Rok 2018 i co dalej?


Przed Noworoczny Psychiczny Atak na Rosję

BezTabu – Co Piszą „Inni”- Krajoobrazy Putinistanu. Tego nie dowiesz się ze Sputnika. Dziś artykuł Walentina Jurewicza Katasonowa ( Катасонов) (ur. 5 kwietnia 1950 roku, ZSRR) — rosyjskiego naukowca-ekonomisty,…

…doktora nauk ekonomicznych, profesora katedry finansów międzynarodowych MGIMO. Profesor Katasonow znany jest również jako publicysta. Jest specjalistą w dziedzinie ekonomii zasobów naturalnych, międzynarodowego ruchu kapitału, finansowania, zarządzania inwestycjami, systemów pieniężno-kredytowych, finansów, socjologii ekonomicznej, historii gospodarczej i historii badań gospodarczych.

***

Przed Noworoczny Psychiczny Atak na Rosję

USA dają Moskwie do zrozumienia, że w nowym roku sankcje gospodarcze wobec Rosji mogą ulec zaostrzeniu. W pierwszej kolejności chodzi o możliwe nowe akcje, przewidziane w ustawie, podpisanej przez prezydenta Trump’a 2 sierpnia 2017 roku. Ustawa nazywa się „Akt nr 115-44- o przeciwdziałaniu wrogom Ameryki za pomocą sankcji”. Dla właściwego zrozumienia sytuacji: w tekście tego amerykańskiego postawowienia w stosunku do Korei Północnej, Iranu, i Federacji Rosyjskiej, używa się jednego  wspólnego terminu – adversaries, czyli przeciwnicy, wrogowie.

Już wtedy, w Rosji – ową regulację, odebrano jak zimny prysznic. Przecież ten „Ktoś” bawi się oczekiwaniami ludzi, że dziś-jutro sankcje się skończą i będzie można znowu żyć po staremu: gnać z Rosji na Zachód kapitały, gotować sobie zapasowe lotniska, aby przenieść się tam, na stałe miejsce zamieszkania.

Szczególnie wzburzył rosyjską „offszorną arystokrację”, ów passus amerykańskiej ustawy, w którym czytamy, że Departament Stanu, Ministerstwo Finansów, służby specjalne USA mają obowiązek, w pół roku przygotować i przedstawić w Kongresie raport o najbliższym otoczeniu prezydenta Rosji. Raport powinien zawierać listę konkretnych osób bliskich wobec Putina i posiadających za granicą konta bankowe oraz inne aktywa. W miarę możliwości, informacje te powinny być uzupełnione szczegółami na temat: najbliższych krewnych tych osób, ich finansowych powiązań z innymi fizycznymi i prawnymi osobami, oraz przeprowadzonych transakcjach, itp.

Amerykańskie służby specjalne, zwłaszcza  wywiad finansowy (wchodzący w skład Ministerstwa Finansów USA), nie śpią. Obszerne dossier, było u nich gotowe, jeszcze przed podpisaniem wspomnianej regulacji. A głównym celem ustawy- byłodać sygnał rosyjskim oligarchom i czynownikom-kleptomanom, że nadszedł czas, aby się opowiedzieć: za czyją elitą się uważają – rosyjską czy zachodnią. Dla kogo będą pracować – dla Moskwy czy dla Waszyngtonu? Epoka schizofrenicznej lojalności, dla tej warstwy społecznej, skończyła się – postawiono jej ultimatum.

USA: „USUŃCIE GO ALBO  WSZYSTKO UTRACICIE”

Termin wprowadzenia ultimatum – koniec stycznia 2018 roku. Pozostaje jeden miesiąc, a w zachodnich mediach, coraz częściej pojawiają się publikacje na temat przyszłego dokumentu, który zaczęto nazywać „Raportem Kremlowskim”. W tych publikacjach omawia się: niektóre postacie, które na pewno trafią do raportu;możliwe reakcje obronne ze strony rosyjskiej elity; prawdopodobieństwo obalenia Putina przez tych, którzy obawiają się tafienia na  czarne listy Waszyngtonu. Nikt nie ma wątpliwości, że ten raport  to – broń psychicznego ataku na rosyjską elitę. Jednak  istnieją również pewne dalsze okoliczności, związane z przygotowywanym atakiem.

W szczególności, jest to wiadomość o zamrożeniu znacznej części Narodowego Funduszu Kazachstanu (НФК). Ten fundusz należy do kategorii suwerennych funduszy, których aktywa, zwyczajowo przyjęto lokować w obcej walucie. Podobnie, jak w formie dłużnych papierów wartościowych (głównie skarbowych), a także na depozytach banków zagranicznych. Większość suwerennych funduszy funkcjonuje – nie bezpośrednio, a poprzez swoje banki centralne, które w rzeczywistości są agentami funduszy. Aktywa banków centralnych zapewniają wysoką odporność na zamrożenia, odpisów, ekspropriacji itp. Narodowy Fundusz Kazachstanu (НФК) , na przykład, działa za pośrednictwem Narodowego Banku Kazachstanu (NBK). W tym roku aktywa НФК przekraczały 60 mld dolarów – to głównie ta waluta, którą Kazachstan otrzymał w należności, za eksport ropy naftowej i gazu.

