IRONIA HASŁA „POLSKA CHRYSTUSEM NARODÓW”


Jedna z pro-słowiańskich redakcji poprosiła mnie o napisanie „krótkiego artykułu o polsko-rosyjskich wzajemnych pretensjach, o przyczynach polskich wystąpień przeciw Rosji, o tym jak w Polsce wygląda sprawa słowiańskiej współpracy i dlaczego Polska tak silnie się orientuje na współpracę z USA”. Starałem się z tego zadania wywiązać. I chyba warto rozpowszechniać poniższą opinię także w Polsce, w której nawet tygodnik „Przegląd” lęka się publikować me teksty.

Marek Głogoczowski – doktor filozofii politycznej (Uniwersytet Śląski)

Powyżej: Ilustracja do artykułu „Nowi krzyżowcy” („Novyje krestonoscy”) jaki ukazał się w białoruskim tygodniku Respublika, nr. 109 (4288), Mińsk, 15.06.2007.

Z mej młodości pamiętam, że Rosjanie zarzucają Polakom, że „Wasz polskij orieł vsiegda na zapad smotrit”. To psychologiczne uwarunkowanie „na zachód” szerokich rzesz polskiego społeczeństwa ma swe religijne uwarunkowanie. Już ponad tysiąc lat temu zachodni Słowianie znaleźli się w obrębie wpływów Watykanu, a wschodni przejęli prawosławie, związane z Bizancjum. W wygłoszonym w moskiewskim „Centrum Sacharowa” w 2016 roku wykładzie „Dlaczego Polacy nie lubią Rosjan”, mój dobry – aż do momentu „szokowej” zmiany ustroju w Polsce w 1990 roku – kolega, profesor historii Andrzej Paczkowskii przypomniał, iż w przeszłości nie zawsze panowała wrogość między katolicką szlachtą, a prawosławnymi bojarami. Mianowicie, po śmierci Iwana Groźnego (w roku 1600) „Polacy próbowali wykorzystać okres destabilizacji państwa rosyjskiego. Zaproponowali Moskwie unię personalną: była by to Konfederacja złożona z Wielkiego Księstwa Litewskiego, Królestwa Polskim oraz Państwa Rosyjskiego. Do Moskwy przyjechała delegacja, na czele której był prawosławny Polak – książę Sapieha. Część rosyjskiej elity wyrażała zgodę na taką Unię, jednak się domagała, by polski król przyjął prawosławie. To okazało się być niemożliwym.

(P.S. Kompetentny w sprawie WKL profesor z UW mi napisał, że Paczkowski trochę zmyślał: Sapieha nie był księciem,  czul sie nie Polakiem lecz Litwinem (w znaczeniu politycznym), a z prawosławiem pozegnał sie w wieku ok. 20 lat – został kalwinistą, a koło 30 – katolikiem. Co do reszty – zgoda)

 

Ta historia wskazuje, że to Watykan sprawujący „kontrolę dusz” w Rzeczpospolitej, stał za niemożnością połączenia się dwóch wielkich słowiańskich narodów. I do dzisiaj ten problem pozostaje nie rozwiązany. W książkowym opracowaniu na ten temat ,Andrzej de Lazariii pisze: „Polaków i Rosjan (w swej masie oczywiście) w pierwszym rzędzie odróżnia podejście do indywidualizmu oraz do kolektywizmu (jak by tego nie nazwać wspólnotą, narodem, klasą czy gromadnością, sobornością). To już dawno zaważyli Rosjanie: Puszkin w „kiczowatym Lachu”, Dostojewski w „honorowym panie” i w innych obrazach „honornych Polaczków”.

Fiodor Dostojewski (który był ponoć polskiego pochodzenia) postrzegał Polaków jako zaciekłych wrogów Rosji, heroldów jej okcydentalizacji w duchu liberalnym. Pisał: „Wojna polska to wojna dwóch światów chrześcijańskich – to początek przyszłej wojny prawosławia z katolicyzmem, innymi słowy – wojny geniuszu rosyjskiego z cywilizacją europejską”; „Poczuję się szczęśliwym, kiedy wszystkie ludy przejdą pod panowanie Rosji”. Dostojewski reprezentował zatem myślenie stricte chrześcijańskie, powielające uduchowiony schemat postępowania wskazany przez św. Pawła w jego „Listach”: „ Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest.” (Ef. 4: 1-6)… „Trzeba bowiem, ażeby Chrystus królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy.” (1 Kor. 15:25)

Nie tylko prawosławni wielbią Chrystusa, Umęczonego Zbawcę oraz Zjednoczyciela Narodów. Po klęsce antyrosyjskiego Powstania Listopadowego w roku 1830 (powstania wspartego z ukrycia przez europejską masonerię, obawiającą się interwencji wojsk rosyjskich we Francji ogarniętej Rewolucją Lipcową), romantyczny poeta Adam Mickiewicz ogłosił, że to przegrana POLSKA JEST CHRYSTUSEM NARODÓWiii. Tenpopularny przez ponad stulecie wśród Polaków pogląd, popierał współczesny Dostojewskiemu filozof i mesjanista Bronisław Trentowski, który Głosił koncepcję filozofii narodowej, filozofii wyrosłej na gruncie swoistych cech narodu polskiego i służącej narodowi w realizacji jego misji dziejowej …Według Trentowskiego „Ten kto zamierza żyć w Rosji niech wierzy w moskiewski rozum, niech nabiera azjatyckich pojęć (…) Lub gorzej, gorzej temu, kto nie przejmie duszy moskiewskiej i po polsku głupi! Zostanie taki sukinsyn, buntownik i powstaniec, wzięty w sołdaty albo zesłany na Sybir.iv.

Tak więc w okresie, kiedy to zaczęły powstawać w Europie państwa o charakterze narodowym, pojawiły się dwie bardzo rozbieżne koncepcje słowiaństwa, odpowiadające podziałowi na zachodnie i wschodnie chrześcijaństwo. I nie trudno zauważyć, że gdy po Pierwszej Wojnie Światowej upadły wielonarodowe monarchie, to kraje prawosławne zaczęły optować za z definicji „gromadnym” komunizmem, a katolickie za wychwalającym „indywidualistyczny” heroizm faszyzmem – by wskazać na Włochy, po części Polskę (przewrót majowy 1926), Hiszpanię, Chorwację i tak dalej. Przy czym, jak to na spotkaniach publicznych od 20 lat podkreślam, obie te formy ustrojowe, obecnie oficjalnie traktowane jako wstrętne i totalitarne, były społeczną reakcją na agresję przeżartego korupcją liberalnego ultrakapitalizmu, promieniującego na Kontynentalną Europę z imperiów anglosaskich, w szczególności ze Stanów Zjednoczonych.

Odnośnie postępowania tego ostatniego „pod Bogiem” Imperium, wielki portal globalresearch.ca kilka dni temu opublikował tekst „Dlaczego Zachód nie może strawić Rosji”, młodszego ode mnie o 20 lat Andre Vltchkav, czeskiego (ale naturalizowanego w USA), podróżnika oraz publicysty, który w bojowy, bardzo podobny do mojego sposób, opisał „mesjanistyczne ambicje” Zachodu pod przywództwem USA:

Jest coś głęboko patologicznego w psychice Zachodu. Nie potrafi on zaakceptować nic innego jak pełne i bezwarunkowe poddaństwo. Musi kontrolować, być odpowiedzialnym za wszystko to co się dzieje na szczycie; potrzebuje się czuć wyjątkowym. Nawet gdy morduje i rujnuje całą Planetę, to podkreśla swoje poczucie wyższości w stosunku do reszty świata. Ta wiara w wyjątkowość jest prawdziwą religią Zachodu, o wiele bardziej niż chrześcijaństwo które już od dekad nie odgrywało żadnej ważnej tutaj roli. (Amerykańska) wyjątkowość jest fanatyczna, fundamentalistyczna i nie do zakwestionowania, jej narracja jest jedyną dopuszczalną na świecie. … Jak we wszystkich religiach im bardziej absurdalna jest pseudo-rzeczywistość, tym bardziej brutalne i ekstremalne są metody używane do jej podtrzymywania. Dzisiaj setki tysięcy ‘akademików’, nauczycieli, dziennikarzy, psychologów i innych wysokopłatnych profesjonalistów, we wszystkich zakątkach świata, są zatrudnione przez Imperium dla tylko dwóch celów – gloryfikacji Imperium oraz dyskredytacji wszystkiego stojącego mu na drodze, odważającego się rzucić mu wyzwanie. Rosja jest najbardziej znienawidzonym adwersarzem Zachodu, podczas gdy Chiny bliski sojusznik Rosji, jest drugim takim.

I w tym, promieniującym z „miasta na wzgórzu”vi nad rzeką Potomac, mesjanistycznym świetle należy patrzeć na obecną rzeczywistość Wolnej Polski, szczególnie pod przywództwem partii o biblijnej nazwie „Prawo i Sprawiedliwość”. Otóż w imię tego „prawa i sprawiedliwości” mój młodszy kolega, były poseł z ramienia Samobrony, dr politologii Mateusz Piskorski już od 2 lat siedzi, na zlecenie CIA jak twierdzi rosyjski Sputniknews, bez sądu w warszawskim więzieniu – a to za zorganizowanie wyraźnie pro-socjalistycznej i pro-rosyjskiej, mini-partii „Zmiana”. Co więcej, jak gdyby w formie ironicznej kontynuacji głoszonej 170 lat temu przez Trentowskiego „filozofii narodowej, filozofii wyrosłej na gruncie swoistych cech narodu polskiego i służącej narodowi w realizacji jego misji dziejowej”, jesteśmy w trakcie tworzenia, przez rządzącą partię PIS (i jej „nadrząd” w USA) NOWEJ POLSKIEJ TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ, którą starszy ode mnie o pięć lat krakowski filozof i historyk, Bronisław Łagowski opisał niedawno w następujący sposób („Przegląd” nr 11/2018, s. 13-14):

„Jej celem jest nadanie Polsce „tożsamości antykomunistycznej”. Jak to się robi? Zacznijmy od końca: degraduje się nie żyjących generałów, a następnie plan przewiduje degradacje wszystkich oficerów wojska polskiego z czasów PRL … zmienia się nazwy ulic, które mogły by się kojarzyć z poprzednią „tożsamością”, niszczy pomniki przypominające wielką wojnę, zawiera sojusze z siłami, które były nam wrogie w czasie wojny, a dziś są dumne ze zbrodni jakie popełniły (chodzi o Ukraińską Powstańczą Armię – UPA) … Strach budzi nadrzeczywisty wymiar tych dążeń, gdzie prawda i fałsz, dobro i zło, szlachetność i podłość, symbole i rzeczy zostały ze sobą zmieszane rzekomo w w celu osiągnięcia nadzwyczajnego, wprost niebiańskiego dobra, jakim jest „zdobycie władzy nad polską duszą”, aby uczynić z niej duszę antykomunistyczną. O ten cel warto się bić … także krzywdzić ryczałtem i w nastroju amoku Polaków, którzy odtworzyli to państwo i odbudowali miasta po największej wojnie, jaka się przez Polskę przetoczyła. Przyjść w 1989 na gotowe i ogłosić, że zastało się zgliszcza – oto bezczelność PO-PIS jakiej staliniści mogliby pozazdrościć.

Oczywiście jest to posłusznie wykonywana, także przez powołany do pielęgnacji „narodowego ducha” watykański kler, „ideologiczeska podgotowka” do starcia z ziemi (a przynajmniej do wypchnięcia go z Europy), bratniego słowiańskiego narodu, który miał to nieszczęście, że jako pierwszy na świecie, w sposób bardzo skuteczny, aż prawie przez wiek cały kultywował i wspierał na świecie idee socjalistyczne, z definicji antyamerykańskie i antysyjonistyczne. Przy niemałym w tym udziale potomków polskiej szlachty czy nawet arystokracji, by wymienić tylko Feliksa Dzierżyńskiego czy Marszałka Obu Narodów, Konstantego Rokossowskiego. A jak zostanie przegrana, zaplanowana przez „Zachód” (by użyć eufemizmu Andre Vltchka) słowiańsko-słowiańska wojna, to mamy już przygotowany 170 lat temu filozoficzno-religijny plan „ratunkowy” pod nazwą POLSKA ZNOWU CHRYSTUSEM NARODÓW. I tak dalej, aż do Końca Świata, w chrześcijańskiej Biblii przecież zaplanowanego.

