lewartowa .
  Te magisterki po politologii czy historii już dawno sprzątają na wyspach angielskie fekalia i myją kible . W Polsce ich już nie ma dawno .
  Zrobiono to specjalnie ( taka produkcja mgr ) aby wyjechali na Zachód i tam obcierali dupska anglosasom i nie tylko .
  Dlaczego nie ma takiego zjawiska w Czechach czy w Niemczech ?

  AMERYKA PAN TU NIE ODKRYWASZ . SPRAWA ZNANA OD LAT .

  Paradoksem historii Polski po 1989 roku jest fakt, iż z jednej strony decydenci postawili na upowszechnienie wśród młodzieży szkolnictwa wyższego kosztem szkół zawodowych i technicznych, a z drugiej strony zrobili wszystko, by Polska była krajem masowo dostarczającym magistrów do… Urzędu Pracy. Dodatkowo okazało się, że masowość studiów jest wysoce kosztowna, ponieważ za dewastację rynku płacimy z naszych kieszeni dotacjami dla prywatnych placówek nauczania. Tajemnicą poliszynela jest to, że nauczanie w takich szkołach, to z jednej strony zakup wykształcenia, a z drugiej próba opóźnienia wejścia młodego człowieka na rynek pracy, którego to wykształcenie wcale nie ułatwia.

  Polubienie

 19. NO TO TERAZ WSZYSTKO JEST JASNE JAK SŁOŃCE! TO POLSKA WYWOŁAŁA OSTATNIĄ WOJENKĘ ŚWIATOWĄ, WYGONIŁA ZE SWOJEGO TERYTORIUM NA BANICJĘ, BIEDNYCH SZWABÓW, SZMULI I UKRAIŃCÓW, A TERAZ PRZYSZEDŁ CZAS ROZRACHÓNKÓW ZA TE WYRZĄDZONE PODŁOŚCI WOBEC NIEWINNYCH JAK NIEMOWLACZKI NARODÓW.

  Polska wypłaci Niemcom wielkie odszkodowania! Liczba wniosków cały czas rośnie

  http://wolnosc24.pl/2017/03/05/polska-wyplaci-niemcom-wielkie-odszkodowania-liczba-wnioskow-caly-czas-rosnie/

  Polska wypłaci Żydom odszkodowania za Holocaust

  http://www.narodowalodz.pl/publicystyka/polska-wyplaci-zydom-odszkodowania-za-holocaust/

  To nie żart: Ukrainka oczekuje odszkodowań od Polski

  http://prawy.pl/11130-to-nie-zart-ukrainka-oczekuje-odszkodowan-od-polski/

  POLSKA TEŻ WYPŁACI ODSZKODOWANIA OFIAROM SIEPACZY Z CIA, BO PRZECIEŻ TO NIE OPRAWCY Z US-raju TORTUROWALI MUSLIM, TO TYLKO POLSKIE WIĘZIENIA BYŁY TAK OKRUTNE, NIELUDZKIE I ONE ZADAWAŁY TYLE CIERPIENIA NIEWINNYM LUDZIOM!

  Polska wypłaciła odszkodowania za tortury CIA

  http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1587189,1,polska-wyplacila-odszkodowania-za-tortury-cia.read

  Następni w kolejce po polski szmal: Szwedzi za nieudany potop, Hiszpanie za Samosierrę, Francuzi za spartaczoną przez Polaków okupację Moskwy, Turcy za Wiedeń ect. Musimy jeszcze troszeczkę poczekać, aż ktoś krzyknie, że Polska jest niewypłacalnym bankrutem i wtedy możemy się spodziewać kolejnych rozbiorów Polski w wykonaniu światowych dobrodziejów.

  W XVIII w. ,,sępów” przy stole z mapą Polski było więcej, niż to nam opisuje RADOSNA, KSIĄŻKOWA HISTORIA POLSKI, napisana od początku do końca przez zawsze ,,wiarygodnych i obiektywnych” szmuli.

  Pozdrawiam

  Polubienie

 20. Zwycięzca bieże łupy od pokonanego a w swietle ostatnio prowadzonej polityki historycznej, Polski nie uznaje się jako państwa zwycięskiego a jedynie jako ponownie okupowanego po roku 1945 tym razem przez sąsiada ze Wschodu. Po 1989 Polska została skolonizowana tym razem przez Zachód to też nie jest niczym dziwnym, ze wszystkie szumowiny z całego świata próbują wyszarpać dla siebie jak najwięcej kosztem narodu rodzimego Jeszcze tragiczniejszą farsą jest próba wynajęcia kancelarii żydowskich do pomocy. Żydzi z Niemców ciągną cały czas i nie potrzebują wspólnika do dzielenia łupów. Jeśli już to wezmą to akonto urojonych 65 mld dolarów plus paskarskie odsetki.

  Polubienie

 21. Bu bu ha ha ha .
  A hu… jak mają niech płacą .Adminek złoŻy się na odszkodowania dla Ukrów .Najwyżej baba mu ptasiego mleczka nie kupi i nie usmaży schaboszczaka z kartofelkami i suróweczką a zrobi chleb ze smalcem i cebulką
  BU BU BU HA HA HA HA .

  POLSKA TEŻ WYPŁACI ODSZKODOWANIA OFIAROM SIEPACZY Z CIA, BO PRZECIEŻ TO NIE OPRAWCY Z US-raju TORTUROWALI MUSLIM, TO TYLKO POLSKIE WIĘZIENIA BYŁY TAK OKRUTNE, NIELUDZKIE I ONE ZADAWAŁY TYLE CIERPIENIA NIEWINNYM LUDZIOM!

  Polubienie

 22. Jadę z żoną na Ukrainę, mamy tam wielki majątek po dziadkach ( żony) w okolicach Kałusza i Stryja.
  Mamy też w Odessie spory pałac po przodkach o który też się upomnimy.
  Albo nie będzie mnie przez jakiś czas, albo jak sobie załatwię tam Internet to oczywiście będę robił swoje tak jak do tej pory.
  Jak się dopominać to dopominać i swego nie darować.
  A jak będzie wojna z Putinem to pierwszy się zaciągnę do ukraińskiej armii sił powietrzno desantowych.

  Polubienie

 23. Ad Snake

  Wężyk, a słyszał Ty o takich ukraińskich jajeczkach? Chi, chi, chi…

  Ukraina chce odszkodowania od Mongolii za XIII w.

  http://www.portalniezalezny.pl/ukraina-chce-odszkodowania-od-mongolii-za-xiii-w/

  Koczownicy ze stepu, którzy posiadali największą na świecie fabrykę zapałek, może zapalniczek i podpalili nimi ruski Kijów! Cha, cha, cha…

  Ukraina chce od Mongolii rekompensaty za spalenie Kijowa w XIII wieku

  http://kresy.pl/wydarzenia/ukraina-chce-od-mongolii-rekompensaty-za-spalenie-kijowa-w-xiii-wieku/

  Bywaj wężyku ogrodowy. Chi, chi, chi…

  Polubienie

 24. …umożliwienie przeprowadzenia lekcji religii w przyszkolnych Salach Katechetycznych…
  Piskorski jest jednak za młody by pisać programy, w tym programy nauczania
  Z drugiej strony tz. wykształcenie ogólne i ,,ogólniaki” jako takie na dobrą sprawę powinny być zlikwidowane podobnie jak wszelkie wyższe uczelnie z kierunkami ,,zarządzania” ,,administracji”, ,,kształtowania środowiska”, nauk ,,społecznych” religii i religioznawstwa itp.
  Wyobraźcie sobie że na takim UWM jest tak zwanych studiujących aż:
  na dziennym 18999,
  zaocznych 4206
  razem 23205
  Szczegóły:
  http://www.uwm.edu.pl/dane-statystyczne-dot-studentow
  Taka masa ludzka, która później jako magistry będzie szukać pracy, jako kierowcy, ładowacze, pakowacze, sprzedawcy lub ciecie w Biedronkach, Lidlach, albo wyjedzie za granicę, albo zrobi kursy hydraulika, spawacza, cieśli, elektryka, układacza glazury itp
  Czy nie lepiej i oszczędniej byłoby kształcić do szesnastego roku życia i z konkretnym zawodem marsz do roboty?
  Studia wyższe zachować dla lekarzy, bo już nie dla stomatologów, dla tych ostatnich wystarczyłby kurs trzy tygodniowy.
  To samo z inżynierami, podstawówka plus cztery lata nauki w szkole technicznej.
  Cztery lata konkretnego technicznego nauczania. Największemu matołowi powinno to wystarczyć by wkuł sobie do głowy to co winien wiedzieć.
  super doskonałą uczelnią jest TV i Internet, w tym You Tube

  wykład dla studenta na wydziale ,,Nauki o Żywności” UWM, bez wychodzenia z domu i bez egzaminów wstępnych

  Polubienie

 25. I tutaj adm brawa za twój wpis .
  Zgadzam się .
  Adm za to zaciąganie się do ukraińskiej armii jaki będziesz miał żołd ?
  Pewnie kilo krówek i dwa batony firmy ROSHEN należącej do Patroszenki .
  A wypłata będzie w sklepach w Polsce PSS Społem gdzie tych słodyczy jest do hu..
  bu bu bu ha ha ha .

  umożliwienie przeprowadzenia lekcji religii w przyszkolnych Salach Katechetycznych…
  Piskorski jest jednak za młody by pisać programy, w tym programy nauczania
  Z drugiej strony tz. wykształcenie ogólne i ,,ogólniaki” jako takie na dobrą sprawę powinny być zlikwidowane podobnie jak wszelkie wyższe uczelnie z kierunkami ,,zarządzania” ,,administracji”, ,,kształtowania środowiska”, nauk ,,społecznych” religii i religioznawstwa itp.
  Wyobraźcie sobie że na takim UWM jest tak zwanych studiujących aż:
  na dziennym 18999,
  zaocznych 4206
  razem 23205

  Polubienie

 26. Adm ty jesteś sam leń patentowany a innych byś gnał do roboty . Taki jesteś w stylu Pastuszki który utuczony jest jak prosie ma cukrzycę a innych opierd…. na You tube bo pija colę i są tłuści .
  Rozwiązanie takie byłoby dobre gdyby był przemyśl . Wielu spawaczy nie zatrudnisz bo nie ma tyle dla nich roboty podobnie jak i dla elektryków itp . U mnie na przykład znależć posadę elektryka to trzeba miec grupe plecy bo elektryków jest do hu… podobnie jak drogowców .
  Chciałem dać zarobić nie tak dawno pewnemu świeżo upieczonemu magistrowi dobrze płaciłem przy zbiorze jabłek i dawałem jeszcze miskę gratis .
  Odpowiedział mi że nie po to on studiował aby jabłka zbierać .
  Nasz marksista ma rację . To są ofiary systemu . Zły był system namnożył do hu… bezrobotnych magisterków z ogromnym ego którzy nie chcą czepić się prostej roboty bo to wstyd .
  Dlatego wyjeżdzają za granicę bo tam ich nikt nie zna i myją kible a jak przyjadą n urlop do Polski bajają że w Anglii są managerami czy innymi bonzami .
  Dodatkowo nie mają grosza przy dupie dlatego też rodzin nie zakładają mając lat 40 będąc jeszcze prawiczkami tak jak jeden prawiczek z USA.
  Taka fakty adminku
  Te magisterki to ofiary pejsatkowej władzy i to też jest fakt .
  Żartując sobie czy to nie jest odbicie naszego Luka? :

  Z magisterków nawet śmieją się w pejsatkowych Kiepskich . To trzeba mieć tupet najpierw zniszczyć ludzi a potem robić sobie z nich komedię .

  Polubienie

 27. Dodatkowo tyle ludzi idzie na politologię czy historię kierunki mocno reklamowane przez pejsatki .Proste pytanie po jakiego hu….? jak po tym nie ma żadnej roboty ale czy pejsatki coś mądrego zrobiły w tym kraju ?

  Polubienie

 28. Najpierw rządy europejskich socjalistów, bez opamiętania naściągali uchodźców, a teraz kombinują jak uszczęśliwić pracujący lud, wprowadzając nowe podatki aby wykarmić niepracującą bandę darmozjadów. ,,Dzielny” PiS nie wpuścił do Polski bandy uchodźców ale jak komisarze unijni, pogrożą paluszkiem PiS-owi, to wtedy nie ma zmiłuj się, przecież to nie będzie z ich kieszeni.

  Nowy unijny podatek na rzecz uchodźców?

  https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/nowy-unijny-podatek-na-rzecz-uchodzcow,211,0,1999571.html

  Wszystko co mamy ,,najlepszego” w Polsce sprzedamy.

  Polska wśród krajów z najwolniejszym internetem w UE. Najnowszy raport

  https://www.money.pl/gospodarka/unia-europejska/wiadomosci/artykul/internet-polska-najwolniejsza-w-ue-raport,197,0,2352837.html

  Po co komu w Polsce takie ,,śmieciowe informacje”? Przecież wiadomo nie od dziś, że Polak zawsze potrafi na obczyźnie, tylko nic mu nie wychodzi w Polsce! Urok taki, czy co?

  Polska kuźnią kadr. Menedżerowie znad Wisły rządzą w światowym biznesie

  https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/polscy-menedzerowie-w-globalnych-koncernach,121,0,2337145.html

  Pozdrawiam

  Polubienie

 29. … jak po tym nie ma żadnej roboty …
  ale mają wybór….
  Kolejne studia u Rydzyka w Toruniu
  Albo wstąpić do OTK, armii Macierewicza
  Zawsze są dwa wyjścia.

  …. Menedżerowie znad Wisły rządzą w światowym biznesie…
  No to dopiero będzie kryzys.

  Polubienie

 30. bu bu bu ha ha ha ha ha ha adm jajcarz
  Serdecznie zapraszamy na studia do ojca Rydzyka .Po ukończeniu tych studiów magistry bezrobocie wam nie grozi no chyba że za 6 lat wygra Petru i przejmie po PIS TV PEJS
  bu bu bu ha ha ha :

  Polubienie

 31. Już wiadomo, że PiS będzie więził Piskorskiego przynajmniej 1,5 roku bez aktu oskarżenia, czyli do dnia 8 listopada, gdy to prokurator Anna Karlińska zwróci się ponownie do sądu o kolejne przedłużenie jego odosobnienia.

  Możemy się spodziewać, że Piskorski będzie siedział przynajmniej do lutego przyszłego roku, bo wiemy już, że właśnie do lutego, już na pół roku z góry, prokurator Karlińska dostała zgodę od Prokuratury Krajowej na dalsze ciągnięcie tej tragifarsy, w której Piskorski jest „agentem” rosyjskich, chińskich i irańskich służb.

  Prokuratury, która całkowicie znajduje się w rękach PiS, wcale nie interesuje, że Karlińska nie robi w sprawie żadnych postępów, a własną nieudolność zasłania kolejnymi z jej palca wyssanymi zarzutami, na których potwierdzenie jak zwykle nie ma żadnych dowodów.

  Po roku i trzech miesiącach nie sfabrykowała nadal jeszcze niczego, co by się nadawało na akt oskarżenia. Dlatego wymyśla nowe pomówienia, jak to ostatnie, że Piskorski szpieguje na rzecz cesarza Chin.

  czytać więcej https://pl.sputniknews.com

  Polubienie

 32. TAK BĘDZIE WYGLĄDAŁ ŚWIATOWY UPADEK SOCJALIZMU?

  COŚ MNIE TO PRZYPOMINA! WIDOCZNIE HISTORIA LUBI SIĘ POWTARZAĆ!