Areszt (zamrożenie) aktywów НФК ma swoją historię. Od lat ciągnie się sprawa sądowa między rządem Kazachstanu a mołdawskim biznesmenem Anatolijem Stati ( Стати). Spór wybuchł z powodu wzajemnych roszczeń na gruncie wspólnych projektów inwestycyjnych w Kazachstanie. Cztery lata temu spór wszedł na arenę międzynarodową. Anatolij Stati złożył pozwy do międzynarodowych sądów arbitrażowych. spodowało to kontr-pozwy ze strony władz Kazachstanu. Historia ciągnęła się przez cztery lata, ale decyzje sądów zaczęły rodzić się dopiero pod koniec 2017 roku. Decyzją sądu okręgowego w Amsterdamie w październiku 2017 roku został nałożony areszt na akcje o łącznej wartości 5,2 mld dolarów w holenderskiej kompanii
KMG Kashagan B. V., która posiada prawie 17% udziału w konsorcjum, eksploatującym największe pole naftowe w Kazachstanie – Kaszagan( Кашаган). Aresztu kapitału, dokonano na poczet zabezpieczenia roszczeń Anatolija Stati. W tym samym czasie w Szwecji, w egzekucji wyroków sądowych, zaresztowano akcje rządu Kazachstanu w 33 szwedzkich firmach o łącznej wartości około 100 milionów dolarów. Warto zauważyć, że kwota roszczenia samego Anatolija Stati wynosiła jedynie 5 mld usd. Sądy podjęły werdykty, uznające roszczenia mołdawskiego biznesmena , ale jej kwota zmniejszyła się w czasie postępowania.

I nagle w październiku taki prezent dla powoda: zajęcie aktywów,  wielokrotnie przekraczających kwotę przyznaną przez sąd w sprawie roszczenia. Dziwne, oczywiście, ale na tym chyba należałoby postawić kropkę. Jednak kropki nie postawiono. Dziesięć dni temu ogłoszono że: sąd w Amsterdamie wyraził zgodę na aresztowanie środków Narodowego Funduszu Kazachstanu, które przekazano w zarządzanie holenderskiemu oddziałowi amerykańskiego banku Bank of New York Mellon.

Co prawda, gdy zacząłem się rozglądać, okazało się, że wyrok sądowy opiewał jedynie na kwotę 5 mld dolarów. A kwota aresztowanych aktywów funduszu wyniosła 22 mld usd. To około 40% wszystkich aktywów НФК na dzień dzisiejszy.

Pytań więcej, niż odpowiedzi. Dlaczego bank zamroził pieniądze w wysokości, wielokrotnie przekraczającej kwotę, wskazaną przez sąd? Dlaczego ignorował fakt, że pieniądze miały immunitet na zamrażanie, skoro były w zarządzaniu Banku Centralnego Kazachstanu? Dlaczego zdecydowano zamrażać pieniądze w banku amerykańskim, jeśli został nałożony areszt na inne aktywa, przy czym, w wystarczającej wysokości?

Większość prawników nie jest w stanie wyjaśnić tego irracjonalnego postępowania w odniesieniu do aktywów НФК. Myślę, że chodzi o wykazanie gotowości Zachodu, do gry – bez zasad.

Bez zasad, ale nie bez celu. Celem jest nastraszenie, przy czym w pierwszej kolejności nie Astanę, a Moskwę.Nie sądzę, że Bank of New York Mellon mógł zdecydować się na samosąd w odniesieniu do pieniędzy kazachstańskiego funduszu bez polecenia z Waszyngtonu. Tak więc okazuje się, że wiatr wieje nie z Amsterdamu i nie ze Sztokholmu, a z za oceanu. Minister Finansów Federacji Rosyjskiej, Anton Siłuanow (Силуанов) niedawno roztrząsał temat ewentualnego zamrożenia rezerw międzynarodowych RF i skonkludował słowami podobnymi do bohatera Czechowa : „To nie może być, bo tak nigdy nie może być”. Mam wrażenie, że Bank of New York Mellon, jasno odpowiedział Siłuanow’u: „Nie, to – bardzo możliwe – może być, i to w najbliższym czasie”.

A oto jeszcze jedna historia, która wydarzyła się w ostatnich dniach w wielkiej Brytanii. W 2017 r. uchwalono tam ustawę „O kryminalnych finansach”. W całości zostanie wprowadzona w życie, od 1 stycznia 2018 roku. Jednak w Londynie nie czekano do nowego roku. 20 grudnia brytyjskie władze aresztowały aktywa dwóch ukraińskich oligarchów – Kołomojskiego i Bogoljubowa( Боголюбова) na łączną kwotę 2,5 mld usd. Zamrożenie nastąpiło na żądanie „Privatbank’a”(«Приватбанка»), który został znacjonalizowany rok temu. W pozwie stwierdza się, że wyżej wymienieni panowie, wycofali z banku nielegalnie  około 2,5 mld usd.

