Posłanie Wszelkiej “Bezbożnej” Pomyślności na Nowy Rok 7526/2018


Posłanie Wszelkiej “Bezbożnej” Pomyślności na Nowy Rok 7526/2018

Wizytówka 2 MG

2017_12_22_zimne_sviatky_hlavicka

Według Tadeusza Zielińskiego w “Hellenizm i judaizm” (1927) słowa “Bóg w dom” w Starym Testamencie oznaczały wszelkie nieszczęścia (śmierć pierworodnych, pożar, etc.), które na tak przeklęty dom spadną. Tą antyczną mądrość należy na nowo odczytywać w świetle CHRZEŚCIJAŃSKIEGO SYJONIZMU, którym jest nasycona POLITYKA STANÓW ZJEDNOCZONYCH wobec Całego – za wyjątkiem Izraela – Świata.

(Patrz komentarz “fretki” z godz. 01.01.2018 07:49:10 wpisu http://jeznach.neon24.pl/post/141735,4tp-i-problem-diabla#cmnts)

W okresie Bożego Narodzenia 2017 udało mi się zorganizować, w języku (przeważnie) USraelskim, internetową dyskusję nt.  “Judaistycznej czy też hellenistycznej przyczyny zwycięstwa Rewolucji Październikowej w Rosji

Nb. Już po zakończeniu tej internetowej wymiany poglądów, 30 grudnia ub. roku dr Bruno Drweski z Paryża dorzucił:

W momencie rewolucji pazdziernikowej wedlug obliczen 95% zydow nalezacych do jakiejkolwiek partii ( religijni stronili od partii a oni byli wiekszoscia) nalezeli do Bundu. 2% do mienszewikow 2% do SR a 1% do bolszewikow. dopiero w czasie wojny domowej Zydzi masowo naplyneli do partii bolszewickiej. sam Trocki przeszedl tyle ze wczesniej od mienszewikow. …co pewne ze rewolucja chinska byla chinska. a to najwazniejsze pod katem historycznym bo dopiero wtedy marksizm wyszedl na caly swiat. a tu nie ma zadnego udzialu zydow.)

Narodowościowo-religijnie-genderowy skład tej Bożonarodzeniowej Internetowej Dyskusji był następujący:

I invited to participate in it 27 ADULTS (age 40+), principally these ones, which wrote to me just prior to Christmas 2017: 8 Poles, 6 Russians/Ukrainians, 4 Français (un s’est revelé Muslim du Proche Orient), 3 Slovaks, 1 German, 1 Austral English, 4 of female gender; 4 claiming to be of Jewish origin, 7-8 holders of US/Candian passeport or the like document; 13 of them took an active part in discussions,

Jak ktoś, nie znający JĘZYKA PANÓW, chce się zaznajomić z podsumowaniami trzech (Dec. 23, 26 i 27-29) etapów tej dyskusji, może wykorzystać TECHNO-CUD TRANSLATORA, choć za wynik nie gwarantuję:

 http://markglogg.eu/?p=2100

Ponieważ ta dyskusja rozwinęła się, zapoczątkowana tematem

PAN w Z-nem (29 PL-A): Załączniki do tekstu „Bóg Izraela to ATRAPA hinduskiego BRAHMA – Stworzyciela Wszechświatahttp://markglogg.eu/?p=2028 oraz PAN w Z-nem (29 PL): Czy żydowski JAHWE to ATRAPA hinduskiego BRAHMA – Stworzyciela Wszechświata?http://markglogg.eu/?p=2019

Więc na wszelki przypadek przetłumaczę na JĘZYK LACHÓW co ja o bycie określanym terminem “Bóg” myślę i szerzej propaguję:

Jeśli chodzi o mój pogląd na świat, to ja wierzę w JEDNEGO UNITARNEGO BOGA, zwanego LOGIKĄ, który jest niezmienny w Czasie oraz Przestrzeni Wszechświata. Twierdzę, że zakazany przez Kościół przez prawie tysiąc lat ARYSTOTELES był JEGO/JEJ APOSTOŁEM. Jego/Jej przeciwieństwo, zwane MISOLOGOS, zostało/jest uosobione Nienawidzącym Logicznego Myślenia Szawłem z Tarsu, który to HUMANOID (byt człowieko-podobny, nie w pełni wyekwipowany w korę asocjacyjną mózgu) zrobił karierę wśród pierwszych chrześcijan pod ksywą Św. Pawła. Ten fałszywy “13 apostoł” Chrystusa Ukrzyżowanego, z czasem stał się prawdziwym “Ojcem Chrzestnym” (ang. godfather) tak zwanego Nowego Światowego Porządku (NWO). Jego ZABIJAJĄCE LOGICZNE MYŚLENIE “5 SOLAS”, zaakceptowane przez protestantów, zrobiły z tego “hebrajczyka z Hebrajczyków, według Prawa faryzeusza” NAJBARDZIEJ KRYMINALNEGO DWUNOGA (biped), jaki kiedykolwiek stąpał po Planecie Ziemia. To w zgodzie z obserwacją Sokratesa, że ludzie są dobrzy ze swej natury i stają się złymi wskutek IGNORANCJI, na której akceptację chętnie sobie przyzwalają. (Grzech Pierworodny nie istnieje! Jest to teza 32 JPII.)”

13 (z 36) LUCYFERECZNYCH TEZ KAROLA WOJTYŁY, czytać (po polsku) np. tutaj:

https://marucha.wordpress.com/2012/10/21/osoba-i-czyn/
Teza 15:

Bóg nie jest historycznym bytem, który współpracuje z ludźmi, ani też człowiek nie współpracuje z Bogiem, lecz wyłącznie z innymi ludźmi. Religia nie ma swych źródeł w boskim objawieniu, lecz jest rezultatem wyobraźni człowieka. Religia katolicka nie różni się [pod tym względem] od innych kultów.

Na to moje dictum “Pedant” na http://jeznach.neon24.pl/post/141735,4tp-i-problem-diabla#cmnts 31.12.2017 17:30:26

odpowiedział:

Kłopot, że Arystoteles inaczej Boga rozumiał.

Odp. MG – ale Arystoteles, właśnie na podstawie obserwacji, że wszelki ruch (wskutek zjawiska tarcia, które w starożytności już było znane) musi z czasem ustać, LOGICZNIE WYKOMBINOWAŁ, że musi być (wieczny i niematerialny) PORUSZACZ Wszechświata. Według nowoczesnych Lamarckistów ten niematerialny byt jest ulokowany w ZOON – ŻYWINIE (którą Wszechświat jest nasycony, co niektórzy obecnie obserwacjami usiłują udowodnić).

Żywina ma bowiem cechę PRZECIWENTROPII (Schroedinger 1944) niwelując działania Prawa ENTROPII obowiązującego w Przyrodzie Nieożywionej – a zatem ma działanie zabezpieczające Wieczność Wszechświata (to Averroes za Arystotelesem).

Jakby ktoś chciał więcej wiedzieć nt. relacji Bóg Transcedentalny (z LOGICZNEJ konieczności Nieistniejący, Chimera,) oraz Immanentny (obecny wewnątrz ZOON wszelkich odmian, pod nazwą Inteligencji (od inter-ligare), czyli zdolności asocjacyjnych nie tylko kory mózgowej, to me krótkie wytłumaczenie dla Kena “Freelanda” z 30. 12.2017:

On 12/30/2017 04:14 PM, Marek Glogoczowski wrote:

I admet, I rely on this immanence/transcendence topics on this Vlad Pawluczuk opinion. The idea that the Transcendental non material God cannot pass whatever inFORMAtion to whomever, is mine – as I discovered later on, it was already Aristotelian: the FORM cannot be seen (or otherwise perceived) without its MATERIAL substract (paper, stone, Holy Bible, sound and electromagnetic vaves, etc). Hence the Immaterial FORM (or God) remaining outside (transcending) the Universe can be only an imaginary Chimera one. The catholic bishops of Poland in 1689 for this NON EXISTENTIA DEI condemned Kzimierz Lyszczynski for decapitation and burnig of his body – his rests were shot from a cannon in direction of tartaria (Muslim Turkey).

An elder priest Jan Kurdybelski pointed to me that indeed the Immanent God action is felt “when two or three of you will be together, I will be with you” – it is one of teachings of Jesus of Nazareth. At present it is ever more difficult to be together, internet connection transmet only few percent of the message we want to share (and to enrich ourseleves by such meetings) – Plato insisted on collective supper consumption, Jesus too. there is not a word of a dialogue in St Paul’s shoddy “revelations”.

A teraz coś, na ten NOWY ROK 2018, bardziej z POLSKI DZISIAJ, czyli dwugłos Otylia Zigman z Chicago oraz Andrzej Szubert ze Schwarzwaldu:

https://opolczykpl.wordpress.com/2017/12/31/aby-2018-nie-byl-duzo-gorszy/

Odnośnie dyskusji poniżej, to przypomniała mi się strofa z Vianocnecho (tj. Bożonarodzeniowego) wierszyka mego kolegi z Bratysławy, inż. arch. Igora Draca, napisany w grudniu 1999, w kilka miesięcy po AMERYKAŃSKCH BOMMBARDOWANIACH nie istniejącej już Jugosławii:

Ked my ctimy Pana

pri Vianocnym stole,

Farizej rabuje

nasich otcov role…

2017-12-31 19:37 GMT+01:00 Andrzej Szubert <as.poliszynel@gmail.com>:

Pani Otylio

Polacy nie byli ostrzegani przed, ani w czasie nadchodzącej okupacji i bezprawia, na ogromną skalę, przez hierarchów Kościoła katolickiego.

Nie tylko nie byli ostrzegani – żydowski spisek w Magdalence i przy okrągłym stole odbywał się z udziałem i akceptacją hierarchów żydo-kk, niejako pod ich patronatem. A w szabrowaniu majątku narodowego po 1989 w ramach tzw. „komisji majątkowej” kk nagrabił majątku na miliardy.

Więc jest pytanie, w jakim celu nasza religia i wiara

Jaka „nasza”??? Jest to żydogenna ideologia nowego narodu wybranego (żydogennego i kosmopolitycznego), narzucona naszym przodkom siłą po buncie antykościelnym w latach 1034-38, kiedy to nasi przodkowie wypędzili lub wybili cały żydo-katolicki kler. To nigdy nie była „nasza” wiara. Zawsze była obca, żydogenna, kosmopolityczna, ze stolicą na Lateranie później w Watykanie i „ziemią świętą” w Izraelu, nad Jordanem. I z kultem żydowskiej biblii i żydowskich bożków/idoli.  Z Polską i polskością ten kult żydzizmu nie ma nic wspólnego

w celu manipulacji owieczkami!

Pełna zgoda!

Od wielu lat Polacy modlą się nieprzerwanie,

Nie przesadzajmy – tych modlących się Polaków jest coraz mniej, ostatnio nie więcej niż 1/4 mieszkańców. Reszta ma żydo-katolicyzm w … nosie.

Radio Rydzykowe opanował diabeł!

E tem – diabeł to żydowski wymysł i postaś fikcyjna służąca do zastraszania owieczek piekłem. Rebe Rydzyk służy okupantowi. Jak i cały episkopat. Zapędzają Polaków do modlitw, do intronizacji, do walki o „wartości krześcijańskie”, a okupant w tym czasie Polskę spokojnie i systzematycznie ograbia

…wierzenia religijne, były i są używane jako narzędzie polityki do tworzenia nowych świadomości przez okupanta i niszczenia świadomości narodowych w podbitych narodach>W. Kossakowski.

Od lat o tym właśnie piszę.
https://opolczykpl.wordpress.com/2016/01/11/katolickie-falszywe-barykady/

Doszło do tego, że w chrześcijańskiej Polsce przedrozbiorowej Naród Polski wyzuto z tożsamości narodowej, z poczucia narodowego i chłop polski nie wiedział że jest Polakiem, był tylko katolikiem, w którego Kościół wmówił, że władza pochodzi od Boga!> B. Prus.

Tu się Prus pomylił. Polski chłop trwał przez wieki przy słowiańskiej kulturze. Jeszcze w XIX wieku, tak pisał o tym Zorian Dołęga-Chodakowski:

Trzeba pójść i zniżyć się pod strzechę wieśniaka w różnych odległych stronach, trzeba śpieszyć na jego uczty, zabawy i różne przygody. Tam, w dymie wznoszącym się nad głowami, snują się jeszcze stare obrzędy, nucą się dawne śpiewy i wśród pląsów prostoty odzywają się imiona Bogów zapomnianych.

Wieś tylko powierzchownie pociągnięta była pokostem żydo-katolicyzmu, a w grucie rzeczy była czysto pogańska. Zorian podał też przyczynę upadku Rzeczypospolitej:

Czas przyszły wyjaśni tę prawdę, że od wczesnego polania nas wodą zaczęły się zmywać wszystkie cechy nas znamionujące, osłabiał w wielu naszych stronach duch niepodległy i kształcąc się na wzór obcy, staliśmy się na koniec sobie samym cudzymi.

To szlachcie zrabowano tożsamość. Zrobiono ze szlachty duchowych żydów walczących o supremację żydo-katolicyzmu i przez to Rzeczypospolita padła. Bo dla szlacheckich katodebili nadjordańska dżuma rytu łacińskiego, watykańskiego, ważniejsza była niż Racja Stanu Rzeczypospolitej. Zresztą do dzisiaj dla gorliwych katolików interes nadjordańskiej dżumy zawsze jest ważniejszy niż polska racja stanu:

„Nie jest ważne czy w Polsce będzie kapitalizm, wolność słowa, czy w Polsce będzie dobrobyt. Najważniejsze, żeby Polska była katolicka.”
http://pl.wikiquote.org/wiki/Henryk_Goryszewski
Henryk Goryszewski, prawnik, nauczyciel akademicki, poseł knessejmu I i III kadencji, wicepremier w żondzie Hanny Suchockiej.


„…przyjmując za właściwe stanowisko, iż najpierw jesteśmy katolikami, a później Polakami, gdyż naszą pierwszą ojczyzną jest Kościół katolicki.”

http://www.legitymizm.org/list-otwarty-do-piotra-skwiecinskiego
Redakcja katodebilnych monarchistów w Od Redakcji pod jednym z tekstów.

„Jako katolik rzymski Polskę mogę poświęcić, bowiem narodowość jest kwestią incydentalną, ale na rozrzedzenie katolicyzmu rzymskiego mojej zgody być nie może.”

Adam Wielomski (proffessorek siedlecki, współpracownik „Najwyższego Czasu” i — o zgrozo — „Myśli Polskiej”
http://blotne-abecadlo.blogspot.de/2014/10/polak-czyli-katolik.html

“Cóżby ci przyszło z wolnej ojczyzny, gdyby Kościół miał na tym stracić”

Cytat z książki dla harcerzy „Czuj duch” księdza Kazimierza Lutosławskiego napisanej krótko po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

Gorliwy katolik ZAWSZE zdradzi Polskę i polski interes na rzecz żydogennej, kosmopolitycznej, nadjordańskiej dżumy zwanej katolicyzmem.

2017-12-31 18:52 GMT+01:00 Otylia Zigman <zotylia@yahoo.com>:

Nastrój społeczny panujący w Polsce to rosnące przerażenie.

Polacy nie byli ostrzegani przed, ani w czasie nadchodzącej okupacji i bezprawia,

na ogromną skalę, przez hierarchów Kościoła katolickiego. Więc jest pytanie, w

jakim celu nasza religia i wiara jest włączona pod administrację państwową, która

sprawuje władzę świecką? Odpowiedz jest jedyna; w celu manipulacji owieczkami!