  2 sierpnia 1951 r. Władysław Gomułka został osadzony w areszcie domowym

  http://nowahistoria.interia.pl/kartka-z-kalendarza/news-2-sierpnia-1951-r-wladyslaw-gomulka-zostal-osadzony-w-areszc,nId,1478455

  60 lat temu zwolniono Gomułkę z aresztu MBP

  http://dzieje.pl/aktualnosci/60-lat-temu-zwolniono-gomulke-z-aresztu-mbp

  Pozdrawiam

  Polubienie

 33. The headlines alone of the DGAP dossier are symptomatic: “Germany’s leadership tasks in Europe”; “Use the scope for action in the Western Balkans now”; “A permanent commitment: Ukraine” and “Burden-sharing in NATO: German leadership remains in demand”. Other contributions deal with German interests in the Middle East and North Africa, Turkey, Iran and Saudi Arabia.

  Lau advocates that the Bundestag election should become a massive campaign for military rearmament. He warns against a “reflexive counter-course to the US president” for disarmament and writes, “Instead of making the Bundestag election a referendum on a supposedly dangerous rearmament, the population should be enlightened about the new logic of German security: not because of, but in spite of Trump, not because he commands it, but because we want to oppose his irrational policy, we must spend much more on defence.” According to Lau, it is a matter of “Germany’s assertiveness in a crumbling West”.

  These statements make clear that the danger of war in North Korea, even if it were temporarily defused, is only a prelude to further conflicts, which would inevitably result in a Third World War if they are not stopped by a mass movement of the working class. As at the beginning of the last century, conflicts of interest between the imperialist powers have become so acute that they can no longer be resolved by peaceful means.

  The return to militarism is supported in Germany by all the parties represented in the Bundestag. In particular, the Left Party is accusing the government of not opposing Washington aggressively enough.

  The Socialist Equality Party (SGP) is the only party fighting in the election campaign to unite the international working class based on a socialist programme directed against war and capitalism.
  http://www.wsws.org/en/articles/2017/08/12/dgap-a12.html

  Polubienie

 34. Zbigniew Stonoga o swojej śmierci..

  Zbigniew Stonoga, znany w całej Polsce biznesman i filantrop, w końcu nabawił się kłopotów. Został skazany na pobyt w więzeniu – miał się stawić w zakładzie karnym 15 lutego, ale zamiast tego uciekł do Monte Carlo. Tam nagrał filmik o wyroku śmierci, jaki został na niego wydany razem z wezwaniem do więzienia….

  „Każdy, kto zna prawo procesowe, wie o tym, że nie można zmienić uniewinnienia na skazanie bez przeprowadzenia nowego postępowania. W moim przypadku tak się stało.” – kotynuuje. „Czy to wezwanie skazuje mnie na śmierć? Tak.” – rzuca pytanie, przypominając o sądowych dokumentach, poświadczających jego stan zdrowia. By przebywać w zakładzie zamkniętym Stonoga musiałby mieć zapewnione specjalne warunki – między innymi dostęp do nocnej aparatury wspomagającej oddychanie. Stonoga uważa także, że jego aresztowanie jest sprawą polityczną – z jednej strony sprawa ta jest na rękę Platformie Obywatelskiej, a z drugiej PiS-owi, przez który czuje się oszukany.

  Polubienie

 35. Adm będziesz kąsany w tą twoją tłustą pisowską pookrągłostołową dupę przez węża dopóki nie zrozumiesz że tylko Zmiana i Piskorski to jedyna alternatywa .

  Polubienie

 36. To jest niesprawiedliwość dziejowa że takie pisowe włazidupsko ma tylko 12 stówek emeryturki i musi dorabiać robiąc drewniane miski .Żal dupę ściska .Tosz to szok bu bu ha ha

  Polubienie

 37. Adm gdybys był posłem to jestem na 100% pewny że to ty byś w wyścigu włazidupów pierwszy usunął paproch z luksusowego garniturka kociarza . Bu bu ha ha .

  Polubienie

 38. „Polska wypłaci Niemcom wielkie odszkodowania! Liczba wniosków cały czas rośnie”

  No i śmiej się dalej kika z prób ukrócenia samowoli sędziów przez PiS, a jeszcze okaże się że sam mieszkasz w jakimś poniemieckim bunkrze, czy na samej działce, gdzie kiedyś jakiś dziedzic pruski bawił chi chi cha cha

  Polubienie

 39. Ad Juliusa

  Patrz Julius i przecieraj oczy ze zdziwienia jak globaliści pogrywają sobie w kulki!

  Niemcy pomagają rosyjskiemu wojsku dogonić NATO. Za miliony euro

  http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/niemcy-pomagaja-rosyjskiemu-wojsku-dogonic-nato-za-miliony-euro,409374.html

  Berlin przed sądem za „niemal ukończone” rosyjskie centrum szkoleniowe?

  http://www.defence24.pl/113081,berlin-przed-sadem-za-niemal-ukonczone-rosyjskie-centrum-szkoleniowe

  Rheinmetall chce odszkodowania za centrum szkoleniowe w Rosji

  http://www.defence24.pl/205551,rheinmetall-chce-odszkodowania-za-centrum-szkoleniowe-w-rosji

  Niemcy największym eksporterem broni w EU

  https://www.salon24.pl/u/narymunt/682051,niemcy-najwiekszym-eksporterem-broni-w-eu

  The Socialist Equality Party (SGP) is the only party fighting in the election campaign to unite the international working class based on a socialist programme directed against war and capitalism.

  No proszę, ,,goła” NIEMIECKA SOCJALISTYCZNA PARTYJKA, bez DEMOKRATYCZNYCH, pstrokatych piórek, do tego RÓWNA jak w KOMUNIŹMIE i chce jak zwykle, walczyć z wiatrakami. Często zmienia swoje nazwy, bo wróg zawsze czuwa! Jej nowa myśl przewodnia: ,,ROBOTY PRZEMYSŁOWE WSZYSTKICH KRAJÓW ŁĄCZCIE SIĘ”.

  https://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=de&u=https://de.wikipedia.org/wiki/Sozialistische_Gleichheitspartei&prev=search

  https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=search&rurl=translate.google.pl&sl=de&sp=nmt4&u=http://www.gleichheit.de/resolutionen/umbenennung/&usg=ALkJrhiEydZ-DrilToUmKFfFiyzrG-OEwQ

  Serdecznie pozdrawiam

  Polubienie

 40. Jerzy Zięba
  I jak zawsze zdarza się gadać głupoty.
  Że niby nasza konstytucja jest nielegalna, że państwa nie ma bo nie ma ciągłości konstytucji.
  Logika by podpowiadała, że jak nowa konstytucja za którą głosowało jedynie 42 % Polaków jest nieważna to stara konstytucja obowiązuje i jako taka istnieje nadal a z nią i państwo polskie.
  Warto dodać że Niemcy też po wojnie dostały nową konstytucję, w dodatku uchwaloną jedynie przez obywateli Niemiec Zachodnich. Niemcy wschodnie nigdy za nią formalnie nie głosowali.
  Panie Zięba, to warto wiedzieć, a jak pan wie, a sądzę, że pan wie, no to nie można tego przemilczać i wprowadzać w błąd słuchaczy, że nam się od Niemców odszkodowanie nie należy bo pan nam mówi że państwa polskiego nie ma.
  W ONZ wybrano nas akurat jako państwo na niestałego członka jakiejś tam ważnej rady.
  O tym zapewne też pan słyszał.
  A wąż słyszał?

  Polubienie

 41. Nierząd w stolicy

  Trzeba będzie nielada wysiłków i mozołu, żeby usunąć z powierzchni Warszawy fatalne ślady półbolszewickiej gospodarki i niedorzecznych doświadczeń społecznych, skutkiem których stolica odrodzonej Polski została gruntownie powstrzymana w rozwoju, a zewnętrzny jej wygląd uległ bijącej w oczy degradacji.

  Przeciągana „ochrona lokatorów”, zniesiona już nawet w Bolszewji, zabiła na 10 lat ruch budowlany, a pośrednie jej następstwa, wyczerpawszy normalne źródła dochodów miejskich, doprowadziły miasto do ruiny.

  Nieuniknionym skutkiem wyjałowienia dochodów miejskich musiał być brud, kurz, zaduch, zanieczyszczenie domów i stopniowe zaplugawienie Warszawy.

  * * *

  Brud moralny narasta grubą warstwą na brudzie fizycznym. Pierwsze czterolecie Warszawy, jako stolicy wolnej Polski, przejdzie, niestety, do historji, jako fatalny okres panowania zbogaconej na spekulacjach czeredy paskarskiej oraz rozlanej, jak szumiąca brudna fala – prostytucji.

  Do rzędu bowiem fatalnych eksperymentów lewicowych należy również zaliczyć rozpętanie nierządu. W myśl doktryny klasowej zniesiono domy publiczne, aby pozwolić zatrudnionym tam „najmitkom” na założenie własnego „warsztatu”. Ten pomysł niedowarzonych społeczników okazał się w swoich skutkach chluśnięciem na Warszawę kubła cuchnących pomyj, którymi przesiąkły już ulice, hotele i mieszkania w śródmieściu, a zwłaszcza w okolicach głównego dworca.

  * * *

  Dawniej nierząd, istniejący po za domom publicznym, krył się w cieniach nocy. Dzięki wspomnianej „emancypacji”, dziś panoszy się on butnie w biały dzień, od godz. 11 rano. Dziatwa szkolna, wracając popołudniu z zajęć ulicami Widok, Marszałkowską, Chmielną, Złotą, Al. Jerozolimską i t. d. -ma przed sobą budujący obraz ordynarnych zaczepek, głośnych targów, plugawych wyzwisk i haniebnych umizgów ulicznych kokot. Przed każdą prawie bramą czatują nierządnice na samotnych mężczyzn, a zwłaszcza na przyjezdnych. Najkrzykliwsze, najbardziej cyniczne i natrętne są naturalnie żydówki, głośno zachwalające swój „towar”.

  Nierząd, wygnany z domów publicznych, przeniósł się do domów prywatnych i do hoteli. W okolicach dworca mnożą się „jaczejki” rozpusty czyli nory schadzek po piwnicach, po strychach, po czwartakach. Prostytucja włamuje się zwycięsko do mieszkań prywatnych. Lokatorzy chciwi łatwego zysku, odnajmują pokoje dziewkom ulicznym, ściągającym tam istne korowody „gości”, nieraz wyczekujących w ogonkach swojej kolei.

  Haniebny ten proceder szerzy się w sposób zastraszający. Zdarzają się domy, mieszczące od frontu i w oficynach po kilka takich jaskiń, gdzie kwitnie prostytucja.

  Wrzaskliwe bandy alfonsów włóczą się za dziewkami, wystają po bramach, ferują i wykonywują doraźne wyroki pięścią i nożem, wśród histerycznych krzyków katowanych ulicznic.

  Co gorsza, nierząd szerzy się w sąsiedztwie budynków szkolnych, a nieraz gniazda rozpusty istnieją w domach, w których mieszczą się szkoły początkowe i średnie.

  Władze patrzą na to przez palce. Maluczko, a pół Warszawy stanie się jednym wielkim lupanarem.
  http://retropress.pl/mysl-narodowa/nierzad-w-stolicy/

  Polubienie

 42. ….za „niemal ukończone” rosyjskie centrum szkoleniowe….

  A niby jak ma wyglądać takie centrum?
  Bo może to być zwykłe niezaorane pole, gdzie żołnierze będą kopali dołki strzeleckie
  Albo pole jak wyżej z dwoma tarczami do celowania
  Albo pole z ,,ciagadełkiem” figurki dzika do którego trzeba będzie sołdatom mierzyć i nie chybić
  Albo baraczek drewniany z tablicą i stolikiem dydaktycznym dla starszego oficera
  Albo wiele bloków koszarowych dla przyszłych kadetów ,,od przedszkola do gapola”
  Bo takie coś jak niżej to ruski już sobie sporządzili.

  Polubienie

 43. Bu bu ha ha ha . Hu .. tam z ich niestałym członkiem .Całe ONZ kontrolują pejsatki .
  dali adm banana a te się cieszy jak małpa z ZOO Gućwińskich bu bu ha ha ha .

  W ONZ wybrano nas akurat jako państwo na niestałego członka jakiejś tam ważnej rady.
  O tym zapewne też pan słyszał.
  A wąż słyszał?

  Polubienie

 44. Luk daj juz spokój kociarzowi i sądom na które chce połozyć swoją kociarską łapę i głaskać je jak swojego kota tylko znajdz sobie jakąs fajną pupeczkę bo ci 500 plus ucieknie .
  Poczuj smak sexu chłopie . PIS ci tego nie da.

  No i śmiej się dalej kika z prób ukrócenia samowoli sędziów przez PiS, a jeszcze okaże się że sam mieszkasz w jakimś poniemieckim bunkrze, czy na samej działce, gdzie kiedyś jakiś dziedzic pruski bawił chi chi cha cha

  Polubienie

 45. Ad LuKa

  … No i śmiej się dalej kika z prób ukrócenia samowoli sędziów przez PiS, a jeszcze okaże się że sam mieszkasz w jakimś poniemieckim bunkrze, czy na samej działce, gdzie kiedyś jakiś dziedzic pruski bawił chi chi cha cha.

  Oho, Luczek szuka zaczepki i chce wiedzieć w jakim ,,bunkrze” kikuś-psikuś pomieszkuje i straszy pruskim dziedzicem, że ten RUGI zastosuje!

  A więc Luczku, kikuś-psikuś mieszka sobie na terenach Konzentrationslager (obóz koncentracyjny), zwany dla zmyłki osiedlem mieszkaniowym. W/na takim obozie/osiedlu stoją wykonane seryjnie, betonowe blokhaus-y, zwane blokami mieszkalnymi i w jednym z nich sobie kikuś-psikuś pomieszkuje.

  Luczek, a czym te budowle się różnią?

  Konzentrationslager na osiedlu mieszkaniowym w Auschwitz II-Birkenau i tandetne, prototypowe blokhaus-y zwane barakami…

  … i solidne, seryjne, blokhaus-y w Konzentrationslager np. w miejscowości Nowa Huta, zwane blokami mieszkalnymi.

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Rugi

  P.S. Dla mnie pruskie dziedzice nie są straszne, bo moi pra-, pra-, praprzodkowie też byli dziedzicami i wyobraź sobie, że nawet było ich stać, na kupno miasta Zakopane! Hej!

  HISTORIA I ZAKOPANE. Jak hrabia Zamoyski uratował Zakopane

  http://www.ekologia.pl/srodowisko/ochrona-srodowiska/transakcja-stulecia-czyli-jak-hrabia-zamoyski-uratowal-zakopane,15102.html

  Bywaj pocieszny Luczku

  Polubienie

 46. Luk chłopie do roboty !!!!!!!!!!! . daj już spokój PIS .Oni ci chleba nie dadzą a tym bardziej nie znajdą dla ciebie fajnej kobity abyś założył rodzinę z gromadką dzieci i 500 plus na kurczaki z rozna ( aby nie hameryckie bo rosną bo nich piersi facetom , pizze na telefon i słodycze Patroszenki firmy Roshen ) bu bu ha ha ha .

  Polubienie

 47. Ad LuKa

  Luk chłopie do roboty !!!!!!!!!!! . daj już spokój PIS…

  Chłopie, najlepsza jest kaczka pieczona z jabłkami!

  A może tak? Chi, chi, chi…

  Bywaj pocieszny Luczku. Cha, cha, cha…

  Polubienie

 48. kika pyta
  ….a czym te budowle się różnią?

  odpowiem za LuKa
  konstrukcją piecy i tym co się w nich paliło.

  Kika odpowiedział gdzie mieszka i na co stać było jego przodków, a ty wężu w jakiej jamie mieszkasz? Może w Jamie Zapolskiej?