Pozostała kwota roszczenia – to naliczone odsetki. Sądzę, że aresztowanie aktywów Kołomojskego i Bogoljubowa też można zaliczyć do serii przed noworocznych operacji – zastraszenia obecnej rosyjskiej elity.

Wprowadzenie w życie przez Londyn ustawy „O kryminalnych finansach” zsynchronizowano z kampanią nacisku Waszyngtonu na Moskwę. Brytyjskie sądy już dawno są gotowe stemplować decyzje o zamrożeniach, a nawet konfiskatach aktywów należących do czynowników-kleptomanów i oligarchów z Rosji. Londyńscy prawnicy dobrze wyćwiczyli się w 2012 roku w sądowym sporze między Bierezowskim i Abramowiczem. Wtedy dowiedzieli się wielu tajemnic rosyjskiej prywatyzacji z lat 90-tych. Rosyjski serwis BBC tak skomentował wyniki tego skandalicznego procesu: „Dla rosyjskiego biznesu to zła wiadomość, bo faktycznie w sądzie zostały udowodnione fakty bardzo wątpliwego pochodzenia większości aktywów, którymi teraz oligarchowie próbują dysponować, w tym, w swoich projektach międzynarodowych”.

Kilka słów o tej angielskiej ustawie. Wprowadzenie jej w życie, może doprowadzić do bardzo poważnych konsekwencji, gdyż pozwala pociągnąć do odpowiedzialności firmy, spółki i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z całego świata. Jeśli na osobie  prawnej, jej partnerze lub współpracowniku, ciąży w Wielkiej Brytanii wyrok w sprawie uchylania się od płacenia podatków, to taka osoba prawna, może zostać pociągnięta do odpowiedzialności karnej w wielkiej Brytanii, niezależnie od tego, gdzie przestępstwo zostało popełnione.

I jeszcze na ostatek. W 2018 roku, w pełnym zakresie, zostanie wprowadzona umowa o automatycznej wymianie informacji o charakterze finansowym. Umowę podpisało  ponad sto krajów, w tym Rosja. Umowa ramowa, zakłada zawarcie dwustronnych umów, pomiędzy poszczególnymi krajami, o wymianie informacji finansowych. Wiele krajów europejskich podpisało już dziesiątki takich umów. To stwarza dodatkowy dyskomfort dla tych, którzy wywozili kapitały z Rosji za granicę, za pośrednictwem  szarych kanałów.Rosja, między innymi, do tej pory ani jednego dwustronnego porozumienia nie podpisała, co powoduje również pytania na Zachodzie. I prawdopodobnie w celu zmuszenia Rosji do podpisania dwustronnych umów o automatycznej wymianie informacji finansowych, nastąpi zaostrzenie sankcji.

——————-

YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=dTsVTQicSy4
ФСК – Валентин КАТАСОНОВ – 30.12.2017 –
Предновогодняя психическая атака на Россию
——————
FSK- Federalna Kompania Sieciowa – Walentin Katasonow
30.12.2017- „Przed noworoczny psychiczny atak na Rosję”
Zapis artykułu w audio. Automatyczny lektor.

——————————-

Источник:

Предновогодняя психическая атака на Россию
Валентин Катасонов
31.12.2017

https://narzur.ru/prednovogodnjaja-psikhicheskaja-ataka-na-rossiju/

———————-

Wybór, tłumaczenie i opracowanie: bezmetki

Rozpowszechnianie zawartości przetłumaczonych materiałów:
dozwala się wyłącznie na darmowych platformach elektronicznych,
ze wskazaniem adresu tekstu źródłowego i nick’a autora tłumaczenia.


A jakie z tego wnioski?

Reklamy

21 uwag do wpisu “Rok 2018 i co dalej?

 1. Amerykanie nie śpią, już robią zamieszanie w Iranie.

  Gwałtowne protesty w Iranie. Są pierwsi zabici, władze blokują media społecznościowe.
  Zaostrza się sytuacja w Iranie, gdzie od kilku dni trwają antyrządowe protesty. W niedzielę władze podjęły decyzję o zablokowaniu części kanałów społecznościowych.
  Protesty w Iranie trwają od trzech dni. Rozpoczęły się w mieście Mashhad w czwartek i do piątku rozprzestrzeniły się na inne duże miasta. Po kolejnej nocy, kiedy doszło do starcia między protestującymi, a policją i żołnierzami, wiadomo o co najmniej dwóch ofiarach śmiertelnych. W niedzielę Gwardia Rewolucyjna Iranu ostrzegła protestujących przeciwko rządowi, że staną w obliczu „żelaznej pięści” narodu, jeśli polityczne niepokoje będą trwały. – Jeżeli ludzie wyszliby na ulicę z powodu wysokich cen w sklepach, nie powinni przy tym wykrzykiwać politycznych sloganów i palić samochodów – ocenił generał brygady Esmail Kowsari.