Od wielu lat Polacy modlą się nieprzerwanie, w tymże czasie wyszły najgorsze ustawki

ludobójcze, bandycka armia najechała na Polskę, Radio Rydzykowe opanował diabeł!

Może to wszystko kara za ……bilizm? Musimy sobie uświadomić, że wierzenia religijne,

były i są używane jako narzędzie polityki do tworzenia nowych świadomości przez

okupanta i niszczenia świadomości narodowych w podbitych narodach>W. Kossakowski.

Doszło do tego, że w chrześcijańskiej Polsce przedrozbiorowej Naród Polski wyzuto z

tożsamości narodowej, z poczucia narodowego i chłop polski nie wiedział że jest Polakiem,

był tylko katolikiem, w którego Kościół wmówił, że władza pochodzi od Boga!> B. Prus.

Otylia

Reklamy

76 uwag do wpisu “Posłanie Wszelkiej “Bezbożnej” Pomyślności na Nowy Rok 7526/2018

 1. Już mi się od dawna nie chce wciąż narażać jakimś ‘diotom, ale poczucie człowieczeństwa jednak to na mnie wymusza. O wiele bardziej istotne jest nauczyć się odrzucać czyjeś poglądy niż nie mieć własnych. No to daję materiał do ew. odrzucania, niech już będzie.
  Wezmę tu tylko „Otylię” na tapetę:
  [2017-12-31 18:52 GMT+01:00 Otylia Zigman ]
  „Nastrój społeczny panujący w Polsce to rosnące przerażenie. „
  – nic podobnego! Polacy zaaranżowali się z narzuconą nam rzeczywistością i jedynie powinni uważać, żeby nie robić zadym i tym samym nie szkodzić sobie. „oni” są przegrani i dlatego tak nas usiłują omotać na coraz to nowe sposoby. A więc spokój, panowie, tylko spokój i cierpliwość.

  „Polacy nie byli ostrzegani przed, ani w czasie nadchodzącej okupacji i bezprawia..”
  – Polacy byli ostrzegani!!!!!!!!!! Przez władzę ludową i to wielokrotnie. Władza ludowa nawet w szkołach wprowadziła „propedeutykę nauki o społeczeństwie”, który to przedmiot zawierał rzeczową analizę aktualnych stosunków politycznych i gospodarczych. TO JEST PRAWDA. A fakt, że zniszczono bez śladu wszelkie podręczniki do tego przedmiotu świadczą, iż była to nauka zagrażająca ekspansji okupantów na nasz kraj.

  „..na ogromną skalę, przez hierarchów Kościoła katolickiego.”
  – to jest jakiś żart czy wręcz kpina?!? Czy hycler ostrzegał Polaków przed tym, co będzie z nimi w ciągu kolejnych lat okupacji robić? Polacy już wiedzą, kto jest okupantem i kto ma ponad 20 tys. przyczółków katolickich oraz „kapelana” w każdej gałęzi państwowej administracji. Polacy to wiedzą, lecz tego jeszcze nie rozumieją. Ale to przyjdzie, jest nieuniknione, to zrozumienie.

  „Więc jest pytanie, w jakim celu nasza religia i wiara jest włączona pod administrację państwową, która
  sprawuje władzę świecką? „
  – to jest próba kolejnego prania mózgów Polakom. Ta religia nie jest „włączona pod administrację państwową” lecz ta „religia” stanowi administrację państwową. Władzy świeckiej u nas nie ma.

  „Odpowiedz jest jedyna; w celu manipulacji owieczkami!”
  – owieczki są już zmanipulowane, a dokonano tego w latach 1980 – 1989. Potem było tylko zagospodarowywanie zdobytego terenu i amputowanie Polakom ich pamięci zbiorowej o przeszłości z lat 1945-1980. Polacy chętnie w tym uczestniczą i prześcigają się w szkalowaniu Polski Ludowej.
  „Od wielu lat Polacy modlą się nieprzerwanie, w tymże czasie wyszły najgorsze ustawki
  ludobójcze, bandycka armia najechała na Polskę”
  – trzeba wiedzieć, co to jest modlitwa i jak należy się modlić.
  – Modlitwa w wykonaniu oszusta ma inną jakość niż modlitwa człowieka uczciwego.
  – Modlitwa zaprzańca i zdrajcy nie ma żadnej jakości, jako że Bóg jest Absolutem, czymś Czystym i Niepokalanym, a więc zaprzaniec i zdrajca tyko wypuszcza z siebie słowa, które nie mają dostępu do Boga. Nie ta częstotliwość, więc nie trafia.
  – Skrucha i prośba o przebaczenie w celu wypracowania właściwej formy modlitwy Polakom do głowy nie przychodzi i stąd ta nasza grawitacja na dno.
  – Można co prawda modlić się za kogoś, w czyjejś intencji, ale w tym celu należy być człowiekiem co najmniej uczciwym. A więc nie zaprzańcem i nie zdrajcą własnej Ojczyzny, nie złodziejem i nie kłamcą; nie oszustem, który wzbogacił się na czyjejś nędzy.
  – Polska jest dokładnie takim krajem, jakich ma mieszkańców. A więc ten „okupant” niejako się należał zaprzańcom i zdrajcom własnej Ojczyzny.
  „… Radio Rydzykowe opanował diabeł!”
  – sam siebie nie miał potrzeby opanowywać.

  „Może to wszystko kara za ……bilizm?”
  – a no właśnie. Z tym, że nie …bilizm a zdradę i zaprzaństwo.

  „Musimy sobie uświadomić, że wierzenia religijne,
  były i są używane jako narzędzie polityki do tworzenia nowych świadomości przez
  okupanta i niszczenia świadomości narodowych w podbitych narodach”
  – to nie są żadne „wierzenia religijne”, lecz narzucenie nowej ideologii zwanej religią. Kto głupi i słaby, ten się temu poddaje, ale czy to wina okupanta? Czy może słabości charakteru człowieka i jego miałkości umysłowej?

  „Doszło do tego, że w chrześcijańskiej Polsce przedrozbiorowej Naród Polski wyzuto z
  tożsamości narodowej”
  – akurat „naród” wyzuto z tożsamości narodowej narzucając tzw. chrześcijaństwo, będące właściwie katolicyzmem posługującym się Prawdą o Jezusie.
  – Więc przed rozbiorami nie było już z czego „Polaków” wyzuwać, bo byli skutecznie wyzuci. I to wcale nie przez nawałę katolicką, lecz „arystokrację”, która z wolnego Słowianina uczyniła chłopa pańszczyźnianego. W tejże „arystokracji” Słowian nie było i dzisiejsze ciągoty „kresowian” do „utraconych ziem” na Ukrainie to próby reanimowania tego arystokratycznego trupa obcej, nie słowiańskiej krwi.
  – Naród Polski wówczas to ci ludzie, którzy własnymi rękami pracowali na dobrobyt kraju. Czyli chłopi zniewoleni i żebracze mieszczaństwo.
  – Natomiast element obcy, zainstalowany na ziemiach słowiańskich przy pomocy „chrztu” okupację Słowian rozpoczął już na długo przed 966 rokiem.

  „… z poczucia narodowego i chłop polski nie wiedział że jest Polakiem”
  – nie było czegoś takiego jak „Polska” w dzisiejszym rozumieniu, a więc i chłop słowiański nie mógł się czuć „Polakiem”.
  – Słowiański chłop był niewolnikiem, pozbawionym wszelkich praw, pozbawionym tożsamości słowiańskiej na skutek usunięcia z jego życia wszelkich oznak jego historii i tradycji, na miejsce których wszczepiano mu torturami i gwałtami uległość i pokorę. Celowo narzucony i utrzymywany analfabetyzm na przestrzeni wieków spowodował, że w Słowianach faktycznie wygasło poczucie jednostkowej, słowiańskiej tożsamości. Ale tak szczęśliwie się złożyło, że obca, sztuczna tożsamość się nie przyjęła – BO I JAK? i obecnie w Polakach budzi się świadomość kolektywna, w której nuta słowiańska pozostała nietknięta.

  „…był tylko katolikiem, w którego Kościół wmówił, że władza pochodzi od Boga!”
  – no był katolikiem, bo nie miał wyjścia. Słowiańskie elity były wymordowane, na ich miejsce wstawiono obcy element udający – acz nieudolnie, dzięki Bogu! – Polaków, jako że Słowian nie byli w stanie udawać z racji na bylejakość jego tożsamości. A więc nauczyliśmy się być Polakami, a przestaliśmy być Słowianami. Czas to odwrócić!
  – Dlatego z taką determinacją narzucany jest Polakom ten „polski patriotyzm”, jako że on skutecznie nie tylko dzieli Słowian ale i przykrywa wszelki element słowiański jeszcze tlący się w Polakach, czyli Słowianach „środkowoeuropejskich”.
  Zniesienie sztucznego podziału na „europę” i „azję” zlikwidowało by zarzewie konfliktów tworzonych również sztucznie. To, co my mamy to jest jeden kontynent, „OD WŁADYWOSTOKU PO LIZBONĘ”. Zaś „europa” to coś, gdzie katolicyzm narzucono i udało się to prawie do Uralu. Między świadomością plemienną, tą prawdziwą, a sztuczną świadomością narodową jest zasadnicza różnica. O ile świadomość plemienną dziedziczymy poprzez związki krwi w obrębie danego plemienia, o tyle „świadomość narodową” wszczepianą mamy sztucznie w wyniku podziałów administracyjnych ziem zwanych europą czy azją, „polską” czy „węgrami”.
  Posiadanie umiejętności posługiwania się językiem znanym wszystkim plemionom jest dużym ułatwieniem.
  Należy wziąć pod uwagę, że w ostatnich stu latach były próby narzucenia języka angielskiego zarówno plemionom słowiańskim jak i plemionom afrykańskim i wszystkim innym narodom na Ziemi. Odbywało się to przez „kulturę” czyli „muzykę nowoczesną” jak rokendrol czy hipschops, „literaturę” promowaną rożnymi nagrodami „literackimi nobla”, „sztuką filmową” promowaną „oskarami” i „zdobycze elektroniki”, czyli sztuczny język komputerowy oparty na sztucznym języku angielskim.
  Z jakiegoś (z jakiego????????) powodu nikt się nie zastanawia nad tym, że choć istnieje „język angielski” to nigdy i nigdzie nie było żadnego narodu angielskiego ani nawet angielskiego plemienia. Język angielski został narzucony plemionom podbitym, jak Szkotom, Irlandczykom czy innym ussamerykanom lub australijczykom.
  Wcześniej przygotowano się do tego tworząc „język łaciński” który bazuje w głównej części na Sanskrycie – Świętym Języku Bogów – lecz choć brano z Sanskrytu wiele wyrazów 1:1 to celowo odwracano znaczenie tych słów tak, by znaczyły one coś wręcz przeciwnego.
  Oczywiście, mamy w necie czynnych i „uznanych językoznawców”, ale powinniśmy wreszcie zrozumieć, że owi powtarzają tylko wyuczone głupoty i nic poza tym.
  Możemy w sposób łatwy i prosty sprawdzić samodzielnie powyższe i nie oburzać się sztucznie w obronie czegoś, co nie tylko nie jest warte żadnej obrony, ale wręcz powinno być napiętnowane jako ewidentny fałsz.
  Gdy „łacina” nie spełniała swojej roli właściwie, nie mogąc „trafić pod strzechy” i tym sposobem wynarodawiać autochtonów, wówczas „na kórlewskie dwory” wprowadzono „język francuski” równie sztuczny co język angielski.
  Nie ma czegoś takiego jak „grą nasją”, czyli Francuzów francuskiej krwi. Tamtejsze ludy zostały podbite i wynarodowione nawet nieco wcześniej niż „niemcy”, a utworzenie „państwa francuskiego” miało służyć wyprodukowaniu w miarę jednolitego mięsa armatniego do prowadzenia nowych wojen. I to się jak wiemy udało, bo „francja” liczne wojny prowadziła. Lecz była mało skuteczna, bo widać żabojadzi byli trunkowi i się niemoralnie prowadzili, to ich bitność była niewielka.
  Jak możemy dziś zaobserwować, sztukę tę, tą samą co z „polskimi Słowianami” już wcześniej zrobiono z ze Słowianami Połabskimi” robiąc z nich „niemców”. Tamtejsze plemiona broniły się jak mogły, ale ponieważ żyły one w rozproszeniu, nie miały szans skutecznie przeciwstawić się zorganizowanej nawale rzymskiej.
  Więc zajęto się „produkcją niemców”, czyli skłócano przez wieki księstwa chamburskie, saksońskie i sarlandzkie by w ich wyniku (masowy głód w czasie wojen i po wojnach, masowe gwałty na kobietach=zanieczyszczanie genów, upadek etyki i moralności=produkowanie przypadkowego potomstwa o niskiej zawartości wyższych cech ludzkich; a więc stworzenie takich nieludzkich warunków by wyhodować „nieludzi” ) utworzyć zdolną do bezwzględnego posłuszeństwa i o wynaturzonym etosie pracy „nordycką rasę panów”. To się poniekąd udało, bo przy pomocy tej „rasy” zrobiono dwie wojny europejskie i wymordowano setki milionów cywilów: dzieci, kobiet i kto był wówczas żyw.
  Tak zwane imperium rzymskie wcale nie upadło, lecz zostało przeorganizowane, gdzie konieczne nazwane inaczej, ale zasadnicze struktury zostały zachowane i skutecznie rozbudowane. Rolę „rzymskiego cesarza” przejął papież, z „rzymskiego WSI” zrobiono „ katolicki BOR” i mogli oni dalej działać nieprzerwanie prowadząc nieustającą ekspansję na Wschód.
  Więc skoro udało się z ludzi zrobić najpierw „francuzów”, w międzyczasie „anglików” a potem „niemców” no to prowadzone są próby zrobienia z ludzi „polaków” i to takich, którzy NIENAWIDZĄ ROSJAN!!!
  Dzięki Bogu wielu Polaków w sile wieku wyjechało do kingdomu myć sracze a u nas pozostali raczej emeryci i niedojdy, to wojny z Rosją przy ich pomocy zrobić się nie da.
  Bóg nas ustrzegł.
  Ale spektakl wcale nie jest skończony!!!
  Ludzie walczą z „globalizmem” nie patrząc, co to oznacza. Globalizm może być zarówno bardzo dla ludzi korzystny jak i bardzo dla ludzi niekorzystny. Zależy, kto go wprowadza i w jakim celu. Tego powinniśmy się uczyć na bieżąco w tym nowym roku, a nie wciąż wylewać dziecko z kąpielą.
  Nie „KTO robi” ale „CO ROBI” jest dla ludzkości istotne.
  Co ci bowiem z tego, Polaku, że ktoś „słuszny ideologicznie” wyrzuci cię z domu na ulicę?
  Ktoś jeszcze bardziej słuszny ideologicznie pozbawi cię pracy?
  A ktoś inny nawet najbardziej słuszny ideologicznie przyczyni się do twojej śmierci z braku pomocy medycznej?
  Zechcesz, będziesz to rozumiał, Bracie Polaku.
  Zechcesz się modlić to pamiętaj, by najpierw stać się człowiekiem szlachetnym, człowiekiem honoru, by twoje modlitwy mogły mieć właściwą jakość i dotarły do Boga.
  Ale jeżeli nie masz zamiaru pracować nad sobą, to nie zawracaj głowy i wegetuj dalej politykierując bez pamięci.
  Życie od zawsze należało do szlachetnych i prawych. I nigdy nie będzie inaczej.