  Polubienie

 49. „A więc Luczku, kikuś-psikuś mieszka sobie na terenach Konzentrationslager (obóz koncentracyjny), zwany dla zmyłki osiedlem mieszkaniowym. W/na takim obozie/osiedlu stoją wykonane seryjnie, betonowe blokhaus-y, zwane blokami mieszkalnymi i w jednym z nich sobie kikuś-psikuś pomieszkuje.”

  Ja mieszkam podobnie. Tylko łącze int. mamy jakieś słabe bo memy nie wchodzą ;P

  „P.S. Dla mnie pruskie dziedzice nie są straszne, bo moi pra-, pra-, praprzodkowie też byli dziedzicami i wyobraź sobie, że nawet było ich stać, na kupno miasta Zakopane! Hej!”

  Jesli tak to całe Zakopane it’s yours, teraz pozostaje ci tylko kupić jakiegoś wielkiego SUVa z napędem 4×4 (obowiazkowo w dieslu) i wkurzać doktorka heh, w przerwach między jeżdżeniem kolejką za darmo.

  Ad. wężu
  Popieranie PiS to taki sens życia jak u ciebie siedzenie na głowie adminowi, więc sorry, może tak z 6 lat wstecz dałbym się nabrać na takie „zmianowe” frajerstwo, ale już nie dziś.

  PS. Co ma wspólnego Putin z polskim społeczeństwem? Zarówno Włodek jak i Polacy nie wiedzą o istnieniu Zmiany xD

  Polubienie

 50. Popieranie PiS to taki sens życia jak u ciebie siedzenie na głowie adminowi,

  Adm muszę wyprostować i oduczyć pisowego ptasiego mleczka chociaż jego umysł syfem pisowym przesiąknięty także szans nie widzę a szkoda mi bardzo tego człowieka bo nie głupi chłop a robi z siebie amebę robiąc tutaj za owsika PIS .Zal chłopa .

  Jestem Polakiem wiem co to Zmiana . Po drugie polskość zobowiązuje mnie aby nie popierać pookrągłostołowych pejsatkowych partyjek ( PC zakładali Dorn – Kalkstein ) .
  Liczba zwolenników Zmiany rośnie . Kociarz wiecznie nie jest i wiecznie rządzić nie będzie .
  Nie chcę żeby mnie moje wnuki za 20 lat nazywali hu… bo popierałem PISdziateli czy inne barachło . Chyba to Luk zrozumiał
  LUk nie ma dzieci nie ma kobiety sexu nie popróbował to Lukowi może na tym nie zależeć .

  PS. Co ma wspólnego Putin z polskim społeczeństwem? Zarówno Włodek jak i Polacy nie wiedzą o istnieniu Zmiany xD

  Polubienie

 51. Luk dam ci radę . Dla ciebie sensem życia powinno być znalezienie sobie baby abyś dobiegając do 40 lat jeszcze sobie trochę pociupciał póki ci tam Wacek jeszcze jakoś pracuję .
  Po drugie postaraj się o dzieci za dwójkę dostaniesz już 5 stówek na miesiąc bo tak jak pisałem kociarz wieczny nie jest pójdzie on na dno polityczne skończy się i 500 plus .
  Także Luk chłopie do pracy .Nie szkoda ci życia na ciągłe pisanie pierdół o kociarzu .Nie lepiej powąchać kobiecego ciała w czystej pościeli i się popieścić z ukochaną kobietą .
  Ja swoje lata już mam dlatego mogę ci takie rady dać .

  Polubienie

 52. ….. rola życiowa i decyzja węża : gryżć takich pisiorków adminku po dupach…..

  rola życiowa?
  Z upodobania, polecenia czy zlecenia?
  Marny twój los wężu.

  To ja już wolę swoje toczone miseczki, spacerki brzegiem jeziora, ptasie mleczko, ławeczkę pod oknem, lub leżakowanie pod parasolem zielonym.

  Na j. Długim tuż przy moście chodziliśmy się kąpać w dzieciństwie. Była tam maleńka dzika plaża.

  Polubienie

 53. Z czystego upodobania adminku przysięgam .

  rola życiowa?
  Z upodobania, polecenia czy zlecenia?
  Marny twój los wężu.

  Adm a nie lepiej przerzucić ci się przerzucić i zająć się chippendalesem . Dużo byc więcej zarobił niz na dłubaniu garnków z drewna do tej swojej 1200 złotowej emeryturki .
  Zobacz jakie to przyjemne zajęcie .
  Przy okazji Lukowi znalazłbyś jakąś babę bo mu całkiem już ten bezrobotny Wacek uschnie bu bu ha ha ha .
  wiesz ile mógłbyś zarobić na takim wieczorku panieńskim ? Dużo więcej niż na lepieniu misek .
  Z Lukiem byscie stworzyli super Team bu bu bu ha ha ha !!!!!

  To ja już wolę swoje toczone miseczki, spacerki brzegiem jeziora, ptasie mleczko, ławeczkę pod oknem, lub leżakowanie pod parasolem zielonym.

  Polubienie

 54. Słabiak z ciebie, zamiast argumentów politycznych (bo wybór partii to polityka) silisz się tylko na jakieś osobiste wycieczki, zaglądasz do rozporka, myślisz, że rozumiesz ludzi itd, itp. Jesteś taką troche męską wersją posłanki Pawłowicz, która słucha tylko siebie i uważa, że nikt poza nią racji mieć nie może, że ona najmądrzejsza alfa i omega wszechświata, a kto się wybija tego trzeba „naprostować”. Ogarnij się. Jedyny sensowny argument przeciwko PiS na jaki zdołałeś się zdobyć to sprawa uwięzienia Piskorskiego, bo to już ewidentne przegięcie. Natomiast te teorie o rzekomej żydowskości PiS, syjonistycznej polityce… stek bzdur. Bo co, bo Lech zapalił chanuke? Putin też zapalił i co?

  Polubienie

 55. Luk to ty PISluby tak posłanki Pawłowicz nie lubisz ? Oj to przykre . Podobno twoi idole mają pozwać go do sądu za słowa które Owsiak do niej skierował ” pani profesor .Pani sexu potrzeba ” bu bu ha ha ha .
  Jestem według ciebie męską wersją Pawłowicz .
  Luk a niech mnie bóg żydowsko – pustynny broni . Nie wytrzymałbym bez ciepła kobiety nawet godziny . Gdzie mi do starokawalerstwa .
  Co do Putina i argumentów przeciwko PIS .
  Luk ile ty masz lat i na jakim poziomie masz rozwinięty umysł .Może brakuje ci relaksacji ? trenera osobistego aby nad twoim umysłem popracował szukając argumentów przeciwko PIS .
  O tym pisałem wielokrotnie ale twój umysł nie chciał tego przyjąć do wiadomości .
  Polecam ci abyś zapoznał się z wpisami u Maruchy na temat szkodliwości PIS takich patriotów jak :
  1. Jaśko z Toronto .
  2. Stare wpisy APA
  3. Toronto .
  4. Maciejczyk
  5. Andrzej Szubert
  6 . D.Kosiur
  7. Paweł Ziemiński .
  8. forged
  9. Nasz Głogoczowski już tyle o szkodliwości PIS w ostatnich 14 dniach pisał powołując się na fakty że najgłupsza krowa na rowie by zrozumiała a LUK się opiera ale jak nasz Luk zechce uporządkuje tak swój umysł ze przyjmie on prawdę o PIS .
  10. Kannassatego – politolog z USA.wykladający tam na uniwersytetach .

  ONI PISZĄ O FAKTACH A ZE TWÓJ UMYSŁ TO ODRZUCA TO TWÓJ PROBLEM .ZAPŁAC TRENEROWI OSOBISTEMU ABY TWÓJ UMYSŁ PRZYJĄŁ TE PRAWDZIWE INFORMACJE I TWÓJ LUK PROBLEM ZNIKA

  JESZCZE LUK DO PANI PAWŁOWICZ BO MNIE DO NIEJ PORÓWNUJESZ .
  LUK CZY TY MYSLISZ NAPRAWDĘ ŻE JAK MIAŁBYM OCHOTĘ PRZY POMOCY BATA KOŃSKIEGO WYGANIAĆ WSZYSTKIE KUR… Z WARSZAWY I LAĆ ICH TYM BATEM PO GOŁYCH DUPACH BU BU HA HA .
  ZA KRYTYKĘ PAWŁOWICZ MASZ LUK PLUS . NIE JESTEŚ JESZCZE STRACONY DLA PISDZIATELI
  KOLEGO .
  OJ LUK PODPADNIESZ TY U PISDZIATELI ZA KRYTYKĘ ICH IKONY PANI PROFESOR PAWŁOWICZ BU BU HA HA .
  SZYKUJ SIĘ NA PODRÓŻ DO GUANTANAMO ALBO DO STARYCH KIEJKUT . TAM JESZCZE CHYBA COS TAJNEGO STOI BU BU BU HA HA HA .
  BU BU BU HA HA HA .

  Polubienie

 56. LUK OTO WSPANIAŁY AMERYKANIN KTÓRY JUŻ DAWNO PRZEJRZAŁ OBŁUDĘ AMERYKAŃSKIEJ DEMOS . POSŁUCHAJ MOŻE COŚ ZROZUMIESZ ROGER WATERS .

  Polubienie

 57. LuK wypunktował węża krótko i treściwie
  Ogarnij się. Jedyny sensowny argument przeciwko PiS na jaki zdołałeś się zdobyć to sprawa uwięzienia Piskorskiego, bo to już ewidentne przegięcie.

  A wąż argumentuje powołując się na kilka osób znanych mu z Internetu.
  Oj wężu słabiutko, słabiutko, toż to żenada że dla ciebie tacy jak ten Jaś z Toronto, APA, Maciejczyk czy Szubert są dla ciebie końcową i jedyną wyrocznią, alfą i omegą, słonkiem i księżycem.

  Co do M. Piskorskiego.
  Gdy przeczytałem w zamieszczonym przez pana Marka fragmencie partii Zmiana programie, jak niżej
  ,, Ustalenie płacy minimalnej na poziomie 60% średniej krajowej z coroczną rewaloryzacją
  Uchwalenie minimalnej płacy godzinowej na poziomie 16 zł brutto”

  To pomyślałem sobie, że albo jedno albo drugie, ze w tym brakuje logiki i matematycznie się nie sumuje.
  Gdyby dodać jeszcze do tego, że bułka ma kosztować 50 groszy i będziemy mieli absolutny absurd.
  Bo jak by powiedział nasz prezes wszystkich prezesów, to jest oczywista oczywistość, że jeśli teraz pracownik piekarni ma 8 zł na godzinę a cena bułki wynosi 50 groszy, to gdy ten pracownik piekarni otrzyma podwyżkę do 16 zł, to właściciel piekarni z mety podniesie cenę bułki na jednego złotego, 1 zł.
  Pracownik po podwyżce za swoje nowe pobory kupić będzie mógł tą samą ilość bułek i ani jednej więcej, zaś emeryt tych bułek o połowę mniej.

  Głupi tego nie zrozumie i chyba także pan Mateusz Piskorski z wykształcenia politolog, wiec na tych prostych elementarnych zasadach ekonomicznych nie koniecznie muszący się wyznawać, ale już jako politolog powinien wiedzieć, że kościół katolicki w Polsce i jego hierarchowie ściśle podlega pod Watykan, a to już jest tym samym obca agentura.
  Watykan o ile w wiekach poprzednich był w zdecydowanej większości pod butem cesarzy niemieckich, czasami ale to czasami pod Francją ( Ludwik Piękny, Napoleon) to po II wojnie światowej w całości pod zarządem USA i jej polityki.

  Kościół prowadził i prowadzi swoją politykę, czytaj politykę watykańską, niemiecką, często wbrew polskiej racji stanu, często bardzo dla nas szkodliwą.
  Obywatel polski powinien mieć jedną władzę, władzę przez siebie wybraną w wolnych wyborach i w żadnym razie nie powinien być poddawany już we wczesnym dzieciństwie indoktrynacji obcych agentur.

  To powinno politologowi być wiadomym.
  W tym układzie jeśli M. Piskorski pisze w swoim programie ,,–umożliwienie przeprowadzenia lekcji religii w przyszkolnych Salach Katechetycznych” wykazuje się skrajną głupotą polityczną, albo dość powszechnym u nas lizusostwem w stosunku do purpuratów KK
  Jeśli zaistniał okresowo w polityce to tylko i wyłącznie dzięki Lepperowi który posadził go u swego boku.
  Obecnie jest zerem bez jakiegokolwiek wpływu na scenę polityczną.
  Osadzony w więzieniu, gdyż jego status bezrobotnego z jednej strony i częste wycieczki na wschód rodziły podejrzenia, że może być przez ten wschód opłacany i wykorzystywany.
  A my tym czasem jesteśmy jako państwo na zachodzie., czego w swojej głupocie M.P. nie dostrzegał, nie chciał dostrzec, bądż ignorował.

  Polubienie

 58. Adminku nie kłap jadaczką z poniedziałku rano bo Luk w niczym węża nie wypunktował .To tobie się wydaje że wypunktował bo twój chory umysł adm tworzy takie zgniłe myśli o wypunktowaniu .
  Luk nie miał innych argumentów to napisał co napisał . Chwyta się ostatniej koszuli .
  W ramach korepetycji dla pana Luka niech sobie przeczyta to co piszą mądrzy ludzie którym jeszcze jakoś umysł pracuje .Dziś korepetycje dla Luka umysłu za FREE.
  OTO FRAGMENT :
  „Nie bądź głupi! Trzymaj odległość i nie daj się zabić!
  To przesłanie jest ponadczasowe i w polskim przypadku, konieczne do natychmiastowego zastosowania. Musimy przestać być głupim narodem, pozwalającym się kierować przez prowokatorów, udających patriotów. Musimy zacząć myśleć w zupełnie innych kategoriach niż nam wpoiła masońska „edukacja”. Nie wolno nam wierzyć złotoustym oszustom, którzy odwołując się do sfałszowanej historii chcą abyśmy wiecznie popełniali te same błędy. Abyśmy w swoim działaniu kierowali się fałszywym patriotyzmem, a nie zdrowym rozsądkiem i zimną kalkulacją. Musimy trzymać dystans od świata polityki, w którym nas nie ma. Konflikty krajowe, między dwoma opcjami żydowskimi nas nie dotyczą. To czy wygra PIS czy PO, nic nie zmieni. Cele pozostaną te same a rządzić nadal będzie żydoprawicy i pogrobowcy magdalenki. To czy Rosja zajmie Ukrainę, czy też nie, również nas nie dotyczy. Trzymajmy odległość i nie dajmy się sprowokować ani ponieść emocjom. W tej grze nas nie ma mimo, że o nas w niej chodzi. Ta gra musi się toczyć bez nas, ponieważ jedyna rola jaką dla nas zarezerwowano, to rola mięsa armatniego. To rola użytecznych idiotów, którzy jak zawsze, podnieceni patriotycznymi hasłami i piosnkami polecą na śmierć, wszystko jedno w jakiej sprawie.

  Przecież nie jest przejawem patriotyzmu umrzeć w kanałach w szesnastym roku życia. Nie jest też przejawem patriotyzmu dać się zabić w nierównej walce. Umrzeć to znaczy zdezerterować! ”

  PO CAŁOŚĆ ZAPRASZAM NA :
  http://sth.neon24.pl/post/139718,majeranek-a-sprawa-polska

  NO I LUK . MNIEJ POLITYKI A WIĘCEJ POŚWIĘĆ CZASU NA SZUKANIE BABY BO WIECZNIE MŁODY NIE BĘDZIESZ A CHYBA PERSPEKTYWA KOCIARZA JEDNAK CI NIE PASI UŻYWAJĄC SLANGU MŁODZIEŻY ZEPSUTEJ PRZEZ WYCHOWANIE BEZSTRESOWE LEWARTOWA .
  POZDRÓWKA LUCZKU .
  A TERAZ WĄŻ IDZIE DO PRACY ALE OBIECUJĘ BĘDZIE KĄSAŁ WASZE PISOWE TYŁKI TAK ŻE NAWET KOPĘ BEDZIECIE ROBIĆ Z BÓLEM I ŻADNE PEJSATE CZOPKI MADE IN USA NIE POMOGĄ .
  BU BU BU HA HA HA .