—————

i    https://lenta.ru/articles/2016/06/18/poland_memory/ . Członek Polskiej Akademii Nauk Andrzej Paczkowski był mym dobrym kolegą z polskiego Klubu Wysokogórskiego, z którym często się spotykałem, początkowo w latach 1960 w Tatrach i Warszawie, a następnie czy to w Paryżu czy w Genewie czy w Trento, w okresie mej emigracji z PRL-u w latach 1968-1982. Nasza bliska znajomość nagle się urwała w 1990 roku gdy Paczkowski poparł „szokowe reformy ekonomiczne” w Polsce, a następnie ujawnił się jako – skądinąd dobrze prosperujący w okresie PRL-u – współautor „Czarnej Księgi Komunizmu”, wyraźnie rozpowszechnianej w Europie w ramach „Kulturkampf CIA”.

ii   http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/coe21/publish/no17_ses/06lazari.pdf

iv  Трентовский Б. Изображения национальной души, написанные Соотечествен- ником. (Париж, 1847) // Польская и русская душа от А. Мицкевича и А. Пушкина… С. 71.

Reklamy

56 uwag do wpisu “IRONIA HASŁA „POLSKA CHRYSTUSEM NARODÓW”

 1. Antoni Wacyk
  O polski charakter narodowy – Zadruga

  By zbytnio nie nużyć Czytelnika, postaram się liczbę stojących do dyspozycji cytatów ograniczyć. Ten oto będzie krótki: „Przeciętny inteligent polski, z takim czy innym dyplomem, to pożałowania godna istota, która do swej bezdziejowej psychiki dołącza pojęciowy dorobek nauki europejskiej. Bezdziejowość polska wyłącza poczucie powinności wobec dzieła kultury, i dzięki temu umysł, przyswajając sobie świat pojęciowy narzędzi techniki, humanistyki, nie chwyta istoty rzeczy, lecz tylko puste łupiny.”

  Indywidualizm wegetacyjny jako cecha polskiego charakteru narodowego jest przejawem najgłębszego schorzenia gatunku ludzkiego.

  Indywidualizm wegetacyjny jest więc zestalonym wyrazem wspakultury w polskiej umysłowości. Zasady jego są następujące:
  a) wzgarda dzieła
  b) kult nagiej egzystencji
  c) bierna dobroć nagich egzystencji
  d) jałowy moralizm.
  Zasady powyższe stanowią kręgosłup polskiego charakteru narodowego.
  Tę wspakulturę w polskiej mentalności, szczegółowo zanalizowaną przez twórcę Zadrugi, trzeba w tym miejscu nazwać po imieniu: jest to katolictwo.

  Polubienie

 2. Tak się ujawnił charakter narodu polakatolików, dla których istnienie własnego państwa, właśnie ograbionego przed trzema laty, nie było najważniejsze. Dobitnie wyraził to wyzuty niebawem z resztek tego państwa, uwielbiany wieszcz tego narodu jezumaryjków: „Nie chcemy Polski – powiedział kiedyś Mickiewicz (oczywiście, będąc już pod wpływem Towiańskiego) – jeżeli nie ma być Polską na drodze woli Bożej.”

  Miał odwagę stwierdzić Aleksander Bruckner, a mianowicie, że ze szkół jezuickich, dzierżących – pamiętajmy – monopol na wychowanie, wychodził nie Polak, lecz łacinnik, nie obywatel, lecz katolik. Ten, owszem, czasem tam poharcował, metodą panakmicicową: hała! drała! Kupą, mości panowie! Nic konstruktywnego z tego nie wychodziło. Na przestworzach Ameryki stanął Anglik-purytanin. Zbudował cywilizację i supermocarstwo. Na przestworzach Dzikich Pól ukrainnych stanął polakatolik. I popychany przez Watykan, przygotował sobie rzezie, klęski i utratę państwa. Doharcował się tego, że w czasie rzezi humańskiej w roku 1768 w miejscowości Lisianka Kozacy wystawili mu pomnik: na jednej szubienicy powiesili psa, Żyda i Polaka, a na szubienicy napisali: „Lach, Żyd i sobaka, wse wira jidnaka.”

  Vulgus vult decipi – masy chcą żyć iluzją; własną, czyli chciejstwem, a także bajaniami przyjmowanymi za prawdę z ust proroków, natchnionych przez ich niebiańskie ułudy. Brak krytycyzmu, czyli, mówiąc brutalnie, bezmyślność szerokich mas ludzkich sprawia, że z pokolenia na pokolenie przechodzą w tych masach i trwają wyobrażenia, sądy i przekonania nie mające nic wspólnego ze zdrowym rozsądkiem i doświadczeniem. Są to wierzenia, a najbardziej uporczywe z nich, nie poddające się wymogom rozumu, to wierzenia religijne, krótko – wiara w Boga.
  Psychologia tego zjawiska, o którym wypisano już tysiące tomów, jest złożona. Cokolwiek bym o nim powiedział, będzie banałem, ale dopóki zjawisko istnieje, trzeba o nim mówić. Najpierw jest w tym zjawisku strach. Strach człowieka pierwotnego, którego bezradność wobec zagrożeń nieznanego świata była dotkliwa. Strach przed nieznanym jest już u człowieka XX wieku w zaniku. Nasila się natomiast strach przed nicością, która czeka każde jednostkowe życie z chwilą śmierci. Ratunek przed nicością jest tylko jeden: ucieczka w iluzję życia za grobem w drugim, lepszym świecie, o istnieniu którego naucza Kościół z papieżem na czele. Ten bowiem jest wyłącznym pełnomocnikiem zaświata, a to na mocy „objawienia” stamtąd, objawienia, którego prawdziwość zaświadcza tenże Kościół, czyli kółeczko pięknie się zamyka. Wiarę podawaną maluczkim przez Kościół umacniają rozmaite „cuda”.
  Są to wszystko sprawy wielekroć już i gruntownie opisane przez socjologów, tylko, oczywiście, nie polakatolickich. Sprawy dziś raczej spowszedniałe. Ale nie całkiem i nie dla wszystkich. Gdy w starożytności teologowie okładali się pięściami o jedną literkę, o to, czy ich Chrystus ma być homousios czy homoiusios, gdy w dobie Odrodzenia papieże zabawiali się urządzaniem orgii seksualnych, to jeszcze u schyłku XX wieku Matka Boska nie tylko potrafi ukazać się szaremu człowiekowi, lecz także przemówić doń. Szary człowiek w ciągu wieków zmienia swój strój, ale nie swoje zabobony.

  Polubienie

 3. Prawdziwy obraz Gnozy i jej wykorzystanie

  https://dydymuscytaty.wordpress.com/2017/01/27/prawdziwy-obraz-gnozy-i-jej-wykorzystanie/

  Iluzja Hierarchii, Władzy i Życia

  https://iluzjawladzy.wordpress.com/2016/12/14/wielka-13/

  Rzymska piramida najgroźniejsza korporacja świata

  http://mieczducha888.blogspot.com/2017/02/rzymska-piramida-najgrozniejsza.html

  Schemat szatańskiej władzy nad światem !!!

  http://cyryl.blox.pl/2015/10/Schemat-szatanskiej-wladzy-nad-swiatem.html

  Jezuici rządzą światem. Mega ciekawy tekst. Wielka odsłona

  http://detektywprawdy.pl/2014/08/12/jezuici-rzadza-swiatem-mega-ciekawy-tekst-wielka-odslona/

  SŁONECZNIKI, PISIA ICH MAĆ!

  Pozdrawiam

  Polubienie

 4. „Więc wcześniej zniknie Polska”: W Federacji Rosyjskiej odpowiedziano Stoltenbergowi na stacjonowanie wojsk NATO w Polsce aż do „zniknięcia rosyjskiego zagrożenia”

  Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg zapowiedział, że wojska NATO pozostaną w Polsce i krajach bałtyckich, „dopóki nie zniknie zagrożenie ze strony Rosji”. W Rosji odpowiedziano na to oświadczenie.
  Stoltenberg w wywiadzie dla polskich mediów powiedział o znaczeniu Warszawy dla NATO, zauważając, że „siła” NATO jest w jedności jej członków. Chwalił Polaków pod kątem zgodności z wymaganiami NATO o ponoszeniu kosztów w wysokości 2% PKB na obronę, i zapewnił, że wojska NATO pozostaną w Polsce i krajach bałtyckich „ aż do zażegnania rosyjskiego zagrożenia”.
  W Rosji słowa Stoltenberga zostały zinterpretowane jako pragnienie Zachodu, by zniszczyć Rosję jako jedno i potężne państwo, ponieważ NATO postrzega samo istnienie Rosji jako zagrożenie. Internauci zwracają uwagę na fakt, że „rosyjskie zagrożenie” jest całkowicie wymyślone przez USA i utworzony przez nich Sojusz Północnoatlantycki – stąd eliminacja tego „zagrożenia” jest równie arbitralna.
  Według Rosjan, to co powiedział Stoltenberg, de facto oznacza potwierdzenie „wiecznej okupacji” Polski siłami USA i NATO. Ponadto, w Federacji Rosyjskiej uważają, że Polska, podobnie jak reszta Europy, zniknie wcześniej niż „rosyjskie zagrożeniu” dla NATO, zakładając, że takowym jest sama Rosja, i jakikolwiek atak na integralność Rosji i próba agresji przeciwko niej przyniesie zdecydowaną odpowiedź, która jest w szczególności przedstawiona w przesłaniu Władimira Putina.
  https://rueconomics.ru/312848-varshava-ischeznet-ranshe-v-rf-otvetili-stoltenbergu-o-sokhranenii-voisk-nato-v-polshe-do-ischeznoveniya-rossiiskoi-ugrozy

  Polubienie

 5. Oj, Julius, WYBORY, WYBORY I JESZCZE RAZ WYBORY i koniecznie trzeba postraszyć ,,wyborcze” bydło, które już nie chce się bawić w DEMOKRACJĘ!

  „Newsweek”: W Rosji nie ma wyborów. Jest jeden wybór

  https://pl.sputniknews.com/russia-elections-2018-news/201803157549034-Rosja-wybory-frekwencja-Newsweek/

  Są już pierwsze ,,ofiary”, SOWIECKIEJ DEMOKRACJI!

  ,,Wezwijcie psychiatrę!”. Zapłakana Sobczak wyszła ze studia

  https://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/wybory-prezydenckie-w-rosji-zaplakana-sobczak-wyszla-ze-studia,822468.html

  „My idziemy na wybory”. Żona polityka wystąpiła nago, by zachęcić do głosowania

  https://www.wprost.pl/swiat/10110455/my-idziemy-na-wybory-zona-polityka-wystapila-nago-by-zachecic-do-glosowania.html

  Wyborcze karuzele Putina. Tak się fałszuje wybory w Rosji

  https://wiadomosci.wp.pl/wyborcze-karuzele-putina-tak-sie-falszuje-wybory-w-rosji-6230836510836353a

  Serdecznie pozdrawiam

  Polubienie

 6. kika22 „My idziemy na wybory”

  Jak się przyjrzeć tym niby nagim paniom to widać, że to fotomontaż wykonany tylko z jedną modelką w różnych uczesaniach i pozach, a ta w środku może być tym samym jedynie doklejką z photoschopa.
  Putin nie ma silnych kontrkandydatów i tym samym nie musi fałszować wyborów, co innego u nas. Ostatnie wybory samorządowe tak fatalnie zostały sfałszowane, że przez tydzień nie byli pewni czy mogą ogłosić wynik.
  Putin miękka du…a powinien ostrzec wszystkich szpiegujących na rzecz zachodu, żeby uważali, szczególnie na Brytów. Jak wiemy z licznych ostatnich przypadków, Angliki najpierw werbują, później trują, a na koniec zwalają na rusków.
  Ciekawe przemówienie miał przed wczoraj Orban na Węgrzech.
  Według niego państwowość i istnienie Węgier jest zagrożone przez światowe menelstwo chcące zalać Węgry murzynami i azjatami, a tymże menelom ma pomagać wewnętrzna sprzedajna agentura.
  Węgry też szykują się do wyborów.