  Polubienie

 2. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  uwaga na głuche telefony i nieodebrane połączenia z numerów +53 (Kuba)
  Posted on 2 stycznia 2018 by madmax68 — Dodaj komentarz

  Rate This

  Ktoś wykonuje masowe połączenia na numery telefonów Polaków. Dzwoni z numerów przypominających polskie numery telefonów komórkowych kojarzące się z Orange, ale tak naprawdę są to numery ze strefy numeracyjnej Kuby. Oddzwonienie na taki numer to koszt nawet kilkudziesięciu złotych!
  Druga fala ataku sprzed 2 miesięcy?

  Dwa miesiące temu pojawiły się ostrzeżenia przed fałszywymi SMS-ami, podszywającymi się pod oficjalne komunikaty Waszego operatora GSM. SMS-y te sugerowały, że ktoś próbował się do Was dodzwonić, ale mu nie wyszło. Był podany numer telefonu dzwoniącego, i jeśli ktoś odruchowo na niego oddzwonił, tracił kilkadziesiąt złotych. Bo był to numer z Kuby (+53).
  Połączenia są bardzo krótkie, sekundowe i mają na celu zostać nieodebranymi. Dlaczego? Znów naciągaczom chodzi o to, aby złapać tych z Was, którzy odruchowo, rutynowo oddzwaniają na nieodebrane połączenia. W dobie taryf “unlimited” wiele osób przyzwyczaiło się do myślenia, że wykonanie połączenia nic nie kosztuje. To prawda, o ile połączenie jest do Polski. A numer +53 to strefa numeracyjna Kuby i oddzwonienie na ten numer może Was kosztować od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych, w zależności od operatora.

  Przynajmniej jedna osoba zgłaszająca nam ten incydent przyznała się do oddzwonienia, bo jej telefon pod numerem wyświetlił “Kuba“. Chodziło oczywiście o kraj, ale ofiara miała bliskiego znajomego o imieniu Kuba i podpis zasugerował jej, że to ten znajomy wykonał połączenie.

  P.S. Oto list numerów jakie udało nam się zebrać na podstawie doniesień czytelników:

  +5354990418
  +5354990763
  +5354990760
  +5362624481
  +5352652902
  +5347281764
  +5398940339
  +5352652902
  +5358842850
  Skąd faktycznie dzwonią naciągacze i po co to robią?

  Rozmowy są wykonywane przez skrypty (boty), które najprawdopodobniej włamują się do niezabezpieczonych centralek VoIP podpiętych do internetu. Z poziomu niektórych z centralek można, przy odpowiednich warunkach, podrobić Caller-ID (czyli numer dzwoniącego) na dowolny. Wybranie prefiksów danego operatora z Kuby nie jest zapewne przypadkowe. Naciągacze otrzymują wynagrodzenie za terminowanie połączeń na numerach tego operatora (tak działają rozliczenia międzyoperatorskie).

  Ale nie zawsze masowe dzwonienie na telefony Polaków jest podyktowane chęcią zysku. Przypomnijmy incydent sprzed 2 lat, kiedy to na numery telefonów polskich żołnierzy wykonano masowe połączenia z rosyjskiej strefy numeracyjnej.

  Dzwonił do mnie ktoś z Kuby — co robić, jak żyć?

  Za nieodebrane połączenie nie ponosisz żadnych opłat. Za odebrane też nie. Za oddzwonienie płacisz. Więc nie oddzwaniaj, jeśli nie masz znajomych na Kubie (albo w innych krajach: prefiks +225, czyli Wybrzeże Kości Słoniowej, bardzo przypomina kierunkowy do Warszawy).

  Możesz też prewencyjnie zablokować sobie połączenia na numery międzynarodowe. Część z operatorów GSM pozwala na założenie takiej blokady, podobnie jak blokad na numery Premium (tę blokadę mamy nadzieję, że masz włączoną od dawna).

  Nie jest dobrym pomysłem, choć wiele osób to sugeruje, aby zainstalować jedną z aplikacji do “odsiewania niechcianych i marketingowych połączeń”. Takie aplikacje po zainstalowaniu proszą o uprawnienia pozwalające im na dostęp do Twojej książki adresowej — co jest logiczne, ale… wpisy z książki adresowej, czyli numery telefonów i dane osobowe Twoich znajomych, często wraz z notatkami i zdjęciami “wykradają” i wysyłają na zewnętrzne serwery. Dzięki tym aplikacjom być może faktycznie nigdy nie zadzwoni do Ciebie osoba wciskająca garnki, ale cena jaką za to płacisz to ujawnienie innym sprzedawcom danych Twoich znajomych.

  źródło: niebezpiecznik.pl

  https://madmax68.wordpress.com/2018/01/02/uwaga-na-gluche-telefony-i-nieodebrane-polaczenia-z-numerow-53-kuba/

  Polubienie

 3. sprawa znana od dawna ale jak ktos debil i się na to nabiera jego problem .Jak mówi Waldek chciwość gubi i odbiera rozum zresztą i pisze że skoro Polacy wybrali w 89 koszernych to niech sami mają dziś do siebie pretensje ze zamiast przemysłu jest chu… dupa i koszernych kamieni kupa .

  Polubienie

 4. ODSZKODOWANIA wartości 65 miliardów dolarów dla Żydów USA

  http://orka.sejm.gov.pl/Druki5ka.nsf/wgdruku/133

  Druk nr 133
  2005-10-19

  Rządowy projekt ustawy o rekompensatach za przejęte przez państwo nieruchomości oraz niektóre inne składniki mienia.

  GŁOSOWANIE Nr 15 – POSIEDZENIE 24.
  Dnia 08-09-2006 Godz. 09:21

  Pkt 5. porz. dzien. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o rekompensatach za przejęte przez państwo nieruchomości oraz niektóre inne składniki mienia

  Głosowanie nad przyjęciem wniosku o skierowanie rządowego projektu ustawy o rekompensatach za przejęte przez państwo nieruchomości oraz niektóre inne składniki mienia, zawartego w druku nr 133, do komisji nadzwyczajnej, która zostanie powołana

  Głosowało – 418 Za – 373 Przeciw – 45 Wstrzymało się – 0 Nie głosowało – 42

  Polubienie

 5. MatkaPolka
  2 stycznia 2018 o 22:28
  Sprawa roszczeń dla USA – NASZEGO Sojusznika – wraca jak bumerang wymaga omówienia.

  Roszczenia od Polski i Skarbu Państwa 65 mld mają amerykańscy Żydzi, a akt prawny uchwalił Amerykański Senat i zatwierdzić ma prezydent USA.

  To jakieś ponure Deja Vu – to już było – warto wiec przypomnieć

  Roszczenia są i były bezprawne – w świetle prawa obowiązującego w USA – Pozew 11 Żydów został oddalony przez wszystkie sądy apelacyjne w USA.

  Ale znając bezczelność, chciwość i arogancje amerykańskich Żydów – tym razem może się udać obejść prawo – na zasadzie Prawa braku Prawa.

  Problem jednak to nie amerykańscy Żydzi – problem to polscy Żydzi

  MIMO ŻE SĄD NAJWYZSZY W USA ODRZUCIŁ KATEGORYCZNIE ŻĄDANIA ŻYDÓW ODSZKODOWAŃ OD POLSKI , GRUPA ZDRAJCÓW OJCZYZNY KTÓRA PODSTĘPEM UZYSKAŁA STANOWISKA REPREZUNTUJĄCE INTERES NARODU POLSKIEGO – DOBROWOLNIE , BEZ WIEDZY POLAKÓW (POPRZEZ SEJM UCHWAŁĘ O PRZEKAZANIU NIEUZASADNIONYCH ODSZKODOWAŃ.

  Projektodawcy uchwały: Prezydent Polski LECH KACZYNSKI i Premier Jarosław Kaczyński

  (obszerne omówienie – decyzje sądu amerykańskiego, głosowanie w „Polskim Sejmie” – poniżej)

  Polska już wypłaciła odszkodowaniach dla 12 Państw Zachodu za mienie pozostawione w Polsce po II Wojnie Światowej– dla USA, dla Wielkiej Brytanii, Dla Francji , Kanady, – NASZYCH Sojuszników, dla Danii, Szwecji, Norwegii, Holandii, Belgii, Luksemburga, Austrii, Szwajcarii, Włoch – zaraz po wojnie.

  Dlaczego Polska kraj najbardziej poszkodowany w obu ostatnich wojnach światowych ma płacić odszkodowania tym, którzy te wojny wywołali, finansowali i rękami Niemców dokonali ludobójstwa kilkudziesięciu milionów Słowian ?

  Polska była sojusznikiem tych państw.

  Żydowskie władze w Polsce, żeby się uwiarygodnić i przypodobać Zachodowi i być przez Zachód uznaną – zapłaciła te odszkodowania

  JA ZAŚ TWIERDZĘ ŻE TO POLSKA POWINNA MIEĆ ROSZCZENIA od Niemiec , od USA, od Wielkiej Brytanii

  Od Niemiec to oczywiste – za materialne zniszczenia wojenne, za depopulację narodu
  Od USA i WB – pewnie to zaskoczenie – ale za ofiary polskiego żołnierza, za miskę ryżu po wojnie – Polska została rozkradziona i zniewolona.

  Polubienie

  Odpowiedz
  MatkaPolka
  2 stycznia 2018 o 22:29
  NIELEGALNE ŻADANIA ODSZKODOWAŃ DLA ZYDÓW Z USA

  Mimo że sąd najwyższy w USA odrzucił kategorycznie żądania żydów odszkodowań od polski , grupa zdrajców ojczyzny która podstępem ( kolejne sfałszowane wybory ) uzyskała stanowiska reprezentujące interes narodu polskiego – dobrowolnie , bez wiedzy polaków ( media milczą od 7 miesięcy ) wprowadza poprzez sejm uchwałę o przekazaniu nieuzasadnionych odszkodowań.

  Poniżej POZEW i Decyzja I UZASADNIENIE sadu (sadów) USA ODRZUCAJACE roszczenia żydowskie (żydów z USA) i

  Ustawa Sejmu Polskiego przyznajaca roszczenia ODSZKODOWANIA wartości 65 miliardów dolarów dla Żydów USA-

  Projektodawcy : Prezydent Polski LECH KACZYNSKI, Premier Jarosław Kaczyński

  LISTA ZDRAJCÓW NARODU POLSKIEGO – głosujących ZA

  WYROK SĄDU USA
  SĄD USA ODMÓWIŁ PRAWA ŻYDOM DO ODSZKODOWAŃ OD POLSKI I AUSTRII

  WYROK OSTATECZNY W SPRAWIE ODSZKODOWAN
  SAD APELACYJNY STANÓW ZJEDNOCZONYCH
  DLA DRUGIEGO OKREGU

  Sesja sierpniowa 2002 r.

  Wyrok wydany w dniu 3 marca 2006 r.

  (Przewód sadowy 15 kwietnia 2003 r.)
  (Przekazanie do rozpatrzenia sadowi nizszej instancji 14 czerwca 2004
  r.)
  (Zlozenie 10 wrzesnia 2004 r.)

  Sygnatura akt 02-7844

  THEO GARB, BELLA JUNGEWIRTH, SAM LEFKOWITZ,
  PETER KOPPENHEIM, JUDAH WELLER, CHANA
  LEWKOWICZ, SAMUEL GOLDIN, KARL DIAMOND,
  HALA SOBOL, SAUL KLAUSNER i GOLDIE KNOBEL
  w imieniu wlasnym i innych osób, bedacych w podobnej sytuacji

  Powodowie/Wnoszacy Apelacje,

  przeciwko

  RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ORAZ MINISTERSTWU
  SKARBU PANSTWA I INNYM OSOBOM, KTÓRYCH
  TOZSAMOSC NIE JEST JESZCZE ZNANA, #1-100

  Pozwanym-Stronie Przeciwnej

  Przed sadem w składzie: KEARSE, CABRANES i STRAUB

  Niniejsze sprawa z odwołania od wyroku Sadu Rejonowego Stanów
  Zjednoczonych dla Wschodniego Rejonu Stanu Nowy Jork (Edward R. Korman, Sędzia Przewodniczący) zostaje przedłożona tutejszemu sadowi po raz drugi – zob. „Garb v. Rzeczpospolitej Polskiej”, 72 Fed Appx 820 (2nd Cir. 2003) (Postanowienie wydane w trybie uproszczonym), po przekazaniu sprawy przez Sad Najwyższy do ponownego rozpatrzenia przez sad tutejszy –

  zob. „Rzeczpospolita v. Garb”, 542 U S 901 (2004) – w świetle wyroku Sadu Najwyższego w sprawie „Republika Austrii v. Altmann”, 541 US 677 (2004). Po ponownym otrzymaniu sprawy do rozpatrzenia od sadu wyższej instancji, sad tutejszy starał się ustalić, czy

  23-03-2006 12:47 (2K)
  WARSAW 580007 v1 [580007_1.DOC]

  powodom udało sie wykazać, co najmniej jedna ustawowa przesłankę do wyłączenia immunitetu suwerennego państwa obcego na podstawie Ustawy o immunitetach suwerennych państw obcych z 1976 roku [Foreign Sovereign Immunities Act] (dalej zwanej w skrócie według tytulu angielskiego tej ustawy „FSIA”), 28 USC §§ 1330, 1602-1611, co dałoby sadom Stanów Zjednoczonych właściwość do rozpoznania powództwa powodów.

  Stwierdzamy, ze:

  (1) Wyrok w sprawie „Altmann” nakazuje nam stosowanie FSIA i wyjątków przewidzianych w tej ustawie do roszczeń wynikających z postępowania, które miało miejsce przed uchwaleniem FSIA w 1976 roku;

  (2) powodowie nie wykazali istnienia przesłanek do stosowania wyjątku w przypadku „działalności gospodarczej”, wynikającego z FSIA, 28 USC §1605(a)(2), oraz

  (3) powodowie nie wykazali istnienia przeslanek do stosowania wyjatku w przypadku wywlaszczenia, wynikajacego z FSIA, 28 USC §1605(a)(3).

  Ponieważ powodowie nie wykazali istnienia przesłanek ustawowych dla wyłączenia immunitetu przysługującego suwerennemu państwu obcemu w odniesieniu do zgłaszanych przez nich roszczeń, niniejszym podtrzymuje sie postanowienie Sad Rejonowego oddalające ich powództwo ze względu na brak właściwości rzeczowej w sprawie.
  …………………………………………………

  Rozważamy tu roszczenia wynikające ze zmian mapy Europy po pokonaniu Państw Osi podczas drugiej wojny światowej, przemieszczenia milionów osób, w szczególności Żydów, którzy przeżyli wojnę, na terenie znacznej czesci kontynentu oraz siłowego narzucenia nowych rządów w Europie Środkowowschodniej – zob. Michael R. Marrus, „The
  Unwanted European Refugees in the Twentieth Century” [Niechciani uchodźcy europejscy w dwudziestym stuleciu], str. 335-36 (1985) (z opisem wymuszonej emigracji Żydów i wywłaszczenia mienia żydowskiego w całej Europie Środkowowschodniej po zakończeniu drugiej wojny swiatowej), zob. Pozew ¶31, zob. także Malcolm J. Proudfoot, „European Refugees 1939-52” [Uchodzcy europejscy w latach 1939-52],str. 190 (1956)

  („Gdy [druga wojna światowa] dobiegła końca w Europie było około 11 milionów osób, narodowości innej niż niemiecka, którzy zostali wywiezieni ze swojego miejsca zamieszkania i w przypadku których konieczna była repatriacja”)

  tamże na str. 189 (zestawienie w rozbiciu według narodowości osób wymagających repatriacji).