  Polubienie

 59. ADM ZAPOMNIALBYM JUTRO MASZ MSZE ŚWIĘTO Z RACJI 15 SIERPNIA . ŚWIĘTUJ CUD NAJŚWIĘTSZEJ PANIENKI KTÓRA UWOLNIŁA NAS OD TUCHACZEWSKIEGO , SIEMIONA BUDIONNEGO , KOBY I ZYDA LENINA I CAŁEJ BOLSZEWII ZE WSCHODU .
  NIE ZAPOMNIJ JAK PEWIEN LORD ANGIELSKI ZA TO NAS POCHWALIŁ PEWNIE SIKAJĄC ZE ŚMIECHU .
  PTASIE MLECZKO FIRMY WEDEL KOCHASZ Z PSS SPOŁEM? .
  NO TO WYJSCIA NIE MASZ BUBU BU HA HA HA !!!!!!!!!!!

  Polubienie

 60. ADMINKU SZCZERZE MUSISZ PRZYZNAĆ ŻE ONI SĄ DUZO MĄDRZEJSI OD CIEBIE .
  ZWŁASZCZA WIEDZA EKONOMICZNA JASKA Z TORONTO JEST NIEOCENIONA . TEN CZŁOWIEK JUŻ JAKIEŚ 20 LAT DZIAŁA W SIECI PISZĄC PRAWDĘ O PIS I NIE TYLKO .
  MACIEJCZYK ?
  LUBI ROBIĆ WOKÓŁ SIEBIE SZUM . RACZEJ ŻADNEGO ARESZTOWANIA NIE BYŁO PO ZJEZDZIE W ROSJI . RAZ POPIERA KATABASÓW POTEM ZMIENIA ZDANIE .
  W SUMIE JEDNAK ZROBIŁ ŚWIETNY FILM ” JUDEOPOLONIA ” I PISZE MĄDRZE O SZKODLIWOŚCI PIS.
  APA I MJR PYRYT MĄDRZE PISALI .
  PAWEŁ ZIEMIŃSKI I KOSIUR ZNAKOMICIE PISZĄ PRAWDĘ .
  KANASSATEGO TEŻ MA DUŻĄ WIEDZĘ .

  REASUMUJĄC ADMINKU . GDZIE TY INTELEKTUALNIE DO NICH . JEDYNIE MOŻESZ PISAĆ TUTAJ U SIEBIE NA PORTALU GDZIE MASZ POCZYTNOŚĆ 5 OSÓB I CIESZYĆ SIE JEDYNIE POPARCIEM LUKA KTÓRY ZAMIAST POSZUKAĆ SOBIE BABY I TROCHĘ POCIUPCIAĆ TO PISZE GŁUPOTKI I KREUJE SIĘ NA PISIOROWEGO PATRIOTĘ .

  A wąż argumentuje powołując się na kilka osób znanych mu z Internetu.
  Oj wężu słabiutko, słabiutko, toż to żenada że dla ciebie tacy jak ten Jaś z Toronto, APA, Maciejczyk czy Szubert są dla ciebie końcową i jedyną wyrocznią, alfą i omegą, słonkiem i księżycem.

  Polubienie

 61. ADM GDZIE TY CHŁOPIE DO PISKORSKIEGO . JEŻELI PISKORSKI JEST ZERO TO TY ADMINKU Z TAK IDIOTYCZNYM PISANIEM JESTEŚ – 100 W TEJ TABELI .
  KOCIARZ MA PRAWIE 70 NA KARKU . WIECZNIE W POLITYCE NIE BĘDZIE TAK JAK WIECZNIE PIS RZĄDZIĆ NIE BĘDZIE .
  DZIŚ SĄ GÓRĄ ZGODA ALE HISTORIA KOŁEM SIĘ TOCZY I ZA 20 LAT MOŻE BYĆ RÓŻNIE KWADRATOWO I PODŁUŻNIE A MOJE WNUKI ZA 20 LAT NIE PRZYJDĄ DO MNIE NA GRÓB I NIE ZROBIĄ TAM KOPY KRZYCZĄC ” CZEMU STARY DZIADU POPIERAŁEŚ PIS ?”
  TYLKO BĘDĄ ZE MNIE DUMNE ŻE POPIERAŁEM PRAWDZIWYCH POLAKÓW I PATRIOTÓW .

  PODSUMOWANIE :
  PISKORSKI ADMINKU ZAISTNIAŁBY I BEZ LEPPERA BO TO ZDOLNY I INTELIGENTNY CHŁOPISKO W ODRÓZNIENIU OD CIEBIE MAJACY DOKTORAT .
  GDYBY PISKORSKI BYŁ TAKIM OPORTUNISTĄ JAK TY ADMINKU Z JEGO TALENTAMI DZIŚ BYŁBY SZYCHĄ W PIS SIEDZIAŁBY W KNESEJMIE Z SUPER POSADKĄ I SCIGAŁ SIĘ Z WŁAZIDUPAMI KTO PIERWSZY W KNESEJMIE USUNIE PAPROCH Z LUKSUSOWEGO GARNITURU KOCIARZA .
  PISKORSKI TO JEDNAK CZŁOWIEK INNEGO FORMATU . TWARDZIEL Z JASNYM UMYSŁEM . PROSZĘ CZYTAĆ JEGO PUBLIKACJE . TRZYMA SIĘ SWOICH POGLĄDÓW
  I TO WAS WŁAZIDUPY PISOWSKIE NAJBARDZIEJ BOLI W DR MATEUSZU PISKORSKIM .
  JEZELI KTOS CHCE WSPOMÓC FINANSOWO DR PISKORSKIEGO ABY MIAL NA JAKIEŚ FAJKI CZY ADWOKATÓW DANE PODAWAŁ U SIEBIE ZIEMIŃSKI I KOSIUR NA WIERNI POLSCE SUWERENNEJ .

  COŚ KIEŁKUJE . COŚ ROŚNIE . NADZIEJĄ NA PRZYSZLOŚĆ JEST .

  PISKORSKI NAJBARDZIEJ MNIE UJĄŁ WTEDY GDY GO WIDZIAŁEM KILKA CHWIL W SIECI KILKA MIESIĘCY TEMU SŁOWAMI :
  „NIC MI NIE JEST . MNIE NIE MA ALE TO WY MACIE KIEROWAĆ ZMIANĄ „.
  TWARDY FACET Z CHARAKTEREM I ŚWIEŻYM UMYSŁEM . NIE DO ZDARCIA .

  PANIE DOKTORZE . TRZYMAJ SIĘ PAN . NIKT NORMALNY NIE WIERZY W PANA SZPIEGOWANIE NAJPIERW DLA PUTINA POTEM DLA CHIN A NIEBAWEM DLA PAPUASÓW Z NOWEJ GWINEII .
  LICZBA ZWOLENNIKÓW ZMIANY ROSNIE .

  eśli zaistniał okresowo w polityce to tylko i wyłącznie dzięki Lepperowi który posadził go u swego boku.
  Obecnie jest zerem bez jakiegokolwiek wpływu na scenę polityczną.
  Osadzony w więzieniu, gdyż jego status bezrobotnego z jednej strony i częste wycieczki na wschód rodziły podejrzenia, że może być przez ten wschód opłacany i wykorzystywany.
  A my tym czasem jesteśmy jako państwo na zachodzie., czego w swojej głupocie M.P. nie dostrzegał, nie chciał dostrzec, bądż ignorował.

  Polubienie

 62. wężu oczytany mundrymi ludźmi, komentarz do zamieszczonego przez ciebie fragmentu z Neon24

  Cieślo Górniczy…(tylko fragment)
  … czy jesteś Świadkiem Jehowy ?
  Czytam Twój post i jakbym ich słuchał.
  apoloniusz

  Polubienie

 63. Na neonie 24 takie komy nie specjalnie powinny dziwić z oczywistych względów jednak czasami zdarzają się perły jak wpis który wkleiłem .
  Co do świadków Jehowy .
  Wiele razy prosiłem błagałem aby nie przychodzili mnie ewangelizować plotąc pierdoły aż kilka lat temu będąc po dobrym piwku jednemu elegancikowi w garniturku i jakąś knigą w rączce dałem koła w dupę i od tamtej pory mam spokój .

  wężu oczytany mundrymi ludźmi, komentarz do zamieszczonego przez ciebie fragmentu z Neon24

  Co w tym złego czytać mądrych ludzi .

  Adminek a jak tam twoja płaska ziemia bo ty chyba w płaską ziemię wierzysz będąc fanem PIS i pani profesor. Podtrzymują tam jeszcze ją dwa krokodyle albo wielkie jajka Zeusa .

  Polubienie

 64. TAJEMNICZE RYCERZYKI Z GOŁĘBNIKA, MAJĄCY W LOGO FASZYSTOWSKI SYMBOL!

  Mają wpływ na polski Kościół i wielką politykę. Kim są tajemniczy Rycerze Kolumba?

  http://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/opinie/maj%C4%85-wp%C5%82yw-na-polski-ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82-i-wielk%C4%85-polityk%C4%99-kim-s%C4%85-tajemniczy-rycerze-kolumba/ar-AAq2zBY?li=AAaGjkQ&ocid=ientp

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Rycerze_Kolumba

  GOŁĘBNIK – (łac.) COLUMB-ARE

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Go%C5%82%C4%99bie_(ptaki)

  Pozdrawiam

  Polubienie

 65. Kika a to nie jest aby OBRONA TERYTORIALNA SINGERA ? TA NOWA FORMACJA . AKURAT TE DZIATECZKI PASUJĄ .
  JAKIE WYNAGRODZENIE TAM MAJĄ W TEJ FORMACJI ELITARNEJ ?
  PEWNIE CO MIESIĄC TALON NA 500 PLN DO CAREFOUR I ZAKUPY W STYLU PTASIEGO MLECZKA I KAWY TCHIBO .
  NA MIESIĄC STARCZY BU BU BU HA HA HA .

  Mają wpływ na polski Kościół i wielką politykę. Kim są tajemniczy Rycerze Kolumba?

  Polubienie

 66. Zmiana skupia ludzi o różnym światopoglądzie, od komunistów do „narodowych katolików” stąd też program musi odzwierciedlać rózne stanowiska. Rycerze Kolumba to nic innego jak kolejna agentura Watykanu rozsiana po całym swiecie. Watykaniści działają wielotorowo aby tylko podporządkować sobie lwią część świata. NWO jest celem pożądanym przez zarówno Watykan jak i Żydów, żeby to całkowicie osiągnąć idą ręka w rękę.

  Polubienie

 67. Julius zgadza się a na potwierdzenie twoich słów takie małe mizanie papy z globalistami .Ustawieni w szyku ważności .To oni rządzą światem i wszystkimi politycznymi marionetkami .
  Proszę spojrzeć na twarz Bibi Netanjahu . Rozsiadł się i jest dumny jak paw bu bu bu ha ha ha .
  Miłego miziania bu bu bu ha ha ha .

  Polubienie

 68. Tajemnica zwycięstwa Polski w r. 1920

  Radosna to rocznica! I dzięki temu, żeśmy odrzucili i pognębili wroga, i przedewszystkiem dlatego, że w chwili próby i decyzji Naród okazał tyle hartu, taką siłę ducha i tyle cnoty żołnierskiej, która sytuację – w oczach zagranicy beznadziejną – w tryumf wspaniały przemienić pozwoliła.

  Samotniśmy wówczas stali w Europie, otoczeni dokoła wrogością lub conajmniej obojętnością. Wspaniałe deklamacje, towarzyszące narodzeniu Ligi Narodów, rozwiały się jak dym. Naród, który tyle przecierpiał, który okazał tyle (jakże nadmiernej!) ufności w sprawiedliwość powszechną, który bronił swego życia, swej młodej niepodległości, – nie znalazł posłuchu ani szczerej pomocy w tej „rodzinie narodów”. – Niemcy, jeszcze pokorne po niedawnej klęsce, nie ośmieliły się współdziałać jawnie z bolszewikami, lecz skwapliwie osłaniały skrzydła prących na zachód armij bolszewickich. Litwa zawarła wprost sojusz z Sowietami, Rumunja, Austrja odmówiły przepuszczenia do nas transportów amunicji, a „bratnia” Czechosłowacja w dodatku jeszcze starała się przekonać państwa Ententy, że wszelka pomoc jest daremna i spóźniona. A Francja? Anglja? Były tam koła, uznające potrzebę wsparcia Polski materjałem wojennym, -lecz głos ich utonął w nieprzytomnym ryku towarzyszy z pod znaku drugiej międzynarodówki, która przy pomocy międzynarodowej federacji robotników transportowych paraliżowała dostawę sprzętu wojennego. Koła „liberalne” pocichu sprzyjały tej akcji. Zwietrzały dowcipniś Lloyd George ubolewał obłudnie w parlamencie angielskim nad losem Polski, – a pocichu wyciągał rękę ku bolszewikom w nadziei nawiązania z nimi stosunków handlowych. We Francji koła ultraradykalne (w gruncie rzeczy sparszywiałe, z wszelkiej szlachetnej idei wyprane ramoty) usiłowały zakrzyczeć, zawrzeszczeć, zdusić w zarodku wszelką myśl o pomocy dla Polski! Nawet przydzielony nam Gdańsk odmawiał wyładunku amunicji.

  „Niestety”, tych biednych, srodze o pokój zatroskanych, handlarzy pieprzu i idei, srogi spotkał zawód. Różne blaty niemieckie zapowiedziały upadek Warszawy na 15 sierpnia 1920 r. A tu, prawie że nazajutrz rozpoczęła się wspaniała ofenzywa polska, w genjalny sposób obmyślona i przygotowana przez naczelnego wodza. Marsz. J. Piłsudskiego. Południowa grupa manewrowa, prowadzona przez gen. Rydza Śmigłego – któremu naczelny wódz poruczył wykonanie najtrudniejszego zadania – zadała wrogowi w ciągu kilku dni decydujący cios, miażdżąc plany i armje nieprzyjaciela.

  Radosne i podniosłe to są wspomnienia! Czerpać nam z nich stale, jak z ożywczej krynicy. Dają świadectwo tej prawdzie, że ofiarność obywateli i gorące uczucie miłości Ojczyzny, – prowadzone ręką pewnych siebie dowódców, w najgorszych nawet terminach obronią przed klęską i sprawią zwycięstwo. Rycerskie serce – mocna pięść! Oto krótka dewiza, w której można zamknąć tajemnicę tego przesławnego czynu nad Wisłą.

  Ale to nie wszystko! Najgienjalszy plan, najodważniejsze decyzje dowództwa nie wystarczyłyby, gdyby w masy żołnierstwa nie zstąpił duch walki, duch obrony, wola zwycięstwa.

  Zbudził się ten duch w narodzie a zwłaszcza w szerokich rzeszach ludu polskiego, dającego armji lwią część jej składu ludzkiego!

  Polska niepodległa – dała ludowi prawa polityczne, których nie miał pod zaborcami. Dala mu prawa społeczne – chłopom reformę rolną, robotnikom 8-godzinny dzień pracy, ochronę społeczna, kasy chorych. Z niewolnika zrobiła wolnego człowieka, z parjasa obywatela -współgospodarza. Powstał rząd obrony narodowej, z przedstawicielami chłopów i robotników na czele.

  Te momenty społeczno – polityczne odegrały kolosalną rolę w rozbudzeniu świadomości państwowej mas, w mobilizacji ich energji bojowej ku obronie państwa – one tez zaważyły w uzyskaniu decydującego zwycięstwa nad dzikim wschodnim najeźdźcą.