  Polubienie

 7. Przeglądając nagrane przed laty materiały video, trafiłem na filmik nagrany w przedszkolu z okazji dnia babci i dziadka.
  Po jego obejrzeniu uświadomiłem sobie, że coś jest nie tak. Chłopcy są tresowani przez panie przedszkolanki na baby.
  Nic tylko kółko graniaste, tańcowanie i śpiewanie oczywiście za rączki z dziewczynkami. Toż to z takiego chłopaka w życiu nie wyrośnie wojownik, bitny, ambitny, nieustępliwy i nietchórzliwy, za to wyrośnie baba, pokraka, niedojda.
  Chłopaki z mojego rocznika 1943 jak tylko zaczęli chodzić o własnych siłach na dwóch nogach, to bawili się w wojnę, jedni byli Rosjanami inni Niemcami, a jedyną zabawką były kamienie, proce, łuki.
  Myślę, że zamiast obecnych przedszkoli dla chłopców winny być przedszkolne szkółki kadetów z takimi zabawkami jak karabiny, granatniki drony bojowe.

  Polubienie

 8. Pot, łzy i ćwiczenia z bronią. Tak wyglądają wojskowe obozy dla dzieci na Ukrainie

  http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/56,114944,22201369,pot-lzy-i-neonazistowska-indoktrynacja-tak-wygladaja-wojskowe.html

  LICEUM KADETÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

  http://www.kadeci.zspimslipiny.pl/

  Status dziecka – żołnierza w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego

  http://www.marek-gaska.org/index.php?option=com_content&view=article&id=73:status-dziecka-onierza-w-wietle-midzynarodowego-prawa-humanitarnego&catid=39:wykady&Itemid=74

  Ne puero gladium!

  Pozdrawiam

  Polubienie

 9. https://madmax68.wordpress.com/2018/03/09/niezwykle-podajrzane-kursy-jezykowe-z-dotacjami/
  Niezwykle podajrzane kursy językowe z „dotacjami”.
  Posted on 9 marca 2018 by madmax68 — Dodaj komentarz

  Rate This

  Czy 80% dotacji zachęci Cię do zakupu kursu językowego? Takie kursy są ostatnio ostro promowane w internecie, zwłaszcza na Facebooku. Ale kupując taki kurs należy uważać: dotacja nie jest tak bardzo unijna jak początkowo się wydaje i nie wiadomo kto gromadzi dane osobowe oraz kto dokładnie te kursy sprzedaje. Wielu Czytelników zgłaszało te reklamy i wyrażało niepokój. Portal niebezpiecznik.pl postanowił przyjrzeć się tej sprawie i… przyznaję, jest ciekawie.

  Zobaczcie do czego doprowadziło krótkie śledztwo.
  “Dotowane” kursy językowe

  Od początku roku na redakcyjną skrzynkę Niebezpiecznika spływają wiadomości od osób, które trafiły w internecie na ofertę dotowanych kursów językowych. Normalnie te kursy mają być niezwykle drogie, ale — jak informuje reklama — można je rzekomo nabyć z 80% dofinansowaniem. Niebieskie kolory i gwiazdki w reklamach sugerują dofinansowanie unijne. Takie oferty pojawiają w reklamach na różnych serwisach i kierują do różnych domen np. dotacje-warminsko-mazurskie.pl albo dotacja-lubelskie.pl. Jest też jedna strona, która oferuje wsparcie nauki języka w ramach programu o nazwie 500+ (jezyk500plus.pl).
  Trwa “nabór” i niektórzy czują się “nabrani”

  Weźmy jako przykład stronę dotacja-lubelskie.pl. Znajduje się na niej kilka wzmianek o “dofinansowaniu” lub “współfinansowaniu” kursu. Jest też informacja o “naborze” co sugeruje jakąś limitowaną ofertę dla wybranych (czyli działa tutaj tzw. zasada ograniczoności — bierz już teraz bo potem przepadnie). Czerwone obwódki na zrzucie zostały dodane przez nas:
  Aby zapisać się do tego kursu, trzeba wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Niestety nie wiadomo kto tak naprawdę te dane przetwarza, bo zgoda jest udzielana “właścicielowi tej strony“.
  Co więcej, zainteresowana kursem osoba nie dowie się ze strony ile faktycznie kosztuje kurs. Można się tego dowiedzieć na infolinii, ale dopiero po podaniu wieku i imienia. Następnie, sprawa może się różnie potoczyć. W sieci można znaleźć informacje, że niektórzy po podaniu pełnych danych otrzymali na swój adres pocztowy przesyłkę “za pobraniem”. Za jej odbiór trzeba było zapłacić około 200 złotych. A w środku znajdowały się płyty z nagraniami mp3.
  Kim jest “właściciel strony”?

  Aby dowiedzieć się kto za tym stoi, zajrzeliśmy do regulaminu. Niestety w regulaminie znów trafiamy na “właściciela strony”.

  Organizatorem promocji „Nauka bez barier” (dalej również „Promocja”) jest właściciel strony (dalej również „Organizator”).

  Serwis ma również politykę prywatności, ale w niej także znajduje się termin “Organizator”. A skoro w rozumieniu regulaminu organizator jest właścicielem strony to nadal nie wiemy o kogo chodzi. Jedyną nazwą jakiejś organizacji przywołaną na stronie jest “Fundusz Centrum Językowego dla woj. lubelskiego“. W KRS nie znajdujemy informacji o takiej organizacji. W CEIDG również.

  Podobne strony funkcjonują lub funkcjonowały pod innymi adresami:

  dotacje-lodzkie.pl
  dotacje-slaskie.pl
  dotacje-mazowieckie.pl
  dotacje-wielkopolskie.pl
  dotacja-dolnoslaskie.pl

  Strony mają podobne regulaminy, podobny wygląd i ten sam numer infolinii (+48 22 123 99 03). Czytelnicy zauważyli też liczne reklamy tych stron na Facebooku. Błękit i żółte gwiazdki, a także słowa “regionalny projekt” sugerują dofinansowania unijne.

  Wszystkie te domeny (razem z wymienionymi wcześniej) wskazują na adres IP: 78.46.3.64 (dedi864.your-server.de), a WHOIS pokazuje następujące dane abonenta:

  firma: IntConnect LTD
  ulica: Revolution Avenue, Ansuya Estate 9
  miasto: 00000 Victoria, Mahe
  lokalizacja: sc
  Dzwonimy do “szkoły językowej”

  Jeden z naszych Czytelników zadzwonił na infolinię.

  Po dodzwonieniu się na infolinię nie jestem informowany, że rozmowa jest nagrywana – konsultant twierdzi, że spółka jest zarejestrowana na Karaibach i nazywa się “OUT SRC” (w internecie można znaleźć info, że to po prostu call center). Na pytanie kto “współfinansuje” projekt Pan odpowiada, że “Arabowie i Chińczycy”, po czym rzuca słuchawką.

  My też postanowiliśmy zadzwonić na infolinię, której numer podano na stronach z kursami dofinansowanymi (+48 22 123 99 03). Odsłuchaliśmy nagrania “Witamy w instytucie językowym, prosimy czekać na zgłoszenie się naszego specjalisty”. Następnie melodyjka i dość długi czas oczekiwania. Telefon odebrał młody człowiek (specjalista?).

  Specjalista: Szkoła językowa. Proszę?
  Redaktor: Dzień dobry. Zauważyłem wasze kursy na stronie dotacje-lubelskie.pl.
  Specjalista: Mhm…. pana imię?
  Redaktor: Chciałbym się dowiedzieć kto jest administratorem danych osobowych zbieranych na tej stronie.
  (chwila przerwy)
  Specjalista: Ma Pan informacje na dole strony czyli w regulaminie.
  Redaktor: Tak, czytałem regulamin i regulamin mówi, że “właściciel strony”, ale nie wiadomo kto jest właścicielem strony.
  Specjalista: To muszę się zapytać. Nie wiem takiej informacji. Nie wiem. Proszę poczekać.
  Redaktor: To Pan nie wie dla kogo pan pracuje?
  Specjalista: Proszę Pana, pracuje dla szkoły języków obcych. Ma Pan jakieś pytania to zapraszam biuro@outsrc.pl.
  Redaktor: Czyli nie jest mi Pan w stanie udzielić informacji z kim rozmawiam i kto zbiera dane na tej stronie jak rozumiem?
  Specjalista: Takie informacje uzyska Pan pod mailem biuro@outsrc.pl. Czy jeszcze w czymś mogę pomóc?
  Redaktor: Tak, jeszcze w czymś. Oferujecie państwo ten kurs z dofinansowaniami. Przez kogo?
  Specjalista: To są dofinansowania prywatne w ramach ogólnopolskiego programu “Język dla każdego”. Przecież tam jest wszystko napisane. Wystarczy wejść i przeczytać.
  Redaktor: A ten program “Język dla każdego” to kto prowadzi?
  Specjalista: Proszę Pana, wszystkie informacje są na stronie. Jeżeli ma pan jakieś inne zapraszam na biuro@outsrc.pl.
  Redaktor: Tych informacji nie ma na stronie!
  Specjalista: W takim razie powtarzam po raz szósty jeśli dobrze liczę, że takie pytania proszę kierować na adres biuro@outsrc.pl.
  Redaktor: A OUTSRC jaki ma zwiazek z właścicielem strony?
  (dłuższa przerwa)
  Specjalista: Czy jeszcze mogę w czymś pomóc?

  Oczywiście wysłaliśmy pytania na biuro@outsrc.pl. Do tej pory nie dostaliśmy żadnych odpowiedzi.

  Pod adresem Outsrc.pl jest strona firmy oferującej usługi Call Center. Zaraz napiszemy o niej więcej, ale przyjmy się najpierw produktowi w postaci “dofinansowanych” kursów językowych.
  Czyżby znów Adrian Oleszczuk?

  Wszystkie strony proponują naukę jakąś tajemniczą metodą Johna Smiths’a (reklamowaną na johnsmithsmethod.com). Nigdy nie słyszeliśmy o tej metodzie, ale słyszeliśmy o metodzie… Pinslura (pisownia oryginalna).

  W październiku 2014 roku w internecie pojawiła się strona Metodapimsleura.pl, która również była prowadzona przez bliżej nieokreśloną osobę. Ta polska strona była niemal idealną kopią strony Pimsleur Approach (www.pimsleurapproach.com), ale nie była w żaden sposób autoryzowana przez twórców oryginalnej strony. Oferta była reklamowana jako promocyjna i ograniczona. Na stronie był licznik odmierzający czas, a od czasu do czasu wyskakiwało powiadomienie, że np. Jan Kowalski z Pcimia zakupił właśnie przeglądany kurs.

  Domena Metodapimsleura.pl należała wówczas do Adriana Oleszczuka, przedsiębiorcy z Warszawy, który ma interesującą historię związaną z działalnością w internecie. Dawno temu, jeszcze w roku 2013, Adrian Oleszczuk uruchomił serwis Workhome.pl, z ofertą pracy zdalnej. Serwis stał się bohaterem artykułu w Dzienniku Internautów. Strona oferowała niby to pracę na umowę o dzieło, ale nie informowała w sposób przejrzysty, że samo wypełnienie i wysłanie formularza powodowało zawarcie umowy na drakońskich warunkach. Ludzie dowiadujący się o warunkach współpracy chcieli natychmiast zrezygnować, ale wtedy Adrian Oleszczuk informował ich o wysokich karach umownych. Adrian Oleszczuk nigdy nie uzasadnił dlaczego kary umowne były tak wysokie.