  Poparcie od Trumpa
  Demonstrujących wsparł prezydent USA. Donald Trump ocenił, że informacje o demonstracjach w Iranie wskazują na to, że „obywatele mają już dość korupcji i trwonienia majątku narodowego na finansowanie terroryzmu poza granicami kraju”. „Rząd Iranu powinien szanować prawa swoich obywateli, w tym prawo do wyrażania opinii” – zaznaczył dalej. Zwrócił uwagę, że wydarzenia obserwuje opinia międzynarodowa. „Świat patrzy!” – czytamy w jego wpisie na Twitterze.

  Polubienie

 2. Dlaczego cywilizacja musi upaść:

  Wszystkiego Najlepszego w Nowym Roku wszystkim czytelnikom blogu p. Tadzia. Niech najgorszy dzień 2018 będzie jak najlepszy dzień w 2017 roku.

  Polubienie

 3. Dwoje francuskich policjantów zostało brutalnie pobitych przez agresywny tłum w noc sylwestrową w podparyskim mieście Champigny-sur-Marne; incydent wywołał falę oburzenia nad Sekwaną – podała dziś agencja AFP.
  Do pobicia doszło podczas interwencji policji, gdy kilka osób próbowało wtargnąć na prywatne przyjęcie. W wyniku starć z tłumem policjantka ma obrażenia twarzy, a jej kolega złamany nos. Oboje zostali przetransportowani do szpitala – poinformowała agencja dpa.

  W filmie z zajścia, opublikowanym w mediach społecznościowych, widać agresywny tłum, który kopie leżącą kobietę w mundurze. Dwie osoby zostały aresztowane, nie jest jednak jasne, czy brali oni udział w pobiciu funkcjonariuszy – zaznaczył „Le Monde”. Gazeta, powołując się na źródła policyjne, podała, że podczas interwencji policjanci użyli gazu łzawiącego.

  Według AFP pobicie policjantów „wywołało falę oburzenia we Francji”. Prezydent Emmanuel Macron potępił incydent na Twitterze, określając go jako „tchórzliwy i kryminalny lincz”. Zapewnił, że winni zostaną odnalezieni oraz ukarani.

  W sumie ośmiu policjantów i trzech wojskowych zostało rannych we Francji w nocy z niedzieli na poniedziałek
  – podało francuskie MSW.

  Według resortu podczas sylwestrowej nocy spalono ponad tysiąc pojazdów, a aresztowano ponad 500 osób. Do zapewnienia spokoju w ostatni dzień roku zmobilizowano ok. 140 tys. funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa.
  PAP
  komentarze
  Prezydent Emmanuel Macron potępił incydent na Twitterze – tyle tylko może ten gigant myśli politycznej przyssany do uwiędłego cycka!
  Odpowiedz

  Hanys Górnośląski 02.01.2018 13:13

  „Macron potępił incydent na Twitterze” …. Jasssna cholera ! Normalnie atomowa euro-procedura potępiania !

  Polubienie

 4. 2018 r. zaczyna się brutalnie.
  Czy Iran będzie druga Syrią?
  Czy po Iranie przyjdzie kolei na Rosję?
  —————————-
  Sytuacja w Iranie wygląda raczej na dobrze zorganizowaną akcję amerykańskiej agencji CIA, która przecież specjalizuje się w takich operacjach. Widać dokładnie taki sam schemat działania, jaki oglądaliśmy już w Syrii, Libii, Wenezueli czy na Ukrainie. Nawet te spontaniczne protesty mieszkańców w pewnym momencie przejmowane są przez agentów-prowokatorów, którzy robią celowe zamieszanie i prowokują służby porządkowe. Do sieci społecznościowych wysyłane są nagrania z miejsca zdarzeń, którymi często próbuje się manipulować odbiorcami a zachodnie media prowadzą zmasowaną kampanię. Nie trzeba przecież przypominać, że Iran od 1979 roku jest największym wrogiem Arabii Saudyjskiej, Izraela i Stanów Zjednoczonych.

  Zastanawiająca jest jednak cisza ze strony Chin i Rosji. Nawet władze Syrii, Iraku i Turcji nie reagują na wydarzenia w Iranie, z którym zawiązują coraz większą współpracę. Mamy za to reakcje Stanów Zjednoczonych, które popierają przewrót w Iranie. W ostatnim czasie nieustannie rosło zagrożenie wybuchem kolejnej wojny na Bliskim Wschodzie, lecz chyba nikt nie przypuszczał, że tym razem chaos i destabilizacja mogą pojawić się w samym Iranie.

  Źródła:

  http://rojinfo.com/pjak-appelle-peuples-diran-a-se-battre-a-se-soutenir/

  Polubienie

 5. Rada Bezpieczeństwa Iranu oskarżyła o protesty Waszyngton, Londyn i Rijad.

  Sekretarz Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu Ali Szamchani powiedział, że protesty w Iranie odbywają się w ramach „pośredniej wojny”, którą niektóre kraje prowadzą z Iranem, donosi agencja Tasnim.

  Według niego za protestami stoją Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Arabia ​​Saudyjska — to właśnie one prowadzą kampanie w sieciach społecznościowych, które wpływają na przeprowadzenie akcji protestacyjnych.
  „Na podstawie naszej analizy około 27% nowych hashtagów, wymierzonych przeciwko Iranowi, opracował saudyjski rząd” — powiedział Szamchani. Uważa, że ​​ingerencja z zagranicy ma na celu utrudnienie Iranowi postępu. Protesty, jego zdaniem, „zakończą się za kilka dni”.