  ………………………………………………………………………………………………………………………….

  PODSUMOWANIE

  Z przyczyn omówionych powyżej, orzekamy, ze :

  (1) Sprawa „Altmann” wymaga od nas stosowania FSIA i przewidzianych w niej wyjątków do roszczeń wynikających z działania, które miało miejsce przed uchwaleniem FSIA w 1976 roku,
  (2) powodowie nie wykazali istnienia przesłanek dla przewidzianego w 28 USC §1605(a)(2) FSIA wyjątku, ponieważ
  (a) konfiskata przez państwo mienia w granicach tego państwa nie jest czynnością „gospodarcza”,
  (b) późniejsze gospodarcze wykorzystanie wywłaszczonego mienia nie pozostaje „w związku z ”wcześniejszym wywłaszczeniem w stopniu wystarczającym do spełnienia przesłanki dla zastosowania wyjątku dla „działalności gospodarczej”, oraz
  (c) odrzucamy przeformułowanie tego, co w swej istocie jest roszczeniem opartym na „wywłaszczeniu” tak, aby stało sie roszczeniem
  w ramach wyjątku dla „działalności gospodarczej”, oraz
  (3) powodowie nie wykazali istnienia przesłanek dla przewidzianego w 28 USC §1605(a)(3) FSIA wyjątku, ponieważ
  (a) powodowie chcą odzyskać mienie, które nie „znajduje sie na terenie Stanów Zjednoczonych”,
  (b) w takich okolicznościach powodowie musza wykazać, ze mienie „jest własnością lub jest eksploatowane przez agendę obcego państwa lub podmiot, poprzez który działa obce państwo” w rozumieniu FSIA,
  (c) powodowie twierdza, ze przedmiotowe mienie jest „własnością” Ministerstwa Skarbu Rzeczpospolitej Polskiej – zob. Apelacja, str. 15, oraz
  (d) Ministerstwo Skarbu Rzeczpospolitej Polskiej nie jest „agenda lub podmiotem, poprzez który dziala” 23-03-2006 12:47 (2K)
  WARSAW 580007 v1 [580007_1.DOC] -34-

  Rzeczpospolita Polska w rozumieniu FSIA, ponieważ jego „podstawowa funkcja” jest rządową a nie gospodarcza.

  Wobec powyższego podtrzymujemy wyrok wydany przez Sad Rejonowy uwzględniający wniosek pozwanych o oddalenie powództwa ze względu na brak właściwości rzeczowej.
  23-03-2006 12:47 (2K)
  WARSAW 580007 v1 [580007_1.DOC] -35-

  FSIA- Ustawa o immunitetach suwerennych panstw obcych z 1976 roku [Foreign Sovereign Immunities Act] (dalej zwanej w skrócie wedlug tytulu angielskiego tej ustawy „FSIA”), 28 USC §§ 1330, 1602-1611

  Pełny tekst po Angielsku

  vLex.us – US Court of Appeals – Second Circuit
  Docket Num. 02-7844. LU G E SVOBODA, FRIEDERIK E HERZL, and ROBERT KLEIN, Plaintiffs-Appellees, v. REPUBLIC OF AUSTRIA, DOROTHEUM GMBH, a/k/a DOROTHEUM in …
  http://www.vlex.us/caselaw/browse.asp?year=2003&month=8&bd=1102&desc=02 – 25k – Cached – Similar pages

  vLex.us – US Court of Appeals – Second Circuit
  Docket Num. 05-3957. Zheng vs Gonzales Docket Num. 02-8425. Garb v. Republic of Poland Docket Num. 02-7844. Gao vs Gonzales Docket Num. 04-1874 …
  http://www.vlex.us/caselaw/browse.asp?year=2006&month=3&bd=1102&desc=02 – 21k – Cached – Similar pages

  Polubienie

 6. Nowy Rok a oszustwa te same?

  Właśnie znajoma opowiedziała mi o niedoli młodej, 25 letniej kobiety.

  Z maleńkiego miasteczka wyjechała ona za pracą do nieco większego miasteczka i nawet udało się jej ustabilizować i znaleźć pracę na pięć lat.
  Ale niestety, z końcem roku pracę tę straciła.
  A więc i straciła podstawę egzystencji.

  Przez te lata udało się jej zaoszczędzić parę set złotych bo w małych miastach zarobki są niskie i nie było z czego odkładać.

  Pożyczyła trochę od rodziny, trochę od znajomych i postanowiła wyjechać do stolicy, bo tam jest dużo ogłoszeń o pracę, jak i dużo ogłoszeń oferujących pokoje do wynajęcia w granicach 500 – 1000zł.

  Ta młoda kobieta postanowiła najpierw znaleźć jakieś lokum, by mieć bazę wypadową do szukania pracy.

  I znalazła pokój w mieszkaniu 3 pokojowym, w którym mieszkały już dwie inne kobiety. Koszt wynajmu wynosił 800zł plus „opłaty licznikowe”, czyli jakieś kolejne 100zł na miesiąc.
  Cała szczęśliwa „wzięła manatki” i się wprowadziła płacąc za miesiąc z góry.

  Miało to miejsce 4 stycznia 2018 roku, czyli przed dwoma dniami.

  Ale już po jednym noclegu właścicielka mieszkania przyszła do – nazwijmy ją „Zosi” i powiedziała, że Zosia musi się wyprowadzić natychmiast bo pani wynajmująca musi ten pokój udostępnić jakiemuś znajomemu, wobec którego ma jakieś tam zobowiązania.

  Było to wczoraj, 5 stycznia 2018 roku.

  I powiedziała ona Zosi, że może jej zwrócić 400zł ! ! ! z zapłaconej przez nią sumy 800zł ! ! !

  Ludzieeeeeeeeeee !!!!!!!!!!!!!!!

  W jakim kraju my mieszkamy????????????????

  Zosia na dojazd do „swojego miasteczka” wydała część pieniędzy, by móc te manatki tam spakować, no i z powrotem przyjechać do Warszawy, do wynajętego pokoju.

  Za pokój zapłaciła 800zł, więc z tej skromnej sumy ok. 1300 złotych zostało jej niewiele. Miała ona nadzieję, że żyjąc bardzo oszczędnie jakoś sobie poradzi i uda jej się przeżyć, znaleźć pracę i do pierwszej wypłaty sobie da radę.

  Ale nic z tego!!!!!!!

  Trafiła na oszustkę, która żadnych skrupułów nie miała i nie interesowało jej, że rujnuje życie młodej kobiecie !!!!!!!!!!

  Jak nisko upadli Polacy, że stosują takie nikczemne metody okradając ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej? ? ?

  Kto ma nam pomóc, jeżeli my sami niszczymy naszą tkankę narodową, wpędzając młode kobiety w tragedie???

  Przecież one kiedyś będą żonami i matkami!

  Jak mają one w przyszłości móc wychować swoje potomstwo na szlachetnych ludzi, jeżeli stały się ofiarami kreatur bez sumienia, okradających z ostatniego grosza kobiety znajdujące się w trudnej sytuacji ?!?

  W jakim społeczeństwie chcemy żyć jako ludzie starzy? Czy wśród oszustów, czyhających na nasze mienie? Czy wśród oszustów okradających nasze dzieci i wnuki z pieniędzy zaoszczędzonych przez nie kosztem wielu wyrzeczeń?!?

  Co to będzie za życie?

  Co to będzie za przyszłość?

  Jeżeli nie przeciwdziałamy wspólnie, to nasz kraj zdominują kreatury pozbawione sumienia i wówczas biada nam!
  Czy tego chcemy w tym, Nowym Roku i latach następnych?

  Piętnujmy publicznie takie oszustwa!
  Nie dawajmy na nie naszego przyzwolenia, to proceder ten się skończy!

  Czy liczba samobójstw jest u nas zbyt mała by dodawać do niej jeszcze zdesperowane, młode kobiety, które padły ofiarą oszustów?

  Pomagajmy sobie nawzajem, bo jest to w interesie nas wszystkich.

  Polubienie

 7. chciałam umieścić ten tekst u Maruchy, ale nie przechodzi z jakiegoś powodu.
  Nie rozumiem tego, ponieważ nie piszę przecież nic wywrotowego i jestem osobą zupełnie nic nie znaczącą. Czy może jednak? mierząc ilością moich wrogów tych zdefiniowanych i tych ukrytych, ujawniających sie okazjonalnie, to jednak chyba jestem ważna : )))))))

  Osoby życzliwe proszę, by mój powyższy wpis rozpropagowały w celach informujących o szkodzącym Polsce procederze..

  Polubienie

 8. Nana ty idz z tym do pani Jaworowicz .W czwartek nadaje ona program o niedoli gojów . Tego nie wiem ale czytałem że sama prowadząca program mieszka w pięknym domu z wygodami ha ha ha .

  Polubienie

 9. Nawet wśród gości tego programu widziałem pewnego pana o nazwisku Hartman któremu podobno jakiś goj psa ubił a taki był piękny masońsko – pejsato – hamerycki ha ha ha jak koń Kargula ha ha ha .
  Profesorek tak się wkurwił że podobno miał wygrażać gojom za ten podły uczynek .
  Gdyby to jakiś Polak tak straszył żydów u nas zesłanie karne do Guantanamo pewne .
  Także nana Jaworowicz to nagłosni bo admin w niczym ci nie pomoże bo jego portal czyta 4 osoby PAZIA portal może 10 osób a Jaworowicz ogląda miliony gojów .
  Jakbyś nie wierzyła masz link .
  admin nie kasuj .
  http://www.fakt.pl/wydarzenia/polityka/hartmanowi-zabili-trzeciego-psa-zabito-psa-prof-hartmana/38srqk9

  Polubienie

 10. Oj, biedniutka Na na na cierpi i przytacza nam powierzchowne problemy zwyczajnych ludzi. Nie wie takich prostych rzeczy, że przykład na okradanie społeczeństwa idzie zawsze z góry.

  Mają górę pieniędzy i mogą sobie pozwolić na robienie fałszywych badań statystycznych. Kogo to dzisiaj obchodzi?

  Cena państwa. Ile płacimy haraczu?

  http://nczas.com/wazne/cena-panstwa-ile-placimy-haraczu/

  Rządy globalistyczne, zmusiły solidaruchów do zlikwidowania m.in. tzw. przemysłu terenowego, to czemu tu się dziwić, że ludzie uciekają z małych grajdołków, gdzie się panoszą różne kliki partyjno/administracyjno/kościelne, zawłaszczające małe miasteczka.

  Raport: polskie miasta pustoszeją. Za 30 lat niektóre stracą ponad jedną trzecią mieszkańców

  https://www.polskieradio.pl/42/5351/Artykul/1758558,Raport-polskie-miasta-pustoszeja-Za-30-lat-niektore-straca-ponad-jedna-trzecia-mieszkancow

  Polskie miasta się wyludniają. Jest źle, a będzie jeszcze gorzej

  https://turystyka.wp.pl/polskie-miasta-sie-wyludniaja-jest-zle-a-bedzie-jeszcze-gorzej-6169870695606401a

  To towarzysz Edward Gierek (niech mu piekło lekkie będzie) wyludnił polską wieś, pokusami ,,łatwego” życia w mieście, że teraz rolnik sam w dolinie, przy pomocy telewizji szuka żony w mieście.

  Rolnik szuka żony

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Rolnik_szuka_%C5%BCony

  Jak nie ma dla młodych ludzi, warunków materialnych takich jak: zakłady pracy, godziwa płaca, mieszkania, żłobki, przedszkola, szkoły, to życie w mieście/miasteczku wcześniej czy później musi wymrzeć. Co w tym dziwnego? Ktoś specjalnie taką politykę kreuje – siebie wykluczam.

  Polskie miasta wymierają. Gdzie jest najgorzej?

  http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/409770,gminy-skladaja-rodzinom-prokreacyjna-oferte-polskie-miasta-wymieraja-gdzie-jest-najgorzej-lodz-katowice-walbrzych.html

  ŁÓDŹ – W TYM BUDYNKU KIEDYŚ MIESZKALI LUDZIE!

  Łódzkie rudery zaczynają się sypać, a miasto nie ma pieniędzy na rozbiórkę

  http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/3525701,lodzkie-rudery-zaczynaja-sie-sypac-a-miasto-nie-ma-pieniedzy-na-rozbiorke,id,t.html

  Tutaj też występuje efekt globalnego domina – diabły w piekle ze śmiechu pękają! Przyjdzie czas na wyburzanie kościołów w Polsce i czarni będą zmuszeni zwinąć szmulowski, bardzo dochodowy interesik.

  Polskie świątynie pustoszeją

  http://archiwum.rp.pl/artykul/1363158-Polskie-swiatynie-pustoszeja.html

  Na na na na… tylko tyle.

  Polubienie

 11. W ramach zdrowotnych codziennie chodzę na spacery do drugiej wyspy a nawet dalej.
  Ta druga wyspa ( w żargonie miejscowym) to w gruncie rzeczy cypel czy półwysep. Tuż przed nim dwa lata temu wybudowano centrum żeglarstwa, a całość nazwano Słoneczną Polaną
  Cała leśna ścieżka wyżwirowana i z oświetleniem które zapala się wieczorem i w nocy jak ktoś idzie

  W sobotę 26 września 2015 roku odbyło się oficjalne otwarcie Centrum Żeglarstwa Wodnego i Lodowego „Słoneczna Polana” przy ul. Sielskiej 38 w Olsztynie. Jest to trzecia część całorocznej infrastruktury wchodzącej w skład Centrum Rekreacyjno-Sportowego „Ukiel”.

  Latem sporo tu dzieciaków na dość tanich kursach, żeglarskich.

  Polubienie

 12. Gotowanie żaby trwa cały czas.
  PiS na rok zawiesił ozusowanie pensji bez limitu. Dobrze opłacani polscy pracownicy globalnych koncernów szabrujacych nasz kraj już powoli szykują się do zakładania firm w państwach o niskich podatkach i składkach emerytalnych gwarantujących godziwą emeryturę. Dostaną przy tym pomoc od firm w których pracują. Pieniądze od paruset tysięcznej armii młodych dobrze wykształconych ludzi pracujących w Polsce w całości odpłyną za granicę.