  PAMIĘTAĆ O TEM NALEŻY, NIE TYLKO WSPOMINAJĄC, PRZESZŁOŚĆ – ALE I BUDUJĄC PRZYSZŁOŚĆ!
  http://retropress.pl/narodowy-socjalista/tajemnica-zwyciestwa-polski-w-r-1920/

  Autor tylko mocno przesadził przypisując wszystkie zasługi Piłsudskiemu ale tak to powstają mity.

  Polubienie

 69. Tak Julius wszystko ta Polska niepodległa dała ogólnie dobrobyt i same maliny a moja babcia była świadkiem jak jeden ze sługusów dziedzica ubił głodne dziecko na śmierć za zerwanie kilku kartofli z pola plus bardzo częste dotkliwe pobicie dzieciaków za zerwanie sobie przez dzieci jednego jabłuszka z sadu żyda .
  Po wojnie oczywiście pejsatki chodzili ze skargami na Polaków do Rosjan bo im w czasie wojny żryć nie dawali a skąd mieli jedzonko brać . Polskie dzieci też głodowały .
  W końcu jeden z Rosjan nie wytrzymał i huknął pejsatkom : „Wy podłoto .To nie dość że oni was ratowali od śmierci to jeszcze wam mieli dawać jeść . Ich dzieci też głodowały ”
  Świadek tej wypowiedzi – moja babcia .

  Polska niepodległa – dała ludowi prawa polityczne, których nie miał pod zaborcami. Dala mu prawa społeczne – chłopom reformę rolną, robotnikom 8-godzinny dzień pracy, ochronę społeczna, kasy chorych. Z niewolnika zrobiła wolnego człowieka, z parjasa obywatela -współgospodarza. Powstał rząd obrony narodowej, z przedstawicielami chłopów i robotników na czele.

  Polubienie

 70. Jeżeli zostawałeś volksdeutschem i miałeś nos w porządku wymiarowy przysługiwało ci raz na tydzień :
  1. Kilo kiełbasy .
  2. Dwa bochenki chleba .
  3. Trochę słoniny .
  Wszystko kupowało się w sklepach tylko dla nich przeznaczonych .
  Dużo tych volksdeutschów by dziś było .

  Polubienie

 71. Adm :”W Ameryce nauczyłem się jednego, robota musi być robiona szybko i dobrze”

  Heh pewnie nauke w tym temacie Adm pobierał u jakiekoś emigranta (Japończyka?)
  Prawda niestety jest taka że czarni jak i biali jankesi pracują niedbale i ociężale . widać to wyraźnie podczas robienia zakupów, obsługa sklepu rusza się jak przysłowiowe muchy w smole, a do tego, w przypadku użycia gotówki(sic), wyraźne braki podstaw matematyki!) W Polsce nie do pomyślenia!
  Robotnicy remontowo- budowlani rodowici jankesi to zazwyczaj dno i porażka czyli długo i bylejak (miałem okazje porównać efekty pracy polskiej i jankeskiej ekipy na miejscu w usa).
  USA tak naprawdę funkcjonuje dzięki stałemu napływowi cudzoziemców.
  ps. Chcesz zobaczyć jeden z drugim jak się powinno pracować to jedź do Finlandii albo … do Czech.

  Polubienie

 72. Tak się składa że byłem w USA .Konkretnie w Syrakusach . Było to już wiele lat temu .
  Chodzę sobie tam po parku a tutaj oczom moim ukazuje się taki widok :
  W parku na ławeczce w ciągu dnia roboczego śpią sobie smacznie murzyni obok nich buteleczka winka a na ławce napis o następującej treści i tu drukowane :
  PODEJMĘ SIĘ KAŻDEJ NAJCIĘŻSZEJ PRACY ALE ZA 9 USD ZA GODZINĘ . STAWKA NIE PODLEGA NEGOCJACJI I JAK KTOŚ HCE MI ZAPŁACIĆ MNIEJ PROSZĘ MNIE NIE BUDZIĆ .

  PSTRYKNĄŁEM KILKA FOTEK ABY POKAZAĆ ZNAJOMYM W POLSCE .RŻELI ZE SMIECHU . SZKODA ŻE ICH JUŻ NIE MAM CHĘTNIE ADM BYM PODESŁAŁ .

  Polubienie

 73. Ps. zapomniałem dodąć, że zaobserwowałem generalnie u większośći angoli i jankesów przypadłość, ze im niższy status społeczny to tym większy bebech czyli średnio taka taczka gnoju + jakieś 2-3 wiadra łoju. Swego czasu w uchodzącej za najlepszą armie świata (pruską) i CK
  nieruchawych, wolno biegających rzołnieży kierowano na lewatywe, zresztą całkiem słusznie

  Polubienie

 74. Ad Juliusa

  KOLEJNE KÓŁKO/KÓŁECZKO/TOWARZYSTWO WZAJEMNEJ ADORACJI, TYM RAZEM NIE AGENTURY WATYKAŃSKIEJ, CHOCIAŻ KOLORYSTYCZNIE SĄ DO SIEBIE PODOBNI!

  RYCERZYKI NAJWYŻSZEGO PORZĄDKU GARTERU CZYLI PODWIĄZKI.

  Coś niewiele ma do powiedzenia polska wersja Wikipedii, w sprawie tak ważnego rycerskiego kółeczka.

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Order_Podwi%C4%85zki

  https://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Order_of_the_Garter&prev=search

  TO JEST BELT CZY GARTER? (pasek czy podwiązka) TUTAJ JEST NIEWAŻNA NAZWA – TU CHODZI O TO, ŻE TO COŚ, TWORZY KÓŁKO/KÓŁECZKO/OKRĘG – WHEEL/CIRCLE/ROUND/RING/HOOP. (kółka różańcowe, koła naukowe, koła poselskie, okręg wyborczy, kręgi partyjne, kręgi kulturowe, środowiskowe etc.)

  Serdecznie pozdrawiam

  Polubienie

 75. Taka dupeczka to by się dla Luka przydała . w końcu zapędziłby do roboty swojego Wacka narobił dzieci i załapał się na 500 plus póki kociarz rządzi bo póki co Wacek Luka śpi .
  bu bu bu ha ha ha .

  Polubienie

 76. To u nas całą armię za rządów pejsatków musiałbyś zapędzić na lewatywę a zwłaszcza wyższą kadrę pułkowników , generałów bo otyli i dupy mają jak szopa wiejska.

  Ps. zapomniałem dodąć, że zaobserwowałem generalnie u większośći angoli i jankesów przypadłość, ze im niższy status społeczny to tym większy bebech czyli średnio taka taczka gnoju + jakieś 2-3 wiadra łoju. Swego czasu w uchodzącej za najlepszą armie świata (pruską) i CK
  nieruchawych, wolno biegających rzołnieży kierowano na lewatywe, zresztą całkiem słusznie

  Polubienie

 77. Ja pierd… ale te pejsatkowe żarcie czyli hamburgery i cola ich roztyły .
  drukowane:
  LUK CHŁOPIE TAKICH BAB UNIKAJ JAK OGNIA BO CI Z WACKA KOTLETA SCHABOWEGO ZROBIĄ . NIECH TO HU… TA Z PRAWEJ TO JUŻ JAPOŃSKA GODZILLA .

  NIE BÓJ NIC JULIUS NASZE BABY ZA 10 LAT BĘDĄ TAKIE SAME .
  SWAROŻYCU DZIĘKUJĘ ŻE ZA PRL BYŁEM MŁODY I MOGŁEM SIĘ KOCHAĆ Z CUDNYMI CHUDYMI KOBIETAMI A NIE TAKIMI SŁONICAMI .
  PRZECIEŻ TO STRACH PTASZUŃKA DELIKATNEGO WYCIĄGAĆ BO CI CHOLERA ZROBIĄ Z NIEGO NALEŚNIKA Z SEREM TE AMERYKAŃSKIE BABY .

  Dla miłośników puszystych Amerykanek

  Polubienie

 78. BYŁBYM ZAPOMNIAŁ . A TE AMERYKANKI MAJĄ ZĘBY ? BO JAK NIE MAJĄ ALBO MAJĄ PROTEZĘ SZKIELETOWĄ TO TFU TYM BARDZIEJ STRACH Z NIMI BARASZKOWAĆ .

  Polubienie

 79. NO PROSZĘ, INNI MOGĄ, TYLKO NIE POLSKA, BO CAŁA ARMIA BIUROKRATÓW I TECHNOKRATÓW, PODCZEPIONA POD APARAT PARTYJNY, WYLĄDOWAŁABY NA BRUKU.

  Rumunia zlikwidowała na raz ponad setkę podatków i opłat. Teraz zanotowała jeden z największych wzrostów gospodarczych w całej Europie

  https://wiadomosci.wp.pl/rumunia-zlikwidowala-na-raz-ponad-setke-podatkow-i-oplat-teraz-zanotowala-jeden-z-najwiekszych-wzrostow-gospodarczych-w-calej-europie-6054547547955841a

  Ten kraj w dwa tygodnie zlikwidował 100 podatków i opłat. Efekt? Gospodarka rośnie jak na drożdżach

  http://innpoland.pl/130749,ten-kraj-w-dwa-tygodnie-zlikwidowal-100-podatkow-i-oplat-dzis-rozwija-sie-prawie-najszybciej-w-unii

  ,,WSPANIAŁE” RZĄDY KWA, KWA, KWA…

  Budżet na 2017 rok: „rekordowy 60-miliardowy deficyt!”, „rozbudowa biurokracji!”, „podwyżki podatków!”

  http://prawicowyinternet.pl/budzet-na-2017-rok-rekordowy-60-miliardowy-deficyt-rozbudowa-biurokracji-podwyzki-podatkow/

  PiS chce zwiększyć biurokrację dla przedsiębiorców

  http://dyskusja.biz/prawo/jeszcze-wiecej-biurokracji-51808

  Rząd Szydło ma 97 wiceministrów! Absolutny rekord

  http://www.fakt.pl/wydarzenia/polityka/rzad-pis-ma-97-wiceministrow-to-rekord-wszech-czasow/kgcfdwd

  I NIECH MOC BĘDZIE ZAWSZE Z WAMI – MOC PODATKOWA ALBO OPŁATA MOCOWA!

  Podatki: Ponad 25 mld zł na daniny PiS

  http://www.rp.pl/Budzet-i-Podatki/307139845-Podatki-Ponad-25-mld-zl-na-daniny-PiS.html

  Starczy na dzisiaj, bo mi jakaś dziwna piana pociekła po pysku – chyba to jest piana z mojej (BEZ)MOCY!

  Pozdrawiam

  Polubienie

 80. Kika daj spokój bo ci pisowy adm urwie jaja za takie pisanie o PISdziatelach .
  Masz farta bo go dziś nie ma w domu .
  Wczoraj wyjechał do Warszawy aby być na cudnej defiladzie a teraz na 19.00 poszedł na mszę do kościółka aby dziękować Maryi za cud .
  Nie ma bata .
  Na ptasie mleczko trzeba pracować .

  bu bu bu ha ha ha .

  Polubienie

 81. Odnośnie wczorajszej rocznicy i przypomnieniu, że to była wspaniała ofenzywa polska, w genjalny sposób obmyślona i przygotowana przez naczelnego wodza. Marsz. J. Piłsudskiego. Południowa grupa manewrowa, prowadzona przez gen. Rydza Śmigłego – któremu naczelny wódz poruczył wykonanie najtrudniejszego zadania – zadała wrogowi w ciągu kilku dni decydujący cios, miażdżąc plany i armje nieprzyjaciela.

  to warto sobie posłuchać wywiadu z dr Janem Ciechanowiczem (nb. członkiem PAN w Z-nem). Mówi w nim o tym, że porewolucyjna Armia Czerwona miała w swych szeregach aż 250 tysięcy żołnierzy NARODOWOŚCI POLSKIEJ (jej dowódca w okresie bitwy warszawskiej, generał Tuchaczewski był z pochodzenia Polakiem). Co więcej w czasie rozmów pokojowych w Rydze w roku 1921 rozmawiali ze sobą praktycznie tylko (znający się zazwyczaj osobiście przed I WŚ) Polacy, w delegacji sowieckiej był tylko jeden Rosjanin, żadni żydzi nie byli przy ustalaniu wschodniej granicy międzywojennej Polski obecni!

  No i świetna obserwacja „XXX” z życia przeciętnej ludności w imperium zapewniającym SUWERENNOŚĆ Polski dzisiaj:

  zaobserwowałem generalnie u większości angoli i jankesów przypadłość, ze im niższy status społeczny to tym większy bebech czyli średnio taka taczka gnoju + jakieś 2-3 wiadra łoju.

  Już chociażby z tego ESTETYCZNEGO względu warto popierać Pierwszą Polską Nieamerykańską Partię Zmiana – i to nawet za cenę ewentualnej utraty własnej wolności, jak to stało się faktem w przypadku mego młodszego kolegi dr. Mateusza Piskorskiego

  Polubienie

 82. BIZANTYJSKIE PAŃSTWO SOCJALISTYCZNYCH KOMUCHÓW/SOLIDARUCHÓW TRWA W NAJLEPSZE!

  TEORETYCZNIE ,,TANIE” PAŃSTWO TO MY MAMY, BO Z LUDZI ZROBILI IDIOTÓW, KTÓRZY U KAPITALISTÓW ,,TYRAJĄ” PRAKTYCZNIE ZA DARMO, LECZ RZĄDZĄCY TYM PAŃSTWEM BYLE JAK, WCALE NIE SĄ TANI!

  Tak się zarabia u premier Szydło!

  http://fakty.interia.pl/prasa/news-fakt-nagrody-dla-rzadu-wyplacane-po-cichu,nId,2423163

  Grube miliony na poselskie luksusy! Fakt ujawnia skrywany projekt

  http://www.fakt.pl/wydarzenia/polityka/projekt-budzetu-kancelarii-sejmu-na-2018-rok/zwtm4yn

  BARDZO ,,CIĘŻKO” PRACUJE W FIRMIE, GDZIE ZA NIC, DOSTAJE OGROMNĄ KASĘ, TO SIĘ NIE DZIWCIE, ŻE GO STAĆ NA LUKSUSOWE SENATORIA!

  Minister PiS z rodziną na plaży. Tyle płaci za urlop

  http://www.fakt.pl/wydarzenia/polityka/mariusz-blaszczak-na-plazy/cwvye0t

  NIE ZAWRACAJCIE NAM GŁOWY PIERDOŁAMI, MY TERAZ JESTEŚMY NA URLOPACH I WYPOCZYWAMY!

  Kompromitacja rządu po nawałnicach. Trzy dni bez pomocy!

  http://www.fakt.pl/wydarzenia/polityka/to-jest-kompromitacja-rzadu-trzy-dni-bez-pomocy/gv0fgsr

  KRZYCZĄ, ŻE ONI 500+ DAJĄ, A Z DRUGIEJ STRONY PO CICHU LUDZIOM KASĘ Z KIESZENI WYCIĄGAJĄ!

  Drożyzna zżera nasze 500+! Te opłaty pójdą w górę

  http://www.fakt.pl/wydarzenia/polityka/jakie-rachunki-i-oplaty-wzrosna/8pt6cvs

  Pozdrawiam

  Polubienie

 83. Oj Kika adminek niebawem wraca z Warszawy i urwie ci jaja za takie opluwanie PIS.
  . Panie Głogoczowski napisz pan szczerze po jakiego hu… piszesz pan na tym pisowym portalu . Rozumiem że admin którego nazwisko zaczyna się na D to pana kumpel ale czy warto ?.
  Może łączy was to że Andrzej Szubert obu wam jaja urwał przy merytorycznej polemice a to wielkie sorry .Bu bu ha ha ha .