  Masowe akcje protestacyjne rozpoczęły się 28 grudnia w dużych miastach Iranu — Teheranie, Meszhedzie, Isfahanie i innych. Według prezydenta Hasana Rouhaniego są one spowodowane problemami wewnętrznymi, a także podżeganiem z zewnątrz. Według irańskich mediów w starciach zginęło dziesięć osób.

  Boguslawa Jarocinska
  Wysłać im działaczy ” Solidarności ” to doprowadzą kraj do roz kwitu .

  Stanisław Skiba · Technikum Samochodowe
  ….przecież każdy o tym wie! Po to była tajna narada u Trampka parę tygodni temu. Projekt „Syria” nie wypalił więc zaczął się projekt „Iran”!

  Jazmig
  Te scenariusze powtarzają się do znudzenia: Egipt, Libia, Syria, Ukraina i wszystko zawsze tak samo, łącznie ze skrytobójczym strzelaniem do demonstrantów i do policjantów.

  To jest produkt made in CIA.

  Waldemar Panas
  S.Skiba projekt ,, Syria ” udał się znakomicie , piękny stabilny kraj obrócono w ruinę . Wojna jeszcze trwa i potrwa , nawet kiedy się skonczy , odbudowa potrwa dekady . To samo szykują Iranowi ! Obecnie jest za silny by go zwyczajnie ,, zbić ” więc lepiej zorganizować ,, pucz ” . Iran w 1979 r. miał dokładnie tyle ludności co PRL , [ JAKIEŚ 36 , 37 , mln. ] obecnie Polska ma sporo mniej [ nie więcej jak 35 mln. , a Iran około 90 mln. ] widać jak kto gdzie rządzi 🙂 Ukraińców w 1990 r. było 52 mln. , a teraz jest ich zbliżona liczba co Polaków i…… spada .

  Jan Wysocki
  nie łudźcie się że te protesty to spontaniczne wystąpienia ludności.Kto pamięta demonstrację i zbrojne wysąpienia na przestrzeni lat ”ludności” na Węgrzech,w Polsce,Czechosłowacji,Białorusi,Ukrainie, Wenezueli,Gruzji,Bliskiego Wschodu,kto jest inspiratorem tych protestów kto finansuję te dziaiałania i komu to jest na rękę.Nie twierdzę że zwykli ludzie nie chcią poprawy warunków bytowych itd ale jak to zwykle bywa zostają wyje…..ni po całości w imie skurwy…..skiej demokracji i innych tego typu pierdół.Największym wrogiem dobrobytu ludzi w państwach niezależnych to globalne zachłanne żydostwo i jankeski światowy trroryzm
  Lubię to! · Odpowiedz · 5 · 17 godz.

  Waldemar Panas
  Chiny też przerabiały podobne ,, protesty młodzieży ” Przed laty na Placu Niebiańskiego Spokoju , wykazały się jednak zdecydowaniem i z puczu wyszły ,,nici ” [ Kosztowało to 10000 zabitych ale ocalono cały ogromny kraj ] Takiego zdecydowania u władz Iranu ja nie dostrzegam , może i we władzach jest też – 5 kolumna ? Od czwartku nie mogą ,, wyeliminować ” grupki [ bo to są grupki] agentów i opłaconych prowokatorów ?

  Polubienie

 6. Sekretarz Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu (SNSC) Ali Shamkhani ostro skrytykował rząd saudyjski za poparcie niedawnych protestów gospodarczych w tym kraju, ostrzegając, że Saudyjczycy otrzymają właściwą odpowiedź w odpowiednim czasie.
  Oczywiście Saudyjczycy otrzymają właściwą odpowiedź od Iranu i nie zrozumieją źródła tej odpowiedzi. Rządząca rodzina saudyjska zdaje sobie sprawę z niebezpieczeństwa naszej reakcji „- powiedział.
  Shamkhani podkreślił, że Arabia Saudyjska nie może pokryć szkód, które poniosła w wojnie z Jemenem, poprzez ingerencję w wewnętrzne sprawy Iranu i prowokowanie czujnego narodu irańskiego.
  http://en.farsnews.com/newstext.aspx?nn=13961012000368

  Polubienie

 7. Szanowny Adminie,
  Na 3sat niemieckim leci dziś od rana o Chinach. Było o chińskich górach i mówię Panu, cudo, cudo i jeszcze raz cudo! Można zobaczyć pod linkiem
  http://www.3sat.de/page/?source=/ard/sendung/191956/index.html
  jako video.
  My o Chinach pojęcia nie mamy, bo nas celowo w tej dziedzinie ograniczają anglosysi. A w Chinach żyje parę tysięcy „mniejszości narodowych” i mają one daleko idącą autonomię, własny język, kulturę i tradycję. Jest na co popatrzeć i nad czym się zastanowić. Chiny to potęga, to różnorodność i tylko szkoda, że część z tego staje się „nowoczesna”, czyli plastykowa, byle jaka i skazana na straty.