  Adrian Oleszczuk próbował dochodzić tych kar umownych przez e-sąd, ale do “prawdziwego” sądu nie zawsze szedł. Zakładał też inne strony z ofertami pracy, a od osób unikających płacenia nieuzasadnionych kar żądał lichwiarskich, niezgodnych z prawem odsetek. Przy tym wszystkim Adrian Oleszczuk starał się uchodzić za eksperta od prawa, jednocześnie dając popisy braku podstawowej wiedzy (np. żądał od Dziennika Internautów danych Czytelników powołując się na wyrok w sprawie z nim niezwiązanej).

  Adrian Oleszczuk z pewnością miał coś wspólnego z kursami sprzedawanymi na stronie Metodapimsleura.pl. Czy może mieć coś wspólnego z kursami sprzedawanymi na innych stronach?
  “Przyjemne miejsce” w Dolince Służewieckiej

  Wiemy, że te “dofinansowane” kursy językowe oferuje firma OUTSRC. Nawiasem mówiąc szuka ona ludzi do pracy i ma ogłoszenia na Pracuj.pl. Obiecuje pracę w przyjemnej lokalizacji w Dolince Służewieckiej. Ciekawy jest też profil firmy z opiniami byłych pracowników na gowork.pl.

  Wyszukiwarka KRS wskazuje, że prezesem OUTSRC jest Zaky Alhabibi, ale w serwisie Moje Państwo jako prokurent wskazany jest… Adrian Oleszczuk. Pan Adrian jest jeszcze wspólnikiem w spółce Call Center Solutions.

  Polubienie

 10. psuje mi coś kompa, ale daje to znowu, dodam parę znaków żeby nie zawracało mi głowy komunikatem, że już takie jest choć tego nie ma

  Durne ludzie zajmują się jakimś „skrypalem” (to przecież nie jest rosyjskie nazwisko?) a tymczasem mamy „epidemię grypy”! Właściwie to trochę o tym mówią u niemców dopiero po 22h. Wychodzi na to, że ta „epidemia” jest poważna, w szpitalach brak łóżek, a choroba trwa dłużej niż trwa „grypa” znana nam dotychczas.
  W takim Chamburgu ponoć chorych jest ponad 10.000. Lekarz powiedział, że czegoś takiego to on nie zna i nie było takiego problemu do dziesięcioleci.
  Jedna z form tej „grypy” atakuje oskrzela i płuca. Powstaje tam wydzielina dość twarda i nie można jej odkaszlnąć. Po zastosowaniu chemicznych syropków, które w reklamach tak ładnie oczyszczają płuca, człowiek wypluwa własne jelita, a gluty w płucach jak były tak są. Ponoć nic na to nie działa i nie ma nawet sensu dawać antybiotyków. Ponoć zmarło już kilkaset osób.

  Ale kto by się nimi przejmował, jeżeli angielska ciryza mei chce zrobić wojnę światową z powodu jakiegoś zdrajcy skripala? Dla tej demonicy każdy środek jest dobry.
  [polecam ponownie tekst z PRACowni pt. Zdradzona Polska (https://pracownia4.wordpress.com/2015/09/01/zdradzona-polska/#more-9146) ,
  ponieważ obecnie mamy bardzo podobną sytuację i też działamy tylko na zlecenie anglosysów. W jednej z książek czytałam, że już w 1940 roku w żabojadni na siłę chcieli utworzyć polski oddział i go wysłać do Finlandii, by napadł on na ZSRR!!! Nam mówią, że to było dobre dla Polaków „przebijać się na zachód”, ale to przecież chodziło o osłabienie polskiego ruchu oporu tak, by hycler miał łatwiejsze zadanie. Mając w Polsce oddziały wojskowe Polacy zorganizowali by się o wiele lepiej, by stawić czoła szkopom, a tak to setki tysięcy naszych żołnierzy wegetowało w żabojadzich stodołach czekając na „przydział”. Dziś zarówno żabojadzi jak i anglosysi oraz to ścierwo zza wielkiej kałuży robią niemal dokładnie to samo, co w 1939 roku. W.Sikorski nie chciał się zgodzić na utworzenie polskiego oddziału by go wysłać na ZSRR z Finlandii, no to go usunięto. Jak wiemy, w ciągu ostatnich 30 lat zostało zabitych wielu polskich oficerów, by możliwe było prowadzenie takiej polityki jak robi to Polska obecnie.]

  By zaszkodzić Rosji w ONZcie, parchawce zabiły W.Czurkina, ambasadora stałego Rosji przy ONZ. Przedtem parchawce zestrzeliły samolot wiozący rosyjskie dzieci na wypoczynek do Szwajcarii. Zamordowały również parchawce członków Chóru Aleksandrowa. Był przecież „bojkot” olimpiady w Moskwie, potem wszelkie możliwe prowokacje i parchawce nawet niespecjalnie się z tym kryły, potem bojkot olimpiady w Soczi, teraz zasrussmańcy zapowiedzieli, że nie uznają wyborów w Rosji jakby to była ich sprawa, oraz dążą do eskalacji sytuacji przed rozgrywkami w piłce nożnej.

  A durne ludzie zajmują się jakimś ścierwem skripalim i cirizą mej, jakby nie było poważnych spraw którym należy poświecić uwagę.

  Rosja zapobiega w każdy możliwy sposób wybuchowi III. wojny światowej,

  parchawce depopulują ludzkość „grypą” czyli sztucznie wyhodowanymi szczepami bakterii trupich atakujących płuca wobec których system odpornościowy jest bezradny

  – a durne polaczkowie rozważają, czy jakiemuś skrypalowi dmuchnieto do dupy czy do nosa.

  Zobaczcie ludzie wreszcie co się dzieje naprawdę i przestańcie zajmować się pierdołami, bo wykończą nas wszystkich.

  PS.
  Pomocna w tej „grypie” jest PŁUCNICA ISLANDZKA , porost działający skutecznie. Wzmacnia on system odpornościowy i trawienny, a więc możliwe jest przyjmowanie po jakimś czasie pożywienia i rzeczywiście ułatwia odksztuszanie. Nie stosować od ok.17h. Najlepiej jest to zioło zalać zimną wodą (dwie łyżki 11/2 szklanki wody) zagotować i pozostawić na małym ogniu ok. 15 min, by naciągnęło. Odcedzić. Pić małymi łykami w ciągu dnia. Na noc przygotować np. herbatkę rumiankową do picia, gdyby męczył kaszel. Wydzieliny nie połykać lecz w miarę możliwości wypluwać, a więc przygotować wszędzie na podorędziu kawałki papieru toaletowego, ręczniki papierowe czy chusteczki, by móc wypluwać śluz. Spać jest najlepiej w pozycji półsiedzącej, by odciążyć płuca i móc odksztuszać. Tym, którzy wypluwając jelita w czasie kaszlu opróżniają mimowolnie pęcherz doradzam zakup zwykłych pieluszek dla niemowląt i zastosowanie ich sensowne tak, by zaoszczędzić bieliznę i ubranie. Pieluchy pozwalają skupić się na regeneracji organizmu i zaoszczędzają wielokrotnej w ciągu dnia zmiany ubrania, które przecież jakoś trzeba wyprać, czyli poświęcić temu te marne reszki posiadanej energii zniszczonej przez „grypę”.

  Zdrowym życzę, by zdrowi pozostali!
  Chorym życzę szybkiego wyzdrowienia!
  A nam wszystkim życzę, by demony pochłonęło piekło i by wreszcie na naszej ukochanej Matce Ziemi nastał raj, jaki dla nas stworzył Bóg Wszechmogący.

  Polubienie

 11. Jeżeli nie ma się pojęcia, co to jest życie, po co się rodzimy i jaka jest nasza rola we Wszechświecie, to jaki ma sens wymądrzanie się i cytowanie różnych pierdzilogów i innych specjalistów od mieszania ludziom w głowach?

  Zacząć należy od podstaw, tych których ludzi pozbawił głównie kościół katolicki, wgrywając już niemowlętom fałszywe algorytmy dekodujące relacje człowieka względem otoczenia.

  Pozbawienie człowieka rozumienia otaczającego go świata uczyniło go oderwanym nie tylko od Boga, ale i własnej świadomości jednostkowej. Człowiek nie potrafi się ze sobą identyfikować, ponieważ człowiek nie wie, kim jest.

  Różni pierdzilodzy mówią – podpierani certyfikatami wszelakimi – co ludzie mają jeść, co myśleć, w co wierzyć, w co się ubierać i jak żyć, a tymczasem człowiek rodzi się po to, by uczestniczyć w Dziele Ewolucji – w nieustannym rozwoju zarówno na poziomie człowieczym jak i kosmicznym, bo to jest jedna CAŁOŚĆ.
  Co najśmieszniejsze, to większość ludzi chce za wszelką cenę stać się takim pierdzilogiem wyposażonym w te certyfikaty, ponieważ daje to uprzywilejowane stanowisko w społeczeństwie i tym samym dojście szersze do koryta i kasy.

  I tym sposobem taki pierdzilog narzuca każdemu swoje chore opinie a ludziska się na to godzą nie potrafiąc wziąć odpowiedzialności za swoje życie i wykopać tych pierdzilogów jak najdalej. Taki pierdzilog jest na wariackich papierach, czyli na dyplomach uniwersyteckich i to czyni go zwolnionym z wszelkiej odpowiedzialności za pierdzilogowe działanie i głoszenie pierdzilogich teorii, szkodzących ewidentnie każdemu i wszędzie.

  Jak się człowieku możesz rozwijać, jeżeli decyzje za ciebie podejmują różnej maści pierdzilodzy?!?
  Przecież, by móc zdobyć własne doświadczenie musisz podejmować samodzielne decyzje i na podstawie wyniku twojego działania wyciągać z tego wnioski by w przyszłości podejmować decyzje mądrzejsze, lepsze.

  Jako pierwsze konieczne było oderwać człowieka od Boga tak, by człowiek czuł się pozostawiony samopas i skazany na „zły los”. Jednocześnie z Boga zrobiły demoniska – przy pomocy fałszywych algorytmów wgrywanych ludziom podstępem i przemocą – coś w rodzaju osoby mściwej, czyhającej na pomyłki człowieka by go natychmiast za to boleśnie ukarać.
  ALE TO PRZECIEŻ WCALE TAK NIE JEST!!!!!!!!!!!!!!

  Bóg nie może być personifikowany, ponieważ jest całością; w Nim zawiera się wszystko a więc i człowiek też. Między Bogiem i człowiekiem jest stała wymiana informacji pierwotnych, takich jak np. funkcjonowanie ludzkiego ciała które odbywa się „samoczynnie”. Informacje te są wymieniane na bieżąco w miarę tego, jak człowiek potrafi czy chce z nich korzystać. Świadome ich stosowanie pozwala człowiekowi doprowadzać własne fizyczne ciało do stanu równowagi, czyli zdrowia i dobrego funkcjonowania. To jest jak z komputerem w wymiarze mniejszym: by naprawić znarowiony komputer dobrze jest zastosować program korygujący, czyli porządkujący, którego algorytmy są w stanie korelować z istniejącymi ale zakłóconymi algorytmami.