  Polubienie

 13. latają sobie ,,przyjaciele” nad Bałtykiem unsafe, może nawet bardzo unsafe, aż któregoś dnia potrąci jeden drugiego i …bedzie co pisać i podnosić szum

  US releases photos showing ‘unsafe’ intercept by Russian jet over Baltic

  The biggest problem with Yankania is that they cannot distinguish between Hollywood and reality.

  amerykańce nie pojmują, że jednak jest pewna różnica pomiedzy tym co robią w realu a tym co kręci się w Hoolifiucie

  Polubienie

 14. wąż boa zaczyna uczyć szprechać (?), co z resztą zapowiadał na 2 stycznia 2018r

  a nie, ktoś go uprzedził już w 2016, bo film opublikowany został 6 lip 2016

  Polubienie

 15. Greccy profesjonaliści i freelancerzy przygotowują się do zapłacenia do 75 procent swoich dochodów z podatków i składek na ubezpieczenie w nowym roku, ponieważ podatki i składki idą w górę od 1 stycznia 2018 roku.
  Nowy system obliczania podatków i nowa metoda obliczania składek na fundusze bezpieczeństwa wpłyną na około 1,4 miliona profesjonalistów, freelancerów, rolników i właścicieli ziemskich. Ci, którzy deklarują wysokie dochody, będą zobowiązani do zapłacenia do 75 procent podatków i składek na fundusz bezpieczeństwa.
  Na przykład dla niektórych zawodów osoba, która zarabia 5000 euro miesięcznie, będzie musiała zapłacić 1750 euro podatków i 2,015 euro wkładów zabezpieczających, co oznacza, że ​​75 procent ich miesięcznego dochodu trafi do państwa.
  Przy rocznych dochodach w wysokości 10.000-45,000 euro podatki i składki na ubezpieczenie będą wynosić od 49,04 procent do 57,58 procent całkowitego dochodu.
  Przeciętny freelancer, który zarabia 60 000 euro rocznie, będzie musiał zapłacić łącznie 37 200 podatków i składek na ubezpieczenie (62 procent). Wraz ze wzrostem dochodów, podobnie jak podatki. Za roczny dochód w wysokości 70 000 euro państwo zachowa łącznie 64,5 procent.
  Również pracownicy i emeryci, którzy otrzymują wynagrodzenie, zmniejszą swoje dochody w 2018 r. Wraz z wejściem w życie zniesienia zwolnień podatkowych i nałożenia nowych podatków. Na przykład pracownicy sektora publicznego stracą 5-40 euro z miesięcznych wynagrodzeń. To samo dotyczy emerytów, którzy będą mieli dodatkowe obciążenia świadczenia emerytalnego.
  Jednocześnie zniesione zostaną zwolnienia podatkowe z tytułu wydatków medycznych lub czesnego, co oznacza, że ​​należny podatek dochodowy będzie wyższy dla wielu gospodarstw domowych.
  Ponadto wyrównanie ustalonej przez państwo obiektywnej wartości nieruchomości z prawdziwymi cenami rynkowymi spowoduje wzrost jednolitego podatku od nieruchomości (ENFIA) do 30 procent dla wielu właścicieli gospodarstw domowych w obszarach, w których nieruchomości ceny są niskie. Jednak właściciele nieruchomości na „drogich” obszarach odnotują spadek podatku od ENFIA.
  http://greece.greekreporter.com/2018/01/02/greek-professionals-to-pay-up-to-75-of-income-in-taxes-contributions-in-2018/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

  Polubienie

 16. Mamy premiera speca od bankowości i finansów więc wszystko możliwe.
  Ale jak chcą wygrać kolejne wybory to raczej łupną po kieszeniach jedynie tych najbogatszych.

  Polubienie

 17. Cenzura w internecie! Kanał wRealu24 został zablokowany przez YouTube!

  Piotr Korczarowski o zamknięciu przez YouTube kanału eMisjaTV!

  Coś się kończy, coś zaczyna…

  Polubienie

 18. Panowie blogerzy, założyciele portali czy stron internetowych nierzadko mają zwyczaj wywalać tych których nie akceptują, tych których nie lubią, tych co ich krytykują, lub nawet i tych którzy ośmielają się mieć inne zdanie niż ONI.
  Tak się dzieje w Internecie i tego nie nazywają cenzurą. Sami zaś chętnie dowalają innym a najmocniej rządzącym. Opcja u władzy jest krytykowana najostrzej i najczęściej. Polityk u władzy to obiekt do totalnej krytyki, bezpardonowej, brutalnej bardzo często chamskiej, nierzadko nieuzasadnionej.
  No i wygląda na to, ze ci właśnie nielubiani politycy, zaczynają przejmować metody blogerów.
  Nie podoba się krytykant to go zablokować, usunąć, odebrać sposobność do wypowiadania się, wyrażania odrębnej opinii.
  Panie i panowie blogerzy, to było do przewidzenia.
  Inna sprawa, że większość krytykantów i opluwaczy pozostaje jedynie przy opluwaniu i krytykowaniu. Zero konstruktywnych propozycji, zero pomysłów na poprawę, zero na pozytywne rozwiązania.
  Zaczęło się zatem czyszczenie kanału You Tube …zapewne na początek. Tylko patrzeć jak zaczną znikać strony i portale internetowe niewygodne dla służb, władzy, polityków.
  Ci co nie mieli hamulców to im hamulce założą.
  Ciekawe czy i mnie to spotka, bo chodź Putina nie chwalę, to i amerykańców nie popieram.
  A ONI przecież nasi sojusznicy i demokracja demokracji, wzorzec raczej nie do naśladowania.

  Polubienie

 19. ,,boa wpisz w gogle- galeria warmińska, a później kliknij na grafika i zobaczysz czy to Izrael czy Polska”

  JAK SĄ WYBUDOWANE GALERY TO MUSZĄ TEŻ BYĆ I GALERNICY, KTÓRZY ZOSTAJĄ ZWABIENI PODSTĘPEM DO PRACY NA KORZYŚĆ SWOJEGO NOWEGO PANA. INNE CZASY ALE IDEE TE SAME – PRACA, PRACA I JESZCZE RAZ PRACA, NA OKRĄGŁO PRZEZ CAŁY ROK, NA RZECZ KAPITALISTYCZNEGO CWANIAKA, KTÓRY TO WYMYŚLIŁ!

  Za fałszywymi obietnicami galerii handlowych o uczciwym i bezpiecznym biznesie kryją się tragedie najemców

  https://niezlomni.com/wywiad-falszywymi-obietnicami-galerii-handlowych-o-uczciwym-bezpiecznym-biznesie-kryja-sie-tragedie-najemcow/

  GDZIE W TAKIM SYSTEMIE JEST CZAS NA ŻYCIE RODZINNE, URLOP WYPOCZYNKOWY ALBO PRZYPADKOWE ZACHOROWANIE JAK NA GALERZE TRZEBA BYĆ PRZEZ 11 GODZ., CODZIENNIE PRZEZ CAŁY ROK? WYMUSZA TO PŁACONY HARACZ PRZEZ NAJĘMCĘ W POSTACI MIESIĘCZNEGO CZYNSZU. W TYM PRZYPADKU, POLSKIE PRZEPISY KODEKSU PRACY I BHP NIE OBOWIĄZUJĄ!

  Godziny otwarcia na galerze w Olsztynie.

  Galeria Warmińska – Poniedziałek-Niedziela 10.00-21.00.

  http://www.galeria-warminska.pl/pl

  W OLSZTYNIE, JAKOŚ NIE WIDAĆ RZESZY CHĘTNYCH DO PRACY W TYM SYFIE, ZA PŁACĘ ŚMIECIOWĄ ALBO JESZCZE MNIEJSZĄ.

  http://www.galeria-warminska.pl/pl/oferty-pracy

  Może Szanowny Adm-inek albo Wąż z grzechotką, chcą kupić za dwie stówki, galerę we Włocławku i troszeczkę sobie powiosłować po morzach i oceanach. Z tego co wiem, Szanowny Adm-inek ma stosowne papiery na prowadzenie łajby, a grzechotka z Wężem będzie robiła za majtka w bokserkach. Chi, chi, chi…

  Kup galerię-poradnik najemcy

  http://przeliczeni.blox.pl/2015/07/Kup-galerie-poradnik-najemcy.html

  Serdecznie pozdrawiam potencjalnych galerników. Cha, cha, cha…

  Polubienie

 20. Jastrząb, grzechotnik czy inny wąż, nie pomogą ci zmiany adresów elektronicznych, czy numerków, twoje posty jak nie będą merytoryczne i z sensem nie przejdą. Szkoda twojej fatygi i czasu.
  Komentarz musi być albo na temat i konkretny albo będzie w koszu na śmiecie.

  Polubienie

 21. kika22
  Jak się ludziska domagali kapitalizmu i dobrobytu to mogli wyjechać do Ameryki posmakować, tak jak ja to zrobiłem i wrócić mądrzejszym, a nie zapraszać kapitalistów do siebie.
  Chcieli to mają.

  A grzechotnik napisał
  Kika kocham cię a……

  Polubienie

 22. JAK SIĘ W POLSCE NISZCZY DROBNY HANDEL, OBKŁADAJĄC GO NOWYMI PODATKAMI! CZY TO NIE JEST CELOWE DZIAŁANIE RZĄDZĄCYCH NA RZECZ LOBBUJĄCYCH, GLOBALISTYCZNYCH HIPERMARKETÓW? W POLSCE, BYŁO KIEDYŚ MODNE HAŁO ,,MAŁE JEST PIĘKNE”, A TERAZ OBOWIĄZUJE ,,WIĘKSZY MOŻE ZAWSZE WIĘCEJ!”

  Podatek od handlu dobije kioskarzy. Czy tysiące kiosków zniknie z polskich ulic?

  http://wyborcza.biz/biznes/1,147743,19653284,podatek-od-handlu-dobije-kioskarzy-czy-tysiace-kioskow-zniknie.html

  Coraz mniej kiosków. Nie opłaca się ich prowadzić

  http://www.dziennikwschodni.pl/chelm/coraz-mniej-kioskow-nie-oplaca-sie-ich-prowadzic,n,140139895.html

  Sklepy bankrutują! Nie uwierzysz, ile już zamknięto

  http://www.fakt.pl/pieniadze/zakupy/male-sklepy-nie-wytrzymuja-konkurencji/l5psdp9

  Na razie są przepychanki eurokratów, żeby nasza ,,kochana władzunia”, kolejny raz zrobiła nam wszystkim dobrze, wprowadzając następny podateczek.

  Spór o daninę od supermarketów skłonił rząd do kolejnego jej odsunięcia w czasie.

  http://www.rp.pl/Prawo-w-firmie/308149976-Podatek-od-handlu-odsuniety-do-2019-roku.html

  LOBBING – JAK TO ŁADNIE BRZMI, NIE TO CO KORUPCJA POLITYCZNA ALBO ŁAPOWNICTWO!

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Lobbing

  Pozdrawiam

  Polubienie

 23. Szanowny Adminie,
  [Adm
  8 stycznia 2018 o 11:55 AM ]

  Internet nie jest wcale tym, za co uważają go ludzie.

  Bezmyślne zmieszanie wszystkich kolorów, tych najczystszych i najpiękniejszych, da w efekcie burą masę, brzydką, z którą nie wiadomo co zrobić i która do niczego się nie nadaje.

  Tak samo przypadkowe opinie przypadkowych ludzi, którzy nie zadali sobie trudu by zrozumieć, co to jest mowa ludzka, także ta pisana i do czego powinna ona służyć, spowodowała burą, brudną masę do niczego nie przydatnych opinii. Ich czytanie zabiera czas i tylko zaśmieca ludziom świadomość mącąc dodatkowo to, co niejasne i nawet bardziej ukrywając to, co istotne.

  Internet to coś w rodzaju brzytwy w rękach przysłowiowych małp.

  Każdy rozumny człowiek wie, że np. dziecko, któremu rodzice nie wyznaczają żadnych granic wyrośnie na człowieka bez charakteru, nie posiadającego żadnej orientacji życiowej i w konsekwencji podatnego na perwersje i zdolnego do popełniania czynów kryminalnych.
  Czyli brak granic określających wzrost w czasie lat dziecięcych skutkuje wypuszczeniem w życie dorosłe osobników asocjalnych, niezdolnych do życia w społeczeństwie.
  Życie w społeczeństwie to wymiana – usług, towarów, uczuć…
  Kreatura asocjalna nie rozumie konieczności takiej wymiany, lecz prowadzi ona pasożytniczy, rabunkowy tryb życia i tym samym przyczynia się do osłabienia grupy ludzi, w której żyje.

  W większym wymiarze mieliśmy tego przykład, gdy Polacy po roku 1980 rujnowali nasz wspólny kraj kradnąc towary ze sklepów państwowych, z fabryk i skąd się dało w przekonaniu, że „walczą z komuną”. Po prostu macherzy z radia wolna europa i głosu ameryki przekonali Polaków, że mogą być bezkarni i Polacy zaczęli się zachowywać bezrozumnie niszcząc własny dorobek.

  Gdyby Polacy byli na tyle rozwinięci, by rozumieć iż każdy, ale to każdy sam ma obowiązek wyznaczać sobie granice – szczególnie te nieprzekraczalne, by zachować własną tożsamość, a tym samym własną godność ludzką! – to wówczas rabunek mienia państwowego byłby tabu i Polacy zachowali by nasz narodowy majątek chroniąc go przed zniszczeniem i zakusami złodziei z zachodu.

  Narzucanie granic jest konieczne, gdy społeczeństwo jest na tak niskim poziomie rozwoju, że nie rozumie konieczności istnienia takich granic, albo jak to ma miejsce u nas dziś, gdy społeczeństwo zwyczajnie zdziczało przerażone walką o nagie przetrwanie i ludzie już zaakceptowali wzajemne tratowanie się tylko po to, by uzasadnić posiadanie większego prawa do życia niż bliźni, niż Człowiek – Brat, niż Człowiek – Siostra.

  Zostawienie samopas sytuacji panującej w internecie wcale nie będzie korzystne, ponieważ ludzie będą podążać ku niebezpiecznym ekstremom.
  Już teraz większa część „internautów” nie ma orientacji koniecznej do korzystania z tego wynalazku i szkody z tego wynikające są już o wiele większe niż korzyści z tej złudnej wolności słowa.

  Wolność to nie samowola ! ! !

  Wolność to akceptowanie własnych ograniczeń w celu respektowania wolności drugiego człowieka.

  U Szanownego Admina na blogu mieliśmy przykład człowieka chorego, który stracił orientację i zachowywał się jak osobnik pozbawiony rozumu. Czy miał się czego pozbawiać to inna kwestia, jednak gdyby nie miał on dostępu do internetu, to jego rozwój osobniczy przebiegał by inaczej i nie można wykluczyć, że dla tego osobnika byłoby to korzystniejsze.

  Nikt przy zdrowych zmysłach nie daje małemu dziecku niebezpiecznych zabawek do zabawy.

  Czym innym jest proponować komuś być może nowatorskie spojrzenie na pewne aspekty danego tematu, a czym innym napaść słowna w celu pozbawienia adwersarza możliwości swobodnego wypowiedzenia się.
  Ja od lat widzę, że moi tzw. wrogowie nie tyle że się ze mną nie zgadzają, co chcą zabronić mi posiadania własnego zdania. Moje opinie są dla nich do tego stopnia nie do przyjęcia – z racji tego, że w ich przypadku przekraczają granice ich percepcji i oni nie mają czym tego rozumieć – że chcą, bym ja żadnych swoich opinii nie wyrażała, czyli chcą odebrać mi moją wolność osobistą.
  Oczywiście, poza osobnikami, które bardzo dobrze wiedzą o czym ja piszę, ale nie chcą by inni się o tym dowiedzieli, ponieważ zagrażało by to ich dotychczasowej pozycji, którą oni chcą za wszelką cenę utrzymać.

  Na przykład pewien człowiek – którego szanuję, choć on w to pewnie nie wierzy, jako że dla niektórych szacunek oznacza kadzenie bez względu na wszystko – pisał o wywózce na Sybir po 17. września ’39. Miał on pretensję do Rosjan/ZSRR, że dali trzy godziny poszczególnym rodzinom polskich żołnierzy na spakowanie rzeczy, i że wywożono ich w wagonach – „co prawda czystych” – ale jednak towarowych.