  Polubienie

 84. Panie Głogoczowski napisz pan szczerze po jakiego hu… piszesz pan na tym pisowym portalu . Rozumiem że admin którego nazwisko zaczyna się na D to pana kumpel ale czy warto ?

  To proste, na chociażby „rodzinny” portal „wiernipolsce1” nie mam wstępu (choć czasem koledzy przedrukowują me artykuliki, ale moje komentarze tamże są „z automatu” odrzucane, podobnie jak na http://www.neon24.pl, na który nie mogłem się doprosić wpuszczającego mnie tam hasła). O dziwo niektóre z mych komentarzy odważa się publikować ultrakatolicki „marucha”, czasem też me teksty przedrukowuje Marek Podlecki na swoim monitor-polski.pl oraz Stefan Kosiewski z Frrankfurtu a.M. na swym portalu „Sowa”. I tyle.

  http://www.markglogg.eu

  PS. Warto posłuchać w całości wykładu tego dr Jana Ciechanowicza.

  Polubienie

 85. Niestety tak to wygląda . Ziemiński ma nieco hopla na punkcie Putina i jak ktoś lekko go skrytykuje wywala na zbity pysk z portalu . Robi czasami głupie błędy pisząc bumagi do Trumpa jednak szkoda że pana stamtąd wyrzucają chociaż logiki tu brak bo z jednej strony publikują pana teksty jednocześnie wystawiając im świetne recenzje z drugiej strony nie dopuszczają pana do siebie na portal .
  Według mnie duża strata dla nich .
  Pozostaje tylko panu pisać u ptasiomleczkowowedlowskiegopisowskiego admina na tym forum . Warto tu wchodzić aby pana wpisy czytać chociaż polemika ze starymi kawalerami w rodzaju LUKA nie ma sensu .
  Pana stronę odwiedzam regularnie .Wykład dr Ciechanowicza też już słuchałem .

  Polubienie

 86. „zaobserwowałem generalnie u większości angoli i jankesów przypadłość, ze im niższy status społeczny to tym większy bebech czyli średnio taka taczka gnoju + jakieś 2-3 wiadra łoju.

  Już chociażby z tego ESTETYCZNEGO względu warto popierać Pierwszą Polską Nieamerykańską Partię Zmiana – i to nawet za cenę ewentualnej utraty własnej wolności, jak to stało się faktem w przypadku mego młodszego kolegi dr. Mateusza Piskorskiego”

  Na razie partia zmiana estetycznie prezentuje się przyzwoicie. Są oczywiście uwagi, że Olszański mógłby w końcu wyprasować sobie mundur, ale to drobiazgi. Natomiast nie macie żadnych gwarancji, że po objęciu władzy członkowie Zmiany nie będą w końcu przypominać pana Olafa Lubaszenki.

  https://www.google.pl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fbi.gazeta.pl%2Fim%2F23%2F64%2F13%2Fz20334627IE%2COlaf-Lubaszenko-w-2015-roku.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.plotek.pl%2Fplotek%2F1%2C78649%2C20332384%2Colaf-lubaszenko-wciaz-chudnie-jest-usmiech-na-twarzy-a-figura.html&docid=UPQgnzhzofLo6M&tbnid=I9sGWYCbXrf6rM%3A&vet=10ahUKEwjylZqrjtzVAhVCthoKHV0SAjsQMwg7KAEwAQ..i&w=620&h=410&bih=950&biw=1920&q=olaf%20lubaszenko&ved=0ahUKEwjylZqrjtzVAhVCthoKHV0SAjsQMwg7KAEwAQ&iact=mrc&uact=8

  „Warto tu wchodzić aby pana wpisy czytać chociaż polemika ze starymi kawalerami w rodzaju LUKA nie ma sensu .”

  Trzymam cię za słowo.

  Polubienie

 87. Olaf Lubaszenki już schudł i wygląda jak młody Bóg chociaż z drugiej strony czy wygląda jak prosie w programie Lisa czy jest chudziutki mi to GANZ EGAL .

  Szanowny LUK o tym nie wiedział to mu przypominam .

  „Zmiany nie będą w końcu przypominać pana Olafa Lubaszenki.”

  Polubienie

 88. Miało być Lubaszenko poprawnie a właściwie to jeden hu…. jak on się nazywa .
  Zmiana się dobrze prezentuje duże lepiej niż ta pisiorka no i zasady savoir vivru nie łamie .

  Zwykły chłop ma więcej kultury niż twoje pisiorstwo .

  Polubienie

 89. W dodatku ma włosy przytłustawe jakby tydzień nie myte . Mocno zapracowana nie ma czasu zrobić zakupów w Rossmanie .

  Polubienie

 90. wąż antyadminowy 16 sierpnia 2017 o 11:23 AM
  …… Panie Głogoczowski napisz pan szczerze po jakiego hu… piszesz pan na tym pisowym portalu .
  Wężu tak to jest w życiu, że mali ludzie jakoś nie lubią tych dużych. Z jednej strony zawsze liczą na to że ten duży ich obroni, a z drugiej nie mogą ścierpieć, że są tacy mali.
  To samo odnosi się do tych głupszych, nie lubią po prostu mądrzejszych od siebie.
  No i to się przeniosło na Internet.
  Z tobą jest podobnie, podświadomie uwiera cię, że pan Marek pisze tu na tym forum, a ty chciałbyś tu być jedynym i najważniejszym i stąd te namowy i zapytania czemu tu pisze, że lepiej byłoby gdyby tu nie pisał. Ty to tak ujmujesz ,, napisz pan szczerze po jakiego hu… piszesz pan na tym pisowym portalu .”
  A przecież należałoby raczej zapytać czemu to wąż tu piszesz w zasadzie nie mając nic do napisania. Co cię tu trzyma?
  Po wtóre czy ten portal jest pro pisowski, skoro tylko jedna osoba (adm) jest za obecną polityką rządu wywodzącego się z PiS, reszta zaś z wyjątkiem LuKa jest przeciw. Przy czym LuK nie jest bynajmniej pro pisowski a raczej ma poglądy jedynie zdroworozsądkowe.
  Postronny obserwator powiedziałby że jest to strona na której dominują i treści i obrazki anty pisowskie.
  Treści zamieszczane przez wężyka są z reguły niemerytoryczne, mało ciekawe, głupawe, mające w intencji jedynie poniżyć, ośmieszyć adm–a, udowodnić że jest głupi, innymi słowy jak sam pisze gryźć mu d… i nic ponad to. Kika ma poglądy anty PiS, ale inną kulturę osobistą, pewną finezję w doborze ironicznych obrazków, ot chociażby z tym –,,inni mają złote mercedesy a my nie mamy nawet prawa jazdy”.
  Można się uśmiechnąć.
  Wężu piszesz tu, pisz sobie, ale jakbyś tak wstąpił o jeden stopień wyżej, tak by nie odstawać od reszty towarzystwa poziomem.
  A na WPS nie piszesz z braku czasu, czy bo cię wyrzucili?

  Polubienie

 91. „A na WPS nie piszesz z braku czasu, czy bo cię wyrzucili?”

  No właśnie wężu, co u Fredo słychać, czemu tam już nie postuje, pochorował się chłop czy jak? Może pomocy potrzebuje, masz z nim kontakt? 😉

  Polubienie

 92. Adm ząbeńko ty moja widzę że mój wpis do Głogoczowskiego tak cie ubódłdwa myślałeś pisowczyku nad odpowiedzią i niestety kulka w płot admineczku bo brednie piszesz ale po kolei agitatorku ptasiomleczkowy .
  Pan Marek mi podświadomie uwiera chłopie chyba zbyt krótko byłeś w Tworkach na badaniach skoro tak piszesz ( dwa dni cię nie było na forum czyżby wizyta w Tworkach ? )
  Tylko aby czytać naprawdę świetne wpisy Głogoczowskiego tutaj wchodzę między innymi nagą prawdę o szaleńczym PIS czy dobre słowa na temat Zmiany także twoje pierd… że mi Głogoczowski uwiera na kant dupy potłuc .
  Każdy ma prawo do swojej oceny .jeżeli twierdzisz że moje teksty są głupawe i ciebie ośmieszają to jest to twój wymysł . Nie znam ciebie także nie mogę ciebie osobiście ośmieszać jeżeli już to robię sobie jaja z twoich debilnych wpisów popierających PIS bo to jest szaleństwo co piszesz . Typowy przykład całkuem niezłego agitatora .
  Żeby nie być gołosłownym dam ci przykład .
  Twoje dzisiejsze wpisy w temacie odszkodowań od Niemców i wchodzenie w związku z tym w dupę królewnie PISdolonej bo jacyś to oni odważni i twardzi i kochają Polskę bo domagają się odszkodowań .
  DRUKOWANE BO TO BĘDĄ FAKTY A NIE TANIA PROPAGANDA .
  NIE DALEJ JAK DWA LUB TRZY TYGODNIE TEMU ( NIE TYLKO NANA ZNA NIEMIECKI I OGLĄDA BRISANT PRZECHWALAJĄC SIĘ WSZĘDZIE W TYM TEMACIE NA FORACH . U ZIEMIŃSKIEGO WIELE RAZY SIĘ CHWALIŁA ŻE OGLĄDA BRISANTY U ZNA NIEMIECKI .
  NATOMIAST MOJA OSOBA OGLĄDAŁA ZDF GDZIE MAKRELA NA TE ŻĄDANIA PIS ODPOWIEDZIAŁA KRÓTKO .ZADNA TV PIS BO TERAZ TAKA JEST TYCH SŁÓW NIE ZACYTOWAŁA TYLKO TELEGAZETA .
  ” ZADNYCH ODSZKODOWAN DLA POLSKI JUZ NIE BĘDZIE . WSZYSCY CO MIELIŚMY POLSCE ZAPŁACIĆ ZAPŁACLILISMY JUŻ DAWNO ” . W DODATKU POLITYCY NIEMIECCY MIELI NIEZŁĄ ZABAWĘ Z TEJ NAPINKI PIS NIKOMU NIE POTRZEBNEJ BO WIADOMO ŻE GOJE TO NIE ŻYDZI I NIE MA SZANS NA JAKIEKOLWIEK SIANO OD NIEMCÓW .

  DRUGA SPRAWA WIELE LAT TEMU POWIEDZMY DZIESIĘĆ STARTOWAŁ DO SEJMU NAPRAWDĘ POLSKI PATRIOTA KTÓRY W NEGOCJACJACH Z NIEMCAMI WYDĘBIŁ OD NICH NIEZŁE PIENIĄDZE TZW ODSZKODOWANIA DLA POLSKI . WALCZYŁ JAK LEW ABY NIEMCY JAK NAJWIECEJ ZAPŁACILI ( TAK BYŁO NAPISANE NA JEGO ULOTCE ) .
  DOSTAŁ NR 9 NA LISCIE . TAKZE PRAWDOPODOBNIE BEZ SZANS NA WYBÓR NA POSŁA . NIE PAMIĘTAM Z JAKIEJ PARTII STARTOWAŁ ALE CO PIS GO NIE MÓGŁ PRZGARNĄC I DAC MU NR 4 ALBO 5 SKORO TACY PATRIOCI ?
  PIS RZĄDZI TO MOŻE NIE DOPUŚCI DO TEGO ABYŚMY PEJSATKOM WYPŁACILI 65 MLD USD , JAKIS FACET PODOBNO SIEDZI BO SPALIŁ KUKŁĘ SOROSA , W TEJ CHWILI JEST TAK ŻE JAK NA SOROSA CZY KOGOS INNEGO NAPISZESZ JAKIEJ JEST ON NARODWOŚCI MOZESZ BYĆ POSĄDZONY O ANTYSEMITYZM I DO PIERDLA I TO MOŻE SPOTKAC KAŻDEGO GOJA .
  CZEMU TUTAJ TWÓJ UKOCHANY PIS SIE NIE WYKAŻE ODWAGĄ JAK TACY PATRIOCI . ODPOWIESZ MI NA TO KABARECIARZU PISOWY ADMINIE .
  TA NAPINKA PISOWSKA MAJĄCA JEDYNIE NA CELU KREOWANIE SIĘ NA PATRIOTÓW I TWARDYCH WOBEC NIEMCÓW NIE MA ŻADNEGO SENSU PONIEWAŻ JAK PISAŁEM NIEMCY JUZ POLSCE NIE ZAPŁACĄ NAWET 1 EURO I TO NAWET WTEDY GDY BĘDZIE SLUB kALKSTEINA Z MERKEL A ONA W 3 MIESIĄCU CIĄZY .
  TAKIE FAKTY .
  I ZAMIAST TUTAJ FAŁSZYWIE KREOWAC SIĘ NA PATRIOTÓW PISOWYCH TRZEBA POSŁUCHAĆ TEJ PANI . ONA JEDNA WIĘCEJ WARTA NIŻ CAŁY ZAFAŁSZOWANY PIS .
  TOBIE SIĘ ADM MOJE WPISY NIE PODOBAJĄ I DOBRZE A MNIE SIĘ TWOJE DEBILNE PROPISOWSKIE ŁAJNO NIE PODOBA I CHYBA MAM PRAWO O TYM NAPISAĆ .
  DWA DNI CIĘ NIE BYŁO .GDZIE BYŁEŚ . W TWORKACH NA BADANIACH ? TO CHYBA CI RELANIUM NIE DALI BO STRASZNY DZIŚ NERWUS Z CZWARTKU JESTEŚ .
  TAM GDZIE MNIE NIE CHCĄ TAM SIĘ NIE NARZUCAŁ TAKZE JUZ MASZ ZE MNĄ SPOKÓJ A GLOGOCZOWSKI WĄTPIĘ ABY TU DŁUGO WYTRZYMAŁ CZYTAJĄC TWOJE PROPISIORSKIE IDIOTYZMY I TEZ PEWNIE ODEJDZIE .

  TRZYMAJ SIĘ AGITATORKU I ZYCZĘ OWOCNEJ PRACY . IM WIĘCEJ SUPER TEKSTÓW TYM WIĘCEJ PTASIEGO MLECZKA DLA CIEBIE BU BU HA HA .
  I FILMIK

  Polubienie

 93. JEŻELI TO TWÓJ ZNAJOMY Z TWOREK TO KONTAKTU Z NIM NIE MAM . CZYTAŁEM TYLKO ANTYPEJSATKOWE TEKSTY FREDRY A NIEJAKI FREDO TO MOZE TWOJ KOLEGA TAKZE RACZEJ NIE ZNAM .
  A Z WPS NIKT MNIE NIE WYRZUCAL BO TAM NIE PISUJE A ICH WSPOMAGAM A KONKRETNIE OD 1 WRZESNIA – STAŁY PRZELEW NA KWOTĘ 100 PLN COMIESIĘCZNIE .
  TYLE STARY KAWALERZE LUKU I SZUKJA BABY BO CI PTASIOREK ZWIĘDNIE CHYBA ZE IDZIESZ SLADAMI KOCIARZA . TWOJA SPRAWA .

  Polubienie

 94. „JEŻELI TO TWÓJ ZNAJOMY Z TWOREK TO KONTAKTU Z NIM NIE MAM . CZYTAŁEM TYLKO ANTYPEJSATKOWE TEKSTY FREDRY A NIEJAKI FREDO TO MOZE TWOJ KOLEGA TAKZE RACZEJ NIE ZNAM .”

  W Tworkach to ty wkrótce wylądujesz jak już do reszty pogubisz się w tych swoich kontach 🙂
  Ładnie tak non stop kłamać, w Zmianie tego uczą czy już tak od urodzenia masz?