  Świat jest jaki jest, ponieważ ludzie uczestniczą w czynieniu zła.
  Na przykład taka ciriza mej to już na oko demonica. Nikt, żaden człowiek nie może być aż taki brzydki.
  Kiedyś, w dawnych czasach, demony nie były podobne do ludzi i ludzie mogli łatwo sobie z nimi radzić. Wszyscy znamy (ponoć) „legendy” o „karłach” i innych poczwarach, ale były to demonie kreatury żyjące między ludźmi.
  W wyniku różnych zabiegów socjotechnicznych ludzki mózg został nauczony nie widzieć rzeczywistości. I tym sposobem demonica ciriza mej może siać dzieło zniszczenia i ludzie się na to godzą!!!
  Przecież ta kreatura dąży do wywołania wojny światowej !!! a „internauci” zachowują się tak, jakby chodziło o sprawy dla ludzkości całkiem nieważne. Tak zwany „nasz” premier też ma facjatę „nie z tej ziemi” i jest niczym kalka tej ciryzy. I ludzie uważają to za normalne, choć gołym okiem widać, co to jest. Czy dziwić może, że natychmiast poparł on tą ciryzę w wojennej nagonce?

  Dobrze, że Rosja i Prezydent Putin wie, o co w tym chodzi i daje radę zapobiec ogólnoświatowej tragedii.
  Jak wiemy, demony nie uczestniczą w Ewolucji i jest im wszystko jedno, w jakiej formie i gdzie się pojawią. Inaczej ma się sprawa z człowiekiem. Ma on czas od narodzin do śmierci po to, by się doskonalić, rozwijać swoje umiejętności i osiągać coraz wyższy poziom duchowy, co jest jednoznaczne z przechodzeniem na coraz bardziej subtelny poziom w strukturach kosmicznych.

  Wyrwany nagle z życia wojną albo innymi tragicznymi zdarzeniami człowiek jest zakłócony na swojej drodze Ewolucji i często, gdy zszedł z ziemskiego padołu w mękach, staje się energią zasilającą demony. Dlatego dziś widzimy wspieranie wszelakiej destrukcji i niszczenie wszystkiego, co konstruktywne i piękne.

  Tym niemniej przewagę na Matce Ziemi stanowią ludzie – co najmniej jest ich 90% wśród ludziopodobnych.
  I to właśnie ludzie przyzwalają na szerzenie się zła i perwersji, uważając że ich to nie dotyczy. Jest to śmiertelny błąd, bo w momencie, gdy ludzie się zorientują będzie już za późno. Wszyscy widzimy to na własne oczy i nikt nie chce uwierzyć, że tak właśnie jest. To jest ten diabelski trik, że ludzie nie chcą widzieć i rozumieć, lecz mają wgrany „algorytm wiary” stojący między nimi i rzeczywistością.
  Jeżeli coś widzisz na własne oczy, to gdzie tu jest jeszcze miejsce, by w to wierzyć czy nie wierzyć?!?

  Tak zwany zachód dąży do wojny. Tylko to powinno zajmować ludzi i temu powinni oni się sprzeciwiać. A zamiast tego ludzie wypisują pierdoły o tym, „co myśli Putin” i przyczyniają się do podgrzewania wojennej atmosfery.

  Polacy i Rosjanie to jedna całość. Dlatego od wieków czynione są próby rozdzielenia nas za wszelką cenę czy to przy pomocy „religii” czy „ideologii”. Przetrwać możemy w jednym, jedynym przypadku: GDY SIĘ POŁĄCZYMY.
  Dowód na to mamy namacalny: 45 lat Polski Ludowej, w czasie trwania której polska populacja zwiększyła się o 14 milionów i kraj nie tylko się ustabilizował ale i umocnił gospodarczo. Stąd to zawzięte niszczenie wszelkich dowodów naszej socjalistycznej przeszłości i owocnej współpracy narodów Radzieckiego i Polskiego.
  Niszczenie Pomników Braterstwa Broni Żołnierzy Radzieckich i Polskich to wymazywanie z naszej świadomości zbiorowej naszego narodowego dorobku i demontaż polityczny naszego kraju.

  Polacy mogą w każdej chwili wejść na właściwy poziom świadomości zbiorowej, a będzie to tym łatwiejsze im bardziej połączą swoje działanie z wiarą w Boga Wszechmogącego. Jest to Siła, Zdolna Pokonać wszelkie zło i nie ma żadnej innej Siły zdolnej tego dokonać.

  Durniom posługującym się katolickimi dogmatami by zwalczać religię katolicką tłumaczę jak komu dobremu: nie zwalczacie tego katolickiego demona ale go zasilacie swoją głupotą. Ten demon o tym wie i pozwala wam, durniowie, brykać a was to cieszy i uważacie to za wyraz waszej wolności.
  Pomocne wam byłoby sprawdzać, jaka korelacja jest między tym, co wy myślicie, tym co wy mówicie i tym, co wy robicie. Są to trzy różne światy, ale widać jesteście za durni by to widzieć. Najlepiej napiszcie sobie to na kartce, żeby mieć jakiś namacalny dowód, to kto wie, może się zorientujecie jak pozwalacie się demonom rozgrywać?

  To, co myślisz, mówisz i robisz musi stanowić spójną całość. Dopiero wówczas będziesz mógł przejąć za to osobistą odpowiedzialność i mieć choć cząstkowy wpływ na to swoje życie.

  PS
  Durniom, zwalczającym wiarę w Boga wcale nie chodzi o to, żeby mieli oni prawo w Boga nie wierzyć. Im, tym durniom, chodzi o to, żeby inni ludzie również w Boga nie wierzyli. A jakim prawem? Nie chcesz, nie wierz. Ale od innych wara!

  To samo dotyczy np. szczepionek. Chcesz się debilu szczepić no to nastawiaj zad i co tam masz by ci wstrzykiwali trucizny. Ale wara ci od ludzi, którzy chcą sami decydować o swoim ciele, o swoim życiu i o swoim zdrowiu. Tymczasem ci, którzy chcą się poddawać przymusowym szczepieniom chcą wymusić na innych ludziach, by i oni się temu przymusowi poddali! A jakim prawem debile chcecie decydować o życiu i zdrowiu obcych wam ludzi?!?

  PS1
  Piszę „debile”, „durnie” po to, żeby zniechęcić ludzi do mnie. Dlaczego? Otóż, każdy musi sam chcieć poznać Prawdę, musi chcieć widzieć rzeczywistość jaką ona jest, ale nie dlatego, że ktoś im taką prawdę opisuje czy pokazuje rzeczywistość.

  Dążenie do /poznania/ Prawdy musi być wewnętrzną potrzebą każdego człowieka i to niezależnie od okoliczności.

  Opiszę tu historię syna pewnego króla. Otóż, w królestwie sąsiednim rządził król uznawany powszechnie za Wielkiego Mędrca. I ten pierwszy król wysłał tam swojego syna na nauki.

  Syn pojechał z orszakiem ale bramy królestwa zastał zamknięte. Nikt go nie witał, nikt go nawet nie wpuścił do środka. I tak syn królewski spędził tydzień przed zamkniętymi bramami. Po tym czasie otworzyły się one i na powitanie syna królewskiego wyszły piękne kobiety, liczni służący z darami, kwiatami i jedzeniem.

  Ale syn królewski pozostał tym niewzruszony dokładnie tak samo, jak nie przejmował się on staniem przez tydzień pod zamkniętymi bramami królestwa Mędrca.

  Wówczas Mędrzec sam wyszedł na spotkanie syna królewskiego i powiedział, że nie ma się czego on uczyć u Niego, ponieważ on już wszystko rozumie. Nie ma na niego wpływu ani sytuacja z pozoru przykra ani sytuacja z pozoru korzystna. Jest więc człowiekiem kompletnym i niezależnym, czyli wolnym.

  I ja mając na względzie historię o synu królewskim nazywam durniów durniami i debili debilami. A ci, którzy wiedzą o sobie, że nie są ani debilami ani durniami przecież tym wcale się nie przejmą.

  Polubienie

 12. Ad Adm-inka

  Kika zauważ, że mali chłopcy, którym nie dano pobawić się w wojnę w przedszkolu, odrabiają to w starszym wieku.

  No cóż, duzi chłopcy też uwielbiają bajeczki, przecież ogłupienie w narodzie musi wiecznie trwać!

  PRZYGOTOWANIE DO BITWY POD ZIELONYM LESEM (niem. Grün-wald – zielony las) 1875–1878 R.

  Bitwa pod Grunwaldem

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_pod_Grunwaldem_(obraz_Jana_Matejki)

  NAJPIERW INDOKTRYNACJA GAZETOWA, DRUKOWANA W DRUKARNI U SZMULA, MIAŁA POBUDZIĆ WARSZAWIAKÓW DO ANTYNIEMIECKIEGO MYŚLENIA, A PÓŹNIEJ KSIĄŻECZKA ZOSTAŁA WYDRUKOWANA PO POLSKU, W KRZYŻACKO/PRUSKIM DANZIGU W 1900 R. KŁANIA SIĘ NISKO, RUSYFIKACJA I GERMANIZACJA NARODU POLSKIEGO – CZYSTA PARANOJA!

  ,,Krzyżacy – powieść historyczna Henryka Sienkiewicza, która ukazywała się w czasopiśmie „Tygodnik Ilustrowany” od lutego 1897 do lipca 1900 roku, a w postaci książkowej w roku 1900. Akcja utworu toczy się od 1399 (rok śmierci królowej Jadwigi) do 1410 (bitwa pod Grunwaldem)…”

  „Tygodnik Illustrowany” (drukowany w języku polskim w zaborze rosyjskim)

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Tygodnik_Ilustrowany

  Józef Unger

  https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Unger

  Krzyżacy

  Okładka wydania z 1900 roku

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzy%C5%BCacy_(powie%C5%9B%C4%87)

  J-EST J-ESZCZE MAŁY SZCZEGÓŁ, KTÓRY MNIE PRZEKONU-J-E, ŻE TE WSZYSTKIE OPOWIEŚCI HISTORYCZNE SĄ FIKC-J-Ą LITERACKĄ:

  J-urandówna, J-agienka, J-adwiga, J-agiełło/J-agiellon, J-urand, J-anusz, von J-ungingen…, J-an, J-akub, J-ezus, J-ózef, J-udasz…

  LITERA JOT, UŻYWANA W POLSKIM ALFABECIE OD XVII W. BAJECZKA O KRZYŻAKACH ROZGRYWA SIĘ NA POCZĄTKU XV W., A INNE JESZCZE WCZEŚNIEJ! ŁACINNIKI MAJĄ PROBLEMY Z TĄ LITERĄ PO DZIŚ DZIEŃ!

  https://pl.wikipedia.org/wiki/J

  Szanowny Adm-inku, czy Konradzik mazowiecki pytał kogokolwiek, o pozwolenie na wpuszczenie KRZYŻAKÓW do Polski? Głupie pytanie – no nie, przecież wtedy nie było w Polsce, antycznej prababci DEMOKRACJI!

  SAMOWOLKA BUDOWLANA? Chi, chi, chi…

  Serdecznie Pozdrawiam

  Polubienie

 13. Siły
  Krzyżacy
  51 chorągwi, ok. 21 tys. konnego rycerstwa (w tym ok. 230 braci zakonnych[2]), 6 tys. pieszych i artylerzystów

  Polacy, Litwini, Rusini
  50 chorągwi polskich (z królestwa, Mazowsza, Płocka, Bełzu, Podola, Mołdawii oraz najemnicy czescy), 40 chorągwi litewskich (Litwini i Rusini z Wielkiego Księstwa, Tatarzy Dżalal ad-Dina, prywatna chorągiew Lingwena Semena z Nowogrodu Wielkiego); ok. 29 tys. żołnierzy (2/3 z nich to rycerze polscy)

  Straty
  Krzyżacy
  8 tys. zabitych
  14 tys. pojmanych

  Polacy
  ok. 2-3 tys. zabitych
  za Wikipedią

  A ja myślę, że po każej ze stron nie było więcej jak po 3 do 4 tyśięcy wojaków

  Polubienie

 14. z jakiegoś powodu nie przeszły dwa inne moje posty, a jeden nawet wyparował mi z katalogu na pulpicie. nic to.

  Chcę tu powiedzieć, że nie ma siły, która mogłaby zniszczyć Naród potrafiący tak śpiewać

  Wszystkiego dobrego, Panie Prezydencie Putin!!!