  Ten człowiek zupełnie ignorował fakt, że była wojna. Nie dopuszczał do swojej świadomości, że ZSRR nie mógł zrobić inaczej, ponieważ w sytuacji zagrożenia każdy kraj ma prawo do działań nadzwyczajnych. W wagonach był piecyk, opał, a na każdej stacji dostarczano tym ludziom wrzątku.

  Zamiast przeanalizować sytuację, zarówno Polaków jak i Rosjan, by móc wyciągnąć jakieś wnioski, to naciskane było na gruczoły łzowe, że „ci źli Rosjanie” chcieli tylko zrobić na złość Polakom!

  Na złość Polakom ci „źli Rosjanie” uruchomili tabor kolejowy, wyznaczyli setki ludzi do jego obsługi, dostosować musieli rozkład jazdy i przeznaczyć paliwo dla lokomotyw oraz wyznaczyć miejsce docelowe.

  To wszystko Rosjanie zrobili w tym celu, by nie zabijać polskich żołnierzy! Bowiem byli to ci sami żołnierze, którzy brali udział w mordowaniu Rosjan w czasie napadu Polaków na ZSRR w 1920 roku.

  Pomija się milczeniem, ile miast i wsi spustoszyli w 1920 roku Polacy w Rosji, ilu zamordowali żołnierzy, ilu cywilów – kobiet i dzieci; ile dzieci na skutek napadu Polaków na Rosję, nie zagrażającą w niczym Polsce, stało się sierotami.

  Polacy agresywną wykładnią tej haniebnej karty polskiej historii chcą zakrzyczeć prawdę.

  Gdyby Rosjanie byli tak wrogo nastawieni do Polaków, to o wiele taniej i łatwiej było po 17. września ’39 wykonać na tych żołnierzach egzekucję tzw. kulą w łeb. W końcu ci żołnierze to byli faktyczni, zdeklarowani wrogowie ZSRR i pozbycie się ich w sytuacji zagrożenia wojną ZSRR ze strony Niemiec było uzasadnione.

  Ale tego Rosjanie nie zrobili.

  Więc Polacy mają pretensję, że Rosjanie ich wywieźli na Sybir, do Kazachstanu i gdzie było możliwe, dając im szansę urządzić się tam z rodzinami, a więc pozostawiając ich przy życiu.
  W obecnej wykładni tej części historii dla Polaka nie było wcale ważne, że przeżył, lecz miał on wręcz o to pretensje, że Rosjanie mu to umożliwili. Nie wiadomo, jak potoczyły by się losy tych żołnierskich rodzin pod niemiecką okupacją. Ale Polacy ci zakładają, że byłoby im lepiej niż na Syberii, której wojna nie objęła. Takie myślenie jest pozbawione racjonalnych podstaw, ale jednak powszechnie praktykowane przez Polaków nienawistnych Rosjanom. Niemiecka propaganda zadziałała i to nawet po tylu latach.

  Ta sama zasada działa w całym internecie. Rozpowszechniane są pogłoski, które następnie są opracowywane pod różnymi kątami tak, by czytelnicy nie mieli rozeznania i przyjęli wersję bez względu na jej prawdziwość. Zajmują się tym fachowcy od mieszania ludziom w głowach, a jako argument na wszystko jest możliwość obudzenia w internaucie poczucia krzywdy, poczucia, że jest ofiarą. Czyją ofiarą i czego ofiarą nie gra tu roli. Nie jest też ważne, na ile ma w tym swój własny udział dany internauta.

  Tak więc z jednej strony cenzura to kajdany dla ludzkiego umysłu, ale z drugiej zawór bezpieczeństwa, by ludzkość kolektywnie nie popadła w obłęd bez możliwości opanowania takiej epidemii.

  Ludzki umysł to delikatny instrument i nieumiejętne obchodzenie się z nim powoduje nieodwracalne szkody u człowieka. Nie jest możliwe resocjalizowanie takich mas ludzkich tak, by one ponownie przystosowały się do życia w społeczeństwie. Raz wyalienowane i z wszczepionym poczuciem bezkarności będą te zatomizowane masy ludzkie sterować w kierunku samounicestwienia najpierw zwalczając się wzajemnie, potem przez autodestrukcję spowodowaną brakiem orientacji.

  Nie wiadomo dlaczego usuwane są z jutuba wspaniałe filmy z czasów Polski Ludowej. Jeszcze można oglądać niektóre równie świetne a czasem nawet i lepsze filmy zrobione w Związku Radzieckim. Są to dzieła skonstruowane na bazie wyraźnych linii etycznych i moralnych, a więc dla widza bardzo wartościowe.

  Zahaczę tu jeszcze tylko o obecnego polskiego premiera.
  Pan Morawiecki tuż po objęciu funkcji opowiadał o tym, że ma żydowskie korzenie, że jego ciotka była ukrywana przez Polaków i dzięki temu przeżyła wojnę.
  Jak można i należy to rozumieć?
  A no tak, że taką wypowiedzią pan Morawiecki przywraca Polakom cześć i sam daje świadectwo, że Polacy w czasie okupacji niemieckiej pomagali żydom. Któż byłby bardziej wiarygodny w tym niż premier o żydowskich korzeniach?
  Zaślepieni głupotą Polacy wyłożyli to na niekorzyść polskiego premiera.

  PiS żądając od Niemiec reparacji wojennych przywraca właściwe postrzeganie czynników, które wywołały II. wojnę i jednoznacznie wskazuje Niemców jako sprawców tej wojny.
  Ale zaślepieni głupotą Polacy rzucają się na PiS, bo on jest „żydowski”.
  Osobniki głośno wykrzykujące, że Polska się stale zadłuża niechże powiedzą, skąd mają się u nas brać pieniądze na wydatki socjalne, jeżeli przemysł w Polsce nie istnieje? Czy nie branie tych kredytów uzdrowiło by polskie finanse i czy Polacy, szczególnie ci biedniejsi – by to przeżyli?
  Czy miała by to być taka Polska bez długów, ale jednocześnie Polska dla Polaków choć bez Polaków?

  Mając gdzie mieszkać, mając co jeść i mając pieniądze na opłaty i życie, należało by bardziej dokładnie obserwować własne poglądy.
  Tymczasem interauci, którym internet umożliwił publiczne wyrażanie opinii, siedzą bezpiecznie w swoich domach, jedzą do syta, mieszkania mają cieplutkie w zimie, pracę jakąś też
  – i ci właśnie internauci chcą w Polsce zmian.

  Czy ci internauci chcą zmian swoim kosztem? Czy są gotowi zrezygnować ze swoich domów? Z jedzenia do syta? Czy z ciepła w mieszkaniach zimą? Czy może z pracy u okupanta i na rzecz okupanta?

  Nie ! ! !

  Osobniki te chcą zachować wszystko to, co mają i chcą mieć więcej i żyć lepiej. Czyli chcą mieć większe domy, lepsze jedzenie i więcej jedzenia, cieplej w mieszkaniach zimą i pracę lżejszą ale lepiej płatną.

  Czy ktoś taki może być traktowany jak poczytalny?

  Jak można ignorować aktualną sytuację w jakiej znalazła się Polska i jednocześnie na forum internetowym grać rolę zbawiciela narodu polskiego?

  Skąd miały by się brać te większe domy? Kto miałby je budować i dla kogo oraz za co?
  Skąd miało by się brać to jedzenie lepsze i w większej ilości? Kto miałby je produkować, z czego i dla kogo?
  Czym miano by lepiej ogrzewać te mieszkania zimą? Na czyj koszt i skąd by na to były pieniądze?
  No i jakim cudem miało by być możliwe, żeby wszyscy Polacy mieli lżejszą ale lepiej płatną pracę???
  Kto by na takie coś miał pracować?
  Czyżby Ukraińcy?!? Oni na to nigdy się nie zgodzą!
  No więc zostają Polacy, ci, którzy mają małe mieszkania, źle ogrzewane; co którzy jedzą tanie żarło z supermarketów kupowane po przecenie; ci, którzy tyrają za grosze od świtu do nocy.
  I to właśnie ci Polacy, pokrzywdzeni na skutek „transformacji” mieliby się poświęcać, żeby tym, którym i tak nie jest przecież źle, mieli jeszcze lepiej???????

  Mam nadzieję, że biedacy zachowają zdrowy rozsądek, nie dadzą się wciągnąć w żadne zadymy w interesie tych, co im się w głowach przewraca i bawiąc się w nieodpowiedzialną politykę chcą zdestabilizować kraj i jeszcze bardziej pogrążyć i tak już biednych Polaków.

  Mieliśmy już takie „narodowe powstania”, gdy chłop//biedak płacił za zabawę w patriotyzm warstw wyższych. Potem ta „inteligencja” nawiewała za granicę, a chłop/biedak zostawał na zgliszczach i przymierał głodem.

  Po to, żeby mogło być w Polsce lepiej muszą nastąpić przetasowania: ci, którzy mają więcej niż konieczne powinni zrezygnować z części posiadanych przez siebie dóbr na rzeczy tych Polaków, którzy mają gorzej.
  Wiara, że jacyś kosmici przywiozą do Polski worki diamentów i zrobią akcję „diamenty dla każdego” jest bezpodstawna.
  Granie na narodowych nutach w celu „pobudzenia Polaków do działania” to oszustwo .
  Polska odrodzi się tylko i wyłącznie w wyniku pracy organicznej, opartej na współpracy między Polakami a nie na konkurencji między nami.
  Nie licz na to, internauto, że będzie jakaś Polska w sytuacji, gdy uzurpujesz sobie prawo mieć więcej dóbr niż twój sąsiad. Nie będzie wspólnoty, nie będzie Polski.

  Polubienie

 24. „Internet to coś w rodzaju brzytwy w rękach przysłowiowych małp. ”

  Wiedzą o tym „panowie świata” i jako przysłowiowe małpy bez skrupułów chlastają brzytwą wszystko i wszystkich.

  Tak się kończy wpuszczanie amerykańskich dzikusów do cywilizowanych krajów.

  Kto nie zna „języka panów” może włączyć sobie translator.
  Zachowują się gorzej niż „uchodźcy” w Europie.

  Polubienie

 25. Luk za taką krytykę USA twoi pisowscy idole od razu powinni cię umieścić w Kiejkutach Starych .Nie boisz się że tam trafisz ?

  Polubienie

 26. „Internet to coś w rodzaju brzytwy w rękach przysłowiowych małp. ”

  Nana masz odpowiedz dlaczego cię wyrzucili że wszystkich forów w Polsce bu bu ha ha ha .

  Polubienie

 27. Jesteśmy firmą z tradycjami w r…aniu. Czasy się zmieniają i z r…ania została sama tradycja, a wielka kasa gdzieś przepadła w czarnej dziurze zwanej dla jaj, BUDŻETEM PAŃSTWA, a nie KASĄ CHORYCH, dla kolejnej sitwy rządzącej.

  http://ruch.com.pl/o-nas/o-firmie/

  Komu to sprzedano dochodowe ruch-adełko, że polska Wiki chce to przemilczeć?

  https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Eton_Park_Capital_Management&action=edit&redlink=1

  Po przetłumaczeniu angielskojęzycznej Wiki, wychodzi szydło/żydło z woreczka.

  Eton Park Capital Management

  https://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Eton_Park_Capital_Management&prev=search

  Przejęcia małe i duże…

  http://eczytanie.blox.pl/2012/08/Przejecia-male-i-duze.html

  Sprzedajna i wycyckana dziewka po przejściach, znów jest do kupienia jako dziewica!

  Spółka Ruch wystawiona na sprzedaż? Są zainteresowani inwestorzy

  ,,… Potem nowy właściciel zabrał się za poważną restrukturyzację spółki, co doprowadziło do redukcji zatrudnienia z ponad 3 tysięcy do około 500 osób.” (i likwidacji wielu, wielu kiosków)

  https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/spolka-ruch-wystawiona-na-sprzedaz-sa,233,0,2072809.html

  Oooooo, a to jest jakieś ogromne nieporozumienie, wyreżyserowane pod publiczkę przez obecną władzę, która do byłej spółeczki Skarbu Państwa, nie może upchnąć swoich, kuzynów, szwagrów i różnych pociotków! Jaki prokurator, przecież wszystko się odbyło zgodnie z Prawem i Sprawiedliwością, obowiązującym w PRL-BIS! Tradycyjnie, sprawa kwalifikuje się do umorzenia postępowania prokuratorskiego jak wszystkie emocje opadną.

  Jest zawiadomienie do prokuratury ws. sprzedaży Ruchu i Presspubliki

  http://www.tvp.info/25440076/jest-zawiadomienie-do-prokuratury-ws-sprzedazy-ruchu-i-presspubliki

  ,,… Kika kocham cię a……”

  Snake, nie ,,chlaj” tyle browarów i opamiętaj się póki nie jest za późno! Skoki/podskoki/wyskoki Kamila na czterech wyrzutniach V-1, nie są najlepszym pomysłem do wykupywania całodobowej produkcji miejscowego browaru! Chi, chi, chi…

  Wunderwaffe Kamil w akcji

  Pozdrawiam. Cha, cha, cha…

  Polubienie

 28. Ad Na na na

  ,,… Tak samo przypadkowe opinie przypadkowych ludzi, którzy nie zadali sobie trudu by zrozumieć, co to jest mowa ludzka, także ta pisana i do czego powinna ona służyć, spowodowała burą, brudną masę do niczego nie przydatnych opinii. Ich czytanie zabiera czas i tylko zaśmieca ludziom świadomość mącąc dodatkowo to, co niejasne i nawet bardziej ukrywając to, co istotne…”

  Jak dziewczynka będzie miała chwilkę wolnego czasu, to niech się zapozna z pewną książeczką, która porusza właśnie te klimaty, przewagi mowy nad pismem i krytyka pisma.

  Plik jest w formacie PDF. Trzeba skopiować link, który umieszczam poniżej i wrzucić do Googla aby się dobrać do konfitur.

  Platona krytyka pisma / oralności oraz teoria pryncypiów – Peitho

  Pozdrawiam

  Polubienie

 29. Metro
  8 stycznia 2018 o 22:36
  POPiS to tylko głupki, które dają twarz do realizacji polityki wykreowanej przez prawdziwych talmudystów w Nowego Jorku. Nie wierzę w żadną aktywną myśl polityczną u osobników typu Kaczyński czy Schetyna. Chodzi tylko o utrzymanie się przy żłobie.

  Nawet decyzja o +500 nie mogła być podjęta w Warszawie. Ktoś musiał dać na to pieniądze, wykupić obligacje skarbowe. Taka decyzja mogła być podjęta w Nowym Jorku czy gdzieś indziej za granicą.

  Chrabia nic nie „zainwestował”, tam nie ma żadnych ruchów pieniężnych. Taką fakturkę każdy może sobie wydrukować na drukarce z Kerfura za 500 zł i „zapłacić” książeczką czekową z PKO BP. Potem tylko czek trzeba wrzucić do muszli klozetowej.