  Polubienie

 8. Ja, ja, China ist ein sehr interessantes Land!

  Władze w Pekinie chcą, by kraj się zazielenił, więc Lokalni urzędnicy zamiast sadzić drzewa, malują góry farbą na zielono.

  http://www.newsweek.pl/swiat/ekologiczna-sciema-w-chinach,66440,1,1.html

  Chińczyk przemalował górę, bo zaburzała feng shui

  http://archiwum.radiozet.pl/Rozrywka/O-tym-sie-mowi/Chinczyk-pomalowal-skale-na-zielono.-Teraz-zgadza-siez-jego-filozofia-00009242

  Ekologiczna ściema w Chinach

  http://www.newsweek.pl/swiat/ekologiczna-sciema-w-chinach,66440,1,1.html

  Zanieczyszczenie powietrza w Chinach doprowadziło do opadów czarnego śniegu

  http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/zanieczyszczenie-powietrza-w-chinach-doprowadzilo-opadow-czarnego-sniegu

  Chiny znajdują się na progu katastrofy ekologicznej

  https://pl.sputniknews.com/polish.ruvr.ru/2013_01_31/Chiny-znajduja-sie-na-progu-katastrofy-ekologicznej/

  Jakaś tajemna i mocarna siła to zaplanowała, że Chiny się zamieniają w przemysłową śmierdzącą dżunglę. Podejrzewam, że siedmioro krasnoludków i Sierotka Marysia, oczywiście ZAWSZE DZIEWICA, nie biorą udziału, w tej chińskiej rozpierdusze.

  Beste Wünsche für Na na na…

  Polubienie

 9. Odpowiedź temu co pisze ,, do adminka pytanie:
  Aby ten portal nie był szambem i śmietnikiem, to wąż co do admina ma pytanie, nie powinien wrzucać tu swoich śmieci.

  Polubienie

 10. Rosja niweczy wszelkie wysiłki Zachodu zmierzające do zniszczenia Ukrainy.

  Ukraiński wojskowy uważa, że ​​anty-rosyjskie sankcje nałożone przez Zachód nie miał istotnego wpływu na dostosowanie polityki zagranicznej Moskwy.
  Według byłego szefa SBU Generała Jewgienija Marczuka, Rosja znacząco wyprzedziła Zachód, podpisując szereg ważnych umów międzynarodowych, które zapewniają równowagę i stabilność Federacji Rosyjskiej, odeszła od stanu równowagi z UE. Rosja wycofała się z porozumienia o siłach zbrojnych w Europie, wyraziła swoją opinię na temat memorandum Budapesztańskiego teraz Amerykanie podnieśli alarm na temat pocisków krótkiego i średniego zasięgu, podkulając swój ogon. Rosyjska flota porusza się po morzach śródziemnomorskich i NATO nie radzi sobie z tą sytuacją.
  „Nawet jeśli Zachód miał na nas jakieś wpływy, to chciał iść po naszych trupach, aby dostać się do Rosji, ale zabrakło mu czasu” – powiedział Marczuk.
  Twierdzi też, że Rosja faktycznie przekształciła swoje siły zbrojne w czynnik polityki zagranicznej jak miało to miejsce w okresie radzieckim. Marczuk zwrócił uwagę na potrzebę poszukiwania współpracy z Moskwą, a nie nowych konfliktów. Wtedy Rosja może pomóc Ukrainie nie spaść na samo dno.
  Jednak pomimo ogromnych strat gospodarczych kraju i szalejącego bezrobocia Kijów wyraził swoją preferencję dla Zachodu i przebiegłej manipulacji USA. Rosjanie nie stracili nic na tej decyzji. Obliczał straty będzie tylko król czekolady.
  Ile jeszcze osób ma stracić pracę, zostać pozbawionych źródła utrzymania, tak, żeby przywódcy Ukrainy zdjęli smycz Zachodu ze swoich głów i postanowili nimi myśleć samodzielnie, wspomnieć historię i zwrócić się na historycznych sąsiadów, a nie tych, którzy zawsze chcieli tylko wyrwać kawałek ziem słowiańskich?
  https://newsland.com/user/4297832558/content/rossiia-svodit-na-net-vse-usiliia-zapada-razrushit-ukrainu/6150000

  Polubienie

 11. Ad Snake

  Ty, Pyton, przecież wensze nie jadają sera, a może to Szanowny Adm-inek ma wcinać sam ser? Widzę, że masz ogromne moce przerobowe (ale te bany/banany, chi, chi, chi…) i może byś troszeczkę popracował nad pewnym tematem – mnie się nie chce, bo mam ogromnego lenia w kieszeni albo wensza, sam nie wiem co to jest! Dwa lata temu, proponowałem APA-czowi obwąchać temat BURAKA, a on pomyślał, że ja z niego robię sobie ogromne jaja, ale to nie są jaja – zapewniam. Jak nie Ty, to może Na na na… się pofatyguje na ,,pole uprawy” KOŃSKIEGO BURAKA?