  Polubienie

 95. wąż antyadminowy
  Ze dwa dni mnie nie było…. A słyszałeś, że było święto Wojaka Polskiego?
  Kto nosił w młodszych latach mundur ten świętował, ordery zawieszał, pagony prostował, dawne wspaniałe czasy z kolegami wspominał, a było co wspominać, bo nieraz żeśmy na krawędzi wojny byli, Wietnam, Korea, kryzys w Zatoce Świń i kryzys kubański i śmierć Kennediego. Nasze rakiety pod Gołdapem nie raz i nie dwa w pionie stawały gotowe do podpałki.
  Nominacie miały być, ale wetociarz nie dał.
  Wężu to ty za Fredo też robiłeś?
  Widać często skórę zmieniasz.
  Może tobie od Nicka płacą i dodatek od każdej ,,kumenty”

  Polubienie

 96. Widzisz Luk jak głupiejesz z powodu braku baby .Te twoje wpisy do mnie o tym świadczą . Chłopie ty naprawdę szukaj sobie jakieś kobiety bo przez brak pieszczot i sexu naprawdę w tych Tworkach wylądujesz .
  Oto co grozi starym kawalerom :
  Takie durnowate wpisy :
  LUK SZUKAJ SOBIE KOBIETY !!!!!!!!!!!!!
  W Tworkach to ty wkrótce wylądujesz jak już do reszty pogubisz się w tych swoich kontach 🙂
  Ładnie tak non stop kłamać, w Zmianie tego uczą czy już tak od urodzenia masz?

  PTASIOMLECZKOWY ADM PRZECIEŻ PISAŁEM PARĘ DNI TEMU ŻE POJECHAŁEŚ NA PISOWĄ DEFILADĘ . PRZYBIŁEŚ PIĄTKĘ ANTKOWI ? Z MISKIEWICZEM BROWARA STUKNĄŁEŚ ? A Z DORADCĄ JANNINGEREM PTASIE MLECZKO KONSUMOWAŁEŚ W MONIE ?
  BU BU BU HA HA HA :

  POPATRZ SIĘ ADMINECZKU PISOWY PTASIOMLECZKOWY JAK WYGLĄDA PRAWDZIWA DEFILADA A NIE PRZEDSZKOLE Z DZIEĆMI W RANDZE DORADCÓW I WICEMINISTRÓW W MON
  BU BU HA HA HA :
  FAJNY CHŁOPAK TEN DORADCA ANTONIEGO . NAWET W ODRÓZNIENIU DO 40 LETNIEGO PRAWICZKA LUKA MA PODOBNO JUŻ DZIEWCZYNĘ PIĘKNĄ AMERYKANKĘ
  BU BU HA HA :

  SPECJALNIE DLA ADM PRAWDZIWA DEFILADA A NIE ŻŁOBEK Z 15 SIERPNIA :

  A NIEJAKI FRED TO WYMYSŁ UMYSŁU LUKA KTÓRY TEŻ DLA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DOMAGA SIĘ ODROBINY SEXU Z KOBIETĄ ALE LUK CÓŻ OUT
  BU BU HA HA HA .

  Polubienie

 97. TO JUŻ NIE PAN PREZYDENT DUDA . I DOBRZE ZE NIE DAŁ . BRAWO DUDA BU BU BU HA HA HA .
  ADM JUŻ PREZYDENT POLSKI NIE PASUJE !!!!!!!! NIEŁADNIE !!!!!!! TO TAKIŚ PATRIOTA ?

  Nominacie miały być, ale wetociarz nie dał

  Polubienie

 98. Łooo, poleciała zasłona dymna, bombardowanie dywanowe Caps Lockiem, kryć się!!!
  Oj chłopie, ale ci gul skacze. Co rusz w postach to baby i baby, więc wniosek nasuwa się chyba każdemu jeden: Jeżeli czegoś ci w życiu brakuje (oprócz rozumu rzecz jasna) to są to właśnie BABY. Pisałeś że masz taką fajną 30 letnią. Gdyby to była prawda to raczej nie traciłbyś czasu na robienie za dyżurnego trolla 24h, co? No ale nie wnikam, bo wściubianie nosa w czyjeś prywatne sprawy to raczej domena małych, zakompleksionych i sfrustrowanych ludzi, prawda?

  „A NIEJAKI FRED TO WYMYSŁ UMYSŁU LUKA KTÓRY TEŻ DLA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DOMAGA SIĘ ODROBINY SEXU Z KOBIETĄ ALE LUK CÓŻ OUT
  BU BU HA HA HA .”

  Czy na pewno mojego? 😛 Enjoy, poznajcie fredo, gieroj i kozak jakich mało!

  https://wiernipolsce1.wordpress.com/2017/03/26/na-60-rocznice-rzymskich-traktatow/

  Polubienie

 99. ZA SIEDMIOMA GÓRAMI I SIEDMIOMA MORZAMI, W PEWNEJ REPUBLICE BANANOWEJ, MAMY NASTĘPNE PRZEDSTAWIENIE CYRKOWE. DOKTOR PRAWA NIE POTRAFI SAM NAPISAĆ PRAWA, TYLKO SIĘ WYSŁUGUJE PSORKIEM Z BYŁEJ KONKURECJI PARTYJNEJ!

  Ustawy o sądach pisze dla prezydenta były wiceminister rządu PO-PSL

  http://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/polska/ustawy-o-s%C4%85dach-pisze-dla-prezydenta-by%C5%82y-wiceminister-rz%C4%85du-po-psl/ar-AAqfYH3?li=AA4WWV&ocid=ientp

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Duda

  Pan psorek ma duże branie u matołów prawnych, sprawujących obecnie władzę, którzy na szyldach mają wypisane PRAWO i SPRAWIEDLIWOŚĆ!

  Powrót byłego wiceministra. Prof. Królikowski otrzyma 105 tys. zł za doradztwo prawne

  http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1052490,prof-micha-krolikowski-doradztwo-prawne.html

  Prof. Michał Królikowski: Nie do zaakceptowania w państwie prawa

  http://www.se.pl/wiadomosci/opinie/prof-michal-krolikowski-nie-do-zaakceptowania-w-panstwie-prawa_1008602.html

  Michał Królikowski, czyli tożsamość prawnika i katolika

  http://www.polskatimes.pl/artykul/3924919,michal-krolikowski-czyli-tozsamosc-prawnika-i-katolika-sylwetka,id,t.html

  Pozdrawiam

  Polubienie

 100. Ad Snake

  NIE MARTW SIĘ WĘŻYKU, ŻYCIE TO NIE JEST BAJKA, KIKUŚ-PSIKUŚ ZAWSZE CIĘ POCIESZY!

  http://z1.demoty.pl/757e2ab0629a2abe7ecd36dee05d38a4bb788a8d/zeby-stac-sie-madrym-wystarczy-przeczytac-dziesiec-ksiazek

  TAK TO JUŻ JEST WĘŻYKU, ŻE PO WIEDZĘ NAWET SIĘ WDRAPUJE PO DRABINIE, TAK JAK NA GIEWONT ALBO RYSY…!

  TROCHĘ MĄDRYCH POWIEDZONEK, WYPOWIEDZIANYCH W PRZESZŁOŚCI, NIGDY NIKOMU NIE ZASZKODZI…

  Bywaj wężyku ogrodowy

  Polubienie

 101. Prezes PiS odbył spotkanie z rabinami. Chabad Lubawicz oficjalnie w Polsce nie istnieje ale jak widać w najbliższym czasie można spodziewać się ujawnienia tej przestępczej organizacji również w naszym kraju. Wiadomym jest, że wielkimi przyjaciółmi chabadników są Donald Trump i Władimir Putin(przynajmniej oficjalnie). Do tak zacnego grona chce również dołączyć ludzki pan z Żoliborza. Tylko w jakim charakterze.

  Polubienie

 102. AJ WAJ, JAKA PRZECUDNEJ URODY, KOSZERNA RODZINNA FOTOGRAFIA!

  Prezes PiS rozmawiał z przedstawicielami środowisk żydowskich. ,,Doskonałe spotkanie”

  http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/kaczynski-spotkal-sie-z-przedstawicielami-srodowisk-zydowskich,764986.html

  Jarosław Kaczyński spotkał się z przedstawicielami środowisk żydowskich. ,,Wzmacniamy polsko-żydowskie relacje”

  https://dorzeczy.pl/kraj/38733/Jaroslaw-Kaczynski-spotkal-sie-z-przedstawicielami-srodowisk-zydowskich-Wzmacniamy-polsko-zydowskie-relacje.html

  CICHO SZA, MY TO WSZYSTKO ROBIMY Z ,,DOBREGO SERDUSZKA” DLA ,,WSPANIAŁEGO”, WSPÓŁCZESNEGO NIEWOLNICTWA, PRZEZNACZONEGO DLA WSZYSTKICH GOIM!

  Żydzi już u Kaczyńskiego. Czy prezes ulegnie naciskom? Tajemnicze spotkanie szefa PiS z przedstawicielami środowisk żydowskich

  http://wolnosc24.pl/2017/08/16/zydzi-juz-u-kaczynskiego-czy-prezes-ulegnie-naciskom-tajemnicze-spotkanie-szefa-pis-z-przedstawicielami-srodowisk-zydowskich/

  Pozdrawiam

  Polubienie

 103. Jarosław Kaczyński spotkał się w środę w Warszawie z przedstawicielami środowisk żydowskich w Polsce

  AJ WAJ, JAKA PRZECUDNEJ URODY, KOSZERNA RODZINNA FOTOGRAFIA!

  http://www.gazetawarszawska.com/pugnae/6169-jaroslaw-kaczynski-spotkal-sie-w-srode-w-warszawie-z-przedstawicielami-srodowisk-zydowskich-w-polsce

  Kandydat PiS dumny, że jest Żydem

  https://konwentnarodowypolski.wordpress.com/2013/09/29/kandydat-pis-dumny-ze-jest-zydem/

  Jarosław Kaczyński pod pomnikiem Wielkiej Synagogi, …

  https://7777777blog.wordpress.com/2016/07/02/jaroslaw-kaczynski-pod-pomnikiem-wielkiej-synagogi/

  Pozdrawiam

  Polubienie

 104. No to zdradzę szanownym komentatorom o czym rozmawiał JK z Chababowiczanami. Właściwie to ich tylko zapytał.
  –Pomożecie?
  Ponoć zaraz po tym Merkel odbyła tajną i nagłą naradę z prezesem ,,dojcze bank”
  Głównym zaś jej pytaniem było
  –A co będzie jak Trump każe nam wypłacić?

  Polubienie

 105. A skąd ty adminku pisiorczyku wiesz o czym Kalkstein rozmawiał z lubawiczerami ?
  Wczoraj pewnie łączyłeś się z twoim idolem za pomocą medytacji i wpełzłeś do jego umysłu .
  Adminku takie trzy pytanka :
  1. czy ty jesteś na tym zdjęciu ?

  2. Dosąpiłeś już zaszczytu usuwania paprocha z garniturku prezesa ?

  3. Kiedy składasz CV do TV Republika ?
  Razem z Ziemkiewiczem bylibyście tam najlepsi .
  Powodzenia na rozmowie kwalifikacyjnej .Jeżeli chociaż w 5% będziesz tak słodził kociarzowi jak robisz to u siebie na portalu etat masz pewny w tej polskiej odmianie CNN
  Bu bu bu ha ha ha .

  Polubienie

 106. węzyku daj mi trochę czasu bo ja właśnie piszę program dla PIS na kolejną kadencję i to jest moja pilna robota, niedługo jego zarys opublikuję także na tej stronie,
  a poza tym :
  Marzena Paczuska nie jest już szefową „Wiadomości”
  Nie słuchała przełożonych, nie słuchała Kurskiego, miękka była dla opozycji, no to wyleciała.
  Będzie nowy szef, będą zapewne i inne zmiany, bo jak to mówią dobre zmiany nie są złe.

  w TVN po staremu, same sprawdzone newsy i niusy

  Niektóre komentarze z internetu

  krzywelustro
  Rzekła Kaczka do Paczuci,
  że Paczusia odejść musi.
  „Pożegnajcie ją z przytupem,
  silnym, celnym kopem w d**ę.”

  lodzermensz1
  Tak, droga pani – rewolucje zjadają swoje dzieci. To prawda znana od dawna.
  Warto było być uczciwym. Ale pani nie potrafiła. Zaprzedała pani duszę bolszewikom. I ponosi pani konsekwencje. Nikt pani żałować nie będzie.
  Mnie osobiście cieszy to, że monolit bolszewickiej rewolucji trzeszczy coraz bardziej. I dobrze

  Polubienie

 107. A gdzie Edmund Janninger przy boku ? bu bu bu .No popatrz pan minister bez doradcy bu bu bu ha ha ha . Pewnie doradca zrobił sobie przerwę i gra sobie na world of Warcraft .
  Rok temu Bolek strasznie narzekał w EMPIKU że chciał kupić Wiedzmina i sobie pograć ale akurat nie było .
  bu bu bu ha ha ha .Fakt autentyk .

  Polubienie

 108. Oj cosik adminkowi nie pasuje juz prezydent Duda a jeszcze pół roku temu był dla niego najlepszym owsikiem . Jejku jak to się sympatie zmieniają .
  ZA TO WĘZOWI PREZYDENT DUDA PODOBA SIĘ CORAZ BARDZIEJ BO W KOŃCU POSTĘPUJE RACJONALNIE I ABY TAK DALEJ. ZRESZTĄ TO NIE PRZYPADEK ŻE WĄŻ CORAZ BARDZIEJ SZANUJE PREZYDENTA DUDĘ BO WIDZI POSTĘPY NA PLUS W JEGO PREZYDENTURZE .

  Polubienie

 109. BU BU BU HA HA HA :
  ADMINKU JAK JUZ PISZESZ DLA NICH PROGRAM TO MOŻE BYC FAJNY UTWÓR SKOMPONOWAŁ PODOBNY DO TEGO .TYLKO ABY NIE PLAGIAT BO BĘDZIESZ MIAL KŁOPOTY JAK PEWNA PANI ZA ZDOBYCIE WIELE LAT TEMU NAGRODY NA EUROWIZJI .
  CZY TO ABY PEJSATKI NIE ZARZUCILI JEJ PLAGIATU ?
  TAKZE ADMINEK DO ROBOTY NA CHWALĘ PIS I SKOMPONOWANIA DLA NICH RÓWNIE SUPER UTWORU JAK TEN
  BU BU BU HA HA HA .
  ZAROBISZ NA TYM MILIONY PEJSATKOWYCH EURO :
  BU BU BU HA HA HA

  Polubienie

 110. Odpowiadam panu z fajnym nickiem .
  drukowane .
  OD WIELU LAT OBSERWUJĘ PISIORKÓW ZWŁASZCZA PEWNĄ PROFESOR LUBIĄCĄ SAŁATKI ALE NIE TYLKO JĄ INNYCH TAKŻE I TO WŁAŚNIE ONI KARMIĄ MNIE WYSOKIEJ JAKOŚCI JADEM .
  OSTATNIO WĘŻA JADEM DOKARMIŁ PAN KOCIARZ .
  WĄŻ BARDZO DZIĘKUJE .
  DZIEKI WAM WĄŻ MA JAD . bu bu bu ha ha ha .

  JESZCZE PYTANIA PISIORCZYKU ?