  Tam musi chodzić o coś innego, głębszego. Bo numer z chrabią wygląda koszmarnie prymitywnie. Właścicielem kancelarii prawniczej z Londynu, co tak dzielnie walczy o te reparacje, jest p. Pazik, podobno rodzony brat Aarona Paza, tego od „The Reserve Bank of Poland”, za który cadyk Paz powinien siedzieć w tiurmie. Pan Pazik z Londynu specjalizuje się jakoby w odszkodowaniach powypadkowych dla gastarbaiterów, głównie Polaków. Teraz zaś wszedł w nową dziedzinę, prawo publiczne międzynarodowe. Wypływa na szerokie wody 🙂 🙂 🙂

  Jak mówię, brzmi to szalenie przaśnie, prymitywnie i pewnie taki był zamysł. Bo Mossad potrafi robić dobre akcje. Tutaj:

  Sandżaja twierdzi że Hubert Czerniak, Jerzy Zięba i liderzy ruchu „antyszczepionkowego” (robocza nazwa) to kontrolowana opozycja. Podobno warszawska demonstracja na +10k ludzi była zorganizowana z pomocą służb. To wszystko brzmi naprawdę wiarygodnie. Sam widziałem filmik w którym Jerzy Zięba produkował się z chrabią – to przecież kompromitacja. Rozwiązaniem sprawy szczepionek ma być przesunięcie szczepień na okres po 6 miesiącu życia i powołanie funduszu odszkodowawczego, oczywiście z państwowych pieniędzy. A holokaust ma trwać dalej.

  Jakiś UBek na filmiku mówi: jeśli spodziewasz się przerwania tamy pod naporem wody, to zawczasu tak ustawiasz koryto, aby woda popłynęła tam, gdzie chcesz. To dlatego trzeba wykreować autorytety typu Czerniak, Zięba, Jaśkowski, aby oni swoją wiarygodnością usankcjonowali rozwiązanie, które nic nie załatwia. Brzmi rozsądnie.

  Wspominam o tym aby pokazać że służby potrafią bardzo sprawnie działać, potrafią wykreować w pełni alternatywną rzeczywistość. Jeśli ta hipoteza to prawda, to sprawa szczepionek to mistrzostwo świata. A sprawa z chrabią to wygląda przy sprawie szczepionek na prowokację stażystów z ABW. Nasuwa się więc pytanie: co sprawa chrabiego ma ukryć?

  Polubienie

 30. Metro
  8 stycznia 2018 o 22:52
  Sprawa chrabiego to naprawdę robota stażystów. Zaglądłem do Google Earth na adres tej kancelarii. Ten biurowiec jest tuż przy Heathrow, 20km od londyńskiego city. Pewne najtańszy biurowiec w Londynie 🙂 🙂 🙂

  To jest robione szalenie przaśnie, po prostu dla parafian. To robione jest w taki sposób, aby każdy średnio inteligentny człowiek zorientował się, że robią go w bambuko.

  Dlatego dopatruję się drugiego dna.

  Polubienie

 31. Kika masz rację .Tak świętowałem Stocha że chyba z 50 puszek Harnasia wypiłem .Dynka mnie boli jak diabli
  Wiwat Kamil WIwat no i czas w nagrodę kajtnąć się złomem F – 16 .Pejsatki na pewno pozwolą jak przyjdą kody z Usraju i Singer powie ” Yes Kamil .Kajtnij się ” . bu bu ha ha ha .
  TADZIO CHCIAŁBYŚ SIĘ F- 16 KAJTNĄĆ ?

  Snake, nie ,,chlaj” tyle browarów i opamiętaj się póki nie jest za późno! Skoki/podskoki/wyskoki Kamila na czterech wyrzutniach V-1, nie są najlepszym pomysłem do wykupywania całodobowej produkcji miejscowego browaru! Chi, chi, chi…

  Polubienie

 32. stycznik400v
  8 stycznia 2018 o 21:57
  Chrabia pOTOCKI wpierw musiał zainwestować aby w przyszłości interes mógł kwitnąć, procentować.
  Tak samo zainwestował PO-PIS w polskich naiwniakow czyli dał im 500zł, ale czego pis wymaga za pieniądze od rodziców – aby rodzice szczepili na masowa skalę własne dzieci (jak twiedzi obecną partia: to przecież dla ich dobra) dzięki tej inwestycji, pis produkuje sobie źródło dochodu na chorych w przyszłości Polakach na przewlekłe choroby.
  Mechanizm jest prosty jak budowa cepa,czyli najpierw inwestujemy pieniądze w coś a żeby w przyszłości to coś procentowało i przynosiło zyski.

  Polubienie

 33. Nowe i prowokacyjne wsparcie militarne ze strony Stanów Zjednoczonych dla reżimu w Kijowie może być częścią większego planu Deep State w Waszyngtonie, aby całkowicie zneutralizować inicjatywy Donalda Trumpa na rzecz polityki zagranicznej w stosunku do Moskwy. Jeśli dojdzie do eskalacji walk na południowym wschodzie Ukrainy, a Rosja zwiększy pomoc dla powstańców, pojawią się argumenty przemawiające za wprowadzeniem najbardziej drastycznych środków ekonomicznych przeciwko Rosji i wydalenie jej z globalnego systemu finansowego, prowadząc do scenariusza cytowanego przez Grefa.

  Dla tych, którzy nie znają szczegółów bankowości światowej, SWIFT jest prywatną firmą z siedzibą w Brukseli w Belgii. Jakikolwiek nakaz odmowy Rosji dostępu do jej infrastruktury musiałby pochodzić od federalnego rządu belgijskiego, który w tej chwili jest bardzo zajęty planowaniem wizyty premiera Charlesa Michela pod koniec stycznia w Moskwie .

  W przemówieniu wygłoszonym w ubiegłym tygodniu do ok. 130 ambasadorów z Belgii z całego świata, premier Michel wezwał do nowego i szerszego dialogu z Rosją, nawet jeśli mamy różnice w stosunku do Ukrainy i innych kwestii, a nawet gdy sankcje pozostają w mocy. Jego misja w Moskwie z pewnością będzie miała na porządku dziennym trwającą budowę terminalu LNG w flamandzkim porcie Zeebrugge, który zawiera umowy między rosyjskim eksporterem gazu Novatek i belgijskim dystrybutorem gazu Fluxys.

  Ten olbrzymi projekt postawiłby Belgię jako główne centrum dystrybucji skroplonego gazu ziemnego pochodzącego z nowo otwartego rosyjskiego pola w Yamal, na północy Syberii, centrum o znaczeniu ogólnoeuropejskim. Umiejscowiłoby to również Belgię jako głównego konkurenta dla Polski, która niedawno otworzyła własny terminal LNG do odbioru gazu łupkowego z USA, również z aspiracjami do osiągnięcia paneuropejskiej skali.

  Każda wzmożona przez USA intensyfikacja sankcji wobec Rosji, w szczególności odcięcie dostępu Rosji do SWIFT, z konieczności zabije belgijski projekt gazowy i spowoduje poważne szkody dla lokalnej gospodarki we Flandrii.
  Z tych wszystkich powodów rok 2018 będzie rokiem czujności i dbałości o szczegóły w świecie, który jest w bardzo trudnym położeniu i zmierza w kierunku nieporządku.
  http://russia-insider.com/en/head-russias-biggest-bank-predicts-geopolitical-catastrophe-if-west-escalates-sanctions-herman-gref

  Polubienie

 34. kika,

  tak przy Nowym Roku prosiłam cię, żebyś najpierw postarał się być uprzejmy na ile dasz radę, a dopiero potem był sobą. Nie posłuchałeś, szkoda.

  Analizując twój wpis do mnie stwierdzam, że nie zachowujesz należytego dystansu i tym samym uniemożliwiasz wymianę poglądów. No szkoda.

  Ja czasy dziewczęce mam już od ponad półwiecza za sobą. Czy rozumiesz, co ci tu sygnalizuję?
  W tych że to czasach czytałam średnio jedną książkę dziennie, taką ok. 200-300 stron. W domu mieliśmy sporo książek, ale wszystkie były „wyczytane od deski do deski” i to wielokrotnie. Jedna tylko książka – nagroda za dobre sprawowanie na koloniach letnich dla któregoś z moich braci – średnio nadawała się wtedy dla mnie do czytania, ale z braku innego materiału i ją przeczytałam wielokrotnie od A do Z. Tytuł miała ta książka „Żywoty sławnych mężów” – Plutarch.

  Trudność w czytaniu stanowiły tak liczne przypisy, że książka ta składała się właściwie niemal z samych tych przypisów. Ale i te czytałam, bo czytać lubiłam. Tak więc twoje sugestie, że powinnam temat uzupełnić mają być może i nawet życzliwe podłoże, jednak forma w jakiej je podałeś wyklucza ową życzliwość.

  No to może zastanów się nad tym, czy może jednak uda ci się z tą – choćby niewielką – próbą bycia uprzejmym w stosunku do mnie. Każdemu daję szansę, więc i tobie też. Jeżeli nie skorzystasz z niej, wymusisz na mnie, bym cię ignorowała. Jeżeli tego chcesz, to w porządku, ale jeżeli nie, to jednak się postaraj.

  Z twoich sugestii skorzystam chętnie, ponieważ lubię uzupełniać wiedzę. Więc dziękuję ci za twoje dobre chęci wobec mnie, nawet jeśli takich w tym przypadku nie było.

  Mogłabym tu się powymądrzać i napisać, że masz wykrzywiony stosunek do własnej Matki, że wasze relacje nie były/są najlepsze i że brak jest szacunku między wami. Ludzie nie szanujący własnych Matek mają problemy z socjalizacją i nie potrafią nawiązywać przyjaznych relacji z innymi osobami.

  Jest to bardzo łatwo naprawić w taki to prosty sposób, że wystarczy obudzić w sercu wdzięczność dla własnej Matki za to, że dała to życie i to w takiej formie, jaką się ma. Gdybyś miał innych rodziców, byłbyś innym człowiekiem i nie mógłbyś myśleć jak teraz myślisz i nie mógłbyś mieć uczuć jakie teraz masz. A co ważne, nawet nie wiedziałbyś o tym, że inne myślenie/czucie jest możliwe, jako że każdy zamknięty jest w poczuciu własnego „ja” i wyjście poza to jest często bardzo trudne.

  Najgorsze jest jednak utożsamianie się z własnymi słabościami, jako że słabości należy korygować, a nie się z nimi utożsamiać. Jeżeli masz w domu bałagan, to nic nie da sprytne tłumaczenie, dlaczego ten bałagan tam jest, lecz jedynym rozsądnym wyjściem jest zrobić porządek. I nic tłumaczyć wówczas nie trzeba i komfort życia się zwiększa. A więc i ma się lepszą samoocenę.

  Tu ci jeszcze wyjaśnię, że im bardziej skoczyła ci gula, tym więcej mam racji w tym, co napisałam. Nie pomoże tu nic zakrzykiwanie, bo i tak jedynym wyjściem było i jest zrobienie porządku we własnym zakresie.
  Nie musisz się przecież do niczego publicznie przyznawać, bo ja cię nie znam, nie widziałam cię na oczy i nie wiem, jak żyjesz. Napisałam jednak powyższe, by dać ci szansę. Chcesz, to skorzystasz, nie to nie. Konsekwencje i tak poniesiesz tylko ty, niezależnie od tego, jaką decyzję podejmiesz.

  PS
  Twoje „pozdrawiam” brzmi w kontekście twojego wpisu jak „pocałuj mnie w dupę”. Sam więc rozumiesz, że taką formę pozdrawiania ja odrzucam. Jeżeli chcesz, abyśmy się naprawdę mogli pozdrawiać, no to zrealizuj ten punkt pierwszy, czyli z tą próbą rzeczywistej uprzejmości.

  Polubienie

 35. Powiem ci Kika że jak tak pani nanie będziesz podskakiwał to ona cię merytorycznie posadzi w odpowiednim miejscu .
  Adm tego portalu .Co się dzieje z węzem antycejrowskim .Nie pisze już u ciebie bo jajcarz z niego był nieziemski Cały Poznań miał zabawę .
  Pani Nany nie pozdrawiam bo my ją nie lubimy .

  Polubienie

 36. julius
  tłumacz Google
  Pentagon powiedział, że jest „zaniepokojony” bronią wpadającą w ręce terrorystów po tym, jak Moskwa powiedziała, że ​​drony używane w atakach na rosyjskie bazy w Syrii mogły być dostarczone tylko przez „zaawansowane technologicznie państwo”.

  Baza lotnicza Kheimim i logistyka morska w mieście Tartus znalazły się w wyrafinowanym ataku w sobotę. Po raz pierwszy terroryści skorzystali z najnowocześniejszej technologii dronowej, aby atakować obiekty, podało rosyjskie Ministerstwo Obrony.

  Atak, w którym brało udział 13 dronów, został skutecznie odepchnięty przez rosyjskie systemy obrony przeciwlotniczej i specjalistów od wojny elektronicznej, którym udało się porwać systemy operacyjne sześciu dronów, lądując trzy z nich. Wstępne oceny wykazały, że drony „mogły być uzyskane tylko z kraju posiadającego najnowocześniejsze technologie, w tym nawigację satelitarną i zdalne sterowanie urządzeniami wybuchowymi [dla] zwolnienia przy pewnych współrzędnych.”

  Podczas gdy Moskwa nie wspomniała, kto jest „zaawansowanym technologicznie państwem”, rzecznik prasowy Pentagonu, major Adrian Rankin-Galloway, zdawał się wyprzedzać wszelką potencjalną krytykę, argumentując, że „te urządzenia i technologie można łatwo uzyskać na otwartym rynku”.

  „Widzimy tego typu komercyjną technologię UAV wykorzystywaną do przeprowadzania misji przez ISIS”, powiedział Sputnik, dodając, że militaryzacja takich urządzeń przez terrorystów „jest powodem do niepokoju.”

  Rosja wielokrotnie ostrzegała, że ​​amerykańskie dostawy wojskowe mające na celu wsparcie tak zwanych „umiarkowanych” rebeliantów w Syrii ostatecznie trafiają w ręce terrorystów.

  Ponieważ popierane przez Stany Zjednoczone Syryjskie Siły Demokratyczne (SDF) naciskały na odzyskanie dawnej fortecy ISIS w Raqqa, USA ogłosiły, że zwiększyły liczbę zrzutu broni i amunicji do rebeliantów, pomimo znanych przypadków przejęcia ich przez terrorystów.
  ——————————————-
  Z tego dosyć jasno wynika, że Amerykanie toczą wojnę z Rosją ,,małymi kroczkami” i cudzymi rękoma.
  A mówiąc wprost prowadzą otwartą wojnę z Rosją na razie na dość niskim poziomie i w ograniczonym zakresie. Początek jest jednak bardzo wyraźny i z pewnością będzie się rozwijał i nasilał.
  W pewnym momencie Rosjanie jednak będą musieli zareagować i co wówczas?
  Chociaż mają opcję, zwinąć manatki i wyprowadzić się z Syrii pozostawiając ją w całości Amerykanom.

  Polubienie

 37. [Robert z Poznania .
  9 stycznia 2018 o 11:56 AM ]

  Widzę, że czujesz się niedowartościowany i chcesz ściągnąć moją uwagę na siebie.

  Co tam, jestem przyjacielem ludzi i nie mam podstaw, by cię z tego gatunku wykluczać. W razie co, wykluczysz się sam, bo tak to zwykle bywa.

  Skoro stawiamy na merytoryczność, niech będzie.

  Pozdrowienie jest z reguły rozumiane jako coś przyjemnego, a więc można by przyjąć, że każdy chce być pozdrowiony i chętnie takie pozdrowienia przyjmuje.
  Jest to jednak założenie ogólne, a więc zawiera pewną granicę błędu.

  Ja nie znam ciebie ani twoich ziomków, nie oczekuję więc pozdrowień ani od ciebie ani od nich.

  O twoim istnieniu dowiedziałam się właśnie czytając twój wpis, przedtem nie miałam o tobie pojęcia.