  Polubienie

 15. A koszer media w swoich programikach opluwają Putina ile wlezie włącznie z naszym pisowym adminkiem .
  Nana ty tak ciepło o Putinie nie pisz bo wylądujesz w Kiejkutach Starych i co będzie wszak tu Judeopolonia ponjała nana .sssssssssssss

  Polubienie

 16. Prezydent Trump i jego doradcy podczas narady nt. sytuacji międzynarodowej na świecie i priorytetów polityki globalnej USA.

  Polubienie

 17. nana
  pani posty zostały opublikowane.
  Word pres czasami blokuje co dłuzsze wpisy lub te z dużą ilością odnośników.

  Polubienie

 18. ADMINEK BRACIE PODOBNO WIDZIANO CIE W IZRAELU NA RYNKU JAK KUPOWAŁEŚ PYSZNE RYBKI NA POST HA HA HA ALE CIĘ NAWRÓCILI !!!!!!!!!!

  Polubienie

 19. A to ci szkopi! Wesołki jakie!
  Właśnie na ZDF od 11.45h do 11.50h nadawali wiadomości. I oczywiście na temat wyborów w Rosji. Zwykłe ble ble i tym podobne pierdoły, ale nie powstrzymali się i przed tym, by dowalić, choć akurat poszło w nich samych rykoszetem.

  Otóż, pokazali wypasionego bysia, tak ok. 30 letniego, który poprowadził niemieckich dziennikarzy do miejsca w ścianie swojego domu, w którym była spróchniała i wisząca na jednym gwoździu ruchoma deska. Komentarz był do tego taki, że to niby Prezydent Putin zmusza tego bysiora do mieszkania w takich warunkach.

  I tuż po tej desce pokazali pokój tegoż bysia, i tego bysia siedzącego przed kompem tak na oko z pięć razy lepszym od mojego – choć mój też nie najgorszy! – i obok jego żonę (?) wpatrzoną w telewizor LED. No, taka bieda się tej bysiej rodzinie dzieje. To babsko zamiast patrzeć w telewizor mogło by posprzątać ten burdel, a ten bysior by się nie przemęczył, gdyby sam zadbał o swój dom i deskę zwyczajnie przybił.

  No i szkopski reporter dwoił się i troił, by podsmrodzić Rosjanom, ale widać było że niespecjalnie może i być może nawet niespecjalnie chce. Na szczęśliwego przy tym nie wyglądał.
  Więc powiedział, że Rosja stosuje „niezwykłe dla zachodu metody” i „zwabia” na głosowanie a to badaniem krwi a to tanim jedzeniem.

  Co za szkopska gebelsowska demagogia!

  Wszyscy wiemy, że ussamerykanie dają darmowe żarcie i do tego chorągiewki do machania, by danego kandydata na „niezależnego prezydĘta” czy inną kreaturę popierać. W szkopii niby się krygują, ale też po cichu każdy zwabia i ciągnie w swoją stronę.
  Bidulek z tego szkopiego dziennikarzyny relacjującego wybory w Rosji, oj bidulek!

  Wczoraj cały dzień nadawali starsze filmy o Rosji. W jednym z nich było o pociągu, który jeździ po całej Syberii i raz na rok zapewnia CAŁKOWICIE DARMOWE diagnozy lekarskie w każdej miejscowości. W tym pociągu w wagonach są urządzone gabinety i laboratoria różnych specjalności, w nich odpowiedni specjaliści; jest też rentgen dający zdjęcia od ręki oraz mamografia i USG. Ludzie wiedzą, kiedy ten pociąg przyjeżdża, stoi on na stacji kilka dni by wszyscy mogli skorzystać z porad.

  I co ludzie powiecie?

  Akurat to nie podobało się niemiaszkom i to skrytykowali! Za darmo przyjeżdżają do najodleglejszych regionów lekarze specjaliści, umożliwiają ludziom badania i szkopi uważają to za coś negatywnego. A w szkopii biedacy żyją na ulicach, żebrzą, jedzą zgniłe resztki spod supermarketów, wszy ich zżerają, syfilis dzieła dopełnia jak i gruźlica i niemiaszki uważają to za normalne.

  Nic dziwnego, że darmowe leczenie zapewniane przynajmniej raz do roku nawet w najodleglejszych miejscach na Syberii w Rosji nie może się szkopom podobać. Niejako milczeniem pominięto fakt, że w Rosji w nagłych przypadkach jest zapewniony transport lotniczy z każdego miejsca do szpitala i specjalistów.

  Za czasów Związku Radzieckiego dzieci Ewenków i innych plemion syberyjskich były dowożone helikopterem do internatu przy szkołach, a w czasie ferii i wakacji również odwożono je helikopterami do domów – ZA DARMO!

  Oj, szkopi, szkopi! Po co wtrącacie się w wewnętrzne sprawy Rosji, jeżeli u was w waszym kraju są żebracy, bezdomni i zdychający na ulicach z braku ubezpieczenia umożliwiającego leczenie?!?
  Zróbcie najpierw porządek w waszym szkopim kraju, byście mieli przynajmniej ślad moralnego prawa pouczać czy krytykować innych.

  Polubienie

 20. ADMINECZKU SMAKOWAŁA GOLONKA Z LIDLA CO CI JĄ ŻONKA W PROMOCJI KUPIŁA .SRACZKI U CIEBIE NIE BYŁO ? KIBLA ZEŚ PO NIEJ NIE OBSRAŁ BU BU HA HA HA
  PYCHA ADMINKU PRAWDA ?
  HA HA HA

  Polubienie

 21. Dzisiaj mam gołąbki z ryżem, a na jutro już trzy duże miseczki się chłodzą, zimne nóżki.
  Moja żona smacznie gotuje, choć ostatnio nieco zbyt ostro przyprawia.
  Piwo Specjal, wino wermut biały LaTorino i czerwone z Mołdawi, wódkę sam doprawiam karmelem.
  Wczoraj było skromnie, biały żurek i kromka chleba.

  Polubienie

 22. NO TO ADMINKU NA BOGATO JEDZIESZ Z JEDZONKIEM BOGACIEJ ODE MNIE BO U MNIE DZIŚ LEDWO BIGOS ALE CHUDY BO JAKBY BYŁ TŁUSTY ŻONKA DOSTALABY KOPA W ZOPĘ .
  ZRESZTĄ NIE DZIWIĘ SIĘ ŻE U CIEBIE TAK NA BOGATO WSZAK PISOWCY LUBIĄ BOGACTWO I STYL .
  A CZEMU ZONA DAJE CI TYLE PRZYPRAW? . TO TY ADMINKU NIE WIESZ? .
  BO CHCĘ ABYS BYŁ LWEM W ŁÓZKU A NIE CIAPĄ BU BU BU HA HA HA
  SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

  Polubienie

 23. Julius co o tym poniżej myślisz

  PILNE:
  PILNE: Nie mam czasu na tłumaczenie i edycje.. Puściłem przez automat. Przeczytajcie i weryfikujcie!

  W Syrii ruszyło. „Pojedynek Rosja-USA w Syrii ogłoszony oficjalnie.(–)”.
  Niedziela, 18 marca
  Materiał stanowi kontynuację doniesienia PILNE: Materiał jest kontynuacją wiadomości PILNIE: Zauważone cyngle rakiet OBRONY przeciwlotniczej w pobliżu bazy lotniczej Хмеймим. Materiał jest aktualizowana. Ponieważ nowych informacji jest dużo, nasi czytelnicy, które także używają, aby wyświetlić urządzenia mobilne, skarżą się na powolne ładowanie strony. Dlatego aktualizacje sytuacji w Syrii będą publikowane tutaj.

  AKTUALIZACJA, 18.03/18 12:45

  Jak donoszą lokalne media w USA, w stanach karolina Północna i Wirginia w przeddzień było pilne powiadomienie kierowców ciężarówek i pojazdów prywatnych, aby „nie пугались” i „nie przeszkadzały wojskowym”.

  Rzecz w tym, że przez cały weekend 17-18 marca do 200-t мильному trasie w ramach niektórych „nauk” autostradą zjednoczonych zaplanowana jest przerzut sprzętu wojskowego w niespotykanych ilościach:

  Technika jedzie do portów, gdzie załadowany na okręty desantowe. Według oficjalnej legendy: „to będzie jedno z największych ćwiczeń wdrażania statków w ciągu dziesięcioleci”.

  AKTUALIZACJA, 18.03/18 13:15 „Rosyjski szef sztabu został oficjalnie poinformowany Stanami Zjednoczonymi o tym, że w ciągu najbliższych 48 godzin Pentagon zacznie operację militarną w Damaszku. Z kolei Moskwa poinformowała o tym Teheran”.

  Syryjscy wojskowi w okolicy Damaszku rozpoczęli ewakuację niektórych najważniejszych obiektów.

  Tymczasem Iran, na wniosek rosyjskich wojskowych, w ciągu nocy wysunął do sądu perskiej zatoki brzegowych baterii

  Jak już pisaliśmy wcześniej, w zatoce działa АУГ, na czele z USS Theodore Roosevelt:

  Technicznie, w przypadku rozpoczęcia działań wojennych, rosyjskie Tu-22, przelatując nad terytorium Iranu spowodują wpływ na АУГ z wykorzystaniem konwencjonalnych amunicji

  W tym samym czasie jednoczesny atak АУГ irańskimi противокорабельными rakiet przy wsparciu irańskich bojowników i rosyjskich bombowców nie pozostawia USS Theodore Roosevelt żadnych szans. Czy amerykanie postanowili w ofierze jako pretekstu do bardziej globalnego agresji z użyciem broń masowego rażenia?

  Śledzimy rozwój wydarzeń
  Источнк:
  https://dimpenews.com/2018/03/17/%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%BF-%CF%

  1abezmetki

  Polubienie

 24. Sztab Generalny obserwuje oznaki przygotowywania amerykańskich uderzeń przeciwko wojskom syryjskim. Rudskoy wyjaśnił, że w rejonie Morza Śródziemnego i Morza Czerwonego powstały „grupy uderzeniowe marynarki wojennej”
  Najwyraźniej żarty się skończyły – strony przygotowują się do wojny. Amerykanie są gotowi do „casus belli” i rosyjskie Ministerstwo Obrony wyjaśnia, że ​​w przypadku ataku na siły sojuszników i doradców rosyjskich , odpowiedź będzie miażdżąca.

  Polubienie

 25. I CO TAM ADMINEK ZAŁOBA U CIEBIE ANTYPUTINKU PISOWY . JESZCZE CHWILA I PUTIN ROZWALI TO CAŁE USA W SYRII JAK DOMEK Z KART I BEDZIE TRUMPEK BŁAGAŁ O SPOTKANIE JAK TERAZ KIMA SSSSSSSSSSSSS
  MAJĄ 25 MLN DZIADÓW CO TO BEZ POMOCY Z OPIEKI SPOŁECZNEJ W POSTACI TALONÓW NA ŻARCIE DO PEJSATYCH MARKETÓW WYZYDYCHALI BY W TRYMI GA A TU IM SIĘ WOJENKI ZACHCIEWA .
  STAWIAM ŻE JESZCZE 10 LAT I ZYDZI CAŁKOWICIE ROZPIERDOL….. TEN MASOŃSKI KRAJ POD NAZWĄ USA BO JAK TO POWIEDZIAŁ PEWIEN MĄDRY ŻYDEK O AMERYKANACH :
  ” AMERYKANIE TO TAKIE JEŁOPY ŻE JAK DOSTANĄ KATARKU TO MY IM MUSIMY IM NOCHAL WYCIERAĆ BO ONI SAMI TEGO NIE POTRAFIĄ ”
  BU BU HA HA HA
  SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

  Polubienie

 26. julius
  ..odpowiedź będzie miażdżąca….

  Tak jak w przypadku rozwalenia przez jankesów grupy Wagnera.
  Pani Zacharowa oznajmi –że zginęło pięciu obywateli. –Badamy czy byli to obywatele rosyjscy.
  Trump najwyraźniej chce urządzić Trumpet show.
  Hoolyfiuty będą miały o czym kręcić filmy.