  TO JEST BURAK, A DOKŁADNIEJ TO JEST AL BURAK. PROSTE PYTANIE – SKĄD SIĘ ON WZIĄŁ? CZY TO JEST ANIOŁ, PEGAZ, WIELBŁĄD ALBO LATAJĄCA KOZA? W LATAJĄCE RUMAKI TO JA NIE WIERZĘ I W GARBATE ANIOŁKI TEŻ!

  Burak (rumak)

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Burak_(rumak)

  WONSZ, NIE POMYL BURAKÓW! Cha, cha, cha…

  Bywaj Wężyku ogrodowy

  Polubienie

 12. Kika a czy ty jeszcze z sylwka nie wytrzeżwiał bp jeszcze z błędami piszesz identycznie jak niegdyś Samuraj ha ha ha .
  Na moim ogrodzie cudne buraczki były na pewno lepsze niz u Nany na na na . Zrobiłem sobie duzo ćwikły .
  A potrafisz Kika sam zrobić ćwikłę czy kupujesz barachło w dyskontach .Nasz Kika potrafi tylko bawić się w memy jak 5 letni dzieciak z łysym jajami .
  Zazdroszczę ci Kika nie musisz kupowac w Rosmanie pianki i nożyków do golenia aby je golić .Zaoszczędzisz duzo pieniążków babochłopie bez jaj .Czyzby z pipką ?
  Tadzio nie kasować .
  TO POST SKIEROWANY DO KIKI.

  Polubienie

 13. Kika a czy ty jeszcze z sylwka nie wytrzeżwiał bp jeszcze z błędami piszesz identycznie jak niegdyś Samuraj ha ha ha .
  Na moim ogrodzie cudne buraczki były na pewno lepsze niz u Nany na na na . Zrobiłem sobie duzo ćwikły .
  A potrafisz Kika sam zrobić ćwikłę czy kupujesz barachło w dyskontach .Nasz Kika potrafi tylko bawić się w memy jak 5 letni dzieciak z łysym jajami .
  Zazdroszczę ci Kika nie musisz kupowac w Rosmanie pianki i nożyków do golenia aby je golić .Zaoszczędzisz duzo pieniążków babochłopie bez jaj .Czyzby z pipką ?
  TO POST SKIEROWANY DO KIKI.

  Polubienie

 14. Jak nie Ty, to może Na na na… się pofatyguje na ,,pole uprawy” KOŃSKIEGO BURAKA?

  Kika to może jednak nana a majora zostaw w spokoju .Nie znasz zasady daj spokój umarłym Kikuniu .

  Polubienie

 15. Dwóch żołnierzy zginęło w ostrzale moździerzowym terrorystów na lotnisko Hmeimim w Syrii, donosi Ministerstwo Obrony.
  Ministerstwo Obrony nazwało również fałszywymi doniesienia medialne o zniszczeniu przez islamistów siedmiu samolotów znajdujących się w bazie.

  Zbigniew Sekulski
  „Misja wypełniona” – obwieścił wielki „szachista” zabierając swoje zabawki a resztę zostawił ochronie syryjskich żołnierzy tych co z zazdrością myślą o żołdzie jaki otrzymują nasłani bojowcy. Ponownemu kandytatowi na prezydenta nie pozostaje nic innego jak dementować zniszczenia. Jeśli nie ustąpi to Moskwa może znaleść się w zasięgu moździerzy jakiś mobilnych mobilistów. Wstyd mi, że jako obserwator domowy stawiam od kilku lat prawidłowe diagnozy i o takim rozwoju wydarzeń od dawna komentuję.

  Jerzy Potocki
  Raz piszecie (w Sputniku) :„Nie zarejestrowano żadnego faktu naruszenia stref bezpieczeństwa rosyjskich baz w Tartusie i Hmeimim” — podkreślił Szojgu.
  Drugi raz piszecie że 2 żołnierzy zginęło w wyniku ostrzału.
  A może zginęło 10 żołnierzy i zniszczono 7 samolotów i magazyn broni jak napisał Komersant … Bałagan i tyle.
  Gdzie jest prawda ???

  Waldemar Panas
  Sądzę że było jak pisze Komersant – lub coś ,, koło tego ” Tak kończy się polityka ,, ustępczo- kapitulacyjna ” wobec bezczelnego i bezwzględnego wroga. Albo decydujesz się na konfrontację ze wszystkimi związanymi z tym zagrozeniami , albo siedz u siebie i rób klakę” – swemu panu ” , półśrodki mają zawsze finał taki sam – [ ja stary chłop mam uwierzyć że jacyś ,, bojownicy ” z prymitywnego mozdzieża trafili – tam gdzie trzeba – nigdy . ] W USTALANIU KOORDYNATÓW ZAANGAŻOWANA BYŁA NAJNOWSZA TECHNIKA – ŁĄCZNIE Z SATELITARNĄ , PODEJŻEWAM ZE TEN CO STRZELAŁ TEŻ NIE BYŁ – NIE WYSZKOLONYM ,, BOJOWNIKIEM ” – TYLKO SPECJALISTĄ