  Jednak z twojego wpisu wynika, że ty moje komentarze czytasz, a więc mój internetowy awatar jest ci znany.
  Dlatego założyłeś, że gdy mnie nie pozdrowisz, to będzie mi przykro, bowiem tobie byłoby przykro gdybym ja ci tak napisała, znając twoje wpisy z wcześniej – czyli zaliczając cię do grona mniej lub bardziej akceptowanych znajomych.

  W moim przypadku, gdy ja nie wiem nic o twoim istnieniu, pozdrowienia do ciebie czy ich brak nie gra żadnej roli. One nie wchodzą w rachubę i ja jestem od nich niezależna.

  Gdybym czuła jakiś niedosyt pozdrowień, no to ostatecznie twoja wypowiedź mogła by mieć dla mnie jakiś negatywny wydźwięk. Ale w sytuacji, gdy zarówno twoja osoba jak i twoje wypowiedzi są mi nieznane a więc i obojętne, twoje dobrowolne nie pozdrawianie mnie jest jedynie komicznym wyrazem twojej do mnie niechęci, czy może tylko wynikiem twojej niedojrzałości osobniczej, w wyniku której narzucasz mi się ze swoim „nie pozdrawianiem”.

  Ja dysponuję ogromną ilością prawdziwych i życzliwych pozdrowień, i zużycie jednego z nich nawet dla potencjalnych wrogów nie robi mi żadnej różnicy.
  No to pozdrawiam cię życzliwie i prawdziwie. Stać mnie na to, więc to robię.

  PS
  To dla podtrzymania ożywienia tej strony.

  Polubienie

 38. Robert z Poznania
  Adm tego portalu .Co się dzieje z węzem antycejrowskim
  Nie wiem. Może zasnął po 50 butelkach Harnasia, gdy Kamil Stoch wygrał skoki, może leczy kaca, a może znowu zapija się piwkiem.

  Macierewicz, Radziwiłłowicz i Waszczykowski stracili stanowiska ministerialne.
  Brudziński wszedł do rządu.

  Polubienie

 39. Tadzio polej mi za to a ty widzę Tadzio w nowym rozdaniu znowu zero fuchy bu bu ha ha .Za taką pracę nic nagrody nawet sprzątacza w ministerstwie .Ależ mi przykro .
  Poznaniacy dziękuję za pozdrowienia .Jestem żyje ale nie piszę bo nasz Tadzio pisowy mnie zablokował za pisanie mu prawdy prosto w oczy .
  Brawo Poznań !!!!!!!!!!!

  Macierewicz, Radziwiłłowicz i Waszczykowski stracili stanowiska ministerialne.
  Brudziński wszedł do rządu.

  Polubienie

 40. no puściłem tego co napisał ,,odpowiedz do Roberta z Poznania”
  bo jak tu węza nie polubić, raz on grzechotnik, raz antycejrowski innym razem Barbara jeszcze innym razem Robertem z Poznania i nawet tym co ,,wszyscy kochamy KOD”
  Wężu Robert,o poznaniaku, niezależnie jaka skórę przyobleczesz jaki adres e–mailowy wstawisz jak numerki PI pokręcisz to i tak wyleziesz jak szydło (nie mylić z panią b. premier) z worka.
  A z tym etatem z nominacji rządzących. Proponowali, ale myślę sobie wezmę tekę ministra, to wąż tego nie przeżyje, a szkoda człowieka, to jest węża.

  Polubienie

 41. W rezultacie ostrzału Damaszku przez terrorystów zginęło 5 osób i około 30 zostało rannych – poinformowało źródło. podał Sputnik

  Putin niedawno ogłosił, ze terroryści w Syrii zostali pokonani.
  Trzy dni póżniej terroryści z moździerzy ostrzelali rosyjską bazę lotniczą po którym to ataku komunikat rosyjski podawał, że nie prawdą jest, że zniszczyli siedem samolotów.
  Teraz ci ,,pokonani” przez Putina terroryści walą w Damaszek.
  Coś tu nie gra.

  Polubienie

 42. Tadzio cwaniaczku w to mnie nie wrobisz .
  W pana z Poznania się nie podszyłem .Nie masz argumentów Tadzio to wymyślasz .

  no puściłem tego co napisał ,,odpowiedz do Roberta z Poznania”
  bo jak tu węza nie polubić, raz on grzechotnik, raz antycejrowski innym razem Barbara jeszcze innym razem Robertem z Poznania i nawet tym co ,,wszyscy kochamy KOD”
  Wężu Robert,o poznaniaku, niezależnie jaka skórę przyobleczesz jaki adres e–mailowy wstawisz jak numerki PI pokręcisz to i tak wyleziesz jak szydło (nie mylić z panią b. premier) z worka.
  A z tym etatem z nominacji rządzących. Proponowali, ale myślę sobie wezmę tekę ministra, to wąż tego nie przeżyje, a szkoda człowieka, to jest węża.

  Polubienie

 43. Pozostałe się zgadza ale ty wiesz Tadzio że wąż to jajcarz a najbardziej jajka sobie robi z nany .Tadzio zakochałes się w nanie ha ha ha .

  Polubienie

 44. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że Putin wciąga Yankesów w jakąś bliżej nie określoną grę wojenną. Prawdopodobnie system S300 i S400 został sprawdzony w warunkach bojowych więc Putinowi wisi juz czy Żydzi, na razie póki co od czasu do czasu przeprowadzaja ataki na pozycje Assada. Teraz trzeba sprawdzić w innych okolicznościach pozostały sprzęt USA i swoje możliwości obronne i ofensywne. Przy ostatnim ataku dronów a tak ma wyglądać według Rosjan atak z powietrza w przyszłych wojnach przetestowali swoje systemy obronne, które wykazały się 100% skutecznością.

  Polubienie

 45. Wężu gdybyś miał chociaż połowę tego rozumu co ma pani Nana to też byś Nanę polubił.

  Mając to na uwadze, zastanawiałem się ile razy musiałbyś powiększyć swój rozumek, by to było możliwe, okazało się, że pytanie jest niestosowne.
  Nie chcę być ani złośliwy, ani dołować nadmiernie węża, ale tak to już jest, że niezależnie przez jak dużą cyfrę pomnożyć zero, to zawsze zero wychodzi.

  Polubienie

 46. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że Putin wciąga Yankesów w jakąś bliżej nie określoną grę wojenną. …

  A może to amerykanie chcą przetestować Putina.
  Już wiedzą, że pod rosyjską bazę można podjechać i ostrzelać z moździerzy i uszkodzić samoloty. Uszkodzone samoloty pokazała przed chwilą TVP!
  Pytanie, kiedy dokładnie i gdzie zacznie się testowanie.
  Jeśli Putin wycofał część sił z Syrii to nie dla tego, że tam już wszystko gra, tylko by pokazać wyborcom, że w Syrii odniósł sukces i z sukcesem na ramieniu staje do wyborów ( a tu się potknął i dał plamę, zważywszy, że okazało się to nieprawdą), albo, bo wie, że całą swoją uwagę będzie musiał skierować na obwód Kaliningradzki, na Ługańsk i Donieck i na Krym.
  Wygląda na to, że w Ameryce są różne ośrodki władzy i niekoniecznie Trump o wszystkim decyduje.
  Kto wie czy niektóre siły w Waszyngtonie nie pokuszą się o prowokacje w trakcie ćwiczeń Anakonda 2018. Ponoć ma być tu w sumie około 100 tyś żołnierzy NATO.
  A jeśli w czasie ćwiczeń, ze dwie dywizje pancerne przejadą parę kilometrów dalej niż stoją słupki graniczne?
  Kaliningrad (Królewiec), jest tylko 50 km od granicy polskiej.

  Polubienie

 47. Ad Roberta z Poznania

  Powiem ci Kika że jak tak pani nanie będziesz podskakiwał to ona cię merytorycznie posadzi w odpowiednim miejscu.

  Wiem, wiem Robercik, że Na na na to trudny orzeszek do schrupania ale ja nie gustuję w orzeszkach ani w chrupaniu. Wyczuwam tutaj byłą ,,braterską opiekę” nad niesforną siostrzyczką, którą w młodości, bracia ,,wytresowali” na swoje kopytko, bo w swoim otoczeniu tolerowali tylko obecność równych sobie. Więc jak się kieruje jakąś krytyczną uwagę w stronę Na na ny, Ona to odbiera jako kolejny atak samca na Jej godność osobistą. Skąd to wiem, ano z autopsji, posiadamy na stanie siostrunię, (też po pięćdziesiątce) która przeszła w dzieciństwie przez braterski chrzest bojowy. Teraz bardzo ale to bardzo współczujemy szwagrowi, który jest prowadzony przez cały czas na krótkiej smyczy! Chi, chi, chi, dobra szkoła, cha, cha, cha…

  Relacje między rodzeństwem

  https://portal.abczdrowie.pl/relacje-miedzy-rodzenstwem

  A tak ogólnie, to Na na na marnuje swoje ogromne talenty w pisaniu:

  https://synonim.net/synonim/pustos%C5%82owie

  https://synonim.net/synonim/wielow%C4%85tkowo%C5%9B%C4%87

  Może te proste rzeczy zainspirują Na na na do innego działania?

  Prostota – uniwersalny klucz do szczęścia

  http://przewodnikduchowy.pl/a/prostota-uniwersalny-klucz-do-szczescia.php

  Kochać siebie, by móc pokochać innych

  https://pieknoumyslu.com/kochac-siebie-kochac-innych/

  Tutaj są ogromne możliwości dla dzięcioła stukającego w klawisze i przy okazji można zarobić na wierszówce!

  Freelancer dziennikarz – zawód dla kreatywnych

  http://outwork.pl/blog/freelancer-dziennikarz-zawod/

  Pozdrawiam

  Polubienie

 48. Kika wielkie brawa dla ciebie .
  dla mnie nana to jest kosmitka totalna ale czytuję ją po lubię się śmiać .

  Powiem ci Kika że jak tak pani nanie będziesz podskakiwał to ona cię merytorycznie posadzi w odpowiednim miejscu.

  Wiem, wiem Robercik, że Na na na to trudny orzeszek do schrupania ale ja nie gustuję w orzeszkach ani w chrupaniu. Wyczuwam tutaj byłą ,,braterską opiekę” nad niesforną siostrzyczką, którą w młodości, bracia ,,wytresowali” na swoje kopytko, bo w swoim otoczeniu tolerowali tylko obecność równych sobie. Więc jak się kieruje jakąś krytyczną uwagę w stronę Na na ny, Ona to odbiera jako kolejny atak samca na Jej godność osobistą. Skąd to wiem, ano z autopsji, posiadamy na stanie siostrunię, (też po pięćdziesiątce) która przeszła w dzieciństwie przez braterski chrzest bojowy. Teraz bardzo ale to bardzo współczujemy szwagrowi, który jest prowadzony przez cały czas na krótkiej smyczy! Chi, chi, chi, dobra szkoła, cha, cha, cha…

  Polubienie

 49. Kika wielkie brawa .
  Twoje podsumowanie Na na na palce lizać .
  Dziękuję kolego .

  Może te proste rzeczy zainspirują Na na na do innego działania?

  Prostota – uniwersalny klucz do szczęścia

  http://przewodnikduchowy.pl/a/prostota-uniwersalny-klucz-do-szczescia.php

  Kochać siebie, by móc pokochać innych

  https://pieknoumyslu.com/kochac-siebie-kochac-innych/

  Tutaj są ogromne możliwości dla dzięcioła stukającego w klawisze i przy okazji można zarobić na wierszówce!

  Freelancer dziennikarz – zawód dla kreatywnych

  http://outwork.pl/blog/freelancer-dziennikarz-zawod/

  Pozdrawiam

  Polubienie

 50. Tadzio ty się martw aby ci zona jaj razem z korzeniami nie urwała za to że zakochałeś się w nanie o rozumek węża się nie martw .To inteligentna bestia której boi się sam twój pisowy idol pejsatkowy podróznik do ludów dzikich .
  Tadzio zacznij doceniać inteligencję węża bo nawet węża szanują twoi mężowie stanu a ty nie Tadziulka .Nieładnie .
  Za to obrażanie węża stracisz szacunek twoich idoli bo oni węża szanują .Tadzio o tym nie wiedział ?
  Tadzio na koniec . Pochwal się ile dałeś w kopercie dla księzula ?
  Masz odwagę .

  Polubienie

 51. kik
  Freelancer dziennikarz – zawód dla kreatywnych

  Nie wiem jak się to ma w innych krajach, ale tu w Polsce albo ci odpiszą, że nie są zainteresowani, albo opublikują i nie zapłacą.
  Zatem jak ktoś chce pisać i zarabiać na pisaniu, to lepiej założyć własną gazetkę internetową i liczyć na to, że ktoś będzie chciał czytać i płacić co raczej też się nie sprawdza.
  Drewniane miski lepiej się sprzedają.
  Chociaż kto wie, może teksty piosenek znalazły by nabywców.

  Polubienie

 52. Zawiadamiam że jestem Robert z Poznania wielki fan węza antycejrowskiego podobnie jak moi koledzy i pan Adm się myli mówiąc że jestem wężem antycejrowskim.
  Pozdrawiam .
  Wężu trzymaj tak dalej .Jesteś wielki i masz fanów .

  Polubienie

 53. wężu Roberto, nie z nami Bruner te numery. Nie zapominaj, że ja jestem administratorem tej strony i mam nieco więcej w głowie niż wąż boa potworny dusiciel.
  Przy okazji jaka pogoda w Lubelskim?

  Polubienie

 54. chu…. adminku pogoda .Tadzio się zawsze tak wkurwia jak pasibrzuch mu chodzi po kolędzie w Tamtym roku dał księdzu kopa ale jak się Tadzia baba dowiedziała nie utłukła mu schabowych i nie gotowała mu obiadu przez tydzień .
  Tadzio w tym roku będzie tak samo ? ale nie bój żaby schudniesz i na zdrowie ci wyjdzie ha ha ha .

  Polubienie

 55. dobra xxx daję ci juz spokój słowo honoru bo każdy na twoim miejscu byłby ostro wkur… jak przy kolejnym rozdaniu juz drugim w ciągu paru tygodni nie dostałby super fuchy w URM w zamian za cięzką robotę na portalu
  Naprawdę ciebie xxxx rozumiem .
  Trzymaj się .
  Za dwa lata na 100% już jakąś fuchę w URM dostaniesz po wyborach .Trochę xxx cierpliwości .Należy ci się jak psu buda .
  Trzymaj się xxx i życzę miłego lepienia garnków i łyżek i aby ci Niemców nie zabrakło do ich kupna .Tego ci życzę .

  Polubienie

 56. a j myslałem że ty juz z zasmażką od grochowej się pięciu skawrków dorobił w smalcu którym się adm truje a tu widzę nic ha ha ha

  Polubienie

 57. grzanek
  ,,O padalco-zaskroniec plugawy nadal bryka?”

  Bryka, bryka jak szalony i robi z siebie durnia na całego.
  Ale on tego nie widzi jak niżej
  ,,ja PIS omijam jak dzumę” (dżumę)

  Niech tak pisze więcej, a jeszcze go zidentyfikują jako tego co podpalił drzwi biura poselskiego siedziby PiS.
  No ale durnie tak mają, że nie są w stanie przewidzieć konsekwencji swojego postępowania.
  I wężu nie pisz, że cię obrażam, bo wskazać na ułomność, czy zdiagnozować chorobę, to nie obraza, za to zastanów się nad sobą, jeśli jesteś w stanie się zastanowić.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s