  Wąż ogrodowy Putina?
  Jankesi to nasi ,,sojusznicy” a ty im tak źle życzysz?
  To po której ty jesteś stronie, czy po stronie imperium zła, czy po stronie imperium samego dobra?

  Polubienie

 27. To po której ty jesteś stronie, czy po stronie imperium zła, czy po stronie imperium samego dobra?

  ADMINKU KOCHANIE TY MOJE PISIORKOWE TY FANIE PREZESA WSZYSTKICH PREZESÓW ZA DUZO SŁUCHASZ BĄDŻ SŁUCHAŁEŚ REAGANA SKORO TAK PISZESZ .
  TY NAPRAWDĘ WIERZYSZ W TE BREDNIE O IMPERIUM ZŁA . PEWNIE WIERZYSZ PODOBNIE JAK W LOT NA KSIĘZYĆ I GWIEZDNE WOJNY.
  ADMINKU OGŁUPIŁ CIĘ TEN POBYT W TYM MASOŃSKIM KRAJU ZALOŻONYM PRZEZ MASONÓW OJCÓW ZAŁOŻYCIELI CAŁKOWICIE .
  WARTO TAK BYŁO DAWAĆ SIĘ OGŁUPIAĆ ZA TE PARĘ DOLCÓW CO CI TERAZ W 2018 ROKU ZOSTAŁY W SKARPECIE I SĄ TE DOLCE PUSTE JAK BECZKA PO KAPUŚCIE DRUKOWANE NA POTĘGĘ PRZEZ FED.
  TE TWOJE DOLCE NIE MAJĄ ŻADNEJ REALNEJ WARTOŚCI BO NIC ZA NIMI NIE STOI ŻADNA WARTOŚĆ JAKAKOLWIEK . TO WIRTUALNY PIENIADZ DRUKOWANY PRZEZ ŻYDÓW NA POTĘGĘ .
  TWÓJ KUMPEL DOKTOR BYŁ MĄDRZEJSZY . SPAKOWAL WALIZKI I ZWIAŁ Z TEGO HAMERYCKIEGO DOBROBYTU BU BU HA HA HA
  SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

  Polubienie

 28. Facet zapomniał że obowiązuje pisowy zakaz handlu w niedzielę co skutkuje tym że studenciaki nie mają gdzie bidulki dorobić w weekend a jak chcesz sprzedawać to może jedynie przedsiębiorca stawać za ladą . Na infolinię jest ona gorąca od cholery wydzwaniają zazdrośni Polacy typowe dziady bo trzeba takiemu przedsiębiorcy dopierd…. bo jak śmie w niedzielę otwierać i zmuszać ludzi do pracy .
  BRAWO GŁUPOTA PIS I WAŻ CZEKA NA WIĘCEJ KABARETU .
  A POTEM PRETENSJA BO PRZEDSIĘBIORCA Z POLSKI WOLI ROBIĆ INTERESY NP W MIARĘ NORMALNYM KRAJU JAK CZECHY :

  Jan Kowalski official,17 godzin temu
  Dzisiaj po południu wybrałem sie na lody do lodziarni, najbliższa lodziarnia jest niestety 3 km ode mnie więc nie poszedłem bo mi sie nie chciało. Ale wieczorem tak mi sie zachciało lodów, że pomyślałem sobie: przecież 3 km to wcale nie jest tak daleko!!! I stwierdziłem, że 3 km dla takich dobrych lodów sie opłaca, i już zacząłem wyciągać rower z garażu ale pomyślałem sobie: przecież mogłem wcześniej pójść to teraz bym sobie spokojnie jadł lody, a tak musze jeszcze jechać, a mi sie nie chce, więc nie pojechałem. Ale po jakiś 20 min stwierdziłem, że może jednak pojade to przynajmniej sobie dobrych lodów zjem ale z drugiej strony myślałem, że przecież mogłem jednak pojechać te 20 min. temu, zamiast zastanawiać sie czemu nie pojechałem wcześniej i tak sie zastanawiałem jedząc kolacje. I w końcu pojechałem. Kiedy dotarłem już na miejsce i chciałem kupić loda pomyślałem: kto normalny je lody w zime? No właśnie, chyba nikt bo lodziarnia była zamknięta.
  Dziękuję i pozdrawiam.

  Polubienie

 29. ha ha ha .Dziś poniedziałek to na bank będzie czynna .w judeopolonii nie brakuje kretynów wpierd… w zimie lody ale przecież jest koncówka marca a więc wiosna ha ha ha sssssssssssssssssssssssssss

  Polubienie

 30. Ad Snake

  Ty, Wąż, w PRL-u, w poniedziałki był totalny zakaz handlu padliną i wszystkie sklepy mięsne były pozamykane na kłódki. W piątki, KRK ogłaszał post dla łatwowiernych owieczek i w domku było koszerne jedzonko na stole! Czyżby Jarkacz zapomniał o narodowosocjalistycznych tradycjach PRL-u?

  Bezmięsny poniedziałek, czyli sposób komunistów na braki w zaopatrzeniu

  https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/899831,Bezmiesny-poniedzialek-czyli-sposob-komunistow-na-braki-w-zaopatrzeniu

  Bezmięsne poniedziałki, czyli gdzie podziały się świnie?

  https://vod.tvp.pl/video/leksykon-prl,bezmiesne-poniedzialki-czyli-gdzie-podzialy-sie-swinie,204986

  Bywaj SSSSSSSSS…

  Polubienie

 31. CZYTAĆ ABY WAS KOSZERNE MEDIA NIE OGŁUPIAŁY Z IDIOTAMI NA SZKLANYM EKRANIE .TO ANTYBIOTYK NA POBUDZENIE LOGICZNEGO MYSLENIA :

  kanassatego pisze:
  Marzec 18, 2018 o 11:25 pm

  Drodzy przyjaciele i niedrodzy nieprzyjaciele:

  Zakładam, że ani przez sekundę nie wierzycie w to, że Putin osobiście kazał otruć jakiegoś starego szpiega rosyjskiego, którego i tak ileś lat temu chętnie on (albo ktoś z wywiadu rosyjskiego) wymienił za kilku rosyjskich agentów w USA. Przecież gdyby rzeczywiście chciał ukatrupić tego faceta Skripla (czy jak mu tam) i jego córkę, to miałby wiele innych skutecznych sposobów to zrobić dyskretnie i skutecznie.

  Ale po co miałby to robić!

  I to przy pomocy „rosyjskiego gazu” żeby od razu dać wszystkim dowód, że musieli to zrobić Rosjanie, którzy to Rosjanie według nieuleczalnie chorych angielskich rasistów i rusofobów muszą być tak fantastycznie głupi. Ale to i tak nie ma znaczenia, bo to wcale nie musiał być “rosyjski” gaz. Przecież „nowiczok”, gaz użyty ponoć w ataku na Skripla, był produkowany, między innymi, w Uzbekistanie, a firma, która zabezpieczyła jego produkcję to jakaś … amerykańska firma. I co niby a takim gazem ma mieć wspólnego Rosja?

  Czy Putin nie ma nic innego do roboty tylko starać się zabić (i to nieudolnie i amatorsko) jakiegoś byłego zdrajcę i szpiega, jakiegoś starego pierdziela, który nic obecnie nie znaczy i mieszka jak szczur na wygnaniu w Anglii! Takich świrowatych Rosjan, kompletnie bez żadnego znaczenia politycznego i kulturowego, mieszka na Zachodzie dziesiątki tysięcy. Rząd Putina prawdopodobnie jest całkiem zadowolony tym faktem. Niech sobie mieszkają na Zachodzie jako obywatele trzeciej kategorii. Nikt ich już więcej w Rosji nie potrzebuje.

  Według „logiki” rządu brytyjskiego, Putin postanowił zaszkodzić sobie dokładnie przed wyborami w Rosji, nie tylko sobie ale i całej Rosji? A przy okazji postanowił zrobić to przed mistrzostwami świata w piłce nożnej, kiedy Rosjanie robią wszystko, żeby nie narazić się nikomu na świecie i jak najlepiej wypaść, tak jak przed olimpiadą zimową w Soczi!

  A pamiętacie może, co wtedy się stało? No właśnie, podczas olimpiady, która (jak każdy wtedy przyznał) była znakomicie przygotowana, Jankesi i neofaszyści ukraińscy zorganizowali zamach stanu i obalili legalny rząd ukraiński. Do prowokacji użyli wynajętych morderców-snajperów, żeby zabijali na Majdanie zarówno ukraińskich policjantów jak i zwykłych, niewinnych obywateli ukraińskich. A potem oskarżyli o te potworne morderstwa legalny, pro-rosyjski rząd ukraiński i Rosję? I prawie cały ogłupiały, naiwny Zachód (łącznie z Polską, oczywiście) był bardzo oburzony, że pro-rosyjski rząd w Kijowie i „Ruscy” takie straszne rzeczy robią w Kijowie i niszczą tak pięknie rodzącą się demokrację ukraińską.

  Typowa, krwawa prowokacja, nie pierwsza taka zmontowana przez Zachód i Amerykanów w szczególności. Pamiętacie jak Amerykanie wszystkich oszukali, żeby zaatakować Irak? A wcześniej Wietnam? A ostatnio Syrię? Podając jakieś absurdalne, fikcyjne powody? Teraz te wszystkie zbrodnie i kłamstwa wyszły na jaw, ale teraz jest za późno żeby ukarać winnych, bo nikomu się nie chce do tamtych horrorów wracać, a poza tym, co można zrobić? Wziąć USA do sądu? I tych, którzy już zdechli i poszli do piekła niebytu! Ha, ha. He, he.

  Amerykanie zamordowali w Wietnamie 3 miliony ludzi a w Korei 2 miliony. No i co? No i gówno. W Iraku, ok. pół miliona, choć nikt dokładnie nie wie, bo sami Amerykanie mają oficjalnie w dupie to, ilu zabili Irakijczyków, co sami oficjalnie przyznali. („We don’t do body counts”, jak rzekł Generał Tommy Franks, nadzorujący bestialską inwazją USA na Irak.)

  Tzw. nasza „Zachodnia Cywilizacja” oparta na chęci dominacji ekonomicznej i militarnej całego świata przez USA to jeden wielki szwindel. Najlepiej byłoby wyjechać na inną planetę. Nie idzie już czasami pogodzić się z tą ohydą, podłością i obłudą, które obecnie tworzą istotę tej „cywilizacji”. I nic nie można zrobić i nigdzie nie można uciec. Jeszcze niedawno, bo jakieś 100 lat temu, można było uciec do północnej Kanady – jak to zrobiło wielu Kanadyjczyków, Amerykanów i innych. Albo na Syberię czy do Australii. A teraz gdzie? (Pamiętacie Gajowego Bondziula, o którym kiedyś tu pisałem? Jemu też się udało: przeżył w puszczy w Polsce 96 lat, zanim dopadła jego i Polskę obecna korporacyjno-technologiczna syfilizacja.)

  Now we are all stuck and fucked.

  Polubienie

 32. Próbowali w przypadku Skripala powtórzyć ten sam schemat co w przypadku Litwinienki. Grają zgranymi kartami.
  Nie dociera do nich, że Rosjanie zwykle jednoczą się wokół atakowanego swojego przywódcy, toteż takie metody są z góry skazane na porażkę.

  Polubienie

 33. opolczykpl pisze:
  Marzec 18, 2018 o 9:45 pm
  Dla mnie od samego początku afery ze Skripalą było oczywiste, że to prowokacja mająca zochydzić Putina tuż przed wyborami prezydenckimi. Tyle, że durni Angole osiągnęli efekt odwrotny od zamierzonego. Niejeden Rosjanin, któremu nie chciało się iść na wybory (bo wiedział że Putin i tak wygra) poszedł na nie i na Putina zagłosował okazując z nim solidarność.
  Tylko ktoś niepoważny może sądzić, że Rosjanie, a tym bardziej Putin, mieliby powody by truć bezużytecznego już nawet dla MI6 byłego szpiega.