  Polubienie

 16. Jestem Polką i byłam wychowana w nienawiści do Rosjan, ale Putin jest absolutnie uczciwy w kontaktach z ludźmi, a jest to rzadka zaleta wśród polityków na arenie współczesnego świata. Nawet ja bym go wspierała. Ale nie wiesz nawet, jak jesteśmy szkoleni w agresji przeciwko Rosji …
  Yane Yobe

  Teraz chcę się uczyć rosyjskiego … „.
  waadfrelle

  – „” USA nie potrzebują sojuszników, potrzebują wasali „- to zdanie Putina uderzyło mnie w serce.”
  WannabeRLpro

  „Chciałbym, żeby Niemcy były z Rosją, a nie ze Stanami Zjednoczonymi … Naprawdę nie lubię być amerykańskim wasalem. Tylko Rosja oferuje nam wzajemną pomoc. ”
  RotFuchs

  „Kiedy Putin mówi, patrzy na wszystkich bezpośrednio i wyraźnie wie, o czym mówi. Kiedy prezydent Ameryki lub inny zachodni przywódca mówi, czuję się, jakby dostawali polityczne wiadomości z porannej gazety … Ciągle brzmią głupio …
  Laya Gold

  „Putin w moim rozumieniu jest ojcem matuszki Rosji. Rosjanie powinni być dumni ze swojego prezydenta. Naprawdę świetny lider dla tak wielkiego kraju. ”
  Alex Ramos

  – „Jestem Amerykaninem i popieram wszystkie słowa pana Putina!”
  Tyler Dunn

  „Putin słusznie pokazał, że Ameryka stara się być panem dla niewolników całego świata i tak naprawdę jest. Niech żyje przyjaźń Rosji i Indii! ”
  Stalin Gill

  „Dziękuję Putinowi za zrozumienie, prawdziwi Amerykanie nienawidzą swojego rządu, ponieważ potrzebujemy rosyjskiej pomocy, kiedy zdecydujemy się odzyskać nasz kraj. Szanujemy was, Władimir Władimirowicz w całej prawdziej Ameryce. ”
  Destiny MaRy

  „Jeśli naprawdę dbasz o świat i naprawdę go potrzebujesz, posłuchaj tej osoby. Oczywiście nikt nie jest doskonały, ale prezydent Putin jest lepszy niż to, co mamy tutaj w USA. W Waszyngtonie wiedzą o tym i dlatego próbują go demonizować! ”
  Gary Hall

  Polubienie

 17. UWAGA! Najnowsze nowiny z watykańskiej latryny (czytaj ze świętego sedesu).

  Franciszek twierdzi, że Jezus stał się diabłem, wężem. Radio Watykańskie pomija te słowa

  https://franciszekfalszywyprorok.wordpress.com/2017/04/06/franciszek-twierdzi-ze-jezus-stal-sie-diablem-wezem-radio-watykanskie-pomija-te-slowa/comment-page-3/

  Śpijcie spokojnie. Pan Jezus tylko udawał

  ,,… Chyba czeka nas korekta Ewangelii. Pojawią się w niej słowa:
  Ja jestem drogą, prawdą i życiem. No, chyba, że udaję…”

  https://wolna-polska.pl/wiadomosci/spijcie-spokojnie-pan-jezus-tylko-udawal-2013-12

  Na dwa dni odwiedził Las Vegas, pograł sobie troszeczkę i trzeciego dnia ,,odwalił” paruzję, ku ogólnemu zaskoczeniu żałobników.

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Zst%C4%85pienie_Chrystusa_do_piekie%C5%82

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Paruzja

  Pozdrawiam

  Polubienie

 18. [kika22
  5 stycznia 2018 o 2:18 PM

  UWAGA! Najnowsze nowiny z watykańskiej latryny (czytaj ze świętego sedesu).

  Franciszek twierdzi, że Jezus stał się diabłem, wężem. Radio Watykańskie pomija te słowa]
  ________________

  Zamiast się dziwić, to proponuję lepiej zapoznać z metodyką działania węża a potem uważnie poczytać sobie ewangelię ;). Zaś na początek zalecam wyklad:

  Słowa hebrajskie wąż „Nachash” i mesjasz ” Meshiach” w żydowskiej matematyce [gematri] mają jednakową wartość liczbową 358 >> 3+5+8=16 >> 1+6 =7;

  Polubienie

 19. Ad sipdop

  Oj tam, oj tam, znowu DZIKIE WĘŻE!

  Świat jest pełen symboli

  http://minos-minal-omfalos.blogspot.com/2014/05/swiat-jest-peen-symboli-k-czesc-i.html

  Nagowie

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Nagowie_(mitologia)

  To też są wściekłe węże, tylko jakoś je dziwnie nazywają.

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Plemnik

  Jest też gadzia litera ,,S” jak Szubrawiec.

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Towarzystwo_Szubrawc%C3%B3w

  Syyyyyyyyyyyyyyyy – co tak syczy? Eeeeee tam, to tylko wężyk, star-odawny kusici-EL (S-TAR – litera węża, gwiazda i Bóg EL).

  https://synonim.net/synonim/kusiciel

  Serdecznie pozdrawiam

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s