  Polubienie

 111. Do zamachu terrorystycznego doszło na ulicy La Rambla w pobliżu Placu Katalońskiego. Według pierwszych informacji mediów w zamachu zginęło 13 osób. Centrum miasta jest zablokowane.
  Furgonetka staranowała tłum ludzi w Barcelonie. Do zdarzenia doszło na Las Ramblas, w turystycznym sercu miasta. „To był atak terrorystyczny” – informuje hiszpańska policja. Media, powołując się na źródła w policji, donoszą, że zginęło 13 osób,
  Najświeższe informację mówią o tym, że zamachowiec zabarykadował się w jednej z restauracji i policja negocjuje z nim poddanie się.
  Zamach w Barcelonie, w trakcie którego kierowca furgonetki taranował ludzi w centrum miasta, przywodzi na myśl inne zamachy, w których to właśnie pojazdy stały się śmiercionośną bronią.
  Barcelona. 17 sierpnia: W centrum miasta na bulwarze Las Ramblas furgonetka wjechała w tłum ludzi. Policja poinformowała, że jest to zamach terrorystyczny.
  Londyn. 3 czerwca:Trzech zamachowców wjechało samochodem dostawczym na londyńskim moście London Bridge w tłum ludzi. Sprawcy zamachu wyskoczyli z samochodu i rzucili się z nożami na ludzi w pobliskiej uczęszczanej dzielnicy Borough Market. Zabili siedem osób i ranili kilkadziesiąt. Ostatecznie zostali zastrzeleni przez policję.
  Sztokholm. 7 kwietnia:Domniemany islamista Rachmat Akilow wjechał skradzioną ciężarówką w ulicę handlową w centrum Sztokholmu, zabijając pięć osób. Policja zatrzymała Akilowa, pochodzącego z Uzbekistanu, uważanego za zwolennika tzw. „Państwa Islamskiego”.
  Londyn. 22 marca: Domniemany islamski zamachowiec Khalid Masood na moście Westminster Bridge w Londynie potrącił samochodem kilka osób, po czym wtargnął na teren brytyjskiego parlamentu śmiertelnie raniąc nożem jednego z policjantów. 52-latek, który przeszedł na islam, zabił pięć osób i kilkadziesiąt ranił. Został zastrzelony przez policję. Tzw „Państwo Islamskie” zapisało ten czyn na swoje konto.
  Berlin. 19 grudnia 2016: Tunezyjczyk Anis Amri dokonał zamachu na jarmark świąteczny koło berlińskiego kościoła Gedaechtniskirche. Ciężarówką skradzioną polskiemu spedytorowi wjechał w ludzi spacerujących po jarmarku. Do zamachu, który przypisało sobie tzw „Państwo Islamskie” zginęło 12 osób, ponad 40 zostało rannych. 23 grudnia Amri został zabity w Sesto San Giovanni koło Mediolanu przez patrol policji.
  Nicea. 14 lipca 2016: Tunezyjczyk Mohamed Lahouaiej Bouhlel podczas festynu w dniu francuskiego święta narodowego staranował ciężarówką tłum na bulwarze, zabijając 86 osób i raniąc ponad 400. Czyn ten przypisało sobie tzw. „Państwo Islamskie”.
  Montreal. Październik 2014: 25-letni kanadyjski konwertyta na przedmieściu Montrealu staranował samochodem trzech żołnierzy. Zabił jednego z nich, drugiego ranił. Podczas pościgu został zastrzelony przez policję.
  Londyn. Maj 2013: Dwóch londyńczyków pochodzenia nigeryjskiego potrąciło samochodem żołnierza Lee Rigby’ego, po czym zadali mu śmiertelne ciosy nożem. Jeden z zamachowców oświadczył, że „chciał pomścić muzułmanów zabitych przez brytyjskich żołnierzy”.

  To już jest oczywiste i bezdyskusyjne. Zawiązał się globalny spisek wymierzony w nacje europejskie. W tym zbrodniczym spisku uczestniczą skorumpowani, bądź ideowo skrzywieni politycy. Niestety, ważni politycy… Moim zdaniem Merkel od dawna powinna być za kratami, bo jest zbrodniarką. Komisja Europejska, ten antydemokratyczny wytrych spisku powinna już od dawna gnić w więzieniach. Rząd Włoch, rządy państw skandynawskich powinny także w więzieniach oczekiwać na swój proces. To samo z Beneluxem. Wybory na zachodzie Europy są od zawsze ordynarnie fałszowane. Wygrywają lewacy, zwolennicy sprowadzania islamistów do Europy. To jest ewidentny spisek. Nie jestem euroentuzjastą, ale uważam, że UE może funkcjonować dobrze. Jednak póki co, Polska powinna opracować (i to pilnie!) scenariusz opuszczenia UE. Tylko dzięki temu przetrwamy jako nacja. Soros też jest zbrodniarzem i zamiast odznaczeń (Komorowski) powinien otrzymać międzynarodowe listy gończe.
  nadużycie link skomentuj
  kula Lis 67

  Jak dzisiaj słyszałem ideologa PO mówiącego w telewizji, że to nic bo trzeba pomagać prześladowanym oraz, że najbardziej winny jest obecnie rząd PiS bo nie pomaga poszkodowanym w Polsce, to myślę kto na tych fircyków głosował? Dla tego oszołoma to widzę tylko jeden kierunek- na statek i do Maroka, niech tam zobaczy co to islam.
  nadużycie link skomentuj
  kula Lis 67

  Ps…Trwa poszukiwanie sprawcy, a sprawca siedzi w Berlinie na urzędzie kanclerza. Siedzi w Berlinie, pokazuje wszystkim środkowy palec i otwiera wrota do Eurochlewu coraz szerzej. A hiszpańskie lewactwo nie zacznie szczekać i jazgotać, że policjanci użyli niewspółmiernej siły wobec tego „nieszczęśnika”, który poświęcił swoje życie w imię mieszania kultur, religii i narodowości?
  nadużycie link skomentuj
  kula Lis 67


  Tylko dzięki przemier Szydło i PIS
  Dzisiaj, jutro, zawsze.
  Spokojnej nocy.
  Husky
  Oskarżam Angelę Merkel, UE,KE o to że:
  Próbując stworzyć Euro Liberal Camp są winni śmierci setek osób i będą winni setek następnych
  Dopóki będą ginąć niewinni ludzie ,politycy będą sprowadzać emigrantów sprawa może się zmienić gdy zaczną ginąć politycy

  A Sierakowski w TVN24 komentuje zamach mówi, że grypa pochłonęła więcej ofiar niż zamachy terrorystyczne.
  Serio.

  ps.

  Skreśl jeden niepasujący wyraz:

  Londyn
  Paryż
  Barcelona
  Berlin
  Warszawa
  Nicea
  Bruksela
  Manchester
  Sztokholm
  nadużycie link skomentuj
  Husky

  Polubienie

 112. LuK 17 sierpnia 2017 o 9:42 PM

  Łooo, poleciała zasłona dymna, bombardowanie dywanowe Caps Lockiem, kryć się!!!
  Oj chłopie, ale ci gul skacze. Co rusz w postach to baby i baby, więc wniosek nasuwa się chyba każdemu jeden: Jeżeli czegoś ci w życiu brakuje (oprócz rozumu rzecz jasna) to są to właśnie BABY. Pisałeś że masz taką fajną 30 letnią. Gdyby to była prawda to raczej nie traciłbyś czasu na robienie za dyżurnego trolla 24h, co? No ale nie wnikam, bo wściubianie nosa w czyjeś prywatne sprawy to raczej domena małych, zakompleksionych i sfrustrowanych ludzi, prawda?

  „A NIEJAKI FRED TO WYMYSŁ UMYSŁU LUKA KTÓRY TEŻ DLA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DOMAGA SIĘ ODROBINY SEXU Z KOBIETĄ ALE LUK CÓŻ OUT
  BU BU HA HA HA .”

  Czy na pewno mojego? 😛 Enjoy, poznajcie fredo, gieroj i kozak jakich mało!

  https://wiernipolsce1.wordpress.com/2017/03/26/na-60-rocznice-rzymskich-traktatow/

  Polubienie

 113. Luk szukaj kobity na gwałt .Wtedy jeszcze uratujesz i swój rozum i zatrudnisz twojego bezrobotnego WACKA do pracy jako oracz .
  Jeżeli do 40 lat nic z tym nie zrobisz gorsze głupotki będziesz pisał .
  Pozdrawiam luk .A co to LUK dziś nie w robocie ? Największy pracuś na forum .
  OJ NASZ LUK WZIĄŁ SOBIE MOJE RADY DO SERCA I WYRUSZYŁ NA ŁOWY W MIASTO W POSZUKIWANIU NAWIĄZANIA KONTAKTU Z ŁADNYMI PANIENKAMI .
  POWODZENIA LUK .
  TYLKO UNIKAJ TAKICH PRZYBYTKÓW
  BU BU BU HA HA HA .
  LUK TAKIE PYTANKO ?
  A KLIENT TEGO BURDELU TO ABY NIE TY BO WIDZE ZE DZIŚ DZIEŃ ROBOCZY A TY MASZ WOLNE CO DO MNIE JA JUŻ RABOTAĆ NIE MUSZĘ .

  Polubienie

 114. NIC NIE PORADZĘ ŻE ZE MNIE TO TAKI SMIESZEK I LUBIĘ SOBIE KOMEDIĘ Z TAKICH JAK TY POROBIĆ .
  CZY TO ZLE ?
  PSYCHOLOGICZNIE MASZ RACJĘ ALE OD REGUŁ TEZ BYWAJĄ ODSTĘPSTWA .

  „Gdyby to była prawda to raczej nie traciłbyś czasu na robienie za dyżurnego trolla 24h, ”

  BYWAJ LUCZKU DO NASTĘPNEGO BO ZA DUZO SMIECHU Z CIEBIE TO TEZ NIEZDROWO .

  ADMINEK ZAMIESCIŁ TU Z ROK TEMU ZDJĘCIE SWOJEJ KOBIETY .ADM JEST MOZLIWOŚC ABYM ZAMIEŚCIŁ ZDJĘCIE TU SWOJEJ KOBIETY ?
  NA RAZIE zEGNAM .ZONA WOŁA MNIE NA GRILLA I PIWKO JUZ ZIMNE W LODÓWCE CZEKA .

  NA RAZIE LUCZEK – STARY KAWALERKU .

  Polubienie

 115. wąż …..ADM JEST MOZLIWOŚC ABYM ZAMIEŚCIŁ ZDJĘCIE TU SWOJEJ KOBIETY ?
  Oczywiście że jest, czemu by nie. Swoich kwiatków z ogródka, samochodu, byle nie wacka.

  Polubienie

 116. no to mnie adm rozbawiłeś .

  chłop z ciebie z poczuciem humoru i to nas łączy .

  Jeszcze w sierpniu zamieszczę zdjęcie mojej zony .

  wąż …..ADM JEST MOZLIWOŚC ABYM ZAMIEŚCIŁ ZDJĘCIE TU SWOJEJ KOBIETY ?
  Oczywiście że jest, czemu by nie. Swoich kwiatków z ogródka, samochodu, byle nie wacka.

  Polubienie

 117. „NIC NIE PORADZĘ ŻE ZE MNIE TO TAKI SMIESZEK I LUBIĘ SOBIE KOMEDIĘ Z TAKICH JAK TY POROBIĆ ”

  Może jeszcze tego nie zauważyłeś, ale komedie to głownie z siebie robisz 🙂

  „NA RAZIE zEGNAM .ZONA WOŁA MNIE NA GRILLA I PIWKO JUZ ZIMNE W LODÓWCE CZEKA .”

  No proszę, szybko uwinąłeś się z tym grillem. Gdzie był, w mcdonadzie, czy w kuchni przy patelni? Stawiam na to drugie, bu bu ha

  Polubienie

 118. Widzisz lucku w odróznieniu od ciebie mam poczucie humoru i zdrowe podejście do życia i kocham żarty co widac i czuć
  a ty Luczku co ?
  Taki zgorzkniały 40 letni zgredzik który fajnej babinki nie ma . Nigdy sobie nie orałeś . Zamknąleś tego swojego Wacka kłódką jak rycerz średniowieczny gdy wyjeżdzał na wyprawę to odpowiednim sprzętem też szparkę zamykał na kłódkę aby nikt tak jego zonie coś w pewnych miejscach nie grzebał bu bu ha ha .
  Tak jest i z twoim Wackiem zgredziku .A może ty faktycznie prawiczek ?
  bu bu ha ha ha .
  jeżeli chodzi o grill to zawsze przygotowuje moja żonka na naszym dużym rancho .nie ma to jak przy super pogodzie wypisz piwko z żoną przy grillu .

  drukowane
  W TWOEJ KWESTII LUK CHCIAŁO BY SIĘ KRZYCZEĆ JAK PIJANA GORĄCZKA FILIPIŃSKA DO SUKI DORNA BYŁEGO KUMPLA KOCIARZA :
  ” SAMO NIE IDZ TĄ DROGĄ !!!!!!!!!!!
  LUK NIE IDZ DROGĄ SWOJEGO PREZESA . SZUKAJ SOBIE BABY PÓKI NIE MASZ JAK PREZES PRAWIE 70 BO BĘDZIE ZA PÓZNO BU BU HA HA HA .

  JADĘ NA TYDZIEŃ Z ZONĄ DO ZAKOPANEGO TAKZE WĄŻ NA JAKIS CZAS DAJE WAM SPOKÓJ PISDORKI .
  NIEBAWEM ADM UMIESZCZĘ IDĄC TWOIM SLADEM ZDJĘCIE MOJEJ ZONY W KOŃCU JAK TY ROK TEMU UMIESZCZAŁEŚ TO JA TEŻ UMIESZCZĘ .

  No proszę, szybko uwinąłeś się z tym grillem. Gdzie był, w mcdonadzie, czy w kuchni przy patelni? Stawiam na to drugie, bu bu ha

  Polubienie

 119. „Widzisz lucku w odróznieniu od ciebie mam poczucie humoru i zdrowe podejście do życia”

  No widać to po postach haha. No ale wmawianie sobie dobrych rzeczy to klucz do wysokiej samooceny, tak więc powodzenia.

  „JADĘ NA TYDZIEŃ Z ZONĄ DO ZAKOPANEGO TAKZE WĄŻ NA JAKIS CZAS DAJE WAM SPOKÓJ PISDORKI .”

  Tydzień to sporo czasu i dlatego myślę że dasz rade przeczesując internet znaleźć fotke jakiejś ładnej 30 latki by wkleić ją potem na WP. W końcu jest tego sporo 🙂

  Polubienie

 120. Pisał kiedyś zyga, że mu się baba bardzo roztyła,

  ale to pisał zyga, zobaczymy czy żona węża bu ha ha też jest otyła, czy cudownie zeszczuplała.

  Polubienie

 121. Turkish president Recep Tayyip Erdogan has urged the large Turkish diaspora (nearly 3 million) in Germany to vote against German Chancellor Angela Merkel in the coming election, calling Merkel’s ruling Christian Democratic Union enemy of Turkey.

  “I am calling on all my countrymen in Germany: the Christian Democrats, Social Democrats, the Green Party are all enemies of Turkey. Support those political parties who are not enemies of Turkey,” Erdogan told reporters after Friday prayers in Istanbul.

  The Turkish president also said, “I invite them to teach a lesson to those political parties at the ballot box.”

  German vice-Chancellor Sigmar Gabriel, an Israeli poodle, slammed Erdogan by saying: “Mr. Erdogan’s comment were unprecedented act of interference in Germany’s sovereignty.”

  I wonder if Erdogan knows that like Americans, Germans too, have no other choice but to elect one of the two pro-Israel evils; Angela Merkel or Martin Shultz, former president of European Parliament and a Zionist Jew. Judging by Israeli media – Shultz who had criticized new illegal Jewish settlements in the West Bank and Al-Quds (East Jerusalem) is not supported by European organized Jewry.

  Merkel has said there would be no expansion of the European Union’s customs union with Turkey or a deepening in the EU-Turkish relations, remarks which have angered Ankara.

  The European Union is a Jewish-controlled Judeo-Christian Whites only club. It has been dragging Turkey’s membership to the club for over two decades now fearing Turkey’s 80 million Muslim (99%) population. One third of Turkey is in Europe. The Kemalist elites have always tried to Europeanize Turkish people to erase their history of Ottoman glory.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s