  Polubienie

 34. Ad „nana” i jej długachne komentarze, w rodzaju:

  Bóg nie może być personifikowany, ponieważ jest całością; w Nim zawiera się wszystko a więc i człowiek też. Między Bogiem i człowiekiem jest stała wymiana informacji pierwotnych, takich jak np. funkcjonowanie ludzkiego ciała które odbywa się „samoczynnie”. Informacje te są wymieniane na bieżąco w miarę tego, jak człowiek potrafi czy chce z nich korzystać. Świadome ich stosowanie pozwala człowiekowi doprowadzać własne fizyczne ciało do stanu równowagi, czyli zdrowia i dobrego funkcjonowania.

  W pełni zgoda.

  Ale odnośnie szczepień i „nany” stwierdzenia „Chcesz się debilu szczepić no to nastawiaj zad i co tam masz by ci wstrzykiwali trucizny. Ale wara ci od ludzi, którzy chcą sami decydować o swoim ciele, o swoim życiu i o swoim zdrowiu”,/i> to zgody nie ma. Bo przecież to właśnie ZNAJOMOŚĆ FIZJOLOGII WŁASNEGO CIAŁA podpowiada nam, że „niszczące” nasze ciało umiarkowane dawki trucizn, niewielkich okaleczeń, zerwania mięśni przy uprawianiu sportów, oraz „niszczących geny” napromieniowań (chociażby tych słonecznych), AUTOMATYCZNIE wyzwalają tych okaleczeń REGENERACJĘ I NADREGENERACJĘ przyczyniając się do polepszenia się, po okresie regeneracji, naszego zdrowia fizycznego oraz umysłowego – no i temu przecież służą „trujące” nas szczepienia, czego wiele osób – w tym „nana” – na sobie najwyraźniej nie miała ochoty (względnie sposobności) sprawdzać. A ja miałem i stąd te PROSZCZEPIENNE poglądy głoszę.

  Polubienie

 35. OJ DOKTOR PODPADNIESZ NANIE I URWIE CI TA BABA JAJA W TRYMI GA A UZYWA DOKTOREK DOBREGO DEZODORANTU , GOLI SIE CODZIENNIE I MYJE PTASZKA ŻELEM DO HIGIENY INTYMNEJ ABY PACHNIAŁ PLUS NIE BEKA PO WYPICIU PIWA I NIE DŁUBIE W NOSIE PO OBIEDZIE .
  BO JEŻELI DOKTOR TAKIE ŚWIŃSTEWKA ROBI TO NA PRZYJAŻN NANY NIE MA CO LICZYĆ BU BU HA HA HA
  SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

  Polubienie

 36. Szanowny Panie Głogoczowski,

  Bardzo naciąga Pan swoje racje, a to przecież żaden argument. To, co było aktualne 40 lat temu dziś już nie ma racji bytu..

  Ludzie przez te 40 lat zostali poddani masowym truciznom, zawartym w praktycznie wszystkim, także w powietrzu – ale przecież nie widać, by ludzie przez to stali się mądrzejsi czy choćby bardziej odporni na cokolwiek, bo jest wręcz przeciwnie. Tyle kalek i osób chorych nie rodziło się nawet w czasie wojen.

  Ktoś, kto jest zatruty ołowiem nie wyzdrowieje przecież gdy poda mu się dodatkowo ołów w szczepionce.

  Regenerować czy wręcz „nadregenerowć” może się wyłącznie organizm silny, a więc do tej regeneracji zdolny. Dzisiejszy człowiek nic innego praktycznie nie robi tylko się regeneruje, a na zwykłe życie to mu wcale już nie starcza ani czasu ani sił.

  Więc dobijanie ludzi szczepionkami to zwykłe ludobójstwo.

  Dodatkowym aspektem tej zbrodni jest, że ludziom odbierana jest ich wolność osobista, ich nietykalność cielesna gwarantowana dotychczas prawem. Kiedyś tam w ONZcie nawet podpisywali różne takie konwencje o nietykalności cielesnej i wolności osobistej człowieka. Więc uchwalanie ustaw o przymusowych szczepieniach to zwykła forma farmaceutycznego faszyzmu.

  Człowiek rodzi się wolny, tak stanowi Karta ONZ.

  Czyżby Pan o tym nie wiedział?

  Nie można więc wobec wolnego człowieka stosować przymusu i to sankcjonowanego bezprawnym prawem.

  Pana poglądy to teorie satrapy i okupanta.
  A więc musi być i będzie wojna, ponieważ ludzie wolni nie pozwolą sobie odebrać danej im od Boga wolności. Jest obowiązkiem każdego człowieka bronić swojej wolności w imię obrony całego człowieczeństwa.

  Możliwe byłoby, żeby Pan nie zmuszał mnie do szczepień, a ja nie zabraniałabym Panu się szczepić, gdyby Pan tego chciał. Ale taka wersja tolerancji i pokojowego życia obok siebie została przez Pana wykluczona.
  Więc przegra Pan każdą wojnę, bo jak pokazuje nam Historia, każdy satrapa i okupant prędzej czy później kończy na stryczku.
  Widać tak jest dobrze i tego ludzie powinni się trzymać.

  „poglądy proszczepienne” może Pan oczywiście głosić ale tylko we własnym imieniu i tylko na własny użytek, a kto chce to się na to załapie.

  Jednakże wchodzenie na cudzą działkę z własnymi poglądami i to w celu zniewalania i mordowania ludzi jest niedopuszczalnym nadużyciem. Zmuszanie ludzi do szczepień jest bezprawiem.

  Polubienie

 37. No to ześ szanowny gąsienico nanie podpadł a jak jeszcze nie używasz dezodorantu nie golisz się pierdzisz po obiedzie czy dłubiesz w nosie albo bekasz po piwsku u nany jesteś skreślony .
  Żródło : wpis nany sprzed roku 8 marca z okazji dania kobiet na WPS .Nana zarysowała tam swój pogląd na temat polskich mężczyzn .
  PAZIU ryczał ze śmiechu bu bu ha ha
  sssssssssssssssssss

  Polubienie

 38. No to Głogoczowski dostał do pieca i w bankę .Dawno nie czytałem aby ktoś mu tak dopierd…. a tu nana daje do pieca bu bu ha ha ha :
  cytat nana :
  „Pana poglądy to teorie satrapy i okupanta.
  A więc musi być i będzie wojna, ponieważ ludzie wolni nie pozwolą sobie odebrać danej im od Boga wolności. Jest obowiązkiem każdego człowieka bronić swojej wolności w imię obrony całego człowieczeństwa.”

  Polubienie

 39. Jakieś mam dziwne wrażenie nie wiem czy podzieli to Głogoczowski ale uważam że nana naczytała się do cholery książek o rozwoju osobistym głównie hameryckich pisarzy .To czuć jak się ją czyta .
  Jedną z pierwszych jaką mogła przeczytać to ” Moc pozytywnego myślenia ” Normana Vincenta Peale. Tak to może wyglądać sssssssssssssssssssss bu bu ha ha ha .

  Polubienie

 40. „nana” napisała:

  „Więc uchwalanie ustaw o przymusowych szczepieniach to zwykła forma farmaceutycznego faszyzmu.”

  Jak mnie uczyła w podstawówce pani od historii, słowo ‚faszyzm’ pochodzi od łacińskiego słowa – ‚fasci’ – czyli ‚wiązka’.
  Zatem kierujący się wyłącznie kategoriami biznesowymi, osiąganiem jak największych zysków ze sprzedaży oferowanych przez się farmaceutyków,
  wspomniani wyżej przez Panią „nanę” – ‚faszyści’,
  innymi słowy Z(wiąz)ek Globalnych Farmaceutów,
  tymiż dobroczynnymi dla ludzkości ‚ustawami o przymusowych szczepieniach’,
  po prostu będą jak najmniej zainteresowani…

  Polubienie

 41. Siemanko dylu .Dawno cie nie było .Jak tam w Szkocji .Może na jakiegoś browarka się spotkamy i panienki na rurze ha ha ha .
  ssssssssssssssssssssssssssssssssss

  Polubienie

 42. I jeszcze dwie złote myśli autorstwa pani „nany”:

  cyt.:
  „Ktoś, kto jest zatruty ołowiem nie wyzdrowieje przecież gdy poda mu się dodatkowo ołów w szczepionce.

  Regenerować czy wręcz „nadregenerowć” może się wyłącznie organizm silny, a więc do tej regeneracji zdolny.”

  I to z tego właśnie powodu, czego być może nasza „nana” ma prawo już nie pamiętać, zdecydowana większość szczepień aplikowana jest człowiekowi w bardzo młodym wieku, kiedy jego witalność, umiejętność radzenia sobie z podaną mu ‚trucizną’, jest największa.

  cyt.:
  „Dzisiejszy człowiek nic innego praktycznie nie robi tylko się regeneruje, a na zwykłe życie to mu wcale już nie starcza ani czasu ani sił.”

  Ot chyba całe szczęście. Szczególnie jeśli to ‚zmęczenie’ dotyka coraz bardziej zapracowanych Polaków, tak w kraju jak i na emigracji.
  Przynajmniej swą męczącą pracą mogą się komuś przysłużyć… W kraju rozwoju „polskiego” biznesu, zaś za granicą m.in. rodzimym beneficiarzom oraz dzieciatym ciapatym. Ci ostatni w Europie coraz więcej stawiają okazałych meczetów.
  No cóż, w przeciwieństwie do rdzennych tubylców, a już szczególnie polskich emigrantów, nastawionych na tanią rozrywkę, przynajmniej mają dla kogo je budować…

  Polubienie

 43. co sie dyl rzucasz jak wesz na grzebieniu – jak to ponoć mawiało się na kresach.

  Człowiek w „młodym wieku” też jest zatruty i to już w brzuchu matki, dlatego obecnie rodzi się więcej niemowląt chorych i z niedowagą niż normalnych i zdrowych.

  Dobijanie takich słabych niemowląt szczepionkami to jeszcze większe ludobójstwo niż zmuszanie ludzi dorosłych do szczepień.

  Jest bardzo dużo „wcześniaków”, które będąc chore są usuwane z organizmu matki jako płody uszkodzone, a przez nowoczesną medycynę ratowane i skazane potem na życie na tabletkach/lekach do ostatnich dni. Kto się nimi będzie opiekował gdy rodziców zabraknie? Nie mówiąc już o tym, że osoby słabe fizycznie nie są zdolne do pracy i będą zależne od opieki społecznej.

  Wiesz, dylu debilu, ja ci odstępuję wszystkie szczepionki, które ew. dla mnie przewidział żond – taki ze mnie dobry człowiek, a ty sobie je wbij w dupę czy gdzie nawet zechcesz – bo jestem tolerancyjna i się z niczym nie narzucam nawet takim debilom jak ty.

  Widzę, że jesteś jednym z tych, co chcą zaistnieć przyczepiając się do mnie. Nie napisałeś nic mądrego, a twoje literowe wypróżnienie jest świadectwem twojego matołactwa, które usiłujesz ukryć – nadaremnie.
  Ja z tobą skończyłam, bo na byle co to szkoda mi czasu.

  Polubienie

 44. Dyl zacząleś z naną i masz już jaja z korzeniami urwane .Swoją drogą czemu ta kobita to taki nerwus .Wyzwiska , obelgi to u niej na porządku dziennym .
  Dobrze że ja takiej żony nie mam bo tylko sznur i drzewo by mi zostało bu bu ha ha ha
  sssssssssss

  Polubienie

 45. dyl dla nany by było najlepiej jak ty bys te podle szczepionki wszystkie wbił sobie w Wacka .No chłopie juz bys sobie nie poruchał i nawet viagra 1 tabletka za 90 pln by ci nie pomogła
  sssssssssssssssssssssss
  ha ha ha .

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s